ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň"

Transkript

1 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Doporučeno zaměstnavateli Partnerství s ČEZ Exkurze do US Pointu Nové řezné nástroje zvyšují produktivitu Přednášky... 3 Alternativní zdroje energie... 3 Optimalizace technologií pro výrobu nástrojů Informační služby knihovnictví na semináři v SVK 3 4 ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X I X., Č Í S L O 3 L I S T O P A D Doporučeno zaměstnavateli Rostislav Študent Významní zaměstnavatelé vybrali střední školy nejlépe připravující své absolventy na zaměstnání a s orientací na potřebné profese. Dne proběhlo v prostorách firmy Doosan Škoda Power slavnostní vyhlášení prvního ročníku soutěže DOPORUČENO ZAMĚST- NAVATELI. V této soutěži firmy hodnotily střední školy jejich absolventy. Vyhrává ta škola, jejíž absolventi jsou nejlépe uplatnitelní na trhu práce. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol rádi nabídnou zaměstnání. Naše škola získala v této soutěži 1. místo v Plzeňském kraji. Pohled na ANO- PRESS IT Rumunský kras 1II. část 5 6 A U T O Ř I : Ing. R. Študent Ing. A. Florek, CSc., Ph.D. Mgr. J. Štraubová Ing. P. Mašková Mgr. A. Mařáková Ing. P. Vlček M. Sýkora, P. Bradáč Partnerství s ČEZ Anton Florek (ilustrační foto JG) Dle ustanovení Rámcové smlouvy o spolupráci č z jara 2012 byla naše škola zařazena do sítě partnerských škol ČEZ a.s. V rámci partnerské spolupráce se otevřela cesta pro zapojení Subjektů Skupiny ČEZ do spolupráce na vzdělávacím procesu školy formou zapojení do projektů pořádaných subjekty Skupiny ČEZ (např. exkurze, besedy s odborníky z praxe, stáže, vzdělávací programy pro studenty, soutěže, apod.). Cílem spolupráce je prezentovat studentům školy potřebu technických oborů v oblasti energetiky a možnost následného profesního uplatnění v subjektech Skupiny ČEZ. V rámci uvedených aktivit byla dohodnuta rovněž dlouhodobá spolupráce školy z JE Temelín. Na stránce naleznete aktivity společnosti pro žáky a studenty.

2 S T R Á N K A 2 Exkurze do US Pointu Jitka Štraubová Dne se studenti třídy 4.A se svými učitelkami angličtiny Mgr. Jitkou Štraubovou a Mgr. Markétou Fajrajzlovou zúčastnili exkurze do Amerického centra Západočeské univerzity v Plzni. Mgr. Daniela Lukavská, lektorka Ústavu jazykové přípravy ZČU, nám zprostředkovala besedu s panem Nathanem Webberem, vicekonzulem Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Konzul je podle mezinárodního práva úředník z povolání, který zastupuje svou zem v jiné zemi. Pan Webber je na velvyslanectví pověřen vízovými, pasovými a přistěhovaleckými záležitostmi. Vyprávěl nám o tom, jakou cestou se stal (původním zaměstnáním práv- ník) zaměstnancem ambasády, o své práci a životě v České republice. Udělal nám radost několika větami v češtině a vietnamštině. Tato návštěva byla již naší druhou návštěvou zde a navazovala na přednášku Mgr. Lukavské dne o možnostech studia v USA a o programu Work &Travel. Paní Lukavská je ochotna se kdykoli věnovat studentům, kteří jí navštíví, aby jim s tímto poradila. Nové řezné nástroje zvyšují produktivitu Dne 19. listopadu 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Nové výkonné řezné nástroje zvyšují produktivitu výroby pod vedením lektora Dr. Ing. Františka Pláničky z firmy GÜHRING s.r.o. Firma se zabývá výrobou špičkových řezných nástrojů a upínačů pro průmyslové obrábění. Přednášky se zúčastnila třída 3OK oboru Obráběč kovů a žáci se seznámili s novinkami a praktickými zkušenostmi zejména v oblasti výroby vrtáků, výstružníků, fréz, frézovacích nástrojů a závitovacích nástrojů.

3 S T R Á N K A 3 Přednášky Uplatnění metody FMEA v praxi - snižování rizik ve výrobě a Moderní způsoby zpracování plechů Dne 21. a 27. listopadu 2014 proběhly v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednášky na téma Uplatnění metody FMEA v praxi - snižování rizik ve výrobě pod vedením lektora Ing. Josefa Strnada z firmy DIOSS NÝŘANY a.s. a Moderní způsoby zpracování plechů pod vedením lektora Ing. Josefa Bufky z téže firmy. Firma se zabývá výrobou svařenců z černých, nerezových a hliníkových plechů. Hlavní výrobky v tomto oboru jsou skříně klimatizací pro kolejová vozidla a autobusy z hliníkového plechu, nebo nerezu, rámy a kapotáže kompresorů a díly pro zemní stroje. Dále se firma zabývá výrobou ohýbaných trubek na NC ohýbačkách pro výměníky tepla. První přednášky se zúčastnily třídy 4ST a 4ME oboru Strojírenství a Elektrotechnika a druhé žáci třídy 3ST oboru Strojírenství. Žáci se seznámili s novinkami a praktickými zkušenostmi v oblasti snižování rizik ve výrobě a moderními způsoby zpracování plechů. Alternativní zdroje energie a jejich podíl v energetickém mixu Dne 26. listopadu 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Optimalizace technologií pro výrobu nástrojů pod vedením lektora Ing. Josefa Fajta, CSc. z firmy PILSEN TOOLS s.r.o. Firma se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou Dne 25. listopadu 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Alternativní zdroje energie a jejich podíl v energetickém mixu pod vedením lektora Marka Kováře. Přednáška byla zaměřena zejména na oblast těžby břidlicových plynů. Přednášky se zúčastnili žáci třídy 4ST oboru Strojírenství. Optimalizace technologií pro výrobu nástrojů řezného a upínacího nářadí, závitových měřidel a kalibrů, speciálního nářadí, přípravků, tvrdoměrů, forem pro vysokotlaké vstřikování plastických hmot, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. Přednáška byla zaměřena zejména na povrchové úpravy při výrobě řezných nástrojů. Přednášky se zúčastnili žáci třídy 2STB oboru Strojírenství.

4 S T R Á N K A 4 Informační služby knihovnictví na semináři v SVK Andrea Mařáková Dne se třída 3.D zúčastnila semináře a praktického školení práce v elektronických online zdrojích, pořádaného Studijní a vědeckou knihovnou PK. Školení bylo zaměřeno na multioborové databáze EBSCO a ProQuest a jeho nedílnou součástí byl i nácvik praktického vyhledávání v těchto komerčních zdrojích. Žáci si vyzkoušeli práci profesionálních rešeršérů a další formy práce s informačními zdroji.

5 S T R Á N K A 5 Pohled na ANOPRESS IT M. Sýkora, P. Bradáč (třída 3.D) V úterý 4. listopadu se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Informační služby-knihovnictví zúčastnili přednášky a následně i otestování mediální databáze firmy Anopress. Program začal přednáškou v malé aule, kde se shromáždili studenti tříd 3.D a 4.D. Vše začalo se zvoněním na čtvrtou vyučovací hodinu. Přednáška započala úderem ukazováčku do klávesnice a na plátně se zjevily první odrážky laděné do červené barvy, která je i stěžejní barvou firmy. Zástupkyně Anopressu, paní Eva Strachotová, velmi kultivovaně a věcně hovořila k tématu a mohla studentům, kteří si pečlivě dělali poznámky, potvrdit, že to, co probírají na hodinách o placených informačních databázích, v praxi funguje skoro do puntíku. Ke konci přednášky došlo i na dotazy studentů, čímž se oficiální přednáška velmi uvolnila a paní Strachotová s úsměvem dodala i pár zajímavostí mimo prezentaci a nebála se udělat i lehký vtípek. Po velmi obsáhlé, věcné a příjemné hodině nastala druhá část celého programu - vyzkoušení práce s databází v praxi, které se zúčastnili i studenti humanitního zaměření třídy 3.E. Studenti se rozdělili na dvě skupiny podle ročníků a každé skupině se paní Strachotová věnovala jednu vyučovací hodinu. Prace s databází zpočátku nebyla jednoduchá, ale díky přednášce a vlídnému přístupu školící zástupkyně firmy se studenti velmi rychle zorientovali a začali ukázněně a zapáleně pracovat. Vše šlo hladce, jak přihlášení či nastavování parametrů, tak samotné vyhledávání informací a vyzkoušení všech možností práce v databázi. Nakonec se studenti utkali v hledání informací o Magickém kolotoči, který přijel do Plzně až z Francie. Na konci byli vítězi oceněni malými reklamními předměty firmy Anopress a potom jen následovalo poděkování zástupkyni firmy. Všichni zúčastnění si odnesli cenné informace. Celá akce byla velmi přínosná jak pro maturanty, kterým osvěžila paměť v oblasti komerčních databází, tak pro studenty třetího ročníku, kteří si doplnili probírané učivo. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Rumunský kras (Apuseni) a okolí Bratislavy 1 I I. Č Á S T : H A I N B U R G A G A B Č Í K O V O Petr Vlček Rakouský Hainburg má poloutajené spojení MHD s Bratislavou. Autobusy odjíždějí ve všední den každou hodinu, o víkendu každé dvě. Na rakouské straně na zastávkách chybí jízdní řád této slovenské společnosti. Důvodem je konkurence a téměř pětinásobné ceny rakouských společností. Jejich autobusy jezdí do Bratislavy a zpět jen tři denně. Jak mně šofér oznámil, pokud nebude autobus plný, bere i kola. V Hainburgu jsme loni spali poblíž náměstí při akci S tebou mně baví svět aneb podél Dunaje na kolech. Tehdy mně tu onemocněli děti a já jsem se potřeboval dostat do Bratislavy na vlak. O MHD jsme se nedozvěděli, ale nakonec mně tehdy pomohl kamarád od Kroměříže, který nás odvezl. Dnes jsem měl štěstí, na náměstí jsem potkal naši zachránkyni Slovenku, která nám tehdy pomohla nají nouzové ubytování právě v Hainburgu. Ve městě je zachovalé opevnění z roku 1230 se dvěma branami Vídeňskou a Maďarskou. Nad městem stojí hrad. Je napůl v rozvalinách, ale hezky upravený. Je odtud nádherný pohled na město, Dunaj a okolní kopce směrem k Děvínu. Hrad dal vystavět císař Jindřich III. v roce Rozšířil jej v roce 1194 vévoda Leopold V., který k tomu účelu použil výkupné za zajatého anglického krále Richarda Lví Srdce. V hradní kapli si v roce 1252 vzal český král Přemysl Otakar II. za manželku Markétu Babenberskou. Sňatek, uzavřený z čistě politických důvodů, se konal 11. února 1252 a Markéta se po boku o téměř třicet let mladšího chotě stala rakouskou a štýrskou vévodkyní a roku 1253 i českou královnou. Pak patřil hrad Habsburkům, později byl dvakrát dobyt Turky a vypálen. Později byl poškozen výbuchem prachárny a od té doby se stal zříceninou. Dnes slouží jako romantické vyhlídkové místo. Občas se tu hraje divadlo pod širým nebem. Nad Dunají na druhém konci města směrem k Děvínu se tyčí vrch jménem Braunsberk. Pod kopcem vede podél Dunaje rakouská značka směrem k vesnici jménem Wolfsthal, kde staví MHD linka z Bratislavy. Vydávám se tedy přes město tímto směrem. Stezka začíná romanticky, prochází tunelem ve skále. Pod Braunsbergem se Dunaj

6 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Klatovská Plzeň Telefon: Fax: www. spstrplz.cz větví na hlavní tok a slepé rameno. Právě nad tímto ramenem stával hrad Röthelstein. Dříve se jmenoval Heimenburg (starší hrad). První zmínky o něm se datují na rok Jak už název hradu napovídá, jméno nese po rodě Röthelsteinovců, který ho obýval. Pravděpodobně sloužil pro kontrolu obchodu a rybolovu na Dunaji. V 16. století byl obsazen Turky. Postupem času byl rozebraný na stavby blízkého městečka Hainburg, a tak nám do současnosti zbyly jen zbytky vnější zdi a palácové stěny. Zde odbočuje značená cesta na vrchol Braunsberg. Pohled, jaký se odtud naskytl na město Hainburg, Dunaj a okolí byl fascinující. Přímo pod kopcem jsou ve městě dva milionářské paláce s bazénem a krásnými zahradami. Na vrcholu Braunsbergu stojí pomník setkávání rakouských sudetských Němců. Vracím se zpět pod hrad a sestupuji ke zmíněnému slepému rameni. Přímo pod hradem je ve skále vytesaná kaplička zřejmě sv. Marie. Je tu chládek a tak se osvěžuji koupelí a dopřávám si odpočinku. Doposud slušně značená cesta se postupně mění v necestu, značení je mizerné, cesta se těžko hledá. Nakonec se přece jen dostávám na pláže pod hradem Děvín. Ohromná řeka zkresluje pohled na Děvínské skály. Téměř 60metrový útes, na kterém stojí slavný Děvín, se odtud zdá jako malý bezvýznamný kopeček. Opět si dopřávám odpočinek a koupel tentokrát v ostrém Dunaji. Když plavete dále do řečiště, je tu proud tak silný, že pokud proti němu plavete, buď stojíte na místě, nebo vás proud přepere. Jak snadno by se člověk utopil! Značka dále pokračuje po široké cestě podél řeky. Kvalita značení se zlepšila. Tu a tam stojí na břehu rybářská chata se sítí. Asi po kilometru se cesta stáčí kolmo doprava mezi pole a vede do vesničky Wolfsthal. Rakouský břeh je poměrně pozvolný, pole a louky dostupují až k Dunaji, svahy hor jsou asi 2 km od břehu. Zatímco na slovenské straně řeka omývá kopce. V jednom z kopců je velký funkční lom. Ve Wolfsthalu není žádný obchod a ni restaurace. Asi hodinu tu čekám na autobus, čas si zkracuji prohlídkou do kostela. V Bratislavě navštěvuji informační centrum. Mám dost času a tak mne napadlo podívat se dále po proudu Dunaje. Mám štěstí. Od hráze zdrže Hrušov, jíž začíná vodní dílo Gabčíkovo, by měla asi za 2 hodiny jet loď zpět do Bratislavy. Nedaleko Hrušova je obec Čunovo, kam jezdí MHD. Obec je asi kilometr od trojmezí Rakousko Maďarsko Slovenského. Z Čunova je to do přístavu asi 3 kilometry. Přístav je až za hrází. Vybudováním hráze tu vznikly dva umělé ostrovy. Na jednom z nich byl vybudován slalomový kanál s divokou vodou. Právě tu probíhá jakýsi závod. Přímo na hrázi je soustava vodních elektráren. Jsou průtočné. Hráz řečiště rozděluje na 2 části. S T R Á N K A 6 První je staré koryto Dunaje, které o kousek dále tvoří hranici mezi Maďarskem a Slovenskem a je poněkud užší než původní Dunaj, zato voda v něm teče dost rychle. Právě sem protéká voda z průtočných elektráren. Druhou částí je samotné vodní dílo Gabčíkovo, obrovská přehrada, která se rozlévá směrem do Žitného ostrova. Koryto a přehrada jsou odděleny jen hrází. Když pozorujete mapu, tak asi za 5 kilometrů staré koryto odkloní od přehrady a mezi korytem a přehradou je několik vesnic, které ocitli na umělém ostrově. U přístavu je Danubiana Maulensteen, jakési muzeum moderního umění. Domlouvám se kapitánem lodi, která tu stojí a chystá se odplutí, zda mohu plout s nimi. Trochu se diví, kde jsem se tu vzal, ale nebrání mi v plavbě. Loď pluje nejprve přes zdrž Hrušovo, která nevypadá moc pěkně, voda v ní zahnívá a tu a tam z ní čouhají mrtvé staré stromy. Teprve po vplutí do klasického řečiště je příroda hezčí. Po obou březích Dunaje jsou rybářské chaty, ale bez podběrných sítí, jako tomu bylo v Rakousku. Když se blížíme k Bratislavě, je koryto řeky i odstavným parkovištěm několika starých zjevně nepoužívaných rezavých lodí. Na levém břehu po proplutí průmyslovou zónou stojí několik moderních hotelů, jimž vévodí socha Milana Rostislava Štefánika. Podpluli jsme zbořený most a přistáli jsme pod hradem. Šel jsem se občerstvit a tramvají, která tunelem podjíždí masív, na kterém stojí bratislavský hrad, se vydávám na druhou večerní pracovní schůzku o expedici do Apuseni. Premiérově pro školní zpravodaj 2014 Zpravodaj připravuje J. Gruber Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo vyšlo v listopadu2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Zpravodaj ALEN ZÁŘÍ 2012 1 ALEN SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/ bankovní spojení: ČS Praha 1, účet č. 19 40 57 43 59 / 0800

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Upozornění. Připomínka

Upozornění. Připomínka MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK IX LISTOPAD 2009 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Tak letos jsme oslavili dvacet let od pádu zdi. Bývalý německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher připomenul, že

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 7 8/08

časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 7 8/08 časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 7 8/08 Elektronické aukce dříví na OM/ES Je současný lesní zákon vyhovující? Rezervace na rozvodí tří moří Králický Sněžník Lesy LS Ostrava procházejí přeměnou 2

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více