Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha"

Transkript

1 Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

2 Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka)

3 Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty

4 Souvislosti makroekonomické mikroekonomické pohled výrobce pohled spotřebitele právní důležité pro výrobce, dovozce, prodejce

5 Daň Daň je povinná a nenávratná, zpravidla pravidelně se opakující platba do veřejného rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu

6 Soustava daní v ČR Daňové a daním podobné příjmy Nedaňové příjmy Daňové příjmy Pojistné na SZ Přímé daně Cla Daně z příjmu Majetkové daně Všeobecné Nepřímé daně Spotřební daně Daně k ochraně ŽP DPFO DPPO Z nemovitostí DPH Silniční Dědická Darovací Z převodu nemovitostí Z uhlovodíkových paliv a maziv Z lihu Z piva Z vína Z tabákových výrobků

7 Daň z přidané hodnoty všeobecná daň ze spotřeby dani podléhají podnikající FO a PO plátcem jsou osoby překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně) předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění odpočet na vstupu daň se vypočítává z hodnoty statků dva druhy sazeb (základní a snížená)

8 Daň z přidané hodnoty: důsledky pro neřesti při zdanění samotného výrobku (u námi uvažovaných výrobků se vždy zdaňuje 22% sazbou) se zdaňuje jeho cena včetně spotřební daně, čímž dochází k faktickému zvýšení spotřební daně o 22 % DPH tvoří cca 18 % ceny pro konečného spotřebitele

9 Spotřební daně - přehled (Daň z uhlovodíkových paliv a maziv) Daň z lihu Daň z piva Daň z vína Daň z tabákových výrobků

10 Plátci daně právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené vybrané výrobky propuštěny

11 Předmět daně Předmětem daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené vybrané výrobky

12 Vznik daňové povinnosti při tuzemské výrobě dnem vyskladnění od výrobce při dovozu dnem vzniku celního dluhu

13 Základ daně Základem daně je množství vybraných výrobků, s výjimkou tabákových výrobků U tabákových výrobků je daň dvousložková, základem je množství i cena

14 Sazby daně jednotné pro celé ČR stanoveny ve zvláštní části zákona

15 Daň z lihu: předmět daně předmětem daně je líh (etylalkohol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích (mimo piva a vína), pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích překročí 1,2 % obj. alkoholu a dále u piva a vína, překročí-li 22 % obj. alkoholu denaturovaný líh je třeba denaturovat stanoveným prostředkem ve stanoveném množství, jinak se považuje za nedenaturovaný

16 Daň z lihu: Základ a sazby daně základem je množství lihu sazba daně je 234 Kč za litr etanolu v destilátech ovocných z pěstitelského pálení je sazba 95 Kč za litr etanolu

17 Daň z lihu: příklad 1 Jakou spotřební daň zaplatím z půllitrové láhve 40% lihoviny? Řešení: 0,5 * 0,4 * 234 Kč = 46,80 Kč (po započtení DPH 57,10 Kč) Z ceny lihoviny 100 Kč (fernet) tvoří DPH 18 Kč a SPD 46,80 Kč, tj. celkové zdanění je 64,80 Kč

18 Daň z lihu: příklad 2 Jakou spotřební daň zaplatím z litrové láhve 60% calvadosu, vypáleného v rámci pěstitelského pálení? Řešení: 1 * 0,6 * 95 Kč = 57 Kč

19 Daň z lihu: příklad 3 Kolik ušetří na spotřební dani výrobce, sníží-li u litrové láhve rumu obsah alkoholu z 40% na 35%? Řešení: 1 * (0,4-0,35) * 234 Kč = 11,70 Kč (po započtení DPH 14,27 Kč)

20 Daň z piva: předmět daně pivem se pro účely zákona rozumí slabě alkoholický výrobek, který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu, vzniklý zkvašením mladiny a odpovídající položce 2203 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku a dále směsi tohoto nápoje s nealkoholickými nápoji odpovídající položce 2206

21 Daň z piva: předmět daně Mladina je roztok cukrů a ostatních látek, získaný z různých druhů sladu, cukru nebo nesladovaných obilovin, povařený s chmelem nebo jinými chmelovými výrobky.

22 Koncentrace piva vyjadřuje se v procentech jako procentový obsah extraktu původní mladiny před zakvašením; ten se stanoví podle velkého Ballingova vzorce nebo podle upraveného vzorce

23 Velký Ballingův vzorec p(%) (2,0665A E 100 1,0665A s ).100 Upravený vzorec: p(%) = 2 A + E s + K

24 Malý nezávislý pivovar osoba, která formou podnikání vyrábí pivo a splňuje tyto podmínky: b) účast jiných subjektů podnikajících ve výrobě piva a sladu je max. 20 % c) výroba piva v licenci nepřekročí 49 % ročního výstavu d) provozní prostory nejsou propojeny s jiným výrobcem piva (jinak se sčítá) e) mladinu a mladé pivo nakupuje do 10 % svého výstavu piva za kal. rok

25 Daň z piva: základ daně Základem daně je množství piva v hektolitrech

26 Daň z piva: Sazba daně Lineární za každé celé procento extraktu původní mladiny Základní Snížená pro malé pivovary, odstupňovaná podle velikosti výstavu

27 Daň z piva: tabulka sazeb daně Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny do 10 tis. hl ročně 12,00 nad 10 do 50 tis. hl ročně 14,40 nad 50 do 100 tis. hl ročně 16,80 nad 100 do 150 tis. hl ročně 19,20 nad 150 do 200 tis. hl ročně 21,60 Základní sazba 24,00

28 Daň z piva: příklad 1 Kolik zaplatíte na spotřební dani za půllitr plzeňské dvanáctky? Řešení: 0,005 * 12 * 24,00 = 1,44 Kč (po započtení DPH 1,76 Kč) Z celkové ceny 25 Kč činí SPD 1,44 Kč a DPH 4,50 Kč, celkové zdanění je 5,90 Kč (při ceně 3,90 Kč je celkové zdanění 2,14 Kč)

29 Daň z piva: příklad 2 Kolik zaplatíte na spotřební dani za 50litrový sud 10stupňového piva z pivovaru s ročním výstavem hl? Řešení: 0,5 * 10 * 16,80 = 84 Kč (při započtení DPH 102,50 Kč) Z ceny sudu 1000 Kč je SPD 84 Kč a DPH 180 Kč, celkové zdanění je 264 Kč)

30 Daň z piva: příklad 3 O kolik Kč ročně se zvýší odvod SPD u pivovaru, který ročně vyrábí hl desítky a hl dvanáctky poté, co jej ovládne velký pivovar? Řešení: Původní odvod: * 10 * 16, * 12 * 16,80 = = Kč Nový odvod: * 10 * * 12 * 24 = = Kč Rozdíl: Kč Kč = Kč (při započtení DPH je rozdíl Kč)

31 Daň z vína: plátci daně Plátcem není osoba, která společně s osobami tvořícími domácnost nevyskladní více než 500 litrů vína ročně plátcem jsou ti, kteří vyskladní víno nabyté od osob uvedených výše

32 Daň z vína: předmět daně vína, která obsahují více než 1,2 % obj. alkoholu, nejvýše však 22 % (-> líh) révová vína, tj. výrobky vyrobené alkoholovým kvašením rmutu nebo hroznového moštu z odrůd révy vinné, a to buď úplným nebo částečným, které mohou být i obohaceny lihem vína dosycovaná CO 2, která při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 C C přetlak větší než 0,1 MPa šumivá vína, tj. výrobky vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín a nebo moštů, které při teplotě 20 C C dosahují přetlak nejméně 0,3 MPa

33 Daň z vína: předmět daně 2 desertní a desertní kořeněná vína, tj. výrobky vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu anebo vinného destilátu, případně koření cidry a perry, tj. výrobky vyrobené alkoholovým kvašením jablečných šťáv resp. hruškových šťáv bez obohacení lihem

34 Daň z vína: základ a sazby daně základem daně je množství vína v litrech sazby: dosycovaná vína 16,40 Kč šumivá vína 23,40 Kč révová vína 0 Kč desertní a desertní kořeněná vína 16,40 Kč cidry a perry 2,40 Kč nebo 16,40 Kč v závislosti na přetlaku a obsahu alkoholu ostatní výrobky v závislosti na přetlaku a obsahu alkoholu 0 Kč; 16,40 Kč; 23,40 Kč

35 Daň z vína: příklad 1 Kolik zaplatím na spotřební dani za 2 dcl révového vína? Řešení: 0 Kč Z celkové ceny skleničky 20 Kč je zdanění ve výši 3,60 Kč

36 Daň z vína: příklad 2 Kolik zaplatím na spotřební dani za láhev šumivého vína o objemu 0,75 l? Řešení: 0,75 * 23,40 Kč = 17,55 Kč (při započtení DPH 21,40 Kč) Z celkové ceny sektu 100 Kč je SPD 17,55 Kč a DPH 18 Kč, celkem tedy zdanění 35,55 Kč)

37 Daň z vína: příklad 3 Kolik zaplatím na spotřební dani za litrovou láhev 25% vína? Řešení: 1 * 0,25 * 234 Kč = 58,50 Kč jedná se o daň z lihu! (po započtení DPH 71,40 Kč)

38 Daň z tabákových výrobků Předmětem daně jsou tabákové výrobky, tj. cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupací a žvýkací tabáky a tabákový odpad tyto výrobky jsou zdaňovány dvousložkovou daní z jednotky množství z ceny

39 Daň z tabákových výrobků: základ daně základem daně pro procentní část je cena pro konečného spotřebitele (srv. DPH!!), pevně stanovená a na výrobcích uvedená základem daně pro pevnou část je množství v kusech příp. v kilogramech

40 Sazby daně cigarety do 70 mm: 0,36 Kč/ks + 22 % ceny, min. 0,67 Kč/ks cigarety nad 70 mm a tabákové vložky z cig. tabáku pro ruční výrobu cigaret: : 0,36 Kč/ks + 22 % ceny, min. 0,79 Kč/ks doutníky, cigarilos: : 0,36 Kč/ks + 5 % ceny, min. 0,79 Kč/ks tabákový odpad, cig. tabák nařezaný pro výrobu cigaret, lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky: : 440 Kč/kg + 5 % ceny

41 Daň z tabákových výrobků: příklad 1 Kolik zaplatím na spotřební dani za krabičku dlouhých cigaret s cenou 55 Kč? Řešení: 20 * 0,36 Kč + 0,22 * 55 Kč = 19,30 Kč; daň na 1 ks je 0,965 Kč, tedy vyšší než minimální sazba. Při započtení DPH je celkové zdanění ve výši 55 Kč * 0, ,30 Kč = 29,20 Kč

42 Daň z tabákových výrobků: příklad 2 Jakou část ceny bude tvořit spotřební daň u krátkých cigaret za 32 Kč a jakou u dlouhých cigaret za 70 Kč? Řešení: krátké: SPD = 20*0, *0,22 = 14,24 Kč (min. limit splněn), tj. 14,24 /32 = 44,5 % dlouhé: SPD = 20*0, *0,22 = 22,60 Kč (min. limit splněn), tj. 22,60/70 = 32,3 % Uvažujeme-li DPH, je celkové zdanění v prvním případě 20 Kč, tj. 62,5 %, v druhém případě 35,20 Kč, tj. 50,3 %

43 Makroekonomické souvislosti výnos spotřebních daní (mimo benzínu ) činil v roce ,8 mld Kč (po uvažování multiplikace do DPH 60,9 mld Kč), což je 11 % všech daňových příjmů a 9 % celkových příjmů státního rozpočtu

44 Konvergence k EU: minimální sazby pro rok 2002 Komodita Sazba platná v ČR Minimální sazba platná v EU Kč benzin olovnatý Kč/1000 litrů Kč/1000 litrů benzin bezolovnatý Kč/1000 litrů Kč/1000 litrů motorová nafta Kč/1000litrů Kč/1000 litrů lehký topný olej Kč/1000 litrů 1) 610 Kč/1000 litrů těžký topný olej 0 Kč/t 441 Kč/t zkapalněný plyn pro dopravu Kč/t Kč/t stlačený plyn pro dopravu 0 Kč/m Kč/t

45 Konvergence k EU: minimální sazby pro rok 2002 líh, lihoviny, destiláty 234 Kč/litr etanolu 186,5 Kč/litr etanolu pivo - za každé celé % extraktu původní mladiny 24 Kč/hl 25,4 Kč/hl vína révová 0 Kč/litr 0 vína dosycovaná 16,40 Kč/litr 0 nebo 15,26 2) šumivá vína 23,40 Kč/litr 0 nebo 15,26 2) desertní a kořeněná 16,40 Kč/litr 15,26

46 Konvergence k EU: minimální sazby pro rok 2002

47 Daně ě z alkoholu: Poslední příklad Co na to Češi? Řešení:

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Zdanění spotřeby v České republice

Zdanění spotřeby v České republice Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno) březen 2015 CETA Centrum ekonomických a tržních analýz IPPS Institut pro politiku a společnost Text byl vypracován na základě

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně 2004 1 Úvod Tato výzkumná práce navazuje na working paper: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 1. 1. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011)

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) PGRLF, a.s. (č.j. 5032/09) Z Á S A D Y poskytování finanční podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) Část A A.1. A.1.1. A.1.2.

Více

Vliv přistoupení ČR k EU na spotřebitelské ceny v České republice

Vliv přistoupení ČR k EU na spotřebitelské ceny v České republice Vliv přistoupení ČR k EU na spotřebitelské ceny v České republice Materiál k informaci pro vládu Česká republika přistoupí k EU pravděpodobně v květnu 2004. Analýzy ČNB shrnuté v tomto materiálu ukazují,

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. A.1.8. A.1.9. Vymezení pojmů č.j.

Více