Obsah a základní údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah a základní údaje"

Transkript

1

2 Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 Horní Počernice tel.: , fax: Kontaktní osoby: Ing. Pavel Janoušek, ředitel a Ing. Jan Harbáček, zástupce Støedisko køes»anské pomoci Evangelické církve metodistické - azylový dùm pro mu¾e Čajkovského 9, Jihlava tel.: , Kontaktní osoba: Táňa Kuklová, ředitelka Bankovní spojení: /0800 Støedisko køes»anské pomoci Evangelické církve metodistické v Plzni Husova 14, Plzeň tel.: 019/ ( ) Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Rybář, ředitel, tel.: Bankovní spojení: /0100 Støedisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň tel.: 019/ , Kontaktní osoba: Petra Kolouchová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel.: Bankovní spojení: /0800 Støedisko pro rehabilitaci a resocializaci TK Èerno¹ín máje 20, Černošín tel.: 0183/692029, Kontaktní osoba: Ing. Petr Balous, vedoucí terapie, tel.: Bankovní spojení: /0800 Støedisko RE-ENTRY HOUSE, následná péèe Plzeò Jateční 1, Plzeň, tel.: 019/ Sušická 75, Plzeň, tel.: 019/ Kontaktní osoba: Soňa Černá, sociální pracovnice, tel.: Bankovní spojení: /0800 Støedisko køes»anské pomoci Horní Poèernice Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 Horní Počernice tel.: , fax: Kontaktní osoba: Ing. Jan Harbáček, ředitel, tel.: Bankovní spojení: /0800, Česká spořitelna Praha 9 Støedisko køes»anské pomoci - Nadìje pro ¾ivot Jihlava Žižkova 13, Jihlava (adresa sídla je Seifertova 13) tel.: ( ) admdjihlava.euweb.cz Kontaktní osoba: Ctirad Hrubý, ředitel, tel.: Bankovní spojení /0300, ČSOB, pobočka Jihlava Finanèní zprávy

3 Milí bratři a sestry, vážení přátelé, máte v rukou Výroční zprávu Diakonie Evangelické církve metodistické (DiECM), první ve třetím tisíciletí. Stalo se to, co mnozí naši ideoví vůdci a myslitelé let minulého století nečekali: církev v Čechách přežila magický rok Ale nejenom že přežila, dokonce vstoupila do nové, nečekaně svobodné etapy svého trvání. Opravdu pro mnohé, zvláště dříve narozené křesťany, je to velmi radostný a nadějný výhled do budoucnosti. Uplynulých jedenáct porevolučních let bylo naplněno objevováním nových a nových možností, ale také zjišťováním, co vše bylo dříve označeno za podvratné, společnosti nebezpečné, a proto zakázané. Vzpomínám si, jak pro mě samotného nebylo snadné překonávat v roce opakující se pocity sebeobviňování, nebudu-li parazitovat na společnosti, nebudu-li žít na úkor práce druhých, když opustím své civilní zaměstnání a stanu se kazatelem. A nutno dodat, že tento pohled na církev, pohled jako na něco zbytečného a dávno přežitého, tu a tam přetrvává. Asi není možné, abychom se rychle vypořádali s tím, co jsme desítky let slyšeli ze všech stran, v čem jsme byli vychováni a na co jsme si, byť nechtěně, zvykli. Díky Bohu však není možné, nechat si pro sebe to, co člověk prožije, když se setká s Bohem. Není možné nechat si pro sebe, když člověk pozná jaká je to síla, když protrhne bludné kruhy vlastních proher a závislostí na všem možném zlu, které život nabízí a dostane se z toho všeho ven. Díky Bohu ani není mnohdy možné, aby člověk neviděl utrpení a bolest druhých, když sám byl Bohem vysvobozen z trápení, a když poznal krásně hřejivý, vysvobozující pocit vděčnosti za pomoc, nebo jen za setkání s laskavým, dobrým, milým člověkem. Díky Bohu není možné nepřát druhým lidem to dobré, co přináší víra a není možné zůstat nečinný, lhostejný, nepokusit se o pomoc tam, kde je to alespoň trochu možné. Díky Bohu není možné zůstat nečinný, netečný k všemožným projevům a důsledkům zla. Jsem vděčný Bohu, že už není trestné, když chce člověk projevit svou víru službou těm, kteří to potřebují. Jsem vděčný, že takový člověk už není označen za třídního nepřítele a není odstraněn. Jsem vděčný, když vidím, že si lidé uvědomují zlo, ve kterém žijí a chtějí z toho ven. Setkávám se s tím i ve věznicích, kterými procházím byť o jedné, nebo o dvou berlích, víc než deset let. Jsem vděčný, když opakovaně vidím, jak se mění k dobrém dříve beznadějní, druhými odepsaní lidé a prožívají to samé co já: že, díky Bohu, opravdu není možné nechat si pro sebe... S poděkováním všem spolupracovníkům a příznivcům DiECM a s přáním Boží blízkosti, naděje, důvěry a síly Pavel Janoušek, ředitel DiECM 1

4 Výroční zpráva Diakonie Evangelické církve metodistické 2001 c Diakonie Evangelické církve metodistické, 2002 Úprava: Ctirad Hrubý a TEX, vytiskl: ETIS, s.r.o., Jihlava Báseň na obálce: Martin Jeřábek

5 SKP Jihlava Čajkovského 9, Jihlava Azylový dům pro muže v Jihlavě vznikl v dubnu roku 1992 ve spolupráci Evangelické církve metodistické a Městského úřadu v Jihlavě. Důvodem vzniku byla potřeba zřídit zařízení pro nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova a bydlení. Nabídka poskytovaných slu¾eb v roce 2001: celkové hmotné zaopatření, ubytování na nezbytně nutnou dobu, hygienu, ošacení, částečně stravu a možnost její přípravy, sociální práce - resocializace, navazování kontaktů s příbuznými, novými lidmi, úřady, hledání dalšího uplatnění, vedení k osobní odpovědnosti za vlastní život, sociálně-právní poradenství, psychologická péče - účast na pravidelné terapeutické skupině s psychologem, terapeutické metody, motivační metody, výchovně-vzdělávací metody, psychologické a psychiatrické poradenství, duchovní péče - pastorační služba, pomoc při hledání životní orientace, možnost navštěvovat bohoslužby v azylovém domě i v místním sboru ECM, pracovní terapie - úklid a drobné práce v objektu SKP, podíl na zvelebování a úklidu města a občasné brigády. Klademe důraz na to, aby se klienti spolupodíleli na řešení své krizové situace, podporujeme je v tomto řešení a nabízíme pomoc v prosazování jejich práv a zájmů. S každým klientem pracujeme individuálně, dle jeho potřeb a oblastí jeho problémů. Provoz azylového domu je nepřetržitý. Tím, že azylový dům poskytuje ubytování a zázemí často společensky nepřizpůsobivým mužům od osmnácti let do důchodového věku, spolupomáhá řešit závažný společenský problém. Tito muži nejsou ponecháni na ulici a je jim umožněno řešit základní životní a společenské potřeby. Zhodnocení roku v roce 2001 bylo přijato celkem 78 klientů. Téměř 50% našich klientů nachází zaměstnání, nejčastěji ve stavebnictví, dále ve firmě Bosch-Diesel, Moravské kovárny, pohostinství a jinde. Kolem 25% mužů nachází stálé bydlení, jiní odcházejí do ústavů následné péče, u některých klientů nám ale není známo, kam dále odcházejí. Pravidelná večerní terapeutická setkání s psychologem a sociálním pracovníkem navštěvují téměř všichni aktuálně přítomní klienti. Pomoc sociálního pracovníka vyhledá denně několik našich klientů. Duchovní programy navštěvuje 5 10 klientů. Styky se svojí rodinou udržuje necelá polovina klientů. Osobní duchovní péčí o klienty se nám podařilo zachovat dvě manželství, dalších několik bývalých klientů žije se svými družkami. Většina klientů se podílí na každodenním úklidu hradebního parkánu města Jihlavy a jiných brigádnických pracích - úklid sněhu v areálu provozovny jihlavských lahůdek, čištění lesa v místním polesí. Hojně jsou navštěvovány přednášky (např. o drogové závislosti, alkoholismu, zdravém životním stylu, sebepoznávání). Dalším konkrétním výstupem naší práce je poskytování humanitární pomoci - sběr a odvoz šatstva ve spolupráci s nadací Nehemia do zemí sociálně nejpotřebnějších. V roce 2001 jsme připravili jeden kamion šatstva, který byl koncem roku odvezen. Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li ve tvé moci je prokázat Bible, Kniha přísloví 3, 27 Deset let od vzniku střediska není dlouhá doba a přesto zde bylo ubytováno více než 800 lidí, kteří z různých důvodů ztratili domov a hledali u nás útočiště alespoň na omezenou dobu. Po společenských změnách v roce 1989 mnozí lidé ztratili zaměstnání a ubytování v ubytovnách. Někteří propadli alkoholu, začali páchat trestnou činnost a přišli o důvěru rodiny. Dostali se do sociálních, vztahových a finančních problémů. Těm, kdo přijdou k nám, pomáháme řešit jejich základní potřeby. Mnozí najdou zaměstnání a stálé bydlení, někteří obnoví přerušené styky s rodinou či přáteli nebo si najdou životní partnerku. Ubytováním ve středisku se také tolik neopakuje jejich trestná činnost a ostatní sociálně patologické jevy. Dochází i k celkové psychickému zklidnění. O naše klienty se dlouhodobě zajímáme i po ukončení pobytu u nás. Těší nás, že našim mužům můžeme poskytnout naději a posilu v osobním životě. Táňa Kuklová, ředitelka & Jako manžel ředitelky azylového domu jsem v počátcích měl vnitřní obavy, aby se jí při této práci s různými muži nestalo něco zlého. Přemýšlel jsem o tom, že by bylo lépe, kdyby z této práce odešla. Na podzim roku 1992 jsem našel v lese blízko Jihlavy mrtvého muže. Měl jsem za to, že byl přepaden, protože zem kolem něj byla rozhrabaná. Po přivolání policie jsem žádal o zprávu o příčinách jeho úmrtí. Za měsíc mi přišel dopis, že tento muž byl bezdomovec bez příbuzných a zemřel na zánět ledvin a těžký zápal plic. Při zpětné návštěvě onoho místa mi jedna žena řekla, že spával v krmelci, do hospody nechodil a viděla ho pít vodu z potoka. Uvědomil jsem si význam slova Pána Ježíše Krista, že kdo podá číši vody ve jménu učedníka, nebude u Boha zapomenut. Proto jsem rád, že i tito lidé mohou mít střechu nad hlavou, teplo a také tu sklenici s pitnou vodou. Ladislav Kukla 3

6 Jsem pastorem v Křesťanském společenství, a zde v azylovém domě mám možnost se denně setkávat s lidmi, o kterých se říká na pokraji společnosti. Je pro mne zkušeností vidět člověka, jak se chová v nouzi, když ztratí vše, co měl, a jak se někteří promění, když se jim dostane alespoň základních jistot. Někdo je ochoten zamyslet se nad svou situací a pracuje na tom, aby se jeho současná situace změnila. Jiný upadá do apatie a stává se z něho fatalista. A někdo má problém se v současné společnosti vůbec orientovat, takže potřebuje častou péči. A zde se mohu stále učit, co je to uplatňovat slovo Boží v praxi, jaký zaujmout postoj i k člověku, který mi není zrovna dvakrát sympatický. Karel Doležal Panu Milanovi je 53 let. Bývalý horník, nyní třináctým rokem v invalidním důchodu. Při závalu zachraňoval kamaráda a sám byl zavalen. Měl tři operace páteře a utržené nohy. Začal hrát automaty a pít. Rozvedl se. Bývalá manželka ho navštěvovala při jeho pobytu v SKP a projevovala o něho zájem, jen se obávala dalšího pití alkoholu. Během pobytu u nás měl ještě jednu operaci ruky. Zúčastňoval se i našich bohoslužeb. Nyní žije ve své bývalé rodině. Panu Jindřichovi je 30 let. Je ženatý. V době, kdy přišel do střediska byl v rozvodovém řízení. Žádost o rozvod podala manželka. Její rodina ji v tom podporovala. Jindřich s rozvodem nesouhlasil. Měl dobré zaměstnání, platil i byt manželce a sám byl ubytován v azylovém domě. V depresi z opuštění manželkou a hlavně dítětem chtěl ukončit svůj život. Po osobní pastorační službě, motivaci a společných modlitbách se jeho stav zlepšil. Časem se obnovil i vztah s manželkou a dítětem. Rozvodové řízení přerušili. V konečné fázi se manželé vrátili k sobě a nyní žijí v bytě, který si pronajali. Personální zaji¹tìní - Provoz azylového domu zajišťuje 8 zaměstnanců, tj. vedoucí, sociální pracovník, 3 sociálně výchovní pracovníci, účetní, duchovní a spolupracovník ve výkonu civilní služby. Pravidelně využíváme služeb psychologa. Dbáme také na další vzdělávání. Našim pracovníkům umožňujeme účast na vzdělávacích seminářích. Odebíráme odborné publikace a časopisy pro samostudium pracovníků. Mnoho zkušeností pro práci s problémovými skupinami obyvatel získávají pracovníci i ze spolupráce se členy Sdružení azylových domů (jehož jsme členy) a návštěvami v podobných organizacích. Ředitelka a sociálně výchovný pracovník se účastní tříletého zkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii. Sociální pracovník studuje vysokou školu. Všichni pracovníci se průběžně účastní seminářů Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR a jiných vzdělávacích přednášek a seminářů. Pravidelně probíhají společné i individuální porady a sezení s klienty, porady zaměstnanců a vyhodnocování práce s klienty a hodnocení supervizorem (klinickým psychologem). Výhled - chceme dále zkvalitňovat poskytované služby a dbát na průběžné vzdělávání všech našich zaměstnanců. Organizace se kterými spolupracujeme - Okresní úřady - spolupráce s kurátory, především co se týká klientů propuštěných z výkonu trestu; Magistrát města Jihlavy - spolupráce se sociálními kurátory jednotlivých klientů; Městské úřady - spolupráce s kurátory jednotlivých klientů; Vězeňská služba - sociální pracovníci věznic; Úřad práce - nabídka volných pracovních míst; Městská policie Jihlava - zajištění úklidu města, pomoc s agresivními klienty; Policie ČR - poskytování informací; Občanská poradna - Jihlava - sociálně právní poradenství; Oblastní Charita Jihlava - kulturní a vzdělávací akce, spolupráce s romským klubem; Psychiatrická léčebna v Jihlavě - pomoc v péči o duševně nemocné klienty; Sdružení provozovatelů azylových domů - výměna zkušeností, vzdělávací akce; Diakonie Evangelické církve metodistické. Seznam dárcù - Cukrárna u Brány - paní Caklová, Jihlavské lahůdky - paní Cejnková, Jihlavské pekárny Lapek, Květinka - paní Drastichová, Mléčný bufet v Jihlavě, Rybářství Telč, Tchibo Praha s.r.o., R. Fiedler, C. Hrubý, T. Kuklová, M. Podloucký, Z. Pokorný a další anonymní dárci. Podìkování - děkujeme všem, kteří jste nás podporovali svým zájmem, finančně i duchovně, spolupracovníkům, příznivcům i výše zmíněným sponzorům a spolupracujícím organizacím. 4

7 SKP Plzeò Husova 14, Plzeň Poslání - poskytujeme pomoc lidem na okraji společnosti a snažíme se jim pomoci začlenit se zpět do normálního života. Hlavní prioritou pro nás je, aby do našeho programu mohl nastoupit opravdu každý, kdo chce aktivně změnit svůj život. SKP dává možnost začít znovu třeba i těm, kteří to již vícekrát zkoušeli a vždy znovu selhali. Byli bychom rádi, abyste o našem středisku věděli, ale abyste ho sami nikdy nepotřebovali. Cíle a cílová skupina - jsou lidé, kteří se zapletli s drogami či alkoholem nebo mají jiný problém, který ovládá a kontroluje jejich život a nebo lidé, kteří si nějaký čas odseděli ve vězení. Neumíme dělat zázraky, ale výsledky potvrzují, že změna je možná. Částečně je to možná dáno programem, ale hlavní příčinu takových změn vidíme v tom, že Bůh dal těmto lidem novou naději a náplň života. V naší terapeutické komunitě, která má ubytovací kapacitu 9 míst, se snažíme klientům pomoci zjistit příčiny a najít správné řešení jejich problému. V blízké budoucnosti bychom rádi rozšířili naší ubytovací kapacitu a kapacitu chráněných dílen, kde probíhá část pracovní terapie našich klientů. Dále bychom chtěli pro zvýšení soběstačnosti SKP rozšířit vlastní hospodářskou činnost (výrobu dárkových a užitkových předmětů v chráněných dílnách a prodej těchto výrobků) a získávání sponzorů. Zpráva o èinnosti - středisko pracuje od svého vzniku v roce 1991 na křesťanských principech a je založeno na dobrovolném vstupu klienta do programu a jeho aktivní snaze po vyléčení a zařazení do společnosti. K tomu jsou naši klienti motivováni často již před přijetím do SKP. SKP je zapojeno do komplexního programu práce se závislými Teen Challenge v České republice. Naše zařízení v tomto programu plní funkci indukčního centra, kde probíhá první část léčby, která trvá 3 4 měsíce. Celý program trvá měsíců a jeho druhá část se odehrává v tréninkovém středisku ve Šluknově v severních Čechách. Statistické údaje roku střediskem prošlo a bylo zde ubytováno 35 klientů. 10 z nich program úspěšně absolvovalo nebo absolvuje. Ostatní program předčasně ukončili, ovšem nezřídka se stává, že se tito klienti po čase do programu znovu vracejí. Kromě ubytovaných byla poskytnuta jednorázová či opakovaná pomoc dalším 92 klientům. Odhadem šlo o více než 250 kontaktů, během nichž bylo těmto klientům poskytnuto jídlo, ošacení, sprcha či nějaký druh poradenství. Støediskové aktivity v roce výsledný efekt naší činnosti vzniká společným snažením a aktivitou našich stálých odborně specializovaných pracovníků, externích odborníků (odborná garance, supervize, lékařští specialisté apod.), dobrovolných pracovníků a mužů na civilní službě, kteří mají na starosti hlavně výkon pracovní terapie. Program ve středisku je nepřetržitý, přesně strukturovaný a zahrnuje v sobě zejména tyto aktivity: Pracovní terapie - probíhá denně (kromě neděle) v rozsahu 5 8 hodin, využíváme našich chráněných dílen (výroba suvenýrů a dárkových předmětů) a pracujeme v zahradnictví a při údržbě a úklidu domu, klientovi je přidělována práce s ohledem na jeho dovednosti a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí Bible, Markovo evangelium 1, 17 Když jsem stál v roce 1992 před dveřmi střediska, měl jsem za sebou zpackaný život, desetiletou drogovou závislost a pobyt ve vězení. Středisko mi umožnilo začít znovu normálně žít. Po několika letech jsem zde začal pracovat a dnes pracuji jako zástupce ředitele. Mám novou rodinu - manželku a syna, nové přátele i nový smysl života. Jiří P. (39 let) Než jsem přišel do střediska, tak jsem neměl vůbec žádnou představu o životě. Ale ve středisku mi ukázali, že je pro co žít. Našel jsem směr a cíl, a to mi dalo novou chuť do života. Dnes více než tři roky abstinuji ode všech drog a pracuji v SKP na plný úvazek. Marek K. (25 let) Díky drogám jsem ztratil vše, i smysl života. Přesto se stal zázrak a Bůh mě pozvedl a zachránil před jistou smrtí. Dostal jsem se do Střediska křesťanské pomoci a zde se začal měnit můj život. Program jsem dokončil 22. července 2001 a zde se odstartoval počátek mé služby potřebným lidem. Milan B. (45 let) Smutná zkušenost z SKP Jihlava: panu Oldřichovi by bylo 49 let. Vyučil se zámečníkem. Byl ženatý, měl dva syny a byt. Rozvedl se a začal hrát automaty. Prohrál i byt. Čas, kdy byl ubytován ve středisku, stále pracoval. Vracel se ale k pití. Na štědrý den, časně ráno, šel vyprovodit dva kamarády. Šli prostředkem silnice a rychle jedoucí řidička je přejela. Pan Oldřich byl na místě mrtvý, jeden z jeho kamarádů byl tři měsíce v nemocnici a druhému se nestalo téměř nic. Neznáme dne ani hodiny a je dobré využít dnešního dne. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. Bible, Janovo evangelium 3,

8 Organizace neziskového sektoru zahrnují rozmanité organizační formy a činnosti, od malých neformálních místních iniciativ k vysoce strukturovaným organizacím, od vzájemně prospěšných sdružení k nátlakovým skupinám. Jak lze tedy rozeznat, které typy patří do neziskového sektoru a které nikoli? Všeobecně uznávanou definici neziskového sektoru podal ve svých pracích L. Salomon. Neziskový sektor se dle této definice skládá z organizací, které jsou charakterizovány pěti společnými rysy: 1. jde o organizace, které jsou do určité míry instucionalizovány, 2. mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně oddělené od státní správy, 3. nerozdělují zisk, tzn. že své zisky nerozdělují mezi vlastníky nebo vedení organizace; neziskové organizace mohou dosáhnout zisk, ale ten musí být opětovně použit na plnění cílů daných posláním organizace, 4. jsou samosprávné, autonomní, tj. schopné řídit svou vlastní činnost, 5. jsou dobrovolné, t.j zahrnují určitý významný prvek dobrovolné činnosti, ať již formou účasti na konkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace. Úsměvná zkušenost z komunity v SKP Horní Počernice (ze zápisu): Komunita začíná se zpožděním a tak se na úvod slova ujímá p. PhDr. Tyl, který všem přítomným zdůrazňuje, že pozdní příchody se budou řešit asi tím způsobem, že ten kdo přijde pozdě bude platit 10 Kč do společné pokladny, kterou bude mít na starost spolusprávce na finance. K tomuto rozhodnutí se ihned vyjadřuje p. B. s tím, že ten kdo bude na komunitě první bere vše pro sebe. Tato připomínka neprošla. Terapeutické skupiny a studium - podpůrná terapeutická skupina probíhá pravidelně dvakrát týdně, skupinové studium probíhá třikrát týdně (témata: Růst skrze pády, Hněv a osobní práva, Poslušnost, Postoje,... ) a osobní studium čtyřikrát týdně - při tomto studiu jsou každému klientovy navrženy konkrétní krátkodobé, osobní cíle na jejichž dosažení sám pracuje, vyučující působí pouze jako konzultant (témata: Charakterové rysy, Zodpovědnost, Morální svoboda, Vztahy s druhými lidmi, Přátelství,... ). Poradenství - každý klient má přiděleného svého osobního poradce z řad personálu, ten má s klientem minimálně jedenkrát týdně rozhovor. Tyto rozhovory se týkají řešení problémů v životech klientů. Duchovní péče - sem patří osobní rozhovory s pastorem sboru ECM nebo s křesťanskými členy personálu SKP, účast na bohoslužbách a domácích skupinkách. Rekondiční pobyty - dvou týdenní pobyty klientů zaměřené na posílení motivace k léčbě (rekreační středisko ECM Poušť u Bechyně, vodácké splutí řeky Berounky). Volnočasové aktivity - bývají většinou organizované společně (plavání, posilovna, výlety, hry, video), průměrně trvají dvě hodiny denně. Zdravotní servis - zajišťujeme testování klientů na HIV a HEP a jejich očkování, stomatologické ošetření rizikových klientů, psychiatrické či psychologické vyšetření dle potřeby. Co se díky projektu dále podaøilo - pro lepší a účelnější využití volného času klientů a získávání finančních prostředků na provoz organizace byla vybudována posilovna s profesionálním vybavením. Projekt byl pravidelně odborně supervidován psychologem s atestací z klinické psychologie a na několika rovinách probíhalo vzdělávání pracovníků. Podìkování - děkujeme všem našim malým a velkým podporovatelům a osobám i organizacím, s kterými můžeme spolupracovat. Za všechny spolupracující organizace jmenujme alespoň některé: Teen Challenge - kontaktní centra (příprava klientů před vstupem do programu SKP), tréninkové středisko Šluknov (přechod klientů do druhé fáze léčby), národní kancelář (vzdělávání pracovníků a poskytování know-how); Sdružení azylových domů (SAD) - organizátor vzdělávání, předávání klientů se závislostí; Městská charita - spolupráce s ubytováváním klientů a pomoc ženám; Naděje - spolupráce při zajišťování stravy a ubytováním klientů; Vězeňská duchovenská péče (VDP) - příprava potencionálních klientů před nástupem do SKP; Psychiatrická klinika - Detoxifikační jednotka - detoxifikace klientů před nástupem do SKP; Krajská hygienická stanice - testování klientů na HIV a HEP a jejich očkování; MUDr. Bouchnerová - praktický lékař; MUDr. Synková - psychiatr (doporučení k léčbě a její kontrola); PhDr. Šteklová - psycholog (odborná supervize); PhDr. Tyl - psycholog (vedoucí tříletého psychoterapeutického výcviku pracovníků); Magistrát města Plzně - metodické zaštítění a finanční podpora; Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - finanční podpora Spolupracovníci - Stanislav Rybář - ředitel, Jiří Pěnkava - zástupce ředitele, sociální asistent, Marek Kolouch - terapeutický pracovník, Jana Nyergesová - účetní, civilní služba. 6

9 Teen Challenge Husova 14, Plzeň Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Primární prevence - během školního roku byly realizovány přibližně tři besedy týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Besedy se uskutečňovaly většinou ve školách a školských zařízeních. Účastníci diskutovali o pojmech jako například co je závislost, rozdíl mezi fyzickou a psychickou závislostí, tolerance na drogách, pervitin, heroin, odmítnutí nátlaku vrstevníků, hodnotový systém atd. Zájem o tyto besedy byl značný, nebyli jsme schopni pokrýt poptávku. Celkem se uskutečnilo 110 besed, z toho 40 na základních školách, 38 na středních školách, 27 na středních odborných učilištích a 5 na jiných místech. Zúčastnilo se 3416 teenageerů. Sekundární prevence - byla prováděna pravidelnou činností v Diagnostickém ústavu v Plzni formou besed, her, osobních rozhovorů, pantomimy, hostů na témata drogy, AIDS, technika odmítání nátlaku vrstevníků, sekty, vztahy aj. Celkem se uskutečnilo 20 skupinových setkání, kterých se celkem zúčastnilo 225 dětí. Proběhlo 19 konzultací a poradenských setkání. Dva dny v týdnu (pondělí a úterý) bylo otevřené kontaktní centrum Čajovna Jericho v Husově ulici, kde probíhalo nízkoprahové poradenství pro osoby zasažené drogou a jejich rodiče. Po oba dva dny byla poskytována klientům bez přístřeší a v sociální tísni jednoduchá večeře - přibližně 80 večeří za měsíc. Celkem se uskutečnilo 1382 kontaktů, bylo podáno 730 večeří a proběhlo 509 konzultací a poradenských rozhovorů. V kontaktním centru Čajovna Stodola se uskutečnilo 295 kontaktů, bylo podáno 207 večeří a proběhlo 182 konzultací a poradenských rozhovorů. Tým profesionálních i dobrovolných pracovníků docházel především na uzavřenou drogovou scénu. Poskytoval například potravinové balíčky, osobní asistenci při jednání s úřady (vyřizování dokladů, zdravotního pojištění, jednání na úřadu práce, jednání s kurátory ap.) a motivační trénink, který směřoval k abstinenci a změně způsobu života, podrobení se detoxifikaci a následné terapii a resocializaci. Dále jsme nabízeli sociální a hygienický servis ve vlastním zařízení. Streetworkeři kontaktovali na otevřené a uzavřené drogové scéně 429 lidí (331 mužů a 98 žen), kterým poskytli 291 konzultací a poradenských rozhovorů, 50 sociálních porad a osobních asistencí, 29 zdravotních poradenských rozhovorů a 56 krizových intervencí. Spolupracovníci Vedoucí kanceláře: Petra Kolouchová, odpovědná osoba: Gustav Černý Ostatní pracovníci a dobrovolníci: Herbert Volena, Karel Nyerges, Soňa Černá, Rudolf Povýšil, Jana Nyergesová, Marek Kolouch, Marek Honzík, Pavel Vencel, Milana Vencelová, Jaroslav Špaček, Jitka Špačková, Pavel Poláček, Petr Stupka, Dana Křiváčková, Ivo Trojan, Marie Trojanová, Václav Šesták, Lenka Šestáková, Irena Smetanová, Jan Růžička Jmenuji se Jarda a je mi 29 let. Od mých let byl můj život plný alkoholu a rockových zábav. Drogy byly až do mých 21 let pouze okolo mě. Vše začalo pervitinem, pokračovalo LSD, toxickými houbami, opiáty, léky atd. Přibližně po 4 letech jsem dokázal zničit vše, co jsem do té doby vybudoval. Přestal jsem pracovat, začal krást a podvádět. V této době začaly 2 roky hospitalizací v PL, pobyty na ARO, kde jsem skončil vždy po předávkování, na hranici přežití. Díky Bohu jsem nezemřel a v roce 1999 jsem získal v PL Dobřany kontakt na Teen Challenge Plzeň. V léčebně mě kontaktovali pracovníci TC Plzeň. Po pár dnech jsem mohl nastoupit do Střediska křesťanské pomoci v Plzni. Ovšem na základě zatykače jsem byl zatčen a měl jsem jít do vězení. Prožíval jsem hroznou beznaděj. Zlomený a bez pýchy - to byla ta správná chvíle, kdy Bůh mohl až k mému srdci. Dal jsem mu svůj život. Dostal jsem od Něj milost a podmínku od soudkyně. Středisko jsem úspěšně dokončil v prosinci 2000 a nastoupil na Re-entry v Plzni. Během týdne jsem si našel zaměstnání, za které jsem se modlil. Se svou mamkou a bráchou budujeme nový vztah a mohli jsme si navzájem odpustit. V roce 2001 jsem začal chodit se svou nynější ženou a v témže roce na podzim jsme měli svatbu. Získali jsme pronájem v krásném bytě, který jsme zrekonstrulovali a zařídili. Společně se svojí ženou jsem se zapojil nejen do sborového života ECM v Plzni, kde jsem se stal plnoprávným členem, ale i do služby v TC Plzeň. Oba dva sloužíme v čajovně jako dobrovolní pracovníci. Na konci roku jsem dostal na starosti technický chod kontaktního centra čajovny Jericho. Samozřejmě ne vše v mém životě je tak růžové a bezproblémové. Přesto, že jsou to již 3 roky co žiji bez drog, musíme já i moje žena Jitka, řešit důsledky mého starého způsobu života. Soudy, dluhy a k tomu všemu moje poškozená játra žloutenkou typu C. Díky Bohu jsou moje jaterní testy na nízkých hodnotách. Modlíme se za moje uzdravení. Jsem rád, že jsem se mohl stát svědkem tolika zázračně proměněných životů. 7

10 Samozřejmě velkou zásluhu na tom všem mají pracovníci středisek, kterým děkuji. Bůh přidal do mého života spoustu dobrých věcí, nové přátele a dal mu smysl. Chceme být s manželkou teď i v budoucnu užitečnými a dobrými lidmi. Prosíme, modlete se za nás Jarda & Poslední co bych si v životě přála, bylo vzít si kluka ze střediska. Tím, že jsem si vzala Jardu, jsem porušila všechny své zásady o výběru životního partnera. Pravda je, že jsem ho nikdy nevnímala jako bývalého toxikomana a dnes si ho s jeho minulostí už jem těžko dokážu spojit. Poznali jsme se, když nastoupil do střediska a to už působil jako normální člověk. Přesto nám Jardova minulost do života stále zasahuje a podobě obálek s modrým pruhem a dluhů. Díky tomu moje víra v posledním roce prochází ohněm víc než za celých 10 let mého křesťanského života a na vlastní kůži můžu zažívat, že Bůh je Bohem zázraků. Pro můj život, je náš vztah velkým obohacením a dobrodružstvím. Jarda je v mnoha věcech běžného života dál než já tím, že prošel drogovou závislostí a následně programem TC. Náš společný život je teprve na začátku, tak těžko můžu hodnotit, ale věřím, že jsme si oba vybrali dobře. Jardova manželka Jmenuji se Marek a narodil jsem se před 25 lety. Naše rodina se navenek tvářila velice spokojeně, ale opak byl pravdou. Můj otec byl alkoholik a moje matka to těžce psychicky nesla. V 17 letech jsem si začal uvědomovat, že potřebuji v životě něco víc. Byl jsem na učilišti pro kuchaře a snažil se odlišit od všech ostatních. Očekával jsem, že budu šťastný, přesto jsem občas pomýšlel na sebevraždu a psal básně o smrti. Žil jsem ze vztahu do vztahu, od diskotéky k diskotéce. Nenaplňovalo mě nic. Časem pití alkoholu a kouření marihuany bylo stále intenzivnější a v brzké době mě pohltila taneční a elektronická hudba. Tím se začali měnit i moji přátelé. Po několika měsících jsem zjistil, že marihuana a alkohol mi Středisko pro rehabilitaci a resocializaci TK Černošín Křesťanská TK Černošín je zařízení pro rezidenční léčbu a resocializaci mužů (věk let) potýkajících se s problémem závislosti, nejčastěji na drogách. Délka pobytu je 3 4 měsíce, poté navazuje pobyt 10 měsíců ve středisku TC ve Šluknově, kde klient absolvuje další fázi programu. Klient se do programu zapojuje dobrovolně a kdykoli může program opustit. Před vstupem do komunity absolvuje konzultaci s pracovníkem kontaktního centra (seznámení s řádem a náplní programu, zjištění základní motivace), podá žádost o přijetí. Prvních 14 dnů poznává klient pravidla a strukturu programu, pak se rozhodne, zda se chce nabízeného, křesťansky orientovaného programu aktivně účastnit. Program je od samého začátku velice podrobný, plný omezení a pravidel, s pevně stanoveným denním rozvrhem, probíhá především ve skupině. Důvodem je, aby si člověk uvědomoval své skutky a postoje, svůj vliv na jiné, aby se naučil žít v rámci jistých limitů chování. Program je zaměřen na nastartování zdravých postojů, na vytváření křesťanského pohledu na společnost a kulturu, biblické principy slouží jako základ pro rekonstrukci narušených nebo zcela zničených myšlenkových šablon. Klient je veden k tomu, aby si uvědomil svou zodpovědnost za společnost. Klientům pomáháme s jejich sociálními a zdravotními problémy - jednání na úřadech, zařizování osobních dokladů, navazování vztahu s příbuznými, atd. Program zahrnuje pracovní terapii, skupinová setkáni, individuální poradenství, společné a osobní studium, volnočasové aktivity, modlitby a osobní ztišení, letní rekondiční pobyt. Jedenkrát týdně je na setkání pracovníků hodnocen pokrok jednotlivých klientů a jsou stanoveny další cíle práce. Vedoucí programu má univerzitní vzdělání, roční terapeutický výcvik, tříletou praxi v komunitě, studuje kurz Problematika drogových závislostí pořádaný IPVZ, v Portugalsku absolvoval šesti týdenní výcvik zaměřený na práci s drogově závislými pořádaný organizací Teen Challenge International, je členem okresní protidrogové komise. Pracovník pro pracovní terapii má SŠ vzdělání, roční terapeutický výcvik, tříletou praxi v komunitě a studuje Teologický seminář ECM. Žije v objektu komunity. Na půl úvazku zde pracuje pracovník kontaktního centra ex-user. Zdravotní a sociální pracovnice je absolventkou LF UK (Bc). Všichni pracovníci absolvovali kurz Základy práce Teen Challenge, pořádaný EurAsia Teen Challenge a jsou dále školeni prostřednictvím TC International Leadership Training Institute. Odborná garance je poskytována psychiatrem s dlouholetou praxí v ordinaci AT. Program je odborně supervidován psychologem s atestací z klinické psychologie v rozsahu 2,5 hodiny měsíčně. Hodnocení a výsledky - začátkem roku bylo v programu 6+1 klientů. Do prošlo přijímací procedurou 23 klientů. Léčbu předčasně ukončilo 7 klientů (23%) - do čtrnácti dnů a 8 klientů (27%) - do tří měsíců (6 klientů odešlo z vlastního rozhodnutí, 2 byli vyloučeni pro porušování pravidel). Do další fáze programu (středisko TC Šluknov, doléčovací centra, aj.) přešlo 10 klientů (33%). V programu zůstává 4+1 (17%) klientů. 100% je 30 klientů, tj. počet všech klientů v daném roce. Průměrný věk klientů byl 27 let. Kapacita 6+1 byla využita obložností 1851 lůžkodnů, tj. průměrná obložnost 5,1 na den. Lůžko +1 v samostatném pokoji je poskytováno klientovi Následné péče, který pracuje v komunitě jako praktikant a pomocník. V roce 2001 bylo zavedeno uživatelské posuzování kvality programu. Zpracování dotazníků ukazuje, že klienti jsou s programem převážně spokojeni, subjektivně odcházejí ze střediska v dobrém zdravotním stavu, vcelku v duševní pohodě, neužívají ilegální drogy, většinou nepijí alkohol, tabák kouří málo, nemají problémy se zákonem, jsou rozhodnuti vyhýbat se bývalým 8

11 přátelům-narkomanům, mají kontakt s lidmi, kteří neberou drogy. Mají zajištěnu následnou péči. Nemají bydlení, zaměstnání nejisté, jejich finančním příjmem je sociální dávka. Pokud uvážíme, že klienti obvykle přicházejí v odvykacím stavu, s negativními pocity, bez jakéhokoli zdroje financí, nedostatečně silní ve svém rozhodnutí nebrat drogy, mající vztahy převážně s jinými závislými, bez bydlení a bez zaměstnání, pak z dotazníku vyplývá, že během absolvování 3 měsíců programu dochází ke zvýšení kvality života téměř ve všech uvedených oblastech, výjimkou je oblast bydlení a zaměstnání. To je ovšem řešeno v další fázi programu, realizované střediskem Teen Challenge ve Šluknově a RE-ENTRY HOUSE s programem Následné péče v Plzni. Spolupracovníci Vedoucí terapie: Ing. Petr Balous, odpovědná osoba: Gustav Černý Ostatní pracovníci a dobrovolníci: Richard Houdek, Iva Endrštová, Karel Nyerges, Petra Kolouchová, Braňo Kováčik, Petr Procházka, Zdeněk Eberle, Zdeněk Kocanda Středisko RE-ENTRY HOUSE, následná péče Plzeň Jedná se o program pro muže, kteří úspěšně dokončili terapeutický program v komunitě. Celková ubytovací kapacita programu je sedm klientů. Re-entry House - Chráněné bydlení - tvoří most mezi přísně strukturovanou terapií v komunitě a běžným životem. Režim je v rozmezí obecných zásad, např. abstinovat, pracovat, být doma do 24 hodin, platit řádně za ubytování, docházet na pravidelná setkání se svým poradcem a účastnit se společných aktivit. Klient si před nástupem do Re-entry (tzn. v poslední fázi pobytu v terapeutické komunitě) podává žádost o přijetí. Při přijímání je zohledněna individuální potřeba klienta, zda se klient může vrátit do svého původního bydliště, jaké má vztahy s rodinou, zda opravdu potřebuje podporu Reentry. V případě že klient bude přijat, přijíždí cca tři týdny před nástupem z komunity na týdenní návštěvu. Seznamuje se s prostředím a začíná si hledat zaměstnání. V den nástupu podepisuje klient Prohlášení (řád Re-entry) a Ubytovací smlouvu (kontrakt). Pověřený pracovník vyplňuje s klientem Vstupní dotazník. Na začátku každého týdne vypracuje klient společně s pracovníkem Týdenní plán (projekt zaměřený na práci, studium, volný čas, atd.). Jednou za čtrnáct dní klient předkládá pracovníkovi hodnocení, kde hodnotí v uplynulé době své pocity, vztahy, frustrace a radosti. Jedenkrát za měsíc zpracovává klient svůj měsíční Finanční rozpočet a Plán stravování. Do doby než si klient najde trvalé zaměstnání, zapisuje do formuláře Hledání zaměstnání místa, kde žádal o práci (v současnosti každý klient do čtrnácti dnů získal trvalý pracovní poměr). Klient se stává součástí organizačních struktur sdružení. Začíná pomáhat jako dobrovolník při aktivitách provozovaných organizací (kontaktní centra v Plzni, popř. primárně prevenční akce). Klient má možnost budovat nové, kvalitativně jiné vztahy s lidmi, kteří nemají kořeny v drogové subkultuře. Každý klient má svého patrona, který není pracovníkem organizace a který pochází z místních církevních kruhů. Klient vstupuje do rodiny patrona a učí se jak funguje rodina. Během pobytu na Re-entry si klient hledá vlastní bydlení (podnájem, pronájem, návrat k rodině), do kterého odejde z Re-entry po šesti měsících až jednom roce dle individuální potřeby. už nestačí a tak jsem zkusil něco jiného, pervitin. Bylo mi super a myslel jsem si, že to je to co jsem hledal. Zmizela prázdnota, kterou jsem si v sobě nosil a já měl pocit, že mi každý rozumí. Od té doby jsem pervitin bral častěji. Důsledky mého životního stylu bylo kradení peněz rodičům, utíkání z domova na ulici mezi své přátele, vězení. Ve vězení jsem uvěřil v Boha, přesto po propuštění z vězení následoval návrat k drogám a neúspěšná léčba v PL. Zanedlouho po mém, již druhém, návratu k drogám jsem nastoupil do střediska v Plzni. Poznal jsem, že Bůh je jiný než jaké byli mé představy a zjistil jsem, že Ho potřebuji. Nástupem do střediska začala jedna velká proměna mojí osobnosti. Najednou jsem věděl, že už nikdy nebudu sám a ten pocit prázdnoty zmizel, věřím, že tentokrát natrvalo. Ve středisku se začalo měnit mnoho věcí v mém životě včetně vztahu s rodiči. Po 16 měsících jsem program dokončil. Šel jsem do Re-entry a prvních pár měsíců jsem pomáhal opravovat dům, v němž jsem bydlel. To mě dalo mnoho zkušeností. Po nějakém čase jsem si našel práci ve svému oboru a pomáhal jsem v TC Plzeň jako dobrovolník. Čas, který následoval, byl nadále časem proměn mě samotného. Bůh stále měnil můj charakter a učil mě novým věcem. Od ledna 2001 jsem začal pracovat ve Středisku křesťanské pomoci v Plzni. Začal jsem chodit s dívkou, za kterou jsem moc vděčný. A tak jsem se v září oženil se skvělou partnerkou. Nyní si dodělávám středoškolské vzdělání, mám práci, která se mi líbí, jsem ženatý, mám dobré vztahy s rodiči a těším se na budoucnost. Marek & Někdo se může ptát, proč jsem si Marka vzala za muže, když žil tak jak žil. Znám jeho minulost a věřím, že mu Bůh dal novou šanci. I já mu chci dát šanci žít nový, co nejlepší život. To, že prošel programem Teen Challenge vidím jako velké plus. Myslím si, že ho tato zkušenost dobře připravila na život, který má před sebou. Marka mám ráda i s tím, co ve svém životě dělal. 9

12 Vím, že není dokonalý, ale vidím, že chce být dobrým mužem, jednou otcem, přítelem, křesťanem, a vším ostatním čím je. Když se podívám do největší hloubky svého srdce tak mohu říct: Jsem s ním štastná. Petra Jmenuji se Pavel a je mi 28 let. Můj život se celkem rychle ocitl v pasti. Už v patnácti jsem měl velké problémy se začleněním se do společnosti. Za 3 4 roky přišel alkohol, drogy a vyhazov z domova. Pět let jsem bydlel na ulici, nepracoval a bral drogy. Skončil jsem v ufologické sektě, odkud jsem odešel, když jsem uvěřil v Boha. O rok později jsem nastoupil na protidrogovou léčbu v TC a pak jsem bydlel na Re-entry v Plzni. V této době již tři a půl roku abstinuji a pracuji. Před jeden a půl rokem jsem se šťastně oženil. Sám teď chci pomáhat jiným lidem. Pavel & Svého muže jsem poznala ještě v době, kdy byl na léčení ve středisku a tak znám celou jeho minulost a problémy, které měl. I já, přestože jsem nikdy drogy nebrala, jsem měla mnoho problémů. Můj život se stejně jako u mého muže změnil. Mohla jsem uvěřit v Boha a poznat nový způsob života. Manžela mám ráda a společně překonáváme všechny překážky. Milana Pojď, můj milý, vyjděme na pole, přenocujeme v keřích henny. Voní jablíčka lásky a všechny výtečné plody nad našimi dveřmi, nové i staré. Schovala jsem je pro tebe, můj milý. Kéž bys byl jako můj bratr, který sál z prsů mé matky! Až bych tě nalezla někde venku, políbila bych tě a nikdo by mnou pohrdat nesměl. Odvedla bych si tě, uvedla do domu své matky a tam bys mě poučoval. Dala bych ti pít kořeněné víno, šťávu ze svých granátových jablek. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mne objímá. Zapřísahám vás jeruzalémské dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Bible, Píseň písní 7, 12 8, 4 Po ukončení pobytu na Re-entry je klient zařazen do programu následné péče. Po tuto dobu je pravidelně v kontaktu s pracovníky Teen Challenge, má možnost využívat jejich pomoci v osobním životě a i nadále může pomáhat při aktivitách provozovaných organizací. Po pěti letech Následné péče je dále organizací monitorována jeho abstinence, sociální integrace, zaměstnání a to, zda se klient dopouští či nedopouští trestné činnosti. Celková kapacita programu Re-entry je 7 lůžek. Programem prošlo 14 klientů. Relaps je nulový. V následné péči po ukončení pobytu v Re-entry je 9 klientů, z nichž všichni mají vlastní bydlení a zaměstnání, 4 jsou ženatí, 6 se zapojilo do života církve a 6 má další činnost v rámci Teen Challenge. S každým jsme měli 30 hodin osobního kontaktu. Relaps měl jeden klient. Provoz programu Re-entry na dvou místech umožňuje vhodné kombinační možnosti pro ubytovávání klientů a nově je možné ubytovat i ženatého klienta s manželkou. Úspěšnost a efektivita programu se jeví jako velmi úspěšná. Klienti pracují, obnovují vztahy se svojí rodinou, přebírají zodpovědnost za svojí minulost, platí dluhy, pomáhají jako dobrovolníci v rámci aktivit sdružení TC v Plzni a abstinují od základního typu drogy, velká většina nekouří, nepije alkohol a neužívá pochopitelně ani soft drogy. Žádný z klientů ubytovaných na Re-entry nebo zařazených do programu Následné péče se dle našich informací nedopustil protiprávního jednání. Pouze v jediném případě nastoupil klient v období Následné péče do PL z důvodu relapsu způsobeného jeho duální psychiatrickou diagnosou. Tento případ se nadále vyvíjí pozitivním směrem, protože na konci roku 2001 byl jeho aktuální stav: abstinuje, pracuje, bydlí na ubytovně a dochází dle potřeby do TC v Plzni. Klienti, kteří se připravují na přechod z resocializačních středisek (TK) Teen Challenge do programu Re-entry, mohou přijet v rámci dovolenky na Re-entry, přenocovat zde a tak se blíže seznámit s provozem Re-entry. Také ti, kteří již prošli programem Re-entry a odstěhovali se mimo Plzeň, mohou využít k noclehu zařízení Re-entry v rámci jejich osobní návštěvy. Re-entry program nabízí dále možnost rekondičního pobytu pro ty klienty, kteří již absolvovali program Re-entry, osamostatnili se, avšak v jejich životě se objevili nové okolnosti a oni využijí pobytu na Re-entry k určité stabilizaci. V programu Re-entry House pracuje vedoucí a zároveň správce, který má v domě služební byt. Druhým pracovníkem je sociální pracovnice (VOŠ), která má na starosti sociální a administrativní věci. Je možná smluvní psychologická péče. Program je odborně supervidován psychologem. Sponzoøi (abecednì) V. Andrš, M. Balousová, Central Church of God z USA, Dušek Karel - papírnictví, Evangelická církev metodistická v ČR - správa budov (dále jen ECM), ECM Plzeň-Husova, ECM Plzeň-Lochotín, ECM Praha-Strašnice, ECM Praha-Vršovice, P. Frankovský, K. Hradský, M. Král, Magistrát města Plzně, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Meziresortní protidrogová komise při Úřadu vlády ČR, Nadace pro sociální aktivity občanů města Plzně, Naděje Plzeň, R. Novák, Šesták Rudolfknihkupec, rodina Taubenhanslova, I. Trojan, UMC North Texas U.S.A., Ústředí ECM v ČR a další nezjistitelní dárci. Spolupracovníci Správce: Herbert Volena Odpovědná osoba: Gustav Černý Ostatní pracovníci a dobrovolníci: Petra Kolouchová, Petr Procházka, Marie Volenová, Soňa Černá 10

13 SKP Horní Poèernice Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 - Horní Počernice Vznik organizace a její poslání - Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice bylo založeno v roce 1999 jako projekt Evangelické církve metodistické zaměřený na poskytování sociální pomoci a pastorační péče lidem v obtížných životních situacích. Svoji činnost uskutečňuje v restituovaném areálu bývalého zámečku Evangelické církve metodistické. V současné době zde úspěšně funguje azylový dům pro lidi bez přístřeší, který zajišťuje ubytování, stravování, službu duchovního, psychologa a sociálních pracovníků. Jeho klienty jsou lidé z celé České republiky, ale především z jednotlivých částí města Prahy. Na¹ím cílem je vytvoření moderního nestátního střediska, které bude poskytovat rezidenční i terénní sociální služby na profesionální úrovni. Tyto služby budou určeny třem základním skupinám lidí: lidem bez přístřeší (jednotlivcům, matkám s dětmi a celým rodinám), pro které je zde již v současnosti zajištěn celý komplex azylových služeb: ubytování, stravování, pomoc sociálních pracovníků a psychologa, služba duchovního, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby. Snažíme se maximálně motivovat klienty k vyřešení jejich obtížné situace. seniorům v jejich domácím prostředí, kterým poskytujeme, zatím v omezeném rozsahu, pečovatelské služby (pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, praní, stravování). Do této činnosti zapojujeme klienty azylového domu v rámci pracovní terapie. Pečovatelské služby chceme podle možností dále rozšiřovat, například o pomoc při sebeobsluze. seniorům a zdravotně postiženým, kteří nejsou schopni zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí připravujeme zřízení domova-penzionu, poskytujícího ubytování, stravování, pomoc při sebeobsluze, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby. Zpráva o èinnosti - hlavní náplní naší činnosti v uplynulém roce byl provoz azylového domu. Průměrný denní počet ubytovaných vzrostl ze 37 v roce 2000 na 58. Jedná se převážně o matky s dětmi a o rodiny s dětmi (průměrný počet ubytovaných dětí v roce 2001 byl 25). Z 28 pokojů, které má středisko k dispozici, byly k obsazeny všechny, s výjimkou místnosti, která procházela rekonstrukcí. Během každého kalendářního měsíce jsme evidovali průměrně 28 kontaktů s novými zájemci o ubytování. V průběhu roku 2001 bylo v azylovém domě ubytováno 95 nových klientů a 87 klientů v tomto období odešlo (ve většině případů po uspokojivém vyřešení jejich bydlení). V roce 2001 jsme věnovali hodně pozornosti zdokonalení již fungujícího systému azylových služeb tak, abychom u klientů podporovali vědomí vlastní odpovědnosti za řešení jejich obtížné životní situace a účinněji je vedli k získávání návyků potřebných pro další život. Upravili jsme řád střediska a znění smluv uzavíraných s klienty na poskytované azylové služby, dali jsme větší důraz na smluvní charakter poskytovaných služeb. Zavedli jsme bodový systém měsíčního hodnocení klientů a pravidelná čtvrtletní hodnocení formou rozhovoru se sociálním pracovníkem. Hlavní důraz chceme i v budoucnu klást na práci s klienty, jejich denní režim, pracovní aktivity a přípravu na další samostatný život. Tým zaměstnanců byl v uplynulém roce posílen o tři nové pracovníky. Pracovníci, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, jsou zařazeni do psychoterapeutického výcviku a jsou dále odborně doškolováni. Obnovili jsme část vybavení pokojů a společných prostor pro klienty, provedli jsme rekonstrukci sprch, revizi požární ochrany, vybavení hasicími přístroji, revizi elektroinstalace, Uplynulý rok byl třetím rokem existence Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice. V tomto roce opět narostl počet lidí, kteří našli útočiště v našem azylovém domě. Řadě z nich pobyt v azylu velice pomohl postavit se na vlastní nohy. Jak sami někteří říkají - stali jsme se zodpovědnější a samostatnější. Náš tým posílil o tři nové pracovníky. Úspěšně se rozvíjel také provoz naší jídelny. Zajišťovali jsme dodávky jídel až do domu - zejména seniorům a zdravotně postiženým, ale i firmám jako závodní stravování - což bylo pro naše středisko důležitým zdrojem financí. Pokračovali jsme také v přípravách na vybudování domupenzionu pro seniory: přepracovali jsme architektonickou studii, hledáme finanční zdroje. Podařilo se nám navázat několik dobrých zahraničních kontaktů. V dalším roce chceme opět pokročit dál v plnění našich cílů, aby ti, kterým sloužíme, byli také dál - dál od sociální nouze. Věřím, že nám v tom Bůh požehná. Jan Harbáček, ředitel Do azylového domu jsem přišla před rokem se svým právě narozeným synem Tadeášem přímo z porodnice. U matky, kde jsem bydlela, jsem nemohla zůstat, protože je neplatič a hrozilo soudní vystěhování. Od otce syna jsem nemohla čekat ani finanční ani jinou pomoc, jelikož dítě nechtěl. Přivítání zde bylo hezké a moc mi zde pomohl pan ředitel a paní sociální pracovnice, nejen co týče ubytování. Teď jsem zde rok a jsem moc ráda, že jsem tady mohla zůstat. Naučila jsem se samostatnosti a našla jsem pohodu a klid. Nyní jsem získala byt od MÚ, kam se v nejbližší době odstěhuju a začnu se svým synem nový život. Svědectví klientky... Díky středisku jsem se mohla osamostatnit a tak bych zase já chtěla trochu pomoci - aspoň drobným finančním příspěvkem. Vaše práce má ohromný význam obzvlášť v dnešní době, kdy je na jedné straně mnoho lidí sociálně potřebných a na druhé straně mnoho těch, kteří myslí jen na sebe. Naštěstí existují i ti, co vidí smysl života jinde - vy patříte mezi ně... Z dopisu klientky 11

14 ... Vánoce jsme strávili ještě na našem zahradním domku, ale v lednu 2001 jsme se stěhovali do střediska. Toto azylové středisko nám mnoho umožnilo, měli a máme zde svůj pokoj, sociální prostory a kuchyňku, ve které si můžeme vařit. Středisko nám pomohlo k tomu, že nám ukázalo, že se dá i normálně žít, nejen na ulici. Ale i jiný život, který jsem nepoznala za 11 let, co jsem žila na ulici. Za tu dobu, co jsme tady, jsme dokázali právě hodně věcí a to, že s naším synkem, kterému budou dva roky a je zdravý a pomalu se začíná učit zvyklostem života... Svědectví klientky Bydlela jsem s dcerou v pronajatém bytě 1+1 asi rok a půl. Potom přišla majitelka a oznámila mi, že tam budou se mnou bydlet ještě dvě další osoby. Jelikož jsem nesouhlasila, musela jsem se odstěhovat. V té době mi pomohla má sociální pracovnice, která mi řekla o azylovém domě v Horních Počernicích. Měla jsem s dcerou štěstí, protože tam bylo volné místo a byla jsem přijata. Měly jsme vlastní pokoj, ve kterém jsme žily osm měsíců. Všichni jsme se snažili si to zpříjemnit. Po osmi měsících jsem se odstěhovala, ale na azylový dům jsem nezapomněla, jsem stále v kontaktu jak se spolubydlícíma tak i s vedením. Svědectví klientky Pozor! Dobrá zpráva naděje vůbec neumírá! Návštěva Střediska křesťanské pomoci Diakonie Evangelické církve metodistické na Křovinově náměstí u nás, v Horních Počernicích, mě o tom skálopevně přesvědčila. Šla jsem tam s úzkostmi a obavami, že uvidím lidské dno, na které si jeho obyvatelé opravdu sáhli. Odcházela jsem s povznášejícím pocitem uvolnění, s vědomím, že existuje místo a obrovský prostor (doslova i obrazně), kam se můžete uchýlit, když vaše štěstí čerpá dovolenou, zatímco smůla se aktivitou div nepřetrhne a vy už jste tou nepřízní osudu fyzicky i psychicky vyčerpáni. Tady vám vlejí vláhu do žil... Hornopočernický zpravodaj 4/01 rekonstrukci šatny kuchařů, úpravu místností pro úsek sociálních služeb a civilní službu. Dotaci Magistrátu hlavního města Prahy jsme použili na rekonstrukci střechy, dřevěných podhledů a nátěr klempířských prvků na budově zámku. Z dodatečné dotace Ministerstva práce a sociálních věcí jsme pořídili tři nové počítače a počítačovou síť. S přispěním přátel z First United Methodist Church jsme zakoupili dva automobily pro rozvoz obědů a zásobování, pořídili nové postele a dveře do pokojů pro klienty, provedli zahradní práce v podzámčí a pořídili sekačku VARI. Pečovatelských služeb využívalo v roce 2001 v průměru 60 seniorů denně (v roce 2000 to bylo 46 seniorů). Převážně se jednalo o rozvozy obědů z naší jídelny, v menší míře jsme zajišťovali praní prádla, úklid domácností a pomoc při údržbě zahrady. Domov-penzion pro seniory je zatím ve stádiu příprav. V roce 2001 jsme přistoupili k přepracování architektonické studie, protože se ukázalo nutné demolovat budovu, v níž jsme plánovali vybudování penzionu. Na jejím místě bude třeba udělat nové základy a postavit zcela novou dvoupodlažní budovu. Celá akce bude finančně nákladná, odhaduje se na 20 mil. Kč. Spolupráce s veøejností, podìkování - naše středisko by nemohlo dobře fungovat bez intenzivní spolupráce s mnoha dalšími organizacemi a institucemi. Sociální pracovníci obecních a okresních úřadů využívají našich služeb při řešení obtížných situací svých klientů. Spolupracujeme se školními a zdravotnickými zařízeními v obci (často při zajišťování řádné rodičovské péče a školní docházky dětí). Jsme v kontaktu s informačními poradenskými centry (například: Kontakt, RIAPS, ELIPS, Poradna pro uprchlíky ČHV), abychom nalezli vhodnou formu pomoci pro lidi, kteří se obracejí na nás nebo na zmíněná centra. Aktivně spolupracujeme také s naší městskou částí (MČ Horní Počernice) a s mnoha nevládními neziskovými organizacemi (Diakonie, Charita apod.). Od roku 2001 je naše středisko členem Sdružení azylových domů. Rovněž bychom se neobešli bez podpory dárců a dobrovolníků. Rádi bychom zde poděkovali všem jednotlivcům, organizacím a institucím - našim spolupracovníkům, dárcům a dobrovolníkům za pomoc a podporu v naší práci. O své činnosti informujeme veřejnost na našich internetových stránkách (http://www.umc.cz/skphopo) a ve veřejných sdělovacích prostředcích (časopis NOVÝ PROSTOR 47/2001; HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVO- DAJ 1/2001, 4/2001, MF Dnes , Český Rozhlas Regina). Lidské zdroje - v roce 2001 zajišťovalo chod střediska 45 pracovníků s různými pracovními úvazky (pracovníků v pracovně právním vztahu, na civilní službě a dobrovolníků), v přepočtu na celé úvazky to bylo 8 pracovníků. Řadu prací nutných pro chod střediska zajišťovali klienti v rámci pracovní terapie. Středisko spravuje pětičlenná správní rada (Ing. Pavel Janoušek - předseda, ThDr. Vilém Schneeberger, Prof. Jan Macek, Ing. Petr Demel a Ing. Jan Harbáček), která jednala v uplynulém roce čtyřikrát, projednávala otázky stávajícího chodu střediska a budoucí rozšíření o penzion pro seniory. Seznam dárcù v roce 2001 (abecednì) J. Bechyňová, B. Beran, K. Čapek, J. Černý, F. Gärtner, J. Harbáček, Z. Heráková, Pan J. Hora, Hotěk, Kacafírek, P. Kašparová, Kozelka, J. Křížová, V. Kvash, S. Kvasheninikov, V. Lehocký, V. Maláč, J. Procházka, P. Procházka, J. Procházková, J. Rauhut, V. Sedláčková, M. Sepsi, V. Schneeberger Církev bratrská Černý Most, ECM, ECM Praha Strašnice, Exact software, FUMC Birmingham, JB sport, LaGrande College, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha Horní Počernice, Městská část Praha Letňany, Městská část Praha Řepy, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví, Ministertvo práce a sociálních věcí, Naděje, Občanské sdružení MUM, Plus Discount, Stachema Kolín, Světový den modliteb 12

15 SKP Nadìje pro ¾ivot Seifertova 13, Jihlava Minulý rok nám přinesl mnoho nového. Po všech jednáních jsme se Statutárním městem Jihlava podepsali smlouvu o podnájmu a od června otevřeli dveře Azylového domu pro matky s dětmi. Hned první den, kdy to bylo vůbec možné, jsme přijali první maminku s dvěmi dětmi a v pokročilém stavu těhotenství. Předchozí měsíce naplněné přípravou na tento základní cíl - otevření domu - byly korunovány naší radostí. Nyní už se provoz domu dostává do zaběhnutého stavu. Jednáme o rozšíření kapacity. Naším cílem je nejenom zvýšení kapacity pro maminky s dětmi, ale také rozšíření poskytovaných služeb a zlepšení možnosti přijímat mladé dívky z dětských domovů, těhotné ženy a všechny ty, kdo budou potřebovat naši pomoc. V tomto čase nás těší každý posun směrem k vyřešení situace maminek, které našly útočiště v našem domě. Potěšuje nás jednající Boží milost, kterou můžeme v těchto případech vidět. Vznik - SKP bylo založeno po úspěšné účasti v poptávkovém řízení na zřizovatele a provozovatele azylového domu pro matky s dětmi, které vyhlásilo Město Jihlava. Azylový dům pro matky s dětmi jsme otevřeli Na¹ím posláním je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastorační péči matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Dále také připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální pracovníky pro výkon sociální a pastorační péče. Cíle - základním cílem projektu je motivovat matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, aby tuto situaci řešily. K tomu jim podle individuálních potřeb poskytujeme veškerou možnou podporu (komplex azylových služeb). Zejména se jedná o ubytování, poskytování informací, výchovné a vzdělávací aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů, psychoterapie, finanční případně i časový plán, možnost hlídání dětí, pomoc s doučováním, dětský klub, pastorační rozhovory, atp. Cílovým stavem je vyřešení nepříznivé sociální situace do té míry, aby došlo k začlenění do běžné společnosti, což zahrnuje oblast materiální (bydlení, pravidelné dostatečné příjmy, atp.), vztahovou (vyjasněné vztahy s otcem dětí a rodinou, okruh přátel, atp.) a osobní (žebříček hodnot, dobré sebehodnocení, atp.). Zpráva o èinnosti - v průběhu roku ( ) jsme fyzicky zahájili provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Jihlavě. Statutárního město Jihlava pronajalo tři byty a kancelář v oddělené části Domu s pečovatelskou službou. Z darů německé organizace CHRISTEN in Aktion e.v., sboru Evangelické církve metodistické Zwickau (díky obrovské pomoci Marie Hahnové) a dotace Statutárního města Jihlava jsme tyto prostory zařídili nábytkem a dalším potřebným vybavením. Během roku nás kontaktovalo 23 maminek s 32 dětmi. Bezprostřední potřebu ubytování mělo 20 maminek s 28 dětmi. Ubytovali jsme (vzhledem ke kapacitě) 7 maminek s 10 dětmi. Ke konci roku z domu odešly 4 maminky s 6 dětmi. Kromě jedné krátkodobě ubytované ženy, která odešla do jiného azylového domu, si všechny našly vlastní podnájem. Díky ubytování v azylovém domu se zpět ke své mamince vrátila dvouletá holčička (z dětského domova). Průměrné obsazení v roce 2001 činilo 8,6 osob - z toho 3,2 žen a 5,4 dětí. Po dlouhých jednáních zahajuje v Jihlavě od začátku června provoz azylový dům pro matky s dětmi. Jeho zřizovatelem a provozovatelem bude Evangelická církev metodistická prostřednictvím své organizace Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava. O záležitostech kolem azylového domu jsme hovořili s panem ředitelem: Jakou má Evangelická církev metodistická zkušenost s provozováním podobných zařízení? V samotné Jihlavě už provozujeme několik let azylový dům pro muže. V Praze je velký azylový dům, kde jsou matky s dětmi, muži i celé rodiny, v Plzni je azylový dům pro muže a středisko Teen Challenge - služba drogově závislým. Jaký je o tyto služby zájem? Zájem je velký. Nikdy není možné uspokojit všechny žadatele. Kapacita zařízení je většinou nízká, navíc o umístění se zajímají i lidé, jejichž potřeba není tak akutní. Jak bude vypadat provoz, co musí zájemkyně udělat, aby byla ubytována? Azylový dům má kapacitu tří bytových jednotek, tedy primárně je určen pro tři matky s dětmi. Samozřejmě ve výjimečných a akutních případech mohou být v jednom bytě umístěny i dvě matky. Jde o jednopokojové byty s kuchyňkou a sociálním zařízením. Byty jsou kompletně vybavené. Budoucí klientky budou o pobyt žádat přímo u nás. Na základě osobního rozhovoru zvážíme jejich ubytování. Azylový dům je určen pro řešení akutních problémů... vždy bude záležet na posouzení momentální situace. Budete usilovat o rozšíření kapacity?... počítáme s tím. Za optimální považuji sedm až dvanáct matek s dětmi a takové rozšíření se mi zdá reálné. Jihlavské listy, Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval V nás lidech je často silně zakořeněná představa, že v azylových domech žijí problémoví lidé. Často se ale setkáváme s tím, že k nám přicházejí lidé s problémy. Rozdíl se zdá nepatrný, ale je velmi důležitý. Problémy je možné řešit, je možné podat pomocnou ruku. 13

16 Můžeme nahlížet do lidských osudů. V člověku roste vděčnost nad tím, jak mohl prožít své dětství a dospívání, jakou podporu má ve své rodině a okruhu blízkých lidí. Je to milost, ne zásluha. Ne každý takové štěstí má. Někdy stačí málo - jeden nezdařený vztah, a člověk se ocitne doslova na ulici. Když chybí rodinné zázemí, zdá se situace bezvýchodná. Člověk ztrácí naději a dobré hodnocení sebe sama. Dostává se do uzavřeného kruhu dalších a dalších problémů. Plánem pro člověka ale není smrt v beznaději, ale život. Plodný život. Naším cílem je pomoci rozetnout kruh problémů. Povzbudit naději. Potřebujeme k tomu i Vaši podporu. Děkujeme. Ctirad Hrubý Po několikaměsíčních existenčních potížích a po té, co nás odmítli i naši nejbližší - rodiče, prarodiče a sestry - jsme koncem května se svým druhem, dvěma syny a očekávání brzkého porodu přišli žádat o pomoc do Azylového domu pro matky s dětmi v Jihlavě. Zde jsme se setkali s ředitelem a sociální pracovnicí, kteří nám okamžitě nabídli pomoc. Stal se zázrak, a já i s dětmi měla kam složit hlavu. O měsíc později se nám narodila dcera a já ji měla kam přivést. Azylový dům mi doslova zachránil život - zachránil naši rodinu, když děti mohli zůstat u svých rodičů. Zde jsem také přijala záchranu skrze Ježíše Krista. Poznali jsme mnoho skvělých přátel z křesťanského společenství Evangelické církve metodistické a našli zde svůj domov. Pobyt v azylovém domě nám dal šanci uvědomit si chyby a začít je napravovat. Po šesti měsících jsme znova našli ztracené sebevědomí, práci a nové bydlení. Konečně jsme také s druhem po pětiletém soužití uzavřeli manželství. Za svědky jsme si vybrali naše zachránce - pana ředitele, paní sociální pracovnici a Ježíše. Díky Bohu už jsme půl roku v pronajatém bytě a máme všechny naše děti u sebe! Mnoho díků i Azylovému domu v Jihlavě. Vaši první klienti Služba klientkám měla v uplynulém období dvě základní roviny: skupinovou (komunita, společné činnosti, atp.) a individuální. Skupinová je především v rámci setkávání všech ubytovaných maminek s dětmi a pracovníků, kde se řeší provozní a praktické záležitosti, případně vztahové problémy a sdílejí se zkušenosti a informace. Individuálně se řeší podle konkrétní potřeby vše, o čem nelze hovořit na komunitě (např. finanční a časový plán, pomoc při řešení vztahů s druhy a rodinou, pomoc s vyřizováním dávek sociální podpory, výchova dětí, vedení domácnosti, atp.). Pro děti z azylového domu a okolí se každý týden scházel dětský klub. Na podzim jsme na zahradě před domem založili základ dětského koutku. Spolupráce - k plnění našich cílů potřebujeme spolupracovat s různými organizacemi a institucemi. Se sociálními pracovníky obecních (zejména Statutárního města Jihlavy) a okresních úřadů jednáme o možnosti ubytování, úhrady za ubytování a vyřizování různých dávek. S mnoha dalšími jsme jednali v rámci praktické pomoci jednotlivým klientkám - např. Dětské centrum, Pedagogicko-psychologická poradna, Občanská poradna, pedagogové, jiné azylové domy, Okresní soud, různí zaměstnavatelé, Úřad práce a další. Středisko a jeho zaměstnanci a klientky v hromadných sdělovacích prostředcích ČT1 - reportáž o zahájení provozu (5/2001), Jihlavské Listy ( , ), ČR1 (7/2001), Právo - JM, Vysočina, Zlín ( ), Jihlavský Týdeník ( ), MF DNES - Vysočina ( ). Informace o nás najdete i webových stránkách na adrese Provoz střediska zajišťovali dva zaměstnanci na plný úvazek a sedm na základě dohod o provedení práce. Dále nám jednorázově pomohlo dalších osm dobrovolníků. Supervizi práce s klientkami provádí v rámci zkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii pro sociální, pastorační, poradenské a vedoucí pracovníky PhDr. Jiří Tyl. Středisko spravuje tříčlenná správní rada (Miluše Bouchnerová - předseda, David Chlupáček a Ctirad Hrubý). Podìkování - děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili naši práci. Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří rozjeli dětský klub, zejména Elišce Hláskové, Liborovi Bobkovi a Martinovi Jeřábkovi. Významnou pomocí pro nás byly stěhovací a úklidové práce (zahajovali jsme provoz), stejně jako dary různého vybavení kanceláře a bytů (od nářadí po vybavení kuchyně). Zásadním způsobem nám v tom pomohla Marie Hahnová ze Zwickau, sbor Evangelické církve metodistické (EMK) Zwickau a organizace CHRISTEN in Aktion e.v. Díky jejich pomoci jsme kompletně vybavili celý azylový dům. Děkujeme Statutárnímu městu Jihlava, které nám uvolnilo a pronajalo prostory. Jsme vděčni za Boží milost, bez které bychom nestáli v této službě. Generální sponzoøi - z veřejných rozpočtů (formou příspěvku nebo dotace) Statutární město Jihlava a Ministerstvo práce a sociálních věcí - z darů CHRISTEN in Aktion e.v., manželé Hahnovi a EMK Zwickau. Dal¹í dárci - Evangelická církev metodistická, J. Večerníková a T. Pavlíček, J. Göth, NOVAKO JIHLAVA s.r.o., Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA sociální, o. p. s., manželé Vuškovi, M. Knoblochová, L. Kusá, manželé Rodovi, I. Vobejda, A. Dvořáková, J.F. Rauhut, manželé Trefní, manželé Kuklovi, D. Antonů, manželé Fouskovi st., p. Venkrbec, A. Drdáková, manželé Krausovi, J. Šanderová, L. Procházková, L. Havlíčková, pan Šourek, manželé Thálovi, M. Bouchnerová, manželé Podloučtí, E. Kubíková, paní Holubová, rodina Hláskova. 14

17 Finanèní zpráva SKP Jihlava Cash-Flow roku 2001 (v Kč) Název Příjmy Název Výdaje Tržby za ubytování Magistrát města Jihlavy Ministerstvo práce a soc.věcí ČR Dary od sponzorů Ostatní příjmy Celkem Ztráta Spotřeba materiálu Spotřeba energií Cestovné, vzdělávání Mzdové náklady, zák.pojištění Ostatní náklady Schodek hospodaření byl kryt ze zůstatku roku Finanèní zpráva SKP Plzeò Cash-Flow roku 2001 (v tis. Kč) Název Příjmy Název Výdaje Ministerstvo práce a soc.věcí ČR Projekt Prevence kriminality Magistrát města Plzně Vlastní hospodářská činnost Příspěvky od ubytovaných Další příjmy (ÚP, ECM, dary) Celkem Ztráta Mzdové náklady Pojistné OSSZ a VZP Energie (voda, elektřina, plyn) Materiálové náklady Stravné Cestovné a PHM Další výdaje (provozní náklady) Schodek hospodaření byl kryt ze zůstatku roku Finanèní zpráva SKP Horní Poèernice Výsledovka k (v Kč) Rozvaha k (v Kč) Název Náklady Výnosy Název Aktiva Pasiva Nakoupený mater.a en. Nakoupené zboží Nakoupené služby Mzdové nákl. vč. poj. Odpisy dlouhodob.maj. Tvorba zákon. rezerv Poskytnuté příspěvky Tržby z prod. služeb Úroky a ost. výnosy Provozní dotace Dary Celkem Zisk , , , , , , , , , , , , , ,51 Finanèní zpráva Teen Challenge Celkové příjmy a výdaje roku 2001 (v Kč) Samostatné mov. věci Drobný dlouhod. HM Pořízení hmot.inves. Oprávky k mov. věcem Oprávky k DHIM Zboží na skladě Pokladna Bankovní účty Odběratelé Poskyt.provoz. zál. Zaměstnanci Záv. vůči zaměstnan. Pohledávky za zaměs. Zúčtování soc.a zdr. Ostatní přímé daně Náklady příšt.období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Hosp.výsl.ve schval. Rezervy řízené před. Zisk Celkem , , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , , , ,35 Název střediska Příjmy Výdaje Ztráta Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Středisko pro rehabilitaci a resocializaci TK Černošín Středisko RE-ENTRY HOUSE, následná péče Plzeň Schodek hospodaření byl kryt ze zůstatků roku , , , , , , , , ,90 15

18 Finanèní zpráva SKP Nadìje pro ¾ivot Výsledovka k (v Kč) Rozvaha k (v Kč) Název Náklady Výnosy Název Aktiva Pasiva Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ost.neskl.d. Opravy a udržování Cestovné a stravné Náklady na reprez. Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální poj. Zákonné sociální nákl. Daň silniční Jiné ostatní náklady Poskytnuté příspěvky , , , , , , , , , ,50 50, ,60 100,00 Dlouhodob. DHM Oprávky DHM Pokladna Ceniny Bankovní účty Odběratelé Provozní zálohy Ostat.pohledávky Přijaté zálohy Nákl.příštích obd. Výd.přístích obd. Dohadné účty pas. Vlastní jmění ,85 77, , , , ,00 837, ,00-714, , , , ,47 Tržby z prod. služeb Úroky Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace 77462,10 528,66 117, , ,00 Celkem Zisk , , ,03 Zisk Celkem , , ,55 16

19 Výroèní zpráva 2001

20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE V JIHLAVĚ Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické Čajkovského 9, 586 01 Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Rozvojové partnerství

Rozvojové partnerství Rozvojové partnerství Název: Příjemce: Partneři: Asistence Slezská diakonie Moravskoslezský kraj Město Karviná ÚP Karviná Hospodářská komora okr. Karviná Slezská univerzita, OPF Karviná AKLUB Reintegra

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, Oáza Nebory, Nebory 2, Třinec BETHEL

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

- ANNONYMIZOVANÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA - - PRO MČ PRAHA-LIBUŠ KE ZVEŘEJNĚNÍ -

- ANNONYMIZOVANÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA - - PRO MČ PRAHA-LIBUŠ KE ZVEŘEJNĚNÍ - NADĚJE, POBOČKA PRAHA K BRANCE 11/19E, 155 PRAHA 5 +42 222 521 1, PRAHA@NADEJE.CZ - ANNONYMIZOVANÁ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA - - PRO MČ PRAHA-LIBUŠ KE ZVEŘEJNĚNÍ - TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A MOBILNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN Oblastní charita Ústí nad Labem Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem Tel: 475 601 805 E-mail: charita@charitausti.cz IČO: 44 22 55 12 DŮM SAMARITÁN Člověk nám není

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby Příloha 64TR/1 Název žadatele: Diecézní charita Brno IČO: 44990260 Druh poskytované služby: 64 služby následné péče Název a místo zařízení poskytované sociální služby: Následná péče, Hybešova 10, 674 01

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH Úvodní slovo.. 2 Pár slov o nás 3 Organizační struktura 4 Zpráva o činnosti Nocležna pro bezdomovce muže.. 6 Azylový

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více