Bethesda 2010 systém pro sjednocené hlášení (reporting) tenkojehlových aspiračních biopsií štítné žlázy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bethesda 2010 systém pro sjednocené hlášení (reporting) tenkojehlových aspiračních biopsií štítné žlázy"

Transkript

1 Bethesda 2010 systém pro sjednocené hlášení (reporting) tenkojehlových aspiračních biopsií štítné žlázy Doc. MUDr. Jaroslava Dušková,CSc,FIAC Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha Litomyšl 2012

2 Litomyšl 2012

3 Systém navržen v květnu 2007 na setkání 150 expertů v Bethesdě National Cancer Institute (NCI) Thyroid fine-needle Aspiration (FNA) State of the Science Conference a průběžně oponován 17 publikacemi v Acta Cytologica 55/6/11 ( )

4 Informace v českém jazyce Pro patology Dušková J.: Nový systém pro sjednocené hodnocení tenkojehlových aspiračních biopsií štítné žlázy Bethesda Cesk.Patol., 2011,47, 1, 8-14 Pro endokrinology Dušková, J.: Nový systém mezinárodně sjednoceného hodnocení tenkojehlových aspiračních biopsií štítné žlázy: Bethesda klasifikace DMEV, 13, 2010, č.4,

5 Sjednocené hlášení pouze napomáhá sjednocenému hodnocení

6

7 Doporučené diagnostické kategorie Bethesda systému (2010) pro hlášení tyreoidálních cytopatologií I.Nediagnostický nebo nedostatečný vzorek (ND/UNS) Pouze cystická tekutina Bezbuněčný vzorek Jiné (překryto krví, sraženinami, artefakty, atd.) II.Benigní (BFN, LT ) Odpovídající nejspíše benignímu folikulárnímu uzlu (zahrnuje adenomatoidní uzel, koloidní uzel atd.) Odpovídající nejspíše lymfocytární (Hashimotově) tyreoiditis v příslušném klinickém kontextu Odpovídající nejspíše granulomatosní (subakutní ) tyreoiditis Jiné III. Atypie nejistého významu nebo folikulární léze nejistého významu (AUS/FLUS) IV. Folikulární neoplazie nebo podezření z folikulární neoplazie (FN/SFN) Uveďte, zda z Hürthleho buněk (onkocytární) V. Podezření z malignity (SFM) Podezření z papilárního karcinomu Podezření z medulárního karcinomu Podezření z metastatického karcinomu Podezření z lymfomu Jiné VI. Maligní (PTC, PDTC, MC, UTC, ) Papilární karcinom Málo diferencovaný karcinom Medulární karcinom Nediferencovaný (anaplastický) karcinom Spinocelulární karcinom Smíšený karcinom (specifikujte) Metastatický karcinom Non-Hodgkinův lymfom Jiné

8 I.Nediagnostický nebo nedostatečný vzorek (ND/UNS) Pouze cystická tekutina Bezbuněčný vzorek Jiné (překryto krví, sraženinami, artefakty, atd.) obsah cysty s makrofágy 6 x 10 nekróza

9 II.Benigní - odpovídající nejspíše benignímu folikulárnímu uzlu lymfocytární (Hashimotově) tyreoiditis granulomatosní (subakutní ) tyreoiditis Jiné (BFN, LT ) 6 x 10

10 III. Atypie nejistého významu nebo folikulární léze nejistého významu (AUS/FLUS) 6 x 10

11 post PTE hyperplasia (AUS/FLUS)

12 B III AUS repair Litomyšl 2012

13 (AUS/FLUS) case 319 Hyperplastic goitre

14 IV. Folikulární neoplazie nebo podezření z folikulární neoplazie Uveďte, zda z Hürthleho buněk (onkocytární) (FN/SFN)

15 IV. FN/SFN proliferující mikrofolikulární léze (adenom)

16 IV. FN/SFN proliferující mikrofolikulární léze (ca)

17 onkocyty

18 V. Podezření z malignity SFM Podezření z papilárního karcinomu Podezření z medulárního karcinomu Podezření z metastatického karcinomu Podezření z lymfomu Jiné nekróza

19 V. SFM / FVPTC ca papillare makro folikulární varianta

20 Dušková J, Tretiník P.: Papillary Thyroid Carcinoma: an Easy Fine Needle Aspiration Biopsy Diagnosis? Acta Cytol. 2011;55(2): Epub 2011 Feb 15. Studie provedená před TBSRTC. Obsahuje VŠECHNY kategorie s výjimkou BII

21 VI. Maligní Papilární karcinom Málo diferencovaný karcinom Medulární karcinom Nediferencovaný (anaplastický) karcinom Spinocelulární karcinom Smíšený karcinom (specifikujte) Metastatický karcinom Non-Hodgkinův lymfom Jiné

22 ca papillare cytoblok

23 cytoblok kalcitonin carcinoma medullare

24 Nediferencovaný mal. tumor, ca vs.

25 Závěry (po nastudování) nově navržená klasifikace thyreoidálních FNAC Bethesda 2010 nemění styl naší práce nárok na reprezentativnost vzorku je zvýšen 5x5 6x10 pro srovnání s mezinárodními sestavami standardně předřazujeme skupinovou klasifikaci. Ostatní kategorie předdefinovaných závěrů mohly zůstat nezměněny

26 Závěry (po 1,5 roce používání ) nově navržená klasifikace thyreoidálních FNAC Bethesda 2010 nemění styl naší práce nárok na reprezentativnost vzorku je zvýšen 5x5 6x10 pro srovnání s mezinárodními sestavami standardně předřazujeme skupinovou klasifikaci. Ostatní kategorie předdefinovaných závěrů mohly zůstat nezměněny Litomyšl 2012

27 TBSRTC má pro 5 letech neoficiální a 2 letech oficiální existence odpůrce (GB UK RCP 5 stupňová klasifikace s členěním, velmi podobná, převoditelná) kritiky zastánce Litomyšl 2012

28 Rezervovaný postoj 4 evropští experti FV, BC-P, MT, FS 116 případů : celkový konsensus 62% nejhorší shoda v B III ASU/FLUS, a BIV FN/SFN Cochand-Priollet B, Schmitt FC, Tötsch M, Vielh P. The Bethesda terminology for reporting thyroid cytopathology: from theory to practice in Europe. Acta Cytol. 2011;55(6): Litomyšl 2012

29 Litomyšl 2012

30 B I - opakovat riziko malignity se po opakovaně nediagnostických aspiracích nemění n=694, 18% ověřeno Jo VY, Vanderlaan PA, Marqusee E, Krane JF. Repeatedly nondiagnostic thyroid fine-needle aspirations do not modify malignancy risk. Acta Cytol. 2011;55(6): riziko malignity se po opakovaně nediagnostických aspiracích významně snižuje n=1671;14% ověřeno Renshaw AA. Significance of repeatedly nondiagnostic thyroid fine-needle aspirations. Am J Clin Pathol May;135(5): dg. přesnost se při kratším než 3 měs. odstupu nesnižuje Singh RS, Wang HH.: Timing of repeat thyroid fine-needle aspiration in the management of thyroid nodules. Acta Cytol. 2011;55(6): Litomyšl 2012

31 B III AUS - závisí na zkušenosti hodnotitele, četnost má inverzní vztah k následné malignitě; neměla by přesáhnout 7% Vanderlaan PA, Krane JF, Cibas ES. : The frequency of 'atypia of undetermined significance' interpretations for thyroid fine-needle aspirations is negatively correlated with histologically proven malignant outcomes. Acta Cytol. 2011;55(6): B III AUS - největší riziko následné malignity má podskupina s jadernými znaky možného papilárního karcinomu 2 studie Olson MT, Clark DP, Erozan YS, Ali SZ.: Spectrum of risk of malignancy in subcategories of 'atypia of undetermined significance'. Acta Cytol. 2011;55(6): Luu MH, Fischer AH, Stockl TJ, Pisharodi L, Owens CL. Atypical follicular cells with equivocal features of papillary thyroid carcinoma is not a low-risk cytologic diagnosis. Acta Cytol. 2011;55(6): B III FLUS - dif. dg. BII, BIV, BV - FVPTC Ohori NP, Schoedel KE. : Variability in the atypia of undetermined significance/follicular lesion of undetermined significance diagnosis in the Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: sources and recommendations. Acta Cytol. 2011;55(6): Litomyšl 2012

32 Vlastní váhání v užití TBSRTC B I kvant. limit ; osmot. narušení buněk u zánětu B II ne B III AUS/FLUS velmi málo užívaná kategorie doplněna dif. dg. B IV FN/SFN B V SFM/ BIV B VI M - NOS onko Litomyšl 2012

33 BI BIII BV BVI? F 10 let jediná buněčná formace zachycená na okraji silného hemoragického pozadí Litomyšl 2012

34 B IV B V?

35 chromogranin chromogranin calcitonin calcitonin TGB TGB

36 New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, New York Hlenotvorba je v karcinomech štítné žlázy obvyklá. Yang GC, Scognamiglio T, Kuhel WI. Fine-needle aspiration of mucin-producing thyroid tumors. Acta Cytol. 2011;55(6): Litomyšl 2012

37 National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan Polymorfismus medulárního karcinomu a fenotypická podobnost v rámci familiárního onemocnění mají genetické pozadí. 13 případů FNA s ověřeným MTC 5 rodin s MEN 2a nebo FMTC fenotyp nádoru obdobný v rámci fam. forem koreloval s typem mutace a může mít prognostický význam Chang JS, Chang CF, Yang WS, Chang TC. The Relationship of Cytomorphology of Medullary Thyroid Carcinomas between Family Members with the Same RET Proto-Oncogene Mutation. Acta Cytol. 2011;55(6): Litomyšl 2012

38 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, BRAF mutace se vyskytují s vyššími stadii PTC, nepomohou při specifikaci suspektních a atypických nálezů 52 případů, 46% mělo mutaci, vyšší stupeň recidiv a vyšší stadium Colanta A, Lin O, Tafe L, et al.:braf Mutation Analysis of Fine-Needle Aspiration Biopsies of Papillary Thyroid Carcinoma: Impact on Diagnosis and Prognosis. Acta Cytol. 2011;55(6): Litomyšl 2012

39 Department of Pathology, Yale University School of Medicine, New Haven, Conn., USA. Přítomnost BRAF mutace ve FNA FLUS zvyšuje pravděpodobnost malignity 84 případů, 49 ověřeno, 16x mutace + a všechny tyto se ukázaly být PTC Adeniran AJ, Hui P, Chhieng DC, et al.: BRAF Mutation Testing of Thyroid Fine-Needle Aspiration Specimens Enhances the Predictability of Malignancy in Thyroid Follicular Lesions of Undetermined Significance. Acta Cytol. 2011;55(6):570-5 Litomyšl 2012

40 Department of Patholog ARUP Laboratories, Inc., and Department of Pathology, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA. Detekce BRAF mutace ve FNA pomocí alela specifické PCR má analytickou sensitivitu 0,01% 83 vzorků od 37 pacientů mikrodisekce nádorových buněk z FNA i paraf. bloků, výplachy jehly amplifikace se zablokováním WT BRAF zvýšila citlivost detekce BRAF V600E Detekce mutovaného BRAF může napomoci rozhodování o rozsahu chir. výkonu Smith GD, Zhou L, Rowe LR, et al.: Allele-Specific PCR with Competitive Probe Blocking for Sensitive and Specific Detection of BRAF V600E in Thyroid Fine-Needle Aspiration Specimens. Acta Cytol. 2011;55(6): Litomyšl 2012

41 Děkuji za pozornost

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO přehled POSTAVENÍ CHIRURGIE VE STAGINGU A TERAPII POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU THE ROLE OF SURGERY IN STAGING AND THERAPY OF ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER V. JEDLIČKA, I. ČAPOV,

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky KAZUISTIKA X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky X-linked Myotubular Myopathy: a Novel Mutation in the MTM-1 Gene Case Reports Souhrn Mutace v MTM-1

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Jana Haberlová 1, MUDr. Radim Mazanec Ph.D. 2, MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 1 1

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Jana Haberlová 1, MUDr. Radim Mazanec Ph.D. 2, MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 1 1 DĚDIČNÉ PERIFERNÍ NEUROPATIE MUDr. Jana Haberlová 1, MUDr. Radim Mazanec Ph.D. 2, MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 1 1 Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř 2. LF UK a FN Motol, Praha 2 Neurologická klinika

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát Přehledný referát Rettův syndrom Rett Syndrome Souhrn Rettův syndrom (RTT) je vážné X vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován

Více

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu Kypros H. Nicolaides Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu 3 Fetal Medicine Foundation, 2004 137 Harley Street, London WIG 6BG,

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PATHOLOGIC CONDITIONS IN THE SELLA REGION přehledový článek Jan Žižka Radiologická klinika Lékařské fakulty

Více

Ne uromuskulární kongres v Brně

Ne uromuskulární kongres v Brně Ne uromuskulární kongres v Brně 50 účastníků z obo u břehů řeky Moravy se letos sešlo na prvním společném Česko- slovenském ne uromuskulárním kongresu v Brně. Do ufám, že jsme s kolegy ze Slovenska založili

Více

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK How to measure party identification? Abstract: This study has two key aims. First, it explores

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí DOPORUČENÉ POSTUPY Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders

Více

Analýza koronárního trombu u nemocných s infarktem myokardu: změna názoru na vznik akutního uzávěru věnčité tepny

Analýza koronárního trombu u nemocných s infarktem myokardu: změna názoru na vznik akutního uzávěru věnčité tepny 178 Analýza koronárního trombu u nemocných s infarktem myokardu: změna názoru na vznik akutního uzávěru věnčité tepny Jan Vojáček 1, Ivo Šteiner 2, Josef Špaček 2, Josef Bis 1, Jaroslav Dušek 1 1 1. interní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti xxxx T. JIRÁSEK,1 P. VÁCLAVEK2 1MEVET spol. s r.o., Praha 2Státní veterinární ústav Jihlava SOUHRN Jirásek T., Václavek P. Sliny prasat

Více

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Z pomedzia neurológie 37 Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Mgr. Lucie Augustini 1, MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 2 1 Rehabilitační oddělení NsP Nový Jičín 2 Klinika anesteziologie,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více