Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5."

Transkript

1 - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás zahání do tepla našich domovů a před námi jsou už jen dva měsíce do konce roku. Máme za sebou volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Jejich výsledky jsou spojeny s předvolební kampaní, která se blížila pojetím a agresivitou k volbám parlamentním. Jenom doufám, že předvolební sliby budou splněny a že náklady na splnění volebních programů ve svém důsledku nezaplatí obce a města, a tudíž my všichni, tak, jak se v minulosti již několikrát stalo. Minulé vedení našeho kraje nastavilo pomyslnou laťku spolupráce s jednotlivými obcemi velmi vysoko a mým největším přáním je, aby nové vedení v tomto směru pokračovalo a bylo pokud možno ještě lepší. V dalších odstavcích se vám, vážení čtenáři, pokusím vysvětlit některá strohá usnesení zastupitelstva a rady obce. Oprava místních komunikací v Brčekolech byla dokončena v dobré kvalitě a s příspěvkem Pardubického kraje ve výši Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV). Žádost o dotaci zpracuji a podávám již několikátý rok na podzim a vždy jsme finanční prostředky dostali, použili a řádně vyúčtovali. Další důležitou událostí byla žádost našich spoluobčanů za zlepšení dopravní situace v obci. Tato žádost je pro nás velmi důležitým dokumentem, který podpoří naše snahy o vybudování kruhového objezdu u Hospody Na Křižovatce, o němž dlouhodobě uvažujeme a jednáme s SÚS PK. Radar Na Beránku bude do konce roku nainstalovaný. Dotace, dotace a zase dotace. Snažíme se využívat co nejvíce možností k získání evropských, národních i krajských finančních prostředků pro naše záměry. Celkem se daří. Některé tituly jsme již získali, např. POV, příspěvek na zřízení kont. místa Czech POINT, krajské granty na rozvojové projekty (protipovodňová opatření), granty Košumberska na památky a sportoviště. Některé žádosti jsme podali a dále doplňujeme o další potřebné přílohy, např. z Operačního programu životní prostředí na kontejnery, 1

2 na kanalizaci, ze státního rozpočtu na základní školu a na chodníky v areálu mateřské školy. Za těmito řádky je mnoho úsilí a práce, která bude mít, doufám, pro nás dobrý konec. Další důležitým rozhodnutím RO je umístění zachráněného mramorového křížku na, podle našeho názoru, nejvhodnějším místě v Rosicích, a to na travnatém trojúhelníku mezi Markovými a Novákovými. Do konce letošního roku bude postaven a věřím, že bude ozdobou celé obce. Dnes poslední informací a výzvou je klub seniorů. Pokud máte zájem, přijměte pozvání na první společné setkání, které se uskuteční v pondělí od 17 h. v zasedací místnosti obecního úřadu. Podzimních radostí moc nemáme, a proto pokud si chcete zlepšit náladu, zavítejte v sobotu dopoledne na obecní Rosickou tržnici. Tam vám bude určitě dobře. Krásný den, týden, měsíc a čas do příštího vydání Rosických listů Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce ODPADY A ODPADKY Na obecní úřad byl od Technických služeb Hlinsko zaslán dopis, který se týká pytlů s odpadky, které někteří naši spoluobčané přikládají při svozu ke svým popelnicím a ke kontejnerům na tříděný odpad. Předkládáme vám ho v celém znění tak, jak byl starostovi doručen. Vážený pane starosto, vzhledem k tomu, že se při svozu směsného komunálního odpadů v obcích vyskytuje čím dál větší množství pytlů, které svou sílou a velikostí neodpovídají uloženému odpadu a následně dochází k problémům s odvozem ( špatná manipulace, roztržení, rozsypání odpadu ) nabízíme Vám řešení k oboustranné spokojenosti. Zajistíme výrobu pytlů odpovídající síly a velikosti,opatřených logem firmy. Pytle budou sloužit pouze na zbytkový komunální odpad z domácností, nikoliv na popel nebo biologické odpady( tráva, sezónní ovoce ). Řádně zavázaný pytel pak posádka svozového vozu bez problémů odebere, odpad uložený v jiných pytlích se odvážet nebude. K propagaci této služby jsme schopni zajistit letáky do domácností dle Vašeho požadavku. Předpokládaná cena je 6,-Kč/1 ks včetně DPH, minimální odebrané množství je 25 kusů ( 1 balení). Doufáme, že námi nabízenou inovaci přivítáte a že přispěje k udržení pořádku v obcích v okolí sběrných nádob a ke všeobecné spokojenosti. Vaše vyjádření k této službě společně s předpokládaným množstvím pytlů pro obec očekáváme do , abychom mohli včas zajistit výrobu dostatečného množství pytlů. Nadále však upřednostňujeme svoz zbytkového komunálního odpadu z domácností z nádob (libovolný počet nádob na domácnost neplatí pro podnikatele). S pozdravem Alena Potůčková, obchodní zástupce Připomínáme vám, že popelnice plechové i plastové si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Rosicích a během měsíce listopadu budou k dispozici k zakoupení i pytle určené ke svozu. Budete si je moci koupit v libovolném počtu kusů, podle vašich momentálních potřeb. 2

3 RADA OBCE Výpis z usnesení Rady obce Rosice ze dne RO bere na vědomí informaci společnosti Telefonica O2 o zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu v rámci optimalizace sítě, v místní části Brčekoly, v průběhu měsíce září. (není první ani poslední.) - RO schvaluje seznam firem na obeslání na výběr projektanta dokumentace pro výběr zpracovatele zadávací dokumentace a dokumentace pro provádění stavby na akci Kanalizace Rosice, Synčany. - RO schvaluje zveřejnění záměru k odprodeji pozemku p.p.č. 171/11 v k.ú. Rosice u Chrasti, o velikosti 150m 2. RO schvaluje převod pozemku p.p.č. 244/9 v k.ú. Rosice u Chrasti podle žádosti Pozemkového fondu ČR. - RO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníku v MŠ v Rosicích ze státního rozpočtu. RO bere na vědomí vyúčtování akce Folková cihelna Rosice. (akce byla úspěšná, skončila s malým ziskem) Výpis z usnesení Rady obce Rosice ze dne RO bere na vědomí informaci společnosti Telefonica O2 Czech Republik, a.s. o zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu v rámci optimalizace sítě v místní části Bor u Chroustovic v průběhu měsíce října. - RO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemkové parcely č. 157/4 v k.ú. Rosice u Chrasti. - RO bere na vědomí informaci o vzniku klubu pro seniory. - RO schvaluje Výroční zprávu ZŠ Rosice za školní rok 2007/ RO schvaluje umístění mramorového křížku na pozemek p.p.č. 196/4 v k.ú. Rosice u Chrasti. (travnatý ostrůvek u Janoušků ). ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne v hodin mimo prodejů pozemků, které byly řádně vyvěšeny a zveřejněny, se ZO dále usneslo: - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Rosice za rok ZO schvaluje realizaci oprav místních komunikací v místní části Brčekoly, kterou provedli pracovníci SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Luže. Celková cena ,-- Kč. - ZO schvaluje uplatnění žádosti o dotaci z POV pro rok ZO schvaluje nákup nemovitosti v Boru u Chroustovic čp. 3 a st. p. 31/9, poz. parc. 832/2, 51/2 a 48/4 za cenu 200 tis. Kč a provedení demolice za cenu do 250 tis. Kč. tj. za použití mechanizace a odvoz. - ZO schvaluje záměr pana Václava Kerharta vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích 95/1 a 95/5 v kú Rosice u Chrasti. - ZO bere na vědomí žádost občanů obce Rosice za zlepšení dopravní bezpečnosti v obci. - ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o přípravě kruhového objezdu u Hospody Na Křižovatce. 3

4 - ZO schvaluje nákup ukazatele rychlosti (radaru) v Rosicích Na Beránku do výše 100 tis. Kč. - ZO schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku 20 tis. Kč z obecního rozpočtu pro TJ Dynamo Rosice. - ZO bere na vědomí vyjádření ředitele školy k dopisu adresovanému Radě obce Rosice a zprávu o provozních záležitostech ZŠ. - ZO schvaluje jmenování Luboše Netolického a Vlastimila Samka do Školské rady. JAK JSME VOLILI Ve dnech 17. a 18. října se konaly volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. A jak jsme volili u nás? Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů Rosice celkem , ,51 Rosice , ,32 Synčany , Brčekoly , Bor platné číslo strana - název hlasy v % 1 Komunistická str. Čech a Moravy 70 17,15 4 Strana drob. živnost. a podnikat. 4 0,98 8 S.O.S. pro kraj 1 0,24 9 "Nezáv. Starostové pro kraj" 17 4,16 11 Koalice pro Pardub. kraj 48 11,76 18 Strana zelených 4 0,98 19 Moravané Strana zdravého rozumu 9 2,2 33 Sdružení pro rep.-republ.str.čsl SDŽ - Strana důstojného života 2 0,49 42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 2 0,49 44 Demokracie Občanská demokratická strana 83 20,34 48 Česká str. sociálně demokratická ,19 53 Děln. Str. - zrušení popl. ve zdrav. 4 0,98 54 Konzervativní koalice 0 0 4

5 HŘBITOV Informace k evidenci hrobových míst na místním hřbitově. Veškeré informace týkající se užívání hrobových míst, zejména povinností provozovatele, v našem případě zároveň i pronajímatele a nájemce, jsou uvedeny v Řádu veřejného pohřebiště v Rosicích. Tento Řád veřejného pohřebiště, který vydala Obec Rosice podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, nabyl platnosti dnem a byl řádně zveřejněn na úřední desce již Od března 2004 je trvale umístěn na informační tabuli na místním hřbitově. Informace o provozu hřbitova a evidenci hrobových míst byly a jsou zveřejněny obvyklým a více než dostačujícím způsobem. Jak však vyplývá z řady dotazů vznesených k pracovníkům obecního úřadu, tazatelé se s provozním řádem zdejšího hřbitova dosud neseznámili. Proto se v následujících řádcích pokusím stručně zdůraznit důležité předpisy týkající se nájmu hrobových míst. Hřbitov v Rosicích se nachází na pozemcích ve vlastnictví Obce Rosice. Obec Rosice je provozovatel i pronajímatel pohřebiště. Provozovatel poskytuje pronájem místa pro hroby, hrobky, pro uložení lidských ostatků v urnách a další služby, viz řád pohřebiště. Kromě jiných povinností je provozovatel povinen vést evidenci související s provozováním pohřebiště (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení atd.). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Nájem hrobového místa může vzniknout pouze na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem. Nájemní smlouva musí obsahovat kromě výše nájemného též jméno, adresu a rodné číslo nájemce. Obec Rosice má v současné době uzavřeny nájemní smlouvy s nájemci hrobových míst na období od do Na místním hřbitově je však několik desítek hrobových míst, na která nejsou uzavřeny nájemní smlouvy zejména proto, že se dosud nepodařilo dohledat adresy osob, které je užívají. Osoby užívající hrobová místa bez uzavřené nájemní smlouvy je užívají v rozporu se zákonem o pohřebnictví. Tato hrobová místa měla být v souladu se zákonem o pohřebnictví již zrušena. Obec Rosice se však takovéto případy snaží řešit citlivě, s úctou k zesnulým. Proto pracovníci obecního úřadu dlouhodobě a trpělivě pátrají po osobách, které neznámá hrobová místa užívají nebo o ně pečují. Označení neznámých hrobů písemnými výzvami v těchto dnech je jedním z dalších kroků, jak zjistit uživatele hrobového místa a uvést pronajímatele a nájemníka do zákonného vztahu. Výzvy nejsou jen upozorněním na zaplacení nájemného (nájemné mohlo být předplaceno v minulých letech např. na dobu do roku 2015), ale i výzvou k uzavření nájemní smlouvy či výzvou k tomu, aby se uživatel vyjádřil, zda chce hrob zrušit apod. Na doplnění uvádím, že stanovené nájemné z hrobových míst zdaleka nepokrývá náklady na provoz a údržbu hřbitova. Závěrem připomínám tazatelům, že Řád veřejného pohřebiště je trvale vyvěšen k nahlédnutí na informační tabuli umístěné na zvonici místního hřbitova. Pavel Brázda, místostarosta obce Dost dlouho se zdálo, že v Rosicích máme samé slušné lidi. Když jsme v televizním zpravodajství vídali zrůdnosti, jaké dokázali na hřbitovech vytvořit lidské hyeny, říkali jsme si, jak je dobře, že u nás se nic podobného neděje. Bohužel se ale už i u nás začaly množit stížnosti zejména na odcizení různých předmětů, květin a svíček z hrobů. Proto se obecní úřad rozhodl přistoupit na opatření, které snad alespoň částečně konání těchto hrdinských kousků zamezí. Hřbitov se v hodin zamyká a v 7.00 hodin odemyká. Pokud by někdo potřeboval z jakéhokoliv důvodu zpřístupnit hřbitov po hodině, může se domluvit s hrobníkem panem Fr. Zachem na tel. čísle a ten mu přístup na hřbitov umožní. 5

6 Snad právě teď, v čase Dušiček, Památky zesnulých si každý, kdo si ze hřbitova něco cizího odnesl, uvědomí, že jsou to věci pro mrtvé. Věci, které na hřbitov přinášejí lidé pro ty, kteří už z tohoto světa odešli, jako vzpomínku na ně. Věřte, že tyto ukradené relikvie vám radost ani krásu do vašich domovů nepřinesou. A pokud někomu zlodějina udělá dobře, pak to není člověk, ale.. N. Z VAŠICH DOTAZŮ Zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Protože jsme obdrželi dotaz, jak je to s možností zrušení místa trvalého pobytu, např. nezdárnému potomkovi apod., uvádíme velmi stručný a obecný výpis z příslušného zákona: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen existenci uvedených důvodů ohlašovně prokázat. Dále upozorňujeme na to, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Ohlašovnou je příslušný obecní /městský úřad. Nutno doložit: - oprávněnost žadatele nájemní smlouva (v případě OV výpis z KN). - Pokud je oprávněných osob více (manžel), pak je nutno přiložit jeho připojení k žádosti (nemusí být ověřený podpis). - Splnění podmínky prokázat, že zaniklo užívací právo dotyčného v tomto případě se jedná o odvolání souhlasu rodičů s bydlením syna v jejich bytě (podle Obč. zák.). - Prokázat, že se osoba v bytě fyzicky a fakticky nevyskytuje a že se v bytě nevyskytují ani její věci (mělo by být dostačující prohlášení jednoho ze sousedů, že ho tam nevídá a potvrzení družstva, že osoba v bytě nebydlí a případně, že za něj nejsou placeny poplatky za služby spojené s užíváním bytu). SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V roce 2008 přivítal Sbor pro občanské záležitosti v Rosicích celkem 13 nových občánků. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Některé akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků Koloděj pro žáky VI. a IX. Třídy (zážitkový program) informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky setkání Čtyřky cvičná evakuace školy 6

7 informat. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče v ZŠ Chrast škola v přírodě- Daňkovice setkání Čtyřky podzimní Drakiáda s mateřskou školou schůzka žáků IX. třídy a rodičů volba povolání návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy celoškolní projektový den na téma Voda turnaj v malé kopané (Hrochův Týnec) návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy soutěž zručnosti na SOÚ Chrudim (9.třída) Koloděj Některé akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu a prosinci čtvrtletní pedagogická porada konzultační den + volba do ŠKOLSKÉ RADY+ setkání Čtyřky Vánoční jarmark ve škole (ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s.) Mikuláš ve škole vánoční třídní besídky začátek vánočních prázdnin Co je to ta Čtyřka? ČTYŘKA jsou kompetentní zástupci Rady školy (předsedkyně Rady školy), vedení školy (ředitel, zástupkyně) a subjektů, které mají spolupráci se školou ve své náplni- Komunitní školy Rosice, o.s. (předsedkyně) a občanské sdružení Rosa I (předseda). Čtyřka je svolávána za účelem zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými subjekty, plánování školních akcí, včetně podpory a organizace, a vymezení působnosti a kompetencí jednotlivých subjektů. Podzimní škola v přírodě Daňkovice 2., 3., 4. třída Žďárské vrchy v pověstech aneb Kterak se brambory na Vysočinu dostaly Naše škola v přírodě byla plná pověstí. Ale také her a soutěží, vycházek a výletů do přírody, pěkného počasí (které jsme ani nečekali) a šikovných dětí, které zvládly plnit všechny úkoly a postarat se o sebe celý týden bez maminek a tatínků. Až někdy na podzim nebudete mít co dělat, zajeďte si určitě na Vysočinu. Je tam krásně. Možná, že ještě někde potkáte naše bramboráčky (postavičky, které jsme vyráběli z brambor) nebo lesní domečky, které jsme pomáhali stavět statečnému rytíři, když přemohl zlé loupežníky. A nezapomeňte tam od nás pozdravovat! Velké poděkování patří všem, kteří nám do školy v přírodě přispěli sponzorským darem. Díky vám čekaly na děti krásné odměny za hry a soutěže. Michaela Pavlíková (Více v novém čísle časopisu Rosík- vyjde již v listopadu!!!) 7

8 OZNÁMENÍ V Rosicích Zákonným zástupcům nezletilých žáků Základní školy Rosice- volba do ŠKOLSKÉ RADY V souladu s volebním řádem vyhlašuji dle 167 Školského zákona volby do Školské rady při Základní škole Rosice. Volby se uskuteční ve středu 26.listopadu 2008 od hodin v budově školy. Na základě volebního řádu školské rady zřizuji volební orgán, který bude dbát na regulérní průběh voleb. Volební orgán se skládá ze tří členů: Marie Janečková předseda, Martina Janečková zapisovatel, Jiří Hlaváček- člen volební komise. Náplň práce volebního orgánu je obsažena ve volebním řádu. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb. Seznam navržených kandidátů je umístěn na vývěsce před budovou školy. Milan Barták, ředitel školy KOMUNITNÍ ŠKOLA RODIČE, CHCETE SI ZACVIČIT SPOLEČNĚ S VAŠIMI DĚTMI A SPOLUPRACOVAT S NÁMI NA HARMONICKÉM ROZVOJI VAŠEHO DÍTĚTE? Přijďte do tělocvičny ZŠ Rosice Začínáme v lednu 2009 každou středu od 17 hodin. Kromě klasického cvičení si zahrajeme také hry, seznámíme se základy jógy. Podnikneme výlety do přírody se zážitkovým programem. Nebo se chcete dozvědět víc o zdravém psychofyzickém růstu vašich dětí? Společně můžeme připravit další sezonní akce, např. v návaznosti na staré české tradice. Věnujte čas svým dětem, ony vám to vrátí. Cena za pololetní cvičení činí 400 Kč/ 1 rodič s libovolným počtem dětí/. Dne 18. října jsme prožili krásné chvíle při výrobě betlému ze šustí (kukuřičného listí), který pro nás připravila paní Alena Kindlová. Jak se nám práce povedla, můžete posoudit sami. 8

9 Vaše Komunitní škola Rosice, o.s. škola pro všechny generace Informace podává a dotazy vám zodpoví koordinátora sdružení Ludmila Kociánová, tel.: , Webové stránky Komunitní školy MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní rok se v naší školičce rozjel naplno. Říjen rychle vystřídal měsíc září a prázdniny zůstaly už jen vzpomínkou. Bramboriáda, vycházka k pštrosům, Pohádková školička, tj. vystoupení kočovného divadelního souboru v MŠ, exkurze do ZD a Car servisu a návštěva pohádkového představení Růženka a Kopřivěnka v divadle Karla Pippicha v Chrudimi byly zpestřením každodenních činností a her dětí. Výboru Unie rodičů při MŠ patří dík za organizaci 2. ročníku kuličkiády a výletu rodičů s dětmi do Jičína - města pohádek. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a sourozencům našich dětí za pomoc při sběru padaných jablek, OÚ pak za jejich odvoz. Již tradicí se stala společně se ZŠ připravovaná drakiáda poděkovat chceme paní Blance Krátké za kouzelné perníčky, SHD Rosice, OÚ a p. Sodomkové z Hospody Na Křižovatce za finanční příspěvky, panu Miloši Šulcovi za zdařilé uvádění akce a neposledně i paní Větrovské, která se postarala o občerstvení zúčastněných. Stále trvající pěkné dny babího léta nenasvědčují tomu, že zanedlouho přijede Martin na bílém koni a my ve školičce uložíme při Slavnosti světýlek naši zahradu k zimnímu spánku. Pak naplno začneme chystat každoroční Mikulášskou besídku v Hospodě Na Křižovatce a vystoupení živý betlém na Rosické tržnici. Tímto Vás na obě akce srdečně zveme. Za MŠ: D.Malinová 9

10 SDH SYNČANY Zhodnocení naší začátečnické sezony hodnotíme vcelku kladně. Účast na soutěžích v Zubří (naše první soutěž jen PS8) 13. místo z 13 družstev; Brčekoly 12/13; Bor 6/8; Přestavlky -/4 (bez měření oficiálního času); Brčekoly noční 15/19; Rosice noční 13/24; Horka 10/14 (po prohraném bratrovražedném rozstřelu s Rosicemi PS8 proti PS15 o 4 vteřiny). Děkujeme všem, kteří nám pomohli, pomáhají a doufáme, že i v budoucnu budou pomáhat výročí od založení SDH Horka (první útok čas 36:59) BOROVŠTÍ HASIČI DĚTEM Každý, kdo v posledních letech navštěvoval borovský víceúčelový areál, zjistil, že nejvíce změn doznal v letošním roce. Je to hlavně dokončením tenisového kurtu, ale také zásadní změnou parkové úpravy. Poslední tečkou za všemi úpravami je instalace dvou základních částí budoucího dětského hřiště. Jak je možné vidět na přiložené fotografii, nejedná se o nikterak velké atrakce, o to víc překvapí jejich cena. Na pořízení této základní části věnovali borovští hasiči téměř celý letošní příspěvek od Obce Rosice na svoji činnost. Tato částka činí ,- Kč. Někomu se sice může zdát částka nepřiměřená, ale vzhledem k bezpečnosti dětí, které budou tyto houpačky a skluzavku používat, je nutné nakupovat pouze schválené výrobky k tomu určené. O tom, že se borovská louka nevyužívá pouze jako nové sportoviště a dětské hřiště, se Vás pokusím přesvědčit v následujících několika řádcích. Je podzim, ideální období pro pouštění draků. Perfektně vysekaný terén na borovské louce k tonu přímo vybízí. 10

11 Zajímavé je i to, co se skrývá pod povrchem borovské louky. Stačí mít detektor kovu a projít místa, kde v minulosti vedly na louce cesty a meze. Na těchto místech, mělce pod povrchem, je možné najít vše to, co naši předci poztráceli. Jedná se především o drobné mince a kovové knoflíky. Jenom velice těžko přijdeme na to, komu patřil knoflík, na kterém je velice dobře čitelná čtyřka. Nejstarší mincí, kterou se zde podařilo nalézt, je dvouhaléř z roku Některé z těchto nálezů jsou zdokumentovány na následujících záběrech.. Pozn.: borovští místně užívané pojmenování. J.Novák SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V našem kostele kostele svatého Václava v Rosicích- se 28. září konal další z již tradičních koncertů. Na tomto koncertě vystoupil chrudimský smíšený pěvecký sbor Salvátor. Tento sbor se specializuje zejména na duchovní hudbu od gregoriánského chorálu až po současnost. Jméno tělesa je odvozeno od zázračného obrazu sv. Salvátora Spasitele, který je uložen a víc jak 350 let uctíván v chrudimském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Sbor vznikl v roce 1999 a brzy po svém vzniku vstoupil do širokého povědomí chrudimské veřejnosti. Svůj region a město Chrudim často reprezentoval na mnoha místech v Čechách i v zahraničí a za poměrně krátkou existenci si vydobyl četné úspěchy i na mezinárodním poli. Dirigentem a zakladatelem sboru je BcA. Tomáš Žídek. Podrobný popis činnosti pěveckého sboru Salvátor naleznete na internetových stránkách Vystoupení Salvátoru bylo, jak se mnou jistě budou všichni, kteří na koncert přišli, souhlasit, důstojnou oslavou svátku Sv. Václava. Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli finanční částkou. Vybrané peníze budou použity, ostatně jako vždy, na tolik potřebnou opravu kostela. N. 11

12 OHLÉDNUTÍ ZA II. JEZDECKÝM DNEM Dobrý tým (aneb ohlédnutí za II. jezdeckým dnem Rosice 2008) Sezona končí (a nejen ta jezdecká) a je třeba se ohlédnout a poděkovat. Letošní jezdecké závody přilákaly na louku Na Labouni 74 koní, 52 jezdců a spoustu diváků. Věřím, že většina z nich odcházela spokojená a s úmyslem za rok se zase vrátit. Zásluhy na tom má určitě celý pořadatelský tým. Sluší se poděkovat sponzorům, kterých od loňska přibylo, a to i z řad nerosických firem. Tímto tak tedy činím a děkuji obcím Rosice a Řestoky, ZD Rosice a Chroustovické a.s., CarServisu pana Nováka, VPS Rosice, Tramontě Chrudim, F. Barešovi Stavební mechanizace Praha, firmě ANTIS pana Jonáše, drogerii pana Tyce, obchodu palivy pana Pauluse a cukrárně paní Jonášové z Chrasti, firmám Biofaktory, Falco a Čermák Přelouč, jezdeckým potřebám Mauricio a pejskařům ze sezemického cvičiště. Poděkování zaslouží celý pořadatelský tým. Řady rosických mravenců sice od loňska prořídli, ale zůstali ti opravdoví Ferdové známí pod přízvisky Kvasňa, Zvěrka a Klíča, sourozenci Mládkovi a Eliška Ulčová a další. Místní mládež vydatně podpořili další rodina Božetických s Pavlem Křičenským, Gallatovi z Boru, šermíři ze skupiny Kornelius, Lenka Králová, Patka Mládková a babí Nezbedová. Určitě bychom se neobešli bez pomoci pana Janka (eletrifikace), pana Mašína (voda pro koně), Jardy Malinského (karavan), Vlaďky Duškové (zdravotnická služba) a manželů Kuchyňkových, kteří zapůjčením pozemku na jízdárnu vůbec umožnili existenci stáje EquiPaM. Díky i vám všem, kteří jste přišli povzbudit jezdce do hlediště a nejen povzbudit, vždyť vaše přízeň vyjádřena dobrovolným vstupným nezanedbatelně přispěla k vylepšení překážkového materiálu pro příští rok na téměř profesionální úroveň do dobrého týmu prostě patří i dobří diváci. Za stáj EquiPaM Rosice se na vás znovu těší při III. ročníku Ing. Jindřich Urban Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. prosince 2008 Neprodejné 12

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 8. zasedání Zastupitelstva

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8.6.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více