Dětský domov a školní jídelna Radkov Dubová, 141, příspěvková organizace. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a školní jídelna Radkov Dubová, 141, příspěvková organizace. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova ve školním roce tel: fax:

2 a) Základní údaje o školském zařízení Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Sídlo organizace: Radkov Dubová 141, PSČ: Radkov Právní forma organizace: příspěvková organizace IČO: Identifikátor: Zástupce statutárního orgánu: Ing. Hana Chalupová ekonomka Zřizovatel: Zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, IČ: V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. října 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ze dne 25. září Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Zvláštní školy internátní, Radkov Dubová 141, zřízené Školským úřadem Opava dne 1. ledna 1995 pod. č.j. 13/94. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/655/1 ze dne 25. září 2003 se měnil název zařízení s účinností od 1. července 2004 na příspěvkovou organizaci Dětský domov, z původní organizace s názvem Zvláštní škola internátní, Radkov Dubová 141. Uvedená změna vyplývá ze zákona č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 6/629/1 ze dne 29. září 2005 se původní název příspěvkové organizace změnil na Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace. 2

3 b) Charakteristika školského zařízení Současná kapacita dětského domova je 40 dětí. Na konci školního roku jsme měli v péči 36 dětí. Dvě dívky ukončily povinnou školní docházku na základní škole a pokračují na středních školách. Jedna ve Vítkově Podhradí a druhá v Opavě. V uvedeném školním roce na středních školách a učilištích se připravovali dva chlapci a dvě dívky. Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku uvádí tabulka: Průměrný počet umístěných dětí od 1. září 2011 do 30. září 2012 činil 36,2 dětí při kapacitě zařízení 40 dětí. Počet dětí umístěných v DD ve školním roce v jednotlivých měsících měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem Poznámka: PO předběžné opatření ÚV ústavní výchova Dětský domov je umístěn v objektu bývalého barokního zámku, který slouží dětem s nařízenou ústavní výchovou již od roku Objekt zámku tvoří trojkřídlová, částečně podsklepená budova s mansardovou střechou viz. fotografie na domov.webz.cz. V objektu dětského domova je rozmístěno v prvním poschodí patnáct ložnic. Deset ložnic je třílůžkových a pět ložnic je dvojlůžkových. Umyvárny a sprchy jsou určeny zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. U toalet je to obdobné. Na jaře letošního roku došlo k rekonstrukci vodovodního řádu od hlavního přívodu až do nejvzdálenějšího západního křídla budovy. S tímto novým rozvodem vody vznikla nová koupelna s toaletou pro jednu rodinnou skupinu. 3

4 Každá rodinná skupina má k dispozici svou klubovnu. Na klubovnách se organizuje mimoškolní činnost a příprava na vyučování. Všechny rodinné skupiny mohou využívat rovněž jednu víceúčelovou místnost, ve které si mohou vařit, prát a žehlit prádlo. Ke sportovní činnosti uvnitř budovy slouží malá tělocvična. Školské zařízení tvoří: Dětský domov - IZO kapacita 40 lůžek Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní péče. Školní jídelna - IZO zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců. Ve školní jídelně se dětem celoročně připravuje pět jídel snídaně, dopolední svačina, oběd, svačina, večeře a dětem patnáctiletým a starším ještě druhá večeře. Kapacita dětského domova Od má dětský domov kapacitu 40 dětí, rodinných skupin, jak ukládá zákon č. 109/2002 Sb. je zde umístěno pět Ve školním roce byly děti v dětském domově rozčleněny do pěti rodinných skupin. Dětský domov leží v malé obci poblíž města Vítkov. Děti dětského domova jsou tak částečně chráněny před obvyklými nástrahami větších měst. Všechny děti jsou k nám umísťovány prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně. Děti jsou umisťovány do dětského domova na základě rozhodnutí jednotlivých okresních soudů o předběžném nařízení ústavní výchovy. Většina umístěných dětí se rekrutuje z ostravsko karvinské aglomerace a zpravidla se jedná o větší sourozenecké skupiny, kde rodiče nejsou schopni zajistit chod rodiny a výživu svých dětí. Objekt dětského domova má k dispozici velký zámecký park s výborným sportovním zázemím, zejména pro všechny míčové hry. Jehož součástí je přilehlý zámecký rybník, který v zimním období slouží k sportovnímu využití při hrách na ledě. Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů k MŠ základní SŠ V únoru 2012 byla do dětského domova umístěna šestičlenná skupinka sourozenců. Z této skupiny byli tři chlapci v předškolním věku. Tuto trojici předškolních chlapců se nám nepodařilo umístit v místní mateřské škole ani v okolních mateřských školkách. Proto jsme byli nuceni přeměnit startovací pokoj, který je určen pro mladistvé dívky i chlapce, kteří brzy dovrší zletilosti, na místnost pro předškolní výchovu. V nově vzniklé místnosti se tak uskutečňovala pedagogická činnost s předškolními sourozenci od 17. února 2012 až do 30. června

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení Chod dětského domova personálně zabezpečovalo ve školním roce šestnáct pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je dvanáct vychovatelů včetně ředitele, respektive od srpna 2012 zástupce ředitele a vedoucí vychovatelky. Čtyři zaměstnankyně vykonávají práci asistentů pedagoga. Pouze dva noví vychovatelé nemají potřebné pedagogické vzdělání doplněné o studium speciální pedagogiky. Pedagogičtí pracovníci plní u dětí s nařízenou ústavní výchovou zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Hlavním úkolem je připravit svěřené děti co nejlépe na samostatný život. Svou péči musí přizpůsobit vždy věku a individuálním potřebám každého dítěte. V současné době je sedm dětí v trvalé péči lékaře psychiatrické ambulance a stejný počet dětí pravidelně užívá léky pro celkové zklidnění osobnosti. Dva sourozenci, kteří měli v průběhu školního roku největší psychické potíže, byli hospitalizováni v Psychiatrické léčebně v Opavě. V dětském domově pracovalo v uvedeném školním roce deset provozních zaměstnanců a dva sezónní topiči, kteří vytápějí objekt ústavního zařízení prostřednictvím klasické kotelny na pevná paliva jen v topné sezoně, tedy od 1.října do 30. dubna. Průměrný počet zaměstnanců podle kategorií k kategorie Počet zaměstnanců Přepočtený počet vychovatelé Asistenti pedagogů 4 4 THP 2 2 Provozní zaměstnanci 3 3 Školní jídelna 4 4 Topiči * 2 1 celkem *Do celkového počtu pracovníků jsou zahrnuti i zaměstnanci, kteří byli v pracovním poměru pouze sezónně do jedná se o dva topiče pracující na poloviční úvazek. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ( dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) Počet pedagogických pracovníků: 16 Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 12 z toho nekvalifikovaných: 2 průměrný věk: 49,75 roků průměrná délka praxe: 18 roků Z toho asistentů pedagogů: 4 z toho nekvalifikovaných: 0 průměrný věk: 43,25 roků průměrná délka praxe: 7,75 roků 5

6 Věkové rozložení pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let nad 50 vychovatelé asistent ped d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Náš dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Všechny děti do našeho zařízení jsou umísťovány na základě rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně. Rovněž případné změny v umístění dítěte jsou prováděny vždy ve spolupráci s Diagnostickým ústavem v Bohumíně. V průběhu školního roku 2011/2012 přišlo do ústavního zařízení patnáct dětí a naopak dvanáct jedinců dětský domov v průběhu školního roku opustilo. Z toho třem sourozencům soud zrušil nařízenou ústavní výchovu, tři byli přemístěni do jiného typu školského zařízení a šest mladých lidí dosáhlo zletilosti a opustilo dětský domov. Ředitel školy v průběhu školního roku vydal devět správních rozhodnutí podle 27 zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Současně podle 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a podle 6 zákona č. 110/2006 Sb., o životním minimu a zákona č. 112/2006 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů a rovněž podle 6 odst. 1 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy od do Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 a) a c) 6 0 O povinnosti dítěte uhradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení podle 20, odst. 2, písm. c) 3 0 Celkem 9 0 e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova stav k Na konci školního roku navštěvovalo 36 svěřených dětí šest různých škol. Nejvíce dětí navštěvovalo Masarykovou základní školu v Melči, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky. Únorový příchod šesti romských sourozenců, kde tři jsou v předškolním věku, nám způsobil problém s neumístěním dětí v místní mateřské škole, kde už byla naplněna kapacita předškolního zařízení. Se stejným problémem 6

7 jsme se setkali ve všech okolních mateřských školách. Proto jsme byli nuceni zajistit předškolní výchovu tři chlapců v podmínkách našeho dětského domova ( viz. tab. ). Školské zařízení Počet dětí Neprospělo MŠ Radkov 2+(3 v DD) 0 Základní škola Vítkov 3 0 Základní škola Melč 24 5 Střední škola Opava, Hus. 2 0 Střední škola tech. Opava 1 0 Obch. akademie Opava 1 0 Celkem 36 5 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem primární prevence v našem zařízení je zvýšená odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování Cílem našeho programu je pokračovat v dlouhodobém komplexním programu, neboť i v našem zařízení hrozí rozšíření drogové závislosti mezi svěřenci. V minulém školním roce byli všichni svěřenci seznámeni s jednotlivými druhy návykových látek formou písemných i obrázkových příloh v Zámeckých novinách. Cílem prevence v předškolním věku je zakotvit zdraví jako důležitou životní hodnotu. V mladším školním věku je cílem chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti. Seznámit děti o škodlivosti alkoholu a tabáku. Ve staším školním věku to je rozvoj sociálních dovedností především v navazování vztahů mimo rodinu, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty. U mládeže je cílem podpořit protidrogové postoje a normy, nabízet pozitivní alternativy trávení volného času. Seznamujeme dospívající mládež s možnostmi, kde se mohou obrátit v případě problému spojeného s užíváním návykových látek. Nespecifickou primární prevencí se rozumějí veškeré aktivity, které podporují zdravý životní styl. Jedná se o aktivity, které napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje rizikového chování. Kroužky v domově Sportovní aktivity ve florbale, kopané, vybíjené, cyklistické výlety údolím řeky Moravice Návštěva aquparku, Mikulášská nadílka Při příležitosti Dne zvířat navštívily děti pštrosí farmu a SZTŠ v Opavě Při příležitosti Dne stromů děti vyráběly v kroužku nádherné výrobky z přírodnin Při příležitosti Dne Země se děti zúčastnily úklidu zříceniny hradu Vikštejn Všichni pedagogové v dětském domově si uvědomují, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Společným úkolem všech pedagogů je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Protože nám není lhostejný osud mladých lidí, kteří odejdou po nabytí zletilosti z našeho dětského domova, tak je i po odchodu z DD navštěvujeme společně s vybranými dětmi, abychom mohli posoudit jak se jim po odchodu v novém prostředí daří a případně jim pomoci konkrétní radou. 7

8 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dětském domově vychází z konkrétních potřeb vychovatelů upevňovat si, doplňovat a zejména prohlubovat svou kvalifikaci pro každodenní práci s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Ve školním roce se zúčastnilo deset vychovatelů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme se zapojili společně s dalšími čtrnácti dětskými domovy MSK do vzdělávacího projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který realizuje KVIC Nový Jičín. Tento vzdělávací program je spolufinancován z prostředků EU, a proto nás vzdělávání pedagogů finančně nezatěžuje. Jedná se o čtyři níže uvedené vzdělávací kurzy, u kterých není uvedená cena kurzu. Celkem jsme ze svých finančních prostředků za školení pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 zaplatili 3010 Kč. Název akce Počet účastníků Cena Poznámka Zážitkové hry pro děti á 590,- Jak na děti s problémovým chováním aneb Na mě si nepřijdeš Výrobky z přírodních materiálů Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností 1 - V rámci projektu Vím,co chci.. Metodická setkání vychovatelů 1 - V rámci projektu Vím,co chci.. Typologie MBTI 3 - V rámci projektu Vím,co chci.. Tandem efektivní řízení týmu 1 - V rámci projektu Vím,co chci.. Celkem Kč h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti Již třináctým rokem je pravidelně vydáván časopis Zámecké noviny. První výtisk těchto novin vyšel v roce Od uvedeného roku časopis zachycuje všechny významné akce dětského domova. Zámecké noviny jsou stále aktuální a mají velmi příznivý ohlas u dětí i zaměstnanců dětského domova. Zachycují jednotlivé akce v reálném čase a ještě navíc působí velmi osvětově na všechny děti, neboť vysvětlují význam jednotlivých svátků a lidových tradic, které se slaví v průběhu roku. Dospívající svěřenci jsou upozorňováni na nebezpečí, které jim hrozí při užívání návykových látek a je jim pravidelně na stránkách novin zdůrazňováno, že kouření je nejenom drahé, ale především škodí zdraví a způsobuje řadu neléčitelných chorob. Také se uvedené noviny snaží předávat rady odcházejícím mladým lidem, kteří stojí 8

9 na prahu nového života, kde již nebudou mít k dispozici každodenní pomocnou ruku vychovatelů. Naše zařízení udržuje od listopadu 2001 webové stránky. Na uvedených stránkách jsou aktuální údaje o činnosti našeho dětského domova včetně obrazové dokumentace z jednotlivých akcí, které pořádáme. Adresa: Zájemci o historii zámecké budovy, ve které sídlí náš dětský domov, se mohou podívat na elektronickou adresu: kde je stručně popsána historie zámku, včetně různých pohledů na náš krásný barokní zámek. Ten od roku 1964 slouží dětem s nařízenou ústavní výchovou. Náš dětský domov již mnoho let spolupracuje se sdružením DUHA Zámeček. Uvedené sdružení pravidelně každoročně pořádá celou řadu akcí pro děti z dětských domovů, kterých se zúčastňují hlavně děti z DD Moravskoslezského kraje. Jedná se o velmi hodnotné a pravidelné akce pro vybrané děti Správné pětky či jinak talentované děti. Každoročně uvedené sdružení DUHA pořádá pestré a vysoce motivační prázdninové pobyty. Na těchto letních táborech máme vždy pedagogické zastoupení, které dohlíží na bezpečnost dětí a především usměrňuje chování některých méně přizpůsobivých jedinců. Již mnoho let je pravidelným partnerem našeho dětského domova Vyšší odborná a Střední ekonomická škola v Opavě. Studenti uvedené školy pravidelně každoročně přijíždí potěšit naše děti v předvánočním období s velmi hodnotným programem. Ten bývá vyplněn množstvím různých soutěží, při kterých studenti s velkou radostí rozdávají sesbírané drobné dárky od ostatních studentů uvedené školy a sponzorsky získané sladkosti od různých výrobců. Tento dobrovolný počin mladých lidí moc potěší. Je chvályhodné, že si studenti najdou čas v předvánočním shonu potěšit děti, které vyrůstají v ústavní péči. V pátek 25. listopadu 2011 jsme se zúčastnili již 4. ročníku florbalového turnaje v Havířově. Po velmi dobrém výkonu jsme celý turnaj vyhráli a hlavně ve finále jsme po naprosto famózním výkonu rozdrtili družstvo z DD Karviné 11 : 2. Celkovým vítězstvím jsme navázali na rok 2009, kdy jsme rovněž havířovský turnaj vyhráli. Za odměnu za krásné vítězství jel celý tým druhý den v neděli, s trenérem a vychovatelem v jedné osobě, relaxovat do aquaparku v Bruntále. Dne 22. ledna se konal již tradiční karneval masek na ledě i mimo led. K tomu se uspořádalo několik soutěží mezi jednotlivými rodinnými skupinami. Na závěr pěkného 9

10 mrazivého dne se konal menší hokejový turnaj, do kterého se zapojily i děvčata. Vítězství v turnaji sice potěšilo, nebylo to však to nejdůležitější na povedeném lednovém dnu. Při příležitosti DNE ZEMĚ uspořádala Masarykova střední zemědělská škola v Opavě Den otevřených dveří pro všechny děti, které mají zájem o zvířata. Ty děti, které se zajímají a mají rády zvířata se jely s vychovatelem podívat na ně z blízka na školní statek do Opavy. Výsledkem návštěvy bylo plno pěkných zážitků z poznání různých zvířat a na závěr se děti svezly bryčkou s koňským spřežením. Dne 17. dubna jsme se zúčastnili prvního ročníku fotbalového turnaje v Karviné. Z deseti účastníků celkem dobře obsazeného turnaje jsme skončili na slušném pátém místě. Největším lákadlem celého turnaje byl hlavní organizátor turnaje, bývalý vynikající fotbalista a kapitán Baníku Ostrava - Radek Slončík. Na zpáteční cestě jsme navštívili některé rodiče dětí žijících na Karvinsku, abychom ostatním dětem ukázali, odkud některé děti pocházejí a kde bydlely před příchodem do našeho DD. Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a ředitele DD v Ostravě na Vizině se 12. května uskutečnily tradiční sportovní hry dětských domovů MSK. Součástí těchto her byly lehkoatletické závody a turnaj v malé kopané. Na tomto turnaji jsme se dostali až do finále, kde chlapci podlehli nejlepšímu kolektivu chlapců z DD Opava. I druhé místo z dobře obsazeného turnaje je velmi lichotivé, protože současný vítězný tým se skládá pouze z velkých chlapců, kteří jsou registrováni a závodně hrají kopanou. Ve čtvrtek 17. května pořádalo občanské sdružení FC DUKLA Hranice fotbalový turnaj pro děti z dětských domovů z pěti krajů - z Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Pardubického kraje. Ve velké konkurenci jsme se umístili na překrásném čtvrtém místě. Za odměnu jsme pak mohli lézt po cvičných stěnách určených pro výcvik profesionálních vojáků a sledovat akce Policie ČR, jak postupuje při zadržování pachatelů. Vše se odehrávalo ve vojenském areálu kasáren Hranice. Hektický sportovní týden jsme završili 19. května finálovou účastí ve florbalovém turnaji v Ostravě Dubině, který již tradičně pořádal DD z Ostravy 10

11 Hrabové. Ve finále jsme podlehli chlapcům z DD Ostrava, Bukovanského. Letošní školní rok byl skutečně velmi úspěšný sportovním rokem, především v kopané a florbale. První červnovou neděli se konal již tradičně ve spolupráci Motoklubem Vítkov dětský den. V dopolední části proběhlo mnoho soutěží na jednotlivých stanovištích. Účast v soutěží bylo zcela dobrovolná a každý soutěžící byl odměněn nějakou sladkostí. Po slavnostním obědu se všechny děti mohly povozit do sytosti na nejrůznějších typech aut nebo na motorkách současných i hodně stařičkých, kterými se přijeli pochlubit členové motoklubu. Největší zájem vzbudil osobní automobil autoškoly z Vítkova, kde každé dítě si mohlo samo řídit auto za dohledu profesionální instruktora autoškoly. Jízdy probíhaly v našem velkém zámeckém parku. V sobotu 9. června 2012 uspořádalo šest studentek ze Slezského gymnázia v Opavě zábavné odpoledne pro naše menší děti. Akce se nesla ve znamení hledání pokladu na zřícenině hradu Vikštejn. Vlastnímu najití pokladu předcházelo splnění celé série dílčích úkolů, které museli hledatelé pokladu splnit. Výsledkem zdařilé akce bylo objevení zakopané truhly plné sladkostí a spokojenost všech mladých účastníků hledání pokladu. V neděli 17. června proběhl v DD Melč turnaj ve vodním fotbálku, kterého se zúčastnilo devět družstev. Naše družstvo, které tvořilo šest chlapců a jedna dívka skončilo na pěkném třetím místě. Dopoledne 29. června dostaly děti ve škole vysvědčení a už odpoledně odjíždělo dvacet dětí do malebných Karlovic na desetidenní tábor. Občanské sdružení připravilo nejenom našim dětem mnoho překrásných zážitků v okolí zlatonosné řeky Opava, která protéká obcí. Ale právě tato řeka a koupání v ní umocnilo pravou táborovou náladu na počátku července, kdy padaly teplotní rekordy letošního léta. Bohatý program plný her, soutěží a zpívání při kytaře, znamenaly pro všechny táborníky pohádkové zahájení letošních prázdnin. V sobotu 28. července navštívily některé naše děti mistrovství republiky tažných koní, které se konalo v nedalekém Františkově dvoře v Klokočově u Vítkova. Součástí závodů byla i přehlídka koní a na závěr se konala aukce neuvěřitelně vyšňořených koní. Protože uvedenou sobotu bylo tropické teplo, tak děti si vyprosily přesun na vítkovské koupaliště, kde kromě koupání mohly i dovádět v nastříkané pěně v okolí bazénu. 11

12 Druhý letní tábor se uskutečnil na konci prázdnin v krásném prostředí na Myšinci v obci Budišovice. Toto rekreační středisko leží na západním okraji velké Ostravy a je velmi dobře přístupné z konečné ostravské tramvajové zastávky v Zátiší. Letošní tábor byl orientován na cirkusové umění a každé dítě se mohlo v průběhu tábora naučit určitou artistickou dovednost. Děti se intenzivním nácvikem po dobu tábora přeměnily na provazochodce, akrobaty či klauny a s tím vystoupily na závěrečném cirkusovém gala představení, které bylo určenou pro širokou veřejnost z obcí Budišovice, Hrabyň, Velká a Pustá Polom. Tradiční tábor pro děti z dětských domovů připravilo již zmíněné sdružení DUHA Zámeček z Havířova, které se již patnáct let zabývá volnočasovými aktivitami a zážitkovou pedagogikou pro děti z dětských domovů a vydává měsíčník Zámeček, který je určen všem DD v ČR. V sobotu 15. září se tři rodinné skupiny zúčastnily sportovního dne na Stříbrném jezeře v Opavě. Probíhaly zde závody dračích lodí, které organizoval náš bývalý pedagogický pracovník. Počasí moc nepřálo, a proto i soutěžících nebylo moc. Přesto se jednalo o zajímavou novou sportovní zkušenost. Po závodech všechny naše děti se seznámily s novým sportovním areálem v Městských sadech v Opavě. Dne 22. září jsme se zúčastnili tradičního turnaje v malé kopané v Budišově nad Budišovkou. Chlapci obsadili po nevyrovnaných výkonech čtvrté místo, přestože mužstvo mělo nejlepšího brankaře na turnaji. Fotbalový neúspěch byl odčiněn hned druhý den v neděli 23. září, kdy se konal tradiční turnaj ve vybíjené pod záštitou DD Melč. Zde družstvo složeno z dívek i chlapců celkově zvítězilo v konkurenci šesti domovů a získalo pěkný pohár pro nejlepší družstvo. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V průběhu školního roku nebyla provedena inspekční činnost ze strany České školní inspekce. 12

13 j) Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hospodaření našeho zařízení v roce 2011 skončilo se zlepšeným výsledkem ve výši = 3 196,26 Kč. Úroveň celkových nákladů činila tis. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem o 26,53 tis. Kč více. Mezi nejvyšší nákladové položky patřily : Mzdové náklady tis. Kč Odvody sociální a zdravotní ,18 tis. Kč Spotřeba materiálu.1 959,80 tis. Kč (potraviny,čistící prostředky, palivo, drobný majetek, učební pomůcky, PHM, oblečení a obuv pro děti ) Náklady na služby...759,02 tis. Kč Opravy a udržování budovy...457,21 tis. Kč Spotřebovaná energie.321,94 tis. Kč Úhrady za nákup OOPP, kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zletilosti..214,54 tis. Kč Odpisy majetku.. 47,7 tis. Kč Celková výše výnosů činila v roce 2011 s rokem 2010 se výnosy snížily o 88 tis. Kč. = ,19 tis. Kč. V porovnání Mezi výnosové položky patří především dotace: 1) Přímé náklady na vzdělávání celkem ,-Kč (ÚZ 33353) Závazný ukazatel ÚZ Prostředky na platy pedagogů nepedagogů Ostatní platby za provedenou práci pedagog nepedagog Zákonné odvody 34% FKSP 1% Přímý ONIV - náhrady Přímý ONIV - přímý Celkem za ÚZ ) Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním celkem ,- Kč (ÚZ 33027) Závazný ukazatel ÚZ Prostředky na platy Zákonné odvody + FKSP Celkem za ÚZ

14 3) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (ÚZ 0 a 205) ,- Kč ÚZ Částka Provozní náklady (ÚZ 0) Účelově určeno na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 2010 vyšší o 119 tis.kč: Příjmy z vlastní činnosti 569,19 tis. Kč, v tom: Tržby za stravování tis. Kč Tržby za ošetřovné.29 tis. Kč Ostatní výnosy..412,19 tis. Kč (přídavky na děti 253 tis. Kč, čerpání rezervního fondu 13 tis.kč, čerpání investičního fondu 145 tis.kč,jiné výnosy a úroky ve výši 0,8 tis. Kč..) Hospodářský výsledek ve výši = 3 196,26 Kč jsme po schválení přidělili do rezervního fondu. k) Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Naše příspěvková organizace se do výše uvedených programů nezapojila. l) Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení k) Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Náš dětský domov se zapojil do dalšího vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji do dvou projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeden projekt zajišťuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín a projekt nese název Vím, co chci vím, jak na to. Druhý projekt zajišťuje DD Srdce Karviná ve spolupráci s MSK s cílem seznámit a naučit všechny pedagogické pracovníky MSK pracovat v programu EVIX a propojit všechny dětské domovy v rámci Moravskoslezského kraje. 14

15 l) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Naše příspěvková organizace nemá odborovou organizaci a s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala. Vyhotovil: Mgr. Jaromír Burda zástupce ředitele DD a ŠJ Radkov Dubová 141 příspěvková organizace 15

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více