PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika"

Transkript

1 PhDr. Tereza Vacínová Pedagogika a andragogika

2 Program přednášek Základní informace, uvedení do studia oboru, odborná literatura Pedagogika jako vědecká disciplína, soustava pedagogických věd, pedagogika a andragogika Základní pedagogická terminologie, vývoj, výchova a vzdělání Pedagogické teorie výchovy - pedagogický optimismus a pesimismus Vzdělávací systém ČR a základní dokumenty Historicko-srovnávací analýza jednotlivých úrovní škol PhDr. Tereza Vacínová

3 Program přednášek Výchovný ideál starověku Řecko, Řím Výchovný ideál středověku. Scholastika Výchovné ideály humanismu, renesance a reformace. J. A. Komenský Pedagogický reformismus (Dewey, Příhoda), Alternativní školství: Waldorfská, Montessoriovská, Freinetovská, Daltonská ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ Úloha vzdělání v ekonomickém vývoji společnosti, efektivnost nákladů na vzdělání PhDr. Tereza Vacínová

4 Základní informace o studiu na UJAK 1. Harmonogram akademického roku 2. Studijní obor VD 3. Zabezpečené stránky studentů (Rozvrh, Dokumenty, Z, Zk, Nástěnka) 4. Studijní oddělení 5. Konzultační hodiny a kontakty na vyučující 6. Knihovna a vydavatelství UJAK 7. Zápočtová práce a její náležitosti 8. Praxe 2.ročník 9. Bakalářská práce 10. Státní závěrečné zkoušky 3.ročník PhDr. Tereza Vacínová

5 Harmonogram studijního roku 2009/2010 Zimní semestr Výuka: Vánoční prázdniny: Hlavní zkouškové období: Opravné termíny za ZS 09/10: do Období praxí: včetně víkendů Letní semestr Výuka: Hlavní zkouškové období: Hlavní prázdniny: zadání bakalářské práce - do PhDr. Tereza Vacínová

6 Studijní obor SMK 1.ročník ZS LS 2.ročník ZS LS 3.ročník ZS LS PhDr. Tereza Vacínová

7 Zabezpečené stránky studentů Rozvrh Dokumenty Z Zk Nástěnka Studijní oddělení - Kuncová Lenka Konzultační hodiny a kontakty na vyučující, budovy školy PhDr. Tereza Vacínová

8 Knihovna a vydavatelství UJAK Mgr. Jiří Vaňkát vedoucí knihovny Mgr. Jana Buzková výpůjční protokol Mgr. Michala Soškovákatalogizace, webové stránky knihovny Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle PhDr. Tereza Vacínová

9 Zápočtová práce Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, ZÁPOČTOVÁ PRÁCE téma Studijní předmět: Jméno: ID : Forma studia: Obor studia: Ročník: Studijní skupina: Vyučující: PhDr. Tereza Vacínová

10 Bakalářská práce výběr a volba tématu do vedoucí BP odevzdání formuláře zadání forma BP harmonogram práce PhDr. Tereza Vacínová

11 Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, Zadání bakalářské / diplomové*) práce Školní rok:... /... Jméno a příjmení:... Obor studia:...denní/kombinované *) Kontaktní adresa:... Telefon:... Mobil: Téma práce:... Zásady pro vypracování práce: Cíl práce (stručné vymezení zkoumaného problému): Teoretická východiska: Metody výzkumu: Osnova:

12 Základní odborná literatura: Vedoucí práce: Podpis vedoucího práce: Termín zadání práce: Termín odevzdání práce: 15. března 2012 V Praze dne: Podpis vedoucího katedry Podpis studenta stvrzující přijetí zadání práce:...

13 Státní závěrečné zkoušky Pedagogika Psychologie Masová komunikace PhDr. Tereza Vacínová

14 Pedagogika praxe

15 Odborná literatura a informační zdroje

16 Informační zdroje Jednotná informační brána Souborný katalog ČR Národní knihovna ČR Knihovna Akademie věd ČR Souborný katalog Univerzity Karlovy Souborný katalog Masarykovy univerzity Městská knihovna Praha Katalog Národní pedagogické knihovny Google books Google scholar PhDr. Tereza Vacínová

17 Pedagogické knihovny Národní pedagogická knihovna Komenského - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK -beta.pedf.cuni.cz Národní knihovna ČR - Knihovna Akademie věd Městská knihovna - Filosofický ústav AVČR - PhDr. Tereza Vacínová

18 Základní literatura k obecné pedagogice Cipro, M.: Galerie světových pedagogů Dvořáček, J.: Základy pedagogiky Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika Kasper, T., Kasperová, D.: Dějiny pedagogiky Kohout, K.: Úvod do pedagogiky Pařízek, V.: Základy obecné pedagogiky Petty, G.: Moderní vyučování Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině Průcha, J.: Moderní pedagogika Průcha, J.: Přehled pedagogiky Průcha, J.: Srovnávací pedagogika Švarcová, I.: Základy pedagogiky Vacínová, T.: Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského Vališová, A., Kasíková, H. : Pedagogika pro učitele Váňová, M.: Úvod do srovnávací pedagogiky Váňová, R.: Studijní texty k dějinám pedagogiky PhDr. Tereza Vacínová

19 České pedagogické časopisy Posel z Budče Pedagogické rozhledy, Věstník pedagogický, Nová škola Pedagogika - UK Pedagogická orientace - Paido Speciální pedagogika - UK Aula - UK Komenský - Paido Andragogika - Daha Zpravodaj NÚOV PhDr. Tereza Vacínová

20 Populárně vědecká periodika Informatorium 3-8 Rodina a škola -www.casopisy.portal.cz/ras/ Psychologie dnes Universum - Moderní vyučování Učitelské noviny Učitelské listy Paidagogos PhDr. Tereza Vacínová

21 Internetové zdroje MŠMT EDU ÚIV VÚP NÚOV CSVŠ NVF ČAPV PhDr. Tereza Vacínová

22 Internetové zdroje AIVD NIDV NIDM CERMAT NIDV - IPPP ŠČI - EURYDICE PhDr. Tereza Vacínová

23 Pedagogika jako vědecká disciplína

24 Pedagogika jako vědecká disciplína 1. Předmět - výchova, vzdělávání a vyučování 2. Odborná terminologie 3. Metody výzkumu 4. Infrastruktura výzkumu 5. Počet odborných publikací a časopisů 6. Komunikace mezi odborníky PhDr. Tereza Vacínová

25 ÚKOLY Ministr školství? PhDr. Miroslava Kopicová Pořadí současného ministra? 81, třetí žena PhDr. Tereza Vacínová

26 Spor o pojetí vědecké disciplíny 1. věda fenomenologická porozumění jevům 2. věda empiricky popisná 3. věda normativní návodná co, jak???? ÚKOLY PEDAGOGIKY: 1. Analytické - popis skutečnosti 2. Verifikační - ověření platnosti určitých poznatků 3. Prognostické - vytvoření výhledů do budoucna PhDr. Tereza Vacínová

27 Pojetí pedagogiky 1.věda zabývající se výchovou a vzděláváním v nejrůznějších sférách života a společnosti =>není vázána jen na vzdělávání ve školských institucích a na populaci dětí a mládeže PhDr. Tereza Vacínová

28 Pojetí pedagogiky 2. Věda o pernamentní výchově o celoživotním vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 3. Studijní obor a předmět vzdělávání na vysokých školách PhDr. Tereza Vacínová

29 Pedagogika v systému věd PhDr. Tereza Vacínová

30 Struktura pedagogických věd PhDr. Tereza Vacínová

31 Kritéria členění pedagogických disciplín Předmět zkoumání širší předmět zkoumání obecná pedagogika obecná didaktika užší předmět zkoumání technologie vzdělávání předmětové didaktiky Použité metody zkoumání teoretické filozofie výchovy teoreticko-výzkumné sociologie výchovy ekonomie vzdělávání Školské stupně vzdělávání/věk pedagogika MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ andragogika gerontopedagogika Aplikace v praxi rodinná pedagogika sociální pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika PhDr. Tereza Vacínová

32 ÚKOL Současný termín pro pojem handicap? Znevýhodnění jedince v důsledku jeho postižení: tělesného mentálního smyslového příslušnosti k určité skupině Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Tereza Vacínová

33 ZÁKLADNÍ HRANIČNÍ z hlediska věku APLIKOVANÉ z hlediska společenských oblastí z hlediska výchovných zařízení Obecná pedagogika Filosofie výchovy Předškolní pedagogika Volného času Předškolní Dějiny pedagogiky, dějiny školství Školský management Primární pedagogika Podnikového vzdělávání Školní pedagogika Srovnávací pedagogika Pedagogická psychologie Pedagogika základní školy Teorie výchovy Vzdělávací politika Středoškolská Obecná didaktika Sociologie výchovy Vysokoškolská Pedeutologie Ekonomie vzdělávání Andragogika Masově sdělovacích prostředků Mimoškolská pedagogika rodiny mládežnických organizací vojenská dospělých Pedagogická diagnostika Technologie vzdělávání Gerontopedagogika Speciální pedagogika Školská statistika Výchova enviromentální multikulturní Vysokoškolská PhDr. Mgr. Tereza Vacínová,

34 PhDr. Tereza Vacínová

35 Vztah pedagogiky a andragogiky 1. vědy totožné 2. vědy nezávislé Pedagogika 3. andragogika jako součást pedagogiky Pedagogika Pedagogika dětí a mládeže andragogika Andragogika Gerontagogika Andragogika 4. vědy částečně se prolínající Pedagogika Andragogika PhDr. Tereza Vacínová

36 Vztah pedagogiky a andragogiky 5. Nejnovější pojetí systém věd vyššího řádu agogika (Palán, 1997) systém věd o výchově (Beneš, 2001) antropogogika (Malach, 2002) obecná věda o edukaci = edukologie (Prusáková, 2006) Pedagogika Andragogika Gerontagogika Edukologie PhDr. Tereza Vacínová

37 Faktory ovlivňující utváření osobnosti Základní pedagogická terminologie

38 Základní literatura BRUNER, J.S.: Vzdělávací proces FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi HELUS, Z.: Psychologické problémy socializace osobnosti KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika KOHOUT, K.: Úvod do pedagogiky KREJČÍŘOVÁ, M., LANGMEIER, J.: Vývojová psychologie LEONTĚJEV, A. N.: Problémy psychického vývoje PAŘÍZEK, V.: Obecná pedagogika PIAGET, J.: Psychologie a pedagogika PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika ŠVARCOVÁ, E.: Základy pedagogiky VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie II. VYGOTSKYJ, J.: Myšlení a řeč PhDr. Tereza Vacínová

39 Utváření osobnosti Vnitřní záměrné vlivy Sebevzdělávání, sebevýchova Vnější, nezáměrné vlivy Životní prostředí přírodní a sociální Vnitřní nezáměrné vlivy Zrání biologické faktory Vnější, záměrné vlivy Výchovné působení 39 PhDr. Tereza Vacínová 2009

40 Základní pedagogické termíny 4. Vzdělání 3. Vzdělávání 2. Výchova 1. Vývoj PhDr. Tereza Vacínová

41 1. Vývoj proces kvalitativních i kvantitativních změn všech stránek osobnosti probíhá ve vývojových fázích Podmíněn faktory biologickými genetická výbava, zrání psychologickými ontogeneze lidské psychiky pedagogickými - výchova a vzdělávání sociálními socializace a enkulturace osobnosti PhDr. Tereza Vacínová

42 Pedagogické teorie vývoje dítěte 1. Zóna nejbližšího vývoje L. S. Vygotskij( ) učení má předcházet vývoji škola může dítě dostatečně stimulovat pomocí úkolů 2. Čtyři etapy vývoje dětského myšlení J.Piaget ( ) 3. Vůdčí typy činností v jednotlivých fázích dětského vývoje A. N. Leontějev ( ) PhDr. Tereza Vacínová

43 2. Výchova proces utváření osobnosti specificky lidská aktivita, jejíž podstata spočívá v navozování a řízení záměrných změn a procesů v osobnosti formování vztahu člověka k světu přírodě společnosti sobě působí především na: vůli city charakter Mgr. Tereza Vacínová,

44 Pojetí výchovy 1. plně řízený proces učitele (J.A.Komenský, J.Locke, G.A.Lindner, A.S.Makarenko) PEDAGOGICKÝ OPTIMISMUS 2. vychovávaný jako subjekt vlastního formování (J.J.Rousseau, J.Dewey, E.Key, C.Freinet) PEDAGOGICKÝ PESIMISMUS 3. výchova jako interakce mezi pedagogem a žákem PhDr. Tereza Vacínová

45 Cíle výchovy Všestranný rozvoj osobnosti po stránce rozumové emocionální volní tělesné Obecný cíl Kognitivní cíle odvozeny z poznání vědy, umění a praktických zkušeností Hodnotové cíle citová oblast hodnotová orientace člověka ucelený názor na svět Volní cíle vzdělávací pracovní sociální. PhDr. Tereza Vacínová

46 Struktura výchovy propojenost cílů, obsahů, podmínek a prostředků výchovy PhDr. Tereza Vacínová

47 ŘECKO ŘÍM STŘEDOVĚK RENESANCE NOVOVĚK 19.století 20. století 21. století Zamyslete se nad souvislostmi výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti PODMÍNKY CÍL OBSAH PROSTŘEDKY 47 PhDr.Tereza Vacínová 2009

48 3. Vzdělávání proces dotváření osobnosti prostřednictvím předávání: informací dovedností návyků kultury 1. Formální prostřednictvím vzdělávacího systému organizované školskými institucemi 2. Neformální mimo vzdělávací systém organizováno různými institucemi 3. Informální celoživotní proces nekoordinované,nesystematické institucionálně nezajištěné PhDr. Tereza Vacínová

49 Celoživotní vzdělávání koncepce založená na potřebě permanentní kultivace člověka, jeho rozvoje a poznání ve všech obdobích života vzdělání nelze chápat jako hotové jednou pro vždy učící se společnost počtu vzdělaných lidí v populaci patří k prioritě každé země svědčí o její kultuře a ekonomickém postavení PhDr. Tereza Vacínová

50 Starší označení základních forem celoživotního vzdělávání 1. Korespondenční studium 2. Lidová univerzita 3. Dálkové studium 4. Distanční studium 5. Univerzita 3.věku 6. Otevřená univerzita PhDr. Tereza Vacínová

51 ÚKOL Jmenujte základní formy celoživotního vzdělávání realizované v současnosti PhDr. Tereza Vacínová

52 4. Vzdělání výsledek, cíl a ideál výchovy dosud ne zcela ujasněný pojem Pojetí vzdělání 1. Osobnostní soustava vědomostí, dovedností a vlastností 2. Obsahové systém informací předávaný a plánovaný v kurikulu a realizovaný ve výuce 3. Institucionální společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucemi 4. Socioekonomické charakterizuje populaci 5. Procesuální realizace všech pojetí PhDr. Tereza Vacínová

53 Vzdělání Funkce vzdělání kontinuita vývoje společnosti kultivace člověka (způsob trávení volného času.) příprava na změněné životní podmínky Závisí na dané historické době úrovni poznání (věda a technika) společnosti (systém hodnot a kulturní tradice) společenské funkci PhDr. Tereza Vacínová

54 Vzdělání Vzdělání lze získat různými cestami formálním vzděláváním neformálním vzděláváním informálním vzděláváním KDO JE TO VZDĚLANÝ ČLOVĚK????? PhDr. Tereza Vacínová

55 Kvalita vzdělání je vymezena úrovní vědomostí, dovedností, hodnot a vlastností uceleností hloubkou kvalitou délkou intenzitou praxí 55 PhDr. Tereza Vacínová 2009

56 Vzdělaný člověk Vědomosti Kognitivní složka poznatky souvislosti ucelený systém poznání Dovednosti Operační složka intelektuální senzomotorické motorické dalšího vzdělávání Hodnoty morální estetické etické hygienické návyky Vlastnosti tělesné duševní Vzdělaný člověk má utříděný systém poznatků a chápe vzájemné souvislosti PhDr. Tereza Vacínová

57 ÚKOL Zamyslete se nad označením vzdělaný člověk. Koho považujete za vzdělaného a proč? PhDr. Tereza Vacínová

58 Teorie školského systému ČESKÉ REUBLIKY PhDr. Tereza Vacínová

59 PhDr. Tereza Vacínová

60 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 0 Preprimární vzdělávání Pre-primary uvedení dětí raného věku do prostředí školy kompenzační cíl pečovatelská a ochranná funkce MŠ přípravné třídy pro děti ze znevýhodněných rodin vstup: 2-7 roky ISCED 1 Primární vzdělávání Primary zahájení základního vzdělávání ELEMENTÁRNÍ ŠKOLY KOMPENZAČNÍ CÍL 1.stupeň ZŠ ( r.) speciální ZŠ vstup: 5-7 let délka: 3(USA)-6(Kanada)let PhDr. Tereza Vacínová

61 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání Lower Secondary návaznost na předchozí stupeň, předmětové uspořádání vstup: let délka: 3-6 roky 2.stupeň ZŠ (6.- 9.r.) r. šestiletého gymnázia r. osmiletého gymnázia r. osmileté konzervatoře 2A,2B, 2C ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání Upper secondary podmínkou ukončení povinné docházky příprava na terciální stupeň vstup: let délka: 2-5 let gymnázium SOŠ (4,3,2) SOU (4,3,2,1) konzervatoř 3A,3B, 3C PhDr. Tereza Vacínová

62 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 4 Postsekundární vzdělávání Postsecondary Nonunivers vstup jen po úspěšném absolvování ISCED 3 vstup: od17 let délka: do 2 let nástavbové studium 4A pomaturitní studium 4A rekvalifikační kurzy 4C ISCED 5 První stupeň terciálního vzdělávání First stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 3 nebo ISCED 4 nesměřuje přímo k vědecké kvalifikaci vstup: let Bc. studium (3,4) 5A Mgr. studium 5A VOŠ (3.5,3) 5B další vzdělávání na VŠ 5B délka: od 2 let PhDr. Tereza Vacínová

63 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 6 Druhý stupeň terciálního vzdělávání Second stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 5 směřuje přímo k získání vědecké kvalifikace Doktorský program Ph.D. původně CSc., DrSc. vstup: od 22 let délka: 3 roky PhDr. Tereza Vacínová

64 STRUČNÝ EXKURZ DO DĚJIN ANDRAGOGIKY PhDr. Tereza Vacínová 2009

65 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

66 Dějiny vzdělávání dospělých První zmínky Čína, Japonsko, Indie, Egypt, Babylónie Střediska vzdělanosti Ramesseum, Platonova akademie, Aristotelovo Lykeion, Alexandrijská škola učenců Římská praktičnost Středověké univerzity J.A.Komenský F.S.Gruntvig 19.století lidové školy, dělnické spolky, univerzity A.Kapp x J.F.Herbart 20.století E.L.Thorndike (Adult Education), J.Dewey, Rosenstock-Huessy, vzdělávání vzdělavatelů, podnikové vzdělávání, večerní školy, otevřené univerzity PhDr. Tereza Vacínová 2009

67 Dějiny vzdělávání dospělých PhDr. Tereza Vacínová 2009

68 Struktura univerzity FAKULTY artistická právnická lékařská teologická UNIVERZITNÍ GRADY scholarové, bakaláři, magistři, doktoři UNIVERZITNÍ NÁRODY ORGÁNY UNIVERZITY rektor, děkan, kvestor, prokurátor ORGANIZACE - semestry METODY přednášky, diskuse, disputace UNIVERZÁLNÍ JAZYK UNIVERZITNÍ KOLEJE PhDr. Tereza Vacínová 2009

69 Vznik univerzit PhDr. Tereza Vacínová 2009

70 PhDr. Tereza Vacínová 2009 Alexandr Kapp

71 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

72 Dějiny vzdělávání dospělých Počátky K+M J.A.Komenský Národní obrození J.Dobrovský, J.Jumgmann, F.Palacký, J.E.Purkyně 19.století lidová osvěta, vzdělávací spolky (Matice česká) T.G.Masaryk univerzitní extenze T.Baťa Socialistická éra závodní školy práce, podnikové technické školy a instituty T.Trnka, K.Škoda, A. Hyhlík, V.Jochmann, Současnost AIVD, AU3V, ČADUV PhDr. Tereza Vacínová 2009

73

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 Koncepce

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Studijní program: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

srovnávací pedagogika

srovnávací pedagogika srovnávací pedagogika Jan Průcha Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 2., aktualizované a rozšířené vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika : mezinárodní

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více