Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5."

Transkript

1 - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás zahání do tepla našich domovů a před námi jsou už jen dva měsíce do konce roku. Máme za sebou volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Jejich výsledky jsou spojeny s předvolební kampaní, která se blížila pojetím a agresivitou k volbám parlamentním. Jenom doufám, že předvolební sliby budou splněny a že náklady na splnění volebních programů ve svém důsledku nezaplatí obce a města, a tudíž my všichni, tak, jak se v minulosti již několikrát stalo. Minulé vedení našeho kraje nastavilo pomyslnou laťku spolupráce s jednotlivými obcemi velmi vysoko a mým největším přáním je, aby nové vedení v tomto směru pokračovalo a bylo pokud možno ještě lepší. V dalších odstavcích se vám, vážení čtenáři, pokusím vysvětlit některá strohá usnesení zastupitelstva a rady obce. Oprava místních komunikací v Brčekolech byla dokončena v dobré kvalitě a s příspěvkem Pardubického kraje ve výši Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV). Žádost o dotaci zpracuji a podávám již několikátý rok na podzim a vždy jsme finanční prostředky dostali, použili a řádně vyúčtovali. Další důležitou událostí byla žádost našich spoluobčanů za zlepšení dopravní situace v obci. Tato žádost je pro nás velmi důležitým dokumentem, který podpoří naše snahy o vybudování kruhového objezdu u Hospody Na Křižovatce, o němž dlouhodobě uvažujeme a jednáme s SÚS PK. Radar Na Beránku bude do konce roku nainstalovaný. Dotace, dotace a zase dotace. Snažíme se využívat co nejvíce možností k získání evropských, národních i krajských finančních prostředků pro naše záměry. Celkem se daří. Některé tituly jsme již získali, např. POV, příspěvek na zřízení kont. místa Czech POINT, krajské granty na rozvojové projekty (protipovodňová opatření), granty Košumberska na památky a sportoviště. Některé žádosti jsme podali a dále doplňujeme o další potřebné přílohy, např. z Operačního programu životní prostředí na kontejnery, 1

2 na kanalizaci, ze státního rozpočtu na základní školu a na chodníky v areálu mateřské školy. Za těmito řádky je mnoho úsilí a práce, která bude mít, doufám, pro nás dobrý konec. Další důležitým rozhodnutím RO je umístění zachráněného mramorového křížku na, podle našeho názoru, nejvhodnějším místě v Rosicích, a to na travnatém trojúhelníku mezi Markovými a Novákovými. Do konce letošního roku bude postaven a věřím, že bude ozdobou celé obce. Dnes poslední informací a výzvou je klub seniorů. Pokud máte zájem, přijměte pozvání na první společné setkání, které se uskuteční v pondělí od 17 h. v zasedací místnosti obecního úřadu. Podzimních radostí moc nemáme, a proto pokud si chcete zlepšit náladu, zavítejte v sobotu dopoledne na obecní Rosickou tržnici. Tam vám bude určitě dobře. Krásný den, týden, měsíc a čas do příštího vydání Rosických listů Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce ODPADY A ODPADKY Na obecní úřad byl od Technických služeb Hlinsko zaslán dopis, který se týká pytlů s odpadky, které někteří naši spoluobčané přikládají při svozu ke svým popelnicím a ke kontejnerům na tříděný odpad. Předkládáme vám ho v celém znění tak, jak byl starostovi doručen. Vážený pane starosto, vzhledem k tomu, že se při svozu směsného komunálního odpadů v obcích vyskytuje čím dál větší množství pytlů, které svou sílou a velikostí neodpovídají uloženému odpadu a následně dochází k problémům s odvozem ( špatná manipulace, roztržení, rozsypání odpadu ) nabízíme Vám řešení k oboustranné spokojenosti. Zajistíme výrobu pytlů odpovídající síly a velikosti,opatřených logem firmy. Pytle budou sloužit pouze na zbytkový komunální odpad z domácností, nikoliv na popel nebo biologické odpady( tráva, sezónní ovoce ). Řádně zavázaný pytel pak posádka svozového vozu bez problémů odebere, odpad uložený v jiných pytlích se odvážet nebude. K propagaci této služby jsme schopni zajistit letáky do domácností dle Vašeho požadavku. Předpokládaná cena je 6,-Kč/1 ks včetně DPH, minimální odebrané množství je 25 kusů ( 1 balení). Doufáme, že námi nabízenou inovaci přivítáte a že přispěje k udržení pořádku v obcích v okolí sběrných nádob a ke všeobecné spokojenosti. Vaše vyjádření k této službě společně s předpokládaným množstvím pytlů pro obec očekáváme do , abychom mohli včas zajistit výrobu dostatečného množství pytlů. Nadále však upřednostňujeme svoz zbytkového komunálního odpadu z domácností z nádob (libovolný počet nádob na domácnost neplatí pro podnikatele). S pozdravem Alena Potůčková, obchodní zástupce Připomínáme vám, že popelnice plechové i plastové si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Rosicích a během měsíce listopadu budou k dispozici k zakoupení i pytle určené ke svozu. Budete si je moci koupit v libovolném počtu kusů, podle vašich momentálních potřeb. 2

3 RADA OBCE Výpis z usnesení Rady obce Rosice ze dne RO bere na vědomí informaci společnosti Telefonica O2 o zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu v rámci optimalizace sítě, v místní části Brčekoly, v průběhu měsíce září. (není první ani poslední.) - RO schvaluje seznam firem na obeslání na výběr projektanta dokumentace pro výběr zpracovatele zadávací dokumentace a dokumentace pro provádění stavby na akci Kanalizace Rosice, Synčany. - RO schvaluje zveřejnění záměru k odprodeji pozemku p.p.č. 171/11 v k.ú. Rosice u Chrasti, o velikosti 150m 2. RO schvaluje převod pozemku p.p.č. 244/9 v k.ú. Rosice u Chrasti podle žádosti Pozemkového fondu ČR. - RO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníku v MŠ v Rosicích ze státního rozpočtu. RO bere na vědomí vyúčtování akce Folková cihelna Rosice. (akce byla úspěšná, skončila s malým ziskem) Výpis z usnesení Rady obce Rosice ze dne RO bere na vědomí informaci společnosti Telefonica O2 Czech Republik, a.s. o zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu v rámci optimalizace sítě v místní části Bor u Chroustovic v průběhu měsíce října. - RO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemkové parcely č. 157/4 v k.ú. Rosice u Chrasti. - RO bere na vědomí informaci o vzniku klubu pro seniory. - RO schvaluje Výroční zprávu ZŠ Rosice za školní rok 2007/ RO schvaluje umístění mramorového křížku na pozemek p.p.č. 196/4 v k.ú. Rosice u Chrasti. (travnatý ostrůvek u Janoušků ). ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne v hodin mimo prodejů pozemků, které byly řádně vyvěšeny a zveřejněny, se ZO dále usneslo: - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Rosice za rok ZO schvaluje realizaci oprav místních komunikací v místní části Brčekoly, kterou provedli pracovníci SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Luže. Celková cena ,-- Kč. - ZO schvaluje uplatnění žádosti o dotaci z POV pro rok ZO schvaluje nákup nemovitosti v Boru u Chroustovic čp. 3 a st. p. 31/9, poz. parc. 832/2, 51/2 a 48/4 za cenu 200 tis. Kč a provedení demolice za cenu do 250 tis. Kč. tj. za použití mechanizace a odvoz. - ZO schvaluje záměr pana Václava Kerharta vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích 95/1 a 95/5 v kú Rosice u Chrasti. - ZO bere na vědomí žádost občanů obce Rosice za zlepšení dopravní bezpečnosti v obci. - ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o přípravě kruhového objezdu u Hospody Na Křižovatce. 3

4 - ZO schvaluje nákup ukazatele rychlosti (radaru) v Rosicích Na Beránku do výše 100 tis. Kč. - ZO schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku 20 tis. Kč z obecního rozpočtu pro TJ Dynamo Rosice. - ZO bere na vědomí vyjádření ředitele školy k dopisu adresovanému Radě obce Rosice a zprávu o provozních záležitostech ZŠ. - ZO schvaluje jmenování Luboše Netolického a Vlastimila Samka do Školské rady. JAK JSME VOLILI Ve dnech 17. a 18. října se konaly volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. A jak jsme volili u nás? Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů Rosice celkem , ,51 Rosice , ,32 Synčany , Brčekoly , Bor platné číslo strana - název hlasy v % 1 Komunistická str. Čech a Moravy 70 17,15 4 Strana drob. živnost. a podnikat. 4 0,98 8 S.O.S. pro kraj 1 0,24 9 "Nezáv. Starostové pro kraj" 17 4,16 11 Koalice pro Pardub. kraj 48 11,76 18 Strana zelených 4 0,98 19 Moravané Strana zdravého rozumu 9 2,2 33 Sdružení pro rep.-republ.str.čsl SDŽ - Strana důstojného života 2 0,49 42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 2 0,49 44 Demokracie Občanská demokratická strana 83 20,34 48 Česká str. sociálně demokratická ,19 53 Děln. Str. - zrušení popl. ve zdrav. 4 0,98 54 Konzervativní koalice 0 0 4

5 HŘBITOV Informace k evidenci hrobových míst na místním hřbitově. Veškeré informace týkající se užívání hrobových míst, zejména povinností provozovatele, v našem případě zároveň i pronajímatele a nájemce, jsou uvedeny v Řádu veřejného pohřebiště v Rosicích. Tento Řád veřejného pohřebiště, který vydala Obec Rosice podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, nabyl platnosti dnem a byl řádně zveřejněn na úřední desce již Od března 2004 je trvale umístěn na informační tabuli na místním hřbitově. Informace o provozu hřbitova a evidenci hrobových míst byly a jsou zveřejněny obvyklým a více než dostačujícím způsobem. Jak však vyplývá z řady dotazů vznesených k pracovníkům obecního úřadu, tazatelé se s provozním řádem zdejšího hřbitova dosud neseznámili. Proto se v následujících řádcích pokusím stručně zdůraznit důležité předpisy týkající se nájmu hrobových míst. Hřbitov v Rosicích se nachází na pozemcích ve vlastnictví Obce Rosice. Obec Rosice je provozovatel i pronajímatel pohřebiště. Provozovatel poskytuje pronájem místa pro hroby, hrobky, pro uložení lidských ostatků v urnách a další služby, viz řád pohřebiště. Kromě jiných povinností je provozovatel povinen vést evidenci související s provozováním pohřebiště (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení atd.). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Nájem hrobového místa může vzniknout pouze na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem. Nájemní smlouva musí obsahovat kromě výše nájemného též jméno, adresu a rodné číslo nájemce. Obec Rosice má v současné době uzavřeny nájemní smlouvy s nájemci hrobových míst na období od do Na místním hřbitově je však několik desítek hrobových míst, na která nejsou uzavřeny nájemní smlouvy zejména proto, že se dosud nepodařilo dohledat adresy osob, které je užívají. Osoby užívající hrobová místa bez uzavřené nájemní smlouvy je užívají v rozporu se zákonem o pohřebnictví. Tato hrobová místa měla být v souladu se zákonem o pohřebnictví již zrušena. Obec Rosice se však takovéto případy snaží řešit citlivě, s úctou k zesnulým. Proto pracovníci obecního úřadu dlouhodobě a trpělivě pátrají po osobách, které neznámá hrobová místa užívají nebo o ně pečují. Označení neznámých hrobů písemnými výzvami v těchto dnech je jedním z dalších kroků, jak zjistit uživatele hrobového místa a uvést pronajímatele a nájemníka do zákonného vztahu. Výzvy nejsou jen upozorněním na zaplacení nájemného (nájemné mohlo být předplaceno v minulých letech např. na dobu do roku 2015), ale i výzvou k uzavření nájemní smlouvy či výzvou k tomu, aby se uživatel vyjádřil, zda chce hrob zrušit apod. Na doplnění uvádím, že stanovené nájemné z hrobových míst zdaleka nepokrývá náklady na provoz a údržbu hřbitova. Závěrem připomínám tazatelům, že Řád veřejného pohřebiště je trvale vyvěšen k nahlédnutí na informační tabuli umístěné na zvonici místního hřbitova. Pavel Brázda, místostarosta obce Dost dlouho se zdálo, že v Rosicích máme samé slušné lidi. Když jsme v televizním zpravodajství vídali zrůdnosti, jaké dokázali na hřbitovech vytvořit lidské hyeny, říkali jsme si, jak je dobře, že u nás se nic podobného neděje. Bohužel se ale už i u nás začaly množit stížnosti zejména na odcizení různých předmětů, květin a svíček z hrobů. Proto se obecní úřad rozhodl přistoupit na opatření, které snad alespoň částečně konání těchto hrdinských kousků zamezí. Hřbitov se v hodin zamyká a v 7.00 hodin odemyká. Pokud by někdo potřeboval z jakéhokoliv důvodu zpřístupnit hřbitov po hodině, může se domluvit s hrobníkem panem Fr. Zachem na tel. čísle a ten mu přístup na hřbitov umožní. 5

6 Snad právě teď, v čase Dušiček, Památky zesnulých si každý, kdo si ze hřbitova něco cizího odnesl, uvědomí, že jsou to věci pro mrtvé. Věci, které na hřbitov přinášejí lidé pro ty, kteří už z tohoto světa odešli, jako vzpomínku na ně. Věřte, že tyto ukradené relikvie vám radost ani krásu do vašich domovů nepřinesou. A pokud někomu zlodějina udělá dobře, pak to není člověk, ale.. N. Z VAŠICH DOTAZŮ Zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Protože jsme obdrželi dotaz, jak je to s možností zrušení místa trvalého pobytu, např. nezdárnému potomkovi apod., uvádíme velmi stručný a obecný výpis z příslušného zákona: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen existenci uvedených důvodů ohlašovně prokázat. Dále upozorňujeme na to, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Ohlašovnou je příslušný obecní /městský úřad. Nutno doložit: - oprávněnost žadatele nájemní smlouva (v případě OV výpis z KN). - Pokud je oprávněných osob více (manžel), pak je nutno přiložit jeho připojení k žádosti (nemusí být ověřený podpis). - Splnění podmínky prokázat, že zaniklo užívací právo dotyčného v tomto případě se jedná o odvolání souhlasu rodičů s bydlením syna v jejich bytě (podle Obč. zák.). - Prokázat, že se osoba v bytě fyzicky a fakticky nevyskytuje a že se v bytě nevyskytují ani její věci (mělo by být dostačující prohlášení jednoho ze sousedů, že ho tam nevídá a potvrzení družstva, že osoba v bytě nebydlí a případně, že za něj nejsou placeny poplatky za služby spojené s užíváním bytu). SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V roce 2008 přivítal Sbor pro občanské záležitosti v Rosicích celkem 13 nových občánků. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Některé akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků Koloděj pro žáky VI. a IX. Třídy (zážitkový program) informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky setkání Čtyřky cvičná evakuace školy 6

7 informat. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče v ZŠ Chrast škola v přírodě- Daňkovice setkání Čtyřky podzimní Drakiáda s mateřskou školou schůzka žáků IX. třídy a rodičů volba povolání návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy celoškolní projektový den na téma Voda turnaj v malé kopané (Hrochův Týnec) návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy soutěž zručnosti na SOÚ Chrudim (9.třída) Koloděj Některé akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu a prosinci čtvrtletní pedagogická porada konzultační den + volba do ŠKOLSKÉ RADY+ setkání Čtyřky Vánoční jarmark ve škole (ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s.) Mikuláš ve škole vánoční třídní besídky začátek vánočních prázdnin Co je to ta Čtyřka? ČTYŘKA jsou kompetentní zástupci Rady školy (předsedkyně Rady školy), vedení školy (ředitel, zástupkyně) a subjektů, které mají spolupráci se školou ve své náplni- Komunitní školy Rosice, o.s. (předsedkyně) a občanské sdružení Rosa I (předseda). Čtyřka je svolávána za účelem zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými subjekty, plánování školních akcí, včetně podpory a organizace, a vymezení působnosti a kompetencí jednotlivých subjektů. Podzimní škola v přírodě Daňkovice 2., 3., 4. třída Žďárské vrchy v pověstech aneb Kterak se brambory na Vysočinu dostaly Naše škola v přírodě byla plná pověstí. Ale také her a soutěží, vycházek a výletů do přírody, pěkného počasí (které jsme ani nečekali) a šikovných dětí, které zvládly plnit všechny úkoly a postarat se o sebe celý týden bez maminek a tatínků. Až někdy na podzim nebudete mít co dělat, zajeďte si určitě na Vysočinu. Je tam krásně. Možná, že ještě někde potkáte naše bramboráčky (postavičky, které jsme vyráběli z brambor) nebo lesní domečky, které jsme pomáhali stavět statečnému rytíři, když přemohl zlé loupežníky. A nezapomeňte tam od nás pozdravovat! Velké poděkování patří všem, kteří nám do školy v přírodě přispěli sponzorským darem. Díky vám čekaly na děti krásné odměny za hry a soutěže. Michaela Pavlíková (Více v novém čísle časopisu Rosík- vyjde již v listopadu!!!) 7

8 OZNÁMENÍ V Rosicích Zákonným zástupcům nezletilých žáků Základní školy Rosice- volba do ŠKOLSKÉ RADY V souladu s volebním řádem vyhlašuji dle 167 Školského zákona volby do Školské rady při Základní škole Rosice. Volby se uskuteční ve středu 26.listopadu 2008 od hodin v budově školy. Na základě volebního řádu školské rady zřizuji volební orgán, který bude dbát na regulérní průběh voleb. Volební orgán se skládá ze tří členů: Marie Janečková předseda, Martina Janečková zapisovatel, Jiří Hlaváček- člen volební komise. Náplň práce volebního orgánu je obsažena ve volebním řádu. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb. Seznam navržených kandidátů je umístěn na vývěsce před budovou školy. Milan Barták, ředitel školy KOMUNITNÍ ŠKOLA RODIČE, CHCETE SI ZACVIČIT SPOLEČNĚ S VAŠIMI DĚTMI A SPOLUPRACOVAT S NÁMI NA HARMONICKÉM ROZVOJI VAŠEHO DÍTĚTE? Přijďte do tělocvičny ZŠ Rosice Začínáme v lednu 2009 každou středu od 17 hodin. Kromě klasického cvičení si zahrajeme také hry, seznámíme se základy jógy. Podnikneme výlety do přírody se zážitkovým programem. Nebo se chcete dozvědět víc o zdravém psychofyzickém růstu vašich dětí? Společně můžeme připravit další sezonní akce, např. v návaznosti na staré české tradice. Věnujte čas svým dětem, ony vám to vrátí. Cena za pololetní cvičení činí 400 Kč/ 1 rodič s libovolným počtem dětí/. Dne 18. října jsme prožili krásné chvíle při výrobě betlému ze šustí (kukuřičného listí), který pro nás připravila paní Alena Kindlová. Jak se nám práce povedla, můžete posoudit sami. 8

9 Vaše Komunitní škola Rosice, o.s. škola pro všechny generace Informace podává a dotazy vám zodpoví koordinátora sdružení Ludmila Kociánová, tel.: , Webové stránky Komunitní školy MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní rok se v naší školičce rozjel naplno. Říjen rychle vystřídal měsíc září a prázdniny zůstaly už jen vzpomínkou. Bramboriáda, vycházka k pštrosům, Pohádková školička, tj. vystoupení kočovného divadelního souboru v MŠ, exkurze do ZD a Car servisu a návštěva pohádkového představení Růženka a Kopřivěnka v divadle Karla Pippicha v Chrudimi byly zpestřením každodenních činností a her dětí. Výboru Unie rodičů při MŠ patří dík za organizaci 2. ročníku kuličkiády a výletu rodičů s dětmi do Jičína - města pohádek. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a sourozencům našich dětí za pomoc při sběru padaných jablek, OÚ pak za jejich odvoz. Již tradicí se stala společně se ZŠ připravovaná drakiáda poděkovat chceme paní Blance Krátké za kouzelné perníčky, SHD Rosice, OÚ a p. Sodomkové z Hospody Na Křižovatce za finanční příspěvky, panu Miloši Šulcovi za zdařilé uvádění akce a neposledně i paní Větrovské, která se postarala o občerstvení zúčastněných. Stále trvající pěkné dny babího léta nenasvědčují tomu, že zanedlouho přijede Martin na bílém koni a my ve školičce uložíme při Slavnosti světýlek naši zahradu k zimnímu spánku. Pak naplno začneme chystat každoroční Mikulášskou besídku v Hospodě Na Křižovatce a vystoupení živý betlém na Rosické tržnici. Tímto Vás na obě akce srdečně zveme. Za MŠ: D.Malinová 9

10 SDH SYNČANY Zhodnocení naší začátečnické sezony hodnotíme vcelku kladně. Účast na soutěžích v Zubří (naše první soutěž jen PS8) 13. místo z 13 družstev; Brčekoly 12/13; Bor 6/8; Přestavlky -/4 (bez měření oficiálního času); Brčekoly noční 15/19; Rosice noční 13/24; Horka 10/14 (po prohraném bratrovražedném rozstřelu s Rosicemi PS8 proti PS15 o 4 vteřiny). Děkujeme všem, kteří nám pomohli, pomáhají a doufáme, že i v budoucnu budou pomáhat výročí od založení SDH Horka (první útok čas 36:59) BOROVŠTÍ HASIČI DĚTEM Každý, kdo v posledních letech navštěvoval borovský víceúčelový areál, zjistil, že nejvíce změn doznal v letošním roce. Je to hlavně dokončením tenisového kurtu, ale také zásadní změnou parkové úpravy. Poslední tečkou za všemi úpravami je instalace dvou základních částí budoucího dětského hřiště. Jak je možné vidět na přiložené fotografii, nejedná se o nikterak velké atrakce, o to víc překvapí jejich cena. Na pořízení této základní části věnovali borovští hasiči téměř celý letošní příspěvek od Obce Rosice na svoji činnost. Tato částka činí ,- Kč. Někomu se sice může zdát částka nepřiměřená, ale vzhledem k bezpečnosti dětí, které budou tyto houpačky a skluzavku používat, je nutné nakupovat pouze schválené výrobky k tomu určené. O tom, že se borovská louka nevyužívá pouze jako nové sportoviště a dětské hřiště, se Vás pokusím přesvědčit v následujících několika řádcích. Je podzim, ideální období pro pouštění draků. Perfektně vysekaný terén na borovské louce k tonu přímo vybízí. 10

11 Zajímavé je i to, co se skrývá pod povrchem borovské louky. Stačí mít detektor kovu a projít místa, kde v minulosti vedly na louce cesty a meze. Na těchto místech, mělce pod povrchem, je možné najít vše to, co naši předci poztráceli. Jedná se především o drobné mince a kovové knoflíky. Jenom velice těžko přijdeme na to, komu patřil knoflík, na kterém je velice dobře čitelná čtyřka. Nejstarší mincí, kterou se zde podařilo nalézt, je dvouhaléř z roku Některé z těchto nálezů jsou zdokumentovány na následujících záběrech.. Pozn.: borovští místně užívané pojmenování. J.Novák SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V našem kostele kostele svatého Václava v Rosicích- se 28. září konal další z již tradičních koncertů. Na tomto koncertě vystoupil chrudimský smíšený pěvecký sbor Salvátor. Tento sbor se specializuje zejména na duchovní hudbu od gregoriánského chorálu až po současnost. Jméno tělesa je odvozeno od zázračného obrazu sv. Salvátora Spasitele, který je uložen a víc jak 350 let uctíván v chrudimském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Sbor vznikl v roce 1999 a brzy po svém vzniku vstoupil do širokého povědomí chrudimské veřejnosti. Svůj region a město Chrudim často reprezentoval na mnoha místech v Čechách i v zahraničí a za poměrně krátkou existenci si vydobyl četné úspěchy i na mezinárodním poli. Dirigentem a zakladatelem sboru je BcA. Tomáš Žídek. Podrobný popis činnosti pěveckého sboru Salvátor naleznete na internetových stránkách Vystoupení Salvátoru bylo, jak se mnou jistě budou všichni, kteří na koncert přišli, souhlasit, důstojnou oslavou svátku Sv. Václava. Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli finanční částkou. Vybrané peníze budou použity, ostatně jako vždy, na tolik potřebnou opravu kostela. N. 11

12 OHLÉDNUTÍ ZA II. JEZDECKÝM DNEM Dobrý tým (aneb ohlédnutí za II. jezdeckým dnem Rosice 2008) Sezona končí (a nejen ta jezdecká) a je třeba se ohlédnout a poděkovat. Letošní jezdecké závody přilákaly na louku Na Labouni 74 koní, 52 jezdců a spoustu diváků. Věřím, že většina z nich odcházela spokojená a s úmyslem za rok se zase vrátit. Zásluhy na tom má určitě celý pořadatelský tým. Sluší se poděkovat sponzorům, kterých od loňska přibylo, a to i z řad nerosických firem. Tímto tak tedy činím a děkuji obcím Rosice a Řestoky, ZD Rosice a Chroustovické a.s., CarServisu pana Nováka, VPS Rosice, Tramontě Chrudim, F. Barešovi Stavební mechanizace Praha, firmě ANTIS pana Jonáše, drogerii pana Tyce, obchodu palivy pana Pauluse a cukrárně paní Jonášové z Chrasti, firmám Biofaktory, Falco a Čermák Přelouč, jezdeckým potřebám Mauricio a pejskařům ze sezemického cvičiště. Poděkování zaslouží celý pořadatelský tým. Řady rosických mravenců sice od loňska prořídli, ale zůstali ti opravdoví Ferdové známí pod přízvisky Kvasňa, Zvěrka a Klíča, sourozenci Mládkovi a Eliška Ulčová a další. Místní mládež vydatně podpořili další rodina Božetických s Pavlem Křičenským, Gallatovi z Boru, šermíři ze skupiny Kornelius, Lenka Králová, Patka Mládková a babí Nezbedová. Určitě bychom se neobešli bez pomoci pana Janka (eletrifikace), pana Mašína (voda pro koně), Jardy Malinského (karavan), Vlaďky Duškové (zdravotnická služba) a manželů Kuchyňkových, kteří zapůjčením pozemku na jízdárnu vůbec umožnili existenci stáje EquiPaM. Díky i vám všem, kteří jste přišli povzbudit jezdce do hlediště a nejen povzbudit, vždyť vaše přízeň vyjádřena dobrovolným vstupným nezanedbatelně přispěla k vylepšení překážkového materiálu pro příští rok na téměř profesionální úroveň do dobrého týmu prostě patří i dobří diváci. Za stáj EquiPaM Rosice se na vás znovu těší při III. ročníku Ing. Jindřich Urban Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. prosince 2008 Neprodejné 12

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 Rozhovor s ředitelkou školy 14 1. 9. Dětský den 16 Kriminalita v Psárech

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více