Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Podpořit ANO/ Navrhovaná částka podpory Projektová řešení - neziskové organizace a dětské domovy 1 Blízký soused o.s. NNO 3 Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín O.s. Blízký soused se věnuje volnočasovým aktivitám romských dětí ze sociálně vyloučených oblastí. Tato žádost je zaměřena na děti v PP u příbuzných (babičky, tety). Sourozenecké skupiny dětí v PP jsou velké (až 8 dětí) a děti většinou nechodí na žádné kroužky a prázdniny tráví doma. Přitom právě volnočasové aktivity jsou jedinečnou a možná jedinou příležitostí, jak děti seznámit s "naším světem" hodnotovým a společenským systémem. Pro romské babičky je prakticky nemožné najít např. na internetu nějakou ,00 organizaci, která by jim pomohla. Tyto děti tedy trpí , několikanásobným vyloučením: etnickým (jsou romové), ekonomickým (rodiny obvykle nehospodaří standardně s penězi), rodinným (děti nežijí s otcem a matkou), sociálním (pohybují se jen v rámci své komunity, mají malý všeobecný rozhled a slovní zásobu). Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (akce, víkendovky, letní tábor), které by děti motivovaly, aby se pokusily získat vzdělání a do našeho světa se smysluplně zapojily. Finanční prostředky by byly využity na projekt "Barevné prázdniny", který je určen dětem vyrůstajícím v ústavní péči, a majícím tak ne vlastní vinou ztížený start do života. Cílem je dopřát těmto dětem prázdniny plné zábavy, legrace, pohybu, her a nových kamarádů prostřednictvím pobytů na letních dětských táborech. Přínosem , , projektu je i fakt, že děti budou trávit svůj prázdninový čas mimo DD bez přítomnosti svých tet a strejdů, se kterými jsou v kontaktu po celý rok a naváží nové vztahy mimo DD. ANO ,00 6 Dětský domov a Školní jídelna Ostrava-Slezská Ostrava Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Začínáme s keramikou". Předmětem žádosti je úhrada nákladů za vybavení keramické dílny v DD. Keramická dílna dětem nabídne volnočasovou aktivitu, která bude pomáhat při výchově, vzdělávání a bude pro děti něčím novým. Další výhodou je, že je vhodnou aktivitou pro všechny děti bez rozdílu věku , , ANO ,00 7 Fond ohrožených dětí NNO Finanční prostředky by byly využity na v rámci projektu "Společně sportujeme a tvoříme". V plánu je realizace 10ti akcí (sportovních, terapeutických, tvůrčích dílen), které nabídnou dětem z pěstounských rodin možnost smysluplného využití volného času, rozvoje osobnosti, motivace k provozování sportovních a jiných zájmových činností, zvýšení sebevědomí atd.. Dalším přínosem je i možnost setkávání celých pěstounských rodin a sdílení společných témat a problémů , , Dětský domov Husita o.p.s. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity dětí z DD v době jarních a letních prázdnin - pobyt na horách, sportovní aktivity pořádané školou, letní tábory - pro celkem 14 dětí z DD , , ,00 ANO ,00 12 Dětský domov Moravská Třebová Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Samostatné bydlení". Jedná se o detašované pracoviště DD - byt 3+1, který poskytuje zázemí klientům DD a slouží ke zkvalitnění přípravy na jejich samostatný život. Předmětem žádosti je konkrétně pokrytí nákladů za nájemné , , ANO ,00

2 13 Dětský domov Bojkovice pro děti z DD. Základním cílem je realizace 14 ti denního tábora se zajímavým programem v atraktivní lokalitě Lipensko v osadě Bližná pro děti, které by jinak trávily celé prázdniny v DD. Pobyt bude ,00 zaměřený na relaxaci, zábavu, rozvoj schopností, dovedností, poznání , nových oblastí a upevnění vztahů mezi dětmi v jiném prostředí, ale také navázání nových přátelských vztahů mezi dětmi z rodin a jiných DD. Předmětem žádosti je konkrétně příspěvek na dopravu a stravu. ANO ,00 15 Dejme dětem šanci o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity na úhradu nákladů na vzdělávání pro 2 dívky v ústavní péči. Jedná se o dívku z DD Dolní Čermná, studentku 3. ročníku SŠ se zaměřením na pečovatelskou činnost v Moravské Třebové. Druhou dívkou je studentka prvního ročníku oboru servírka SŠ obchodu a služeb v Žamberku. Požadované prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s ubytováním na internátu, kurzovným, cestovným, nákupem školních pomůcek a prospěchovým stipendiem , , ANO ,00 19 Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Peníze všude kolem - peníze nejsou můj nepřítel". Cílem je motivovat děti k finanční zodpovědnosti a zvyšovat jejich finanční gramotnost. Děti budou mít možnost během šestidenního pobytu vyzkoušet a prožít formou situačních scének a her skutečné životní situace, které mohou nastat a kdy bude potřeba "správně" se rozhodnout, uvědomit si rizika svých špatných rozhodnutí, co platit musíme, co v danou chvíli není důležité koupit, kde se obracet o pomoc, co jsou příjmy a výdaje, co jsou dobré a špatné dluhy, jak šetřit a zabezpečit se na "horší" časy, co jsou sociální (ne)jistoty). Do projektu budou zapojeny děti z DD Loreta Fulnek, DD Lichnov a DD Melč , , ANO ,00 20 Dětský domov Uherské Hradiště Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Nejmilejší koncert". Jedná se o celostátní přehlídku zájmové umělecké tvorby dětí z DD z ČR. Závěrečné celostátní přehlídce uměleckých aktivit, letos pořádané na hradě Karlštejn, předcházejí tzv. regionální kola, kde děti dle věkových kategorií soutěží v oboru pěveckém, hudebním, tanečním a literárně dramatickém. Do celostátního kola postupují dále na základě rozhodnutí odborné poroty. Vzhledem k dlouholeté tradici není celostátní přehlídka jen výhradně soutěží. Jedná se o společenskou zábavnou akci pro děti, prostřednictvím které se děti z dětských domovů setkávají, vzájemně se poznávají, navazují nová přátelství. Předmětem žádosti je pokrytí nákladů za pořízení věcných darů pro soutěžící , , Dětský domov Znojmo Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní ozdravný turistický pobyt v Jeseníkách. Bohužel ne všechny děti mají to štěstí opustit v době letních prázdnin DD, proto chce DD dětem umožnit týdenní pobyt v horském prostředí. Pobyt na čerstvém vzduchu spojený s aktivním pohybem zcela jistě podpoří imunitu dětí a celkově pozitivně přispěje k jejich zdravému vývoji , , ANO ,00 30 Diagnostický ústav pro mládež Finanční prostředky by byly využity na úhradu za realizaci tří víkendových a dvou týdenních zážitkových pobytů pro 15 klientů výchovné skupiny. Pobyty umožní pokračovat v terapeutické práci s klienty, ohroženými sociálně patologickými jevy, respektive ve většině případů je již vykazujícími. Změna prostředí a program, vycházející z principů zážitkové pedagogiky umožní lepší integraci do skupiny a nabídne širší možnosti práce na změně postojů a chování klientů , , ANO ,00 42 Farní charita Dvůr Králové nad Labem NNO Finanční prostředky by byly využity na pořízení vybavení do herny Centra pro rodiny Klubko. Herna bude sloužit k realizaci volnočasových aktivit dětí a společných programů pro celé pěstounské rodiny. Kromě relaxačních aktivit bude v rámci centra nabídnuta též možnost doučování, realizace speciálních terapií (artefiletika, muzikoterapie, dramaterapie, herní terapie) a sportovního vyžití , ,

3 43 Sdružení pěstounských rodin NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Sprache kennt keine Grenzen II", jehož záměrem je zorganizovat letní tábor pro děti z náhradních rodin spojený s výukou německého jazyka. Tento projekt má navázat na loňský projekt s názvem "Sprache kennt keine Grenzen". Letní tábor plánovaný na srpen 2013 by měl dětem pomoci prohloubit a rozšířit získanou jazykovou dovednost. Kromě výuky ve skupinkách s pomocí her a obrázků se ukázala být ideální forma celotáborové hry. Při řešení úkolů a her si děti opakují naučenou slovní zásobu a fráze. Přínosná je také kombinace vzdělávání, sportovních a výtvarných činností a situování velké části aktivit do venkovních prostor a volné přírody , , Dětský domov Rovečné 40 Finanční prostředky by byly využity na dofinancování částky na nákup elektronických kláves pro chlapce navštěvujícího ZUŠ. Nákup kláves umožní chlapci smysluplné trávení volného času, rozvoj emocionálních a sociálních dovedností, prohloubení pozitivního vztahu k hudbě, zvýší jeho sebevědomí, schopnost zažít úspěch. Chlapec je od narození v ústavní péči (KÚ, DD), kontakt s biologickou rodinou neexistuje, špatně navazuje kamarádské vztahy, na učilišti a na domově mládeže se nezačlenil do kolektivu. Chlapec byl zamlklý, uzavřený, znuděný, ale od chvíle, kdy začal navštěvovat ZUŠ se situace zlepšila. Pořízením kláves by měl možnost častěji cvičit nejen na domově mládeži při středním odborném učilišti, ale také o víkendech v DD , , Sdružený dětských SOS vesniček NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Krok do historie". Cílem projektu je přivést dospívající mladé lidi z NRP k aktivnímu vnímání svého okolí, poznávání kulturně historických souvislostí a umožnit jim zajímavou formou najít témata, při kterých rozvoj znalostí není nuda. Hlavním programem projektu je výprava po stopách židovské kultury v naší zemi, tj. do památníku Terezín a do hlavního města Prahy, navíc spojená s divadelním zážitkem. Naplněním cíle dojde k podpoře mladých lidí v pocitu sounáležitosti a k větší míře jejich empatického jednání. Přínos projektu spočívá také v možnosti ukázat mladým lidem, že vzdělávání není jen nuda. Naopak může být poutavé, zvyšuje možnosti pro budoucí uplatnění na otevřeném trhu práce a přispívá k většímu obecnému přehledu o dění kolem nás a vnímání v souvislostech , , Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Finanční prostředky by byly využity na nákup ipadu pro dítě postižené autismem, trvale umístěné v DD. Chlapcova schopnost komunikovat je omezená, verbálně nekomunikuje vůbec. ipad by byl využit jako alternativní komunikační prostředek - tento typ přístroje je využíván u klientů s mentální retardací a PAS. Zakoupení přístroje umožní využití aplikací sestavených právě pro děti s autismem , , Dětský domov Melč Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Zdravě žít, cvičit a neublížit si". Do nově zřízené fitness posilovny v DD je třeba proškoleného trenéra, který při cvičení odborně povede děti a bude je učit správným technikám cvičení tak, aby si neublížili a cvičení plnilo své poslání, tj. zdravý pohyb a zdravý životní styl. Zároveň by se z finančních prostředků pořídilo i vstupné do fitness centra v Opavě v rámci podpory socializace dětí a klientů DD , , Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Canisterapie a aktivity s mini poníkem jako prostředek aktivizace dětí v dětském domově". U dětského klienta žijícího v ÚZ často dochází k nedostatečné saturaci základních potřeb dle definice A. Maslowa. Canisterapie pozitivně ovlivňuje emoční prožitek dětí, nabourává stereotypní strukturu dne a aktivizuje děti k plnohodnotnému trávení volného času. Pes jako ko-terapeut je motivačním prostředkem, který , , přispívá k navázání či prohloubení sociálních kontaktů. Díky rozšíření canisterapie o přítomnost poníka (DD v Písku), má dítě možnost si vybrat zvíře, které se více hodí k jeho charakteru. Děti tak mohou navázat kontakt se zvířetem, které se v jejich běžném životě doposud nevyskytovalo. Projekt bude realizován v DD Písek, DD Staňkov a DD Horní Čermná. ANO 6 000,00

4 50 Audabiac NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "S Audabiacem a Bleděmodrým Petrem do Jizerek". Náplní projektu jsou letní prázdninové pobyty, během nichž budou probíhat umělecké aktivity pro děti z DD. Projekt se zaměřuje především na děti, které by jinak trávily prázdniny v DD. Přínosem projektu bude rozvoj kreativity, tvůrčí fantazie, motivace a zvyšování sebevědomí na základě prožitku úspěchů a přijetí dětí, které žijí mimo biologickou rodinu. Velké množství dobrovolníků, zapojených do projektu, umožňuje rovněž individuální přístup ke každému dítěti, kterého se dětem v DD nemůže v takové míře dostávat , , o. s. Snílek NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Chci to umět". Projekt je zaměřen na získání sociálních dovedností dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově a získání těchto dovedností je nezbytné v rámci jejich přípravy na opuštění ústavního zařízení. Projekt, který bude realizován formou vzdělávacích pobytu a je určen pro DD Libereckého kraje, se zejména zaměřuje na oblast finanční gramotnosti a s ní související problematiku , , ANO ,00 57 Tábor A JE TO o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity na úhradu za asistenta pedagoga pro dívku v PP, která trpí praktickou slepotou a ráda by se po roce opět zúčastnila letního dětského tábora. Bez přítomnosti asistenta pedagoga by se dívka vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zúčastnit nemohla. Předmětem žádosti je ubytování a strava asistenta pedagoga , , Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Střední škola, Základní škola a Školní jídelna Počátky Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Šikovné ruce v parku aneb přijďte za námi". Projekt je zaměřen na bourání bariér mezi dětmi s těžkými poruchami chování a jejich okolím a jeho náplní je realizace dne otevřených dveří, během něhož budou moci dívky z tohoto zařízení předvést návštěvníkům nejen co dokáží (rukodělné aktivity, kuchařské dovednosti, sportovní a kulturní aktivity apod.), ale také, že se neliší od svých vrstevníků mimo zařízení. Jako odměnu za realizaci akce chce ÚZ dětem nabídnout jednodenní výlet (po rodinných a výchovných skupinách) a jednodenní školní výlet. Financování tohoto výletu je předmětem žádosti , , SES Sebe Spolu NNO Finanční prostředky by byly využity na SES FUN ART WEEKEND - výtvarně zaměřený víkendový zážitkový pobyt, jehož základem jsou malířské výtvarné dílny. Kurz je určen 15ti teenagerům z DD. V rámci projektu budou vytvořeny pod odborným vedením velkoplošné olejomalby. Projekt pokračuje v cyklu úspěšných akcí SES FUN ART uskutečněných v letech 2009 až 2012, kde se výtvarné workshopy staly nejúspěšnějším programem a olejomalby na velkoformátových plátnech umožnili autorům mimo jiné finanční zisk , , Soukromý dětský domov SOS 92 o.p.s. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "S pomocí to zvládnu", konkrétně na mzdu speciálního pedagoga/logopeda, který bude zajišťovat speciálně pedagogickou a logopedickou péči pro děti z DD a dále na pořízení vzdělávacích programů na PC. Péče speciálního pedagoga není hrazena zdravotní pojišťovnou a současné finanční možnosti DD neumožňují z přidělované dotace hradit specializovanou péči. Většina dětí přichází do zařízení s logopedickou vadou a zároveň má diagnostikovanou specifickou poruchu učení. V tuto chvíli se jedná o 10 dětí, které by tuto péči potřebovaly. To děti znevýhodňuje v jejich postavení ve vrstevnické skupině-třídě. Cílem projektu je tedy rozšířit současnou péči a speciální službu , , Dětský domov Kašperské hory "Oříšek" Bližná. Děti z DD byly již 2x,na táboře se jim moc líbí. Kvůli omezeným finančním možnostem DD se děti účastní zejména akcí DD, kde se setkávají s ostatními dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Zúčastnit se tábora s dětmi z běžných rodin je pro ně velmi přínosné. Navazují nové kontakty, lépe se socializují , ,

5 71 Centrum pro náhradní rodinnou péči o.s. NNO Finanční prostředky by byly využity na náklady spojené s doučováním a volnočasovými aktivitami pro děti v PP. Projekt je určen dětem v PP v Ústeckém nebo v Libereckém kraji od předškolního věku do dospělosti. Cílem programů je pravidelná a systematická práce s dětmi. V rámci projektu bude poskytnuto cca 200 hodin pravidelného systematického doučování měsíčně. Do projektu je v plánu zapojit 20 dětí v pěstounských rodinách. Kromě doučování budou připraveny tři celodenní volnočasové rozvojové programy pro děti , , o.s. Barry a spol. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Práce je dar". Projekt se zabývá vytvořením podmínek pro dobrou profesní orientaci a pro vhodnou volbu budoucího povolání obyvatel Domu na půl cesty "Barry". Zaměřuje se také na zlepšení podmínek pro výuku řemesel a manuální zručnost tak, aby byli motivováni se v těchto oborech vzdělávat. Aktivity projektu mají za cíl pomoci klientům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Cílů chce projekt dosáhnout prostřednictvím inovativních metod a přístupů, které spočívají v možnosti praktických zkušeností s vybranými profesemi , , Dětské centrum Zlín Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Play wisely". Projekt u dětí eliminuje pozdější problémy s učením, koncentrací, ADHD, stimuluje základní rozumové a pohybové schopnosti, zvyšuje efektivitu pozdějšího vzdělávání atd. Do centra bude pravidelně docházet lektorka, děti budou rozděleny do skupin dle věku a s přihlédnutím k individuálním potřebám , , Múzy dětem o. s. NNO 80 Náhradní rodiny Ústeckého kraje o. s. NNO 85 o.s. Letní dům NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Múzy dětem". Jedná se o celodenní motivační návštěvy zařízení náhradní výchovy - prostřednictvím přesně zacílených tvůrčích dílen se špičkovými lektory jednotlivých múzických oborů je u dětí objevován a oživován jejich tvůrčí a osobnostní potenciál a objevený talent je dále rozvíjen. Škála interaktivních činností zahrnuje dílny dramaterapie, muzikoterapie i arteterapie a působí na klienty samotné i na změnu klimatu v jejich domovských zařízeních. Nabídka obsahuje i sportovní náplň formou nového sportu woodkopf rozvíjejícího motorické schopnosti klientů a účinně pomáhá dětem s poruchami soustředění. Návštěvy mají také integrační charakter účast děti z okolí. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně II". Děti v NRP často trpí stresem a deprivacemi. Projekt proto nabízí možnost kvalitně a smysluplně strávit čas formou výuky jízdy na koni. Během doby, kdy se budou děti věnovat výuce jízdy na koni mají pěstouni možnost setkávání a sdílení společných témat a problémů. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů". Projekt reaguje na situaci dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají v DD. Skrze sociálněterapeutické pobyty a individuální psychoterapii tvořivě rozvíjí osobnost dětí a jejich sociální a komunikační dovednosti, posiluje jejich sebe přijetí a vede je k soběstačnosti. Projekt je realizován dlouhodobě a snaží se o systematickou a kontinuální práci s konkrétními dětmi. V rámci projektu se uskuteční 4 sociálněterapeutické pobyty, 30 psychoterapeutických setkání a 6 návštěv DD , , , , , , o.s. Okna NNO Finanční prostředky by byly využity na pokrytí nákladů spojených s doprovázením pěstounských rodin. V rámci doprovázení chce o.s. rodinám poskytovat doučování a služby speciálního pedagoga, který bude pracovat na odstranění poruch učení, speciální pedagog bude úzce spolupracovat s pěstouny. V rámci projektu proběhnou dvě vzdělávací víkendová setkání pro pěstouny , ,

6 87 Dětský domov a Školní jídelna Praha 9 -Klánovice Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Rodinné léto Dětského domova Klánovice ve znamení vzdělávání, poznávání a odpočinku". Jeho náplní je realizace letní rekreace pro každou z šesti rodinných skupin DD. V plánu je zapojit do letních aktivit bývalé klienty DD, kteří úspěšně zvládli přechod do pěstounské péče, v rámci pobytů nabídnout klientům DD volnočasové aktivity rozšiřující jejich obzory, umožňující sportovní vyžití a v neposlední řadě nabízející plnohodnotný odpočinek. Rovněž se počítá s možností během letních měsíců poskytnout klientům DD možnost zlepšení prospěchu nabídkou vhodného doučování , , PO Celkem , ,00 Fyzické osoby - pěstouni a studenti 2 Ludmila Kuchtová P a nákup jízdního kola celkem pro 4 děti v PP , , Jiří Kubát P 5 Iva Gregorová P 8 Pavla Vodehnalová P 9 Zdenka Vinklárková p 11 Yveta Kovářová P pro 8 dětí v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity (karate, plavání) a nákup sportovního vybavení pro 1 dítě v 5 000, , PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurz jezdectví a péče o koně pro 1 dítě v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu školného za 2. pololetí na soukromé škole pro 1 dítě v PP - studentku 1. ročníku oboru 5 000, , kosmetička., volnočasové aktivity a nákup školních pomůcek pro celkem 5 dětí v , , PP. ANO ,00 ANO 3 000,00 ANO ,00 Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné, cestovné a 14 Bohumír Bohatec P volnočasové aktivity (sportovní dramatický kroužek, hudební , , kroužek, fotbal) celkem pro 7 dětí v PP. ANO ,00 16 Milada Vinterová P 17 Hana Ježová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za nákup školních pomůcek a dále na úhradu nákladů spojených se zájezdem 5 000,00 dechových nástrojů do Španělska pro dívku v PP své babičky. Dívka , se v ZUŠ učí hře na příčnou a zobcovou flétnu, což se jí velmi daří. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné na hudební obory v ZUŠ a pronájem hudebních nástrojů pro 3 děti v PP , , ANO 4 125,00 18 Eva Kábrtová P s výukou angličtiny pro 1 dítě v PP , , Lenka Rysová P 22 Andrea Lazarčíková P Finanční prostředky by byly využity na pořízení tanečního kostýmu pro dívku v PP, která již třetím rokem navštěvuje taneční hodiny TJ 650, , Rindendo Hlinsko. Finanční prostředky by byly využity úhradu za volnočasové aktivity (skaut, fotbal, plavání) a nákup sportovního vybavení pro celkem , , děti v PP. ANO 650,00 ANO 7 150,00 23 Klára Hesounová Měkutová P 24 Zdeňka Audová P 25 Petra Egnerová P Finanční prostředky by byly využity na vybavení dětského hřiště (prolézačková sestava, stůl na stolní tenis) pro 3 děti v PP , , Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (muzikoterapie, léčebně rehabilitační pobyt, letní tábory, rybářský 9 500,00 kroužek, školní klub, modelářský kroužek, florbal) celkem pro 2 děti v , PP. (křesťanský + přírodovědný) pro 1 dítě v PP , , ANO 4 700,00 ANO 2 000,00

7 27 RNDr. Miloslava Striová P 28 Olga Ejemová P (skautský, farní, tábor s výukou anglického jazyka) a nákup jízdních , , kol pro celkem 5 dětí v PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní táborové pobyty, english camp a kurz výtvarných technik celkem pro 4 děti v , , PP. ANO 3 000,00 ANO 2 800,00 29 Jarmila Szkipalová P pro 3 děti v PP , , Ludmila Wallová Průšová P 32 Olga Hrubešová P 33 Irena Schmiedová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za náklady spojené s dovolenou pěstounské rodiny se dvěma dětmi v PP. Konkrétně je ,00 předmětem žádosti pokrytí nákladů za cestovné, ubytování, vstupné , a poplatky za sportovní aktivity. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurz německého jazyka a školné v ZUŠ (hudební obory) celkem pro 5 dětí v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu za úhradu za letní dětské tábory a letní pobyt pro rodiny s dětmi v NRP celkem pro , , děti v PP. ANO ,00 ANO 2 800,00 34 Jindřiška Votoupalová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v PP , , Jitka Hahnová P pro 2 děti v PP , , Jana Pražanová P Finanční prostředky by byly využity na zajištění respitních služeb pro pěstounku formou hlídání malého dítěte v PP. Respitní služby jsou potřebné v rámci podpory zlepšení zdravotního stavu pěstounky , , ANO 4 940,00 37 Kateřina Slavíková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní ozdravný pobyt v Chorvatsku pro 3 děti v PP, který by vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí (alergie, astma) podpořil jejich zdravý vývoj , , Kamila Veselá P 39 Emil Horák P pro 1 dítě v PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za zakoupení kytary pro 1 dítě v PP. Dívka dochází do ZUŠ, kytaru si však doposud pouze v ZUŠ půjčovala , , , , Růžena Machanová P pro 2 děti v PP , , Karolína Hovorková P pro 1 handicapované dítě v PP , , Blanka Nováková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní tábory s turistickou a výtvarnou tématikou pro 3 děti v PP , , Kovářová Ilona P, poznávací pobytové zájezdy, nákup rybářského vybavení a jízdního kola pro celkem 3 děti v PP , , ANO 3 295,00 52 Jana Danešová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za pořízení skluzavky s houpačkami pro 2 handicapovaná děvčata v PP, jejichž možnosti pohybu jsou díky jejich zdravotnímu stavu velmi omezené , , Lucie Žáková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za taneční kroužek pro 1 dítě v PP , , Mgr. Mária Šátková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity (letní včelařská škola, letní tábor s hipoterapií, letní sdružení mládeže) pro 2 chlapce v PP , , Zdenka Svitáková P pro 3 děti v PP , ,

8 58 Šárka Ježíková P pro 1 dítě v PP , , ANO 4 900,00 59 Iveta Rychtecká P pro 1 dítě v PP , , ANO 4 900,00 60 Alena Michalčáková P pro 4 děti v PP , , Emilie Waliczková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za pořízení trampolíny a bazénu pro 3 děti v PP , , Viktor Nedbal P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné, open card a vzdělávací kurzy v oboru kuchař-číšník pro 1 dívku v PP , , Ing. Ivo Sysala P Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (zpěv, klavír, stolní tenis) a školné na VOŠ pro celkem 5 dětí v PP , , ANO ,00 68 Dagmar Seitlová P Finanční prostředky by byly využity na nákup didaktických pomůcek Montessori pro 2 autistické děti v PP. Jedno z dětí je kvůli špatné aklimatizaci v ZŠ vzděláváno formou domácího vyučování, které není financováno státem a je plně v režii pěstounů , , ANO 9 500,00 69 Iva Kaplanová P pro 4 děti v PP , , Věra Kuňáková P Finanční prostředky by byly využity na nákup notebooku a úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v PP , , Olga Zieglerová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za ozdravný pobyt u Jaderského moře pro 3 děti v PP. Pobyt u moře by pozitivně přispěl k zdravému vývoji dětí, které trpí ekzémy a respiračními potížemi , , Naděžda Marková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu cestovného do školy, letního tábora, kursovného v taneční škole a školného v ZUŠ celkem pro 3 děti v PP , , ANO ,00 76 Bohumil Běloch P pro 3 děti v PP , , Petr Čermák S Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurs autoškoly pro chlapce, žijícího v DD Korkyně. Chlapec letos bude skládat maturitní zkoušku na SOŠ a řidičský průkaz by využil pro lepší uplatnění na trhu práce , , Marta Klemešová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení pokojíčku pro 1 dívku v PP. Pořízení vybavení umožní dívce lepší podmínky pro školní vzdělávání , , Vladimíra Gubaničová P pro 4 děti v PP , , Lenka Švestková P a volnočasové aktivity (ZUŠ hudební, výtvarný, dramatický obor) a pořízení interaktivních pomůcek pro celkem 5 dětí v PP , , ANO ,00 83 Bc. Daniela Majetna P Finanční prostředky by byly využity na letní dětské tábory a nákup trampolíny pro 2 děti v PP , , ANO 3 000,00 84 Dagmar Lipowská P Finanční prostředky by byly využity na úhradu školného v ZUŠ a pořízení keybordu Yamaha pro 1 dítě v PP , , ANO 1 000,00 FO CELKEM , ,00 PO + FO CELKEM , ,00

9 pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít stvrzující podpis člena grantové komise Jindra Hoblerová Michal Straka Dana Novohradská Radka Melišíková Petra Mudrochová Sylva Kozelková Alena Klaassenová Terezie Sverdlinová Monika Páleníková Petra Zapletalová Gabriela Jindrová Kamila Trnková

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Počet Částka na jedno dítě Žadatel Účel Požadavek (Kč) Trvání od - do dětí (v Kč)

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinanco

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

POMÁHÁME SPOLEČNĚ. Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč. Seznam podpořených projektů

POMÁHÁME SPOLEČNĚ. Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč. Seznam podpořených projektů Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč Seznam podpořených projektů Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené Žadatel: Eduarda Hekšová Projekt: Doprava dětí se zdravotním postižením

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádost i Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 6. 6. 2012 - řehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel ožadavek (Kč) očet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do rojekt/

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

závěrečná zpráva o činnosti

závěrečná zpráva o činnosti závěrečná zpráva o činnosti Název organizace: Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk Sídlo: Masarykova 12, Šternberk 785 01 Statutární orgán: PaedDr. Eva Kráčmarová Vize organizace: Vizí našeho sdružení

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU Karolína RANGLOVÁ Na úvod svého příspěvku bych ve stručnosti nastínila, co chápeme pod pojmem skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více