Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)"

Transkript

1 Ročník 5 1/2004 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE) Představujeme pracoviště působící v oboru krajinná ekologie Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU) Institutionen för landskapsplannering Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Švédská zemědělská univerzita (SLU) je nejdelší univerzitou Švédska, tedy - Sveriges längsta universitet. Tak se alespoň praví v jedné z mnoha propagačních publikací SLU. Pohled na mapu Švédska toto tvrzení potvrdí: všech 30 lokací SLU ve Švédsku je situováno od laponského Ätnarova (experimentální stanice) daleko na severu, až po jihošvédský Alnarp (výuka, výzkum) nebo Kivik (experimentální stanice) na samém jihu Švédska. SLU má své pobočky na různých místech ve Švédsku, ve kterých se soustřeďuje jak výuka, tak také výzkumné aktivity, každé zvlášť nebo popřípadě slouží jako experimentální stanice či pokusné lesní nebo zemědělské plochy. Hlavní univerzitní areály jsou rozptýleny napříč celým Švédskem: nachází se v již zmíněném Alnarpu, ale rovněž ve městě Skara, Ultuna a na severu v Umeå (zde je také nejseverněji umístěná univerzita ve Švédsku Umeå Univerzity ). SLU, která spadá do působnosti ministerstva zemědělství, zaměstnává přes tři tisíce zaměstnanců. Ti se věnují celkem více než šesti tisícům studentů a devíti stům doktorandů. V samotném Alnarpu je 410 zaměstnanců a 690 studentů (SLU in Facts and Figures 2000). Poloha SLU v Alnarpu je výjimečná: po novém mostě přes záliv Öresund (otevřen pro veřejnost v roce 2000) je to jen několik desítek minut do hlavního města Dánska Kodaně, o blízkosti východního pobřeží Dánska se světoznámou galerií při mořském pobřeží Luisiana, nemluvě. Pár minut vlakem trvá cesta do třetího nejlidnatějšího města Švédska Malmö či do univerzitního Lundu s jeho historickým centrem a malebnými uličkami, kde plnou třetinu obyvatel tvoří studenti (30 000).

2 Nedaleko je také pevninská Evropa (do Prahy se lze pravidelnou autobusovou linkou Stockholm Praha dostat za necelých patnáct hodin). Z historie První písemné zmínky o Alnarpu pocházejí z roku 1325, kdy zde stával velkostatek. Ten se později v roce 1674 stal majetkem státu a svoji residenci zde měl i guvernér kraje Skåne. Ještě v 80. letech minulého století měl areál povahu zemědělské usedlosti, nicméně v devadesátých letech započala přestavba budov na kanceláře, ve kterých je dnes umístěna katedra krajinného plánování SLU. Švédská zemědělská univerzita (Sveriges lantsbrukuniversitet, SLU) Univerzitní areál v Alnarpu je součástí Švédské zemědělské univerzity, která vznikla v roce 1977 spojením do té doby samostatné vysoké školy zemědělské, lesnické a veterinární medicíny. V září 2002 oslavila univerzita 25 výročí svého založení a slavnosti v areálu SLU Alnarp se tehdy zúčastnila rektorka SLU Ann- Christin Bylund. Svoji řeč přednesl také tehdejší vedoucí katedry krajinného plánování Erik Skärback. SLU dnes nabízí vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství v rámci fakulty zemědělství, krajinného plánování a zahradnictví (Faculty of Agriculture, Landscape Planning and Horticulture) a lesnické na Lesnické fakultě (Faculty of Forestry). Dále zde působí Fakulta veterinární medicíny (Faculty of Veterinary Medicine). Katedra krajinného plánování v Alnarpu (LPAL) Prohlídka katedry může začít cestou z nádvoří této původně středověké usedlosti přímo do stájí ; tedy tam, kde byly zrekonstruovány kanceláře katedry krajinného plánování SLU. Budova má protáhlý tvar s kancelářemi po stranách. Upoutají hlavně dvě skutečnosti dřevo jako stavební a dekorační materiál dominuje, dřevěné jsou také silné nosné trámy, čelní stěny kanceláří od chodby jsou prosklené, a tak máte jakýsi vizuální kontakt s tím, kdo v místnosti právě sedí. Dále je vpředu vyhrazena zvláštní společenská místnost s kulatým stolem, kde se katedra schází k pravidelným středečním poradám, ale ještě častěji k posezení nad kávou (tzv. fika ). Tradicí se stala jakási obdoba našich vánočních besídek koncem prosince, jejichž pestrý program mají na starosti noví zaměstnanci nebo doktorandi (v loňském roce jsem se na přípravách programu podílel i já). Mám pocit, že to všechno nějak směřuje k podpoře lepší kolegiální a mezilidské komunikace, i když se to člověku přicházejícímu z prostředí, kde může být vysedávání u kávy chápáno jako plýtvání časem, může zdát právě naopak. Malá kuchyňka, lednice, sporáky a mikrovlnné trouby s dostatečnou zásobou potravin vytvářejí z katedry druhý domov. Vše společně vytváří ideální podmínky pro tvůrčí práci. Rekonstrukce z devadesátých let byla provedena s ohledem na původní architektonický ráz budovy, který byl zvenčí vizuálně zachován; také uvnitř mě vždy fascinovaly již zmíněné mocné dřevěné podpůrné sloupy, které zde působí velice přirozeně a oživují celý prostor. 2

3 Struktura katedry Několik čísel, snad zajímavých: Z celkového počtu čtyř set zaměstnanců SLU v Alnarpu působí na katedře LPAL více než pět desítek zaměstnanců a něco málo přes dvacet doktorandů. Abych byl úplný, zmíním ještě 9 administrativních pracovníků, deset lektorů a asistentů a dalších vyučujících, kteří se podílejí na fungování katedry. Pro úplnou úplnost je na místě uvést pět pracovníků tzv. rehabilitační zahrady, která spadá do kompetence LPAL. Prefektem - vedoucím katedry - je v současné době Tiina Sarap. Běžné studium Na šest set studentů SLU v Alnarpu si může vybírat z několika studijních programů: Zahradnictví - pětileté studium, které univerzita poskytuje ve spolupráci s Královskou veterinární a zemědělskou univerzitou v Kodani. Program poskytuje vzdělání v oboru biologie rostlin se zřetelem na zahradnictví. Možné kombinace dovolují rovněž studium biologie a ekonomiky nebo technologie. Krajinná architektura (M. Sc. in landscape architecture, také v Uppsale) - pětileté studium. Zaměření: příroda, využití přírodních zdrojů, krajinné plánování, včetně plánování a tvorby městského prostředí. Kombinace znalostí přírodních a sociálních věd. Krajinné inženýrství (M. Sc. in landscape engineering, pouze v Alnarpu) - tříleté studium. Program se zaměřuje na kombinaci znalostí z oborů biologie, technických věd a ekonomie. Projektování, výstavba a spravování, řízení životního prostředí a větších obcí (min. 200 obyvatel). Trädgårdsingenjor ( parkový inženýr nebo správce parku) dvouleté studium Läntmastre ( zemědělec ), dvouleté studium Technické vybavení, které mají nejen studenti k dispozici, výrazně práci usnadňuje a pomáhá maximálně eliminovat množství překážek na pomyslné cestě k cíli jejich pracovního úsilí. Několik ateliérů s kuchyní a gaučem umístěných v prostorných budovách původně sloužících jako hospodářské budovy statku, počítačové laboratoře ve dvou patrech jiné podobně prostorné budovy katedry, obojí s neomezeným přístupem pomocí karty, vytváří bezbřehé příležitosti pro příjemné pracovní snažení. Tématické rozpětí kurzů, které lze studovat, je široké: od dendrologie, přes krajinný management až po tvořivé a doslova avantgardní umělecky laděné předměty jako například indoor park tour dramatic space, kdy výsledkem práce studentů byly extravagantní objekty pracující s tvary, světlem a zvuky. V závěru kurzu byly tyto studentské umělecké objekty, jako součást zkoušky, vystavené na chodbách LPAL, včetně veřejné prezentace těchto výtvorů, které jsem se zúčastnil na počátku února Výuka probíhá v tzv. blocích, tzn. že studenti se formou přednášek a seminářů zúčastňují nepřetržitě vždy jednoho kurzu (5ti týdenní nebo 10ti týdenní, 1 týden = 1 kredit, tzv. poang ), po jehož dokončení mohou začít předmět nový. Pokud se stane, že neobjevíte předmět, který splňuje vaše požadavky, lze si vytvořit tzv. individuální kurz. V tom případě je nutné zajistit vhodného garanta předmětu, sestavit obsah a formu výuky a přezkoušení a takovýto koncept nechat schválit. 3

4 Každoročně vydává SLU informační brožuru se seznamem nabízených kurzů, včetně časového harmonogramu, stručného popisu obsahu výuky a kontaktů na vyučující. Osobně mám zkušenosti s předměty: Plant-soil Interactions (SLU Umeå, lesnická fakulta) Forest Resource Management at the National Level (SLU Umeå, lesnická fakulta) Monitoring Forest Ecosystem Health & Biodiversity (SLU Umeå, lesnická fakulta) Nature Conservation in Sweden (individuální kurz, SLU Umeå, lesnická fakulta) Landscape Management (SLU Alnarp, katedra krajinného plánování) Struktura a forma výuky byla následující: přednášky, semináře buď ihned ten samý den po přednášce nebo na konci kurzu v blocích (tehdy se však jedná spíše o laboratorní cvičení). Významným rysem výuky na SLU je důraz kladený na práci s odbornými texty vědeckých článků, schopnost jim porozumět a veřejně o nich diskutovat během prezentací. Formy zkoušení: klasické otázky na které student během určeného času odpovídá povinná prezentace přečtených odborných textů, probíhající každý týden (výsledky i další informace o kurzu prezentovány na internetu) vylosované otázky; student má několik dnů na jejich vypracování s použitím dostupné literatury atd. závěrečná zpráva, tzv. report jako výstup individuálního kurzu prezentace zkouškové práce plánu péče (management plan) Další součástí výuky jsou jedno, či vícedenní exkurze často i za hranice Švédska (např. v rámci kurzu Biotop design exkurze do Holandska nebo na jaře 2003 v rámci jiného předmětu do České republiky (na Mostecko, Lounsko, do Lednice na Moravě) ve spolupráci s ČZU Praha a MZLU Brno). Postgraduální studium, výzkum Doktorandské studium trvá na SLU 4 roky, studenti prezentují nejprve záměr své disertace, během tzv. úvodního semináře, další prezentace je po 2 letech, a na konci studia před obhajobou, tzv. závěrečný seminář. Pak následuje obhajoba práce. Doktorandi jsou povinni skládat zkoušky. Kromě délky studia a do jisté míry i organizace studia je odlišný i způsob financování. Švédský student, který hodlá studovat v doktorském studijním směru, si musí zajistit financování svého studia prostřednictvím stipendií. Teprve pokud prokáže, že je finančně zajištěn na dva (licenciát) nebo čtyři (PhD) roky, je mu studium umožněno. Nejen kolegiální atmosféra na SLU je příjemná pracovní morálka a nadšení do práce jsou podporovány pravidelnými pondělními informačními schůzkami doktorandů, včetně tzv. reading semminars. Studium lze ukončit prostřednictvím již zmíněného licenciátu (Licenciate study), nebo doktorskou zkouškou (PhD study). Doktorandi, kteří tvoří více než jednu čtvrtinu všech členů katedry, řeší různé projekty od ryze zahradně-krajinářských (historie, management a obnova zahrad a parků apod.) přes řekněme zoologicko-krajinné-ekologické studie jako je např. vliv kvality trvalých travních porostů a krajinné struktury na biodiverzitu a mobilitu fauny motýlů v krajině po vyloženě krajinně-ekologické práce (analýza změn ve vývoji krajiny s využitím GIS). Estetické aspekty vnímání krajiny jsou rovněž tématem jedné z vědeckých prací. Jako příklad uvádím názvy některých obhájených disertačních prací: 4

5 Hellström, K. (2002): Agricultural Reformes and Policies Reflected in the Farming Landscapes of Hiiumaa from 1850 to Doctoral thesis, Dept. of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Sarlöw-Herlin, I. (1999): Edge Habitats in Agricultural Landscape. Doctoral thesis, Dept. of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Další příklady viz. (a dále odkaz personal ) a osobní prezentace jednotlivých zaměstnanců Zahraniční spolupráce LPAL má na mezinárodní úrovni velmi dobré jméno a udržuje úzkou spolupráci se zahraničními univerzitami a jinými organizacemi. Příkladem je např. ECLAS, European Council for Landscape Architect Schools, členství v tzv. Steering group for Le Notre nebo v IALE-Sweden (International Association for Landscape Ecology). Jiné katedry v rámci SLU Alnarp však není pouze o zahradní architektuře. Není to jen alma mater švédských zahradních architektů, krajinných inženýrů a zahradníků. Jsou zde umístěny i katedry zahradnictví, ochrany rostlin, statistiky a biometriky s katedrou zemědělských biosystémů a inženýrství. Své místo zde má i lesnictví zastoupené Lesnickým výzkumným centrem Jižního Švédska (podílí se na vzdělávacím projektu výměny studentů z Pobaltských zemí). Prostředí pro studium Prostředí univerzitního campusu poskytuje jedinečné podmínky nejen z hlediska výuky, ale také pro odpočinek a kulturní vyžití. Park v Alnarpu obsahuje druhou největší sbírku dřevinných taxonů hned po parku v Göteborgu. Odehrávají se zde i tzv. växpromenaden neboli dendrologické vycházky v rámci výuky, včetně náročných poznávaček. Zámek, ve kterém sídlí administrativní centrum SLU, dovytváří osobitou atmosféru místa; zvláště za soumraku, který se v zimních měsících snáší záhy, působí silueta zámku s rozsvícenými okny tajuplně. Také muzeum zemědělství v areálu campusu přispívá svými sbírkami do vzdělávacích programu kateder. Campus dělí od mořského pobřeží pouhých deset minut jízdy na kole. Knihovna Součástí SLU v Alnarpu je také odborná knihovna situovaná v příjemném prostředí jedné ze zrekonstruovaných budov bývalého zemědělského statku. Program LUKAS, který umožňuje vyhledávat odbornou literaturu, je přístupný na internetu. Platí, že reference jsou v rámci Švédska zasílány zdarma, na zahraniční pak musí student přispívat. Opravdu příjemné je velké množství různých stolků a pohodlných křesel s lampami; praktické jsou i malé zvukově izolované studentské seminární místnosti v horním patře knihovny. V nich se povětšinou odehrávají živé diskuze během jednotlivých kurzů. 5

6 Krajinná laboratoř Zajímavým projektem je tzv. krajinná laboratoř. Jedná se o projekt LPAL, který funguje od roku Doslova na zelené louce bývalých zemědělských pozemků za areálem campusu vyrostla umělá krajina s příklady různých typů ekosystémů, od vodních ploch, luk až po lesní porosty. Cílem je aplikace managementu zaměřeného na estetické efekty pěstovaní lesa a péče o krajinu v prostředí normálně fungujícího lesního hospodářství (různé kombinace dřevin v monokulturách, ve směsích, různý habitus dřevin, porostu, vytváření specifických prostorů uvnitř porostů, včetně různých barevných kombinací olistění a borky dřevin, průhledů apod). Kulturní aktivity Alnarp však vytváří prostředí i pro jiné aktivity kromě těch studijních. Filmový klub vedený skupinou nadšenců nabízí opravdové lahůdky z oblasti kinematografie, včetně té české (např. Kolja). Pravidlem se stalo předvánoční setkání zahraničních studentů při SLU v Alnarpu s tzv. Luciatåg, průvodem svaté Lucie. Koná se pravidelně 13. prosince a sami Švédové tvrdí, že oslavují svátek sv. Lucie v nejtemnějším období roku, doslova to lighten up (Alnarpsparen, 2002). Průvod je pak opakován brzy zrána v podlaží katedry, a atmosféra světel, svící a zpěvu lidových písní ještě za šera je opravdu mysteriózní. Ještě jednou prochází průvod sv. Lucie také dopoledne univerzitní aulou. Tradice má své kořeny ve zvycích starých Vikingů a zároveň v křesťanské tradici oslavy italské světice sv. Lucie, krásné ženy, umučené krutým mužem, za kterého se odmítla provdat. Tradicí se staly i již výše zmíněné vánoční besídky na katedře krajinného plánovaní. Časté jsou rovněž různé parties, večeře nebo pravidelné čtvrteční návštěvy studentské hospůdky, otevírané jeden den v týdnu. V Alnarpu funguje rovněž pěvecký sbor. Jednou jsem náhodou ze zvědavosti navštívil jednu z pravidelných zkoušek souboru a ještě ten večer jsem se stal jedním z jejich členů. Pikantní na tom je, že zpěv není moje silná stránka, nicméně odvaha členů sboru mě přijmout svědčí o tom, že člověk by asi neměl předčasně nic vzdávat Základní informace o SLU Hlavní lokace (výuka + Alnarp, Skara, Umeå, Uppsala výzkum) Správní příslušnost Ministerstvo zemědělství Počet zaměstnanců Počet 6 200/900 studentů/doktorandů Fakulty Fakulta zemědělství, krajinného plánování a zahradnictví, Fakulta veterinární medicíny, Lesnická fakulta Počet kateder 60 Rektor Ann-Christin Bylund Rozpočet příjem 56 % státní rozpočet, 15 % provozní příjmy, 29 % externí granty (celkem v roce ,048 mld SEK) 6

7 Rozpočet výdaje výzkum a postgraduální studium - 69 %, bakalářské studium (undergraduate study) - 22 %, monitoring a hodnocení ŽP - 5 %, propagace - 4 % (celkem 2, 013 mld SEK) Kontakty SLU klade velký důraz na svoji prezentaci prostřednictvím různých informačních brožur, seminářů nebo internetu. Zde v případě LPAL naleznete kromě základních informací o katedře, publikaci, probíhajících projektech též osobní prezentaci jednotlivých zaměstnanců a doktorandů (fotografie, přehled činnosti, publikací, kurzů, kterými jsou garanty atd.). Internet: Ing. Jan Skaloš Ústav aplikované ekologie FLE CZU Důležité prameny: SLU in Facts and Figures Office of Communication, SLU Alnarpsparen. Nr. 4, bulletin studentského sdružení Alnarps studentkår, SLU Alnarp Nabídka kurzu pro doktorandy Integrative research for the planning and management of sustainable landscapes Naše organizace dostala nabídku mezinárodního kurzu, který se uskuteční v Nizozemsku června Kurz je určen PhD studentům ze všech zemí. Má jim umožnit aktivní účast v mezinárodním týmu, dát možnost diskutovat celé spektrum metodických přístupů od přírodních věd až ke krajinnému plánování a designu. Kurz chce oslovit studenty, kteří mají chuť postavit se čelem k výzvě integrovat poznávání krajiny bez ohledu na hranice mezi disciplínami a kulturami. To bylo ostatně i mottem posledního kongresu IALE v Darwinu. Kurz je připraven týmem zkušených odborníků, kteří působili jako lektoři i v letní škole v Darwinu v červenci 2003: Gary Fry, Paul Opdam, Bãrbel Trees a Gűnther Trees. Metody řešení teoretických a praktických problémů budou prezentovány jednotlivými lektory a následně diskutovány ve vztahu ke konkrétním projektům účastníků. Kurz má poskytnout přehled současných konceptů a teorií krajinného výzkumu a jejich aplikací v managementu a plánování trvale udržitelných krajin. Zájemci se mohou informovat a registrovat na stránkách ZL 7

8 K pětasedmdesátinám čestného člena CZ-IALE prof. Jana Jeníka (* ) Ke zcela kulatým jubileím oslavence lze najít obsáhlejší zhodnocení na stránkách různých periodik (Živa, Vesmír, Preslia apod.). Zde jen navažme na nit přerušenou nuceným odchodem tehdejšího docenta J. Jeníka z prosperujícícho geobotanického pracoviště, které vedl na katedře botaniky PřF UK v Praze - normalizace zastavila oním politickým normalizačním rozhodnutím (1971) jeho profesorské řízení. Následovalo téměř 20 let v třeboňském "asylu" Botanického ústavu ČSAV, v týmu osobností spojených tématem tuzemských, evropských i světových mokřadů. Dík podmínkám na pracovišti v té době málo obvyklých se mohl J.Jeník alespoň nepřímo podílet na geobotanické výchově těch, u nichž mu to zakazovali, díky tomu mohl participovat ještě před pádem totality na elaborátech Ekologické sekce Čs. biologické společnosti a také mohl být v období hostujícím profesorem na Universität für Bodenkultur ve Vídni. K původní pedagogické činnosti se J. Jeník vrací v r. 1990, kdy je rehabilitován, jmenován profesorem botaniky na Univerzitě Karlově a na přírodovědecké fakultě nastupuje jako vedoucí katedry botaniky. Přednáší jak v bakalářském, tak magisterském studiu (ekosystémy, biomy Země), zároveň hostuje na České zemědělské univerzitě (tropické lesnictví), zajíždí přednášet na univerzity ve Vídni, Paříži, Oxfordu, Salzburgu. Píše nová skripta (Ekosystémy), vycházejí reedice jeho společné učebnice s K.A.Longmanem Tropical Forest and Its Environment. Stává se předsedou komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (Dr.Sc.) v oboru botanika a předsedou komise pro obhajoby kandidátských disertací (CSc.) v oboru ekologie. Je členem komisí v botanice, ekologii a ochraně životního prostředí nejen v Praze, ale také na univerzitách v Olomouci, Brně a Českých Budějovicích (doktorandské studium, habilitace, profesorská jmenování). Je zvolen místopředsedou ČBS, členem Národního lesnického komitétu, předsedou Československého (Českého od r. 1993) národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra (MAB), místopředsedou Mezinárodní koordinační rady (ICC) programu MAB (od 1991), členem poradního výboru generálního ředitele UNESCO pro Světovou síť biosférických rezervací (od 1992), řádným členem České komise pro UNESCO (od 1994) - stává se navrhovatelem nových českých a slovenských biosférických rezervací. Kromě toho se jako člen sboru poradců Ministerstva životního prostředí ČR účastní přípravy zákonů o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona. V praxi ochrany přírody se angažuje jako předseda vědecké rady Národního parku Krkonoše a jako poradce ředitele Národního parku Šumava. Je rovněž jmenován předsedou akademického hodnotitelského grémia při AV ČR ( ), kdy probíhala evaluace 60 ústavů za účasti 600 odborníků, z poloviny zahraničních. V r J.Jeník dostává cenu UNESCO Sultan Qaboos Prize za celoživotní práci v ochraně životního prostředí. Rok na to přibývá do sbírky Cena ministra životního prostředí (1994), dále Zlatá pamětní medaile UK (1995), Pamětní medaile AV ČR De scientia et humanitate optime meritis (1997), čestné členství v několika odborných společnostech a významných institucionalizovaných tělesech a na začátku roku 2004 zlatá medaile PřF UK. Kromě členství v pěti redakčních časopiseckých radách zakládá nový časopis Silva Gabreta, účastní se na syntézách v problematice životního prostředí a na projektech týkajících se možných změn klimatu. Seznam publikací za posledních 15 let dokládá, že ani přes přikrádající se zdravotní potíže se jubilant neoddává "lenošení". Čas běží - témata zůstávají: rhizologie, ekosystémová a vegetační ekologie, adaptace funkčních skupin organismů na fenomén mokřadů, 8

9 geofaktory horského prostředí, krajinářské extenze. Všechny výstupy z vědy vedou demonstrativně do praxe, to vše zpětně do výchovy. Statut prof. emeritus nikterak nevadí činorodosti, J.Jeník v rámci možností stále přednáší, konzultuje, aktivuje. Zdraví je jistě to zásadní, co lze přát - ostatní, jak se říká, přijde samo. Salve! Pavel Kovář Pozvání na jarní konferenci a výroční valné shromáždění CZ-IALE Venkovská krajina II Ekologický institut Veronica & Centrum venkovských projektů v Hostětíně a Regionální organizace IALE České republiky (CZ-IALE) vás srdečně zvou na druhý ročník mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina. Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání mladých odborníků z řad studentů bakalářského, magisterského či doktorandského studia zabývajících se venkovskou krajinou. Součástí letošní konference bude i výroční valné shromáždění CZ-IALE, České společnosti pro krajinnou ekologii. Konference proběhne od pátku 14. května. do neděle 16. května Kromě konferenčního dne je naplánován i praktický workshop a terénní exkurze. Detailnější program bude zveřejněn na níže uvedené webové adrese (www.veronica.cz) Referátová část konference se bude konat ve Slavičíně (severní část CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj), workshop i terénní exkurze v katastru obce Hostětín (5 km jižně od Slavičína) a v bělokarpatském okolí. Zájemci, přihlaste se, prosím, o bližší informace na těchto kontaktech: Centrum venkovských projektů v Hostětíně, Hostětín 4, Bojkovice, tel , Co je PECSRL? Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) - je mezinárodní síť odborníků zabývajících se minulostí, přítomností a budoucností evropských krajin - mezinárodní platforma pro nové iniciativy, setkání a publikace o evropských krajinách 9

10 - organizuje každé dva roky v některé evropské zemi setkání spojené s přednáškami, workshopy a exkurzemi - má několik pracovních skupin, zaměřených na aktuální problémy výzkumu a managementu evropských krajin PECSRL byla založena v roce 1957 na první zahajovací konferenci v Nancy. Původně ji tvořili převážně geografové zaměření na výzkum národních a mezinárodních evropských krajin a jejich specifik. Postupně se členská základna více diverzifikovala a dnes zahrnuje zástupce ekologických i sociálních věd, fyzické geografy, krajinné plánovače i historiky se zájmem o evropské venkovské krajiny. K aktuálním současným problémům patří - vazby krajinného managementu a plánování k výzkumu historických změn a historických struktur v krajině (od minulosti k budoucnosti) - úloha krajiny v utváření národní a regionální identity - etnická diverzita v krajině - změny vnímání krajiny a využívání jejích zdrojů - teoretické a metodologické aspekty interdisciplinárního výzkumu krajin - rozšíření sítě do jižní, střední a východní Evropy Poslední 20. konference PECSRL se konala koncem srpna 2002 v estonském Tartu, nejbližší příští bude v září 2004 v Řecku (viz kalendář akcí). Více informací o činnosti PECSRL na webových stránkách Zdeněk Lipský Nové knihy Jiří Löw a Igor Míchal: Krajinný ráz. Vydala Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2003, 550 stran, příl., CD-ROM, ISBN , doporučená cena: 600,- Kč Dlouho očekávaná kniha, která vyšla bezmála s dvouletým zpožděním a více než rok po smrti svého hlavního protagonisty Igora Míchala. Obsáhlé, úctyhodné dílo představuje bez nadsázky největší krajinářskou práci, napsanou a publikovanou o české krajině. Už to je důvodem, proč by tato kniha neměla chybět v knihovně a ještě lépe na stole žádného krajinného ekologa, krajinného inženýra, krajinného 10

11 plánovače, a to všech generací od studentů po kmetský věk. Kniha představuje výzvu pro zralou i nastupující generaci krajinářů. Nemusí se s ní bez výhrady ztotožnit, řada tvrzení může být i diskutabilní, některé problémy mohou být pojaty alternativně, je však nesmírně inspirativní se s nimi vůbec seznámit. Není to práce, kterou lze přečíst jedním dechem, ale dílo, k němuž je potřeba se opakovaně vracet a konfrontovat s ním svoje názory a poznatky. Na 550 stranách textu doprovázeného stovkami většinou malých, ale kvalitních a ilustrativních černobílých fotografií (jejich autorem je často Igor Míchal, ale i význační fotografové-krajináři) najde vnímavý čtenář skutečně spoustu informací a názorů. Text začíná předmluvou Proč chceme chránit krajinný ráz, která je jakýmsi základním metodickým manifestem obou autorů a celého díla. Následuje citace 12 Zákona ČNR č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, který vytváří právní rámec pro ochranu krajinného rázu. Za ním je uveřejněn text Evropské úmluvy o krajině (2000), jež zakotvuje obecně závazné principy ochrany, péče a tvorby evropské kulturní krajiny. Hlavní obsah knihy potom spočívá v zevrubném rozboru přírodních, kulturních a historických aspektů vývoje krajiny, její typologie a z nich vyplývajícího hodnocení a ochrany krajinného rázu. Jednotlivé obsáhlé kapitoly zahrnují zhruba následující tematické okruhy: - teoretická východiska hodnocení krajiny a jejího rázu - přírodní podmínky české a moravské krajiny včetně biogeografického členění a holocénního vývoje přírodní krajiny - typologie evropských venkovských (nikoliv pouze zemědělských, jak je uvedeno v názvu kapitoly) krajin podle Meeuse a perspektivy jejich vývoje - účelové typologie české kulturní krajiny - historický vývoj evropské a české kulturní krajiny a jejích struktur (nejpodrobnější část knihy, na téměř 200 stranách je probrána prehistorie a historie kulturní krajiny od neolitu po současnost) - krajinářské hodnocení české a moravské krajiny (starší a poněkud zjednodušující rozdělení celého území na 9 krajinných typů, tvrdošíjně prosazované Igorem Míchalem i jako rámec pro vymezení zón EECONET na našem území) - metodické principy ochrany krajinného rázu Barevné přílohy typologie primární, sekundární a terciérní krajinné struktury na území České republiky, vzniklé v dílně Jiřího Löwa a v originále poměrně velmi zdařilé, jsou zde ve zmenšené reprodukci pohříchu téměř nečitelné. Na přiloženém CD-ROM jsou další dvě kapitoly s praktickými ukázkami hodnocení krajinného rázu, které se již nevešly do tištěného textu. Kniha vydaná s podporou MŽP ČR se bohužel nedostala do běžného prodeje. Zájemci ji mohou získat osobně nebo na dobírku u vydavatele (Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, Zámek, případně na sekretariátu Ústavu aplikované ekologie ČZU, též v Kostelci nad Černými lesy na zámku. Cena 600,- Kč Zdeněk Lipský 11

12 K A L E N D Á Ř A K C Í 21. výroční konference fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Téma: Kulturní krajina. Brno, Aula Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2, února 2004 (přihlášky a informace Dr. Vladimír Herber, Venkovská krajina II. Druhá mezinárodní mezioborová konference mladých odborníků, tentokrát spojená s výročním valným shromážděním členů CZ- IALE. Slavičín a Hostětín, Bílé Karpaty, května 2004 (www.veronica.cz, viz také informace uvnitř bulletinu) Teória a prax krajinno-ekologického plánovania. Vědecký seminář u příležitosti životního jubilea Prof. Milana Ružičky, Nitra, 21. května 2004 (informace: Multiple landscape, merging past and present in landscape planning. Wageningen, června 2004 (www.wau.nl/rpv/isomal/workshop2004) Landscape Ecology of Trees and Forests. IALE-UK Meeting, Cirencester, Gloucestershire, června 2004, (www.iale.org.uk/index) International Wetland Conference. Utrecht, července 2004, (www.bio.uu.nl/intecol) 30 th Congress of the International Geographical Union (IGU). Glasgow, srpna (www.meetingmakers.co.uk/igc-uk2004) Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Mezinárodní geografická konference. Nitra, září ( 21 st session of the PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape). One Region, Many Stories: Mediterranean Landscapes in a Changing Europe. Lesvos (Grece), září 2004, (www.aegean.gr/geography/pecsrl2004) Landscape Ecology in the Mediterranean. Inside and outside approaches. European Congress of the IALE. Faro (Portugal), 29. března - 2. dubna 2005 (www.apep.pt) Shallow Lakes in a changing world. 5 th Int. Conference on Shallow Lakes. Dalfsen (The Netherlands), června (www.shallowlakes.nl) Bulletin CZ-IALE, Zpravodaj České společnosti pro krajinnou ekologii (Regionální organizace IALE České republiky). Vydává CZ-IALE pro interní potřebu svých členů. Redakce: CZ-IALE, Benátská 2, Praha 2. Odpovědný redaktor: Zdeněk Lipský, Číslo 1/2004 vyšlo 28. ledna

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě Unie botanických zahrad Katedra zahradnictví FAPPZ České zemědělské university v Praze Katedra Zahradní a krajinné architektury FAPPZ České zemědělské university v Praze Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Botanická

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada plná květin Andrew Lang Brno, 9.-10.4. 2008 seminář: ESF příležitost pro vysoké školy Doc.Dr.Ing. Petr Salaš Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Klíčová aktivita 01 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba Program 1. Úvod - informace o KA 01 2. Probíhající

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265 (23. 6. 2006-22.6. 2008) Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Č.j.: 6/2012 V Praze, dne 24.10.2012 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: J. Tůma, doc. Sus, Dr. Drábek, doc. Rajmon Zasedání vedl:

Více