Nobelova cena za ekonomii za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nobelova cena za ekonomii za rok 2005"

Transkript

1 ÚNOR 2006 Nobelova cena za ekonomii za rok 2005 Dušan Tříska, CD-F, a.s. Dušan Tříska: Nobelova cena za ekonomii Ivo Strejček: Evropská komise chce ovládnout přímé daně Petr Mach: Tragický zákon o zemědělství Václav Klaus: Rozhovor o euru Politických vězňů Praha 1 Tel./fax: CEP Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku Registrace MK ČR E Nobelovu cenu za ekonomii získali dne 10. října 2005 Robert Aumann z Hebrew University a Thomas Schelling z University of Maryland. Tyto dva ekonomy spojuje tzv. teorie her (game theory), tj. obor za který již v roce 1994 získala Nobelovu cenu trojice John Harsanyi, John Nash a Reinhard Selten. Pokusme se tedy oceněné autory zařadit do širšího kontextu obecné analýzy chování člověka a jeho organizací. Strategické rozhodování V současné ekonomii lze jako důležité proudy jejího vývoje vymezit i analýzu stále nových případů tržní nedokonalosti, a dále kolektivního rozhodování, kdy rozhodování nějakého celku je výsledkem integrace hlasů jeho členů. Je užitečné ukázat na zajímavou vazbu mezi těmito proudy. Nedokonalost pro nás bude reprezentovat tzv. nekonkurenční (monopolistický) trh, kde některý hráč je dost silný, aby svým rozhodnutím významně ovlivnil celkový výsledek interakce s ostatními. Obvykle jde o případy, kdy na trhu vystupuje malý počet hráčů, v extrémním případě jde o interakci pouze dvou protihráčů, například jediného výrobce s jediným spotřebitelem. Kolektivnost budeme reprezentovat tím, že při malém počtu hráčů se asi každý z nich pokusí zjišťovat, či alespoň odhadovat, jak se rozhodnou ostatní hráči, tj. sestaví výplatní matici, ve které zaznamená nejen své vlastní cíle, ale i cíle (strategie) ostatních členů. Pro odlišení se o takto uvažujícím subjektu (hráči, členu) začalo říkat, že se rozhoduje strategicky. Podstatu takového rozhodování vysvětluje v oskarovém filmu Beatiful Mind John Nash (hraje ho Russell Crowe) zhruba takto: Na této taneční zábavě jsem se rozhodl neusilovat o krasavici A, protože ta se nejspíš stane předmětem zájmu známého ÚNOROVÝ GRAF CEPU Nezaměstnanost fiasko vlády počet evidovaných nezaměstnaných Pramen: MPSV lamače srdcí X. Mou volbou je tedy dívka B: i ona je totiž úchvatná a navíc nejspíš zůstane stranou zájmu ostatních mládenců, paralyzovaných marným bojem o krasavici A. Asi i pro tuto explikační dovednost citovaného autora byl výsledek takové hry pojmenován Nashova rovnováha. Analýza její existence, či dokonce efektivnosti se již stala součástí hlavního proudu ekonomické teorie. Všechny učebnice dnes například obsahují výplatní matici popisující tzv. vězňovo dilema, tj. opět drama člověka, jehož vlastní rozhodnutí má různé důsledky v závislosti

2 NABÍZÍME na tom, jak se rozhodne někdo jiný jeho spoluvězeň. Robert Aumann Víme, že mezi obory společenského bádání se jediná ekonomie naučila svou analýzu formalizovat, tj. matematicky či alespoň geometricky reprezentovat své základní pojmy, hypotézy a závěry. Mimořádnost modelů strategického rozhodování je ovšem dána tím, že příslušný aparát, právě pod označením teorie her, neposkytl nikdo menší než John von Neumann a Oskar Morgenstern, a to již v roce A právě po této matematizující linii se rozvíjí práce prvního z loňských laureátů, Roberta Aumanna. O jeho formalistické bravuře leccos vypovídá už to, že Econometrica přijala k publikaci celkem dvanáct jeho článků, když snem každého matematizujícího ekonoma je dosáhnout alespoň jedné takové publikace. Náš dojem pak jen umocňují názvy dalších zdrojů, ve kterých lze najít Aumannovy práce, namátkou: Bulletin of the American Mathematical Society, Pacific Journal of Mathematics, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Annals of Mathematical Statistics, Mathematics of Computation, Mathematics of Operations Research. Nebudu předstírat, že jsem četl příliš článků Roberta Aumanna. Důvodem je i to, že od jisté úrovně byl vždy matematický formalismus nad moje síly. Možná ale že jsem už tenkrát také pochyboval, zda celá ta úžasná matematika není tak trochu samoúčelná. Mrzelo mě to, protože jinak mi bylo celkem blízké například Aumannovo prominentní téma opakova- CEP nabízí sborník č. 13/2002 Kupónová privatizace. Část A přináší stěžejní analýzu kupónové privatizace z pera Dušana Třísky. Část B obsahuje doplňkové texty Václava Klause, Roberta Holmana, Vladimíra Rudlovčáka, Michala Hrubého, Jana Mládka a Marka Loužka. Část C nabízí přílohy údaje o kupónové privatizaci, přehled o nabídce a prodeji v první a druhé vlny, historické komuniké ze setkání ministrů Klause, Ježka a Mikloše z a kupónová knížka. Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus. Cena: 50 Kč, 152 stran. objednávky na tel ných her s neúplnou informací. Thomas Schelling Nobelovská nominace za rok 2005 je pozoruhodná i tím, že nás na tomto místě nutí změnit tok výkladu a připomenout další, metodologicky zcela odlišný aspekt rozvoje moderní ekonomie. Začněme jakoby triviálním konstatováním, že každý systém může být analyzován z nejrůznějších hledisek, nejrůznějšími metodami, tj. například z pohledu nejrůznějších oborů bádání. Například ekonomický systém může být popisován sociology, sociálními psychology apod. samozřejmě bez ohledu na to, co si třeba myslíme o vyspělosti jejich oborů a tedy i kvalitě jejich analýz. Podstatně nadějnější se dnes ovšem jeví opačný tok myšlenek, tj. aplikace ekonomické metody mimo ekonomiku, tj. na neekonomické, zejména politické systémy. Dokladem byly široce diskutované příspěvky takových nobelovských laureátů jako George Stigler (1982), James Buchanan (1986), či Gary Becker (1992). A právě v tom se může skrývat jistá potíž, neboť nyní bychom měli k těmto velikánům ekonomického imperialismu přiřadit i Thomase Schellinga. Potlačme tyto rozpaky a připomeňme jeho populární knihu The Strategy of Conflict z roku 1960, která do rolí vyjednávajících subjektů ustavila tehdejší dvě supervelmoci USA a SSSR, a to nikoli jako protistrany nějaké kupní smlouvy, ale jako účastníky tehdejší hry na studenou válku. Mezi mediálně zajímavé závěry této Schellingovy mimoekonomické aplikace teorie her patřilo například doporučení, aby USA před jaderným úderem nechránily občany, ale své jaderné zbraně. Sovětský svaz pak měl uvěřit, že USA přežijí jeho jaderný útok, a to v tom smyslu, že jej budou schopny vítězně opětovat. Jak připomíná the Economist z 15. října 2005, Schelling doporučoval, aby NEWSLETTER únor /2006 USA rezignovaly na odzbrojení či další protiatomové kryty a spíš se snažily bezpečně uložit svůj jaderný arsenál, například v ponorkách. Zdvořilé pochybnosti Protože každá Nobelova cena samozřejmě rozladí všechny, kteří ji ještě nedostali, zde jsou ty moje kritické poznámky. Za prvé, Aumann možná ani není ekonom, ale matematik (nevíme pak ovšem, jak by obstál mezi matematiky). Schelling se zase spíš prosadil jako strategický poradce Pentagonu (třeba i špičkový). Druhý kritický osten může mířit na celou hráčskou terminologii, která naznačuje, že se řeší cosi mimořádného a poněkud se tedy zastírá, že předmětem řešení je jen jeden zvláštní případ, tzv. asymetrie informací. Nám by tak třeba mohlo uniknout, že existuje i jiná varianta téhož problému, jak o tom svědčí Nobelovy ceny udělené v roce 2001 (George Akerlof, Michael Spence a Joseph Stiglitz). Studenti se zde totiž něco dozvěděli i o nevhodnosti zaměňovat vědu a poradenství. K tomu Schellingovu poradenství si dovolím připojit poznámku jako pamětník hned několika vlnobití studené války. Z té doby si totiž vybavuji šeptem šířené zprávy o jakési nové zbrani Američanů, která, přes svůj legrační název game theory, umožní na Sovětech vyjednat vždy jen ten nejlepší výsledek. Realita byla taková, že v té době byl Sovětský svaz rok od roku silnější a že jeho rozpínavosti se až o dost později postavili Ronald Reagan s Margaret Thatcherovou. Proč se nakonec Sovětské impérium rozpadlo, bude ještě dlouho předmětem vážných diskusí. Důvody budou předkládány nejrůznější, ale zcela správně mezi ně nikdo nikdy nezařadí jakýkoli soubor formálně dokonalých modelů a to při veškeré myslitelné úctě, kterou osobně chovám k vědě, ekonomii a matematickým modelům vyjednávání. 2

3 Evropská komise připravuje návrh směrnice o společném harmonizovaném základu daně firem. Podle něj by měla EU určit jednotná pravidla pro určení základu daně firem. V případě firem působících ve více členských státech by se celkový základ daně vypočetl dohromady za všechny pobočky a mezi členské země a rozdělil podle klíče stanoveného Evropskou unií. Na přidělený podíl základu daně by členská země uplatnila vlastní sazbu daně. 3 NOVINKA NEWSLETTER únor /2006 Evropská komise chce ovládnout přímé daně Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu Evropská daň z příjmu právnických osob bude spravována nově vzniklým evropským úřadem, sazby budou stanoveny na úrovni EU a daňové výnosy budou financovat rozpočet EU. pravě domácího referenda. Vláda tehdy okřikovala každého, kdo na tato úskalí budoucího členství upozorňoval. Od roku 2001 navrhovala Evropská komise tzv. dvourychlostní strategii, jak co možná nejvíce vyjmout fiskální politiku z pravomocí národních vlád. Chtěla cílenými opatřeními vyřešit jednotlivé naléhavé problémy v krátko- a střednědobém horizontu; v dlouhodobém horizontu představit celkové řešení, které by spočívalo v transformaci všech 25 daňových systémů do jediného systému evropských daní. Podstatou dnešního návrhu je, že všechny (nebo skupina) členské státy odsouhlasí jednotný systém pravidel, který vymezí daňový základ. Daňové sazby by byly stanovovány vládami členských zemí a jednotný konsolidovaný základ daně by byl alokován dle dohodnutého vzorce (apportionment formula). Jednotný povinný harmonizovaný základ daně bude aplikován na veškeré podnikání, ne pouze právnické osoby a ne pouze na společnosti s tzv. přeshraniční působností. Jednotný povinný konsolidovaný základ daně nahradí existující národní daňové zákony a budou mu podléhat i ti, kteří působí pouze na území jediného členského státu. Má jít o jemnější formu zdanění evropské společnosti, její dosah však bude mnohem širší. Na úspěšném zavedení jednotného konsolidovaného základu daně staví zdanění příjmu tzv. evropské společnosti. Základy existujících daní v národních státech vymizí, což povede ke vzniku jednotného systému daňových pravidel. Evropská daň z příjmu právnických osob bude spravována nově vzniklým evropským úřadem, sazby budou stanoveny na úrovni EU a daňové výnosy budou financovat rozpočet EU. Nebezpečná regulace EU nemá mandát regulovat přímé daně proto, že to členské státy nechtějí. Členské státy považují za důležité, aby mohly o přímých daních rozhodovat samy. Evropské komisi je jasné, že snaha regulovat sazby daní by byla absolutně politicky neprůchodná, pokouší se tedy regulovat základ daně. Daň je součinem základu a sazby. Není tedy žádný podstatný rozdíl mezi tím, zda EU určí základ či sazbu. Proto, dovolíme-li EU přisvojit si ve jménu vnitřního trhu pravomoc určovat základ, nezbude jediný argument proti tomu, aby nemohla později určovat i sazbu! Návrh spočívá na dvou zásadních pilířích: stanovení jednotného základu a stanovení klíče pro jeho rozdělení za účelem zdanění. CEP nabízí nový sborník č. 45/2006 Přebytek obchodní bilance zázrak nebo zákonitost?, který shrnuje texty ze tří ekonomických seminářů konaných na podzim loňského roku. Do sborníku přispěli Michaela Erbenová, Helena Horská, Stanislava Janáčková, Eva Zamrazilová, Robert Holman, Martin Kupka, Martin Pecina, Dušan Tříska, Pavel Bém, Petr Bendl, Věra Jourová a Petr Mach. Editorem sborníku je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident Václav Klaus. Cena: 50 Kč, 120 stran. Stanovení jednotného základu nejen nepřímo ovlivní velikost vybrané daně tím, že daň je součinem základu a sazby, ale znamená také výrazný zásah do suverenity Rovná daň by se stala iluzí, protože pravomoc určit základ daně je neoddělitelnou součástí konceptu rovné daně. Nelze zavést rovnou daň, pokud základ daně bude určovat EU. Jde o další pokus zasáhnout do pravomoci členských zemích mít výhradní právo určovat přímé daně. Touto snahou EU překračuje svůj mandát, zavedení by znamenalo revoluční zásah do suverenity členských států s dalekosáhlými hospodářskými důsledky. Výrazné omezení daňové konkurence v Evropě by bylo pro Českou republiku výrazně škodlivé. Podstata záměru Pokus prosadit jednotný evropský daňový systém sahá do poloviny 90. let. Až v říjnu 2001 ovšem Evropská komise prezentovala svůj plán pod obecným názvem Zdanění firem. Tento plán detailněji představila v listopadu 2003 a poté předložila materiál na neformálním setkání Ecofinu v září Tuto časovou posloupnost je užitečné připomenout především proto, že vláda České republiky již minimálně v těchto letech musela mít detailní informace o tom, že Evropská komise hodlá harmonizovat přímé daně již v době vrcholících jednání o přistoupení ČR k EU a přía hospodářské politiky státu. Např. otázka, nakolik má výpočet základu (tj. definice odečitatelných položek) podporovat či nepodporovat investice, musí být výsostnou pravomocí národního státu. V různých zemích je také např. různě stanovena odeči- objednávky na tel

4 NEWSLETTER únor /2006 tatelnost firemních příspěvků na penzijní pojištění zaměstnanců. Sjednocení těchto pravidel je tak značným nákrokem k unifikaci penzijních systémů. Jednotné stanovení základu daně z příjmu je tedy hlubokým zásahem do hospodářské politiky. Rovná daň by se stala iluzí, protože pravomoc určit základ daně je neoddělitelnou součástí konceptu rovné daně. Nelze zavést rovnou daň, pokud základ daně bude určovat EU. Jednotně stanovený základ daně firmy má být rozdělen na základě určitého klíče mezi členské státy, aby jej tyto zdanily svojí sazbou. To de facto znamená konec daňové konkurence, protože země sice budou moci mít (zatím) různou sazbu daně, ale lákání firem touto sazbou bude do značné míry bezpředmětné, jelikož objem základu ke zdanění bude pevně přidělen podle vzorce. Vzorec pro rozdělení zisku není zatím navržen. Nabízí se formule, podle které se již dnes dělí výnos Evropské centrální banky (tzv. monetární příjem), který také vzniká konsolidací výnosů jednotlivých centrálních bank. Mezi další uvažované metody patří odvození vzorce od přidané hodnoty vzniklé v jednotlivých státech, tak jak ji firmy vykazují jako plátci DPH, nebo na základě váženého průměru kombinace tří faktorů, tržeb, kapitálu a práce, jak navrhla Komise v roce Vzorce pro výpočet rozdělení daňového základu se mají lišit i podle odvětví (jiný pro průmyslové podniky, jiný pro banky, atd.). Harmonizace přímých daní EU a zejména její velké země s vysokými daněmi (Německo a Francie) dlouhodobě brojí proti nekalé daňové konkurenci a snaží se prosadit regulaci přímých daní do pravomocí EU. I návrh tzv. evropské ústavy z dílny Konventu obsahoval odstavec, který by umožnil EU regulovat přímé daně. Nicméně na mezivládní konferenci EU v červnu 2004 britský premiér Tony Blair zabránil proniknutí pravomoci EU regulovat daně z příjmu do návrhu EU a zejména její velké země s vysokými daněmi (Německo a Francie) dlouhodobě brojí proti nekalé daňové konkurenci a snaží se prosadit regulaci přímých daní do pravomocí EU. ústavního textu, když vyškrtnutí příslušných článků zařadil mezi své vyjednávací mantinely, takže možnost regulovat přímé daně byla nakonec z finálního návrhu tzv. euroústavy vypuštěna. Článek 93 Smlouvy o založení Evropských společenství dává Evropské unii právo v zájmu fungování vnitřního trhu harmonizovat nepřímé daně: Rada bude, jedná-li jednomyslně na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem, přijímat opatření k harmonizaci legislativy týkající se daní z obratu, spotřebních daní a dalších forem nepřímých daní do takové míry, do jaké je ona harmonizace nezbytná k vytvoření a zajištění funkce vnitřního trhu. Tedy za předpokladu jednomyslného rozhodnutí Rady. Potvrzuje to i úvodní prohlášení oficiální stránky Evropské komise věnované daňové politice, v EU mají výhradní odpovědnost za přímé daně za objem vybrané daně ze zisku firem a z příjmu jednotlivců jednotlivé vlády. Česká verze téže stránky (později vzniklá) však již praví:...systémy přímých daní vyžadují jen omezenou harmonizaci a obecně mohou NABÍZÍME CEP nabízí sborník číslo 29/2004 Daňová konkurence, který shrnuje texty ze tří seminářů: Rovná daň na Slovensku, Fiskální opatření reforma, nebo balíček? a Daňová konkurence vs. daňová harmonizace. Do sborníku přispěli Ivan Mikloš, Vlastimil Tlustý, Mojmír Hampl, Stanislava Janáčková, Jiří Rusnok, Ondřej Schneider, Květa Kubátová, Petr Mach a Miroslav Plojhar. Editorem sborníku je Marek Loužek. Cena 50 Kč, 88 stran. Sborník obsahuje texty vystoupení na semináři věnovaném tématu rovné daně. Vlastimil Tlustý ve svém vystoupení vysvětluje pojem rovné daně, Petr Mach a Ladislav Minčič se zaměřují na konkrétní efekty zavedení rovné daně. Sborník je doplněn textem přednášky, kterou přednesl Alvin Rabushka, jeden z autorů myšlenky rovné daně, v roce 2000 na konferenci Progress Foundation v Curychu. Sborník je vybaven i souborem otázek a odpovědí o rovné dani. Cena 50 Kč, 92 stran. objednávky na tel

5 NEWSLETTER únor /2006 být ponechány v kompetenci členských států. V rámci EU se ale všichni shodují na tom, že je potřeba spolupracovat a zabránit tak škodlivé konkurenci v této oblasti. Tato orwellovská pozvolná změna výkladu je přesným popisem postupů, na které je EU zvyklá. Harmonizace daně z příjmu přichází plíživě, obcházeje přitom mandát daný EU Zakládací smlouvou. Nedávná zpráva hospodářského výboru Evropského parlamentu připouští, že Smlouva o založení Evropského společenství... nevyžaduje harmonizaci legislativy týkající se přímého zdanění. To je další orwellovský posun. Nikoliv nevyžaduje, správně musí být nedovoluje. EU totiž nemůže dělat nic, k čemu jí nedají mandát členské státy. Evropská komise se snaží ospravedlnit mandát regulovat přímé daně článkem 94 umožňujícím regulovat údajně cokoliv ve jménu vnitřního trhu. Jak uvádí např. zmiňovaná zpráva hospodářského výboru EP, [Smlouva o založení Evropského společenství] stanovuje v článku 94 nutnost přiblížit právní předpisy členských států, které ovlivňují fungování vnitřního trhu. Návrh na konsolidaci základu daně firem a jeho redistribuci je pokusem EU obejít smluvní základ a přisvojit si pravomoc určovat přímé daně. Článek 94 přitom praví: Rada bude, jedná-li jednomyslně na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem, vydávat směrnice pro sbližování takových zákonů, regulace nebo administrativní opatření pro členské státy, které přímo ovlivňují vytvoření nebo zajištění funkce vnitřního trhu. Je to zjevná snaha obejít nej- vyšší zákon EU Zakládací smlouvu. Vzhledem k tomu, že článek 93, který explicitně hovoří o daních, nedovoluje EU regulovat přímé daně, nelze se na článek 94 vůbec odvolávat. EU nemá k regulaci přímých daní mandát. Podrývání suverenity Zavedení společného konsolidovaného základu daně firem není v zájmu České republiky. Dnes ČR vybírá na dani z příjmu právnických osob asi 150 miliard ročně. Je pravděpodobné, že realizací systému konsolidovaného základu daně Česká republika přijde o značnou část tohoto výnosu, a to nikoliv ve prospěch svých daňových poplatníků, ale ve prospěch jiných zemí EU. Mezi významné plátce daní v ČR patří takové mezinárodní firmy jako KBC nebo Volkswagen. Tyto firmy dosahují největších zisků právě v České republice a část jejich českých daní by EU de facto přetáhla do Německa, Belgie a dalších zemí. Potlačení daňové konkurence a přerozdělení zisků ve prospěch vlád lpějících na neefektivním sociálním modelu by navíc vedlo ke zpomalení hospodářského růstu v celé Evropě. Návrh na konsolidaci základu daně firem a jeho redistribuci je pokusem EU obejít smluvní základ a přisvojit si pravomoc určovat přímé daně. Stanovení základu podrývá suverenitu, jednoznačnou pravomoc členských států určovat nejen základ jako takový, ale zprostředkovaně i hospodářskou politiku včetně nastavení penzijního systému. Návrh znamená narušení zdravé daňové konkurence, jehož důsledkem nebude proklamovaný růst ekonomik, ale zpomalení růstu. České republice navíc návrh vezme značnou část daňových příjmů ve prospěch Německa, Francie a dalších starých zemí EU. NABÍZÍME CEP nabízí sborník č. 24/2003 Alois Rašín český politik, právník a národohospodář. Obsahuje texty ze semináře z 19. února 2003, na němž vystoupili Václav Klaus, Marta Ehlová, Jana Čechurová a Robert Holman, a doplňkové texty Petra Macha a Ilony Bažantové (editorky sborníku). Do publikace jsou dále zařazeny výňatky z díla Aloise Rašína politické a státoprávní úvahy, texty k měnové odluce a pasáže z knihy Národní hospodářství. Cena: 50 Kč, 100 stran. CEP nabízí sborník číslo 35/2004 Velká deprese, do něhož přispěli Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka, František Vencovský, Burton Folsom, František Stellner, Radek Soběhart a Ladislav Tajovský. Editoři Marek Loužek a Ladislav Tajovský zařadili do příloh projevy Franklina D. Roosevelta a Herberta Hoovera a informaci o deseti největších burzovních krizích ve 20. století. Předmluvu ke sborníku napsal prezident Václav Klaus. Cena: 50 Kč, 110 stran. objednávky na tel

6 LEGISLATIVNÍ OKÉNKO Tragický zákon o zemědělství V listopadu začala platit novela zákona o zemědělství a dalších zákonů (441/2005 Sb.). Návrh předložila skupina poslanců ČSSD P. Zgarba, L. Skopal, K. Kratochvíle a J. Řihák. Byl to jeden ze zákonů, které prezident loni vrátil Sněmovně. Prezidenta ale přehlasovalo 124 poslanců ČSSD, KDU-ČSL a KSČM, takže zákon vstoupil v platnost. Nový zemědělský zákon je klasickou regulační a svobodu omezující novelou, která jde i nad rámec toho, co po nás chce Evropská unie. Během předkládání zákona navíc došlo k obejití standardních pravidel. Ačkoliv novela vznikala pravděpodobně na ministerstvu zemědělství, ministr ji sněmovně nepředložil jako vládní návrh. Novelu předložila skupina poslanců, čímž se mj. předkladatelé vyhnuli standardnímu připomínkovému řízení nebo nutnosti vyčíslit náklady novely pro stát a pro občany. Novela výrazně zvyšuje kontrolu státu nad zemědělským podnikáním. Zákon daňově zvýhodňuje družstva oproti soukromým farmářům. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu této již dnes téměř všemocné a nekontrolovatelné instituci se dává pravomoc kontrolovat spojování farmářů, nekontrolovaně přidělovat dotace bez jakýchkoliv pravidel, svévolně nakládat se skladovými zásobami z intervenčních nákupů. Na rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu se nemá vztahovat správní řízení, takže proti libovolnému rozhodnutí neexistuje možnost odvolání. Nové kontrolní pravomoci se dávají dalším úřadům včetně Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Prostor pro korupci v postátněném zemědělství se jen NABÍZÍME zvýší. Běžný farmář bude více papírovat než obdělávat půdu. Zavádí se řada dalších evidencí zemědělských podnikatelů, včetně povinnosti farmářů evidovat a hlásit kdejakého chřástala nebo bukáčka polního, který by se snad objevil na vašem poli. Zavádí se pokuta půl milionu za nákup mléka od osoby, která nemá přidělenou kvótu a mnoho dalších regulací. Všichni si teď budeme muset dávat pozor, zda nekupujeme mléko od zločince, který překročil množstevní kvótu. Výraznou novinkou také je, že zemědělská družstva budou moci nově od daňového základu odečítat vypořádané podíly oprávněných osob, a to i zpětně. Takže budou existovat vedle sebe na jedné straně zemědělská družstva, která budou platit nižší daň a farmáři, kteří budou platit plnou daň, i když oba budou mít stejné výnosy a stejné náklady. NEWSLETTER únor /2006 Je až neuvěřitelné, kam opět dospěla regulace zemědělství oboru, který by se přirozeně mohl obejít bez jakékoliv regulace a byrokracie, protože konkurence je zde téměř dokonalá. My ale máme systém, kde farmáři platí daně do Prahy, pražská vláda je odesílá do Bruselu, Brusel je posílá zpátky do Prahy a státní agentura je rozděluje zemědělcům. Zakazuje se vypěstovat více, než kolik dovolují rozhodnutí bruselských úředníků; státní intervenční fond vykupuje obilí a mléko za cenu stanovenou v Bruselu a staví na to nové a nové sklady. Přiděluje svévolně dotace ještě nad rámec bruselských a proti jeho rozhodnutím není odvolání. Aby toho nebylo málo, budou družstva, pohrobci reálného socialismu, platit nižší daně než ostatní farmáři. Myslím, že nad tím by i Marťané nechápavě kroutili hlavou. CEP nabízí sborník č. 22/2003 Budoucnost českého zemědělství, do něhož přispěli Vlastimil Tlustý, Jan Záhorka, Jan Fencl, Václav Klaus, Jarmila Vlasáková a Marek Loužek (editor sborníku). Do příloh jsou zařazeny výsledky přístupového jednání mezi ČR a EU v kapitole zemědělství, celkový objem financí pro zemědělství, výše kvót, rozpočtové výdaje na společnou zemědělskou politiku. Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus. Cena: 50 Kč, 60 stran. CEP doporučuje sborník číslo 32/2004 Trvale udržitelný rozvoj, do něhož přispěli ministr životního prostředí Libor Ambrozek, ekonomové Mojmír Hampl a René Hladík, novinář Ivan Brezina, poslanec Martin Říman, dále Petr Mach a Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku. V příloze jsou přetištěny články Václava Klause o životním prostředí z let 2000 až Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus. Cena 50 Kč, 100 stran. objednávky na tel , 6

7 ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE Evropská regulace chemického průmyslu V pondělí 16. ledna uspořádalo Centrum pro ekonomiku a politiku seminář na téma Evropská regulace chemického průmyslu s podtitulem: rozhoduje EU lépe než národní stát? Na panelu, který moderoval prezident Václav Klaus, vystoupili ředitel odboru environmentálních rizik MŽP Karel Bláha, ředitel Svazu chemického průmyslu Ladislav Novák a poslanci Evropského parlamentu Jan Zahradil a Vladimír Železný. Karel Bláha přinesl informace jako vedoucí delegace ČR v Evropské radě o chemické směrnici. REACH znamená registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek. Má vzniknout Evropská agentura pro chemické látky se sídlem v Helsinkách. Bláha popsal způsob rozhodování o této směrnici v Radě a Evropském parlamentu. Přiznal, že sám na směrnici nemá názor; je pouze loajálním státním úředníkem, který vyjednává za vládu. Ladislav Novák vysvětlil postoj zástupců českého chemického průmyslu ke směrnici. Společenské povědomí o chemickém průmyslu je negativní, proto veřejnost regulaci vítá. Ta je však zásadně špatná. REACH je byrokratický, nákladný a zatěžující. Nejsou doceněny jeho sociální a ekonomické dopady. Regulace chemie existovala již před Reachem, tato je však osudová. Její dopad v ČR odhadl přinejmenším na šest miliard Kč během jedenácti let. Jan Zahradil kritizoval princip presumpce chemické viny, z něhož REACH vychází. REACH je nejsložitější legislativní návrh v dějinách EU. Existuje pět důvodů vystupovat proti němu: ekonomický (1,7 miliónu lidí zaměstnaných v chemii v EU), vědecký (zlepšení zdraví nelze prokázat), mezinárodně smluvní (rozpor s pravidly WTO), kompetenční (regulaci má provádět národní stát) a politicky ideologický (omezení lidské svobody). NABÍZÍME Vladimír Železný označil REACH za regulační monstrum stran návrhu regulace se prakticky nedá přečíst. Projednávání v Evropském parlamentu bylo chaotické, šlo u frašku. Ani komisař nebyl schopen komentovat jednotlivé pozměňovací návrhy. Schválení REACHe bylo náhražkou za evropskou ústavu. Železný kritizoval regulační běsnění EU, které vyjadřuje nedůvěru ve spontánnost a přirozenost. Bývalá náměstkyně ministerstva životního prostředí Eva Tylová v diskusi obhajovala směrnici poukazem na obrovské zisky chemického průmyslu a negativním dopadem na životní prostředí. Dušan Tříska nastolil otázku, zda to, co je nyní kontrolováno na národní úrovni, se bude ještě kontrolovat na evropské úrovni. Milan Rokytka se tázal, zda ze současného regulačního otroctví existuje východisko. Václav Klaus vyjádřil obavu, že náklady REACHe budou NEWSLETTER únor /2006 o řád vyšší, než citoval zástupce chemického průmyslu. Kritizoval fakt, že se testování chemických látek přesouvá z jednoho místa na druhé. Když prezident poprvé slyšel o REACHi, považoval jej okamžitě za nepatřičný. Regulace chemie je podle něj sporná. Ale když už existuje, měla by být vykonávána z národní úrovně. Karel Bláha ujistil, že už otestované chemické látky na národní úrovni se nebudou znovu kontrolovat na evropské úrovni. Ladislav Novák potvrdil, že vedle přímých nákladů 7 miliard korun regulace vyvolá i náklady nepřímé, které se budou pohybovat v řádu desítek miliard korun. Podle Jana Zahradila tvorba bruselské legislativy vyplývá z komplexu méněcennosti evropských poslanců. Vladimír Železný upozornil, že chemické firmy už platí daně; proto by podle něj testování chemických látek státem mělo být zadarmo. ML CEP nabízí studii Vyčerpání zdrojů skvěle prodejný mýtus z pera známého českého ekonoma Mojmíra Hampla. Knížka se zabývá vztahem ekonomie a přírodních zdrojů, zkoumá skeptické názory o vyčerpání zdrojů a dokazuje jejich mylnost. Na konceptu prověřených zásob a podceňování růstu poznání Hampl ukazuje, proč vyčerpání nemusí děsit. K publikaci napsal předmluvu Václav Klaus. Cena 50 Kč, 68 stran. objednávky na tel , 7 CEP nabízí sborník č. 44/2006 Postdemokracie hrozba nebo naděje, do něhož přispěli Ladislav Jakl, Michal Semín, Vít Hloušek, Jiří Tutter, Lubomír Brokl a Petr Mach. Do příloh editoři Dina Chmaitilliová a Petr Mach zařadili projev Václava Klause na varšavském summutu Rady Evropy, článek o NGO-ismu a polemiku o postdemokracii z MF Dnes. Předmluvu napsal prezident Václav Klaus. Cena: 50 Kč, 88 stran.

8 NEWSLETTER únor /2006 INTERVIEW VÁCLAVA KLAUSE PRO TÝDENÍK EURO Václav Klaus 1. V článku pro Lidové noviny jste napsal, jak by měla podle vašeho názoru vypadat národní kritéria pro zavedení eura v Česku. Zároveň však uvádíte, že tyto podmínky splněny nejsou. Lze tedy namítnout, že jako kritik evropské měnové unie chcete nastavit kritéria tak, abyste přijetí eura zabránil. Nejsou vaše úvahy o kritériích pouze jinou formou argumentace proti zavedení evropské měny? Nejsem jenom kritik evropské měnové unie. Jsem také ekonom, který se teoreticky otázkám měny, peněz, inflace, makroekonomie, měnové politiky a centrálnímu bankovnictví věnoval celý svůj profesionální život. Téměř sedmnáct let jsem také pracoval ve Státní bance československé a už v sedmdesátých letech jsem formuloval a publikoval svá první měnová kritéria. Několik let jsem byl ministrem financí, který se pokoušel co nejdéle udržet společnou československou měnu a díky tomu si více než kdokoli jiný uvědomil řadu zásadních, ne příliš snadno splnitelných podmínek pro smysluplnou existenci společné měny dvou či více nepříliš sourodých zemí. Jsem také profesorem v oboru financí na Vysoké škole ekonomické v Praze. O tématu společné evropské měny jsem v minulém desetiletí mnohokrát publikoval své texty doma i v zahraničí. Z toho vyplývá, že mé názory na tyto věci nejsou žádnou politickou hříčkou nebo politických apriorismem. 2. Evropský komisař pro měnové záležitosti Joaquín Almunia v rozhovoru pro týdeník EURO uvedl, že dnes země eurozóny zažívají nejnižší úrokové sazby za život jeho generace. Měnová politika Evropské centrální banky tedy podle něj podporuje hospodářský růst. Vy uvádíte, že ekonomický růst se za dobu existence eura zpomalil. Neměli bychom však spíše zkoumat to, jak se současná měnová politika může projevit na budoucím růstu? Nechci hodnotit výroky pana komisaře, ale výše nominální úrokové míry nevypovídá sama o sobě téměř o ničem. Je-li právě v době prvních let počátku dvacátého prvního století nominální úroková míra relativně velmi nízká, a to pravda je, je to primárně způsobeno mimořádně nízkou mírou inflace. Ta celosvětově po její nečekaně vysoké úrovni v sedmdesátých a osmdesátých letech, v éře stagflace, zažívá nyní unikátní éru, podobnou počátku let šedesátých. Příčin tohoto fenoménu je mnoho, ale souvislost tohoto už skoro dvě desetiletí trvajícího jevu s existencí eura na počátku této dekády je naprosto nulová. V ekonomice jde o reálnou úrokovou míru (a s její výší už to není ani zdaleka tak jasné) a hlavně o vztah této reálné úrokové míry k ceně kapitálu, k jakkoli definovanému výnosu z kapitálu, k míře zisku, k mezní efektivnosti kapitálu (abych potěšil jestli ještě existují nějaké zbývající keynesiánce) atd. Historicky bezprecedentní stagnace ekonomického růstu v Evropě v posledním desetiletí od třicátých let nabízí velmi pravděpodobnou hypotézu, že je i výnos z kapitálu v této době mimořádně nízký. (Obecně přece platí, že se tato míra výnosu rovná tempu ekonomického růstu na makroúrovni.) Proto si vůbec nemyslím, že jsou reálné úrokové míry v dnešní evropské realitě pří- liš nízké. A proto bych ani nechtěl hodnotit eventuální přínos Evropské centrální banky k podpoře ekonomického růstu. Konec konců, ekonomický růst se v současnosti v Evropě téměř nekoná. Ani bych ale Evropské centrální bance takové aktivistické úkoly nechtěl dávat. Zůstal bych radši u velmi opatrných monetaristických pohledů na věc. 3. Je evidentní, že Česko zaostává za většinou zemí eurozóny v ekonomické úrovni, má nižší mzdovou i cenovou hladinu. Je však nutné, aby se stoprocentní konvergence v této oblasti dosáhlo ještě před zavedením eura? Pokud ano, proč? Po zavedení společné měny při naší velmi odlišné mzdové a cenové hladině od její výše v zemích měnové zóny hrozí, že konvergence cenových a mzdových hladin proběhne příliš rychle a že navíc nemusí proběhnout ve vhodné sekvenci. Ceny a mzdy mohou růst či dokonce skočit velmi nestejným tempem. Neutralitu těchto spontánních pohybů (v obdobném smyslu se v ekonomické vědě hovoří o neutralitě peněz nebo o peněžní iluzi ) není nijak a nikým možné zařídit. V tom máme jistou nezapomenutelnou zkušenost z období bezprostředně po liberalizaci cen (a mezd a zahraničního obchodu) na počátku devadesátých let. Pamětníci si jistě vzpomenou, že ceny vzrostly více než mzdy a že tím byly napůl záměrně, napůl nezáměrně vytvořeny tzv. transformační polštáře, které měly naši ekonomiku chránit a přispívat k její dlouhodobé stabilitě. Byly obranou před liberalizačním šokem. Potřebujeme eurový šok? Zaslouží si ho naše ekonomické subjekty? V čí prospěch budou tyto samovolně vzniknuvší polštáře fungovat? I v tomto případě se dá očekávat, že budou ceny flexibilnější než mzdy. Je to v našem zájmu? Mám strach, že o těchto věcech pan eurokomisař Almunia netuší vůbec nic. 4. Nemělo by být dalším kritériem i posouzení toho, zda by mohla být eurozóna pro Česko bezpečným přístavem při případném útoku finančních spekulantů? Větší měnová zóna je obecně bezpečnějším přístavem před spekulanty než zóna menší. To je banální pravda. Ale větší měnová zóna je pro spekulanty zajímavější než menší a proto se na ni soustřeďují daleko více; větší měnová zóna nás může kursově i úrokově tlačit či táhnout jinam, než se naší ekonomice hodí; chybná rozhodnutí může dělat jak větší, tak menší měnová zóna. Naší dnešní výhodou je žití ve stínu eurozóny, ale ponechání si možnosti se od ní odpoutat; vůbec si navíc nemůžeme být jisti, že se na větší měnovou zónu napojíme se správným měnovým kurzem, což se může stát největší hrozbou. Mohl bych pokračovat, ale to by už byla studie, nikoli interview. Rozhovor s Janem Žižkou, Euro PŘEDPLATNÉ CEPU Nejjednodušší způsob, jak za výhodnou cenu dostávat pravidelně Newsletter, sborníky CEPu a pozvánky na semináře BLIŽŠÍ INFORMACE NA: tel

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Inflace a měna Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Témata případových studií na 3. seminář sem. skup. dr. Kyncla 1. Trh práce nabídka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 10. funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

N Á V R H. Střednědobé výdajové rámce

N Á V R H. Střednědobé výdajové rámce N Á V R H Střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016 Č.j. MF 60 669/2013/11-1104 1. Úvod Na základě ustanovení 8 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík Evropské fórum podnikání: : Zájmy Z České republiky a přijetp ijetí společné evropské měny Rizika předčasného přijetí společné měny Vladimír r Tomší šík Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 17. září 28 Strategie

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

V roce 1982 byly RE relativně okrajovým přístupem, dnes se jedná o mainstream

V roce 1982 byly RE relativně okrajovým přístupem, dnes se jedná o mainstream Thomas Sargent: The Ends of Four Big Inflations (1982) Zkoumá čtyři velké inflační periody po WWI (Německo, Rakousko, Maďarsko a Polsko) a také specifický případ té doby Československo, které se inflaci

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA Fórum Zlaté koruny Vize bankovnictví 21. dubna 2015

Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA Fórum Zlaté koruny Vize bankovnictví 21. dubna 2015 Regulace: brzda nebo plyn morálního hazardu? Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA Fórum Zlaté koruny Vize bankovnictví 21. dubna 2015 Co je to morální hazard? Ve finančním světě je spojeno s prostředím, které

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Peněžní systém, cenová stabilita a kurzový závazek na český a švýcarský způsob

Peněžní systém, cenová stabilita a kurzový závazek na český a švýcarský způsob Peněžní systém, cenová stabilita a kurzový závazek na český a švýcarský způsob Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Měnová politika ČNB, devizový kurz a finanční řízení firmy Seminář ČNB, FRSA Advisory a ČMA

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:... Evidenční číslo:..

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010 Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2011 Jan Gregor září 2010 Východiska Programové prohlášení vlády Střednědobý výdajový rámec na rok 2011 Rámec byl upraven dle dikce zákona o rozpočtových pravidlech Při

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Co přinese exit z kurzového závazku?

Co přinese exit z kurzového závazku? Co přinese exit z kurzového závazku? Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA 3. FÓRUM ČESKÝCH INVESTORŮ Praha, 9. února 2017 2015-11-02 2015-12-02 2016-01-02 2016-02-02 2016-03-02 2016-04-02 2016-05-02 2016-06-02

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více