Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993"

Transkript

1 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k /94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k /94 Zákoník práce s komentářem ke změnám : podle stavu k /94 Pracovněprávní předpisy : zaměstnanost : podle stavu k /94 Daň z přidané hodnoty. Směrnice o společném systému DPH ve znění novel : úplný soubor novelizovaných předpisů s komentářem ke změnám : podle stavu k /94 Správa daní a poplatků s komentářem ke změnám : podle stavu k /94 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Daň silniční. Daň z nemovitostí : s komentáři ke změnám zákonů : podle stavu k /94 Trestní zákon, trestní řád s komentářem ke změnám : podle stavu k /94 Mzdové a platové předpisy, cestovní náhrady : podle stavu k /94 Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon a prováděcí předpisy, obchody s devizovými protředky, směnárenská činnost, platební styk mezi ČR a SR, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách /94 Občanský zákoník : podle stavu k /94 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : úplný soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k /94 Účetnictví : úplný soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k /94 Cenové předpisy : obecné cenové předpisy : nájemné z bytu a nebytových prostor : úplné znění výměru MF ČR č : podle stavu k

2 /94 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k /94 Účetnictví : úplný soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k /94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : autorizovaní architekti, inženýři a technici ve výstavbě : podle stavu k /94 Pokyny MF ČR : uplatňování DPH ve vybraných činnostech : podle stavu k /95 Mzdové a platové předpisy, cestovní náhrady : podle stavu k č. 15 Sociální zabezpečení. Nemocenské a zdravotní pojištění : podle stavu k : s komentáři ke změnám zákonů 1994 č. 19 Cenné papíry : podle stavu k č. 21 Obchodní zákoník : podle stavu k č. 25 Stavební zákon a prováděcí předpisy ; Autorizovaní architekti, inženýři a technici ve výstavbě ; podle stavu k Č. 27/94 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k /95 Zákoník práce : s komentářem ke změnám : podle stavu k /95 Pracovněprávní předpisy : nařzen vlády č. 108/1994 Sb. k zákonku práce, pracovn doba, dovolená, zabezpečen studujcch, odškodňován pracovnch úrazů a nemoc z povolán / /95 Cenné papíry : zákon o cenných papírech, o dluhopisech, o burze : směnečný a šekový zákon : burza cenných papírů Praha, a.s. : RM-Systém, a.s. : podle stavu k Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon a prováděcí předpisy, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, platební styk mezi ČR a SR, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách 2

3 /95 Obchodní zákoník : podle stavu k /95 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : úplný soubor novelizovaných předpisů s komentářem ke změnám : podle stavu k /95 Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR : podle stavu k /95 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : úplný soubor novelizovaných předpisů s komentářem ke změnám : podle stavu k /95 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k /95 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k /95 Sociální zabezpečení. Nemocenské a zdravotní pojištění : podle stavu k : úplný soubor novelizovaných předpisů s komentářem ke změnám /95 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k / /95 Cenové předpisy : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu a nebytových prostor, úplné znění výměru MF ČR č : podle stavu k Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : zákon o Ústavním soudu, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon o zřízení ministerstev... vyšší územní samosprávné celky /95 Živnostenské podnikání : podle stavu k /95 Řízení před soudy a správními orgány : občanský soudní řád, správní řád, vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, vyhláška o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících : podle stavu k /95 Celní předpisy : úplný soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k /95 Zahraniční obchod : úplný soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k

4 /95 Poplatky : úplný soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k /95 Účetnictví : úplný soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k /95 Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k / /95 Sociální zabezpečení. Nemocenské a zdravotní pojištění. Státní sociální podpora : podle stavu do od Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon a prováděcí předpisy, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, platební styk mezi ČR a SR, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách 1995 č. 32/95 Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů : vyhláška MF ČR : podle stavu k č. 39 Trestní předpisy [1995] : trestní zákon, trestní řád, zákon o rejstříku trest 1995 č. 50/95 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele : podle stavu k č. 53/95 Daně z příjmů '95 : úplný soubor novelizovaných předpisů s komentářem ke změnám : podle stavu k č. 55/95 Daň z přidané hodnoty '95 ; spotřební daně '95 ; úplný soubor novelizovaných předpisů s komentářem ke změnám : podle stavu k /95 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k /96 Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k /96 Živnostenské podnikání : podle stavu k /96 Sociální zabezpečení : podle stavu k

5 1996 č. 32/95 Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů : vyhláška MF ČR : podle stavu k Č. 70 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k č. 76/96 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k č. 77/96 Daně z příjmů '96 : úplný soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k č. 78/96 Účetnictví : úplný soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k č. 79/96 Cenné papíry : zákon o cenných papírech, o dluhopisech, o burze : směnečný a šekový zákon : burza cenných papírů Praha, a.s. : RM-Systém, a.s. : podle stavu k č. 80/96 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele : podle stavu k č. 81/96 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 84/96 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : zákon o Ústavním soudu, zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny, zákon o sídle parlamentu ČR, zřízení ministerstev č. 85/96 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k č. 86/96 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : úplný soubor aktuálních předpisů s komentářem : podle stavu k č. 87/96 Poplatky : úplný soubor aktuálních předpisů : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : podle stavu k č. 89/96 Účetnictví : úplný soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k Č. 91 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k

6 /97 Celní předpisy : úplný soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k /97 Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon a prováděcí předpisy, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách /97 Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k /97 Živnostenské podnikání : podle stavu k /97 Živnostenské podnikání : podle stavu k /97 Živnostenské podnikání : podle stavu k /96 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k /97 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k /97 Cenové předpisy : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu, úplné znění výměru MF ČR č. 0197, sazby za poštovní zásilky a poukázky : podle stavu k /97 Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR : podle stavu k č. 100/97 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k č. 105/97 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele : podle stavu k Č. 107 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k č. 110 Celní zákon : podle stavu k

7 1997 č. 114/97 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k č. 116/97 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k č. 117/97 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 128/98 Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR : podle stavu k č. 93/97 Účetnictví '97, účetní závěrka '96 : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k č. 94/97 Daně z příjmů '97 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k č. 97 Občanský soudní řád, správní řád, rozhodčí řízení : podle stavu k č. 99/97 Cenné papíry : zákon o cenných papírech, o dluhopisech, o burze, směnečný a šekový zákon, burza cenných papírů Praha, a.s., RM-Systém, a.s. : podle stavu k Číslo 109 Daně z příjmů '97 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Číslo 111 Daně z příjmů '98 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Číslo 112 Daň z přidané hodnoty '98. Spotřební daně '97 : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k Číslo Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele : podle stavu k Cenné papíry : Komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, zákony o cenných papírech, o dluhopisech, směnečný a šekový, o burze, Burza cenných papírů Praha a.s., RMsystém, a.s. : podle stavu k Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k

8 Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách 1998 [č.] [č.] 129 Poplatky : úplný soubor aktuálních předpisů : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : podle stavu k Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : zákon o Ústavním soudu, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon o zřízení ministerstev... vyšší územní samosprávné celky 1998 [č.] 131/98 Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k [Č.] 152 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : zákon o Ústavním soudu, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon o zřízení ministerstev... vyšší územní samosprávné celky /98 Sociální zabezpečení. Nemocenské pojištění. Důchodové pojištění. Státní sociální podpora : podle stavu k /98 Celní předpisy : úplný soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Č. 120/1998 Daň z přidané hodnoty '98, spotřební daně '98 : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k Č. 121/98 Účetnictví '98 : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k Č. 122 Účetnictví ROPO a obcí : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla, vyhláška o FKSP : podle stavu k č. 127/98 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 130 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 132/98 Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k Č. 134/98 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k

9 1998 Č. 135 Daně z příjmů '98 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Č. 136/1998 Stavební zákon : po novele od Č. 137/98 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 138 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 139/98 Celní předpisy : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k Č. 141/98 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k Č. 142/98 Daně z příjmů '98 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Č. 143/98 Cenné papíry : Komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, zákony o cenných papírech, o dluhopisech, směnečný a šekový, o burze, Burza cenných papírů Praha a.s., RMsystém, a.s. : podle stavu k Č. 144/98 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 145 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k č. 146 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 147 Sociální zabezpečení : podle stavu k Č. 148/98 Občanský soudní řád, správní řád, rozhodčí řízení : podle stavu k Č. 149/98 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k

10 1998 č. 150 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 151 Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k Č. 180/99 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 74/98 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k č.119/98 Cenné papíry : zákon o Komisi pro cenné papíry. Zákony o cenných papírech, o dluhopisech, o burze. Směnečný a šekový zákon. Burza cenných papírů Praha, a.s. RM-Systém, a.s. : podle stavu k Číslo 124 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Číslo 126 Cenové předpisy : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu, úplné znění výměru MF ČR č. 0198, sazby za poštovní zásilky a poukázky v mezinárodním styku : podle stavu k Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k Č. 157/99 Daně z příjmů '99 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Č. 160/99 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k č. 161 Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k č. 162/99 Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR : podle stavu k Č. 163/99 Daně z příjmů '99 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Č. 164 Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : podle stavu k

11 1999 Č. 165 Zahraniční obchod : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpis 1999 Č. 166 Sociální zabezpečení : podle stavu k : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, životní minimum 1999 Č Č. 167/ Č. 168 Sociální zabezpečení : podle stavu k : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, životní minimum Celní předpisy : podle stavu k : celní zákon a prováděcí předpisy, smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, provoz hraničních celních přechodů, sídla poboček celních úřadů Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, česká měna ve vztahu k euro, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách 1999 Č. 170/1999 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 1999 Č. 171/ Č. 172/99 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Celní předpisy : podle stavu k : celní zákon a prováděcí předpisy, smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, provoz hraničních celních přechodů, sídla poboček celních úřadů 1999 Č. 173/99 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k Č. 174/99 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 175 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 177 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : zákon o Ústavním soudu, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon o zřízení ministerstev... vyšší územní samosprávné celky 1999 Č. 179/99 Zákoník práce : podle stavu k Č. 185 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k

12 1999 Č. 186 Cenné papíry : Komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, zákony o cenných papírech, o dluhopisech, směnečný a šekový, o burze, Burza cenných papírů Praha a.s., RMsystém, a.s. : podle stavu k Č. 191/2000 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Číslo 159/99 Cenové předpisy : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu, úplné znění výměru MF ČR č. 01/ : podle stavu k Č 197/ Č. 183 Sociální zabezpečení : podle stavu k : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní a sociální podpora, životní minimum Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, česká měna ve vztahu k euru, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách 2000 Č. 184/2000 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2000 Č. 185 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 187/2000 Cenové předpisy : obecné cenové předpisy, výměr MF ČR č , nájemné z bytu : podle stavu k Č. 188/2000 Občanský soudní řád. Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie : podle stavu k Č. 192/2000 Trestní předpisy. Přestupky. Výkon trestu : podle stavu k Č. 194 Účetnictví ROPO a obcí : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla, vyhláška o FKSP : podle stavu k č. 195 Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k Č. 196/2000 Celní předpisy : podle stavu k : celní zákon a prováděcí předpisy, smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, provoz hraničních celních přechod, sídla poboček celních úřad 2000 Č. 198/2000 Živnostenské podnikání : podle stavu k

13 2000 Č. 199/2000 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2000 Č. 200/2000 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k Č. 201/2000 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k Č. 203/2000 Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : podle stavu k Č. 204 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 205/2000 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k Č. 206/2000 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 208 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k Č. 209/2000 Občanský soudní řád k : redakční uzávěrka Č. 210 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : podle stavu k : aktuální soubor novelizovaných předpisů 2000 Č. 211/ Č. 212/2000 Obchodní zákoník : podle stavu k : obchodní věstník. Státní podnik. Přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu Cenné papíry : Komise pro cenné papíry. Investiční společnosti a fondy. Zákony o cenných papírech, o dluhopisech, směnečný a šekový, o burze. Burza cenných papírů Praha a.s. RMsystém, a.s. : podle stavu k Č. 213 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : zákon o Ústavním soudu, zákon o jednacím řádu sněmovny a senátu, zákon o zřízení ministerstev... vyšší územní samosprávné celky, veřejný ochránce práv 2000 Č. 214/2000 Živnostenské podnikání : podle stavu k

14 2000 Č. 215/2000 Trestní předpisy. Přestupky. Výkon trestu : podle stavu k Č. 216 Sociální zabezpečení : podle stavu k : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní a sociální podpora, životní minimum 2000 Č. 217/2000 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 219/2000 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k Č. 220 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2000 Č. 221 Zákoník práce : k Č. 223/2000 Stavební zákon a prováděcí předpisy. Autorizovaná povolání ve výstavbě : podle stavu k Č. 225 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 226 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 227 Zahraniční obchod : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2000 Č. 228/2000 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 229 Občanský soudní řád Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie : podle stavu k Č. 230 Oceňování : podle stavu k : zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku 2000 Č. 231 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : podle stavu k : aktuální soubor novelizovaných předpisů 14

15 2000 Č. 232/2000 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 233 Občanský soudní řád k : redakční uzávěrka Č. 234/2000 Obchodní zákoník k : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu : redakční uzávěrka Č. 235 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 237/2000 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k Č. 239 Občanský zákoník : paralelní znění pro rok 2000 a 2001 : redakční uzávěrka Č Č. 244 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k Cenné papíry k : Komise pro cenné papíry. Investiční společnosti a fondy. Cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza, zemědělské skladní listy, Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-systém, a.s. : redakční uzávěrka k Č. 246 Trestní předpisy. Přestupky. Výkon trestu a výkon vazby. Probační a mediační služba : podle stavu k Č. 247 Správa daní a poplatků k Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : redakční uzávěrka k Č. 248 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2000 Č. 250/2000 Zákoník práce k : redakční uzávěrka Č. 254 Občanský soudní řád Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie : redakční uzávěrka Č. 236/2001 Poplatky : podle stavu k : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní 15

16 2001 Č. 238 Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR : podle stavu k Č. 241/2001 Cenové předpisy : podle stavu k : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu, výměr MF ČR č Č. 243 Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon, obcody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, česká měna ve vztau k euru, doody o podpoře a ocraně investic, cestovní nárady při zaraničníc pracovníc cestác 2001 Č. 245/2001 Celní předpisy : podle stavu k : celní zákon a prováděcí předpisy, smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, provoz hraničních celních přechod, sídla poboček celních úřad 2001 Č. 249/2001 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k č. 251/2001 Účetnictví : podle stavu k : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace 2001 Č. 252 Sociální zabezpečení : podle stavu k : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní a sociální podpora, životní minimum 2001 Č. 253 Daně z příjmů 2001 : podle stavu k : aktuální soubor novelizovaných předpisů 2001 č. 257 Účetnictví 2001 : podle stavu k : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů 2001 Č. 258 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2001 Č. 259 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 260/2001 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k Č. 261 Občanský soudní řád Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie : podle stavu k Č. 262/2001 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k

17 2001 Č. 263 Obchodní zákoník : podle stavu k : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu 2001 Č. 264/2001 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 265/2001 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k Č. 267/2000 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 270/2001 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k Č. 271/2001 Cenné papíry : podle stavu k : Komise pro cenné papíry. Investiční společnosti a fondy. Cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza. Zemědělské skladní listy. Burza cenných papírů Praha a.s., RM-systém, a.s Č. 272/2001 Trestní předpisy. Přestupky. Výkon trestu a výkon vazby. Probační a mediační služba: podle stavu k Č. 275/2001 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k Č. 276/2001 Obchodní zákoník : podle stavu k : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu 2001 Č. 277/2001 Občanský zákoník : podle stavu k Č. 278/2001 Účetnictví : podle stavu k : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace 2001 Č. 279 Zahraniční obchod : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2001 Č. 280/2001 Účetnictví 2001 : podle stavu k : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů 2001 Č. 281/2001 Občanský soudní řád. Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie, exekuce : podle stavu k

18 2001 Č. 282/2001 Trestní předpisy. Přestupky : redakční uzávěrka k Č. 283/2001 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 284/2001 Poplatky : podle stavu k : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní 2001 Č. 286/2001 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k Č. 287/2001 Občanský zákoník : podle stavu k Č. 288/2001 Účetnictví : redakční uzávěrka : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace, účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla 2001 Č. 289/2001 Sociální zabezpečení : podle stavu k : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní a sociální podpora, životní minimum 2001 Č. 290/2001 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 291/2001 Stavební zákon a prováděcí předpisy. Autorizovaná povolání ve výstavbě : podle stavu k Č. 292/2001 Účetnictví : redakční uzávěrka : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů 2001 Č. 294/2001 Obchodní zákoník : podle stavu k : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu 2001 Č. 295 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2001 Č. 296/2001 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 297/2001 Občanský soudní řád. Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie, exekuce : podle stavu k

19 2001 Č. 299/2001 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k Č. 305/2001 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k /2002 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 253/2002 Daně z příjmů 2002 : podle stavu k : aktuální soubor novelizovaných předpisů 2002 Č. 301 Zahraniční obchod : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2002 Č. 302 Celní zákon : od : a související předpisy 2002 Č. 306/2002 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 307/2002 Účetnictví 2002 : aktuální soubor předpisů pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatelů : podle stavu k Č. 308/2002 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 309/2002 Správa daní a poplatků : podle stavu k : územní finanční orgány, daňové poradenství, soustava daní 2002 Č. 310/2002 Obchodní zákoník : podle stavu k : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu 2002 Č. 311/2002 Občanský soudní řád. Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie, exekuce : podle stavu k Č. 312/2002 Zákoník práce : podle stavu k Č. 313/2002 Účetnictví : podle stavu k : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace 19

20 2002 Č. 314/2002 Trestní předpisy Přestupky : podle stavu k Č. 316/2002 Devizové předpisy : podle savu k Č. 317/2002 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 318/2002 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k Č. 319/2002 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : úplný soubor aktuálních předpisů 2002 Č. 320/2002 Účetnictví : podle stavu k : aktuální soubor předpis pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatel 2002 Č. 321/2002 Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : podle stavu k : pokyny MF ČR 2002 Č. 323/2002 Cenné papíry : podle stavu k : Komise pro cenné papíry. Investiční společnosti a fondy. Cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza. Zemědělské skladní listy. Burza cenných papírů Praha a.s., RM-systém, a.s Č. 324/2002 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 325/2002 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k Č. 326/2002 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 327/2002 Stavební zákon a prováděcí předpisy. Autorizovaná povolání ve výstavbě : podle stavu k Č. 328/2002 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 330/2002 Cenové předpisy : podle stavu k : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu, výměr MF ČR č

21 2002 Č. 331/2002 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : podle stavu k Č. 332/2002 Obchodní zákoník : podle stavu k : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu 2002 Č. 333/2002 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k Č. 335/2002 Občanský soudní řád. Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie, exekuce. Notářský řád. Soudní řád správní : podle stavu k Č. 336/2002 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k Č. 337/2002 Celní předpisy : podle stavu k : celní zákon a prováděcí předpisy, smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, provoz hraničních celních přechodů, pobočky celních úřadů 2002 Č. 339/2002 Sociální zabezpečení : podle stavu k : nemocenské a důchodové pojištění. Penzijní připojištění. Sociální péče, státní a sociální podpora. Životní minimum 2002 Č. 340 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 341/2002 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : podle stavu k : aktuální soubor novelizovaných předpisů 2002 Č. 343/ Č. 344/2002 Obchodní zákoník : podle stavu k : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu Cenné papíry : podle stavu k : Komise pro cenné papíry. Investiční společnosti a fondy. Cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza. Zemědělské skladní listy. Burza cenných papírů Praha a.s., RM-systém, a.s č. 345/2002 Účetnictví : podle stavu k : aktuální soubor předpis pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatel 2002 Č. 346/2002 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 347/2002 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k

22 2002 Č. 348/2002 Poplatky : podle stavu k : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní 2002 Č. 349/2002 Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : podle stavu k : pokyny MF ČR 2002 č. 350/2002 Trestní předpisy Přestupky : podle stavu k Č. 351/2002 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 353/2002 Občanský soudní řád. Správní řád. Znalci a tlumočníci. Rozhodčí řízení. Advokacie. Exekuce. Notářský řád. Soudní řád správní : podle stavu k Č. 355/2002 Zákoník práce : podle stavu k Č. 357/2002 Účetnictví podnikatelů 2003 : zákon o účetnictví, vyhlášky a opatření pro podvojné a jednoduché účetnictví, auditoři, sdružení bez právní subjektivity, konkurs a vyrovnání a další : redakční uzávěrka Č. 358/2002 Účetnictví, rozpočtová pravidla, rozpočtová skladba 2003 : redakční uzávěrka Č. 359/2002 Účetnictví nevýdělečných organizací 2003 : podvojné a jednoduché účetnictví : redakční uzávěrka Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 352/2003 Správa daní a poplatků. Územní finanční orgány. Daňové poradenství. Soustava daní : finanční úřady a ředitelství, daňové poradenství, soustava daní : podle stavu k Č. 361/ Č. 362/2003 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí : podle stavu k Cenné papíry : podle stavu k : zákon o cenných papírech, zákon směnečný a šekový, dluhopisy, Komise pro cenné papíry, burza cenných papírů, RM-Systém, makléři, zemědělské skladní listy 2003 Č. 363 Oceňování : redakční uzávěrka : zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku, další předpisy 22

23 2003 Č. 364 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 365/2003 Cenové předpisy : podle stavu k : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami 2003 Č. 366/2003 Stavební zákon. Autorizace ve výstavbě : redakční uzávěrka Č. 367/2003 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : redakční uzávěrka Č. 368/2003 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : Ústavní soud, jednací řády Sněmovny a Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu, kompetenční zákon, zánik ČSFR, VÚSC 2003 Č. 369/2003 Daně z příjmů 2003 : redakční uzávěrka : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhlášky a pokyny MF 2003 Č. 370/2003 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 371/2003 Sociální zabezpečení : podle stavu k : pojistné, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní a sociální podpora, životní minimum 2003 Č. 372/2003 Účetnictví. Rozpočtová pravidla. Rozpočtová skladba : podle stavu k Č. 373/2003 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : zákony, vyhlášky, pokyny MF 2003 Č. 374/2003 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 375/2003 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k Č. 376/2003 Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k : odměna likvidátora, obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád, podíl na hlasovacích právech 2003 Č. 377/2003 Devizové předpisy : podle savu k : devizový zákon, podpora a ochrana invesic, obchody s devizovými prosředky, směnárenská činnos 23

24 2003 Č. 378 Obce, kraje, hl. m. Praha. Obecní policie : podle stavu k : územní samospráva, pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, volby a místní referendum 2003 Č. 380/ Č. 381/2003 Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy, osvobození od cla, nepreferenční původ zboží, preferenční celní sazby, celní unie mezi ČR a SR, zboží porušující práva duševního vlastnictví, celní úřady a přechody : podle stavu k Cenné papíry : podle stavu k : zákon o cenných papírech, zákon směnečný a šekový, dluhopisy, Komise pro cenné papíry, burza cenných papírů, RM-Systém, makléři, zemědělské skladní listy 2003 Č. 383/2003 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 384 Banky. Platební styk. Finanční arbitr. Praní špinavých peněz : podle stavu k Č. 385/2003 Občanský soudní řád. Soudní řád správní. Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie, notáři. Exekuční řád : podle stavu k Č. 386/2003 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 387/ Č. 388/2003 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : podle stavu k : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhlášky a pokyny MF Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : Ústavní soud, jednací řády Sněmovny a Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu, kompetenční zákon, zánik ČSFR, VÚSC 2003 Č. 389/2003 Sociální zabezpečení : podle stavu k : pojistné, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní a sociální podpora, životní minimum 2003 Č. 390 Stavební zákon. Autorizace ve výstavbě 2004 : podle stavu k : stavební zákon a vyhlášky, posuzování vlivů na životní prostředí, autorizovaní architekti, inženýři a technici 2003 Č. 393 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 394 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k : zákony, vyhlášky, pokyny MF 2003 Č. 396 Správa daní a poplatků : finanční úřady a ředitelství, daňové poradenství, soustava daní : podle stavu k

25 2003 Č. 397/2003 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 398 Katastr nemovitostí. Zeměměřictví : podle stavu k Č. 401 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně 2004 : redakční uzávěrka Č Č. 409 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí 2004 : redakční uzávěrka Cenné papíry. Burza, RM-S. Investiční společnosti a fondy : podle stavu k : zákon o cenných papírech, zákon směnečný a šekový, dluhopisy, Komise pro cenné papíry, burza cenných papírů, RM-Systém, makléři, zemědělské skladní listy 2003 Č. 421 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 425 Občanský soudní řád. Soudní řád správní. Správní řád. Rozhodčí řízení. Advokacie, notáři. Exekuční řád : podle stavu k Zvláštní číslo Vzorová účtová osnova, rozvaha a výsledovka 2003 / 2004 Č. 399 Zákoník práce 2004 : podle stavu k Č. 400 Sociální zabezpečení 2004 : podle stavu k : pojistné, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, sociální potřebnost, životní minimum 2004 Č. 403 Daně z příjmů 2004 : podle stavu k : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhlášky a pokyny MF 2004 Č. 405 Účetnictví podnikatelů Audit : podle stavu k : zákony, vyhlášky, standardy 2004 Č. 406 Účetnictví Rozpočtová pravidla. Rozpočtová skladba : podle stavu k Č. 407 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k

26 2004 Č. 411 Pokyny k DPH : podle stavu k : 41 pokynů k uplatňování DPH ve vybraných činnostech Č. 414 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 415 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 416 Oceňování : podle stavu k : zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku (rozsáhlá novela od r. 2004), další předpisy 2004 Č. 417 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 418 Správa daní a poplatků. Daňové poradenství : podle stavu k Č. 419 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k Č. 420 Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k : odměna likvidátora, obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád, podíl na hlasovacích právech 2004 Č. 423 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně 2004 : podle stavu k Č. 424 Vzorová účtová osnova, rozvaha a výsledovka 2003 / 2004 Č Č. 433 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : Ústavní soud, jednací řády Sněmovny a Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu, kompetenční zákon, zánik ČSFR, vyšší územní samosprávné celky Cenné papíry. Kolektivní investování. Podnikání na kapitálovém trhu : podle stavu k : směnky, šeky, dluhopisy, zemědělské skladní listy, Komise pro cenné papíry, burza cenných papírů, RM-Systém, makléři, investiční a podílové fondy 2004 Č. 434 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 436 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : květen 2004 : podle stavu k

27 2004 Č. 437 Účetnictví podnikatelů Audit : podle stavu k : zákony, vyhlášky, standardy 2004 Č. 438 Celní předpisy : podle stavu k : celní zákon a prováděcí předpisy, celní správa, zboží porušující práva duševního vlastnictví 2004 Č. 439 Devizové předpisy : podle stavu k : devizový zákon, euro, podpora a ochrana investic, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost 2004 Č. 440 Stavební předpisy. Autorizace ve výstavbě : podle stavu k : stavební zákon a vyhlášky, posuzování vlivů na životní prostředí, autorizovaní architekti, inženýři a technici 2004 Č. 441 Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k : odměna likvidátora, obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád, podíl na hlasovacích právech 2004 Č. 442 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č Č. 445 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : podle stavu k : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhlášky a pokyny MF Sociální zabezpečení : podle stavu k : pojistné, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, sociální potřebnost, životní minimum 2004 Č. 447 Občanský soudní řád, soudní řád správní, rozhodčí řízení, exekuční řád : podle stavu k Č. 448 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost k : redakční uzávěrka k Č. 449 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 450 Správní řád Správní řád 2006 : redakční uzávěrka Č. 453 Zákoník práce k : redakční uzávěrka: Č. 454 Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k

28 2004 Č. 456 Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady : podle stavu k Č. 457 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 458 Obchodní zákoník 2005 a související předpisy : podle stavu k : odměna likvidátora, obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád, evropské hospodářské zájmové sdružení 2004 Č. 459 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 460 Správa daní a poplatků. Platby v hotovosti. Daňové poradenství : podle stavu k Č. 461 Účetnictví, rozpočtová pravidla, rozpočtová skladba : podle stravu k Č. 462 Daně z příjmů s komentářem 2012 / : podle stavu k : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhlášky a sdělení MF 2004 Č. 464 Občanský soudní řád Soudní řád správní. Rozhodčí řízení. Exekuční řád : redakční uzávěrka Č. 465 Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : podle stavu k Č. 466 Občanský zákoník 2005 a související předpisy : redakční uzávěrka Č. 477 Cenné papíry. Kolektivní investování. Podnikání na kapitálovém trhu 2005 : redakční uzávěrka : směnky, šeky, dluhopisy, zemědělské skladní listy, Komise pro cenné papíry, makléři, investiční a podílové fondy 2005 Č. 443 Banky. Platební styk. Finanční arbitr. Praní špinavých peněz : podle stavu k Č. 463 Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : podle stavu k Č. 468 Daně z příjmů 2005 : podle stavu k : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhlášky, pokyny a sdělení MF 28

29 2005 Č. 469 Účetnictví podnikatelů. Audit 2005 : podle stavu k : zákony, vyhlášky, standardy 2005 Č. 470 Účetnictví. Rozpočtová pravidla. Rozpočtová skladba : podle stavu k Č. 471 Účetnictví nevýdělečných organizací 2005 : podle stavu k : zákon, vyhláška, standardy 2005 Č. 472 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně 2005 : podle stavu k Č. 473 Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, daň darovací. Daň z převodu nemovitostí 2005 : podle stavu k Č. 474 Zákoník práce 2005 : podle stavu k Č. 475 Správa daní a poplatků. Platby v hotovosti. Daňové poradenství : podle stavu k Č Č Č Č. 481 Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2005 : syntetické účty ke směrné účtové osnově, provázanost účtové osnovy s rozvahou a výsledovkou Sociální zabezpečení : podle stavu k : pojistné, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, sociální potřebnost, životní minimum Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : podle stavu k : Ústavní soud, jednací řády Sněmovny a Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu, kompetenční zákon, zánik ČSFR, vyšší územní samosprávné celky Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k : odměna likvidátora, obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost 2005 Č. 482 Poplatky : podle stavu k : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní 2005 Č. 483 Živnostenské podnikání : podle stavu k Č. 484 Oceňování : podle stavu k : zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku (po rozsáhlé novele od r. 2005), další předpisy 29

30 2005 Č. 485 Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěže. Ochrana spotřebitele. Veřejné zakázky : podle stavu k Č. 486 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č. 487 Obce, kraje, hl. m. Praha. Obecní policie : podle stavu k : okresy, územní samospráva, pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, volby a místní referendum, finanční kontrola 2005 Č. 488 Občanský soudní řád. Soudní řád správní. Rozhodční řízení. Exekuční řád : podle stavu k Č. 490 Cenové předpisy : podle stavu k : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami 2005 Č. 495 Stavební předpisy. Autorizace ve výstavbě : podle stavu k : stavební zákon a vyhlášky, posuzování vlivů na životní prostředí, autorizovaní architekti, inženýři a technici 2005 Č. 496 Zahraniční obchod : podle stavu k Č. 498 Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu k Č Č. 500 Občanský soudní řád. Soudní řád správní. Rozhodčí řízení. Exekuční řád : podle stavu k Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k : odměna likvidátora, obchodní věstník, obchodní rejstřík, státní podnik, přepravní řád, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost 2005 Č. 502 Zákoník práce 2005 : podle stavu k Č. 503 Poplatky : podle stavu k : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní 2005 Č. 504 Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k Č. 505 Daň z přidané hodnoty. Spotřební daně : podle stavu k

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky U všech předpisů rozumí se jejich aktuální stav ve znění pozdějších právních a stavovských předpisů, příp. nálezů Ústavního soudu! U předpisů označených

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. I. Rozpočtové hospodaření. a) Rozpočet a závěrečný účet

MINISTERSTVO FINANCÍ. I. Rozpočtové hospodaření. a) Rozpočet a závěrečný účet MINISTERSTVO FINANCÍ I. Rozpočtové hospodaření II. Účetnictví a výkaznictví III. Finanční kontrola a přezkum hospodaření IV. Finanční a celní správa V. Daně a poplatky VI. Hazardní hry VII. Finanční trh

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1. 87. 2017 do 31. 127. 2017) ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. I. Rozpočtové hospodaření. a) Rozpočet a závěrečný účet

MINISTERSTVO FINANCÍ. I. Rozpočtové hospodaření. a) Rozpočet a závěrečný účet MINISTERSTVO FINANCÍ I. Rozpočtové hospodaření II. Účetnictví a výkaznictví III. Finanční kontrola a přezkum hospodaření IV. Finanční a celní správa V. Daně a poplatky VI. Hazardní hry VII. Finanční trh

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. I. Rozpočet. a) Rozpočet a závěrečný účet

MINISTERSTVO FINANCÍ. I. Rozpočet. a) Rozpočet a závěrečný účet MINISTERSTVO FINANCÍ I. Rozpočet II. Účetnictví a výkaznictví III. Finanční kontrola a přezkum hospodaření IV. Finanční a celní správa V. Daně a poplatky VI. Hazardní hry VII. Finanční trh a pojištění

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění - zákon č. 500/2004

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011

Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011 Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011 č. právního předpisu zkrácený název právního předpisu č. základního předpisu 8/2011 změna vyhl. MV o kontaktních místech veřejné správy

Více

Typ Číslo Rok Sbírka Název

Typ Číslo Rok Sbírka Název Typ Číslo Rok Sbírka Název Zák. 1 1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zák. 10 2010 Sb. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m. s. Zák. 101 2000 Sb. o

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období říjen prosinec 2013

Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období říjen prosinec 2013 Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období říjen prosinec 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Přehled o průměrných délkách soudního řízení správního ode dne nápadu do dne právní moci Krajský soud Ústí nad Labem

Přehled o průměrných délkách soudního řízení správního ode dne nápadu do dne právní moci Krajský soud Ústí nad Labem Přehled o průměrných délkách soudního řízení správního ode dne nápadu do dne právní moci Krajský soud Ústí nad Labem ČR 1) Žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (správní žaloby) a) Všeobecná správa

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Rozšířený obsah databáze ASPI :

Rozšířený obsah databáze ASPI : Rozšířený obsah databáze ASPI : Daně a poplatky Doprava Katastr a zeměměřictví Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé Občanské právo procesní Pracovní právo a sociální zabezpečení Právo obchodních

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: zákon č./vyhl. Název právního předpisu 128/2000 Sb. O

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Právní úprava Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek 01.11.2010 30.11.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Přijaté zákony > Projednávané

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkouek a odborných kvalifikací zvlátní části úřednické zkouky Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách (platí od 13. 81. 7. 2017 do 2. 1. 201812. 8. 2017) Ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz OBSAH KAPITOLA

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků Účel zpracování Vedení

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více