Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:"

Transkript

1

2 editorial / obsah / info ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Vážení čtenáři a vážené čtenářky... Ještě než vás obeznámíme s obsahem tohoto již šestého čísla, rádi/y bychom vám objasnili/y změnu, které jste si pravděpodobně všimli/y. Ačkoli by se mohlo zdát, že jde o změnu výraznou, vlastně tomu tak není. Změnil se sice název naší skupiny, ale politická profilace zůstává stále stejná. Pro změnu jsme se rozhodli/y, protože nový název lépe vystihuje naše zaměření. S Feministickou skupinou 8. března se tedy v dobrém loučíme a jdeme vstříc novým zítřkům s novou a lepší Anarchofeministickou skupinou. Se změnou se váže i změna našich kontaktů, které v časopise jistě najdete. Novinkou je také to, že došlo opět k aktualizaci našich letáků, tentokrát už nejen grafické, ale také obsahové, možná si toho povšimnete, neboť u některých došlo též ke změně názvu. Ale teď už k Přímé cestě samotné. Můžeme vás potěšit širším rozsahem bez zvýšení ceny, což je, doufáme, příjemná informace. Tématem je výchova a vzdělávání. Výchova a vzdělávání je podle nás stěžejní látkou, kterou nelze opomíjet. Z tohoto důvodu se také chystá letní anarchistický tábor s účastí dětí, o jehož záměrech se v Přímé cestě též dočtete. V úvodním článku je nastíněna vize ideální výchovy a je zde poukázáno na negativní dopady výchovy současné. Hned další článek se věnuje literatuře o výchově dětí a kriticky je rozebírá. V obsáhlém rozhovoru Formou neautoritářské výchovy se dočtete, jaké to je, snažit se v praxi uplatňovat své ideály, a snad každého pobaví odpovědi malého kluka, který v tom vyrůstá. Následují rady, jak lze řešit problematické situace s dětmi. Alternativní školy v rámci institucionálního povinného vzdělání jasně nastíní možnosti, jaké může starající se osoba pro dítě využít, pokud s tzv. klasickou výchovou není spokojena. Na to navazuje rozhovor se Štěpánou, která navštěvovala základní školu známou svým liberálnějším přístupem k žákům. V článku Ferrerova moderní škola se seznámíte s dílem F. Ferrera, který vytvořil postupně koncept reformní pedagogiky, jež měla realizovat teorii výuky podle rozumu se světskou a antimilitaristickou výchovou. V rozsáhlém článku včetně ukázek se dovíte mnohé o českém anarchismu na přelomu 19. a 20. stol. a jeho pokusech o začlenění tématiky vzdělávání do tohoto hnutí. Příspěvek ve slovenštině se týká soutěživosti ve sportu a zamýšlí se nad ní z genderového hlediska. Posledním příspěvkem k tématu čísla je převzatý článek, který vychází také v nové Akci o autonomní výchově v Chiapasu. V rubrice Anarchofeminismus má tentokrát zastoupení Lisa Bendall. Svůj pohled na potraty a věci s ním spojené nám nastíní autorka v článku Malý zákrok. Kulturní oblast je opět do značné míry věnována knihám - Neviditelné ženy - recenze na knihy zabýbající se ženami v umění, K hříchu i k Modlitbě - pokračování z minula, Pipi Dlouhá punčocha - tématická recenze, doplněná portrétem autorky Astrid Lindgren. Filmu - dokumentárnímu - se částečně věnuje článek Ženy pro měny. Obrázek o autorce si lze dobře udělat po přečtení rozhovoru s ní. Hudba je v 6. čísle Přímé cesty obsažena minimálně - pouze recenzí na nové (skvělé) CD otrokovické kapely Edelweiss Piraten. Slibovaného rozhovoru s Petrograd se bohužel fanoušci a fanynky nedočkají, neboť na otázky nebylo tazateli odpovězeno. V kulturní rubrice ještě naleznete recenze na výstavu Josofa Čapka v Obecním domě a celkem diskutovanou výstavu Tento měsíc menstruuji. Časopis uzavírá článek Temné mraky nad Irákem, který se věnuje součané situaci v Iráku. Jinak samozřejmě nemohou chybět reklamky a recenze na další anarchistické materiály. Přejeme příjemné počtení. obsah: Editorial / Obsah / info str. 02 Téma: str Výchova a společnost str. 03 Knihy o výchově aneb co nám radí literatura str Formou neautoritářské výchovy str Nápady, jak řešit různé situace s dětmi a jak rozvíjet některé dovednosti str Alternativní školy v rámci institucionálního povinného vzdělání str Ženy pro měny str Škola může být legrace a zábava str. 19 Ferrerova moderní škola str Český anarchismus na přelomu 19. a 20. století a děti str Súťaživost ako nevyhnutný (a) maskulínny aspekt športu str Indiánská autonomní výchova v Chiapasu str Anarchismus a femninismus - Lisa Bendall str Anarchistický pohled na výchovu a vzdělávání str. 34 Neviditelné ženy str Astrid Lindgren - portrét str Mami, vypravuj mi o Pipi Dlouhé punčoše str. 37 Výstavy - Josef Čapek, Tento měsíc menstruuji str. 38 Recenze - Edelweiss Piraten str. 38 Recenze - časopisy str Malý zákrok str. 39 K hříchu i k modlitbě - M. Lenderová str Temné mraky nad Irákem str Info str. 44 Redakční rada: Korektury: Grafika: Titulní strana: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram Názory redakce se vždy nemusí ztotožňovat s názory vyplývajícími z příspěvků. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ŠÍŘENÍ VÍTÁNO! 02

3 ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání Výchova a společnost Mluvíme-li dneska o potřebě zásadně dovedností a schopností, aby sice byly co podvědomí určité vzorce, kulturní hodnoty změnit společnost, protože jsou stávající nejvíce samostatné, ale aby si byly vždy a sociální role. Dítě tak (nepřímo) toto vše společenské podmínky pro přírodu, člověka a celou lidskou společnost trvale či dlouhodobě neudržitelné, musíme si zároveň uvědomit, jak je možné této změny dosáhnout. Nelze se domnívat, že všechno vyřeší spásonosná sociální revoluce. Pro opravdu hlubokou a zásadní přeměnu je potřeba i tzv. revoluce všedního dne - revoluce v našich hlavách, srdcích a v našem vědomy, že spolupráce zvyšuje v mnoha případech nejen kvalitu i kvantitu, ale může uspokojit i naše citové prožívání. Člověk je tvor společenský a není schopen žít bez kontaktu a interakce s druhými lidmi. Dalším důležitým prvkem v edukaci je zábava, a to v tom slova smyslu, že by dítě (potažmo člověka) měla co největší část činností absorbuje, a posléze se s tím v mnoha případech ztotožní a dále to pak ve svém životě šíří, a to nejen slovy, ale i svým chováním. Je proto velmi důležité pečlivě vybírat to, s čím si dítě bude hrát, co bude číst atd. Dalším důležitým fenoménem je problém zlobení. Existuje jakási utkvělá představa, že je třeba zlobivé dítě represivně uklidnit, aby chování a přístupu k okolí, a to hned teď, bavit a uspokojovat. Obzvláště dnešní byl zachován pořádek. Mnoho aspektů však v dnešních podmínkách - teprve pak je možné započít revoluci sociální. Mezi zásadní pilíře vzdělávání často staví na tom, že důvodem, proč studujeme (a posléze pracujeme), je uspokojení, poukazuje na to, že dítě zlobí ve chvíli, kdy se nudí, a tudíž vysílá do okolí signál, na který této revoluce patří neoddiskutovatelně které pocítíme až z ukončení činnosti ( např. ve bychom měli/y být schopni/y odpovídajícím i každodenní výchova a vzdělávání. Proto je více formě titulu, peněz, společenského statutu). způsobem reagovat. Dá se tedy říct, že ve než nutné zabývat se alternativní anarchistickou, Neměly/i bychom se však radovat pouze většině případů je zlobení důsledek neadekvátního potažmo anarchofeministickou pedagogikou. Ráda bych v rámci tohoto úvodního článku krátce shrnula zásadní představu o anarchistické edukaci (tzn. výchova a vzdělávání). Vychází z toho, že stávající společenské uspořádání není schopno umožnit všem jedincům žijícím v jeho z dosáhnutí určitého cíle, ale i ze samotné cesty k jeho dasažení. Estabhlisment se tento stav pokouší legitimizovat, např. zásadním důrazem na vůli oproti lidským potřebám a touhám. (Vůle se vytváří během socializace, proto ji lze formovat podle požadavků momentálního společenského přístupu ze strany v tu chvíli se stara- jící osoby. Jak už jsem uvedla výše, zásadní hodnotou je rovnost (např. národnostní, v sexuální orientaci, věku a také rovnost mezi pohlavími). Dnes stále přetrvávají představy o správné strukturách podmínky pro seberealizaci a ekonomického uspořádání.) Dochází holčičce a správném chlapečkovi a děti jsou a uspokojení jejich potřeb a tužeb všeho druhu. proto odmala vychovávány odlišně podle svého Proto shledává anarchofeminismus tuto pohlaví. Dítěti je tak na základě jeho pohlaví společnost nesvobodnou a vychází z toho, že neumožňuje plnohodnotný rozvoj jedince. Proto jsou svoboda, a z ní vycházející rovnost, zásadními vnucována představa, jak by se mělo chovat, co by mělo nosit, jak by mělo vypadat, jak a o čem by mělo přemýšlet, jak a co by mělo dělat, koho hodnotami, na kterých anarchistická obdivovat a koho milovat. Dochází tak k fatální- edukace staví. mu nerespektování konkrétních potřeb, představ Anarchismus a shodně i anarchofeminismus tvrdí, že člověka nejvíce utváří vliv prostředí, a to sociokulturní a ekonomické podmínky, do kterých se narodil, a sice právě skrze výchovu a vzdělávání v nejširším slova smyslu. Tyto podmínky a tužeb, a tím k další formě znásilňování dětského těla i dětské duše. S touto anarchistickou představou výchovy a vzdělávání je úzce spjat problém realizace. V ČR není prakticky žádná opravdu svobodná jsou s člověkem v neustálé interakci, alternativní pedagogická instituce, existují nelze žít mimo ně nebo tak, aby na člověka neměly vliv. Proto je velice důležité vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém se mohou plně rozvinout, a to po všech stránkách fyzické, pak ke zbytečnému oddělování nejdřív něco musíš, a pak si teprve můžeš oddechnout. Přitom v příjemném prostředí se stává spousta bývalých povinností zábavou. A tak celý život pouze určitá dílčí zlepšení na určitých školách. Čím je dítě starší, tím zásadněji ho ovlivňuje škola a ostatní společenské instituce. Takže i když se rodiče, potažmo celá komunita, snaží psychické, kognitivní, emocionální, sex- žijeme buď v minulosti (uspokojuje nás dítě vychovávat odlišně podle svých ideálů, uální i komunikační. Samozřejmě nejen doma (v rodinách), v bezprostředním okolí, ale i ve vzpomínka na úspěch v minulosti) či budoucností (že jednou budeme bohatí, budeme mít musí dítě poslat do školy nejpozději se začátkem 6. třídy (do té doby je možné dítě za určitých vzdělávacích institucích. Dnešní vztahy titul, budeme něco vlastnit). podmínek vzdělávat doma). je tomu tak jednak založené na autoritě, konkurenci a poslušnosti Na vývoj dítěte mají samozřejmě z důvodu povinné školní docházky, také ale by měla nahradit rovnost, spolupráce, diskuze a vzájemný respekt. V dítěti by mělo být rozvíjeno kritické myšlení, aby se lehko nestávalo manipulovatelným. Mělo by mít možnost se ke všemu vyjádřit, aby se naučilo, že může ovlivňovat dění kolem sebe, a pochopilo tak odpovědnost samo za sebe a svět, ve kterém žije. Dítě potřebuje diskuzi, aby se mohlo rozvíjet a růst po všech stránkách. Dítě potřebuje lásku a respekt, aby se naučilo bezprostřední vliv mezilidské vztahy kolem něj, dítě mnoho věcí od svého okolí odpozoruje, nejde jen o slova, kterými lidé kolem něj komunikují, ale také o celkovou atmosféru a emoční stav. Proto častokrát stačí, abychom se podle hodnot, jež chceme dítě naučit, chovali/y. Dítě pak uvidí, že to, co rodiče a ostatní lidé v jeho okolí říkají, funguje i v praxi. Proto anarchismus, resp. anarchofeminismus, považuje pro edukaci důležitou komunitu lidí, ve které dítě proto, že dítě potřebuje žít i v kolektivu svých vrstevníků. Na dítě by mělo zásadně negativní dopady, kdyby žilo po celé dětství v izolaci (např. jen v nukleární rodině), a pak by bylo ze dne na den vrženo do reality, a to převážně v podobě pracovního procesu. (Druhým taktéž zásadním problémem je, že ač se můžeme sebevíc snažit realizovat své představy v životě, neustále narážíme na dopady stávajícího společenského uspořádání na nás samé, na naše milovat a vážit si samo sebe a ostatních. Nelze si myslet, že ideální dítě je dítě nikdy nezlobící, tiché, loajální, se samými jedničkami, které s nikým nespolupracuje a vše zvládne samo. Téměř všechny lidské činnosti jsou vyrůstá, dítě má pak větší možnost přijít do styku s různými názory, způsoby vnímání a chování, a má tak více podnětů pro svůj rozvoj. Knihy a hračky, se kterými se dítě setká, vlastní komplexy, předsudky atd.) Je proto postaveny na určité spolupráci. Jde o to tuto nelze podceňovat, protože kromě spousty spolupráci rozšířit, omezit specializaci a umožnit dětem rozvinout širokou škálu hezkých obrázků, tvarů a barev se skrz tyto neživé věci dostávají do dětského vědomí či velmi důležité pokoušet se zakládat alternativní, či anarchistické vzdělávací instituce a utvářet takové mezilidské vztahy, které budou obohacovat, rozvíjet a uspokojovat nejenom nás samotné, ale budou i dobrým prostorem i pro naše děti. Leona 03

4 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Knihy o výchově aneb co nám radí literatura Na úvod tohoto článku bych chtěla položit jednu z mnoha důležitých otázek týkajících se výchovy dětí: Jak a kdo nás vlastně připravuje na výchovu našich dětí? Odkud čerpáme nápady a způsoby, jak řešit různé situace s dětmi? Jistě si neseme hodně z naší rodiny a výchovy našich rodičů. Díky těmto zkušenostem si možná vytvoříme představu, co nám vadilo, co bychom dělali/y jinak, pochopitelně lépe. Nebo co nám přišlo užitečné, za co jsme nyní svým rodičům vděčni/y. Tato představa má jeden háček. Většinou si ji vytváříme tak říkajíc na sucho. Máme v hlavě vizi, jak by to mělo probíhat, ale nikdy ji předem nevyzkoušíme v praxi. Je to vlastně naše teorie nepodložená ničím jiným než naším dobrým přesvědčením. Z toho důvodu se zdá pochopitelné, že někteří budoucí rodiče znejistí a začnou hledat oporu pro svou výchovnou teorii jinde. V takovém případě je nasnadě využít některou z těch pěkných nových knih o výchově. Tento článek si bere za cíl podívat se na různé knihy o výchově a zamyslet se nad tím, co nám radí, jaké techniky používají. Chtěla bych tím dát především podnět k zamyšlení a diskusi nad tím, jaké cíle a jaké prostředky by měla obsahovat výchova dětí podle anarchistických a anarchofeministických principů. Jak vychovávat děti ke svobodě, k životu ve svobodné a samosprávné společnosti? První věc, nad kterou je potřeba se zamyslet, se týká toho, čeho chtějí knihy o výchově dosáhnout, v čem nám chtějí pomoci. Některé mluví o tom, jak je důležité předat dětem určité hodnoty. Některé apelují na zdraví a štěstí dětí. Většina z nich chce dosáhnout, aby děti nezlobily, chovaly se slušně a poslouchaly rodiče. Dalším důležitým cílem bývá, aby se dobře zařadily do společnosti, aby v ní prosperovaly. Chtěla bych se zaměřit na dvě velké oblasti: moc a autorita ve vztahu rodič-dítě a genderové hledisko ve výchově. Moc a autorita Vztah rodiče-děti může mít mnoho podob, moc, autorita a hierarchie zde často hrají významnou roli. Objevují se jak ve výchovném působení, tak ve společném soužití, předávání hodnot a norem, které rodiče sdílí. Vybrala jsem několik knih o výchově a zkusila pomocí citátů a mých komentářů ukázat, jak se k této problematice staví. V některých knihách je přímo řečeno, že děti mají být nejdřív nesvobodné, mají poslouchat rodiče, aby později mohly dosáhnout osobní svobody. Dokonce někdy proti svobodnému rozhodování brojí, protože tvrdí, že je přetěžuje. Vývoj osobnosti podléhá zákonité posloupnosti psychologicko-sociálních stupňů. Tak, jako květ neroste z květu, ale ze semene, vyvíjí se i samostatné já nikoli ze samostatnosti a svobody, ale ze stavu bezbrannosti a závislosti. Uspokojení potřeby po vztahu a bezpečí je předpokladem pro sebeuvědomění a pro uspokojení z toho plynoucí potřeby vůle, prosazení a osamostatnění. Velkým nebezpečím naší doby je, že máme tendenci dítě přetěžovat, protože ho chceme vnímat jako samostatnou osobnost. Tato tendence vidět v něm malého dospělého vede nakonec k tomu, že ho o vlastní samostatnou osobnost připravujeme (Prekop, J., 2001, s. 12). Když rodiče poskytují dítěti příliš mnoho svobody, často ani netuší, že tím nezažehávají lampu svobodné vůle, ale spíše újmy. Než se totiž dítě naučí rozvíjet svou vlastní vůli, musí se cítit bezpečné a jisté (Tamtéž, s. 23). Z úryvků vyplývá velká potřeba bezpečí, která je nutná především u velmi malých dětí. Možná, že postupně se zvětšující důraz na samostatnost dítěte se nevylučuje s tím, že mu zároveň poskytneme bezpečné zázemí. Je na rodičích, aby citlivě odhadovali/y a zjišťovali/y, v čem dítě potřebuje ještě ochranu, v čem už může být samostatnější. Tomuto postoji se blíží další úryvek: Dítě nemá moudrost, aby samo mohlo chránit a opatrovat svůj život. Neumí odlišovat správné od nesprávného, nebezpečné od bezpečného, dobré od špatného a život od smrti. Nepřemýšlí o výsledku svého jednání, ale jen o okamžitém uspokojení. Když tedy zkoumá a objevuje své meze, vystavuje se nebezpečí. Moudrost přichází jen ze zkušeností a dítě na to nestačí. Některé děti v boji o moc sice udělají, co se jim řekne, ale ne tak, jak rodiče chtěli Poručník dítěti poskytuje bezpečné prostředí pro poznávání a získávání moudrosti. Pokud dítě dostane k nabírání zkušeností příliš málo Někdy je obtížné oddělit čin od činitele svobody, zůstane navždy dítětem. Když jí dostane příliš mnoho, bude mu hrozit nebezpečí, že si ublíží (Cloud, H., Townsend, J., 1999, s. 14). Z citátu je patrné, že se od rodičů očekává, že budou dítěti ukazovat, co je správné či nesprávné, dobré či špatné. Dítě tedy k orientaci ve světě dostane hodnotový systém rodičů. Většina knih popisuje způsoby, jak dosáhnout, aby děti udělaly to, co mají. Některé způsoby se zdají být fér vůči dětem. Vychází z řetězce: a) stanovit pravidla, b) říci dětem, co od nich očekáváme, c) co se stane, když to nesplní, d) připomenout jim pravidla, e) důsledně plnit, co se řeklo. Zdá se to být docela spravedlivé, když dítě ví, co se od něj očekává a zná důsledky svých rozhodnutí. Na druhou stranu už možná není tak fér důvod, proč rodiče používají tyto způsoby. Chtějí dosáhnout toho, aby dítě dělalo to, co oni chtějí. Ještě k pravidlům: Pravidla nejsou ničím jiným než smlouvami, které vymezují svobodu a hranice jednání, aniž by byla dána v šanc láska (Prekop, J., 2001, s. 47). Ke smlouvám jsou potřeba vždy dvě strany, u zmíněných pravidel však často jedna strana chybí děti. Některé knihy se s problémem pravidel vypořádávají jinak: používají takzvanou metodu logických důsledků. Rodiče také apelují na dodržování některých pravidel, pokud je dítě nedodrží, důsledky z toho logicky vyplývají - např. dítě si nebude čistit zuby, bude mu páchnout z pusy, některý spolužák toho využije a zesměšní ho. Rodiče předem upozorňují dítě na tyto důsledky, ale volbu nechávají na dítěti. Je samozřejmě jasné, že mají na mysli bezpečí dítěte. Rodič tedy dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí. Tím se rozvíjí osobní disciplína každého jedince. Tuto alternativu k systému odměn a trestů nazýváme přirozené a logické důsledky (Dinkmeyer, D., McKay, D., G., 1996, s. 13). Rodiče jsou často rozhořčeni a zlobí se na děti, protože nedělají to, co rodiče od nich chtějí. Tyto nepřátelské pocity hněvu a rozhořčení vyplývají ze snahy děti ovládat. Jestliže se ale rodiče rozhodnou, že nemusí děti ovládat (že mohou pouze stanovit meze a nechat děti, aby se samy rozhodly a poučily se z důsledků svých 04

5 ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání rozhodnutí), nemělo by se dostavit ani rozhořčení, ani hněv (Tamtéž, s ). V některých situacích je obtížné určit logické důsledky, pak se může stát, že logiku důsledků určují rodiče dítě nemá v pokoji uklizené věci, rodič chce vyluxovat, logický důsledek stanovený rodičem: Pokud se nerozhodneš si je uklidit sama, dám je do krabice a odnesu do sklepa. (upraveno - tamtéž, s. 90). Další taktiky více kladou důraz na komunikaci a interakci s dítětem. Výchova není řadou technik nebo manipulací určených k tomu, abychom ovládli jinou lidskou bytost. Je to zvláštní druh vztahu mezi vychovatelem a dítětem. Tento vztah je tím, co vás spojuje. Stává se prostředkem předávání všeho, co svému dítěti dáváte a co od něho získáváte. Je součtem tisíců vzájemných interakcí, k nimž dochází mezi vámi a dítětem. Můžete dosáhnout dočasného vítězství, případně získat přechodnou kontrolu tím, že jako rodič použijete nějaké triky, ale trvalého vlivu můžete dosáhnout pouze účinným vzájemným ovlivňováním (interakcí). Je to plod úspěšného navázání a udržování vztahu (Raser, J., 2000, s. 15). Kniha, z níž je tento citát, se snaží najít cestu, jak se vyhnout bojům o moc, ale zároveň mít stále vliv na dítě. Zajímavý a neobvyklý je důraz na vztah mezi rodičem a dítětem, resp. snaha o co nejlepší vztah, který je podle autora klíčem k úspěchu. Strategická interakce znamená, že naše působení na dítě je plánováno s jistým záměrem. Tímto záměrem by mělo být naše předsevzetí zlepšit vzájemné ovlivňování, a tudíž celý vztah. Cílem je působit na dítě takovým způsobem, abyste posílili svůj vliv a zároveň aby kontakt byl příjemný pro dítě i pro vás, a tak jste se dítěti lépe přiblížili (Tamtéž, s. 21). Kniha nabízí rodiči různé role, které může ve vztahu éék dítěti hrát, aby se vyhnul boji o moc. Například naslouchání: Příklady výroků v této pozici: Ještě nikdy jsem o tom takhle neuvažoval. To je zajímavé! (Tamtéž, s. 52). Nebo spolupráce: Zdá se, že jsme se dostali do slepé uličky. Co kdybychom se znovu sešli a pohovořili si o tom. (určitý čas v budoucnosti) (Tamtéž, s. 54). Zdá se, že použití moci není chápáno jako primárně negativní, ale jako nefunkční. Proto jsou nabízeny jiné cesty, jak ovlivňovat dítě. Obvykle se v těchto knihách nedočtete, že jako rodiče máte děti ovládat: Výchova a kázeň nemají dítě ovládnout. Naopak důraz na spolupráci umožňuje dítěti, aby se svobodně rozhodlo, že bude jednat odpovídajícím způsobem, protože takové chování pro ně bude smysluplné a pochopitelné. Když jedná správně, má z toho dobrý pocit. ( ) Existují vůbec nějaké situace, kdy byste měli své děti ovládat? Ano, existují, a to zejména u malých dětí. Například vaše dvouletá dcerka si chce hrát s elektrickou zásuvkou. Jednoduše ji od toho pokušení odvedete. Prostě rozhodnete za ni. Nebo váš synek odmítá s vámi jít. Vezmete ho za ruku a odejdete (Severe, S., 2000, s ). Autor mluví o důrazu na spolupráci, odmítá ovládání. Jeden příklad, kdy rodiče zasáhnou, směřuje jasně k ochraně zdraví a života jejich dcery. V druhém příkladě ale není popsáno žádné hrozící nebezpečí, přesto autor dává rodiči plnou moc prosadit svou vůli bez jakékoliv snahy o spolupráci. Některé knihy přímo nemluví o problému moci, kterou by rodiče měli/y nebo neměli/y používat. Například zdůrazňují stanovení hranic, které mají pomoci dětem naučit se zodpovědnosti a respektování druhých lidí. Některé hranice vyplývají logicky a rodiče s nimi pouze seznamují děti např. když nebudeš respektovat rozhodnutí druhého, může se stát, že si s tebou potom už nebude chtít hrát. Některé meze však musí stanovit rodiče např. co rodiče považují za pořádek v pokoji dítěte, pokud ho vyžadují. Hranice mají velmi blízko k pravidlům. Pokud se kniha zaměřuje na předání určitých hodnot dětem, nehovoří o tom, kdo má moc ve vztahu rodič-dítě. Zdá se ale jasné, že moc drží rodič, který rozhoduje, jaké hodnoty jsou správné a důležité. V dnešním světě se dává přednost vlastnění a získávání. Hodnoty, které uvádíme, naopak souvisejí s bytím a dáváním. Jak jsme spokojeni se sebou záleží víc na tom, kdo skutečně jsme a co dáváme druhým, než na tom, co vlastníme. ( ) Námi vybrané hodnoty: Hodnoty bytí (kdo jsme) poctivost, odvaha, mírumilovnost, samostatnost a výkonnost, sebekázeň a střídmost, věrnost a zdrženlivost, Hodnoty dávání (co dáváme druhým) oddanost a spolehlivost, respekt a úcta, láska, nesobeckost a citlivost, vlídnost a srdečnost, spravedlnost a milosrdnost (Eyrovi, L. a R., 2000, s ). Možná vám v tomto seznamu některé hodnoty chybí, přebývají nebo byste použili/y jiné pojmenování. Každopádně, pokud jste rodič, máte v tuhle chvíli obrovskou moc v rozhodování, jaké hodnoty se budete pokoušet předat svým dětem Knihy upozorňují na riziko, že použití moci ve snaze zvládnout dítě, je často první po ruce. Někdy se dokonce zdá, že děti samy začínají bojovat o moc a vyzývají rodiče na pomyslný souboj. Někteří autoři a některé autorky rozlišují moc a autoritu, viz. příklad dvou rozhovorů. Toto je příklad rodiče, který používá moc. Proč bych nemohl jít? Protože jsem to řekl. Jsem tvůj otec. Co to s tím má společného? Všechno. Půjdu stejně. (Otec se rozčílí) Varuju tě. Jestli na ten mejdan půjdeš, budeš mít velké potíže. No jasně. Copak mi asi uděláš. Však uvidíš. Toto je příklad rodiče, který používá autoritu. Proč bych nemohl jít? Myslím, že to nebude bezpečné. Já to zvládnu. Bude se tam hodně pít. Možná se tam objeví i drogy. Nechci, abys tam chodil. Já si poradím. Nemusíš mít strach. Ty mi nerozumíš. Já ti věřím. V tom není problém. Nevěřím těm ostatním. Nemůžeš ovlivnit, jak se budou chovat. Ale vždyť tam jdou všichni. Vím, že bys tam moc chtěl být. Vím, že je to pro tebe zklamání. Ale já tam chci jít. Je mi to líto, ale nemůžeš. Můžeš podniknout něco jiného. Pozvi si třeba kamarády domů. (Severe, S., 2000, s ). Rozlišení moci a autority se týká i další úryvek, jedná se v podstatě o kritiku T. Gordona J. Dobsonem. Doktor Gordon se ve své knize dívá na oba termíny (moc a autoritu, pozn. autorky) shodně a také je tak používá. ( ) Uvedu tu pro zajímavost několik příkladů: 1. Snad nejčastější názor, který mají rodiče v kursech P.E.T. (Parent Effectiveness Training Kurs efektivního rodičovství, pozn. autorky) na moc a autoritu, je to, že ji lze omluvit rodičovskou zodpovědností (s. 190), 2. Jsem přesvědčen, že čím víc lidí začne chápat moc a autoritu komplexněji a uzná ji jako nemorální (s. 191), 3. Děti nechtějí, aby se rodiče pokoušeli/y omezovat nebo měnit jejich chování tím, že jim budou hrozit nebo použijí své autority. (s. 188) ( ) Podle mého náhledu jsou tyto dva pojmy od sebe odlišné jako láska a nenávist. Rodičovskou moc můžeme definovat jako zvůli v jednání s dětmi, která má vyhovět pouze sobeckým cílům dospělých. Jako taková nehledí na důležité zájmy malých dětí, které tyranizuje, a vytváří mezi dospělými a dětmi vztahy plné obav a zastrašování ( ) Správná autorita může být naopak definována jako láskyplné vedení. Bez lidí, kteří činí rozhodnutí, a těch druhých, kteří jsou ochotni podle toho jednat, by v lidských vztazích nevyhnutelně vznikl chaos, zmatky a nepořádek. Láskyplná autorita je jevem, který stmeluje dohromady společenský řád a je naprosto nezbytný pro zdravé fungování rodinných vztahů (Dobson, J., 1995, s , citace z Gordon, T., 1970, pozn. autorky). Obávám se, že se mi nepodaří vypůjčit si knihu T. Gordona, abych zjistila, jak vysvětluje svoje ztotožňování moci a autority. J. Dobson tyto dva pojmy rozlišuje poněkud zvláštně moc chápe negativně a autoritu pozitivně. Projevuje se u něj přístup k autoritě jako k něčemu, co je nutné pro fungování společnosti. Zdá se, že knihy o výchově se shodují v tom, že rodiče mají své děti naučit spoustě dovedností, mají jim předat hodnoty a zkušenosti. Liší se potom v metodách, které doporučují. Obvykle zdůrazňují spolupráci, dodržování pravidel, vnímavý a důsledný přístup rodičů apod. Výchovný proces může být bolestný jak pro děti, které pravidla odmítají přijmout, tak pro rodiče, kteří z nich odmítají ustoupit. I s tím knihy počítají a nabízejí rady, jak prosadit zmíněná pravidla. V každém přístupu více méně rodič někdy používá moc a autoritu, aby něčeho dosáhl. Jejich míra záleží jak na rodiči, tak na využívaném přístupu, a na věku dítěte. Někdy je těžké je od sebe oddělit. Pokud jsme anarchisty či anarchistkami, anarchofeministy či anarchofeministkami a věříme v principy rovnosti, svobody a špatnosti používání moci a existence hierarchie, měli/y bychom tyto principy uplatňovat ve svých životech. A tedy i ve výchově. Jak se tedy máme postavit k tak náročnému úkolu, jako je výchova dítěte podle anarchistických principů? Co vlastně chceme svým dětem předat, čemu je chceme naučit? A jak toho můžeme dosáhnout, aby se nelišila naše slova od činů? Je určitá hierarchie ve vztahu rodičeděti nutná? Kde je hranice, kdy rodiče vytváří bezpečné prostředí pro dítě a kdy ho omezují 05

6 Pod drobnohledem: výchova a vzdělávání ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 zbytečně jen díky svému postavení? Jak umožnit dítěti svobodný rozvoj bez našeho tvarování k obrazu svému? Na tyto otázky není snadné odpovědět, mimo jiné proto, že si na ně musí odpovědět každý/á sám/sama za sebe. Na druhou stranu by tyto otázky mohly či měly být podnětem k širší diskusi. Zkusila jsem shrnout některé principy, které mi ve výchově připadaly důležité, a které přistupují k dítěti jako k rovnocennému partnerovi. Malé dítě potřebuje cítit bezpečí a jistotu, potřebuje vědět, že ho jeho rodina má ráda. Hodně situacím nerozumí, nezná důsledky svých rozhodnutí, proto potřebuje, aby ho rodiče chránili/y před zraněními, aby mu důsledky jednoduše vysvětlovali/y a ukazovali/y. Postupně dítě začíná prozkoumávat svět, stává se samostatnějším, dostává od rodičů více prostoru. Rodiče mu čím dál víc vysvětlují, proč se nějaké věci dějí - např. proč by mělo jít spát. Rodiče už společně s dítětem mohou různé věci projednávat a domlouvat, utvářet jednoduché dohody. Pokud dítě dohody neplní, rodič může použít metodu logických důsledků. V některých případech to ale nejde. Co pak? Někdy může pomoci, když si o tom znovu promluví. Může pomoci i nalezení nějakého kompromisu. Dítě by mělo znát důvod, proč má něco udělat. Co když to nepomůže? Rodič může společně s dítětem vymyslet důsledek, který nastane, když dítě dohodu znovu poruší. Mělo by být pravidlem, že rodič, když přistupuje k jakémukoliv i dohodnutému trestu, vysvětlí, proč se tak děje. Důležitější než slova bývají činy. Děti vidí chování svých rodičů, to pro ně může být vzorem, jak jednat. Mohou si tak osvojit důležité hodnoty i dovednosti. Tím, že si rodič všimne a ocení podobné chování u dítěte, zvýší pravděpodobnost, že se tak zachová i příště. Dítě se tak může naučit spolupracovat a domlouvat se s ostatními dospělými i dětmi. Může se naučit vnímat svoje potřeby i potřeby druhých lidí. Rodiče tak dítě mohou podporovat v samostatném a tvořivém myšlení, aby se později mohlo rozhodovat podle sebe. Někdy mohou k pochopení některých zákonitostí dětem pomoci různé hry či příběhy. Čím je dítě starší, tím více dostává od rodičů prostor pro zodpovědnost a samostatnost. Tím více také konfrontuje rodiče a jejich přístup ke světu. Rodiče se snaží dát dítěti informace a zkušenosti, ale i prostor, aby mohlo objevovat. Na základě toho se pak může rozhodnout podle sebe, jaký životní styl a světonázor si zvolí. Genderové hledisko ve výchově Jak knihy o výchově přistupují k rolím ženy-matky a muže-otce? Některé rysy týkající se především otců jsem uvedla v článku Role otce v prvních letech života dítěte aneb opravdu má novorozence blíže kmatce?! ( V, 2003, s. 4-5). Ve zkratce většina knih apeluje na spolupráci rodičů při výchově dětí. Pokud se jedná o malé děti, jsou pak rady častěji adresovány matce. Například: Rodiče by měli znát stupně vývoje, na kterém se jejich dítě nachází. Nejprve je malé, bezmocné a vyžadující péči. Bezpodmínečně potřebuje jistý kontakt s jistou matkou, později i s otcem (Prekop, J., 2001, s. 17). Matky a otcové mají však odlišné úkoly ve výchově dětí. Od matek se čeká, že budou svým dětem předávat především citlivost a vnímavost, budou jim dávat pocit bezpečí. Od otců se očekává, že budou více zvládat případnou agresivitu dítěte, budou dodržovat důsledně pravidla. Ne vždy jsou tato očekávání přímo řečena. Někdy jsou patrná pouze z obrázků nebo z odlišných situací, ve kterých se mluví o matce, a ve kterých o otci. Například v knize Jak být dobrým rodičem (Prekop, J., 2001) je na většině obrázků, které vyjadřují mazlení nebo utišení dítěte, zobrazena matka. V knize Jak vychovávat děti, se kterými se dá žít (Raser, J., 2000) je na šesti obrázcích znázorněna interakce mezi matkou a dítětem, dvakrát není pohlaví druhého člověka poznat. Jednou je na obrázku znázorněn otec před zrcadlem, jak si se synem zavazuje motýlka, pod obrázkem je poznámka, že děti potřebují vzory. Na zbytku obrázků v knize (8) je zobrazeno dítě v různých situacích. Knihy se liší v tom, jak tematizují pohlavní role rodičů a dětí. V některých knihách se autor/ka o této oblasti vůbec nezmiňuje, nebo tomu věnuje jednu kapitolku či odstavec, kde se odkazuje na vzory rodičů. Některé knihy mají jasné představy, jaké role mají muž a žena hrát: Ke vztahu muže a ženy patří to, že muž zůstává mužem a žena ženou. ( ) Pokud v sobě opravdu silně jako žena cítím dobrou ženskou sílu, dokážu lehce snést to, že se mi muž prezentuje ve své biologické síle. Že mě podepře, když se mi nedaří dobře, nebo že mě přenese přes řeku a já přes ni nemusím skákat, že mi nese kufr nebo otevře dveře a sám vejde první do lokálu, aby mě ochránil před náhodným opilcem atd. Neponižuje mě to, ba naopak se mi to líbí jako můj doplněk, neboť žiji jako silná osoba. Ale je důležité, aby se muž cítil stejně (Prekop, J., 2001, s ). Pro autorčin osobní život je možná důležité, že se cítí být takovou ženou, která odpovídá zažitému stereotypu. Ale není mi jasné, proč tuto svoji soukromou volbu prezentuje jako jedinou možnou a správnou. Jak se liší výchova chlapců a dívek a jak jsou postupně utvářeny jejich role můžete najít také v knihách o výchově. V článku Výchova chlapců a její vliv na partnerské vztahy (Přímá cesta V, 2003, s. 7-8) jsem se zaměřila především na chlapce, ale zmínila jsem se i o dívkách. Ve zmíněném textu je možné nalézt několik hlavních rozdílů výchovy obou pohlaví. Výchova chlapců je orientována více činnostně a výkonově. U dívek se více klade důraz na pořádnost a vnímavost (při hře s panenkami i při spolupráci s matkou při domácích pracích). Některé knihy o výchově se k tomu vůbec nevyjadřují, některé velmi málo. Sexuální role předváděné rodiči jsou vodítkem pro děti. Od otce a matky se děti učí, jak má ve společnosti vypadat role muže a ženy. Na pozorování svých rodičů děti zakládají svůj přístup k druhému pohlaví. Model, který jim rodiče představují, mohou buď přijmout, nebo odmítnout (Dinkmeyer, D., McKay, D., G., 1996, s. 32). V tomto úryvku je cítit určitý rozpor - na jednu stranu je naznačená možná volba dětí ( přijmout nebo odmítnout ). Na druhou stranu ve větě předtím je znát normativní přístup - Od otce a matky se děti učí, jak má ve společnosti vypadat role muže a ženy. Někdy se přístup knihy k rolím objeví jakoby náhodou: Jak se chová džentlmen? Zejména chlapci by si měli osvojit zdvořilé chování. ( ) Očekává se od mužů vlídné chování? Je to mužné být vlídný a zdvořilý? (Eyrovi, L. a R., 2000, s. 138). I tento příspěvek působí trochu rozporně. Na jedné straně důraz na džentlmenství, na druhé straně otázka, zda by měli být muži vlídní? Pozitivně se dá chápat, že si autor a autorka jsou zřejmě vědomi/y odlišného tlaku kladeného na chlapce a na děvčata. Na základě toho jsou ochotni/y o tom s dětmi mluvit. Pokud nechceme, aby naše děti byly omezovány genderovými stereotypy, musíme i toto hledisko brát ve výchově na vědomí. Jednání rodičů, jejich přístup k pohlavním rolím, jejich chování k sobě navzájem a k jiným lidem je hlavním zdrojem, ze kterého dítě může čerpat. Rodiče musí sami/y u sebe překonávat stereotypy, které je svazují, aby mohli/y dětem ukázat, že jinakost projevů je normální a že žádné omezující představy o ženské a mužské roli nejsou nutné. K tomu může pomoci, když se dítě stýká se širší skupinou lidí, např. se známými rodičů. Ti mohou představovat jiný pohled na partnerství či pohlavní role. Tím se může dítě vyhnout situaci, kdy bude považovat fungování ve své rodině za jediné možné a správné. Pokud bych chtěla shrnout výsledek zkoumání knih o výchově, mohla bych říct, že mě nijak nepřekvapily. Více či méně (resp. více či méně otevřeně) odpovídaly tradičnímu přístupu k rolím i k hierarchii v rodině i ve společnosti. Kapitola sama pro sebe jsou knihy, které jsou silně ovlivněny křesťanskou morálkou svých autorů a autorek - mluví o oddanosti bohu, správném rozdělení rolí v rodině apod. Z toho důvodu jsem tyto knihy nekomentovala a ani příliš neprocházela. Přínos některých knih o výchově bych označila jako snahu brát děti jako rovnocenné partnery (někdy je uváděn i věk, od kdy by se rodiče mohli/y tak k děcku chovat). Dalo by se tento přístup chápat jako hledání různých cest, jak děti nenásilně ovlivňovat a připravovat je na samostatnost. Z toho důvodu jsem se rozhodla zaměřit se v dalším článku na tyto pozitivní aspekty a vybrat pár nápadů, jak řešit různé situace ve výchově. Některé knihy si při klasických výchovných metodách zmíněných dříve vypomáhají různými hrami, které mají u dítěte podpořit a rozvíjet určité vlastnosti či dovednosti. I ty naleznete v mém dalším článku (viz str ). Hedvika Literatura: Cloud, H., Townsend, J.: Děti a hranice, Návrat domů, Praha 1999 Dinkmeyer, D., McKay, D., G.: STEP: Efektivní výchova krok za krokem, Portál, Praha 1996 Dobson, J.: Dětský vzdor, Návrat domů, Praha 1995 Eyrovi, L. a R.: Jak naučit děti hodnotám, Portál, Praha 2000 Gordon, T.: Parent Effectiveness Training, David McKay Company, Inc., New York 1970 Prekop, J.: Jak být dobrým rodičem, GRADA, Praha 2001 Raser, J.: Jak vychovávat děti, se kterými se dá žít, Portál, Praha 2000 Roser, A., Weissová, L.: Rozvíjíme sebedůvěru dětí, Portál, Praha 1997 Severe, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Portál, Praha

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Casopis pro waldorfskou pedagogiku

Casopis pro waldorfskou pedagogiku Císlo 1/2008 Clovek a vychova Casopis pro waldorfskou pedagogiku Téma: Ekologie a ekologická výchova Chcete-li napomoci uskutečňování waldorfské pedagogiky u nás, přispět k vytvoření pluralitní vzdělávací

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

3-4/2003 SOUKROMÉ Z OBSAHU ČÍSLA: MATKOVÉ: MATEŘŠTÍ OTCOVÉ 1. www.genderonline.cz VZTAHY NOVÁ PODOBA OTCOVSTVÍ

3-4/2003 SOUKROMÉ Z OBSAHU ČÍSLA: MATKOVÉ: MATEŘŠTÍ OTCOVÉ 1. www.genderonline.cz VZTAHY NOVÁ PODOBA OTCOVSTVÍ www.genderonline.cz 3-4/2003 Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti,

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více