Výroční zpráva za rok 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 1998"

Transkript

1

2 Výroční zpráva za rok Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl pověřen Ministerstvem kultury ČR s účinností od 1. ledna 1991 zřizovací listinou č.j. 5158/97/f ze dne 20. července Ministerstvo kultury je zřizovatelem ústavu jako státní příspěvkové organizace a jmenuje také ředitele, který je statutárním představitelem ústavu. Ústav zajišťuje odborně metodický výkon státní památkové péče v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vsetín, přičemž archeologickou činnost zajišťuje i na okrese Jeseník, a naopak okres Vsetín zajišťuje Muzeum v Olomouci. Základní pracoviště ústavu je v Ostravě, detašovaná pracoviště útvaru památkové péče jsou v Bruntálu, Rožnově pod Radhoštěm a v Opavě, kde je také útvar archeologie. Ústav je členěn na útvary, a to útvar ředitele, památkové péče, specialistů, evidence a dokumentace, archeologie a útvar průzkumů. Útvar ředitele zajišťuje základní agendu ústavu včetně právní služby a vnitropodnikové kontroly, správu majetku, BOZP a PO, ediční a publikační činnost, provoz knihovny, ústavního archivu a fotografické práce. Útvar památkové péče zajišťuje především agendu vyplývající z 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Dále sleduje stavebně technický stav a využívání nemovitých kulturních památek, přičemž zvýšená pozornost je věnována akcím na území městských a vesnických památkových rezervací a zón i ochranných pásem. Pracovníci útvaru sledují všechny podpůrné programy pro obnovu kulturních památek včetně t.zv. Havarijního - střešního programu. Dále spolupracují s ostatními útvary a Státním ústavem památkové péče v Praze na tvorbě různých koncepcí a zajišťují také modelové plány ochrany a zhodnocení městských památkových rezervací a zón. Útvar specialistů zajišťuje průzkumy a vyhodnocování a agendu průmyslového dědictví a agendu související s ochranou a obnovou historických zahrad a parků. Na základě restrukturalizace ústavu v závěru roku 1998 zajišťuje také agendu související s restaurováním a lidovou architekturou včetně územní ochrany vesnických sídel. Útvar také zajišťuje evidenci a dokumentaci průmyslového dědictví. Útvar evidence a dokumentace zajišťuje především evidenci a dokumentaci nemovitých i movitých kulturních památek, a to nejen z hlediska jejího archivování, ale také průběžného doplňování a zajišťování informovanosti o jejím zpracování a uložení. Na základě prováděných revizí i náhodných zjištěních jsou doplňovány údaje k jednotlivým památkám, dále jsou vyhledávány a zpracovávány archivní podklady a

3 zpracovávány evidenční listy k návrhům nových kulturních památek. Dle časových možností pracovníků útvaru jsou také doplňovány počítačové informační systémy ke kulturním památkám. Je zajišťována agenda dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, včetně nezbytné součinnosti se Státním ústavem památkové péče v Praze. V rámci ISO je prováděno natáčení v církevních objektech včetně následného počítačového zpracování. Průběžně také probíhá spolupráce s policií a sledování provozu na zpřístupněných objektech. Útvar archeologie zabezpečuje zejména záchranné a předstihové archeologické výzkumy a odborná vyjádření k projektové činnosti i územně plánovací dokumentaci. Útvar průzkumů zajišťuje především zpracovávání stavebně historických průzkumů nemovitých kulturních památek v souladu s metodikou Státního ústavu památkové péče v Praze. Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel 2. Seznam stálých zaměstnanců PÚ v Ostravě (včetně přehledu pracovišť) k ÚTVAR ŘEDITELE Gwuzd Jiří, Ing.arch.CSc. ředitel 069/ /203 Kovalský Ladislav, Mgr. vedoucí útvaru ředitele, právník 069/ /236 Dudek Rudolf investorská činnost, BOZP, PO, 069/ /237 správce objektů, domovník, topič Juřena Eduard řidič 069/ /237 Kuncová Hana fotograf 069/ /206 Purkyňová Jana ediční a publikační činnost, 069/ /231 vnitropodniková kontrola Seberová Jana knihovna, archivy, VTI 069/ /201 Svrchokrylová Milena personalistika, mzdová účetní 069/ /235 ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE Krčmář Igor, Ing.arch. vedoucí útvaru 069/ /230 Halamíčková Věra, Ing.arch. památkář - okres Vsetín 0651/52349 Kouřilová Danuška, PhDr. památkář - okres Opava 0653/ Kulová Jana administrativní pracovnice 069/ /221 Lišková Silvie, Mgr. památkář - okres Ostrava 069/ /234 Mezerová Ĺubica, PhDr. památkář - okres Bruntál 0646/ Niklová Maria, Ing. památkář - okres Ostrava 069/ /229

4 Novosad Jaroslav, Ing.arch. památkář - okres Nový Jičín 0651/52349 Pangerová Šárka, Ing.arch. památkář - okres Frýdek - Místek 069/ /229 Svátková Libuše, PhDr. památkář - okres Karviná 069/ /216 Viktorová Silvie, Ing. památkář - okres Opava 0653/ ÚTVAR SPECIALISTŮ Matěj Miloš, Ing.arch.Dr.Dr. vedoucí útvaru 069/ /210 Borovcová Alena, Bc. památkář - technické památky 069/ /248 Dědková Libuše, PhDr. památkář - restaurování 069/ /218 Halamíčková Alena, Ing. památkář - historické parky 069/ /246 a zahrady Ryšková Michaela, Mgr. památkář - technické památky 069/ /248 Ševčíková Zita, Mgr. památkář - lidová architektura 069/ /214 ÚTVAR EVIDENCE A DOKUMENTACE Levá Pavla, PhDr. vedoucí útvaru 069/ /232 Fidrichová Šárka, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /208 restaurování, archivní průzkumy Greiplová Marie památkář - dokumentátorka 0653/ Kubatá Radmila, Bc. památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /215 Rosová Romana, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /231 archivní průzkumy Stalmachová Ludmila památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /247 Strakoš Martin, Mgr. památkář - popisy památek 069/ /214 Streichlová Jana památkář - dokumentátorka 069/ /215 ÚTVAR ARCHEOLOGIE Kouřil Pavel, PhDr.CSc. vedoucí útvaru 0653/ Kavanová Helena odborný pracovník 0653/ Kiecoň Marek technický pracovník 0653/ Koudelová Jana technický pracovník 0653/ Ott Tomáš technický pracovník 0653/ Pravdová Hana odborný pracovník 0653/ Stabrava Pavel, Mgr. archeolog 0653/ Šenková Věra technický pracovník 0653/ Teryngerová Hana, PhDr. archeolog 0653/214441

5 Zezula Michal archeolog 0653/ ÚTVAR PRŮZKUMŮ Goryczková Naděžda, Ing.arch. vedoucí útvaru 069/ /220 Grůza Antonín, PhDr. archivní průzkumy 069/ /217 PŘEHLED PRACOVIŠŤ ÚSTAVU Ostrava - Přívoz, Korejská 12, PSČ útvary ředitele, památkové péče, specialistů, evidence a dokumentace a průzkumů tel. 069/ , tel./fax 069/ Bruntál, Zámek v Bruntále, Zámecké náměstí 5, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče tel. 0646/ Opava, Holasická 12, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče, útvar archeologie tel. 0653/ Opava, Bezručovo náměstí 1, PSČ útvar archeologie tel. 0653/ Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 484, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče tel. 0651/ VĚDECKÁ RADA PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ Vědecká rada je poradním orgánem ředitele zřízeným v souladu s organizačním řádem ústavu. Je složena z významných odborníků oboru a oborů souvisejících s činností ústavu. Těžiště její činnosti spočívá v oblasti řešení nejvýznamnějších problémů oboru památkové péče a praxe památkového ústavu. Členství ve vědecké radě je čestné. Abecední seznam členů : 1. PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. historik umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra estetiky, Celetná 20, Praha 1 2. Doc.PhDr. Ivo Hlobil, CSc. historik umění, zástupce ředitele, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Hřebíkova 10, Praha 4 3. Doc. PhDr. Petr Holý, Dr. historik umění, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Zahradní 1, Ostrava 1 4. Ing. Karel Kalvoda ekonomický náměstek ředitele, Státní ústav památkové péče v Praze, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1

6 5. Ing. Josef Kimer, CSc. báňský inženýr, vedoucí oddělení hornictví, UNIGEO a.s., Místecká 258, Ostrava - Hrabová 6. PhDr. Irena Korbelářová historik, odborný pracovník, Slezské zemské muzeum v Opavě, Nádražní okruh 31, Opava 7. PhDr. Pavel Kouřil, CSc archeolog, ředitel, Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 6147, Brno, vedoucí útvaru archeologie, Památkový ústav v Ostravě - detašované pracoviště Opava, Bezručovo náměstí 1, Opava 8. Ing.arch.Dr. Miloš Matěj Dr., architekt, statutární zástupce ředitele, vedoucí útvaru specialistů, Památkový ústav v Ostravě, Korejská 12, Ostrava - Přívoz 9. PhDr. Jiří Merta archeolog, samostatný vědecký pracovník industriální archeologie, Technické muzeum v Brně, Purkyňova 99, Brno 10. Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. historik umění, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, ústav teorie dějin, architektury a rekonstrukce památek, Poříčí 5, Brno 11. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. odborný asistent pedagog, Fakulta hornicko-geologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity, Institut enviromentálního inženýrství, třída 17. listopadu, Ostrava-Poruba 12. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral teoretik architektury, prorektor pro styk s praxí a zahraniční styky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha Doc. PhDr. Pavel Zatloukal historik umění, ředitel, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc 14. Prof. Ing.arch. Helena Zemánková, CSc. architektka, prorektorka pro zahraniční styky, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5, Brno. 5. Ekonomika a provoz Rok 1998 byl pro náš ústav z hlediska financování velmi složitý a to z důvodu složitého zajišťování výnosů a také odstranění následků požáru v podkroví a v 1-3

7 NP. Tyto skutečnosti ovlivnily ekonomiku i chod celého ústavu po celou dobu hodnoceného období. Počáteční rozpočet pro rok 1998 byl vyrovnaný s náklady i výnosy 9385 tis. Kč, z toho byly spotřebované nákupy 450 tis. Kč a služby 1530 tis. Kč. Příspěvek na činnost činil v celkovém objemu 7905 tis. Kč, z toho byly osobní náklady 7385 tis. Kč, mzdové náklady 5391 tis. Kč včetně 95 tis. Kč na ostatní osobní náklady, předpokládané výnosy činily 1480 tis. Kč. Součástí příspěvku byly i prostředky na vydání výroční zprávy o činnosti ústavu za rok 1997 ve výši 80 tis. Kč. Přínosem bylo přidělení účelových dotací a tím se rozpočet po změnách v průběhu roku navršil na celkovou částku tis. Kč, z toho na provoz 7905 tis. Kč, na likvidaci následků požáru 1500 tis. Kč, na ISO 200 tis. Kč, institucionální prostředky na vědu a výzkum 400 tis. Kč, dále na likvidaci následků povodně 710 tis. Kč, na záchranný archeologický výzkum 500 tis. Kč a na plán záchrany MPZ 110 tis. Kč. Investice byly přiděleny na dokončení rekonstrukce objektu Korejská 12 ve výši 3053 tis. Kč a na nákup výpočetní a rozmnožovací techniky ve výši 200 tis. Kč. V hodnoceném období bylo čerpání rozpočtu poměrně pravidelné s výjimkou čtvrtého čtvrtletí, ve kterém se odráží časový horizont přidělení účelových dotací a realizace tržeb ústavu. Skutečné výnosy za rok 1998 byly tis. Kč ( o 2319 tis. Kč vyšší než v roce 1997), příspěvek na činnost tis. Kč (o 2064 tis. Kč vyšší), vlastní výnosy 1587 tis. Kč (o 255 tis. Kč vyšší), náklady tis. Kč ( o 2673 tis. Kč vyšší než v roce předchozím), spotřebované nákupy 870 tis. Kč (o 21 tis. Kč vyšší), služby 4738 tis. Kč (o 1820 tis. Kč vyšší), osobní náklady 7286 tis. Kč (o 283 tis. Kč vyšší), mzdové náklady 5357 tis. Kč ( o 220 tis. Kč vyšší), investice 3253 tis. Kč (o 753 tis. Kč vyšší). Přehled výnosů a nákladů organizace podle jednotlivých odborných útvarů včetně čerpání účelových prostředků (v tis. Kč) : výnosy náklady z toho platy Útvar ředitele a ekonomiky Útvar památkové péče Útvar evidence a dokumentace Útvar archeologie Útvar specialistů Útvar průzkumů Celkem Stanovený přepočtený průměrný stav pracovníků ve výši 43 byl naplněn na 43,23. Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány o 23723,- Kč, t.j. o 0,45 %, ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši stanovené rozpočtem, t.j. 100 tis. Kč.

8 Byla uskutečněna jedna služební cesta na Slovensko útvarem specialistů na konferenci s mezinárodní účastí na téma - Dopravní železniční stavby. Náklady na tuto služební cestu činily 5 tis. Kč. Sponzorský příspěvek firmy DOMEANA s.r.o. ve výši 100 tis. Kč byl v plném rozsahu použit na stanovený účel, t.j. na publikační činnost. Všechny akce z účelových prostředků, a to na vydání výroční zprávy o činnosti ústavu za rok 1998, ISO, institucionální prostředky, plán ochrany a zhodnocení územní městské památkové zóny Moravská Ostrava, dotace na záchranný archeologický výzkum, byly vyčerpány v plné výši. Také systémové dotace na investice na dokončení podkroví Korejská 12 ve výši 1053 tis. Kč, investice na Korejskou 12 ve výši 2000 tis.kč (rekonstrukce budovy), dotace na řešení důsledků požáru ve výši 1500 tis. Kč i dotace na řešení důsledků povodní ve výši 710 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Vzhledem k tomu, že ústav neměl prostředky na krytí odpisů hmotného investičního majetku, byly tyto realizovány pouze účetně. Ekonomika ústavu - srovnání let 1997 a 1998 (v tis. Kč) výnosy celkem příspěvek na činnost celkem výnosy vlastní výnosy celkem v tom : spotřebované nákupy služby osobní náklady v tom : mzdové náklady daně a poplatky 2 3 ostatní náklady odpisy hospodářský výsledek investice Hodnocení podmínek a činností v r Mgr. Ladislav Kovalský vedoucí útvaru ředitele A. HODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ZADANÝCH ZŘIZOVATELEM

9 1. Průběžně byl zajišťován zvýšený odborný dohled nad obnovou kulturních památek subvencovanou v rámci programů ministerstva, t.j. Programů regenerace a záchrany, Havarijního - střešního programu, Programu péče o VPR, VPZ a KPZ a programů restaurování a podpory záchranných archeologických výzkumů. 2. Komplexně byla zajišťována participace, popř. koordinační úloha při výběru akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů ministerstva mimo jiné i účastí pracovníků v příslušných komisích. 3. V plném rozsahu byly zajištěny alokace dotací v Havarijním - střešním programu včetně uzavření a finančního vypořádání smluv s jednotlivými vlastníky kulturních památek. Pouze u akcí, dotovaných v rámci řešení následků povodní došlo ke skluzu u čtyř akcí. 4. Celoročně probíhala spolupráce se Státním ústavem památkové péče v Praze při zajišťování následujících úkolů : o byla dopracována Koncepce památkové ochrany a péče o venkovská sídla s dochovanými soubory lidové architektury v ČR, o v rámci Koncepce památkové ochrany a péče o krajinné památkové zóny v ČR byly zajišťovány potřebné podklady pro vybrané lokality v regionu. Jsou určité problémy s hodnotou těchto lokalit, s přístupem obcí a v neposlední řadě i v řešení nedostatku odborných pracovníků na zajišťování agendy v případě vyhlášení těchto zón o byla provedena rozšířená pasportizace zpřístupněných hradů a zámků o na území regionu, byly zajištěny všechny podklady ke zpracování předkladu pro jednání vlády ve vztahu k úkolu revize souboru národních kulturních památek prohlášených nařízením vlády č. 262/1995 Sb. 5. V termínu byl zpracován a předložen návrh na vítěze krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 1997, včetně zajištění koordinace s regionálním útvarem ministerstva pro místní rozvoj a pověřeným garantem Sdružení historických sídel ČMS. 6. Přesto, že byla zajištěna koordinace regionálního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 1998, včetně zajištění koordinace s regionálním útvarem ministerstva pro místní rozvoj a pověřeným garantem Sdružení historických sídel ČSM, v rámci regionu se nepřihlásilo žádné město. 7. Byl zpracován plán památkové ochrany a zhodnocení části území městské památkové zóny Moravská Ostrava a pro nemoc zodpovědného pracovníka předán Ministerstvu kultury ČR v náhradním termínu (leden 1999). 8. Byla vydána zpráva o činnosti organizace za rok 1997 ve formě samostatné publikace, která obsahovala kapitolu o dějinách organizace od doby jejího vzniku a podrobný rozbor hospodaření s veřejnými prostředky v roce 1997 ve vztahu k jednotlivým činnostem organizace. 9. V plném rozsahu byly zabezpečeny institucionální projekty výzkumu a vývoje v památkové péči v regionu včetně potřebné koordinace podle zadání a operativních pokynů zřizovatele a podle požadavků Státního ústavu památkové péče. Podrobněji v samostatném textu k této problematice. Účelové projekty výzkumu a vývoje nebyly v roce 1998 v ústavu zajišťovány. 10. Ze zástupců ústavu a dvou muzeí byla založena krajská komise jako poradní orgán ředitele organizace v oblasti zvýšeného odborného dohledu, koordinace

10 provádění a finančního zajištění záchranných archeologických výzkumů v regionu. Její činnost byla především v závěru roku zaměřena na vyhodnocení proběhlých výzkumů a řešení naběhlých problémů. 11. V termínu byly zpracovány podklady pro Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 1998 i Koncepce výběru věcí na prohlášení za kulturní památku za region byla podle zadání zřizovatele zpracována. 13. Byla dopracována identifikace objektů navrhovaných do národního a mezinárodního registru kulturních statků chráněných podle Haagské smlouvy. 14. Podle zadání zřizovatele byl dopracován Seznam nejohroženějších a nevyužívaných kulturních památek v regionu. 15. Jelikož se v roce 1998 nerealizovalo žádné školení zřizovatele k památkové péči, zúčastňovali se v rámci finančních možností ústavu jeho odborní pracovníci především odborných akcí, zajišťovaných různými organizacemi i jednání Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. 16. Jelikož ústav nespravuje žádné zpřístupněné a instalované objekty, nezajišťoval také řešení problematiky základní evidence mobiliárních fondů státních hradů a zámků pro centrální evidenci SÚPP. 17. Jelikož zpřístupněné památkové objekty v regionu jsou ve správě jiných subjektu, podíleli se pracovníci ústavu na EHD 1998 formou pomoci vybraným MěÚ při zajišťování jejich akcí. Ing.arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel B. HODNOCENÍ VLASTNÍCH ÚKOLŮ ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE V roce 1998 na útvaru památkové péče došlo ke změně pracovníků na okrese Opava (bývalá pracovnice odešla k na Okresní úřad v Opavě), v polovině roku přibyla pracovnice pro okres Ostrava. Koncem roku došlo rovněž k zúžení činnosti o restaurování převedením odborné pracovnice na útvar specialistů. Kromě obvyklé činnosti týkající se obnovy památek a dalších objektů v rámci plošné památkové ochrany se pracovníci věnovali vyhodnocování soutěže o cenu Programu regenerace MPR/MPZ, aktualizaci podkladů pro MK ČR, podkladům pro financování obnovy památek a jejich následnému vymáhání a vyhodnocování. Jako speciální akci tohoto charakteru lze jmenovat zpracování podkladů do 24 hodin pro financování povodní z roku 1997, kde se naopak podařilo získat téměř tři čtvrtiny objemu 15 milionového navýšení Havarijního-střešního programu (běžný roční příděl na našich 7 okresů 2,5 mil.kč). Tento úkol by se bez dobré a úzké spolupráce s výkonnými pracovníky nedal splnit. Odborní pracovníci útvaru památkové péče rovněž zpracovávali podklady pro prohlášení objektů za kulturní památky, podklady pro vyhlášení nových ochranných

11 památkových pásem, vzorový plán obnovy jádra MPZ Moravská Ostrava, s firmou Studio CMYK aktualizaci programu Dědictví 1.1, kreslili a konzultovali digitalizaci podkladů VPZ/MPZ zpracovávané na Památkovém ústavu v Olomouci, provádělo se vypracování karet mobiliárního fondu zámku Bruntál, aktualizace kompletního seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek regionu i s obeznámením vlastníků apod. Pracovníci útvaru se zúčastnili několika seminářů, zejména pořádaných komisemi ministerstva kultury České republiky, STOP (Společnost pro technologie ochrany památek) a SPPPP (Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče). Počet vyjádření přes snahu pracovníků minimalizovat počet vyjádření (zápisy při jednáních ap.) je s ohledem na počet odborných pracovníků památkového ústavu a snižováním stavební aktivity stabilizován přes kontroly Památkové inspekce MK ČR, zvýšení počtu pracovníků na okresech a vyhlášení nových území plošné památkové ochrany. Přes veškerou snahu odborných pracovníků tyto úkoly zvládat je zvláště na okrese Nový Jičín situace již kritická. Tato činnost se bez celostátně platné úpravy rozsahu akcí, ke kterým je nutné jednotlivé vyjádření ústavu (jakoukoliv formou) a bez posílení pracovníků nejen na okresech, ale i na památkových ústavech, již neobejde. Tabulka uvádí pouze počet oficiálních vyjádření ÚPP bez zápisů z kontrolních dnů, konzultací, agendy k financování obnovy památek apod. Počty odborných vyjádření : Okres ÚPD Rozhodnutí Ostatní Celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Vsetín CELKEM OKRES BRUNTÁL Projekční příprava - Bruntál, Horymex - víceúčelový objekt - Bruntál, Meldnerova vila - Bruntál, nám. Míru 11- městský dům - Bruntál, ul. Okružní 4 - městský dům - Býkov, kostel Panny Marie Karmelské - Horní Benešov, plynofikace - Horní Benešov, ul.tyršova 59

12 - Hynčice, kostel sv.mikuláše - Hynčice, telefonní sítě - Karlova Studánka, Bezruč - lázeňský dům - Karlova Studánka, bývalé kino na parc. č Krnov, nám. Hlavní 34 - městský dům - Krnov, zámek - topení - Krnov, židovský hřbitov - Linhartovy, vedení telefonu přes zámecký park - Malá Morávka, vedení NN - Mezina, telefonní síť - Město Albrechtice, kostel Navštívení Panny Marie - Moravský Beroun, plynofikace - Oborná, telefonní síť - Rýmařov, kostel sv.michala Fasády - Andělská Hora, městský dům č.p Andělská Hora, městský dům č.p Andělská Hora, městský dům č.p Bruntál, ul. Jesenická 2 - městský dům - Bruntál, ul. Opletalova 10 - štítová zeď - Bruntál, ul. Požárníku 13 - městský dům - Bruntál, zámek - Cvilín, kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov, kino Mír - Krnov, nám. Hlavní 32 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 33 - městský dům - Krnov, nám. Minoritů 20 - městský dům - Lichnov, kostel sv. Mikuláše Dílčí památková obnova - Bruntál, nám. Míru 11 - měšťanský dům - Bruntál, třída dr. E. Beneše 7 - městský dům - Bruntál, ul. Čapkova 6 - městský dům - Bruntál, ul. Okružní 2 - sklady - Bruntál, ul. Okružní 12 - městský dům, - Bruntál, ul. Požární 12 - městský dům - Cvilín, rozhledna - Dívčí Hrad, hrad - Heřmanovice, chalupa č.p Heřmanovice, kravín, parc. č Horní Benešov, nám. Mírové městský dům - Horní Benešov, stodola - Hošťálkovy, zámek - Janovice, Spitzerova vila - Krasov, chalupa č.p Krnov, evangelický kostel - Krnov, kino Mír - Krnov, městská spořitelna - Krnov, minoritský klášter

13 - Krnov, nám. Zámecké 7 - městský dům - Krnov, nám. Zámecké 11 - městský dům - Krnov, radnice - Krnov, ul. Hlubčická č.p vila - Krnov, ul. Šmeralova 2 - městský dům - Krnov, zámek - Malá Morávka, bytový dům č.p Malá Morávka, bytový dům č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Sovinec, hrad Celková památková obnova - Bohušov, kostel sv. Martina - Brantice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bruntál, kostel Čsl. církve husitské - Bruntál, ul. Opletalova 4 - městský dům - Heřmanovice, chalupa č.p Heřmanovice, chalupa č.p Holčovice, dům č.p Holčovice, chalupa č.p. 5 - Holčovice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - Hošťálkovy, kostel sv. Michala - Krasov, kostel sv. Kateřiny - Krnov, kostel Narození Panny Marie - Krnov, kostel Povýšení sv. Kříže - Krnov, nám. Hlavní 25,26 - dům - Krnov, nám. Hlavní 29 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 35 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 36 - městský dům - Krnov, nám. Zámecké 1 - městský dům - Krnov, Střelecký dům - Krnov, synagoga - Krnov, ul. Mikulášská 8 - vila - Liptaň, kaple - Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Sovinec, kovárna, parc. č Vraclávek, usedlost č.p. 7 - Žďárský Potok, hospodářská budova, parc. č. 97/1 Demolice - Krnov, veřejné WC Dostavby - Bruntál, městské domy na parc. č. 139 a 142

14 - Bruntál, prodejna na parc. č. 182/2 - Bruntál, trafostanice na parc. č Heřmanovice, přístavba k rekreačnímu objektu č.p Heřmanovice, RD na parc. č Karlov, dřevník u č.p Karlova Studánka, sklad nářadí na parc. č. 113/2 - Krnov, povodňová plastika - Krnov, rychlé občerstvení na parc. č Malá Morávka, drobná stavba na parc. č. 438/1 - Malá Morávka, dřevník na parc. č. 406/1 a 406/2 - Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, RD na parc. č. 450, 197/1, 191/1 - Malá Morávka, RD na parc. č. 418 a Malá Morávka, RD na parc. č Malá Morávka, RD na parc. č. 561/2 - Malá Morávka, RD na parc. č. 1218/4 - Malá Morávka, RD na parc. č /1 - Malá Morávka, RD na parc. č. 41,425,195/1 - Malá Morávka, seník na parc. č. 285/4 - Malá Morávka, sklad nářadí na parc. č Malá Morávka, zídka na parc. č. 154/2 - Moravský Beroun, regulační stanice - Sovinec, hrad - WC - Sovinec, RD na parc. č. 71 a 10 Územně plánovací dokumentace - Býkov - Láryšov - Heřmanovice - CHKO Jeseníky - okres Bruntál - Krnov - změny - Milotice nad Opavou - Moravskoslezský Kočov - změny - Razová - Rusín m.č.hrozová - změny - Rýmařov, program regenerace Centrální zóna - Rýmařov, program regenerace Máchova - Slezská Harta - kolem nádrže - Staré Heřmínovy - Staré Město - změny - Světlá Hora - Svobodné Heřmanice OKRES FRÝDEK-MÍSTEK Projekční příprava - Brušperk, dům č.p. 5 - stavební úpravy - Brušperk, nám.komenského č.p vnitřní úpravy

15 - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Frýdek, kostel sv. Jošta - sanační opatření krovu - Frýdek, nám. Zámecké 52 - celková rekonstrukce - Frýdek, nám. Zámecké rekonstrukce - Frýdek, statické zabezpečení rohového arkýře s věží v SZ části zámku - Frýdek, třída T.G.Masaryka 1.ZŠ - oprava krovu a střešní krytiny - Frýdek, ul.farní č.p rekonstrukce - Frýdlant nad Ostravicí, Janáčková síň MěÚ - rekonstrukce - Hukvaldy, telefonní síť - rekonstrukce - Jablunkov, minitržnice na parc.č. 196,198/2 - Jablunkov, starý klášter č.p sanace - Jablunkov, telefonní síť - rekonstrukce - Malenovice, plynofikace obce - Metylovice, telefonní síť - modernizace - Místek, nám. Farní - oprava pochozích ploch - Místek, nám. Malé stav.úpravy suterénu - Místek, Národní dům - stavebně technický a mykologický průzkum krovu - Rychaltice, kostel sv. Mikuláše - rekonstrukce fasád - Vendryně, kostel sv. Kateřiny - teplovzdušné temperování Fasády - Brušperk, kostel sv. Jiří - fasáda věže - Brušperk, nám. Komenského 3 - Brušperk, nám. Komenského 4 - Frýdek, nám. Zámecké 51 - Frýdek, třída T.G.Masaryka Frýdek, ul. Farní č.1 - stará fara - Hukvaldy, zámeček - Jablunkov, hlavní budova sanatoria - jižní fasáda - Jablunkov, nám. Mariánské 3 - čelní fasáda - Místek, kostel sv. Jakuba většího - věž - Místek, nám.svobody 6 - dvorní fasáda Dílčí památková obnova - Brušperk, kostel sv. Jiří - pokrytí kopule - Brušperk, nám. Komenského 15 - oprava světlíku - Brušperk, nám. Komenského 34 - výměna oken - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Bruzovice, kostel sv. Stanislava - replika zastřešení věže, sanace - Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele - rekonstrukce interiéru, oprava věže - Frýdek, kostel sv. Jošta - obnova střechy a věže - Frýdek, nám. Zámecké 51 - nátěr střechy a fasády - Frýdek, ul. Farní č.p.1, stará fara -rekonstrukce - Frýdek, ul. Radniční statické zajištění, oprava střechy - Frýdek, Židovský hřbitov -oprava náhrobku - Frýdlant nad Ostravicí, kostel sv. Bartoloměje - rekonstrukce sanktusové věže - Frýdlant nad Ostravicí, MěÚ, Janáčkova síň - rekonstrukce - Místek, kostel sv. Jana a Pavla - obnova střechy - Místek, nám.svobody 7 - rekonstrukce plynoinstalace a ÚT

16 - Místek, nám.svobody 27 - obnova podkroví - Místek, nám.svobody 50 - statické zajištění kovářské práce - Místek, ul. Dolní 96 (Kaplanka) - sanační omítky, obnova schodiště - Místek, ul. U staré pošty 45 - stavební úpravy - Místek, ul. Palackého, Národní dům - obnova střechy - Místek, ul. J.V.Sládka 32 - statické zajištění a oprava fasády - Sedliště, kostel Všech svatých - sanace stropu a krovu - Vendryně, kostel sv. Kateřiny - sanační omítky, dlažba kolem kostela Celková památková obnova - Brušperk, nám. Komenského 39 - Dobrá, barokní sýpka - Frýdek, kostel Navštívení Panny Marie - Frýdek, nám. Zámecké 21 - Frýdek, nám. Zámecké 43 - Frýdek, nám. Zámecké Frýdek, ul. Hluboká č.p kolaudace - Frýdek, ul. Hluboká č.p Frýdek, ul. Na Veselé č.p barokní hostinec - Frýdek, ul. Radniční, dům.č.p Frýdek, ul. Žižkova kolaudace Dostavby - Frýdek, ul. Hluboká - přístavba na parcele Frýdek, ul. Radniční přístavba zadního traktu - Jablunkov, nám. Mariánské 3 - přístavba k zadnímu traktu - Místek, novostavba domu s lékárnou - Místek, PRONTO EX - víceúčelový dům - Místek, ul. Tržní 23 - přístavba domu Územně plánovací dokumentace - Baška - Čeladná - Dobrá Kamenec - Dolní Domaslovice - Hrádek - Hrčava - Lučina - Metylovice - Nošovice - Sedliště - Smílovice - Staré Hamry - Staříč - Sviadnov - Vělopolí - Vojkovice OKRES KARVINÁ

17 Projekční příprava - Havířov - Město, třída Dlouhá - objekt restaurace a prodejny - Havířov - Město, výstavba autobusových zastávek u obch. domu Budoucnost - Havířov - Šumbark, kostel sv.anny - studie dostavby - Karviná - Darkov, výstavba dílen, skladu, sociálního zařízení v objektu bývalé hnědouhelné kotelny - Karviná II -Doly, energetický zdroj - výstavba - Karviná - Fryštát, býv.hasičská zbrojnice - studie využití a rekonstrukce objektu v zámeckém parku - Karviná - Fryštát, objekt č.p. 93 býv.lottyhaus - změny stavby před dokončením - Karviná - Fryštát, rekonstrukce komunikací historického centra a svedení dešťových vod - Karviná - Fryštát, rekonstrukce komunikací historického centra - DSP kabelových inženýrských sítí - Karviná - Fryštát, ul. Mlýnská, parc.č komerční centrum - Orlová, farní kostel Panny Marie s areálem - GO statické zajištění, studie - Starý Bohumín, nám. Svobody - studie dostavby Fasády - Havířov - Bludovice, evangelický kostel - fasáda, střecha - Havířov - Město, třída Hlavní - dům č.p Havířov - Město, ul. Fibichova - lodžie č.p. 21 a 23 - Karviná - Darkov, kaple sv. Anny v parku lázní - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská 86 - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká č.p. 7/99 - Starý Bohumín, nám. Svobody - dům č.p. 48 Dílčí památková obnova - Havířov - Město, třída Dlouhá 9a / Havířov - Město, třída Dlouhá 9 / Havířov - Město, třída Dlouhá 13 / Havířov - Město, ul. Dvořákova 21 / Domov pro matky s dětmi - Havířov - Město, ul. Fibichova č.p Havířov - Město, ul. Fibichova č.p Havířov - Město, ul. Hlavní Havířov - Město, ul. Husova - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská č.p rodinný dům - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská 10/85 - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská - dům č.p. 166, rekonstr. půdních prostor - Karviná - Fryštát, ul. Pivovarská - oprava vodovodu a kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. K.Sliwky ul. č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská 10/77 - Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská ul. č.p Karviná - Fryštát, ul. Zámecká - dům č.p Nový Bohumín, ul. Studentská č.p Starý Bohumín, garáž na pozemku parc.č Starý Bohumín, kostel Narození Panny Marie - statické zajištění - Starý Bohumín, nám.svobody č.p. 7 - Starý Bohumín, ul. 9.května, dům č.p. 902, půdní vestavba

18 Celková památková obnova - Havířov - Správní centrum Města Havířova - rek. bývalého hornického učiliště - Havířov - Bludovice, ul. Hálkova 4/č.p.322, dřevěnice - sanace vlhkosti a dřevěných konstrukcí - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská č.p Nový Bohumín, ul.komenského č.p Nový Bohumín, ul.komenského č.p Starý Bohumín, Dům pokojného stáří - přestavba bývalé fary - Starý Bohumín, ul. Slezská č.p. 148 Demolice - Karviná - Fryštát, ul. Mlýnská, dům č.p. 788, parc.č zbořen záměrně pro získání stavebního místa - Starý Bohumín, dům č.p. 68, parc. č (povodně) - Starý Bohumín, ul. Farská - dům č.p (povodně) Dostavby - Havířov - Město, ul. Mickiewiczova 1/A na poz. parc.č Havířov - Město, ul. U Stromovky- Komerční banka,změna stavby před dokončením - Karviná - Darkov, parc. č. 103/1 - hospodářská budova (holubník) - Karviná - Fryštát, rodinný dům čp. 1389/1 - Karviná - Fryštát, sady B.Smetany - přístavba k rod. domu č.p Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská - sídlo fy OMS Územně plánovací dokumentace - Albrechtice - Český Těšín - změny a doplňky č.1 - Dětmarovice - koncept změny č. 1 ÚPNSÚ - Dolní Datyně - projekt 2, etapa ÚPS č. st Dolní Datyně - ÚP, změny a doplňky č.1 - Doubrava - návrh územního plánu - Havířov - koncept ÚP sídelního útvaru Havířov - Havířov - změna č. 10 ÚP sídelního útvaru - Karviná 2 - Doly, TR 3 ÚPS - Orlová - 2. etapa ÚPS, telekomunikační kabely - Petřvald - změny a doplňky č.1 - Prostřední Suchá - 3. a 2. etapa ÚPS - Stonava - ÚPNSÚ - Těrlicko - změna č. 6,7,10 11/13/7,č. 8, č. 9/F, 12, č. 9/A2 č. 11, č. 11/13/7 Ostatní - Havířov - Město, nám. Republiky - oprava horkovodu - Havířov - Město, nám. Republiky 2 - zateplení střešní nástavby - Havířov - Město, stavba DOK č.8 Havířov 68 - Havířov - Město, ul. Dělnická - DO Těrlicko - Havířov - Město, ul. Příčná, Stavbařská, Hlavní - oprava horkovodu - Havířov - Město, ul. U Stromovky 38, č.p Havířov - Město, ul. Vardasova 10, DOK Albrechtice, Nošovice - Karviná - Darkov, RD č.p. 184/19

19 - Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p. 526/52 - Karviná - Darkov, RD č.p. 536, č.p. 172/55 - Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 54/427 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 293, parc. č Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 381, parc.č Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 625/5 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 654, parc. č. 145/5 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 659/68 - Karviná - Darkov, ul. K. Sliwky - rekonstrukce plynovodu pro polskou školu - Karviná - Fryštát, Dům odborového svazu - HUP - Karviná - Fryštát, nám. Masarykovo, č.10/111 - rekonstrukce plynovodu - Karviná - Fryštát, nám. Masarykovo - dům č.p Karviná - Fryštát - slavnostní nasvětlení kostela, fary, pošty, soch - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská, č.p. 85/10 - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská- dům č.p oprava kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. Pivovarská - oprava vodovodu a kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. K. Sliwky - dům č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská a Masarykovo nám. - nárožní dům č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská, K. Slivky - plynovod - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká 96 - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká, dům č.p Starý Bohumín, dům č.p. 5 - Starý Bohumín, dům č.p Starý Bohumín, garáž, par. č. 9 - Starý Bohumín, nám. Svobody - dům č.p. 55 OKRES NOVÝ JIČÍN Projekční příprava - Bílovec, kaple sv. Barbory - odstranění povodňových škod - Bílovec, Městský kopec č.parc fasáda, parter, podkroví - Bílovec, muzeum - odstranění povodňových škod - Bílovec, zámek - odstranění povodňových škod - Fulnek, přestavba objektu bývalé strážnice v areálu zámku - Fulnek, ul. Palackého - oprava domu č.p Fulnek, ul. Palackého - projekt stavebních úprav domu č.p Fulnek, úprava chodníků v MPZ - Kunín, zámek, příprava celkové opravy objektu - Nový Jičín, bašty městského opevnění - venkovní úpravy okolí - Nový Jičín, projekt sanace zdiva a barevné řešení zámku Žerotínů - Nový Jičín, půdní nástavba budovy Okresního úřadu v Novém Jičíně - odmítnutý projekt, nová studie

20 - Nový Jičín, studie novostavby pobočky České spořitelny - Nový Jičín, ul. Bezručova - vestavba do půdního prostoru Domova důchodců - Nový Jičín, ul. Hoblíkova - projekt novostavby domu - Odry, bašta městského opevnění - rekonstrukce - Odry, nám. Masarykovo - rekonstrukce fasády domu č.p Odry, nám. Masarykovo - oprava fasád a střechy domu č.p. 37/13 - Odry, ul. Kostelní - sanace domu č.p. 6 - Odry, ul. 1.máje prodejna obuvi a textilu - Příbor, oprava krovu, výměna střešní krytiny domu č.p Příbor, rekonstrukce a dostavba "domu Panenka"- vedle piaristické koleje - Starý Jičín, kašna na náměstí ve Starém Jičíně - oprava - Štramberk, roubený dům č.p Štramberk, roubený dům č.p Štramberk, studie novostavby RD na parcele č. 2820/1 - Štramberk, studie rekonstrukce roubeného domu č.p. 109, Štramberk, ul. Jaroňkova - rekonstrukce roubeného domu č.p studie Poznámka : Výše uvedené akce byly pouze projekční - zatím bez realizace, další uváděné akce byly či jsou v současné době realizovány, samozřejmě na základě projektové dokumentace. Fasády - Bílovec, nám. Slezské 22 - oprava havarijního stavu - Klimkovice, kostel sv. Kateřiny - Nový Jičín, ul. Kostelní č.p Nový Jičín, ul. Revoluční, č.p Nový Jičín, ul. Revoluční, č.p Nový Jičín, VD Drustol - Odry, nám. Masarykovo 18 - Odry, nám. Masarykovo 49 - Příbor, ul. Lidická, č. p. 101 Dílčí památková obnova - Bílovec, nám. Slezské 16 - úprava fasády a výkladců, označení provozovny - Bílovec, zámek - výměna oken a kování - Bílovec - Bravantice, kostel sv. Valentina - oprava po povodni - Fulnek, ul. Kapucínská - přístavba garáže k RD č.p Fulnek, ul. Kostelní výměna oken, oplocení domu - Fulnek, ul. Mlýnská - oprava RD č.p Fulnek - Stachovice, kostel sv. Kateřiny - oprava po povodni - Hodslavice, restaurace Staré fojtství č.p oprava - Kunín, kostel sv.kříže - elektrotemperování lavic v kostele - Nový Jičín, nám. Masarykovo - stavební úpravy domu č.p Nový Jičín, nám. Masarykovo - stavební úpravy domu č.p. 33/21 - Nový Jičín, ul. Derkova 9 - výměna oken - Nový Jičín, ul. Hoblíkova, ul. gen. Hlaďo - kabelizace rozvodů NN a VO - Nový Jičín, ul. 28.října - rekonstrukce a přístavba domu č.p. 24/159 - Nový Jičín, ul. 5.května - stavební úpravy domu č.p Nový Jičín, ul. Tyršova 21 - stavební úpravy a oprava domu č.p Odry, kostel sv.bartoloměje - oprava střechy

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Část 2: Syntéza Návrhová část - strategie 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28.

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav

Více

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava 2013 RE LITY EKRK Evropský Klub Realitních Kanceláří... nemovitosti do celého světa Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek www.ekrk.eu MORVSKÉ VYDÁNÍ 7 9 90 90 0 0 00 00 0 0 Kč Kč Opava Penzion Chvalčov

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více