s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků"

Transkript

1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Abychom se mohli neustále zlepšovat, potřebujeme odpovídající informace. R.S. Hubbart, B.M. Power Napadá Vás občas otázka - Jak pomoci žákům k co nejlepším výsledkům? Máte dostatečné množství podnětů a informací na její odpověď? V průběhu 1. pololetí nového školního roku je naše organizace opět připravena účinně přispívat k Vašemu dalšímu vzdělávání, k získávání relevantních informací, pomáhat Vám určovat pro vzdělávání žáků směr i cestu. Připravili jsme opět novou nabídku vzdělávacích programů pro Vás, pedagogické pracovníky i pro Vás vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Nabídka respektuje Váš zájem deklarovaný ve zpětných vazbách proběhlých vzdělávacích aktivit, je v souladu s aktuálně platnými školskými dokumenty, přesto není vyčerpávající. Je zároveň výzvou pro vedoucí pracovníky škol k jejímu případnému doplňování tak, aby účelně sloužila i k realizaci plánů DVPP škol. Je z čeho vybírat, protože organizace má k akreditováno cca 850 vzdělávacích programů, které naplňují naši vizi a jsou průběžně nabízeny formou projektového či neprojektového vzdělávání. Maximální využití nabízených informací přejí Mgr. Eva Mokrošová a tým vzdělavatelů KVIC Pro kvalitnější a rychlejší kontakt s námi využívejte naše internetové stránky: Elektronická verze katalogu KVIC je dostupná na adrese:

2 OBSAH: KONTAKTY... 3 KVIC informuje, nabízí, vzdělává aneb co v programové nabídce nenajdete... 4 A. PROJEKTY ESF globální granty UKONČENÉ PROJEKTY ESF... 4 Projekt Podpora poradců pro implementaci KR... 4 Projekt Elektronická školička NOVĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY ESF... 5 Projekt MAPA Manažer či pedagog?... 5 PROGRESS... 6 Elementarium... 8 Vím, co chci Vím, jak na to B. PROJEKTY ESF individuální granty Projekt EduČaS Projekt Informatorium školy mateřské C. Plánování DVPP v projektu EU peníze školám D. Kvalifikační studia E. Vzdělávací aktivity pro modernizaci a zkvalitnění výuky Katalog vzdělávacích akcí Jak se v něm orientovat Seznam nabízených akcí v katalogu 2012 druhé pololetí Detailní informace o pořádaných akcích podle prioritních okruhů Rovnost příležitostí ve vzdělávání Udržitelný rozvoj Klíčové kompetence učitele Efektivní řízení škol Jazyková komunikace Zkvalitnění a modernizace vzdělávání Oborové činnosti Jak se na akce přihlašovat? Metodický rádce aneb co a jak vyplnit v závazné přihlášce KVIC na akce DVPP Fakturace a stornovací podmínky Přihláška DVPP

3 KONTAKTY Vedení organizace: KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín, tel.: , fax - záznamník: , Ředitel: Vedoucí DVPP: Samostatná referentka DVPP: PaedDr. Petr Habrnál tel.: Mgr. Eva Mokrošová tel.: Marcela Moravčíková tel.: Odloučená pracoviště (= organizátor kurzů, číslo je shodné s 1. číslicí u čísla kurzu): 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 7, Nový Jičín, PSČ Pracovníci DVPP: Mgr. Ilona Fiurášková, , fax: , Bronislava Raníková, KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek, PSČ Pracovníci DVPP: Karin Šebestová, , fax: , Gabriela Zlá, KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava, PSČ Pracovníci DVPP: PhDr. Eva Cveková, tel.: , (kvalifikační studia) Kateřina Černohorská, tel: , (pro oblast Opava, Bruntál a Krnov) Marcela Urbanská, tel.: , a 6 KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Hornická 84, (pro DVPP Na Hradbách 27), Ostrava PSČ Pracovníci DVPP: Mgr. Zuzana Nevřelová, , Mgr. Klára Šmalcová, , (i pro oblast Karviná) Barbora Juřenová, DiS., tel./fax: Eva Šafarčíková, tel./fax:

4 KVIC informuje, nabízí, vzdělává aneb co v programové nabídce nenajdete Aktuální informace k následujícím vzdělávacím programům a dalším aktivitám projektů hledejte vždy na a 1x měsíčně v krajském informátoru. A. PROJEKTY ESF globální granty Žadatelem a organizátorem níže uvedených projektů je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Následující projekty schválila Rada Moravskoslezského kraje v období Všechny zde nabízené vzdělávací programy jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro zapojené účastníky jsou tedy bezplatné. Přihláška na vzdělávací programy musí být zaslána v originále nebo naskenovaná se všemi údaji a podpisy a zaslána na uvedené kontakty u jednotlivých projektů. 1. UKONČENÉ PROJEKTY ESF Projekt Podpora poradců pro implementaci KR K byla ukončena realizace projektu, který se soustředil se na rozvoj poradenského a podpůrného systému v kraji v především pro oblasti čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny podpůrné nástroje pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotností ve školách, a to zejména Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti a Sborník pozoruhodných textů. Oba tyto nástroje jsou zveřejněny na webových stránkách organizace Jsou tak k dispozici všem učitelům k maximálnímu využití ve vlastní výuce již od 1. září Kromě těchto nástrojů vzniklo cca 20 nových vzdělávacích programů pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, které naše organizace může průběžně nabízet samozřejmě dle vašeho zájmu. Projekt Elektronická školička Vyhodnocení projektu Projekt Elektronická školička byl realizován od ledna 2010 do června 2012 v rámci činnosti Informačních center Moravskoslezského kraje. Cílem projektu bylo zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol MSK. Témata kurzů byla zaměřena 4

5 na ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřovaly k implementaci ICT do výuky. V červnu byl projekt ukončen a celkem bylo vydáno Osvědčení a podpořeno bylo více jak pedagogů. V rámci projektu byla i možnost se bezplatně připravit v kurzech na práci s počítačem a následně také zdarma složit ECDL test a získat certifikát. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. Po dobu projektu bylo realizováno celkem 27 testování, test z jednotlivých modulů složilo 323 osob. Osvědčení START (složení čtyř modulů ze sedmi) získalo 29 osob a Certifikát ECDL získalo 24 osob (složení všech sedmi modulů). 2. NOVĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Projekt MAPA Manažer či pedagog? Projekt MAPA vstupuje do druhé poloviny své realizace. Svými aktivitami přispívá k rozvoji manažerských a řídících dovedností vedoucích pracovníků všech druhů škol a školských zařízení. Od zahájení v únoru 2012 bylo realizováno 10 vzdělávacích programů v rozsahu 8 32 hodin. Programů se zúčastnilo 183 vedoucích pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, SPC i PPP a bylo absolvováno učitelohodin. Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. probíhá ve dvou skupinách s počtem 56 účastníků, s termínem ukončení v lednu V podzimním období Vám nabízíme účast v 21 vzdělávacích programech převážně novinkách, ale také reprízách úspěšných jarních seminářů. Novinky: Řízení kvality školy I a II, Manažerské dovednosti, Exkurze do fakultní školy, Pedagogické dovednosti, Školní řád ve víru paragrafů, Help servis pro vedoucí školních jídelen a vedoucí vychovatelky školních družin. Reprízy: Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP, Úvod do profesního rozvoje školského manažera, Motivace a komunikace v praxi školského manažera, Osobnostní rozvoj vedoucího pedagogického pracovníka, Právní vědomí ve školském prostředí. Podzimní vzdělávací aktivity jsou všechny obsazeny, vybíráme pouze programy, kde máte příležitost se ještě přihlásit. Oba programy proběhnou v prostorách KVIC OP Opava. Volná místa: Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP Číslo Název programu Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP Cíl: Poskytnout východiska, metodickou a právní podporu pro kvalitní a funkční systém preventivní strategie školy Termín konání Doporučeno ředitelům ZŠ, SŠ a jejich zástupcům s kratší praxí ve funkci Reference účastníků: Čím mě oslovil lektor: poprvé jsem uceleně, srozumitelně seznámena s funkcí struktury metodické prevence, konkrétními zkušenostmi z Brna Na vzdělávacím programu oceňuji: prezentované strategie primární prevence krok po kroku; diskuzi o aplikace konkrétních zákonů na konkrétní situace ve škole; příklady z praxe 5

6 Právní vědomí ve školském prostředí Číslo Název programu Termín konání Doporučeno Právní vědomí ve školském prostředí Cíl: Právní novinky pro rok 2012 čím ředitelům MŠ, ZŠ, SŠ a se zabývat, čím vůbec, co hrozí a z čeho jejich zástupcům pršet nebude Reference účastníků: Nejvíce mě oslovilo: každý paragraf vysvětlen na možné situaci; úplně jiný vhled do právní problematiky, než jsem zvyklá; přístupným způsobem výklad školského zákona a všech novelizací Čím mě oslovil lektor: okamžité reakce; nic lektorku nepřekvapuje, skvěle reaguje; efektivně strávený čas; příklady z praxe, poskytnuté materiály, velice přínosný seminář Kontakt pro dotazy: PhDr. Eva Cveková, , Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Marcela Urbanská, OP KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava PROGRESS Doba realizace: únor 2012 prosinec 2014 Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností Je určen pedagogickým pracovníkům mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) Moravskoslezského kraje (MSK). Refresh kurzy anglického jazyka Informace pro účastníky on-line testování v červnu Přihlášku, která již bude obsahovat konkrétní nabídku míst a termínů konání jednotlivých kurzů, zveřejníme na našich webových stránkách a současně zašleme hromadně na ové adresy testovaných účastníků dne Kritériem zařazení do kurzu bude: řádně vyplněná a účastníkem a vedením školy podepsaná přihláška přiložený výsledek testu = Result Card datum a čas přijetí přihlášky na podatelnu odl. pracoviště KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 537, nebo skenem na souhlas se zakoupením jednotné učebnice v hodnotě max. 850,- Kč 6

7 Začleňování výuky cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ Bc. Lenka Otřísalová Cílem semináře je předat účastníkům základní informace o procesu začleňování výuky anglického jazyka do výchovně vzdělávacího procesu, seznámit je s výhodami, riziky a požadavky na výuku anglického jazyka v předškolních zařízeních a motivovat je k postupnému začleňování anglického jazyka do programů MŠ. Témata: Stanovisko Rady Evropy k podpoře výuky cizích jazyků v mateřských školách Česká Školní Inspekce a MŠMT a jejich postoje k výuce cizích jazyků v předškolních zařízeních Aktuální situace ve výuce anglického jazyka v mateřských školách (nejazykového typu) Cíle, koncepce a výhody zařazení anglického jazyka do výchovně - vzdělávací práce MŠ 4 h Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 12:00 hod. KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava :00 16:30 hod. KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín Konverzační kurz anglického jazyka Chelsea Anne Mc Henry, B. A. Kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí se zaměřením na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.) Kurz pro účastníky s jazykovou úrovní A2 - B1. 12 h Termín Číslo akce Místo konání Hotel Sepetná Ostravice Konverzační kurz německého jazyka Mgr. Tomáš Černý Kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí se zaměřením na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.) Kurz pro účastníky s jazykovou úrovní A2 - B1. 12 h 7

8 Termín Číslo akce Místo konání Hotel Sepetná Ostravice Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků učitelům cizích jazyků na ZŠ a SŠ Mgr. Dagmar Csatová Pracovní dílna je určena kvalifikovaným, ale i nekvalifikovaným učitelům cizího jazyka, přináší Vám nápady a tipy do vyučovacích hodin, rady, jak pracovat s cizojazyčným textem. Vyzkoušíte si prakticky aktivity, které přímo směřují k aktivnímu učení žáka, setkáte se s třífázovým modelem učení. V praktické dílně, která je vedena v češtině i angličtině, se seznámíte a vyzkoušíte některé z metod programu RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení takovými formami práce, které účinně ve výuce rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků a mají snahu vybudovat vztah ke čtení v cizím jazyce. Pracovní postupy lze využít zejména na 2. stupni ZŠ a SŠ, učitelům z 1. stupně ZŠ dílna nabídne metodickou pomoc při začleňování metod práce v nižších ročnících. 8 h Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 16:00 hod. KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Sledujte další informace na našich webových stránkách KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá Elementarium Projekt bude realizován v období od do Jeho cílem je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ a posledním ročníku MŠ. Projekt je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Cílové skupině bude v rámci jeho trvání bezplatně nabídnuto postupně 79 vzdělávacích aktivit ve 30 vzdělávacích programech. Připravované vzdělávací programy jsou cílené na podporu výuky trivia (čtení, psaní, počítání) a její inovaci. Vycházejí z potřeb cílové skupiny, jsou sestaveny dle nejnovějších poznatků a svou hodinovou dotací zajišťují efektivní a přijatelný způsob vzdělávání pedagogických pracovníků škol. Mezi jednotlivými programy je zřejmá logická vazba profesního rozvoje učitele-elementaristy a učitele posledního ročníku MŠ. Nabyté dovednosti v osobnostní, pedagogické a metodické průpravě může následně vzdělaný pedagogický pracovník úspěšně aplikovat přímo ve výuce. 8

9 Regionální setkání učitelů učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Pavla Besedová, PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D., Marie Homolková Témata: - Genetická metoda čtení - Kloboukovy trampoty aneb využití metod tvořivé dramatiky k rozvoji kompetencí - Aktivní metody předcházení a zvládání stresu pomocí pohybových a relaxačních technik 14 h Termín Číslo akce Místo konání Hotel Sepetná Ostravice již naplněno Metoda dobrého startu učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ PhDr. Jana Swierkoszová MDS sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Kurz zahrnuje: Teoretická východiska rozvoje psychomotoriky, cestu MDS do ČR. MDS v praxi - výcvik. Prezentaci metodického repertoáru a pomůcek nutných pro reedukaci. MDS je určena dětem/žákům MŠ, ZŠ od 5 do 12 let. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují (MŠ, 1. tř. ZŠ), u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Vhodné pro tyto diagnostické kategorie: odklad školní docházky, dyslexie, dysortografie, dyspraxie, poruchy pozornosti, hyperaktivita, impulzivita. 6 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina , 9:00 15:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách skupina , 9:00 15:00 h již naplněno 3. skupina listopad 2012 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Typologie MBTI učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Účastníci semináře porozumí tomu, jaké osobnostní dispozice ovlivňují prožívání a chování lidí a jak tyto informace využít ke zkvalitnění vztahů s ostatními a zefektivnění jejich práce tj. při spolupráci učitelů v pedagogickém sboru, při komunikaci s žáky, při volbě výukových metod a strategií. 40 h (2 x 20) 1. část Typologie MBTI (20 h) 2. část Typologie MBTI a její využití ve škole (20 h) Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina část část Hotel Sepetná Ostravice 9

10 2. skupina část část Hotel Sepetná Ostravice Osobnostní sociální výchova učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Jiří Halda Účastníci po absolvování vzdělávací akce: získají sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku, budou schopni jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte, budou schopni rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí, v konkrétních případech budou umět pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení, budou schopni nastavit a udržet neohrožující prostředí ve své škole. 32 h Číslo akce Termín Místo konání 1. část (16 h) část (16 h) Hotel Sepetná Ostravice Čtením a psaním ke kritickému myšlení učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Pavla Besedová, Mgr. Monika Olšáková Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý osmdesátihodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně v jeho průběhu osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na prvním stupni základní školy. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. 80 h Číslo akce Termín Místo konání 1. sezení (20 h) další termíny budou upřesněny (cca 1x měsíčně, pátek a sobota) KVIC Ostrava, Na Hradbách Kontaktní osoby: Ing. Renata Kocurková, Mgr. Zuzana Nevřelová, Eva Šafarčíková, (přihlášky)

11 Vím, co chci Vím, jak na to Projekt byl zahájen v březnu 2012 a bude probíhat do Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy - dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Svými aktivitami podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky. Celkovým výstupem bude podpořená cílová skupina dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, proškolení pracovníci a vedoucí pracovníci partnerských organizací. Budou nově vytvořeny či inovovány vzdělávací programy, které budou předloženy k akreditaci MŠMT. V průběhu projektu budou zpracovány programy pro rodinné skupiny rozvíjející klíčové kompetence a osobnostní rozvoj. K prohloubení profesionality pracovníků dětských domovů přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj cílových skupin, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tématiku, krizovou intervenci. Plánované aktivity realizujeme ve spolupráci s 16 partnery projektu - dětskými domovy zřizovanými Moravskoslezským krajem, kterými jsou: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, p.o. Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, p.o. Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, p.o. Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p.o. Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Zuzana Nevřelová, Mgr. Ilona Fiurášková,

12 B. PROJEKTY ESF individuální granty Projekt EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Doba realizace: březen 2010 únor Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS) Tváří v tvář našim moderním dějinám aneb jak a o čem debatovat učitelům ZŠ a SŠ Mgr. Roman Anýž, Mgr. Peter Sokol Učitelé získají originální metodu výuky moderních dějin, jejímž cílem je výchova k mírovému a obohacujícímu soužití v různorodé společnosti. Celým programem se prolínají historické případové studie (především z období totality), které jsou moderními výukovými metodami vykládány způsobem odlišným od klasických škol. Důraz je kladen na individuální odpovědnost každého z nás a na závažnost voleb a rozhodnutí, která činíme. 16 h Termín Číslo akce Místo konání Hotel Sepetná Ostravice Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Hana Lipková Účastníci budou pracovat s metodou rozvíjející u dětí věcné čtení, kterou následně mohou uplatnit ve výuce nejen v předmětu ČAS. V praktických aktivitách se naučí tuto metodu aplikovat na různých textech a tématech. Seznámí se s tím, jak ve výuce využívat možnosti volby dle MBTI, jak vytvářet úkoly odpovídající jednotlivým osobnostním typům. 6 h Termín Číslo akce Čas Místo konání :00 17:50 hod. KVIC Ostrava, Na Hradbách :00 17:50 hod. KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí

13 Dobové texty v hodinách společenskovědních předmětů učitelům dějepisu a společenských věd na ZŠ a SŠ Mgr. Hana Košuličová V pracovní dílně se naučíte pracovat s dobovými texty ve výuce. Budete rozeznávat formální znaky dobových textů a jejich využití pro porozumění obsahu, budete zkoumat autorské záměry, používání argumentů i protiargumentů (včetně oponentních). 4 h Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 17:00 hod. KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Aktivně za poznáním dějin učitelům dějepisu a společenských věd na 2. st. ZŠ a SŠ Mgr. Zuzana Medveďová Cílem semináře je seznámit učitele s metodami, které žáky v hodinách aktivizují a které jsou velmi efektivní pro jejich učení a rozvoj kritického myšlení (např. hraní divadla, životopis jako detektivka, dílna psaní, práce s obrázkem, historickými texty atd.). Učitelé navíc získají návod, jak takové hodiny sami sestavovat a jak posilovat mezipředmětové vztahy (hl. mezi dějepisem, občanskou výchovou a českým jazykem). V semináři budou využívány metody RWCT. Účastníci se naučí, jak metody přímo aplikovat v hodinách dějepisu a jak je využívat i v jiných předmětech. 8 h Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 15:30 hod. KVIC Nový Jičín, Štefánikova 27 Bližší informace najdete na Prosíme Vás o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na adresu: KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá

14 Projekt Informatorium školy mateřské Tento tříletý individuální projekt je určen pedagožkám mateřských škol čtyř krajů, a to Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. Podporuje implementaci ŠVP, vede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání, prohloubení individualizace práce s dítětem, rozvoji jeho základních klíčových kompetencí pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. Od zahájení projektu (duben 2010) do konce června 2012 absolvovalo celkem 2009 pedagožek mateřských škol dohromady učitelohodin v 94 vzdělávacích programech: Přehled realizovaných vzdělávacích programů (duben 2010 červen 2012): Název vzdělávacího programu (VP) Rozsah Počet Počet Počet Období realizace VP v h VP absolventů učitelohodin ŠVP v praxi mateřských škol 04/ z pohledu ČŠI Emoční a sociální rozvoj osobnosti ,06/2010 a 04/2012 Emoce v MŠ /2012 Osobnostní sociální výchova v MŠ /2012 Týmová práce /2010 a 03/2012 Rozvoj pedagogických dovedností v 11/ souladu s RVP PV až 09/2011 Pedagogická diagnostika pro MŠ ,06/2011 a 05,06/2012 Pedagogická diagnostika pro MŠ - 05,06/ supervize Využití typologie MBTI v MŠ ,06/2011 a 01/2012 Letní škola předškolní výchovy /2011 Regionální setkání učitelek 10,11/2011 předškolní výchovy aneb Čteme s nečtenáři Komunikace pro učitelky MŠ /2011 až 05/2012 Předškolní věk základ rozvoje 10/ intelektu a osobnosti a 02/2012 Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky 05/ myslet Ilustrace práce s dětmi v MŠ / (z 16) až 05/2012 Osobnostní sociální výchova 16 2 (z 3) /2012 a 06/2012 Vzdělávací programy na období září 2012 prosinec 2012: Komunikace s rodiči v MŠ Pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ. Cíl a obsah: Celý vzdělávací program je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních dovedností učitelek. V průběhu setkání se budou účastníci společně zaměřovat na 14

15 podrobné krokování rozhovoru s rodičem a toho, co jim v komunikaci s rodiči nejvíce pomáhá. V rámci kurzu vedeného výcvikovou formou budou voleny různé formy práce, ale jednou z nejdůležitějších budou rozbory nahrávek účastníků. Tyto záznamy budou pak rozebírány a diskutovány ve výcvikové skupině. Každá učitelka má možnost vyžádat si individuální konzultaci, bude-li to považovat za nutné. 12 h/kurz Mgr. Kateřina Šilhánová Počet účastníků: 12/kurz Místo konání: Rekreační zařízení v MSK Přehled termínů vzdělávacího programu Komunikace s rodiči v MŠ: Číslo vzděl. programu Termíny: (12:00-19:00 h 1. den a 8:30-14:30 h 2. den) Naplněno: (max. 12) a 8. září Místo konání: Ostravice 0956, Hotel Sepetná Koordinátor v kraji: Mgr. Ilona Fiurášková Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, které daný vzděl. program neabsolvovaly v předchozím období. Absolventům kurzů Emoční a sociální rozvoj osobnosti, OSV v MŠ, Týmová práce. Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata: 1. Podnětné prostředí v mateřské škole 2. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování 3. Individualizace v MŠ 4. Spolupráce s rodinou 32 h/kurz (4 jednodenní moduly) Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Natália Toflová Počet účastníků: 24/kurz Přehled termínů vzdělávacího programu Rozvoj pedagoických dovedností v souladu s RVP PV: Číslo vzděl. programu Termín: (vždy 8:30 16:30 h) modul modul modul modul Naplněno: (max. 20) 5 Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Koordinátor v kraji: Mgr. Ilona Fiurášková Osobnostní sociální výchova pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK. Účastníci po absolvování vzdělávací akce získají sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Budou schopni jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte, rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí. V konkrétních 15

16 Lektoři: Počet účastníků: případech budou umět pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Budou schopni nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole. Práce s učitelkami bude základem nastartování procesů, které budou u dětí podporovat následující schopnosti: - samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijímat za svou volbu odpovědnost, - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný a sdílet zájem o blízké společenství, komunitu, - přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, - rozpoznávat problémy a řešit je, - tvořivost, schopnost v různých životních situacích hledat svá vlastní řešení. 16 h/kurz (1 x dvoudenní modul) PhDr. Jan Svoboda 24/kurz Přehled termínů vzdělávacího programu Osobnostní sociální výchova: Číslo vzdělávacího programu Termín (vždy 8:30 16:30 h) Naplněno: (max. 24) naplněno Místo konání Učebna KVZ v Olomouci Koordinátor v kraji Mgr. Kateřina Petrová Emoční a sociální rozvoj osobnosti pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK (opakování vzděl. progr. z r pro další uč. MŠ zapojených do projektu). Program nabízí ojedinělou možnost zaměřit se na rozvoj žádoucích dovedností, rozvoj schopností a vytváření emočních a sociálních kompetencí u dětí tak, aby jejich sociální a osobnostní návyky podpořily úspěšný start dětí ve škole a jejich plné začlenění do školního a společenského života. Program rozvíjí klíčové kompetence kooperace, komunikace, odpovědnosti. Podporuje sebereflexi, schopnost sebeovládání a sebemotivace, pomáhá vytvářet pozitivní návyky sebekontroly a sebemotivace. Pedagog bude pracovat s porozuměním a schopností zvládnout pasivní i aktivní agresi dětí a eliminovat konflikty. Pedagogové v programu budou formou interakčních workshopů procházet jednotlivé oblasti lidských potřeb, reakce na nenaplněné potřeby a následně způsoby jak zvládat negativní reakce a vytvářet a posilovat pozitivní návyky. 16 h/kurz PhDr. Eva Velechovská Počet účastníků: 24/kurz Přehled termínů kurzů ESRO (Emoční a sociální rozvoj osobnosti): Číslo vzděl. programu Termíny: (vždy 8:30-19:00 h 1. den a 8:00-15:00 h 2. den) Naplněno: (max. 24) a 19. září 2012 naplněno Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Koordinátor v kraji: Mgr. Ilona Fiurášková 16

17 Počet účastníků: Emoce v MŠ Přehled termínů kurzů Emoce v MŠ: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK, absolventům kurzu Emoční a sociální rozvoj osobnosti. Obsahová náplň kurzu vychází z potřeb působit na emoční na sociální návyky dětí od mateřských škol. Program navazuje na Emoční a sociální rozvoj osobnosti. Nabízí ojedinělou možnost zaměřit se na rozvoj žádoucích dovedností, rozvoj schopností a vytváření emočních asociálních kompetencí u dětí tak, aby jejich sociální a osobnostní návyky podpořily úspěšný start dětí ve škole a jejich plné začlenění do školního a společenského života. 16 h/kurz PhDr. Eva Velechovská 24/kurz Číslo vzděl. programu Termíny: (vždy 8:30-19:00 h 1. den a 8:00-15:00 h 2. den) Naplněno: (max. 24) a 21. září 2012 naplněno Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Koordinátor v kraji: Mgr. Ilona Fiurášková Týmová práce a komunikace pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK, absolventům vzděl. programu Týmová práce. Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení komunikačních a týmových dovedností a nabízí účastníkům nový pohled na koncept týmové spolupráce jako Učící se komunity ( Learning Community). V průběhu kurzu budou mít účastníci možnost seznámit se např. s facilitačními technikami, s pravidly pro poskytování konstruktivní zpětné vazby, s principy respektující komunikace, s postupy při řízení diskuse apod. Součástí kurzu budou též modelové a simulační situace (a jejich následný rozbor), které účastníkům umožní aplikaci získaných dovedností a poskytnou jim řadu příležitostí pro nácvik efektivních komunikačních strategií. 16 h/kurz (1 x 2 dny) Lektoři: Mgr. Zdeněk Dlabola, Mgr. Miroslava Škardová Počet účastníků: 20/kurz Přehled termínů vzdělávacího program. Týmová práce a komunikace: Číslo vzděl. programu Termín: (vždy10:00-19:00 h 1. den a 8:30-17:00 h 2. den) Naplněno: (max. 20) a 9. října 2012 naplněno a 11. října 2012 naplněno Místo konání: rekr. zař. v kraji Trojanovice, Hotel Ráztoka Přerov, Hotel FIT plus, a.s., Dvořákova 21b Koordinátor v kraji: Mgr.Ilona Fiurášková Mgr.Kateřina Petrová Ilustrace práce s dětmi v MŠ Cílem návštěvy mateřské školy je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování a využití prvků osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Na jednu mateřskou školu zveme max. 10 účastníků. Další termíny ukázek budou průběžně uveřejňovány v měsíčních Informátorech a individuálních pozvánkách. 17

18 Číslo vzdělávacího programu (MSK) Termín, vždy prezence od 7:30 h, zahájení v 8:00 h, ukončení do 12:00 h Naplněno: (max. 10) říjen Místo konání MŠ Sady, Revoluční 52, Nový Jičín (MŠ s prvky Montessori) Koordinátor v kraji: Mgr.Ilona Fiurášková Regionální setkání učitelek předškol. výchovy aneb Hodnotící aktivity v MŠ pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Vzdělávací program zaměřený na představení a praktické využití dvou evaluačních nástrojů. První z nich Rámec kvality učitele vznikl v projektu Cesta ke kvalitě a zaměřuje se na sledování profesní úrovně učitele mateřské školy. Druhý nástroj RoK v MŠ (rozvoj kompetencí v mateřské škole) je určený ke sledování pokroků dítěte. Tvůrci nástroje jsou představitelky Programu podpory zdraví v mateřské škole. Oba nástroje ukazují možnosti, které může učitelka využít při sledování, hodnocení a plánování svého vlastního rozvoje a rozvoje dítěte v mateřské škole. 8 h Lektoři: PhDr. Mgr. Zora Syslová, PhD., PaedDr. Hana Sedláčková, Mgr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Juliana Gardošová. Počet účastníků: 60/kurz Přehled termínů Regionální setkání učitelek PřV aneb Hodnotící aktivity v mateřské škole Číslo vzdělávacího programu Termín: (vždy 8:30 16:30 h) Naplněno: (max. 24) Místo konání: SSŠ a Zař. pro DVPP Brno, Hybešova 15 Hotel Apollo, Křižná 184, Valašské Meziříčí KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/ Hotel Fit plus, a.s., Dvořákova 21b, Přerov Koordinátor v kraji: PaedDr.Hana Krojzlová Mgr.Jana Špulířová Mgr.Ilona Fiurášková Mgr.Kateřina Petrová Alternativy dobré praxe v MŠ exkurze do MŠ (MŠ Beruška ve Frýdku-Místku Pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventkám projektových vzdělávacích programů. Exkurze do 2 mateřských škol, které pracují podle zajímavého/výjimečného školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP PV. 14 h Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Natália Toflová a další pedagožky MŠ Počet účastníků: 20 18

19 Přehled termínů exkurzí: Číslo vzdělávacího programu Termín: Místo konání: Koordinátor: listopad 2012 leden 2013 Mateřská škola Beruška, Nad Lipinou 2318, Frýdek-Místek a Mateřská škola Čeladenská beruška, p. o., Čeladná 389 MŠ Montessori, Kladno, a MŠ Praha (bude upřesněno) Mgr.Ilona Fiurášková Mgr.Ilona Fiurášková Přihlášky na projektových formulářích zasílejte na KVIC Nový Jičín naskenované em nebo klasickou poštou Závěrečná konference projektu Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Fiurášková, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová, C. Plánování DVPP v projektu EU peníze školám Již druhý rok základní školy realizují své projekty financované z oblasti podpory 1.4 EU peníze školám a střední školy se připravují pro čerpání z oblasti podpory 1.5. Jak je zřejmé z dotazů a požadavků škol na DVPP hrazené z těchto prostředků, je žádoucí dobře si DVPP do tohoto projektu promyslet a naplánovat. Orientační nabídka všech zatím akreditovaných vzdělávacích programů k Vašemu plánování pro jednotlivé šablony je zveřejněna na V nabídce máme nové semináře, workshopy i kurzy, které pokrývají potřebu vzdělávání deklarovanou v klíčových aktivitách uvedeného projektu. Abychom pomohli školám při volbě vhodného vzdělávacího programu či kurzu, připravili jsme skupinu odborných pracovníků, kteří garantují jednotlivá témata a na které se mohou zájemci obracet: I. Čtenářská a informační gramotnost Eva Mokrošová II. Cizí jazyky Karin Šebestová III. Využívání ICT Blanka Kozáková IV. Matematika Eva Mokrošová V. Přírodní vědy Zuzana Nevřelová VI. Finanční gramotnost Ilona Fiurášková Za úvahu stojí naplánovat si i takový vzdělávací program, který připraví Váš pedagogický tým na činnosti, které se prolínají většinou šablon. Zpravidla je součástí zvolené šablony tvorba výukových nebo digitálních učebních materiálů, užívání interaktivní tabule, kterou plánujete zakoupit apod. Výhod kurzů pro jeden pedagogický sbor je několik: 19

20 Místo konání u vás ve škole Doba konání vyhovující vašemu sboru Osnova kurzu pokrývající vaše konkrétní potřeb Zde je nabídka několika kurzů s těmito společnými tématy: V novém školním roce jsme pro vás nově připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Tvorba pracovních listů při vytváření DUMů (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody i nevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Využití textového editoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Kurz představí učiteli celou škálu nástrojů využitelných z textového editoru pro tvorbu digitálních učebních materiálů. Využívání ICT ve výuce usnadní učiteli znalost běžných textových editorů a věnuje se výrazně oblasti korektní práce podle typografických pravidel. Kurz nabízí individuální práci účastníkům a další podporu učitele v e-learningové části. Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Kurz představuje učitelům pokročilé používání tabulkového kalkulátoru zejména v oblasti výpočtů, analyzování dat a úvod do práce s databází. Dále seznámí účastníky kurzu s různými typy analýz, které je možné využívat při tvorbě digitálních učebních materiálů. Kurz nabízí významnou podporu učitele v e-learningové části. Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Publikování na webu s nástroji Google (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Online nástroje se výrazně prosazují i ve školním prostředí a dnešní žáci berou internet jako součást běžného života. Vzdělávací akce se zaměří na tvorbou vlastního výukového webu v prostředí, které je zdarma. Účastnící se seznámí s nástroji vhodnými pro využití ve školní praxi, prakticky si je vyzkoušejí a budou mít možnost zatraktivnit a zefektivnit výuku. Web mohou využívat pro komunikaci se svými žáky, ale rovněž pro komunikaci s jejich rodiči. Tvorba videodumů (4 h prezenčně) V dnešní době multimédia, hlavně digitální video, hýbají počítačovým světem. A netýká se to jen profesionálů. Na internetu lze nalézt statisíce amatérských videonahrávek. Nahrát a publikovat video nikdy nebylo snadnější a cenově dostupnější. Nezůstaňte pozadu. Vytvořte si a zveřejněte film ze 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více