Ročenka XVI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka XVI. 2012-2013"

Transkript

1 Ročenka XVI Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0

2 Obsah Úvod Seznam žáků Seznam pracovníků Kalendář akcí Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov Maturitní zkoušky Minimaturita Zprávy předsedů předmětových komisí Česky jazyk a literatura Cizí jazyky Dějepis, základy společenských věd a zeměpis Biologie a chemie Matematika a fyzika Informatika a výpočetní technika Tělovýchova a sport Hudební a výtvarná výchova Hledání řešení vítkovského školství O škole v médiích Závěr Přílohy

3 Úvod Před šedesáti lety se ve Vítkově sešla skupina tvůrčích a kreativních osobností, které chtěly malé město v oblasti Sudet, znovu dosídlené po válce, povznést, obohatit a učinit obyvatelným pro novou dobu. Mezi jinými počiny té doby vyniká založení gymnázia, které dětem místních občanů umožnilo dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a nenutilo je dojíždět za vzděláním mimo domov a jejich rodiče zvažovat, zda chtějí žít na vítkovsku, nebo blíže kultuře a vzdělání září 1953, do tehdy založené jedenáctileté střední školy pod vedením ředitele Josefa Staňka, nastoupilo prvních 35 žáků. Během šesti desetiletí se v čele školy vystřídalo osm ředitelů, kteří s desítkami pedagogů a správních zaměstnanců nezaměnitelným způsobem ovlivňovali osudy tisíců studentů i jejich rodinných příslušníků. Jak už z předešlého textu vyplývá, v září letošního roku naše škola oslaví 60. výročí své existence. Proto jsme se v mírném předstihu rozhodli toto jubileum oslavit a v sobotu 8. června 2013 jsme otevřeli budovu gymnázia veřejnosti, pozvali bývalé i současné studenty, jejich rodinné příslušníky, učitele, představitele města a místních vzdělávacích institucí. Ve třídách se objevily sbírky starodávných vyučovacích pomůcek, učebnice, mapy, fotografie, promítala se stará videa, při nichž si absolventi školy mohli alespoň krátkodobě připomenout své mládí a studium na zdejší škole. Ruch dne pak doplnily proslovy 2

4 pamětníků i vedení školy, jejichž slavnostní charakter umocnilo vystoupení dechového orchestru ZUŠ Vítkov, zkouška scénického pásma Zlatovláska od Josefa Kainara, které bude mít veřejnost možnost zhlédnout 24. června v knihovně města Vítkov, vernisáž v naší školní galerii Gaudeamus, vystoupení místních pěveckých sborů v kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo školní akademie, která program v budově gymnázia uzavřela. Každá akce těchto rozměrů však nevznikne sama, podílí se na ní množství lidí. Všem, kteří se zapojili do příprav, dohlíželi na hladký průběh celého slavnostního dne, vystoupili se svými příspěvky, hudebními, hereckými, či jinými, pomohli radou, finančně (např. na tvorbu školního almanachu) nebo jiným způsobem, bychom rádi touto cestou poděkovali za podporu a pomoc, které si velmi vážíme a tento odstavec, ač obecný, je určen právě a jenom Vám. Jak již bylo řečeno - šedesátka není pro školu žádný věk, a proto gymnáziu, které od přebírá jako zřizovatel město Vítkov, v nových podmínkách a s názvem Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, přejeme především dostatek nadšených studentů a kvalitní pedagogy, kteří budou pravými osobnostmi ve svých oborech. Všem přejeme příjemnou vnitřní atmosféru s pozitivními a přátelskými vztahy mezi žáky, rodiči i učiteli. A věříme, že tato podoba gymnaziálního vzdělávání ve Vítkově naváže na tradice z minula a bude přispívat k rozvoji celého Vítkovska. vedení Gymnázia Vítkov 3

5 1 Seznam žáků Sekunda třídní učitelka: Mgr. Helena Kozlová 4

6 Tercie Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kotrlová 8

7 Kvarta Třídní učitelka: Mgr. Marie Špokova-Blaschke Zastupující třídní učitelka: Mgr. Milena Mačáková 9

8 Kvinta Třídní učitel: Mgr. Miroslav Bučánek 10

9 Sexta Třídní učitel: Tomáš Kaluža 11

10 Septima Třídní učitelka: PhDr. Marie Mikulíková Miroslav Týn 3. Adam Vymětal 4. Eva Zemanová 1

11 Oktáva třídní učitelka: Mgr. Milena Mačáková 1. Vít Šrámek 2. Radek Váňa 1

12 4. A třídní učitel: Mgr. Radomil Bazala 1. Adéla 1

13 2 Seznam pracovníků Pedagogičtí zaměstnanci 1. Mgr. Lenka Zychová 2. Mgr. Miroslav Bučánek 3. Petr Ambrož 4. PhDr. Jana Ambrožová 5. Ing. Jindra Balarinová 6. Mgr. Radomil Bazala 7. Mgr. Alena Grosová 8. Mgr. Jaroslav Herman 9. Tomáš Kaluža 10. Mgr. Zuzana Kotrlová 11. Mgr. Helena Kozlová 12. Mgr. Milena Mačáková 13. Mgr. Petr Máj 14. PhDr. Marie Mikulíková 15. Mgr. Jana Repková 16. Bc.A. Michaela Rucká 17. Mgr. Jitka Složilová 18. Mgr. Marie Špoková-Blaschke 19. Mgr. Dagmar Štopplová 20. Mgr. Hana Vejvodová Správní zaměstnanci 1. Jana Glossová 2. Zuzana Veselá 3. Václav Říčný 4. Ludmila Říčná 5. Jaroslava Vymětalíková 12

14 3 Kalendář akcí Srpen Zahajovací porada, práce na úpravě a výzdobě tříd, jednání předmětových komisí Školení DUM - organizace AutoCont Příjezd americké asistentky Mary Bradford Bisbee Září Slavnostní zahájení školního roku Opravné maturitní zkoušky z ČJ Odry Začátek vyučování dle pravidelného rozvrhu hodin Opravné písemné maturitní zkoušky z M Odry Projekt Studentské volby (1. 4. ročníky) Biologická exkurze Rejvíz, rozhledna Zlatý Chlum (4. A, 8. O, 4. K) Opravná profilová část ústní maturitní zkoušky Sportovně-turistický kurz Chorvatsko Vzdělávací program Dravci (sekunda kvinta) Den jazyků zveřejnění aktualizovaných tematických okruhů k profilové části maturitní zkoušky Státní svátek Říjen Historická exkurze Darkovičky, Hrabyně (seminaristé 3. a 4. ročníků + zájemci) Adaptační kurz + exkurze Ostrava oblast Dolní Vítkovice (kvinta + Mary B. Bisbee) Beseda Sokrates o studiu na vysokých školách (4. ročníky) Beseda s bývalou absolventkou Nikolou Ambrožovou o studiu farmacie a lékařství (zájemci z ročníků) 13

15 Beseda o možnosti studia v USA (zájemci z ročníků) Seminář projektu Rodiče vítáni Praha Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Vítkov, Opavská ul. Předávání ceny České hlavičky Ondřeji Žídkovi Mahenovo divadlo v Brně (zájemci) Školení dobrovolníků ELIM Projekt 100 vědců do škol Ostrava Předávání ocenění nejúspěšnějším žákům středních škol MSK ve školním roce 2011/2012 na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě oceněn Pavel Škrobánek Seminář Ruština v praxi Brno Prezentace studijních programů pro výchovné poradce ZŠ na Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické v Opavě Školení DUM - organizace AutoCont Podzimní prázdniny Státní svátek Piškvorky Opava Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Budišov nad Budišovkou Informa Opava Listopad Haloween + promítání filmu (zájemci) Školní kolo Dějepisné olympiády (tercie, kvarta) SCIO - testování klimatu ve třídě (sekunda, tercie, kvarta) Výtvarná soutěž Ostrava Den otevřených dveří Beseda Svět očima Středoevropana Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Komenského, Odry Plenér AVE ARTu a vernisáž Burianovské variace Futsal hoši Ostrava Bobřík informatiky (Benjamin sekunda, Kadet tercie, kvarta, Junior kvinta, sexta, Senior septima a 4. ročníky) 14

16 Šetření KVALITA (kvinta) Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Melč a ZŠ Vítkov, Komenského ul Dotazníkové šetření Řekni drogám NE! Soutěž IVT-IT-SLOT Klasifikační porada za 1. čtvrtletí + třídní schůzky Den poezie městská knihovna Vítkov Stužkovací večírek 8. O Beseda o studiu stomatologie a zubní hygieny s Hanou Říčnou (4. ročníky, kvinta + zájemci) Testování informační gramotnosti GEPARD (kvarta) Promítání outdoorových filmů (sekunda kvarta + výběr 3. stupně) Školní kolo olympiády z anglického jazyka (vybraní žáci kvinta septima) Matematická internetová soutěž Testování SCATE (Bridge) Závěrečná konference EduČaS Ostrava Prosinec Seminář o výuce francouzského jazyka Praha Basketbal dívky Opava Školní kolo olympiády z anglického jazyka finále Basketbal hoši Opava Seminář o výuce ruského jazyka Brno Přednáška Studenti studentům o státních maturitách Maturitní ples Projekt Studentské prezidentské volby (kvinta 4. ročníky) Setkání s vědci Opava Školení Oxford University Press Nový Jičín Beseda Tento letošní a jiné konce světa + studium na MU Brno Mgr. Marek Skarka z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity Brno (zájemci) 15

17 Soutěž Knihovna Václava Havla Praha Předávání Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského Ústav fyzikální chemie, Praha (Vít Mužík, Miroslav Bučánek) Beseda o studiu na Lékařské fakultě UP Olomouc Monika Matějková, Miroslav Škrobánek (zájemci) Astronomická školička Slezská univerzita, Opava Přednáška Obojživelníci a plazi přednášející z Jihočeské univerzity (sekunda, tercie, kvarta) Vánoční posezení pracovníků školy Vánoční program žáků školy v Našem domově, Vítkov Školní kolo VII. ročníku dějepisné soutěže (zájemci) Vánoční den otevřených dveří a vánoční odpoledne s knihou a hudbou Vánoční besídky tříd Vánoční prázdniny Leden Exkurze sexty Beskydy Školení požárních hlídek Okresní kolo ve florbalu - dívky Okresní kolo ve florbalu - hoši Okresní kolo ve florbalu - dívky KALIBRO (sekunda, kvarta) Okresní kolo ve florbalu - hoši Beseda Má i válka svá pravidla aneb Může se ve válce všechno? (sexta, seminaristé 3. a 4. ročníky, zájemci z kvinty) Florbal dívky Opava Prezentace projektu MAS Opavsko: Doubravka a Miešek 1000 let česko-polské historie ve školní tělocvičně Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí Okresní kolo ve florbalu středních škol - dívky 16

18 Beseda se zástupci Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě (seminaristé matematiky 3. a 4. ročníky) Okresní kolo ve florbalu středních škol - hoši Okresní kolo ve volejbale - dívky Klasifikační porada a pedagogická rada VII. ročník krajského kola Dějepisné soutěže Opava Okresní kolo dějepisné olympiády Opava Krajské kolo olympiády z ruského jazyka Ostrava Beseda Ekologické problémy starověkých civilizací Lyžařský zájezd - Kouty nad Desnou Výstava Pavel Tigrid: Slovy proti totalitám Volejbal hoši Opava Exkurze Olomouc (septima, kvinta) Movie Night filharmonie Ostrava (sekunda, tercie, kvarta + zájemci ze sexty) Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (kvarta) Beseda s Eliškou Petrtýlovou o studiu práv Únor Pololetní prázdniny Prezentace projektu Univerzita Mikuláše Koperníka (3. stupeň) Pythagoriáda (sekunda, tercie) Beseda s Liborem Vašátkem o studiu informačních technologií Beseda o protidrogové prevenci (septima) 8. a Výstava Zmařené osudy v městské knihovně Vítkov (tercie, kvarta, kvinta) lyžařský výcvik Prezentace školy v ZŠ a MŠ Březová Prezentace školy v ZŠ Spálov Prezentace školy v ZŠ ve Fulneku Prezentace školy v ZŠ v Odrách 17

19 Divadlo Aréna Višňový sad (kvinta, septima) Školení pro maturitní komisaře Školní kolo biologické olympiády kategorie C a B Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Workshop projektu MAS Opavsko Doubravka a Miešek: 1000 let česko-polské historie Opava Projekce filmu Jan a beseda se scénáristou Vladimírem Kučíkem Předávání ceny Nadačního fondu Jana Zajíce Oblastní kolo recitační soutěže SVČ Vítkov Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Březen Beseda o studiu práv a rekreologie na MU Brno Ples školy Zahájení projektu Vlajka pro Tibet Symfonická báseň v české hudbě filharmonie Ostrava Zeměpisná olympiáda Opava Výtvarná a hudební soutěž na ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce Beseda o Indii s Vítem Zaoralem Školní kolo biologické olympiády Okresní kolo recitační soutěže SCIO generálka na přijímací zkoušky (kvarta) St. Patrick s Day Školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) Beseda s mluvčím Nadace OKD p. Sobolem a p. Medunovou ze SVČ Vítkov Beseda o pracovních možnostech, historii a vývoji Evropské unie Místní referendum o školství ve Vítkově Basketbal hoši Basketbal dívky Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E, F 18

20 Den učitelů Okresní kolo biologické olympiády Srdíčkový den Den učitelů Městský úřad Vítkov Velikonoční prázdniny Duben Basketbal dívky Opava Exkurze Naším mocnářstvím Školení k projektu Inovace českých a československých dějin ve výuce dějepisu - Ostrava Okresní kolo biologické olympiády v Opavě Klasifikační konference za 3. čtvrtletí + třídní schůzky Krajské kolo biologické olympiády v Ostravě Prezentiáda Ostrava Školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády Středoškolská odborná činnost (SOČ) - Opava Okresní kolo matematické olympiády Opava Beseda Postavení České republiky a Evropské unie v současném světě - krize Západu a nástup nových velmoci Krajské kolo fyzikální olympiády Ostrava Vyhlášení výsledků mezinárodní literární soutěže sci-fi povídek Vrbové, Slovensko Finále pěvecké soutěže Talent Havířov 2013 Finále Prezentiády Praha Soutěž Eurorebus Opava 22. a První kolo přijímacích zkoušek do osmiletého a čtyřletého studia Beseda Postavení francouzštiny v současné Africe Turnaj v basketbalu hoši Klasifikační porada maturitních ročníků Soutěž Office Aréna Šenov Turnaj v basketbalu - dívky 19

21 Předávání vysvědčení 4. ročníkům, poslední zvonění Květen Státní svátek 2., 3. a Písemné maturitní zkoušky Státní svátek MAS Opavsko: Doubravka a Miešek 1000 let česko-polské historie Hradec nad Moravicí Beseda Demokracie a lobbing (kvinta, septima) Svatý týden Testování 9. ročníků Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) Prezentace soutěže Voda MSK Soutěž Bajtík Opava Státní a profilová část ústní maturitní zkoušky Minimaturitní písemka z českého jazyka (kvarta) Pythagoriáda Koncert tanečního oddělení ZUŠ Vítkov Kulturní dům Vítkov (2. stupeň) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Městský úřad Vítkov Beseda Hon na internetové piráty (2. stupeň) Bajtík - Opava Červen Druhé kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého a osmiletého studia Seminář k soutěži Voda MSK Soutěž Stavím, stavíš, stavíme ve stavění se stavebnicí Merkur Přechod Súľovských skal Koncert ZUŠ Kulturní dům Vítkov (2. stupeň) Seminář k soutěži Voda MSK Prezentace minimaturitních prací Seminář k soutěži Voda MSK 20

22 Schůzka s rodiči žáků budoucích prvních ročníků (prima, kvinta) Klasifikační konference a pedagogická rada Adolf Dudek: Nehulíme, kreslíme městská knihovna Vítkov Školení k projektu Inovace českých a československých dějin ve výuce dějepisu Ostrava Česká balada ZŠ Vítkov, Opavská ul. (2. stupeň) Předávání vysvědčení, focení tříd a učitelů Prodlužování Cesty česko-německého porozumění 21

23 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov Klub rodičů plnil v uplynulém školním roce své obvyklé úkoly. Peníze, které se vybraly jako příspěvek od rodičů, se rozdělovaly zpět mezi žáky, stejně jako výtěžek z plesu. Jako vždy jsme žákům hradili cestovné na soutěže, odměny nejlepším a drobné pohoštění u maturit a minimaturit. Kromě tradičního školního plesu zaštítil klub pořadatelsky ples maturantů, který si jinak organizují studenti sami, a letos také taneční večer při příležitosti oslav 60. výročí založení školy. Kromě toho pomohli rodiče svým přístupem i při složitých jednáních o budoucnosti gymnázia. Přesto, že Gymnázium Vítkov jako samostatná organizace zaniká, náš Klub rodičů bude stále pokračovat i pod hlavičkou nové organizace. Za všechnu práci a pomoc v tomto složitém období patří všem členům klubu a přátelům školy náš dík. Mgr. Alena Grosová, zástupce pedagogů 22

24 5 Maturitní zkoušky 23

25 Přehled maturantů v jarním termínu 2013 a jejich maturitních předmětů Oktáva Společná část MZ Profilová část MZ Český jazyk a literatura Matematika nebo cizí jazyk Profilová zkouška č. 1 Profilová zkouška č. 2 Čj Aj Aj Bi Čj M Ivt M Čj Aj Bi Čj Čj M Aj M Čj Aj Bi Čj Čj Aj Bi Čj Čj Aj Aj Ivt Čj Aj Zsv Ivt Čj Aj Zsv Čj Čj Aj Zsv Čj Čj Aj Bi Čj Čj Aj Aj Bi Čj Aj Zsv Aj Čj Aj Aj Bi Čj Aj Z Aj Čj Aj Aj Ivt Čj Aj Zsv Aj Čj Aj Bi Čj Čj M Čj D 4. B Společná část MZ Profilová část MZ Český jazyk a literatura Matematika nebo cizí jazyk Profilová zkouška č. 1 Profilová zkouška č M Čj

26 4. A Společná část MZ Profilová část MZ Český jazyk a literatura Matematika nebo cizí jazyk Profilová zkouška č. 1 Profilová zkouška č. 2 Čj M Zsv Aj Čj Aj Z Aj Čj Aj Bi Aj Čj M Bi Ch Čj Aj Bi Ch Čj Aj Zsv Čj Čj M Čj Ivt Čj Aj Bi Ch Čj Aj Bi Ch Čj Aj Zsv D Čj Aj Bi Ch Čj M Bi Ch Čj Aj Zsv Z Čj Aj Aj Ivt Čj Aj Zsv Čj Čj Aj Zsv Aj Čj Aj Zsv Z Čj Aj Zsv Aj 25

27 6 Minimaturita Prezentace minimaturitních prací :05-8:40 PREZENTACE MINIMATURITNÍCH PÍSEMNÝCH Jaroslav český jazyk PRACÍ Herman 8:40-8:55 přestávka 8:55-9:10 Solanská Žaneta: Charchadon Megalodon biologie Petr Ambrož 9:10-9:25 Tesař Jakub: Rybářství biologie Petr Ambrož 9:25-9:40 Tomanová Adéla: Anatomie srdce a jeho choroby biologie Petr Ambrož 9:40-10:00 přestávka 10:00-10:15 Zwesper František: Leonberger biologie Petr Ambrož 10:15-10:30 Matláková Romana: Homosexualita občanská Miroslav výchova Bučánek 10:30-10:45 Švecová Petra: Kladivo na čarodějnice dějepis Miroslav Bučánek 10:45-10:55 přestávka 10:55-11:10 Chalupa Lukáš: KHL tělesná Tomáš výchova Kaluža 11:10-11:25 Drnková Jana: Vývoj rockové hudby hudební Helena 11:25-11:40 Jakubíková Anna: Skaut v České republice 11:40-11:50 přestávka 11:50-12:05 Krajíčková Zina: Autismus 12:05-12:20 Štěpánová Karolína: Šikana výchova občanská výchova občanská výchova občanská výchova Kozlová Jana Repková Jana Repková Jana Repková 26

28 7 Zprávy předsedů předmětových komisí 7.1 Česky jazyk a literatura Český jazyk a literaturu učili ve školním roce 2012/2013 tito pedagogové: Zuzana Kotrlová, Hana Vejvodová a Jaroslav Herman. Letos poprvé se naši studenti zúčastnili literární soutěže o nejlepší sci-fi povídku Keď si vymýšlam pořádané partnerským Gymnáziem J. B. Magína ve Vrbovém již 13 let. Své práce do soutěže poslali Michaela Konečná, Denis Dimitrov (oba z kvinty) a Adéla Kalužová (sekunda), povídka Michaely Konečné Omikron a Omega byla nakonec vybrána do sborníku a samotná autorka se zúčastnila slavnostního předávání cen. Úspěch jsme zaznamenali také v recitační soutěži do okresního kola postoupila Adéla Kalužová. Z iniciativy Kateřiny Kubesové (sexta) byl založen školní časopis Gama, do něhož svými články přispívali studenti různých tříd. Pevně doufáme, že časopis bude úspěšně fungovat i v dalších letech a studenti se s námi opět podělí o své názory na aktuální události, že si i nadále budeme moci přečíst vtipné fejetony, zajímavé rozhovory, reportáže, ankety apod. Ani v tomto roce jsme studenty neochudili o divadelní představení oblíbené Komorní scény Aréna třídy kvinta a septima zhlédly známou hru Višňový sad A. P. Čechova. Diváckým zážitkem byl také umělecký pořad spojující krom literárního také herecké, výtvarné i hudební umění České balady, vystoupení mapující vývoj balady v české literatuře bylo určeno žákům druhého stupně. Velkou radost nám letos udělali maturanti obě maturitní třídy, oktáva i 4. A, úspěšně zvládly všechny tři části státní maturitní zkoušky z českého jazyka. Vynikajících výsledků dosáhli studenti zvláště u ústní zkoušky, kde ve většině případů prokázali nejen znalost tématu, ale také schopnost kultivovaného mluvního projevu. Stoprocentně úspěšní byli také studenti maturující ve školní profilové části z českého jazyka a literatury. Mgr. Zuzana Kotrlová 27

29 Studenti a TGM Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident, je významná osobnost české politiky, vědy a kultury. Jako politik i člověk vždy zdůrazňoval důležitost mravní výchovy nejen ve škole a společnosti, ale i v rodině. Razil zásadu, že negativní společenské jevy nejsou pouze důsledkem sociální nouze, ale jsou prohlubovány nedostatkem mravnosti. Masarykovo demokratické hnutí, které má za cíl propagovat odkaz tohoto našeho velikána, každoročně vyhlašuje soutěž TGM - život, dílo a odkaz pro současnost. Letošního ročníku této soutěže se zúčastnila také studentka našeho gymnázia Tereza Opršalová (4. A), která se 2. listopadu umístila na 2. místě s prací na téma T. G. Masaryk a vliv na výchovu dítěte. Její pěkné umístění je důkazem, že Masarykovy ideály mají stále co říci i současné mladé generaci. Mgr. Hana Vejvodová (Vítkovský zpravodaj 2012/12) 28

30 Pozvání do knihovny Naše městská knihovna kráčí vstříc čtenáři a ten na oplátku stále častěji a rád přichází. Na 15. listopad pro nás paní Martina Šostá připravila Den poezie, hudební a recitační pásmo, v němž se jí podařilo shromáždit dětské i dospělé milovníky poezie, kteří nám zarecitovali své oblíbené verše. Kateřina Jakubíková, kvinta V básních převládla podzimní nálada, tolik souznící se soumrakem, jenž padal za okny. Podvečer zahájili malí předškoláčci, posléze vystoupily děti z místních základních škol a gymnázia. A byla to radost poslouchat, možná právě tady je zdroj i počátek vztahu nejen k řeči vázané. Emotivní atmosféru dotvářely zvuky houslí, tak podobné melodii veršů. Potom jsme se zaposlouchali do recitace dospělých, kteří do nich vkládali sílu svých životních prožitků, od těch drobných, zdánlivě nepodstatných, až po ty nejhlubší... Bylo to šťastné souznění poezie a hudby. Stále se rozrůstající společenství přátel krásné literatury se rozcházelo až za pozdního večera. Paní Kateřina Kubesová, sexta Šosté patří dík za to, jak se jí daří spojovat čtenáře nejrůznějšího věku a osudů a naplňovat tak jedno z poslání knihovny. Marie Mikulíková (Vítkovský zpravodaj 2012/12) 29

31 Mgr. Helena Kozlová Adéla Kalužová, sekunda Rostislav Šivák, oktáva Aleš Kocián, oktáva 30

32 Anton Pavlovič Čechov Višňový sad 19. února 2013 naše škola navštívila Komorní scénu Aréna v Ostravě, kde jsme zhlédli divadelní tragikomedii Višňový sad, která byla napsána Antonem Pavlovičem Čechovem v roce Celý příběh se odehrává na nejmenovaném ruském panství, které je lemované obrovskými a krásnými višňovými sady - symboly staré doby. Bohužel kvůli zadluženosti vlastníků panství postupně chátrá, ale majitelka a její bratr jsou trochu naivní a stále doufají v záchranu sadu. Nakonec se však musí sad spolu s celým panstvím prodat a celý děj nekončí pro většinu postav dobře. Jednu z ústředních postav této hry představuje dříve prostý a chudý Lopachin, který se stal úspěšným podnikatelem - symbolem změn a nových pořádků. Jeho předkové byli pouzí sluhové majitelů višňového sadu, kteří by si mohli o něčem takovém, jako je panství, nechat jenom zdát. Díky dekretu o zrušení nevolnictví se pak sen stal skutečností. Divadelní hra v podání Komorní scény Aréna v Ostravě byla perfektně zahraná. Nesla spoustu skrytých významů, které si diváci museli dávat dohromady a až teprve poté, co seskládali střípky mozaiky, mohli správně pochopit pocity postav, které byly schovány pod pokličkou. Tuto návštěvu divadla vnímám jako zajímavou věc, za kterou jsem velice ráda. Barbora Staňková, kvinta 31

33 Keď si vymýšľam Napsala jsem již mnoho prací na rozličná témata, s různým slohovým postupem a odlišným nadšením. Ovšem napsat sci-fi povídku do celoslovenské soutěže Keď si vymýšľam, to pro mě byla výzva. Po přečtení a prolistování bezspočtu knih jsem zjistila, co mi na sci-fi vadí. Všechny příběhy, které jsem držela v rukou, se odehrávaly pouze a jen v budoucnosti. Můj cíl byl proto jasný, napsat sci-fi příběh, který se bude odehrávat v minulosti. Má povídka dostala název Omikron a Omega a popisovala trochu jiný běh historických událostí, než jak je známe. Za několik měsíců po dopsání příběhu se ze slovenského Gymnázia J. B. Magína ve Vrbovém ozvali a pozvali mě na slavnostní křest sborníku soutěžních povídek, kde byla otisknuta i má povídka. Proto jsem se den před mými narozeninami, , vydala na Slovensko, kde jsem se setkala s pořadateli a ostatními autory. Jak už jsem se zmínila, jednalo se o celoslovenskou soutěž, proto jsem já, jakožto Češka, nebyla zařazena do normální kategorie. Dalo by se říct, že jsem byla první oceněná cizinka v této soutěži. Pořadatelé ovšem slíbili, že od příštího roku bude kategorie i pro cizí pisatele, takže se určitě budu těšit na další ročník. Během programu jsme mohli slyšet a vidět karaoke, hru na rozličné hudební nástroje, zpěv a výstavu slovenské fotografky. Po tomto doprovodném programu se začaly udělovat ceny. I já jsem si vyšla na stupínek a přečetla úryvek ze své povídky. Psát mě baví, bavilo a bavit bude. I to jsem řekla v rozhovoru s Karpatskou televizí, která byla na tomto křtu přítomna. Jsem ráda, že jsem mohla napsat svou první sci-fi povídku a jet na Slovensko reprezentovat naši školu. Michaela Konečná, kvinta (Vítkovský zpravodaj 2013/6) 32

34 Beseda s Chantal Poullain V květnu proběhla v městské knihovně beseda se známou divadelní a filmovou herečkou, ale i zpěvačkou a malířkou Chantal Poullain. Do knihovny vstoupila usmívající se Chantal v elegantních bíle-lososových minišatech, které doplňovalo sako a hedvábný šátek ve stejné barevné kombinaci. Po neformálním úvodu začala odpovídat na dotazy obecenstva, tedy převážně žen. Představila svou knihu Život na laně, vyprávěla o seznámení s Bolkem Polívkou, nevynechala ani syna Vladimíra, zmínila začátky své nadace Archa, která zpříjemňuje dětem pobyt v nemocnicích, a svou kouzelnou češtinou líčila svůj letitý zápas s naším jazykem, který nikdy nestudovala a má ho pouze odposlouchaný. Po celou besedu panovala velmi příjemná atmosféra, všichni pozorně poslouchali a spontánně reagovali. Chantal poutavě vyprávěla o svém dětství v Provenci, lásce k moři i k životu, studiích v Ženevě, kde, jak přiznala, se necítila dobře, na rozdíl od takového New Yorku, který nabíjí energií. Mne opravdu ohromila nejen svým elánem, ale též přirozeností a opravdovým šarmem. Besedu zakončila studentka gymnázia Adéla Tomanová svým procítěným zpěvem, který příjemně doplňoval květnové odpoledne. Karolina Vetešková (Vítkovský zpravodaj 2013/7) 33

35 7.2 Cizí jazyky V tomto školním roce se na našem gymnáziu vyučovala angličtina, němčina, ruština a francouzština. Velkým přínosem bylo posílení našeho sboru o americkou lektorku, slečnu Mary B. Bisbee, kterou nám zajistila Fulbrightova nadace a jež nejen vyučovala všechny studenty po jedné hodině týdně, ale ochotně se účastnila i mimoškolních aktivit, čímž poskytla studentům možnost více se procvičit v reálné komunikaci. Z akcí mimo vyučování jsme zorganizovali dvakrát promítání amerického filmu s komentářem (a to i pro veřejnost), oslavu Dne jazyků, svátku Halloween, svátku svatého Patrika a na jaře čtyřdenní poznávací zájezd Po stopách našeho mocnářství. Z jazykových soutěží jsme letos měli úspěchy v okresních kolech anglické olympiády: Nikola Tomášová (sekunda) vybojovala v Opavě 2. místo, stejně si vedla ve vyšší kategorii Karolína Štěpánová z kvarty. Všichni studenti konající maturitu z cizích jazyků - ať už státní nebo profilovou - uspěli, někteří s výtečnými výsledky. PhDr. Jana Ambrožová Bonus pro naše studenty Deset amerických absolventů vysokých škol bude po celý příští školní rok vypomáhat na vybraných středních školách, převážně gymnáziích, s výukou angličtiny. Pobyt u nás jim umožnila stipendia česko-amerického vládního programu výměn ve vzdělávání, který spravuje Fulbrightova komise. Asistenti budou působit převážně ve větších městech, jako je např. Hradec Králové, Plzeň, Jihlava, Mladá Boleslav... Vítkov je opravdu nejmenší z toho výčtu. Na naší škole působili již dříve rodilí mluvčí a my jsme se po několik let pokoušeli na tuto tradici navázat a umožnit tak našim studentům každodenní kontakt s nimi. Máme za to, že i studenti v odlehlých částech země si to zaslouží a právě takto letos uvažovala i Fulbrightova komise, když ze stovky zájemců vybrala i naši školu. Byli jsme samozřejmě potěšeni, když nám tuto zprávu z komise volali a domníváme se, že máme rovněž co nabídnout. Stipendisté totiž přijíždí s cílem poznat život v naší zemi a severní Morava má též své kouzlo... Naše asistentka u nás stráví celý školní rok a účastní se našich školních akcí. Pracovat s dětmi bude nejen v 34

36 angličtině, ale i v jiných předmětech. Jsme rádi, že výuka jazyků získává na naší škole další rozměr. (Vítkovský zpravodaj 2012/9) Evropský den jazyků Již potřetí jsme na naší škole oslavovali Evropský den jazyků, který připadá na 26. září. Studenti se sešli ve vestibulu a sledovali vystoupení svých kamarádů: převládal zpěv v jazycích, které se na škole vyučují (angličtina, němčina, francouzština a ruština), ale slyšeli jsme i dva jazyky méně frekventované (japonštinu a finštinu). Vynikající sólové pěvecké výkony předvedli Miroslav Macáš (kvinta), Anna Neuvirtová (septima) a Adéla Tomanová (kvarta), ke sborovým písním sexty se přidalo i publikum. Zpěv zpestřili studenti sekundy, kvarty, kvinty, sexty a septimy krátkými vtipy a hádankami v angličtině, mnozí včetně výborných hereckých projevů. Den jazyků se opět vydařil, děkujeme vyučujícím, kteří se na přípravě podíleli, i studentům v obecenstvu za spolupráci. PhDr. Jana Ambrožová, vyučující angličtiny (www.gvitkov.cz) 35

37 Beseda o možnostech studia v USA Nedávno jsem si na naší školní nástěnce, hned vedle změn v rozvrzích, všimla pozvánky na besedu o možnostech studia v USA. Stálo na ní datum 10. října - 5. hodina v učebně kvinty. Velice mě to zaujalo, a proto jsem se spolu s některými spolužáky, rozhodla zjistit, jaké jsou ty možnosti. Hned na začátku jsem se dozvěděla, proč se tak málo studentů rozhodne studovat mimo Českou republiku. Tím důvodem je strašně moc zařizování a peněz. I když pravdou je, že v nabídce je také plno stipendií, o kterých jsme se dozvěděli dostatek informací. Nejsem ten typ, co si při první komplikaci řekne: Tak nic..., tudíž jsem poslouchala dál. Přednášející z poradenského centra Fulbrightovy nadace nám osvětlil rozdíly mezi studiem na našich vysokých školách a na školách amerických. A věřte, že jazyk a prestiž jsou ty nejmenší. Shrnuto a podtrženo - na studium v cizích zemích by se neměli hlásit flákači bez zájmů, cílů a se špatným průměrem známek. Jedna vyučovací hodina podle mého názoru nebyla zcela dostačující, bylo toho ještě mnoho k probrání. Jasné ale je, že na ty z nás, kteří o zahraničním studiu uvažovali, udělala přednáška dojem. A pro ty, kteří jsou už v pokročilejším stádiu uvažování, se bude hodit rada bezpochyby nejdůležitější a několikrát omílaná: Začít včas. Kateřina Kubesová, sexta (www.gvitkov.cz) Oslava svátku Halloween Halloween má tradici v anglicky mluvících zemích, u nás se obvykle neslaví. Přesto jsme chtěli využít příležitosti, že máme letos na škole americkou lektorku, slečnu Mary Bisbee, a svátek si tak připomenout spíše jako kulturní zajímavost. Z různých tradic, o kterých nám Mary v hodinách vyprávěla, jsme si vybrali bobbing for apples, čili lovení jablek plovoucích na vodě ústy. 31. října 2012 se o přestávce studenti shromáždili ve vestibulu a ti 36

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Arabesky č. Vychází u příležitosti třídních schůzek 17. 4. 2013 Milí čtenáři, přeji vám sluníčkové jarní dny a byla bych

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více