Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:"

Transkript

1

2 editorial / obsah / info ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Vážení čtenáři a vážené čtenářky... Ještě než vás obeznámíme s obsahem tohoto již šestého čísla, rádi/y bychom vám objasnili/y změnu, které jste si pravděpodobně všimli/y. Ačkoli by se mohlo zdát, že jde o změnu výraznou, vlastně tomu tak není. Změnil se sice název naší skupiny, ale politická profilace zůstává stále stejná. Pro změnu jsme se rozhodli/y, protože nový název lépe vystihuje naše zaměření. S Feministickou skupinou 8. března se tedy v dobrém loučíme a jdeme vstříc novým zítřkům s novou a lepší Anarchofeministickou skupinou. Se změnou se váže i změna našich kontaktů, které v časopise jistě najdete. Novinkou je také to, že došlo opět k aktualizaci našich letáků, tentokrát už nejen grafické, ale také obsahové, možná si toho povšimnete, neboť u některých došlo též ke změně názvu. Ale teď už k Přímé cestě samotné. Můžeme vás potěšit širším rozsahem bez zvýšení ceny, což je, doufáme, příjemná informace. Tématem je výchova a vzdělávání. Výchova a vzdělávání je podle nás stěžejní látkou, kterou nelze opomíjet. Z tohoto důvodu se také chystá letní anarchistický tábor s účastí dětí, o jehož záměrech se v Přímé cestě též dočtete. V úvodním článku je nastíněna vize ideální výchovy a je zde poukázáno na negativní dopady výchovy současné. Hned další článek se věnuje literatuře o výchově dětí a kriticky je rozebírá. V obsáhlém rozhovoru Formou neautoritářské výchovy se dočtete, jaké to je, snažit se v praxi uplatňovat své ideály, a snad každého pobaví odpovědi malého kluka, který v tom vyrůstá. Následují rady, jak lze řešit problematické situace s dětmi. Alternativní školy v rámci institucionálního povinného vzdělání jasně nastíní možnosti, jaké může starající se osoba pro dítě využít, pokud s tzv. klasickou výchovou není spokojena. Na to navazuje rozhovor se Štěpánou, která navštěvovala základní školu známou svým liberálnějším přístupem k žákům. V článku Ferrerova moderní škola se seznámíte s dílem F. Ferrera, který vytvořil postupně koncept reformní pedagogiky, jež měla realizovat teorii výuky podle rozumu se světskou a antimilitaristickou výchovou. V rozsáhlém článku včetně ukázek se dovíte mnohé o českém anarchismu na přelomu 19. a 20. stol. a jeho pokusech o začlenění tématiky vzdělávání do tohoto hnutí. Příspěvek ve slovenštině se týká soutěživosti ve sportu a zamýšlí se nad ní z genderového hlediska. Posledním příspěvkem k tématu čísla je převzatý článek, který vychází také v nové Akci o autonomní výchově v Chiapasu. V rubrice Anarchofeminismus má tentokrát zastoupení Lisa Bendall. Svůj pohled na potraty a věci s ním spojené nám nastíní autorka v článku Malý zákrok. Kulturní oblast je opět do značné míry věnována knihám - Neviditelné ženy - recenze na knihy zabýbající se ženami v umění, K hříchu i k Modlitbě - pokračování z minula, Pipi Dlouhá punčocha - tématická recenze, doplněná portrétem autorky Astrid Lindgren. Filmu - dokumentárnímu - se částečně věnuje článek Ženy pro měny. Obrázek o autorce si lze dobře udělat po přečtení rozhovoru s ní. Hudba je v 6. čísle Přímé cesty obsažena minimálně - pouze recenzí na nové (skvělé) CD otrokovické kapely Edelweiss Piraten. Slibovaného rozhovoru s Petrograd se bohužel fanoušci a fanynky nedočkají, neboť na otázky nebylo tazateli odpovězeno. V kulturní rubrice ještě naleznete recenze na výstavu Josofa Čapka v Obecním domě a celkem diskutovanou výstavu Tento měsíc menstruuji. Časopis uzavírá článek Temné mraky nad Irákem, který se věnuje součané situaci v Iráku. Jinak samozřejmě nemohou chybět reklamky a recenze na další anarchistické materiály. Přejeme příjemné počtení. obsah: Editorial / Obsah / info str. 02 Téma: str Výchova a společnost str. 03 Knihy o výchově aneb co nám radí literatura str Formou neautoritářské výchovy str Nápady, jak řešit různé situace s dětmi a jak rozvíjet některé dovednosti str Alternativní školy v rámci institucionálního povinného vzdělání str Ženy pro měny str Škola může být legrace a zábava str. 19 Ferrerova moderní škola str Český anarchismus na přelomu 19. a 20. století a děti str Súťaživost ako nevyhnutný (a) maskulínny aspekt športu str Indiánská autonomní výchova v Chiapasu str Anarchismus a femninismus - Lisa Bendall str Anarchistický pohled na výchovu a vzdělávání str. 34 Neviditelné ženy str Astrid Lindgren - portrét str Mami, vypravuj mi o Pipi Dlouhé punčoše str. 37 Výstavy - Josef Čapek, Tento měsíc menstruuji str. 38 Recenze - Edelweiss Piraten str. 38 Recenze - časopisy str Malý zákrok str. 39 K hříchu i k modlitbě - M. Lenderová str Temné mraky nad Irákem str Info str. 44 Redakční rada: Korektury: Grafika: Titulní strana: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram Názory redakce se vždy nemusí ztotožňovat s názory vyplývajícími z příspěvků. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ŠÍŘENÍ VÍTÁNO! 02

3 ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání Výchova a společnost Mluvíme-li dneska o potřebě zásadně dovedností a schopností, aby sice byly co podvědomí určité vzorce, kulturní hodnoty změnit společnost, protože jsou stávající nejvíce samostatné, ale aby si byly vždy a sociální role. Dítě tak (nepřímo) toto vše společenské podmínky pro přírodu, člověka a celou lidskou společnost trvale či dlouhodobě neudržitelné, musíme si zároveň uvědomit, jak je možné této změny dosáhnout. Nelze se domnívat, že všechno vyřeší spásonosná sociální revoluce. Pro opravdu hlubokou a zásadní přeměnu je potřeba i tzv. revoluce všedního dne - revoluce v našich hlavách, srdcích a v našem vědomy, že spolupráce zvyšuje v mnoha případech nejen kvalitu i kvantitu, ale může uspokojit i naše citové prožívání. Člověk je tvor společenský a není schopen žít bez kontaktu a interakce s druhými lidmi. Dalším důležitým prvkem v edukaci je zábava, a to v tom slova smyslu, že by dítě (potažmo člověka) měla co největší část činností absorbuje, a posléze se s tím v mnoha případech ztotožní a dále to pak ve svém životě šíří, a to nejen slovy, ale i svým chováním. Je proto velmi důležité pečlivě vybírat to, s čím si dítě bude hrát, co bude číst atd. Dalším důležitým fenoménem je problém zlobení. Existuje jakási utkvělá představa, že je třeba zlobivé dítě represivně uklidnit, aby chování a přístupu k okolí, a to hned teď, bavit a uspokojovat. Obzvláště dnešní byl zachován pořádek. Mnoho aspektů však v dnešních podmínkách - teprve pak je možné započít revoluci sociální. Mezi zásadní pilíře vzdělávání často staví na tom, že důvodem, proč studujeme (a posléze pracujeme), je uspokojení, poukazuje na to, že dítě zlobí ve chvíli, kdy se nudí, a tudíž vysílá do okolí signál, na který této revoluce patří neoddiskutovatelně které pocítíme až z ukončení činnosti ( např. ve bychom měli/y být schopni/y odpovídajícím i každodenní výchova a vzdělávání. Proto je více formě titulu, peněz, společenského statutu). způsobem reagovat. Dá se tedy říct, že ve než nutné zabývat se alternativní anarchistickou, Neměly/i bychom se však radovat pouze většině případů je zlobení důsledek neadekvátního potažmo anarchofeministickou pedagogikou. Ráda bych v rámci tohoto úvodního článku krátce shrnula zásadní představu o anarchistické edukaci (tzn. výchova a vzdělávání). Vychází z toho, že stávající společenské uspořádání není schopno umožnit všem jedincům žijícím v jeho z dosáhnutí určitého cíle, ale i ze samotné cesty k jeho dasažení. Estabhlisment se tento stav pokouší legitimizovat, např. zásadním důrazem na vůli oproti lidským potřebám a touhám. (Vůle se vytváří během socializace, proto ji lze formovat podle požadavků momentálního společenského přístupu ze strany v tu chvíli se stara- jící osoby. Jak už jsem uvedla výše, zásadní hodnotou je rovnost (např. národnostní, v sexuální orientaci, věku a také rovnost mezi pohlavími). Dnes stále přetrvávají představy o správné strukturách podmínky pro seberealizaci a ekonomického uspořádání.) Dochází holčičce a správném chlapečkovi a děti jsou a uspokojení jejich potřeb a tužeb všeho druhu. proto odmala vychovávány odlišně podle svého Proto shledává anarchofeminismus tuto pohlaví. Dítěti je tak na základě jeho pohlaví společnost nesvobodnou a vychází z toho, že neumožňuje plnohodnotný rozvoj jedince. Proto jsou svoboda, a z ní vycházející rovnost, zásadními vnucována představa, jak by se mělo chovat, co by mělo nosit, jak by mělo vypadat, jak a o čem by mělo přemýšlet, jak a co by mělo dělat, koho hodnotami, na kterých anarchistická obdivovat a koho milovat. Dochází tak k fatální- edukace staví. mu nerespektování konkrétních potřeb, představ Anarchismus a shodně i anarchofeminismus tvrdí, že člověka nejvíce utváří vliv prostředí, a to sociokulturní a ekonomické podmínky, do kterých se narodil, a sice právě skrze výchovu a vzdělávání v nejširším slova smyslu. Tyto podmínky a tužeb, a tím k další formě znásilňování dětského těla i dětské duše. S touto anarchistickou představou výchovy a vzdělávání je úzce spjat problém realizace. V ČR není prakticky žádná opravdu svobodná jsou s člověkem v neustálé interakci, alternativní pedagogická instituce, existují nelze žít mimo ně nebo tak, aby na člověka neměly vliv. Proto je velice důležité vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém se mohou plně rozvinout, a to po všech stránkách fyzické, pak ke zbytečnému oddělování nejdřív něco musíš, a pak si teprve můžeš oddechnout. Přitom v příjemném prostředí se stává spousta bývalých povinností zábavou. A tak celý život pouze určitá dílčí zlepšení na určitých školách. Čím je dítě starší, tím zásadněji ho ovlivňuje škola a ostatní společenské instituce. Takže i když se rodiče, potažmo celá komunita, snaží psychické, kognitivní, emocionální, sex- žijeme buď v minulosti (uspokojuje nás dítě vychovávat odlišně podle svých ideálů, uální i komunikační. Samozřejmě nejen doma (v rodinách), v bezprostředním okolí, ale i ve vzpomínka na úspěch v minulosti) či budoucností (že jednou budeme bohatí, budeme mít musí dítě poslat do školy nejpozději se začátkem 6. třídy (do té doby je možné dítě za určitých vzdělávacích institucích. Dnešní vztahy titul, budeme něco vlastnit). podmínek vzdělávat doma). je tomu tak jednak založené na autoritě, konkurenci a poslušnosti Na vývoj dítěte mají samozřejmě z důvodu povinné školní docházky, také ale by měla nahradit rovnost, spolupráce, diskuze a vzájemný respekt. V dítěti by mělo být rozvíjeno kritické myšlení, aby se lehko nestávalo manipulovatelným. Mělo by mít možnost se ke všemu vyjádřit, aby se naučilo, že může ovlivňovat dění kolem sebe, a pochopilo tak odpovědnost samo za sebe a svět, ve kterém žije. Dítě potřebuje diskuzi, aby se mohlo rozvíjet a růst po všech stránkách. Dítě potřebuje lásku a respekt, aby se naučilo bezprostřední vliv mezilidské vztahy kolem něj, dítě mnoho věcí od svého okolí odpozoruje, nejde jen o slova, kterými lidé kolem něj komunikují, ale také o celkovou atmosféru a emoční stav. Proto častokrát stačí, abychom se podle hodnot, jež chceme dítě naučit, chovali/y. Dítě pak uvidí, že to, co rodiče a ostatní lidé v jeho okolí říkají, funguje i v praxi. Proto anarchismus, resp. anarchofeminismus, považuje pro edukaci důležitou komunitu lidí, ve které dítě proto, že dítě potřebuje žít i v kolektivu svých vrstevníků. Na dítě by mělo zásadně negativní dopady, kdyby žilo po celé dětství v izolaci (např. jen v nukleární rodině), a pak by bylo ze dne na den vrženo do reality, a to převážně v podobě pracovního procesu. (Druhým taktéž zásadním problémem je, že ač se můžeme sebevíc snažit realizovat své představy v životě, neustále narážíme na dopady stávajícího společenského uspořádání na nás samé, na naše milovat a vážit si samo sebe a ostatních. Nelze si myslet, že ideální dítě je dítě nikdy nezlobící, tiché, loajální, se samými jedničkami, které s nikým nespolupracuje a vše zvládne samo. Téměř všechny lidské činnosti jsou vyrůstá, dítě má pak větší možnost přijít do styku s různými názory, způsoby vnímání a chování, a má tak více podnětů pro svůj rozvoj. Knihy a hračky, se kterými se dítě setká, vlastní komplexy, předsudky atd.) Je proto postaveny na určité spolupráci. Jde o to tuto nelze podceňovat, protože kromě spousty spolupráci rozšířit, omezit specializaci a umožnit dětem rozvinout širokou škálu hezkých obrázků, tvarů a barev se skrz tyto neživé věci dostávají do dětského vědomí či velmi důležité pokoušet se zakládat alternativní, či anarchistické vzdělávací instituce a utvářet takové mezilidské vztahy, které budou obohacovat, rozvíjet a uspokojovat nejenom nás samotné, ale budou i dobrým prostorem i pro naše děti. Leona 03

4 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Knihy o výchově aneb co nám radí literatura Na úvod tohoto článku bych chtěla položit jednu z mnoha důležitých otázek týkajících se výchovy dětí: Jak a kdo nás vlastně připravuje na výchovu našich dětí? Odkud čerpáme nápady a způsoby, jak řešit různé situace s dětmi? Jistě si neseme hodně z naší rodiny a výchovy našich rodičů. Díky těmto zkušenostem si možná vytvoříme představu, co nám vadilo, co bychom dělali/y jinak, pochopitelně lépe. Nebo co nám přišlo užitečné, za co jsme nyní svým rodičům vděčni/y. Tato představa má jeden háček. Většinou si ji vytváříme tak říkajíc na sucho. Máme v hlavě vizi, jak by to mělo probíhat, ale nikdy ji předem nevyzkoušíme v praxi. Je to vlastně naše teorie nepodložená ničím jiným než naším dobrým přesvědčením. Z toho důvodu se zdá pochopitelné, že někteří budoucí rodiče znejistí a začnou hledat oporu pro svou výchovnou teorii jinde. V takovém případě je nasnadě využít některou z těch pěkných nových knih o výchově. Tento článek si bere za cíl podívat se na různé knihy o výchově a zamyslet se nad tím, co nám radí, jaké techniky používají. Chtěla bych tím dát především podnět k zamyšlení a diskusi nad tím, jaké cíle a jaké prostředky by měla obsahovat výchova dětí podle anarchistických a anarchofeministických principů. Jak vychovávat děti ke svobodě, k životu ve svobodné a samosprávné společnosti? První věc, nad kterou je potřeba se zamyslet, se týká toho, čeho chtějí knihy o výchově dosáhnout, v čem nám chtějí pomoci. Některé mluví o tom, jak je důležité předat dětem určité hodnoty. Některé apelují na zdraví a štěstí dětí. Většina z nich chce dosáhnout, aby děti nezlobily, chovaly se slušně a poslouchaly rodiče. Dalším důležitým cílem bývá, aby se dobře zařadily do společnosti, aby v ní prosperovaly. Chtěla bych se zaměřit na dvě velké oblasti: moc a autorita ve vztahu rodič-dítě a genderové hledisko ve výchově. Moc a autorita Vztah rodiče-děti může mít mnoho podob, moc, autorita a hierarchie zde často hrají významnou roli. Objevují se jak ve výchovném působení, tak ve společném soužití, předávání hodnot a norem, které rodiče sdílí. Vybrala jsem několik knih o výchově a zkusila pomocí citátů a mých komentářů ukázat, jak se k této problematice staví. V některých knihách je přímo řečeno, že děti mají být nejdřív nesvobodné, mají poslouchat rodiče, aby později mohly dosáhnout osobní svobody. Dokonce někdy proti svobodnému rozhodování brojí, protože tvrdí, že je přetěžuje. Vývoj osobnosti podléhá zákonité posloupnosti psychologicko-sociálních stupňů. Tak, jako květ neroste z květu, ale ze semene, vyvíjí se i samostatné já nikoli ze samostatnosti a svobody, ale ze stavu bezbrannosti a závislosti. Uspokojení potřeby po vztahu a bezpečí je předpokladem pro sebeuvědomění a pro uspokojení z toho plynoucí potřeby vůle, prosazení a osamostatnění. Velkým nebezpečím naší doby je, že máme tendenci dítě přetěžovat, protože ho chceme vnímat jako samostatnou osobnost. Tato tendence vidět v něm malého dospělého vede nakonec k tomu, že ho o vlastní samostatnou osobnost připravujeme (Prekop, J., 2001, s. 12). Když rodiče poskytují dítěti příliš mnoho svobody, často ani netuší, že tím nezažehávají lampu svobodné vůle, ale spíše újmy. Než se totiž dítě naučí rozvíjet svou vlastní vůli, musí se cítit bezpečné a jisté (Tamtéž, s. 23). Z úryvků vyplývá velká potřeba bezpečí, která je nutná především u velmi malých dětí. Možná, že postupně se zvětšující důraz na samostatnost dítěte se nevylučuje s tím, že mu zároveň poskytneme bezpečné zázemí. Je na rodičích, aby citlivě odhadovali/y a zjišťovali/y, v čem dítě potřebuje ještě ochranu, v čem už může být samostatnější. Tomuto postoji se blíží další úryvek: Dítě nemá moudrost, aby samo mohlo chránit a opatrovat svůj život. Neumí odlišovat správné od nesprávného, nebezpečné od bezpečného, dobré od špatného a život od smrti. Nepřemýšlí o výsledku svého jednání, ale jen o okamžitém uspokojení. Když tedy zkoumá a objevuje své meze, vystavuje se nebezpečí. Moudrost přichází jen ze zkušeností a dítě na to nestačí. Některé děti v boji o moc sice udělají, co se jim řekne, ale ne tak, jak rodiče chtěli Poručník dítěti poskytuje bezpečné prostředí pro poznávání a získávání moudrosti. Pokud dítě dostane k nabírání zkušeností příliš málo Někdy je obtížné oddělit čin od činitele svobody, zůstane navždy dítětem. Když jí dostane příliš mnoho, bude mu hrozit nebezpečí, že si ublíží (Cloud, H., Townsend, J., 1999, s. 14). Z citátu je patrné, že se od rodičů očekává, že budou dítěti ukazovat, co je správné či nesprávné, dobré či špatné. Dítě tedy k orientaci ve světě dostane hodnotový systém rodičů. Většina knih popisuje způsoby, jak dosáhnout, aby děti udělaly to, co mají. Některé způsoby se zdají být fér vůči dětem. Vychází z řetězce: a) stanovit pravidla, b) říci dětem, co od nich očekáváme, c) co se stane, když to nesplní, d) připomenout jim pravidla, e) důsledně plnit, co se řeklo. Zdá se to být docela spravedlivé, když dítě ví, co se od něj očekává a zná důsledky svých rozhodnutí. Na druhou stranu už možná není tak fér důvod, proč rodiče používají tyto způsoby. Chtějí dosáhnout toho, aby dítě dělalo to, co oni chtějí. Ještě k pravidlům: Pravidla nejsou ničím jiným než smlouvami, které vymezují svobodu a hranice jednání, aniž by byla dána v šanc láska (Prekop, J., 2001, s. 47). Ke smlouvám jsou potřeba vždy dvě strany, u zmíněných pravidel však často jedna strana chybí děti. Některé knihy se s problémem pravidel vypořádávají jinak: používají takzvanou metodu logických důsledků. Rodiče také apelují na dodržování některých pravidel, pokud je dítě nedodrží, důsledky z toho logicky vyplývají - např. dítě si nebude čistit zuby, bude mu páchnout z pusy, některý spolužák toho využije a zesměšní ho. Rodiče předem upozorňují dítě na tyto důsledky, ale volbu nechávají na dítěti. Je samozřejmě jasné, že mají na mysli bezpečí dítěte. Rodič tedy dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí. Tím se rozvíjí osobní disciplína každého jedince. Tuto alternativu k systému odměn a trestů nazýváme přirozené a logické důsledky (Dinkmeyer, D., McKay, D., G., 1996, s. 13). Rodiče jsou často rozhořčeni a zlobí se na děti, protože nedělají to, co rodiče od nich chtějí. Tyto nepřátelské pocity hněvu a rozhořčení vyplývají ze snahy děti ovládat. Jestliže se ale rodiče rozhodnou, že nemusí děti ovládat (že mohou pouze stanovit meze a nechat děti, aby se samy rozhodly a poučily se z důsledků svých 04

5 ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání rozhodnutí), nemělo by se dostavit ani rozhořčení, ani hněv (Tamtéž, s ). V některých situacích je obtížné určit logické důsledky, pak se může stát, že logiku důsledků určují rodiče dítě nemá v pokoji uklizené věci, rodič chce vyluxovat, logický důsledek stanovený rodičem: Pokud se nerozhodneš si je uklidit sama, dám je do krabice a odnesu do sklepa. (upraveno - tamtéž, s. 90). Další taktiky více kladou důraz na komunikaci a interakci s dítětem. Výchova není řadou technik nebo manipulací určených k tomu, abychom ovládli jinou lidskou bytost. Je to zvláštní druh vztahu mezi vychovatelem a dítětem. Tento vztah je tím, co vás spojuje. Stává se prostředkem předávání všeho, co svému dítěti dáváte a co od něho získáváte. Je součtem tisíců vzájemných interakcí, k nimž dochází mezi vámi a dítětem. Můžete dosáhnout dočasného vítězství, případně získat přechodnou kontrolu tím, že jako rodič použijete nějaké triky, ale trvalého vlivu můžete dosáhnout pouze účinným vzájemným ovlivňováním (interakcí). Je to plod úspěšného navázání a udržování vztahu (Raser, J., 2000, s. 15). Kniha, z níž je tento citát, se snaží najít cestu, jak se vyhnout bojům o moc, ale zároveň mít stále vliv na dítě. Zajímavý a neobvyklý je důraz na vztah mezi rodičem a dítětem, resp. snaha o co nejlepší vztah, který je podle autora klíčem k úspěchu. Strategická interakce znamená, že naše působení na dítě je plánováno s jistým záměrem. Tímto záměrem by mělo být naše předsevzetí zlepšit vzájemné ovlivňování, a tudíž celý vztah. Cílem je působit na dítě takovým způsobem, abyste posílili svůj vliv a zároveň aby kontakt byl příjemný pro dítě i pro vás, a tak jste se dítěti lépe přiblížili (Tamtéž, s. 21). Kniha nabízí rodiči různé role, které může ve vztahu éék dítěti hrát, aby se vyhnul boji o moc. Například naslouchání: Příklady výroků v této pozici: Ještě nikdy jsem o tom takhle neuvažoval. To je zajímavé! (Tamtéž, s. 52). Nebo spolupráce: Zdá se, že jsme se dostali do slepé uličky. Co kdybychom se znovu sešli a pohovořili si o tom. (určitý čas v budoucnosti) (Tamtéž, s. 54). Zdá se, že použití moci není chápáno jako primárně negativní, ale jako nefunkční. Proto jsou nabízeny jiné cesty, jak ovlivňovat dítě. Obvykle se v těchto knihách nedočtete, že jako rodiče máte děti ovládat: Výchova a kázeň nemají dítě ovládnout. Naopak důraz na spolupráci umožňuje dítěti, aby se svobodně rozhodlo, že bude jednat odpovídajícím způsobem, protože takové chování pro ně bude smysluplné a pochopitelné. Když jedná správně, má z toho dobrý pocit. ( ) Existují vůbec nějaké situace, kdy byste měli své děti ovládat? Ano, existují, a to zejména u malých dětí. Například vaše dvouletá dcerka si chce hrát s elektrickou zásuvkou. Jednoduše ji od toho pokušení odvedete. Prostě rozhodnete za ni. Nebo váš synek odmítá s vámi jít. Vezmete ho za ruku a odejdete (Severe, S., 2000, s ). Autor mluví o důrazu na spolupráci, odmítá ovládání. Jeden příklad, kdy rodiče zasáhnou, směřuje jasně k ochraně zdraví a života jejich dcery. V druhém příkladě ale není popsáno žádné hrozící nebezpečí, přesto autor dává rodiči plnou moc prosadit svou vůli bez jakékoliv snahy o spolupráci. Některé knihy přímo nemluví o problému moci, kterou by rodiče měli/y nebo neměli/y používat. Například zdůrazňují stanovení hranic, které mají pomoci dětem naučit se zodpovědnosti a respektování druhých lidí. Některé hranice vyplývají logicky a rodiče s nimi pouze seznamují děti např. když nebudeš respektovat rozhodnutí druhého, může se stát, že si s tebou potom už nebude chtít hrát. Některé meze však musí stanovit rodiče např. co rodiče považují za pořádek v pokoji dítěte, pokud ho vyžadují. Hranice mají velmi blízko k pravidlům. Pokud se kniha zaměřuje na předání určitých hodnot dětem, nehovoří o tom, kdo má moc ve vztahu rodič-dítě. Zdá se ale jasné, že moc drží rodič, který rozhoduje, jaké hodnoty jsou správné a důležité. V dnešním světě se dává přednost vlastnění a získávání. Hodnoty, které uvádíme, naopak souvisejí s bytím a dáváním. Jak jsme spokojeni se sebou záleží víc na tom, kdo skutečně jsme a co dáváme druhým, než na tom, co vlastníme. ( ) Námi vybrané hodnoty: Hodnoty bytí (kdo jsme) poctivost, odvaha, mírumilovnost, samostatnost a výkonnost, sebekázeň a střídmost, věrnost a zdrženlivost, Hodnoty dávání (co dáváme druhým) oddanost a spolehlivost, respekt a úcta, láska, nesobeckost a citlivost, vlídnost a srdečnost, spravedlnost a milosrdnost (Eyrovi, L. a R., 2000, s ). Možná vám v tomto seznamu některé hodnoty chybí, přebývají nebo byste použili/y jiné pojmenování. Každopádně, pokud jste rodič, máte v tuhle chvíli obrovskou moc v rozhodování, jaké hodnoty se budete pokoušet předat svým dětem Knihy upozorňují na riziko, že použití moci ve snaze zvládnout dítě, je často první po ruce. Někdy se dokonce zdá, že děti samy začínají bojovat o moc a vyzývají rodiče na pomyslný souboj. Někteří autoři a některé autorky rozlišují moc a autoritu, viz. příklad dvou rozhovorů. Toto je příklad rodiče, který používá moc. Proč bych nemohl jít? Protože jsem to řekl. Jsem tvůj otec. Co to s tím má společného? Všechno. Půjdu stejně. (Otec se rozčílí) Varuju tě. Jestli na ten mejdan půjdeš, budeš mít velké potíže. No jasně. Copak mi asi uděláš. Však uvidíš. Toto je příklad rodiče, který používá autoritu. Proč bych nemohl jít? Myslím, že to nebude bezpečné. Já to zvládnu. Bude se tam hodně pít. Možná se tam objeví i drogy. Nechci, abys tam chodil. Já si poradím. Nemusíš mít strach. Ty mi nerozumíš. Já ti věřím. V tom není problém. Nevěřím těm ostatním. Nemůžeš ovlivnit, jak se budou chovat. Ale vždyť tam jdou všichni. Vím, že bys tam moc chtěl být. Vím, že je to pro tebe zklamání. Ale já tam chci jít. Je mi to líto, ale nemůžeš. Můžeš podniknout něco jiného. Pozvi si třeba kamarády domů. (Severe, S., 2000, s ). Rozlišení moci a autority se týká i další úryvek, jedná se v podstatě o kritiku T. Gordona J. Dobsonem. Doktor Gordon se ve své knize dívá na oba termíny (moc a autoritu, pozn. autorky) shodně a také je tak používá. ( ) Uvedu tu pro zajímavost několik příkladů: 1. Snad nejčastější názor, který mají rodiče v kursech P.E.T. (Parent Effectiveness Training Kurs efektivního rodičovství, pozn. autorky) na moc a autoritu, je to, že ji lze omluvit rodičovskou zodpovědností (s. 190), 2. Jsem přesvědčen, že čím víc lidí začne chápat moc a autoritu komplexněji a uzná ji jako nemorální (s. 191), 3. Děti nechtějí, aby se rodiče pokoušeli/y omezovat nebo měnit jejich chování tím, že jim budou hrozit nebo použijí své autority. (s. 188) ( ) Podle mého náhledu jsou tyto dva pojmy od sebe odlišné jako láska a nenávist. Rodičovskou moc můžeme definovat jako zvůli v jednání s dětmi, která má vyhovět pouze sobeckým cílům dospělých. Jako taková nehledí na důležité zájmy malých dětí, které tyranizuje, a vytváří mezi dospělými a dětmi vztahy plné obav a zastrašování ( ) Správná autorita může být naopak definována jako láskyplné vedení. Bez lidí, kteří činí rozhodnutí, a těch druhých, kteří jsou ochotni podle toho jednat, by v lidských vztazích nevyhnutelně vznikl chaos, zmatky a nepořádek. Láskyplná autorita je jevem, který stmeluje dohromady společenský řád a je naprosto nezbytný pro zdravé fungování rodinných vztahů (Dobson, J., 1995, s , citace z Gordon, T., 1970, pozn. autorky). Obávám se, že se mi nepodaří vypůjčit si knihu T. Gordona, abych zjistila, jak vysvětluje svoje ztotožňování moci a autority. J. Dobson tyto dva pojmy rozlišuje poněkud zvláštně moc chápe negativně a autoritu pozitivně. Projevuje se u něj přístup k autoritě jako k něčemu, co je nutné pro fungování společnosti. Zdá se, že knihy o výchově se shodují v tom, že rodiče mají své děti naučit spoustě dovedností, mají jim předat hodnoty a zkušenosti. Liší se potom v metodách, které doporučují. Obvykle zdůrazňují spolupráci, dodržování pravidel, vnímavý a důsledný přístup rodičů apod. Výchovný proces může být bolestný jak pro děti, které pravidla odmítají přijmout, tak pro rodiče, kteří z nich odmítají ustoupit. I s tím knihy počítají a nabízejí rady, jak prosadit zmíněná pravidla. V každém přístupu více méně rodič někdy používá moc a autoritu, aby něčeho dosáhl. Jejich míra záleží jak na rodiči, tak na využívaném přístupu, a na věku dítěte. Někdy je těžké je od sebe oddělit. Pokud jsme anarchisty či anarchistkami, anarchofeministy či anarchofeministkami a věříme v principy rovnosti, svobody a špatnosti používání moci a existence hierarchie, měli/y bychom tyto principy uplatňovat ve svých životech. A tedy i ve výchově. Jak se tedy máme postavit k tak náročnému úkolu, jako je výchova dítěte podle anarchistických principů? Co vlastně chceme svým dětem předat, čemu je chceme naučit? A jak toho můžeme dosáhnout, aby se nelišila naše slova od činů? Je určitá hierarchie ve vztahu rodičeděti nutná? Kde je hranice, kdy rodiče vytváří bezpečné prostředí pro dítě a kdy ho omezují 05

6 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 zbytečně jen díky svému postavení? Jak umožnit dítěti svobodný rozvoj bez našeho tvarování k obrazu svému? Na tyto otázky není snadné odpovědět, mimo jiné proto, že si na ně musí odpovědět každý/á sám/sama za sebe. Na druhou stranu by tyto otázky mohly či měly být podnětem k širší diskusi. Zkusila jsem shrnout některé principy, které mi ve výchově připadaly důležité, a které přistupují k dítěti jako k rovnocennému partnerovi. Malé dítě potřebuje cítit bezpečí a jistotu, potřebuje vědět, že ho jeho rodina má ráda. Hodně situacím nerozumí, nezná důsledky svých rozhodnutí, proto potřebuje, aby ho rodiče chránili/y před zraněními, aby mu důsledky jednoduše vysvětlovali/y a ukazovali/y. Postupně dítě začíná prozkoumávat svět, stává se samostatnějším, dostává od rodičů více prostoru. Rodiče mu čím dál víc vysvětlují, proč se nějaké věci dějí - např. proč by mělo jít spát. Rodiče už společně s dítětem mohou různé věci projednávat a domlouvat, utvářet jednoduché dohody. Pokud dítě dohody neplní, rodič může použít metodu logických důsledků. V některých případech to ale nejde. Co pak? Někdy může pomoci, když si o tom znovu promluví. Může pomoci i nalezení nějakého kompromisu. Dítě by mělo znát důvod, proč má něco udělat. Co když to nepomůže? Rodič může společně s dítětem vymyslet důsledek, který nastane, když dítě dohodu znovu poruší. Mělo by být pravidlem, že rodič, když přistupuje k jakémukoliv i dohodnutému trestu, vysvětlí, proč se tak děje. Důležitější než slova bývají činy. Děti vidí chování svých rodičů, to pro ně může být vzorem, jak jednat. Mohou si tak osvojit důležité hodnoty i dovednosti. Tím, že si rodič všimne a ocení podobné chování u dítěte, zvýší pravděpodobnost, že se tak zachová i příště. Dítě se tak může naučit spolupracovat a domlouvat se s ostatními dospělými i dětmi. Může se naučit vnímat svoje potřeby i potřeby druhých lidí. Rodiče tak dítě mohou podporovat v samostatném a tvořivém myšlení, aby se později mohlo rozhodovat podle sebe. Někdy mohou k pochopení některých zákonitostí dětem pomoci různé hry či příběhy. Čím je dítě starší, tím více dostává od rodičů prostor pro zodpovědnost a samostatnost. Tím více také konfrontuje rodiče a jejich přístup ke světu. Rodiče se snaží dát dítěti informace a zkušenosti, ale i prostor, aby mohlo objevovat. Na základě toho se pak může rozhodnout podle sebe, jaký životní styl a světonázor si zvolí. Genderové hledisko ve výchově Jak knihy o výchově přistupují k rolím ženy-matky a muže-otce? Některé rysy týkající se především otců jsem uvedla v článku Role otce v prvních letech života dítěte aneb opravdu má novorozence blíže kmatce?! ( V, 2003, s. 4-5). Ve zkratce většina knih apeluje na spolupráci rodičů při výchově dětí. Pokud se jedná o malé děti, jsou pak rady častěji adresovány matce. Například: Rodiče by měli znát stupně vývoje, na kterém se jejich dítě nachází. Nejprve je malé, bezmocné a vyžadující péči. Bezpodmínečně potřebuje jistý kontakt s jistou matkou, později i s otcem (Prekop, J., 2001, s. 17). Matky a otcové mají však odlišné úkoly ve výchově dětí. Od matek se čeká, že budou svým dětem předávat především citlivost a vnímavost, budou jim dávat pocit bezpečí. Od otců se očekává, že budou více zvládat případnou agresivitu dítěte, budou dodržovat důsledně pravidla. Ne vždy jsou tato očekávání přímo řečena. Někdy jsou patrná pouze z obrázků nebo z odlišných situací, ve kterých se mluví o matce, a ve kterých o otci. Například v knize Jak být dobrým rodičem (Prekop, J., 2001) je na většině obrázků, které vyjadřují mazlení nebo utišení dítěte, zobrazena matka. V knize Jak vychovávat děti, se kterými se dá žít (Raser, J., 2000) je na šesti obrázcích znázorněna interakce mezi matkou a dítětem, dvakrát není pohlaví druhého člověka poznat. Jednou je na obrázku znázorněn otec před zrcadlem, jak si se synem zavazuje motýlka, pod obrázkem je poznámka, že děti potřebují vzory. Na zbytku obrázků v knize (8) je zobrazeno dítě v různých situacích. Knihy se liší v tom, jak tematizují pohlavní role rodičů a dětí. V některých knihách se autor/ka o této oblasti vůbec nezmiňuje, nebo tomu věnuje jednu kapitolku či odstavec, kde se odkazuje na vzory rodičů. Některé knihy mají jasné představy, jaké role mají muž a žena hrát: Ke vztahu muže a ženy patří to, že muž zůstává mužem a žena ženou. ( ) Pokud v sobě opravdu silně jako žena cítím dobrou ženskou sílu, dokážu lehce snést to, že se mi muž prezentuje ve své biologické síle. Že mě podepře, když se mi nedaří dobře, nebo že mě přenese přes řeku a já přes ni nemusím skákat, že mi nese kufr nebo otevře dveře a sám vejde první do lokálu, aby mě ochránil před náhodným opilcem atd. Neponižuje mě to, ba naopak se mi to líbí jako můj doplněk, neboť žiji jako silná osoba. Ale je důležité, aby se muž cítil stejně (Prekop, J., 2001, s ). Pro autorčin osobní život je možná důležité, že se cítí být takovou ženou, která odpovídá zažitému stereotypu. Ale není mi jasné, proč tuto svoji soukromou volbu prezentuje jako jedinou možnou a správnou. Jak se liší výchova chlapců a dívek a jak jsou postupně utvářeny jejich role můžete najít také v knihách o výchově. V článku Výchova chlapců a její vliv na partnerské vztahy (Přímá cesta V, 2003, s. 7-8) jsem se zaměřila především na chlapce, ale zmínila jsem se i o dívkách. Ve zmíněném textu je možné nalézt několik hlavních rozdílů výchovy obou pohlaví. Výchova chlapců je orientována více činnostně a výkonově. U dívek se více klade důraz na pořádnost a vnímavost (při hře s panenkami i při spolupráci s matkou při domácích pracích). Některé knihy o výchově se k tomu vůbec nevyjadřují, některé velmi málo. Sexuální role předváděné rodiči jsou vodítkem pro děti. Od otce a matky se děti učí, jak má ve společnosti vypadat role muže a ženy. Na pozorování svých rodičů děti zakládají svůj přístup k druhému pohlaví. Model, který jim rodiče představují, mohou buď přijmout, nebo odmítnout (Dinkmeyer, D., McKay, D., G., 1996, s. 32). V tomto úryvku je cítit určitý rozpor - na jednu stranu je naznačená možná volba dětí ( přijmout nebo odmítnout ). Na druhou stranu ve větě předtím je znát normativní přístup - Od otce a matky se děti učí, jak má ve společnosti vypadat role muže a ženy. Někdy se přístup knihy k rolím objeví jakoby náhodou: Jak se chová džentlmen? Zejména chlapci by si měli osvojit zdvořilé chování. ( ) Očekává se od mužů vlídné chování? Je to mužné být vlídný a zdvořilý? (Eyrovi, L. a R., 2000, s. 138). I tento příspěvek působí trochu rozporně. Na jedné straně důraz na džentlmenství, na druhé straně otázka, zda by měli být muži vlídní? Pozitivně se dá chápat, že si autor a autorka jsou zřejmě vědomi/y odlišného tlaku kladeného na chlapce a na děvčata. Na základě toho jsou ochotni/y o tom s dětmi mluvit. Pokud nechceme, aby naše děti byly omezovány genderovými stereotypy, musíme i toto hledisko brát ve výchově na vědomí. Jednání rodičů, jejich přístup k pohlavním rolím, jejich chování k sobě navzájem a k jiným lidem je hlavním zdrojem, ze kterého dítě může čerpat. Rodiče musí sami/y u sebe překonávat stereotypy, které je svazují, aby mohli/y dětem ukázat, že jinakost projevů je normální a že žádné omezující představy o ženské a mužské roli nejsou nutné. K tomu může pomoci, když se dítě stýká se širší skupinou lidí, např. se známými rodičů. Ti mohou představovat jiný pohled na partnerství či pohlavní role. Tím se může dítě vyhnout situaci, kdy bude považovat fungování ve své rodině za jediné možné a správné. Pokud bych chtěla shrnout výsledek zkoumání knih o výchově, mohla bych říct, že mě nijak nepřekvapily. Více či méně (resp. více či méně otevřeně) odpovídaly tradičnímu přístupu k rolím i k hierarchii v rodině i ve společnosti. Kapitola sama pro sebe jsou knihy, které jsou silně ovlivněny křesťanskou morálkou svých autorů a autorek - mluví o oddanosti bohu, správném rozdělení rolí v rodině apod. Z toho důvodu jsem tyto knihy nekomentovala a ani příliš neprocházela. Přínos některých knih o výchově bych označila jako snahu brát děti jako rovnocenné partnery (někdy je uváděn i věk, od kdy by se rodiče mohli/y tak k děcku chovat). Dalo by se tento přístup chápat jako hledání různých cest, jak děti nenásilně ovlivňovat a připravovat je na samostatnost. Z toho důvodu jsem se rozhodla zaměřit se v dalším článku na tyto pozitivní aspekty a vybrat pár nápadů, jak řešit různé situace ve výchově. Některé knihy si při klasických výchovných metodách zmíněných dříve vypomáhají různými hrami, které mají u dítěte podpořit a rozvíjet určité vlastnosti či dovednosti. I ty naleznete v mém dalším článku (viz str ). Hedvika Literatura: Cloud, H., Townsend, J.: Děti a hranice, Návrat domů, Praha 1999 Dinkmeyer, D., McKay, D., G.: STEP: Efektivní výchova krok za krokem, Portál, Praha 1996 Dobson, J.: Dětský vzdor, Návrat domů, Praha 1995 Eyrovi, L. a R.: Jak naučit děti hodnotám, Portál, Praha 2000 Gordon, T.: Parent Effectiveness Training, David McKay Company, Inc., New York 1970 Prekop, J.: Jak být dobrým rodičem, GRADA, Praha 2001 Raser, J.: Jak vychovávat děti, se kterými se dá žít, Portál, Praha 2000 Roser, A., Weissová, L.: Rozvíjíme sebedůvěru dětí, Portál, Praha 1997 Severe, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Portál, Praha

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Jak porozumět svému dítěti

Jak porozumět svému dítěti Vítejte na prodejní stránce e-booku: Jak porozumět svému dítěti Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Výchova od A do Z motto:

Výchova od A do Z motto: Výchova od A do Z motto: Dítě, když se narodí, umí všechno, ale musí to zapomenout, aby s námi mohlo žít. (Václav Havel) Výchova edukace = táhnout vzhůru = náležitě ohýbat = vytáhnout odněkud někam Je

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více