Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram"

Transkript

1 1

2 2

3 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Váţení přátelé příbramského hokeje, dovolte mi Vás přivítat v nové sezóně našeho hokejového klubu. Na úvod bych si dovolil zhodnotit mimosportovní výsledky sezóny minulé tak, jak si předsevzala, nová Správní rada stabilizovala klub po finanční i organizační stránce, čehoţ výsledkem je pozitivní hospodaření našeho spolku v sezóně 2014/2015. Zároveň klub velmi zaktivovala v oblasti marketingové, a to ať jiţ účastí v různých náborových akcích anebo vytvořením sponzorského manuálu, který je velmi chválen a pomáhá nám získat nové sponzory. Tím se jiţ dostávám k sezóně nové. Tu začínáme nejenom s větším počtem hráčů, zejména v náboru a mladších ročnících, ale i s obnoveným muţstvem juniorů. To vše je moţné nejenom díky pokračující podpoře města, ale i díky našim stávajícím a novým sponzorům. Zejména je třeba jmenovat společnost Beko, která se stala novým generálním partnerem klubu a podpořila nás významnou částkou, která bohuţel ale jen nahrazuje výpadek peněz z města. Rád bych zde vyzdvihl hlavního představitele Beka pana Romana Kantora, který se velmi aktivně zapojil do fungování klubu, účastní se jednání vedení klubu a pomohl mimo jiné zajistit i další partnery. Ještě jednou bych touto formou rád poděkoval i městu Příbram a její organizaci Sportovní zařízení města Příbrami za realizaci nových ledových ploch a mantinelů. Pevně věřím, ţe se na nich našim hráčům bude výborně hrát a budou dosahovat těch nejlepších sportovních výsledků. Nové vedení klubu zahájilo otevřenou komunikaci s městem a všichni pevně věříme, ţe tato aktivita a komunikace prohloubí naši spolupráci a přinese další podporu pro fungování hokejového klubu, ale i potřebné investice do našeho zimního stadionu, resp. stadionů. Díky naší obsáhlé marketingové aktivitě jsme získali řadu nových partnerů, coţ podpoří samostatné fungování a finanční stabilitu klubu, přestoţe prozatím nezůstávají peníze na nové rozvojové projekty. Všem, kteří se o tyto partnery zaslouţili, a partnerům samotným patří obrovský dík za pomoc při finančním zajištění této sezóny, kterou chceme opět zakončit alespoň vyrovnaným hospodařením. Nové plochy zároveň umoţnily výlep reklam na mantinely v obou halách a ve velké hale dokonce i polepy na led, coţ dále zatraktivnilo prostředí, ve kterém se naše utkání odehrávají, a třeba přiláká i nějaká další muţstva pro hokejové kempy nebo přátelská utkání. Takţe nyní nezbývá neţ popřát všem skvělé záţitky z hokejových utkání v našich opravených a vylepšených prostorách a doufat, ţe tato sezóna bude zase o krůček (nebo o celý skok?) lepší neţ ta předchozí. Sportu zdar a příbramskému hokeji zvlášť! Petr Vinš, finanční ředitel, HC Příbram

4 4 Novinky z A-týmu Tým Ačka vstupuje do sezóny s novou trenérskou dvojicí Petr Hlinka, Michal Šimůnek. Oba jsou dlouholetými zkušenými trenéry mládeţe v našem klubu a toto je jejich první štace u týmu dospělých. S naprostou většinou členů současného týmu se tito trenéři potkali v mládeţnických kategoriích, proto se nedá říct, ţe by šli do neznámého prostředí. Přichází s novým elánem a věřme, ţe se ho podaří přenést i na hráče. Několik změn se událo i v hráčském kádru. V brankářském tandemu nahradí Jirku Kořínka, jenţ tým opustil, Matěj Škuta, který bude krýt záda tradiční opoře Kimu Vávrovi, Matěj naposledy působil v mládeţnických celcích IHC Písek a uţ loni s týmem trénoval. Nyní se vedení povedlo domluvit i jeho hostování v HC Příbram. Kvalitu do obrany by měl přinést Martin Šír, hráč se zkušenostmi z dorostenecké a juniorské extraligy v týmu Bílí Tygři Liberec. Místo v sestavě se po dvouleté pauze pokouší získat Michal Grín. Naopak nejistá situace je kolem posily ze závěru loňské sezóny Martina Poustky, který zatím nestíhá z pracovních důvodů tréninky týmu. V útoku letos neuvidíme několikaletého tradičního člena týmu, Tomáše Jobka, který hostuje v celku Černošic. Lídr loňského týmového kanadského bodování Ondřej Mácha s muţstvem zatím pouze trénuje, ale všichni doufáme v jeho důleţitou pomoc v těţkých zápasech. Hráči juniorského věku, kteří s týmem loni trénovali, se po vytvoření juniorky přesunuli zpět do své věkové kategorie. Výjimkou je pouze Petr Svoboda, ten bude působit v obou týmech. Po roční pauze zaviněné zraněním se vrací Tomáš Hlaváč, o místo v základní sestavě bojují Viktor Křivonoska a Pavel Tobolič. Letos byla sehrána pouze 3 přátelská utkání. Na domácím ledě jsme na úvod zcela jasně přehráli HC Strakonice výsledkem 6:2. O branky se postarali 2x Polák, Křivonoska, Matouš, Císař, Svoboda. Původně plánovaný zápas s týmem Letňan byl soupeřem zrušen, a tak jsme v dalším domácím střetnutí hostili tým HC Radomyšl. Radomyšl je tým sloţený převáţně z hráčů IHC Písek, kteří v loňském roce vybojovali postup do 2. ligy, ale vyšší soutěţ z různých důvodů hrát nechtěli. I v tomto zápase náš tým obstál a vyhrál po boji 4:2, kdyţ se trefili postupně Šmejkal, Křivonoska, Anděl a Hlaváč. Generálku před startem soutěţe jsme absolvovali na ledě Strakonic. Tým oslabený o 7 hráčů a doplněný 6 hráči juniorky sice prohrál 4:3, ale výsledek se vzhledem ke skladbě týmu rozhodně nedá povaţovat za špatný. O branky se postarali 2x Anděl a Hlaváč. Dá se říci, ţe tým oproti loňskému roku oslabil, proto ambice bude těţké odhadovat. Základ je pokusit se hrát hokej, ze kterého by měli hráči radost, a dalo se na něj koukat. Cílem bude bojovat o kaţdý bod zápas od zápasu a vybojovat si místo v play-off. Vzhledem k vyrovnanosti týmů to nebude nic lehkého, ale všichni věří, ţe se tento hlavní cíl povede naplnit. Výsledky v přípravě: HC Příbram- HC Strakonice 6:2 (3:1, 0:0, 3:1) HC Příbram- HC Radomyšl 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) HC Strakonice- HC Příbram 4:3 (1:0, 3:0, 1:3)

5 5 Rozhovor s trenérem A týmu Petrem Hlinkou Před úvodním zápasem sezóny jsme vyzpovídali lodivoda HC Příbram, Petra Hlinku. Petře, k trénování se vracíš po několikaleté pauze, jak dlouho jsi vlastně netrénoval a čím to, že tak dlouhá pauza? Netrénoval jsem 4 roky. Neměl jsem čas na trénování, jak z pracovních důvodů, tak proto ţe jsem sám hrál hobby ligu a snaţil se sledovat utkání svého syna. Kdy proběhla první jednání o tvém angažmá u A-týmu HC Příbram, bylo to po sezóně, nebo již ke konci minulé sezóny? Bylo to těžké rozhodování, zda tým převzít, či nepřevzít? První jednání proběhlo po sezoně. Nebylo to pro mě těţké rozhodování. Tým vedeš společně s Michalem Šimůnkem, se kterým jsi působil i u mládeže. Nyní jste se dali dohromady automaticky, nebo vás dalo dohromady vedení? Pokud jsem měl trénovat A- tým, napadla mě automaticky spolupráce s Michalem Šimůnkem. V týmu působí i tvůj syn Petr, je to obtížné vést vlastního syna v týmu dospělých? Trénovat vlastního syna v týmu dospělých je pro mě jednoduší, neţ kdyţ jsem ho trénoval v mládeţnickém týmu. Pro něho je to asi horší. Jsi spokojený s dosavadním průběhem přípravy na sezónu? Já nejsem spokojený nikdy. To se vše teprve ukáţe. Znáš kvalitu soutěže? Kdo bude patřit k favoritům letošního ročníku? Kvalitu soutěţe znám. Myslím, ţe je tu osm vyrovnaných týmů. Jaké jsou ambice týmu v letošní sezóně? Určitě postup do play-off a hrát tak, aby byli hokejoví fanoušci spokojení. Zimní stadion prošel celkem významnou rekonstrukcí. Jak se ti stadion líbí a myslíš, že zúžení hřiště bude spíše výhoda, nebo nevýhoda? Rekonstrukce stadionu se mi líbí a věřím, ţe to výhoda bude. Zúčastnil jsi se slavnostního zahájení sezóny HC Příbram, jak se ti tento nápad, kdy se na ledě sešly všechny věkové kategorie, líbil? Zahájení sezony HC Příbram jsem se zúčastnil a líbilo se mi nadšení malých hokejistů a jejich rodičů. Na závěr ještě, kde pracuješ a jak zvládáš skloubit zaměstnání s hokejem? Pracuji v autoservisu v Praze a zároveň zastávám funkci starosty obce. Časově hokej s prací skloubit lze, ale bohuţel na úkor času stráveného s rodinou.

6 6 číslo příjmení jméno Sestava HC Beko Příbram A přezdívka rok narození pozice držení hole 2 Vávra Kim Kim 1985 brankář levá 1 Škuta Matěj Škuťák 1994 brankář levá Fliegr Tomáš Fligi 1990 obránce levá 3 Matouš Michal Maty 1978 obránce levá 7 Šlemenda Petr Šléma 1986 obránce levá 9 Chudý Jan Chuďas 1989 obránce levá 6 Šír Martin Šírák 1994 Obránce levá 5 Tylich Hynek Hynek 1982 obránce pravá 8 Hlinka Petr Hlína 1991 obránce levá Grín Michal Gríňas 1982 obránce levá 14 Grubner Jan Gruba 1994 obránce levá 4 Křivonoska Viktor Křivák 1992 útočník levá 11 Mikeska Ondřej Miky 1971 útočník pravá 21 Kadič Jakub Káďa 1988 útočník levá 17 Hlaváč Tomáš Hlavy 1991 útočník levá 13 Tobolič Pavel Tobo 1991 útočník levá 20 Hrala Martin Hralos 1987 útočník pravá 15 Pejsar Ondřej Pejsek 1984 útočník levá 10 Flieger Lukáš Fligi 1985 útočník levá 18 Peterka Jakub Pety 1985 útočník pravá 12 Polák Miroslav Poli 1991 útočník levá 19 Šmejkal David Šmejky 1993 útočník pravá 22 Císař Zdeněk Císi 1993 útočník levá 16 Svoboda Petr Máňa 1996 útočník pravá Hlinka Petr trenér Šimůnek Michal trenér Matějka Dušan 1982 vedoucí muţstva

7 7 Sestava HC Rytíři Vlašim číslo Jméno post Datum narození Držení hole 35 Holánek Michal brankář P - Kolanda Michal brankář L 3 Král Martin brankář L - Beránek Jiří obránce L - Holada Ladislav obránce L 28 Horálek Tomáš obránce P 11 Jerman Luděk obránce L - Kakos Michal obránce P 22 Kotýnek Martin obránce P 15 Martínek Tomáš obránce L 33 Müller David obránce L 10 Vondráček Tomáš útočník L 12 Výborný Dominik obránce P 26 Burda Zdeněk útočník L 29 Cerk Ondřej útočník P 32 Čanda Michal útočník L 30 Fedoročko Ondřej útočník L 27 Herwig Adam útočník P 21 Jaeger Jan útočník L 19 Kakos Martin útočník L 25 Kočí Marek útočník L - Kočí Tadeáš útočník L 23 Kucharčík David útočník P 24 Kucharčík Vít útočník L 18 Matějka Martin C útočník P 16 Röschel Daniel útočník L 17 Slabý Martin A útočník L 14 Slanina Jan útočník L

8 8 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 II. třída HC Buldoci Neratovice Příbram, SC Kolín A+B HC Beroun Příbram, HC Benešov, HC Benátky n.jizerou HC Rytíři Vlašim Příbram, SK Černošice A+B Příbram HC Rakovník, HC Buldoci Neratovice, HC Benátky n.jizerou SK Sršni K. Hora A+B Příbram, TJ TOS Ţebrák Příbram HC Rytíři Vlašim, HK Kralupy A+B III. třída Příbram A+B, HC Benátky n.jizerou A+B, HC Benešov, TJ Slavoj V.Popovice HK Kralupy A+B Příbram A+B, TJ TOS Ţebrák, TJ Slavoj V.Popovice BK Ml.Boleslav A+B Příbram A+B, TJ Slavoj V.Popovice, HC Rytíři Vlašim BK Ml.Boleslav A+B Příbram A+B, TJ Stadion Nymburk A+B Příbram A+B HC Poděbrady, HC Junior Mělník A+B,HC Buldoci Neratovice A+B, TJ Stadion Nymburk A+B SK Černošice A+B Příbram A+B, HK Kralupy A+B Příbram A+B HC Benešov, SC Kolín A+B, HC Rytíři Vlašim HC Benátky n.jizerou A+B Příbram A+B, TJ Slavoj V.Popovice, HC Rytíři Vlašim IV. třída PZ Kladno A+B Příbram, HC Benešov A+B, TJ Slavoj V. Popovice Příbram TJ Slavoj V. Popovice, HC Kladno A+B, HC Rytíři Vlašim A+B TJ Slavoj V.Popovice Příbram, SK Černošice A+B, HC Poděbrady A+B PZ Kladno A+B Příbram, HC Kladno A+B, TJ Slavoj V.Popovice Příbram SC Kolín A+B, HC Kladno A+B, TJ Slavoj V. Popovice TJ Slavoj V.Popovice Příbram, SC Kolín A+B, HC Kladno A+B HC Beroun.Medvědi Příbram, HC Poděbrady A+B, HC Rakovník, TJ Slavoj V.Popovice Příbram TJ Slavoj V.Popovice, HC Rytíři Vlašim A+B, HC Beroun.Medvědi, HC Rakovník 9.1. Příbram SK Černošice Příbram HC Rytíři Vlašim HC Rakovník Příbram Příbram HC Podblanicko

9 9 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 Pokračování IV.Třída: 6.2. HC Beroun.Medvědi Příbram Příbram HC Rakovník SK Černošice Příbram 5.3. HC Podblanicko Příbram HC Rytíři Vlašim Příbram Příbram HC Beroun.Medvědi Mladší žáci 6.9. Příbram - LH Jindřichův Hradec HC Domaţlice Příbram Příbram HC Plzeň HC Berounští Medvědi Příbram Příbram HC Meteor Třemošná HC Klatovy Příbram Příbram HC Tábor B TJ DDM Rokycany Příbram Příbram HC Strakonice HC Motor Č.Budějovice Příbram Příbram HC Vimperk ML KLH Vajgar J. Hradec Příbram Příbram HC Tábor IHC Písek Příbram Příbram TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí HC Milevsko 2010 Příbram Příbram HC Slavoj Č. Krumlov TJ Hluboká n.vlt. ML Příbram Spolek LH Jindřichův Hradec ML Příbram Příbram HC Domaţlice H Plzeň 1929 Příbram Příbram HC Berounští Medvědi HC Meteor Třemošná Příbram Příbram HC Klatovy HC Tábor B Příbram Příbram TJ DDM Rokycany HCC Strakonice Příbram Příbram HC Motor Č. Budějovice HC Vimperk ML Příbram 5.3. Příbram KLH Vajgar Jindřichův Hradec 6.3. HC Tábor Příbram Příbram IHC Písek TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí Příbram Příbram HC Milevsko HC Slavoj Český Krumlov Příbram Příbram TJ Hluboká n. Vltavou ML Starší žáci HC Domaţlice Příbram Příbram HC Plzeň HC Berounští Medvědi Příbram Příbram HC Meteor Třemošná HC Klatovy Příbram Příbram HC Tábor B TJ DDM Rokycany Příbram Příbram HC Strakonice HC Motor Č.Budějovice Příbram KLH Vajgar J. Hradec Příbram Příbram HC Tábor IHC Písek Příbram

10 10 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 Pokračování Starší žáci: Příbram TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí HC Milevsko 2010 Příbram Příbram HC Slavoj Č. Krumlov Příbram HC Domaţlice HC Plzeň 1929 Příbram Příbram HC Berounští Medvědi HC Meteor Třemošná Příbram Příbram HC Klatovy HC Tábor B Příbram Příbram TJ DDM Rokycany HCC Strakonice Příbram Příbram HC Motor Č. Budějovice 5.3. Příbram KLH Vajgar Jindřichův Hradec 6.3. HC Tábor Příbram Příbram IHC Písek TJ Lokomotiva Veselí n.luţnicí Příbram Příbram HC Milevsko HC Slavoj Český Krumlov Příbram Mladší dorost 6.9. HC Meteor Třemošná Příbram Příbram HC Stadion Litoměřice HC Energie Karlovy Vary B Příbram Příbram Piráti Chomutov B HC Kobra Praha Příbram Příbram HC Berounští Medvědi HC Děčín Příbram Piráti Chomutov C Příbram Příbram HK Kralupy n. Vltavou HC Hvězda Praha Příbram Příbram HC Junior Mělník Příbram HC Meteor Třemošná HC Stadion Litoměřice Příbram Příbram HC Karlovy Vary B Piráti Chomutov B Příbram Příbram HC Kobra Praha HC Berounští Medvědi Příbram Příbram HC Děčín Příbram Piráti Chomutov C HK Kralupy n.vltavou Příbram Příbram HC Hvězda Praha 3.1. HC Junior Mělník Příbram Starší dorost Příbram HC Krkonoše IHC Písek Příbram Příbram KLH Vajgar J.Hradec Příbram SKLH Ţďár n.sázavou Příbram HC Tábor SC Kolín Příbram HC Poděbrady Příbram HC Chrudim Příbram Příbram TJ HC Jablonec n.nisou HC Krkonoše Příbram Příbram IHC Písek KLH Vajgar J. Hradec Příbram

11 11 Rozlosování jednotlivých soutěží sezona 2015/2016 Pokračování Starší dorost Příbram SKLH Ţďár n.sázavou HC Tábor Příbram Příbram SC Kolín HC Poděbrady Příbram Příbram HC Chrudim TJ HC Jablonec n.nisou - Příbram Junioři Příbram HK Kralupy n.vltavou HC Děčín Příbram Příbram HC Rytíři Vlašim HC Junior Mělník Příbram Příbram TJ Slavoj V.Popovice Příbram HC Benátky n.jizerou SK Černošice Příbram Příbram HC Rakovník Spartak TOS Ţebrák Příbram Příbram TJ Slavoj Zbraslav SK Sršni Kutná Hora Příbram HK Kralupy n.vltavou Příbram Příbram HC Děčín HC Rytíři Vlašim Příbram Příbram HC Junior Mělník TJ Slavoj V. Popovice Příbram HC Benátky n. Jizerou Příbram Příbram SK Černošice HC Rakovník Příbram Příbram Spartak TOS Ţebrák TJ Slavoj Zbraslav Příbram Příbram SK Sršni Kutná Hora A tým Příbram HC Rytíři Vlašim HC Rakovník Příbram Příbram HC Poděbrady SK Černošice HC Příbram Příbram HC Benešov BK Mladá Boleslav Příbram Příbram HK Králův Dvůr HC Junior Mělník Příbram Příbram HCC Jesenice Příbram TJ Slavoj V.Popovice UHKUK Lev Slaný Příbram HC Rytíři Vlašim Příbram Příbram HC Rakovník HC Poděbrady Příbram Příbram SK Černošice HC Benešov Příbram 9.1. Příbram BK Mladá Boleslav HK Králův Dvůr Příbram Příbram HC Junior Mělník HC Jesenice Příbram 6.2. TJ Slavoj V.Popovice Příbram Příbram UHKUK Lev Slaný

12 12 Odehrané přátelské zápasy 1. třída - nehrálo se 2. třída HC Beroun : HC Příbram 20 : 6 Branky: Průběh utkání : Hráč utkání : celý tým Sirotek 2x, Lukšan, Majer, Šinágl, Tršo Přestoţe jsme ve svém 1. přípravném zápase v nové sezóně obdrţeli 37 branek, všichni bojovali aţ do úplného závěru. 3. třída HC Příbram A : KOBRA Praha A 7 : 9 Branky: Průběh utkání : Běhal 3, Vogeltanz 2, Jeník, Škrdlant Celkově vyrovnaný zápas, ve kterém měli naši kluci herní převahu a hodně šancí, ale golman soupeře předvedl výborné zákroky Branky: Průběh utkání : HC Příbram B : KOBRA Praha B 5 : 12 Studnička 2, Kettnerová, Klasna, Dörfl Ospalý začátek v 1. třetině zápasu poznamenal třígólový náskok KOBRY B, který kluci uţ nebyli schopni narovnat. Zbývající dvě třetiny byli hráči vyrovnaným soupeřem. 4. třída - nehrálo se mladší žáci HC Příbram : Spolek JH 8 : 2 Branky: Průběh utkání : Holub, Švancar 3x, Holeček,, Roţec, Rezek 2x 1. mistrovský zápas ukázal dobrou přípravu na sezonu. starší žáci HC Příbram : HC Benešov 1 : 11 Branky: Průběh utkání : 3:09 Rebljan Eduard Druhé přátelské utkání s Benešovem nedopadlo vůbec dobře. Soupeř vtrhnul do utkání střemhlav a jiţ v prvních dvou minutách jsme inkasovali 2 góly. Naše odezva na rychlý útok na sebe nenechala

13 13 Průběh utkání : Hodnocení trenéra : dlouho čekat a ve 3. minutě Eda Rebljan našel branku soupeře. Ta však byla za celý zápas jediná. Útok Benešova se zvyšoval a kluci jiţ od druhé třetiny do konce utkání inkasovali jeden gól za druhým, aniţ by se brankově prosadili. Bohuţel jsme oslabeni o klíčového hráče, který se den před utkáním zranil. Jenom doufejme, ţe do začátku LSŢ bude v pořádku. Během utkání jsme hráli 4x v oslabení, coţ soupeř hned ve třech případech vyuţil. Soupeř hrál bohuţel lepší hokej. Na týmu se také projevila únava z týdenního soustředění, coţ neomlouvá výkony některých hráčů. Výsledek utkání mluví za vše. mladší dorost Branky: Průběh utkání : Hodnocení trenéra : HC Meteor : HC Příbram 6 : 1 Třemošná 39:44 Flachs Josef Na úvodní utkání LMD zamířili kluci na led lídra loňské soutěţe. Celé utkání kluci s domácím týmem drţeli krok a první třetina byla vyrovnaná jak na šance, tak na střely, ale branku se v 8. minutě podařilo vstřelit pouze domácím. Druhou třetinu jiţ byl Meteor střelecky aktivnější, kdy toto v 18. min. zúročil druhou brankou. Ale 16 vteřin před koncem druhé třetiny příbramští zásluhou Flachsika korigovali stav na rozdíl jediné branky. Ve třetí třetině měli příbramští několik šancí, keré však neproměnili, a tak vyrovnané utkání rozhodl aţ samotný závěr tohoto zápasu, kdy nejprve v 10. min. domácí vstřelili třetí branku a za další 3 minuty branku čtvrtou. Kluci se nevzdali a dál bojovali, ale oproti 20ti členému třemošenskému týmu docházely síly a v poslední půlminutě utkání kluci ještě dvakrát inkasovali. Na utkání bylo dále zajímavé i to, ţe ačkoliv se hrálo tvrdě, ale čistě, nebyl za celé utkání vyloučen ţádný hráč, coţ od mladších ţáků nepamatuji. S domácím týmem, který je jedním z adeptů na celkové vítězství naší skupiny, stejně jako v loňském roce, kluci odehráli vyrovnané utkání, ve kterém rozhodl aţ samotný závěr. Hráč utkání : Dragoun V.; Erben J.; Flachs J.; Sirotek P.

14 14 starší dorost HC Příbram : HC Poděbrady 6 : 1 Branky: Hodnocení trenéra : 03:51 Dragoun Vojtěch (Bláha Milan), 21:38 Pinkas Štěpán (Švancar Matěj), 23:02 Dragoun Vojtěch (Švancar Matěj), 38:30 Pinkas Štěpán, 51:27 Kocík Petr (Kolda Martin), 57:44 Erben David (Pinkas Štěpán,Kocík Petr) S nováčkem v naší soutěţi jsme sice vyhráli, ale výkon nebyl úplně ideální, vlastně díky tomu, ţe pořád lepíme počet hráčů. Pozitivum je šest vstřelených branek, ale pořád ta spokojenost tam ještě není. Stále se sehráváme. Vítězství dobrý, ale pořád je do začátku soutěţe co zlepšovat. Určitě veliká pochvala patří golmanovi HC Příbram : Branky: Průběh utkání : Hodnocení trenéra : HC Hvězda Praha Placení příspěvků 2 : 7 41:13 Soukup Matěj (Kocík Petr), 51:32 Furch Tomáš (Pokorný Matěj,Kocík Petr) 1.tř (0:4), 2.tř (0:1), 3.tř (2:2), střely: 16 : 43 Vynikající soupeř. Kluci hráli ve dvanácti dvě třetiny dost zakřiknutě. Do třetí třetiny jsme nastoupili s větším odhodláním a bylo to znát, třetí třetinu odehráli na remízu. Připomínáme všem hráčům HC Příbram a jejich rodičům povinnost včas platit hráčské příspěvky. Příspěvek můţete uhradit v hotovosti v kanceláři HC, vedoucímu týmu či zasláním na účet: /0300, do zprávy pro příjemce, prosím, napište jméno a kategorii hráče. Do musí mít všichni hráči zaplacenou polovinu ročního příspěvku. Děkujeme!

15 15

16 16 Pozvánka na další mistrovský zápas A-týmu Zveme Vás na druhý domácí mistrovský zápas A-týmu v sezoně 2015/2016! Naši borci se na domácím ledě opět představí 26.září 2015 od 17,00. Přijďte klukům fandit a pomozte nám vytvořit parádní domácí atmosféru! Naším soupeřem bude tým z Poděbrad, se kterým jsme se v loňské sezoně potkali dvakrát a z obou střetnutí jsme vyšli vítězně! Těšíme se na viděnou na zimáku!!!! Soutěž o pračku Beko dle vlastního výběru!!! Ve spolupráci s naším generálním partnerem jsme pro Vás připravili soutěž o pračku Beko dle Vašeho výběru! Tipněte si co nepřesněji počet vstřelených a obdržených branek A-týmu HC Příbram za celou sezonu 2015/2016 (případně včetně play-off). V každém čísle našeho zpravodaje najdete kupon, jehož kompletním vyplněním se do soutěže přihlásíte. Kupon vyplňte, odtrhněte a vhoďte do označeného boxu umístěného po celou dobu trvání mistrovského zápasu A-týmu v bufetu na ochozu. Vaše tipy nám můžete dávat do uzávěrky soutěže, která je Po skončení sezony vaše tipy vyhodnotíme a nejlépe tipující obdrží od našeho generálního partnera - společnosti Beko pračku dle vlastního výběru! V případě dvou shodných tipů na počet vstřelených branek A-týmu, rozhodne o výherci přesnější tip na počet obdržených branek. Kompletní podmínky a pravidla soutěže najdete v nejbližších dnech na webu Kupony, které nebudou kompletně vyplněné bohužel nemůžeme považovat za platné. Pozn.: Vyplněním soutěţního kuponu dáváte svůj souhlas s pouţitím osobních údajů. Vyplněním elektronické adresy dáváte svůj souhlas spolku HC Příbram pro zasílání novinek, newsletterů, pozvánek na zápasy či dalších informačních materiálů. HC Příbram, spolek prohlašuje, ţe Vámi uvedené údaje nepředá ţádné třetí straně. Tipovací soutěž Jméno a příjmení: Rok narození: Vstřelené branky A-týmu: Obdržené branky A-týmu:

17 17

18 18 ALEA pro HC Příbram Váţení, rádi bychom Vám touto cestou představili kolekci týmového oblečení HC Příbram. Toto oblečení jste mohli spatřit na slavnostním zahájení sezony 2015/2016. V kolekci jsme se museli vypořádat s poţadavky, které přišly od rodičů, vedoucích týmů i samotných hráčů. Chtěli jsme na základě těchto poţadavků sjednotit oblečení průřezem všech kategorií od nejmenších dětí aţ po dospělé, ale také garantovat stejnou kolekci oblečení minimálně po dobu 5 let. Cílem tohoto počinu zároveň bylo, aby rodiče nemuseli kupovat celou kolekci oblečení kaţdý rok, ale mohli dokupovat jen to, z čeho děti vyrostou, a oblečení, které nebude poškozeno, mohli dále prodat do niţších kategorií. I z tohoto důvodu jsme brali ohled na kvalitu materiálů a provedení u celé kolekce. Zakoupení této kolekce není povinností, nýbrţ naší další nabídkou a snahou posílení týmového ducha a soudrţnosti v rámci HC Příbram. Kolekce oblečení by měla působit radost z toho, ţe hráči budou vypadat jednotně, a to i při přechodu do jiných věkových kategorií, kde se prolíná více ročníků. V kolekci naleznete rozcvičovací šortky, funkční triko s krátkým rukávem v zelené i černé barvě, teplákovou soupravu tréninkovou, teplákovou soupravu reprezentační, baseballovou bundu a teplou bundu. Oblečení je jistě i dobrým tipem na vánoční dárek pro vaše ratolesti. S hrdostí můţeme dodat, ţe oblečení je vyrobeno společností ALEA a některé vzory a materiály jsou zapůjčeny z kolekce českého tenisového reprezentanta Radka Štěpánka. Více informací o týmovém oblečení HC Příbram od společnosti ALEA obdrţíte od vedoucích týmů. Pro lepší přehlednost připravujeme velikostní tabulky a vystavení vzorků v kanceláři HC Příbram. Marketingová sekce HC Příbram Nová otevírací doba kanceláře HC Příbram Pondělí 13:00 17:00 Úterý 12:00 16:00 Středa 13:00 18:00 Čtvrtek 13:00 16:00 Pátek 13:00 16:00 kontakt p.bučilová: tel.:

19 19

20 20

Slovo presidenta HC Příbram

Slovo presidenta HC Příbram Slovo presidenta HC Příbram Váţení hokejisté, rodiče, trenéři, partneři a přátelé příbramského ledního hokeje, Dovolte, abych vyuţil příleţitosti vydání našeho nového informačního bulletinu, seznámil Vás

Více

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram 1 2 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Vážení přátelé příbramského hokeje Jsem rád, že Vás mohu v Novém roce přivítat a seznámit Vás krátce s aktuálním děním kolem klubu. Započaté budování rozcvičovny

Více

ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU - SKUPINA ZÁPAD 1. ČÁST

ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU - SKUPINA ZÁPAD 1. ČÁST ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU - SKUPINA ZÁPAD 1. ČÁST 1. kolo 06. 09. 2015 neděle 8001. HC Hvězda Praha Piráti Chomutov C. :. 8002. HC Junior Mělník HK Kralupy n. Vltavou. :. 8003. HC Meteor Třemošná HC

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

Slovo člena správní rady HC Příbram

Slovo člena správní rady HC Příbram 1 2 3 Slovo člena správní rady HC Příbram Váţení příznivci HC Příbram, Po delší době mám moţnost se s vámi podělit o své postřehy a dojmy z právě vrcholící sezóny. Určitě jste všichni zaznamenali postup

Více

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram 1 2 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Ahoj všem hráčům, rodičům a fanouškům HC Příbram. Sezóna 2015/2016 je v plném proudu a všechny soutěže "jedou" na plný plyn. Dovolím si lehce zhodnotit

Více

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 12. 09. 2015 sobota 2001 NED Hockey Nymburk TJ HC Řisuty... :... 2002 HC Tábor HC Děčín... :... 2003 HC Kobra Praha HC Draci Bílina... :...

Více

Vážení přátelé příbramského hokeje,

Vážení přátelé příbramského hokeje, Vážení přátelé příbramského hokeje, poprvé dostavám možnost vás krátce seznámit s finančním hospodařením klubu HC Příbram a v zásadě poprvé dostáváte i vy možnost se průběžně, mimo valné hromady, seznámit

Více

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram 1 2 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Vážení přátelé příbramského hokeje, rád bych vás opět po letní přestávce seznámil s novinkami a aktuálními i plánovanými marketingovými aktivitami našeho

Více

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže základní část

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže základní část II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže základní část 1. kolo 13. 09. 2014 sobota 2001. HC Řisuty Spartak Pelhřimov 2002. HC Děčín HC Tábor 2003. HC Klatovy HC Klášterec nad Ohří 2004. SC Kolín SKLH

Více

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram 1 2 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Zdravím všechny hráče a příznivce HC Příbram. Sezónu 2015/2016, kromě základní soutěţe a tréninků jednotlivých týmů, provází i několik novinek. Pod vedením

Více

Žákovská liga ČR 5. třída

Žákovská liga ČR 5. třída Žákovská liga ČR 5. třída 1. kolo 11. 09. 2010 sobota výsledek 5001. HC Hvězda Praha : HC VCES Hradec Králové... :... 5002. HC Dvůr Králové : HC Eaton Pardubice... :... 5003. TJ Jablonec nad Nisou : TJ

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram

Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram 1 2 3 Úvodní slovo člena Správní rady HC Příbram Vážení přátelé příbramského hokeje je mou milou povinností jakožto člena správní rady HC Příbram pokusit se na závěr tohoto kalendářního roku a v letošním

Více

NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Autor: Komise mládeţe ČSLH 27.10.2010

NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Autor: Komise mládeţe ČSLH 27.10.2010 NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ Autor: Komise mládeţe ČSLH 27.10.2010 NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ORGANIZACE ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ Jsme si vědomi, ţe ţádný systém nezlepší mládeţnický hokej sám o sobě.

Více

Slovo marketingového ředitele Ondřeje Mikesky

Slovo marketingového ředitele Ondřeje Mikesky 1 2 3 Slovo marketingového ředitele Ondřeje Mikesky Vážení přátelé příbramského hokeje, rád bych vás, v této hokejové sezoně již podruhé, oslovil a seznámil s aktuálními i plánovanými marketingovými aktivitami

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Liga mladších žáků 2000 skupina C

Liga mladších žáků 2000 skupina C Liga mladších žáků 2000 skupina C 1. kolo 17. 09. 2011 sobota výsledek 6001. HC Slavia Praha : TJ SC Kolín... :... 6002. TJ Bílí Tygři Liberec : HC Kobra Praha... :... 6003. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Slovo marketingového ředitele Ondřeje Mikesky

Slovo marketingového ředitele Ondřeje Mikesky 20 1 2 19 18 3 Webová kamera na ZS Příbram Na adrese http://pribram.eu/pribram-zive/zimni-stadion-1.html můžete sledovat dění ve velké hale zimního stadionu!! Webovky jednotlivých týmů Chcete vědět, co

Více

Vážení přátelé příbramského hokeje,

Vážení přátelé příbramského hokeje, Vážení přátelé příbramského hokeje, Rád bych vyuţil příleţitosti a touto cestou vám představil některé z nových marketingových aktivit hokejového klubu HC Příbram. Asi pro vás nebude novinkou, ţe marketing

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úvodní slovo prezidenta klubu

Úvodní slovo prezidenta klubu 2 3 Váţení přátelé příbramského hokeje, Úvodní slovo prezidenta klubu s posledním vydáním našeho informačního bulletinu je mou milou povinností zhodnotit končící sezónu 2014/2015. Nemůţu začít jinak, neţ

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Číslo 1 / únor 2013. Autoři: Jiří Pelc, Zdeněk Kamínek ml. www.hcusti.cz

Číslo 1 / únor 2013. Autoři: Jiří Pelc, Zdeněk Kamínek ml. www.hcusti.cz Číslo 1 / únor 2013 Autoři: Jiří Pelc, Zdeněk Kamínek ml. www.hcusti.cz 1 Úvodem Zdravím všechny příznivce nejpopulárnějšího sportu na světě u nového měsíčníku, který nese název HOKEJKA. Náš magazín bude

Více

KRAJSKÁ LIGA MUŽU KLM

KRAJSKÁ LIGA MUŽU KLM Startuje: Systém soutěže: Postup: KRAJSKÁ LIGA MUŽU KLM 12 družstev družstva hrají dvoukolově, každý s každým celkem 22 kol. Bude použit tříbodový systém, tj. za vítězství v základní hrací době 3 body,

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zpráva STK ČNL Česká boxerská asociace středočeská oblast boxu Dne 15.6.2013..proběhla tato boxerská utkání:

Zpráva STK ČNL Česká boxerská asociace středočeská oblast boxu Dne 15.6.2013..proběhla tato boxerská utkání: Pořadatel: Miroslav Fajfrlík Pořádající oddíl: SAC Praga Praha Místo pořádání: Divadlo Gong, Sokolovská, Praha Úřední lékař:mudr. Margaritov Časoměřič a hlasatel : Mgr. Marek Šimák Počet odboxovaných utkání:

Více

Vážení přátelé příbramského hokeje, milí hráči a rodiče,

Vážení přátelé příbramského hokeje, milí hráči a rodiče, Vážení přátelé příbramského hokeje, milí hráči a rodiče, s šestým vydáním našeho nového bulletinu vyšla řada i na mě, abych krátkým článkem přispěl jako ekonom klubu k obecné informovanosti o dění v příbramském

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8 1 leš Valenta získal zlatou na OH 2002 ve sportu akrobatické lyžování hokej skoky na lyžích 2 mistr Evropy z roku 1976 ntonín Panenka byl hokejista florbalista fotbalista 3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Přehled účastníků soutěží a losovací čísla

Přehled účastníků soutěží a losovací čísla Přehled účastníků soutěží a losovací čísla II. liga muži 1a BK Baník Most 1a Baskeťáci Josefov 1a SBK Valaš. Meziříčí 1b BC Slaný 1b Sokol Nová Paka 1b SK UP Olomouc 2a SKB Rokycany 2a Tesla Pardubice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015

PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015 hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: HOKEJOVÝ TURNAJ pro děti ročníku 2006 a mladší PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015 V Chomutově od pátku 18. neděle 20.12.2015 Obě ledové plochy Pracovní propozice

Více

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 12. 09. 2015 sobota 2001 NED Hockey Nymburk TJ HC Řisuty 2002 HC Tábor HC Děčín 2003 HC Kobra Praha HC Draci Bílina 2004 HC Stadion Vrchlabí

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A

Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A 1. hrací kolo 26. 9. 2009 3000. HC Kladno - Volno 3001. PZ Kladno - Volno 3002. HK Kralupy - Volno 3003. HC Berounští Medvědi - SK Černošice 3004. HC Příbram -

Více

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ

PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: PŘÍPRAVNÝ PŘEDSEZÓNNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ CHOMUTOV 2014 pro děti ročníku 2006 a mladší V Chomutově v sobotu dne 23.8. 2014 Obě ledové plochy Pracovní propozice turnaje

Více

Semifinále Ml. Boleslav - Třebíč 4:0 (4:2,4:2,1:0,4:1) Olomouc - Jihlava 4:1 (2:0,3:1,4:3 PP,0:2,5:2) V play-off je 1., 2., 5. a 7. utkání hráno doma.

Semifinále Ml. Boleslav - Třebíč 4:0 (4:2,4:2,1:0,4:1) Olomouc - Jihlava 4:1 (2:0,3:1,4:3 PP,0:2,5:2) V play-off je 1., 2., 5. a 7. utkání hráno doma. 2013/2014 1. liga 1 BK Mladá Boleslav 52 39 3 3 7 208:95 126 ❶ 2 HC Olomouc 52 34 1 3 14 176:87 107 ❷ 3 HC Dukla Jihlava 52 28 8 2 14 166:120 102 ❸ 4 HC Rebel Havlíčkův Brod 52 27 3 2 20 143:142 89 ❺ 5

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Slovo sportovního ředitele Petra Furcha

Slovo sportovního ředitele Petra Furcha Slovo sportovního ředitele Petra Furcha Zdravím všechny příznivce HC Příbram. Dovolím si opět lehce zhodnotit poslední soutěžní utkání všech věkových kategorií za minulé dva týdny. Musím přiznat, že mám

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

STŘEDA 16. 9. 2009, 18.00

STŘEDA 16. 9. 2009, 18.00 ZIMNÍ STADION ŠUMPERK 1. LIGA l SEZÓNA 2009-2010 SALITH ŠUMPERK vs. KLH CHOMUTOV STŘEDA 16. 9. 2009, 18.00 WWW.HOKEJSUMPERK2003.CZ SALITH ŠUMPERK 1. LIGA l SEZÓNA 2009-2010 Soupiska klubu Salith Šumperk

Více

TJ SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL

TJ SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL TJ HORNÍ BENEŠOV TJ SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz AKTUÁLNÍ SPONZOŘI pro rok 2012: Ročník 8. Číslo 2. OKRESNÍ PŘEBOR FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR Soutěžní ročník 2012/2013 TJ HORNÍ BENEŠOV TJ SVĚTLÁ

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 PROČ HOKEJ, PROČ PSG ZLÍN SPOJTE SE S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI PARTNERY KLUBU A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU PSG ZLÍN. NAŠÍM CÍLEM JE NAVÁZAT MARKETINGOVOU SPOLUPRÁCI

Více

Adam Svoboda. František Kaberle. Ondřej Kratěna. Radek Duda. Pavel Mrňa. brankář levá HC Eaton Pardubice. obránce levá. útočník levá HC Sparta Praha

Adam Svoboda. František Kaberle. Ondřej Kratěna. Radek Duda. Pavel Mrňa. brankář levá HC Eaton Pardubice. obránce levá. útočník levá HC Sparta Praha 2011 2012 narozen 26. 1. 1978 výška 177 cm váha 88 kg Adam Svoboda brankář HC Eaton Pardubice narozen 8. 11. 1973 výška 183 cm váha 86 kg František Kaberle obránce HC Eaton Pardubice narozen 21. 4. 1977

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

www.ph-litice.cz HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A ZÁPASŮ SPONZOŘI ODDÍLU :

www.ph-litice.cz HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A ZÁPASŮ SPONZOŘI ODDÍLU : www.ph-litice.cz HISTORIE, ZPRAVODAJE, FOTOGRAFIE, KONTAKTY, TABULKY GÓLŮ A ZÁPASŮ SPONZOŘI ODDÍLU : ROBSTAV STAVBY s.r.o. - generální sponzor adidas ČR s.r.o. PLZEŇSKÝ KRAJ Truhlářství HÁJEK INBYT - kompletní

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan Vstupné 25,- Kč, tento program platí zároveň jako vstupenka na fotbalové utkání. MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ I.B TŘÍDA SKUPINA A - 24. KOLO SOKOL LOCHKOV FC ZLIČÍN B SOBOTA 2.6.2012 OD 10.30 Hlavní rozhodčí:

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 3 Rozhodčí: Duchoň, Štefan, Hasíková Delegát: Wencl

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník. Ročníky nar. 1999 / 2000

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník. Ročníky nar. 1999 / 2000 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník Ročníky nar. 1999 / 2000 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012

Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012 KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012 Ligové soutěže Mistrovství republiky Mezinárodní soutěže Krajský přebor družstev mužů Okresní přebory

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

TJ SC Kolín : HC Děčín = 0 : 2 (0 : 1, 0 : 0, 0 : 1) Hockey Club Tábor : TJ SC Kolín = 3 : 4 (1 : 0, 1 : 2, 1 : 1) po sam.

TJ SC Kolín : HC Děčín = 0 : 2 (0 : 1, 0 : 0, 0 : 1) Hockey Club Tábor : TJ SC Kolín = 3 : 4 (1 : 0, 1 : 2, 1 : 1) po sam. Historický název SC Kolín lze možná odvodit od skutečnosti, že v minulosti tento klub sdružoval dva oddíly: krasobruslení a ledního hokeje. Krasobruslení dnes již v klubu neexistuje. Kronikář si však pamatuje,

Více

Kalendář akcí sezóny 2014/2015

Kalendář akcí sezóny 2014/2015 Jak a kdy začínáme sezónu 2014/2015 Kdy? Co? Pozn: Nábor a začátek tréninků mládeže středa 3.9.2014 Oddíl: Začátek tréninků dospělých pátek 5.9.2014 ČP: Utkání ČP mužů ve Světlé n. S. pá/so/ne cca 13.9.

Více

Reklamní nabídka pro partnery SEZÓNA 2013/2014

Reklamní nabídka pro partnery SEZÓNA 2013/2014 Reklamní nabídka pro partnery SEZÓNA 2013/2014 PROČ HOKEJ, PROČ PSG ZLÍN SPOJTE SE S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI PARTNERY KLUBU A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU PSG ZLÍN, VICEMISTRŮ EXTRALIGY A VÍTĚZE PREZIDENSTKÉHO POHÁRU

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

Obsah Prezentace HC Děčín

Obsah Prezentace HC Děčín Obsah Prezentace HC Děčín pohled do historie 3 Děčínský hokej 3 Umístění ve II.NHL 6 Kategorie 7 Mládežnický hokej 8 strategie klubu 9 organizační struktura 10 Rozdělení činnosti 10 HC Děčín, občanské

Více

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013 PROSTEJOV Ceská Republika Vážený pane/paní, dovolte mi pozvat Váš klub k účasti na mezinárodním hokejovém turnaji U16 který se koná v Prostějově - Česká Republika. Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa -

Více

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE PIRÁTI CHOMUTOV

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE PIRÁTI CHOMUTOV Ročník XLIX, toto číslo vychází 8.října 4, cena Kč PARTNER UTKÁNÍ PLAKÁT: JÁN MUCHA ROZHOVOR: LUBOŠ ROB ŠESTÉ DOMÁCÍ UTKÁNÍ PIRÁTI CHOMUTOV SESTAVA ONDŘEJ BLÁHA BRANKÁŘ.8.99 VÝŠKA: 84 CM VÁHA: 7 KG L DAVID

Více

Tým Fotbálek děti (2014-6)

Tým Fotbálek děti (2014-6) Tým Fotbálek děti (2014-6) Obec JINOČANY TJ SOKOL JINOČANY Založení spolku Připravil : (Milan Lžičař, trenéři fotbálku děti ) Předseda : (Milan Lžičař) Místopředseda : (Milan Majer, Michal Franěk) 4-9

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz VESECKÝ zpravodaj 2015-2016 TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl Adresa: Česká ul. 374, Liberec 25, 463 12 IČO: 46744681 Číslo účtu: 0980720379/0800 Email: info@badmintonvesec.cz, www.badmintonvesec.cz

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC GEUS OKNA KLADNO

extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC GEUS OKNA KLADNO 0 2 extraliga ledního hokeje HC MOELLER PARDUBICE vs. HC GEUS OKNA KLADNO 47. kolo základní části, neděle 1. února 2009 2458. zápas Pardubic v československé a české hokejové lize 215. vzájemný zápas PŘEDZÁPASOVÉ

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

3) MS žen v Přerově - organizační výbor MS by měl být jmenován na nadcházejícím VV ČSLH dne 9.10.2013.

3) MS žen v Přerově - organizační výbor MS by měl být jmenován na nadcházejícím VV ČSLH dne 9.10.2013. Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH, komise ženského hokeje ČSLH Praha 8.10.2013 13:00 Přítomni: Petr Wadowski, Karel Manhart, Karel Hornický, Libor Navrátil, Zbyněk Pour, Omluven : Hosté : Jaromír

Více

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY SOBOTA 31. května TENTO PROGRAM JE SLOSOVATELNÝ SOUPEŘ SK KAZÍN 4. TÝM SOUTĚŽE Okres Praha západ - III. třída skupina B Novinky z našeho klub najdete na HTTP://TJSOKOLVELKEPRILEPY.SKLUB.CZ

Více

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Informační brožura 09/2013 MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava. Na následujících

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV

TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV 3.ŘÍJNA 2015 1 V minulém kole jsme sehráli utkání s druhým týmem tabulky. Nyní přivítáme na svém hřišti tým ze třetí pozice, ale o to pro Sehradice nepříjemnější. Vítáme

Více

http://www.hcusti.cz Foto: Sporty Ústí Autoři: Zdeněk Kamínek ml., Tereza Košťálová Strana č. 1

http://www.hcusti.cz Foto: Sporty Ústí Autoři: Zdeněk Kamínek ml., Tereza Košťálová Strana č. 1 z http://www.hcusti.cz Foto: Sporty Ústí Autoři: Zdeněk Kamínek ml., Tereza Košťálová Strana č. 1 ÚVODNÍK Zdravím všechny hokejové příznivce, po menší odmlce máte před sebou další číslo magazínu Hokejka.

Více

SK JANKOV. Soupeři v DIVIZI A 7 / 06. DIVIZE A podzim 2006. sobota 5.srpna 2006 17:00 1.kolo

SK JANKOV. Soupeři v DIVIZI A 7 / 06. DIVIZE A podzim 2006. sobota 5.srpna 2006 17:00 1.kolo 7 / 06 DIVIZE A podzim 2006 náš dnešní soupeř SK JANKOV sobota 5.srpna 2006 17:00 1.kolo Soupeři v DIVIZI A 1. Klatovy 2. FC Bzová 3. Jiskra Třeboň 4. FK Horažďovice 5. FK Králův Dvůr 6. FK Spartak MAS

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

HOKEJOVÝ TURNAJ O MODRÉHO A BÍLÉHO PICAROONA CHOMUTOV 2014

HOKEJOVÝ TURNAJ O MODRÉHO A BÍLÉHO PICAROONA CHOMUTOV 2014 hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádají: HOKEJOVÝ TURNAJ O MODRÉHO A BÍLÉHO PICAROONA CHOMUTOV 2014 pro děti ročníku 2006 a mladší V Chomutově v neděli dne 23.3. 2014 Obě ledové plochy Propozice turnaje

Více