Rok Úvod. V pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování socialistické společnosti! Volby MNV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1976. Úvod. V pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování socialistické společnosti! Volby MNV"

Transkript

1 Rok 1976 Úvod Rok 1976 byl rokem významných událostí, které zaktivizovaly široké vrstvy všech pracujících rokem XV. sjezdu KSČ a všeobecných voleb do zastupitelských sborů. Podzimní volby už byly tedy důležitou etapou uskutečňování závěrů XV. sjezdu KSČ. I naše obec Prostřední Bečva žila plně předvolební propagandou a agitací při volebních shromážděních, schůzích a besedách, kde byly střízlivě a srozumitelně argumentovány závěry sjezdu. Bylo nutno si uvědomit, že volební kampaň byla i politicko výchovným zápasem, ve kterém se muselo čelit vlivům zahraniční antikomunistické propagandy na mysl některých jedinců ve společnosti. VO KSČ, jako hybná síla všeho dění v obci, přistoupila k zajištění předvolební agitace v plném vědomí důležitosti této politické práce. V budově MNV bylo zřízeno agitační středisko, které informovalo občany o dosažených výsledcích jak v obci, tak i v celém státě. Na předvolebních přípravách a výběrem kandidátů do funkcí poslanců NV se podílel výbor VO KSČ, komunisté v radě MNV a MV NF. Vyvrcholením usilovné politické, organizační a agitační práce VO KSČ, organisací NF, MNV a volebních komisí byly důstojně provedené volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, které se uskutečnily ve dnech října 1976 ve velmi vkusně vyzdobených místnostech hotelu Zavadilka pod ústředním heslem : V pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování socialistické společnosti! Volby Do voličských seznamů bylo zapsáno 1227 voličů, (včetně těch, kteří volili v naši obci na voličský průkaz) což činí 99,1%. Pro navržené kandidáty NF do funkcí poslanců NV odevzdalo ve volbách své hlasy 98,6% celkového počtu voličů. Všech 35 kandidátů na poslance MNV bylo tedy právoplatně zvoleno. Z celkového počtu poslanců MNV je zvoleno 10 žen, což činí 28,5% a 25 mužů. Z toho je do 35 let věku 9 poslanců (to je 25,7%). Podle sociálního složení : 21 dělníků 2 členové JZD 2 veřejní pracovníci 2 technici 3 učitelé 5 ostatní Na první ustavující schůzi pléna MNV 18.XI.76 v hotelu Zavadilka potvrdili všichni poslanci poslanecký slib slovem : Slibuji a svým podpisem. MNV Funkci předsedy MNV velmi dobře a obětavě vykonává i nadále s. František Vala (P.B. 508), funkci tajemníka osvědčený pracovník s. Václav Fiurášek (P.B. 439), místopředsedou byl zvolen ředitel ZDŠ s. Jan Žíla (P.B. 206) a hospodářkou zůstává dlouholetá pracovnice MNV s. Marie Chrbjátová. Dalšími členy rady MNV v Prostřední Bečvě jsou ss: Jaroslav Majer P. B. 355 Jaroslav Vašek P. B. 160

2 Zdenek Vala P. B. 511 Marie Antfeistová P. B. 216 František Koláček P. B. 463 Jan Mikulenka P. B. 166 Oldřiška Fárková P. B. 577 Při MNV v Prostřední Bečvě pracují tyto komise : Komise pro ochranu veřejného pořádku předsedou je s. František Koláček, tajemníkem s. Jaroslav Sobek a dalšími členy jsou ss: Bohumil Kantor, Jan Mikulenka, František Lejska, Ludmila Vachůnová, Julius Fiurášek, Richard Blanař a Jan Koláček. Komise finanční předsedou je s. Jaroslav Majer, tajemníkem s. Marie Chrbjátová a dalšími členy jsou ss: Julius Křenek, Josef Vítek, Josef Fojtášek, Ladislav Křištof, Josef Holub, Josef Zeť ml. a Marie Ondryášová Komise zemědělská předsedou je s. Oldřiška Fárková, tajemníkem s. Svatomír Vašuta a dalšími členy jsou ss: Václav Fiurášek, ing. Rudolf Ondryáš, František Bernatský, Ludvík Kretek, Bohumil Divín, Miroslav Růčka a Michal Maceček. Komise školská a kulturní předsedou je opět s. Zdenek Vala, tajemníkem s. Vlasta Žílová a dalšími členy jsou ss: Jan Žíla, Rudolf Jurajda, Jaroslava Jurošková, František Rudolf, Jarmila Blanařová, Rudolf Gürtler a Stanislav Holčák. Komise zdravotní a sociální předsedou je s. Marie Chrbjátová, tajemníkem s. Jaroslav Majer a dalšími členy jsou ss: Marie Jurajdová, Vlasta Kříštofová, Anežka Stavinohová, Anna Blinková, Antonín Drda, Ivona Rašková a Ludvík Bil. Komise výstavby předsedou je s. Jaroslav Vašek, tajemníkem s. Bohumil Klopec a dalšími členy jsou ss: František Křenek, Václav Bártek, Alois Gromnica, Oldřich Petřek, Jan Jurajda a Miloslav Juroška. Komise Sbor pro občanské záležitosti předsedou je s. Marie Antfeistová, tajemníkem s. Josef Chlucháň a dalšími členy jsou ss: Jaroslav Bil, Františka Skalíková, Ludmila Jurajdová, Aloisie Vachůnová a Jaroslava Kantorová. Volební obvody Obec Prostřední Bečva byla rozdělena do 35 obvodů, které zastupují poslanci : obvod č. 1 (dolní konec) Jaroslav Bil čp. 1 obvod č. 2 (dolní konec) Marie Jurajdová čp. 323 obvod č. 3 střed Zdenek Vala čp. 511 obvod č. 4 Adámky Julius Křenek čp. 236 obvod č. 5 Adámky Jaroslav Vašek čp. 160 obvod č. 6 Adámky Josef Červený čp. 367 obvod č. 7 (dolní část) Ludmila Vachůnová čp. 241 obvod č. 8 (dolní část) Jan Mikulenka čp. 166 obvod č. 9 (dolní část) Marie Chrbjátová čp. 171 obvod č. 10 střed Jaroslav Sobek čp. 297 obvod č. 11 Galka Bohumil Kantor čp. 512 obvod č. 12 střed Jan Žíla čp. 206 obvod č. 13 střed Anežka Stavinohová čp. 507 obvod č. 14 střed František Lejska čp. 467 obvod č. 15 střed Vlasta Křištofová čp. 260 obvod č. 16 Galka Jaroslava Jurošková čp. 142 obvod č. 17 U Smočků Rudolf Jurajda čp. 396 obvod č. 18 Bacov dolní Bohumil Klopec čp. 654 obvod č. 19 Bacov U Skalických Bohumil Divín čp. 240 obvod č. 20 Bacov Ludmila Jurajdová čp. 397

3 obvod č. 21 Bacov František Křenek čp. 481 obvod č. 22 Bacov Opálený František Bernacký čp. 56 obvod č. 23 Kněhyně dolní František Rudolf čp. 353 obvod č. 24 Kněhyně Skály Marie Antfeistová čp. 216 obvod č. 25 Kněhyně Zlín František Koláček čp. 463 obvod č. 26 Kněhyně Pod Stupněmi Václav Bártek čp. 420 obvod č. 27 Kněhyně Suchá Josef Fojtášek čp. 419 obvod č. 28 Kněhyně Skály ing. Rud. Ondryáš čp. 354 obvod č. 29 Kněhyně U Bártka Oldřiška Fárková čp. 577 obvod č. 30 Kněhyně Komárovy Ludvík Kretek čp. 287 obvod č. 31 Kněhyně Ježovec Josef Vítek čp. 282 obvod č. 32 Kněhyně U Andrysů Jaroslav Majer čp. 355 obvod č. 33 Bacov Františka Skalíková čp. 114 obvod č. 34 a obvod č. 35 > ss. předseda a tajemník MNV bez obvodu Volební program Místním národním výborem a Národní frontou byl přijat volební program pro další období, při jehož plnění bude třeba uplatnit všechny dobré zkušenosti z minulého volebního období. Nový volební program na období obsahuje úkoly a opatření v politicko výchovné a organizátorské oblasti, úkoly zaměřené na péči o mladou generaci i staré občany, úkoly při zvelebování obce a celou řadu úkolů dalších. Stálá pozornost bude např. věnována ochraně a dalšímu rozšiřování zeleně, péči o čistotu vod a ovzduší. Musíme zachovávat bohatství přírody a krásu naší země nejen pro nás, ale také pro pokolení další, zvláště, že naše obec je v oblasti Chráněná krajinná oblast Beskydy. Upravíme o ozeleníme hlavně plochy kolem nově budované MATEŘSKÉ ŠKOLKY, kolem domu služeb a samozřejmě budeme vzorně udržovat okolí památníku padlých před ZDŠ. Ve volebním období provede MNV dvě akce o celkové hodnotě Kčs, a to a) dokončení MŠ b) sportovní areál za ZDŠ V plánu je zařazeno dalších 8 akcí v celkové hodnotě Kčs. Bude to úprava a rozšíření veřejného osvětlení, úprava prostranství a budovy požární zbrojnice střed a MNV, opravy místních komunikací ( m²) atd. V 6. 5LP bude nutno odpracovat asi brig. hodin, abychom dosáhli co nejlepšího vzhledu naši obce a pěkného životního prostředí. Volební program bude rozpracován do ročních konkrétních socialistických závazků v rámci soutěže NV a do ročních jednotných kulturních plánů. Skutečné plnění stanovených úkolů bude vyhodnocováno na společném zasedání RADY MNV a výboru NF. MNV rozpočet Rozpočet MNV v Prostřední Bečvě na rok 1976 činil Kčs a vyčerpáno bylo (včetně dotací) : Kčs. Národní fronta

4 združuje řadu organisací, jejichž práce je velmi dobrá v pomoci při výstavbě obce atd., ale ne všechny pracují stejně aktivně. Předseda NF s. Vladimír Křištof (další viz na str. 76 nezměněno) SSM Výrazně se zlepšila práce této důležité složky NF. Výbor se scházel pravidelně, připravoval kulturní a sportovní akce a pomáhal PO oddíl (později i celou skupinu PO při ZDŠ U mostu) vedl s. Josef Zeť nejmladší. Přes dobré výsledky v práci uložil výbor VO KSČ mládežníkům, aby svoji práci stále zlepšovali a zapojovali do činnosti všechny své členy. SČSP Zodpovědní funkcionáři této složky neplnili své úkoly, složka nevykazovala žádnou činnost. Teprve na zásah VO KSČ byla v srpnu 1976 ustavující schůze SČSP, na které byl zvolen nový výbor, kde je z 8 členů 5 komunistů. Tento výbor začal velmi aktivně pracovat. Byl proveden nábor a členská základna se rozšířila na 60 členů. Novým předsedou SČSP je s. Richard Blanař. ČSŽ Jednou z nejaktivnějších složek NF v obci je Český svaz žen. Ženy nescházejí nikdy nikde při brigádách na úpravě vzhledu obce, při úklidu Sokolovny, v přípravách na oslavy 1. máje atd. A jimi každoročně upečené valašské frgály jsou vždy vynikající! Byly uspořádány přednášky : Kultura bydlení a Matka a dítě (provedl primář dětského odd. nemocnice ve Valašském Meziříčí MUDr. Kučera). V recitační soutěži žen, která proběhla v březnu 1976 ve Vsetíně, získala členka s. Marie Antfeistová 1. cenu. ČsČK Také ČsČK se stále aktivně zapojuje do veřejného života v obci a členové výboru sledují sociální situaci starých a osamělých občanů Prostřední Bečvy. Jako každoročně i v roku 1976 zabezpečovali členové ČsČK zdravot. dozor při masových akcích a zorganisovali školení a pak i soutěž mladých zdravotníků žáků ZDŠ U mostu i z Kněhyň a tuto soutěž dotovali cenami. Požárníci

5 Svazarm Zahrádkáři Práce byla zaměřena na zvyšování odb. znalostí členů a to : a) vysíláním členů na okr. školení b) pořádáním exurcí na výstavy a do zahrad. závodů c) uspořádáním vlastní výstavy s instruktáží ve dnech Bylo vystaveno 58 druhů jablek a 7 druhů hrušek. Vylisováno bylo l mostu. Letos bylo vypáleno i nejvíc slivovice (145 přihlášek). SPOZ Práci Sboru pro občanské záležitosti je nutno hodnotit kladně. Bylo provedeno 8 návštěv občanů u příležitosti životního jubilea. Vítání nových občánků bylo v roce 1976 provedeno 2 krát a bylo uvítáno do života 29 dětí. Slavnostní předávání občanských průkazů bylo opět v Horní Bečvě společně se zástupci obou NV. V roce 1976 se celkem narodilo 38 dětí nových občanů obce a zemřelo 21 občanů. Svateb bylo 14. V budoucnu bude třeba, aby byl (výbor) sbor rozšířen na více členů, aby mohl ještě důsledněji plnit své poslání. Zemědělství (počasí, úroda, JZD) Počasí Rok 1976 byl počasím celkově příznivý hlavně pro pěstování obilovin. Při žních bylo přímo ideální počasí, takže bylo obilí sklizeno v termínu s velkými výnosy ve sloučeném družstvu BEČVA dokonce s největším výnosem od založení družstva. Při senoseči bylo sucho, sklizeň byla provedena včas. Horší počasí už bylo při podzimní sklizni. Škůdci porostů se ve větším měřítku nevyskytli a proti plevelům (pýr, konopice, ohnice, šťovík) bylo užito chemického postřiku (v obilninách i na lukách a pastvinách). JZD Naše obec patří do sloučeného družstva (DB + PB + HB) Bečva, které má zemědělské půdy společné 327 ha. Z toho bylo v roce 1976 tato osevní struktura : obiloviny 164 ha brambory 1 ha krmné plodiny 57 ha víceleté pícniny 105 ha Hektarové výnosy : Obiloviny 29,4 q/ha

6 brambory 112 q/ha seno z píc. 67,2 q/ha seno z luk 30,4 q/ha Specialisaci v rostl. výrobě JZD Bečva nemá. Hlavním úkolem je zajistit dostatečné množství krmiv pro živočišnou výrobu proto nejsou JZD předepsány žádné dodávky v tomto směru. Zrniny vozí do ZNZ Valašské Meziříčí jako protihodnotu za krmné směsi. Dodávky V živočišné výrobě se specialisují na výrobu mléka a masa a za rok 1976 bylo dodáno : l mléka a q masa Celkový stav dobytka v JZD byl v roce ks (z toho 249 krav). Funkcionáři Členská základna je 450 členů. Funkcionáři JZD jsou : předseda s. Bohumil Ondrušek, ekonom s. Jiřina Pařenicová, kádrový a pers. prac. s. Milada Macháčková, vedoucí zem. výroby s. Jaroslav Nevěřil, mechanizátor s. Josef Růčka, stavební technik s. Antonín Vlachynský, bezpečnostní technik s. Miroslav Lev, vedoucí přidruž. výroby s. Pavel Ondrušek, vedoucí les. výroby s. Jiří Fara. Soukromí zemědělci V Prostřední Bečvě je ještě obhospodařováno 258 ha zem. půdy soukromými zemědělci. Jedná se o půdu převážně okrajovou, strojně nepřístupnou. K chovali soukromní zemědělci (dle soupisu) celkem 201 ks hovězího dobytka, z toho 65 krav. Státní plán nákupu byl splněn : maso : 406 q (o 21 q více) mléko : l (o l více) Výstavba, úpravy obce : Dotace V roce 1976 byly čerpány tyto částky (účelové dotace) : ZDŠ oprava Kčs MŠ akce Z Kčs ZDŠ Kněhyně Kčs údržba MK Kčs parkoviště Kčs údržba pož. zbroj Kčs školní tabule vnitř. zař Kčs vybavení místního rozhl Kčs na činnost OB Kčs

7 doplnění hud. nástr. OB Kčs přeložka telef. vedení Kčs výměna rozhlas. ústř Kčs údržba zeleně Kčs vybavení požár. sborů Kčs oprava mostku u Fiurášků Kčs MŠ akce Z Kčs Komplexní bytová výstavba Kčs komunikace na Adámky (800 m) Kč (hodnota díla) Soukromá výstavba Soukromých bytových jednotek 7 (jinak 5 rod. domků). Postavením a vybavením každého nového rod. domku se nejen naše obec zvětšuje, ale je to vždy další důkaz zvyšování životní úrovně našich pracujících. Brigády V letošním roce bylo odpracováno : brig. hodin školství v hodnotě díla : Kčs brig. hodin údržba veř. zařízení v hodnotě díla : Kčs brig. hodin údržba zeleně v hodnotě díla : Kčs brig. hodin osvětlení, komunikace - v hodnotě díla : Kčs Celkem : brigádnických hodin v hodnotě díla : Kčs Celkové finanční náklady činily Kčs TJ Sokol autokemp V dřívějších letech činil celkový roční obrat asi Kčs. V letošním roce bylo docíleno již Kčs obratu. Za tyto peníze může TJ Sokol provádět další výstavbu kempu a rozšiřovat tak služby turistům. Ubytováno bylo v kempu letos asi 6 tisíc hostů a z toho kolem 2 tisíc hostů zahraničních. Bylo jednáno o možnostech výstavby kempu na kapacitu 200 lůžek a také úpravy pro celoroční provoz. Na zimní období byla uzavřena smlouva o nájmu s CKM Ostrava, a tak mohlo být v zimním období tržby Kčs. Autokemp potřebuje ještě mnoho úprav další chatky s lůžky, jídelnu atd. a hlavně nové sociální zařízení. Toto bude úkolem příštích let. Prostředí autokempu je pěkné i celkově se naše obec s okolím hostům líbí, láká turisty naše i zahraniční v létě i v zimě. A to nás těší. O autokemp se dobře staral s. J. Zeť. Patří mu dík, uznání. Pošta V květnu 1976 byl náš poštovní úřad přestěhován do nových místností nového DOMU SLUŽEB. Vedoucí pošty a jednatelství státní spořitelny je nadále s. Věra Kuběnová, která obstarává přepážkovou službu. Doručovatelky (viz podr. zápis na str. 82) konají svoji práci velmi dobře

8 často za velmi svízelných hlavně povětrnostních podmínek. Podařilo se jim také získat další předplatitele tisku, takže počet odběratelů RP a jiných novin a časopisů stoupl o 23. Politický, kulturní a školský vývoj : VO KSČ Rok 1976 byl velmi náročný na práci všech politických i kulturních pracovníků, MNV, NF, výboru i celé VO KSČ. VO KSČ měla celkem 118 členů a kandidátů. Do nově založených ZO KSČ (ZDŠ Horní Bečva a JZD Bečva) byli převedeni dva členové a pět kandidátů. Průměrný věk členů je 62 roků. Ve věku 80 let zemřel člen KSČ soudruh Josef Divín. Výbor VO KSČ byl 9 ti členný. Tito soudruzi projednávali při svých jednáních všechny náročné akce v obci zabezpečení výstavby MŠ, výstavby kanalisace stavebního obvodu, průzkum pro vypracování projektu obecního vodovodu atd. Také byl projednán návrh volebního programu 6 PLP. (Viz zápis na str. 96). Oslavy Každoročně bývá v naší obci velmi hezký prvomájový průvod a oslavy 1. máje, jejichž přípravy byly opět zodpovědně zajišťovány radou MNV, VO KSČ i NF. V rámci patronátní činnosti se těchto příprav zúčastňoval i s. Vacek z n. p. Tesla Rožnov pod Rad. Také svazáci a žáci i pionýři ZDŠ udělali kus nadšené práce při výzdobě a májovém úklidu obce. Nelze opomenout i zapojení členek ČSŽ a řady dalších občanů. Oslav se pak zúčastnili občané Dolní, Prostřední i Horní Bečvy v hojném počtu. Ženy manifestačně nastoupily s rudými šátky na hlavách, děti s mávátky a praporky, pionýři v krojích, požárníci ukázněně v útvaru a tak dále, atd. Byla to, jako každoročně manifestace radostné práce a života v mírovém budování. Oslavy OSVOBOZENÍ obce RA byly opět důstojné a podtrženy vděkem nás všech živých všem padlým a proběhly jako první výročí odhalení krásného památníku ve středu obce u ZDŠ. Byly položeny kytice i věnce a nejmladší odnož KSČ pionýři skládali při této příležitosti svůj pionýrský slib. MDD oslavili naši nejmenší kromě jiného soutěžemi ve sportu a zábavě (na hřiště TJ), které připravili a dobře provedli s dětmi od mostu i z Kněhyň členové výboru SSM v čele s předsedkyní s. Evou Křenkovou. Svazáci tyto soutěže dotovali cenami z vlastního rozpočtu. Také všechna ostatní výročí (ÚNOR, MDŽ, VŘSR ) byla vzpomenuta a důstojně oslavena složkami NF, dětmi, svazáky, občany. Školy

9 Rozpočet ZDŠ v Kněhyních byl Kčs. Škola byla vybavena pomůckami k vyučování podle nové koncepce, bylo vyměněno topení, opraveny komíny (zakoupena naftová kamna do obou tříd a sudy na naftu). Velmi pěkná květinová výzdoba, která před školou zásluhou ředitelky s. Antfeistové již několik roků je, byla ještě vylepšena a dokončena. (Bylo vysázeno 30 keřů růží). Ve třídách bylo položeno nové PVC. ZDŠ U mostu měla rozpočet na rok Kčs. V lednu byly dodány a připevněny 4 nové tabule moderní. Do tříd byly zakoupeny nové poličky na stěnu a 5 skříní na učební pomůcky. Pro výuku Hv byly zakoupeny rytmické nástroje a pořízeny další pomůcky pro moderní výuku. Velmi úspěšně pokračovala v roce 1976 družba školy se ZDŠ v Bystřičce u Martina. Mnoho žáků si se slovenskými dětmi živě dopisuje a letos v květnu přijeli opět i dospělí občané Bystřičky ss. učitelé v čele se s. ředitelem Kučerou a členové SRPŠ (celkem 20 osob). Po uvítání ve škole, kulturní vložce, prohlídce obce byla společná večeře na rekreačním středisku Hranických cementáren a opět se slovenským soudruhům u nás moc líbilo a opět bylo dokázáno, že neformální přátelství a družstva je veliké a hodnotné! K 15. sjezdu KSČ vyhlásila škola 15 BUDOVATELSKÝCH činů kolektivní závazek žáků, učitelů a rodičů. Závazek byl splněn na 100% a v některých úkolech i překročen. (Podrobně viz kronika školy). Nová výchovně vzdělávací soustava Do nové etapy dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy vstoupily obě školy v obci školním rokem 1976/77 1. září. Škola, tvořící základ socialistického života má stále s větším předstihem kvalitně, odborně připravovat žáky, studenty a učně pro budoucí život. Má vycházet ze socialistické současnosti a přitom navazovat na veškeré pokrokové tradice minulosti. Tyto požadavky jsou obsaženy v nové koncepci výchovy a vzdělání, v nové československé výchově vzdělávací soustavě, kterou schválil XV. sjezd KSČ a která byla 1. zářím 1976 uvedena v praxi ve všech 1. třídách ZDŠ naší vlasti. Nová koncepce dělí základní školu na : I. stupeň post. ročník II. stupeň post. ročník III. stupeň (střední odborné školy, gymnazia, učební obory s maturitou) Mateřská škola Mění se i poslání mateřské školy. Posiluje se její pedagogická funkce, zvyšují se nároky na přípravu 5 6 ti letých dětí pro 1. třídu ZDŠ. V roce 1976 se MŠ nacházela stále jako provizorium v budově ZDŠ. Kapacita dětí byla 22, MŠ ale navštěvovali 24 děti. Rozpočet činil Kčs. Do vybavení už nebyly investovány žádné peníze, protože byla zahájena stavba nové MŠ. Byl objednán nábytek pro vybavení nové MŠ v hodnotě asi Kčs. Změna v zaměstnancích školy během roku nenastala. Školnice s. Juříčková dosáhla věku 50 let. Strávníků bylo celkem 105 a stravování vedla s. učitelka Kyšáková. Od února 1976 probíhalo přípravné oddělení pro všechny děti z obce budoucí školáky, kteří nenavštěvovaly MŠ denně. Docházelo až 22 dětí (i z Kněhyně). Pro novou koncepci ZDŠ je tato příprava budoucích školáků velice důležitá.

10 MLK Knihovna (stejně jako poštovní úřad) byla přestěhována do nové budovy DOMU SLUŽEB. Místnost je sice pro tento účel malá a velmi schází čítárna, ale prostředí je pěkné. Plán výpůjček byl překročen (7 360 ks), počet čtenářů byl 270 a knižní fond přes svazků. S. Dvořáková ze střediskové knihovny v Rožnově naši knihovnu navštěvuje, pomáhá. Mnoho čtenářů z řad dospělých občanů i mládeže a hlavně dětí knihovnu pravidelně navštěvuje, stala se jim kulturní potřebou. Jen je třeba si přát, aby byla MNV vyřešena situace s čítárnou, která je velmi nutná hlavně pro studium politické a odborné literatury.

ROK 1981. Úvod. Volby MNV

ROK 1981. Úvod. Volby MNV ROK 1981 Úvod Rok 1981, první rok 7. pětiletky, byl významným politickým obdobím a byl prostoupen mírovou aktivitou a úsilím o mírové soužití na celém světě. V únoru se konal XXVI. sjezd KSSS a postupně

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 18.8.2011

Z Á P I S. z 10. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 18.8.2011 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 18.8.2011 Den : 18.8.2011 Místo : Obecní úřad Prostřední Bečva Začátek : 16. 00 hodin Ukončení : 17. 45 hodin Ověřovatelé zápisu

Více

ROK 2002. Úvod. Statistika obce. Sbor pro občanské záležitosti

ROK 2002. Úvod. Statistika obce. Sbor pro občanské záležitosti ROK 2002 Úvod V uplynulém roce 2002 mohli obyvatelé naší vlasti zažít několik zajímavých událostí, ke kterým došlo nejen u nás, ale také v zahraničí. Připomeňme si některé z nich a zavzpomínejme na okamžiky,

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 1.února 1956, za účasti 17 členů. Usneseno, aby Antonii Pokorné byly proplaceny 1 kráva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 1. 6. 2015 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni:7 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav,

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

35. výročí Vítězného února Rok českého divadla

35. výročí Vítězného února Rok českého divadla Kronika Díl II. Obec: Rokytnice nad Rokytnou Okres: Třebíč 1983 35. výročí Vítězného února Rok českého divadla Úvod Rok 1983 je rokem významného 35. Výročí Vítězného února a 30. Výročí vzniku sborů pro

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 16.12.2010

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 16.12.2010 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 16.12.2010 Den : 16.12.2010 Místo : Obecní úřad Prostřední Bečva Začátek : 16. 00 hodin Ukončení : 19. 30 hodin Ověřovatelé zápisu

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 28.4.2011

Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 28.4.2011 Z Á P I S z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 28.4.2011 Den : 28.4.2011 Místo : Obecní úřad Prostřední Bečva Začátek : 16. 00 hodin Ukončení : 18. 00 hodin Ověřovatelé zápisu

Více

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1]

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] [2] Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 11. 1976 1976 A 166 1. Bilance pracovních sil v okrese a

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více