Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram"

Transkript

1 1

2 2

3 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Váţení přátelé příbramského hokeje, dovolte mi Vás přivítat v nové sezóně našeho hokejového klubu. Na úvod bych si dovolil zhodnotit mimosportovní výsledky sezóny minulé tak, jak si předsevzala, nová Správní rada stabilizovala klub po finanční i organizační stránce, čehoţ výsledkem je pozitivní hospodaření našeho spolku v sezóně 2014/2015. Zároveň klub velmi zaktivovala v oblasti marketingové, a to ať jiţ účastí v různých náborových akcích anebo vytvořením sponzorského manuálu, který je velmi chválen a pomáhá nám získat nové sponzory. Tím se jiţ dostávám k sezóně nové. Tu začínáme nejenom s větším počtem hráčů, zejména v náboru a mladších ročnících, ale i s obnoveným muţstvem juniorů. To vše je moţné nejenom díky pokračující podpoře města, ale i díky našim stávajícím a novým sponzorům. Zejména je třeba jmenovat společnost Beko, která se stala novým generálním partnerem klubu a podpořila nás významnou částkou, která bohuţel ale jen nahrazuje výpadek peněz z města. Rád bych zde vyzdvihl hlavního představitele Beka pana Romana Kantora, který se velmi aktivně zapojil do fungování klubu, účastní se jednání vedení klubu a pomohl mimo jiné zajistit i další partnery. Ještě jednou bych touto formou rád poděkoval i městu Příbram a její organizaci Sportovní zařízení města Příbrami za realizaci nových ledových ploch a mantinelů. Pevně věřím, ţe se na nich našim hráčům bude výborně hrát a budou dosahovat těch nejlepších sportovních výsledků. Nové vedení klubu zahájilo otevřenou komunikaci s městem a všichni pevně věříme, ţe tato aktivita a komunikace prohloubí naši spolupráci a přinese další podporu pro fungování hokejového klubu, ale i potřebné investice do našeho zimního stadionu, resp. stadionů. Díky naší obsáhlé marketingové aktivitě jsme získali řadu nových partnerů, coţ podpoří samostatné fungování a finanční stabilitu klubu, přestoţe prozatím nezůstávají peníze na nové rozvojové projekty. Všem, kteří se o tyto partnery zaslouţili, a partnerům samotným patří obrovský dík za pomoc při finančním zajištění této sezóny, kterou chceme opět zakončit alespoň vyrovnaným hospodařením. Nové plochy zároveň umoţnily výlep reklam na mantinely v obou halách a ve velké hale dokonce i polepy na led, coţ dále zatraktivnilo prostředí, ve kterém se naše utkání odehrávají, a třeba přiláká i nějaká další muţstva pro hokejové kempy nebo přátelská utkání. Takţe nyní nezbývá neţ popřát všem skvělé záţitky z hokejových utkání v našich opravených a vylepšených prostorách a doufat, ţe tato sezóna bude zase o krůček (nebo o celý skok?) lepší neţ ta předchozí. Sportu zdar a příbramskému hokeji zvlášť! Petr Vinš, finanční ředitel, HC Příbram

4 4 Novinky z A-týmu Tým Ačka vstupuje do sezóny s novou trenérskou dvojicí Petr Hlinka, Michal Šimůnek. Oba jsou dlouholetými zkušenými trenéry mládeţe v našem klubu a toto je jejich první štace u týmu dospělých. S naprostou většinou členů současného týmu se tito trenéři potkali v mládeţnických kategoriích, proto se nedá říct, ţe by šli do neznámého prostředí. Přichází s novým elánem a věřme, ţe se ho podaří přenést i na hráče. Několik změn se událo i v hráčském kádru. V brankářském tandemu nahradí Jirku Kořínka, jenţ tým opustil, Matěj Škuta, který bude krýt záda tradiční opoře Kimu Vávrovi, Matěj naposledy působil v mládeţnických celcích IHC Písek a uţ loni s týmem trénoval. Nyní se vedení povedlo domluvit i jeho hostování v HC Příbram. Kvalitu do obrany by měl přinést Martin Šír, hráč se zkušenostmi z dorostenecké a juniorské extraligy v týmu Bílí Tygři Liberec. Místo v sestavě se po dvouleté pauze pokouší získat Michal Grín. Naopak nejistá situace je kolem posily ze závěru loňské sezóny Martina Poustky, který zatím nestíhá z pracovních důvodů tréninky týmu. V útoku letos neuvidíme několikaletého tradičního člena týmu, Tomáše Jobka, který hostuje v celku Černošic. Lídr loňského týmového kanadského bodování Ondřej Mácha s muţstvem zatím pouze trénuje, ale všichni doufáme v jeho důleţitou pomoc v těţkých zápasech. Hráči juniorského věku, kteří s týmem loni trénovali, se po vytvoření juniorky přesunuli zpět do své věkové kategorie. Výjimkou je pouze Petr Svoboda, ten bude působit v obou týmech. Po roční pauze zaviněné zraněním se vrací Tomáš Hlaváč, o místo v základní sestavě bojují Viktor Křivonoska a Pavel Tobolič. Letos byla sehrána pouze 3 přátelská utkání. Na domácím ledě jsme na úvod zcela jasně přehráli HC Strakonice výsledkem 6:2. O branky se postarali 2x Polák, Křivonoska, Matouš, Císař, Svoboda. Původně plánovaný zápas s týmem Letňan byl soupeřem zrušen, a tak jsme v dalším domácím střetnutí hostili tým HC Radomyšl. Radomyšl je tým sloţený převáţně z hráčů IHC Písek, kteří v loňském roce vybojovali postup do 2. ligy, ale vyšší soutěţ z různých důvodů hrát nechtěli. I v tomto zápase náš tým obstál a vyhrál po boji 4:2, kdyţ se trefili postupně Šmejkal, Křivonoska, Anděl a Hlaváč. Generálku před startem soutěţe jsme absolvovali na ledě Strakonic. Tým oslabený o 7 hráčů a doplněný 6 hráči juniorky sice prohrál 4:3, ale výsledek se vzhledem ke skladbě týmu rozhodně nedá povaţovat za špatný. O branky se postarali 2x Anděl a Hlaváč. Dá se říci, ţe tým oproti loňskému roku oslabil, proto ambice bude těţké odhadovat. Základ je pokusit se hrát hokej, ze kterého by měli hráči radost, a dalo se na něj koukat. Cílem bude bojovat o kaţdý bod zápas od zápasu a vybojovat si místo v play-off. Vzhledem k vyrovnanosti týmů to nebude nic lehkého, ale všichni věří, ţe se tento hlavní cíl povede naplnit. Výsledky v přípravě: HC Příbram- HC Strakonice 6:2 (3:1, 0:0, 3:1) HC Příbram- HC Radomyšl 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) HC Strakonice- HC Příbram 4:3 (1:0, 3:0, 1:3)

5 5 Rozhovor s trenérem A týmu Petrem Hlinkou Před úvodním zápasem sezóny jsme vyzpovídali lodivoda HC Příbram, Petra Hlinku. Petře, k trénování se vracíš po několikaleté pauze, jak dlouho jsi vlastně netrénoval a čím to, že tak dlouhá pauza? Netrénoval jsem 4 roky. Neměl jsem čas na trénování, jak z pracovních důvodů, tak proto ţe jsem sám hrál hobby ligu a snaţil se sledovat utkání svého syna. Kdy proběhla první jednání o tvém angažmá u A-týmu HC Příbram, bylo to po sezóně, nebo již ke konci minulé sezóny? Bylo to těžké rozhodování, zda tým převzít, či nepřevzít? První jednání proběhlo po sezoně. Nebylo to pro mě těţké rozhodování. Tým vedeš společně s Michalem Šimůnkem, se kterým jsi působil i u mládeže. Nyní jste se dali dohromady automaticky, nebo vás dalo dohromady vedení? Pokud jsem měl trénovat A- tým, napadla mě automaticky spolupráce s Michalem Šimůnkem. V týmu působí i tvůj syn Petr, je to obtížné vést vlastního syna v týmu dospělých? Trénovat vlastního syna v týmu dospělých je pro mě jednoduší, neţ kdyţ jsem ho trénoval v mládeţnickém týmu. Pro něho je to asi horší. Jsi spokojený s dosavadním průběhem přípravy na sezónu? Já nejsem spokojený nikdy. To se vše teprve ukáţe. Znáš kvalitu soutěže? Kdo bude patřit k favoritům letošního ročníku? Kvalitu soutěţe znám. Myslím, ţe je tu osm vyrovnaných týmů. Jaké jsou ambice týmu v letošní sezóně? Určitě postup do play-off a hrát tak, aby byli hokejoví fanoušci spokojení. Zimní stadion prošel celkem významnou rekonstrukcí. Jak se ti stadion líbí a myslíš, že zúžení hřiště bude spíše výhoda, nebo nevýhoda? Rekonstrukce stadionu se mi líbí a věřím, ţe to výhoda bude. Zúčastnil jsi se slavnostního zahájení sezóny HC Příbram, jak se ti tento nápad, kdy se na ledě sešly všechny věkové kategorie, líbil? Zahájení sezony HC Příbram jsem se zúčastnil a líbilo se mi nadšení malých hokejistů a jejich rodičů. Na závěr ještě, kde pracuješ a jak zvládáš skloubit zaměstnání s hokejem? Pracuji v autoservisu v Praze a zároveň zastávám funkci starosty obce. Časově hokej s prací skloubit lze, ale bohuţel na úkor času stráveného s rodinou.

6 6 číslo příjmení jméno Sestava HC Beko Příbram A přezdívka rok narození pozice držení hole 2 Vávra Kim Kim 1985 brankář levá 1 Škuta Matěj Škuťák 1994 brankář levá Fliegr Tomáš Fligi 1990 obránce levá 3 Matouš Michal Maty 1978 obránce levá 7 Šlemenda Petr Šléma 1986 obránce levá 9 Chudý Jan Chuďas 1989 obránce levá 6 Šír Martin Šírák 1994 Obránce levá 5 Tylich Hynek Hynek 1982 obránce pravá 8 Hlinka Petr Hlína 1991 obránce levá Grín Michal Gríňas 1982 obránce levá 14 Grubner Jan Gruba 1994 obránce levá 4 Křivonoska Viktor Křivák 1992 útočník levá 11 Mikeska Ondřej Miky 1971 útočník pravá 21 Kadič Jakub Káďa 1988 útočník levá 17 Hlaváč Tomáš Hlavy 1991 útočník levá 13 Tobolič Pavel Tobo 1991 útočník levá 20 Hrala Martin Hralos 1987 útočník pravá 15 Pejsar Ondřej Pejsek 1984 útočník levá 10 Flieger Lukáš Fligi 1985 útočník levá 18 Peterka Jakub Pety 1985 útočník pravá 12 Polák Miroslav Poli 1991 útočník levá 19 Šmejkal David Šmejky 1993 útočník pravá 22 Císař Zdeněk Císi 1993 útočník levá 16 Svoboda Petr Máňa 1996 útočník pravá Hlinka Petr trenér Šimůnek Michal trenér Matějka Dušan 1982 vedoucí muţstva

7 7 Sestava HC Rytíři Vlašim číslo Jméno post Datum narození Držení hole 35 Holánek Michal brankář P - Kolanda Michal brankář L 3 Král Martin brankář L - Beránek Jiří obránce L - Holada Ladislav obránce L 28 Horálek Tomáš obránce P 11 Jerman Luděk obránce L - Kakos Michal obránce P 22 Kotýnek Martin obránce P 15 Martínek Tomáš obránce L 33 Müller David obránce L 10 Vondráček Tomáš útočník L 12 Výborný Dominik obránce P 26 Burda Zdeněk útočník L 29 Cerk Ondřej útočník P 32 Čanda Michal útočník L 30 Fedoročko Ondřej útočník L 27 Herwig Adam útočník P 21 Jaeger Jan útočník L 19 Kakos Martin útočník L 25 Kočí Marek útočník L - Kočí Tadeáš útočník L 23 Kucharčík David útočník P 24 Kucharčík Vít útočník L 18 Matějka Martin C útočník P 16 Röschel Daniel útočník L 17 Slabý Martin A útočník L 14 Slanina Jan útočník L

8 8 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 II. třída HC Buldoci Neratovice Příbram, SC Kolín A+B HC Beroun Příbram, HC Benešov, HC Benátky n.jizerou HC Rytíři Vlašim Příbram, SK Černošice A+B Příbram HC Rakovník, HC Buldoci Neratovice, HC Benátky n.jizerou SK Sršni K. Hora A+B Příbram, TJ TOS Ţebrák Příbram HC Rytíři Vlašim, HK Kralupy A+B III. třída Příbram A+B, HC Benátky n.jizerou A+B, HC Benešov, TJ Slavoj V.Popovice HK Kralupy A+B Příbram A+B, TJ TOS Ţebrák, TJ Slavoj V.Popovice BK Ml.Boleslav A+B Příbram A+B, TJ Slavoj V.Popovice, HC Rytíři Vlašim BK Ml.Boleslav A+B Příbram A+B, TJ Stadion Nymburk A+B Příbram A+B HC Poděbrady, HC Junior Mělník A+B,HC Buldoci Neratovice A+B, TJ Stadion Nymburk A+B SK Černošice A+B Příbram A+B, HK Kralupy A+B Příbram A+B HC Benešov, SC Kolín A+B, HC Rytíři Vlašim HC Benátky n.jizerou A+B Příbram A+B, TJ Slavoj V.Popovice, HC Rytíři Vlašim IV. třída PZ Kladno A+B Příbram, HC Benešov A+B, TJ Slavoj V. Popovice Příbram TJ Slavoj V. Popovice, HC Kladno A+B, HC Rytíři Vlašim A+B TJ Slavoj V.Popovice Příbram, SK Černošice A+B, HC Poděbrady A+B PZ Kladno A+B Příbram, HC Kladno A+B, TJ Slavoj V.Popovice Příbram SC Kolín A+B, HC Kladno A+B, TJ Slavoj V. Popovice TJ Slavoj V.Popovice Příbram, SC Kolín A+B, HC Kladno A+B HC Beroun.Medvědi Příbram, HC Poděbrady A+B, HC Rakovník, TJ Slavoj V.Popovice Příbram TJ Slavoj V.Popovice, HC Rytíři Vlašim A+B, HC Beroun.Medvědi, HC Rakovník 9.1. Příbram SK Černošice Příbram HC Rytíři Vlašim HC Rakovník Příbram Příbram HC Podblanicko

9 9 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 Pokračování IV.Třída: 6.2. HC Beroun.Medvědi Příbram Příbram HC Rakovník SK Černošice Příbram 5.3. HC Podblanicko Příbram HC Rytíři Vlašim Příbram Příbram HC Beroun.Medvědi Mladší žáci 6.9. Příbram - LH Jindřichův Hradec HC Domaţlice Příbram Příbram HC Plzeň HC Berounští Medvědi Příbram Příbram HC Meteor Třemošná HC Klatovy Příbram Příbram HC Tábor B TJ DDM Rokycany Příbram Příbram HC Strakonice HC Motor Č.Budějovice Příbram Příbram HC Vimperk ML KLH Vajgar J. Hradec Příbram Příbram HC Tábor IHC Písek Příbram Příbram TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí HC Milevsko 2010 Příbram Příbram HC Slavoj Č. Krumlov TJ Hluboká n.vlt. ML Příbram Spolek LH Jindřichův Hradec ML Příbram Příbram HC Domaţlice H Plzeň 1929 Příbram Příbram HC Berounští Medvědi HC Meteor Třemošná Příbram Příbram HC Klatovy HC Tábor B Příbram Příbram TJ DDM Rokycany HCC Strakonice Příbram Příbram HC Motor Č. Budějovice HC Vimperk ML Příbram 5.3. Příbram KLH Vajgar Jindřichův Hradec 6.3. HC Tábor Příbram Příbram IHC Písek TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí Příbram Příbram HC Milevsko HC Slavoj Český Krumlov Příbram Příbram TJ Hluboká n. Vltavou ML Starší žáci HC Domaţlice Příbram Příbram HC Plzeň HC Berounští Medvědi Příbram Příbram HC Meteor Třemošná HC Klatovy Příbram Příbram HC Tábor B TJ DDM Rokycany Příbram Příbram HC Strakonice HC Motor Č.Budějovice Příbram KLH Vajgar J. Hradec Příbram Příbram HC Tábor IHC Písek Příbram

10 10 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 Pokračování Starší žáci: Příbram TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí HC Milevsko 2010 Příbram Příbram HC Slavoj Č. Krumlov Příbram HC Domaţlice HC Plzeň 1929 Příbram Příbram HC Berounští Medvědi HC Meteor Třemošná Příbram Příbram HC Klatovy HC Tábor B Příbram Příbram TJ DDM Rokycany HCC Strakonice Příbram Příbram HC Motor Č. Budějovice 5.3. Příbram KLH Vajgar Jindřichův Hradec 6.3. HC Tábor Příbram Příbram IHC Písek TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí Příbram Příbram HC Milevsko HC Slavoj Český Krumlov Příbram Mladší dorost 6.9. HC Meteor Třemošná Příbram Příbram HC Stadion Litoměřice HC Energie Karlovy Vary B Příbram Příbram Piráti Chomutov B HC Kobra Praha Příbram Příbram HC Berounští Medvědi HC Děčín Příbram Piráti Chomutov C Příbram Příbram HK Kralupy n. Vltavou HC Hvězda Praha Příbram Příbram HC Junior Mělník Příbram HC Meteor Třemošná HC Stadion Litoměřice Příbram Příbram HC Karlovy Vary B Piráti Chomutov B Příbram Příbram HC Kobra Praha HC Berounští Medvědi Příbram Příbram HC Děčín Příbram Piráti Chomutov C HK Kralupy n.vltavou Příbram Příbram HC Hvězda Praha 3.1. HC Junior Mělník Příbram Starší dorost Příbram HC Krkonoše IHC Písek Příbram Příbram KLH Vajgar J.Hradec Příbram SKLH Ţďár n.sázavou Příbram HC Tábor SC Kolín Příbram HC Poděbrady Příbram HC Chrudim Příbram Příbram TJ HC Jablonec n.nisou HC Krkonoše Příbram Příbram IHC Písek KLH Vajgar J. Hradec Příbram

11 11 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 Pokračování Starší dorost Příbram SKLH Ţďár n.sázavou HC Tábor Příbram Příbram SC Kolín HC Poděbrady Příbram Příbram HC Chrudim TJ HC Jablonec n.nisou - Příbram Junioři Příbram HK Kralupy n.vltavou HC Děčín Příbram Příbram HC Rytíři Vlašim HC Junior Mělník Příbram Příbram TJ Slavoj V.Popovice Příbram HC Benátky n.jizerou SK Černošice Příbram Příbram HC Rakovník Spartak TOS Ţebrák Příbram Příbram TJ Slavoj Zbraslav SK Sršni Kutná Hora Příbram HK Kralupy n.vltavou Příbram Příbram HC Děčín HC Rytíři Vlašim Příbram Příbram HC Junior Mělník TJ Slavoj V. Popovice Příbram HC Benátky n. Jizerou Příbram Příbram SK Černošice HC Rakovník Příbram Příbram Spartak TOS Ţebrák TJ Slavoj Zbraslav Příbram Příbram SK Sršni Kutná Hora A tým Příbram HC Rytíři Vlašim HC Rakovník Příbram Příbram HC Poděbrady SK Černošice HC Příbram Příbram HC Benešov BK Mladá Boleslav Příbram Příbram HK Králův Dvůr HC Junior Mělník Příbram Příbram HCC Jesenice Příbram TJ Slavoj V.Popovice UHKUK Lev Slaný Příbram HC Rytíři Vlašim Příbram Příbram HC Rakovník HC Poděbrady Příbram Příbram SK Černošice HC Benešov Příbram 9.1. Příbram BK Mladá Boleslav HK Králův Dvůr Příbram Příbram HC Junior Mělník HC Jesenice Příbram 6.2. TJ Slavoj V.Popovice Příbram Příbram UHKUK Lev Slaný

12 12 Odehrané přátelské zápasy 1. třída - nehrálo se 2. třída HC Beroun : HC Příbram 20 : 6 Branky: Průběh utkání : Hráč utkání : celý tým Sirotek 2x, Lukšan, Majer, Šinágl, Tršo Přestoţe jsme ve svém 1. přípravném zápase v nové sezóně obdrţeli 37 branek, všichni bojovali aţ do úplného závěru. 3. třída HC Příbram A : KOBRA Praha A 7 : 9 Branky: Průběh utkání : Běhal 3, Vogeltanz 2, Jeník, Škrdlant Celkově vyrovnaný zápas, ve kterém měli naši kluci herní převahu a hodně šancí, ale golman soupeře předvedl výborné zákroky Branky: Průběh utkání : HC Příbram B : KOBRA Praha B 5 : 12 Studnička 2, Kettnerová, Klasna, Dörfl Ospalý začátek v 1. třetině zápasu poznamenal třígólový náskok KOBRY B, který kluci uţ nebyli schopni narovnat. Zbývající dvě třetiny byli hráči vyrovnaným soupeřem. 4. třída - nehrálo se mladší žáci HC Příbram : Spolek JH 8 : 2 Branky: Průběh utkání : Holub, Švancar 3x, Holeček,, Roţec, Rezek 2x 1. mistrovský zápas ukázal dobrou přípravu na sezonu. starší žáci HC Příbram : HC Benešov 1 : 11 Branky: Průběh utkání : 3:09 Rebljan Eduard Druhé přátelské utkání s Benešovem nedopadlo vůbec dobře. Soupeř vtrhnul do utkání střemhlav a jiţ v prvních dvou minutách jsme inkasovali 2 góly. Naše odezva na rychlý útok na sebe nenechala

13 13 Průběh utkání : Hodnocení trenéra : dlouho čekat a ve 3. minutě Eda Rebljan našel branku soupeře. Ta však byla za celý zápas jediná. Útok Benešova se zvyšoval a kluci jiţ od druhé třetiny do konce utkání inkasovali jeden gól za druhým, aniţ by se brankově prosadili. Bohuţel jsme oslabeni o klíčového hráče, který se den před utkáním zranil. Jenom doufejme, ţe do začátku LSŢ bude v pořádku. Během utkání jsme hráli 4x v oslabení, coţ soupeř hned ve třech případech vyuţil. Soupeř hrál bohuţel lepší hokej. Na týmu se také projevila únava z týdenního soustředění, coţ neomlouvá výkony některých hráčů. Výsledek utkání mluví za vše. mladší dorost Branky: Průběh utkání : Hodnocení trenéra : HC Meteor : HC Příbram 6 : 1 Třemošná 39:44 Flachs Josef Na úvodní utkání LMD zamířili kluci na led lídra loňské soutěţe. Celé utkání kluci s domácím týmem drţeli krok a první třetina byla vyrovnaná jak na šance, tak na střely, ale branku se v 8. minutě podařilo vstřelit pouze domácím. Druhou třetinu jiţ byl Meteor střelecky aktivnější, kdy toto v 18. min. zúročil druhou brankou. Ale 16 vteřin před koncem druhé třetiny příbramští zásluhou Flachsika korigovali stav na rozdíl jediné branky. Ve třetí třetině měli příbramští několik šancí, keré však neproměnili, a tak vyrovnané utkání rozhodl aţ samotný závěr tohoto zápasu, kdy nejprve v 10. min. domácí vstřelili třetí branku a za další 3 minuty branku čtvrtou. Kluci se nevzdali a dál bojovali, ale oproti 20ti členému třemošenskému týmu docházely síly a v poslední půlminutě utkání kluci ještě dvakrát inkasovali. Na utkání bylo dále zajímavé i to, ţe ačkoliv se hrálo tvrdě, ale čistě, nebyl za celé utkání vyloučen ţádný hráč, coţ od mladších ţáků nepamatuji. S domácím týmem, který je jedním z adeptů na celkové vítězství naší skupiny, stejně jako v loňském roce, kluci odehráli vyrovnané utkání, ve kterém rozhodl aţ samotný závěr. Hráč utkání : Dragoun V.; Erben J.; Flachs J.; Sirotek P.

14 14 starší dorost HC Příbram : HC Poděbrady 6 : 1 Branky: Hodnocení trenéra : 03:51 Dragoun Vojtěch (Bláha Milan), 21:38 Pinkas Štěpán (Švancar Matěj), 23:02 Dragoun Vojtěch (Švancar Matěj), 38:30 Pinkas Štěpán, 51:27 Kocík Petr (Kolda Martin), 57:44 Erben David (Pinkas Štěpán,Kocík Petr) S nováčkem v naší soutěţi jsme sice vyhráli, ale výkon nebyl úplně ideální, vlastně díky tomu, ţe pořád lepíme počet hráčů. Pozitivum je šest vstřelených branek, ale pořád ta spokojenost tam ještě není. Stále se sehráváme. Vítězství dobrý, ale pořád je do začátku soutěţe co zlepšovat. Určitě veliká pochvala patří golmanovi HC Příbram : Branky: Průběh utkání : Hodnocení trenéra : HC Hvězda Praha Placení příspěvků 2 : 7 41:13 Soukup Matěj (Kocík Petr), 51:32 Furch Tomáš (Pokorný Matěj,Kocík Petr) 1.tř (0:4), 2.tř (0:1), 3.tř (2:2), střely: 16 : 43 Vynikající soupeř. Kluci hráli ve dvanácti dvě třetiny dost zakřiknutě. Do třetí třetiny jsme nastoupili s větším odhodláním a bylo to znát, třetí třetinu odehráli na remízu. Připomínáme všem hráčům HC Příbram a jejich rodičům povinnost včas platit hráčské příspěvky. Příspěvek můţete uhradit v hotovosti v kanceláři HC, vedoucímu týmu či zasláním na účet: /0300, do zprávy pro příjemce, prosím, napište jméno a kategorii hráče. Do musí mít všichni hráči zaplacenou polovinu ročního příspěvku. Děkujeme!

15 15

16 16 Pozvánka na další mistrovský zápas A-týmu Zveme Vás na druhý domácí mistrovský zápas A-týmu v sezoně 2015/2016! Naši borci se na domácím ledě opět představí 26.září 2015 od 17,00. Přijďte klukům fandit a pomozte nám vytvořit parádní domácí atmosféru! Naším soupeřem bude tým z Poděbrad, se kterým jsme se v loňské sezoně potkali dvakrát a z obou střetnutí jsme vyšli vítězně! Těšíme se na viděnou na zimáku!!!! Soutěž o pračku Beko dle vlastního výběru!!! Ve spolupráci s naším generálním partnerem jsme pro Vás připravili soutěž o pračku Beko dle Vašeho výběru! Tipněte si co nepřesněji počet vstřelených a obdržených branek A-týmu HC Příbram za celou sezonu 2015/2016 (případně včetně play-off). V každém čísle našeho zpravodaje najdete kupon, jehož kompletním vyplněním se do soutěže přihlásíte. Kupon vyplňte, odtrhněte a vhoďte do označeného boxu umístěného po celou dobu trvání mistrovského zápasu A-týmu v bufetu na ochozu. Vaše tipy nám můžete dávat do uzávěrky soutěže, která je Po skončení sezony vaše tipy vyhodnotíme a nejlépe tipující obdrží od našeho generálního partnera - společnosti Beko pračku dle vlastního výběru! V případě dvou shodných tipů na počet vstřelených branek A-týmu, rozhodne o výherci přesnější tip na počet obdržených branek. Kompletní podmínky a pravidla soutěže najdete v nejbližších dnech na webu Kupony, které nebudou kompletně vyplněné bohužel nemůžeme považovat za platné. Pozn.: Vyplněním soutěţního kuponu dáváte svůj souhlas s pouţitím osobních údajů. Vyplněním elektronické adresy dáváte svůj souhlas spolku HC Příbram pro zasílání novinek, newsletterů, pozvánek na zápasy či dalších informačních materiálů. HC Příbram, spolek prohlašuje, ţe Vámi uvedené údaje nepředá ţádné třetí straně. Tipovací soutěž Jméno a příjmení: Rok narození: Vstřelené branky A-týmu: Obdržené branky A-týmu:

17 17

18 18 ALEA pro HC Příbram Váţení, rádi bychom Vám touto cestou představili kolekci týmového oblečení HC Příbram. Toto oblečení jste mohli spatřit na slavnostním zahájení sezony 2015/2016. V kolekci jsme se museli vypořádat s poţadavky, které přišly od rodičů, vedoucích týmů i samotných hráčů. Chtěli jsme na základě těchto poţadavků sjednotit oblečení průřezem všech kategorií od nejmenších dětí aţ po dospělé, ale také garantovat stejnou kolekci oblečení minimálně po dobu 5 let. Cílem tohoto počinu zároveň bylo, aby rodiče nemuseli kupovat celou kolekci oblečení kaţdý rok, ale mohli dokupovat jen to, z čeho děti vyrostou, a oblečení, které nebude poškozeno, mohli dále prodat do niţších kategorií. I z tohoto důvodu jsme brali ohled na kvalitu materiálů a provedení u celé kolekce. Zakoupení této kolekce není povinností, nýbrţ naší další nabídkou a snahou posílení týmového ducha a soudrţnosti v rámci HC Příbram. Kolekce oblečení by měla působit radost z toho, ţe hráči budou vypadat jednotně, a to i při přechodu do jiných věkových kategorií, kde se prolíná více ročníků. V kolekci naleznete rozcvičovací šortky, funkční triko s krátkým rukávem v zelené i černé barvě, teplákovou soupravu tréninkovou, teplákovou soupravu reprezentační, baseballovou bundu a teplou bundu. Oblečení je jistě i dobrým tipem na vánoční dárek pro vaše ratolesti. S hrdostí můţeme dodat, ţe oblečení je vyrobeno společností ALEA a některé vzory a materiály jsou zapůjčeny z kolekce českého tenisového reprezentanta Radka Štěpánka. Více informací o týmovém oblečení HC Příbram od společnosti ALEA obdrţíte od vedoucích týmů. Pro lepší přehlednost připravujeme velikostní tabulky a vystavení vzorků v kanceláři HC Příbram. Marketingová sekce HC Příbram Nová otevírací doba kanceláře HC Příbram Pondělí 13:00 17:00 Úterý 12:00 16:00 Středa 13:00 18:00 Čtvrtek 13:00 16:00 Pátek 13:00 16:00 kontakt p.bučilová: tel.:

19 19

20 20

Slovo presidenta HC Příbram

Slovo presidenta HC Příbram Slovo presidenta HC Příbram Váţení hokejisté, rodiče, trenéři, partneři a přátelé příbramského ledního hokeje, Dovolte, abych vyuţil příleţitosti vydání našeho nového informačního bulletinu, seznámil Vás

Více

Slovo člena správní rady HC Příbram

Slovo člena správní rady HC Příbram 1 2 3 Slovo člena správní rady HC Příbram Váţení příznivci HC Příbram, Po delší době mám moţnost se s vámi podělit o své postřehy a dojmy z právě vrcholící sezóny. Určitě jste všichni zaznamenali postup

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram 1 2 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Vážení přátelé příbramského hokeje, rád bych vás opět po letní přestávce seznámil s novinkami a aktuálními i plánovanými marketingovými aktivitami našeho

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Úvodní slovo prezidenta klubu

Úvodní slovo prezidenta klubu 2 3 Váţení přátelé příbramského hokeje, Úvodní slovo prezidenta klubu s posledním vydáním našeho informačního bulletinu je mou milou povinností zhodnotit končící sezónu 2014/2015. Nemůţu začít jinak, neţ

Více

KRAJSKÁ LIGA MUŽU KLM

KRAJSKÁ LIGA MUŽU KLM Startuje: Systém soutěže: Postup: KRAJSKÁ LIGA MUŽU KLM 12 družstev družstva hrají dvoukolově, každý s každým celkem 22 kol. Bude použit tříbodový systém, tj. za vítězství v základní hrací době 3 body,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8 1 leš Valenta získal zlatou na OH 2002 ve sportu akrobatické lyžování hokej skoky na lyžích 2 mistr Evropy z roku 1976 ntonín Panenka byl hokejista florbalista fotbalista 3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

TJ SC Kolín : HC Děčín = 0 : 2 (0 : 1, 0 : 0, 0 : 1) Hockey Club Tábor : TJ SC Kolín = 3 : 4 (1 : 0, 1 : 2, 1 : 1) po sam.

TJ SC Kolín : HC Děčín = 0 : 2 (0 : 1, 0 : 0, 0 : 1) Hockey Club Tábor : TJ SC Kolín = 3 : 4 (1 : 0, 1 : 2, 1 : 1) po sam. Historický název SC Kolín lze možná odvodit od skutečnosti, že v minulosti tento klub sdružoval dva oddíly: krasobruslení a ledního hokeje. Krasobruslení dnes již v klubu neexistuje. Kronikář si však pamatuje,

Více

Obsah Prezentace HC Děčín

Obsah Prezentace HC Děčín Obsah Prezentace HC Děčín pohled do historie 3 Děčínský hokej 3 Umístění ve II.NHL 6 Kategorie 7 Mládežnický hokej 8 strategie klubu 9 organizační struktura 10 Rozdělení činnosti 10 HC Děčín, občanské

Více

PLZEŇ 29. - 31.1.2013

PLZEŇ 29. - 31.1.2013 PLZEŇ 29. - 31.1.2013 KCTM Vysočina ročník 1998 Mistrovství České republiky krajů 2013 Termín: 29. - 31. ledna 2013 Místo: Plzeň - Košutka, Kooperativa Aréna Pořadatel: ČSLH ve spolupráci s Sport Bohemia,

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC GEUS OKNA KLADNO

extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC GEUS OKNA KLADNO 0 2 extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC GEUS OKNA KLADNO 47. kolo základní části, neděle 1. února 2009 2458. zápas Pardubic v československé a české hokejové lize 215. vzájemný zápas PŘEDZÁPASOVÉ

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Prezentace HC Děčín. pohled do historie 3 Děčínský hokej 3

Prezentace HC Děčín. pohled do historie 3 Děčínský hokej 3 HC Děčín Obsah Prezentace HC Děčín pohled do historie 3 Děčínský hokej 3 Umístění ve II.NHL 5 Kategorie 6 Mládežnický hokej 7 strategie klubu 8 organizační struktura 9 Rozdělení činnosti 9 HC Děčín, občanské

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Kalendář akcí sezóny 2014/2015

Kalendář akcí sezóny 2014/2015 Jak a kdy začínáme sezónu 2014/2015 Kdy? Co? Pozn: Nábor a začátek tréninků mládeže středa 3.9.2014 Oddíl: Začátek tréninků dospělých pátek 5.9.2014 ČP: Utkání ČP mužů ve Světlé n. S. pá/so/ne cca 13.9.

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Jílovský fotbalový zpravodaj

Jílovský fotbalový zpravodaj Jílovský fotbalový zpravodaj 1/2012 Děkujeme všem sponzorům!! Soupeř A Týmu SK Spartak Příbram! Příloha - Rozlosování podzim 2012 Sponzor dnešního utkání je Pivnice Hřiště. Vítá nás nová sezóna!! Dovolte

Více

Adam Svoboda. František Kaberle. Ondřej Kratěna. Radek Duda. Pavel Mrňa. brankář levá HC Eaton Pardubice. obránce levá. útočník levá HC Sparta Praha

Adam Svoboda. František Kaberle. Ondřej Kratěna. Radek Duda. Pavel Mrňa. brankář levá HC Eaton Pardubice. obránce levá. útočník levá HC Sparta Praha 2011 2012 narozen 26. 1. 1978 výška 177 cm váha 88 kg Adam Svoboda brankář HC Eaton Pardubice narozen 8. 11. 1973 výška 183 cm váha 86 kg František Kaberle obránce HC Eaton Pardubice narozen 21. 4. 1977

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Soutěžní ročník 2014/2015

Soutěžní ročník 2014/2015 Ročník 10. číslo 24. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2014/2015 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz Delegace rozhodčích na toto utkání mužů: Hlavní rozhodčí:

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Tým Fotbálek děti (2014-6)

Tým Fotbálek děti (2014-6) Tým Fotbálek děti (2014-6) Obec JINOČANY TJ SOKOL JINOČANY Založení spolku Připravil : (Milan Lžičař, trenéři fotbálku děti ) Předseda : (Milan Lžičař) Místopředseda : (Milan Majer, Michal Franěk) 4-9

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

I.Liga ČR 2014/2015 základní část

I.Liga ČR 2014/2015 základní část I.Liga ČR 2014/2015 základní část 1. kolo 08. 09. 2014 pondělí 1001. SK Kadaň : Piráti Chomutov... :... 1002. SK HC Baník Most : Rytíři Kladno... :... 1003. HC Benátky nad Jizerou : Hokej Šumperk 2003...

Více

MMČR v ledním hokeji 2010

MMČR v ledním hokeji 2010 STATISTIKA MMČR v ledním hokeji 2010 kategorie 8. tříd sk. B - F. Kučery po prvním hracím dnu 28. 31. 3. 2010 ICE Arena Letňany, Tesla Arena Praha 1. MMČR 8. tříd sk. F.Kučery - TABULKA U V VP PP P Skore

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov ~ 1 ~ Divize Západ Sokolov Klášterec n/o Děčín Bílina Řisuty Klatovy Divize Střed Jablonec Vrchlabí Trutnov Kolín Nymburk Kobra Praha Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov Divize

Více

extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC SLAVIA PRAHA

extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC SLAVIA PRAHA 0 2 extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC SLAVIA PRAHA 28. kolo základní části, neděle 30. listopadu 2008 2439. zápas Pardubic v československé a české hokejové lize 70. vzájemný zápas PŘEDZÁPASOVÉ

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Článek 1. 1.1. Právo k získání statutu hokejových akademií mají pouze kluby působící na území České republiky a splňují současně všechny tyto

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY SOBOTA 9. LISTOPADU TENTO PROGRAM JE SLOSOVATELNÝ SOUPEŘ TJ Sokol Jinočany Okres Praha západ - III. třída skupina B CHCETE VĚDĚT KDY JE PŘÍŠTÍ ZÁPAS, PŘEČÍST SI HODNOCENÍ TRENÉRA

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818 S.K. P.E.M.A. Opava Vše co potřebujete o našem klubu vědět, co vám spolupráce s námi může přinést Sportovní klub p.e.m.a. OPAVA Úvod: Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Utkání Zlonice - Mladá Boleslav B oboustranně kontumováno 0:5, protože se oba oddíly nedokázaly domluvit na termínu.

Utkání Zlonice - Mladá Boleslav B oboustranně kontumováno 0:5, protože se oba oddíly nedokázaly domluvit na termínu. 2009/2010 STŘEDOČESKÝ KRAJ 1 TJ HC Rakovník 22 14 4 2 2 114:69 52 ❷ 2 UHK Lev Slaný 22 15 1 2 4 114:64 49 ❶ 3 BK Mladá Boleslav B 22 14 1 0 7 96:84 44 ❸ 4 HC Slavoj Velké Popovice 22 12 2 1 7 118:78 41

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS P edstavení klubu Vážení zástupci obchodních společností, hokejbalový klub Svítkov Stars si Vás dovoluje oslovit s reklamní nabídkou na podporu našeho oddílu.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

IVO RIEDL Pojišťovací a finanční poradenství Finanční produkty: - Penzijní připojištění - Stavební spoření - Hypoteční úvěry

IVO RIEDL Pojišťovací a finanční poradenství Finanční produkty: - Penzijní připojištění - Stavební spoření - Hypoteční úvěry www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz J.P. Plast, s.r.o. Svatoborská 988; 697 01 Kyjov Tel: +420 518 698 111 Fax: +420 518 698 110 e-mail: jp-plast@jp-plast.cz www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz TJ SOKOL BOHUSLAVICE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Předpřípravka : Vyhodnocení podzimní části roku 2012.

Předpřípravka : Vyhodnocení podzimní části roku 2012. Podzimní část sezóny je za name, a tak přinášíme krátké zhodnocení uplynulého období Předpřípravka : Vyhodnocení podzimní části roku 2012. Podzimní část sezóny je za námi, a tak přinášíme krátké zhodnocení

Více

L I M I T O VA NÁ E D I C E H O D I N E K F E S T I NA HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

L I M I T O VA NÁ E D I C E H O D I N E K F E S T I NA HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE L I M I T O VA NÁ E D I C E H O D I N E K F E S T I NA HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE Festina, jako dlouholetý partner hokejového klubu HC ČSOB POJIŠŤOVNA, vydává při příležitosti získání získáni mistrovského

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více