Výroční zpráva základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva základní školy"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Telefon , Fax Internetová adresa Ředitelka školy Mgr. Jana Kuchařová Statutární zástupce školy Mgr. Jarmila Kuśová 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Město Český Těšín Adresa zřizovatele náměstí ČSA č. 1, Český Těšín Telefon Fax Internetová adresa 1.2 Součásti školy Základní škola Školní družina kapacita 400 žáků kapacita 50 žáků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,5 2. stupeň ZŠ ,7 Školní družina Materiálně-technické podmínky školy Do školního roku 2004/2005 vstoupila naše škola s nově upravenými odbornými učebnami keramickou dílnou, učebnou výtvarné výchovy, kuchyňkou. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje jsme obnovili zařízení v pracovně dílen. Doplnili jsme počítačovou učebnu o nové počítače, notebook a dataprojektor. (pokračování na straně 5) - 1 -

2 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Zbyhněv Motyka, předseda ŠR 1.7 Údaje o Sdružení rodičů a přátel školy Registrace Zaměření Kontakt 1992 při Unii rodičů, Praha spolupráce se školou Ivana Bařinová, předsedkyně SRPŠ 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 Zařazené třídy ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 18 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5-2 -

3 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Stupeň Funkce Úvazek vzdělání Aprobace Mgr. Jana Kuchařová ředitelka školy 1,0 VŠ ČJ - D Mgr. Jarmila Kuśová zástupkyně ředitelky 1,0 VŠ M CH Mgr. Dziadková Martina učitelka 1,0 VŠ r. Mgr. Gaierová Melánie učitelka 1,0 VŠ F zákl.techniky Jaworská Alena učitelka 1,0 SŠ vychovatelství Mgr. Kožušníková Sylva učitelka 1,0 VŠ r. Mgr. Klimszová Romana učitelka 1,0 VŠ M F Bc. Klimšová Iveta učitelka 1,0 VŠ AJ pro ZŠ Mgr. Kroliczková Romana učitelka 1,0 VŠ RV, učit. pro MŠ Labašová Mária učitelka 0,09 SŠ vychovatelství Mrózková Šárka učitelka 1,0 SŠ vychovatelství Mgr. Pinkasová Ivana učitelka 1,0 VŠ F CH Mgr. Poskerová Olga učitelka 1,0 VŠ D Z - RJ Mgr. Sekulová Kateřina učitelka 1,0 VŠ ČJ VV Ing. Skokanová Miluše učitelka 1,0 VŠ PŘ Sonnevend Bohumil učitel 1,0 SŠ DPS Ševečková Věra učitelka 1,0 SŠ vychovatelství Mgr. Warcopová Helena učitelka 1,0 VŠ r. Dis. Bartošová Andrea asistentka pedagoga 1,0 VOŠ sociální pedagogika Labašová Mária vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelství Sikorová Renáta vychovatelka 0,69 SŠ vychovatelství 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Walicová Renáta mzdová a pers. účetní 1,0 SŠ Rybová Kamila účetní 0,8 SŠ Marosz Roman školník - údržbář 1,0 SOU Folwarczná Iveta uklízečka 0,75 SOU Galádová Irena uklízečka 0,85 SOU Chlebiková Věra uklízečka 0,75 SOU Maroszová Naděžda uklízečka 0,75 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2005/ Komentář: viz článek Veselý zápis do 1. třídy na straně

4 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 3 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 3 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 40 3 Komentář: viz Zpráva o výchovném poradenství na straně 8-4 -

5 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k / k stupeň Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I.třída 30 / 30 2 / 1 28 / 29 0 / 0 0 / 0 0 II.třída 22 / 22 1 / 1 21 / 20 0 / 1 1 / 1 0 III.A 19 / 19 3 / 4 16 / 15 0 / 0 0 / 0 0 III.B 15 / 15 2 / 8 13 / 7 0 / 0 0 / 0 0 IV.třída 20 / / / 10 0 / 0 3 / 3 0 V.třída 23 / / / 8 0 / 0 3 / 4 0 Celkem 129/ / / 89 0 / 1 7 / stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou VI.A 20 / / 14 9 / 6 1 / 0 6 / 10 0 VI.B 20 / / 12 7 / 8 0 / 0 4 / 8 0 VII. třída 24 / / 19 6 / 5 1 / 0 12 / 11 0 VIII.A 17 / / 15 0 / 2 1 / 0 12 / 11 0 VIII.B 17 / /17 9 / 8 8 / 9 0 / 0 1 / 2 0 IX.A 23 / / 16 5 / 7 3 / 0 11 / 11 0 IX.B 17 / / 14 3 / 3 0 / 0 8 / 8 0 Celkem 138 / / / 40 6 / 0 54 / 61 0 Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň 129/ / / 89 0 / 1 7 / stupeň 138 / / / 40 6 / 0 54 / 61 0 Celkem 267 / / / / 1 61 / 69 0 Komentář: V srpnu 2005 konali 2 žáci opravné zkoušky z matematiky. Oba je úspěšně složili a postoupili do vyššího ročníku. Žákyně 2. ročníku se k opravným zkouškám nedostavila, během prázdnin se odstěhovala do jiného města

6 1. stupeň Přehled o chování za celý školní rok 2004/2005 Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I.A II. třída III.A III.B IV. třída V. třída Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI.B VII.třída VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 1., 8. 4 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Komentář: viz článek Prvňáčci na straně

7 1.5 Materiálně-technické podmínky školy (pokračování ze strany 1) Zakoupili jsme výukové počítačové programy pro jednotlivé předměty, učební pomůcky do tělesné výchovy, matematiky, hudební výchovy, nástěnné mapy pro výuku chemie, fyziky, českého, anglického i německého jazyka, knihy do učitelské i žákovské knihovny, audiopřehrávače, televizi a video do odborné učebny fyziky a chemie, do školní družiny hračky a koberec. Celý pedagogický sbor se vzorně během školního roku staral o nástěnnou i květinovou výzdobu ve třídách a na chodbách Mgr. Jarmila Kuśová 5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Zpráva o výchovném poradenství za školní rok 2004/ Profesionální orientace a volba povolání informativní schůzka a konzultace s rodiči vycházejících žáků zaměřené na přijímací řízení na SŠ, odvolací řízení, profesionální testy spolupráce s ÚP IPS v Karviné zapůjčování videozáznamů profesí a map povolání, aktuální poradenství výuka pracovních činností volba povolání v 8. a 9. ročníku využití videotéky ze SŠ dny otevřených dveří SŠ, burza středních škol profesionální testy vycházejících žáků na PPP v Č. Těšíně 17 testy SCIO v 9. ročníku vysvědčení SCIO, profesionální testy RSV v Praze 4 besedy s náborovými pracovníky SŠ, pracovníky PPP v Č. Těšíně o výběru SŠ a přípravě k přijímacímu řízení - 7 -

8 2. Výchovná komise 5 jednání s rodiči 4 žáků náplň jednání nejčastější negativní jevy žáků (nevhodné společenské chování, vulgarita, neplnění žákovských povinností, pozdní příchody do školy, neomluvená absence, lhaní, kouření, neplnění zadaných úkolů) doporučená opatření: systematická příprava do vyučování, konzultace a terapie na odborných pracovištích PPP, pediatrie a psychiatrie, soc. odbor při MěÚ, Středisko výchovné péče v Ostravě - Koblově, Diagnostický ústav Bohumín, Policie ČR 3. Pedagogicko-psychologická vyšetření žáků v PPP Český Těšín vyšetřeno 19 žáků integrováno 21 žáků, 4 individuálně doučováni, ostatním zohlednění SPU a věnován individuální přístup individuální konzultace s žáky s SPU, profesionální testy 17 žáků konzultace pedagogů s Mgr. Švrčinovou IVP žáků, diagnostika SPU a jejich náprava besedy pro žáky Profes. orientace na SŠ, Komunikace, Mezilidské vztahy, Styl učení spolupráce SPC ve F - M a Karviné: integrace zdrav. postižených dětí v I. tř. a VIII. A 4. Spolupráce s institucemi Městský úřad soc. odbor: výchovné komise, zprávy tř. učitelů Policie ČR besedy o prevenci negativních jevů a kriminality mládeže,osobní bezpečí SŠ regionu, Občanské sdružení AVE interaktivní hry zaměřené na prevenci patologického chování dětí šikana 5. Další vzdělávání v oblasti výchovného poradenství semináře na PPP v Č. Těšíně: IVP integrovaných žáků, zápisy do I. tříd, Školský zákon, náplň práce VP, SPU, profesionální orientace, síť SŠ a obory projekt RISA síť SŠ na internetu, právní úprava tzv. negativních jevů ve školství Škola právo Vyhláška o přijímacím řízení na SŠ 6. Exkurze ÚP Český Těšín, ÚP IPS Karviná soukromé firmy: kovodílny (autoopravna, zámečnictví, opravna zem. strojů), Byt interiér, NEOTRON, Lesní závod Chotěbuz, tiskárna FINIDR, Biojarmark SZeŠ regionální výlety planetárium, ZOO, památná místa Euroregionu Burza SŠ, Dny otevřených dveří na SŠ - perspektiva zaměstnanosti v EU akce tříd školní výlety ve spolupráci se SRPDŠ Mgr. Olga Poskerová, výchovná poradkyně Vyhodnocení efektivity primární prevence na úspěšném plnění stanovených úkolů v oblasti primární prevence se podílí výchovná poradkyně a školní metodik prevence Poskerová, preventisté p. Ševečková a p. Skokanová, třídní učitelé, vyučující, vedoucí kroužků, SRPŠ aktivní podíl 20 pedagogů na plnění minimálního preventivního programu: vedení dětí ke snižování sociálně patologických jevů chování, snížení krádeží, neomluvené absence a vulgárních projevů, pokles snížených stupňů z chování (2003/2004 dva 3. stupně, stupňů z chování; 2004/2005 tři 2. stupně, jeden 3. stupeň z chování), posilování bezpečného chování dětí s ohledem na různé situace metodická pomoc a spolupráce s rodiči ve stanovených konzultačních hodinách (plně využity), dlouhodobá spolupráce s občanským sdružením AVE v Českém Těšíně monitorování volnočasových aktivit dětí: na ZŠ 13 kroužků ( 187 členů), ve spolupráci s měst. organizacemi se zvýšila zapojenost dětí do 36 kroužků ( 382 členů) - 8 -

9 pestřejší a kvalitnější činnost ve volnočasových aktivitách díky postupnému zlepšování materiálně technického zázemí kroužků a smysluplnému využití dotací z projektů na primární prevenci přínos školních akcí pro žáky (besedy, přednášky, exkurze ) četná spolupráce s rodičovskou veřejností a SRPŠ využití videotéky z oblasti primární prevence v hodinách RV, OV a třídnických hodinách účast na seminářích: PPP Č. Těšín ŠMP p. Poskerová, preventista p. Ševečková, ukončení studia oboru přírodopis preventista p. Skokanová (zdravotní prevence), DVPP Právní úpravy ve školství ŠMP p. Poskerová Mgr. Olga Poskerová, školní metodik prevence Úspěšnost školy při získávání grantů Zásluhou aktivního přístupu pedagogického sboru se škola zapojila během let do 16 vyhlašovaných programů a grantů. Díky přiděleným dotacím v celkové výši ,- Kč jsou preferovány ve vzdělávání žáků moderní alternativní metody projektové výuky (viz články na straně 10,11) a volnočasových aktivit dětí (viz články na str ). Také se zlepšuje velmi potřebné zázemí pro praktické vyučování pracovních činností a zájmových útvarů. a) projekty podané na Městské úřadě v Českém Těšíně: 2000 Fond volného času Pro zkvalitnění prevence kriminality Škola po škole kulturně výchovné akce výročí vzniku ZŠ Keramická dílna (bez dotace) 2003 Podpora zájmové činnosti Pro zkvalitnění prevence kriminality Z lavic do přírody Dovedné ruce (bez dotace) 2004 Sportovní liga na Slezské Kapka vody Školní zpravodaj a jeho nová grafika (bez dotace) IX. ročník soutěže Těšín-město blízké mému srdci b) projekty podané na KÚ v Ostravě dotace MŠMT: 2003 Tvořím, tvoříš, tvoříme Hrajme si a tvořme (bez dotace) 2005 Poznej kouzlo knihy (bez dotace) Mgr. Olga Poskerová - 9 -

10 Z lavic do přírody aneb Jak jsme byli za školou Jednoho dne nepřišel nikdo do školy. A nic se nedělo! Toho dne byli totiž za školou všichni, dokonce i paní učitelky. A věřte nebo ne, za školu šla i paní ředitelka! proběhla totiž výuka velmi neobvykle. Nekonala se ve škole, ve třídách, v lavicích, ale venku, přímo v přírodě. To všechno, co běžně hledáme v učebnicích a encyklopediích, jsme hledali v lese, na přehradě nebo na archeologických nalezištích. Ze všech aktivit vybíráme ty nejzajímavější: I.tř. děti si nasbíraly žaludy a plody dřínu, ze kterých vyrobily korálky a podzimní skřítky II.tř. nejvíce se dětem líbila frotáž kůry stromů, z prací vznikl ve třídě strom a na jeho větvích herbář z nasbíraných listů III.A děti si prakticky vyzkoušely znalosti z prvouky, naučily se pracovat s buzolou a určovat světové strany III.B žáci pozorovali ráz krajiny, učili se v ní hledat orientační body, přesvědčili se o nevhodném chování lidí v lese, část lesa vyčistili, odpad roztřídili do kontejnerů. IV.tř. žáci se seznámili s novými objekty v okolí školy (např. se stavbou dálnice) V.tř. děti vyčistily hřiště v lokalitě u Antoníčka, pak si na něm zahráli zápas ve fotbale, cestou si zazpívaly VI.A žáci zmapovali nepovolené skládky na území města, provedli jejich fotodokumentaci, rádi by akci zopakovali, aby mohli srovnat stav skládek. VI.B projektová výuka byla naplánována s cílem poznat historické památky v okolí města - archeopark v Chotěbuzi, místní zámek VII.tř. téma projektu Chotěbuz 2004 bychom rádi rozvinuli během školního roku formou hry Jak se žilo na Hradisku. VIII.A děti si vyrobily lodičky, které vyzkoušely přímo na vodě. VIII.B všichni žáci přišli do školy v námořnických tričkách, na přehradě kluci předvedli svým spolužákům lovení ryb, rybářskou výstroj nebo druhy návnad. IX.A žáci namnožili, přesadili a přihnojili školní květiny, určili jejich názvy, na počítači vyrobili cedulky a jednotlivé rostliny označili. IX.B žáci navštívili památník letců v Těrlicku Kostelci, seznámili se s událostmi, které předcházely vystavení památníku Mgr. Helena Warcopová

11 Kapka vody aneb ZŠ Slezská v Evropě Projektové vyučování, které u nás probíhá pravidelně několikrát do roka, ozvláštnilo výuku na naší škole i v prvních jarních dnech roku Vybrané téma Voda jsme obohatili o nápad podniknout společně, žáci i učitelé, malou cestu po státech Evropské unie. Jak se nám to podařilo? První dva dny jsme se učili podle rozvrhu a děti zůstaly ve svých třídách. V každém vyučovacím předmětu se ale objevilo téma, které ukázalo, že voda provází člověka doslova na každém kroku. Třídy a chodby se zaplnily zajímavými plakáty a pracovními listy, které děti v hodinách vytvořily. Společně jsme totiž zkoumali koloběh vody v přírodě a zajímavosti z oblasti počasí, počítali jsme objem a zkoušeli převádět měrné jednotky, četli si příběhy o lidech a vodě česky i v cizích jazycích, malovali jsme řeku Olši a o vodě jsme i zpívali, učili jsme se, jakým způsobem můžeme šetřit a chránit přírodní vodní zdroje, jak se využívá vodní energie, hledali jsme v mapách a atlasech, kde pramení řeky a kudy vedou jejich cesty do moří. Třetí den jsme vyrazili na okružní jízdu po zemích Evropské unie. Cestovali jsme ve skupinách, které tvořily děti různého věku. Od prvňáčků (ti mohli poprvé ukázat, jak jsou samostatní) až po zkušené deváťáky. Naším společným průvodcem se stala Kapka vody. Zavedla nás do jednotlivých států, přinesla poznatky o daných zemích, jejich zajímavostech a zvycích a také nám ukázala, jak souvisí život v Evropě s vodou. Na celé dopoledne se z nás Čechů stali Evropané, učebny se proměnily v dané státy. A tak jste mohli při procházce školou na chvíli navštívit libovolnou zemi Evropské unie. Děti si všechny informace vyhledávaly samy, takže se učily pracovat s encyklopediemi, atlasy nebo počítačem. Starší žáci si vyzkoušeli, jak je zodpovědné pomáhat těm mladším, a ti mladší naopak předvedli, že umí splnit i náročný úkol. Na školních chodbách teď visí barevní průvodci evropskými státy, které naši žáci vytvořili a které využíváme nejen v hodinách vlastivědy a zeměpisu. Anketa, které se žáci i učitelé na závěr zúčastnili, nám potvrdila, že ve výuce formou projektů budeme pokračovat. Mgr. Kateřina Sekulová

12 Prvňáčci Školní rok 2004/2005 se v mnohém lišil od předcházejících let. Proč? Protože letošní 1.třídu mimo 11 chlapců a 18 dívek navštěvovali i 2 žáci s tělesným postižením. Bylo jasné, že přístup k dětem musel být náležitě promyšlen a zaměřen na individuální přístup. Bylo nutné s citem řešit vzájemné vztahy mezi dětmi. To se nám podařilo. Děti se vzájemně tolerovaly, pomáhaly si, byly vstřícné, kamarádské a ohleduplné. Během školního roku se při práci vystřídaly 2 asistentky pedagoga, které se především věnovaly 2 postiženým dětem a snažily se vypomáhat i při výuce. Děti si docela hravě poradily s veškerou prací, týkající se výuky 1.ročníku. Aktivně se zapojily do kroužků v naší škole - keramika, pohybové hry, angličtina. Navíc nacvičily spolu s dětmi z Mateřské školy Hornická krátké pásmo ke Dni Matek pro obyvatele Domova důchodců v Českém Těšíně a předaly jim drobné keramické dárečky. Tento úkol děti zvládly na výbornou a všem se líbilo citlivé zapojení postižených žáků do tohoto představení. Není jednoduché být vyučujícím ve třídě, kterou navštěvují žáci s handicapem. Snažila jsem se problémy s tím spojené nejen vidět, ale především je řešit. Vzdělání žáků s postižením v základní škole je další možná cesta, která je po všech stránkách rovnocenná tradičnímu pojetí. Co všechno jsme dokázali, přestože jsme ještě malí? Pohádky si přečteme, někdy také hrajeme, umíme je vyprávět a to je náš školní svět. Ten náš Péťa, ten se mění v herce! Zlého vlka zvládá zcela lehce. Básničky nás také baví, náladu nám vždycky spraví. A co psaní? To je pro nás hraní. Kličky nahoru a dolů píšeme lehce, i když se nám někdy nechce. A co naše matematika? Číslice už také známe, rychle si je spočítáme. Nepřekvapí nás ani slovní úlohy, rádi je řešíme, máme pro ně vlohy. S chutí zpíváme, malujeme, keramické drobnosti vyrábíme. Do školy chodíme rádi, a proto jsme dobří kamarádi. Šárka Mrózková, třídní učitelka 1. třídy

13 Informatika Výuka informatiky je v naší škole organizována formou volitelných předmětů. V letošním školním roce si tuto možnost zvolila většina žáků 7., 8. i 9. ročníku. Žáci nižších ročníků mohou navštěvovat počítačový kroužek. Letos chodilo do tohoto kroužku 23 žáků ze šestých tříd. V kroužku se připraví na budoucí práci v předmětu informatika, zvládnou základy práce s počítačem. Pracují především formou hry. Cílem výuky v předmětu informatika je naučit žáky základy počítačové teorie a také základy uživatelských znalostí při práci s počítačem. Naši deváťáci zvládají práci s internetem, Word, Excel, pracují s grafikou, umí vytvořit pozvánky, reklamní letáky, ale nejvíce je baví práce s programem Power point, ve kterém tvoří pěkné a zajímavé prezentace. Letos jsme se již podruhé zúčastnili olympiády dvojic v informatice, kterou pořádá ZŠ Albrechtice pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Můžeme se pochlubit velkým úspěchem: naši žáci se umístili na 1. místě a přivezli do školy putovní meč EXCALIBUR a také vyhráli pěkné ceny. Mgr. Ivana Pinkasová Přírodovědný seminář Již 3 rok učím předmět přírodovědný seminář, který je určen žákům osmých a devátých tříd. Cílem je naučit žáky pracovat jiným způsobem než v běžných předmětech, musejí vyhledávat informace, pracovat s knihami, internetem, časopisy a zpracovávat dané téma netradičním způsobem. Jedná se vždy o téma, které jde napříč přírodovědnými předměty. Neexistuje vzor - výsledný efekt i vzhled seminární práce, plakátu, počítačové prezentace, výrobku závisí jen na žácích. Uvedu dva příklady: 1. Žáci mají zpracovat téma : Nejnovější vynálezy a objevy vědy a techniky. Seminární práce má být zpracována formou aktualit z novin a internetu, aktuality musí být nalepeny a doplněny vlastním komentářem a názorem. Svou práci prezentují nakonec v závěrečné besedě. 2. Žáci mají navázat na téma Genetika a vytvořit prostorový model DNA. Práce probíhá ve skupinách, sami si rozdělí role a úkoly, zjistí informace, vytvoří plán modelu a realizují výrobu modelu přímo v hodinách. Tato témata uvádím proto, že byla pro žáky nejtěžší. Vyžadovala samostatnost, ale i spolupráci, zodpovědnost a představivost. Jiná témata, kterými se zabýváme, jsou např. Vesmír, Ekologie, Energie, Atom. Mgr. Ivana Pinkasová

14 Veselý zápis do 1.třídy na ZŠ Slezská v Českém Těšíně Zápis do první třídy je pro budoucí školáčky vždycky významnou událostí. Copak je asi čeká, až vejdou do velké školy? Letošní budoucí prvňáčky jsme v naší škole přivítali ve dnech 20. a 21.ledna. Aby se jim u nás líbilo a aby se mohli těšit na to, až 1.září vstoupí do školy jako praví školáci, připravili jsme Veselý zápis do 1.třídy. Po příchodu přivítal děti Večerníček ve velké papírové čepici a spousta zvířátek a pohádkových postav. Samozřejmě byste nepoznali, že jsou to žáci osmých a devátých tříd, kteří si tak chtěli zavzpomínat na to, jak sami přišli poprvé do školy. Podobných školních akcí se účastní pravidelně, považují za samozřejmost podílet se na všech aktivitách školy. Budoucí prvňáčci si nejdříve vybrali malou papírovou školu a do té si mohli natisknout razítka, vlepit obrázky a básničky (vždyť brzy si je budou umět sami přečíst). A pak už je čekali jejich pohádkoví průvodci. Postarali se o vzácnou návštěvu, provedli rodiče a děti školou, ukázali jim, co všechno hezkého je čeká. Veselý zápis veselé úkoly Budoucí prvňáčci se rádi pochlubili tím, co už umí, jak jsou na školu připravení. Nedělalo jim tedy problémy zavázat tkaničky na velké kouzelné botě, trefit se papírovými koulemi do barevného koše a nebo si zahrát s míčem. Hbité prstíky se pak předvedly při navlékání korálků a kreslení. Děti také uměly vyprávět pohádky podle obrázků, ochotně si s paní učitelkou povídaly o všem, co je baví a zajímá. Věříme, že se předškolákům u nás líbilo a že se teď na nás budou jen a jen těšit. Tak jako my na ně. Mgr. Kateřina Sekulová Spolupráce s Městským vlastivědným muzeem v Českém Těšíně V prosinci 2004 se vypravili žáci 4. třídy na úvodní schůzku, kde se seznámili s programem projektu, zaměřeným na bližší poznání regionu, ve kterém žáci žijí. Při další návštěvě 20. ledna 2005 již všichni žáci dostali pracovní listy a pastelky. Zapisovali a zakreslovali poznatky získané výkladem průvodkyně a prohlédnutím vystavené expozice na dané téma. 17. února při dalším dvouhodinovém programu byl žákům promítnut vlastivědný film o Těšíně, historii oblasti, průřez dějinami do současnosti. Děti dokončily úkoly v pracovních listech. V červnu se celá třída vypravila do polského Cieszyna prohlédnout si historické části města. Akce se ukázala jako velmi přínosná, protože obohatila znalosti dětí praktickými ukázkami. V příštím školním roce se zapojíme znovu. Mgr. Sylva Kožušníková Den námořnictva V letošním školním roce se učitelé naší školy společně s dětmi rozhodli zpestřit si vyučování oslavou jednoho z mezinárodních dnů, který byl předem vybrán a to "Den námořnictva." Každá třída "oslavovala" po svém. Některé třídy přišly celé v modrém, některé vyráběly námořnické čepice a jiné batikovaly trička. Výsledkem byly třídy plné námořníků, kteří tento den vnímali netradičně a jinak než běžné školní dny. Děti mohly svá trička a čepice využít i při školním karnevalu, který se konal v únoru 2005 a nesl se v duchu námořníků a vody vůbec. Mgr. Martina Dziadková

15 Plavecký výcvik Hned od října 2004 nastoupili naši druháci a po nich v lednu 2005 i třeťáci k absolvování plaveckého výcviku na krytém bazéně ve Svibici. Vždy se nejdříve rozcvičili, ať už na suchu nebo ve vodě. Následoval plavecký výcvik v družstvech, cvičení ve vodě s hudbou a nakonec i hry. Radost z her ve vodě i zdokonalení plaveckých stylů nakonec všichni předvedli v závodech za účasti rodičů. Hezkou tečkou plaveckého výcviku bylo focení pod vodou a předání "Mokrého vysvědčení." A co nového bylo zapsáno? Lovení předmětů ve vodě, splývání, styly - kraul, prsa, znak a počet metrů, které žáci uplavali. Plavecký výcvik pro třetí třídy byl zakončen v červnu účastí na Sportovní olympiádě, kde si třeťáci změřili síly s ostatními plavci v závodě štafet. Druhá třída se určitě těší zase na příští rok. Mgr. Helena Warcopová Lyžařský kurz v únoru 2005 Lyžařský kurz probíhal letos ve dnech února v Dolní Lomné v rekreačním středisku Rohanka. Kurzu se zúčastnilo celkem 30 žáků ze 3., 6., 7., 8. i 9. ročníku, instruktoři Alena Jaworská, Bohumil Sonnevend, vychovatel a zdravotník Mária Labašová a noční služba Mgr.Jana Kuchařová. Na lyžařském kurzu probíhala výuka lyžování na lyžařském svahu, který byl uměle zasněžován. Chata byla velmi dobře vybavena herna stolního tenisu, sauna, společenská místnost a kulečník, vše bylo k dispozici pro žáky. Ubytování i stravování bylo na vysoké úrovni dvou, tří a čtyř lůžkové pokoje s televizí a sociálním zařízením. U stravování byl zajištěn i pitný režim po celý den. Na kurzu byl zaznamenán jeden úraz žáka natažené vazy v koleně, avšak po vyšetření v nemocnici v Třinci byla žákyně přivezena zpět na kurz. Byl však zaznamenán vážný úraz instruktorky p.aleny Jaworské, která utrpěla těžkou frakturu nohy a po ošetření zůstala v nemocnici. Nejdůležitější je, že se všichni účastníci kurzu naučili lyžovat. Na závěr kurzu byl uspořádán závod v obřím slalomu a vítězové byli odměněni. Bohumil Sonnevend, vedoucí kurzu

16 Zdravověda v praxi poprvé Když jsme přišli 26. ledna do školy, vůbec jsme netušili, jaké překvapení nás ten den čeká. Nedalo na sebe dlouho čekat. Hned první vyučovací hodinu přišla paní učitelka do třídy a s ní děvčata z osmých a devátých tříd. Stále jsme netušili, co se bude dít. Vtom do třídy vběhla dívka, která usedavě plakala a naříkala, že se popálila. Všichni jsme ztuhli, protože její popálenina na ruce vypadala opravdu ošklivě. Dost nás to vyděsilo. Ale vtom se rozběhla akce. Její starší kamarádky jí okamžitě poskytly první pomoc. Během chvilky byla dívka téměř odborně ošetřena. Než jsme se vzpamatovali, pochopili jsme, že je to pouze ukázka, kterou děvčata sehrála, abychom viděli, jak poskytnout v takovém případě první pomoc. To ale nebylo vše. Následovaly další ukázky: ošetření řezné a tržné rány, odřenin a oděrek, zlomenin a předvedení stabilizované polohy. Vše jsme si mohli sami vyzkoušet. To bylo teprve něco. Nebylo to jednoduché, ale děvčata nám vždy dobře poradila. Všichni jsme se shodli, že dívky ze zdravotního kroužku byly výborné a že bychom uvítali, kdyby nás znovu navštívily. Patří jim naše poděkování a rádi jim píšeme velkou jedničku. V.třída + třídní učitelka Věra Ševečková Zdravověda v praxi podruhé Dne až zorganizoval zdravotní kroužek při naší škole pro I. stupeň ukázky, jak vypadá skutečné zranění, jeho ošetření a všeobecná 1. pomoc. Nejlépe se nám pracovalo s 5. třídou, protože byla ze všech nejhodnější. Až na některé výjimky brali páťáci ukázky velmi vážně. První a druhá třída byla trochu vystrašená, ale doufáme, že se něco naučili i zapamatovali. Mezi nejhorší patřila 3.A a 4. třída, žáci si ze všeho dělali legraci a vůbec jim nedocházelo, že by mohli tyto znalosti někdy využít. Ve 3.A bylo některým dětem dokonce i špatně. Myslíme si, že některé děti si toho po těch 2 hodinách zapamatovali hodně. Ale našli se i takoví, kteří nevěděli nic. Tyto tři dny byly super a hodně nás to bavilo. Zuzana Rusnoková, Barbora Slowiková, Tereza Koukolová Vendula Hamzová, Lucie Rozsypalová, členky zdravotního kroužku

17 Zpráva žákovské samosprávy a dětského parlamentu Stejně jako v předchozích letech i letos se v naší škole scházela skupina žáků školní žákovská samospráva. Zkušení členové i nováčci spolupracovali na organizaci vybraných školních akcí, pomáhali řešit vzniklé problémy i uskutečnit dobré nápady spolužáků. Členy školní žákovské samosprávy ve školním roce 2004/2005 byli: Igor Kluziok, Míša Borutová, Michal Chowaniok, Denisa Basslerová, Dita Mjekigi, Bára Ptošková, Verča Pohromová, Terka Onderková, Martina Petrášová, Lenka Svárovská, Katka Mináriková, Zuzka Matoušková, Bára Wrablová, Maruška Klausová, Jana Remetová, Zuzka Rusnoková (předsedkyně) Jednou z hlavních akcí se stala celoškolní soutěž O nejhezčí třídu. Hodnotila se výzdoba nástěnkami i květinami, pravidelný úklid a splnění zvláštního úkolu, který se každý měsíc měnil. Jak celá akce dopadla? Místo Třída Počet bodů 1.místo 6.A místo 6.B,9.B 96 3.místo 8.A 94 4.místo místo 8.B 79 6.místo 9.A 75 Malé tituly udělené žákovskou samosprávou Září titul Květinová třída získala třída VIII.A. Říjen nejhezčí nástěnka třídní samosprávy se povedla třídám VI.A, VII, VIII.A, VIII.B. Listopad nejhezčí tabuli měly v měsíci listopadu třídy VI.A a VI.B. Prosinec vánoční výzdoba se nejvíce povedla třídám VI.A, VI.B a VII. Leden jediný, kdo měl u umyvadla i ručníky a mýdlo, byly třídy VI.A a VIII.A. Únor v soutěži o valentýnskou výzdobu zvítězily třídy VII., VIII.B a IX.B. Březen o slovo se hlásily Velikonoce, nejvíce bodů bylo uděleno třídám VI.A a VI.B Květen jak vypadají naše lavice? Pouze VI.A a VII. třída měly lavice v normálu. Městský dětský parlament při Domě dětí a mládeže v Českém Těšíně funguje už druhým rokem. V tom letošním se jeho členům podařilo zorganizovat několik úspěšných akcí. Někteří členové navštívili město Opava za účelem zúčastnit se krajského zasedání parlamentů programu Participace Naši školu jsme zastupovaly my, Katarína Mináriková a Zuzana Rusnoková. Jednali jsme s významnými osobnostmi města i kraje. Hovořili jsme s nimi o našich požadavcích, přáních i názorech. Každý měsíc byla dětským parlamentem vyhlášena jedna soutěž na dané téma. Byla to např. slohová práce na téma Ideální škola, výtvarné dílo Logo dětského parlamentu, hudební úkol Hymna školy a jiné. Vítězové dostali plnohodnotné ceny. Doufáme, že i příští rok bude mít naše škola v dětském parlamentu zastoupení, což bude velkým přínosem. Katarína Mináriková z VIII.B a Zuzana Rusnoková z IX.B

18 Činnost školní družiny ve školním roce 2004/2005 Od září 2004 měla školní družina v provozu dvě oddělení s počtem žáků 51. Výchovnězájmovou činnost zajišťovaly vedoucí vychovatelka Mária Labašová a vychovatelka Renáta Sikorová. Provoz ŠD byl stanoven ráno od 6.00 do 7.30 hodin, odpoledne od do l6.00 hodin denně, v pátek do l5.30 hodin. Provoz ŠD v tomto roce musel být zkrácen z důvodu snížení úvazku druhé vychovatelky. M.Labašová učila 2 hodiny týdně ve 4.třídě a ve spojené 6.A,B, a 7.třídě pracovní činnosti. Školní družina pracovala podle předem připraveného celoročního plánu práce, který se postupně dařilo plnit. Žáci byli připravováni na různé soutěže, ať už v družinových, nebo městských kolech. Byly to např. Švihadlová princezna, Těšínský slavíček, turnaj ve společenské hře Člověče, nezlob se!, školní kolo ve společenské hře Farmář, účast žáků v regionálním kole této hry, školní a městské kolo soutěže Zelená stezka, obvodní kolo soutěže Malování na asfalt, kterou připravujeme společně se SRPŠ atd. K nejúspěšnějším akcím patří především Mikulášská besídka, která se už stala tradiční. Akci připravujeme ve spolupráci se SRPŠ a žákovské samosprávy. Letos se obzvláště vydařila. Za zmínku určitě stojí velmi zdařilý výkon žáka 5.třídy D.Novotného, který celou besídku moderoval a řídil. V rámci ekologických aktivit nesmíme opomenout naši účast na Dni Země. Sbírali jsme a třídili celoročně papír, plasty, víčka z PET-lahví, monočlánky. V soutěžích jsme obsadili přední místa, např. I.místo ptačí budka z keramiky, II.místo Hnízdění ptáčků keramika, I.místo výrobek z PET lahví Žirafa. Na jaře a na podzim pravidelně uskutečňujeme ekologické vycházky. Aktivně jsme se zapojili do třídenního projektového vyučování s názvem Kapka vody. Tradicí se také stává, že žáky vedeme k ochraně přírody a pomoci zvířátkům.v září jsme se podíleli na sběru kaštanů a žaludů a za tento sběr jsme opět obdrželi krásný vánoční stromeček, který jsme si společně ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Svítil nám ještě v lednu. Vánoční a velikonoční svátky jsou u nás hodně bohaté na aktivity, které je dotváří. Podíleli jsme se velkou měrou na vánoční a velikonoční prodejní výstavce. Pekli jsme perníky, vyrobili spoustu drobností z keramiky.výrobky z keramiky už zdobí také vstupní prostory naší školy, keramickou dílnu, prostory jednotlivých tříd, oddělení školní družiny. Keramika už našla své pevné místo v naší činnosti a dětem se velmi líbí. Úspěšně pokračovala naše pravidelná spolupráce s mateřskými školami na Hornické ulici a v Mostech v keramickém kroužku, který vede p.labašová. Z keramiky jsme také zajistili dárečky k zápisu do 1.tříd, medaile na sportovní den a soutěže recitační a pěveckou, kotiliony a hodiny do tomboly na společenský večírek rodičů. Připravili jsme a zajistili výzdobu sálu na rodičovský večírek a tělocvičny na školní karneval. V rámci sebevzdělávání absolvovala p. Sikorová v říjnu úspěšně základní kurz PC. P.Labašová úspěšně absolvovala půlroční kurz keramiky pro dospělé při DDM. Obě vychovatelky se pravidelně ve čtvrtky zúčastňovaly obvodních schůzek ve ŠD Slovenská, kde připravovaly obvodní akce a učily se netradičním výtvarným technikám.obě se také zúčastnily Expedice Mars a získaly osvědčení Týmová spolupráce. P.Labašová se jako koordinátor environmentální výchovy na škole podílí a zúčastňuje akcí a školení pořádaných občanským sdružením VITA a odborem životního prostředí při MěÚ. Koordinuje environmentální výchovu na škole. Pravidelně byla obnovována výzdoba prostor celé ŠD, podíleli jsme se na výzdobě vstupních prostor školy, obnovujeme výzdobu pavilonů školy. O jarních prázdninách byl proveden nátěr šaten v družině. Úspěšně si i nadále vedeme ve spolupráci se SRPŠ a získáváním sponzorů, bez nichž si vůbec nedovedeme představit naši práci. Díky této spolupráci je průběžně doplňována knihovna a materiální zabezpečení činnosti ŠD, odměny atd. Mária Labašová, vedoucí vychovatelka školní družiny

19 Učíme se a učíme nově V únoru 2005 se objevila v nabídce seminářů pro pedagogy tato informace: TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE MARS příprava vesmírné expedice (prožitkový kurz pro učitele a vychovatele) Vývoj týmu Synergický efekt Role v týmu Styly vedení týmu Výběr členů týmu Konflikty - příčiny Styly řešení Asertivní přístup Kurz, na kterém si prožijete týmovou spolupráci od A do Z. Přináší odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi fungujícím týmem a příležitostně spolupracující skupinou lidí. Zkusíte si řídit tým. Budete odhalovat příčiny vzniku konfliktů. Kromě prožitku týmové spolupráce Vám nabízíme i nový pohled na Vás samotné. Testy osobnosti, temperamentu, týmových rolí, řešení netradičních úkolů, Vaše reakce v nových situacích, to vše Vám "nastavuje zrcadlo", jací jste a jak Vás vidí kolegové. Najdete své slabší, ale i silné osobnostní i profesní stránky. Po zkušenostech z již realizovaných kurzů víme, že najdete i nové přátele a spoustu inspirace pro další práci s dětmi i dospělými. Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, Mgr. Tomáš Bursa Rozhodli jsme se nabídku využít a v pátek jsme celý pedagogický sbor vyrazili do Beskyd do penzionu v Hrádku. Tam se z nás na 2 dny stal tým, který se chystá v nejbližší době vyrazit na Mars, tedy na dobrodružnou cestu plnou hledání, objevování i nacházení nových poznatků, informací a impulzů. V sobotu jsme domů odjížděli nejen plni zážitků, ale také s pocitem, že jsme opravdu dobrý tým připravený vydat se na další dobrodružnou cestu, tentokrát nazvanou Tvorba školního vzdělávacího programu. Mgr. Jana Kuchařová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Zábavné odpoledne První polovina listopadu byla na naší škole ve znamení stolního tenisu a společenské hry Člověče, nezlob se. Někteří žáci dokonce zapomněli na učení. Přestávky věnované dříve odpočinku a přípravě na vyučování vypadaly najednou úplně jinak: v jedné ruce svačina, v druhé pálka a míček a na lavici hrací plány. A kdo si myslí, že v tělesné výchově jsme dělali dřepy, tak je na omylu. My jsme totiž i tělocvik zasvětili ping pongu. Všechny přípravy nakonec vyvrcholily velkým zábavným turnajem: děti z prvního stupně zápolily v Člověče, nezlob se a ty starší v ping pongu. O soutěže mělo zájem mnoho dětí. Všechny hrály moc dobře a výsledky byly mnohdy velmi těsné. Ale v každé kategorii mohl vyhrát první místo pouze jeden: Člověče, nezlob se Mario Ludvík Ping pong ml. žáci.: Lukáš Vaněk Andrea Staňková - st. žáci.: Tomáš Michnik Monika Sihlovcová Ať už vyhrál kdokoliv, všichni odcházeli s úsměvem. Doufáme, že se turnaj stane tradicí. Zuzana Rusnoková, IX.B

20 Mikuláš pro děti Žákyně 8.A třídy si letos připravily velmi pěkný Mikulášský program pro děti. Celkem se zapojilo 9 děvčat, které si připravily krásné kostýmy a zábavné hry a soutěže, vyrobily dětem pěkné dárečky a diplomy. Program jako první zhlédly děti z Dětského centra, pro kterého připravujeme každý rok, potom potěšil i děti z naší školní družiny. Nezapomněli jsme ani na děti z mateřské školky Hornická, kde se náš program opět všem líbil. Děvčata ukázala, jak hezky umí pracovat s dětmi, jak si s nimi rozumí a dokáží je zaujmout. Děti jim za vše pěkně poděkovaly a zazpívaly. Mgr. Melánie Gaierová Netradiční třídní schůzky Již v loňském roce jsme se s dětmi domlouvali, že společně připravíme třídní schůzky trošičku jinak. Akcí však bylo mnoho, a tak jsme to nestihli. Vyšlo nám to až v letošním školním roce. Společně s paní učitelkou jsme se na netradiční třídní schůzky připravili. Rodičům jsme předvedli, jak nám jde čtení, jak si dovedeme hrát v matematice nebo čím si zpestřujeme hodiny hudební výchovy. K nahlédnutí byly připraveny naše sešity a výtvarné práce. A paní učitelka nám všem za odměnu a snahu upekla bábovku. My děti jsme se mohly i přidat. Příště se opět s rodiči sejdeme, tentokrát v keramické dílně, kde si vyzkoušíme, jak nám půjde práce s hlínou. Kdo ví, třeba si tam vyrobíme i dárečky pro naše nejbližší. Žáci 5.třídy Námořnický bál Letos se nekoná karneval! Když se roznesla tato zprávu, zavládlo ve škole mezi dětmi napřed ticho, pak zděšení. Ale jen do té chvíle, než se dozvěděly, že místo karnevalu vypukne velký Námořnický bál! A tak se v sobotu 26. února 2005 sešli v tělocvičně vyzdobené modrými stuhami námořníci malí i velcí, rybáři, vodníci či plavčíci, lovci žraloků a vůbec všichni, kteří mají alespoň něco málo společného s vodou. O úvodní program na rozproudění nálady se postarali stejným dílem všechny třídy: námořnické tance střídaly hudební skupiny v modrém, plavčíci s nafukovacími koly nebo opalující se krásky v plavkách. Nechyběli kluci baletky a jejich labutí jezero nebo prvňáci - sluníčka. Program pokračoval tradiční promenádou, soutěží o nejhezčí masky a velkou diskotékou. Taneční zábavu přerušila jen výborná svačina a losování skvělých cen z tomboly, které věnovali sponzoři a SRPDŠ. Když doba pokročila a setmělo se, objevilo se ještě jedno překvapení! Skutečný fakír, polykač plamenů předvedl se svou asistentkou ohnivý tanec. Námořnický bál se jistě líbil nejen malým i větším námořníkům z naší školy, ale i jejich rodičům a všem hostům. Velké poděkování za to patří zejména sdružení rodičů, přátel a dětí školy, které celou akci připravilo. Mgr. Kateřina Sekulová Veselé Velikonoce ve 2.A Letos v dubnu jsem společně se svými dětmi ze 2.A pozvala maminky (ale mohli samozřejmě přijít i tatínkové) do školy, aby si vyzkoušeli namalovat velikonoční kraslici tzv. "voskovou technikou."abychom takové společné odpoledne mohli vůbec zrealizovat, potřebovali jsme "odbornici" v oboru malování kraslic. Tou byla paní Motyková, maminka jednoho z našich žáčků. Ochotně souhlasila a mohli jsme se pustit do práce

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více