STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: Krnov, Opavská Fax : www:ssamp-krnov.cz Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 1

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ČÁST A. Základní údaje o škole 4 1. Základní údaje 4 2. Součásti školy 4 3. Údaje o Školské radě 5 ČÁST B. Přehled oborů vzdělávání 8 ČÁST C. Rámcová popis personálního zabezpečení činnosti školy 9 1. Počty pracovníků 9 2. Členění zaměstnanců podle věku 9 3. Členění zaměstnanců podle vzdělání 9 4. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Mzdové podmínky 10 ČÁST D. Údaje o přijímacím řízení 11 ČÁST E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků ve škole Výsledky vzdělávání za rok 2011/ Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 2011/ Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 2011/ Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd Celkové hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení závěrečných zkoušek Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel studijní obory Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel učební obory 24 ČÁST F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 26 ČÁST G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání, které škola pořádá 29 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 2

3 Část H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 30 A. Aktivity školy Akce a soutěže přehled Účast v odborných soutěžích a olympiádách Realizace programu ACHIEVEMENT Sportovní aktivity školy 36 B. Mimoškolní aktivity 37 Akce Domova mládeže 37 Akce školy 42 Spolupráce se sociálními partnery a firmami regionu 44 ČÁST I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 45 ČÁST J. Základní údaje o hospodaření školy 45 ČÁST K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 48 Projekty a programy 48 Další aktivity školy 49 Umístění žáků v soutěžích 50 Příprava a organizování soutěží 51 ČÁST L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 52 ČÁST M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech finacovaných z cizích zdrojů 52 ČÁST N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 53 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 3

4 ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní údaje o škole Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa školy Krnov, Opavská 49 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon ředitel Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava Součásti školy Střední škola, Domov mládeže, Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing. Jaromír PAVLÍČEK - ředitel školy Ing. Věra PREDIKANTOVÁ zástupce ředitele pro teoretické vyučování statutární zástupce ŘŠ Ing. Petr FOJTÍK zástupce ředitele pro odborný výcvik a praktické vyučování Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Doplňková činnost Uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů : - poskytuje střední vzdělání s výučním listem - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou - zabezpečuje ubytování žáků - zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců Ubytovací služby Pořádání kurzů Hostinská činnost Provozování autoškoly Výroba, obchod a služby 2. Součásti školy Součásti školy kapacita Střední škola 600 Domov mládeže 180 Školní jídelna 700 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 4

5 3. Údaje o Školské radě Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilých žáků, pedagogických pracovníků školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Předseda ŠR a jmenován zástupcem KÚ: Místopředseda ŠR a ve volbách zvolen zástupcem pedagogických pracovníků : Za KÚ jmenován: Za pedagogické pracovníky ve volbách zvolen : Za zástupce studentů zvolena: Za zástupce rodičů zvolen: Ing. Michal Brunclík Ing. Petr Fojtík Ing. Jaromír Foltýn Ing. Josef Odstrčil sl. Stella Cebotari p. Zdeněk Sobotka Jednání Školské rady ve školním roce : Přílohy : Zápisy z jednání V Krnově : Ing. Petr Fojtík ZŘOV a PV Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 5

6 Přítomní členové: Ing. P. Fojtík Ing. M. Brunclík Ing. J. Odstrčil Ing. J. Foltýn S. Cebotari Omluven: Ing. Z. Sobotka Pozvaní hosté: Ing. J. Pavlíček Ing. V. Predikantová Ing. P. Balcárková Zápis ze zasedání Školské rady při SŠAMP, Krnov, p. o Uvítání členů ŠR. 2. Projednání rozboru hospodaření za kalendářní rok 2013 Ing. Pavlína Balcárková ekonomka školy členům Školské rady předán rozbor hospodaření školy za rok Volba nového předsedy ŠR - předsedou zvolen Ing. M. Brunclík 4. Seznámení s nutností vypsání nových voleb do ŠR Zástupce zletilých žáků a rodičů důvod sl. Cebotari je žákyně 4.tého ročníku a bude ve školním roce 2013/2014 maturovat - volba bude provedena žáky školy na začátku školního roku 2014/2015 před dalším jednáním Školské rady 5. Seznámení ŠR s počty žáků v prvních ročnících pro školní rok 2014/2015 a zajištění náborů pro následující školní rok. ředitel Ing. Jaromír Pavlíček - seznámení s prozatímním stavem přihlášek na školu prvotní výhled třídy otevřených oborů budou naplněny 6. Akce investiční i neinvestiční, které se plánují na období kalendářního roku 2014 ředitel Ing. Jaromír Pavlíček - seznámení s 1. fází rekonstrukce WC v budově teoretické výuky dotace ,- Kč Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 6

7 - budování multifunkční počítačové učebny 1. investice již byla provedena, nová učebna v provozu od plán do budoucna likvidace vytápění plynem v dílnách 7. Seznámení ŠR s mírou naplněnosti úvazků učitelů teorie a odborného výcviku s výhledem i na II. pololetí školního roku 2014/2015, kdy skončí třída 2.R. zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Věra Predikantová - Je již vytvořen hrubý záměr v úvazcích - V ekonomické sekci se počítá s úbytkem 1 pedagoga pro nadbytečnost, 1 pracovník skončí po vzájemné dohodě na konci června - Prioritou je aprobovanost učitelů - V roce 2014/2015 je záměrem zajistit úvazek 1 všem pedagogům, kteří nedosáhli důchodového věku, v druhém pololetí (po odchodu tř. 2.R snížen úvazek pedagogovi v důchodovém věku) - zástupce ředitele pro praktickou výuku Ing. Petr Fojtík - na 1. pololetí bude přijat externí pracovník na DPP 8. Ing. Věra Predikantová seznámení s životem na škole 9. Diskuse V Krnově dne: zapsal Ing. Josef Odstrčil Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 7

8 ČÁST B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2013/2014 TŘ. OBOR ZAMĚŘENÍ KÓD (KKOV) 1.A Mechanizace a služby Dopravní a servisní služby Technická administrativa M/01 1.T Autotronik L/01 1.U Mechanik opravář motorových vozidel H/01 1.R Mechanik opravář motorových vozidel 1, 5 roku H/01 Ekonomika a podnikání M/01 2.P Mechanizace a služby Technická administrativa M/01 2.T 2.U 2.R Autotronik Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik opravář motorových vozidel 3-leté studium 1,5 leté studium L/ H/ H/01 3.A Mechanizace a služby Dopravní a servisní služby M/01 3.P Ekonomika a podnikání M/01 3.T Autotronik L/01 3.U Mechanik opravář motorových vozidel 4.A Mechanizace a služby 4.P Ekonomika a podnikání 3-leté studium Dopravní a servisní služby Výpočetní technika a automatiz. mechanizovaných procesů H/ M/ M/01 4.T Autotronik L/01 Identifikátor právnické osoby : IZO : IČO : Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 8

9 ČÁST C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONALNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Tým pracovníků školy se skládá z vedení školy, pedagogických pracovníků (učitelé teoretického vyučování, učitelé praktického vyučování, učitelé odborného výcviku, vychovatelé na DM), pracovnic ve školní jídelně a provozních pracovníků zajišťujících chod školy. 1. Celkový počet pracovníků k ŠKOLNÍ ROK 2012/ /2014 fyzických/přepočt. fyzických/přepočt. Pedagogů celkem : 46/43,79 43/41,40 z toho učitelů 26/23/41 23/21,60 z toho učitelé odborné výchovy 13/13,5 13/12,94 z toho vychovatelů 7/6,88 7/6,86 Nepedagogů celkem : 29/29,23 29/28,71 z toho ostatní (správní a THP) 18/18,12 18/17,68 z toho pracovníci ŠJ 11/11,11 11//11,03 Zaměstnanci celkem: 75/73,02 72/70,11 2. Členění zaměstnanců podle věku : VĚK MUŽI ŽENY CELKEM let let let let a více let celkem % 0,39 0, Členění zaměstnanců podle vzdělání : VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÉ MUŽI ŽENY CELKEM základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné bakalářské vysokoškolské celkem Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 9

10 4. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace ODBORNÁ KVALIFIKACE SPLŇUJE NESPLŇUJE CELKEM KVALIFIKACI KVALIFIKACI učitel teoretického vyučování učitelé paktick. a odbor. výcviku vychovatelé Celkem Mzdové podmínky Celkový počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog.prac Průměrná výše měsíční mzdy nepedag.prac Průměrná měsíční výše nenárokové složky platu pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedag.prac 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/ Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 10

11 ČÁST D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací zkoušky pro školní rok 2014/2015 se konaly pro všechny maturitní obory. Žáci byli přijímáni do všech oboru vzdělávání na základě výsledků přijímacích zkoušek a prospěchu ze základních škol. První kolo přijímacího řízení se konalo dne 22 a Druhé kolo přijímacího řízení se konalo bez přijímacích zkoušek PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 stav k Obor Mechanik opravář motorov. vozide 3- leté H/01 Celkem přihlášeno žáků na 1.termín Celkem přijati 1.termín Nepřijati v 1. termínu Přijati na odvolání Odevzdali zápisový lístek Autotronik L/ Mechanik opr. motor.vozidel 1,5-leté H/ Mechanizace služby M/01 a DSS TA Celkem Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 11

12 ČÁST E ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLE K Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 012/ / / / / / / / ,70 26,20 10,0 10,62 Třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1. A R T U A P R T U A P T U A P T Celkem Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 12

13 2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ( K ) Tříd Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifikov. Počet žáků s opravnými zkouškami 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 1.A P T U R A P T R U A P U T A T P Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 13

14 3. SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD ZA I. POLOLETÍ 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospěli s vyzna Z toho hodnocení Prospěli Nepros. Neklasif. Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Celkem Neomluv 1.A , ,2 1.P R ,34 47, T ,66 40,16 0,44 1.U ,72 59,52 0,76 I.ročník ,57 47,24 0,35 2.A P ,54 74,85 3,57 2.T ,53 48,6 0 2.R ,25 101,66 4,9 2.U , ,16 II.ročník ,43 67,28 2,66 3.A ,36 70,12 0,63 3.P ,31 82, T ,41 50,65 0,04 3.U ,41 85,86 6,45 III.ročník ,37 72,25 1,78 4.A ,25 67,6 0 4.P ,41 101,76 7,33 4.T ,29 81,79 0,92 IV.ročník ,32 83,72 2,75 CELKEM ,42 67,62 1,88 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 14

15 4. SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD ZA II.POLOLETÍ 2013/2014 Ročník Poč. žák Prosp. s vyzn. Z toho hodnocení Prospěli Neprosp Neklasif Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Neoml Celkem absen. 1.A ,42 56,52 0,05 1.P R ,37 73, T ,56 68,24 1,68 1.U ,74 63,7 0,88 I.ročník ,52 65,38 0,65 2.A P ,35 62,69 0,46 2.R T ,39 76, U ,33 66,83 2,16 II.ročník ,36 68,62 0,87 3.A ,58 65,75 1,81 3.P ,04 66, T ,38 55,8 0,85 3.U ,21 44,1 6,34 III.ročník ,30 57,94 2,25 4.A , ,92 4.P ,21 39,15 1,55 4.T ,29 38,75 1,75 IV.ročník ,19 37,97 1,74 CELKEM ,34 57,48 1,38 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 15

16 5. HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK DLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Třída : 4.A Studijní obor : Zaměření : Třídní učitel : M/01 MECHANIZACE A SLUŽBY Dopravní a servisní služby Výpočetní technika Ing. Zlata SLAVÍKOVÁ K maturitě přistoupilo 22 žáků Prospělo s vyznamenáním 0 žáků 0 % Prospělo 16 žáků 73 % Neprospělo 6 žáků 27 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí MZ : Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Matematika 4, Profilová část Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Odborné předměty 3, Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 16

17 Třída : 4.P Studijní obor : M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Zaměření : Třídní učitel : Ing, Josef ODSTRČIL K maturitě přistoupilo 16 žáků Prospělo s vyznamenáním 1 žák 6,3 % Prospělo 11 žáků 68,7 % Neprospělo 4 žáci 25,0 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Německý jazyk 2, Matematika 4, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Účetnictví 2, Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 17

18 Třída : 4.T Studijní obor : L/001 AUTOTRONIK Zaměření : Třídní učitel : Ing. Jaromír STEJSKALÍK K maturitě přistoupilo 24 žáků Prospělo s vyznamenáním 1 žák 4 % Prospělo 18 žáků 75 % Neprospělo 5 žáků 21 % GRAF Prospělo s vyznamenánín Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 3, Německý jazyk 3, Matematika 3, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Motorová vozidla a technologie 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 1, Odborné elektrotechn. předměty 2, Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 18

19 6. CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 přistoupilo k maturitním zkouškám : Celkem : 63 žáků z toho 15 dívek K maturitě přistoupilo 63 žáků Prospělo s vyznamenáním 2 žáci 3,0% Prospělo 45 žáků 71,4 % Neprospělo 15 žáků 23,8 % GRAF Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 19

20 7. HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Třída : 3.U Obor vzdělávání : Třídní učitel : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Ing. Vladimír MARÁK Celkem : 29 chlapců K závěrečné zkoušce přistoupilo celkem 28 žáků Nepřipuštěno k závěrečné zkoušce 1 žák Prospělo s vyznamenáním 2 žáci 7,1 % Prospělo 21 žáků 75,0 % Neprospělo 5 žáků 17,9% 25 GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 2,89 Písemná zkouška 3,24 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 20

21 Praktická zkouška ( dle jednotného zadání ) 3,03 Třída : 2.R Obor vzdělávání : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, v délce studia 1,5 roku Třídní učitel : Mgr. Jana MAYEROVÁ Celkem : 21 chlapců K závěrečné zkoušce přistoupilo celkem 21 žáků Prospělo s vyznamenáním 2 žáci 9,52% Prospělo 14 žáků 66,66 % Neprospělo 5 žáků 23,80 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 3,19 Písemná zkouška 3,85 Praktická zkouška ( dle jednotného zadání ) 2,38 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 21

22 8. CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 přistoupilo k závěrečným zkouškám Celkem : 50 žáků K závěrečné zkoušce přistoupilo celkem 50 žáků Prospělo s vyznamenáním 4 žáci 8,0 % Prospělo 37 žáků 74,0 % Neprospělo 9 žáků 18,0 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Celkové hodnocení jednotlivých částí : Ústní zkouška 3,04 Písemná zkouška 3,54 Praktická zkouška 2,70 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 22

23 9. HODNOCENÍ VÝCVIKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VE ŠKOLNÍM ROCE STUDIJNÍ OBORY : Třída 2.P - 12 žáků povinný předmět nabídnuta 2 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 0 Počet žáků ke zkoušce 12 Prospělo k tj. 50 % Neprospělo 4 tj. 33,33 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 2 tj % Třída 3.A - 15 žáků povinný předmět nabídnuta 2 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod) 0 Počet žáků ke zkoušce 15 Prospělo k tj. 60 % Neprospělo 5 tj. 33,33 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 1 tj. 6,67 % Třída 3.T - 18 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, 0 školy, jiný důvod ) Počet žáků ke zkoušce 18 Prospělo k tj. 88,89 % Neprospělo 2 tj. 11,11 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 0 Třída 4.A - 17 žáků povinný předmět nabídnuta 2 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 1 Počet žáků ke zkoušce 16 Prospělo k tj. 75 % Neprospělo 4 tj. 25 % Počet žáků,kteří pokračují ve výcviku 0 Třída 4.T - 20 žáků povinný předmět nabídnuta 4 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 5 Počet žáků ke zkoušce 15 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 0 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 23

24 Celkem ke zkoušce 76 žáků Prospělo 58 žáků tj. 76,31 % Neprospělo 15 žáků tj. 19,74 % Ve výcviku pokračuje 3 žáci tj. 3,95 UČEBNÍ OBORY : Třída 3.U - 27 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, 0 školy, jiný důvod ) Počet žáků ke zkoušce 27 Počet žáků, kteří absolvovali skupinu B 7 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků,kteří absolvovali skupinu C 1 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků kteří absolvovali skupinu B+C 19 Prospělo k tj. 36,84 % Neprospělo 4 tj. 21,05 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 8 tj. 42,11 % Třída 1.R - 25 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 4 Počet žáků ke zkoušce 21 Prospělo k tj. 95,94 % Neprospělo 1 tj. 4,76 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku : 0 Třída 2.R - 22 žáků povinný předmět nabídnuta 4 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili ( změna oboru, školy, jiný důvod ) 1 Počet žáků ke zkoušce 21 Prospělo k tj. 100 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 0 Celkem ke zkoušce 69 žáků Prospělo 56 žáků tj % Neprospělo 5 žáků tj. 7,25 % Ve výcviku pokračuje 8 žáků tj. 11,59% Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 24

25 Vedlejší hospodářská činnost Výcvik k získání řidičského průkazu skupiny T Počet uchazečů 7 Nedokončil 1 Počet uchazečů ke zkoušce 6 Prospělo k tj. 100 % Ve výcviku pokračuje 0 Celkem 151 žáků Prospělo 120 žáků tj. 79,47 % Neprospělo 20 žáků tj. 13,25 % Ve výcviku pokračuje 11 žáků tj. 7,28 % GRAF Prospělo Neprospělo Pokračuje ve výcviku Hodnocení předmětu Řízení motorových vozidel Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 25

26 ČÁST F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na toxikománii, hazardní hry, kyberšikanu a šikanu 1. NÁSTĚNKA PREVENTISTY SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ Aktualizace a kontrola nástěnky (září 2013, poté průběžně doplňována). Je umístěna v traktu učeben českého jazyka a literatury, tedy na frekventovaném místě. Obsahuje kontakt na preventistu, aktuální informace. 2. SCHRÁNKA DŮVĚRY Jedná se menší poštovní schránku, kde lze vložit případné dotazy. Jako schránka důvěry funguje či facebook drogové preventistky - adresa je uvedena na nástěnce-viz.výše 3. TESTOVÁNÍ NA DROGY V RÁMCI PROJEKTU Drogy trochu jinak Vedením školy byl zakoupen interaktivní výukový program Drogy trochu jinak, který nám byl nabídnut Českou asociací školních metodiků prevence. Způsob provedení bude vyvěšen na drogové nástěnce a v každé třídě (chemické vyšetření slin, moči, nikoli krve dotyčného). Byl vytištěn formulář pro rodiče, kteří svým podpisem mohou umožnit (zamítnout) otestování vlastního dítěte v případě podezření na požití návykové látky 4. VYŠŠÍ PROPOJENÍ PREVENCE S VÝUKOU Cílem je zvýšit informovanost o možných negativních důsledcích toxikománie u samotných studentů a důrazně je vést k zodpovědnosti za vlastní zdraví a budoucnost právě i využitím interaktivního programu uvedeného výše. V maximální míře se podílejí učitelé Základu společenských věd a Občanské nauky a dále všichni třídní učitelé (základní charakteristika pomocí přednášek ve výuce, besed se žáky, promítání filmů aj.) Učitelé využijí materiály z učebnic (objednaných právě s touto problematikou), internetu atd. 5. PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKA Přednáška se uskutečnila 29. listopadu metodikem prevence PPP Bruntál Mgr. Stanislavem Tomanem na téma Omamné a psychotropní látky pro studenty II. a III. ročníků. Přednáška byla formou besedy a setkala se s velmi pozitivní reakcí. 6. PREVENTIVNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Bylo provedeno v měsíci říjnu 2013 u studentů I. ročníků. Dotazování bylo anonymní, výsledky byly zprostředkovány výchovné poradkyni Ing. Věře Predikantové. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protidrogový preventista, výchovná poradkyně, popřípadě další vyučující, se účastní seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů pořádaných PC či jinými organizacemi a s nimi následně seznámí další pedagogické pracovníky. V Krnově dne 10. října 2014 Mgr. Alena Kaňová Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 26

27 ČÁST G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků učitelé teoretického vyučování Název vzdělávací akce Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Ing. Jaromír Pavlíček Organizátor Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace odloučené pracoviště Opava Počet účastní ků Současná, anglicky psaná literatura DESCARTES Olomouc 1 ipad účinná pomůcka ve výuce KVIC Ostrava 4 Kurz odborné němčiny strojírenská technologie NIDV Ostrava 1 Konference Cizí jazyky pro strojaře OPEN AGENCY Ostrava 1 Vzděláváme pro život Dotkněme se inovace Společnost MICROSOFT - Ostrava 1 Vzdělávací seminář SVĚT ENERGIE Energetická společnost ČEZ Ostrava-Dětmarovice 2 Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v Slovensko-českém příhraničí KÚU MSK Ostrava Ostrava Vítkovice Nové trendy v automobilovém průmyslu Projektové oddělení FS VŚB Ostrava, ŠKODA AUTO a.s. 1 ALTERNATIVNÍ POHONY MOTORU Agentura pro regionální rozvoj Ostrava 1 Změny v účetnicví a daních Svaz účetních Olomouc 1 Výuka fiktivních firem na středních školách SOŠ a VOŠ Ostrava 1 Odpady a obaly EKO-KOM a.s Opava 1 Pokročilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.3.44/ Jak na WINDOWS 8. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.3.44/ Ostravská univerzita Ostrava 1 OU, přírodovědná fakulta, Ostrava Doplněk k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele pro žáky s PUP MZ Cermat 2 Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky Operační program Vzdělávání pro OU přírodovědná fakulta Ostrava 1 konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.3.44/ Co nového v obchodní korespondenci Obchodní akademie Opava 1 Metodické setkání učitelů přírodovědných Gymnázium Hladov, Ostrava Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 27

28 předmětů Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM Opava 1 Setkání metodiků prevence Pedsagogicko-psychologická poradna Bruntál 1 Školení první pomoci Lékařská pohotovostní služba Bruntál 1 Seminář pro žadatele mikroprojektů KÚ MSK Ostrava 1 Specializační studium Oceňování nemovitostí VŠB Ostrava 1 Učitelé odborného výcviku a praktického vyučování Název vzdělávací akce Organizátor Počet účastn. DIAGNOSTIKA vozidel s EOBD - pro učitele teoretického vyučování a odborného výcviku Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Ing. Petr Fojtík Vzdělávací a doškolovací seminář pro pracovníky svářečského dozoru (EWE, EWT, EWP) Recertifikační kurz instruktorů svařování mezinárodních svářečských praktiků IWP Prohlubovací kurs pro lektory školicích středisek a učitelů autoškol (digitální tachografy, ADR, povinné přestávky řidičů) Přerov, školící středisko MD ČR, Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace odloučené pracoviště Opava DOM-ZO 13 Malenovice 2 DOM-ZO 13 Ostrava 1 SYSTEMCONSULT Ostrava Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 28

29 2. Další vzdělávání, které pořádá škola REKVALIFIKAČNÍ KURZY - Svářečská škola Název kurzu Žáci SŠAMP Cizí Počet vydaných certifikátů celkem Kurzy svařování ZK Kurzy svařování ZK Kurzy řezání plamenem ZP Kurzy svařování EN Periodické zkoušky EN Kurz svařování ZK EN 1418 robotické svařování Kurz soustružení - zácvik CELKEM : Zpracoval: Ing. Petr Fojtík ZŘOV a PV Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 29

30 ČÁST H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. AKTIVITY ŠKOLY 1. Akce a soutěže - přehled 2. Účast v odborných soutěžích a olympiádách 3. Realizace programu JUNIOR ACHIEVEMENT 4. Sportovní aktivity školy II. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 1. Akce Domova mládeže 2. Akce školy 3. Spolupráce s firmami regionu Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 30

31 I. AKTIVITY ŠKOLY 1. Akce a soutěže přehled za školní rok ZÁŘÍ 2013 Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 ve Středisku volného času MÉĎA Podzimní společné části maturitní zkoušky Podzimní termín profilové a ústní části MZ Podzimní termín závěrečné zkoušky Tvorba ALMANACHU školy k 50. výročí školy ŘÍJEN 2013 Beseda s europoslancem Ing. Evženem Tošenovským Oslava 50. výročí školy Den otevřených dveří TOP GEAR soutěž modelů automobilů LISTOPAD 2013 Závěrečné svářečské zkoušky zaměstnanců ELFE Krnov Náborová akce INFORMA Opava Dějepisná exkurze Flammichova vila Krnov Prezentace naší školy na ZŠ v Krnově a ZŠ Melč Účast na ARTIFEXU Bruntál ohlídka řemesel Návštěva filmového představení COLETTE PROSINEC 2013 Mikulášská nadílka s pohádkou pro děti z Dětského domova v Lichnově Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců Nábor žáků na ZŠ v Opavě, ZŠ v Lipové Lázních, ZŠ v Kravařích Den otevřených dveří + soutěže tříd v dílnách Účast na výstavě Učeň, středoškolák a vysokoškolák v Ostravě na Černé Louce Turnaj ve volejbale s partnerskou školou z Prudniku Okresní přebor ve skoku vysokém Vánoční laťka Slavnostní vánoční večeře žáků ubytovaných na DM Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více