Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.: Fax: Plán školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013"

Transkript

1 Plán školy

2 1. Vedení školy Přidělení tříd Netřídní učitelé Vychovatelky školní družiny Uvádějící učitelky Správní zaměstnanci Pracovnice školní jídelny Přidělení pracoven Přidělení kabinetů Sklady Funkce na škole Organizace soutěží a olympiád Metodické orgány Návrh náplně činnosti metodických orgánů Koordinátoři tvorby a aktualizací ŠVP Projekt EU Peníze školám: Interaktivní škola Koordinátoři výuky cizích jazyků Školní akce Sportovní soutěže Celoškolní projekty Výzdoba školy Pedagogické rady a porady Hlavní náplň pedagogických rad Pracovní porady Zastupování třídních učitelů Schůzky rodičů Organizace výuky Vzdělávací program Do časových a tématických plánů budou zapracovány Disponibilní dotace* Zařazení volitelných předmětů do výuky Výuka cizích jazyků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kontrolní činnost vedení školy Zaměření hospitační činnosti Prázdniny ve školním roce 2012/ Ředitelská volna * Zápis do prvního ročníku Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/ Přehled soutěží a olympiád ve školním roce 2012/ Sportovní soutěže Výtvarné a ostatní soutěže Státní svátky ČR a jiné významné dny

3 PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ Vedení školy ředitel školy zástupkyně ředitele výchovná poradkyně metodik prevence metodik ICT Mgr. Stanislav Hakl Ing. Miloslava Kohoutová Mgr. Alena Hradilová Mgr. Pavla Štěrbová Martina Dvořáková 2. Přidělení tříd 1.A Mgr. Iveta Velcová 6.A Mgr. Petra Milková 1.B Jana Milecká 6.B Mgr. Michaela Krouparová 2.A Mgr. Dana Mišáková 7.A Mgr. Lenka Perestjuková 2.B Kristýna Repková 7.B Mgr. Leona Koritinová 2.C Mgr. Pavlína Pavelková 8.A Mgr. Helena Čejková 3.A Mgr. Eva Culková 8.B Ing. Martina Frimlová 3.B Mgr. Radka Řeháková 9.A Jan Panský 4.A Mgr. Jaromíra Repková 9.B Mgr. Dana Kulhánková 4.B Mgr. Stanislava Pučelíková 5.A Mgr. Pavla Štěrbová 5.B Mgr. Ivana Balogová 3. Netřídní učitelé Mgr. Alena Hradilová Mgr. Vladislava Beránková Martina Dvořáková Jakub Fischer Jana Kubernátová 4. Vychovatelky školní družiny I. oddělení Tereza Genserová II. oddělení Alena Babčaníková III. oddělení Marta Malá IV. oddělení Vladěna Kalašová 3

4 5. Uvádějící učitelky uvádějící pedagog Mgr. Dana Mišáková Mgr. Helena Čejková Mgr. Lenka Perestjuková uváděný pedagog Kristýna Repková Jakub Fischer, Jana Kubernátová Mgr. Petra Milková 6. Správní zaměstnanci Hospodářka Školník Uklízečky Miroslava Birošová Oldřich Čtvrtníček Jaromíra Bartlová Nasťa Bláhová Hana Kůsová Věra Lukešová 7. Pracovnice školní jídelny Vedoucí jídelny Hlavní kuchařka Pomocné kuchařky Darina Bendová Miroslava Lebdušková Alena Kochová Alena Mayerová Lucie Hyklová 8. Přidělení pracoven pracovna Fyzika Chemie Přírodopis Výtvarná výchova Anglický jazyk Německý jazyk Knihovna a studovna Žákovská kuchyňka Žákovské dílny Výpočetní technika Tělocvična Kmenové třídy Oddělení družiny Jan Panský Ing. Miloslava Kohoutová Ing. Martina Frimlová dočasně zrušena dočasně zrušena Mgr. Vladislava Beránková Mgr. Michaela Krouparová Ing. Miloslava Kohoutová Ing. Miloslava Kohoutová Martina Dvořáková Mgr. Lenka Perestjuková třídní učitelé vychovatelky školní družiny jméno 4

5 9. Přidělení kabinetů kabinet jméno kabinet jméno Čj Mgr. Alena Hradilová nářaďovna Ing. Martina Frimlová Ov Mgr. Alena Hradilová skleník Ing. Martina Frimlová D, Aj Mgr. Helena Čejková Př Ing. Martina Frimlová Ch Ing. Miloslava Kohoutová M, Dia Mgr. Dana Kulhánková Hv Jakub Fischer Nj Mgr. Vladislava Beránková Z, Tv Mgr. Lenka Perestjuková VT Martina Dvořáková F Jan Panský Vv Mgr. Stanislav Hakl I.stupeň Mgr. Jaromíra Repková PvTP Ing. Miloslava Kohoutová 10. Sklady učebnice Miroslava Birošová Potraviny Darina Bendová mycí a čistící prostř. Oldřich Čtvrtníček 11. Funkce na škole výchovná poradkyně A. Hradilová zdravotník M. Birošová, P.Štěrbová metodik prevence P. Štěrbová sběrový referent J. Milecká, O. Čtvrtníček metodik ICT Martina Dvořáková správce webu L. Čanda, S. Hakl environmentalista D. Kulhánková Knižní klub J. Milecká správce zahrady Oldřich Čtvrtníček správce sborovny H. Čejková 12. Organizace soutěží a olympiád matematika český jazyk anglický jazyk německý jazyk* výtvarná výchova přírodopis zeměpis dějepis fyzika chemie sport hudební výchova Mgr. Dana Kulhánková Mgr. M. Krouparová Mgr. Helena Čejková Mgr. Vladislava Beránková Mgr. Eva Culková Ing. Martina Frimlová Mgr. Lenka Perestjuková Mgr. Petra Milková Mgr. Leona Koritinová Ing. Miloslava Kohoutová Mgr. Lenka Perestjuková, Mgr. Pavla Štěrbová Mgr. Ivana Balogová, Jakub Fischer, Jana Kubernátová * pokud se vyučuje 5

6 13. Metodické orgány předsedkyně I. Velcová I. stupeň členové učitelé I. stupně, S. Hakl předsedkyně H. Čejková humanitní A.Hradilová,M.Krouparová,M.Dvořáková,V.Beránková,S.Hakl předměty členové P. Milková, J. Fischer, J. Kubernátová předsedkyně D. Kulhánková přírodovědné M. Frimlová, M. Kohoutová, J. Panský předměty členové M. Dvořáková, L. Perestjuková, L. Koritinová školní předsedkyně A. Babčaníková družina členové T.Genserová, M. Malá, V. Kalašová Návrh náplně činnosti metodických orgánů předávání zkušeností (podle možností vzájemné hospitace) spolupráce s výchovnou poradkyní a metodikem prevence informace z kurzů a seminářů zapojení žáků do soutěží a olympiád úpravy sešitů frekvence domácích úkolů, problematika podepisování úkolů rodiči časové a tématické plány schůzky metodických orgánů 5x ročně (jinak dle potřeby),zápisy odevzdávat minimálně 1 den před PR žáci s poruchami učení, plány učiva, dodržování pravidel pro hodnocení žáků hodnocení žáků v předmětech Vv, Tv a Hv s přihlédnutím k individuálním možnostem žáka další vzdělávání pedagogických pracovníků podklady pro webové stránky tvorba a změny ŠVP 14. Koordinátoři tvorby a aktualizací ŠVP hlavní koordinátor Mgr. Jaromíra Repková I. stupeň Mgr. Jaromíra Repková humanitní obory Mgr. Helena Čejková přírodovědné obory Mgr. Dana Kulhánková 15. Projekt EU Peníze školám: Interaktivní škola vedoucí projektový manažer projektový manažer projektový manažer pro ICT projektový manažer pro zveřejňování finanční manažer Mgr. Stanislav Hakl Ing. Miloslava Kohoutová Martina Dvořáková Mgr. Leona Koritinová Miroslava Birošová 6

7 16. Koordinátoři výuky cizích jazyků anglický jazyk ruský jazyk* německý jazyk* Mgr. Helena Čejková Mgr. Helena Čejková Mgr. Vladislava Beránková * Pokud se vyučuje 17. Školní akce Přivítání prvňáčků Mikulášská besídka Vánoční besídka, setkání patronátních tříd Zimní opejkačka s koulovačkou a ohňostrojem Den otevřených dveří Zápis do 1. tříd Plavecký výcvik 2.-3.třídy Den dětí Rozloučení s žáky 9. tříd Besedy v knihovně Soutěže a olympiády Divadelní představení, kulturní akce (kino,...) Školní výlety Adopce na dálku Matematická soutěž Klokan (jen vybraní žáci) Burza středních škol Chomutov Sběr plastových víček Celoškolní projekty Memoriál Dany Nerudové (jaro 2013) Lyžařský výcvik Boží Dar Škola v přírodě I. stupeň TU 1. a 9. tříd, M. Kohoutová TU 9. tříd TU, vychovatelky ŠD J. Panský, J. Fischer, S. Hakl M. Kohoutová TU budoucích 1.tříd učitelé TV, TU TU TU 1. a 9. tříd, M. Kohoutová vyučující českého jazyka pověření pracovníci (viz výše) TU, M. Kohoutová, učitelé Čj TU S. Hakl, H. Čejková D. Kulhánková A. Hradilová O. Čtvrtníček M. Kohoutová S. Hakl, H. Čejková J. Panský D. Mišáková 18. Sportovní soutěže měsíc akce měsíc akce 10 běh do vrchu 02 přebory ve šplhu 11 florbal 03 vybíjená 12 Vánoční trojboj 04 Jarní kadaňské běhání, přehazovaná 01 Kadaňská laťka 05 přehazovaná 06 plavecká štafeta, O pohár Max. Fíka 7

8 19. Celoškolní projekty Termín Projekt Zodpovídá probíhá Bez obalu na obaly třídění odpadů D. Kulhánková probíhá Interaktivní škola (EU peníze školám) ŘŠ, ZŘŠ Čarodějnické učení všichni Den dětí TU probíhá Adopce na dálku S. Hakl, H. Čejková příprava Ekoškola D. Kulhánková, S. Pučelíková probíhá Čtení pomáhá M. Krouparová probíhá Voda a ropa D. Kulhánková probíhá Projekt Kadaň Vara (SWE) S. Hakl, J. Fischer Multimediální výchova M.Krouparová, L.Koritinová 20. Výzdoba školy vestibul M. Frimlová, O. Čtvrtníček, P. Pavelková přízemí nástěnky, vitríny TU tříd v přízemí, vychovatelky ŠD nástěnka u jídelny, ŠD vychovatelky ŠD druhá nástěnka u jídelny M. Kohoutová nástěnka vedle kanceláře vedení školy, M. Birošová nástěnné vitríny L. Perestjuková, M. Kohoutová nástěnka Tv L. Perestjuková I. patro nástěnky u tříd TU přilehlých tříd - chemie M. Kohoutová, D. Kulhánková - ostatní nástěnky učitelé Vv II. patro - fyzika J. Panský - nástěnka VP a MP A. Hradilová, P. Štěrbová - ostatní nástěnky učitelé Vv květinová výzdoba školy M. Frimlová, O. Čtvrtníček EKO nástěnka D. Kulhánková Mimoškolní akce J. Panský Anglický jazyk učitelé Aj 21. Pedagogické rady a porady 1. pedagogická rada 1. část , 2. část PO,ST 2. pedagogická rada ST 3. pedagogická rada ČT 4. pedagogická rada ST 5. pedagogická rada ST 8

9 21.1. Hlavní náplň pedagogických rad a) Kontrola usnesení b) Výsledky a závěry kontrolní činnosti c) Hodnocení prospěchu a chování žáků d) Závěry a usnesení Pracovní porady a) porady učitelů - provozní porady - většinou první pracovní den v měsíci od 7.10 hod v odborné učebně b) porady vedení - každé pondělí od 8.00 do 8.30 hod v ředitelně školy c) porady SZ - většinou první pracovní den v měsíci od 8.00 hod v ředitelně školy d) porady se Školskou radou určuje ŠR e) porady s výchovnou poradkyní každý poslední pátek v měsíci 22. Zastupování třídních učitelů Vždy v ročníku A B třída třídní učitel zastupující třídní učitel 2.C Mgr. Pavlína Pavelková Mgr. Dana Mišáková 23. Schůzky rodičů třídy organizační záležitosti PO třídy plán třídního učitele, plán školy, režim školy,... ST třídy informace o prospěchu a chování ÚT třídy třídní schůzky mezi šesti očima ÚT třídy informace o prospěchu a chování ÚT 9

10 24. Organizace výuky Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohodě Do časových a tématických plánů budou zapracovány Volba povolání Dopravní kurz projekt Zdravé zuby Minimální preventivní program Ochrana člověka za mimořádných událostí Školní plán ekologické výchovy a vzdělávání Výchova ke zdraví Sexuální výchova, problematika dětské pornografie Kyberšikana ročník I. stupeň I. stupeň Disponibilní dotace* Český jazyk, matematika I. stupeň (alternativní výuka) Informatika I. stupeň Vlastivěda Český jazyk, matematika II. stupeň (alternativní výuka) Přírodopis (alternativní výuka) Dějepis (alternativní výuka) Zeměpis (alternativní výuka) Fyzika (alternativní výuka) Informatika (alternativní výuka) Rodinná výchova (alternativní výuka) * přiřazení v jednotlivých ročnících viz ŠVP 11 hod 1 hod 2 hod 7 hod 2 hod 1 hod 2 hod 1 hod 2 hod 1 hod Zařazení volitelných předmětů do výuky 7. třída přírodovědný seminář, informatika, německý jazyk 8. třída domácnost, přírodovědný seminář, informatika 9. třída dramatická výchova, sportovní hry, informatika 10

11 24.5. Výuka cizích jazyků třída anglický jazyk 3 hod 7. třída německý jazyk druhý cizí jazyk 2 hod Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Upřednostňovanými oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova s důrazem na emoční inteligenci, moderní metody v didaktice výuky a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Preferovány budou semináře lektora přímo ve škole, popřípadě víkendové výjezdy, aby byl proškolen celý sbor. Více viz Plán DVPP Kontrolní činnost vedení školy a) hospitační činnost cílená (ohlášená předem) necílená (bez předchozího oznámení) b) kontrolní testy v jednotlivých předmětech, testy SCIO,... c) výstupní prověrky d) kontroly sešitů, notýsků, žákovských knížek (frekvence pochval, poznámek, dostatek podkladů pro klasifikaci) e) práce třídního učitele, úprava třídy, plnění plánu TU f) úprava pracoven a kabinetů Zaměření hospitační činnosti využití moderních technologií využití pomůcek ve vyučovacím procesu soulad s ŠVP, plnění osnov a časových plánů vyvození nového učiva formy ověřování vědomostí samostatná práce žáků ve vyučovacím procesu formy práce ve vyučovacím procesu, skupinové práce,... vztah učitel - žák vyjadřování učitelů a žáků - spisovná čeština, odpovědi celou větou práce s chybou přiměřené metody výuky relaxace žáků ve vyučovacích hodinách více viz Plán kontrolní činnosti Kontrolní činnost vedení školy se řídí "Plánem kontrolní činnosti na školní rok 2012/2013". 11

12 25. Prázdniny ve školním roce 2012/2013 Začátek školního roku pondělí Podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 Vánoční prázdniny sobota 22. prosince ledna 2013 Začátek vyučování po vánočních prázdninách čtvrtek 3. ledna 2013 Ukončení I. pololetí čtvrtek 31. ledna 2013 Pololetní prázdniny pátek 1. února 2013 Jarní prázdniny pondělí 11. března - neděle 17. března 2013 Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013 Ukončení II. pololetí pátek 28. června 2013 Hlavní prázdniny sobota 29. června - neděle 1. září Ředitelská volna * * změna vyhrazena dle potřeby podle Školského zákona 27. Zápis do prvního ročníku Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) ve dnech 15. ledna až 15. února O odkladu školní docházky rozhoduje podle 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Na rozhodnutí ředitele se vztahuje správní řád pouze v případě záporného rozhodnutí. 12

13 28. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i nadále jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Upozorňujeme, že od 1. ledna 2012 platí novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.), která přináší změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy. V návaznosti na tuto změnu byla novelizována i vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.). O těchto změnách je podána informace na webové stránce MŠMT le/ Tyto změny se týkají zejména: Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky; v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává. Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Podle 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Pedagogická rada byla s tímto Plánem školy seznámena dne Mgr. Stanislav Hakl ředitel školy 13

14 29. Přehled soutěží a olympiád ve školním roce 2012/2013 (Kompletní přehled najdete na stránkách MŠMT: ) A 1) Matematická olympiáda (62. ročník) - 8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P ZŠ - Š (Z5 a Z9 - do , Z6 až Z8 do ), O (Z5 a Z , Z6 až Z ), K (Z ) SŠ Š (A , B a C , P - do ), K (A , B a C , P ), Ú (A a P , Hradec Králové) Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, Praha 1, tel , fax , A 2) Fyzikální olympiáda (54. ročník) - 7 kategorií dle ročníku školy. Soutěž začíná jednotně v kategoriích A až F , v kategorii G Kat. A (4. ročník SŠ, konec 1. kola , 2. kolo , 3. kolo Brno ve dnech ), kat. B (3. ročník SŠ, konec 1. kola , 2. kolo ), kat. C (2. ročník SŠ, konec 1. kola , 2. kolo ), kat. D (1. Ročník SŠ, konec 1. kola , 2. kolo ), kat. E (9. ročník základní školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií, konec 1. kola , 2. kolo , 3. kolo ), kat. F (8. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií, konec 1. kola , 2. kolo ), kat. G, zvaná Archimédiáda (7. ročník, základní školy a příslušný ročník víceletých gymnázií, konec 1. kola , druhé kolo dle instrukcí OKFO kolem ). Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, tel , A 3) Chemická olympiáda (49. ročník) - 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy ZŠ D - Š ( ), O (1. a ), K ( ) SŠ A - Š ( ), K ( ), Ú ( , Brno) B - Š ( ), K ( ) C - Š ( ), K ( ) SŠ s odb. zaměř. E - Š ( ), K ( ), Ú ( , Brno) Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 Dejvice, tel , A 4) Biologická olympiáda (47. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy (A, B, C a D) ZŠ C - ŠK (do ), OK ( ), KK ( ) D - ŠK (do ), OK ( ), KK dle rozhodnutí krajské komise (5/2013) SŠ A - ŠK (do ), KK ( ), ÚK ( , České Budějovice) B - ŠK (do ), KK ( ) Kontaktní adresa: Ing. Helena Božková, sekretariát Biologické olympiády, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, tel , A 5) Soutěže v cizích jazycích - 6 jazyků (němčina - N, angličtina - A, francouzština - F, ruština - R, španělština - Š, latina - L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2-7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy N: ZŠ I. A - Š (do ), O (do ) ZŠ II. A - Š (do ), K (do ), Ú (do , Praha) G II. B - Š (do ), /O (do ) podle rozhodnutí krajů/, K (do ), Ú (do , Praha) ZŠ, G II. C - Š (do ), K (do ), Ú (do , Praha) SŠ III. A - Š (do ), O (do ), K (do ), Ú (do , Praha) SŠ III. B - Š (do ), K (do ), Ú (do , Praha) A: ZŠ I. A, I. B - Š (do ), O (do ) ZŠ II. A - Š (do ), O (do ), K (do ), Ú (do 5/2013, Praha) G II. B Š (do ), O (do ), K (do ), Ú (do 5/2013, Praha) ZŠ II. C - Š (do ), K (do ), Ú (do 5/2013, Praha) SŠ III. A - Š (do ), O (do ), K (do ), Ú (do 5/2013, Praha) SŠ III. B - Š (do ), K (do ), Ú (do 5/2013, Praha) F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 - Š (1/2013), K (2/2013), Ú (4/2013, Praha) Š: SŠ I, II - Š (1/2013), K (3/2013), Ú (5/2013, Praha) 14

15 R: ZŠ - Š (1/2013), O (2/2013) SŠ I, II - Š (1/2013), K (2/2013), Ú (4/2013, Praha) L: SŠ A, B - Š (1/2013), zemské kolo (2-3/2013), Ú (4/2013, Praha) Kontaktní adresa: NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, Praha, Ing. Miroslava Fatková (N), tel , Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel , Ing. Jana Ševcová (A, R), tel , A 6) Olympiáda v českém jazyce (39. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy ZŠ, SŠ - Š ( ), O ( ), K ( ), Ú ( ) Kontaktní adresa: PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, tel , A 7) Dějepisná olympiáda (42. ročník) - 1 kategorie dle ročníku školy ZŠ - Š ( ), O ( ), K ( ), Ú (5-6/2013) Kontaktní adresa: Mgr. Eliška Zelendová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, tel , e- A 8) Zeměpisná olympiáda (15. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy ZŠ A - 6. roč., B - 7. roč., C roč., SŠ D Š (do ), O ( ), K ( ), Ú ( , Praha) Kontaktní adresa: RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, Praha 2, tel , A 9) Středoškolská odborná činnost (35. ročník) - 18 oborů SŠ - Š (2-3/2013), O (4/2013), K (do ), Ú (6/2013, Brno) Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, tel , A 10) Matematický klokan (19. ročník) - mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru - 6 kategorií dle ročníku školy: Cvrček (2 a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamin (6. a 7. roč. ZŠ a prima a sekunda osmiletých gymnázií), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií), Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Student (3. a 4. roč. SŠ) ZŠ, SŠ Š ( ), O ( ), K ( ), Ú ( ) Kontaktní adresa:mgr. Eva Bartáková, Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, tel , A 11) Astronomická olympiáda (10. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy: GH (6. a 7. roč. ZŠ), EF ( roč. ZŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ) a AB (3. a 4. roč. SŠ) ZŠ, SŠ - Š (9-12/2012), K (1-3/2013), Ú (5/2013) Kontaktní adresa: Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, Ondřejov, tel , A 12) Turnaj mladých fyziků (26. ročník) - 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ) Písemná řešení do , regionální kola a , republikové finále - Opava, Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš Ph.D., Katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, tel , A 13) Pythagoriáda (36. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy ZŠ a SŠ pro žáky ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 5. ročník ZŠ - Š (1-2/2013), O (květen 2013) 6., 7. a 8. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Š (leden - únor 2013), O (květen 2013) Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, tel , mobil , Sportovní soutěže B 41) Fotbal 2 kategorie dle věku, (VI. A), chlapci ZŠ/SŠ O ( 9/2012), K (10/2012), kvalifikace (do 1. pol. 11/2012), Ú (2. pol. 11/2012) 15

16 B 42) Volejbal 1 kategorie dle věku, (V.), dívky a chlapci SŠ O (do 12/2012), K (do 1. pol. 2/2013), kvalifikace (do 2/2013), Ú (3/2013) B 44) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (45. ročník) 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci ZŠ O (do ), K (do ), Ú (6/2013) B 46) Florbal Orion Florbal Cup - 2 kategorie dle věku (III., IV) dívky a chlapci ZŠ/SŠ O (do ), K (do konce 1/2013), kvalifikace (do ), Ú (3/2013) B 47) Přespolní běh 1 kategorie dle věku (V.), chlapci a dívky, SŠ O (9/2012), K (do 1. pol. 10/2012), Ú (do konce 10/2012) B 48) Atletický čtyřboj 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci ZŠ O (1. pol. 5/2013), K ( ), Ú (6/2013) B 49) Minifotbal McDonald s Cup (16. ročník) 2 kategorie dle věku (I. a II.), smíšena družstva, ZŠ okrsek (do 3/2013), O (do ), K (do ), Ú (6/2013) B 50) Vybíjená Preventan Cup (6. ročník) 1 kategorie dle věku (II.), A otevřená, B dívky ZŠ okrsek (do 12/2012), O (do ), K (do ), Ú (6/2013) B 51) Basketbal 2 kategorie dle věku, (VI. A), dívky a chlapci ZŠ/SŠ O (do 11/2012), K (12/2012), kvalifikace (1/2013), Ú (2/2013) Výtvarné a ostatní soutěže Kompletní přehled najdete na stránkách MŠMT: 29. Státní svátky ČR a jiné významné dny Státní svátky České republiky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Významné dny České republiky 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO) 1. květen Svátek práce (den pracovního klidu) 5. květen Květnové povstání českého lidu 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Další významné dny 26. září Evropský den jazyků (Evropské jazykové portfolio- zavedení do výuky) 16

17 KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY 8. března Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír 21. března Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace od 21. března Týden solidarity s národy bojujícími proti rasismu a rasové diskriminaci 22. března Světový den vody 3. května Světový den svobody tisku 15. května Mezinárodní den rodiny 22. května Mezinárodní den biodiverzity od 25. května Mezinárodní den solidarity s lidmi z nesamosprávných území 4. června Mezinárodní den dětí, které se staly obětmi agrese 5. června Světový den životního prostředí 17. června Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha 20. června Světový den uprchlíků 26. června Světový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi 26. června Mezinárodní den na podporu obětí mučení první sobota Mezinárodní den družstev v červenci 11. července Světový den populace 9. srpna Mezinárodní den původních obyvatel světa 12. srpna Mezinárodní den mládeže 16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy září Mezinárodní den míru (zahajovací den zasedání Valného shromáždění OSN) 1. října Mezinárodní den seniorů první pondělí v říjnu Světový den lidských sídel druhá středa v říjnu Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof října Mezinárodní týden vesmíru 16. října Světový den výživy 17. října Světový den za odstranění chudoby 24. října Den Spojených národů října Týden za odzbrojení 16. listopadu Mezinárodní den tolerance 20. listopadu Den industrializace Afriky 21. listopadu Světový den televize 25. listopadu Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách 29. listopadu Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem 1. prosince Světový den boje proti AIDS 2. prosince Mezinárodní den za vymýcení otroctví 3. prosince Mezinárodní den osob s postižením 10. prosince Den lidských práv 18. prosince Mezinárodní den migrantů DALŠÍ MEZINÁRODNÍ DNY 21. února Mezinárodní den mateřského jazyka 23. března Světový meteorologický den 7. dubna Světový den zdraví 23. dubna Světový den knihy a vydavatelských práv 17. května Světový den telekomunikací 31. května Světový den bez tabáku 23. srpna Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení 8. září Mezinárodní den gramotnosti poslední týden v září Světový den námořnictva 5. října Světový den učitelů 9. října Světový den pošty 10. října Světový den duševního zdraví 24. října Světový den informací o rozvoji 20. listopadu (různí se) Světový den dětí 5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj 7. prosince Mezinárodní den civilního letectví Den dětí se v České republice slaví 1. června. Den učitelů se v České republice slaví 28. března. 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více