DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA"

Transkript

1 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

2 POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST COLBERT, ministr financí krále Ludvíka XIV. ZÁKONEM URČENÁ POVINNÁ PLATBA DO VEŘEJNÉHO ROZPOČTU, KTERÁ SE VYZNAČUJE NEÚČELNOSTÍ A NEEKVIVALENTNOSTÍ, TZN. UKLÁDÁ SE JAKO JEDNOSTRANNÁ POVINNOST BEZ NÁROKU PLÁTCE NA PLNĚNÍ ZE STRANY STÁTU. (WIKIPEDIA)

3 ZDROJ:

4 DANĚ PŘÍMÉ - DŮCHODOVÉ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB JEDNOTNÁ SAZBA 15% ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANÍCH Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav SLEVY NA DANI Z PŘÍJMU FO PŘEDMĚT DANĚ: PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍ POŽITKY (příjmy z pracovně právního vztahu, funkční platy, odměny členů statutárních orgánů PO, ) PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (ze živnosti, z jiného podnikání, z podílů společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností, ze zemědělské výroby, ) PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, podíly ze zisku s.r.o. a a.s., ) PŘÍJMY Z PRONÁJMU (příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů, pronájem movitých věcí kromě příležitostného pronájmu) OSTATNÍ PŘÍJMY (příležitostné činnosti, příležitostného pronájmu movitých věcí nebo zemědělské činnosti, která není provozována zemědělským podnikatelem, )

5 DANĚ PŘÍMÉ - DŮCHODOVÉ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB SLEVY NA DANI Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZDROJ:

6 DANĚ PŘÍMÉ - DŮCHODOVÉ DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB SAZBA DANĚ 19%, (INVESTIČNÍ, PODÍLOVÉ, PENZIJNÍ FONDY 5%) ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANÍCH Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav POPLATNÍKY DANĚ Z PŘÍJMU PO JSOU: OSOBY, KTERÉ NEJSOU FYZICKÝMI OSOBAMI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTŮ PODÍLOVÉ FONDY FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ A TRANSFORMOVANÝ FOND OBECNĚ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ PŘÍJMY (VÝNOSY) Z VEŠKERÉ ČINNOSTI A Z NAKLÁDÁNÍ S VEŠKERÝM MAJETKEM

7 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ POZEMKY A STAVBY ZAPSANÉ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČR SAZBA DANĚ ZÁVISÍ NA KVALITĚ POZEMKU, JEHO UMÍSTĚNÍ A ZPŮSOBU VYUŽITÍ SAZBA DANĚ U STAVEB ZÁVISÍ NA DRUHU A ZPŮSOBU VYUŽITÍ STAVBY ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANI Z NEMOVITOSTI č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav ZDROJ:

8 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ ZDROJ:

9 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ ZDROJ:

10 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ ZDROJ:

11 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ DĚDICKÁ NABYTÍ MAJETKU (MOVITÉHO I NEMOVITÉHO) DĚDĚNÍM ZÁKLADEM DANĚ JE CENA MAJETKU VÝŠE DANĚ JE ZÁVISLÁ NA VZTAHU MEZI ZŮSTAVITELEM A NABYVATELEM DĚDICTVÍ MEZI DĚTMI A RODIČI DANI NEPODLÉHAJÍ POPLATNÍKEM DANĚ JE DĚDIC ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTI č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav

12 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ DAROVACÍ BEZÚPLATNÉ NABYTÍ MAJETKU (MOVITÉHO I NEMOVITÉHO) NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍHO ÚKONU, A TO JINAK, NEŽ SMRTÍ ZŮSTAVITELE ZÁKLADEM DANĚ JE CENA MAJETKU VÝŠE DANĚ JE ZÁVISLÁ NA VZTAHU MEZI ZŮSTAVITELEM A NABYVATELEM POPLATNÍKEM DANĚ JE NABYVATEL (PŘI DAROVÁNÍ DO CIZINY DÁRCE) ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTI č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav

13 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ DĚDICKÁ A DAROVACÍ DAŇ DĚDICKÁ KOEF. 0,5 ZDROJ:

14 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI PŘEDMĚTEM DANĚ ÚPLATNÝ PŘEVOD NEBO PŘECHOD VLASTNICTVÍ K NEMOVITOSTEM, BEZÚPLATNÉ ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE NEBO JINÉHO PLNĚNÍ OBDOBNÉHO VĚCNÉMU BŘEMENI PŘI NABYTÍ NEMOVITOSTI DAROVÁNÍM, VYMĚŇUJÍ-LI SE NEMOVITOSTI - DAŇ SE VYBERE Z NEMOVITOSTI, JEJÍŽ DAŇ Z PŘEVODU JE VYŠŠÍ SAZBA DANĚ 4% POPLATNÍKEM DANĚ JE PRODÁVAJÍCÍ ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTI č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších úprav

15 DANĚ PŘÍMÉ - MAJETKOVÉ DAŇ SILNIČNÍ PŘEDMĚTEM DANĚ SILNIČNÍ MOTOROVÁ VOZIDLA A JEJICH PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, POUŽÍVANÁ K PODNIKÁNÍ NEBO K JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI. SAZBA DANĚ JSOU STANOVENY NA PEVNÉ ROČNÍ ČÁSTKY ZÁKLADEM DANĚ ZDVIHOVÝ OBJEM MOTORU U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A NEJVĚTŠÍ POVOLENÁ HMOTNOST A POČET NÁPRAV U OSTATNÍCH VOZIDEL ZÁKON STANOVÍ ZVLÁŠTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNÍC PLATÍ VŠICHNI ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANI SILNIČNÍ č. 16/1993 Sb. ve znění pozdějších úprav ZDROJ:

16 DANĚ NEPŘÍMÉ -UNIVERZÁLNÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘEDMĚTEM DANĚ ZBOŽÍ, SLUŽBY A NEMOVITOSTI SAZBA DANĚ ZÁKLADNÍ 21%, SNÍŽENÁ 15% (léky, potraviny, vodné a stočné, ) POVINNOST REGISTRACE JE DÁNA OSOBÁM, JEJICHŽ ROČNÍ OBRAT PŘESÁHL 1MIL. KČ FINANČNÍ SLUŽBY JSOU OD DANĚ OSVOBOZENY DAŇ SE ODVÁDÍ Z ROZDÍLU MEZI VSTUPY A VÝSTUPY ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav

17 DANĚ NEPŘÍMÉ -UNIVERZÁLNÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘÍKLAD ZDROJ: KURZ DANĚ A UČETNICTVÍ

18 DANĚ NEPŘÍMÉ - SELEKTIVNÍ DAŇ SPOTŘEBNÍ PŘEDMĚTEM DANĚ MINERÁLNÍ OLEJE, LÍH, PIVO A TABÁKOVÉ VÝROBKY SAZBA DANĚ PEVNĚ STANOVENÉ, KROMĚ CIGARET KOMBINACE PEVNÉ SAZBY A KONEČNÉ MALOOBCHODNÍ CENY PLÁTCI: FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY ŘÍDÍ SE ZÁKONEM O SPOTŘEBNÍ DANI č. 353/2003 Sb. ve znění pozdějších úprav PŘÍKLAD MOTOROVÁ NAFTA 10,95 Kč/l BENZÍN 12,84 Kč/l TABÁK (MIN. SAZBA) 2,10 Kč/cigaretu VÍNO ŠUMIVÉ A MEZIPRODUKTY 2340 Kč/hl VÍNO TICHÉ 0 Kč/hl

19 DANĚ NEPŘÍMÉ SELEKTIVNÍ EKOLOGICKÉ DANĚ DAŇ Z ELEKTŘINY SAZBA: 28,30 Kč/MWh OSVOBODIT LZE TZV. ŠETRNOU ELEKTŘINU (NAPŘ- VYROBENOU A ZÁROVEŇ SPOTŘEBOVANOU V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU) DAŇ Z PEVNÝCH PALIV ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ, KOKS, OSTATNÍ ÚHLOVODÍKY POUŽÍVANÉ K VÝROBĚ TEPLA SAZBA : 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNÚ OSVOBOZEN NAPŘÍKLAD PLYN PRO VÝROBU TEPLA V DOMÁCNOSTECH SAZBA: 264,80 Kč/MWh spalného tepla pro ostatní plyny v plynném stavu nebo svítiplyn, určený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů 34,20 Kč/MWh spalného tepla pro zemní plyn (plynný nebo zkapalněný) - určený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů 30,60 Kč/MWh spalného tepla pro zemní plyn (plynný nebo zkapalněný) určený pro výrobu tepla bez ohledu na způsob využití tepla 30,60 Kč/MWh spalného tepla pro zemní plyn (plynný nebo zkapalněný) určený k prodeji nebo používaný pro pohon například stacionárních motorů, strojů na stavbách nebo vozidla používaná mimo veřejné cesty

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 1. Úvod K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného

Více

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více