Výroční zpráva za rok 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 1998"

Transkript

1

2 Výroční zpráva za rok Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl pověřen Ministerstvem kultury ČR s účinností od 1. ledna 1991 zřizovací listinou č.j. 5158/97/f ze dne 20. července Ministerstvo kultury je zřizovatelem ústavu jako státní příspěvkové organizace a jmenuje také ředitele, který je statutárním představitelem ústavu. Ústav zajišťuje odborně metodický výkon státní památkové péče v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vsetín, přičemž archeologickou činnost zajišťuje i na okrese Jeseník, a naopak okres Vsetín zajišťuje Muzeum v Olomouci. Základní pracoviště ústavu je v Ostravě, detašovaná pracoviště útvaru památkové péče jsou v Bruntálu, Rožnově pod Radhoštěm a v Opavě, kde je také útvar archeologie. Ústav je členěn na útvary, a to útvar ředitele, památkové péče, specialistů, evidence a dokumentace, archeologie a útvar průzkumů. Útvar ředitele zajišťuje základní agendu ústavu včetně právní služby a vnitropodnikové kontroly, správu majetku, BOZP a PO, ediční a publikační činnost, provoz knihovny, ústavního archivu a fotografické práce. Útvar památkové péče zajišťuje především agendu vyplývající z 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Dále sleduje stavebně technický stav a využívání nemovitých kulturních památek, přičemž zvýšená pozornost je věnována akcím na území městských a vesnických památkových rezervací a zón i ochranných pásem. Pracovníci útvaru sledují všechny podpůrné programy pro obnovu kulturních památek včetně t.zv. Havarijního - střešního programu. Dále spolupracují s ostatními útvary a Státním ústavem památkové péče v Praze na tvorbě různých koncepcí a zajišťují také modelové plány ochrany a zhodnocení městských památkových rezervací a zón. Útvar specialistů zajišťuje průzkumy a vyhodnocování a agendu průmyslového dědictví a agendu související s ochranou a obnovou historických zahrad a parků. Na základě restrukturalizace ústavu v závěru roku 1998 zajišťuje také agendu související s restaurováním a lidovou architekturou včetně územní ochrany vesnických sídel. Útvar také zajišťuje evidenci a dokumentaci průmyslového dědictví. Útvar evidence a dokumentace zajišťuje především evidenci a dokumentaci nemovitých i movitých kulturních památek, a to nejen z hlediska jejího archivování, ale také průběžného doplňování a zajišťování informovanosti o jejím zpracování a uložení. Na základě prováděných revizí i náhodných zjištěních jsou doplňovány údaje k jednotlivým památkám, dále jsou vyhledávány a zpracovávány archivní podklady a

3 zpracovávány evidenční listy k návrhům nových kulturních památek. Dle časových možností pracovníků útvaru jsou také doplňovány počítačové informační systémy ke kulturním památkám. Je zajišťována agenda dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, včetně nezbytné součinnosti se Státním ústavem památkové péče v Praze. V rámci ISO je prováděno natáčení v církevních objektech včetně následného počítačového zpracování. Průběžně také probíhá spolupráce s policií a sledování provozu na zpřístupněných objektech. Útvar archeologie zabezpečuje zejména záchranné a předstihové archeologické výzkumy a odborná vyjádření k projektové činnosti i územně plánovací dokumentaci. Útvar průzkumů zajišťuje především zpracovávání stavebně historických průzkumů nemovitých kulturních památek v souladu s metodikou Státního ústavu památkové péče v Praze. Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel 2. Seznam stálých zaměstnanců PÚ v Ostravě (včetně přehledu pracovišť) k ÚTVAR ŘEDITELE Gwuzd Jiří, Ing.arch.CSc. ředitel 069/ /203 Kovalský Ladislav, Mgr. vedoucí útvaru ředitele, právník 069/ /236 Dudek Rudolf investorská činnost, BOZP, PO, 069/ /237 správce objektů, domovník, topič Juřena Eduard řidič 069/ /237 Kuncová Hana fotograf 069/ /206 Purkyňová Jana ediční a publikační činnost, 069/ /231 vnitropodniková kontrola Seberová Jana knihovna, archivy, VTI 069/ /201 Svrchokrylová Milena personalistika, mzdová účetní 069/ /235 ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE Krčmář Igor, Ing.arch. vedoucí útvaru 069/ /230 Halamíčková Věra, Ing.arch. památkář - okres Vsetín 0651/52349 Kouřilová Danuška, PhDr. památkář - okres Opava 0653/ Kulová Jana administrativní pracovnice 069/ /221 Lišková Silvie, Mgr. památkář - okres Ostrava 069/ /234 Mezerová Ĺubica, PhDr. památkář - okres Bruntál 0646/ Niklová Maria, Ing. památkář - okres Ostrava 069/ /229

4 Novosad Jaroslav, Ing.arch. památkář - okres Nový Jičín 0651/52349 Pangerová Šárka, Ing.arch. památkář - okres Frýdek - Místek 069/ /229 Svátková Libuše, PhDr. památkář - okres Karviná 069/ /216 Viktorová Silvie, Ing. památkář - okres Opava 0653/ ÚTVAR SPECIALISTŮ Matěj Miloš, Ing.arch.Dr.Dr. vedoucí útvaru 069/ /210 Borovcová Alena, Bc. památkář - technické památky 069/ /248 Dědková Libuše, PhDr. památkář - restaurování 069/ /218 Halamíčková Alena, Ing. památkář - historické parky 069/ /246 a zahrady Ryšková Michaela, Mgr. památkář - technické památky 069/ /248 Ševčíková Zita, Mgr. památkář - lidová architektura 069/ /214 ÚTVAR EVIDENCE A DOKUMENTACE Levá Pavla, PhDr. vedoucí útvaru 069/ /232 Fidrichová Šárka, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /208 restaurování, archivní průzkumy Greiplová Marie památkář - dokumentátorka 0653/ Kubatá Radmila, Bc. památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /215 Rosová Romana, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /231 archivní průzkumy Stalmachová Ludmila památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /247 Strakoš Martin, Mgr. památkář - popisy památek 069/ /214 Streichlová Jana památkář - dokumentátorka 069/ /215 ÚTVAR ARCHEOLOGIE Kouřil Pavel, PhDr.CSc. vedoucí útvaru 0653/ Kavanová Helena odborný pracovník 0653/ Kiecoň Marek technický pracovník 0653/ Koudelová Jana technický pracovník 0653/ Ott Tomáš technický pracovník 0653/ Pravdová Hana odborný pracovník 0653/ Stabrava Pavel, Mgr. archeolog 0653/ Šenková Věra technický pracovník 0653/ Teryngerová Hana, PhDr. archeolog 0653/214441

5 Zezula Michal archeolog 0653/ ÚTVAR PRŮZKUMŮ Goryczková Naděžda, Ing.arch. vedoucí útvaru 069/ /220 Grůza Antonín, PhDr. archivní průzkumy 069/ /217 PŘEHLED PRACOVIŠŤ ÚSTAVU Ostrava - Přívoz, Korejská 12, PSČ útvary ředitele, památkové péče, specialistů, evidence a dokumentace a průzkumů tel. 069/ , tel./fax 069/ Bruntál, Zámek v Bruntále, Zámecké náměstí 5, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče tel. 0646/ Opava, Holasická 12, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče, útvar archeologie tel. 0653/ Opava, Bezručovo náměstí 1, PSČ útvar archeologie tel. 0653/ Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 484, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče tel. 0651/ VĚDECKÁ RADA PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ Vědecká rada je poradním orgánem ředitele zřízeným v souladu s organizačním řádem ústavu. Je složena z významných odborníků oboru a oborů souvisejících s činností ústavu. Těžiště její činnosti spočívá v oblasti řešení nejvýznamnějších problémů oboru památkové péče a praxe památkového ústavu. Členství ve vědecké radě je čestné. Abecední seznam členů : 1. PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. historik umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra estetiky, Celetná 20, Praha 1 2. Doc.PhDr. Ivo Hlobil, CSc. historik umění, zástupce ředitele, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Hřebíkova 10, Praha 4 3. Doc. PhDr. Petr Holý, Dr. historik umění, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Zahradní 1, Ostrava 1 4. Ing. Karel Kalvoda ekonomický náměstek ředitele, Státní ústav památkové péče v Praze, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1

6 5. Ing. Josef Kimer, CSc. báňský inženýr, vedoucí oddělení hornictví, UNIGEO a.s., Místecká 258, Ostrava - Hrabová 6. PhDr. Irena Korbelářová historik, odborný pracovník, Slezské zemské muzeum v Opavě, Nádražní okruh 31, Opava 7. PhDr. Pavel Kouřil, CSc archeolog, ředitel, Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 6147, Brno, vedoucí útvaru archeologie, Památkový ústav v Ostravě - detašované pracoviště Opava, Bezručovo náměstí 1, Opava 8. Ing.arch.Dr. Miloš Matěj Dr., architekt, statutární zástupce ředitele, vedoucí útvaru specialistů, Památkový ústav v Ostravě, Korejská 12, Ostrava - Přívoz 9. PhDr. Jiří Merta archeolog, samostatný vědecký pracovník industriální archeologie, Technické muzeum v Brně, Purkyňova 99, Brno 10. Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. historik umění, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, ústav teorie dějin, architektury a rekonstrukce památek, Poříčí 5, Brno 11. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. odborný asistent pedagog, Fakulta hornicko-geologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity, Institut enviromentálního inženýrství, třída 17. listopadu, Ostrava-Poruba 12. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral teoretik architektury, prorektor pro styk s praxí a zahraniční styky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha Doc. PhDr. Pavel Zatloukal historik umění, ředitel, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc 14. Prof. Ing.arch. Helena Zemánková, CSc. architektka, prorektorka pro zahraniční styky, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5, Brno. 5. Ekonomika a provoz Rok 1998 byl pro náš ústav z hlediska financování velmi složitý a to z důvodu složitého zajišťování výnosů a také odstranění následků požáru v podkroví a v 1-3

7 NP. Tyto skutečnosti ovlivnily ekonomiku i chod celého ústavu po celou dobu hodnoceného období. Počáteční rozpočet pro rok 1998 byl vyrovnaný s náklady i výnosy 9385 tis. Kč, z toho byly spotřebované nákupy 450 tis. Kč a služby 1530 tis. Kč. Příspěvek na činnost činil v celkovém objemu 7905 tis. Kč, z toho byly osobní náklady 7385 tis. Kč, mzdové náklady 5391 tis. Kč včetně 95 tis. Kč na ostatní osobní náklady, předpokládané výnosy činily 1480 tis. Kč. Součástí příspěvku byly i prostředky na vydání výroční zprávy o činnosti ústavu za rok 1997 ve výši 80 tis. Kč. Přínosem bylo přidělení účelových dotací a tím se rozpočet po změnách v průběhu roku navršil na celkovou částku tis. Kč, z toho na provoz 7905 tis. Kč, na likvidaci následků požáru 1500 tis. Kč, na ISO 200 tis. Kč, institucionální prostředky na vědu a výzkum 400 tis. Kč, dále na likvidaci následků povodně 710 tis. Kč, na záchranný archeologický výzkum 500 tis. Kč a na plán záchrany MPZ 110 tis. Kč. Investice byly přiděleny na dokončení rekonstrukce objektu Korejská 12 ve výši 3053 tis. Kč a na nákup výpočetní a rozmnožovací techniky ve výši 200 tis. Kč. V hodnoceném období bylo čerpání rozpočtu poměrně pravidelné s výjimkou čtvrtého čtvrtletí, ve kterém se odráží časový horizont přidělení účelových dotací a realizace tržeb ústavu. Skutečné výnosy za rok 1998 byly tis. Kč ( o 2319 tis. Kč vyšší než v roce 1997), příspěvek na činnost tis. Kč (o 2064 tis. Kč vyšší), vlastní výnosy 1587 tis. Kč (o 255 tis. Kč vyšší), náklady tis. Kč ( o 2673 tis. Kč vyšší než v roce předchozím), spotřebované nákupy 870 tis. Kč (o 21 tis. Kč vyšší), služby 4738 tis. Kč (o 1820 tis. Kč vyšší), osobní náklady 7286 tis. Kč (o 283 tis. Kč vyšší), mzdové náklady 5357 tis. Kč ( o 220 tis. Kč vyšší), investice 3253 tis. Kč (o 753 tis. Kč vyšší). Přehled výnosů a nákladů organizace podle jednotlivých odborných útvarů včetně čerpání účelových prostředků (v tis. Kč) : výnosy náklady z toho platy Útvar ředitele a ekonomiky Útvar památkové péče Útvar evidence a dokumentace Útvar archeologie Útvar specialistů Útvar průzkumů Celkem Stanovený přepočtený průměrný stav pracovníků ve výši 43 byl naplněn na 43,23. Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány o 23723,- Kč, t.j. o 0,45 %, ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši stanovené rozpočtem, t.j. 100 tis. Kč.

8 Byla uskutečněna jedna služební cesta na Slovensko útvarem specialistů na konferenci s mezinárodní účastí na téma - Dopravní železniční stavby. Náklady na tuto služební cestu činily 5 tis. Kč. Sponzorský příspěvek firmy DOMEANA s.r.o. ve výši 100 tis. Kč byl v plném rozsahu použit na stanovený účel, t.j. na publikační činnost. Všechny akce z účelových prostředků, a to na vydání výroční zprávy o činnosti ústavu za rok 1998, ISO, institucionální prostředky, plán ochrany a zhodnocení územní městské památkové zóny Moravská Ostrava, dotace na záchranný archeologický výzkum, byly vyčerpány v plné výši. Také systémové dotace na investice na dokončení podkroví Korejská 12 ve výši 1053 tis. Kč, investice na Korejskou 12 ve výši 2000 tis.kč (rekonstrukce budovy), dotace na řešení důsledků požáru ve výši 1500 tis. Kč i dotace na řešení důsledků povodní ve výši 710 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Vzhledem k tomu, že ústav neměl prostředky na krytí odpisů hmotného investičního majetku, byly tyto realizovány pouze účetně. Ekonomika ústavu - srovnání let 1997 a 1998 (v tis. Kč) výnosy celkem příspěvek na činnost celkem výnosy vlastní výnosy celkem v tom : spotřebované nákupy služby osobní náklady v tom : mzdové náklady daně a poplatky 2 3 ostatní náklady odpisy hospodářský výsledek investice Hodnocení podmínek a činností v r Mgr. Ladislav Kovalský vedoucí útvaru ředitele A. HODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ZADANÝCH ZŘIZOVATELEM

9 1. Průběžně byl zajišťován zvýšený odborný dohled nad obnovou kulturních památek subvencovanou v rámci programů ministerstva, t.j. Programů regenerace a záchrany, Havarijního - střešního programu, Programu péče o VPR, VPZ a KPZ a programů restaurování a podpory záchranných archeologických výzkumů. 2. Komplexně byla zajišťována participace, popř. koordinační úloha při výběru akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů ministerstva mimo jiné i účastí pracovníků v příslušných komisích. 3. V plném rozsahu byly zajištěny alokace dotací v Havarijním - střešním programu včetně uzavření a finančního vypořádání smluv s jednotlivými vlastníky kulturních památek. Pouze u akcí, dotovaných v rámci řešení následků povodní došlo ke skluzu u čtyř akcí. 4. Celoročně probíhala spolupráce se Státním ústavem památkové péče v Praze při zajišťování následujících úkolů : o byla dopracována Koncepce památkové ochrany a péče o venkovská sídla s dochovanými soubory lidové architektury v ČR, o v rámci Koncepce památkové ochrany a péče o krajinné památkové zóny v ČR byly zajišťovány potřebné podklady pro vybrané lokality v regionu. Jsou určité problémy s hodnotou těchto lokalit, s přístupem obcí a v neposlední řadě i v řešení nedostatku odborných pracovníků na zajišťování agendy v případě vyhlášení těchto zón o byla provedena rozšířená pasportizace zpřístupněných hradů a zámků o na území regionu, byly zajištěny všechny podklady ke zpracování předkladu pro jednání vlády ve vztahu k úkolu revize souboru národních kulturních památek prohlášených nařízením vlády č. 262/1995 Sb. 5. V termínu byl zpracován a předložen návrh na vítěze krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 1997, včetně zajištění koordinace s regionálním útvarem ministerstva pro místní rozvoj a pověřeným garantem Sdružení historických sídel ČMS. 6. Přesto, že byla zajištěna koordinace regionálního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 1998, včetně zajištění koordinace s regionálním útvarem ministerstva pro místní rozvoj a pověřeným garantem Sdružení historických sídel ČSM, v rámci regionu se nepřihlásilo žádné město. 7. Byl zpracován plán památkové ochrany a zhodnocení části území městské památkové zóny Moravská Ostrava a pro nemoc zodpovědného pracovníka předán Ministerstvu kultury ČR v náhradním termínu (leden 1999). 8. Byla vydána zpráva o činnosti organizace za rok 1997 ve formě samostatné publikace, která obsahovala kapitolu o dějinách organizace od doby jejího vzniku a podrobný rozbor hospodaření s veřejnými prostředky v roce 1997 ve vztahu k jednotlivým činnostem organizace. 9. V plném rozsahu byly zabezpečeny institucionální projekty výzkumu a vývoje v památkové péči v regionu včetně potřebné koordinace podle zadání a operativních pokynů zřizovatele a podle požadavků Státního ústavu památkové péče. Podrobněji v samostatném textu k této problematice. Účelové projekty výzkumu a vývoje nebyly v roce 1998 v ústavu zajišťovány. 10. Ze zástupců ústavu a dvou muzeí byla založena krajská komise jako poradní orgán ředitele organizace v oblasti zvýšeného odborného dohledu, koordinace

10 provádění a finančního zajištění záchranných archeologických výzkumů v regionu. Její činnost byla především v závěru roku zaměřena na vyhodnocení proběhlých výzkumů a řešení naběhlých problémů. 11. V termínu byly zpracovány podklady pro Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 1998 i Koncepce výběru věcí na prohlášení za kulturní památku za region byla podle zadání zřizovatele zpracována. 13. Byla dopracována identifikace objektů navrhovaných do národního a mezinárodního registru kulturních statků chráněných podle Haagské smlouvy. 14. Podle zadání zřizovatele byl dopracován Seznam nejohroženějších a nevyužívaných kulturních památek v regionu. 15. Jelikož se v roce 1998 nerealizovalo žádné školení zřizovatele k památkové péči, zúčastňovali se v rámci finančních možností ústavu jeho odborní pracovníci především odborných akcí, zajišťovaných různými organizacemi i jednání Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. 16. Jelikož ústav nespravuje žádné zpřístupněné a instalované objekty, nezajišťoval také řešení problematiky základní evidence mobiliárních fondů státních hradů a zámků pro centrální evidenci SÚPP. 17. Jelikož zpřístupněné památkové objekty v regionu jsou ve správě jiných subjektu, podíleli se pracovníci ústavu na EHD 1998 formou pomoci vybraným MěÚ při zajišťování jejich akcí. Ing.arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel B. HODNOCENÍ VLASTNÍCH ÚKOLŮ ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE V roce 1998 na útvaru památkové péče došlo ke změně pracovníků na okrese Opava (bývalá pracovnice odešla k na Okresní úřad v Opavě), v polovině roku přibyla pracovnice pro okres Ostrava. Koncem roku došlo rovněž k zúžení činnosti o restaurování převedením odborné pracovnice na útvar specialistů. Kromě obvyklé činnosti týkající se obnovy památek a dalších objektů v rámci plošné památkové ochrany se pracovníci věnovali vyhodnocování soutěže o cenu Programu regenerace MPR/MPZ, aktualizaci podkladů pro MK ČR, podkladům pro financování obnovy památek a jejich následnému vymáhání a vyhodnocování. Jako speciální akci tohoto charakteru lze jmenovat zpracování podkladů do 24 hodin pro financování povodní z roku 1997, kde se naopak podařilo získat téměř tři čtvrtiny objemu 15 milionového navýšení Havarijního-střešního programu (běžný roční příděl na našich 7 okresů 2,5 mil.kč). Tento úkol by se bez dobré a úzké spolupráce s výkonnými pracovníky nedal splnit. Odborní pracovníci útvaru památkové péče rovněž zpracovávali podklady pro prohlášení objektů za kulturní památky, podklady pro vyhlášení nových ochranných

11 památkových pásem, vzorový plán obnovy jádra MPZ Moravská Ostrava, s firmou Studio CMYK aktualizaci programu Dědictví 1.1, kreslili a konzultovali digitalizaci podkladů VPZ/MPZ zpracovávané na Památkovém ústavu v Olomouci, provádělo se vypracování karet mobiliárního fondu zámku Bruntál, aktualizace kompletního seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek regionu i s obeznámením vlastníků apod. Pracovníci útvaru se zúčastnili několika seminářů, zejména pořádaných komisemi ministerstva kultury České republiky, STOP (Společnost pro technologie ochrany památek) a SPPPP (Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče). Počet vyjádření přes snahu pracovníků minimalizovat počet vyjádření (zápisy při jednáních ap.) je s ohledem na počet odborných pracovníků památkového ústavu a snižováním stavební aktivity stabilizován přes kontroly Památkové inspekce MK ČR, zvýšení počtu pracovníků na okresech a vyhlášení nových území plošné památkové ochrany. Přes veškerou snahu odborných pracovníků tyto úkoly zvládat je zvláště na okrese Nový Jičín situace již kritická. Tato činnost se bez celostátně platné úpravy rozsahu akcí, ke kterým je nutné jednotlivé vyjádření ústavu (jakoukoliv formou) a bez posílení pracovníků nejen na okresech, ale i na památkových ústavech, již neobejde. Tabulka uvádí pouze počet oficiálních vyjádření ÚPP bez zápisů z kontrolních dnů, konzultací, agendy k financování obnovy památek apod. Počty odborných vyjádření : Okres ÚPD Rozhodnutí Ostatní Celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Vsetín CELKEM OKRES BRUNTÁL Projekční příprava - Bruntál, Horymex - víceúčelový objekt - Bruntál, Meldnerova vila - Bruntál, nám. Míru 11- městský dům - Bruntál, ul. Okružní 4 - městský dům - Býkov, kostel Panny Marie Karmelské - Horní Benešov, plynofikace - Horní Benešov, ul.tyršova 59

12 - Hynčice, kostel sv.mikuláše - Hynčice, telefonní sítě - Karlova Studánka, Bezruč - lázeňský dům - Karlova Studánka, bývalé kino na parc. č Krnov, nám. Hlavní 34 - městský dům - Krnov, zámek - topení - Krnov, židovský hřbitov - Linhartovy, vedení telefonu přes zámecký park - Malá Morávka, vedení NN - Mezina, telefonní síť - Město Albrechtice, kostel Navštívení Panny Marie - Moravský Beroun, plynofikace - Oborná, telefonní síť - Rýmařov, kostel sv.michala Fasády - Andělská Hora, městský dům č.p Andělská Hora, městský dům č.p Andělská Hora, městský dům č.p Bruntál, ul. Jesenická 2 - městský dům - Bruntál, ul. Opletalova 10 - štítová zeď - Bruntál, ul. Požárníku 13 - městský dům - Bruntál, zámek - Cvilín, kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov, kino Mír - Krnov, nám. Hlavní 32 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 33 - městský dům - Krnov, nám. Minoritů 20 - městský dům - Lichnov, kostel sv. Mikuláše Dílčí památková obnova - Bruntál, nám. Míru 11 - měšťanský dům - Bruntál, třída dr. E. Beneše 7 - městský dům - Bruntál, ul. Čapkova 6 - městský dům - Bruntál, ul. Okružní 2 - sklady - Bruntál, ul. Okružní 12 - městský dům, - Bruntál, ul. Požární 12 - městský dům - Cvilín, rozhledna - Dívčí Hrad, hrad - Heřmanovice, chalupa č.p Heřmanovice, kravín, parc. č Horní Benešov, nám. Mírové městský dům - Horní Benešov, stodola - Hošťálkovy, zámek - Janovice, Spitzerova vila - Krasov, chalupa č.p Krnov, evangelický kostel - Krnov, kino Mír - Krnov, městská spořitelna - Krnov, minoritský klášter

13 - Krnov, nám. Zámecké 7 - městský dům - Krnov, nám. Zámecké 11 - městský dům - Krnov, radnice - Krnov, ul. Hlubčická č.p vila - Krnov, ul. Šmeralova 2 - městský dům - Krnov, zámek - Malá Morávka, bytový dům č.p Malá Morávka, bytový dům č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Sovinec, hrad Celková památková obnova - Bohušov, kostel sv. Martina - Brantice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bruntál, kostel Čsl. církve husitské - Bruntál, ul. Opletalova 4 - městský dům - Heřmanovice, chalupa č.p Heřmanovice, chalupa č.p Holčovice, dům č.p Holčovice, chalupa č.p. 5 - Holčovice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - Hošťálkovy, kostel sv. Michala - Krasov, kostel sv. Kateřiny - Krnov, kostel Narození Panny Marie - Krnov, kostel Povýšení sv. Kříže - Krnov, nám. Hlavní 25,26 - dům - Krnov, nám. Hlavní 29 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 35 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 36 - městský dům - Krnov, nám. Zámecké 1 - městský dům - Krnov, Střelecký dům - Krnov, synagoga - Krnov, ul. Mikulášská 8 - vila - Liptaň, kaple - Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Sovinec, kovárna, parc. č Vraclávek, usedlost č.p. 7 - Žďárský Potok, hospodářská budova, parc. č. 97/1 Demolice - Krnov, veřejné WC Dostavby - Bruntál, městské domy na parc. č. 139 a 142

14 - Bruntál, prodejna na parc. č. 182/2 - Bruntál, trafostanice na parc. č Heřmanovice, přístavba k rekreačnímu objektu č.p Heřmanovice, RD na parc. č Karlov, dřevník u č.p Karlova Studánka, sklad nářadí na parc. č. 113/2 - Krnov, povodňová plastika - Krnov, rychlé občerstvení na parc. č Malá Morávka, drobná stavba na parc. č. 438/1 - Malá Morávka, dřevník na parc. č. 406/1 a 406/2 - Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, RD na parc. č. 450, 197/1, 191/1 - Malá Morávka, RD na parc. č. 418 a Malá Morávka, RD na parc. č Malá Morávka, RD na parc. č. 561/2 - Malá Morávka, RD na parc. č. 1218/4 - Malá Morávka, RD na parc. č /1 - Malá Morávka, RD na parc. č. 41,425,195/1 - Malá Morávka, seník na parc. č. 285/4 - Malá Morávka, sklad nářadí na parc. č Malá Morávka, zídka na parc. č. 154/2 - Moravský Beroun, regulační stanice - Sovinec, hrad - WC - Sovinec, RD na parc. č. 71 a 10 Územně plánovací dokumentace - Býkov - Láryšov - Heřmanovice - CHKO Jeseníky - okres Bruntál - Krnov - změny - Milotice nad Opavou - Moravskoslezský Kočov - změny - Razová - Rusín m.č.hrozová - změny - Rýmařov, program regenerace Centrální zóna - Rýmařov, program regenerace Máchova - Slezská Harta - kolem nádrže - Staré Heřmínovy - Staré Město - změny - Světlá Hora - Svobodné Heřmanice OKRES FRÝDEK-MÍSTEK Projekční příprava - Brušperk, dům č.p. 5 - stavební úpravy - Brušperk, nám.komenského č.p vnitřní úpravy

15 - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Frýdek, kostel sv. Jošta - sanační opatření krovu - Frýdek, nám. Zámecké 52 - celková rekonstrukce - Frýdek, nám. Zámecké rekonstrukce - Frýdek, statické zabezpečení rohového arkýře s věží v SZ části zámku - Frýdek, třída T.G.Masaryka 1.ZŠ - oprava krovu a střešní krytiny - Frýdek, ul.farní č.p rekonstrukce - Frýdlant nad Ostravicí, Janáčková síň MěÚ - rekonstrukce - Hukvaldy, telefonní síť - rekonstrukce - Jablunkov, minitržnice na parc.č. 196,198/2 - Jablunkov, starý klášter č.p sanace - Jablunkov, telefonní síť - rekonstrukce - Malenovice, plynofikace obce - Metylovice, telefonní síť - modernizace - Místek, nám. Farní - oprava pochozích ploch - Místek, nám. Malé stav.úpravy suterénu - Místek, Národní dům - stavebně technický a mykologický průzkum krovu - Rychaltice, kostel sv. Mikuláše - rekonstrukce fasád - Vendryně, kostel sv. Kateřiny - teplovzdušné temperování Fasády - Brušperk, kostel sv. Jiří - fasáda věže - Brušperk, nám. Komenského 3 - Brušperk, nám. Komenského 4 - Frýdek, nám. Zámecké 51 - Frýdek, třída T.G.Masaryka Frýdek, ul. Farní č.1 - stará fara - Hukvaldy, zámeček - Jablunkov, hlavní budova sanatoria - jižní fasáda - Jablunkov, nám. Mariánské 3 - čelní fasáda - Místek, kostel sv. Jakuba většího - věž - Místek, nám.svobody 6 - dvorní fasáda Dílčí památková obnova - Brušperk, kostel sv. Jiří - pokrytí kopule - Brušperk, nám. Komenského 15 - oprava světlíku - Brušperk, nám. Komenského 34 - výměna oken - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Bruzovice, kostel sv. Stanislava - replika zastřešení věže, sanace - Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele - rekonstrukce interiéru, oprava věže - Frýdek, kostel sv. Jošta - obnova střechy a věže - Frýdek, nám. Zámecké 51 - nátěr střechy a fasády - Frýdek, ul. Farní č.p.1, stará fara -rekonstrukce - Frýdek, ul. Radniční statické zajištění, oprava střechy - Frýdek, Židovský hřbitov -oprava náhrobku - Frýdlant nad Ostravicí, kostel sv. Bartoloměje - rekonstrukce sanktusové věže - Frýdlant nad Ostravicí, MěÚ, Janáčkova síň - rekonstrukce - Místek, kostel sv. Jana a Pavla - obnova střechy - Místek, nám.svobody 7 - rekonstrukce plynoinstalace a ÚT

16 - Místek, nám.svobody 27 - obnova podkroví - Místek, nám.svobody 50 - statické zajištění kovářské práce - Místek, ul. Dolní 96 (Kaplanka) - sanační omítky, obnova schodiště - Místek, ul. U staré pošty 45 - stavební úpravy - Místek, ul. Palackého, Národní dům - obnova střechy - Místek, ul. J.V.Sládka 32 - statické zajištění a oprava fasády - Sedliště, kostel Všech svatých - sanace stropu a krovu - Vendryně, kostel sv. Kateřiny - sanační omítky, dlažba kolem kostela Celková památková obnova - Brušperk, nám. Komenského 39 - Dobrá, barokní sýpka - Frýdek, kostel Navštívení Panny Marie - Frýdek, nám. Zámecké 21 - Frýdek, nám. Zámecké 43 - Frýdek, nám. Zámecké Frýdek, ul. Hluboká č.p kolaudace - Frýdek, ul. Hluboká č.p Frýdek, ul. Na Veselé č.p barokní hostinec - Frýdek, ul. Radniční, dům.č.p Frýdek, ul. Žižkova kolaudace Dostavby - Frýdek, ul. Hluboká - přístavba na parcele Frýdek, ul. Radniční přístavba zadního traktu - Jablunkov, nám. Mariánské 3 - přístavba k zadnímu traktu - Místek, novostavba domu s lékárnou - Místek, PRONTO EX - víceúčelový dům - Místek, ul. Tržní 23 - přístavba domu Územně plánovací dokumentace - Baška - Čeladná - Dobrá Kamenec - Dolní Domaslovice - Hrádek - Hrčava - Lučina - Metylovice - Nošovice - Sedliště - Smílovice - Staré Hamry - Staříč - Sviadnov - Vělopolí - Vojkovice OKRES KARVINÁ

17 Projekční příprava - Havířov - Město, třída Dlouhá - objekt restaurace a prodejny - Havířov - Město, výstavba autobusových zastávek u obch. domu Budoucnost - Havířov - Šumbark, kostel sv.anny - studie dostavby - Karviná - Darkov, výstavba dílen, skladu, sociálního zařízení v objektu bývalé hnědouhelné kotelny - Karviná II -Doly, energetický zdroj - výstavba - Karviná - Fryštát, býv.hasičská zbrojnice - studie využití a rekonstrukce objektu v zámeckém parku - Karviná - Fryštát, objekt č.p. 93 býv.lottyhaus - změny stavby před dokončením - Karviná - Fryštát, rekonstrukce komunikací historického centra a svedení dešťových vod - Karviná - Fryštát, rekonstrukce komunikací historického centra - DSP kabelových inženýrských sítí - Karviná - Fryštát, ul. Mlýnská, parc.č komerční centrum - Orlová, farní kostel Panny Marie s areálem - GO statické zajištění, studie - Starý Bohumín, nám. Svobody - studie dostavby Fasády - Havířov - Bludovice, evangelický kostel - fasáda, střecha - Havířov - Město, třída Hlavní - dům č.p Havířov - Město, ul. Fibichova - lodžie č.p. 21 a 23 - Karviná - Darkov, kaple sv. Anny v parku lázní - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská 86 - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká č.p. 7/99 - Starý Bohumín, nám. Svobody - dům č.p. 48 Dílčí památková obnova - Havířov - Město, třída Dlouhá 9a / Havířov - Město, třída Dlouhá 9 / Havířov - Město, třída Dlouhá 13 / Havířov - Město, ul. Dvořákova 21 / Domov pro matky s dětmi - Havířov - Město, ul. Fibichova č.p Havířov - Město, ul. Fibichova č.p Havířov - Město, ul. Hlavní Havířov - Město, ul. Husova - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská č.p rodinný dům - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská 10/85 - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská - dům č.p. 166, rekonstr. půdních prostor - Karviná - Fryštát, ul. Pivovarská - oprava vodovodu a kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. K.Sliwky ul. č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská 10/77 - Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská ul. č.p Karviná - Fryštát, ul. Zámecká - dům č.p Nový Bohumín, ul. Studentská č.p Starý Bohumín, garáž na pozemku parc.č Starý Bohumín, kostel Narození Panny Marie - statické zajištění - Starý Bohumín, nám.svobody č.p. 7 - Starý Bohumín, ul. 9.května, dům č.p. 902, půdní vestavba

18 Celková památková obnova - Havířov - Správní centrum Města Havířova - rek. bývalého hornického učiliště - Havířov - Bludovice, ul. Hálkova 4/č.p.322, dřevěnice - sanace vlhkosti a dřevěných konstrukcí - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská č.p Nový Bohumín, ul.komenského č.p Nový Bohumín, ul.komenského č.p Starý Bohumín, Dům pokojného stáří - přestavba bývalé fary - Starý Bohumín, ul. Slezská č.p. 148 Demolice - Karviná - Fryštát, ul. Mlýnská, dům č.p. 788, parc.č zbořen záměrně pro získání stavebního místa - Starý Bohumín, dům č.p. 68, parc. č (povodně) - Starý Bohumín, ul. Farská - dům č.p (povodně) Dostavby - Havířov - Město, ul. Mickiewiczova 1/A na poz. parc.č Havířov - Město, ul. U Stromovky- Komerční banka,změna stavby před dokončením - Karviná - Darkov, parc. č. 103/1 - hospodářská budova (holubník) - Karviná - Fryštát, rodinný dům čp. 1389/1 - Karviná - Fryštát, sady B.Smetany - přístavba k rod. domu č.p Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská - sídlo fy OMS Územně plánovací dokumentace - Albrechtice - Český Těšín - změny a doplňky č.1 - Dětmarovice - koncept změny č. 1 ÚPNSÚ - Dolní Datyně - projekt 2, etapa ÚPS č. st Dolní Datyně - ÚP, změny a doplňky č.1 - Doubrava - návrh územního plánu - Havířov - koncept ÚP sídelního útvaru Havířov - Havířov - změna č. 10 ÚP sídelního útvaru - Karviná 2 - Doly, TR 3 ÚPS - Orlová - 2. etapa ÚPS, telekomunikační kabely - Petřvald - změny a doplňky č.1 - Prostřední Suchá - 3. a 2. etapa ÚPS - Stonava - ÚPNSÚ - Těrlicko - změna č. 6,7,10 11/13/7,č. 8, č. 9/F, 12, č. 9/A2 č. 11, č. 11/13/7 Ostatní - Havířov - Město, nám. Republiky - oprava horkovodu - Havířov - Město, nám. Republiky 2 - zateplení střešní nástavby - Havířov - Město, stavba DOK č.8 Havířov 68 - Havířov - Město, ul. Dělnická - DO Těrlicko - Havířov - Město, ul. Příčná, Stavbařská, Hlavní - oprava horkovodu - Havířov - Město, ul. U Stromovky 38, č.p Havířov - Město, ul. Vardasova 10, DOK Albrechtice, Nošovice - Karviná - Darkov, RD č.p. 184/19

19 - Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p. 526/52 - Karviná - Darkov, RD č.p. 536, č.p. 172/55 - Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 54/427 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 293, parc. č Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 381, parc.č Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 625/5 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 654, parc. č. 145/5 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 659/68 - Karviná - Darkov, ul. K. Sliwky - rekonstrukce plynovodu pro polskou školu - Karviná - Fryštát, Dům odborového svazu - HUP - Karviná - Fryštát, nám. Masarykovo, č.10/111 - rekonstrukce plynovodu - Karviná - Fryštát, nám. Masarykovo - dům č.p Karviná - Fryštát - slavnostní nasvětlení kostela, fary, pošty, soch - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská, č.p. 85/10 - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská- dům č.p oprava kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. Pivovarská - oprava vodovodu a kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. K. Sliwky - dům č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská a Masarykovo nám. - nárožní dům č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská, K. Slivky - plynovod - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká 96 - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká, dům č.p Starý Bohumín, dům č.p. 5 - Starý Bohumín, dům č.p Starý Bohumín, garáž, par. č. 9 - Starý Bohumín, nám. Svobody - dům č.p. 55 OKRES NOVÝ JIČÍN Projekční příprava - Bílovec, kaple sv. Barbory - odstranění povodňových škod - Bílovec, Městský kopec č.parc fasáda, parter, podkroví - Bílovec, muzeum - odstranění povodňových škod - Bílovec, zámek - odstranění povodňových škod - Fulnek, přestavba objektu bývalé strážnice v areálu zámku - Fulnek, ul. Palackého - oprava domu č.p Fulnek, ul. Palackého - projekt stavebních úprav domu č.p Fulnek, úprava chodníků v MPZ - Kunín, zámek, příprava celkové opravy objektu - Nový Jičín, bašty městského opevnění - venkovní úpravy okolí - Nový Jičín, projekt sanace zdiva a barevné řešení zámku Žerotínů - Nový Jičín, půdní nástavba budovy Okresního úřadu v Novém Jičíně - odmítnutý projekt, nová studie

20 - Nový Jičín, studie novostavby pobočky České spořitelny - Nový Jičín, ul. Bezručova - vestavba do půdního prostoru Domova důchodců - Nový Jičín, ul. Hoblíkova - projekt novostavby domu - Odry, bašta městského opevnění - rekonstrukce - Odry, nám. Masarykovo - rekonstrukce fasády domu č.p Odry, nám. Masarykovo - oprava fasád a střechy domu č.p. 37/13 - Odry, ul. Kostelní - sanace domu č.p. 6 - Odry, ul. 1.máje prodejna obuvi a textilu - Příbor, oprava krovu, výměna střešní krytiny domu č.p Příbor, rekonstrukce a dostavba "domu Panenka"- vedle piaristické koleje - Starý Jičín, kašna na náměstí ve Starém Jičíně - oprava - Štramberk, roubený dům č.p Štramberk, roubený dům č.p Štramberk, studie novostavby RD na parcele č. 2820/1 - Štramberk, studie rekonstrukce roubeného domu č.p. 109, Štramberk, ul. Jaroňkova - rekonstrukce roubeného domu č.p studie Poznámka : Výše uvedené akce byly pouze projekční - zatím bez realizace, další uváděné akce byly či jsou v současné době realizovány, samozřejmě na základě projektové dokumentace. Fasády - Bílovec, nám. Slezské 22 - oprava havarijního stavu - Klimkovice, kostel sv. Kateřiny - Nový Jičín, ul. Kostelní č.p Nový Jičín, ul. Revoluční, č.p Nový Jičín, ul. Revoluční, č.p Nový Jičín, VD Drustol - Odry, nám. Masarykovo 18 - Odry, nám. Masarykovo 49 - Příbor, ul. Lidická, č. p. 101 Dílčí památková obnova - Bílovec, nám. Slezské 16 - úprava fasády a výkladců, označení provozovny - Bílovec, zámek - výměna oken a kování - Bílovec - Bravantice, kostel sv. Valentina - oprava po povodni - Fulnek, ul. Kapucínská - přístavba garáže k RD č.p Fulnek, ul. Kostelní výměna oken, oplocení domu - Fulnek, ul. Mlýnská - oprava RD č.p Fulnek - Stachovice, kostel sv. Kateřiny - oprava po povodni - Hodslavice, restaurace Staré fojtství č.p oprava - Kunín, kostel sv.kříže - elektrotemperování lavic v kostele - Nový Jičín, nám. Masarykovo - stavební úpravy domu č.p Nový Jičín, nám. Masarykovo - stavební úpravy domu č.p. 33/21 - Nový Jičín, ul. Derkova 9 - výměna oken - Nový Jičín, ul. Hoblíkova, ul. gen. Hlaďo - kabelizace rozvodů NN a VO - Nový Jičín, ul. 28.října - rekonstrukce a přístavba domu č.p. 24/159 - Nový Jičín, ul. 5.května - stavební úpravy domu č.p Nový Jičín, ul. Tyršova 21 - stavební úpravy a oprava domu č.p Odry, kostel sv.bartoloměje - oprava střechy

Stavebnû Historické PrÛzkumy

Stavebnû Historické PrÛzkumy stavebnû historické prûzkumy Stavebnû Historické PrÛzkumy Stavebnû historické prûzkumy z archivu Památkového ústavu v Ostravû Přehled v ostravském ústavu archivovaných stavebně historických průzkumů dokládá

Více

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2 Strana 1 Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - náhradníci - dotační titul 1 Pořadí Pořadí Podíl Podíl žadatele Podíl dotace Pořadí dle Celkové Pořadové celkem bodové žadatele na na na Žadatel

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3 ODJEZDY AUTOBUSŮ Z VÝCHODNÍHO NÁDRAŽÍ SMĚR CENTRUM V O P A V Ě Platnost od 14.12.2014 do 12.12.2015 Informace o změnách během platnosti na tel.č. 553/609202 S M Ě R Linka číslo Stanoviště Bělá 900255 5

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015 Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci IČ 13642090 Okres Obec k.ú LV Číslo parcely výměra druh využití spolu vlast nický Benešov Soutice Soutice 402 395/19 25 ostatní plocha ostatní komunikace

Více

Usnesení č. 116/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 116/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 116/4104 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 12/627 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 16 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Katastrální 1) Zřízení

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis.

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství: 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava 296.66 33,304.17

Více

Poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje

Poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje Strana 1 Poskytnutí účelově určeného příspěvku na příspěvkovým organizacím kraje Příspěvek na příspěvkovým organizacím v odvětví školství 31 021 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, Ostrava, Dr. Šmerala

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky Bílov Bílovec Bítov Bravantice Jistebník Kujavy Pustějov Slatina Studénka Tísek Velké Albrechtice ÚPO Městský úřad Bílovec Ing.arch. Ludmila Konečná - URBANISTICKÁ

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

Usnesení č. 73/2736 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 73/2736 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 73/2736 Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude ošetřen

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Úvodní konference k projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 12. 10. 2011 Klimkovice Výchozí stav ústavní

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 14755/ENV/15 Ing. Plocek/l. 2132 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

v Kč Poř. IČ Příjemce dotace Adresa Zvýšení o

v Kč Poř. IČ Příjemce dotace Adresa Zvýšení o Strana 1 Poskytnutí neinvestičních prostředků a zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č.

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství

Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství IČ Název Výsledek hospodaření 2004 00842753 Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava - Slezská Ostrava 0,00 62331582 Gymnázium, Studentská

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Příloha č. 1 - Výčet příspěvkových organizací pro VZ realizovanou formou centralizovaného zadávání Název VZ: "Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2015" IČ Název PO 1 00016772 Domov Bílá

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Usnesení č. 124/4407 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 19 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 124/4407 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 19 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 124/4407 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 600017699 63-41-M/01

Více

C. SPECIFICKÉ OBLASTI

C. SPECIFICKÉ OBLASTI C. SPECIFICKÉ OBLASTI 24. Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska hospodářského rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek životního

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBSAH ÚVOD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ SPÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12. 2001...... VĚDECKÁ RADA SPÚ V OSTRAVĚ...

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX016Y6D1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 54561/2013 Sp. zn.: DSH/2426/2013/Moš 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá U S N E S E N Í z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 30.12.2003 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Usnesení č. 26/1088 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 26/1088 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 26/1088 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Přehled činnosti jednotlivých odborů a oddělení v členění na okresy / 13

Přehled činnosti jednotlivých odborů a oddělení v členění na okresy / 13 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Základní náplň činnosti ústavu (postavení v rámci NPÚ) / 4 Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu dle jednotlivých pracovišť / 5 Přehled

Více

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění P ř í l o h a RK19 usnesení příl.k usn.rk/19/806/2008 b.48 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení I.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 34 6 Publikační a přednášková činnost 40

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G.I. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 100. ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

29. 2664 Zahradní 17 23 0 23 30. 2722 Zahradní 33 23 0 23 31. 2707 Zahradní 35 23 0 23 32. 2708 Zahradní 37 23 0 23 CELKEM 540 540

29. 2664 Zahradní 17 23 0 23 30. 2722 Zahradní 33 23 0 23 31. 2707 Zahradní 35 23 0 23 32. 2708 Zahradní 37 23 0 23 CELKEM 540 540 Seznam domů v majetku Města Šumperk, aktualizace 1. 4. 2006 které má ve správě ŠMR, a.s. ** Seznam domů v majetku Města Šumperk ve správě provozovatelů jednotlivých zařízení 1) seznam domů 100 % vlastnictví

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ Ochrana před povodněmi na horní Opavě Příloha 1 Přehled studií a koncepčních podkladů Příloha 1 PŘEHLED STDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ S1 Vodohospodářská studie ochranných nádrží Nové Heřminovy na Opavě

Více