Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)"

Transkript

1 Ročník 5 1/2004 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE) Představujeme pracoviště působící v oboru krajinná ekologie Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU) Institutionen för landskapsplannering Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Švédská zemědělská univerzita (SLU) je nejdelší univerzitou Švédska, tedy - Sveriges längsta universitet. Tak se alespoň praví v jedné z mnoha propagačních publikací SLU. Pohled na mapu Švédska toto tvrzení potvrdí: všech 30 lokací SLU ve Švédsku je situováno od laponského Ätnarova (experimentální stanice) daleko na severu, až po jihošvédský Alnarp (výuka, výzkum) nebo Kivik (experimentální stanice) na samém jihu Švédska. SLU má své pobočky na různých místech ve Švédsku, ve kterých se soustřeďuje jak výuka, tak také výzkumné aktivity, každé zvlášť nebo popřípadě slouží jako experimentální stanice či pokusné lesní nebo zemědělské plochy. Hlavní univerzitní areály jsou rozptýleny napříč celým Švédskem: nachází se v již zmíněném Alnarpu, ale rovněž ve městě Skara, Ultuna a na severu v Umeå (zde je také nejseverněji umístěná univerzita ve Švédsku Umeå Univerzity ). SLU, která spadá do působnosti ministerstva zemědělství, zaměstnává přes tři tisíce zaměstnanců. Ti se věnují celkem více než šesti tisícům studentů a devíti stům doktorandů. V samotném Alnarpu je 410 zaměstnanců a 690 studentů (SLU in Facts and Figures 2000). Poloha SLU v Alnarpu je výjimečná: po novém mostě přes záliv Öresund (otevřen pro veřejnost v roce 2000) je to jen několik desítek minut do hlavního města Dánska Kodaně, o blízkosti východního pobřeží Dánska se světoznámou galerií při mořském pobřeží Luisiana, nemluvě. Pár minut vlakem trvá cesta do třetího nejlidnatějšího města Švédska Malmö či do univerzitního Lundu s jeho historickým centrem a malebnými uličkami, kde plnou třetinu obyvatel tvoří studenti (30 000).

2 Nedaleko je také pevninská Evropa (do Prahy se lze pravidelnou autobusovou linkou Stockholm Praha dostat za necelých patnáct hodin). Z historie První písemné zmínky o Alnarpu pocházejí z roku 1325, kdy zde stával velkostatek. Ten se později v roce 1674 stal majetkem státu a svoji residenci zde měl i guvernér kraje Skåne. Ještě v 80. letech minulého století měl areál povahu zemědělské usedlosti, nicméně v devadesátých letech započala přestavba budov na kanceláře, ve kterých je dnes umístěna katedra krajinného plánování SLU. Švédská zemědělská univerzita (Sveriges lantsbrukuniversitet, SLU) Univerzitní areál v Alnarpu je součástí Švédské zemědělské univerzity, která vznikla v roce 1977 spojením do té doby samostatné vysoké školy zemědělské, lesnické a veterinární medicíny. V září 2002 oslavila univerzita 25 výročí svého založení a slavnosti v areálu SLU Alnarp se tehdy zúčastnila rektorka SLU Ann- Christin Bylund. Svoji řeč přednesl také tehdejší vedoucí katedry krajinného plánování Erik Skärback. SLU dnes nabízí vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství v rámci fakulty zemědělství, krajinného plánování a zahradnictví (Faculty of Agriculture, Landscape Planning and Horticulture) a lesnické na Lesnické fakultě (Faculty of Forestry). Dále zde působí Fakulta veterinární medicíny (Faculty of Veterinary Medicine). Katedra krajinného plánování v Alnarpu (LPAL) Prohlídka katedry může začít cestou z nádvoří této původně středověké usedlosti přímo do stájí ; tedy tam, kde byly zrekonstruovány kanceláře katedry krajinného plánování SLU. Budova má protáhlý tvar s kancelářemi po stranách. Upoutají hlavně dvě skutečnosti dřevo jako stavební a dekorační materiál dominuje, dřevěné jsou také silné nosné trámy, čelní stěny kanceláří od chodby jsou prosklené, a tak máte jakýsi vizuální kontakt s tím, kdo v místnosti právě sedí. Dále je vpředu vyhrazena zvláštní společenská místnost s kulatým stolem, kde se katedra schází k pravidelným středečním poradám, ale ještě častěji k posezení nad kávou (tzv. fika ). Tradicí se stala jakási obdoba našich vánočních besídek koncem prosince, jejichž pestrý program mají na starosti noví zaměstnanci nebo doktorandi (v loňském roce jsem se na přípravách programu podílel i já). Mám pocit, že to všechno nějak směřuje k podpoře lepší kolegiální a mezilidské komunikace, i když se to člověku přicházejícímu z prostředí, kde může být vysedávání u kávy chápáno jako plýtvání časem, může zdát právě naopak. Malá kuchyňka, lednice, sporáky a mikrovlnné trouby s dostatečnou zásobou potravin vytvářejí z katedry druhý domov. Vše společně vytváří ideální podmínky pro tvůrčí práci. Rekonstrukce z devadesátých let byla provedena s ohledem na původní architektonický ráz budovy, který byl zvenčí vizuálně zachován; také uvnitř mě vždy fascinovaly již zmíněné mocné dřevěné podpůrné sloupy, které zde působí velice přirozeně a oživují celý prostor. 2

3 Struktura katedry Několik čísel, snad zajímavých: Z celkového počtu čtyř set zaměstnanců SLU v Alnarpu působí na katedře LPAL více než pět desítek zaměstnanců a něco málo přes dvacet doktorandů. Abych byl úplný, zmíním ještě 9 administrativních pracovníků, deset lektorů a asistentů a dalších vyučujících, kteří se podílejí na fungování katedry. Pro úplnou úplnost je na místě uvést pět pracovníků tzv. rehabilitační zahrady, která spadá do kompetence LPAL. Prefektem - vedoucím katedry - je v současné době Tiina Sarap. Běžné studium Na šest set studentů SLU v Alnarpu si může vybírat z několika studijních programů: Zahradnictví - pětileté studium, které univerzita poskytuje ve spolupráci s Královskou veterinární a zemědělskou univerzitou v Kodani. Program poskytuje vzdělání v oboru biologie rostlin se zřetelem na zahradnictví. Možné kombinace dovolují rovněž studium biologie a ekonomiky nebo technologie. Krajinná architektura (M. Sc. in landscape architecture, také v Uppsale) - pětileté studium. Zaměření: příroda, využití přírodních zdrojů, krajinné plánování, včetně plánování a tvorby městského prostředí. Kombinace znalostí přírodních a sociálních věd. Krajinné inženýrství (M. Sc. in landscape engineering, pouze v Alnarpu) - tříleté studium. Program se zaměřuje na kombinaci znalostí z oborů biologie, technických věd a ekonomie. Projektování, výstavba a spravování, řízení životního prostředí a větších obcí (min. 200 obyvatel). Trädgårdsingenjor ( parkový inženýr nebo správce parku) dvouleté studium Läntmastre ( zemědělec ), dvouleté studium Technické vybavení, které mají nejen studenti k dispozici, výrazně práci usnadňuje a pomáhá maximálně eliminovat množství překážek na pomyslné cestě k cíli jejich pracovního úsilí. Několik ateliérů s kuchyní a gaučem umístěných v prostorných budovách původně sloužících jako hospodářské budovy statku, počítačové laboratoře ve dvou patrech jiné podobně prostorné budovy katedry, obojí s neomezeným přístupem pomocí karty, vytváří bezbřehé příležitosti pro příjemné pracovní snažení. Tématické rozpětí kurzů, které lze studovat, je široké: od dendrologie, přes krajinný management až po tvořivé a doslova avantgardní umělecky laděné předměty jako například indoor park tour dramatic space, kdy výsledkem práce studentů byly extravagantní objekty pracující s tvary, světlem a zvuky. V závěru kurzu byly tyto studentské umělecké objekty, jako součást zkoušky, vystavené na chodbách LPAL, včetně veřejné prezentace těchto výtvorů, které jsem se zúčastnil na počátku února Výuka probíhá v tzv. blocích, tzn. že studenti se formou přednášek a seminářů zúčastňují nepřetržitě vždy jednoho kurzu (5ti týdenní nebo 10ti týdenní, 1 týden = 1 kredit, tzv. poang ), po jehož dokončení mohou začít předmět nový. Pokud se stane, že neobjevíte předmět, který splňuje vaše požadavky, lze si vytvořit tzv. individuální kurz. V tom případě je nutné zajistit vhodného garanta předmětu, sestavit obsah a formu výuky a přezkoušení a takovýto koncept nechat schválit. 3

4 Každoročně vydává SLU informační brožuru se seznamem nabízených kurzů, včetně časového harmonogramu, stručného popisu obsahu výuky a kontaktů na vyučující. Osobně mám zkušenosti s předměty: Plant-soil Interactions (SLU Umeå, lesnická fakulta) Forest Resource Management at the National Level (SLU Umeå, lesnická fakulta) Monitoring Forest Ecosystem Health & Biodiversity (SLU Umeå, lesnická fakulta) Nature Conservation in Sweden (individuální kurz, SLU Umeå, lesnická fakulta) Landscape Management (SLU Alnarp, katedra krajinného plánování) Struktura a forma výuky byla následující: přednášky, semináře buď ihned ten samý den po přednášce nebo na konci kurzu v blocích (tehdy se však jedná spíše o laboratorní cvičení). Významným rysem výuky na SLU je důraz kladený na práci s odbornými texty vědeckých článků, schopnost jim porozumět a veřejně o nich diskutovat během prezentací. Formy zkoušení: klasické otázky na které student během určeného času odpovídá povinná prezentace přečtených odborných textů, probíhající každý týden (výsledky i další informace o kurzu prezentovány na internetu) vylosované otázky; student má několik dnů na jejich vypracování s použitím dostupné literatury atd. závěrečná zpráva, tzv. report jako výstup individuálního kurzu prezentace zkouškové práce plánu péče (management plan) Další součástí výuky jsou jedno, či vícedenní exkurze často i za hranice Švédska (např. v rámci kurzu Biotop design exkurze do Holandska nebo na jaře 2003 v rámci jiného předmětu do České republiky (na Mostecko, Lounsko, do Lednice na Moravě) ve spolupráci s ČZU Praha a MZLU Brno). Postgraduální studium, výzkum Doktorandské studium trvá na SLU 4 roky, studenti prezentují nejprve záměr své disertace, během tzv. úvodního semináře, další prezentace je po 2 letech, a na konci studia před obhajobou, tzv. závěrečný seminář. Pak následuje obhajoba práce. Doktorandi jsou povinni skládat zkoušky. Kromě délky studia a do jisté míry i organizace studia je odlišný i způsob financování. Švédský student, který hodlá studovat v doktorském studijním směru, si musí zajistit financování svého studia prostřednictvím stipendií. Teprve pokud prokáže, že je finančně zajištěn na dva (licenciát) nebo čtyři (PhD) roky, je mu studium umožněno. Nejen kolegiální atmosféra na SLU je příjemná pracovní morálka a nadšení do práce jsou podporovány pravidelnými pondělními informačními schůzkami doktorandů, včetně tzv. reading semminars. Studium lze ukončit prostřednictvím již zmíněného licenciátu (Licenciate study), nebo doktorskou zkouškou (PhD study). Doktorandi, kteří tvoří více než jednu čtvrtinu všech členů katedry, řeší různé projekty od ryze zahradně-krajinářských (historie, management a obnova zahrad a parků apod.) přes řekněme zoologicko-krajinné-ekologické studie jako je např. vliv kvality trvalých travních porostů a krajinné struktury na biodiverzitu a mobilitu fauny motýlů v krajině po vyloženě krajinně-ekologické práce (analýza změn ve vývoji krajiny s využitím GIS). Estetické aspekty vnímání krajiny jsou rovněž tématem jedné z vědeckých prací. Jako příklad uvádím názvy některých obhájených disertačních prací: 4

5 Hellström, K. (2002): Agricultural Reformes and Policies Reflected in the Farming Landscapes of Hiiumaa from 1850 to Doctoral thesis, Dept. of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Sarlöw-Herlin, I. (1999): Edge Habitats in Agricultural Landscape. Doctoral thesis, Dept. of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Další příklady viz. (a dále odkaz personal ) a osobní prezentace jednotlivých zaměstnanců Zahraniční spolupráce LPAL má na mezinárodní úrovni velmi dobré jméno a udržuje úzkou spolupráci se zahraničními univerzitami a jinými organizacemi. Příkladem je např. ECLAS, European Council for Landscape Architect Schools, členství v tzv. Steering group for Le Notre nebo v IALE-Sweden (International Association for Landscape Ecology). Jiné katedry v rámci SLU Alnarp však není pouze o zahradní architektuře. Není to jen alma mater švédských zahradních architektů, krajinných inženýrů a zahradníků. Jsou zde umístěny i katedry zahradnictví, ochrany rostlin, statistiky a biometriky s katedrou zemědělských biosystémů a inženýrství. Své místo zde má i lesnictví zastoupené Lesnickým výzkumným centrem Jižního Švédska (podílí se na vzdělávacím projektu výměny studentů z Pobaltských zemí). Prostředí pro studium Prostředí univerzitního campusu poskytuje jedinečné podmínky nejen z hlediska výuky, ale také pro odpočinek a kulturní vyžití. Park v Alnarpu obsahuje druhou největší sbírku dřevinných taxonů hned po parku v Göteborgu. Odehrávají se zde i tzv. växpromenaden neboli dendrologické vycházky v rámci výuky, včetně náročných poznávaček. Zámek, ve kterém sídlí administrativní centrum SLU, dovytváří osobitou atmosféru místa; zvláště za soumraku, který se v zimních měsících snáší záhy, působí silueta zámku s rozsvícenými okny tajuplně. Také muzeum zemědělství v areálu campusu přispívá svými sbírkami do vzdělávacích programu kateder. Campus dělí od mořského pobřeží pouhých deset minut jízdy na kole. Knihovna Součástí SLU v Alnarpu je také odborná knihovna situovaná v příjemném prostředí jedné ze zrekonstruovaných budov bývalého zemědělského statku. Program LUKAS, který umožňuje vyhledávat odbornou literaturu, je přístupný na internetu. Platí, že reference jsou v rámci Švédska zasílány zdarma, na zahraniční pak musí student přispívat. Opravdu příjemné je velké množství různých stolků a pohodlných křesel s lampami; praktické jsou i malé zvukově izolované studentské seminární místnosti v horním patře knihovny. V nich se povětšinou odehrávají živé diskuze během jednotlivých kurzů. 5

6 Krajinná laboratoř Zajímavým projektem je tzv. krajinná laboratoř. Jedná se o projekt LPAL, který funguje od roku Doslova na zelené louce bývalých zemědělských pozemků za areálem campusu vyrostla umělá krajina s příklady různých typů ekosystémů, od vodních ploch, luk až po lesní porosty. Cílem je aplikace managementu zaměřeného na estetické efekty pěstovaní lesa a péče o krajinu v prostředí normálně fungujícího lesního hospodářství (různé kombinace dřevin v monokulturách, ve směsích, různý habitus dřevin, porostu, vytváření specifických prostorů uvnitř porostů, včetně různých barevných kombinací olistění a borky dřevin, průhledů apod). Kulturní aktivity Alnarp však vytváří prostředí i pro jiné aktivity kromě těch studijních. Filmový klub vedený skupinou nadšenců nabízí opravdové lahůdky z oblasti kinematografie, včetně té české (např. Kolja). Pravidlem se stalo předvánoční setkání zahraničních studentů při SLU v Alnarpu s tzv. Luciatåg, průvodem svaté Lucie. Koná se pravidelně 13. prosince a sami Švédové tvrdí, že oslavují svátek sv. Lucie v nejtemnějším období roku, doslova to lighten up (Alnarpsparen, 2002). Průvod je pak opakován brzy zrána v podlaží katedry, a atmosféra světel, svící a zpěvu lidových písní ještě za šera je opravdu mysteriózní. Ještě jednou prochází průvod sv. Lucie také dopoledne univerzitní aulou. Tradice má své kořeny ve zvycích starých Vikingů a zároveň v křesťanské tradici oslavy italské světice sv. Lucie, krásné ženy, umučené krutým mužem, za kterého se odmítla provdat. Tradicí se staly i již výše zmíněné vánoční besídky na katedře krajinného plánovaní. Časté jsou rovněž různé parties, večeře nebo pravidelné čtvrteční návštěvy studentské hospůdky, otevírané jeden den v týdnu. V Alnarpu funguje rovněž pěvecký sbor. Jednou jsem náhodou ze zvědavosti navštívil jednu z pravidelných zkoušek souboru a ještě ten večer jsem se stal jedním z jejich členů. Pikantní na tom je, že zpěv není moje silná stránka, nicméně odvaha členů sboru mě přijmout svědčí o tom, že člověk by asi neměl předčasně nic vzdávat Základní informace o SLU Hlavní lokace (výuka + Alnarp, Skara, Umeå, Uppsala výzkum) Správní příslušnost Ministerstvo zemědělství Počet zaměstnanců Počet 6 200/900 studentů/doktorandů Fakulty Fakulta zemědělství, krajinného plánování a zahradnictví, Fakulta veterinární medicíny, Lesnická fakulta Počet kateder 60 Rektor Ann-Christin Bylund Rozpočet příjem 56 % státní rozpočet, 15 % provozní příjmy, 29 % externí granty (celkem v roce ,048 mld SEK) 6

7 Rozpočet výdaje výzkum a postgraduální studium - 69 %, bakalářské studium (undergraduate study) - 22 %, monitoring a hodnocení ŽP - 5 %, propagace - 4 % (celkem 2, 013 mld SEK) Kontakty SLU klade velký důraz na svoji prezentaci prostřednictvím různých informačních brožur, seminářů nebo internetu. Zde v případě LPAL naleznete kromě základních informací o katedře, publikaci, probíhajících projektech též osobní prezentaci jednotlivých zaměstnanců a doktorandů (fotografie, přehled činnosti, publikací, kurzů, kterými jsou garanty atd.). Internet: Ing. Jan Skaloš Ústav aplikované ekologie FLE CZU Důležité prameny: SLU in Facts and Figures Office of Communication, SLU Alnarpsparen. Nr. 4, bulletin studentského sdružení Alnarps studentkår, SLU Alnarp Nabídka kurzu pro doktorandy Integrative research for the planning and management of sustainable landscapes Naše organizace dostala nabídku mezinárodního kurzu, který se uskuteční v Nizozemsku června Kurz je určen PhD studentům ze všech zemí. Má jim umožnit aktivní účast v mezinárodním týmu, dát možnost diskutovat celé spektrum metodických přístupů od přírodních věd až ke krajinnému plánování a designu. Kurz chce oslovit studenty, kteří mají chuť postavit se čelem k výzvě integrovat poznávání krajiny bez ohledu na hranice mezi disciplínami a kulturami. To bylo ostatně i mottem posledního kongresu IALE v Darwinu. Kurz je připraven týmem zkušených odborníků, kteří působili jako lektoři i v letní škole v Darwinu v červenci 2003: Gary Fry, Paul Opdam, Bãrbel Trees a Gűnther Trees. Metody řešení teoretických a praktických problémů budou prezentovány jednotlivými lektory a následně diskutovány ve vztahu ke konkrétním projektům účastníků. Kurz má poskytnout přehled současných konceptů a teorií krajinného výzkumu a jejich aplikací v managementu a plánování trvale udržitelných krajin. Zájemci se mohou informovat a registrovat na stránkách ZL 7

8 K pětasedmdesátinám čestného člena CZ-IALE prof. Jana Jeníka (* ) Ke zcela kulatým jubileím oslavence lze najít obsáhlejší zhodnocení na stránkách různých periodik (Živa, Vesmír, Preslia apod.). Zde jen navažme na nit přerušenou nuceným odchodem tehdejšího docenta J. Jeníka z prosperujícícho geobotanického pracoviště, které vedl na katedře botaniky PřF UK v Praze - normalizace zastavila oním politickým normalizačním rozhodnutím (1971) jeho profesorské řízení. Následovalo téměř 20 let v třeboňském "asylu" Botanického ústavu ČSAV, v týmu osobností spojených tématem tuzemských, evropských i světových mokřadů. Dík podmínkám na pracovišti v té době málo obvyklých se mohl J.Jeník alespoň nepřímo podílet na geobotanické výchově těch, u nichž mu to zakazovali, díky tomu mohl participovat ještě před pádem totality na elaborátech Ekologické sekce Čs. biologické společnosti a také mohl být v období hostujícím profesorem na Universität für Bodenkultur ve Vídni. K původní pedagogické činnosti se J. Jeník vrací v r. 1990, kdy je rehabilitován, jmenován profesorem botaniky na Univerzitě Karlově a na přírodovědecké fakultě nastupuje jako vedoucí katedry botaniky. Přednáší jak v bakalářském, tak magisterském studiu (ekosystémy, biomy Země), zároveň hostuje na České zemědělské univerzitě (tropické lesnictví), zajíždí přednášet na univerzity ve Vídni, Paříži, Oxfordu, Salzburgu. Píše nová skripta (Ekosystémy), vycházejí reedice jeho společné učebnice s K.A.Longmanem Tropical Forest and Its Environment. Stává se předsedou komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (Dr.Sc.) v oboru botanika a předsedou komise pro obhajoby kandidátských disertací (CSc.) v oboru ekologie. Je členem komisí v botanice, ekologii a ochraně životního prostředí nejen v Praze, ale také na univerzitách v Olomouci, Brně a Českých Budějovicích (doktorandské studium, habilitace, profesorská jmenování). Je zvolen místopředsedou ČBS, členem Národního lesnického komitétu, předsedou Československého (Českého od r. 1993) národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra (MAB), místopředsedou Mezinárodní koordinační rady (ICC) programu MAB (od 1991), členem poradního výboru generálního ředitele UNESCO pro Světovou síť biosférických rezervací (od 1992), řádným členem České komise pro UNESCO (od 1994) - stává se navrhovatelem nových českých a slovenských biosférických rezervací. Kromě toho se jako člen sboru poradců Ministerstva životního prostředí ČR účastní přípravy zákonů o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona. V praxi ochrany přírody se angažuje jako předseda vědecké rady Národního parku Krkonoše a jako poradce ředitele Národního parku Šumava. Je rovněž jmenován předsedou akademického hodnotitelského grémia při AV ČR ( ), kdy probíhala evaluace 60 ústavů za účasti 600 odborníků, z poloviny zahraničních. V r J.Jeník dostává cenu UNESCO Sultan Qaboos Prize za celoživotní práci v ochraně životního prostředí. Rok na to přibývá do sbírky Cena ministra životního prostředí (1994), dále Zlatá pamětní medaile UK (1995), Pamětní medaile AV ČR De scientia et humanitate optime meritis (1997), čestné členství v několika odborných společnostech a významných institucionalizovaných tělesech a na začátku roku 2004 zlatá medaile PřF UK. Kromě členství v pěti redakčních časopiseckých radách zakládá nový časopis Silva Gabreta, účastní se na syntézách v problematice životního prostředí a na projektech týkajících se možných změn klimatu. Seznam publikací za posledních 15 let dokládá, že ani přes přikrádající se zdravotní potíže se jubilant neoddává "lenošení". Čas běží - témata zůstávají: rhizologie, ekosystémová a vegetační ekologie, adaptace funkčních skupin organismů na fenomén mokřadů, 8

9 geofaktory horského prostředí, krajinářské extenze. Všechny výstupy z vědy vedou demonstrativně do praxe, to vše zpětně do výchovy. Statut prof. emeritus nikterak nevadí činorodosti, J.Jeník v rámci možností stále přednáší, konzultuje, aktivuje. Zdraví je jistě to zásadní, co lze přát - ostatní, jak se říká, přijde samo. Salve! Pavel Kovář Pozvání na jarní konferenci a výroční valné shromáždění CZ-IALE Venkovská krajina II Ekologický institut Veronica & Centrum venkovských projektů v Hostětíně a Regionální organizace IALE České republiky (CZ-IALE) vás srdečně zvou na druhý ročník mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina. Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání mladých odborníků z řad studentů bakalářského, magisterského či doktorandského studia zabývajících se venkovskou krajinou. Součástí letošní konference bude i výroční valné shromáždění CZ-IALE, České společnosti pro krajinnou ekologii. Konference proběhne od pátku 14. května. do neděle 16. května Kromě konferenčního dne je naplánován i praktický workshop a terénní exkurze. Detailnější program bude zveřejněn na níže uvedené webové adrese (www.veronica.cz) Referátová část konference se bude konat ve Slavičíně (severní část CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj), workshop i terénní exkurze v katastru obce Hostětín (5 km jižně od Slavičína) a v bělokarpatském okolí. Zájemci, přihlaste se, prosím, o bližší informace na těchto kontaktech: Centrum venkovských projektů v Hostětíně, Hostětín 4, Bojkovice, tel , Co je PECSRL? Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) - je mezinárodní síť odborníků zabývajících se minulostí, přítomností a budoucností evropských krajin - mezinárodní platforma pro nové iniciativy, setkání a publikace o evropských krajinách 9

10 - organizuje každé dva roky v některé evropské zemi setkání spojené s přednáškami, workshopy a exkurzemi - má několik pracovních skupin, zaměřených na aktuální problémy výzkumu a managementu evropských krajin PECSRL byla založena v roce 1957 na první zahajovací konferenci v Nancy. Původně ji tvořili převážně geografové zaměření na výzkum národních a mezinárodních evropských krajin a jejich specifik. Postupně se členská základna více diverzifikovala a dnes zahrnuje zástupce ekologických i sociálních věd, fyzické geografy, krajinné plánovače i historiky se zájmem o evropské venkovské krajiny. K aktuálním současným problémům patří - vazby krajinného managementu a plánování k výzkumu historických změn a historických struktur v krajině (od minulosti k budoucnosti) - úloha krajiny v utváření národní a regionální identity - etnická diverzita v krajině - změny vnímání krajiny a využívání jejích zdrojů - teoretické a metodologické aspekty interdisciplinárního výzkumu krajin - rozšíření sítě do jižní, střední a východní Evropy Poslední 20. konference PECSRL se konala koncem srpna 2002 v estonském Tartu, nejbližší příští bude v září 2004 v Řecku (viz kalendář akcí). Více informací o činnosti PECSRL na webových stránkách Zdeněk Lipský Nové knihy Jiří Löw a Igor Míchal: Krajinný ráz. Vydala Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2003, 550 stran, příl., CD-ROM, ISBN , doporučená cena: 600,- Kč Dlouho očekávaná kniha, která vyšla bezmála s dvouletým zpožděním a více než rok po smrti svého hlavního protagonisty Igora Míchala. Obsáhlé, úctyhodné dílo představuje bez nadsázky největší krajinářskou práci, napsanou a publikovanou o české krajině. Už to je důvodem, proč by tato kniha neměla chybět v knihovně a ještě lépe na stole žádného krajinného ekologa, krajinného inženýra, krajinného 10

11 plánovače, a to všech generací od studentů po kmetský věk. Kniha představuje výzvu pro zralou i nastupující generaci krajinářů. Nemusí se s ní bez výhrady ztotožnit, řada tvrzení může být i diskutabilní, některé problémy mohou být pojaty alternativně, je však nesmírně inspirativní se s nimi vůbec seznámit. Není to práce, kterou lze přečíst jedním dechem, ale dílo, k němuž je potřeba se opakovaně vracet a konfrontovat s ním svoje názory a poznatky. Na 550 stranách textu doprovázeného stovkami většinou malých, ale kvalitních a ilustrativních černobílých fotografií (jejich autorem je často Igor Míchal, ale i význační fotografové-krajináři) najde vnímavý čtenář skutečně spoustu informací a názorů. Text začíná předmluvou Proč chceme chránit krajinný ráz, která je jakýmsi základním metodickým manifestem obou autorů a celého díla. Následuje citace 12 Zákona ČNR č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, který vytváří právní rámec pro ochranu krajinného rázu. Za ním je uveřejněn text Evropské úmluvy o krajině (2000), jež zakotvuje obecně závazné principy ochrany, péče a tvorby evropské kulturní krajiny. Hlavní obsah knihy potom spočívá v zevrubném rozboru přírodních, kulturních a historických aspektů vývoje krajiny, její typologie a z nich vyplývajícího hodnocení a ochrany krajinného rázu. Jednotlivé obsáhlé kapitoly zahrnují zhruba následující tematické okruhy: - teoretická východiska hodnocení krajiny a jejího rázu - přírodní podmínky české a moravské krajiny včetně biogeografického členění a holocénního vývoje přírodní krajiny - typologie evropských venkovských (nikoliv pouze zemědělských, jak je uvedeno v názvu kapitoly) krajin podle Meeuse a perspektivy jejich vývoje - účelové typologie české kulturní krajiny - historický vývoj evropské a české kulturní krajiny a jejích struktur (nejpodrobnější část knihy, na téměř 200 stranách je probrána prehistorie a historie kulturní krajiny od neolitu po současnost) - krajinářské hodnocení české a moravské krajiny (starší a poněkud zjednodušující rozdělení celého území na 9 krajinných typů, tvrdošíjně prosazované Igorem Míchalem i jako rámec pro vymezení zón EECONET na našem území) - metodické principy ochrany krajinného rázu Barevné přílohy typologie primární, sekundární a terciérní krajinné struktury na území České republiky, vzniklé v dílně Jiřího Löwa a v originále poměrně velmi zdařilé, jsou zde ve zmenšené reprodukci pohříchu téměř nečitelné. Na přiloženém CD-ROM jsou další dvě kapitoly s praktickými ukázkami hodnocení krajinného rázu, které se již nevešly do tištěného textu. Kniha vydaná s podporou MŽP ČR se bohužel nedostala do běžného prodeje. Zájemci ji mohou získat osobně nebo na dobírku u vydavatele (Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, Zámek, případně na sekretariátu Ústavu aplikované ekologie ČZU, též v Kostelci nad Černými lesy na zámku. Cena 600,- Kč Zdeněk Lipský 11

12 K A L E N D Á Ř A K C Í 21. výroční konference fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Téma: Kulturní krajina. Brno, Aula Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2, února 2004 (přihlášky a informace Dr. Vladimír Herber, Venkovská krajina II. Druhá mezinárodní mezioborová konference mladých odborníků, tentokrát spojená s výročním valným shromážděním členů CZ- IALE. Slavičín a Hostětín, Bílé Karpaty, května 2004 (www.veronica.cz, viz také informace uvnitř bulletinu) Teória a prax krajinno-ekologického plánovania. Vědecký seminář u příležitosti životního jubilea Prof. Milana Ružičky, Nitra, 21. května 2004 (informace: Multiple landscape, merging past and present in landscape planning. Wageningen, června 2004 (www.wau.nl/rpv/isomal/workshop2004) Landscape Ecology of Trees and Forests. IALE-UK Meeting, Cirencester, Gloucestershire, června 2004, (www.iale.org.uk/index) International Wetland Conference. Utrecht, července 2004, (www.bio.uu.nl/intecol) 30 th Congress of the International Geographical Union (IGU). Glasgow, srpna (www.meetingmakers.co.uk/igc-uk2004) Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Mezinárodní geografická konference. Nitra, září ( 21 st session of the PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape). One Region, Many Stories: Mediterranean Landscapes in a Changing Europe. Lesvos (Grece), září 2004, (www.aegean.gr/geography/pecsrl2004) Landscape Ecology in the Mediterranean. Inside and outside approaches. European Congress of the IALE. Faro (Portugal), 29. března - 2. dubna 2005 (www.apep.pt) Shallow Lakes in a changing world. 5 th Int. Conference on Shallow Lakes. Dalfsen (The Netherlands), června (www.shallowlakes.nl) Bulletin CZ-IALE, Zpravodaj České společnosti pro krajinnou ekologii (Regionální organizace IALE České republiky). Vydává CZ-IALE pro interní potřebu svých členů. Redakce: CZ-IALE, Benátská 2, Praha 2. Odpovědný redaktor: Zdeněk Lipský, Číslo 1/2004 vyšlo 28. ledna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v O D B O R V O D N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í ČAZV O D B O R P E D O L O G I E ČAZV Č E S K Ý V Ý B O R I C I D Č E S K Á P E D O L O G I C K Á S P O L E Č N O S T Informační listy 32 Listopad 2009,

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více