STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: Krnov, Opavská Fax : www:ssamp-krnov.cz Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 1

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ČÁST A. Základní údaje o škole 4 1. Základní údaje 4 2. Součásti školy 4 3. Údaje o Školské radě 5 ČÁST B. Přehled oborů vzdělávání 8 ČÁST C. Rámcová popis personálního zabezpečení činnosti školy 9 1. Počty pracovníků 9 2. Členění zaměstnanců podle věku 9 3. Členění zaměstnanců podle vzdělání 9 4. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Mzdové podmínky 10 ČÁST D. Údaje o přijímacím řízení 11 ČÁST E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků ve škole Výsledky vzdělávání za rok 2011/ Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 2011/ Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 2011/ Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd Celkové hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení závěrečných zkoušek Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel studijní obory Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel učební obory 24 ČÁST F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 26 ČÁST G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání, které škola pořádá 29 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 2

3 Část H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 30 A. Aktivity školy Akce a soutěže přehled Účast v odborných soutěžích a olympiádách Realizace programu ACHIEVEMENT Sportovní aktivity školy 36 B. Mimoškolní aktivity 37 Akce Domova mládeže 37 Akce školy 42 Spolupráce se sociálními partnery a firmami regionu 44 ČÁST I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 45 ČÁST J. Základní údaje o hospodaření školy 45 ČÁST K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 48 Projekty a programy 48 Další aktivity školy 49 Umístění žáků v soutěžích 50 Příprava a organizování soutěží 51 ČÁST L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 52 ČÁST M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech finacovaných z cizích zdrojů 52 ČÁST N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 53 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 3

4 ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní údaje o škole Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa školy Krnov, Opavská 49 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon ředitel Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava Součásti školy Střední škola, Domov mládeže, Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing. Jaromír PAVLÍČEK - ředitel školy Ing. Věra PREDIKANTOVÁ zástupce ředitele pro teoretické vyučování statutární zástupce ŘŠ Ing. Petr FOJTÍK zástupce ředitele pro odborný výcvik a praktické vyučování Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Doplňková činnost Uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů : - poskytuje střední vzdělání s výučním listem - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou - zabezpečuje ubytování žáků - zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců Ubytovací služby Pořádání kurzů Hostinská činnost Provozování autoškoly Výroba, obchod a služby 2. Součásti školy Součásti školy kapacita Střední škola 600 Domov mládeže 180 Školní jídelna 700 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 4

5 3. Údaje o Školské radě Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilých žáků, pedagogických pracovníků školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Předseda ŠR a jmenován zástupcem KÚ: Místopředseda ŠR a ve volbách zvolen zástupcem pedagogických pracovníků : Za KÚ jmenován: Za pedagogické pracovníky ve volbách zvolen : Za zástupce studentů zvolena: Za zástupce rodičů zvolen: Ing. Michal Brunclík Ing. Petr Fojtík Ing. Jaromír Foltýn Ing. Josef Odstrčil sl. Stella Cebotari p. Zdeněk Sobotka Jednání Školské rady ve školním roce : Přílohy : Zápisy z jednání V Krnově : Ing. Petr Fojtík ZŘOV a PV Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 5

6 Přítomní členové: Ing. P. Fojtík Ing. M. Brunclík Ing. J. Odstrčil Ing. J. Foltýn S. Cebotari Omluven: Ing. Z. Sobotka Pozvaní hosté: Ing. J. Pavlíček Ing. V. Predikantová Ing. P. Balcárková Zápis ze zasedání Školské rady při SŠAMP, Krnov, p. o Uvítání členů ŠR. 2. Projednání rozboru hospodaření za kalendářní rok 2013 Ing. Pavlína Balcárková ekonomka školy členům Školské rady předán rozbor hospodaření školy za rok Volba nového předsedy ŠR - předsedou zvolen Ing. M. Brunclík 4. Seznámení s nutností vypsání nových voleb do ŠR Zástupce zletilých žáků a rodičů důvod sl. Cebotari je žákyně 4.tého ročníku a bude ve školním roce 2013/2014 maturovat - volba bude provedena žáky školy na začátku školního roku 2014/2015 před dalším jednáním Školské rady 5. Seznámení ŠR s počty žáků v prvních ročnících pro školní rok 2014/2015 a zajištění náborů pro následující školní rok. ředitel Ing. Jaromír Pavlíček - seznámení s prozatímním stavem přihlášek na školu prvotní výhled třídy otevřených oborů budou naplněny 6. Akce investiční i neinvestiční, které se plánují na období kalendářního roku 2014 ředitel Ing. Jaromír Pavlíček - seznámení s 1. fází rekonstrukce WC v budově teoretické výuky dotace ,- Kč Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 6

7 - budování multifunkční počítačové učebny 1. investice již byla provedena, nová učebna v provozu od plán do budoucna likvidace vytápění plynem v dílnách 7. Seznámení ŠR s mírou naplněnosti úvazků učitelů teorie a odborného výcviku s výhledem i na II. pololetí školního roku 2014/2015, kdy skončí třída 2.R. zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Věra Predikantová - Je již vytvořen hrubý záměr v úvazcích - V ekonomické sekci se počítá s úbytkem 1 pedagoga pro nadbytečnost, 1 pracovník skončí po vzájemné dohodě na konci června - Prioritou je aprobovanost učitelů - V roce 2014/2015 je záměrem zajistit úvazek 1 všem pedagogům, kteří nedosáhli důchodového věku, v druhém pololetí (po odchodu tř. 2.R snížen úvazek pedagogovi v důchodovém věku) - zástupce ředitele pro praktickou výuku Ing. Petr Fojtík - na 1. pololetí bude přijat externí pracovník na DPP 8. Ing. Věra Predikantová seznámení s životem na škole 9. Diskuse V Krnově dne: zapsal Ing. Josef Odstrčil Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 7

8 ČÁST B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2013/2014 TŘ. OBOR ZAMĚŘENÍ KÓD (KKOV) 1.A Mechanizace a služby Dopravní a servisní služby Technická administrativa M/01 1.T Autotronik L/01 1.U Mechanik opravář motorových vozidel H/01 1.R Mechanik opravář motorových vozidel 1, 5 roku H/01 Ekonomika a podnikání M/01 2.P Mechanizace a služby Technická administrativa M/01 2.T 2.U 2.R Autotronik Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik opravář motorových vozidel 3-leté studium 1,5 leté studium L/ H/ H/01 3.A Mechanizace a služby Dopravní a servisní služby M/01 3.P Ekonomika a podnikání M/01 3.T Autotronik L/01 3.U Mechanik opravář motorových vozidel 4.A Mechanizace a služby 4.P Ekonomika a podnikání 3-leté studium Dopravní a servisní služby Výpočetní technika a automatiz. mechanizovaných procesů H/ M/ M/01 4.T Autotronik L/01 Identifikátor právnické osoby : IZO : IČO : Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 8

9 ČÁST C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONALNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Tým pracovníků školy se skládá z vedení školy, pedagogických pracovníků (učitelé teoretického vyučování, učitelé praktického vyučování, učitelé odborného výcviku, vychovatelé na DM), pracovnic ve školní jídelně a provozních pracovníků zajišťujících chod školy. 1. Celkový počet pracovníků k ŠKOLNÍ ROK 2012/ /2014 fyzických/přepočt. fyzických/přepočt. Pedagogů celkem : 46/43,79 43/41,40 z toho učitelů 26/23/41 23/21,60 z toho učitelé odborné výchovy 13/13,5 13/12,94 z toho vychovatelů 7/6,88 7/6,86 Nepedagogů celkem : 29/29,23 29/28,71 z toho ostatní (správní a THP) 18/18,12 18/17,68 z toho pracovníci ŠJ 11/11,11 11//11,03 Zaměstnanci celkem: 75/73,02 72/70,11 2. Členění zaměstnanců podle věku : VĚK MUŽI ŽENY CELKEM let let let let a více let celkem % 0,39 0, Členění zaměstnanců podle vzdělání : VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÉ MUŽI ŽENY CELKEM základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné bakalářské vysokoškolské celkem Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 9

10 4. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace ODBORNÁ KVALIFIKACE SPLŇUJE NESPLŇUJE CELKEM KVALIFIKACI KVALIFIKACI učitel teoretického vyučování učitelé paktick. a odbor. výcviku vychovatelé Celkem Mzdové podmínky Celkový počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog.prac Průměrná výše měsíční mzdy nepedag.prac Průměrná měsíční výše nenárokové složky platu pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedag.prac 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/ Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 10

11 ČÁST D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací zkoušky pro školní rok 2014/2015 se konaly pro všechny maturitní obory. Žáci byli přijímáni do všech oboru vzdělávání na základě výsledků přijímacích zkoušek a prospěchu ze základních škol. První kolo přijímacího řízení se konalo dne 22 a Druhé kolo přijímacího řízení se konalo bez přijímacích zkoušek PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 stav k Obor Mechanik opravář motorov. vozide 3- leté H/01 Celkem přihlášeno žáků na 1.termín Celkem přijati 1.termín Nepřijati v 1. termínu Přijati na odvolání Odevzdali zápisový lístek Autotronik L/ Mechanik opr. motor.vozidel 1,5-leté H/ Mechanizace služby M/01 a DSS TA Celkem Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 11

12 ČÁST E ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLE K Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 012/ / / / / / / / ,70 26,20 10,0 10,62 Třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1. A R T U A P R T U A P T U A P T Celkem Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 12

13 2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ( K ) Tříd Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifikov. Počet žáků s opravnými zkouškami 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 1.A P T U R A P T R U A P U T A T P Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 13

14 3. SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD ZA I. POLOLETÍ 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospěli s vyzna Z toho hodnocení Prospěli Nepros. Neklasif. Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Celkem Neomluv 1.A , ,2 1.P R ,34 47, T ,66 40,16 0,44 1.U ,72 59,52 0,76 I.ročník ,57 47,24 0,35 2.A P ,54 74,85 3,57 2.T ,53 48,6 0 2.R ,25 101,66 4,9 2.U , ,16 II.ročník ,43 67,28 2,66 3.A ,36 70,12 0,63 3.P ,31 82, T ,41 50,65 0,04 3.U ,41 85,86 6,45 III.ročník ,37 72,25 1,78 4.A ,25 67,6 0 4.P ,41 101,76 7,33 4.T ,29 81,79 0,92 IV.ročník ,32 83,72 2,75 CELKEM ,42 67,62 1,88 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 14

15 4. SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD ZA II.POLOLETÍ 2013/2014 Ročník Poč. žák Prosp. s vyzn. Z toho hodnocení Prospěli Neprosp Neklasif Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Neoml Celkem absen. 1.A ,42 56,52 0,05 1.P R ,37 73, T ,56 68,24 1,68 1.U ,74 63,7 0,88 I.ročník ,52 65,38 0,65 2.A P ,35 62,69 0,46 2.R T ,39 76, U ,33 66,83 2,16 II.ročník ,36 68,62 0,87 3.A ,58 65,75 1,81 3.P ,04 66, T ,38 55,8 0,85 3.U ,21 44,1 6,34 III.ročník ,30 57,94 2,25 4.A , ,92 4.P ,21 39,15 1,55 4.T ,29 38,75 1,75 IV.ročník ,19 37,97 1,74 CELKEM ,34 57,48 1,38 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 15

16 5. HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK DLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Třída : 4.A Studijní obor : Zaměření : Třídní učitel : M/01 MECHANIZACE A SLUŽBY Dopravní a servisní služby Výpočetní technika Ing. Zlata SLAVÍKOVÁ K maturitě přistoupilo 22 žáků Prospělo s vyznamenáním 0 žáků 0 % Prospělo 16 žáků 73 % Neprospělo 6 žáků 27 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí MZ : Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Matematika 4, Profilová část Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Odborné předměty 3, Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 16

17 Třída : 4.P Studijní obor : M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Zaměření : Třídní učitel : Ing, Josef ODSTRČIL K maturitě přistoupilo 16 žáků Prospělo s vyznamenáním 1 žák 6,3 % Prospělo 11 žáků 68,7 % Neprospělo 4 žáci 25,0 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Německý jazyk 2, Matematika 4, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Účetnictví 2, Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 17

18 Třída : 4.T Studijní obor : L/001 AUTOTRONIK Zaměření : Třídní učitel : Ing. Jaromír STEJSKALÍK K maturitě přistoupilo 24 žáků Prospělo s vyznamenáním 1 žák 4 % Prospělo 18 žáků 75 % Neprospělo 5 žáků 21 % GRAF Prospělo s vyznamenánín Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 3, Německý jazyk 3, Matematika 3, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Motorová vozidla a technologie 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 1, Odborné elektrotechn. předměty 2, Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 18

19 6. CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 přistoupilo k maturitním zkouškám : Celkem : 63 žáků z toho 15 dívek K maturitě přistoupilo 63 žáků Prospělo s vyznamenáním 2 žáci 3,0% Prospělo 45 žáků 71,4 % Neprospělo 15 žáků 23,8 % GRAF Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 19

20 7. HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Třída : 3.U Obor vzdělávání : Třídní učitel : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Ing. Vladimír MARÁK Celkem : 29 chlapců K závěrečné zkoušce přistoupilo celkem 28 žáků Nepřipuštěno k závěrečné zkoušce 1 žák Prospělo s vyznamenáním 2 žáci 7,1 % Prospělo 21 žáků 75,0 % Neprospělo 5 žáků 17,9% 25 GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 2,89 Písemná zkouška 3,24 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 20

21 Praktická zkouška ( dle jednotného zadání ) 3,03 Třída : 2.R Obor vzdělávání : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, v délce studia 1,5 roku Třídní učitel : Mgr. Jana MAYEROVÁ Celkem : 21 chlapců K závěrečné zkoušce přistoupilo celkem 21 žáků Prospělo s vyznamenáním 2 žáci 9,52% Prospělo 14 žáků 66,66 % Neprospělo 5 žáků 23,80 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 3,19 Písemná zkouška 3,85 Praktická zkouška ( dle jednotného zadání ) 2,38 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 21

22 8. CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 přistoupilo k závěrečným zkouškám Celkem : 50 žáků K závěrečné zkoušce přistoupilo celkem 50 žáků Prospělo s vyznamenáním 4 žáci 8,0 % Prospělo 37 žáků 74,0 % Neprospělo 9 žáků 18,0 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Celkové hodnocení jednotlivých částí : Ústní zkouška 3,04 Písemná zkouška 3,54 Praktická zkouška 2,70 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 22

23 9. HODNOCENÍ VÝCVIKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VE ŠKOLNÍM ROCE STUDIJNÍ OBORY : Třída 2.P - 12 žáků povinný předmět nabídnuta 2 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 0 Počet žáků ke zkoušce 12 Prospělo k tj. 50 % Neprospělo 4 tj. 33,33 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 2 tj % Třída 3.A - 15 žáků povinný předmět nabídnuta 2 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod) 0 Počet žáků ke zkoušce 15 Prospělo k tj. 60 % Neprospělo 5 tj. 33,33 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 1 tj. 6,67 % Třída 3.T - 18 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, 0 školy, jiný důvod ) Počet žáků ke zkoušce 18 Prospělo k tj. 88,89 % Neprospělo 2 tj. 11,11 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 0 Třída 4.A - 17 žáků povinný předmět nabídnuta 2 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 1 Počet žáků ke zkoušce 16 Prospělo k tj. 75 % Neprospělo 4 tj. 25 % Počet žáků,kteří pokračují ve výcviku 0 Třída 4.T - 20 žáků povinný předmět nabídnuta 4 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 5 Počet žáků ke zkoušce 15 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 0 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 23

24 Celkem ke zkoušce 76 žáků Prospělo 58 žáků tj. 76,31 % Neprospělo 15 žáků tj. 19,74 % Ve výcviku pokračuje 3 žáci tj. 3,95 UČEBNÍ OBORY : Třída 3.U - 27 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, 0 školy, jiný důvod ) Počet žáků ke zkoušce 27 Počet žáků, kteří absolvovali skupinu B 7 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků,kteří absolvovali skupinu C 1 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků kteří absolvovali skupinu B+C 19 Prospělo k tj. 36,84 % Neprospělo 4 tj. 21,05 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 8 tj. 42,11 % Třída 1.R - 25 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 4 Počet žáků ke zkoušce 21 Prospělo k tj. 95,94 % Neprospělo 1 tj. 4,76 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku : 0 Třída 2.R - 22 žáků povinný předmět nabídnuta 4 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 1 Počet žáků ke zkoušce 21 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 0 Celkem ke zkoušce 69 žáků Prospělo 56 žáků tj % Neprospělo 5 žáků tj. 7,25 % Ve výcviku pokračuje 8 žáků tj. 11,59% Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 24

25 Vedlejší hospodářská činnost Výcvik k získání řidičského průkazu skupiny T Počet uchazečů 7 Nedokončil 1 Počet uchazečů ke zkoušce 6 Prospělo k tj. 100 % Ve výcviku pokračuje 0 Celkem 151 žáků Prospělo 120 žáků tj. 79,47 % Neprospělo 20 žáků tj. 13,25 % Ve výcviku pokračuje 11 žáků tj. 7,28 % GRAF Prospělo Neprospělo Pokračuje ve výcviku Hodnocení předmětu Řízení motorových vozidel Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 25

26 ČÁST F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na toxikománii, hazardní hry, kyberšikanu a šikanu 1. NÁSTĚNKA PREVENTISTY SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ Aktualizace a kontrola nástěnky (září 2013, poté průběžně doplňována). Je umístěna v traktu učeben českého jazyka a literatury, tedy na frekventovaném místě. Obsahuje kontakt na preventistu, aktuální informace. 2. SCHRÁNKA DŮVĚRY Jedná se menší poštovní schránku, kde lze vložit případné dotazy. Jako schránka důvěry funguje či facebook drogové preventistky - adresa je uvedena na nástěnce-viz.výše 3. TESTOVÁNÍ NA DROGY V RÁMCI PROJEKTU Drogy trochu jinak Vedením školy byl zakoupen interaktivní výukový program Drogy trochu jinak, který nám byl nabídnut Českou asociací školních metodiků prevence. Způsob provedení bude vyvěšen na drogové nástěnce a v každé třídě (chemické vyšetření slin, moči, nikoli krve dotyčného). Byl vytištěn formulář pro rodiče, kteří svým podpisem mohou umožnit (zamítnout) otestování vlastního dítěte v případě podezření na požití návykové látky 4. VYŠŠÍ PROPOJENÍ PREVENCE S VÝUKOU Cílem je zvýšit informovanost o možných negativních důsledcích toxikománie u samotných studentů a důrazně je vést k zodpovědnosti za vlastní zdraví a budoucnost právě i využitím interaktivního programu uvedeného výše. V maximální míře se podílejí učitelé Základu společenských věd a Občanské nauky a dále všichni třídní učitelé (základní charakteristika pomocí přednášek ve výuce, besed se žáky, promítání filmů aj.) Učitelé využijí materiály z učebnic (objednaných právě s touto problematikou), internetu atd. 5. PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKA Přednáška se uskutečnila 29. listopadu metodikem prevence PPP Bruntál Mgr. Stanislavem Tomanem na téma Omamné a psychotropní látky pro studenty II. a III. ročníků. Přednáška byla formou besedy a setkala se s velmi pozitivní reakcí. 6. PREVENTIVNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Bylo provedeno v měsíci říjnu 2013 u studentů I. ročníků. Dotazování bylo anonymní, výsledky byly zprostředkovány výchovné poradkyni Ing. Věře Predikantové. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protidrogový preventista, výchovná poradkyně, popřípadě další vyučující, se účastní seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů pořádaných PC či jinými organizacemi a s nimi následně seznámí další pedagogické pracovníky. V Krnově dne 10. října 2014 Mgr. Alena Kaňová Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 26

27 ČÁST G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků učitelé teoretického vyučování Název vzdělávací akce Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Ing. Jaromír Pavlíček Organizátor Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace odloučené pracoviště Opava Počet účastní ků Současná, anglicky psaná literatura DESCARTES Olomouc 1 ipad účinná pomůcka ve výuce KVIC Ostrava 4 Kurz odborné němčiny strojírenská technologie NIDV Ostrava 1 Konference Cizí jazyky pro strojaře OPEN AGENCY Ostrava 1 Vzděláváme pro život Dotkněme se inovace Společnost MICROSOFT - Ostrava 1 Vzdělávací seminář SVĚT ENERGIE Energetická společnost ČEZ Ostrava-Dětmarovice 2 Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v Slovensko-českém příhraničí KÚU MSK Ostrava Ostrava Vítkovice Nové trendy v automobilovém průmyslu Projektové oddělení FS VŚB Ostrava, ŠKODA AUTO a.s. 1 ALTERNATIVNÍ POHONY MOTORU Agentura pro regionální rozvoj Ostrava 1 Změny v účetnicví a daních Svaz účetních Olomouc 1 Výuka fiktivních firem na středních školách SOŠ a VOŠ Ostrava 1 Odpady a obaly EKO-KOM a.s Opava 1 Pokročilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.3.44/ Jak na WINDOWS 8. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.3.44/ Ostravská univerzita Ostrava 1 OU, přírodovědná fakulta, Ostrava Doplněk k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele pro žáky s PUP MZ Cermat 2 Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky Operační program Vzdělávání pro OU přírodovědná fakulta Ostrava 1 konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.3.44/ Co nového v obchodní korespondenci Obchodní akademie Opava 1 Metodické setkání učitelů přírodovědných Gymnázium Hladov, Ostrava Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 27

28 předmětů Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM Opava 1 Setkání metodiků prevence Pedsagogicko-psychologická poradna Bruntál 1 Školení první pomoci Lékařská pohotovostní služba Bruntál 1 Seminář pro žadatele mikroprojektů KÚ MSK Ostrava 1 Specializační studium Oceňování nemovitostí VŠB Ostrava 1 Učitelé odborného výcviku a praktického vyučování Název vzdělávací akce Organizátor Počet účastn. DIAGNOSTIKA vozidel s EOBD - pro učitele teoretického vyučování a odborného výcviku Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Ing. Petr Fojtík Vzdělávací a doškolovací seminář pro pracovníky svářečského dozoru (EWE, EWT, EWP) Recertifikační kurz instruktorů svařování mezinárodních svářečských praktiků IWP Prohlubovací kurs pro lektory školicích středisek a učitelů autoškol (digitální tachografy, ADR, povinné přestávky řidičů) Přerov, školící středisko MD ČR, Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace odloučené pracoviště Opava DOM-ZO 13 Malenovice 2 DOM-ZO 13 Ostrava 1 SYSTEMCONSULT Ostrava Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 28

29 2. Další vzdělávání, které pořádá škola REKVALIFIKAČNÍ KURZY - Svářečská škola Název kurzu Žáci SŠAMP Cizí Počet vydaných certifikátů celkem Kurzy svařování ZK Kurzy svařování ZK Kurzy řezání plamenem ZP Kurzy svařování EN Periodické zkoušky EN Kurz svařování ZK EN 1418 robotické svařování Kurz soustružení - zácvik CELKEM : Zpracoval: Ing. Petr Fojtík ZŘOV a PV Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 29

30 ČÁST H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. AKTIVITY ŠKOLY 1. Akce a soutěže - přehled 2. Účast v odborných soutěžích a olympiádách 3. Realizace programu JUNIOR ACHIEVEMENT 4. Sportovní aktivity školy II. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 1. Akce Domova mládeže 2. Akce školy 3. Spolupráce s firmami regionu Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 30

31 I. AKTIVITY ŠKOLY 1. Akce a soutěže přehled za školní rok ZÁŘÍ 2013 Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 ve Středisku volného času MÉĎA Podzimní společné části maturitní zkoušky Podzimní termín profilové a ústní části MZ Podzimní termín závěrečné zkoušky Tvorba ALMANACHU školy k 50. výročí školy ŘÍJEN 2013 Beseda s europoslancem Ing. Evženem Tošenovským Oslava 50. výročí školy Den otevřených dveří TOP GEAR soutěž modelů automobilů LISTOPAD 2013 Závěrečné svářečské zkoušky zaměstnanců ELFE Krnov Náborová akce INFORMA Opava Dějepisná exkurze Flammichova vila Krnov Prezentace naší školy na ZŠ v Krnově a ZŠ Melč Účast na ARTIFEXU Bruntál ohlídka řemesel Návštěva filmového představení COLETTE PROSINEC 2013 Mikulášská nadílka s pohádkou pro děti z Dětského domova v Lichnově Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců Nábor žáků na ZŠ v Opavě, ZŠ v Lipové Lázních, ZŠ v Kravařích Den otevřených dveří + soutěže tříd v dílnách Účast na výstavě Učeň, středoškolák a vysokoškolák v Ostravě na Černé Louce Turnaj ve volejbale s partnerskou školou z Prudniku Okresní přebor ve skoku vysokém Vánoční laťka Slavnostní vánoční večeře žáků ubytovaných na DM Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 31

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssa-krnov.cz www:ssa-krnov.cz 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ČÁST A. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: Krnov, Opavská

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: Krnov, Opavská STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ČÁST A. Základní údaje o škole 4

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více