příloha > audit daně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příloha > audit daně"

Transkript

1 audit daně

2 Foto na titulní straně Anna Vacková, Foto profimedia.cz, koláž E15 obsah > Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil II III Judikatura EU a její vliv na daně III IV Rozhovor s Janou Skálovou V Audit řešení v době krize V VI Anketa VI VII Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil > Ekonomická krize výrazně změnila tvář celého byznysu a ani daňová problematika nezůstala stranou. Největším tématem poslední doby je snaha naplnit vysychající zdroje státních financí. Proto se letos některé daně změnily a během roku pravděpodobně ještě změní. Dobře placení zaměstnanci letos doplatí na zvýšení stropu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Loni byl strop na 1,1 milionu, letos je to 1,7 milionu korun ročního příjmu. Sněmovna přitom bude rozhodovat o návrhu na úplné zrušení stropů. Lze očekávat, že se v letošním roce rozhodne o znovuzavedení progresivní sazby daně pro zaměstnance i pro OSVČ. Pro společnosti by mohla tato změna mít dopad ve formě zvýšení mzdových nákladů, protože budou tlačeny ke zvýšení mzdy klíčových zaměstnanců tak, aby dorovnaly jejich čistý příjem, říká senior manažer daňového poradenství firmy Tacoma Jaromír Zbroj. Ani zvýšení stropu pro odvod pojistného nezůstane bez dopadu. Tato změna by měla vliv na zaměstnance i na zaměstnavatele, přičemž pro zaměstnavatele může být tato změna poměrně dramatická, neboť u vyššího managementu by se mzdové náklady zvýšily až o desítky procent, doplňuje. Daně > Od ledna se zvýšila daň z přidané hodnoty, u snížené sazby vzrostla z devíti na deset procent, u základní daně z 19 na dvacet. Další zvýšení zaznamenává také spotřební daň, o korunu bude vyšší u litru benzinu a o 2,50 na krabičku cigaret. Od letoška budou mít těžší život živnostníci. Sníží se totiž výdajové paušály pro osoby samostatně výdělečně činné u některých skupin na předloňskou úroveň. Naproti tomu roste daňový bonus na vyživované dítě. Z původních 890 korun bylo daňové zvýhodnění zvýšeno na současných 967 korun. Každý, kdo pečuje o děti, tak odvede státu méně na zálohách na daň, říká Tomáš Pacovský z firmy APOGEO. Daň z příijmu firem letos klesla na devatenáct procent. Lze očekávat, že po volbách nás čekají významné změny ve zdanění fyzických i právnických osob, upozorňuje partner KPMG Radek Halíček. Audit > Krize přinesla velké změny i do auditorských služeb. V auditu v současnosti platí čím dál více heslo za méně peněz více služeb. Ceny za audit klesají oproti minulým letům a můžeme říci, že v současnosti je rozdíl mezi průměrnou hodinovou sazbou společnosti velké čtyřky a menších společností minimální, říká Ján Veselý z APOGEO Audit. Proto nyní i firmy, které v minulosti využívaly služeb menších auditorských společností, protože si nemohly dovolit platit vysoké ceny, nyní přecházejí častěji k takzvané velké čtyřce nebo odborným a specializovaným společnostem. Je to hlavně tím, že razítko a auditní výrok od jasně profesionálních společností znamená vyšší důvěryhodnost v očích obchodních partnerů, bank a podobně než auditní výrok od menších společností, pro které není například audit primárním předmětem podnikání, dodává Veselý. Mění se ale také náplň práce auditorských firem. V současné době se audit zaměřuje především na správnost ocenění aktiv, zejména těch, která by mohla být ovlivněna trvajícími dopady finanční krize. Jsou to především dlouhodobější developerské projekty, finanční nástroje a transakce vztahující se ke komoditním obchodům. Při auditu účetních závěrek sestavených podle mezinárodních účetních standardů nyní vznikají větší třecí plochy mezi auditorem a klientem u takzvaných. impairment testů, které ověřují výši hodnoty zejména dlouhodobého majetku ve vztahu k momentální a plánované výkonnosti společnosti. Výsledkem těchto testů mohou být i významné dopady na hodnotu majetku a s tím související snížení hospodářského výsledku, upozorňuje partner KPMG Otakar Hora. Akcie > Pro vlastníky firem je nyní velkým tématem návrh na zrušení akcií na majitele, které vlastníkům zaručují anonymitu. Pokud zákon projde, majitelé firem budou hledat soukromí jinde. Jsme přesvědčeni, že jedním z podstatných efektů bude zvýšený zájem podnikatelské veřejnosti při zajišťování anonymity vlastnictví prostřednictvím zahraničních společností. V posledních několika týdnech pozorujeme strmý nárůst poptávky po takových řešeních, kdy se akcionářem české společnosti stává zahraniční společnost ze země, která má vysoký stupeň ochrany soukromí vlastníků, říká manažer Trust Services Vítězslav Hruška. Nejčastějšími lokalitami využívanými pro tyto účely jsou například Malta, Kypr, Seychelská republika, Britské Panenské ostrovy či Belize. < Tereza Zavadilová Business School Přímá cesta k Vašemu úspěchu Judikatura EU a její vliv na daně > Kompetence Evropského soudního dvoru (ESD) zasahují i do daňové oblasti. Jedná se, byť ve zcela rozdílné míře, o vliv na přímé daně a daně z přidané hodnoty. > Evropský soudní dvůr. V Lucembursku sídlí vrcholný orgán, který přezkoumává dodržování, výklad a provádění práva ES. Má částečně vliv i na daňovou oblast v členských státech. Na snímku budovy sídla ESD Zatímco daň z přidané hodnoty je v EU detailně harmonizována, harmonizace přímých daní je omezena pouze na specifické případy a zcela se vyhýbá stanovení základu daně nebo daňové sazby. Rozdílná míra harmonizace se přirozeně odráží i v odlišné roli a vlivu ESD. V případě daně z přidané hodnoty ESD především posuzuje řádnou implementaci směrnice do vnitrostátní legislativy a definuje pojmy používané směrnicí. Naopak v oblasti přímých daní ESD sám svou roli vymezuje tak, že v případě neexistence harmonizace nemá pravomoc zasahovat do pojetí a uspořádání daňových systémů členských států. Cílem ESD v oblasti přímých daní je pouze zajistit Proč si nás účastníci manažerských programů MBA a LLM vybírají? zachování základních svobod poskytovaných primárním právem. Avšak i přes ztíženou výchozí pozici jsou rozhodnutí ESD v oblasti přímých daní významná a často donutí dotčený členský stát ke změně legislativy. V současnosti lze očekávat, že některá ustanovení českých předpisů mohou být zpochybněna na základě legislativy ESD. >>> Protože splňujeme jejich vysoké nároky a očekávání a nabízíme jim: Revoluční koncept manažerských programů MBA, LLM v ČJ Distanční forma studia v češtině striktně zaměřená na praxi s možností volby z řady specializací [ nebo ] Více informací na: tel.: Unikátní manažerský program MBA v AJ s praktickými tréninky On-line forma studia v angličtině doplněná špičkovými praktickými manažerskými tréninky v češtině Foto čtk

3 Dary na veřejně prospěšné účely > Jedním z nich mohou být ustanovení zákona o daních z příjmů umožňující snížit základ daně o dary na veřejně prospěšné účely. Podle aktuálního znění lze poskytovat dary a snížit si o ně základ daně i do členských států EU, Norska nebo Islandu. Splnění podmínek účelu nebo příjemce daru se však posuzuje podle předpisů států, do nichž dar směřuje; není-li takových zahraničních předpisů, aplikují se české podmínky. Podmínky pro daňovou uznatelnost darů poskytovaných například do Rakouska nebo Velké Británie se tak budou lišit, a je proto nutné znát jejich legislativu, aby dary poskytované do různých států byly daňově uznatelné v České republice. Dividendy > Problematické může být rovněž ustanovení zákona o daních z příjmů, jež upravuje osvobození dividend a příjmů z prodeje podílů. Aby byly tyto příjmy plynoucí do zahraničí osvobozeny od české srážkové daně, musejí mít společnosti formu a. s. nebo s. r. o. a musejí podléhat dani z příjmu nebo obdobné dani v zahraničí. ESD však uvedl, Foto profimedia.cz že takové předpisy mohou být v rozporu se svobodou usazování a od srážkové daně by měly být osvobozeny i příjmy plynoucí evropským investičním společnostem, které nemají tuto právní formu a jsou osvobozeny od daně z příjmů. Daň z přidané hodnoty > V oblasti daně z přidané hodnoty lze uvést dva judikáty, jež by mohly mít vliv na českou legislativu nebo její výklad. V prvním ESD konstatoval, že převod souboru zajistných smluv není pojišťovací činností, která je osvobozena od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet. Převod zajistných nebo pojistných smluv by mohl podléhat dani z přidané hodnoty jako poskytnutí služby. Tento judikát vyvolal pozornost ve finančním sektoru, protože převod souboru zajistných nebo pojistných smluv byl považován za převod podniku nebo jeho části, který není předmětem daně z přidané hodnoty. Druhý z aktuálních judikátů znejistil odbornou veřejnost o povaze převodu podílů, respektive převodu podniku. Dle dosavadního výkladu byl převod akcií nebo podílů ve společnosti považován za finanční činnost, jež je osvobozena od DPH bez nároku na odpočet. Naopak převod podniku jakožto převod souboru hmotných i nehmotných složek podnikání není předmětem DPH. ESD však v rozsudku připustil, že převod stoprocentních akcií by mohl být považován za převod podniku, jenž není předmětem daně z přidané hodnoty. ESD rovněž připustil možnost, že nárok na odpočet by se mohl uplatňovat u převodu akcií, pokud se povaha tohoto převodu blíží převodu podniku. Výše uvedený krátký výčet poukazuje na význam judikatury ESD na vnitrostátní legislativu a její výklad, která může radikálně změnit zažitá pravidla velmi často ve prospěch poplatníků. Vyplatí se proto sledovat judikaturu ESD, neboť může poplatníkům ušetřit nezanedbatelné částky. < Jan Krejsa, Advokátní kancelář Havel & Holásek Jana Skálová: Novinek v daních není málo > Začátkem letošního roku vstoupila v účinnost velká novela zákona o dani z přidané hodnoty. Podle partnerky společnosti TPA Horwath Jany Skálové novela určitým způsobem mění a zjednodušuje zdanění služeb poskyt ovaných mezi subjekty z různých členských států EU. E15: Ještě v něčem se novela odrazila? Změnila ještě sazbu daně. Došlo ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, a to z 19 procent na 20 procent a snížené sazby z devíti procent na deset procent. E15: Změnilo se něco v dani z příjmů? Daň z příjmů fyzických nebo právnických osob prošla velkými změnami v roce 2009, horké novinky pro rok 2010 zatím nemáme. Ovšem všechny změny, které proběhly v roce 2009, jsou nyní prakticky promítány při zpracování daňových přiznání za rok Novinek nebylo málo. Dovolím si připomenout možnost mimořádných daňových odpisů nakoupeného nového hmotného majetku v roce 2009 nebo v tisku popularizovanou možnost zrušení knihy jízd, tedy uplatnění paušálního výdaje při používání vozidla pro účely podnikání ve výši pět tisíc korun za každý celý kalendářní měsíc. Ovšem pro rok 2010 bych asi měla zdůraznit, že se mění výše paušálních výdajů pro poplatníky s příjmy podle paragrafu sedm zákona o daních z příjmů. E15: To jsou všechny změny ve výši daní pro rok 2010? Ještě se zvýšila sazba daně z nemovitostí na dvojnásobek, a to jak u pozemků, tak i u staveb. Dále zůstalo právo obcí zvýšit výslednou daň na dvoj- až pětinásobek. Zaplacená daň z nemovitostí je u podnikatelů daňově uznatelným výdajem při stanovení základu daně z příjmů. E15: A co pojistné na sociální a zdravotní pojištění pro podnikatele? Došlo ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, to znamená, že došlo ke zvýšení stropu. Pro rok 2009 by tento maximální vyměřovací základ stanoven jako čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy, což činí částku korun. Pro letošek bude strop představovat částku korun. Toto zvýšení může mít dopad na placení záloh na pojistné, takže maximální zálohy v roce 2010 jsou pro zdravotní pojištění korun a pro sociální částku korun. E15: Které novinky se chystají do budoucna? Do budoucna se mluví o celé řadě novinek. Jednou z nich je nový zákon o daních z příjmů, jenž je připravován na ministerstvu financí pod vedením náměstka Petra Chrenka, ve kterém bývají uváděny zásady jako zjednodušení, snadná aplikace, zrušení výjimek a tak dále. E15: Prověřujete určité společnosti s ohledem na daňová rizika z minulosti a případná rizika do budoucnosti, to znamená daňovou due diligence. Jak taková prověrka probíhá? Tato prověrka probíhá podobně jako audit či daňová kontrola. Cílem je zjistit, zda ve společnosti v minulosti nedošlo k chybám, které by vedly k doměrkům na daních ze strany finančního úřadu. Tyto chyby pak představují z pohledu současných vlastníků či potenciálního investora riziko. E15: Je využívána tato služba často? Je využívána poměrně často, pokud chce investor koupit existující a fungující společnost. Pak požaduje prověřit, jaká rizika mohou ve společnosti nastat, jakých chyb se dopustili současní vlastníci či management. Každá právnická osoba má svou daňovou historii, mohly vzniknout chyby při pořízení majetku, mohly být zvoleny nesprávné odpisy, mohlo dojít k zaúčtování do nákladů položek, jež jsou technickým zhodnocením budov a tak dále. Za všechny tyto chyby by pykal nový vlastník, který koupí společnost, a následně v této společnosti bude otevřena daňová kontrola, jež tyto chyby odhalí a doměří daň z příjmů plus sankce. Pokud nejde o prodej společnosti, pak je tato služba využívána spíše výjimečně, například při personálních změnách na nejvyšších postech, kdy cílem je zjistit, zda se minulý management nedopustil fatálních chyb. < Vlastimil Poliačik příloha > Audit řešení v době krize > Tlak na snižování nákladů a současná ekonomická nejistota výrazně ovlivňují chování všech firem a organizací. Rozpočty, výdaje, zvyšování produktivity, lidské zdroje a s tím související audity těchto činností mají rozhodující význam při vytváření dlouho- dobých strategií podniků. Audity tak pro většinu firem a společností hrají daleko důležitější roli než kdykoli předtím. Pro velké společnosti vyplývá povinnost statutárního auditu přímo ze zákona o účetnictví. Některé firmy si však nechávají dělat audit účetní závěrky dobrovolně, i když jim tato povinnost přímo ze zákona nevzniká. Důvodem je obvykle požadavek, aby všichni společníci či akcionáři měli jistotu, že je účetnictví vedeno správně a uváděné údaje odrážejí realitu. Veřejnost pak obvykle pod pojmem audit vnímá také další typy jako například audity projektů, forenzní a personální audity a tak dále. I v době krize probíhájí samozřejmě běžným způsobem statutární audity podle zákona o účetnictví. >>>

4 Foto profimedia.cz Na významu však nabývají právě další, zvláštní typy auditů. Je to například due diligence. Důvod je zcela prostý. Dochází totiž častěji k restrukturalizaci podnikatelských uskupení, k nákupu či prodejům společností a kupující chtějí mít obvykle jistotu, že nekupují společně se společností i kostlivce ve skříni, tvrdí prezident Komory daňových poradců České republiky Jiří Nekovář. Due diligence > Termín due diligence pochází z amerického práva a doslovně přeložen znamená obvyklou opatrnost. V tomto typu auditu se tak jedná především o analýzu podniku, zejména v oblasti práva, daní a financí. Cílem je zobrazit jeho silná i slabá místa a zároveň upozornit na případná rizika spojená s jeho převzetím. Due diligence je tak důležitým nástrojem nejen pro stanovení kupní ceny, ale i pro formulování smluvních garancí. Právě tento typ auditů se v současné době stává standardem i v tuzemsku. Jednou z hlavních otázek při auditu due diligence je analýza reálných a potencionálních rizik se zvláštním důrazem na rizika finanční. Auditor tak musí zvážit veškerá možná rizika, která vznikají v oboru, ve kterém klient podniká. Zároveň posuzuje bonitu aktiv podniku a musí analyzovat i jeho vnitřní kontrolní mechanismy. Zvláštní pozornost pak věnuje i možnosti vzniku podvodu a posouzení fungování společnosti v delším časovém horizontu. Tedy například tomu, zda nehrozí bankrot. Samozřejmě, že se audit vždy zaměřuje jen na určitý okruh rizik, není samospasitelný a nelze od něj očekávat, že odstraní všechna potencionální rizika. Bohužel laická a nepoučená veřejnost tyto supermanské kvality očekává a audit je často nemůže úplně splnit, tvrdí Jiří Nekovář. Nové typy rizik > Ekonomický útlum dává prostor pro vznik zcela nových typů rizik, což vyvolává potřebu jejich častějšího vyhodnocování. Právě audit pak může pomoci při omezení neefektivních činností, čímž se podnik vyhýbá budoucím nákladům a uvolňují se pro něj zdroje s vysokou přidanou hodnotou. Podle Ing. Jiřího Nekováře je tedy důležité, zda informace, které například potencionální kupující dostal od prodávajícího, jsou správné a reálné. Známe velmi mnoho případů, kdy investor chtěl ušetřit na auditech před akvizicí. Spoléhal se pouze na svůj úsudek a veřejné informace a následně musel vynaložit několikanásobné částky na řešení problémů, které by mu každý audit signalizoval, doplňuje Jiří Nekovář. Na českém trhu funguje celá řada samostatných auditorů i auditorských společností. Primární otázkou tak zůstává, jak vybrat tu správnou. Výběr je tady velký, ale není to služba, kterou by měl klient hledat ve Žlutých stránkách. Audit je často během na dlouhou trať a auditor se obvykle stává externím týmovým hráčem společnosti. Doporučil bych vybírat auditorskou společnost s dobrým jménem, delší historií a s kladnými referencemi, dodává prezident Komory daňových poradců České republiky Jiří Nekovář. < Josef Pojsl Anketa: Kd y je vhodn é provádět audit > I. Jaká je současná situace z hlediska zájmu o audit? Je finanční krize vhodnou dobou na audit? II. V jaké situaci by firmy či instituce měly přistoupit na audit? Petr Ryneš, auditor, EURO-Trend Audit I. V době krize probíhají samozřejmě běžným způsobem statutární audity podle zákona o účetnictví. Zvýšenou poptávku zaznamenáváme o další typy zvláštních auditů, například due diligence, protože dochází k restrukturalizaci podnikatelských uskupení, k nákupu či prodejům společností. Kupující chce mít obvykle jistotu, že nekupuje společně se společností kostlivce ve skříni a zda informace, které potencionální kupující dostal od prodávajícího, jsou správné a reálné. Známe velmi mnoho případů, kdy investor chtěl ušetřit na auditech před akvizicí, spoléhal se pouze na svůj úsudek a veřejné informace a následně musel vynaložit několikanásobné částky na řešení problémů, jež by mu každý audit signalizoval. Zvýšený zájem také zaznamenáváme o audity čerpaných prostředků z fondů EU. II. Povinnost statutárního auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví pro větší společnosti, které překročí stanovená kritéria (obrat, aktiva a počet zaměstnanců). Některé společnosti si nechávají dělat audit účetní závěrky dobrovolně, i když jim tato povinnost přímo nevzniká ze zákona. Důvodem je obvykle požadavek, aby společníci či akcionáři měli jistotu, že účetnictví je vedeno správně a údaje uváděné v účetní závěrce odrážejí realitu. Veřejnost obvykle pod pojem audit zahrnuje kromě statutárního auditu účetní závěrky také další typy auditů, například due diligence, audity projektů, forenzní audity a tak dále. V případech těchto zvláštních auditů si objednatel přesně definuje obsah a účel auditu, například u due diligence se prověřuje obvykle účetnictví a případně daně u akvizice. Vedlejším produktem auditu je obvykle také identifikace rizik spojených s podnikáním auditované společnosti a návrhy opatření pro jejich eliminaci. Milan Prokopius, partner, Mazars Audit I. Rozumní akcionáři dobře vědí, že honoráře za audit patří vždy k dobře vynaloženým prostředkům firem. Trend rostoucí ochoty platit za audit se v České republice začíná kvůli dopadům ekonomické krize také projevovat, a to nejen ve velkých korporacích, ale také u středních a menších firem a jednotlivých municipalit. Takže stručně: Ano, krize je to nejvhodnější období, kdy začít s auditem Správně provedený audit vás dovede k průběžnému hodnocení klíčových parametrů výkonnosti, potřebě ocenit skutečnou hodnotu společnosti a jejích jednotlivých aktiv a aktivit. Výsledky auditu dokážou nastartovat důkladnou interní kontrolu a interní procesy, vést k eliminaci, nebo alespoň omezení prostředí vhodného pro ekonomickou kriminalitu. Celkově k lepšímu fungování firmy a míry její ziskovosti, tedy ke zlepšení základních parametrů hodnocení managementu firmy jejími akcionáři. II. Zákonný audit a podmínky ověření účetní závěrky auditorem jsou přesně specifikovány v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v úplném znění. Dobrovolný audit je vhodný pro společnosti, které mají vyšší aspirace: neberou účetnictví jen jako pomůcku pro určení daňových povinností a odvodů, ale jako nezbytnou informaci o svém skutečném a pravdivém stavu a fungování. Audit po vás pravděpodobně budou zejména v dnešní době chtít důvěryhodné finanční ústavy pro vyhodnocení rizik spojených s poskytnutím úvěru nebo přímo kapitálovým vstupem do vaší společnosti. A konečně byste o due diligence, auditu, nebo alespoň prověrce účetnictví měli uvažovat, pokud hodláte přijmout nabídku odkoupení nebo kapitálového vstupu do vaší společnosti; určitě vám to kromě samotné informace o skutečné hodnotě vaší společnosti vyjasní vaši vyjednávací pozici. Jana Pilátová, auditor, SP Audit I. Složitá ekonomická situace se do oblasti auditu promítá způsobem podobným, jako je tomu i v jiných ekonomických oblastech. Společnosti hledají prostor pro snižování nákladů, a to i v oblasti auditu a poradenství. Na druhé straně řada manažerů si stále intenzivněji uvědomuje, že právě Daně jsou pro nás lehká verze sudoku. Experti skupiny Euro-Trend řeší už 20 let složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku. Poskytneme vám daňové i ekonomické poradenství a znalecky oceníme vaše aktivity. Ať už podnikáte v čemkoli, počítejte s námi. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 002 nyní roste význam přesných a kvalitních informací o činnosti podniku pro rozhodovací procesy. Jen na základě objektivních dat lze kvalifikovaně rozhodovat o rozvoji společnosti, nutnosti úspor, likvidaci neefektivních procesů a podobně. Role externího pohledu na účetní záznamy je přitom v procesu získávání nezkreslených informací podle mého názoru zcela nezastupitelná. II. Domnívám se, že bez ohledu na zákonem stanovená kritéria pro povinný audit cena kvalitních informací roste přímo úměrně složitosti okolní ekonomické situace. Klíčová rozhodnutí provedená manažery na základě zkreslených či nepřesných informací mohou vést z pohledu života společnosti k fatálním koncům. V neposlední řadě se pak precizně provedený audit může stát jednou z klíčových podmínek pro zachování či získání důvěryhodnosti vůči finančním institucím. Bez auditu se v žádném případě neobejde ani proces podnikových kombinací či akvizic. <

5 [ { Čísla mluví za nás... jinak to ani neumíme. Mazars je už prostě takový, tým houževnatých lidí s orientací na výsledek: zaměstnává nás maximalizace vašeho podnikání. Celkem profesionálů v 55 zemích myslí globálně, jedná lokálně a přistupuje k vám individuálně. Vaše čísla tak získávají na přidané hodnotě. Více informací o Mazars, poskytovaných službách a působení v České republice a dalších zemích najdete na Mazars Audit s.r.o. je zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR. Daňoví poradci Mazars s.r.o. jsou zapsáni v seznamu Komory daňových poradců České republiky. AUDIT INTERNÍ KONTROLA TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ ZNALECKÝ ÚSTAV ÚČETNICTVÍ

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.2.2013 ceny jsou uváděny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru 1. hodina zdarma,každá další hodina konzultace podnikatelského

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více