KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007"

Transkript

1 1

2 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba dokončena. Foto: -kam- 2

3 EDITORIAL Rozpočet na rok 2007 byl schválen Protože se v loňském roce konaly komunální volby a došlo ke změnám ve vedení radnice, bylo schvalování rozpočtu trochu složitější než v minulých letech. Odstupující starosta připravil návrh rozpočtu, který jako pracovní materiál dostalo k dispozici nové vedení radnice a projednal ho i nový finanční výbor. Pro projednání v zastupitelstvu byl ale připraven nový návrh, který projednala rada a samozřejmě také finanční výbor. Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2007 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva 30. listopadu Připomínky k předloženému návrhu mělo několik zastupitelů a také finanční výbor, jehož připomínky se týkaly zejména investičních dotací do školství. Po diskuzi byl návrh rozpočtu schválen v předloženém znění s tím, že je možné předložit řádně odůvodněné návrhy změn, které budou projednány před schválením rozpočtu na příštím jednání zastupitelstva. To se také stalo a 21. prosince 2006 schválilo zastupitelstvo rozpočet města Kroměříže na rok 2007, do kterého byla zapracována celá řada změn. Tyto změny však neměly výrazný vliv na celková čísla rozpočtu. Rozpočet byl schválen s příjmy Kč a výdaji Kč. Základní filozofie tohoto rozpočtu je mírně snižovat zadlužení města. V praxi to znamená, že i v letošním roce počítáme s úvěrem, ale více peněz zaplatíme na splátkách dřívějších úvěrů. V letošním rozpočtu zatím není žádná velká investiční akce. Ale už te víme, že ve státním rozpočtu máme schválených několik investičních dotací, z nichž největší (24 miliónů Kč) je na rekonstrukci bývalého vojenského objektu na Purkyňově ulici na nový domov důchodců. Rekonstrukcí dalšího vojenského objektu bude zřízena první samostatná hasičská zbrojnice pro náš Sbor dobrovolných hasičů, který nyní využívá prostory v Nerudově ulici, jež jsou však naprosto nedostačující jak pro lidi, tak pro moderní techniku. A do třetice letos zmizí z Kroměříže poslední škvárové hřiště v areálu ZŠ Oskol. V oblasti běžných výdajů nedochází k žádným zásadním změnám. Financujeme základní a mateřské školy, zajiš ujeme sběr a likvidaci komunálního odpadu, údržbu veřejných prostranství komunikací, chodníků, veřejné zeleně a dětských hřiš, veřejného osvětlení, provoz MHD a samozřejmě i letos počítáme s výraznými příspěvky pro sportovní, kulturní a společenské organizace, kterým i letos poskytneme více než 20 miliónů Kč. Podstatnou částí činnosti, kterou město musí ze zákona zabezpečit, je i výkon státní správy, který vykonáváme nejen pro občany města Kroměříže, ale celkově pro 75 tisíc obyvatel. A jako každý rok i letos nám přibývají nové povinnosti agenda vyplývající z nového silničního zákona a od ledna také výrazné změny v poskytování sociálních služeb a příspěvků s tím spojených. Všechny tyto nové povinnosti vyžadují nové prostory a samozřejmě také nové úředníky, ale to je téma na samostatný článek Mgr. Petr Sedláček, místostarosta města Kroměříže OBSAH Rozpočet na rok 2007 byl schválen... 3 Rozpočet města Kroměříže na rok Být na seznamu památek UNESCO je obrovskou poctou... 8 REGIONTOUR 2007 skončil... 9 Kroměříž se prezentovala mezinárodně Prvním občanem Kroměříže roku 2007 je Daniel Na rozvoj elektronické komunikace přispěla Evropská unie Upozornění držitelům řidičských průkazů Město stromů Kroměříž Důležité informace o odpadovém hospodářství města Závěr roku proběhl v Azylovém domě ve znamení klidu Nabídka kulturních a společenských programů na únor Dálnice D 1 povyroste o další kilometry Informace Městského úřadu v Kroměříži Hradisko dříve a dnes aneb Život našich předků S blahopřáním Marii Zahradníkové Hudba zněla Knihovnou Kroměřížska Širokospektrální zábava v Jazz Clubu Kroměříž Rozezpívané gymnázium Založení veřejné knihovny v Kroměříži Stáli v čele města Kroměříže Představujeme kroměřížský sport a sportovce Web stránka Kroměřížský zpravodaj: Citát na únor: Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění. Zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. 3

4 Rozpočet města Kroměříže na rok 2007 Číselné údaje jsou vyjádřeny v tisících Daňové příjmy závislá činnost samostatná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby DPH Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí poplatek za komunální odpad Místní poplatky poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj poplatek ze psů 800 poplatek za užívání veřejného prostranství 550 poplatek ze vstupného 200 poplatek z ubyt.kapacit 100 poplatek za laz. a rekr. pobyt 60 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Příjmy Foto: z Pavel vlastní Zrna činnosti parkovací automaty Odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže 7600 Sankční platby Ostatní nedaňové příjmy odpadové hospodářství Ekokom návrh dotace Podpora cestovního ruchu návrh dotace Rozvoj komunikačních technologií návrh dotace Komunitní plánování sociál. služeb 875 návrh dotace Zelená pro Zlínský kraj 368 návrh dotace Partnerství pro novou strategii 271 návrh dotace Zdravé město,bezpečná komunita 120 nekapitálové příspěvky a náhrady 600 návrh dotace na sociální dávky a péči návrh dotace na výkon státní správy návrh dotace na zřizovatelské funkce 8400 návrh dotace na školství návrh dotace na provoz domovů důchodců a ÚSP návrh příjmů neinvestičních nákladů za žáky z jiných obcí návrh dotace na regionální funkce knihoven návrh dotace na pečovatelskou službu Splátky půjček splátky půjček z FRB splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB Celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy celkem Výdaje běžné Platy zaměstnanců a OOV platy zaměstnanců a OOV platy kultura 100 projekty Zdravého města 40 Příjmy z pronájmu majetku nájem školy Palackého nájem tepelného hospodářství nájem byty pozemky a ostatní majetek 600 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas příjmy z úroků 74 příjmy z úroků FRB 985 příjmy z úroků SFRB 600 4

5 Povinné pojistné soc. zabezpečení zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné 320 Nákup materiálu 3090 vnitro 1900 Městská policie 700 kultura 250 Sbor dobrovolných hasičů 100 Zdravé město vybrané projekty 60 stojany na kola 40 Klub důchodců 40 hrabání listí ořezy stromů vč. MČ 700 výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 115 služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ montáž, demontáž a obměna vánočního osvětlení 600 čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 570 zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ 670 kultura a cestovní ruch posudky a geometrické plány (100 stavební, 200 mjpr) 300 Komunitní plánování sociálních služeb Zelená pro Zlínský kraj 368 Partnerství pro novou strategii 367 studie posudky odboru rozvoje 300 posudky odboru dopravy 150 digitalizace archívu, mapy - stavební úřad 500 kultura - tisk a sazba zpravodaje 400 likvidace divokých skládek v KM 200 likvidace divokých skládek v míst.částech 100 údržba Biocentra 300 deratizace 200 Úroky SFRB 730 úvěry Energie vnitro kino 400 SDH 100 Městská policie 35 Klub důchodců 130 Služby vnitro odpadové hospodářství vč. MČ provoz parkovacích automatů 550 hřiště, pískoviště, lavičky hřiště, pískoviště, lavičky, veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně 800 mobilní zeleň v centru města 230 ošetřování výsadby Městská policie 350 Zdravé město vybrané projekty 230 služby peněžních ústavů 160 montáž a demontáž podia,vč.osvětlení 130 monitoring ovzduší, ochrana vod, handicapovaná zvířata 100 nájemné 70 skládky, 15 Městská policie, 90 lávka 175 nájemné informační kanceláře VN č pronájem tribuny 100 sociálně právní poradna pěstounů a osvojitelů 60 5

6 Neinvestiční dotace podnik. subjektům částečná úhrada ztráty MHD a hřbitovů pro KTS WAA invest - parkovací příspěvek do provoz veřejného WC 240 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 200 provoz kina 85 odborné prohlídky mostů 50 Klub důchodců 50 Projekt Besip 50 jarmark lidových řemesel 60 Sbor dobrovolných hasičů 60 poplatky za lék. potvrzení - odbor soc. věcí 20 Ostatní nákupy chodníky Kollárova dlaždičské práce vozovek a chodníků 400 živičné práce 700 dopravní značení 500 deš ové vpusti 500 světelná signalizace 300 vnitro opravy a udržování 900 cestovné vnitro, vč. účastnických poplatků 300 programové vybavení vnitro 400 Městská policie 400 fond starosty 300 kultura - mezinárodní kontakty 100 e.on přípojky Purkyňova Sbor dobrovolných hasičů 100 Klub důchodců 20 Zdravé město 20 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím TJ Plavecké sporty 5768 HK Kroměříž VTJ 2525 SK Hanácká Slavia 1010 TJ Slavia 875 NK Bajda 670 Jaspis na grant EU 506 Klub Unesco - výstava Orbis Pictus 200 OPS Kroměříž 300 ostatní k rozdělení Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 260 digitální mapa Zlínského kraje 80 Sdružení obcí pro rozvoj Ba ova kanálu 30 Mikroregion Kroměřížska 150 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Sociální služby města Kroměříže Knihovna Kroměřížska Dům kultury provoz vč.účelových akcí Správa majetku Tepelné hospodářství Příspěvky a náhrady - ostatní výdaje dopravní obslužnost výplata vložného vč. úroku podílu správce konk. podstaty Prior IK 780 vnitro - poplatky, náhrady, věcné dary 370 kultura, cestovní ruch 500 pohřby zesnulých 20 členský poplatek Zdravé město 45 Sdružení hasičů ČMaS 30 6

7 Správa majetku psí útulek Správa majetku do rez. fondu 2000 na byt.fond Správa majetku služby MŠ 300 Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště 350 SVČ Šipka 900 Církevní konzervatoř 80 Platby daní a poplatků daně z převodu, vč. daně z nemovitostí Městská policie kolky, pojištění 25 Sociální dávky sociální dávky a příspěvky na péči Neinvestiční transfery 3275 náhrada škody Pipka příspěvky fond sociálních potřeb Neinvestiční půjčky a úvěry 3000 nízkoúročené úvěry SFRB 3000 Celkem Investiční dotace podnikatelským subjektům 8500 KTS autobusy 7500 KTS osvětlení přechodů pro chodce 1000 Investiční dotace příspěvkovým organizacím 1000 Celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: Investiční výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem rekonstrukce Domu kultury rekonstrukce budovy č. p dofinancování akcí zřízení nového přepadu bazénu Bajda vnitro projekt Rozvoj komunikačních technologií projektové dokumentace výkupy pozemků splátka autocisterny SDH kotelny školství Financování Příjem v tom: úvěr zapojení přebytku FRB z roku Výdej: v tom: splátka investičního úvěru KB splátka investičního úvěru ČSOB splátka investičního úvěru splátka FRB SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru CELKEM:

8 Být na seznamu památek UNESCO je obrovskou poctou Zakladatelská listina sdružení České dědictví UNESCO byla podepsána 29. června Jde o sdružení obcí a měst v České republice, na jejichž území se nachází památka zapsaná na prestižní Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Označení památky symbolem UNESCO aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje - ano, toto je cosi, co má na celém světě výjimečné a jedinečné postavení, je to cosi, co je naším společným dědictvím, je to objekt, který se zavazujeme chránit v zájmu nás všech - národů světa. Na seznamu UNESCO je 812 lokalit ve 137 státech světa. V České republice je od roku od termínu ratifikace mezinárodní Úmluvy o ochraně mezinárodního kulturního a přírodního dědictví - zapsáno 12 míst. Je to více než dvojnásobek světového průměru. Sdružení České dědictví UNESCO chce být jakousi lobby skupinou hájící zájmy unescových měst a míst. Důležitá je však také oblast společné propagace i cíl osvětový a vzdělávací. Památky UNESCO jsou velkou učebnicí dějin kultur, jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha zemích také vlajkovými lo mi péče o kulturní dědictví. V polovině minulého měsíce se v areálu kroměřížské Octárny sešla valná hromada sdružení České dědictví UNESCO. Výkonná ředitelka sdružení Michaela Severová z Litomyšle prohlásila toto jednání vzhledem k významu projednávaných záležitostí za zcela výjimečné. Den válečných veteránů Sdružení před dvěma lety ve spolupráci s Českými drahami navrhlo projekt Vlakem za památkami UNESCO. Vzhledem k tomu, že si zábavný i poučný program našel řadu příznivců a jeho úspěšní účastníci získali více než hodnotné ceny, bude se opakovat i letos. Sdružení připravuje na základě rozsáhlého marketingového průzkumu mezi tuzemskými i zahraničními turisty agenturou STEM/MARK strategii zviditelnění českých památek UNESCO se záměrem zvýšit zájem návštěvníků, přijíždějících autem, autobusem, vlakem, na kole, po vodě nebo letecky. V této oblasti čeká všechny zainteresované subjekty namáhavá mravenčí práce. Bude nutné upravit legislativu, systém přerozdělování peněz plynoucích z cestovního ruchu tak, aby byl pro účastníky motivující a podpořil rozvoj památek. Česká centrála cestovního ruchu podporuje širší nabídku o možnostech cestování turistů za památkami UNESCO a doporučuje hledat stále nové atraktivní možnosti, vedoucí ke zvýšení zájmu o tyto objekty. Jednou z cest může být například chystaný projekt prezentace hudby v památkách UNESCO, kde by Kroměříž měla díky vlastní aktivitě náskok o několik délek. Rovněž je odstartován projekt webové prezentace Českého dědictví UNESCO v jazykových mutacích. Zástupci měst, na jejichž území se nacházejí české divy světa, si v rámci valné hromady prohlédli interiéry Arcibiskupského zámku a Arcibiskupských zámeckých sklepů. M. Karásek 8

9 REGIONTOUR 2007 skončil Ve stánku Kroměříže a Nitry na brněnském veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR se 12. ledna sešli primátor Nitry Jozef Dvonč a starosta Kroměříže Miloš Malý. Foto: -kam- Největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu REGIONTOUR a GO s důrazem na regiony přivítaly na brněnském výstavišti rekordní počet vystavovatelů firem. V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo branami veletrhu návštěvníků. Z průzkumů vyplynulo, že nejvíce návštěvníků se zajímalo o turistické regiony České republiky (65,5 procenta), vysoký Spolu s Kroměříží se na výstavišti prezentovala partnerská města Nitra a Piekary byl také zájem o aktivníky Slaskie. Foto: -kamní trávení volného času (58,3 procenta). Regiontour se stal prezentací skutečně profesionální nabídky pro obchod cestovního ruchu. Zlínský kraj se představil na ploše 350 metrů čtverečních. Jeho expozici tvořily turistické oblasti Kroměřížska, Zlínska, Valašska a Slovácka. Kroměříž se prezentovala ve společnosti partnerských měst Nitry a Piekar Slaskich. Pracovníci stánku po celé dny nabízeli města ve třech jazykových mutacích, soubor dva- nácti obrazových složek rovněž kromě češtiny v němčině a angličtině, upoutávky na unikátní památky zapsané na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a řadu dalších drobných materiálů, které by měly zaujmout majitele a přesvědčit ho k návštěvě našeho města. Součástí kroměřížského stánku byla i degustace vybraných druhů vín z produkce Arcibiskupských nově vydaný informační materiál Informace pro návštěv- zámeckých sklepů. M. Karásek 9

10 Kroměříž se prezentovala mezinárodně Kroměříž byla hostem partnerského města Nitry Veletrh ITF SLOVAKIATOUR Bratislava 2007, který se konal ledna v Bratislavě. se v posledních letech stal nejvýznamnější událostí cestovního ruchu na Slovensku. V uplynulém období zaznamenává plynulý nárůst výstavní plochy i počtu vystavovatelů, což jej dnes řadí k evropské špičce. Neoddělitelnou součástí veletrhu ITF SLOVAKIATOUR je už tradičně prezentace regionů, měst, obcí a dalších objektů neziskové sféry s názvem ITF SLOVAKIATOUR - REGIÓN. Partnerské město Nitra, neobyčejně bohaté na památky, lákající zájem turistů, vyčlenilo na svém stánku prostor pro prezentaci Kroměříže. Podle sdělení V rakouské metropoli se ve dnech ledna konal celosvětový veletrh cestovního ruchu Ferien-Messe Wien Kroměříž a Kroměřížsko tvořily součást společné prezentace Zlínského kraje. Celou expozici zajiš ovala Česká centrála cestovního ruchu - ČechTourism. Kroměříž nabízela nejnovější propagační materiály, vydané v německém a anglickém jazyce. Pracovník odboru kultury a cestovního ruchu Eduard Barot, který se zájemcům o památky, zapsané na Listině světového kulturního a přírodního dědictví Foto: E. Barot UNESCO po dva dny věnoval, zaznamenal zvýšený zájem o ucele- ný soubor informačních materiálů - Kroměřížská zastavení, který zahrnuje jak základní informace o památkách, tak možnosti ubytování a stravování. Jako dobrá pozvánka do Hanáckých Athén pro zahraničního turistu je nové DVD Podmanivá krása, rovněž vícejazyčně moderované. -kam- pracovníků odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž Zdeňky Strnadlové a Lubomíra Fily, kteří se zájemcům o poznání památek Kroměříže věnovali a podávali jim kromě informačních materiálů bližší informace, byl zájem o Hanácké Athény nezvykle velký. Věřme, že se to pozitivně odrazí na počtu návštěvníků v průběhu letní turistické sezóny. ITF SLOVAKIATOUR 2007 se zúčastnilo 871 vystavovatelů z 31 zemí. Vedle evropských turisticky zajímavých oblastí se prezentovaly Spojené Arabské Emiráty, Thajsko, Turecko, Indie, Indonésie nebo Katar. -kam- Foto: -kam- 10

11 Prvním občanem Kroměříže roku 2007 je Daniel Dne 5. ledna 2007 se v kroměřížské nemocnici narodil Daniel Bartek (49 cm, 3,2 kg) a hned se měl čile k světu. Protože přišel na svět jako první občánek města Kroměříže, novorozenci i rodičům (jejichž je rovněž prvním potomkem) gratulovala místostarostka MUDr. Jarmila Číhalová. Vedle květin dostal první Kroměřížan roku 2007 od města i hodnotný dárek. Nutno dodat, že celý slavnostní akt v klidu prospal. Foto: -kam- Předškoláky čekají zápisy do prvních tříd Vedoucím stavebního úřadu je Miloš Prudil Kroměřížský stavební úřad má nové vedení. Rada města Kroměříže ve čtvrtek 14. prosince jmenovala do funkce vedoucího tohoto radničního odboru ing. Miloše Prudila, a to s účinností od 1. ledna Miloš Prudil nahradí ve funkci vedoucího stavebního úřadu Miloše Malého, který byl 31. října zvolen uvolněným starostou města Kroměříže. Vzhledem k neslučitelnosti těchto dvou funkcí musela radnice v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků vyhlásit na uvolněný post výběrové 11 Odbor školství, mládeže a sportu Městského úřadu v Kroměříži po dohodě s ředitelkami a řediteli zdejších základních škol oznamuje, že zápis dětí narozených v termínu do 31. srpna 2001 do 1. ročníku základního vzdělávání se uskuteční v úterý 6. února a ve středu 7. února 2007, vždy od 14 do 18 hodin. Dítě může být zapsáno do kterékoliv základní školy zřizované městem Kroměříž. Jedná se o Základní školu Zámoraví, Švabinského nábřeží 2077, Základní školu, Komenského náměstí 440, Základní školu, U Sýpek 1462, Základní školu Slovan, Zeyerova 3354, Základní školu Oskol, Mánesova 3861 a Základní školu Zachar, Albertova U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. řízení. Vedle všech zákonem stanovených požadavků byla jedním z kritérií pro výběr délka praxe a také rozsah odborné kvalifikace, uvedl starosta města Miloš Malý. Podle něj se do výběrového řízení přihlásili dva zájemci, z nichž výběrová komise nakonec doporučila radě ke schválení právě Miloše Prudila, který se problematice stavebního řízení mimo jiné věnoval na někdejším Okresním úřadě v Kroměříži a v současné době v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje. -pz-

12 K celé řadě změn v oblasti elektronické komunikace došlo v uplynulých letech v Kroměříži. Díky realizaci dvou projektů shodně nazvaných Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Kroměříži I a II mají nyní občané i návštěvníci ve městě snadnější přístup k informacím. Oba projekty z velké části financovala Evropská unie. První z projektů zavedl internet do místních částí Bílany, Postoupky a Těšnovice. Místa s veřejným přístupem byla zřízena ve zdejších pobočkách Knihovny Kroměřížska s tím, že je občané mohou využívat kdykoliv v rámci otvírací doby, vysvětlila Petra Nováková z oddělení informatiky kroměřížské radnice. Dalším místem pokrytým signálem je Velké náměstí. Každý občan nebo turista si zde může sednout na lavičku či do zahrádky a má-li k dispozici notebook se zařízením, Foto: které -kam- umožňuje připojení, má volný přístup na internet, uvedla Nováková. Pokud s sebou zájemce o surfování potřebnou techniku nemá, může využít bezplatného internetu v kroměřížském Informačním centru, které také v rámci projektu slouží jako veřejně přístupné místo. Novinkami jsou také připojení Střediska volného času Šipka k internetu a tvorba nových webových stránek města Kroměříže. S výjimkou středy, která je vyhrazena maminkám na mateřské dovolené, mají zájemci na Šipce každé dopoledne k dispozici zdarma pět nových počítačů připojených na světovou sí. Co se týče webové prezentace města, díky projektu byly stránky předělány tak, aby zahrnovaly kompletní informace nejen o činnosti radnice, ale o městě jako celku, dodala Petra Nováková. Na tyto kroky navazuje i druhý úspěšný projekt. Zahrnuje další veřejně přístupné internetové stanice v místních částech Drahlov a Trávník a řeší připojení na internet v Centru pro seniory a zdravotně postiženou mládež a v Poradenském centru pro neslyšící a nedoslýchavé. Těsně před dokončením je instalace informačního kiosku v budově kroměřížského nádraží. Jde o počítač v bezpečnostní schránce s dotykovým displejem, v němž mohou cestující vyhledávat potřebné informace. Stánek bude v provozu po celou otvírací dobu nádražní budovy, vysvětlil Jan Pšeja, vedoucí radničního oddělení informatiky, a dodal: Novinkou je také webová prezentace Domu kultury. Má podobu in- KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 Na rozvoj elektronické komunikace v Kroměříži přispěla Evropská unie 12 teraktivního systému s možností internetové rezervace vstupenek, což je oproti původnímu stavu velký pokrok. Změn v Domě kultury je však víc. Společenský sál v přístavbě je vybaven indukční smyčkou, která je velmi užitečným pomocníkem pro neslyšící a nedoslýchavé návštěvníky, protože dokáže zesílit signál ozvučené produkce. Dům kultury včetně kavárny v přízemí je pokryt i bezdrátovým signálem pro připojení na internet, což je vzhledem k předpokladu konání nejrůznějších konferencí nezbytnou službou, sdělil Jan Pšeja. Zcela nový způsob komunikace přinesl projekt i do radničních prostor. Na odborech vnitřních věcí a dopravy se občané mohou při vyřizování cestovních dokladů, řidičských, technických či občanských průkazů setkat s Kroměřížským interaktivním metropolitním rezervačním a informačním systém (KIMRIS). V přízemí a posledním podlaží radniční budovy B je umístěn terminál, na němž si občan zvolí činnost, kterou potřebuje vyřídit. Terminál mu přidělí pořadové číslo a vyzve ho v okamžiku, kdy přijde na řadu. Tento systém by měl v brzké době začít fungovat i s možností rezervace prostřednictvím internetu, uvedl Jan Pšeja. Realizace prvního projektu přišla celkem na 1,2 milionu korun, přičemž dotace Evropské unie činila 900 tisíc korun. Náklady na druhý projekt se pohybují kolem jednoho milionu devíti set tisíc korun. Z fondů EU radnice získala 1,4 milionu korun. -pz- Foto: P. Zrna

13 Upozornění držitelům řidičských průkazů Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, a stane-li se ŘP neplatným z důvodu, že jeho platnost vypršela, může to občanovi značně zkomplikovat život ve chvíli, kdy to vůbec nečeká. Z uvedených důvodů si vás dovolujeme upozornit, že dne 31. prosince 2007 končí platnost všech řidičských průkazů, které byly vydány do 31. prosince1993. Držitelé, kterých se výměna týká, jsou povinni si své řidičské průkazy v průběhu letošního roku vyměnit bez ohledu na skutečnost, zda jsou řidiči aktivními, nebo pouze vlastní řidičský průkaz, který prakticky nepoužívají, protože motorová vozidla neřídí (např. starší lidé) a mají ho doma jen založený. Pro držitele ŘP je výměna velmi jednoduchý proces. Nabízíme vám několik rad, jak při ní postupovat. 1. Dostavíte se osobně na registr řidičů na úřad obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu, s sebou přineste řidičský průkaz, jednu fotografii, platný průkaz totožnosti (OP nebo pas). 2. Tiskopis Žádost o vydání řidičského průkazu si vyplníte u přepážky podle vzoru a za asistence pracovníka registru, necho te si jej zbytečně vyzvedávat předem, ztratíte tím čas. 3. Snažte se dodržovat úřední dobu registr řidičů Městského úřadu Kroměříž má stanoveny úřední hodiny vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin s přestávkou od 12 do 13 hodin. V úřední dobu je přepážka obsazena personálem tak, že jsou žádosti přijímány a průkazy vydávány nepřetržitě, v případě velkého počtu žadatelů je přepážka vždy personálně posílena. V neúřední dobu nejsou pracovnice u přepážky, zpracovávají agendu týkající se registru řidičů v jiné místnosti, než je přepážka. Přijde-li na registr žadatel mimo úřední dobu, musí příslušnou pracovnici osobně vyhledat. V případě osob, které se nemohou dostavit na registr řidičů v úřední dobu (např. studenti, kteří pobývají po většinu času mimo místo trvalého pobytu), je vhodné se telefonicky na tel.č , objednat na konkrétní dobu. 4. Nenechávejte si výměnu řidičského průkazu na poslední měsíce roku, protože vaše žádost bude od přepážky zaslána do centrální tiskárny v Praze (ŘP jsou vyráběny pro celou ČR v centrální tiskárně), která má svou kapacitu a mohlo by se stát, že váš nový ŘP nebude do konce roku vyroben a doručen zpět k 13 přepážce, kam si jej přijdete po dvaceti dnech vyzvednout (20 dnů je lhůta pro výrobu ŘP, po dobu od podání žádosti do vydání nového ŘP používá držitel dosavadní ŘP). Odbor dopravy je připraven v průběhu celého roku přijímat vaše žádosti a činit s tím spojená potřebná opatření, aby čekací doba byla v úřední dobu co nejkratší. Výměna řidičského průkazu není zpoplatněna! A už se týká zákonná výměna ŘP vás osobně, nebo některého z vašich blízkých, například starších rodičů, neotálejte, přij te na registr řidičů odboru dopravy a požádejte o výměnu. Ze statistik vyplývá, že držitelů, kterých se výměna týká, je jen u Městského úřadu Kroměříž několik tisíc. Proto vás oslovujeme již nyní. Co se stane, pokud si držitel svůj ŘP nevymění? Bude-li řídit motorové vozidlo bez platného řidičského průkazu, bude tím porušovat jednu z povinností řidiče mít u sebe při řízení vozidla mimo jiné i platný řidičský průkaz. Nesplní tím povinnost uvedenou v ust. Foto: 134 -kam- odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění později vydaných předpisů, vyměnit si řidičský průkaz v době stanovené pro jeho výměnu. Ing. Bohdan Procházka, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž Parkovací automaty vybraly 4,5 milionu korun Do 18 parkovacích automatů rozmístěných Foto: P. na Zrna území města Kroměříže vložili řidiči, rozhodnutí zastavit ve městě, za loňský rok korun. Uvedená částka se jen nepatrně liší od údaje z roku Nezbytná vydání na provoz a údržbu parkovacích zařízení činila korun. Nejvýkonnějším zařízením, co se týká výše vybraných peněz, je parkovací automat na Riegrově náměstí u kostela bl. P. Marie, jehož útroby vydaly korun. Hned za ním je v pomyslném žebříčku automat na ulici Vejvanovského s korunami a trojici uzavírá parkovací automat na Riegrově náměstí u ČSOB s korunami. Ani v tomto roce se neuvažuje o rozšíření sítě němých výběrčích poplatků za parkování aut v centru města. -kam-

14 Únor měsíc topolu a vrby Topoly, v současné době velmi rozšířené, se řadí do čeledi vrbovitých (Salicaceae). Tato čele zahrnující dva rody (vrby a topoly) a asi 350 druhů stromů a křovin se vyskytuje po celém světě s výjimkou Austrálie. Nejčastěji se s nimi můžeme setkat v severních mírných oblastech. Mezi nejznámější topoly, které jsou v našich zemích na domácí půdě, patří topol bílý, topol šedý, topol černý a topol osika. Topol bílý (neboli linda) nás překvapí různorodostí svých listů. Na silných větévkách jsou listy javorovité s třemi až pěti laloky, na krátkých větévkách pak jen mělce laločnaté až se zvlněným okrajem. Topol osika s neustále chvějícími se lístky (a to díky dlouhým, štíhlým a zploštělým řapíkům) je spolu s lindou hypotetickým rodičem topolu šedého, který zdomácněl z kultivace. Špičky listů topolu černého obvykle nemají zuby a jeho kůra je tmavá, hrubě zbrázděná, často i s velkými boulemi. Jedním z nejkrásnějších topolů je topol vlašský (lombardský), který jako kultivar topolu černého se sloupovitým rovným vzrůstem a se slabými, přiléhavými větvemi, se v našich zemích pěstuje odnedávna, teprve od roku Vypadá to možná jednoduše, ale pro schopnost topolů se mezi sebou lehce křížit, si můžeme být jen málokdy zcela jisti, který druh máme před sebou. Topoly byly v polovině 20. století považovány málem za samospasitelné, protože rychle rostou a produkují mnoho dřevní hmoty. Osikové dřevo je pevné a lesklé, vyrábí se z něj sirky a z proužků a loubků se pletou košíky. Je však měkké a pro velký obsah vody i dosti těžké, proto se osika netěší zájmu dřevařského průmyslu. Stejný význam jako osika měl v jižněji položených krajích také fíkovník. Jinak je dřevo topolů měkké, řídké a nepříliš pevné, dobře se moří, hodně saje a využívá se jako materiál pro konstrukční desky a nábytek. Z velkých kmenů se krájejí dýhy na la ovky. Dobře vyschlé neuvolňuje pryskyřici (pozor ale, hodně sesychá) a dá se použít jako obklad do suchých saun. Silné fošny se používaly na podlahu. I léčivá síla topolu dokáže být člověku velmi užitečná. Mladé pupeny se užívaly jako droga léčivá pro své antirevmatické a antiseptické vlastnosti, zejména při zánětech močového měchýře. Kůra z mladých stromů a jejich pupeny jsou poživatelné a v dobách nou- 14

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

112 daňové příjmy 59037 1121 právnické osoby 57000 1122 právnické osoby za obce 2037 121 DPH 118000

112 daňové příjmy 59037 1121 právnické osoby 57000 1122 právnické osoby za obce 2037 121 DPH 118000 Rozpočet města Kroměříže na rok 2013 platný po 19.12.2013 1 Třída I. rozpočet 111 daňové příjmy 74500 1111 závislá činnost a funkční požitky 62000 1112 samostatná výdělečná činnost 6500 1113 z kapitálových

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

112 daňové příjmy 60492 1121 právnické osoby 57925 1122 právnické osoby za obce 2567 1211 DPH 130279

112 daňové příjmy 60492 1121 právnické osoby 57925 1122 právnické osoby za obce 2567 1211 DPH 130279 Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po 18.12. 1 Třída I. rozpočet 111 daňové příjmy 78000 1111 závislá činnost a funkční požitky 64500 1112 samostatná výdělečná činnost 7300 1113 z kapitálových

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více