Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Podpořit ANO/ Navrhovaná částka podpory Projektová řešení - neziskové organizace a dětské domovy 1 Blízký soused o.s. NNO 3 Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín O.s. Blízký soused se věnuje volnočasovým aktivitám romských dětí ze sociálně vyloučených oblastí. Tato žádost je zaměřena na děti v PP u příbuzných (babičky, tety). Sourozenecké skupiny dětí v PP jsou velké (až 8 dětí) a děti většinou nechodí na žádné kroužky a prázdniny tráví doma. Přitom právě volnočasové aktivity jsou jedinečnou a možná jedinou příležitostí, jak děti seznámit s "naším světem" hodnotovým a společenským systémem. Pro romské babičky je prakticky nemožné najít např. na internetu nějakou ,00 organizaci, která by jim pomohla. Tyto děti tedy trpí , několikanásobným vyloučením: etnickým (jsou romové), ekonomickým (rodiny obvykle nehospodaří standardně s penězi), rodinným (děti nežijí s otcem a matkou), sociálním (pohybují se jen v rámci své komunity, mají malý všeobecný rozhled a slovní zásobu). Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (akce, víkendovky, letní tábor), které by děti motivovaly, aby se pokusily získat vzdělání a do našeho světa se smysluplně zapojily. Finanční prostředky by byly využity na projekt "Barevné prázdniny", který je určen dětem vyrůstajícím v ústavní péči, a majícím tak ne vlastní vinou ztížený start do života. Cílem je dopřát těmto dětem prázdniny plné zábavy, legrace, pohybu, her a nových kamarádů prostřednictvím pobytů na letních dětských táborech. Přínosem , , projektu je i fakt, že děti budou trávit svůj prázdninový čas mimo DD bez přítomnosti svých tet a strejdů, se kterými jsou v kontaktu po celý rok a naváží nové vztahy mimo DD. ANO ,00 6 Dětský domov a Školní jídelna Ostrava-Slezská Ostrava Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Začínáme s keramikou". Předmětem žádosti je úhrada nákladů za vybavení keramické dílny v DD. Keramická dílna dětem nabídne volnočasovou aktivitu, která bude pomáhat při výchově, vzdělávání a bude pro děti něčím novým. Další výhodou je, že je vhodnou aktivitou pro všechny děti bez rozdílu věku , , ANO ,00 7 Fond ohrožených dětí NNO Finanční prostředky by byly využity na v rámci projektu "Společně sportujeme a tvoříme". V plánu je realizace 10ti akcí (sportovních, terapeutických, tvůrčích dílen), které nabídnou dětem z pěstounských rodin možnost smysluplného využití volného času, rozvoje osobnosti, motivace k provozování sportovních a jiných zájmových činností, zvýšení sebevědomí atd.. Dalším přínosem je i možnost setkávání celých pěstounských rodin a sdílení společných témat a problémů , , Dětský domov Husita o.p.s. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity dětí z DD v době jarních a letních prázdnin - pobyt na horách, sportovní aktivity pořádané školou, letní tábory - pro celkem 14 dětí z DD , , ,00 ANO ,00 12 Dětský domov Moravská Třebová Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Samostatné bydlení". Jedná se o detašované pracoviště DD - byt 3+1, který poskytuje zázemí klientům DD a slouží ke zkvalitnění přípravy na jejich samostatný život. Předmětem žádosti je konkrétně pokrytí nákladů za nájemné , , ANO ,00

2 13 Dětský domov Bojkovice pro děti z DD. Základním cílem je realizace 14 ti denního tábora se zajímavým programem v atraktivní lokalitě Lipensko v osadě Bližná pro děti, které by jinak trávily celé prázdniny v DD. Pobyt bude ,00 zaměřený na relaxaci, zábavu, rozvoj schopností, dovedností, poznání , nových oblastí a upevnění vztahů mezi dětmi v jiném prostředí, ale také navázání nových přátelských vztahů mezi dětmi z rodin a jiných DD. Předmětem žádosti je konkrétně příspěvek na dopravu a stravu. ANO ,00 15 Dejme dětem šanci o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity na úhradu nákladů na vzdělávání pro 2 dívky v ústavní péči. Jedná se o dívku z DD Dolní Čermná, studentku 3. ročníku SŠ se zaměřením na pečovatelskou činnost v Moravské Třebové. Druhou dívkou je studentka prvního ročníku oboru servírka SŠ obchodu a služeb v Žamberku. Požadované prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s ubytováním na internátu, kurzovným, cestovným, nákupem školních pomůcek a prospěchovým stipendiem , , ANO ,00 19 Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Peníze všude kolem - peníze nejsou můj nepřítel". Cílem je motivovat děti k finanční zodpovědnosti a zvyšovat jejich finanční gramotnost. Děti budou mít možnost během šestidenního pobytu vyzkoušet a prožít formou situačních scének a her skutečné životní situace, které mohou nastat a kdy bude potřeba "správně" se rozhodnout, uvědomit si rizika svých špatných rozhodnutí, co platit musíme, co v danou chvíli není důležité koupit, kde se obracet o pomoc, co jsou příjmy a výdaje, co jsou dobré a špatné dluhy, jak šetřit a zabezpečit se na "horší" časy, co jsou sociální (ne)jistoty). Do projektu budou zapojeny děti z DD Loreta Fulnek, DD Lichnov a DD Melč , , ANO ,00 20 Dětský domov Uherské Hradiště Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Nejmilejší koncert". Jedná se o celostátní přehlídku zájmové umělecké tvorby dětí z DD z ČR. Závěrečné celostátní přehlídce uměleckých aktivit, letos pořádané na hradě Karlštejn, předcházejí tzv. regionální kola, kde děti dle věkových kategorií soutěží v oboru pěveckém, hudebním, tanečním a literárně dramatickém. Do celostátního kola postupují dále na základě rozhodnutí odborné poroty. Vzhledem k dlouholeté tradici není celostátní přehlídka jen výhradně soutěží. Jedná se o společenskou zábavnou akci pro děti, prostřednictvím které se děti z dětských domovů setkávají, vzájemně se poznávají, navazují nová přátelství. Předmětem žádosti je pokrytí nákladů za pořízení věcných darů pro soutěžící , , Dětský domov Znojmo Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní ozdravný turistický pobyt v Jeseníkách. Bohužel ne všechny děti mají to štěstí opustit v době letních prázdnin DD, proto chce DD dětem umožnit týdenní pobyt v horském prostředí. Pobyt na čerstvém vzduchu spojený s aktivním pohybem zcela jistě podpoří imunitu dětí a celkově pozitivně přispěje k jejich zdravému vývoji , , ANO ,00 30 Diagnostický ústav pro mládež Finanční prostředky by byly využity na úhradu za realizaci tří víkendových a dvou týdenních zážitkových pobytů pro 15 klientů výchovné skupiny. Pobyty umožní pokračovat v terapeutické práci s klienty, ohroženými sociálně patologickými jevy, respektive ve většině případů je již vykazujícími. Změna prostředí a program, vycházející z principů zážitkové pedagogiky umožní lepší integraci do skupiny a nabídne širší možnosti práce na změně postojů a chování klientů , , ANO ,00 42 Farní charita Dvůr Králové nad Labem NNO Finanční prostředky by byly využity na pořízení vybavení do herny Centra pro rodiny Klubko. Herna bude sloužit k realizaci volnočasových aktivit dětí a společných programů pro celé pěstounské rodiny. Kromě relaxačních aktivit bude v rámci centra nabídnuta též možnost doučování, realizace speciálních terapií (artefiletika, muzikoterapie, dramaterapie, herní terapie) a sportovního vyžití , ,

3 43 Sdružení pěstounských rodin NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Sprache kennt keine Grenzen II", jehož záměrem je zorganizovat letní tábor pro děti z náhradních rodin spojený s výukou německého jazyka. Tento projekt má navázat na loňský projekt s názvem "Sprache kennt keine Grenzen". Letní tábor plánovaný na srpen 2013 by měl dětem pomoci prohloubit a rozšířit získanou jazykovou dovednost. Kromě výuky ve skupinkách s pomocí her a obrázků se ukázala být ideální forma celotáborové hry. Při řešení úkolů a her si děti opakují naučenou slovní zásobu a fráze. Přínosná je také kombinace vzdělávání, sportovních a výtvarných činností a situování velké části aktivit do venkovních prostor a volné přírody , , Dětský domov Rovečné 40 Finanční prostředky by byly využity na dofinancování částky na nákup elektronických kláves pro chlapce navštěvujícího ZUŠ. Nákup kláves umožní chlapci smysluplné trávení volného času, rozvoj emocionálních a sociálních dovedností, prohloubení pozitivního vztahu k hudbě, zvýší jeho sebevědomí, schopnost zažít úspěch. Chlapec je od narození v ústavní péči (KÚ, DD), kontakt s biologickou rodinou neexistuje, špatně navazuje kamarádské vztahy, na učilišti a na domově mládeže se nezačlenil do kolektivu. Chlapec byl zamlklý, uzavřený, znuděný, ale od chvíle, kdy začal navštěvovat ZUŠ se situace zlepšila. Pořízením kláves by měl možnost častěji cvičit nejen na domově mládeži při středním odborném učilišti, ale také o víkendech v DD , , Sdružený dětských SOS vesniček NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Krok do historie". Cílem projektu je přivést dospívající mladé lidi z NRP k aktivnímu vnímání svého okolí, poznávání kulturně historických souvislostí a umožnit jim zajímavou formou najít témata, při kterých rozvoj znalostí není nuda. Hlavním programem projektu je výprava po stopách židovské kultury v naší zemi, tj. do památníku Terezín a do hlavního města Prahy, navíc spojená s divadelním zážitkem. Naplněním cíle dojde k podpoře mladých lidí v pocitu sounáležitosti a k větší míře jejich empatického jednání. Přínos projektu spočívá také v možnosti ukázat mladým lidem, že vzdělávání není jen nuda. Naopak může být poutavé, zvyšuje možnosti pro budoucí uplatnění na otevřeném trhu práce a přispívá k většímu obecnému přehledu o dění kolem nás a vnímání v souvislostech , , Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Finanční prostředky by byly využity na nákup ipadu pro dítě postižené autismem, trvale umístěné v DD. Chlapcova schopnost komunikovat je omezená, verbálně nekomunikuje vůbec. ipad by byl využit jako alternativní komunikační prostředek - tento typ přístroje je využíván u klientů s mentální retardací a PAS. Zakoupení přístroje umožní využití aplikací sestavených právě pro děti s autismem , , Dětský domov Melč Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Zdravě žít, cvičit a neublížit si". Do nově zřízené fitness posilovny v DD je třeba proškoleného trenéra, který při cvičení odborně povede děti a bude je učit správným technikám cvičení tak, aby si neublížili a cvičení plnilo své poslání, tj. zdravý pohyb a zdravý životní styl. Zároveň by se z finančních prostředků pořídilo i vstupné do fitness centra v Opavě v rámci podpory socializace dětí a klientů DD , , Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Canisterapie a aktivity s mini poníkem jako prostředek aktivizace dětí v dětském domově". U dětského klienta žijícího v ÚZ často dochází k nedostatečné saturaci základních potřeb dle definice A. Maslowa. Canisterapie pozitivně ovlivňuje emoční prožitek dětí, nabourává stereotypní strukturu dne a aktivizuje děti k plnohodnotnému trávení volného času. Pes jako ko-terapeut je motivačním prostředkem, který , , přispívá k navázání či prohloubení sociálních kontaktů. Díky rozšíření canisterapie o přítomnost poníka (DD v Písku), má dítě možnost si vybrat zvíře, které se více hodí k jeho charakteru. Děti tak mohou navázat kontakt se zvířetem, které se v jejich běžném životě doposud nevyskytovalo. Projekt bude realizován v DD Písek, DD Staňkov a DD Horní Čermná. ANO 6 000,00

4 50 Audabiac NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "S Audabiacem a Bleděmodrým Petrem do Jizerek". Náplní projektu jsou letní prázdninové pobyty, během nichž budou probíhat umělecké aktivity pro děti z DD. Projekt se zaměřuje především na děti, které by jinak trávily prázdniny v DD. Přínosem projektu bude rozvoj kreativity, tvůrčí fantazie, motivace a zvyšování sebevědomí na základě prožitku úspěchů a přijetí dětí, které žijí mimo biologickou rodinu. Velké množství dobrovolníků, zapojených do projektu, umožňuje rovněž individuální přístup ke každému dítěti, kterého se dětem v DD nemůže v takové míře dostávat , , o. s. Snílek NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Chci to umět". Projekt je zaměřen na získání sociálních dovedností dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově a získání těchto dovedností je nezbytné v rámci jejich přípravy na opuštění ústavního zařízení. Projekt, který bude realizován formou vzdělávacích pobytu a je určen pro DD Libereckého kraje, se zejména zaměřuje na oblast finanční gramotnosti a s ní související problematiku , , ANO ,00 57 Tábor A JE TO o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity na úhradu za asistenta pedagoga pro dívku v PP, která trpí praktickou slepotou a ráda by se po roce opět zúčastnila letního dětského tábora. Bez přítomnosti asistenta pedagoga by se dívka vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zúčastnit nemohla. Předmětem žádosti je ubytování a strava asistenta pedagoga , , Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Střední škola, Základní škola a Školní jídelna Počátky Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Šikovné ruce v parku aneb přijďte za námi". Projekt je zaměřen na bourání bariér mezi dětmi s těžkými poruchami chování a jejich okolím a jeho náplní je realizace dne otevřených dveří, během něhož budou moci dívky z tohoto zařízení předvést návštěvníkům nejen co dokáží (rukodělné aktivity, kuchařské dovednosti, sportovní a kulturní aktivity apod.), ale také, že se neliší od svých vrstevníků mimo zařízení. Jako odměnu za realizaci akce chce ÚZ dětem nabídnout jednodenní výlet (po rodinných a výchovných skupinách) a jednodenní školní výlet. Financování tohoto výletu je předmětem žádosti , , SES Sebe Spolu NNO Finanční prostředky by byly využity na SES FUN ART WEEKEND - výtvarně zaměřený víkendový zážitkový pobyt, jehož základem jsou malířské výtvarné dílny. Kurz je určen 15ti teenagerům z DD. V rámci projektu budou vytvořeny pod odborným vedením velkoplošné olejomalby. Projekt pokračuje v cyklu úspěšných akcí SES FUN ART uskutečněných v letech 2009 až 2012, kde se výtvarné workshopy staly nejúspěšnějším programem a olejomalby na velkoformátových plátnech umožnili autorům mimo jiné finanční zisk , , Soukromý dětský domov SOS 92 o.p.s. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "S pomocí to zvládnu", konkrétně na mzdu speciálního pedagoga/logopeda, který bude zajišťovat speciálně pedagogickou a logopedickou péči pro děti z DD a dále na pořízení vzdělávacích programů na PC. Péče speciálního pedagoga není hrazena zdravotní pojišťovnou a současné finanční možnosti DD neumožňují z přidělované dotace hradit specializovanou péči. Většina dětí přichází do zařízení s logopedickou vadou a zároveň má diagnostikovanou specifickou poruchu učení. V tuto chvíli se jedná o 10 dětí, které by tuto péči potřebovaly. To děti znevýhodňuje v jejich postavení ve vrstevnické skupině-třídě. Cílem projektu je tedy rozšířit současnou péči a speciální službu , , Dětský domov Kašperské hory "Oříšek" Bližná. Děti z DD byly již 2x,na táboře se jim moc líbí. Kvůli omezeným finančním možnostem DD se děti účastní zejména akcí DD, kde se setkávají s ostatními dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Zúčastnit se tábora s dětmi z běžných rodin je pro ně velmi přínosné. Navazují nové kontakty, lépe se socializují , ,

5 71 Centrum pro náhradní rodinnou péči o.s. NNO Finanční prostředky by byly využity na náklady spojené s doučováním a volnočasovými aktivitami pro děti v PP. Projekt je určen dětem v PP v Ústeckém nebo v Libereckém kraji od předškolního věku do dospělosti. Cílem programů je pravidelná a systematická práce s dětmi. V rámci projektu bude poskytnuto cca 200 hodin pravidelného systematického doučování měsíčně. Do projektu je v plánu zapojit 20 dětí v pěstounských rodinách. Kromě doučování budou připraveny tři celodenní volnočasové rozvojové programy pro děti , , o.s. Barry a spol. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Práce je dar". Projekt se zabývá vytvořením podmínek pro dobrou profesní orientaci a pro vhodnou volbu budoucího povolání obyvatel Domu na půl cesty "Barry". Zaměřuje se také na zlepšení podmínek pro výuku řemesel a manuální zručnost tak, aby byli motivováni se v těchto oborech vzdělávat. Aktivity projektu mají za cíl pomoci klientům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Cílů chce projekt dosáhnout prostřednictvím inovativních metod a přístupů, které spočívají v možnosti praktických zkušeností s vybranými profesemi , , Dětské centrum Zlín Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Play wisely". Projekt u dětí eliminuje pozdější problémy s učením, koncentrací, ADHD, stimuluje základní rozumové a pohybové schopnosti, zvyšuje efektivitu pozdějšího vzdělávání atd. Do centra bude pravidelně docházet lektorka, děti budou rozděleny do skupin dle věku a s přihlédnutím k individuálním potřebám , , Múzy dětem o. s. NNO 80 Náhradní rodiny Ústeckého kraje o. s. NNO 85 o.s. Letní dům NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Múzy dětem". Jedná se o celodenní motivační návštěvy zařízení náhradní výchovy - prostřednictvím přesně zacílených tvůrčích dílen se špičkovými lektory jednotlivých múzických oborů je u dětí objevován a oživován jejich tvůrčí a osobnostní potenciál a objevený talent je dále rozvíjen. Škála interaktivních činností zahrnuje dílny dramaterapie, muzikoterapie i arteterapie a působí na klienty samotné i na změnu klimatu v jejich domovských zařízeních. Nabídka obsahuje i sportovní náplň formou nového sportu woodkopf rozvíjejícího motorické schopnosti klientů a účinně pomáhá dětem s poruchami soustředění. Návštěvy mají také integrační charakter účast děti z okolí. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně II". Děti v NRP často trpí stresem a deprivacemi. Projekt proto nabízí možnost kvalitně a smysluplně strávit čas formou výuky jízdy na koni. Během doby, kdy se budou děti věnovat výuce jízdy na koni mají pěstouni možnost setkávání a sdílení společných témat a problémů. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů". Projekt reaguje na situaci dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají v DD. Skrze sociálněterapeutické pobyty a individuální psychoterapii tvořivě rozvíjí osobnost dětí a jejich sociální a komunikační dovednosti, posiluje jejich sebe přijetí a vede je k soběstačnosti. Projekt je realizován dlouhodobě a snaží se o systematickou a kontinuální práci s konkrétními dětmi. V rámci projektu se uskuteční 4 sociálněterapeutické pobyty, 30 psychoterapeutických setkání a 6 návštěv DD , , , , , , o.s. Okna NNO Finanční prostředky by byly využity na pokrytí nákladů spojených s doprovázením pěstounských rodin. V rámci doprovázení chce o.s. rodinám poskytovat doučování a služby speciálního pedagoga, který bude pracovat na odstranění poruch učení, speciální pedagog bude úzce spolupracovat s pěstouny. V rámci projektu proběhnou dvě vzdělávací víkendová setkání pro pěstouny , ,

6 87 Dětský domov a Školní jídelna Praha 9 -Klánovice Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Rodinné léto Dětského domova Klánovice ve znamení vzdělávání, poznávání a odpočinku". Jeho náplní je realizace letní rekreace pro každou z šesti rodinných skupin DD. V plánu je zapojit do letních aktivit bývalé klienty DD, kteří úspěšně zvládli přechod do pěstounské péče, v rámci pobytů nabídnout klientům DD volnočasové aktivity rozšiřující jejich obzory, umožňující sportovní vyžití a v neposlední řadě nabízející plnohodnotný odpočinek. Rovněž se počítá s možností během letních měsíců poskytnout klientům DD možnost zlepšení prospěchu nabídkou vhodného doučování , , PO Celkem , ,00 Fyzické osoby - pěstouni a studenti 2 Ludmila Kuchtová P a nákup jízdního kola celkem pro 4 děti v PP , , Jiří Kubát P 5 Iva Gregorová P 8 Pavla Vodehnalová P 9 Zdenka Vinklárková p 11 Yveta Kovářová P pro 8 dětí v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity (karate, plavání) a nákup sportovního vybavení pro 1 dítě v 5 000, , PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurz jezdectví a péče o koně pro 1 dítě v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu školného za 2. pololetí na soukromé škole pro 1 dítě v PP - studentku 1. ročníku oboru 5 000, , kosmetička., volnočasové aktivity a nákup školních pomůcek pro celkem 5 dětí v , , PP. ANO ,00 ANO 3 000,00 ANO ,00 Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné, cestovné a 14 Bohumír Bohatec P volnočasové aktivity (sportovní dramatický kroužek, hudební , , kroužek, fotbal) celkem pro 7 dětí v PP. ANO ,00 16 Milada Vinterová P 17 Hana Ježová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za nákup školních pomůcek a dále na úhradu nákladů spojených se zájezdem 5 000,00 dechových nástrojů do Španělska pro dívku v PP své babičky. Dívka , se v ZUŠ učí hře na příčnou a zobcovou flétnu, což se jí velmi daří. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné na hudební obory v ZUŠ a pronájem hudebních nástrojů pro 3 děti v PP , , ANO 4 125,00 18 Eva Kábrtová P s výukou angličtiny pro 1 dítě v PP , , Lenka Rysová P 22 Andrea Lazarčíková P Finanční prostředky by byly využity na pořízení tanečního kostýmu pro dívku v PP, která již třetím rokem navštěvuje taneční hodiny TJ 650, , Rindendo Hlinsko. Finanční prostředky by byly využity úhradu za volnočasové aktivity (skaut, fotbal, plavání) a nákup sportovního vybavení pro celkem , , děti v PP. ANO 650,00 ANO 7 150,00 23 Klára Hesounová Měkutová P 24 Zdeňka Audová P 25 Petra Egnerová P Finanční prostředky by byly využity na vybavení dětského hřiště (prolézačková sestava, stůl na stolní tenis) pro 3 děti v PP , , Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (muzikoterapie, léčebně rehabilitační pobyt, letní tábory, rybářský 9 500,00 kroužek, školní klub, modelářský kroužek, florbal) celkem pro 2 děti v , PP. (křesťanský + přírodovědný) pro 1 dítě v PP , , ANO 4 700,00 ANO 2 000,00

7 27 RNDr. Miloslava Striová P 28 Olga Ejemová P (skautský, farní, tábor s výukou anglického jazyka) a nákup jízdních , , kol pro celkem 5 dětí v PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní táborové pobyty, english camp a kurz výtvarných technik celkem pro 4 děti v , , PP. ANO 3 000,00 ANO 2 800,00 29 Jarmila Szkipalová P pro 3 děti v PP , , Ludmila Wallová Průšová P 32 Olga Hrubešová P 33 Irena Schmiedová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za náklady spojené s dovolenou pěstounské rodiny se dvěma dětmi v PP. Konkrétně je ,00 předmětem žádosti pokrytí nákladů za cestovné, ubytování, vstupné , a poplatky za sportovní aktivity. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurz německého jazyka a školné v ZUŠ (hudební obory) celkem pro 5 dětí v PP , , Finanční prostředky by byly využity na úhradu za úhradu za letní dětské tábory a letní pobyt pro rodiny s dětmi v NRP celkem pro , , děti v PP. ANO ,00 ANO 2 800,00 34 Jindřiška Votoupalová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v PP , , Jitka Hahnová P pro 2 děti v PP , , Jana Pražanová P Finanční prostředky by byly využity na zajištění respitních služeb pro pěstounku formou hlídání malého dítěte v PP. Respitní služby jsou potřebné v rámci podpory zlepšení zdravotního stavu pěstounky , , ANO 4 940,00 37 Kateřina Slavíková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní ozdravný pobyt v Chorvatsku pro 3 děti v PP, který by vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí (alergie, astma) podpořil jejich zdravý vývoj , , Kamila Veselá P 39 Emil Horák P pro 1 dítě v PP. Finanční prostředky by byly využity na úhradu za zakoupení kytary pro 1 dítě v PP. Dívka dochází do ZUŠ, kytaru si však doposud pouze v ZUŠ půjčovala , , , , Růžena Machanová P pro 2 děti v PP , , Karolína Hovorková P pro 1 handicapované dítě v PP , , Blanka Nováková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní tábory s turistickou a výtvarnou tématikou pro 3 děti v PP , , Kovářová Ilona P, poznávací pobytové zájezdy, nákup rybářského vybavení a jízdního kola pro celkem 3 děti v PP , , ANO 3 295,00 52 Jana Danešová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za pořízení skluzavky s houpačkami pro 2 handicapovaná děvčata v PP, jejichž možnosti pohybu jsou díky jejich zdravotnímu stavu velmi omezené , , Lucie Žáková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za taneční kroužek pro 1 dítě v PP , , Mgr. Mária Šátková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za volnočasové aktivity (letní včelařská škola, letní tábor s hipoterapií, letní sdružení mládeže) pro 2 chlapce v PP , , Zdenka Svitáková P pro 3 děti v PP , ,

8 58 Šárka Ježíková P pro 1 dítě v PP , , ANO 4 900,00 59 Iveta Rychtecká P pro 1 dítě v PP , , ANO 4 900,00 60 Alena Michalčáková P pro 4 děti v PP , , Emilie Waliczková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za pořízení trampolíny a bazénu pro 3 děti v PP , , Viktor Nedbal P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné, open card a vzdělávací kurzy v oboru kuchař-číšník pro 1 dívku v PP , , Ing. Ivo Sysala P Finanční prostředky by byly využity na volnočasové aktivity (zpěv, klavír, stolní tenis) a školné na VOŠ pro celkem 5 dětí v PP , , ANO ,00 68 Dagmar Seitlová P Finanční prostředky by byly využity na nákup didaktických pomůcek Montessori pro 2 autistické děti v PP. Jedno z dětí je kvůli špatné aklimatizaci v ZŠ vzděláváno formou domácího vyučování, které není financováno státem a je plně v režii pěstounů , , ANO 9 500,00 69 Iva Kaplanová P pro 4 děti v PP , , Věra Kuňáková P Finanční prostředky by byly využity na nákup notebooku a úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v PP , , Olga Zieglerová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za ozdravný pobyt u Jaderského moře pro 3 děti v PP. Pobyt u moře by pozitivně přispěl k zdravému vývoji dětí, které trpí ekzémy a respiračními potížemi , , Naděžda Marková P Finanční prostředky by byly využity na úhradu cestovného do školy, letního tábora, kursovného v taneční škole a školného v ZUŠ celkem pro 3 děti v PP , , ANO ,00 76 Bohumil Běloch P pro 3 děti v PP , , Petr Čermák S Finanční prostředky by byly využity na úhradu za kurs autoškoly pro chlapce, žijícího v DD Korkyně. Chlapec letos bude skládat maturitní zkoušku na SOŠ a řidičský průkaz by využil pro lepší uplatnění na trhu práce , , Marta Klemešová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení pokojíčku pro 1 dívku v PP. Pořízení vybavení umožní dívce lepší podmínky pro školní vzdělávání , , Vladimíra Gubaničová P pro 4 děti v PP , , Lenka Švestková P a volnočasové aktivity (ZUŠ hudební, výtvarný, dramatický obor) a pořízení interaktivních pomůcek pro celkem 5 dětí v PP , , ANO ,00 83 Bc. Daniela Majetna P Finanční prostředky by byly využity na letní dětské tábory a nákup trampolíny pro 2 děti v PP , , ANO 3 000,00 84 Dagmar Lipowská P Finanční prostředky by byly využity na úhradu školného v ZUŠ a pořízení keybordu Yamaha pro 1 dítě v PP , , ANO 1 000,00 FO CELKEM , ,00 PO + FO CELKEM , ,00

9 pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít stvrzující podpis člena grantové komise Jindra Hoblerová Michal Straka Dana Novohradská Radka Melišíková Petra Mudrochová Sylva Kozelková Alena Klaassenová Terezie Sverdlinová Monika Páleníková Petra Zapletalová Gabriela Jindrová Kamila Trnková

8. 2. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

8. 2. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 8. 2. - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do Projekt/

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinan

Více

3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení Vážení, rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na první setkání platformy Vzdělávání pro všechny - akci s názvem Kompenzační

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Počet Částka na jedno dítě Žadatel Účel Požadavek (Kč) Trvání od - do dětí (v Kč)

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Ing. Ludmila Solovská Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací místnost zámku Konice 17.2.2016 VÝZVA Č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Celkem pobytů: 3+1 + 1 pobyt u moře. Všechny pobyty se povedly a sklidily úspěch! Termíny konání pobytů: I. turnus 9. 16. 7.

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Požadovaná výše podpory v Kč. Doporučená výše podpory v Kč. Dosažené bodové hodnocení. Komentář. Pořadí Název žadatele Název grantového projektu

Požadovaná výše podpory v Kč. Doporučená výše podpory v Kč. Dosažené bodové hodnocení. Komentář. Pořadí Název žadatele Název grantového projektu Projekty schválené k podpoře 1. Komise doporučuje projekt k financování za Církevní gymnázium Německého řádu, spol.s r. o. Nová cesta 9 627 787,67 9 090 872,67 82,5 podmínky krácení některých výdajů v

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ (JEJICHŽ SLUŽBY SOUVISEJÍ SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ) PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA

PŘEHLED ORGANIZACÍ (JEJICHŽ SLUŽBY SOUVISEJÍ SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ) PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA PŘEHLED ORGANIZACÍ (JEJICHŽ SLUŽBY SOUVISEJÍ SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ) PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA OBSAH 1 DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINY S DĚTMI... 3 1.1 Mateřské centrum Žirafa, o.s.... 3 2 OSOBY

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více