Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003"

Transkript

1 Analýza duben 25 Jak reformovat daňový systém v ČR Daně se v poslední době staly jedním z hlavních kolbišť politické scény. Již delší dobu hraje na tuto strunu ODS návrhem patnáctiprocentní rovné daně. Před několika týdny zahájila protiofenzívu ČSSD možností snížit dolní dvě sazby a rozšířit spodní pásmo. S troškou do mlýna přispěla i US-DEU, když navrhla snížit zdanění mezd o polovinu, a s představou o daňové reformě přišel i místopředseda vlády Martin Jahn. Všechny návrhy opomíjí nejdůležitější problém českého systému daní. Celková daňová kvóta není nadměrně vysoká, ve srovnání s průměrem EU 25 či průměrem eurozóny je dokonce znatelně nižší, zátěží pro ekonomiku je ale struktura daňového systému. Česká republika má jeden z nejvyšších podílů přímých daní (včetně pojištění na sociální zabezpečení) na celkovém daňovém inkasu. Proto jsme se pokusili chopit myšlenky zasadit změny daně z příjmu do širšího kontextu daňové reformy. Zpracovali jsme přitom varianty jak se zachováním progrese u daně z příjmu fyzických osob, tak se zavedením rovné daně u příjmu fyzických i právnických osob. Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 23 Daňové příjmy Nepřímé daně Přímé daně Sociální pojištění v % HDP v % celkových daňových příjmů EU25 41,5 33,8 31,6 34,5 EU15 41,8 33,4 32,2 34,4 EMU 42,2 32, ,2 Belgie 48,1 28,8 36,5 34,6 ČR 36,2 31, ,6 Dánsko 49,8 34,9 59,6 5,4 Německo 41,7 29,7 25,9 44,4 Estonsko 33,4 39,3 26,1 34,5 Řecko 38,6 37,2 23,3 39,5 Španělsko 36,5 33,7 29,6 36,7 Francie 45,7 34,1 25,8 4,2 Irsko 31,2 41,4 39,5 19,1 Itálie 43,2 34,2 35,3 3,5 Kypr 34,3 49,4 29,4 21,2 Lotyšsko 29,1 39,4 29,1 31,5 Litva 28,7 41,5 28,2 3,3 Lucembursko 42,3 32,9 37,7 29,4 Maďarsko 39,2 42, ,7 Malta 34,2 4,8 35,5 23,8 Nizozemí 39,3 33,8 29,3 36,9 Rakousko 44,8 33,7 29,9 36,4 Polsko 35,8 41,8 19,7 38,5 Portugalsko 38,1 41,9 24,6 33,5 Slovinsko 4,3 41,6 2,8 37,6 Slovensko 3,9 36,9 23,2 39,8 Finsko 45,1 31, ,1 Švédsko 51, ,4 29,6 Velká Británie 37,1 36, Zdroj: Eurostat Patria Online, a.s., Škrétova 12, 12 Praha 2. Tel.: (2) , Fax: (2) Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR; Internet:

2 Daňovou reformu má kdekdo, ale Dříve než začneme hledat optimální daňový systém, podívejme se na návrhy ODS, ČSSD, US-DEU a vicepremiéra Martina Jahna. Návrh ODS ODS zatím nepřišla s definitivním návrhem. Nejčastěji se ovšem objevuje zmínka o patnáctiprocentní rovné dani a jediné nezdanitelné částce ve výši 6. Kč. V letošním roce by mělo být podle předpokladů ministerstva financí vybráno na dani z příjmu fyzických osob 144,6 mld. Kč. Použili jsme naše odhady průměrné zaměstnanosti a průměrné hrubé mzdy v letošním roce, poslední známá data o distribuci mezd a vypočetli, že za jinak stejných podmínek by zavedení rovné daně vedlo ke snížení inkasa daně z příjmu fyzických osob ve výši 4 mld. Kč. Prostým výpočtem s použitím pouze průměrné mzdy, a nikoli existující distribuce mezd, bychom došli k odhadu výpadku daňového inkasa ve výši 52 mld. Kč. Důvodem rozdílu mezi aproximativním výpočtem s použitím průměrné mzdy a přesnějším výpočtem s použitím skutečné distribuce mezd je skutečnost, že medián mezd je podstatně níže než průměrná mzda. Průměrná hrubá měsíční mzda by podle našeho odhadu měla v letošním roce dosáhnout Kč. Aktuální odhad ministerstva financí činí Kč. Medián hrubých mezd by se ale měl v letošním roce podle našeho odhadu pohybovat kolem hodnoty 16.5 Kč 1. To jsou samozřejmě pouze účetní výpočty a nezahrnují případný vliv nižších daní na ekonomickou aktivitu. Pokud budeme chtít zavést fiskálně neutrální rovnou daň z příjmu fyzických osob, museli bychom při odpočtu 6. Kč zvolit sazbu 2,7 %, nebo při sazbě 15 % použít odpočet pouze 1.85 Kč. Tab. 2: Aplikace rovné daně ODS Sazba DPFO Odpočet Daňový výnos 15,% 6 14,6 15,% ,6 2,7% 6 144,6 Pokud by došlo k zavedení rovné patnáctiprocentní daně pouze u fyzických osob (s jediným odpočtem 6. Kč), potom by při použití elasticity daňových výnosů spočítané v rámci naší analýzy Nezkreslený pohled na veřejné finance: odhad strukturálního schodku, hrubý domácí produkt v běžných cenách musel stoupnout zhruba o 3,7 %, aby celkové inkaso daní dosáhlo stejné úrovně jako dnes. V případě, že by se patnáctiprocentní rovná daň týkala také firemních zisků, dosáhl by výpadek inkasa daní hodnoty 89 mld. Kč a k jeho kompenzaci by se HDP musel zvýšit o 9, %. Pokud by se dalo očekávat, že se o tolik skutečně zvýší ekonomická aktivita díky 1 Tento medián se vztahuje k mzdové statistice zjišťované podnikovým výkaznictvím ČSÚ, kde je celkový objem mzdových prostředků poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku a výsledky slouží k výpočtu průměrné mzdy ČR, a nikoli k datům ze strukturálního průzkumu ČSÚ založeném na výběrovém šetření. 2

3 nižšímu zdanění, potom se tento krok vyplatí udělat, aniž by to veřejným financím ublížilo. Obr. 1: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené ODS 2 (v Kč) roční úspory na daních hrubý měsíční příjem Za zmínku stojí ještě jeden aspekt rovné daně. Rovná daň ve skutečnosti neodstraňuje progresivitu zdanění. Důvodem je existence odečitatelné položky. Nicméně progrese je v tomto případě výrazně nižší, jak je patrné na obrázku č. 5. Návrh ČSSD Představa ČSSD o reformě daní počítá se snížením nejnižší sazby z 15% na 12 % a rozšířením pásma na příjmy do Kč ročně ze současných 19.2 Kč. Druhé pásmo by nemělo být daněno sazbou 2 % ale 19 % a horní hranice by se měnit neměla. Zároveň by měly být nahrazeny všechny odečitatelné položky slevami na dani, stejně jako to bylo provedeno v případě nahrazení odpočtu na nezaopatřené dítě slevou na dani. Základní odečet ve výši 38.4 Kč by měl být nahrazen slevou na dani ve výši 7.2 Kč ročně. ČSSD obhajuje svůj záměr snížením daňové zátěže rodinám s nižšími příjmy, navrhované změny se ale dotknou zejména skupin zaměstnanců, které přispívají do státní pokladny nejvíce, neboť medián mezd je právě v oblasti, se kterou chce ČSSD hýbat. Výsledkem je, že i přes zdánlivě malé úpravy daňového systému představuje výpadek celkového inkasa daně z příjmu fyzických osob 21 mld. Kč. Na rozdíl od zavedení rovné daně by se v případě realizace návrhu ČSSD daňová progrese dále prohloubila (obr. 5). 2 Úspory na daních byly spočítány pro člena hypotetické průměrné rodiny, tj. zaměstnance s,4 dítěte, neboť podle statistiky rodinných účtů uváděné ČSÚ je průměrný počet členů domácností zaměstnanců 2,75. 3

4 Obr. 2: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené ČSSD (v Kč) 6 5 roční úspory na daních hrubý měsíční příjem Návrh US-DEU Nejdramatičtější dopad na státní rozpočet by měl návrh US-DEU snížit sazby všech daňových pásem u daně z příjmu fyzických osob na polovinu. US-DEU dále navrhuje zvýšit o třetinu slevu na dani na nezletilé děti. Veřejným rozpočtům by při realizaci tohoto návrhu ubylo 83 mld. Kč. Obr. 3: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené US-DEU (v Kč) 7 6 roční úspory na daních hrubý měsíční příjem 4

5 Návrh vicepremiéra Martina Jahna Místopředseda vlády Martin Jahn navrhuje snížit sazbu pro zdanitelné příjmy do 19.2 Kč ročně z 15 % na 12 %. V pásmu od 19.2 do 42. Kč navrhuje sazbu 15 % a pro vyšší daňový základ sazbu 24 %. Stejně jako v návrhu ČSSD by měly být odečitatelné položky nahrazeny slevou na dani. Celkové daňové příjmy by se při realizaci tohoto návrhu snížily o 49 mld. Kč. V grafu efektivního zdanění je patrné, že návrh vicepremiéra Martina Jahna je více méně dolní obálkou návrhů ČSSD a ODS. Obr. 4: Roční úspory na daních při realizaci reformy navržené vicepremiérem Martinem Jahnem (v Kč) roční úspory na daních hrubý měsíční příjem Porovnání základních výsledků jednotlivých variant daňové reformy Tabulka č. 3 srovnává příjmy z daně z příjmu fyzických osob při realizaci předložených návrhů za jinak stejných podmínek. Tab. 3: Inkaso daně z příjmu fyzických osob a srovnání s letos očekávanou hodnotou ODS US-DEU ČSSD Jahn inkaso DPFO 14,6 65,7 123,3 95,9 rozdíl od letošního inkasa -4, -78,9-21,3-48,7 Tab. 4: Výhodnost daňové reformy pro různé úrovně příjmu měsíční hrubý příjem do 1.4 Kč Kč Kč více než 42.2 Kč nejvýhodnější varianta ČSSD+Jahn ČSSD Jahn ODS 5

6 Tabulka č. 4 shrnuje výhodnost jednotlivých variant pro různé příjmové skupiny podle výše efektivního zdanění příjmů pro průměrnou českou domácnost. Do srovnání nebyl zahrnut návrh US-DEU, který by byl jednoznačně nejvýhodnější pro většinu plátců daně, ovšem za cenu velmi vysokého výpadku daňových příjmů. Všechny návrhy na změnu zdanění mezd vedou ke zlepšení, či alespoň nezhoršení, situace pro zaměstnance či živnostníky ve všech příjmových pásmech, jak je patrné na obrázku č. 5. Ruku v ruce s tím ovšem přichází snížení příjmů veřejných rozpočtů a žádný z návrhů neobsahuje dostatečně konkrétní způsob jejich náhrady či odpovídající snížení výdajů veřejných rozpočtů. Obr. 5: Efektivní zdanění: progrese DPFO u různých daňových systémů 3 25% 2% 15% současný systém návrh ČSSD rovná daň ODS návrh US-DEU návrh Martina Jahna 1% 5% % recept je ve změně celkové struktury daní v ČR Vraťme se k tabulce na první straně. Celkové inkaso daní v poměru k HDP je v ČR níže než průměr EU a jen mírně vyšší než průměrná hodnota nových členských zemí EU. Snížení celkové daňové zátěže by zaměstnancům ani firmám jistě nevadilo, nicméně vzhledem k chronickým schodkům veřejných rozpočtů příliš prostoru pro snižování celkového inkasa daní v nebližší době příliš prostoru není. Přesto lze snížit negativní vliv daňového systému na ekonomickou aktivitu. Klíč je ve struktuře daní. Nevýhodou přímých daní je snížení motivace k práci a podnikání. V případě domácností s nízkými příjmy existuje riziko uvíznutí v pasti chudoby a nezaměstnanosti, zvláště doprovází-li vysoké přímé daně štědré sociální dávky. U osob s vysokými příjmy existuje riziko změny daňového domicilu. Výše zdanění firemních 3 Efektivní daň byla spočítání pro člena hypotetické průměrné rodiny, tj. zaměstnance s,4 dítěte, neboť podle statistiky rodinných účtů uváděné ČSÚ je průměrný počet členů domácností zaměstnanců 2,75. 6

7 zisků a náklady na práci, na nichž se podílí zdanění mezd a pojistné na sociální zabezpečení, patří mezi hlavní parametry konkurenceschopnosti a spolupodílí se na rozhodování o alokaci investic. Tyto argumenty vznesené teorií nabídkové strany směřují k závěru, že snížení přímých daní vede ke zvýšení potenciálního výstupu ekonomiky, tj. rychlejšímu hospodářskému růstu bez zažehnutí cenové a mzdové inflace. Vysoké zdanění produkce a práce charakterizoval zajímavým způsobem minulý měsíc belgický premiér Guy Verhofstadt: Belgie a Německo mají nejvyšší přímé zdanění. Myslím, že je to určitá forma masochismu. Jaká je realita? ČR má jeden z nejvyšších podílů přímých daní (včetně pojistného na sociální zabezpečení) na celkových daňových příjmech mezi zeměmi Evropské unie. Podíl přímých daní činil v roce 23 68,6 %, podíl nepřímých daní 31,4 %. Více spoléhá na přímé daně jen Německo a Belgie. Země, kde v posledních deseti letech rostl hrubý domácí produkt nejrychleji (Irsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Kypr), naopak nejvíce spoléhají na nepřímé daně. V těchto zemích se přímé daně podílí na celkovém inkasu daní v průměru 57,8 %, nepřímé daně 42,2 %. Vývoj v posledních letech ukazuje na rostoucí oblibu nepřímých daní na úkor daní přímých. V zemích, které dnes tvoří Evropskou unii, se průměrný podíl nepřímých daní na celkových daňových příjmech zvýšil z 33,6 % v roce 1995 na 34,8 % v roce 22. V ČR se stejný parametr naopak snížil z 34,7 % na již zmíněných 31,4 %. Klíč k daňové reformě: snížit přímé daně o 1 miliard Základním kamenem reformy daňového systému v ČR by měl být opětovný posun směrem k nepřímým daním. V tomto kontextu je potom možné řešit změnu zdanění příjmů fyzických osob. Pro jednoduchý náčrt takové reformy jsme použili hodnoty podílů obou typů daní na celkových daňových příjmech u nejrychleji rostoucích ekonomik EU. Letošní celkové inkaso daní, včetně pojistného sociálního zabezpečení, by mělo dosáhnout 1.45 mld. Kč. Podle projekcí ministerstva financí letos připadne 32,2 % na nepřímé daně, zbytek na daně přímé. Pokud bychom zvýšili podíl nepřímých daní o deset procentních bodů, inkaso přímých daní by se mohlo snížit o více než 1 mld. Kč. Vzhledem ke stavu a výhledu důchodového účtu prakticky neexistuje prostor pro manipulaci se sazbou pojistného na sociální zabezpečení. Nicméně peníze nemají mašličky a v praxi lze penzijní systém financovat z ostatní daní, jak to například činí Dánsko. Částku u pojistného na sociální zabezpečení jsme nicméně ponechali beze změny s ohledem na požadavek nezhoršit bilanci průběžného financování penzí a hýbali inkasem daní z příjmů fyzických a právnických osob. Výsledky těchto úvah shrnuje tabulka č. 5. Tab. 5: Reforma daní: od přímých k nepřímým daním dnes po reformě mld. Kč % mld. Kč % Celkové daňové příjmy Nepřímé daně , ,2 Přímé daně 78 67, ,8 z toho: pojistné SZ DPPO DPFO ostatní Zdroj: Ministerstvo financí; 7

8 Řešení: rovná daň 16 % Pro jednoduchost jsme rozdělili snížení daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob mezi obě složky tak, aby relativní pokles inkasa byl u obou daní stejný. Takovým řešením je snížit inkaso u obou daní o 39 %. V případě daně z příjmu právnických osob by při dnešním systému odpisů mohla klesnout daňová sazba ze současných 26 % na 16 %. V případě daně z příjmu fyzických osob uvažujme dvě varianty: zachování současné progrese a zavedení rovné daně. Začněme rovnou daní, kde je počítání snazší. Nejjednodušší je zavést stejnou daňovou sazbu pro příjmy právnických i fyzických osob. Při sazbě 16 % vede k požadovanému výsledku odpočet ze základu daně z příjmů fyzických osob ve výši 8. Kč. nebo zachovat progresi, ale při výrazně nižších sazbách Přesun zátěže z přímých daní na nepřímé daně ovšem nemusí být pouze součástí liberálně orientované hospodářské politiky. Lze nalézt recept na reformování daní, který by měl vyhovovat i politickým subjektům více ve středu, či nalevo od středu, politického spektra. Součástí takového návrhu by zřejmě bylo zachování progrese zdanění mezd. Jednou z možností je zachování podílu daní placených jednotlivými příjmovými skupinami na celkovém inkasu daně z příjmu fyzických osob. Řešením tohoto zadání je posun škály sazeb ze současných na při zachování pásem pro jednotlivé sazby a současném systému odpočtů a slevy na dani na dítě. V tomto případě by se ve všech příjmových skupinách snížila daňová povinnost o 39 %. Efektivní zdanění by se v tomto případě snížilo všem ve stejném poměru a progrese daňového systému by se tedy částečně zmírnila, zůstala by ale vyšší než při aplikaci rovné daně. Obr. 6: Alternativy reformy daně z příjmu fyzických osob 25% 2% současný systém varianta Patria - rovná daň varianta Patria - mírnější progrese varianta Patria - výraznější progrese 15% 1% 5% %

9 Druhou možností je snížit efektivní zdanění všem stejně v absolutním vyjádření, tj. posunout každý bod křivky efektivního zdanění o stejně velkou vzdálenost směrem dolů. Tato myšlenka je levicovější než předchozí varianta zachování progrese. Výsledkem optimalizace za této podmínky je posun struktury daňových sazeb ze současných na 7, Daňové sazby po reformě se mohou zdát nízké, ČR má ale jednu z nejvyšších sazeb pojistného sociálního zabezpečení, což celkové zdanění podstatným způsobem zvyšuje. Vedlejší účinky daňové reformy Nižší daně z firemních zisků a příjmů zaměstnanců a podnikatelů s sebou pravděpodobně přinesou zvýšení ekonomické aktivity. Odhady přílivu investic, zvýšení ochoty podnikat a snížení nezaměstnanosti v souvislosti s nižšími daněmi jsou ale značně nejistým řemeslem. Proto při propočtech vhodných variant změn daňového systému s těmito efekty nepočítáme a nalezená řešení jsou fiskálně neutrální i bez jejich zahrnutí. Navíc pozitivní vliv na celkové daňové příjmy by neměl posloužit jako zástěrka k odložení škrtů na straně rozpočtových výdajů, ale ke snížení schodku veřejných rozpočtů, který stále zůstává velmi vysoký. Druhou stranou mince je zvýšení nepřímých daní. Podle našich propočtů by dostačovalo pokračovat v postupném zvyšování sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků, uskutečnit plánované zavedení ekologických spotřebních daní u tepla, uhlí a zemního plynu v souladu s požadavky EU a sjednotit sazby DPH na úroveň současné základní sazby. Sociálně a politicky citlivým bodem by byl přesun potravin ze snížené do základní sazby DPH. Podíl výdajů na potravin na celkových výdajích domácností by se zvýšil ze současných necelých 19,2 % zhruba o dva procentní body. V zemích s vyšším podílem nepřímých daní na celkových daňových příjmech bývají ceny potravin a podíl výdajů na potraviny na celkových výdajích domácností podstatně vyšší. Ve zmíněné pětici zemí s nejvyšším podílem nepřímých daních je průměrná hodnota podílu výdajů na potraviny vzhledem k celkovým útratám domácností 3 %. I přes zdražení potravin kvůli zvýšení DPH by podíl výdajů na potraviny zůstal v ČR stále nejnižší ve střední a východní Evropě. Velmi snadno se zdražení potravin může stát argumentem proti daňové reformě přesouvající daňovou zátěž z přímých daní na daně nepřímé. Zapomínat by se ale neměla na hlavní bod: zvýšení čistých mezd díky nižším přímým daním. Změny spotřebních daní a daně z přidané hodnoty výrazně ovlivňují cenovou hladinu. Jedním z důsledků zde uvažované daňové reformy by tedy bylo zdražení zboží a služeb. Podle našeho odhadu domácnosti letos utratí celkem asi mld. Kč. Budeli pokles inkasa přímých daní o 14 mld. Kč vyrovnán stejně velkým zvýšením inkasa nepřímých daní a reálná spotřeba domácností zůstane stejná, zvýší se nominální hodnota výdajů domácností na mld. Kč, tj. cenová hladina stoupne o 7,3 %. V analýze Patrie S jakým kurzem do eurozóny z ledna letošního roku jsme poukazovali na odchylku české ekonomiky od obvyklé relace mezi produktivitou práce a cenovou hladinou. Tyto dvě proměnné jdou obvykle ruku v ruce. S růstem ekonomické úrovně roste cenová hladina a to v poměru zhruba jedna ku jedné. Podle dat Eurostatu a našich výpočtů loni ČR dosahovala 63,7 % průměru EU 25 v případě produktivity práce a 56, % průměru EU v případě cenové hladiny. Zvýšení cenové hladiny o 7,3 % v důsledku daňové reformy by tedy jen vymazalo značnou část disproporce mezi relativní úrovní produktivity a relativní úrovní cenové hladiny a omezilo tak tlak na 9

10 zhodnocování reálného kurzu koruny skrze apreciaci nominálního kurzu. Problematická by byla změna daňové systému vedoucí ke zvýšení cenové hladiny pro ČNB, která vyhlásila inflační cíl ve výši 3 % s přípustnou odchylkou jednoho procentního bodu oběma směry definovaný na indexu spotřebitelských cen. Změnu daní by sice mohla centrální banka omluvit pomocí výjimek z plnění inflačního cíle, existuje však riziko sekundárních dopadů a vlivu na inflační očekávání. Shrnutí Všechny dosud předložené návrhy se zaměřují především na změnu daně z příjmu fyzických osob, komplexní reforma by ale měla především zahrnovat přesun daňové zátěže od přímých daní k daním nepřímým. ČR má jeden z nejvyšších podílů přímých daní (včetně pojistného na sociální zabezpečení) na celkových daňových příjmech mezi zeměmi Evropské unie. Více spoléhá na přímé daně jen Německo a Belgie. Předložené návrhy daňových reforem vedou k poklesu celkových daňových příjmů veřejných rozpočtů, nepočítáme-li s vlivem změny daní na ekonomickou aktivitu. Odhady přílivu investic, zvýšení ochoty podnikat a snížení nezaměstnanosti v souvislosti s nižšími daněmi jsou značně nejisté. Proto při propočtech vhodných variant změn daňového systému s těmito efekty nepočítáme a nalezená řešení jsou fiskálně neutrální i bez jejich zahrnutí. Navíc pozitivní vliv na celkové daňové příjmy by neměl posloužit jako zástěrka k odložení škrtů na straně rozpočtových výdajů, ale ke snížení schodku veřejných rozpočtů, který stále zůstává velmi vysoký. Zvýšení podílu nepřímých daní na celkových daňových příjmech o deset procentních bodů, tj. na úroveň nejrychleji rostoucích ekonomik EU, by umožnilo snížit přímé daně o 1 miliard korun. Na straně nepřímých daní by adekvátními kroky bylo pokračování v postupném zvyšování sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků, uskutečnit plánované zavedení ekologických spotřebních daní u tepla, uhlí a zemního plynu a především sjednotit sazby DPH na úroveň současné základní sazby. Pokud úsporu e výši 1 mld. Kč rovnoměrně rozdělíme mezi daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob, je možné snížit sazbu daně z příjmu právnických osob ze současných 26 procent na 16 procent, tj. níže než činí stejná sazba v Maďarsku, Slovensku a Polsku a jen o jeden procentní bod výše ve srovnání s Litvou, Lotyšskem a Kyprem. Pro zdanění příjmů fyzických osob lze zvolit rovnou daň se stejnou sazbou, tj. 16 %, a odpočtem 8. Kč, budeme-li chtít dosáhnout stejné sazby daně příjmu fyzických a právnických osob. Alternativou nastavení daně z příjmu fyzických osob odpovídající větší míře přerozdělování je možnost ponechat současnou míru progrese u této daně. I v takovém případě lze výrazně snížit zdanění ve všech příjmových skupinách. 1

11 Snížíme-li míru efektivního zdanění ve stejném poměru pro všechny příjmové skupiny, je optimálním řešením systém se sazbami 1, 12, 15 a 2 procent pro současná daňová pásma, odpočty a slevu na dani na nezaopatřené dítě. Rovnoměrné snížení míry efektivního zdanění v absolutním měřítku vede k ponechání výraznější progrese daňového systému. V takovém případě lze zvolit systém se sazbami 7,5, 15, 2 a 27 procent. Základní rysy reformovaného daňové systému by vypadaly následovně: Daň z příjmu právnických osob - sazba 16 % Daň z příjmu fyzických osob - rovná daň 16 % s odpočtem 8. Kč - nebo při snížení progrese sazby 1, 12, 15 a 2 procent pro současná daňová pásma - nebo při zachování současné progrese sazby 7,5, 15, 2 a 27 procent pro současná daňová pásma Daň z přidané hodnoty jednotná sazba 19 procent Spotřební daně aplikace již oznámeného zvyšování spotřební daně u tabákových výrobků a zavedení ekologických spotřebních daní u tepla, uhlí a zemního plynu v souladu s požadavky EU 11

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

ANALÝZA: CO HNALO V POSLEDNÍCH LETECH SPOTŘEBITELSKÉ CENY V ČESKÉ REPUBLICE VÝŠ? VYŠŠÍ DANĚ.

ANALÝZA: CO HNALO V POSLEDNÍCH LETECH SPOTŘEBITELSKÉ CENY V ČESKÉ REPUBLICE VÝŠ? VYŠŠÍ DANĚ. 31. 10. 2012 ANALÝZA: CO HNALO V POSLEDNÍCH LETECH SPOTŘEBITELSKÉ CENY V ČESKÉ REPUBLICE VÝŠ? VYŠŠÍ DANĚ. Dopad zvyšování daňových sazeb na růst spotřebitelských cen v České republice je za posledních

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Rozpočtový deficit a veřejný dluh

Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah přednášky Rozpočtový deficit a veřejný dluh Teorie krátkodobé fiskální nerovnováhy Teorie dlouhodobé fiskální nerovnováhy Fiskální kritéria Definice fiskální nerovnováhy nesoulad mezi veřejnými příjmy

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 29.12.2016 Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD Kubátová, Květa 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-173867

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů, postřehy, fakta a praktické rady a zkušenosti pro samosprávy

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů, postřehy, fakta a praktické rady a zkušenosti pro samosprávy Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů, postřehy, fakta a praktické rady a zkušenosti pro samosprávy Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. prosince 2014, Olomouc OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Slovensko Česká obchodní komora Velvyslanectví ČR R ve Slovenské republice 28. března b 2007,,

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Obsah přednášky. Důchodový a substituční efekt u daně ze mzdy. DWL u daně ze mzdy (Hicks) Odvození nabídky práce. Práce a paušální daň

Obsah přednášky. Důchodový a substituční efekt u daně ze mzdy. DWL u daně ze mzdy (Hicks) Odvození nabídky práce. Práce a paušální daň Distorzní účinky daní na nabídkovou stranu ekonomiky Makroekonomické důsledky zdanění Přednáška č. 4 Daně a nabídka práce Obsah přednášky Vliv zdanění na úspory soukromého sektoru Vliv zdanění na ochotu

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Příležitosti lepšího řešení politických cílů měst a obcí 2007

Příležitosti lepšího řešení politických cílů měst a obcí 2007 Příležitosti lepšího řešení politických cílů měst a obcí 2007 Teplice 8. března 2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

Ing. Petr Mach, Ph.D.

Ing. Petr Mach, Ph.D. Svobodní mají plán, jak snížit všem pracujícím daně a odvody tak, aby každému zůstalo o 1000 korun čistého měsíčně navíc. Zrušíme nespravedlivé dotace pro firmy, proto budeme moci snížit daně lidem. Ing.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více