ZÁPIS. 2/ Projekt Program zapojení okrajových čtvrtí do řízení města Karlovy Vary Mechanismus optimální správy Komunitní Plán zdraví a kvality života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. 2/ Projekt Program zapojení okrajových čtvrtí do řízení města Karlovy Vary Mechanismus optimální správy Komunitní Plán zdraví a kvality života"

Transkript

1 ZÁPIS z 21. jednání Pracovní skupiny k Projektu Zdravé město a MA21, které se uskutečnilo dne od 13:00 hod v zasedací místnosti Magistrátu města K. Vary, Moskevská 21, 5. patro. Přítomní: PaedDr. Jana Chyšková, Ing. Petra Hnátková, Jana Jandová, Ing. Lucie Tousecká, Pavlína Štyndlová, Ing. Stanislav Průša, RNDr. Jaroslav Růžička, Věra Bartůňková, Mgr. Ivana Vaníčková, Pavel Torma Jalůvka, Ing. Miroslav Kučera Jednání bylo ukončeno v 14:00 hod. Program jednání pracovní skupiny PZM a MA21 1/ Projekt Zdravé město a MA21 Karlovy Vary Plán zlepšování na rok 2012 Dataplán 2/ Projekt Program zapojení okrajových čtvrtí do řízení města Karlovy Vary Mechanismus optimální správy Komunitní Plán zdraví a kvality života 3/ Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2011 Alternativní doprava 4/ Kampaň Dny zdraví / Různé Koordinátorka projektu Zdravé město Karlovy Vary zahájila dvacáté první jednání pracovní skupiny PZM a MA21, přivítala garanta projektu Zdravé město a místní Agenda 21, stálé členy pracovní skupiny a koordinátory EVVO základních škol.

2 1/ Projekt Zdravé město a MA21 Karlovy Vary Rada města Karlovy Vary na svém 23. jednání dne projednala Plán zlepšování projektu Zdravé město a MA21 Karlovy Vary na rok 2012 (viz příloha) a schválila realizaci plánu se záměrem obhajoby kategorie C místní Agendy 21 jako metody hodnocení kvality veřejné správy. Významnou součástí Plánu zlepšování je v roce 2012 zavedení DataPlánu NSZM do činnosti úřadu. podporuje moderní řízení měst, obcí a regionů Asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) se dlouhodobě zaměřuje na oblast strategického řízení. Informační systém DataPlán NSZM nyní umožňuje zcela nový přístup ke sledování strategických cílů, projektů a finančních prostředků ve městech, obcích a regionech. DataPlán NSZM je nový internetový software, který slouží městům, obcím, mikroregionům a krajům k tomu, aby ve veřejné správě měly pořádek a přehled. Navíc jsou hlavní informace prostřednictvím internetu bez problému přístupné široké veřejnosti. DataPlán NSZM může využívat každá municipalita od malé obce až po kraj - k tomu, aby byla ve svém území schopna sladit priority a cíle v jednotlivých oblastech rozvoje a zároveň přehledně sledovat, jaké finanční prostředky a s jakým efektem jsou do těchto priorit rozděleny. DataPlán NSZM zcela prakticky ukazuje propojení expertních strategických plánů s komunitními plány a jejich vazbu na aktuální rozpočty. Silnou stránkou DataPlánu NSZM je sledování projektové kapacity pro zdroje EU a možností financování v jakémkoliv území a v širokém spektru tématických oblastí. DataPlán NSZM byl v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva vnitra ČR za inovaci.

3 Možnosti využití DataPlánu NSZM DataPlán NSZM sleduje KONCEPČNÍ a STRATEGICKÉ dokumenty na úrovni municipalit, zejména samotný strategický plán rozvoje a další rozvojové programy (například program rozvoje kraje), ale i komunitní plány, mapující názor veřejnosti (například komunitní plány sociálních služeb). Díky speciálním funkcím má municipalita přehledné POROVNÁNÍ vlastní strategické dokumentace, srovnání s jinými městy a kraji.je možné jednoduše zjistit SOUVISLOST místních záměrů s prioritami kraje, operačními programy i s národními a mezinárodními dokumenty (např. Strategie udržitelného rozvoje ČR a EU, Agenda 21 aj.). DataPlán NSZM slouží jako ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, lze jej efektivně využívat např. mapování absorpční projektové kapacity měst, mikroregionů a krajů a sledování realizace jednotlivých projektů. Speciální funkcí je porovnávání projektových záměrů s možnostmi financování (zejména ve spolupráci s kraji a resorty). Za pomoci DataPlánu lze okamžitě získat přehled o tom, jaká je vazba strategických priorit na ROZPOČET. DataPlán NSZM je technicky připraven na sledování a porovnávání konkrétních INDIKÁTORŮ a měřítek, je využíván pro BENCHMARKING. Informační systém je nezbytným pomocníkem při zavádění metody BALANCED SCORECARD. DataPlán NSZM dává přehled o nejlepších aktivitách, které probíhají v obcích, městech a regionech. Databáze DOBRÉ PRAXE obsahuje inovativní a inspirativní projekty či aktivity. Umožňuje sdílet dobrá řešení nejrůznějších problémů, se kterými se municipality setkávají ve své každodenní praxi. 2/ Projekt Program zapojení okrajových čtvrtí do řízení města Karlovy Vary Komunitní Plán zdraví a kvality života Mechanismus optimální správy, který je nedílnou součástí komunitního Plánu Zdraví a kvality života, představuje dohodu formulaci názorů na způsob participace veřejnosti na správě města. V jednotlivých městských částech je úkolem najít klíčové osobnosti, které zajistí efektivní přenos informací mezi radnicí a obyvateli městské části. Na základě doporučení Rady města a pracovní skupiny pro řešení styku jednotlivých čtvrtí města s radnicí byl v rámci realizace 4. klíčové aktivity projektu Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary tzv. Fóra Zdravého města a následné ověřovací anketě 10P, která probíhala mezi obyvateli města Karlovy Vary, rozšířen okruh subjektů se zájmem o participaci na správě města. Výsledek byl předložen pracovní skupině na vědomí s požadavkem výběru konkrétní možnosti nastavení mechanismu zajištění optimální právy. Pracovní skupina navrhla zrealizovat během měsíce září a října setkání vedení města s aktivními zástupci každé městské části a

4 vybrat optimální způsob nastavení komunikace ve spolupráci s občany města. Komunitní Plán zdraví a kvality života je v současné době již k dispozici veřejnosti v elektronické verzi prostřednictvím informačního systému DataPlán Národní sítě Zdravým měst ČR. Informační systém DataPlán mimo jiné poskytuje příjemné a intuitivní uživatelské prostředí a výběr z několika možností zobrazení dané problematiky, např. výběr pouze konkrétních 10P, 10 neproblematičtějších oblastí rozvoje města Karlovy Vary.

5 3/ Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2011 V tomto roce nás čeká 4. ročník Evropského týdne mobility ( září) tentokrát s tématem Alternativní doprava. Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci. Nedílnou součástí tohoto projektu bude opět Evropský den bez aut (22. září). Akce Evropského týden mobility a Evropského dne bez aut 2011 Karlovy Vary: Šetříme energii, chodíme pěšky Akce pro žáky základní školy s ekologicky a přírodovědně zaměřenými aktivitami přibližujícími přírodu a zvířata na ekologické farmě Kozodoj

6 17.9. Zelenou stezkou na Kozodoj Výlet pro veřejnost po naučné stezce zakončený zajímavou prohlídkou ekofarmy, svačiny v podobě opékání na ohništi a pro zájemce kurzem pečení chleba. V praxi si vyzkoušíte technologii pečení. Ochutnáte své výrobky a co nesníte na místě si budete moci odvést domů Zelenou stezkou na Kozodoj Bezpečně na kole Den s městskou policií na dopravním hřišti pro žáky základních škol Čisté ovzduší pro všechny Lesní pedagogika v Lázeňských lesích Karlovy Vary Alternativní doprava očima dětí Výtvarná aktivita na podporu osvěty problematiky dopravy a čistého ovzduší se STUŽ Karlovy Vary Evropský den bez aut 2011 Ulice pro děti uzavírka části města, malování křídami pro mateřské školy Cestujte chytřeji, žijte lépe - MHD ve městě zdarma Ve městě bez mého auta sleva na nákup cyklodoplňků Kvalita ovzduší ve městě - měření čistoty ovzduší automatizovaný imisní monitoring stanice Karlovy Vary Návrhy pracovní skupiny: požádat o spolupráci dobrovolné hasiče města Karlovy Vary a připravit osvětovou akci pro děti na téma bezpečné dopravy. Úkol pro členy pracovní skupiny: zkontaktovat jednotky dobrovolných hasičů v městských částech. 4/ Kampaň Dny zdraví 2011 Dny zdraví ve zdravém městě Kampaň Dny zdraví patří mezi jednu z pěti základních celostátních komunitních kampaní, jež standardně probíhá v podzimním termínu října. Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.

7 Město Karlovy Vary se připojí k této kampani aktivitami ve dnech , kdy ve spolupráci s Českou společností pro naturální sport o.s. a Fit klubem Boba Karlovy Vary bude ve velkém sále hotelu Thermal a přilehlých prostorách probíhat rozsáhlá akce na podporu aktivního životního stylu a smysluplného trávení volného času dětí a dospělých, s prezentací různých pohybových aktivit, ukázkou Zumby fitness, Zumby Gold zaměřené na seniory a osoby s pohybovým omezením, Zumby Tomik určené speciálně pro děti. Součástí programu bude pohárová soutěž Natural Cup 2011 ve fitness žen a naturální kulturistice mužů, jež propaguje sport bez dopingu a drog. Součástí akce bude nabídka pro střední školy celodenního volného vstupu pro studenty na Natural Cup Úkol: naplánovat zapojení Obchodní akademie do Dnů zdraví ve zdravém městě. zajistit spolupráci s NEMOS Ostrov a měření tlaku atd. 5/ Různé Děti i rodiče zve Karlovarský kraj na BAREVNÝ DEN Dětské atrakce, malování a tetování, soutěže a hry pro děti i rodiče, divadelní představení, autogramiáda hokejistů HC Energie a host programu Václav Upír Krejčí - to vše čeká návštěvníky Barevného dne, který se uskuteční 3. září od 10 do 17 hodin v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech. Akce je zaměřena na podporu třídění odpadu. EKODEPON Černošín - UPOZORNĚNÍ!!!! Stále platí nabídka Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. na bezplatné exkurze pro školy do CEVOH (centrum environmentální výchovy odpadového hospodářství) společnosti EKODEPON Černošín, s.r.o. Exkurze jsou vhodné pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. Doprava do Ekodeponu v Černošíně je zajišťována autobusem. Na místě proběhne prohlídka zařízení třídící linky odpadů, kompostárny a skládky odpadů s využitím skládkových plynů na kogenerační jednotce k výrobě elektřiny s odborným výkladem. Exkurze, prohlídka vzorových využití a audio projekce mají ukázat cestu odpadu od jeho sběru přes vytřídění a úpravu až po využití nebo konečné odstranění. Doprava i samotná exkurze jsou zdarma září 2011 probíhá výtvarná soutěž Plníme dětské sny, projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Téma: výtvarné práce - třídění očima dětí Kategorie: výtvarné práce (malby, kresby, koláže apod.) děti do 10 let - jednotlivci výtvarné práce (malby, kresby, koláže apod.) děti nad 10 let jednotlivci

8 Téma: domácí zvířata vyrobená z odpadových materiálů Kategorie: trojrozměrné objekty - výtvarné práce bez omezení věku kolektivy Téma: louka vyrobená z odpadových materiálů Kategorie: trojrozměrné objekty - výtvarné práce bez omezení věku kolektivy Téma: les vyrobený z odpadových materiálů Kategorie: trojrozměrné objekty - výtvarné práce bez omezení věku kolektivy Výtvarné práce na ručním papíru Téma: moje vysněné místo Kategorie: jednotlivci bez věkového omezení Soutěž webových stránek škol kraje TŘÍDÍME I NA WEBU v rámci společné informační kampaně Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. v období říjenlistopad Pracovní výbor projektu bude do navštěvovat Vaše webové stránky a hledat na nich jakoukoliv zmínku o třídění a recyklaci odpadů. Vybere nejhezčí, nejlépe zpracované a nejvtipnější stránky či příspěvky věnované odpadovému hospodářství a 50 nejlepších škol odmění věcnými cenami. Do soutěže není nutné se přihlašovat, stačí jen informovat tvůrce Vašich webových stránek a jejich přispěvatele o probíhající soutěži. Jedná se o nultý ročník soutěže, pro první ročník v příštím roce budou vydána přesnější pravidla. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční v pátek od 13:00 hod. v zasedací místnosti v 5. patře budovy magistrátu města, Moskevská 21.

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- Obsah A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014...3 1. Popis projektu...3 2. Národní síť zdravých měst ČR...4

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012... 3-14 1. Popis projektu....... 3 2. Národní síť zdravých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

H O D N O T Í C Í Z P R Á V A

H O D N O T Í C Í Z P R Á V A H O D N O T Í C Í Z P R Á V A o stavu místní Agendy 21 a činnosti v projektu Zdravé město za rok 2007 k 31.12.2007 zpracovala Mgr. Jaroslava Mrůzková, koordinátorka PZM a MA21 (aktualizovaný stav k 15.

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více