Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Podpořit ANO/ Navrhovaná částka podpory Projektová řešení - neziskové organizace a dětské domovy 1 Blízký soused o.s. NNO 3 Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín O.s. Blízký soused se věnuje volnočasovým aktivitám romských dětí ze sociálně vyloučených oblastí. Tato žádost je zaměřena na děti v PP u příbuzných (babičky, tety). Sourozenecké skupiny dětí v PP jsou velké (až 8 dětí) a děti většinou nechodí na žádné kroužky a prázdniny tráví doma. Přitom právě volnočasové aktivity jsou jedinečnou a možná jedinou příležitostí, jak děti seznámit s "naším světem" hodnotovým a společenským systémem. Pro romské babičky je prakticky nemožné najít např. na internetu nějakou ,00 organizaci, která by jim pomohla. Tyto děti tedy trpí , několikanásobným vyloučením: etnickým (jsou romové), ekonomickým (rodiny obvykle nehospodaří standardně s penězi), rodinným (děti nežijí s otcem a matkou), sociálním (pohybují se jen v rámci své komunity, mají malý všeobecný rozhled a slovní zásobu). Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (akce, víkendovky, letní tábor), které by děti motivovaly, aby se pokusily získat vzdělání a do našeho světa se smysluplně zapojily. Finanční prostředky by byly využity na projekt "Barevné prázdniny", který je určen dětem vyrůstajícím v ústavní péči, a majícím tak ne vlastní vinou ztížený start do života. Cílem je dopřát těmto dětem prázdniny plné zábavy, legrace, pohybu, her a nových kamarádů prostřednictvím pobytů na letních dětských táborech. Přínosem , , projektu je i fakt, že děti budou trávit svůj prázdninový čas mimo DD bez přítomnosti svých tet a strejdů, se kterými jsou v kontaktu po celý rok a naváží nové vztahy mimo DD. ANO ,00 6 Dětský domov a Školní jídelna Ostrava-Slezská Ostrava Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Začínáme s keramikou". Předmětem žádosti je úhrada nákladů za vybavení keramické dílny v DD. Keramická dílna dětem nabídne volnočasovou aktivitu, která bude pomáhat při výchově, vzdělávání a bude pro děti něčím novým. Další výhodou je, že je vhodnou aktivitou pro všechny děti bez rozdílu věku , , ANO ,00 7 Fond ohrožených dětí NNO Finanční prostředky by byly využity na v rámci projektu "Společně sportujeme a tvoříme". V plánu je realizace 10ti akcí (sportovních, terapeutických, tvůrčích dílen), které nabídnou dětem z pěstounských rodin možnost smysluplného využití volného času, rozvoje osobnosti, motivace k provozování sportovních a jiných zájmových činností, zvýšení sebevědomí atd.. Dalším přínosem je i možnost setkávání celých pěstounských rodin a sdílení společných témat a problémů , , Dětský domov Husita o.p.s. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity dětí z DD v době jarních a letních prázdnin - pobyt na horách, sportovní aktivity pořádané školou, letní tábory - pro celkem 14 dětí z DD , , ,00 ANO ,00 12 Dětský domov Moravská Třebová Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Samostatné bydlení". Jedná se o detašované pracoviště DD - byt 3+1, který poskytuje zázemí klientům DD a slouží ke zkvalitnění přípravy na jejich samostatný život. Předmětem žádosti je konkrétně pokrytí nákladů za nájemné , , ANO ,00

2 13 Dětský domov Bojkovice pro děti z DD. Základním cílem je realizace 14 ti denního tábora se zajímavým programem v atraktivní lokalitě Lipensko v osadě Bližná pro děti, které by jinak trávily celé prázdniny v DD. Pobyt bude ,00 zaměřený na relaxaci, zábavu, rozvoj schopností, dovedností, poznání , nových oblastí a upevnění vztahů mezi dětmi v jiném prostředí, ale také navázání nových přátelských vztahů mezi dětmi z rodin a jiných DD. Předmětem žádosti je konkrétně příspěvek na dopravu a stravu. ANO ,00 15 Dejme dětem šanci o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity na úhradu nákladů na vzdělávání pro 2 dívky v ústavní péči. Jedná se o dívku z DD Dolní Čermná, studentku 3. ročníku SŠ se zaměřením na pečovatelskou činnost v Moravské Třebové. Druhou dívkou je studentka prvního ročníku oboru servírka SŠ obchodu a služeb v Žamberku. Požadované prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s ubytováním na internátu, kurzovným, cestovným, nákupem školních pomůcek a prospěchovým stipendiem , , ANO ,00 19 Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Peníze všude kolem - peníze nejsou můj nepřítel". Cílem je motivovat děti k finanční zodpovědnosti a zvyšovat jejich finanční gramotnost. Děti budou mít možnost během šestidenního pobytu vyzkoušet a prožít formou situačních scének a her skutečné životní situace, které mohou nastat a kdy bude potřeba "správně" se rozhodnout, uvědomit si rizika svých špatných rozhodnutí, co platit musíme, co v danou chvíli není důležité koupit, kde se obracet o pomoc, co jsou příjmy a výdaje, co jsou dobré a špatné dluhy, jak šetřit a zabezpečit se na "horší" časy, co jsou sociální (ne)jistoty). Do projektu budou zapojeny děti z DD Loreta Fulnek, DD Lichnov a DD Melč , , ANO ,00 20 Dětský domov Uherské Hradiště Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Nejmilejší koncert". Jedná se o celostátní přehlídku zájmové umělecké tvorby dětí z DD z ČR. Závěrečné celostátní přehlídce uměleckých aktivit, letos pořádané na hradě Karlštejn, předcházejí tzv. regionální kola, kde děti dle věkových kategorií soutěží v oboru pěveckém, hudebním, tanečním a literárně dramatickém. Do celostátního kola postupují dále na základě rozhodnutí odborné poroty. Vzhledem k dlouholeté tradici není celostátní přehlídka jen výhradně soutěží. Jedná se o společenskou zábavnou akci pro děti, prostřednictvím které se děti z dětských domovů setkávají, vzájemně se poznávají, navazují nová přátelství. Předmětem žádosti je pokrytí nákladů za pořízení věcných darů pro soutěžící , , Dětský domov Znojmo Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní ozdravný turistický pobyt v Jeseníkách. Bohužel ne všechny děti mají to štěstí opustit v době letních prázdnin DD, proto chce DD dětem umožnit týdenní pobyt v horském prostředí. Pobyt na čerstvém vzduchu spojený s aktivním pohybem zcela jistě podpoří imunitu dětí a celkově pozitivně přispěje k jejich zdravému vývoji , , ANO ,00 30 Diagnostický ústav pro mládež Finanční prostředky by byly využity na úhradu za realizaci tří víkendových a dvou týdenních zážitkových pobytů pro 15 klientů výchovné skupiny. Pobyty umožní pokračovat v terapeutické práci s klienty, ohroženými sociálně patologickými jevy, respektive ve většině případů je již vykazujícími. Změna prostředí a program, vycházející z principů zážitkové pedagogiky umožní lepší integraci do skupiny a nabídne širší možnosti práce na změně postojů a chování klientů , , ANO ,00 42 Farní charita Dvůr Králové nad Labem NNO Finanční prostředky by byly využity na pořízení vybavení do herny Centra pro rodiny Klubko. Herna bude sloužit k realizaci volnočasových aktivit dětí a společných programů pro celé pěstounské rodiny. Kromě relaxačních aktivit bude v rámci centra nabídnuta též možnost doučování, realizace speciálních terapií (artefiletika, muzikoterapie, dramaterapie, herní terapie) a sportovního vyžití , ,

3 43 Sdružení pěstounských rodin NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Sprache kennt keine Grenzen II", jehož záměrem je zorganizovat letní tábor pro děti z náhradních rodin spojený s výukou německého jazyka. Tento projekt má navázat na loňský projekt s názvem "Sprache kennt keine Grenzen". Letní tábor plánovaný na srpen 2013 by měl dětem pomoci prohloubit a rozšířit získanou jazykovou dovednost. Kromě výuky ve skupinkách s pomocí her a obrázků se ukázala být ideální forma celotáborové hry. Při řešení úkolů a her si děti opakují naučenou slovní zásobu a fráze. Přínosná je také kombinace vzdělávání, sportovních a výtvarných činností a situování velké části aktivit do venkovních prostor a volné přírody , , Dětský domov Rovečné 40 Finanční prostředky by byly využity na dofinancování částky na nákup elektronických kláves pro chlapce navštěvujícího ZUŠ. Nákup kláves umožní chlapci smysluplné trávení volného času, rozvoj emocionálních a sociálních dovedností, prohloubení pozitivního vztahu k hudbě, zvýší jeho sebevědomí, schopnost zažít úspěch. Chlapec je od narození v ústavní péči (KÚ, DD), kontakt s biologickou rodinou neexistuje, špatně navazuje kamarádské vztahy, na učilišti a na domově mládeže se nezačlenil do kolektivu. Chlapec byl zamlklý, uzavřený, znuděný, ale od chvíle, kdy začal navštěvovat ZUŠ se situace zlepšila. Pořízením kláves by měl možnost častěji cvičit nejen na domově mládeži při středním odborném učilišti, ale také o víkendech v DD , , Sdružený dětských SOS vesniček NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Krok do historie". Cílem projektu je přivést dospívající mladé lidi z NRP k aktivnímu vnímání svého okolí, poznávání kulturně historických souvislostí a umožnit jim zajímavou formou najít témata, při kterých rozvoj znalostí není nuda. Hlavním programem projektu je výprava po stopách židovské kultury v naší zemi, tj. do památníku Terezín a do hlavního města Prahy, navíc spojená s divadelním zážitkem. Naplněním cíle dojde k podpoře mladých lidí v pocitu sounáležitosti a k větší míře jejich empatického jednání. Přínos projektu spočívá také v možnosti ukázat mladým lidem, že vzdělávání není jen nuda. Naopak může být poutavé, zvyšuje možnosti pro budoucí uplatnění na otevřeném trhu práce a přispívá k většímu obecnému přehledu o dění kolem nás a vnímání v souvislostech , , Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Finanční prostředky by byly využity na nákup ipadu pro dítě postižené autismem, trvale umístěné v DD. Chlapcova schopnost komunikovat je omezená, verbálně nekomunikuje vůbec. ipad by byl využit jako alternativní komunikační prostředek - tento typ přístroje je využíván u klientů s mentální retardací a PAS. Zakoupení přístroje umožní využití aplikací sestavených právě pro děti s autismem , , Dětský domov Melč Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Zdravě žít, cvičit a neublížit si". Do nově zřízené fitness posilovny v DD je třeba proškoleného trenéra, který při cvičení odborně povede děti a bude je učit správným technikám cvičení tak, aby si neublížili a cvičení plnilo své poslání, tj. zdravý pohyb a zdravý životní styl. Zároveň by se z finančních prostředků pořídilo i vstupné do fitness centra v Opavě v rámci podpory socializace dětí a klientů DD , , Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Canisterapie a aktivity s mini poníkem jako prostředek aktivizace dětí v dětském domově". U dětského klienta žijícího v ÚZ často dochází k nedostatečné saturaci základních potřeb dle definice A. Maslowa. Canisterapie pozitivně ovlivňuje emoční prožitek dětí, nabourává stereotypní strukturu dne a aktivizuje děti k plnohodnotnému trávení volného času. Pes jako ko-terapeut je motivačním prostředkem, který , , přispívá k navázání či prohloubení sociálních kontaktů. Díky rozšíření canisterapie o přítomnost poníka (DD v Písku), má dítě možnost si vybrat zvíře, které se více hodí k jeho charakteru. Děti tak mohou navázat kontakt se zvířetem, které se v jejich běžném životě doposud nevyskytovalo. Projekt bude realizován v DD Písek, DD Staňkov a DD Horní Čermná. ANO 6 000,00

4 50 Audabiac NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "S Audabiacem a Bleděmodrým Petrem do Jizerek". Náplní projektu jsou letní prázdninové pobyty, během nichž budou probíhat umělecké aktivity pro děti z DD. Projekt se zaměřuje především na děti, které by jinak trávily prázdniny v DD. Přínosem projektu bude rozvoj kreativity, tvůrčí fantazie, motivace a zvyšování sebevědomí na základě prožitku úspěchů a přijetí dětí, které žijí mimo biologickou rodinu. Velké množství dobrovolníků, zapojených do projektu, umožňuje rovněž individuální přístup ke každému dítěti, kterého se dětem v DD nemůže v takové míře dostávat , , o. s. Snílek NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Chci to umět". Projekt je zaměřen na získání sociálních dovedností dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově a získání těchto dovedností je nezbytné v rámci jejich přípravy na opuštění ústavního zařízení. Projekt, který bude realizován formou vzdělávacích pobytu a je určen pro DD Libereckého kraje, se zejména zaměřuje na oblast finanční gramotnosti a s ní související problematiku , , ANO ,00 57 Tábor A JE TO o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity na úhradu za asistenta pedagoga pro dívku v PP, která trpí praktickou slepotou a ráda by se po roce opět zúčastnila letního dětského tábora. Bez přítomnosti asistenta pedagoga by se dívka vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zúčastnit nemohla. Předmětem žádosti je ubytování a strava asistenta pedagoga , , Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Střední škola, Základní škola a Školní jídelna Počátky Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Šikovné ruce v parku aneb přijďte za námi". Projekt je zaměřen na bourání bariér mezi dětmi s těžkými poruchami chování a jejich okolím a jeho náplní je realizace dne otevřených dveří, během něhož budou moci dívky z tohoto zařízení předvést návštěvníkům nejen co dokáží (rukodělné aktivity, kuchařské dovednosti, sportovní a kulturní aktivity apod.), ale také, že se neliší od svých vrstevníků mimo zařízení. Jako odměnu za realizaci akce chce ÚZ dětem nabídnout jednodenní výlet (po rodinných a výchovných skupinách) a jednodenní školní výlet. Financování tohoto výletu je předmětem žádosti , , SES Sebe Spolu NNO Finanční prostředky by byly využity na SES FUN ART WEEKEND - výtvarně zaměřený víkendový zážitkový pobyt, jehož základem jsou malířské výtvarné dílny. Kurz je určen 15ti teenagerům z DD. V rámci projektu budou vytvořeny pod odborným vedením velkoplošné olejomalby. Projekt pokračuje v cyklu úspěšných akcí SES FUN ART uskutečněných v letech 2009 až 2012, kde se výtvarné workshopy staly nejúspěšnějším programem a olejomalby na velkoformátových plátnech umožnili autorům mimo jiné finanční zisk , , Soukromý dětský domov SOS 92 o.p.s. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "S pomocí to zvládnu", konkrétně na mzdu speciálního pedagoga/logopeda, který bude zajišťovat speciálně pedagogickou a logopedickou péči pro děti z DD a dále na pořízení vzdělávacích programů na PC. Péče speciálního pedagoga není hrazena zdravotní pojišťovnou a současné finanční možnosti DD neumožňují z přidělované dotace hradit specializovanou péči. Většina dětí přichází do zařízení s logopedickou vadou a zároveň má diagnostikovanou specifickou poruchu učení. V tuto chvíli se jedná o 10 dětí, které by tuto péči potřebovaly. To děti znevýhodňuje v jejich postavení ve vrstevnické skupině-třídě. Cílem projektu je tedy rozšířit současnou péči a speciální službu , , Dětský domov Kašperské hory "Oříšek" Bližná. Děti z DD byly již 2x,na táboře se jim moc líbí. Kvůli omezeným finančním možnostem DD se děti účastní zejména akcí DD, kde se setkávají s ostatními dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Zúčastnit se tábora s dětmi z běžných rodin je pro ně velmi přínosné. Navazují nové kontakty, lépe se socializují , ,

5 71 Centrum pro náhradní rodinnou péči o.s. NNO Finanční prostředky by byly využity na náklady spojené s doučováním a volnočasovými aktivitami pro děti v PP. Projekt je určen dětem v PP v Ústeckém nebo v Libereckém kraji od předškolního věku do dospělosti. Cílem programů je pravidelná a systematická práce s dětmi. V rámci projektu bude poskytnuto cca 200 hodin pravidelného systematického doučování měsíčně. Do projektu je v plánu zapojit 20 dětí v pěstounských rodinách. Kromě doučování budou připraveny tři celodenní volnočasové rozvojové programy pro děti , , o.s. Barry a spol. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Práce je dar". Projekt se zabývá vytvořením podmínek pro dobrou profesní orientaci a pro vhodnou volbu budoucího povolání obyvatel Domu na půl cesty "Barry". Zaměřuje se také na zlepšení podmínek pro výuku řemesel a manuální zručnost tak, aby byli motivováni se v těchto oborech vzdělávat. Aktivity projektu mají za cíl pomoci klientům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Cílů chce projekt dosáhnout prostřednictvím inovativních metod a přístupů, které spočívají v možnosti praktických zkušeností s vybranými profesemi , , Dětské centrum Zlín Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Play wisely". Projekt u dětí eliminuje pozdější problémy s učením, koncentrací, ADHD, stimuluje základní rozumové a pohybové schopnosti, zvyšuje efektivitu pozdějšího vzdělávání atd. Do centra bude pravidelně docházet lektorka, děti budou rozděleny do skupin dle věku a s přihlédnutím k individuálním potřebám , , Múzy dětem o. s. NNO 80 Náhradní rodiny Ústeckého kraje o. s. NNO 85 o.s. Letní dům NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Múzy dětem". Jedná se o celodenní motivační návštěvy zařízení náhradní výchovy - prostřednictvím přesně zacílených tvůrčích dílen se špičkovými lektory jednotlivých múzických oborů je u dětí objevován a oživován jejich tvůrčí a osobnostní potenciál a objevený talent je dále rozvíjen. Škála interaktivních činností zahrnuje dílny dramaterapie, muzikoterapie i arteterapie a působí na klienty samotné i na změnu klimatu v jejich domovských zařízeních. Nabídka obsahuje i sportovní náplň formou nového sportu woodkopf rozvíjejícího motorické schopnosti klientů a účinně pomáhá dětem s poruchami soustředění. Návštěvy mají také integrační charakter účast děti z okolí. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně II". Děti v NRP často trpí stresem a deprivacemi. Projekt proto nabízí možnost kvalitně a smysluplně strávit čas formou výuky jízdy na koni. Během doby, kdy se budou děti věnovat výuce jízdy na koni mají pěstouni možnost setkávání a sdílení společných témat a problémů. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů". Projekt reaguje na situaci dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají v DD. Skrze sociálněterapeutické pobyty a individuální psychoterapii tvořivě rozvíjí osobnost dětí a jejich sociální a komunikační dovednosti, posiluje jejich sebe přijetí a vede je k soběstačnosti. Projekt je realizován dlouhodobě a snaží se o systematickou a kontinuální práci s konkrétními dětmi. V rámci projektu se uskuteční 4 sociálněterapeutické pobyty, 30 psychoterapeutických setkání a 6 návštěv DD , , , , , , o.s. Okna NNO Finanční prostředky by byly využity na pokrytí nákladů spojených s doprovázením pěstounských rodin. V rámci doprovázení chce o.s. rodinám poskytovat doučování a služby speciálního pedagoga, který bude pracovat na odstranění poruch učení, speciální pedagog bude úzce spolupracovat s pěstouny. V rámci projektu proběhnou dvě vzdělávací víkendová setkání pro pěstouny , ,

6 87 Dětský domov a Školní jídelna Praha 9 -Klánovice Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Rodinné léto Dětského domova Klánovice ve znamení vzdělávání, poznávání a odpočinku". Jeho náplní je realizace letní rekreace pro každou z šesti rodinných skupin DD. V plánu je zapojit do letních aktivit bývalé klienty DD, kteří úspěšně zvládli přechod do pěstounské péče, v rámci pobytů nabídnout klientům DD volnočasové aktivity rozšiřující jejich obzory, umožňující sportovní vyžití a v neposlední řadě nabízející plnohodnotný odpočinek. Rovněž se počítá s možností během letních měsíců poskytnout klientům DD možnost zlepšení prospěchu nabídkou vhodného doučování , , PO Celkem , ,00 Fyzické osoby - pěstouni a studenti 2 Ludmila Kuchtová P a nákup jízdního kola celkem pro 4 děti v PP , , Jiří Kubát P 5 Iva Gregorová P 8 Pavla Vodehnalová P 9 Zdenka Vinklárková p 11 Yveta Kovářová P pro 8 dětí v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity (karate, plavání) a nákup sportovního vybavení pro 1 dítě v 5 000, , PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurz jezdectví a péče o koně pro 1 dítě v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu školného za 2. pololetí na soukromé škole pro 1 dítě v PP - studentku 1. ročníku oboru 5 000, , kosmetička., volnočasové aktivity a nákup školních pomůcek pro celkem 5 dětí v , , PP. ANO ,00 ANO 3 000,00 ANO ,00 Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné, cestovné a 14 Bohumír Bohatec P volnočasové aktivity (sportovní dramatický kroužek, hudební , , kroužek, fotbal) celkem pro 7 dětí v PP. ANO ,00 16 Milada Vinterová P 17 Hana Ježová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za nákup školních pomůcek a dále na úhradu nákladů spojených se zájezdem 5 000,00 dechových nástrojů do Španělska pro dívku v PP své babičky. Dívka , se v ZUŠ učí hře na příčnou a zobcovou flétnu, což se jí velmi daří. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné na hudební obory v ZUŠ a pronájem hudebních nástrojů pro 3 děti v PP , , ANO 4 125,00 18 Eva Kábrtová P s výukou angličtiny pro 1 dítě v PP , , Lenka Rysová P 22 Andrea Lazarčíková P Finanční prostředky by byly využity na pořízení tanečního kostýmu pro dívku v PP, která již třetím rokem navštěvuje taneční hodiny TJ 650, , Rindendo Hlinsko. Finanční prostředky by byly využity úhradu za volnočasové aktivity (skaut, fotbal, plavání) a nákup sportovního vybavení pro celkem , , děti v PP. ANO 650,00 ANO 7 150,00 23 Klára Hesounová Měkutová P 24 Zdeňka Audová P 25 Petra Egnerová P Finanční prostředky by byly využity na vybavení dětského hřiště (prolézačková sestava, stůl na stolní tenis) pro 3 děti v PP , , Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (muzikoterapie, léčebně rehabilitační pobyt, letní tábory, rybářský 9 500,00 kroužek, školní klub, modelářský kroužek, florbal) celkem pro 2 děti v , PP. (křesťanský + přírodovědný) pro 1 dítě v PP , , ANO 4 700,00 ANO 2 000,00

7 27 RNDr. Miloslava Striová P 28 Olga Ejemová P (skautský, farní, tábor s výukou anglického jazyka) a nákup jízdních , , kol pro celkem 5 dětí v PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní táborové pobyty, english camp a kurz výtvarných technik celkem pro 4 děti v , , PP. ANO 3 000,00 ANO 2 800,00 29 Jarmila Szkipalová P pro 3 děti v PP , , Ludmila Wallová Průšová P 32 Olga Hrubešová P 33 Irena Schmiedová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za náklady spojené s dovolenou pěstounské rodiny se dvěma dětmi v PP. Konkrétně je ,00 předmětem žádosti pokrytí nákladů za cestovné, ubytování, vstupné , a poplatky za sportovní aktivity. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurz německého jazyka a školné v ZUŠ (hudební obory) celkem pro 5 dětí v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu za úhradu za letní dětské tábory a letní pobyt pro rodiny s dětmi v NRP celkem pro , , děti v PP. ANO ,00 ANO 2 800,00 34 Jindřiška Votoupalová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v PP , , Jitka Hahnová P pro 2 děti v PP , , Jana Pražanová P Finanční prostředky by byly využity na zajištění respitních služeb pro pěstounku formou hlídání malého dítěte v PP. Respitní služby jsou potřebné v rámci podpory zlepšení zdravotního stavu pěstounky , , ANO 4 940,00 37 Kateřina Slavíková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní ozdravný pobyt v Chorvatsku pro 3 děti v PP, který by vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí (alergie, astma) podpořil jejich zdravý vývoj , , Kamila Veselá P 39 Emil Horák P pro 1 dítě v PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za zakoupení kytary pro 1 dítě v PP. Dívka dochází do ZUŠ, kytaru si však doposud pouze v ZUŠ půjčovala , , , , Růžena Machanová P pro 2 děti v PP , , Karolína Hovorková P pro 1 handicapované dítě v PP , , Blanka Nováková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní tábory s turistickou a výtvarnou tématikou pro 3 děti v PP , , Kovářová Ilona P, poznávací pobytové zájezdy, nákup rybářského vybavení a jízdního kola pro celkem 3 děti v PP , , ANO 3 295,00 52 Jana Danešová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za pořízení skluzavky s houpačkami pro 2 handicapovaná děvčata v PP, jejichž možnosti pohybu jsou díky jejich zdravotnímu stavu velmi omezené , , Lucie Žáková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za taneční kroužek pro 1 dítě v PP , , Mgr. Mária Šátková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity (letní včelařská škola, letní tábor s hipoterapií, letní sdružení mládeže) pro 2 chlapce v PP , , Zdenka Svitáková P pro 3 děti v PP , ,

8 58 Šárka Ježíková P pro 1 dítě v PP , , ANO 4 900,00 59 Iveta Rychtecká P pro 1 dítě v PP , , ANO 4 900,00 60 Alena Michalčáková P pro 4 děti v PP , , Emilie Waliczková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za pořízení trampolíny a bazénu pro 3 děti v PP , , Viktor Nedbal P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné, open card a vzdělávací kurzy v oboru kuchař-číšník pro 1 dívku v PP , , Ing. Ivo Sysala P Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (zpěv, klavír, stolní tenis) a školné na VOŠ pro celkem 5 dětí v PP , , ANO ,00 68 Dagmar Seitlová P Finanční prostředky by byly využity na nákup didaktických pomůcek Montessori pro 2 autistické děti v PP. Jedno z dětí je kvůli špatné aklimatizaci v ZŠ vzděláváno formou domácího vyučování, které není financováno státem a je plně v režii pěstounů , , ANO 9 500,00 69 Iva Kaplanová P pro 4 děti v PP , , Věra Kuňáková P Finanční prostředky by byly využity na nákup notebooku a úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v PP , , Olga Zieglerová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za ozdravný pobyt u Jaderského moře pro 3 děti v PP. Pobyt u moře by pozitivně přispěl k zdravému vývoji dětí, které trpí ekzémy a respiračními potížemi , , Naděžda Marková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu cestovného do školy, letního tábora, kursovného v taneční škole a školného v ZUŠ celkem pro 3 děti v PP , , ANO ,00 76 Bohumil Běloch P pro 3 děti v PP , , Petr Čermák S Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurs autoškoly pro chlapce, žijícího v DD Korkyně. Chlapec letos bude skládat maturitní zkoušku na SOŠ a řidičský průkaz by využil pro lepší uplatnění na trhu práce , , Marta Klemešová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení pokojíčku pro 1 dívku v PP. Pořízení vybavení umožní dívce lepší podmínky pro školní vzdělávání , , Vladimíra Gubaničová P pro 4 děti v PP , , Lenka Švestková P a volnočasové aktivity (ZUŠ hudební, výtvarný, dramatický obor) a pořízení interaktivních pomůcek pro celkem 5 dětí v PP , , ANO ,00 83 Bc. Daniela Majetna P Finanční prostředky by byly využity na letní dětské tábory a nákup trampolíny pro 2 děti v PP , , ANO 3 000,00 84 Dagmar Lipowská P Finanční prostředky by byly využity na úhradu školného v ZUŠ a pořízení keybordu Yamaha pro 1 dítě v PP , , ANO 1 000,00 FO CELKEM , ,00 PO + FO CELKEM , ,00

9 pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít stvrzující podpis člena grantové komise Jindra Hoblerová Michal Straka Dana Novohradská Radka Melišíková Petra Mudrochová Sylva Kozelková Alena Klaassenová Terezie Sverdlinová Monika Páleníková Petra Zapletalová Gabriela Jindrová Kamila Trnková

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže Města Český v roce 2012 Výzva č. 1 Opatření č. 1 Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2010

NADACE ČEZ V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 1 NADACE ČEZ V ROCE 2010 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2010 3 Základní údaje 4 Orgány Nadace ČEZ k 24. 6. 2011 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Projekty Oranžové hřiště 8 Projekty

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více