X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. 31. 1. 2015:"

Transkript

1 X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO : DESETILETÍ VÝZKUMU VE VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ PERSPEKTIVY V RÁMCI PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ Pořadatelské instituce: Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre Geologická sekce PřF UK v Praze Klub ekologické výchovy, asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání Praha PROGRAM KONFERENCE: Pátek snídaně exkurze do areálu TANAPu (pro zájemce) oběd registrace účastníků zahájení a jednání v sekcích večeře jednání v sekcích a diskusní fórum Sobota snídaně shrnutí, vyslovení závěrů závěr konference Zahájení konference: plenární zasedání Vystoupení představitelů pořádajících institucí: prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ředitel Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc., vedoucí Katedry zoológie a antropológie FPV UKF doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy - asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání Praha OHLÉDNUTÍ ZA DESETILETÍM MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ EDUCO doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., IVP ČZU ČASOPIS ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA O KONFERENCÍCH EDUCO Ing. Alena Krajíčková, ÚZEI Praha

2 SEKCE A - jednání sekce řídí a moderuje: prof. Ing. Milan Slavík, CSc. - Prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrala, Dr. Karolina Czerwiec - Pedagogical University of Cracow THE FORMS OF INCLUSIVE EDUCATION AS AN ATTEMPT AT MODERNIZING THE SCIENCE DIDACTICS - Dr. Alicja Walosik, Dr. Beata Jancarz-Łanczkowska - Pedagogical University of Cracow REALIZATION OF THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE AREA OF HEALTH - doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV Praha MANAŽERSKÉ A ODBORNÉ KOMPETENCE KOORDINÁTORŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A JEJICH POSILOVÁNÍ MANAGERIAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES OF COORDINATORS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THEIR STRENGTHENING - doc. PaedDr. Ivanovičová, PhD., PhDr. Anna Klimentová, PhD., PedF UKF v Nitre REFLEXIA ABSOLVENTOV PÓSOBIACICH NA ŠKOLÁCH ICH PRIPRAVENOSŤ NA PROFESIU UČITEĽA REFLEXION OF GRADUATES TEACHING AT SCHOOLS THEIR READINESS FOR THE PROFFESION OF TEACHER PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Jiří Votava, Ph.D., IVP ČZU v Praze NÁVRH SYSTÉMU SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S ABSOLVENTY OBORŮ VZDĚLÁNÍ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ PROPOSAL OF COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY AND ALUMNI OF ITS TWO STUDY PROGRAMS: TEACHING IN VOCATIONAL SUBJECTS AND TEACHING IN PRACTICAL VOCATIONAL TRAINING doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., IVP ČZU v Praze POSÍLENÍ VÝZNAMU PEDAGOGICKÉ PRAXE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL INCREASING THE IMPORTANCE OF THE TEACHING PRACTICE IN THE PREPARATION OF TEACHERS OF SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS Ing. Emil Kříž, Ph.D., IVP ČZU v Praze HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ EVALUATION OF TEACHING PRACTICE OF TEACHERS IN PRACTICAL VOCATIONAL TRAINING

3 - Ing. Eleonóra Černáková, PhD., FEM SPU Nitra KRÁTKY POHĽAD NA INTEGRÁCIU ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI EDUKAČNÝMI POTREBAMI CEZ NÁZORY UČITEĽOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL A BRIEF LOOK AT INTEGRATING OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS THROUGH THE OPINIONS OF TEACHERS FROM SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS Ing. Kateřina Tomšíková, IVP ČZU v Praze PROBLÉMY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SPOJENÉ SE ZÍSKÁVÁNÍM KVALIFIKACE PROBLEMS OF TEACHING STAFF ASSOCIATED WITH OBTAINING QUALIFICATION DURING THEIR STUDIES PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D., IVP ČZU v Praze PŘENOSITELNÉ KOMPETENCE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ: PRŮZKUMNÉ ŠETŘENÍ TRANSFERABLE COMPETENCIES IN VOCATIONAL EDUCATION: SURVEY Dr. Josef Sívek, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA OBDOBÍ 2015 AŽ 2020 CONCEPT OF EDUCATION OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE FOR THE PERIOD 2015 TO RNDr. Ivan Ružek, PhD., RNDr. Mária Bizubová, doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., PrF UK Bratislava POPULARIZAČNÉ GEOVEDNÉ PREDNÁŠKY JEDNA Z FORIEM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV POPULARIZATION LECTURES OF GEOSCIENCES - ONE OF THE FORMS OF LIFELONG EDUCATION OF TEACHERS RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., Mgr. Ilona Horychová, PřF UK v Praze KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ GEOLOGIE COMBINED STUDY OF GEOLOGY TEACHING doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A PORADENSTVÍ V OBLASTI UŽITKOVÝCH, ZEJMÉNA LÉČIVÝCH ROSTLIN VOCATIONAL EDUCATION, AWARENESS AND COUNSELING IN THE FIELD OF COMMERCIAL, ESPECIALLY MEDICINAL PLANTS

4 SEKCE B - jednání sekce řídí a moderuje: PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. - Mgr. Anna Petrášová FPV UMB v Banské Bystrici DIDAKTICKÁ PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV BIOLÓGIE NA FAKULTE PRÍRODNÝCH VIED TEACHER EDUCATION OF BIOLOGY AT THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. FPV UKF v Nitre MOŽNOSTI VZDELÁVANIA UČITEĽOV BIOLÓGIE NA NA FAKULTE PRÍRODNÝCH VIED POSSIBILITIES OF TEACHER EDUCATION BIOLOGY AT AT THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES PaedDr. Ing Vladimír Vinter, Ph.D., Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D. PřF UP v Olomouci ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM MODERNÍCH VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ BIOLOGIE NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ AN EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF MODERN EDUCATION TECHNOLOGIES IN TEACHER EDUCATION OF BIOLOGY AT FACULTY OF SCIENCES - RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. PedF ZČU v Plzni PŘÍPRAVA A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ NA CENTRU BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY PREPARING AND LIFELONG LEARNING OF TEACHERS IN SCIENCE AT CENTRE OF BIOLOGY, GEOSCIENCES AND ENVIRONMENTAL EDUCATION Mgr. Zbyněk Vácha PedF JU v Českých Budějovicích DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ŠKOLNÍCH ZAHRAD V PROSTŘEDÍ PRIMÁRNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DIDACTICAL USAGE OF SCHOOL GARDENS AT PRIMARY SCHOOLS - Ing. Helena Jedličková, Ph.D., PedF MU Brno PŘÍRODNÍ A KOMUNITNÍ ZAHRADY, VÝZKUM A BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNOST NATURAL AND COMMUNITY GARDENS, RESEARCH AND INQUIRY-BASED LEARNING IN EDUCATION FOR SUSTAINABILITY

5 - Ing. Helena Jedličková, Ph.D., PedF MU Brno DYNAMICKÝ MODEL ZKUŠENOSTNÍHO UČENÍ A BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA DYNAMIC MODEL OF EXPERIENTIAL LEARNING AND INQUIRY-BASED LEARNING Mgr. Lukáš Rokos, PedF JU v Českých Budějovicích BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA PŘI VÝUCE FYZIOLOGIE ČLOVĚKA ZA VYUŽITÍ LABORATORNÍCH EXPERIMENTÁLNÍCH SYSTÉMŮ INQUIRY BASED EDUCATION IN HUMAN PHYSIOLOGY LESSONS WITH USING SCHOOL EXPERIMENTAL SYSTEMS - Mgr. Radka Dvořáková, PřF UK Praha VÝUKA EVOLUCE ČLOVĚKA THE TEACHING OF HUMAN EVOLUTION -- - PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD., PedF Trnavská Univerzita Mgr. Martina Dvorská VPLYV NÁZORNÝCH UKÁŽOK MODELOVÝCH DRUHOV RASTLÍN NA POSTOJE, PREDSTAVY A VEDOMOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL THE EFFECT OF VISUAL ILLUSTRATIONS OF MODEL SPECIES OF PLANTS ON THE ATTITUDES, IDEAS AND KNOWLEDGE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS Bc. Tomáš Pinkr, RNDr. Vanda Janštová, PřF UK Praha ATRAKTIVITA VYBRANÝCH ÚLOH Z FORENZNÍ BIOLOGIE OČIMA UČITELŮ A ŽÁKŮ THE ATTRACTIVENESS OF SELECTED TASKS OF FORENSIC BIOLOGY VIEWED BY TEACHERS AND PUPILS Bc. Klára Melounová, PřF UK Praha VÝUKA PRVNÍ POMOCI NA ZŠ A SŠ TEACHING OF FIRST AID FOR ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL Mgr. Marián Ambrozy, PhD., Vysoká škola medzinárodného podnikania, Prešov PRACOVNÉ LISTY VO VYUČOVANÍ FILOZOFIE WORKSHEETS IN TEACHING PHILOSOPHY

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Název časopisu/sbor níku

Název časopisu/sbor níku Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 2/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj III. Funkce moderního evropského státu: rozkv t nebo úpadek ve prosp ch soukromého sektoru? (12. 13. 4. 2012) ESKÉ BUD JOVICE Pod záštitou hejtmana

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu)

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu) Číslo 3 Ročník II. 2013 PODNIKÁNÍ ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Dušan Kučera, Ivo Formánek (podklad pro finální ediční přípravu) KLÍČOVÁ SLOVA Projektové řízení, projektové

Více

Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Martin Bílek

Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Martin Bílek Publikace uveřejněná v časopise Acta Didactica Bílek, M.: Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Acta Didactica 2/2008, FPV UKF

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více