Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003"

Transkript

1 Analýza duben 25 Jak reformovat daňový systém v ČR Daně se v poslední době staly jedním z hlavních kolbišť politické scény. Již delší dobu hraje na tuto strunu ODS návrhem patnáctiprocentní rovné daně. Před několika týdny zahájila protiofenzívu ČSSD možností snížit dolní dvě sazby a rozšířit spodní pásmo. S troškou do mlýna přispěla i US-DEU, když navrhla snížit zdanění mezd o polovinu, a s představou o daňové reformě přišel i místopředseda vlády Martin Jahn. Všechny návrhy opomíjí nejdůležitější problém českého systému daní. Celková daňová kvóta není nadměrně vysoká, ve srovnání s průměrem EU 25 či průměrem eurozóny je dokonce znatelně nižší, zátěží pro ekonomiku je ale struktura daňového systému. Česká republika má jeden z nejvyšších podílů přímých daní (včetně pojištění na sociální zabezpečení) na celkovém daňovém inkasu. Proto jsme se pokusili chopit myšlenky zasadit změny daně z příjmu do širšího kontextu daňové reformy. Zpracovali jsme přitom varianty jak se zachováním progrese u daně z příjmu fyzických osob, tak se zavedením rovné daně u příjmu fyzických i právnických osob. Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 23 Daňové příjmy Nepřímé daně Přímé daně Sociální pojištění v % HDP v % celkových daňových příjmů EU25 41,5 33,8 31,6 34,5 EU15 41,8 33,4 32,2 34,4 EMU 42,2 32, ,2 Belgie 48,1 28,8 36,5 34,6 ČR 36,2 31, ,6 Dánsko 49,8 34,9 59,6 5,4 Německo 41,7 29,7 25,9 44,4 Estonsko 33,4 39,3 26,1 34,5 Řecko 38,6 37,2 23,3 39,5 Španělsko 36,5 33,7 29,6 36,7 Francie 45,7 34,1 25,8 4,2 Irsko 31,2 41,4 39,5 19,1 Itálie 43,2 34,2 35,3 3,5 Kypr 34,3 49,4 29,4 21,2 Lotyšsko 29,1 39,4 29,1 31,5 Litva 28,7 41,5 28,2 3,3 Lucembursko 42,3 32,9 37,7 29,4 Maďarsko 39,2 42, ,7 Malta 34,2 4,8 35,5 23,8 Nizozemí 39,3 33,8 29,3 36,9 Rakousko 44,8 33,7 29,9 36,4 Polsko 35,8 41,8 19,7 38,5 Portugalsko 38,1 41,9 24,6 33,5 Slovinsko 4,3 41,6 2,8 37,6 Slovensko 3,9 36,9 23,2 39,8 Finsko 45,1 31, ,1 Švédsko 51, ,4 29,6 Velká Británie 37,1 36, Zdroj: Eurostat Patria Online, a.s., Škrétova 12, 12 Praha 2. Tel.: (2) , Fax: (2) Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR; Internet:

2 Daňovou reformu má kdekdo, ale Dříve než začneme hledat optimální daňový systém, podívejme se na návrhy ODS, ČSSD, US-DEU a vicepremiéra Martina Jahna. Návrh ODS ODS zatím nepřišla s definitivním návrhem. Nejčastěji se ovšem objevuje zmínka o patnáctiprocentní rovné dani a jediné nezdanitelné částce ve výši 6. Kč. V letošním roce by mělo být podle předpokladů ministerstva financí vybráno na dani z příjmu fyzických osob 144,6 mld. Kč. Použili jsme naše odhady průměrné zaměstnanosti a průměrné hrubé mzdy v letošním roce, poslední známá data o distribuci mezd a vypočetli, že za jinak stejných podmínek by zavedení rovné daně vedlo ke snížení inkasa daně z příjmu fyzických osob ve výši 4 mld. Kč. Prostým výpočtem s použitím pouze průměrné mzdy, a nikoli existující distribuce mezd, bychom došli k odhadu výpadku daňového inkasa ve výši 52 mld. Kč. Důvodem rozdílu mezi aproximativním výpočtem s použitím průměrné mzdy a přesnějším výpočtem s použitím skutečné distribuce mezd je skutečnost, že medián mezd je podstatně níže než průměrná mzda. Průměrná hrubá měsíční mzda by podle našeho odhadu měla v letošním roce dosáhnout Kč. Aktuální odhad ministerstva financí činí Kč. Medián hrubých mezd by se ale měl v letošním roce podle našeho odhadu pohybovat kolem hodnoty 16.5 Kč 1. To jsou samozřejmě pouze účetní výpočty a nezahrnují případný vliv nižších daní na ekonomickou aktivitu. Pokud budeme chtít zavést fiskálně neutrální rovnou daň z příjmu fyzických osob, museli bychom při odpočtu 6. Kč zvolit sazbu 2,7 %, nebo při sazbě 15 % použít odpočet pouze 1.85 Kč. Tab. 2: Aplikace rovné daně ODS Sazba DPFO Odpočet Daňový výnos 15,% 6 14,6 15,% ,6 2,7% 6 144,6 Pokud by došlo k zavedení rovné patnáctiprocentní daně pouze u fyzických osob (s jediným odpočtem 6. Kč), potom by při použití elasticity daňových výnosů spočítané v rámci naší analýzy Nezkreslený pohled na veřejné finance: odhad strukturálního schodku, hrubý domácí produkt v běžných cenách musel stoupnout zhruba o 3,7 %, aby celkové inkaso daní dosáhlo stejné úrovně jako dnes. V případě, že by se patnáctiprocentní rovná daň týkala také firemních zisků, dosáhl by výpadek inkasa daní hodnoty 89 mld. Kč a k jeho kompenzaci by se HDP musel zvýšit o 9, %. Pokud by se dalo očekávat, že se o tolik skutečně zvýší ekonomická aktivita díky 1 Tento medián se vztahuje k mzdové statistice zjišťované podnikovým výkaznictvím ČSÚ, kde je celkový objem mzdových prostředků poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku a výsledky slouží k výpočtu průměrné mzdy ČR, a nikoli k datům ze strukturálního průzkumu ČSÚ založeném na výběrovém šetření. 2

3 nižšímu zdanění, potom se tento krok vyplatí udělat, aniž by to veřejným financím ublížilo. Obr. 1: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené ODS 2 (v Kč) roční úspory na daních hrubý měsíční příjem Za zmínku stojí ještě jeden aspekt rovné daně. Rovná daň ve skutečnosti neodstraňuje progresivitu zdanění. Důvodem je existence odečitatelné položky. Nicméně progrese je v tomto případě výrazně nižší, jak je patrné na obrázku č. 5. Návrh ČSSD Představa ČSSD o reformě daní počítá se snížením nejnižší sazby z 15% na 12 % a rozšířením pásma na příjmy do Kč ročně ze současných 19.2 Kč. Druhé pásmo by nemělo být daněno sazbou 2 % ale 19 % a horní hranice by se měnit neměla. Zároveň by měly být nahrazeny všechny odečitatelné položky slevami na dani, stejně jako to bylo provedeno v případě nahrazení odpočtu na nezaopatřené dítě slevou na dani. Základní odečet ve výši 38.4 Kč by měl být nahrazen slevou na dani ve výši 7.2 Kč ročně. ČSSD obhajuje svůj záměr snížením daňové zátěže rodinám s nižšími příjmy, navrhované změny se ale dotknou zejména skupin zaměstnanců, které přispívají do státní pokladny nejvíce, neboť medián mezd je právě v oblasti, se kterou chce ČSSD hýbat. Výsledkem je, že i přes zdánlivě malé úpravy daňového systému představuje výpadek celkového inkasa daně z příjmu fyzických osob 21 mld. Kč. Na rozdíl od zavedení rovné daně by se v případě realizace návrhu ČSSD daňová progrese dále prohloubila (obr. 5). 2 Úspory na daních byly spočítány pro člena hypotetické průměrné rodiny, tj. zaměstnance s,4 dítěte, neboť podle statistiky rodinných účtů uváděné ČSÚ je průměrný počet členů domácností zaměstnanců 2,75. 3

4 Obr. 2: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené ČSSD (v Kč) 6 5 roční úspory na daních hrubý měsíční příjem Návrh US-DEU Nejdramatičtější dopad na státní rozpočet by měl návrh US-DEU snížit sazby všech daňových pásem u daně z příjmu fyzických osob na polovinu. US-DEU dále navrhuje zvýšit o třetinu slevu na dani na nezletilé děti. Veřejným rozpočtům by při realizaci tohoto návrhu ubylo 83 mld. Kč. Obr. 3: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené US-DEU (v Kč) 7 6 roční úspory na daních hrubý měsíční příjem 4

5 Návrh vicepremiéra Martina Jahna Místopředseda vlády Martin Jahn navrhuje snížit sazbu pro zdanitelné příjmy do 19.2 Kč ročně z 15 % na 12 %. V pásmu od 19.2 do 42. Kč navrhuje sazbu 15 % a pro vyšší daňový základ sazbu 24 %. Stejně jako v návrhu ČSSD by měly být odečitatelné položky nahrazeny slevou na dani. Celkové daňové příjmy by se při realizaci tohoto návrhu snížily o 49 mld. Kč. V grafu efektivního zdanění je patrné, že návrh vicepremiéra Martina Jahna je více méně dolní obálkou návrhů ČSSD a ODS. Obr. 4: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené vicepremiérem Martinem Jahnem (v Kč) roční úspory na daních hrubý měsíční příjem Porovnání základních výsledků jednotlivých variant daňové reformy Tabulka č. 3 srovnává příjmy z daně z příjmu fyzických osob při realizaci předložených návrhů za jinak stejných podmínek. Tab. 3: Inkaso daně z příjmu fyzických osob a srovnání s letos očekávanou hodnotou ODS US-DEU ČSSD Jahn inkaso DPFO 14,6 65,7 123,3 95,9 rozdíl od letošního inkasa -4, -78,9-21,3-48,7 Tab. 4: Výhodnost daňové reformy pro různé úrovně příjmu měsíční hrubý příjem do 1.4 Kč Kč Kč více než 42.2 Kč nejvýhodnější varianta ČSSD+Jahn ČSSD Jahn ODS 5

6 Tabulka č. 4 shrnuje výhodnost jednotlivých variant pro různé příjmové skupiny podle výše efektivního zdanění příjmů pro průměrnou českou domácnost. Do srovnání nebyl zahrnut návrh US-DEU, který by byl jednoznačně nejvýhodnější pro většinu plátců daně, ovšem za cenu velmi vysokého výpadku daňových příjmů. Všechny návrhy na změnu zdanění mezd vedou ke zlepšení, či alespoň nezhoršení, situace pro zaměstnance či živnostníky ve všech příjmových pásmech, jak je patrné na obrázku č. 5. Ruku v ruce s tím ovšem přichází snížení příjmů veřejných rozpočtů a žádný z návrhů neobsahuje dostatečně konkrétní způsob jejich náhrady či odpovídající snížení výdajů veřejných rozpočtů. Obr. 5: Efektivní zdanění: progrese DPFO u různých daňových systémů 3 25% 2% 15% současný systém návrh ČSSD rovná daň ODS návrh US-DEU návrh Martina Jahna 1% 5% % recept je ve změně celkové struktury daní v ČR Vraťme se k tabulce na první straně. Celkové inkaso daní v poměru k HDP je v ČR níže než průměr EU a jen mírně vyšší než průměrná hodnota nových členských zemí EU. Snížení celkové daňové zátěže by zaměstnancům ani firmám jistě nevadilo, nicméně vzhledem k chronickým schodkům veřejných rozpočtů příliš prostoru pro snižování celkového inkasa daní v nebližší době příliš prostoru není. Přesto lze snížit negativní vliv daňového systému na ekonomickou aktivitu. Klíč je ve struktuře daní. Nevýhodou přímých daní je snížení motivace k práci a podnikání. V případě domácností s nízkými příjmy existuje riziko uvíznutí v pasti chudoby a nezaměstnanosti, zvláště doprovází-li vysoké přímé daně štědré sociální dávky. U osob s vysokými příjmy existuje riziko změny daňového domicilu. Výše zdanění firemních 3 Efektivní daň byla spočítání pro člena hypotetické průměrné rodiny, tj. zaměstnance s,4 dítěte, neboť podle statistiky rodinných účtů uváděné ČSÚ je průměrný počet členů domácností zaměstnanců 2,75. 6

7 zisků a náklady na práci, na nichž se podílí zdanění mezd a pojistné na sociální zabezpečení, patří mezi hlavní parametry konkurenceschopnosti a spolupodílí se na rozhodování o alokaci investic. Tyto argumenty vznesené teorií nabídkové strany směřují k závěru, že snížení přímých daní vede ke zvýšení potenciálního výstupu ekonomiky, tj. rychlejšímu hospodářskému růstu bez zažehnutí cenové a mzdové inflace. Vysoké zdanění produkce a práce charakterizoval zajímavým způsobem minulý měsíc belgický premiér Guy Verhofstadt: Belgie a Německo mají nejvyšší přímé zdanění. Myslím, že je to určitá forma masochismu. Jaká je realita? ČR má jeden z nejvyšších podílů přímých daní (včetně pojistného na sociální zabezpečení) na celkových daňových příjmech mezi zeměmi Evropské unie. Podíl přímých daní činil v roce 23 68,6 %, podíl nepřímých daní 31,4 %. Více spoléhá na přímé daně jen Německo a Belgie. Země, kde v posledních deseti letech rostl hrubý domácí produkt nejrychleji (Irsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Kypr), naopak nejvíce spoléhají na nepřímé daně. V těchto zemích se přímé daně podílí na celkovém inkasu daní v průměru 57,8 %, nepřímé daně 42,2 %. Vývoj v posledních letech ukazuje na rostoucí oblibu nepřímých daní na úkor daní přímých. V zemích, které dnes tvoří Evropskou unii, se průměrný podíl nepřímých daní na celkových daňových příjmech zvýšil z 33,6 % v roce 1995 na 34,8 % v roce 22. V ČR se stejný parametr naopak snížil z 34,7 % na již zmíněných 31,4 %. Klíč k daňové reformě: snížit přímé daně o 1 miliard Základním kamenem reformy daňového systému v ČR by měl být opětovný posun směrem k nepřímým daním. V tomto kontextu je potom možné řešit změnu zdanění příjmů fyzických osob. Pro jednoduchý náčrt takové reformy jsme použili hodnoty podílů obou typů daní na celkových daňových příjmech u nejrychleji rostoucích ekonomik EU. Letošní celkové inkaso daní, včetně pojistného sociálního zabezpečení, by mělo dosáhnout 1.45 mld. Kč. Podle projekcí ministerstva financí letos připadne 32,2 % na nepřímé daně, zbytek na daně přímé. Pokud bychom zvýšili podíl nepřímých daní o deset procentních bodů, inkaso přímých daní by se mohlo snížit o více než 1 mld. Kč. Vzhledem ke stavu a výhledu důchodového účtu prakticky neexistuje prostor pro manipulaci se sazbou pojistného na sociální zabezpečení. Nicméně peníze nemají mašličky a v praxi lze penzijní systém financovat z ostatní daní, jak to například činí Dánsko. Částku u pojistného na sociální zabezpečení jsme nicméně ponechali beze změny s ohledem na požadavek nezhoršit bilanci průběžného financování penzí a hýbali inkasem daní z příjmů fyzických a právnických osob. Výsledky těchto úvah shrnuje tabulka č. 5. Tab. 5: Reforma daní: od přímých k nepřímým daním dnes po reformě mld. Kč % mld. Kč % Celkové daňové příjmy Nepřímé daně , ,2 Přímé daně 78 67, ,8 z toho: pojistné SZ DPPO DPFO ostatní Zdroj: Ministerstvo financí; 7

8 Řešení: rovná daň 16 % Pro jednoduchost jsme rozdělili snížení daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob mezi obě složky tak, aby relativní pokles inkasa byl u obou daní stejný. Takovým řešením je snížit inkaso u obou daní o 39 %. V případě daně z příjmu právnických osob by při dnešním systému odpisů mohla klesnout daňová sazba ze současných 26 % na 16 %. V případě daně z příjmu fyzických osob uvažujme dvě varianty: zachování současné progrese a zavedení rovné daně. Začněme rovnou daní, kde je počítání snazší. Nejjednodušší je zavést stejnou daňovou sazbu pro příjmy právnických i fyzických osob. Při sazbě 16 % vede k požadovanému výsledku odpočet ze základu daně z příjmů fyzických osob ve výši 8. Kč. nebo zachovat progresi, ale při výrazně nižších sazbách Přesun zátěže z přímých daní na nepřímé daně ovšem nemusí být pouze součástí liberálně orientované hospodářské politiky. Lze nalézt recept na reformování daní, který by měl vyhovovat i politickým subjektům více ve středu, či nalevo od středu, politického spektra. Součástí takového návrhu by zřejmě bylo zachování progrese zdanění mezd. Jednou z možností je zachování podílu daní placených jednotlivými příjmovými skupinami na celkovém inkasu daně z příjmu fyzických osob. Řešením tohoto zadání je posun škály sazeb ze současných na při zachování pásem pro jednotlivé sazby a současném systému odpočtů a slevy na dani na dítě. V tomto případě by se ve všech příjmových skupinách snížila daňová povinnost o 39 %. Efektivní zdanění by se v tomto případě snížilo všem ve stejném poměru a progrese daňového systému by se tedy částečně zmírnila, zůstala by ale vyšší než při aplikaci rovné daně. Obr. 6: Alternativy reformy daně z příjmu fyzických osob 25% 2% současný systém varianta Patria - rovná daň varianta Patria - mírnější progrese varianta Patria - výraznější progrese 15% 1% 5% %

9 Druhou možností je snížit efektivní zdanění všem stejně v absolutním vyjádření, tj. posunout každý bod křivky efektivního zdanění o stejně velkou vzdálenost směrem dolů. Tato myšlenka je levicovější než předchozí varianta zachování progrese. Výsledkem optimalizace za této podmínky je posun struktury daňových sazeb ze současných na 7, Daňové sazby po reformě se mohou zdát nízké, ČR má ale jednu z nejvyšších sazeb pojistného sociálního zabezpečení, což celkové zdanění podstatným způsobem zvyšuje. Vedlejší účinky daňové reformy Nižší daně z firemních zisků a příjmů zaměstnanců a podnikatelů s sebou pravděpodobně přinesou zvýšení ekonomické aktivity. Odhady přílivu investic, zvýšení ochoty podnikat a snížení nezaměstnanosti v souvislosti s nižšími daněmi jsou ale značně nejistým řemeslem. Proto při propočtech vhodných variant změn daňového systému s těmito efekty nepočítáme a nalezená řešení jsou fiskálně neutrální i bez jejich zahrnutí. Navíc pozitivní vliv na celkové daňové příjmy by neměl posloužit jako zástěrka k odložení škrtů na straně rozpočtových výdajů, ale ke snížení schodku veřejných rozpočtů, který stále zůstává velmi vysoký. Druhou stranou mince je zvýšení nepřímých daní. Podle našich propočtů by dostačovalo pokračovat v postupném zvyšování sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků, uskutečnit plánované zavedení ekologických spotřebních daní u tepla, uhlí a zemního plynu v souladu s požadavky EU a sjednotit sazby DPH na úroveň současné základní sazby. Sociálně a politicky citlivým bodem by byl přesun potravin ze snížené do základní sazby DPH. Podíl výdajů na potravin na celkových výdajích domácností by se zvýšil ze současných necelých 19,2 % zhruba o dva procentní body. V zemích s vyšším podílem nepřímých daní na celkových daňových příjmech bývají ceny potravin a podíl výdajů na potraviny na celkových výdajích domácností podstatně vyšší. Ve zmíněné pětici zemí s nejvyšším podílem nepřímých daních je průměrná hodnota podílu výdajů na potraviny vzhledem k celkovým útratám domácností 3 %. I přes zdražení potravin kvůli zvýšení DPH by podíl výdajů na potraviny zůstal v ČR stále nejnižší ve střední a východní Evropě. Velmi snadno se zdražení potravin může stát argumentem proti daňové reformě přesouvající daňovou zátěž z přímých daní na daně nepřímé. Zapomínat by se ale neměla na hlavní bod: zvýšení čistých mezd díky nižším přímým daním. Změny spotřebních daní a daně z přidané hodnoty výrazně ovlivňují cenovou hladinu. Jedním z důsledků zde uvažované daňové reformy by tedy bylo zdražení zboží a služeb. Podle našeho odhadu domácnosti letos utratí celkem asi mld. Kč. Budeli pokles inkasa přímých daní o 14 mld. Kč vyrovnán stejně velkým zvýšením inkasa nepřímých daní a reálná spotřeba domácností zůstane stejná, zvýší se nominální hodnota výdajů domácností na mld. Kč, tj. cenová hladina stoupne o 7,3 %. V analýze Patrie S jakým kurzem do eurozóny z ledna letošního roku jsme poukazovali na odchylku české ekonomiky od obvyklé relace mezi produktivitou práce a cenovou hladinou. Tyto dvě proměnné jdou obvykle ruku v ruce. S růstem ekonomické úrovně roste cenová hladina a to v poměru zhruba jedna ku jedné. Podle dat Eurostatu a našich výpočtů loni ČR dosahovala 63,7 % průměru EU 25 v případě produktivity práce a 56, % průměru EU v případě cenové hladiny. Zvýšení cenové hladiny o 7,3 % v důsledku daňové reformy by tedy jen vymazalo značnou část disproporce mezi relativní úrovní produktivity a relativní úrovní cenové hladiny a omezilo tak tlak na 9

10 zhodnocování reálného kurzu koruny skrze apreciaci nominálního kurzu. Problematická by byla změna daňové systému vedoucí ke zvýšení cenové hladiny pro ČNB, která vyhlásila inflační cíl ve výši 3 % s přípustnou odchylkou jednoho procentního bodu oběma směry definovaný na indexu spotřebitelských cen. Změnu daní by sice mohla centrální banka omluvit pomocí výjimek z plnění inflačního cíle, existuje však riziko sekundárních dopadů a vlivu na inflační očekávání. Shrnutí Všechny dosud předložené návrhy se zaměřují především na změnu daně z příjmu fyzických osob, komplexní reforma by ale měla především zahrnovat přesun daňové zátěže od přímých daní k daním nepřímým. ČR má jeden z nejvyšších podílů přímých daní (včetně pojistného na sociální zabezpečení) na celkových daňových příjmech mezi zeměmi Evropské unie. Více spoléhá na přímé daně jen Německo a Belgie. Předložené návrhy daňových reforem vedou k poklesu celkových daňových příjmů veřejných rozpočtů, nepočítáme-li s vlivem změny daní na ekonomickou aktivitu. Odhady přílivu investic, zvýšení ochoty podnikat a snížení nezaměstnanosti v souvislosti s nižšími daněmi jsou značně nejisté. Proto při propočtech vhodných variant změn daňového systému s těmito efekty nepočítáme a nalezená řešení jsou fiskálně neutrální i bez jejich zahrnutí. Navíc pozitivní vliv na celkové daňové příjmy by neměl posloužit jako zástěrka k odložení škrtů na straně rozpočtových výdajů, ale ke snížení schodku veřejných rozpočtů, který stále zůstává velmi vysoký. Zvýšení podílu nepřímých daní na celkových daňových příjmech o deset procentních bodů, tj. na úroveň nejrychleji rostoucích ekonomik EU, by umožnilo snížit přímé daně o 1 miliard korun. Na straně nepřímých daní by adekvátními kroky bylo pokračování v postupném zvyšování sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků, uskutečnit plánované zavedení ekologických spotřebních daní u tepla, uhlí a zemního plynu a především sjednotit sazby DPH na úroveň současné základní sazby. Pokud úsporu e výši 1 mld. Kč rovnoměrně rozdělíme mezi daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob, je možné snížit sazbu daně z příjmu právnických osob ze současných 26 procent na 16 procent, tj. níže než činí stejná sazba v Maďarsku, Slovensku a Polsku a jen o jeden procentní bod výše ve srovnání s Litvou, Lotyšskem a Kyprem. Pro zdanění příjmů fyzických osob lze zvolit rovnou daň se stejnou sazbou, tj. 16 %, a odpočtem 8. Kč, budeme-li chtít dosáhnout stejné sazby daně příjmu fyzických a právnických osob. Alternativou nastavení daně z příjmu fyzických osob odpovídající větší míře přerozdělování je možnost ponechat současnou míru progrese u této daně. I v takovém případě lze výrazně snížit zdanění ve všech příjmových skupinách. 1

11 Snížíme-li míru efektivního zdanění ve stejném poměru pro všechny příjmové skupiny, je optimálním řešením systém se sazbami 1, 12, 15 a 2 procent pro současná daňová pásma, odpočty a slevu na dani na nezaopatřené dítě. Rovnoměrné snížení míry efektivního zdanění v absolutním měřítku vede k ponechání výraznější progrese daňového systému. V takovém případě lze zvolit systém se sazbami 7,5, 15, 2 a 27 procent. Základní rysy reformovaného daňové systému by vypadaly následovně: Daň z příjmu právnických osob - sazba 16 % Daň z příjmu fyzických osob - rovná daň 16 % s odpočtem 8. Kč - nebo při snížení progrese sazby 1, 12, 15 a 2 procent pro současná daňová pásma - nebo při zachování současné progrese sazby 7,5, 15, 2 a 27 procent pro současná daňová pásma Daň z přidané hodnoty jednotná sazba 19 procent Spotřební daně aplikace již oznámeného zvyšování spotřební daně u tabákových výrobků a zavedení ekologických spotřebních daní u tepla, uhlí a zemního plynu v souladu s požadavky EU 11

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice. Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex

Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice. Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex Výběr daní v ČR a ekonomický cyklus Jak si vedly vlády posledních let ve výběru daní? Trendy zdanění v EU v letech

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Koncepce návrhu Státní rozpočet vychází z těchto priorit:

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více