KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007"

Transkript

1 1

2 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba dokončena. Foto: -kam- 2

3 EDITORIAL Rozpočet na rok 2007 byl schválen Protože se v loňském roce konaly komunální volby a došlo ke změnám ve vedení radnice, bylo schvalování rozpočtu trochu složitější než v minulých letech. Odstupující starosta připravil návrh rozpočtu, který jako pracovní materiál dostalo k dispozici nové vedení radnice a projednal ho i nový finanční výbor. Pro projednání v zastupitelstvu byl ale připraven nový návrh, který projednala rada a samozřejmě také finanční výbor. Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2007 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva 30. listopadu Připomínky k předloženému návrhu mělo několik zastupitelů a také finanční výbor, jehož připomínky se týkaly zejména investičních dotací do školství. Po diskuzi byl návrh rozpočtu schválen v předloženém znění s tím, že je možné předložit řádně odůvodněné návrhy změn, které budou projednány před schválením rozpočtu na příštím jednání zastupitelstva. To se také stalo a 21. prosince 2006 schválilo zastupitelstvo rozpočet města Kroměříže na rok 2007, do kterého byla zapracována celá řada změn. Tyto změny však neměly výrazný vliv na celková čísla rozpočtu. Rozpočet byl schválen s příjmy Kč a výdaji Kč. Základní filozofie tohoto rozpočtu je mírně snižovat zadlužení města. V praxi to znamená, že i v letošním roce počítáme s úvěrem, ale více peněz zaplatíme na splátkách dřívějších úvěrů. V letošním rozpočtu zatím není žádná velká investiční akce. Ale už te víme, že ve státním rozpočtu máme schválených několik investičních dotací, z nichž největší (24 miliónů Kč) je na rekonstrukci bývalého vojenského objektu na Purkyňově ulici na nový domov důchodců. Rekonstrukcí dalšího vojenského objektu bude zřízena první samostatná hasičská zbrojnice pro náš Sbor dobrovolných hasičů, který nyní využívá prostory v Nerudově ulici, jež jsou však naprosto nedostačující jak pro lidi, tak pro moderní techniku. A do třetice letos zmizí z Kroměříže poslední škvárové hřiště v areálu ZŠ Oskol. V oblasti běžných výdajů nedochází k žádným zásadním změnám. Financujeme základní a mateřské školy, zajiš ujeme sběr a likvidaci komunálního odpadu, údržbu veřejných prostranství komunikací, chodníků, veřejné zeleně a dětských hřiš, veřejného osvětlení, provoz MHD a samozřejmě i letos počítáme s výraznými příspěvky pro sportovní, kulturní a společenské organizace, kterým i letos poskytneme více než 20 miliónů Kč. Podstatnou částí činnosti, kterou město musí ze zákona zabezpečit, je i výkon státní správy, který vykonáváme nejen pro občany města Kroměříže, ale celkově pro 75 tisíc obyvatel. A jako každý rok i letos nám přibývají nové povinnosti agenda vyplývající z nového silničního zákona a od ledna také výrazné změny v poskytování sociálních služeb a příspěvků s tím spojených. Všechny tyto nové povinnosti vyžadují nové prostory a samozřejmě také nové úředníky, ale to je téma na samostatný článek Mgr. Petr Sedláček, místostarosta města Kroměříže OBSAH Rozpočet na rok 2007 byl schválen... 3 Rozpočet města Kroměříže na rok Být na seznamu památek UNESCO je obrovskou poctou... 8 REGIONTOUR 2007 skončil... 9 Kroměříž se prezentovala mezinárodně Prvním občanem Kroměříže roku 2007 je Daniel Na rozvoj elektronické komunikace přispěla Evropská unie Upozornění držitelům řidičských průkazů Město stromů Kroměříž Důležité informace o odpadovém hospodářství města Závěr roku proběhl v Azylovém domě ve znamení klidu Nabídka kulturních a společenských programů na únor Dálnice D 1 povyroste o další kilometry Informace Městského úřadu v Kroměříži Hradisko dříve a dnes aneb Život našich předků S blahopřáním Marii Zahradníkové Hudba zněla Knihovnou Kroměřížska Širokospektrální zábava v Jazz Clubu Kroměříž Rozezpívané gymnázium Založení veřejné knihovny v Kroměříži Stáli v čele města Kroměříže Představujeme kroměřížský sport a sportovce Web stránka Kroměřížský zpravodaj: Citát na únor: Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění. Zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. 3

4 Rozpočet města Kroměříže na rok 2007 Číselné údaje jsou vyjádřeny v tisících Daňové příjmy závislá činnost samostatná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby DPH Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí poplatek za komunální odpad Místní poplatky poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj poplatek ze psů 800 poplatek za užívání veřejného prostranství 550 poplatek ze vstupného 200 poplatek z ubyt.kapacit 100 poplatek za laz. a rekr. pobyt 60 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Příjmy Foto: z Pavel vlastní Zrna činnosti parkovací automaty Odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže 7600 Sankční platby Ostatní nedaňové příjmy odpadové hospodářství Ekokom návrh dotace Podpora cestovního ruchu návrh dotace Rozvoj komunikačních technologií návrh dotace Komunitní plánování sociál. služeb 875 návrh dotace Zelená pro Zlínský kraj 368 návrh dotace Partnerství pro novou strategii 271 návrh dotace Zdravé město,bezpečná komunita 120 nekapitálové příspěvky a náhrady 600 návrh dotace na sociální dávky a péči návrh dotace na výkon státní správy návrh dotace na zřizovatelské funkce 8400 návrh dotace na školství návrh dotace na provoz domovů důchodců a ÚSP návrh příjmů neinvestičních nákladů za žáky z jiných obcí návrh dotace na regionální funkce knihoven návrh dotace na pečovatelskou službu Splátky půjček splátky půjček z FRB splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB Celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy celkem Výdaje běžné Platy zaměstnanců a OOV platy zaměstnanců a OOV platy kultura 100 projekty Zdravého města 40 Příjmy z pronájmu majetku nájem školy Palackého nájem tepelného hospodářství nájem byty pozemky a ostatní majetek 600 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas příjmy z úroků 74 příjmy z úroků FRB 985 příjmy z úroků SFRB 600 4

5 Povinné pojistné soc. zabezpečení zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné 320 Nákup materiálu 3090 vnitro 1900 Městská policie 700 kultura 250 Sbor dobrovolných hasičů 100 Zdravé město vybrané projekty 60 stojany na kola 40 Klub důchodců 40 hrabání listí ořezy stromů vč. MČ 700 výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 115 služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ montáž, demontáž a obměna vánočního osvětlení 600 čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 570 zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ 670 kultura a cestovní ruch posudky a geometrické plány (100 stavební, 200 mjpr) 300 Komunitní plánování sociálních služeb Zelená pro Zlínský kraj 368 Partnerství pro novou strategii 367 studie posudky odboru rozvoje 300 posudky odboru dopravy 150 digitalizace archívu, mapy - stavební úřad 500 kultura - tisk a sazba zpravodaje 400 likvidace divokých skládek v KM 200 likvidace divokých skládek v míst.částech 100 údržba Biocentra 300 deratizace 200 Úroky SFRB 730 úvěry Energie vnitro kino 400 SDH 100 Městská policie 35 Klub důchodců 130 Služby vnitro odpadové hospodářství vč. MČ provoz parkovacích automatů 550 hřiště, pískoviště, lavičky hřiště, pískoviště, lavičky, veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně 800 mobilní zeleň v centru města 230 ošetřování výsadby Městská policie 350 Zdravé město vybrané projekty 230 služby peněžních ústavů 160 montáž a demontáž podia,vč.osvětlení 130 monitoring ovzduší, ochrana vod, handicapovaná zvířata 100 nájemné 70 skládky, 15 Městská policie, 90 lávka 175 nájemné informační kanceláře VN č pronájem tribuny 100 sociálně právní poradna pěstounů a osvojitelů 60 5

6 Neinvestiční dotace podnik. subjektům částečná úhrada ztráty MHD a hřbitovů pro KTS WAA invest - parkovací příspěvek do provoz veřejného WC 240 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 200 provoz kina 85 odborné prohlídky mostů 50 Klub důchodců 50 Projekt Besip 50 jarmark lidových řemesel 60 Sbor dobrovolných hasičů 60 poplatky za lék. potvrzení - odbor soc. věcí 20 Ostatní nákupy chodníky Kollárova dlaždičské práce vozovek a chodníků 400 živičné práce 700 dopravní značení 500 deš ové vpusti 500 světelná signalizace 300 vnitro opravy a udržování 900 cestovné vnitro, vč. účastnických poplatků 300 programové vybavení vnitro 400 Městská policie 400 fond starosty 300 kultura - mezinárodní kontakty 100 e.on přípojky Purkyňova Sbor dobrovolných hasičů 100 Klub důchodců 20 Zdravé město 20 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím TJ Plavecké sporty 5768 HK Kroměříž VTJ 2525 SK Hanácká Slavia 1010 TJ Slavia 875 NK Bajda 670 Jaspis na grant EU 506 Klub Unesco - výstava Orbis Pictus 200 OPS Kroměříž 300 ostatní k rozdělení Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 260 digitální mapa Zlínského kraje 80 Sdružení obcí pro rozvoj Ba ova kanálu 30 Mikroregion Kroměřížska 150 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Sociální služby města Kroměříže Knihovna Kroměřížska Dům kultury provoz vč.účelových akcí Správa majetku Tepelné hospodářství Příspěvky a náhrady - ostatní výdaje dopravní obslužnost výplata vložného vč. úroku podílu správce konk. podstaty Prior IK 780 vnitro - poplatky, náhrady, věcné dary 370 kultura, cestovní ruch 500 pohřby zesnulých 20 členský poplatek Zdravé město 45 Sdružení hasičů ČMaS 30 6

7 Správa majetku psí útulek Správa majetku do rez. fondu 2000 na byt.fond Správa majetku služby MŠ 300 Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště 350 SVČ Šipka 900 Církevní konzervatoř 80 Platby daní a poplatků daně z převodu, vč. daně z nemovitostí Městská policie kolky, pojištění 25 Sociální dávky sociální dávky a příspěvky na péči Neinvestiční transfery 3275 náhrada škody Pipka příspěvky fond sociálních potřeb Neinvestiční půjčky a úvěry 3000 nízkoúročené úvěry SFRB 3000 Celkem Investiční dotace podnikatelským subjektům 8500 KTS autobusy 7500 KTS osvětlení přechodů pro chodce 1000 Investiční dotace příspěvkovým organizacím 1000 Celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: Investiční výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem rekonstrukce Domu kultury rekonstrukce budovy č. p dofinancování akcí zřízení nového přepadu bazénu Bajda vnitro projekt Rozvoj komunikačních technologií projektové dokumentace výkupy pozemků splátka autocisterny SDH kotelny školství Financování Příjem v tom: úvěr zapojení přebytku FRB z roku Výdej: v tom: splátka investičního úvěru KB splátka investičního úvěru ČSOB splátka investičního úvěru splátka FRB SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru CELKEM:

8 Být na seznamu památek UNESCO je obrovskou poctou Zakladatelská listina sdružení České dědictví UNESCO byla podepsána 29. června Jde o sdružení obcí a měst v České republice, na jejichž území se nachází památka zapsaná na prestižní Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Označení památky symbolem UNESCO aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje - ano, toto je cosi, co má na celém světě výjimečné a jedinečné postavení, je to cosi, co je naším společným dědictvím, je to objekt, který se zavazujeme chránit v zájmu nás všech - národů světa. Na seznamu UNESCO je 812 lokalit ve 137 státech světa. V České republice je od roku od termínu ratifikace mezinárodní Úmluvy o ochraně mezinárodního kulturního a přírodního dědictví - zapsáno 12 míst. Je to více než dvojnásobek světového průměru. Sdružení České dědictví UNESCO chce být jakousi lobby skupinou hájící zájmy unescových měst a míst. Důležitá je však také oblast společné propagace i cíl osvětový a vzdělávací. Památky UNESCO jsou velkou učebnicí dějin kultur, jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha zemích také vlajkovými lo mi péče o kulturní dědictví. V polovině minulého měsíce se v areálu kroměřížské Octárny sešla valná hromada sdružení České dědictví UNESCO. Výkonná ředitelka sdružení Michaela Severová z Litomyšle prohlásila toto jednání vzhledem k významu projednávaných záležitostí za zcela výjimečné. Den válečných veteránů Sdružení před dvěma lety ve spolupráci s Českými drahami navrhlo projekt Vlakem za památkami UNESCO. Vzhledem k tomu, že si zábavný i poučný program našel řadu příznivců a jeho úspěšní účastníci získali více než hodnotné ceny, bude se opakovat i letos. Sdružení připravuje na základě rozsáhlého marketingového průzkumu mezi tuzemskými i zahraničními turisty agenturou STEM/MARK strategii zviditelnění českých památek UNESCO se záměrem zvýšit zájem návštěvníků, přijíždějících autem, autobusem, vlakem, na kole, po vodě nebo letecky. V této oblasti čeká všechny zainteresované subjekty namáhavá mravenčí práce. Bude nutné upravit legislativu, systém přerozdělování peněz plynoucích z cestovního ruchu tak, aby byl pro účastníky motivující a podpořil rozvoj památek. Česká centrála cestovního ruchu podporuje širší nabídku o možnostech cestování turistů za památkami UNESCO a doporučuje hledat stále nové atraktivní možnosti, vedoucí ke zvýšení zájmu o tyto objekty. Jednou z cest může být například chystaný projekt prezentace hudby v památkách UNESCO, kde by Kroměříž měla díky vlastní aktivitě náskok o několik délek. Rovněž je odstartován projekt webové prezentace Českého dědictví UNESCO v jazykových mutacích. Zástupci měst, na jejichž území se nacházejí české divy světa, si v rámci valné hromady prohlédli interiéry Arcibiskupského zámku a Arcibiskupských zámeckých sklepů. M. Karásek 8

9 REGIONTOUR 2007 skončil Ve stánku Kroměříže a Nitry na brněnském veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR se 12. ledna sešli primátor Nitry Jozef Dvonč a starosta Kroměříže Miloš Malý. Foto: -kam- Největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu REGIONTOUR a GO s důrazem na regiony přivítaly na brněnském výstavišti rekordní počet vystavovatelů firem. V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo branami veletrhu návštěvníků. Z průzkumů vyplynulo, že nejvíce návštěvníků se zajímalo o turistické regiony České republiky (65,5 procenta), vysoký Spolu s Kroměříží se na výstavišti prezentovala partnerská města Nitra a Piekary byl také zájem o aktivníky Slaskie. Foto: -kamní trávení volného času (58,3 procenta). Regiontour se stal prezentací skutečně profesionální nabídky pro obchod cestovního ruchu. Zlínský kraj se představil na ploše 350 metrů čtverečních. Jeho expozici tvořily turistické oblasti Kroměřížska, Zlínska, Valašska a Slovácka. Kroměříž se prezentovala ve společnosti partnerských měst Nitry a Piekar Slaskich. Pracovníci stánku po celé dny nabízeli města ve třech jazykových mutacích, soubor dva- nácti obrazových složek rovněž kromě češtiny v němčině a angličtině, upoutávky na unikátní památky zapsané na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a řadu dalších drobných materiálů, které by měly zaujmout majitele a přesvědčit ho k návštěvě našeho města. Součástí kroměřížského stánku byla i degustace vybraných druhů vín z produkce Arcibiskupských nově vydaný informační materiál Informace pro návštěv- zámeckých sklepů. M. Karásek 9

10 Kroměříž se prezentovala mezinárodně Kroměříž byla hostem partnerského města Nitry Veletrh ITF SLOVAKIATOUR Bratislava 2007, který se konal ledna v Bratislavě. se v posledních letech stal nejvýznamnější událostí cestovního ruchu na Slovensku. V uplynulém období zaznamenává plynulý nárůst výstavní plochy i počtu vystavovatelů, což jej dnes řadí k evropské špičce. Neoddělitelnou součástí veletrhu ITF SLOVAKIATOUR je už tradičně prezentace regionů, měst, obcí a dalších objektů neziskové sféry s názvem ITF SLOVAKIATOUR - REGIÓN. Partnerské město Nitra, neobyčejně bohaté na památky, lákající zájem turistů, vyčlenilo na svém stánku prostor pro prezentaci Kroměříže. Podle sdělení V rakouské metropoli se ve dnech ledna konal celosvětový veletrh cestovního ruchu Ferien-Messe Wien Kroměříž a Kroměřížsko tvořily součást společné prezentace Zlínského kraje. Celou expozici zajiš ovala Česká centrála cestovního ruchu - ČechTourism. Kroměříž nabízela nejnovější propagační materiály, vydané v německém a anglickém jazyce. Pracovník odboru kultury a cestovního ruchu Eduard Barot, který se zájemcům o památky, zapsané na Listině světového kulturního a přírodního dědictví Foto: E. Barot UNESCO po dva dny věnoval, zaznamenal zvýšený zájem o ucele- ný soubor informačních materiálů - Kroměřížská zastavení, který zahrnuje jak základní informace o památkách, tak možnosti ubytování a stravování. Jako dobrá pozvánka do Hanáckých Athén pro zahraničního turistu je nové DVD Podmanivá krása, rovněž vícejazyčně moderované. -kam- pracovníků odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž Zdeňky Strnadlové a Lubomíra Fily, kteří se zájemcům o poznání památek Kroměříže věnovali a podávali jim kromě informačních materiálů bližší informace, byl zájem o Hanácké Athény nezvykle velký. Věřme, že se to pozitivně odrazí na počtu návštěvníků v průběhu letní turistické sezóny. ITF SLOVAKIATOUR 2007 se zúčastnilo 871 vystavovatelů z 31 zemí. Vedle evropských turisticky zajímavých oblastí se prezentovaly Spojené Arabské Emiráty, Thajsko, Turecko, Indie, Indonésie nebo Katar. -kam- Foto: -kam- 10

11 Prvním občanem Kroměříže roku 2007 je Daniel Dne 5. ledna 2007 se v kroměřížské nemocnici narodil Daniel Bartek (49 cm, 3,2 kg) a hned se měl čile k světu. Protože přišel na svět jako první občánek města Kroměříže, novorozenci i rodičům (jejichž je rovněž prvním potomkem) gratulovala místostarostka MUDr. Jarmila Číhalová. Vedle květin dostal první Kroměřížan roku 2007 od města i hodnotný dárek. Nutno dodat, že celý slavnostní akt v klidu prospal. Foto: -kam- Předškoláky čekají zápisy do prvních tříd Vedoucím stavebního úřadu je Miloš Prudil Kroměřížský stavební úřad má nové vedení. Rada města Kroměříže ve čtvrtek 14. prosince jmenovala do funkce vedoucího tohoto radničního odboru ing. Miloše Prudila, a to s účinností od 1. ledna Miloš Prudil nahradí ve funkci vedoucího stavebního úřadu Miloše Malého, který byl 31. října zvolen uvolněným starostou města Kroměříže. Vzhledem k neslučitelnosti těchto dvou funkcí musela radnice v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků vyhlásit na uvolněný post výběrové 11 Odbor školství, mládeže a sportu Městského úřadu v Kroměříži po dohodě s ředitelkami a řediteli zdejších základních škol oznamuje, že zápis dětí narozených v termínu do 31. srpna 2001 do 1. ročníku základního vzdělávání se uskuteční v úterý 6. února a ve středu 7. února 2007, vždy od 14 do 18 hodin. Dítě může být zapsáno do kterékoliv základní školy zřizované městem Kroměříž. Jedná se o Základní školu Zámoraví, Švabinského nábřeží 2077, Základní školu, Komenského náměstí 440, Základní školu, U Sýpek 1462, Základní školu Slovan, Zeyerova 3354, Základní školu Oskol, Mánesova 3861 a Základní školu Zachar, Albertova U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. řízení. Vedle všech zákonem stanovených požadavků byla jedním z kritérií pro výběr délka praxe a také rozsah odborné kvalifikace, uvedl starosta města Miloš Malý. Podle něj se do výběrového řízení přihlásili dva zájemci, z nichž výběrová komise nakonec doporučila radě ke schválení právě Miloše Prudila, který se problematice stavebního řízení mimo jiné věnoval na někdejším Okresním úřadě v Kroměříži a v současné době v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje. -pz-

12 K celé řadě změn v oblasti elektronické komunikace došlo v uplynulých letech v Kroměříži. Díky realizaci dvou projektů shodně nazvaných Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Kroměříži I a II mají nyní občané i návštěvníci ve městě snadnější přístup k informacím. Oba projekty z velké části financovala Evropská unie. První z projektů zavedl internet do místních částí Bílany, Postoupky a Těšnovice. Místa s veřejným přístupem byla zřízena ve zdejších pobočkách Knihovny Kroměřížska s tím, že je občané mohou využívat kdykoliv v rámci otvírací doby, vysvětlila Petra Nováková z oddělení informatiky kroměřížské radnice. Dalším místem pokrytým signálem je Velké náměstí. Každý občan nebo turista si zde může sednout na lavičku či do zahrádky a má-li k dispozici notebook se zařízením, Foto: které -kam- umožňuje připojení, má volný přístup na internet, uvedla Nováková. Pokud s sebou zájemce o surfování potřebnou techniku nemá, může využít bezplatného internetu v kroměřížském Informačním centru, které také v rámci projektu slouží jako veřejně přístupné místo. Novinkami jsou také připojení Střediska volného času Šipka k internetu a tvorba nových webových stránek města Kroměříže. S výjimkou středy, která je vyhrazena maminkám na mateřské dovolené, mají zájemci na Šipce každé dopoledne k dispozici zdarma pět nových počítačů připojených na světovou sí. Co se týče webové prezentace města, díky projektu byly stránky předělány tak, aby zahrnovaly kompletní informace nejen o činnosti radnice, ale o městě jako celku, dodala Petra Nováková. Na tyto kroky navazuje i druhý úspěšný projekt. Zahrnuje další veřejně přístupné internetové stanice v místních částech Drahlov a Trávník a řeší připojení na internet v Centru pro seniory a zdravotně postiženou mládež a v Poradenském centru pro neslyšící a nedoslýchavé. Těsně před dokončením je instalace informačního kiosku v budově kroměřížského nádraží. Jde o počítač v bezpečnostní schránce s dotykovým displejem, v němž mohou cestující vyhledávat potřebné informace. Stánek bude v provozu po celou otvírací dobu nádražní budovy, vysvětlil Jan Pšeja, vedoucí radničního oddělení informatiky, a dodal: Novinkou je také webová prezentace Domu kultury. Má podobu in- KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 Na rozvoj elektronické komunikace v Kroměříži přispěla Evropská unie 12 teraktivního systému s možností internetové rezervace vstupenek, což je oproti původnímu stavu velký pokrok. Změn v Domě kultury je však víc. Společenský sál v přístavbě je vybaven indukční smyčkou, která je velmi užitečným pomocníkem pro neslyšící a nedoslýchavé návštěvníky, protože dokáže zesílit signál ozvučené produkce. Dům kultury včetně kavárny v přízemí je pokryt i bezdrátovým signálem pro připojení na internet, což je vzhledem k předpokladu konání nejrůznějších konferencí nezbytnou službou, sdělil Jan Pšeja. Zcela nový způsob komunikace přinesl projekt i do radničních prostor. Na odborech vnitřních věcí a dopravy se občané mohou při vyřizování cestovních dokladů, řidičských, technických či občanských průkazů setkat s Kroměřížským interaktivním metropolitním rezervačním a informačním systém (KIMRIS). V přízemí a posledním podlaží radniční budovy B je umístěn terminál, na němž si občan zvolí činnost, kterou potřebuje vyřídit. Terminál mu přidělí pořadové číslo a vyzve ho v okamžiku, kdy přijde na řadu. Tento systém by měl v brzké době začít fungovat i s možností rezervace prostřednictvím internetu, uvedl Jan Pšeja. Realizace prvního projektu přišla celkem na 1,2 milionu korun, přičemž dotace Evropské unie činila 900 tisíc korun. Náklady na druhý projekt se pohybují kolem jednoho milionu devíti set tisíc korun. Z fondů EU radnice získala 1,4 milionu korun. -pz- Foto: P. Zrna

13 Upozornění držitelům řidičských průkazů Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, a stane-li se ŘP neplatným z důvodu, že jeho platnost vypršela, může to občanovi značně zkomplikovat život ve chvíli, kdy to vůbec nečeká. Z uvedených důvodů si vás dovolujeme upozornit, že dne 31. prosince 2007 končí platnost všech řidičských průkazů, které byly vydány do 31. prosince1993. Držitelé, kterých se výměna týká, jsou povinni si své řidičské průkazy v průběhu letošního roku vyměnit bez ohledu na skutečnost, zda jsou řidiči aktivními, nebo pouze vlastní řidičský průkaz, který prakticky nepoužívají, protože motorová vozidla neřídí (např. starší lidé) a mají ho doma jen založený. Pro držitele ŘP je výměna velmi jednoduchý proces. Nabízíme vám několik rad, jak při ní postupovat. 1. Dostavíte se osobně na registr řidičů na úřad obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu, s sebou přineste řidičský průkaz, jednu fotografii, platný průkaz totožnosti (OP nebo pas). 2. Tiskopis Žádost o vydání řidičského průkazu si vyplníte u přepážky podle vzoru a za asistence pracovníka registru, necho te si jej zbytečně vyzvedávat předem, ztratíte tím čas. 3. Snažte se dodržovat úřední dobu registr řidičů Městského úřadu Kroměříž má stanoveny úřední hodiny vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin s přestávkou od 12 do 13 hodin. V úřední dobu je přepážka obsazena personálem tak, že jsou žádosti přijímány a průkazy vydávány nepřetržitě, v případě velkého počtu žadatelů je přepážka vždy personálně posílena. V neúřední dobu nejsou pracovnice u přepážky, zpracovávají agendu týkající se registru řidičů v jiné místnosti, než je přepážka. Přijde-li na registr žadatel mimo úřední dobu, musí příslušnou pracovnici osobně vyhledat. V případě osob, které se nemohou dostavit na registr řidičů v úřední dobu (např. studenti, kteří pobývají po většinu času mimo místo trvalého pobytu), je vhodné se telefonicky na tel.č , objednat na konkrétní dobu. 4. Nenechávejte si výměnu řidičského průkazu na poslední měsíce roku, protože vaše žádost bude od přepážky zaslána do centrální tiskárny v Praze (ŘP jsou vyráběny pro celou ČR v centrální tiskárně), která má svou kapacitu a mohlo by se stát, že váš nový ŘP nebude do konce roku vyroben a doručen zpět k 13 přepážce, kam si jej přijdete po dvaceti dnech vyzvednout (20 dnů je lhůta pro výrobu ŘP, po dobu od podání žádosti do vydání nového ŘP používá držitel dosavadní ŘP). Odbor dopravy je připraven v průběhu celého roku přijímat vaše žádosti a činit s tím spojená potřebná opatření, aby čekací doba byla v úřední dobu co nejkratší. Výměna řidičského průkazu není zpoplatněna! A už se týká zákonná výměna ŘP vás osobně, nebo některého z vašich blízkých, například starších rodičů, neotálejte, přij te na registr řidičů odboru dopravy a požádejte o výměnu. Ze statistik vyplývá, že držitelů, kterých se výměna týká, je jen u Městského úřadu Kroměříž několik tisíc. Proto vás oslovujeme již nyní. Co se stane, pokud si držitel svůj ŘP nevymění? Bude-li řídit motorové vozidlo bez platného řidičského průkazu, bude tím porušovat jednu z povinností řidiče mít u sebe při řízení vozidla mimo jiné i platný řidičský průkaz. Nesplní tím povinnost uvedenou v ust. Foto: 134 -kam- odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění později vydaných předpisů, vyměnit si řidičský průkaz v době stanovené pro jeho výměnu. Ing. Bohdan Procházka, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž Parkovací automaty vybraly 4,5 milionu korun Do 18 parkovacích automatů rozmístěných Foto: P. na Zrna území města Kroměříže vložili řidiči, rozhodnutí zastavit ve městě, za loňský rok korun. Uvedená částka se jen nepatrně liší od údaje z roku Nezbytná vydání na provoz a údržbu parkovacích zařízení činila korun. Nejvýkonnějším zařízením, co se týká výše vybraných peněz, je parkovací automat na Riegrově náměstí u kostela bl. P. Marie, jehož útroby vydaly korun. Hned za ním je v pomyslném žebříčku automat na ulici Vejvanovského s korunami a trojici uzavírá parkovací automat na Riegrově náměstí u ČSOB s korunami. Ani v tomto roce se neuvažuje o rozšíření sítě němých výběrčích poplatků za parkování aut v centru města. -kam-

14 Únor měsíc topolu a vrby Topoly, v současné době velmi rozšířené, se řadí do čeledi vrbovitých (Salicaceae). Tato čele zahrnující dva rody (vrby a topoly) a asi 350 druhů stromů a křovin se vyskytuje po celém světě s výjimkou Austrálie. Nejčastěji se s nimi můžeme setkat v severních mírných oblastech. Mezi nejznámější topoly, které jsou v našich zemích na domácí půdě, patří topol bílý, topol šedý, topol černý a topol osika. Topol bílý (neboli linda) nás překvapí různorodostí svých listů. Na silných větévkách jsou listy javorovité s třemi až pěti laloky, na krátkých větévkách pak jen mělce laločnaté až se zvlněným okrajem. Topol osika s neustále chvějícími se lístky (a to díky dlouhým, štíhlým a zploštělým řapíkům) je spolu s lindou hypotetickým rodičem topolu šedého, který zdomácněl z kultivace. Špičky listů topolu černého obvykle nemají zuby a jeho kůra je tmavá, hrubě zbrázděná, často i s velkými boulemi. Jedním z nejkrásnějších topolů je topol vlašský (lombardský), který jako kultivar topolu černého se sloupovitým rovným vzrůstem a se slabými, přiléhavými větvemi, se v našich zemích pěstuje odnedávna, teprve od roku Vypadá to možná jednoduše, ale pro schopnost topolů se mezi sebou lehce křížit, si můžeme být jen málokdy zcela jisti, který druh máme před sebou. Topoly byly v polovině 20. století považovány málem za samospasitelné, protože rychle rostou a produkují mnoho dřevní hmoty. Osikové dřevo je pevné a lesklé, vyrábí se z něj sirky a z proužků a loubků se pletou košíky. Je však měkké a pro velký obsah vody i dosti těžké, proto se osika netěší zájmu dřevařského průmyslu. Stejný význam jako osika měl v jižněji položených krajích také fíkovník. Jinak je dřevo topolů měkké, řídké a nepříliš pevné, dobře se moří, hodně saje a využívá se jako materiál pro konstrukční desky a nábytek. Z velkých kmenů se krájejí dýhy na la ovky. Dobře vyschlé neuvolňuje pryskyřici (pozor ale, hodně sesychá) a dá se použít jako obklad do suchých saun. Silné fošny se používaly na podlahu. I léčivá síla topolu dokáže být člověku velmi užitečná. Mladé pupeny se užívaly jako droga léčivá pro své antirevmatické a antiseptické vlastnosti, zejména při zánětech močového měchýře. Kůra z mladých stromů a jejich pupeny jsou poživatelné a v dobách nou- 14

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 uvnitfi najdete 3. strana O ekonomickém rozvoji města i plánovaných investicích hovoří náměstek primátora Zdeněk Trejbal. 4. strana Otevření moderního akvaparku v Městských

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Ročník IV, číslo 3 Vážení občané, milí přátelé města a dobré zábavy, dovolte mi, abych Vás všechny pozval na jubilejní Svátek tří bratří. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Letošní

Více