Výroční zpráva základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva základní školy"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Telefon , Fax Internetová adresa Ředitelka školy Mgr. Jana Kuchařová Statutární zástupce školy Mgr. Jarmila Kuśová 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Město Český Těšín Adresa zřizovatele náměstí ČSA č. 1, Český Těšín Telefon Fax Internetová adresa 1.2 Součásti školy Základní škola Školní družina kapacita 400 žáků kapacita 50 žáků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,5 2. stupeň ZŠ ,7 Školní družina Materiálně-technické podmínky školy Do školního roku 2004/2005 vstoupila naše škola s nově upravenými odbornými učebnami keramickou dílnou, učebnou výtvarné výchovy, kuchyňkou. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje jsme obnovili zařízení v pracovně dílen. Doplnili jsme počítačovou učebnu o nové počítače, notebook a dataprojektor. (pokračování na straně 5) - 1 -

2 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Zbyhněv Motyka, předseda ŠR 1.7 Údaje o Sdružení rodičů a přátel školy Registrace Zaměření Kontakt 1992 při Unii rodičů, Praha spolupráce se školou Ivana Bařinová, předsedkyně SRPŠ 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 Zařazené třídy ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 18 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5-2 -

3 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Stupeň Funkce Úvazek vzdělání Aprobace Mgr. Jana Kuchařová ředitelka školy 1,0 VŠ ČJ - D Mgr. Jarmila Kuśová zástupkyně ředitelky 1,0 VŠ M CH Mgr. Dziadková Martina učitelka 1,0 VŠ r. Mgr. Gaierová Melánie učitelka 1,0 VŠ F zákl.techniky Jaworská Alena učitelka 1,0 SŠ vychovatelství Mgr. Kožušníková Sylva učitelka 1,0 VŠ r. Mgr. Klimszová Romana učitelka 1,0 VŠ M F Bc. Klimšová Iveta učitelka 1,0 VŠ AJ pro ZŠ Mgr. Kroliczková Romana učitelka 1,0 VŠ RV, učit. pro MŠ Labašová Mária učitelka 0,09 SŠ vychovatelství Mrózková Šárka učitelka 1,0 SŠ vychovatelství Mgr. Pinkasová Ivana učitelka 1,0 VŠ F CH Mgr. Poskerová Olga učitelka 1,0 VŠ D Z - RJ Mgr. Sekulová Kateřina učitelka 1,0 VŠ ČJ VV Ing. Skokanová Miluše učitelka 1,0 VŠ PŘ Sonnevend Bohumil učitel 1,0 SŠ DPS Ševečková Věra učitelka 1,0 SŠ vychovatelství Mgr. Warcopová Helena učitelka 1,0 VŠ r. Dis. Bartošová Andrea asistentka pedagoga 1,0 VOŠ sociální pedagogika Labašová Mária vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelství Sikorová Renáta vychovatelka 0,69 SŠ vychovatelství 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Walicová Renáta mzdová a pers. účetní 1,0 SŠ Rybová Kamila účetní 0,8 SŠ Marosz Roman školník - údržbář 1,0 SOU Folwarczná Iveta uklízečka 0,75 SOU Galádová Irena uklízečka 0,85 SOU Chlebiková Věra uklízečka 0,75 SOU Maroszová Naděžda uklízečka 0,75 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2005/ Komentář: viz článek Veselý zápis do 1. třídy na straně

4 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 3 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 3 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 40 3 Komentář: viz Zpráva o výchovném poradenství na straně 8-4 -

5 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k / k stupeň Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I.třída 30 / 30 2 / 1 28 / 29 0 / 0 0 / 0 0 II.třída 22 / 22 1 / 1 21 / 20 0 / 1 1 / 1 0 III.A 19 / 19 3 / 4 16 / 15 0 / 0 0 / 0 0 III.B 15 / 15 2 / 8 13 / 7 0 / 0 0 / 0 0 IV.třída 20 / / / 10 0 / 0 3 / 3 0 V.třída 23 / / / 8 0 / 0 3 / 4 0 Celkem 129/ / / 89 0 / 1 7 / stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou VI.A 20 / / 14 9 / 6 1 / 0 6 / 10 0 VI.B 20 / / 12 7 / 8 0 / 0 4 / 8 0 VII. třída 24 / / 19 6 / 5 1 / 0 12 / 11 0 VIII.A 17 / / 15 0 / 2 1 / 0 12 / 11 0 VIII.B 17 / /17 9 / 8 8 / 9 0 / 0 1 / 2 0 IX.A 23 / / 16 5 / 7 3 / 0 11 / 11 0 IX.B 17 / / 14 3 / 3 0 / 0 8 / 8 0 Celkem 138 / / / 40 6 / 0 54 / 61 0 Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň 129/ / / 89 0 / 1 7 / stupeň 138 / / / 40 6 / 0 54 / 61 0 Celkem 267 / / / / 1 61 / 69 0 Komentář: V srpnu 2005 konali 2 žáci opravné zkoušky z matematiky. Oba je úspěšně složili a postoupili do vyššího ročníku. Žákyně 2. ročníku se k opravným zkouškám nedostavila, během prázdnin se odstěhovala do jiného města

6 1. stupeň Přehled o chování za celý školní rok 2004/2005 Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I.A II. třída III.A III.B IV. třída V. třída Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI.B VII.třída VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 1., 8. 4 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Komentář: viz článek Prvňáčci na straně

7 1.5 Materiálně-technické podmínky školy (pokračování ze strany 1) Zakoupili jsme výukové počítačové programy pro jednotlivé předměty, učební pomůcky do tělesné výchovy, matematiky, hudební výchovy, nástěnné mapy pro výuku chemie, fyziky, českého, anglického i německého jazyka, knihy do učitelské i žákovské knihovny, audiopřehrávače, televizi a video do odborné učebny fyziky a chemie, do školní družiny hračky a koberec. Celý pedagogický sbor se vzorně během školního roku staral o nástěnnou i květinovou výzdobu ve třídách a na chodbách Mgr. Jarmila Kuśová 5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Zpráva o výchovném poradenství za školní rok 2004/ Profesionální orientace a volba povolání informativní schůzka a konzultace s rodiči vycházejících žáků zaměřené na přijímací řízení na SŠ, odvolací řízení, profesionální testy spolupráce s ÚP IPS v Karviné zapůjčování videozáznamů profesí a map povolání, aktuální poradenství výuka pracovních činností volba povolání v 8. a 9. ročníku využití videotéky ze SŠ dny otevřených dveří SŠ, burza středních škol profesionální testy vycházejících žáků na PPP v Č. Těšíně 17 testy SCIO v 9. ročníku vysvědčení SCIO, profesionální testy RSV v Praze 4 besedy s náborovými pracovníky SŠ, pracovníky PPP v Č. Těšíně o výběru SŠ a přípravě k přijímacímu řízení - 7 -

8 2. Výchovná komise 5 jednání s rodiči 4 žáků náplň jednání nejčastější negativní jevy žáků (nevhodné společenské chování, vulgarita, neplnění žákovských povinností, pozdní příchody do školy, neomluvená absence, lhaní, kouření, neplnění zadaných úkolů) doporučená opatření: systematická příprava do vyučování, konzultace a terapie na odborných pracovištích PPP, pediatrie a psychiatrie, soc. odbor při MěÚ, Středisko výchovné péče v Ostravě - Koblově, Diagnostický ústav Bohumín, Policie ČR 3. Pedagogicko-psychologická vyšetření žáků v PPP Český Těšín vyšetřeno 19 žáků integrováno 21 žáků, 4 individuálně doučováni, ostatním zohlednění SPU a věnován individuální přístup individuální konzultace s žáky s SPU, profesionální testy 17 žáků konzultace pedagogů s Mgr. Švrčinovou IVP žáků, diagnostika SPU a jejich náprava besedy pro žáky Profes. orientace na SŠ, Komunikace, Mezilidské vztahy, Styl učení spolupráce SPC ve F - M a Karviné: integrace zdrav. postižených dětí v I. tř. a VIII. A 4. Spolupráce s institucemi Městský úřad soc. odbor: výchovné komise, zprávy tř. učitelů Policie ČR besedy o prevenci negativních jevů a kriminality mládeže,osobní bezpečí SŠ regionu, Občanské sdružení AVE interaktivní hry zaměřené na prevenci patologického chování dětí šikana 5. Další vzdělávání v oblasti výchovného poradenství semináře na PPP v Č. Těšíně: IVP integrovaných žáků, zápisy do I. tříd, Školský zákon, náplň práce VP, SPU, profesionální orientace, síť SŠ a obory projekt RISA síť SŠ na internetu, právní úprava tzv. negativních jevů ve školství Škola právo Vyhláška o přijímacím řízení na SŠ 6. Exkurze ÚP Český Těšín, ÚP IPS Karviná soukromé firmy: kovodílny (autoopravna, zámečnictví, opravna zem. strojů), Byt interiér, NEOTRON, Lesní závod Chotěbuz, tiskárna FINIDR, Biojarmark SZeŠ regionální výlety planetárium, ZOO, památná místa Euroregionu Burza SŠ, Dny otevřených dveří na SŠ - perspektiva zaměstnanosti v EU akce tříd školní výlety ve spolupráci se SRPDŠ Mgr. Olga Poskerová, výchovná poradkyně Vyhodnocení efektivity primární prevence na úspěšném plnění stanovených úkolů v oblasti primární prevence se podílí výchovná poradkyně a školní metodik prevence Poskerová, preventisté p. Ševečková a p. Skokanová, třídní učitelé, vyučující, vedoucí kroužků, SRPŠ aktivní podíl 20 pedagogů na plnění minimálního preventivního programu: vedení dětí ke snižování sociálně patologických jevů chování, snížení krádeží, neomluvené absence a vulgárních projevů, pokles snížených stupňů z chování (2003/2004 dva 3. stupně, stupňů z chování; 2004/2005 tři 2. stupně, jeden 3. stupeň z chování), posilování bezpečného chování dětí s ohledem na různé situace metodická pomoc a spolupráce s rodiči ve stanovených konzultačních hodinách (plně využity), dlouhodobá spolupráce s občanským sdružením AVE v Českém Těšíně monitorování volnočasových aktivit dětí: na ZŠ 13 kroužků ( 187 členů), ve spolupráci s měst. organizacemi se zvýšila zapojenost dětí do 36 kroužků ( 382 členů) - 8 -

9 pestřejší a kvalitnější činnost ve volnočasových aktivitách díky postupnému zlepšování materiálně technického zázemí kroužků a smysluplnému využití dotací z projektů na primární prevenci přínos školních akcí pro žáky (besedy, přednášky, exkurze ) četná spolupráce s rodičovskou veřejností a SRPŠ využití videotéky z oblasti primární prevence v hodinách RV, OV a třídnických hodinách účast na seminářích: PPP Č. Těšín ŠMP p. Poskerová, preventista p. Ševečková, ukončení studia oboru přírodopis preventista p. Skokanová (zdravotní prevence), DVPP Právní úpravy ve školství ŠMP p. Poskerová Mgr. Olga Poskerová, školní metodik prevence Úspěšnost školy při získávání grantů Zásluhou aktivního přístupu pedagogického sboru se škola zapojila během let do 16 vyhlašovaných programů a grantů. Díky přiděleným dotacím v celkové výši ,- Kč jsou preferovány ve vzdělávání žáků moderní alternativní metody projektové výuky (viz články na straně 10,11) a volnočasových aktivit dětí (viz články na str ). Také se zlepšuje velmi potřebné zázemí pro praktické vyučování pracovních činností a zájmových útvarů. a) projekty podané na Městské úřadě v Českém Těšíně: 2000 Fond volného času Pro zkvalitnění prevence kriminality Škola po škole kulturně výchovné akce výročí vzniku ZŠ Keramická dílna (bez dotace) 2003 Podpora zájmové činnosti Pro zkvalitnění prevence kriminality Z lavic do přírody Dovedné ruce (bez dotace) 2004 Sportovní liga na Slezské Kapka vody Školní zpravodaj a jeho nová grafika (bez dotace) IX. ročník soutěže Těšín-město blízké mému srdci b) projekty podané na KÚ v Ostravě dotace MŠMT: 2003 Tvořím, tvoříš, tvoříme Hrajme si a tvořme (bez dotace) 2005 Poznej kouzlo knihy (bez dotace) Mgr. Olga Poskerová - 9 -

10 Z lavic do přírody aneb Jak jsme byli za školou Jednoho dne nepřišel nikdo do školy. A nic se nedělo! Toho dne byli totiž za školou všichni, dokonce i paní učitelky. A věřte nebo ne, za školu šla i paní ředitelka! proběhla totiž výuka velmi neobvykle. Nekonala se ve škole, ve třídách, v lavicích, ale venku, přímo v přírodě. To všechno, co běžně hledáme v učebnicích a encyklopediích, jsme hledali v lese, na přehradě nebo na archeologických nalezištích. Ze všech aktivit vybíráme ty nejzajímavější: I.tř. děti si nasbíraly žaludy a plody dřínu, ze kterých vyrobily korálky a podzimní skřítky II.tř. nejvíce se dětem líbila frotáž kůry stromů, z prací vznikl ve třídě strom a na jeho větvích herbář z nasbíraných listů III.A děti si prakticky vyzkoušely znalosti z prvouky, naučily se pracovat s buzolou a určovat světové strany III.B žáci pozorovali ráz krajiny, učili se v ní hledat orientační body, přesvědčili se o nevhodném chování lidí v lese, část lesa vyčistili, odpad roztřídili do kontejnerů. IV.tř. žáci se seznámili s novými objekty v okolí školy (např. se stavbou dálnice) V.tř. děti vyčistily hřiště v lokalitě u Antoníčka, pak si na něm zahráli zápas ve fotbale, cestou si zazpívaly VI.A žáci zmapovali nepovolené skládky na území města, provedli jejich fotodokumentaci, rádi by akci zopakovali, aby mohli srovnat stav skládek. VI.B projektová výuka byla naplánována s cílem poznat historické památky v okolí města - archeopark v Chotěbuzi, místní zámek VII.tř. téma projektu Chotěbuz 2004 bychom rádi rozvinuli během školního roku formou hry Jak se žilo na Hradisku. VIII.A děti si vyrobily lodičky, které vyzkoušely přímo na vodě. VIII.B všichni žáci přišli do školy v námořnických tričkách, na přehradě kluci předvedli svým spolužákům lovení ryb, rybářskou výstroj nebo druhy návnad. IX.A žáci namnožili, přesadili a přihnojili školní květiny, určili jejich názvy, na počítači vyrobili cedulky a jednotlivé rostliny označili. IX.B žáci navštívili památník letců v Těrlicku Kostelci, seznámili se s událostmi, které předcházely vystavení památníku Mgr. Helena Warcopová

11 Kapka vody aneb ZŠ Slezská v Evropě Projektové vyučování, které u nás probíhá pravidelně několikrát do roka, ozvláštnilo výuku na naší škole i v prvních jarních dnech roku Vybrané téma Voda jsme obohatili o nápad podniknout společně, žáci i učitelé, malou cestu po státech Evropské unie. Jak se nám to podařilo? První dva dny jsme se učili podle rozvrhu a děti zůstaly ve svých třídách. V každém vyučovacím předmětu se ale objevilo téma, které ukázalo, že voda provází člověka doslova na každém kroku. Třídy a chodby se zaplnily zajímavými plakáty a pracovními listy, které děti v hodinách vytvořily. Společně jsme totiž zkoumali koloběh vody v přírodě a zajímavosti z oblasti počasí, počítali jsme objem a zkoušeli převádět měrné jednotky, četli si příběhy o lidech a vodě česky i v cizích jazycích, malovali jsme řeku Olši a o vodě jsme i zpívali, učili jsme se, jakým způsobem můžeme šetřit a chránit přírodní vodní zdroje, jak se využívá vodní energie, hledali jsme v mapách a atlasech, kde pramení řeky a kudy vedou jejich cesty do moří. Třetí den jsme vyrazili na okružní jízdu po zemích Evropské unie. Cestovali jsme ve skupinách, které tvořily děti různého věku. Od prvňáčků (ti mohli poprvé ukázat, jak jsou samostatní) až po zkušené deváťáky. Naším společným průvodcem se stala Kapka vody. Zavedla nás do jednotlivých států, přinesla poznatky o daných zemích, jejich zajímavostech a zvycích a také nám ukázala, jak souvisí život v Evropě s vodou. Na celé dopoledne se z nás Čechů stali Evropané, učebny se proměnily v dané státy. A tak jste mohli při procházce školou na chvíli navštívit libovolnou zemi Evropské unie. Děti si všechny informace vyhledávaly samy, takže se učily pracovat s encyklopediemi, atlasy nebo počítačem. Starší žáci si vyzkoušeli, jak je zodpovědné pomáhat těm mladším, a ti mladší naopak předvedli, že umí splnit i náročný úkol. Na školních chodbách teď visí barevní průvodci evropskými státy, které naši žáci vytvořili a které využíváme nejen v hodinách vlastivědy a zeměpisu. Anketa, které se žáci i učitelé na závěr zúčastnili, nám potvrdila, že ve výuce formou projektů budeme pokračovat. Mgr. Kateřina Sekulová

12 Prvňáčci Školní rok 2004/2005 se v mnohém lišil od předcházejících let. Proč? Protože letošní 1.třídu mimo 11 chlapců a 18 dívek navštěvovali i 2 žáci s tělesným postižením. Bylo jasné, že přístup k dětem musel být náležitě promyšlen a zaměřen na individuální přístup. Bylo nutné s citem řešit vzájemné vztahy mezi dětmi. To se nám podařilo. Děti se vzájemně tolerovaly, pomáhaly si, byly vstřícné, kamarádské a ohleduplné. Během školního roku se při práci vystřídaly 2 asistentky pedagoga, které se především věnovaly 2 postiženým dětem a snažily se vypomáhat i při výuce. Děti si docela hravě poradily s veškerou prací, týkající se výuky 1.ročníku. Aktivně se zapojily do kroužků v naší škole - keramika, pohybové hry, angličtina. Navíc nacvičily spolu s dětmi z Mateřské školy Hornická krátké pásmo ke Dni Matek pro obyvatele Domova důchodců v Českém Těšíně a předaly jim drobné keramické dárečky. Tento úkol děti zvládly na výbornou a všem se líbilo citlivé zapojení postižených žáků do tohoto představení. Není jednoduché být vyučujícím ve třídě, kterou navštěvují žáci s handicapem. Snažila jsem se problémy s tím spojené nejen vidět, ale především je řešit. Vzdělání žáků s postižením v základní škole je další možná cesta, která je po všech stránkách rovnocenná tradičnímu pojetí. Co všechno jsme dokázali, přestože jsme ještě malí? Pohádky si přečteme, někdy také hrajeme, umíme je vyprávět a to je náš školní svět. Ten náš Péťa, ten se mění v herce! Zlého vlka zvládá zcela lehce. Básničky nás také baví, náladu nám vždycky spraví. A co psaní? To je pro nás hraní. Kličky nahoru a dolů píšeme lehce, i když se nám někdy nechce. A co naše matematika? Číslice už také známe, rychle si je spočítáme. Nepřekvapí nás ani slovní úlohy, rádi je řešíme, máme pro ně vlohy. S chutí zpíváme, malujeme, keramické drobnosti vyrábíme. Do školy chodíme rádi, a proto jsme dobří kamarádi. Šárka Mrózková, třídní učitelka 1. třídy

13 Informatika Výuka informatiky je v naší škole organizována formou volitelných předmětů. V letošním školním roce si tuto možnost zvolila většina žáků 7., 8. i 9. ročníku. Žáci nižších ročníků mohou navštěvovat počítačový kroužek. Letos chodilo do tohoto kroužku 23 žáků ze šestých tříd. V kroužku se připraví na budoucí práci v předmětu informatika, zvládnou základy práce s počítačem. Pracují především formou hry. Cílem výuky v předmětu informatika je naučit žáky základy počítačové teorie a také základy uživatelských znalostí při práci s počítačem. Naši deváťáci zvládají práci s internetem, Word, Excel, pracují s grafikou, umí vytvořit pozvánky, reklamní letáky, ale nejvíce je baví práce s programem Power point, ve kterém tvoří pěkné a zajímavé prezentace. Letos jsme se již podruhé zúčastnili olympiády dvojic v informatice, kterou pořádá ZŠ Albrechtice pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Můžeme se pochlubit velkým úspěchem: naši žáci se umístili na 1. místě a přivezli do školy putovní meč EXCALIBUR a také vyhráli pěkné ceny. Mgr. Ivana Pinkasová Přírodovědný seminář Již 3 rok učím předmět přírodovědný seminář, který je určen žákům osmých a devátých tříd. Cílem je naučit žáky pracovat jiným způsobem než v běžných předmětech, musejí vyhledávat informace, pracovat s knihami, internetem, časopisy a zpracovávat dané téma netradičním způsobem. Jedná se vždy o téma, které jde napříč přírodovědnými předměty. Neexistuje vzor - výsledný efekt i vzhled seminární práce, plakátu, počítačové prezentace, výrobku závisí jen na žácích. Uvedu dva příklady: 1. Žáci mají zpracovat téma : Nejnovější vynálezy a objevy vědy a techniky. Seminární práce má být zpracována formou aktualit z novin a internetu, aktuality musí být nalepeny a doplněny vlastním komentářem a názorem. Svou práci prezentují nakonec v závěrečné besedě. 2. Žáci mají navázat na téma Genetika a vytvořit prostorový model DNA. Práce probíhá ve skupinách, sami si rozdělí role a úkoly, zjistí informace, vytvoří plán modelu a realizují výrobu modelu přímo v hodinách. Tato témata uvádím proto, že byla pro žáky nejtěžší. Vyžadovala samostatnost, ale i spolupráci, zodpovědnost a představivost. Jiná témata, kterými se zabýváme, jsou např. Vesmír, Ekologie, Energie, Atom. Mgr. Ivana Pinkasová

14 Veselý zápis do 1.třídy na ZŠ Slezská v Českém Těšíně Zápis do první třídy je pro budoucí školáčky vždycky významnou událostí. Copak je asi čeká, až vejdou do velké školy? Letošní budoucí prvňáčky jsme v naší škole přivítali ve dnech 20. a 21.ledna. Aby se jim u nás líbilo a aby se mohli těšit na to, až 1.září vstoupí do školy jako praví školáci, připravili jsme Veselý zápis do 1.třídy. Po příchodu přivítal děti Večerníček ve velké papírové čepici a spousta zvířátek a pohádkových postav. Samozřejmě byste nepoznali, že jsou to žáci osmých a devátých tříd, kteří si tak chtěli zavzpomínat na to, jak sami přišli poprvé do školy. Podobných školních akcí se účastní pravidelně, považují za samozřejmost podílet se na všech aktivitách školy. Budoucí prvňáčci si nejdříve vybrali malou papírovou školu a do té si mohli natisknout razítka, vlepit obrázky a básničky (vždyť brzy si je budou umět sami přečíst). A pak už je čekali jejich pohádkoví průvodci. Postarali se o vzácnou návštěvu, provedli rodiče a děti školou, ukázali jim, co všechno hezkého je čeká. Veselý zápis veselé úkoly Budoucí prvňáčci se rádi pochlubili tím, co už umí, jak jsou na školu připravení. Nedělalo jim tedy problémy zavázat tkaničky na velké kouzelné botě, trefit se papírovými koulemi do barevného koše a nebo si zahrát s míčem. Hbité prstíky se pak předvedly při navlékání korálků a kreslení. Děti také uměly vyprávět pohádky podle obrázků, ochotně si s paní učitelkou povídaly o všem, co je baví a zajímá. Věříme, že se předškolákům u nás líbilo a že se teď na nás budou jen a jen těšit. Tak jako my na ně. Mgr. Kateřina Sekulová Spolupráce s Městským vlastivědným muzeem v Českém Těšíně V prosinci 2004 se vypravili žáci 4. třídy na úvodní schůzku, kde se seznámili s programem projektu, zaměřeným na bližší poznání regionu, ve kterém žáci žijí. Při další návštěvě 20. ledna 2005 již všichni žáci dostali pracovní listy a pastelky. Zapisovali a zakreslovali poznatky získané výkladem průvodkyně a prohlédnutím vystavené expozice na dané téma. 17. února při dalším dvouhodinovém programu byl žákům promítnut vlastivědný film o Těšíně, historii oblasti, průřez dějinami do současnosti. Děti dokončily úkoly v pracovních listech. V červnu se celá třída vypravila do polského Cieszyna prohlédnout si historické části města. Akce se ukázala jako velmi přínosná, protože obohatila znalosti dětí praktickými ukázkami. V příštím školním roce se zapojíme znovu. Mgr. Sylva Kožušníková Den námořnictva V letošním školním roce se učitelé naší školy společně s dětmi rozhodli zpestřit si vyučování oslavou jednoho z mezinárodních dnů, který byl předem vybrán a to "Den námořnictva." Každá třída "oslavovala" po svém. Některé třídy přišly celé v modrém, některé vyráběly námořnické čepice a jiné batikovaly trička. Výsledkem byly třídy plné námořníků, kteří tento den vnímali netradičně a jinak než běžné školní dny. Děti mohly svá trička a čepice využít i při školním karnevalu, který se konal v únoru 2005 a nesl se v duchu námořníků a vody vůbec. Mgr. Martina Dziadková

15 Plavecký výcvik Hned od října 2004 nastoupili naši druháci a po nich v lednu 2005 i třeťáci k absolvování plaveckého výcviku na krytém bazéně ve Svibici. Vždy se nejdříve rozcvičili, ať už na suchu nebo ve vodě. Následoval plavecký výcvik v družstvech, cvičení ve vodě s hudbou a nakonec i hry. Radost z her ve vodě i zdokonalení plaveckých stylů nakonec všichni předvedli v závodech za účasti rodičů. Hezkou tečkou plaveckého výcviku bylo focení pod vodou a předání "Mokrého vysvědčení." A co nového bylo zapsáno? Lovení předmětů ve vodě, splývání, styly - kraul, prsa, znak a počet metrů, které žáci uplavali. Plavecký výcvik pro třetí třídy byl zakončen v červnu účastí na Sportovní olympiádě, kde si třeťáci změřili síly s ostatními plavci v závodě štafet. Druhá třída se určitě těší zase na příští rok. Mgr. Helena Warcopová Lyžařský kurz v únoru 2005 Lyžařský kurz probíhal letos ve dnech února v Dolní Lomné v rekreačním středisku Rohanka. Kurzu se zúčastnilo celkem 30 žáků ze 3., 6., 7., 8. i 9. ročníku, instruktoři Alena Jaworská, Bohumil Sonnevend, vychovatel a zdravotník Mária Labašová a noční služba Mgr.Jana Kuchařová. Na lyžařském kurzu probíhala výuka lyžování na lyžařském svahu, který byl uměle zasněžován. Chata byla velmi dobře vybavena herna stolního tenisu, sauna, společenská místnost a kulečník, vše bylo k dispozici pro žáky. Ubytování i stravování bylo na vysoké úrovni dvou, tří a čtyř lůžkové pokoje s televizí a sociálním zařízením. U stravování byl zajištěn i pitný režim po celý den. Na kurzu byl zaznamenán jeden úraz žáka natažené vazy v koleně, avšak po vyšetření v nemocnici v Třinci byla žákyně přivezena zpět na kurz. Byl však zaznamenán vážný úraz instruktorky p.aleny Jaworské, která utrpěla těžkou frakturu nohy a po ošetření zůstala v nemocnici. Nejdůležitější je, že se všichni účastníci kurzu naučili lyžovat. Na závěr kurzu byl uspořádán závod v obřím slalomu a vítězové byli odměněni. Bohumil Sonnevend, vedoucí kurzu

16 Zdravověda v praxi poprvé Když jsme přišli 26. ledna do školy, vůbec jsme netušili, jaké překvapení nás ten den čeká. Nedalo na sebe dlouho čekat. Hned první vyučovací hodinu přišla paní učitelka do třídy a s ní děvčata z osmých a devátých tříd. Stále jsme netušili, co se bude dít. Vtom do třídy vběhla dívka, která usedavě plakala a naříkala, že se popálila. Všichni jsme ztuhli, protože její popálenina na ruce vypadala opravdu ošklivě. Dost nás to vyděsilo. Ale vtom se rozběhla akce. Její starší kamarádky jí okamžitě poskytly první pomoc. Během chvilky byla dívka téměř odborně ošetřena. Než jsme se vzpamatovali, pochopili jsme, že je to pouze ukázka, kterou děvčata sehrála, abychom viděli, jak poskytnout v takovém případě první pomoc. To ale nebylo vše. Následovaly další ukázky: ošetření řezné a tržné rány, odřenin a oděrek, zlomenin a předvedení stabilizované polohy. Vše jsme si mohli sami vyzkoušet. To bylo teprve něco. Nebylo to jednoduché, ale děvčata nám vždy dobře poradila. Všichni jsme se shodli, že dívky ze zdravotního kroužku byly výborné a že bychom uvítali, kdyby nás znovu navštívily. Patří jim naše poděkování a rádi jim píšeme velkou jedničku. V.třída + třídní učitelka Věra Ševečková Zdravověda v praxi podruhé Dne až zorganizoval zdravotní kroužek při naší škole pro I. stupeň ukázky, jak vypadá skutečné zranění, jeho ošetření a všeobecná 1. pomoc. Nejlépe se nám pracovalo s 5. třídou, protože byla ze všech nejhodnější. Až na některé výjimky brali páťáci ukázky velmi vážně. První a druhá třída byla trochu vystrašená, ale doufáme, že se něco naučili i zapamatovali. Mezi nejhorší patřila 3.A a 4. třída, žáci si ze všeho dělali legraci a vůbec jim nedocházelo, že by mohli tyto znalosti někdy využít. Ve 3.A bylo některým dětem dokonce i špatně. Myslíme si, že některé děti si toho po těch 2 hodinách zapamatovali hodně. Ale našli se i takoví, kteří nevěděli nic. Tyto tři dny byly super a hodně nás to bavilo. Zuzana Rusnoková, Barbora Slowiková, Tereza Koukolová Vendula Hamzová, Lucie Rozsypalová, členky zdravotního kroužku

17 Zpráva žákovské samosprávy a dětského parlamentu Stejně jako v předchozích letech i letos se v naší škole scházela skupina žáků školní žákovská samospráva. Zkušení členové i nováčci spolupracovali na organizaci vybraných školních akcí, pomáhali řešit vzniklé problémy i uskutečnit dobré nápady spolužáků. Členy školní žákovské samosprávy ve školním roce 2004/2005 byli: Igor Kluziok, Míša Borutová, Michal Chowaniok, Denisa Basslerová, Dita Mjekigi, Bára Ptošková, Verča Pohromová, Terka Onderková, Martina Petrášová, Lenka Svárovská, Katka Mináriková, Zuzka Matoušková, Bára Wrablová, Maruška Klausová, Jana Remetová, Zuzka Rusnoková (předsedkyně) Jednou z hlavních akcí se stala celoškolní soutěž O nejhezčí třídu. Hodnotila se výzdoba nástěnkami i květinami, pravidelný úklid a splnění zvláštního úkolu, který se každý měsíc měnil. Jak celá akce dopadla? Místo Třída Počet bodů 1.místo 6.A místo 6.B,9.B 96 3.místo 8.A 94 4.místo místo 8.B 79 6.místo 9.A 75 Malé tituly udělené žákovskou samosprávou Září titul Květinová třída získala třída VIII.A. Říjen nejhezčí nástěnka třídní samosprávy se povedla třídám VI.A, VII, VIII.A, VIII.B. Listopad nejhezčí tabuli měly v měsíci listopadu třídy VI.A a VI.B. Prosinec vánoční výzdoba se nejvíce povedla třídám VI.A, VI.B a VII. Leden jediný, kdo měl u umyvadla i ručníky a mýdlo, byly třídy VI.A a VIII.A. Únor v soutěži o valentýnskou výzdobu zvítězily třídy VII., VIII.B a IX.B. Březen o slovo se hlásily Velikonoce, nejvíce bodů bylo uděleno třídám VI.A a VI.B Květen jak vypadají naše lavice? Pouze VI.A a VII. třída měly lavice v normálu. Městský dětský parlament při Domě dětí a mládeže v Českém Těšíně funguje už druhým rokem. V tom letošním se jeho členům podařilo zorganizovat několik úspěšných akcí. Někteří členové navštívili město Opava za účelem zúčastnit se krajského zasedání parlamentů programu Participace Naši školu jsme zastupovaly my, Katarína Mináriková a Zuzana Rusnoková. Jednali jsme s významnými osobnostmi města i kraje. Hovořili jsme s nimi o našich požadavcích, přáních i názorech. Každý měsíc byla dětským parlamentem vyhlášena jedna soutěž na dané téma. Byla to např. slohová práce na téma Ideální škola, výtvarné dílo Logo dětského parlamentu, hudební úkol Hymna školy a jiné. Vítězové dostali plnohodnotné ceny. Doufáme, že i příští rok bude mít naše škola v dětském parlamentu zastoupení, což bude velkým přínosem. Katarína Mináriková z VIII.B a Zuzana Rusnoková z IX.B

18 Činnost školní družiny ve školním roce 2004/2005 Od září 2004 měla školní družina v provozu dvě oddělení s počtem žáků 51. Výchovnězájmovou činnost zajišťovaly vedoucí vychovatelka Mária Labašová a vychovatelka Renáta Sikorová. Provoz ŠD byl stanoven ráno od 6.00 do 7.30 hodin, odpoledne od do l6.00 hodin denně, v pátek do l5.30 hodin. Provoz ŠD v tomto roce musel být zkrácen z důvodu snížení úvazku druhé vychovatelky. M.Labašová učila 2 hodiny týdně ve 4.třídě a ve spojené 6.A,B, a 7.třídě pracovní činnosti. Školní družina pracovala podle předem připraveného celoročního plánu práce, který se postupně dařilo plnit. Žáci byli připravováni na různé soutěže, ať už v družinových, nebo městských kolech. Byly to např. Švihadlová princezna, Těšínský slavíček, turnaj ve společenské hře Člověče, nezlob se!, školní kolo ve společenské hře Farmář, účast žáků v regionálním kole této hry, školní a městské kolo soutěže Zelená stezka, obvodní kolo soutěže Malování na asfalt, kterou připravujeme společně se SRPŠ atd. K nejúspěšnějším akcím patří především Mikulášská besídka, která se už stala tradiční. Akci připravujeme ve spolupráci se SRPŠ a žákovské samosprávy. Letos se obzvláště vydařila. Za zmínku určitě stojí velmi zdařilý výkon žáka 5.třídy D.Novotného, který celou besídku moderoval a řídil. V rámci ekologických aktivit nesmíme opomenout naši účast na Dni Země. Sbírali jsme a třídili celoročně papír, plasty, víčka z PET-lahví, monočlánky. V soutěžích jsme obsadili přední místa, např. I.místo ptačí budka z keramiky, II.místo Hnízdění ptáčků keramika, I.místo výrobek z PET lahví Žirafa. Na jaře a na podzim pravidelně uskutečňujeme ekologické vycházky. Aktivně jsme se zapojili do třídenního projektového vyučování s názvem Kapka vody. Tradicí se také stává, že žáky vedeme k ochraně přírody a pomoci zvířátkům.v září jsme se podíleli na sběru kaštanů a žaludů a za tento sběr jsme opět obdrželi krásný vánoční stromeček, který jsme si společně ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Svítil nám ještě v lednu. Vánoční a velikonoční svátky jsou u nás hodně bohaté na aktivity, které je dotváří. Podíleli jsme se velkou měrou na vánoční a velikonoční prodejní výstavce. Pekli jsme perníky, vyrobili spoustu drobností z keramiky.výrobky z keramiky už zdobí také vstupní prostory naší školy, keramickou dílnu, prostory jednotlivých tříd, oddělení školní družiny. Keramika už našla své pevné místo v naší činnosti a dětem se velmi líbí. Úspěšně pokračovala naše pravidelná spolupráce s mateřskými školami na Hornické ulici a v Mostech v keramickém kroužku, který vede p.labašová. Z keramiky jsme také zajistili dárečky k zápisu do 1.tříd, medaile na sportovní den a soutěže recitační a pěveckou, kotiliony a hodiny do tomboly na společenský večírek rodičů. Připravili jsme a zajistili výzdobu sálu na rodičovský večírek a tělocvičny na školní karneval. V rámci sebevzdělávání absolvovala p. Sikorová v říjnu úspěšně základní kurz PC. P.Labašová úspěšně absolvovala půlroční kurz keramiky pro dospělé při DDM. Obě vychovatelky se pravidelně ve čtvrtky zúčastňovaly obvodních schůzek ve ŠD Slovenská, kde připravovaly obvodní akce a učily se netradičním výtvarným technikám.obě se také zúčastnily Expedice Mars a získaly osvědčení Týmová spolupráce. P.Labašová se jako koordinátor environmentální výchovy na škole podílí a zúčastňuje akcí a školení pořádaných občanským sdružením VITA a odborem životního prostředí při MěÚ. Koordinuje environmentální výchovu na škole. Pravidelně byla obnovována výzdoba prostor celé ŠD, podíleli jsme se na výzdobě vstupních prostor školy, obnovujeme výzdobu pavilonů školy. O jarních prázdninách byl proveden nátěr šaten v družině. Úspěšně si i nadále vedeme ve spolupráci se SRPŠ a získáváním sponzorů, bez nichž si vůbec nedovedeme představit naši práci. Díky této spolupráci je průběžně doplňována knihovna a materiální zabezpečení činnosti ŠD, odměny atd. Mária Labašová, vedoucí vychovatelka školní družiny

19 Učíme se a učíme nově V únoru 2005 se objevila v nabídce seminářů pro pedagogy tato informace: TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE MARS příprava vesmírné expedice (prožitkový kurz pro učitele a vychovatele) Vývoj týmu Synergický efekt Role v týmu Styly vedení týmu Výběr členů týmu Konflikty - příčiny Styly řešení Asertivní přístup Kurz, na kterém si prožijete týmovou spolupráci od A do Z. Přináší odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi fungujícím týmem a příležitostně spolupracující skupinou lidí. Zkusíte si řídit tým. Budete odhalovat příčiny vzniku konfliktů. Kromě prožitku týmové spolupráce Vám nabízíme i nový pohled na Vás samotné. Testy osobnosti, temperamentu, týmových rolí, řešení netradičních úkolů, Vaše reakce v nových situacích, to vše Vám "nastavuje zrcadlo", jací jste a jak Vás vidí kolegové. Najdete své slabší, ale i silné osobnostní i profesní stránky. Po zkušenostech z již realizovaných kurzů víme, že najdete i nové přátele a spoustu inspirace pro další práci s dětmi i dospělými. Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, Mgr. Tomáš Bursa Rozhodli jsme se nabídku využít a v pátek jsme celý pedagogický sbor vyrazili do Beskyd do penzionu v Hrádku. Tam se z nás na 2 dny stal tým, který se chystá v nejbližší době vyrazit na Mars, tedy na dobrodružnou cestu plnou hledání, objevování i nacházení nových poznatků, informací a impulzů. V sobotu jsme domů odjížděli nejen plni zážitků, ale také s pocitem, že jsme opravdu dobrý tým připravený vydat se na další dobrodružnou cestu, tentokrát nazvanou Tvorba školního vzdělávacího programu. Mgr. Jana Kuchařová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Zábavné odpoledne První polovina listopadu byla na naší škole ve znamení stolního tenisu a společenské hry Člověče, nezlob se. Někteří žáci dokonce zapomněli na učení. Přestávky věnované dříve odpočinku a přípravě na vyučování vypadaly najednou úplně jinak: v jedné ruce svačina, v druhé pálka a míček a na lavici hrací plány. A kdo si myslí, že v tělesné výchově jsme dělali dřepy, tak je na omylu. My jsme totiž i tělocvik zasvětili ping pongu. Všechny přípravy nakonec vyvrcholily velkým zábavným turnajem: děti z prvního stupně zápolily v Člověče, nezlob se a ty starší v ping pongu. O soutěže mělo zájem mnoho dětí. Všechny hrály moc dobře a výsledky byly mnohdy velmi těsné. Ale v každé kategorii mohl vyhrát první místo pouze jeden: Člověče, nezlob se Mario Ludvík Ping pong ml. žáci.: Lukáš Vaněk Andrea Staňková - st. žáci.: Tomáš Michnik Monika Sihlovcová Ať už vyhrál kdokoliv, všichni odcházeli s úsměvem. Doufáme, že se turnaj stane tradicí. Zuzana Rusnoková, IX.B

20 Mikuláš pro děti Žákyně 8.A třídy si letos připravily velmi pěkný Mikulášský program pro děti. Celkem se zapojilo 9 děvčat, které si připravily krásné kostýmy a zábavné hry a soutěže, vyrobily dětem pěkné dárečky a diplomy. Program jako první zhlédly děti z Dětského centra, pro kterého připravujeme každý rok, potom potěšil i děti z naší školní družiny. Nezapomněli jsme ani na děti z mateřské školky Hornická, kde se náš program opět všem líbil. Děvčata ukázala, jak hezky umí pracovat s dětmi, jak si s nimi rozumí a dokáží je zaujmout. Děti jim za vše pěkně poděkovaly a zazpívaly. Mgr. Melánie Gaierová Netradiční třídní schůzky Již v loňském roce jsme se s dětmi domlouvali, že společně připravíme třídní schůzky trošičku jinak. Akcí však bylo mnoho, a tak jsme to nestihli. Vyšlo nám to až v letošním školním roce. Společně s paní učitelkou jsme se na netradiční třídní schůzky připravili. Rodičům jsme předvedli, jak nám jde čtení, jak si dovedeme hrát v matematice nebo čím si zpestřujeme hodiny hudební výchovy. K nahlédnutí byly připraveny naše sešity a výtvarné práce. A paní učitelka nám všem za odměnu a snahu upekla bábovku. My děti jsme se mohly i přidat. Příště se opět s rodiči sejdeme, tentokrát v keramické dílně, kde si vyzkoušíme, jak nám půjde práce s hlínou. Kdo ví, třeba si tam vyrobíme i dárečky pro naše nejbližší. Žáci 5.třídy Námořnický bál Letos se nekoná karneval! Když se roznesla tato zprávu, zavládlo ve škole mezi dětmi napřed ticho, pak zděšení. Ale jen do té chvíle, než se dozvěděly, že místo karnevalu vypukne velký Námořnický bál! A tak se v sobotu 26. února 2005 sešli v tělocvičně vyzdobené modrými stuhami námořníci malí i velcí, rybáři, vodníci či plavčíci, lovci žraloků a vůbec všichni, kteří mají alespoň něco málo společného s vodou. O úvodní program na rozproudění nálady se postarali stejným dílem všechny třídy: námořnické tance střídaly hudební skupiny v modrém, plavčíci s nafukovacími koly nebo opalující se krásky v plavkách. Nechyběli kluci baletky a jejich labutí jezero nebo prvňáci - sluníčka. Program pokračoval tradiční promenádou, soutěží o nejhezčí masky a velkou diskotékou. Taneční zábavu přerušila jen výborná svačina a losování skvělých cen z tomboly, které věnovali sponzoři a SRPDŠ. Když doba pokročila a setmělo se, objevilo se ještě jedno překvapení! Skutečný fakír, polykač plamenů předvedl se svou asistentkou ohnivý tanec. Námořnický bál se jistě líbil nejen malým i větším námořníkům z naší školy, ale i jejich rodičům a všem hostům. Velké poděkování za to patří zejména sdružení rodičů, přátel a dětí školy, které celou akci připravilo. Mgr. Kateřina Sekulová Veselé Velikonoce ve 2.A Letos v dubnu jsem společně se svými dětmi ze 2.A pozvala maminky (ale mohli samozřejmě přijít i tatínkové) do školy, aby si vyzkoušeli namalovat velikonoční kraslici tzv. "voskovou technikou."abychom takové společné odpoledne mohli vůbec zrealizovat, potřebovali jsme "odbornici" v oboru malování kraslic. Tou byla paní Motyková, maminka jednoho z našich žáčků. Ochotně souhlasila a mohli jsme se pustit do práce

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce Školní družiny

Plán práce Školní družiny Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, pracoviště ŠD Slezská Plán práce Školní družiny Školní rok 2012-2013 1.ÚVOD V tomto školním roce má školní družina v provozu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více