příloha > audit daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příloha > audit daně"

Transkript

1 audit daně

2 Foto na titulní straně Anna Vacková, Foto profimedia.cz, koláž E15 obsah > Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil II III Judikatura EU a její vliv na daně III IV Rozhovor s Janou Skálovou V Audit řešení v době krize V VI Anketa VI VII Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil > Ekonomická krize výrazně změnila tvář celého byznysu a ani daňová problematika nezůstala stranou. Největším tématem poslední doby je snaha naplnit vysychající zdroje státních financí. Proto se letos některé daně změnily a během roku pravděpodobně ještě změní. Dobře placení zaměstnanci letos doplatí na zvýšení stropu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Loni byl strop na 1,1 milionu, letos je to 1,7 milionu korun ročního příjmu. Sněmovna přitom bude rozhodovat o návrhu na úplné zrušení stropů. Lze očekávat, že se v letošním roce rozhodne o znovuzavedení progresivní sazby daně pro zaměstnance i pro OSVČ. Pro společnosti by mohla tato změna mít dopad ve formě zvýšení mzdových nákladů, protože budou tlačeny ke zvýšení mzdy klíčových zaměstnanců tak, aby dorovnaly jejich čistý příjem, říká senior manažer daňového poradenství firmy Tacoma Jaromír Zbroj. Ani zvýšení stropu pro odvod pojistného nezůstane bez dopadu. Tato změna by měla vliv na zaměstnance i na zaměstnavatele, přičemž pro zaměstnavatele může být tato změna poměrně dramatická, neboť u vyššího managementu by se mzdové náklady zvýšily až o desítky procent, doplňuje. Daně > Od ledna se zvýšila daň z přidané hodnoty, u snížené sazby vzrostla z devíti na deset procent, u základní daně z 19 na dvacet. Další zvýšení zaznamenává také spotřební daň, o korunu bude vyšší u litru benzinu a o 2,50 na krabičku cigaret. Od letoška budou mít těžší život živnostníci. Sníží se totiž výdajové paušály pro osoby samostatně výdělečně činné u některých skupin na předloňskou úroveň. Naproti tomu roste daňový bonus na vyživované dítě. Z původních 890 korun bylo daňové zvýhodnění zvýšeno na současných 967 korun. Každý, kdo pečuje o děti, tak odvede státu méně na zálohách na daň, říká Tomáš Pacovský z firmy APOGEO. Daň z příijmu firem letos klesla na devatenáct procent. Lze očekávat, že po volbách nás čekají významné změny ve zdanění fyzických i právnických osob, upozorňuje partner KPMG Radek Halíček. Audit > Krize přinesla velké změny i do auditorských služeb. V auditu v současnosti platí čím dál více heslo za méně peněz více služeb. Ceny za audit klesají oproti minulým letům a můžeme říci, že v současnosti je rozdíl mezi průměrnou hodinovou sazbou společnosti velké čtyřky a menších společností minimální, říká Ján Veselý z APOGEO Audit. Proto nyní i firmy, které v minulosti využívaly služeb menších auditorských společností, protože si nemohly dovolit platit vysoké ceny, nyní přecházejí častěji k takzvané velké čtyřce nebo odborným a specializovaným společnostem. Je to hlavně tím, že razítko a auditní výrok od jasně profesionálních společností znamená vyšší důvěryhodnost v očích obchodních partnerů, bank a podobně než auditní výrok od menších společností, pro které není například audit primárním předmětem podnikání, dodává Veselý. Mění se ale také náplň práce auditorských firem. V současné době se audit zaměřuje především na správnost ocenění aktiv, zejména těch, která by mohla být ovlivněna trvajícími dopady finanční krize. Jsou to především dlouhodobější developerské projekty, finanční nástroje a transakce vztahující se ke komoditním obchodům. Při auditu účetních závěrek sestavených podle mezinárodních účetních standardů nyní vznikají větší třecí plochy mezi auditorem a klientem u takzvaných. impairment testů, které ověřují výši hodnoty zejména dlouhodobého majetku ve vztahu k momentální a plánované výkonnosti společnosti. Výsledkem těchto testů mohou být i významné dopady na hodnotu majetku a s tím související snížení hospodářského výsledku, upozorňuje partner KPMG Otakar Hora. Akcie > Pro vlastníky firem je nyní velkým tématem návrh na zrušení akcií na majitele, které vlastníkům zaručují anonymitu. Pokud zákon projde, majitelé firem budou hledat soukromí jinde. Jsme přesvědčeni, že jedním z podstatných efektů bude zvýšený zájem podnikatelské veřejnosti při zajišťování anonymity vlastnictví prostřednictvím zahraničních společností. V posledních několika týdnech pozorujeme strmý nárůst poptávky po takových řešeních, kdy se akcionářem české společnosti stává zahraniční společnost ze země, která má vysoký stupeň ochrany soukromí vlastníků, říká manažer Trust Services Vítězslav Hruška. Nejčastějšími lokalitami využívanými pro tyto účely jsou například Malta, Kypr, Seychelská republika, Britské Panenské ostrovy či Belize. < Tereza Zavadilová Business School Přímá cesta k Vašemu úspěchu Judikatura EU a její vliv na daně > Kompetence Evropského soudního dvoru (ESD) zasahují i do daňové oblasti. Jedná se, byť ve zcela rozdílné míře, o vliv na přímé daně a daně z přidané hodnoty. > Evropský soudní dvůr. V Lucembursku sídlí vrcholný orgán, který přezkoumává dodržování, výklad a provádění práva ES. Má částečně vliv i na daňovou oblast v členských státech. Na snímku budovy sídla ESD Zatímco daň z přidané hodnoty je v EU detailně harmonizována, harmonizace přímých daní je omezena pouze na specifické případy a zcela se vyhýbá stanovení základu daně nebo daňové sazby. Rozdílná míra harmonizace se přirozeně odráží i v odlišné roli a vlivu ESD. V případě daně z přidané hodnoty ESD především posuzuje řádnou implementaci směrnice do vnitrostátní legislativy a definuje pojmy používané směrnicí. Naopak v oblasti přímých daní ESD sám svou roli vymezuje tak, že v případě neexistence harmonizace nemá pravomoc zasahovat do pojetí a uspořádání daňových systémů členských států. Cílem ESD v oblasti přímých daní je pouze zajistit Proč si nás účastníci manažerských programů MBA a LLM vybírají? zachování základních svobod poskytovaných primárním právem. Avšak i přes ztíženou výchozí pozici jsou rozhodnutí ESD v oblasti přímých daní významná a často donutí dotčený členský stát ke změně legislativy. V současnosti lze očekávat, že některá ustanovení českých předpisů mohou být zpochybněna na základě legislativy ESD. >>> Protože splňujeme jejich vysoké nároky a očekávání a nabízíme jim: Revoluční koncept manažerských programů MBA, LLM v ČJ Distanční forma studia v češtině striktně zaměřená na praxi s možností volby z řady specializací [ nebo ] Více informací na: tel.: Unikátní manažerský program MBA v AJ s praktickými tréninky On-line forma studia v angličtině doplněná špičkovými praktickými manažerskými tréninky v češtině Foto čtk

3 Dary na veřejně prospěšné účely > Jedním z nich mohou být ustanovení zákona o daních z příjmů umožňující snížit základ daně o dary na veřejně prospěšné účely. Podle aktuálního znění lze poskytovat dary a snížit si o ně základ daně i do členských států EU, Norska nebo Islandu. Splnění podmínek účelu nebo příjemce daru se však posuzuje podle předpisů států, do nichž dar směřuje; není-li takových zahraničních předpisů, aplikují se české podmínky. Podmínky pro daňovou uznatelnost darů poskytovaných například do Rakouska nebo Velké Británie se tak budou lišit, a je proto nutné znát jejich legislativu, aby dary poskytované do různých států byly daňově uznatelné v České republice. Dividendy > Problematické může být rovněž ustanovení zákona o daních z příjmů, jež upravuje osvobození dividend a příjmů z prodeje podílů. Aby byly tyto příjmy plynoucí do zahraničí osvobozeny od české srážkové daně, musejí mít společnosti formu a. s. nebo s. r. o. a musejí podléhat dani z příjmu nebo obdobné dani v zahraničí. ESD však uvedl, Foto profimedia.cz že takové předpisy mohou být v rozporu se svobodou usazování a od srážkové daně by měly být osvobozeny i příjmy plynoucí evropským investičním společnostem, které nemají tuto právní formu a jsou osvobozeny od daně z příjmů. Daň z přidané hodnoty > V oblasti daně z přidané hodnoty lze uvést dva judikáty, jež by mohly mít vliv na českou legislativu nebo její výklad. V prvním ESD konstatoval, že převod souboru zajistných smluv není pojišťovací činností, která je osvobozena od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet. Převod zajistných nebo pojistných smluv by mohl podléhat dani z přidané hodnoty jako poskytnutí služby. Tento judikát vyvolal pozornost ve finančním sektoru, protože převod souboru zajistných nebo pojistných smluv byl považován za převod podniku nebo jeho části, který není předmětem daně z přidané hodnoty. Druhý z aktuálních judikátů znejistil odbornou veřejnost o povaze převodu podílů, respektive převodu podniku. Dle dosavadního výkladu byl převod akcií nebo podílů ve společnosti považován za finanční činnost, jež je osvobozena od DPH bez nároku na odpočet. Naopak převod podniku jakožto převod souboru hmotných i nehmotných složek podnikání není předmětem DPH. ESD však v rozsudku připustil, že převod stoprocentních akcií by mohl být považován za převod podniku, jenž není předmětem daně z přidané hodnoty. ESD rovněž připustil možnost, že nárok na odpočet by se mohl uplatňovat u převodu akcií, pokud se povaha tohoto převodu blíží převodu podniku. Výše uvedený krátký výčet poukazuje na význam judikatury ESD na vnitrostátní legislativu a její výklad, která může radikálně změnit zažitá pravidla velmi často ve prospěch poplatníků. Vyplatí se proto sledovat judikaturu ESD, neboť může poplatníkům ušetřit nezanedbatelné částky. < Jan Krejsa, Advokátní kancelář Havel & Holásek Jana Skálová: Novinek v daních není málo > Začátkem letošního roku vstoupila v účinnost velká novela zákona o dani z přidané hodnoty. Podle partnerky společnosti TPA Horwath Jany Skálové novela určitým způsobem mění a zjednodušuje zdanění služeb poskyt ovaných mezi subjekty z různých členských států EU. E15: Ještě v něčem se novela odrazila? Změnila ještě sazbu daně. Došlo ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, a to z 19 procent na 20 procent a snížené sazby z devíti procent na deset procent. E15: Změnilo se něco v dani z příjmů? Daň z příjmů fyzických nebo právnických osob prošla velkými změnami v roce 2009, horké novinky pro rok 2010 zatím nemáme. Ovšem všechny změny, které proběhly v roce 2009, jsou nyní prakticky promítány při zpracování daňových přiznání za rok Novinek nebylo málo. Dovolím si připomenout možnost mimořádných daňových odpisů nakoupeného nového hmotného majetku v roce 2009 nebo v tisku popularizovanou možnost zrušení knihy jízd, tedy uplatnění paušálního výdaje při používání vozidla pro účely podnikání ve výši pět tisíc korun za každý celý kalendářní měsíc. Ovšem pro rok 2010 bych asi měla zdůraznit, že se mění výše paušálních výdajů pro poplatníky s příjmy podle paragrafu sedm zákona o daních z příjmů. E15: To jsou všechny změny ve výši daní pro rok 2010? Ještě se zvýšila sazba daně z nemovitostí na dvojnásobek, a to jak u pozemků, tak i u staveb. Dále zůstalo právo obcí zvýšit výslednou daň na dvoj- až pětinásobek. Zaplacená daň z nemovitostí je u podnikatelů daňově uznatelným výdajem při stanovení základu daně z příjmů. E15: A co pojistné na sociální a zdravotní pojištění pro podnikatele? Došlo ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, to znamená, že došlo ke zvýšení stropu. Pro rok 2009 by tento maximální vyměřovací základ stanoven jako čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy, což činí částku korun. Pro letošek bude strop představovat částku korun. Toto zvýšení může mít dopad na placení záloh na pojistné, takže maximální zálohy v roce 2010 jsou pro zdravotní pojištění korun a pro sociální částku korun. E15: Které novinky se chystají do budoucna? Do budoucna se mluví o celé řadě novinek. Jednou z nich je nový zákon o daních z příjmů, jenž je připravován na ministerstvu financí pod vedením náměstka Petra Chrenka, ve kterém bývají uváděny zásady jako zjednodušení, snadná aplikace, zrušení výjimek a tak dále. E15: Prověřujete určité společnosti s ohledem na daňová rizika z minulosti a případná rizika do budoucnosti, to znamená daňovou due diligence. Jak taková prověrka probíhá? Tato prověrka probíhá podobně jako audit či daňová kontrola. Cílem je zjistit, zda ve společnosti v minulosti nedošlo k chybám, které by vedly k doměrkům na daních ze strany finančního úřadu. Tyto chyby pak představují z pohledu současných vlastníků či potenciálního investora riziko. E15: Je využívána tato služba často? Je využívána poměrně často, pokud chce investor koupit existující a fungující společnost. Pak požaduje prověřit, jaká rizika mohou ve společnosti nastat, jakých chyb se dopustili současní vlastníci či management. Každá právnická osoba má svou daňovou historii, mohly vzniknout chyby při pořízení majetku, mohly být zvoleny nesprávné odpisy, mohlo dojít k zaúčtování do nákladů položek, jež jsou technickým zhodnocením budov a tak dále. Za všechny tyto chyby by pykal nový vlastník, který koupí společnost, a následně v této společnosti bude otevřena daňová kontrola, jež tyto chyby odhalí a doměří daň z příjmů plus sankce. Pokud nejde o prodej společnosti, pak je tato služba využívána spíše výjimečně, například při personálních změnách na nejvyšších postech, kdy cílem je zjistit, zda se minulý management nedopustil fatálních chyb. < Vlastimil Poliačik příloha > Audit řešení v době krize > Tlak na snižování nákladů a současná ekonomická nejistota výrazně ovlivňují chování všech firem a organizací. Rozpočty, výdaje, zvyšování produktivity, lidské zdroje a s tím související audity těchto činností mají rozhodující význam při vytváření dlouho- dobých strategií podniků. Audity tak pro většinu firem a společností hrají daleko důležitější roli než kdykoli předtím. Pro velké společnosti vyplývá povinnost statutárního auditu přímo ze zákona o účetnictví. Některé firmy si však nechávají dělat audit účetní závěrky dobrovolně, i když jim tato povinnost přímo ze zákona nevzniká. Důvodem je obvykle požadavek, aby všichni společníci či akcionáři měli jistotu, že je účetnictví vedeno správně a uváděné údaje odrážejí realitu. Veřejnost pak obvykle pod pojmem audit vnímá také další typy jako například audity projektů, forenzní a personální audity a tak dále. I v době krize probíhájí samozřejmě běžným způsobem statutární audity podle zákona o účetnictví. >>>

4 Foto profimedia.cz Na významu však nabývají právě další, zvláštní typy auditů. Je to například due diligence. Důvod je zcela prostý. Dochází totiž častěji k restrukturalizaci podnikatelských uskupení, k nákupu či prodejům společností a kupující chtějí mít obvykle jistotu, že nekupují společně se společností i kostlivce ve skříni, tvrdí prezident Komory daňových poradců České republiky Jiří Nekovář. Due diligence > Termín due diligence pochází z amerického práva a doslovně přeložen znamená obvyklou opatrnost. V tomto typu auditu se tak jedná především o analýzu podniku, zejména v oblasti práva, daní a financí. Cílem je zobrazit jeho silná i slabá místa a zároveň upozornit na případná rizika spojená s jeho převzetím. Due diligence je tak důležitým nástrojem nejen pro stanovení kupní ceny, ale i pro formulování smluvních garancí. Právě tento typ auditů se v současné době stává standardem i v tuzemsku. Jednou z hlavních otázek při auditu due diligence je analýza reálných a potencionálních rizik se zvláštním důrazem na rizika finanční. Auditor tak musí zvážit veškerá možná rizika, která vznikají v oboru, ve kterém klient podniká. Zároveň posuzuje bonitu aktiv podniku a musí analyzovat i jeho vnitřní kontrolní mechanismy. Zvláštní pozornost pak věnuje i možnosti vzniku podvodu a posouzení fungování společnosti v delším časovém horizontu. Tedy například tomu, zda nehrozí bankrot. Samozřejmě, že se audit vždy zaměřuje jen na určitý okruh rizik, není samospasitelný a nelze od něj očekávat, že odstraní všechna potencionální rizika. Bohužel laická a nepoučená veřejnost tyto supermanské kvality očekává a audit je často nemůže úplně splnit, tvrdí Jiří Nekovář. Nové typy rizik > Ekonomický útlum dává prostor pro vznik zcela nových typů rizik, což vyvolává potřebu jejich častějšího vyhodnocování. Právě audit pak může pomoci při omezení neefektivních činností, čímž se podnik vyhýbá budoucím nákladům a uvolňují se pro něj zdroje s vysokou přidanou hodnotou. Podle Ing. Jiřího Nekováře je tedy důležité, zda informace, které například potencionální kupující dostal od prodávajícího, jsou správné a reálné. Známe velmi mnoho případů, kdy investor chtěl ušetřit na auditech před akvizicí. Spoléhal se pouze na svůj úsudek a veřejné informace a následně musel vynaložit několikanásobné částky na řešení problémů, které by mu každý audit signalizoval, doplňuje Jiří Nekovář. Na českém trhu funguje celá řada samostatných auditorů i auditorských společností. Primární otázkou tak zůstává, jak vybrat tu správnou. Výběr je tady velký, ale není to služba, kterou by měl klient hledat ve Žlutých stránkách. Audit je často během na dlouhou trať a auditor se obvykle stává externím týmovým hráčem společnosti. Doporučil bych vybírat auditorskou společnost s dobrým jménem, delší historií a s kladnými referencemi, dodává prezident Komory daňových poradců České republiky Jiří Nekovář. < Josef Pojsl Anketa: Kd y je vhodn é provádět audit > I. Jaká je současná situace z hlediska zájmu o audit? Je finanční krize vhodnou dobou na audit? II. V jaké situaci by firmy či instituce měly přistoupit na audit? Petr Ryneš, auditor, EURO-Trend Audit I. V době krize probíhají samozřejmě běžným způsobem statutární audity podle zákona o účetnictví. Zvýšenou poptávku zaznamenáváme o další typy zvláštních auditů, například due diligence, protože dochází k restrukturalizaci podnikatelských uskupení, k nákupu či prodejům společností. Kupující chce mít obvykle jistotu, že nekupuje společně se společností kostlivce ve skříni a zda informace, které potencionální kupující dostal od prodávajícího, jsou správné a reálné. Známe velmi mnoho případů, kdy investor chtěl ušetřit na auditech před akvizicí, spoléhal se pouze na svůj úsudek a veřejné informace a následně musel vynaložit několikanásobné částky na řešení problémů, jež by mu každý audit signalizoval. Zvýšený zájem také zaznamenáváme o audity čerpaných prostředků z fondů EU. II. Povinnost statutárního auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví pro větší společnosti, které překročí stanovená kritéria (obrat, aktiva a počet zaměstnanců). Některé společnosti si nechávají dělat audit účetní závěrky dobrovolně, i když jim tato povinnost přímo nevzniká ze zákona. Důvodem je obvykle požadavek, aby společníci či akcionáři měli jistotu, že účetnictví je vedeno správně a údaje uváděné v účetní závěrce odrážejí realitu. Veřejnost obvykle pod pojem audit zahrnuje kromě statutárního auditu účetní závěrky také další typy auditů, například due diligence, audity projektů, forenzní audity a tak dále. V případech těchto zvláštních auditů si objednatel přesně definuje obsah a účel auditu, například u due diligence se prověřuje obvykle účetnictví a případně daně u akvizice. Vedlejším produktem auditu je obvykle také identifikace rizik spojených s podnikáním auditované společnosti a návrhy opatření pro jejich eliminaci. Milan Prokopius, partner, Mazars Audit I. Rozumní akcionáři dobře vědí, že honoráře za audit patří vždy k dobře vynaloženým prostředkům firem. Trend rostoucí ochoty platit za audit se v České republice začíná kvůli dopadům ekonomické krize také projevovat, a to nejen ve velkých korporacích, ale také u středních a menších firem a jednotlivých municipalit. Takže stručně: Ano, krize je to nejvhodnější období, kdy začít s auditem Správně provedený audit vás dovede k průběžnému hodnocení klíčových parametrů výkonnosti, potřebě ocenit skutečnou hodnotu společnosti a jejích jednotlivých aktiv a aktivit. Výsledky auditu dokážou nastartovat důkladnou interní kontrolu a interní procesy, vést k eliminaci, nebo alespoň omezení prostředí vhodného pro ekonomickou kriminalitu. Celkově k lepšímu fungování firmy a míry její ziskovosti, tedy ke zlepšení základních parametrů hodnocení managementu firmy jejími akcionáři. II. Zákonný audit a podmínky ověření účetní závěrky auditorem jsou přesně specifikovány v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v úplném znění. Dobrovolný audit je vhodný pro společnosti, které mají vyšší aspirace: neberou účetnictví jen jako pomůcku pro určení daňových povinností a odvodů, ale jako nezbytnou informaci o svém skutečném a pravdivém stavu a fungování. Audit po vás pravděpodobně budou zejména v dnešní době chtít důvěryhodné finanční ústavy pro vyhodnocení rizik spojených s poskytnutím úvěru nebo přímo kapitálovým vstupem do vaší společnosti. A konečně byste o due diligence, auditu, nebo alespoň prověrce účetnictví měli uvažovat, pokud hodláte přijmout nabídku odkoupení nebo kapitálového vstupu do vaší společnosti; určitě vám to kromě samotné informace o skutečné hodnotě vaší společnosti vyjasní vaši vyjednávací pozici. Jana Pilátová, auditor, SP Audit I. Složitá ekonomická situace se do oblasti auditu promítá způsobem podobným, jako je tomu i v jiných ekonomických oblastech. Společnosti hledají prostor pro snižování nákladů, a to i v oblasti auditu a poradenství. Na druhé straně řada manažerů si stále intenzivněji uvědomuje, že právě Daně jsou pro nás lehká verze sudoku. Experti skupiny Euro-Trend řeší už 20 let složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku. Poskytneme vám daňové i ekonomické poradenství a znalecky oceníme vaše aktivity. Ať už podnikáte v čemkoli, počítejte s námi. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 002 nyní roste význam přesných a kvalitních informací o činnosti podniku pro rozhodovací procesy. Jen na základě objektivních dat lze kvalifikovaně rozhodovat o rozvoji společnosti, nutnosti úspor, likvidaci neefektivních procesů a podobně. Role externího pohledu na účetní záznamy je přitom v procesu získávání nezkreslených informací podle mého názoru zcela nezastupitelná. II. Domnívám se, že bez ohledu na zákonem stanovená kritéria pro povinný audit cena kvalitních informací roste přímo úměrně složitosti okolní ekonomické situace. Klíčová rozhodnutí provedená manažery na základě zkreslených či nepřesných informací mohou vést z pohledu života společnosti k fatálním koncům. V neposlední řadě se pak precizně provedený audit může stát jednou z klíčových podmínek pro zachování či získání důvěryhodnosti vůči finančním institucím. Bez auditu se v žádném případě neobejde ani proces podnikových kombinací či akvizic. <

5 [ { Čísla mluví za nás... jinak to ani neumíme. Mazars je už prostě takový, tým houževnatých lidí s orientací na výsledek: zaměstnává nás maximalizace vašeho podnikání. Celkem profesionálů v 55 zemích myslí globálně, jedná lokálně a přistupuje k vám individuálně. Vaše čísla tak získávají na přidané hodnotě. Více informací o Mazars, poskytovaných službách a působení v České republice a dalších zemích najdete na Mazars Audit s.r.o. je zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR. Daňoví poradci Mazars s.r.o. jsou zapsáni v seznamu Komory daňových poradců České republiky. AUDIT INTERNÍ KONTROLA TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ ZNALECKÝ ÚSTAV ÚČETNICTVÍ

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více