CD / Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ"

Transkript

1 CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

2 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO. ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Redakce / editorial office: CZ Brno, Technická 2896/2 tel.: , fax: Vydává Svaz sléváren České republiky IČ Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Zátišie 10, SK Bratislava, tel.: , fax: Členové Združenia zlievarní a kováční Slovenska na adrese: Združenie zlievarní a kováční Slovenska, Robotnícka 14, SK Martin, tel. + fax: , Vychází 6krát ročně. 6 issues a year Číslo 5 6 vyšlo Cena čísla Kč 60,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 100,. Roční předplatné Kč 600, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl. postage) Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage) Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, CZ Blansko, telefon: Do sazby , do tisku Náklad ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Haasová redakční rada / advisory board prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibuľa prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček, předseda prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka obsah č a s o p i s p r o s l é v á r e n s k ý p r ů m y s l F o u n d r y I n d u s t r y J o u r n a l r o č n í k LV I I č í s l o 5 6 t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / s v ě t o v é t e c h n i c k é f ó r u m s p e c i a l t o p i c / W o r l d T e c h n i c a l F o r u m slévárenské dny 2009, PLÁNEK foundry days 2009, PLAN 134 STF 2009, PROGRAM WTF 2009, PROGRAM ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD 136 H o r á č e k, M. 138 Ž i ž k a, I. H l a v i n k a, J. WFO 140 H o r á č e k, M. T u r n e r, A. / Světová slévárenská organizace WFO World Foundrymen Organization WFO ČESKÁ REPUBLIKA SLÉVÁRENSTVÍ CZECH REPUBLIC FOUNDRY INDUSTRY 142 H l a v i n k a, J. / Svaz sléváren České republiky Association of Foundries of the Czech Republic 143 K o p l í k, R. / Svaz modeláren České republiky The Association of Pattern Shops of the Czech Republic 144 Š l a j s, J. / Česká slevárenská společnost Czech Foundrymen Society 145 J a n k ů j, L. / Sdružení přesného lití Investment Casting Association 146 R o u č k a, J. / VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie odbor slévárenství University of Technology in Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Technology Foundry Department 147 E l b e l, T. / VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra slévárenství Mining University Ostrava, Fakulty of Metallurgy and Material Engineering, Foundry Department 148 N ě m e c, M. / ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie odbor slévání CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Manufacturing Technology Department Casting Division 149 N o v á, I. / Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie, oddělení strojírenské metalurgie Technical university of Liberec, Department of Engineering Technology, Division of Engineering Metallurgy 150 Š e v č í k, J. / Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Secondary School of Engineering and Technical College 151 P l í š e k, L. / Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou povolání s perspektivou Secondary Technical School in Žďár nad Sázavou a profession with prospects 152 H u č k a, J. / Významné osobnosti českého slévárenství Important Personages of Czech Foundry Industry FIREMNÍ PREZENTACE PRESENTATION OF COMPANIES 156 Úzké partnerství se zákazníky na příkladě rozvoje pojiv Close Partnership with the Customer Illustrated on the Development of the Binder (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín) 160 B u r i a n, A. a k o l. / GEOPOL technologie výroby forem a jader s anorganickým pojivem GEOPOL technology for manufacture of moulds and cores with an inorganic binder (SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice) 163 Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH 164 FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy

3 p ř í š t í č í s l o b u d e v ě n o v á n o h o d n o c e n í S v ě t o v é h o t e c h n i c k é h o f ó r a obálka Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy 166 H r b á č e k, K. a k o l. / Vývoj přesně litých odlitků ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. Development of investment castings in the foundry of the joint-stock company of První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 170 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o. Assortment of scales and weighing systems offered by the firm FORMAT 1 spol. s r. o. 172 COMMEXIM GROUP, a. s., Říčany 174 S o p k o, D. / Univerzální formovací řešení DISA The versatile DISA moulding solutions 178 MECAS ESI s. r. o., Plzeň 180 K o p l í k, R. a k o l. / Modelová zařízení, obrábění odlitků a výroba komponent ve firmě MOOD International Pattern equipment, machining of castings and manufacture of components in the firm MOOD International (MOOD International, s. r. o.,brno) 182 K r i s t o ň, F. S v a d b í k, M. / Informační systém OPTI systém pro plánování a řízení slévárenské výroby An OPTI information system the system for foundry manufacture planning and control (RGU CZ s. r. o., Brno) 186 Metakon, s. r. o., Brno 188 Possehl Erzkontor GmbH váš kompetentní partner Possehl Erzkontor GmbH your competent partner 191 A l - D a b a g h, L. / BENEŠ a LÁT otevře svůj čtvrtý výrobní závod The joint-stock company of BENEŠ a LÁT will open its fourth production plant 194 METOS, v. o. s., metalurgický technicko-obchodní servis METOS, v. o. s., metallurgic technical business service 196 let jakost, služby a inovace 60 Years Quality, Service and Innovations (Oskar Frech GmbH + Co. KG) 198 Slévárny Třinec, a. s. The joint-stock company of Slévárny Třinec, a. s. 202 Slévárna BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí The joint-stock company of Slévárna BRANO a. s., Hradec nad Moravicí 204 IEG, s. r. o. IPIDES EUROCAST GROUP Slévárna přesného lití IEG, s. r. o. IPIDES EUROCAST GROUP Investment castings foundry 206 ŠEBESTA a INDUTHERM Široké spektrum licích zařízení (Indutherm GmbH, Německo) 210 P r o c h á z k a, P. / Jsme tu pro Vás We are here for you (KERAMTECH s. r. o., Žacléř) 212 P a p o u š e k, R. / Tradice a budoucnost firmy POLAK, s. r. o. Praha, Mimoň Tradition and future of the firm POLAK, s. r. o. (Ltd.) Prague, Mimoň 214 D o s t á l k o v á, R. / Přesné lití + ALUCAST, s. r. o. = kreativní řešení vašich odlitků Investment casting + ALUCAST, s. r. o., = a creative solution of your castings 218 KERAMOST, a. s. tradiční partner sléváren The joint-stock company of KERAMOST, a. s. a traditional partner of foundries 220 Umělecká slévárna mosazi Preciosa Lustry, a. s., Kamenický Šenov Artistic brass foundry the joint-stock company of Preciosa Lustry, a. s., Kamenický Šenov 222 FORMSERVIS V moři písku jsme jako doma FORMSERVIS In the sand we are quite at home 224 Automatizace výrobních procesů ve slévárnách tlakového lití Automation of the manufacturing processes in die-casting foundries (TIESSE PRAHA) 226 Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, s. r. o. Bell Foundry Tomášková-Dytrychová, s. r. o. 228 FOND-EX 2 1 opět v rámci projektu Top Technology FOND-EX 2010 again as part of the Top Technology project 230 XIII. slévárenský ples 2 9 XIII th Foundry ball Slévárenství 2008 (CD) Slévárenství volume 2008 (CD) inzerce inzerce 154 AK Paroulek-Zrůstek-Lůdl, v. o. s., Praha 215 ALUCAST, s. r. o., Tupesy 155 AXIOM TECH, spol. s r. o., Žďár nad Sázavou 190 BENEŠ a LÁT, a. s., Průhonice 203 BRANO a. s., Hradec nad Moravicí 209 Brelamos, s. r. o., Ostrava- -Vítkovice 132 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko 217 Calcom ESI SA, Švýcarsko 173 Commexim a. s., Říčany u Prahy 169 ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s., Uherský Brod 175 DISA Industries s. r. o., Příbram 217 EKOGLOBAL s. r. o., Pardubice 209 Elkem AS, obchodní zastoupení, Praha 171 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna 223 FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno 197 FRECH CZ, Střelice 217 GRAPA, s. r. o., Kutná Hora 152 GUT CZ, s. r. o., Brno 176 HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo 208 I.M.F. s. r. o., Sedlčany 205 IEG s. r. o., Jihlava 207 Indutherm GmbH, Německo 219 KERAMOST, a. s., Most 211 KERAMTECH s. r. o., Žacléř 216 LAC, s. r. o., Rajhrad 153 Lungmuss Feuerfest Tschechien s. r. o., Brno 184 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co Kg, Německo 179 MECAS ESI s. r. o., Plzeň 187 METAKON, s. r. o., Brno 195 METOS v. o. s., Chrudil 231 MK Industrievertretungen GmbH, Německo 181 MOOD International, s. r. o., Brno 193 Optimal Technology, spol. s r. o., Brno 185 PCC MORAVA-CHEM s. r. o., Český Těšín 213 Polak, s. r. o., Praha 189 Possehl Erzkontor GmbH, Německo 221 PRECIOSA-LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov 129 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize Metalurgie 177 Přesné odlitky s. r. o., Kunovice 183 RGU CZ s. r. o., Brno 216 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř 162 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo 200 SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co, Ltd., Čína 199 Slévárny Třinec, a. s., Třinec-Staré Město 216 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko 168 Technické muzeum v Brně 225 TIESSE PRAHA 229 Veletrhy Brno, a. s., Brno 192 WOLLIN GmbH, Německo 227 Zvonařská dílna Tomášková- -Dytrychová, s. r. o. VLOŽENÁ Foundry Planet, Německo

4 WORLD FOUNDRY DAYS 2009 Plan of accompanying exhibition Obsazení stánků occupation of the stands WORLD FOUNDRY DAYS Plan of accommpanying Exhibition AKTUÁLNÍ OBSAZENÍ STÁNK / ACTUAL OCCUPATION OF THE STANDS Date: 16.dubna 2009/ 16 th April 2009 Company / firma Stand No / stánek č. ALUCAST, s. r. o., CZ 8a AXIOM TECH, s. r. o., CZ 14 BAS RUDICE, s. r. o., CZ 34 Cast Metal & Diecasting Times, UK 11b CIPRES FILTR BRNO, s. r. o., CZ 19 Česká slévárenská společnost, CZ 13 DISA Industries, s. r. o., CZ 29 DSB EURO, s. r. o., CZ 6 FIMES, a. s., CZ 7b FORMAT1, spol. s r. o., CZ 28 FORMSERVIS, spol. s r. o., CZ 5b Foundry Equipment & Supplies Association, UK 36 Foundry Planet, D 10a Foundry Trade Journal, UK 10b Giesserei Rundschau, A 10c Giesserei-Verlag, D 11a GUT CZ, s. r. o., CZ 35 HILGER, s. r. o., CZ 23a Inductotherm Europe/Aceso Praha, CZ Jihomoravská armaturka, s. r. o., CZ 7a KERAMOST, a. s., CZ 4 LAC, s. r. o., CZ 5a Linde Gas, a. s., CZ 16 MUZZI SRL, I 1 PBS, a. s., CZ 8b Rösler Oberflächentechnik GmbH, D 18 Svaz sléváren ČR + redakce časopisu Slévárenství, CZ 12 UXA, s. r. o., CZ 3 VOXELJET TECHNOLOGY GmbH, D 33 WINCO, spol. s r. o., CZ 25 Zhongfule Beijing International Technology Trading Co Ltd., CN 22b WÖHR CZ KP slévárna b 11a 10c 10b 10a 9b 9a MCAE PILSEN STEEL m 2 ASK IFME FRANCE MORGAN MOLTEN METAL SYSTEMS RGU CZ TYROLIT CEE SAND TEAM HÜTTENES - ALBERTUS SOREL METAL 25 METOS ESI GROUP SEDLECKÝ 23a 23b 22a 22b KAOLIN, a.s a 8b 7a 7b 6 5a 5b FOSECO Ostatní vystavovatelé viz plánek other exhibitors see the plan Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

5 SVĚTOVÉ TECHNICKÉ FÓRUM slévárenské dny 1. světová konference doktorandů slevačů Brno, Česká republika června 2 9 Program: Pondělí 1. června 2 9 (WTF 1. den) (Hotel Voroněž konferenční centrum) Slavnostní zahájení Historie slévárenských technologií Engels, G. (Meerbusch, D) 5 let odlitků materiály, technologie, aplikace Bähr, R. (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, D) Velký objev slévárenských forem v Magdeburgu Muralidhar, M. (North Eastern Regional Institute of Science and Technology, IND) Vývoj technologií lití kovů Rusín, K., Stránský, K. (VUT Brno, CZ) Historie slévárenství na českém území Uvítací recepce (Technické muzeum Brno) 13. Uvítací projevy 13.3 Prezentace Merta, J. (Technické muzeum Brno, CZ) Nálezy + aktivity Technického muzea Brno v oblasti metalurgie POSTER Sýkora, P., Otáhal, V., Hučka, J., Mores, A. (ČVUT Praha, CZ). výročí výroby odlitků z tvárné litiny v České republice a současná situace Kulturní program (Historie průmyslové revoluce + retro hudba) Oběd formou bufetu se skutečnou českou pivní party 15. Prohlídka Technického muzea Brno 17.3 Valná hromada WFO (Hotel Voroněž konferenční centrum) Společenský večer v pivovarské restauraci Starobrno Úterý 2. června 2 9 (WTF 2. den slévárenské dny 1. den) (Hlavní přednáškový sál kongresového centra hotelu Voroněž) 9.00 Zahájení Budoucnost slévárenství Wolf, G. (VDG, D): Slévárenství v Evropě dnes a zítra Horáček, M. (VUT Brno, CZ) Tradice, současný stav a perspektivy slévárenského průmyslu Izaga, J., Leceta, J. J., Azpiri, X.G. (Azterlan Metallurgical technical Centre, J. J. Leceta & Assoc., TABIRA Foundrymen Institute, ESP) Noví zákazníci, vztahy s dodavateli a vývoj ve slévárenských technologiích Saha, V. P., Pillai, G. K. (WFO komise pro energetiku, IND) Změny světového klimatu a úspory energií ve slévárenství Pokrok v použití počítačových simulací, RP technik atd. Bähr, R., Mäsiar, H., Kasala, J. (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, D, Alexander Dubček University of Trenčín, SK) Inovace a perspektivy ve slévárenské vědě odlitky ve virtuální realitě Bohres C. (RGU GmbH, Dortmund, D) Soustavný vývoj ERP systémů během posledních 1 let s cílem vyhovět zvýšeným požadavkům současného slévárenského průmyslu Suarez, R., Hartmann, D., Gottschling, J. (TU Kempten, D - TU Deusto + Azter. MTCentre, ESP) Inteligentní proces řízení výroby ve slévárenské výrobě Aloe, M. (ESI Group, CH) Trendy v numerické simulaci slévárenských procesů Drápela, M. (MCAE, CZ) Trojrozměrné digitální metody ve slévárenské technologii Progresivní slitiny, materiály, procesy atd. Vroomen, U., Bührig-Polaczek, A. (RWTH, Aachen, D) Hybridní lité produkty pro budoucí aplikace v automobilovém průmyslu Sobczak, N. (Foundry Research Institute, Kraków, PL) Tajemství roztaveného kovu Ford, D. A. (European Investment Casting Federation, UK) Budoucí trendy v lití na vytavitelný model Nofal, A. (Central Metallurgical R&D Institute, Cairo, ET) Nové techniky zpracování a použití ADI Mrvar, P. a kol. (Faculty of Natural Science and Engineering, Ljubljana, SLO) Nová kompletní termická a chemická analýza,na místě pro řízení kvality hliníkových slitin Rosc, J. a kol. (Austrian Foundry Research Institute, Leoben, A) Odhad kvality odlitku za použití počítačové tomografie spolu s technikami pokročilé vizualizace Netrvalé formy ostřiva, pojiva, nátěry, ekologické inovace Polzin, H. (TU Bergakademie Freiberg, D) Nejnovější situace v oblasti anorganických chemických pojiv Girrbach, U., Müller, J. (ASHLAND-SÜDCHE- MIE-KERNFEST, Hilden,D) Síťové strategie: Komplexní přístup pro průlomové zvýšení konkurenceschopnosti sléváren Löchte, K. (HÜTTENES-ALBERTUS, Düsseldorf, D) Obecný vývoj pojivových systémů Hrabina, D. (FOSECO Europe, Borken, D) Komplexní proces řízení kvality roztavené litiny (FMS Ferrous Metal Shop Shop ) Bast, J., Schmidt, P., Graf, M., Simon, W. (Technical University Freiberg, D) Studie nového procesu vstřelování jader pro zlepšení kvality jádra Mats Holmgren (Swedish Foundry Association, Jőnkőping, S) Ekologické inovace ve švédských slévárnách

6 Doprovodná výstava dodavatelů a sléváren Koncert v brněnské katedrále Společenský večer ve vinném sklípku U královny Elišky Středa 3. června 2 9 (WTF 3. den) Pracovní cesta především pro zahraniční účastníky WTF ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav zpět Brno (46. slévárenské dny 2. den) (konferenční centrum hotelu Voroněž) SEKCE A KOMERČNÍ PŘEDNÁŠKY (hlavní přednáškový sál kongresového centra hotelu Voroněž) 8.00 Zahájení Formovací směsi Löchte, K. (HÜTTENES-ALBERTUS, Düsseldorf, D) Celkové posouzení pojivových systémů s příkladem procesu fenol-rezol-co 2 Stötzel, R., Koch, CH., Kloskowski, M., Brotzki, J., Schrod, M. (ASK, Hilden, D) Reakce na hranici nátěr/kov: Jak zajistit větší zisk slévárny Burian, A. a kolektiv (Sand Team, spol. s r.o. CZ) GEOPOL technologie výroby forem a jader s anorganickým pojivem Frulli, D. (IFME, F): IMERYS Foundry Minerals Europe žáruvzdorné minerály pro slévárenství Pazderka, J. (KERAMOST, a.s., CZ) Slévárenské bentonity firmy KERAMOST Využití počítačů, technika rychlého prototypování... Kristoň, F., Svadbík, M. (RGU CZ s.r.o. Brno, CZ), Volek, J. (SNK Krnov, CZ) CONTROLLING slévárenské výroby plánování a řízení nákladů Krutiš, V., Kováč, M. (MECAS ESI, CZ) Simulace klíč k řešení vašich problémů Drápela, M. (MCAE Systems, s.r.o., CZ) Trojrozměrné digitální metody ve slévárenské praxi praktické příklady Tolar, J., Herzán, M. (Královopolská slévárna, s.r.o., CZ) Výroba forem bez modelu frézováním Ederer, I. (Voexeljet Technology GmbH, D) Trojrozměrný tisk pro technologii netrvalých forem a lití na vytavitelný model Metalurgie, řízení kvality odlitků... Kendrick, R. (FOSECO Europe, D) Vývoj rychlé zkoušky pro sledování čistoty hliníkových tavenin Tázler, P., Brotánek, S., Jakub, J. (PILSEN STEEL s.r.o., CZ) Vyhodnocení materiálových charakteristik na masivním odlitku z tvárné litiny jakosti EN-GJS-4-15V Rembs, F., Lind, M. (Superior Graphite Europe Ltd., S) Uhlíkové materiály ve slévárnách litiny Ševčík, P. (BAS Rudice, CZ) Novinky ve spektrometrii Slévárenská zařízení Melchior, G. (TYROLIT CEE k.s., CZ) Ekonomické broušení na automatických brousicích strojích s diamantovými nástroji Didier Finck, Brian Martin (Morgan Molten Metal Systems, CZ) Rekuperační tavicí pece typu Morgan krok směrem k úsporám energie Sedlák, M. (Roesler Oberflächentechnik, GmbH, D) Automatizované řešení tryskání pro odlitky hromadné výroby Muzzi, M, (Muzzi Srl, I) Použití nástrojů s elektrolyticky pokoveným diamantem pro čištění litinových odlitků Sopko, D. (DISA Industries, s.r.o., CZ ) Univerzální formovací řešení DISA SEKCE B NEKOMERČNÍ PŘEDNÁŠ- KY (přednáškový sál D kongresového centra hotelu Voroněž) 9.00 Zahájení Metalurgie slévárenských slitin Nofal, A. (Central Metallurgical R&D Institute (CMRDI), ET) Oddělení lití kovů v CMRDI přehled minulého vývoje a výhled do budoucnosti Litina starý název pro nový materiálový etalon Medved, J., Mrvar, P. (Technical University of Ljubljana, SLO) Termická analýza hořčíkových litých slitin Juřička, I. a kol. (ČVUT Praha, CZ) Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost Fegyverneki, G. (TU Miskolc., H) Podmínky tuhnutí odlitků hlav válců ze slitin Al-Si Maruyama, T., Abe, H., Shimizu, K., Matsubayashi, R., Kobayashi, T. (Kansai University, J) Rozptýlené sulfidy u odlitků z bezolovnatých slitin Cu Slévárenské technologie, formovací směsi Molnár, D., Dúl, J. (University of Miskolc, H) Simulace licích procesů: plnění, tuhnutí, výpočet zbytkového pnutí Kasala, J., Bähr, R., Mäsiar, H. (TU Trencin, SK, TU Magdeburg, D) Nové trendy při návrhu parametrů vtokových soustav pro odlitky ze slitin hliníku Sládek, A., Bolibruchová, D., Pastirčák, R. (Technical University of Žilina, SK) Nové trendy v technologické přípravě výroby odlitků Rusín, K., Tomek, L. (Brno Technical University, CZ) Vliv cementem pojených formovacích směsí na povrchovou strukturu odlitku Současná situace v českém slévárenství, finance... Kafka, V. a kol. (Technická univerzita Ostrava, CZ) Slévárny a světová finanční a hospodářská krize Sobíšek, P. (UNI CREDIT Bank, CZ) Globální recese vidíme světlo na konci tunelu? Doprovodná výstava dodavatelů a sléváren SEZNAM POSTERŮ 1) Skrbek, B. (Technická univerzita v Liberci, CZ) Metoda magnetické skvrny výzkum gradientu Hr k popisu struktury litin 2) Rödter, H., Gagné, M. (Rio Tinto Iron (D) & Titanium Sorel-Tracy, CDN) Vady mikrostruktury u těžkých odlitků z tvárné litiny: vznik a jejich účinek na konečné vlastnosti 3) Marketing department (DISA Herlev Dennmark, D) Zvýšení výkonnosti slévárny 4) Kolektiv autor autor (Thermo Scientific, USA + INOLAB, spol. s r.o., CZ) Optická emisní spektrometrie a řízení kvality ve slévárně 5) Doepp, R. (Institut für Metallurgie, Technical Univerity, Clausthal, D) Příspěvek k vývoji fázových diagramů litin (PhD World Foundry Conference) Session A Foundry Alloys and Metallurgy (15 min presentations total 29 PhD students from the world) (Voroněž Hotel II Conference Room) Session B Foundry Technology and Other Related Topics (15 min presentations total 24 PhD students from the world) (Moravian Cottage between Voroněž I and II hotels)

7 Milan Horáček úvodní slovo / introductory word prof. Ing. Milan Horáček, CSc. p ř e d s e d a o r g a n i z a č n í h o v ý b o r u W T F p r e z i d e n t W F O p r o r o k Vážení slevači a přátelé slévárenského řemesla, dostává se vám do rukou Slévárenství č. 5 6/2009, jehož zaměření je úzce spjato s konáním Světových slévárenských dnů v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně ve dnech června Světové setkání slevačů je vlastně prolínáním tří akcí: Světového technického fóra WTF 2 9, konaného pod záštitou Světové slévárenské organizace (WFO), tradičních 46. slévárenských dnů a tradici si stále více vydobývající už 5. mezinárodní konference doktorandů slevačů. Jako motto hlavní akce Světových slévárenských dnů, kterou je bezesporu Světové technické fórum, bylo zvoleno (volně interpretováno): Kde jsme byli a kam směřujeme v oboru slévárenství. Hlavní pozornost je věnována budoucnosti slévárenství. Od renomovaných světových odborníků bychom se měli dozvědět jednak jejich názory na perspektivní trendy ve výrobě odlitků z hlediska používaných technologií, slitin, zařízení, využívání počítačů, jednak také jejich názory na průběh současné světové ekonomické krize a na dopady krize na náš obor. Poslední podobná akce, jako je Světové technické fórum, se v České republice uskutečnila před 23 lety v roce 1986 v Praze, kdy byla tehdy Československá slévárenská společnost organizátorem posledního Světového slévárenského kongresu na našem území. Hlavní setkání světové slévárenské veřejnosti se uskuteční v prostorách konferenčního centra hotelu Voroněž, nicméně neméně významné a určitě i zajímavé setkání zaměřené na historii proběhne v brněnském Technickém muzeu, jehož expozice v oblasti slévárenství patří určitě k nejlepším v Evropě. Nedílnou součástí Světových slévárenských dnů je i dvoudenní doprovodná výstava sléváren, dodavatelů surovin a služeb. Tato akce se uskuteční 2. a 3. června opět v konferenčních prostorách hotelu Voroněž. Její součástí je rovněž výstavka uměleckých odlitků a přítomnost mediálních partnerů WTF z významných slévárenských časopisů z Německa, Rakouska, Anglie a samozřejmě České republiky. I přes současnou světovou ekonomickou krizi byla plocha výstavy v době vzniku tohoto příspěvku koncem března 2009 prakticky zaplněna. Po stránce organizační určitě nejde o akci jednoduchou, ale věříme, že společným úsilím ČSS, Svazu sléváren ČR, vysokých škol, sléváren, modeláren a dodavatelských firem se nakonec akce zdaří. Při představení našeho slévárenského průmyslu především zahraničním účastníkům se plánují také exkurze do vybraných sléváren ČR. Pokud se týká technické a odborné náplně všech tří konferencí, můžeme s radostí oznámit, že se podařilo vytvořit kvalitní program, tvořený zajímavými přednáškami z celého světa od respektovaných autorů a renomovaných firem. Během prvního dne ( pondělí) věnovaného historii slévárenství odezní celkem 5 přednášek. Druhý den ( úterý) nás pak 21 přednášejících seznámí s vývojovými trendy v různých oblastech výroby odlitků. A nakonec třetí den ( středa) bude ve dvou sekcích předneseno celkem 33 komerčních a nekomerčních příspěvků. V neposlední řadě je potřeba uvést, že na konferenci doktorandů oboru slévárenství se přihlásilo celkem 53 účastníků (!) a tato akce proběhne třetí den ve dvou sekcích. Domníváme se, že nejen svým rozsahem, ale i významem bude konference slévárenských doktorandů patřit určitě k největší světové akci (ne-li jediné) pořádané pro mladé odborníky, bez nichž by byl další rozvoj a budoucnost našeho oboru nemyslitelný. Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na Světových slévárenských dnech a popřál Vám, aby se staly příležitostí k získání nových poznatků ze slévárenského oboru a k navázání nových a prohloubení stávajících kontaktů. 136 Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

8 Milan Horáček Dear foundrymen and friends of the foundry industry, you are receiving the issue of the Slevarenstvi journal which is oriented to the WTF 2009 taking place in Brno on 1 st 3 rd June Three interlinked events will make up the world meeting of founders: World Technical Forum WTF 2 9 held under the auspices of the World Foundry Organization (WFO), traditional 46 th Foundry Days and tradition gaining 5 th International Conference of PhD students in the Foundry Branch. Where we were and where we are heading for in the foundry branch (in free interpretation) has been selected as the motto of the main event of World Foundry Days which is the World Technical Forum indisputably. The emphasis will be on the future of foundry industry, though, because we will learn opinions of reputable world specialists on perspective trends in the castings productions from the point of view of used technologies, alloys, machinery, use of computers etc. Last suchlike event was held in the Czech Republic 23 years ago in Prague in 1986 when the Czech Foundrymen Society was the organizer of the World Foundry Congress. The main meeting of the world foundrymen will be held in the premises of the conference centre in Voroněž Hotel, nevertheless an important and interesting meeting focusing on history will be held in the Brno Technical Museum the foundry exposition of which belongs certainly to the best ones in Europe. Traditionally at the same time will be also at the Voronez hotel organized the accompanying exhibition where foundries and suppliers will be showing their products. At this exhibition we are planning also a small art casting show and you can meet here our media partners from Germany, Austria, United Kingdom and of course from Czech Republic. In the time of preparing this contribution (end of March) we can announce that in spite of the economy crisis the exhibition space is nearly sold out. It is not simple to organize such an event but we believe that it will be successful thanks to combined efforts of the Czech Foundrymen Society, the Association of Foundries of the Czech Republic, technical universities, foundries, pattern shops, and supply companies. Visits of selected foundries in the Czech Republic are planned to show our foundry industry to guests from abroad in the main. Regarding the technical and professional contents of all three conferences, we announce with pleasure that we have managed to create a high-quality agenda. It contains interesting lectures of respected authors and reputed companies from all over the world. On Day 1 (1 st June) 5 lectures will be held on the history of foundry industry, 21 lecturers will acquaint us with development trends in various areas of castings production on Day 2 (2 nd June) and 33 commercial and non-commercial papers altogether will be presented on Day 3 (3 rd June) in two sections. It has to be mentioned, last but not least, that 53 participants (!) accepted the call for participation in the conference of PhD students in the foundry branch, so that this event will be held in two sections on Day 3. We believe that the conference of PhD students in the foundry branch belongs to the biggest event globally not only in size but also in significance (if it is not the only one) held for young specialists without which further development and future of our branch is unthinkable. Dear readers of the Slevarenstvi journal. I would like to welcome you at the World Foundry Days. I hope that this event will be for you an opportunity to obtain new technical and commercial information and also a chance to make new contacts. Prof. Ing. Milan Horáček, CSc. C h a i r m a n o f W T F O r g a n i z i n g C o m m i t t e e W F O P r e s i d e n t f o r úvodní slovo / introductory word Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

9 Ivo Žižka Josef Hlavinka úvodní slovo / introductory word Ing. Ivo Žižka p r e z i d e n t S S Č R Ing. Josef Hlavinka v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R Světové slévárenské dny 2009 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je nám ctí, že Vás můžeme na tomto místě pozdravit jménem Svazu sléváren České republiky při tak významné události, jakou je bezesporu Světové technické fórum 2 9, pořádané současně se 46. slévárenskými dny a Mezinárodní konferencí doktorandů oboru slévárenství. Přesto se nám tyto řádky nepíší vůbec lehce. Věřte, že bychom velmi rádi psali pouze o zajímavém programu Světových slévárenských dnů. Vždyť čas od času je na místě zastavit se a zapřemýšlet nad kořeny jednoho z nejstarších oborů lidské činnosti a poklonit se nejen tomuto řemeslu, ale i fortelu našich předků a uvědomit si, že leccos není úplně nové a že někdy spíše vzpomínáme na to, co jsme dokonale zapomněli. A poté strávit čas v debatě s kolegy z celého světa nad dalším směřováním našeho milovaného řemesla, co by mohlo být pro každého slevače zajímavějšího? Bohužel v době, kdy píšeme tyto řádky, stále nelze vůbec odhadnout hloubku a trvání celosvětové ekonomické krize. Měsíc, kvartál, rok, déle? Kdo ví? Vyhlídky jsou stále velmi nejasné. V této souvislosti je velmi výmluvné i zrušení veletrhu NEWCAST 2009 Takže lze předpokládat, že debaty během celé akce se budou vesměs stáčet k tomu, jak krizi přečkat a kdy asi skončí. Všechny zkušenosti zahraničních kolegů, o které se budou ochotni podělit, budou jistě velmi zajímavé a cenné, nelze však zapomenout, že jsme nejen kolegy, ale mnohdy především konkurenty! V ČR se v současné době začínají naplno rozbíhat výstupy Národního protikrizového plánu vlády (NPPV). Recept na podporu českého hospodářství se do velké míry shoduje s tím, co dlouhodobě navrhoval Svaz průmyslu a dopravy. Svaz sléváren člen Svazu průmyslu a dopravy se také aktivně zapojil do příprav tohoto dokumentu a jsme rádi, že se některé body objevily v jeho obsahu. Příkladem je zahájení programů Vzdělávejte se a Školení je šance. Výrobní organizace touto cestou získávají přímou podporu odborného školení svých zaměstnanců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci místo zkracování pracovních úvazků. Slévárenské organizace tuto příležitost také využívají a my jsme rádi, že náš svaz jim často bývá nápomocen při realizaci. Česká ekonomika je závislá na exportu, proto i opatření NPPV se podrobně zabývá podporou exportu. Kvalitní odlitky z Česka do celé Evropy, to je logo, se kterým se svaz prezentuje v zahraničí přímo, nebo prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Záložka v tomto čísle Slévárenství je kratičkou ukázkou. Za Svaz sléváren ČR můžeme tedy českým slevačům slíbit, že ve spolupráci se Svazem průmyslu a v našem oboru především s Českou slévárenskou společností a se všemi ostatními, kdož jsou a budou ochotni jakkoliv pomoci, uděláme vše pro to, abychom v této těžké době slévárenství a jeho rozvoj v České republice co nejvíce podpořili. Reagujeme na každý zajímavý námět a uvítáme i do budoucna každý nápad, co bychom mohli pro usnadnění podnikání ve slévárenství učinit. Pevně věříme, že české slévárenství přečká krizi s co nejmenšími šrámy, v solidní kondici a co nejdříve se bude moci nadechnout k další cestě vpřed směrem k trvalé prosperitě. Vraťme se ale opět k nejvýznamnější slévárenské akci tohoto tisíciletí na našem území. Dobře víme, kolik úsilí stála všechny organizátory její příprava, proto jim upřímně přejeme, ať celá akce proběhne ke spokojenosti všech. Účastníkům pak přejeme příjemně a užitečně strávené chvíle jak na přednáškách, tak i při doprovodném programu a zahraničním účastníkům ať se líbí nejen v Brně, ale v celé České republice. 138 Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

10 Ivo Žižka Josef Hlavinka World Foundry Days 2009 Ladies and gentlemen, dear colleagues, it is a honour for us to greet you here on behalf of the Association of Foundries of the Czech Republic at the so important opportunity which is undoubtedly the World Technical Forum 2 9, the 46 th Foundry Days, and the PhD World Foundry Conference. In spite of that it is very hard for us to write these words. Take our word for it we would like to write about the interesting programme of the World Foundry Days only. From time to time it is well to stop and to think about the roots of one of the oldest branches of human activities and to make obeisance not only to this craft but also to the knack of our ancestors and to learn that many things are not quite new and that we sometimes sooner remember what we have thoroughly forgotten. And then to spend time with colleagues from all over the world and to discuss the further aiming of our cherished craft. What could be more interesting for every foundryman? But unfortunately in the time when we are writing these words the depth and duration of the world economic crisis cannot be estimated all the time at all. A month, a quarter, a year or more? Who knows it? Prospects are very misty all the time. Cancellation of the NEWCAST 2009 Fair is a very eloquent example in this connection. So it can be expected that discussions during the all undertaking will turn to questions how to survive the crisis and when it should likely terminate. All experience of our colleagues from abroad that they will be ready to share with will be certainly very interesting and valuable but it cannot be forgotten that we are not only colleagues but often the competitors in particular. The outputs of the National Anti-crisis Plan start to run in full speed in the Czech Republic at present. The recipe for the support of the Czech economy is to a great extent consonant with that one recommended by the Association of Industry and Transport of the Czech Republic for a long time. The Association of Foundries of the Czech Republic, a member of the Association of Industry and Transport of the Czech Republic, has been also actively engaged in preparing that document and we are glad to find out some particulars in its content. Starting programmes Study and Training is a chance are the examples. In such a way the manufacturing organizations gain a direct support in a form of specialized training of their employees with the aim of increasing their qualification instead of shortening the hours of duty. Foundry organizations improve this opportunity and we are glad to often help them in realization. The Czech economy is dependent on exports; therefore the National Anti-crisis Plan measures are engaged in supporting the export in details. High quality castings from the Czech Republic to all the Europe is a logo with which the Association of Foundries of the Czech Republic is introducing itself in abroad directly or by means of the Ministry of Industry and Commerce of the Czech Republic. The blurb in this Slévárenství issue is a short illustration. On behalf of the Association of Foundries of the Czech Republic we can promise the Czech foundrymen that in collaboration with the Association of Industry and Transport of the Czech Republic and in particular with the Czech Foundrymen Society and all others that will be ready to help in any way we will do our best for supporting foundry industry and its development in the Czech Republic in this hard time as best as possible. We respond to every interesting suggestion and every idea about activities for facilitating the foundry enterprise will be welcome in the future too. We feel sure that the Czech foundry industry will survive the crisis with minimum scars, in a solid condition and as soon as possible it will be able to take the air for further way towards the permanent prosperity. But let us go back to the most important foundry undertaking of this millennium in our territory. We know well how many efforts made all organizers for preparing it. Therefore here are our sincere wishes for successful course of the undertaking with satisfied participants. We wish to participants the pleasant and useful times spent on conferences and the accompanying programme too and to the visitors from abroad the best stay not only in Brno but in the all Czech Republic. Ing. Ivo Žižka p r e s i d e n t o f t h e A s s o c i a t i o n o f F o u n d r i e s o f t h e C z e c h R e p u b l i c Ing. Josef Hlavinka e x e c u t i v e h e a d o f t h e A s s o c i a t i o n o f F o u n d r i e s o f t h e C z e c h R e p u b l i c úvodní slovo / introductory word Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

11 WFO Milan Horáček Andrew Turner Světová slévárenská organizace WFO Z historie WFO Během návštěvy slévárenského kongresu v britském Birminghamu v roce 1922 napadlo několik prozíravých průmyslníků, kteří byli aktivní ve svých národních slévárenských společnostech, podpořit a zvýšit mezinárodní spolupráci mezi zeměmi, slévárnami a slevači. Výsledkem pak bylo, že skupina lidí z Belgie, Francie, Spojených států amerických a Velké Británie zorganizovala formálnější kongres setkání slevačů v roce 1923 v Paříži. Tento kongres se setkal s velkým úspěchem, a tak byly prakticky ihned zahájeny přípravy každoročních akcí na podporu technické spolupráce ve slévárenském průmyslu. O hostitelství projevilo zájem mnoho států, proto bylo během několika let rozhodnuto vytvořit formální skupinu, která bude působit jako řídící orgán těchto kongresů. A tak v roce 1927 se opět v městě Paříži konal první oficiální Světový slévárenský kongres a 10 zakládajících zemí, tedy Belgie, Československo, Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené státy americké, vytvořilo International Committee of Foundry Technical Associations (CIATF). Při této příležitosti byly také založeny meziprof. Ing. Milan Horáček, CSc. p r e z i d e n t W F O p r e s i d e n t W F O Dr. Ing. Andrew Turner g e n e r á l n í t a j e m n í k W F O s e c r e t a r y g e n e r a l W F O národní odborné komise zabývající se tématy, které byly zajímavé pro různé skupiny sléváren. WFO dnes V průběhu následujících 40 let vstoupilo do CIATF dalších 15 států a během posledních 40 let se řady této organizace rozšířily o dalších 17 států. Určitý počet zemí během zhruba 80 let existence organizace, nyní známé jako světová slévárenská organizace World Foundrymen Organization (WFO) odpadl, avšak i nadále je členská základna WFO stále poměrně široká (asi 30 zemí). WFO pod tímto novým názvem vznikla, když se její tehdejší vedení rozhodlo, že nastal čas na změnu. To se stalo v roce 2000 na světovém slévárenském kongresu a valné hromadě, které se konaly pro slevače opět v jejich historickém městě Paříži. Zde byly schváleny dvě změny, a to již zmíněná změna názvu z CIATF na WFO a dále také přemístění kanceláří sídla organizace z Curychu ve Švýcarsku do Birminghamu ve Velké Británii. Hlavní cí le WFO Hlavním cílem WFO zůstává i nadále podpora slévárenského průmyslu a souvisejících oborů na celém světě se zaměřením na podporu jak teoretické, tak aplikované vědy v oblasti slévárenské technologie obecně. Slévárenský světový kongres, který se nyní koná jednou za 2 roky, zůstává celosvětově hlavním fórem pro rozšíření a zlepšení znalostí lidí pracujících ve slévárenském průmyslu a souvisejících oborech. Členové WFO, kteří se na této akci sejdou, jsou považováni za zástupce světového slévárenského průmyslu a dokáží působit svým kolektivním vlivem na mezinárodní spolupráci v tomto odvětví. Při společné práci se mohou členské státy obohatit o znalosti a zkušenosti kolegů slevačů. Podceňovat nelze ani mezinárodní spolupráci vlastních členských společností, neboť tyto kongresy představují významnou příležitost pro přenos a výměnu informací, znalostí a údajů. Kromě toho mají slevači na celém světě přístup prostřednictvím národních technických společností k technickým radám a informacím o nabízených možnostech vzdělávání a školení. Odborníci z členských států mají nárok na snížené poplatky na světových slévárenských kongresech a technických fórech a mohou si předplatit pravidelný bulletin se zprávami a informacemi. Bližší informace o činnosti WFO lze nalézt na Současná exekutiva WFO present executive members of WFO Horní řada zleva: Xabier Gonzales Azpiri (ESP), prof. Dr. Ing. Jozef Suchy (PL), prof. Myung Ho Kim (KOR), prof. Guo-Xiong Sun (CHN), Per Rolf Roland treasurer (NOR), Dr. Ing. Pravin N Bhagwati (IND), Juan J. Leceta (ESP), Dr. Ing. Gotthard Wolf (D), Colin Steed (UK), dolní řada zleva: Don Huizenga vice-president (USA), Andrew Turner secretary (UK), prof. Dr. Ing. Milan Horáček president (CZ), prof. Dr. Eng Keisaku Ogi past-president (JAP), prof. Itsuo Ohnaka (JAP), chybí: Niyazi Akdas (TUR), Vinod Kapur (IND) 140 Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

12 Milan Horáček Andrew Turner o d b o r n é č l á n k y Velkou výhodou členství jednotlivých zemí ve WFO je příležitost organizovat světový slévárenský kongres, případně technické světové fórum, přičemž hostitelé na příštích šest let již byly vybráni. Tyto mezinárodní světové kongresy nebo technická fóra umožňují organizátorům profitovat z těchto akcí především prostřednictvím představení hostitelské země jako významného výrobce odlitků ve světovém měřítku a tím i zvýšení mezinárodní prestiže pořadatelské země v této oblasti. Budoucnost WFO Členské společnosti, globální dodavatelské společnosti, vedoucí slévárny a jednotliví slevači uznávají technické výhody vyplývající z členství ve Světové slévárenské organizaci a pracují spolu se současnou skupinou vedení WFO (exekutivy) na zlepšování a dalším rozvoji této organizace. Souhrn světov ých akcí pořádaných v tomto tisíciletí pod patronací WFO Summar y of world event s organized in t his millennium under t he aegis of WFO th WFC Paříž, Francie 2001 WTF Varšava, Polsko th WFC Gyeongju, Korea 2003 WTF Düsseldorf součást GIFA, Německo th WFC Istanbul, Turecko 2005 WTF Saint Louis, USA th WFC Harrogate, Velká Británie 2007 WTF Düsseldorf součást GIFA, Německo th WFC, Chennai (dříve Madras) Indie 2009 WTF Brno, ČR ( ) th WFC Hangzhou, Čína 2011 WTF Düsseldorf součást GIFA, Německo th WFC Monterrey, Mexiko 2013 WTF (zatím nerozhodnuto) th WFC Bilbao, Španělsko WFO World Foundrymen Organization WFO From t he WFO histor y Whilst attending a foundry congress in Birmingham in 1922, UK, several forward thinking industrialists, involved with their own National Foundry Associations, had an idea to promote and enhance the international cooperation between countries, foundries and foundrymen. So an informal group of people from Belgium, France, United States of America and Great Britain organized a more formal congress in 1923 in Paris. The congress was a great success and so began the arrangements for an annual event to promote technical cooperation in the foundry industry. Many countries wanted to host the event and so within a few years it was decided to create a formal group that was set up to act as a controlling body for the congress. In 1927, at the first official World Foundry Congress, held again in the city of Paris, France, the International Committee of Foundry Technical Associations (CIATF) was formed with 10 founding countries, Belgium, Czechoslovakia, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Poland, Spain and the United States of America. It was here also that the International Commissions were formed studying topics of interest to different foundry groups. WFO today Over the next 40 years 15 more countries joined and in the next 40 years another 17 would swell the ranks further, unfortunately a number have since dropped by the wayside in the 80 years or so of the organizations existence now known as the World Foundrymen Organization, but there are still a large number of countries in membership and participating on a regular basis with the organization. The WFO was created when the managing Executives decided that the time was right for change and at the World Foundry Congress and General Assembly, once again in the historic city of Paris, two major changes were approved, the name change and a moving of the offices from Zurich, Switzerland, to Birmingham in Great Britain, the original home of the organization. The WFO main objectives The main objective of the WFO remains the same to provide the global foundry industry and connected businesses with a focus and so promote the development of science and technology, both theoretical and applied, within the cast metals industry. The congress, now held every 2 years, is still the world s leading venue to enhance and improve the knowledge of people working in the cast metal and related industries. The members of the WFO who come together at the event are considered as representatives of the global cast metals industry and are able to have a collective influence on international co-operation in the industry. Working together Member Associations are able to benefit from the knowledge and experience of fellow foundrymen and women. The International co-operation between the actual Member Associations cannot be underesti-mated either; with significant opportunities for the transfer and exchange of information, knowledge and data within the group. In addition foundry people throughout the world, through the National Technical Associations have access to technical advice and guidance, information and advice on available education and training options. Everyone from a member country can enjoy reduced delegate rates at the World Foundry Congresses and Technical Forums and can subscribe to a regular newsletter of news and information. The opportunity of organizing the World Foundry Congress and/or the Technical Forum is also a major benefit and the hosts for the next six years have been agreed. This gives the chance of profiting from the funds raised at these events, along with the national interest and pride generated for the host country. Future of t he WFO Member Associations, global supply companies, leading foundries and individual Foundrymen all recognize the technical advantages of being involved with the World Foundrymen Organization and together they are working with the current group of dedicated Executives to improve and further develop the organization. Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

13 Josef Hlavinka Svaz sléváren České republiky česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry Svaz sléváren České republiky je přidruženým členem CAEF Committee of Associations of European Foundries (Asociace evropských slévárenských svazů) Svaz sléváren České republiky Ing. Josef Hlavinka v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R Svaz sléváren ČR je profesní nezisková organizace, která sdružuje právnické osoby zabývající se slévárenským oborem. Konkrétně se jedná o slévárny, modelárny, obchodní a projekční organizace a školy. Toto sdružení bylo založeno Association of Foundries of the Czech Republic Ing. Josef Hlavinka e x e c u t i v e h e a d o f A F C R Association of Foundries of the Czech Republic (AFCR) is a professional unprofitable organization joining legal persons engaged in foundry branch. In particular the questions are foundries, pattern shops, trade and design organizations, and schools. The Association was founded in 1990 in response to owners and top managers of foundries in the former Czechoslovak Republic. Global interests and the branch strategy of the nowadays Czech foundries are discussed by their representatives on their regular meetings. Objective interests of foundry organizations are preferential ones and thus they give declaratory information about the branch in the Czech Republic. Among others v roce 1990 na základě podnětu majitelů a vrcholových manažerů sléváren někdejší Československé republiky. Globální zájmy a strategii oboru dnes již českých sléváren projednávají jejich zástupci na svých pravidelných setkáních. Objektivní zájmy slévárenských organizací jsou prioritní, a proto podávají vypovídající informace o oboru v České republice. Výstupem práce svazu je mimo jiné aktivní komunikace se zákonodárci naší země s cílem vytvářet optimální podnikatelské klima v oboru slévárenství. Svaz sléváren ČR je mluvčím oboru, což znamená, že vystupuje v zájmu potřeb českých sléváren, modeláren a dalších členských subjektů na základě jejich rozhodnutí vyplývajícího z aktuální potřeby. Jakékoliv jiné sdružení fyzických osob proto nemůže tuto práci suplovat; bylo by zatíženo subjektivními názory jednotlivců. Po této stránce je činnost svazu nenahraditelná a jedinečná. V čem spočívá konkrét ně práce Svazu sléváren České republik y? the Association work results in active communication with legislators of our country with the aim of forming the optimum conditions of enterprise in the foundry branch. The AFCR is a spokes person of the branch what means that it negotiates in the interests of needs of Czech foundries, pattern shops, and other member bodies based on their decisions resulting from the needs of the day. Therefore no other association of natural persons cannot supply that work as it would be burdened with subjective thoughts of individuals. The Association activities are irreplaceable and singular in this respect. What is t he real substance of work of the Association of Foundries of t he Czech Republic Economic policy represents collaboration with individual ministries at negotiating the questions relative to foundry industry in a form of comments and amendments to laws prepared for passing (the Labour code etc.). The Association helps for implementation of newly enacted laws (IPPC, REACH, etc.). The Association representatives act as spokesmen at Hospodářská politika představuje spolupráci s jednotlivými ministerstvy při projednávání otázek týkajících se oboru slévárenství formou připomínkování a podávání návrhů změn přijímané legislativy (Zákoník práce atd.) Svaz napomáhá k implementaci nově přijímaných zákonů (IPPC, REACH atd.). Zástupci svazu jsou využíváni ministerstvy jako mluvčí při oficiálních účastech České republiky na zahraničních misích, veletrzích a národních výstavách doma i v zahraničí (Düsseldorf, Istanbul, Poznaň, Brescia, Volgograd atd.). Kvalifikovaná pracovní síla ve slévárnách je základem úspěšnosti každé z nich. Vzdělávání pracovníků je jedním z prioritních úkolů svazu. Řeší se dvojí cestou. Prostřednictvím sektorových rad pro výuku ve školách jsou vytvářeny osnovy zpracováním výukových standardů pro dílčí i úplnou kvalifikaci. Formou celoživotního vzdělávání se pak organizují kurzy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků ve slévárnách. Výukové materiály prezenčního i celoživotního vzdělávání jsou zpracovány v duchu potřeb našich sléváren. Publicita oboru je v dnešní době bezpodmínečně nutná. Pravidelně informujeme o oboru v článcích zveřejněných v novinách a časopisech (Podnikatel, Hospodářské noviny, regionální tisk, ). Konkrétním příkladem může být i časopis Slévárenství, který právě držíte v rukou a jehož vydavatelem je právě Svaz sléváren ČR. official participations of the Czech Republic in foreign missions, trade fairs, and national exhibitions inland and abroad too (Düsseldorf, Istanbul, Poznań, Brescia, Volgograd etc.). Skilled labour force in foundries is a basis of success of anyone of them. Training of workers is one of prior targets of the Association. It is solved in double ways. Sector councils for teaching in schools work out the study programmes in a form of teaching standards for partial and full qualification. Further on the courses for higher qualification and retraining of foundry staffs are organized in a form of lifelong training. Study materials for individual courses and lifelong training are prepared based on the needs of our foundries. Publicity of the branch is very important at present times of information. We inform regularly about the branch in articles published in newspapers and journals (Podnikatel, Hospodarske noviny, regional press ). The foundry journal Slevarenstvi you have just in your hands is a concrete example and it is just published by the Association of Foundries of the Czech Republic Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

14 svaz modeláren české republiky Svaz modeláren Radovan Koplí k 1956 Association of pattern shops of the Czech Republic Modellbauereienverband der Tschechischen Republik The Association of Pattern Shops of the Czech Republic Ing. Radovan Koplík The Association of Pattern Shops is an organizational part of the Association of Foundries of the Czech Republic. It is a follower of the technical corporation of pattern shops of departmental ministries. It associates pattern shops from the Czech Republic and Slovakia. The mission of the Association of Pattern Shops is to associate pattern shops, to represent and protect their business interests; to inform professional public Svaz modeláren Ing. Radovan Koplík Svaz modeláren je organizační složkou Svazu sléváren České republiky. Je pokračovatelem technického sboru modeláren resortních ministerstev. Sdružuje modelárny z České a Slovenské republiky. Posláním Svazu modeláren je sdružovat modelárny, zastupovat a hájit jejich zájmy při podnikání. Informovat odbornou veřejnost o činnostech modeláren. Propagovat obor modelář mezi rodiči a žáky při získávání mládeže pro učňovské a střední odborné školy. Poskytovat informace o možnostech výroby modelů. Organizovat odborné vzdělávání pracovníků modeláren v oblasti technické, technologické a ekonomické. Svaz modeláren vytváří podmínky pro konkurenceschopnost modeláren. about activities of pattern shops; to promote the pattern maker subject of study among parents and pupils in recruitment of apprentices for vocational schools and students for secondary technical schools; to provide information about possibilities of pattern manufacture; to organize specialized training for pattern shops staff in the technical, technological and economic fields. It forms conditions for pattern shops to be able to compete. It collaborates with vocational and secondary technical schools in education of pattern makers and it takes part in formation of educational plans. It organizes the national competition of professional skills of apprentices and journeymen. It collaborates with foreign pattern maker s associations and corporations. It supports participation of its member pattern shops on the international FOND-EX fair in Brno. Svaz modeláren spolupracuje s učňovskými a středními odbornými školami při výchově modelářů, podílí se na tvorbě učebních osnov. Organizuje celostátní soutěž odborné dovednosti učňů a tovaryšů. Spolupracuje se zahraničními modelářskými svazy a spolky. Podporuje účast svých členských modeláren na mezinárodním veletrhu FOND-EX v Brně. Spolupracuje s dodavateli modelářské techniky a technologie, organizuje odborné semináře spojené s předváděním v provoze modeláren. Seznamuje pracovníky modeláren s legislativou spojenou s jejich podnikáním, s problematikou hygieny provozu, ekologií a bezpečností práce. Významné a vyhledávané jsou informace o činnosti modeláren a výměna zkušeností při plenárních zasedáních. Práci Svazu modeláren řídí volené představenstvo, které volí ze svého středu předsedu. Svaz modeláren je zastoupen v představenstvu Svazu sléváren ČR předsedou a v dozorčí radě voleným členem. Svaz modeláren se stal významným a uznávaným reprezentantem modeláren v České a Slovenské republice. It collaborates with suppliers of pattern shop technique and technology and organizes specialized seminars connected with demonstrations in pattern shop operations. It acquaints the pattern shops staff with legislation related to the business, with problems of the plant hygiene, with ecology and work safety. Information about pattern shops activities and exchange of experience at plenary meetings are important and wanted ones. The work of the Association of Pattern Shops is managed by the elected presidency that elects a president from its midst. The Association of Pattern Shops is represented in the directorate of the Association of Foundries of the Czech Republic by its president and in its control board by an elected member. The Association of Pattern Shops has become an important and reputable representative of pattern shops in the Czech Republic and Slovakia. česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

15 Jan Šlajs Česká slévárenská společnost česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry ČSS je členskou organizací WFO World Foundrymen Organization Česká slévárenská společnost Ing. Jan Šlajs p ř e d s e d a Č S S Česká slévárenská společnost (ČSS) je občanské sdružení, které sdružuje slévárenské odborníky a ostatní příznivce slévárenského oboru, a přímo navazuje na tradice sdružování českých slévačů. Tradice ČSS sahá do 30. let minulého století, kdy byl 23. ledna 1923 založen Česko-slovenský Czech Foundrymen Society Ing. Jan Šlajs p r e s i d e n t o f C F S Czech Foundrymen Society (CFS) is a civil association joining foundry specialists and other supporters of foundry branch and it directly follows up the traditions of associating the Czech foundrymen. History of CFS goes down to the last century thirtieth when the Czechoslovak Specialized Foundry Association was founded on 23 rd January 1923 in Prague. Prof. Frantisek Pisek was elected the first president and he performed that honorary function without interruption up to The Association was aimed at joining all specialists working in foundry branch irrespectively of education and employee rating for the purpose of foundry development and for the benefit of all branches dependent on the foundry one. Basic ideas are valid in principle up to now and it is our task to develop those targets with carefulness of good managers in conditions odborný spolek slévárenský v Praze a prvním předsedou byl zvolen prof. František Píšek, který tuto čestnou funkci předsedy vykonával nepřetržitě až do roku Posláním spolku bylo sdružovat všechny odborníky pracující ve slévárenství, bez rozdílu vzdělání a pracovního zařazení, za účelem rozvoje slévárenství a ku prospěchu všech na slévárenství závislých oborů. Základní ideje jsou v zásadě platné dodnes a naším úkolem je tyto cíle rozvíjet s pečlivostí dobrých hospodářů v podmínkách a na úrovni potřeb slévárenské praxe na počátku třetího tisíciletí. Hlavním cílem činnosti ČSS je podporovat a spolupodílet se na rozvoji vědeckého, technického a ekonomického myšlení členů společnosti i ostatních zájemců o slévárenství, šířit a popularizovat poznatky, které byly získány rozvojem vědy a techniky v oblasti slévárenství a v českých slévárnách působit jako faktor, který pomáhá rozvíjet technologii a organizaci výroby. ČSS je pojítkem mezi akademickou obcí, řídícími pracovníky sléváren, slévárenskými odborníky a pracovníky výrobní sféry, čímž je naplňován odkaz Česko-slovenského odborného spolku slévárenského. Mimo výkonné orgány společnosti, které jsou voleny valnou hromadou, se činnost společnosti odvíjí především prostřednictvím práce členů v odborných komisích (OK), které tvoří základní organizační strukturu společnosti. Každá OK má ze svého středu zvoleného předsedu, který odbornou komisi řídí a reprezentuje. OK pracují samostatně na principu dobrovolnosti a sdružují specialisty a zájemce o problematiku dané komise. Společnost ovlivňuje znalostní úroveň pracovníků českých sléváren organizuje odborné semináře, konference a v neposlední řadě i profesní školení techniků a výrobních dělníků sléváren. Nedílnou součástí ČSS je Institut vzdělávání, jehož hlavním úkolem je zvyšovat úroveň profesních znalostí pracovníků sléváren a podílet se na organizování celoživotního vzdělávání pracovníků sléváren. V současné době se obor slévárenství téměř vytratil ze studijních plánů učňovského i středního školství z důvodu nezájmu o tento obor. Členství v ČSS a účast na odborných akcích pořádaných ČSS se proto jeví jako důležitý zdroj informací pro střední management, výrobní dělníky a pro sebevzdělávání vysokoškolských absolventů. Pro začínající pracovníky sléváren je žádoucí být naším členem a aktivně se zapojit do práce OK, kde je možno získat praktické i teoretické informace z oblasti slévárenství. Výsledkem osobní angažovanosti na práci OK je pak zákonitě zvyšování vlastní profesní úrovně. Pro management sléváren je podpora práce zaměstnanců v OK a jejich účasti na akcích investicí do vzdělání, která prokazatelně přispívá ke snižování výrobních nákladů, zvyšování produktivity práce a tím ke zvyšování konkurenceschopnosti sléváren. and on the level of foundry practice needs at the beginning of the third millennium. The main aim of CFS activities is to support and participate in development of scientific, technical, and economic thinking of Society members and other persons interested in foundry branch, to extend and popularize the knowledge gained due to development of the foundry science and technique and to act in Czech foundries as a factor helping to develop the technology and organization of manufacture. CFS is a connecting link between the university public, foundry managers, foundry specialists, and manufacturing workers what fits the bill of heritage of the Czechoslovak Specialized Foundry Association. Besides Society executive bodies elected by general assembly the Society activities are concentrated particularly in the work of Specialized Commissions that form the basic organizational Society structure. Every Commission has its chairman elected from members who manages and represents it. Specialized Commissions work independently on the principle of voluntariness and they associate specialists and persons interested in the given problems. The Society influences the knowledge level of workers of Czech foundries it organizes specialized seminars, conferences, and not last also professional trainings of technicians and manufacturing foundry workers. An integral part of the CFS is the Training Institute the main task of which is improving the level of professional knowledge of the foundry staff and partaking in organizing the lifelong training of it. The foundry subject has been almost slipped away the study plans of vocational and secondary technical schools at present for the reason of lack of interest in that branch. Therefore the membership in CFS and participation in specialized undertakings organized by CFS seems to be an important information source for the middle management, manufacturing workers, and for self-education of university graduates. For foundry newcomers it is advisable to be Society members and to participate in the work of Specialized Commissions where practical and theoretical information from the foundry branch can be gained. Personal commitment in the work of Specialized Commissions results in improving the own professional level. For foundry management the supporting of their employees work in Specialized Commissions and their participation in undertakings is the investment in education which demonstrably contributes to reduction of manufacturing costs, improving the labour productivity and in such a way to increasing the ability of foundries to compete Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

16 Sdružení přesného lití Luděk Jankůj Sdružení přesného lití Ing. Luděk Jankůj p a s t p r e z i d e n t Investment Casting Association Ing. Luděk Jankůj p a s t - p r e s i d e n t The Invest ment Casting Association is an interest group of legal and natural persons, an independent and apolitical organization associating investment casting foundries, research institutes, universities, manufacturers of raw materials, semiproducts, and equipment, design organizations, and other bodies aimed at investment casting from the Czech and the Slovak Republics. The Investment Casting Association (ICA) is aimed at supporting and mutual Sdružení přesného lití je zájmové sdružení právnických a fyzických osob, nezávislá a nepolitická organizace, sdružující slévárny přesného lití, výzkumné ústavy, vysoké školy, výrobce surovin, polotovarů a zařízení, projektové organizace a další subjekty z České a Slovenské republiky orientované na přesné lití. Cílem Sdružení přesného lití (SPL) je podporovat a vzájemně organizovat pomoc všech členů a usilovat o zvyšování technické úrovně přesného lití. SPL zastupuje své členy ve vztazích k organizacím a institucím, spolupracuje s vysokými školami s cílem zajistit vysokou úroveň vzdělání v oboru přesného lití a vyjadřuje se k technické a technologické úrovni svých členů. Současnost Sdružení přesného lití Současnost SPL a jeho subjektů je neustálé řešení otázek životního a pracovního prostředí sléváren přesného lití. Slévárny se zabývají zvyšováním jakosti organization of help to all members and it endeavours for improving the technical level of investment casting. The ICA represents its members in relations to organizations and institutions, it collaborates with universities with the aim of ensuring a high level of education in the branch of investment casting and it comments the technical and technological level of its members. The present times of t he Invest ment Casting Association The present times of the ICA and its subjects consist in continuous solving the questions of living and working environment of investment casting foundries. Foundries are engaged in enhanced quality of made castings, in productivity increase, and in reduction of energy intensity of the total process of investment casting manufacture. It can be stated that foundries have gone vyráběných odlitků, zvyšováním produktivity práce a snižováním energetické náročnosti celého procesu výroby přesně litého odlitku. Můžeme konstatovat, že slévárny v posledních letech prošly náročnou restrukturalizací. Slévárny investují do nových technologií a strojního vybavení, aby se úrovní přiblížily západním slévárnám, což je jedna z cest, jak udržet vysokou konkurenceschopnost na dnes už celosvětovém trhu s přesně litými odlitky. Další cestou je orientace sléváren na nové zákazníky a nabídka vysoce kvalitních odlitků, při jejichž vývoji se využívá konstruování ve 3D, počítačová simulace nebo rychlá výroba prototypů. Slévárny vyrábějí přesně lité odlitky jak ze slitin železa, tak ze slitin hliníku a mědi. Odlitky jsou určeny pro automobilový průmysl, letectví, zbrojní výrobu, ale i pro další průmyslová odvětví. Většina sléváren je certifikována. SPL pořádá společné konference v některé ze sléváren, pravidelně se zúčastňuje Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu FOND-EX Brno. through intense restructuring in recent years. Foundries are investing in new technologies and machinery with the aim of getting near to western foundries what is one of ways how to keep high ability to compete in the present already world-wide investment castings market. Another way is aiming of foundries at new customers and offering of high quality castings. 3D design, computer simulations or Rapid Prototyping manufacture are used at development. Foundries make investment castings both from ferrous alloys and from aluminium and copper alloys too. Castings are destined for automobile industry, aviation, and manufacture of arms but for other branches of industry too. Most of foundries are certified. The ICA organizes common conferences in some of foundries, regularly it participates in the International Engineering Fair and the Brno FOND-EX Fair. česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

17 Jaromír Roučka VUT v Brně česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie odbor slévárenství doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. v e d o u c í o d b o r u University of Technology in Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Technology Foundry Department doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. d e p a r t m e n t m a n a g e r Beginnings of the foundry specialization at the Brno University of Technology go back to 1925 when the first attempt to form the study specialization of mechanical engineering was made. Thus the foundry specialization has begun one of the oldest subjects taught at the Brno University of Technology. Teaching of the foundry specialization at the Brno University of Technology is closely connected with the name of prof. František Píšek, an excellent practitioner, educationalist, and organizer of specialized foundry activities of Czechoslovak and world importance. The Foundry Department has been always developed in specialized and organizational relation to the subject of material science. An independent Foundry Department at the civil Faculty of Mechanical Engineering of the Brno University of Technology was founded after a number of organizational changes in In 1992 the foundry specialization became one of specializations of the Institute of Material Engineering and from 2004 it is a part of the Institute of Engineering Technology. In the past 50 years of the independent study specialization a number of excellent foundry specialists of high reputation, and namely in world level too, was engaged at the Department. The Brno Foundry Department is aimed with its programme particularly at manufacture of castings for machine and automobile industry, development of metallurgy of ferrous and non-ferrous metal alloys. It develops progressive investment casting methods, mathematical methods of numeric simulation, prototypes manufacture methods, vacuum metallurgy, and methods of casting quality inspection. Great attention is paid to the development of environmental friendly moulding mixtures. Specialized subjects are taught in particular during 2 years of the master s study programme and internal or external PhD study programmes. In the bachelor s study programme the foundry specialization is taught within teaching the technological subjects in the 1 st and 3 rd classes of the mechanical engineering specialization and within the professional bachelor s study programme of Engineering Technology students graduate the engineering study programme of the foundry specialization and 2 4 students graduate the PhD study programme a year. Graduates find their jobs mainly in the foundry rich South Moravian region but they are wanted all over the Czech Počátky slévárenského oboru na VUT v Brně spadají již do roku 1925, kdy došlo k prvnímu pokusu o vytvoření profesní specializace při studiu strojního inženýrství. Slévárenství se tak stalo jedním z nejstarších oborů vyučovaných na brněnské technice. Výuka slévárenství na VUT je úzce spojena se jménem prof. Františka Píška, vynikajícího praktika, pedagoga a organizátora odborné slévárenské činnosti československého a světového významu. Katedra slévárenství se vždy rozvíjela v odborné i organizační vazbě na obor nauky o materiálu. Samostatná katedra slévárenství na civilní strojní fakultě VUT vznikla po řadě organizačních změn v roce V roce 1992 se stalo slévárenství jedním z odborů Ústavu materiálového inženýrství a od roku 2004 je součástí Ústavu strojírenské technologie. Za uplynulých 50 let samostatného studijního oboru se na katedře vystřídala řada vynikajících slévárenských odborníků s vysokým renomé, a to i na světové úrovni. Programově se brněnská katedra slévárenství orientuje zejména na výrobu odlitků pro strojní a automobilový průmysl, rozvoj metalurgie slitin železa a slitin neželezných kovů. Rozvíjí progresivní metody přesného lití, matematické metody numerické simulace, metody výroby prototypů, vakuovou metalurgii a metody kontroly jakosti odlitků. Velká pozornost je věnována vývoji ekologicky příznivých formovacích směsí. Výuka specializačních předmětů se provádí zejména na stupni 2letého magisterského studia a interního nebo externího doktorského studia. Na bakalářském stupni se slévárenství vyučuje v rámci výuky technologických předmětů v 1. a 3. ročníku oboru Strojní inženýrství a v profesním bakalářském studiu oboru Strojírenská technologie. Ročně absolvuje studentů inženýrského studia oboru slévárenství a 2 4 studenti doktorského studia. Absolventi nacházejí uplatnění převážně ve slévárensky bohatém jihomoravském regionu, vyhledáváni jsou však v celé České republice a řada studentů absolvovala zahraniční stáže a našla pak pracovní uplatnění v zahraničí. Odbor slévárenství má vlastní poloprovozní slévárnu, vybavenou indukčními pecemi do obsahu až 500 kg, slévárnu s vakuovou pecí, dvě učebny s pecemi pro tavení hliníkových slitin, dobře vybavenou pískovou laboratoř, metalografickou laboratoř a laboratoř nedestruktivních metod. Při výuce a při řešení výzkumných a aplikačních projektů odbor úzce spolupracuje s odborem kovových materiálů Ústavu materiálových věd. Na odboru slévárenství působí 3 profesoři, 3 docenti, 3 odborní asistenti a 7 technických a administrativních pracovníků. Vedle výuky se na pracovišti řeší řada výzkumných projektů a projektů vyplývajících ze spolupráce se slévárnami. Pracoviště se vždy vyznačovalo velkou otevřeností vůči praktickým potřebám průmyslu, a to jak při řešení aktuálních výrobních problémů, tak i při odborné výchově technických pracovníků sléváren. Úzká vazba katedry na slévárny přispívá k aktualizaci výuky, k modernizaci studia a k orientaci na praxi. Velký význam má v současné době realizace odborných školení zaměřených na specifické požadavky jednotlivých zájemců školení jsou určena nejen pro slévárny, ale i pro konstrukční firmy. Republic. A number of students have passed through the training abroad and then they found their jobs in foreign countries. The Foundry Department has its own pilot foundry equipped with induction furnaces of capacity up to 500 kg, a foundry with a vacuum furnace, two classrooms with furnaces for melting aluminium alloys, a well equipped sand laboratory, a metallographic laboratory, and a non-destructive methods laboratory. In teaching and solving the research and application projects the Department closely collaborates with the Department of Metal Materials of the Institute of Material Sciences. The Foundry Department employs 3 professors, 3 senior lecturers, 3 assistant lecturers, and 7 technicians and office workers. Besides teaching the Department solves a number of research projects resulting from collaboration with foundries. The Department has been always distinguished for its frankness towards practical needs of the industry, and namely both in solving topical manufacturing problems, and in specialized training of foundry technicians. Close relation of the Department with foundries contributes to the teaching updating, to modernization of the study, and to the practice orientation. Specialized trainings aimed at specific requirements of individual interested bodies are organized at present. Such trainings of a great import are destined not only for foundries but for designing firms too Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

18 VŠB T U Ostrava Tomáš Elbel VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálové inženýrství, katedra slévárenství prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. v e d o u c í k a t e d r y Mining University Ostrava, Faculty of Metallurgy and Material Engineering, Foundry Department prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. d e p a r t m e n t m a n a g e r The Foundry Department has been founded more than 50 years ago, in the period of intense development of metallurgy and engineering, as an independent institution for training the graduated foundry specialists. The Department was aimed at metallurgical approach to solving the problems of casting manufacture and in such a way it followed the long-run tradition of training the mining and metallurgical specialists reaching down to the times of the Mining Academy in Příbram (1849). Katedra slévárenství byla založena před více než 50 lety, v období prudkého rozvoje hutnictví a strojírenství, jako samostatné pracoviště pro výchovu vysokoškolsky vzdělaných slévárenských odborníků. Katedra se profilovala metalurgickým přístupem k řešení problémů výroby odlitků a navázala tak na dlouholetou tradici přípravy báňských a hutních odborníků, která sahá do doby Báňské akademie v Příbrami (1849). Výuka slévárenství je začleněna do studijního programu metalurgického inženýrství a probíhá v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studiu. Do výuky jsou kromě přírodovědného základu oboru a jazykové přípravy zahrnuty všechny teoretické i praktické slévárenské předměty teorie slévárenských pochodů, formovací materiály, metalurgie a technologie slitin na odlitky, zařízení sléváren, expertíza vad odlitků aj. Od roku 1994 probíhá nově i výuka studentů bakalářského studijního programu Umělecké slévárenství. Studenti v něm absolvují přednášky a cvičení zaměřené na základy přírodních věd, slévárenské předměty a umělecké znalosti a dovednosti. V současné době byl na katedru umístěn Ústav progresivních technologií v automobilovém průmyslu, který garantuje výuku nového bakalářského studijního Foundry training is included in the study programme of metallurgical engineering and it is taught in the three year s bachelor s study and in the two year s consequential master s study. Besides natural scientific basis of the field of study and linguistic training the teaching includes all theoretical and practical foundry subjects as follows: theory of foundry processes, moulding materials, metallurgy and technology of casting alloys, foundry equipment, expertise of casting defects, etc. From 1994 the students of the bachelor s study programme of the art foundry specialization are newly trained. Within it the students attend the lecture and training courses aimed at the bases of natural sciences, foundry subjects, and art knowledge and skills. The Department is extended at present with the Institute of progressive technologies in automobile industry that guarantees the teaching of a new bachelor s study programme called Materials and technologies for automobile industry. The Department employs 3 professors, 2 senior lecturers, 8 assistant lecturers, programu Materiály a technologie pro automobilový průmysl. Na katedře slévárenství působí 3 profesoři, 2 docenti, 8 odborných asistentů a 6 administrativních a technických pracovníků, kteří se kromě výuky zabývají vědecko-výzkumnou činností v rámci různých domácích a mezinárodních projektů a úzce spolupracují s jinými školami, výzkumnými pracovišti a se slévárnami. Do této činnosti se zapojují i studenti tříletého doktorského studia. K tomu slouží laboratoře pro zkoumání formovacích materiálů a chování kovů za vysokých teplot. Součástí katedry je slévárenská dílna s modelárnou, formovnou a tavicími pecemi. V současné době je dokončena laboratoř technologie stavby automobilů, zahrnující technologie svařování, technologie montáže a pracoviště pro stavbu a vývoj automobilových podvozků a rámů. Na katedře slévárenství během její existence absolvovalo více než 850 slévárenských inženýrů, 45 kandidátů věd a doktorů Ph.D. a nesmíme zapomenout na 60 bakalářů uměleckého slévárenství. and 6 office workers and technicians which are engaged, besides teaching, in scientific and research activities in the framework of different inland and international projects and they closely collaborate with other universities, research institutions, and with foundries. Students of the three year s PhD study programme are involved in that activity too. Laboratories for the research of moulding materials and of behaviour of metals under high temperatures serve to it. A foundry workshop with a pattern shop, a moulding shop, and melting furnaces is a part of the Department. A laboratory of an automobile design technology including welding technologies, assembling technologies, and a workshop for construction and development of automobile chassis and frames is finished at present. More than 850 foundry engineers and 45 PhD students graduated from the Foundry Department during its existence; 60 bachelors of the art foundry specialization cannot be forgotten too. česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

19 Milan Němec ČVUT v Praze česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie odbor slévání doc. Ing. Milan Němec, CSc. Fakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nejstarší civilní technické univerzity ve střední Evropě. Její vznik spadá do roku 1707, kdy začala organizovaná výuka inženýrských disciplín v českých zemích. V roce 1802 byl založen Český stavovský polytechnický institut; v roce 1863 byl vydán Organický statut školy, který vstoupil v plat- CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Manufacturing Technology Department Casting Division doc. Ing. Milan Němec, CSc. Faculty of Mechanical Engineering of CTU in Prague is a part of the oldest civil technical university in Central Europe. It was founded in 1707 when the organized teaching of engineering disciplines in lands of the Czech Crown started. In 1802 the Czech Professional Polytechnic Institute was founded; in 1863 the College Organic Statute was published which entered into force in the 1863/1864 session. That year is therefore considered a year of starting the mechanical engineering studies at the Prague University of Technology and also a year of origin of the Faculty of Mechanical Engineering. From the beginning the metallurgy was taught as a part of different subjects of study and in the course of years at different chairs, departments, and institutes. Teaching of foundry specialization is included in the Manufacturing Technology Department at present. The Department is further on divided in divisions as follows: casting, forming, welding, and the surface treatment division. It is necessary to mention the distinguished foundry personalities acting here in the past: prof. Ing. Jan Plachý, CSc., the founder of the foundry specialization at the Faculty of Mechanical Engineering (1958), and prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc., the later chancellor of the CTU in Prague. All students of the Faculty of Mechanical Engineering are acquainted with foundry technology in the first class and subsequently in the second one. More profound study of problems of foundry technologies follows in study programmes of the third class within the bachelor s study programme of mechanical engineering and management and in the fourth and fifth classes of the master s study programme of manufacturing engineering. From usual number of 90 graduates annually 10 of them are foundry specialized. Till the end of nineties the Foundry Division of the Institute engaged largely in ferrous alloys for castings, spheroidal graphite cast iron in particular. In recent years it enlarges the field of interest and research in the sphere of Al and Mg alloys and it aims at nost v akademickém roce 1863/1864. Tento rok je tedy považován za rok vzniku strojnických studií na pražské technice a také za rok vzniku Fakulty strojní. Hutnictví patřilo od počátku k vyučovaným oborům v rámci různých předmětů a v průběhu let na různých stolicích, katedrách a ústavech. V současnosti je výuka slévárenství zařazena do Ústavu strojírenské technologie. Ten je dále členěn na odbory: slévání, tváření, svařování a odbor povrchových úprav. Z významných osobností slévárenského odboru, které zde působily, je třeba zmínit prof. Ing. Jana Plachého, CSc., zakladatele zaměření slévárenství na Fakultě strojní (1958), a prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc., pozdějšího rektora ČVUT v Praze. Se slévárenskou technologií jsou seznámeni všichni posluchači Fakulty strojní v prvním a druhém ročníku. Hlubší studium problematiky slévárenských technologií následuje v osnovách předmětů 3. ročníku, v rámci bakalářského studijního oboru Strojírenská technologie a management a ve ročníku magisterského oboru Výrobní inženýrství. Z obvyklého počtu 90 absolventů těchto oborů je ročně 10 se zaměřením na slévárenství. Slévárenský odbor ústavu se do konce 90. let zabýval převážně slitinami železa na odlitky, zejména LKG. V posledních letech rozšiřuje oblast zájmu a výzkumu do sféry slitin Al a Mg a zaměřuje se také na progresivní slévárenské technologie. Slévárenský odbor tvoří dva docenti, tři odborní asistenti, dva doktorandi a jeden technik, kteří se vedle výuky zabývají i výzkumnou činností v rámci různých projektů a grantů. Ústav strojírenské technologie spolupracuje s dalšími technickými univerzitami, odbornými institucemi a průmyslovými podniky v ČR i v zahraničí. Díky těmto aktivitám vzniklo unikátní slévárenské pracoviště vybavené sklopnou odporovou elektrickou pecí PTS100/11Mg umožňující tavení a odlévání slitin Mg. Vybavení slévárenských laboratoří ústavu: středofrekvenční indukční elektrická pec ISTOL 0,04 a ACEC, 2 tavicí odporové elektrické pece, elektrické odporové pece pro tepelné zpracování, pec pro sušení forem atd. Funguje zde i laboratoř pro zkoušení formovacích směsí a metalografická laboratoř, vybavená laserovým konfokálním mikroskopem Olympus LEXT OLS Nově vybudované Centrum technologických informací a vzdělávání, vybavené dokonalou audiovizuální technikou, umožňuje pořádání nejen odborných postgraduálních kurzů, ale i kurzů pro veřejnost v rámci univerzity třetího věku aj. progressive foundry technologies too. The Casting Division is formed by two senior lecturers, three assistant lecturers, and one technician which besides teaching are also involved in research activities in the framework of different projects and grants. The Manufacturing Technology Department collaborates with other universities of technology, specialized institutions, and industrial plants in the Czech Republic and abroad. A unique foundry workplace equipped with a tilting resistance furnace PTS100/11Mg making possible to melt and cast Mg alloys has been formed thanks to those activities. Foundry laboratories of the Institute are equipped with a middle-frequency induction electric furnace ISTOL 0.04 and ACEC, two melting electric resistance furnaces, electric resistance furnaces for thermal treatment, a mould drying oven etc. A laboratory for testing of moulding mixtures and a metallographic laboratory equipped with a laser confocal microscope Olympus LEXT OLS 3000 are available too. A newly built Centre of technological information and education equipped with perfect audiovisual technique enables to organize not only specialized postgraduate courses but also the courses for the public in the framework of the Third Age University etc Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

20 T U v Liberci Iva Nová Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie, oddělení strojírenské metalurgie prof. Ing. Iva Nová, CSc. Technická univerzita v Liberci se nachází na severu Čech, byla založena v roce 1953 a tvořila ji jen Fakulta strojní. Tato fakulta měla školit inženýry pro automobilový Technical university of Liberec, Department of Engineering Technology, Division of Engineering Metallurgy prof. Ing. Iva Nová, CSc. The University of Technology in Liberec is situated on the north of Bohemia. It has been founded in 1953 and it was formed by the Faculty of Engineering at that time only. That Faculty was intended for preparing engineers for automobile industry of the Liberec region and the firm ŠKODA in Mladá Boleslav. Two more faculties have been founded later on; nowadays the University has six faculties attended by 8,000 students. The greatest faculty from founding the University is the Faculty of Engineering having more than 2,000 students at present. Three subjects are taught at that Faculty as follows: engineering technology, machine design, and control systems. The subject of engineering technology aimed at foundry industry and metallurgy has been founded already in 1953 and it has the longest history in the framework of the all University. All the time it was managed by reputable specialists in the foundry branch. The metallurgy and foundry aims are all the time developed according to the Czech industry needs. Foundry and metallurgy subjects are taught by specialists from the Engineering Technology Department. At first the research and training were aimed at the field of steel casting manufacture in shell moulds, later on in moulds with investment patterns. In the last century seventies the field of manufacture of highly accurate castings from aluminium alloys in plaster moulds was intensively researched. At the turn of eighties and nineties the research in the field of cyclic thermal stress of metal moulds with the aim of increasing their operating life was developed. Later on the problems of thermal relations between a casting and a mould with use of calculation průmysl Libereckého kraje a ŠKODU v Mladé Boleslavi. Později vznikly další fakulty; dnes má univerzita 6 fakult a navštěvuje ji studentů. Největší fakultou od založení univerzity je fakulta strojní, dnes s více než studenty. Výuka předmětů na této fakultě se provádí v rámci tří oborů: strojírenská technologie, konstrukce strojů a řídicí systémy. Obor strojírenská technologie se zaměřením na slévárenství a metalurgii byl ustaven již v roce 1953 a má nejdelší historii v rámci celé univerzity. Po celou dobu ho vedli uznávaní odborníci v oblasti slévárenství. Zaměření metalurgie a slévárenství se neustále rozvíjí podle potřeb českého průmyslu. Slévárenství a metalurgie je vyučována pracovníky katedry strojírenské technologie. Nejdříve byly výzkum a výuka zaměřeny do oblasti výroby ocelových odlitků litých do skořepinových forem, později do forem na vytavitelný model. V 70. letech minulého století probíhal intenzivní výzkum v oblasti výroby velmi přesných odlitků ze slitin hliníku v sádrových formách. Na přelomu 80. a 90. let se rozvíjel výzkum v oblasti cyklického tepelného namáhání kovových forem s cílem zvýšení jejich životnosti. Později byla řešena problematika tepelných poměrů mezi odlitkem a formou s využitím výpočtových simulačních programů tuhnutí a chladnutí odlitků. V současné době je výzkum zaměřen do pěti oblastí: výroba tenkostěnných odlitků z litiny s červíkovitým grafitem, výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem křemíku, sledování dilatačních změn odlitků ze slitin hliníku a zinku při jejich tuhnutí, porozita a rozměrová přesnost odlitků vyrobených tlakovým litím a sledování plynotvornosti jádrových a formovacích směsí při jejich ohřevu. Výuka studentů je prováděna ve třech stupních (bakalářské, magisterské a doktorandské studium). Základními předměty jsou Technologie slévání, Teorie slévání, Slévárenské formy, Metalurgie slévárenských slitin, Zařízení sléváren a Rozměrová přesnost odlitků. Výuka je realizována ve spolupráci s různými firmami, např. hutní provozy ŠKO- DA Auto Mladá Boleslav; pro tyto firmy jsou řešeny diplomové a doktorské práce. Za celé období bylo vyškoleno v oblasti slévárenství 25 bakalářů, 950 inženýrů a 16 Ph.D. simulation programmes of solidification and cooling of castings were solved. The research is aimed at five fields at present as follows: manufacture of thinwalled castings from compacted graphite cast iron, manufacture of castings from spheroidal graphite cast iron with higher silicon content, study of dilatation changes of castings from aluminium and zinc alloys during their solidification, porosity and dimensional accuracy of die castings, and study of gas forming in core and moulding mixtures during heating them. Students are trained in three grades (bachelor s, master s, and PhD degree). Basic subjects are as follows: Founding technology, Founding theory, Foundry moulds, Metallurgy of foundry alloys, Foundry equipment, and Dimen-sional accuracy of castings. Training is realized in collaboration with different firms as e.g. metallurgical plants of ŠKODA Auto Mladá Boleslav; graduation theses and academic dissertations are elaborated for those firms. 25 bachelors, 950 engineers, and 16 PhD graduated the foundry specialization during the all time. česk á republik a slévárenst ví / czech republic foundry industry Slévárenst ví. LV I I. k věten čer ven

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS Second School Year CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS 1. Casting Casting is a production method for complicated components. A melted metal or other material is casted into a mould. There are two basic

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Ing. Marcela Příhodová vedoucí oddělení Oddělení podpory vazby OPPIK na komunitární programy Smart služby pro rozvoj

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více