Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5."

Transkript

1 - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás zahání do tepla našich domovů a před námi jsou už jen dva měsíce do konce roku. Máme za sebou volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Jejich výsledky jsou spojeny s předvolební kampaní, která se blížila pojetím a agresivitou k volbám parlamentním. Jenom doufám, že předvolební sliby budou splněny a že náklady na splnění volebních programů ve svém důsledku nezaplatí obce a města, a tudíž my všichni, tak, jak se v minulosti již několikrát stalo. Minulé vedení našeho kraje nastavilo pomyslnou laťku spolupráce s jednotlivými obcemi velmi vysoko a mým největším přáním je, aby nové vedení v tomto směru pokračovalo a bylo pokud možno ještě lepší. V dalších odstavcích se vám, vážení čtenáři, pokusím vysvětlit některá strohá usnesení zastupitelstva a rady obce. Oprava místních komunikací v Brčekolech byla dokončena v dobré kvalitě a s příspěvkem Pardubického kraje ve výši Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV). Žádost o dotaci zpracuji a podávám již několikátý rok na podzim a vždy jsme finanční prostředky dostali, použili a řádně vyúčtovali. Další důležitou událostí byla žádost našich spoluobčanů za zlepšení dopravní situace v obci. Tato žádost je pro nás velmi důležitým dokumentem, který podpoří naše snahy o vybudování kruhového objezdu u Hospody Na Křižovatce, o němž dlouhodobě uvažujeme a jednáme s SÚS PK. Radar Na Beránku bude do konce roku nainstalovaný. Dotace, dotace a zase dotace. Snažíme se využívat co nejvíce možností k získání evropských, národních i krajských finančních prostředků pro naše záměry. Celkem se daří. Některé tituly jsme již získali, např. POV, příspěvek na zřízení kont. místa Czech POINT, krajské granty na rozvojové projekty (protipovodňová opatření), granty Košumberska na památky a sportoviště. Některé žádosti jsme podali a dále doplňujeme o další potřebné přílohy, např. z Operačního programu životní prostředí na kontejnery, 1

2 na kanalizaci, ze státního rozpočtu na základní školu a na chodníky v areálu mateřské školy. Za těmito řádky je mnoho úsilí a práce, která bude mít, doufám, pro nás dobrý konec. Další důležitým rozhodnutím RO je umístění zachráněného mramorového křížku na, podle našeho názoru, nejvhodnějším místě v Rosicích, a to na travnatém trojúhelníku mezi Markovými a Novákovými. Do konce letošního roku bude postaven a věřím, že bude ozdobou celé obce. Dnes poslední informací a výzvou je klub seniorů. Pokud máte zájem, přijměte pozvání na první společné setkání, které se uskuteční v pondělí od 17 h. v zasedací místnosti obecního úřadu. Podzimních radostí moc nemáme, a proto pokud si chcete zlepšit náladu, zavítejte v sobotu dopoledne na obecní Rosickou tržnici. Tam vám bude určitě dobře. Krásný den, týden, měsíc a čas do příštího vydání Rosických listů Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce ODPADY A ODPADKY Na obecní úřad byl od Technických služeb Hlinsko zaslán dopis, který se týká pytlů s odpadky, které někteří naši spoluobčané přikládají při svozu ke svým popelnicím a ke kontejnerům na tříděný odpad. Předkládáme vám ho v celém znění tak, jak byl starostovi doručen. Vážený pane starosto, vzhledem k tomu, že se při svozu směsného komunálního odpadů v obcích vyskytuje čím dál větší množství pytlů, které svou sílou a velikostí neodpovídají uloženému odpadu a následně dochází k problémům s odvozem ( špatná manipulace, roztržení, rozsypání odpadu ) nabízíme Vám řešení k oboustranné spokojenosti. Zajistíme výrobu pytlů odpovídající síly a velikosti,opatřených logem firmy. Pytle budou sloužit pouze na zbytkový komunální odpad z domácností, nikoliv na popel nebo biologické odpady( tráva, sezónní ovoce ). Řádně zavázaný pytel pak posádka svozového vozu bez problémů odebere, odpad uložený v jiných pytlích se odvážet nebude. K propagaci této služby jsme schopni zajistit letáky do domácností dle Vašeho požadavku. Předpokládaná cena je 6,-Kč/1 ks včetně DPH, minimální odebrané množství je 25 kusů ( 1 balení). Doufáme, že námi nabízenou inovaci přivítáte a že přispěje k udržení pořádku v obcích v okolí sběrných nádob a ke všeobecné spokojenosti. Vaše vyjádření k této službě společně s předpokládaným množstvím pytlů pro obec očekáváme do , abychom mohli včas zajistit výrobu dostatečného množství pytlů. Nadále však upřednostňujeme svoz zbytkového komunálního odpadu z domácností z nádob (libovolný počet nádob na domácnost neplatí pro podnikatele). S pozdravem Alena Potůčková, obchodní zástupce Připomínáme vám, že popelnice plechové i plastové si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Rosicích a během měsíce listopadu budou k dispozici k zakoupení i pytle určené ke svozu. Budete si je moci koupit v libovolném počtu kusů, podle vašich momentálních potřeb. 2

3 RADA OBCE Výpis z usnesení Rady obce Rosice ze dne RO bere na vědomí informaci společnosti Telefonica O2 o zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu v rámci optimalizace sítě, v místní části Brčekoly, v průběhu měsíce září. (není první ani poslední.) - RO schvaluje seznam firem na obeslání na výběr projektanta dokumentace pro výběr zpracovatele zadávací dokumentace a dokumentace pro provádění stavby na akci Kanalizace Rosice, Synčany. - RO schvaluje zveřejnění záměru k odprodeji pozemku p.p.č. 171/11 v k.ú. Rosice u Chrasti, o velikosti 150m 2. RO schvaluje převod pozemku p.p.č. 244/9 v k.ú. Rosice u Chrasti podle žádosti Pozemkového fondu ČR. - RO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníku v MŠ v Rosicích ze státního rozpočtu. RO bere na vědomí vyúčtování akce Folková cihelna Rosice. (akce byla úspěšná, skončila s malým ziskem) Výpis z usnesení Rady obce Rosice ze dne RO bere na vědomí informaci společnosti Telefonica O2 Czech Republik, a.s. o zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu v rámci optimalizace sítě v místní části Bor u Chroustovic v průběhu měsíce října. - RO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemkové parcely č. 157/4 v k.ú. Rosice u Chrasti. - RO bere na vědomí informaci o vzniku klubu pro seniory. - RO schvaluje Výroční zprávu ZŠ Rosice za školní rok 2007/ RO schvaluje umístění mramorového křížku na pozemek p.p.č. 196/4 v k.ú. Rosice u Chrasti. (travnatý ostrůvek u Janoušků ). ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne v hodin mimo prodejů pozemků, které byly řádně vyvěšeny a zveřejněny, se ZO dále usneslo: - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Rosice za rok ZO schvaluje realizaci oprav místních komunikací v místní části Brčekoly, kterou provedli pracovníci SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Luže. Celková cena ,-- Kč. - ZO schvaluje uplatnění žádosti o dotaci z POV pro rok ZO schvaluje nákup nemovitosti v Boru u Chroustovic čp. 3 a st. p. 31/9, poz. parc. 832/2, 51/2 a 48/4 za cenu 200 tis. Kč a provedení demolice za cenu do 250 tis. Kč. tj. za použití mechanizace a odvoz. - ZO schvaluje záměr pana Václava Kerharta vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích 95/1 a 95/5 v kú Rosice u Chrasti. - ZO bere na vědomí žádost občanů obce Rosice za zlepšení dopravní bezpečnosti v obci. - ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o přípravě kruhového objezdu u Hospody Na Křižovatce. 3

4 - ZO schvaluje nákup ukazatele rychlosti (radaru) v Rosicích Na Beránku do výše 100 tis. Kč. - ZO schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku 20 tis. Kč z obecního rozpočtu pro TJ Dynamo Rosice. - ZO bere na vědomí vyjádření ředitele školy k dopisu adresovanému Radě obce Rosice a zprávu o provozních záležitostech ZŠ. - ZO schvaluje jmenování Luboše Netolického a Vlastimila Samka do Školské rady. JAK JSME VOLILI Ve dnech 17. a 18. října se konaly volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. A jak jsme volili u nás? Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů Rosice celkem , ,51 Rosice , ,32 Synčany , Brčekoly , Bor platné číslo strana - název hlasy v % 1 Komunistická str. Čech a Moravy 70 17,15 4 Strana drob. živnost. a podnikat. 4 0,98 8 S.O.S. pro kraj 1 0,24 9 "Nezáv. Starostové pro kraj" 17 4,16 11 Koalice pro Pardub. kraj 48 11,76 18 Strana zelených 4 0,98 19 Moravané Strana zdravého rozumu 9 2,2 33 Sdružení pro rep.-republ.str.čsl SDŽ - Strana důstojného života 2 0,49 42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 2 0,49 44 Demokracie Občanská demokratická strana 83 20,34 48 Česká str. sociálně demokratická ,19 53 Děln. Str. - zrušení popl. ve zdrav. 4 0,98 54 Konzervativní koalice 0 0 4

5 HŘBITOV Informace k evidenci hrobových míst na místním hřbitově. Veškeré informace týkající se užívání hrobových míst, zejména povinností provozovatele, v našem případě zároveň i pronajímatele a nájemce, jsou uvedeny v Řádu veřejného pohřebiště v Rosicích. Tento Řád veřejného pohřebiště, který vydala Obec Rosice podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, nabyl platnosti dnem a byl řádně zveřejněn na úřední desce již Od března 2004 je trvale umístěn na informační tabuli na místním hřbitově. Informace o provozu hřbitova a evidenci hrobových míst byly a jsou zveřejněny obvyklým a více než dostačujícím způsobem. Jak však vyplývá z řady dotazů vznesených k pracovníkům obecního úřadu, tazatelé se s provozním řádem zdejšího hřbitova dosud neseznámili. Proto se v následujících řádcích pokusím stručně zdůraznit důležité předpisy týkající se nájmu hrobových míst. Hřbitov v Rosicích se nachází na pozemcích ve vlastnictví Obce Rosice. Obec Rosice je provozovatel i pronajímatel pohřebiště. Provozovatel poskytuje pronájem místa pro hroby, hrobky, pro uložení lidských ostatků v urnách a další služby, viz řád pohřebiště. Kromě jiných povinností je provozovatel povinen vést evidenci související s provozováním pohřebiště (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení atd.). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Nájem hrobového místa může vzniknout pouze na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem. Nájemní smlouva musí obsahovat kromě výše nájemného též jméno, adresu a rodné číslo nájemce. Obec Rosice má v současné době uzavřeny nájemní smlouvy s nájemci hrobových míst na období od do Na místním hřbitově je však několik desítek hrobových míst, na která nejsou uzavřeny nájemní smlouvy zejména proto, že se dosud nepodařilo dohledat adresy osob, které je užívají. Osoby užívající hrobová místa bez uzavřené nájemní smlouvy je užívají v rozporu se zákonem o pohřebnictví. Tato hrobová místa měla být v souladu se zákonem o pohřebnictví již zrušena. Obec Rosice se však takovéto případy snaží řešit citlivě, s úctou k zesnulým. Proto pracovníci obecního úřadu dlouhodobě a trpělivě pátrají po osobách, které neznámá hrobová místa užívají nebo o ně pečují. Označení neznámých hrobů písemnými výzvami v těchto dnech je jedním z dalších kroků, jak zjistit uživatele hrobového místa a uvést pronajímatele a nájemníka do zákonného vztahu. Výzvy nejsou jen upozorněním na zaplacení nájemného (nájemné mohlo být předplaceno v minulých letech např. na dobu do roku 2015), ale i výzvou k uzavření nájemní smlouvy či výzvou k tomu, aby se uživatel vyjádřil, zda chce hrob zrušit apod. Na doplnění uvádím, že stanovené nájemné z hrobových míst zdaleka nepokrývá náklady na provoz a údržbu hřbitova. Závěrem připomínám tazatelům, že Řád veřejného pohřebiště je trvale vyvěšen k nahlédnutí na informační tabuli umístěné na zvonici místního hřbitova. Pavel Brázda, místostarosta obce Dost dlouho se zdálo, že v Rosicích máme samé slušné lidi. Když jsme v televizním zpravodajství vídali zrůdnosti, jaké dokázali na hřbitovech vytvořit lidské hyeny, říkali jsme si, jak je dobře, že u nás se nic podobného neděje. Bohužel se ale už i u nás začaly množit stížnosti zejména na odcizení různých předmětů, květin a svíček z hrobů. Proto se obecní úřad rozhodl přistoupit na opatření, které snad alespoň částečně konání těchto hrdinských kousků zamezí. Hřbitov se v hodin zamyká a v 7.00 hodin odemyká. Pokud by někdo potřeboval z jakéhokoliv důvodu zpřístupnit hřbitov po hodině, může se domluvit s hrobníkem panem Fr. Zachem na tel. čísle a ten mu přístup na hřbitov umožní. 5

6 Snad právě teď, v čase Dušiček, Památky zesnulých si každý, kdo si ze hřbitova něco cizího odnesl, uvědomí, že jsou to věci pro mrtvé. Věci, které na hřbitov přinášejí lidé pro ty, kteří už z tohoto světa odešli, jako vzpomínku na ně. Věřte, že tyto ukradené relikvie vám radost ani krásu do vašich domovů nepřinesou. A pokud někomu zlodějina udělá dobře, pak to není člověk, ale.. N. Z VAŠICH DOTAZŮ Zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Protože jsme obdrželi dotaz, jak je to s možností zrušení místa trvalého pobytu, např. nezdárnému potomkovi apod., uvádíme velmi stručný a obecný výpis z příslušného zákona: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen existenci uvedených důvodů ohlašovně prokázat. Dále upozorňujeme na to, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Ohlašovnou je příslušný obecní /městský úřad. Nutno doložit: - oprávněnost žadatele nájemní smlouva (v případě OV výpis z KN). - Pokud je oprávněných osob více (manžel), pak je nutno přiložit jeho připojení k žádosti (nemusí být ověřený podpis). - Splnění podmínky prokázat, že zaniklo užívací právo dotyčného v tomto případě se jedná o odvolání souhlasu rodičů s bydlením syna v jejich bytě (podle Obč. zák.). - Prokázat, že se osoba v bytě fyzicky a fakticky nevyskytuje a že se v bytě nevyskytují ani její věci (mělo by být dostačující prohlášení jednoho ze sousedů, že ho tam nevídá a potvrzení družstva, že osoba v bytě nebydlí a případně, že za něj nejsou placeny poplatky za služby spojené s užíváním bytu). SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V roce 2008 přivítal Sbor pro občanské záležitosti v Rosicích celkem 13 nových občánků. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Některé akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků Koloděj pro žáky VI. a IX. Třídy (zážitkový program) informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky setkání Čtyřky cvičná evakuace školy 6

7 informat. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče v ZŠ Chrast škola v přírodě- Daňkovice setkání Čtyřky podzimní Drakiáda s mateřskou školou schůzka žáků IX. třídy a rodičů volba povolání návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy celoškolní projektový den na téma Voda turnaj v malé kopané (Hrochův Týnec) návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy soutěž zručnosti na SOÚ Chrudim (9.třída) Koloděj Některé akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu a prosinci čtvrtletní pedagogická porada konzultační den + volba do ŠKOLSKÉ RADY+ setkání Čtyřky Vánoční jarmark ve škole (ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s.) Mikuláš ve škole vánoční třídní besídky začátek vánočních prázdnin Co je to ta Čtyřka? ČTYŘKA jsou kompetentní zástupci Rady školy (předsedkyně Rady školy), vedení školy (ředitel, zástupkyně) a subjektů, které mají spolupráci se školou ve své náplni- Komunitní školy Rosice, o.s. (předsedkyně) a občanské sdružení Rosa I (předseda). Čtyřka je svolávána za účelem zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými subjekty, plánování školních akcí, včetně podpory a organizace, a vymezení působnosti a kompetencí jednotlivých subjektů. Podzimní škola v přírodě Daňkovice 2., 3., 4. třída Žďárské vrchy v pověstech aneb Kterak se brambory na Vysočinu dostaly Naše škola v přírodě byla plná pověstí. Ale také her a soutěží, vycházek a výletů do přírody, pěkného počasí (které jsme ani nečekali) a šikovných dětí, které zvládly plnit všechny úkoly a postarat se o sebe celý týden bez maminek a tatínků. Až někdy na podzim nebudete mít co dělat, zajeďte si určitě na Vysočinu. Je tam krásně. Možná, že ještě někde potkáte naše bramboráčky (postavičky, které jsme vyráběli z brambor) nebo lesní domečky, které jsme pomáhali stavět statečnému rytíři, když přemohl zlé loupežníky. A nezapomeňte tam od nás pozdravovat! Velké poděkování patří všem, kteří nám do školy v přírodě přispěli sponzorským darem. Díky vám čekaly na děti krásné odměny za hry a soutěže. Michaela Pavlíková (Více v novém čísle časopisu Rosík- vyjde již v listopadu!!!) 7

8 OZNÁMENÍ V Rosicích Zákonným zástupcům nezletilých žáků Základní školy Rosice- volba do ŠKOLSKÉ RADY V souladu s volebním řádem vyhlašuji dle 167 Školského zákona volby do Školské rady při Základní škole Rosice. Volby se uskuteční ve středu 26.listopadu 2008 od hodin v budově školy. Na základě volebního řádu školské rady zřizuji volební orgán, který bude dbát na regulérní průběh voleb. Volební orgán se skládá ze tří členů: Marie Janečková předseda, Martina Janečková zapisovatel, Jiří Hlaváček- člen volební komise. Náplň práce volebního orgánu je obsažena ve volebním řádu. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb. Seznam navržených kandidátů je umístěn na vývěsce před budovou školy. Milan Barták, ředitel školy KOMUNITNÍ ŠKOLA RODIČE, CHCETE SI ZACVIČIT SPOLEČNĚ S VAŠIMI DĚTMI A SPOLUPRACOVAT S NÁMI NA HARMONICKÉM ROZVOJI VAŠEHO DÍTĚTE? Přijďte do tělocvičny ZŠ Rosice Začínáme v lednu 2009 každou středu od 17 hodin. Kromě klasického cvičení si zahrajeme také hry, seznámíme se základy jógy. Podnikneme výlety do přírody se zážitkovým programem. Nebo se chcete dozvědět víc o zdravém psychofyzickém růstu vašich dětí? Společně můžeme připravit další sezonní akce, např. v návaznosti na staré české tradice. Věnujte čas svým dětem, ony vám to vrátí. Cena za pololetní cvičení činí 400 Kč/ 1 rodič s libovolným počtem dětí/. Dne 18. října jsme prožili krásné chvíle při výrobě betlému ze šustí (kukuřičného listí), který pro nás připravila paní Alena Kindlová. Jak se nám práce povedla, můžete posoudit sami. 8

9 Vaše Komunitní škola Rosice, o.s. škola pro všechny generace Informace podává a dotazy vám zodpoví koordinátora sdružení Ludmila Kociánová, tel.: , Webové stránky Komunitní školy MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní rok se v naší školičce rozjel naplno. Říjen rychle vystřídal měsíc září a prázdniny zůstaly už jen vzpomínkou. Bramboriáda, vycházka k pštrosům, Pohádková školička, tj. vystoupení kočovného divadelního souboru v MŠ, exkurze do ZD a Car servisu a návštěva pohádkového představení Růženka a Kopřivěnka v divadle Karla Pippicha v Chrudimi byly zpestřením každodenních činností a her dětí. Výboru Unie rodičů při MŠ patří dík za organizaci 2. ročníku kuličkiády a výletu rodičů s dětmi do Jičína - města pohádek. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a sourozencům našich dětí za pomoc při sběru padaných jablek, OÚ pak za jejich odvoz. Již tradicí se stala společně se ZŠ připravovaná drakiáda poděkovat chceme paní Blance Krátké za kouzelné perníčky, SHD Rosice, OÚ a p. Sodomkové z Hospody Na Křižovatce za finanční příspěvky, panu Miloši Šulcovi za zdařilé uvádění akce a neposledně i paní Větrovské, která se postarala o občerstvení zúčastněných. Stále trvající pěkné dny babího léta nenasvědčují tomu, že zanedlouho přijede Martin na bílém koni a my ve školičce uložíme při Slavnosti světýlek naši zahradu k zimnímu spánku. Pak naplno začneme chystat každoroční Mikulášskou besídku v Hospodě Na Křižovatce a vystoupení živý betlém na Rosické tržnici. Tímto Vás na obě akce srdečně zveme. Za MŠ: D.Malinová 9

10 SDH SYNČANY Zhodnocení naší začátečnické sezony hodnotíme vcelku kladně. Účast na soutěžích v Zubří (naše první soutěž jen PS8) 13. místo z 13 družstev; Brčekoly 12/13; Bor 6/8; Přestavlky -/4 (bez měření oficiálního času); Brčekoly noční 15/19; Rosice noční 13/24; Horka 10/14 (po prohraném bratrovražedném rozstřelu s Rosicemi PS8 proti PS15 o 4 vteřiny). Děkujeme všem, kteří nám pomohli, pomáhají a doufáme, že i v budoucnu budou pomáhat výročí od založení SDH Horka (první útok čas 36:59) BOROVŠTÍ HASIČI DĚTEM Každý, kdo v posledních letech navštěvoval borovský víceúčelový areál, zjistil, že nejvíce změn doznal v letošním roce. Je to hlavně dokončením tenisového kurtu, ale také zásadní změnou parkové úpravy. Poslední tečkou za všemi úpravami je instalace dvou základních částí budoucího dětského hřiště. Jak je možné vidět na přiložené fotografii, nejedná se o nikterak velké atrakce, o to víc překvapí jejich cena. Na pořízení této základní části věnovali borovští hasiči téměř celý letošní příspěvek od Obce Rosice na svoji činnost. Tato částka činí ,- Kč. Někomu se sice může zdát částka nepřiměřená, ale vzhledem k bezpečnosti dětí, které budou tyto houpačky a skluzavku používat, je nutné nakupovat pouze schválené výrobky k tomu určené. O tom, že se borovská louka nevyužívá pouze jako nové sportoviště a dětské hřiště, se Vás pokusím přesvědčit v následujících několika řádcích. Je podzim, ideální období pro pouštění draků. Perfektně vysekaný terén na borovské louce k tonu přímo vybízí. 10

11 Zajímavé je i to, co se skrývá pod povrchem borovské louky. Stačí mít detektor kovu a projít místa, kde v minulosti vedly na louce cesty a meze. Na těchto místech, mělce pod povrchem, je možné najít vše to, co naši předci poztráceli. Jedná se především o drobné mince a kovové knoflíky. Jenom velice těžko přijdeme na to, komu patřil knoflík, na kterém je velice dobře čitelná čtyřka. Nejstarší mincí, kterou se zde podařilo nalézt, je dvouhaléř z roku Některé z těchto nálezů jsou zdokumentovány na následujících záběrech.. Pozn.: borovští místně užívané pojmenování. J.Novák SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V našem kostele kostele svatého Václava v Rosicích- se 28. září konal další z již tradičních koncertů. Na tomto koncertě vystoupil chrudimský smíšený pěvecký sbor Salvátor. Tento sbor se specializuje zejména na duchovní hudbu od gregoriánského chorálu až po současnost. Jméno tělesa je odvozeno od zázračného obrazu sv. Salvátora Spasitele, který je uložen a víc jak 350 let uctíván v chrudimském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Sbor vznikl v roce 1999 a brzy po svém vzniku vstoupil do širokého povědomí chrudimské veřejnosti. Svůj region a město Chrudim často reprezentoval na mnoha místech v Čechách i v zahraničí a za poměrně krátkou existenci si vydobyl četné úspěchy i na mezinárodním poli. Dirigentem a zakladatelem sboru je BcA. Tomáš Žídek. Podrobný popis činnosti pěveckého sboru Salvátor naleznete na internetových stránkách Vystoupení Salvátoru bylo, jak se mnou jistě budou všichni, kteří na koncert přišli, souhlasit, důstojnou oslavou svátku Sv. Václava. Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli finanční částkou. Vybrané peníze budou použity, ostatně jako vždy, na tolik potřebnou opravu kostela. N. 11

12 OHLÉDNUTÍ ZA II. JEZDECKÝM DNEM Dobrý tým (aneb ohlédnutí za II. jezdeckým dnem Rosice 2008) Sezona končí (a nejen ta jezdecká) a je třeba se ohlédnout a poděkovat. Letošní jezdecké závody přilákaly na louku Na Labouni 74 koní, 52 jezdců a spoustu diváků. Věřím, že většina z nich odcházela spokojená a s úmyslem za rok se zase vrátit. Zásluhy na tom má určitě celý pořadatelský tým. Sluší se poděkovat sponzorům, kterých od loňska přibylo, a to i z řad nerosických firem. Tímto tak tedy činím a děkuji obcím Rosice a Řestoky, ZD Rosice a Chroustovické a.s., CarServisu pana Nováka, VPS Rosice, Tramontě Chrudim, F. Barešovi Stavební mechanizace Praha, firmě ANTIS pana Jonáše, drogerii pana Tyce, obchodu palivy pana Pauluse a cukrárně paní Jonášové z Chrasti, firmám Biofaktory, Falco a Čermák Přelouč, jezdeckým potřebám Mauricio a pejskařům ze sezemického cvičiště. Poděkování zaslouží celý pořadatelský tým. Řady rosických mravenců sice od loňska prořídli, ale zůstali ti opravdoví Ferdové známí pod přízvisky Kvasňa, Zvěrka a Klíča, sourozenci Mládkovi a Eliška Ulčová a další. Místní mládež vydatně podpořili další rodina Božetických s Pavlem Křičenským, Gallatovi z Boru, šermíři ze skupiny Kornelius, Lenka Králová, Patka Mládková a babí Nezbedová. Určitě bychom se neobešli bez pomoci pana Janka (eletrifikace), pana Mašína (voda pro koně), Jardy Malinského (karavan), Vlaďky Duškové (zdravotnická služba) a manželů Kuchyňkových, kteří zapůjčením pozemku na jízdárnu vůbec umožnili existenci stáje EquiPaM. Díky i vám všem, kteří jste přišli povzbudit jezdce do hlediště a nejen povzbudit, vždyť vaše přízeň vyjádřena dobrovolným vstupným nezanedbatelně přispěla k vylepšení překážkového materiálu pro příští rok na téměř profesionální úroveň do dobrého týmu prostě patří i dobří diváci. Za stáj EquiPaM Rosice se na vás znovu těší při III. ročníku Ing. Jindřich Urban Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. prosince 2008 Neprodejné 12

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více