Výroční zpráva za rok 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 1998"

Transkript

1

2 Výroční zpráva za rok Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl pověřen Ministerstvem kultury ČR s účinností od 1. ledna 1991 zřizovací listinou č.j. 5158/97/f ze dne 20. července Ministerstvo kultury je zřizovatelem ústavu jako státní příspěvkové organizace a jmenuje také ředitele, který je statutárním představitelem ústavu. Ústav zajišťuje odborně metodický výkon státní památkové péče v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vsetín, přičemž archeologickou činnost zajišťuje i na okrese Jeseník, a naopak okres Vsetín zajišťuje Muzeum v Olomouci. Základní pracoviště ústavu je v Ostravě, detašovaná pracoviště útvaru památkové péče jsou v Bruntálu, Rožnově pod Radhoštěm a v Opavě, kde je také útvar archeologie. Ústav je členěn na útvary, a to útvar ředitele, památkové péče, specialistů, evidence a dokumentace, archeologie a útvar průzkumů. Útvar ředitele zajišťuje základní agendu ústavu včetně právní služby a vnitropodnikové kontroly, správu majetku, BOZP a PO, ediční a publikační činnost, provoz knihovny, ústavního archivu a fotografické práce. Útvar památkové péče zajišťuje především agendu vyplývající z 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Dále sleduje stavebně technický stav a využívání nemovitých kulturních památek, přičemž zvýšená pozornost je věnována akcím na území městských a vesnických památkových rezervací a zón i ochranných pásem. Pracovníci útvaru sledují všechny podpůrné programy pro obnovu kulturních památek včetně t.zv. Havarijního - střešního programu. Dále spolupracují s ostatními útvary a Státním ústavem památkové péče v Praze na tvorbě různých koncepcí a zajišťují také modelové plány ochrany a zhodnocení městských památkových rezervací a zón. Útvar specialistů zajišťuje průzkumy a vyhodnocování a agendu průmyslového dědictví a agendu související s ochranou a obnovou historických zahrad a parků. Na základě restrukturalizace ústavu v závěru roku 1998 zajišťuje také agendu související s restaurováním a lidovou architekturou včetně územní ochrany vesnických sídel. Útvar také zajišťuje evidenci a dokumentaci průmyslového dědictví. Útvar evidence a dokumentace zajišťuje především evidenci a dokumentaci nemovitých i movitých kulturních památek, a to nejen z hlediska jejího archivování, ale také průběžného doplňování a zajišťování informovanosti o jejím zpracování a uložení. Na základě prováděných revizí i náhodných zjištěních jsou doplňovány údaje k jednotlivým památkám, dále jsou vyhledávány a zpracovávány archivní podklady a

3 zpracovávány evidenční listy k návrhům nových kulturních památek. Dle časových možností pracovníků útvaru jsou také doplňovány počítačové informační systémy ke kulturním památkám. Je zajišťována agenda dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, včetně nezbytné součinnosti se Státním ústavem památkové péče v Praze. V rámci ISO je prováděno natáčení v církevních objektech včetně následného počítačového zpracování. Průběžně také probíhá spolupráce s policií a sledování provozu na zpřístupněných objektech. Útvar archeologie zabezpečuje zejména záchranné a předstihové archeologické výzkumy a odborná vyjádření k projektové činnosti i územně plánovací dokumentaci. Útvar průzkumů zajišťuje především zpracovávání stavebně historických průzkumů nemovitých kulturních památek v souladu s metodikou Státního ústavu památkové péče v Praze. Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel 2. Seznam stálých zaměstnanců PÚ v Ostravě (včetně přehledu pracovišť) k ÚTVAR ŘEDITELE Gwuzd Jiří, Ing.arch.CSc. ředitel 069/ /203 Kovalský Ladislav, Mgr. vedoucí útvaru ředitele, právník 069/ /236 Dudek Rudolf investorská činnost, BOZP, PO, 069/ /237 správce objektů, domovník, topič Juřena Eduard řidič 069/ /237 Kuncová Hana fotograf 069/ /206 Purkyňová Jana ediční a publikační činnost, 069/ /231 vnitropodniková kontrola Seberová Jana knihovna, archivy, VTI 069/ /201 Svrchokrylová Milena personalistika, mzdová účetní 069/ /235 ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE Krčmář Igor, Ing.arch. vedoucí útvaru 069/ /230 Halamíčková Věra, Ing.arch. památkář - okres Vsetín 0651/52349 Kouřilová Danuška, PhDr. památkář - okres Opava 0653/ Kulová Jana administrativní pracovnice 069/ /221 Lišková Silvie, Mgr. památkář - okres Ostrava 069/ /234 Mezerová Ĺubica, PhDr. památkář - okres Bruntál 0646/ Niklová Maria, Ing. památkář - okres Ostrava 069/ /229

4 Novosad Jaroslav, Ing.arch. památkář - okres Nový Jičín 0651/52349 Pangerová Šárka, Ing.arch. památkář - okres Frýdek - Místek 069/ /229 Svátková Libuše, PhDr. památkář - okres Karviná 069/ /216 Viktorová Silvie, Ing. památkář - okres Opava 0653/ ÚTVAR SPECIALISTŮ Matěj Miloš, Ing.arch.Dr.Dr. vedoucí útvaru 069/ /210 Borovcová Alena, Bc. památkář - technické památky 069/ /248 Dědková Libuše, PhDr. památkář - restaurování 069/ /218 Halamíčková Alena, Ing. památkář - historické parky 069/ /246 a zahrady Ryšková Michaela, Mgr. památkář - technické památky 069/ /248 Ševčíková Zita, Mgr. památkář - lidová architektura 069/ /214 ÚTVAR EVIDENCE A DOKUMENTACE Levá Pavla, PhDr. vedoucí útvaru 069/ /232 Fidrichová Šárka, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /208 restaurování, archivní průzkumy Greiplová Marie památkář - dokumentátorka 0653/ Kubatá Radmila, Bc. památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /215 Rosová Romana, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /231 archivní průzkumy Stalmachová Ludmila památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /247 Strakoš Martin, Mgr. památkář - popisy památek 069/ /214 Streichlová Jana památkář - dokumentátorka 069/ /215 ÚTVAR ARCHEOLOGIE Kouřil Pavel, PhDr.CSc. vedoucí útvaru 0653/ Kavanová Helena odborný pracovník 0653/ Kiecoň Marek technický pracovník 0653/ Koudelová Jana technický pracovník 0653/ Ott Tomáš technický pracovník 0653/ Pravdová Hana odborný pracovník 0653/ Stabrava Pavel, Mgr. archeolog 0653/ Šenková Věra technický pracovník 0653/ Teryngerová Hana, PhDr. archeolog 0653/214441

5 Zezula Michal archeolog 0653/ ÚTVAR PRŮZKUMŮ Goryczková Naděžda, Ing.arch. vedoucí útvaru 069/ /220 Grůza Antonín, PhDr. archivní průzkumy 069/ /217 PŘEHLED PRACOVIŠŤ ÚSTAVU Ostrava - Přívoz, Korejská 12, PSČ útvary ředitele, památkové péče, specialistů, evidence a dokumentace a průzkumů tel. 069/ , tel./fax 069/ Bruntál, Zámek v Bruntále, Zámecké náměstí 5, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče tel. 0646/ Opava, Holasická 12, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče, útvar archeologie tel. 0653/ Opava, Bezručovo náměstí 1, PSČ útvar archeologie tel. 0653/ Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 484, PSČ detašované pracoviště útvaru památkové péče tel. 0651/ VĚDECKÁ RADA PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ Vědecká rada je poradním orgánem ředitele zřízeným v souladu s organizačním řádem ústavu. Je složena z významných odborníků oboru a oborů souvisejících s činností ústavu. Těžiště její činnosti spočívá v oblasti řešení nejvýznamnějších problémů oboru památkové péče a praxe památkového ústavu. Členství ve vědecké radě je čestné. Abecední seznam členů : 1. PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. historik umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra estetiky, Celetná 20, Praha 1 2. Doc.PhDr. Ivo Hlobil, CSc. historik umění, zástupce ředitele, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Hřebíkova 10, Praha 4 3. Doc. PhDr. Petr Holý, Dr. historik umění, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Zahradní 1, Ostrava 1 4. Ing. Karel Kalvoda ekonomický náměstek ředitele, Státní ústav památkové péče v Praze, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1

6 5. Ing. Josef Kimer, CSc. báňský inženýr, vedoucí oddělení hornictví, UNIGEO a.s., Místecká 258, Ostrava - Hrabová 6. PhDr. Irena Korbelářová historik, odborný pracovník, Slezské zemské muzeum v Opavě, Nádražní okruh 31, Opava 7. PhDr. Pavel Kouřil, CSc archeolog, ředitel, Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 6147, Brno, vedoucí útvaru archeologie, Památkový ústav v Ostravě - detašované pracoviště Opava, Bezručovo náměstí 1, Opava 8. Ing.arch.Dr. Miloš Matěj Dr., architekt, statutární zástupce ředitele, vedoucí útvaru specialistů, Památkový ústav v Ostravě, Korejská 12, Ostrava - Přívoz 9. PhDr. Jiří Merta archeolog, samostatný vědecký pracovník industriální archeologie, Technické muzeum v Brně, Purkyňova 99, Brno 10. Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. historik umění, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, ústav teorie dějin, architektury a rekonstrukce památek, Poříčí 5, Brno 11. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. odborný asistent pedagog, Fakulta hornicko-geologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity, Institut enviromentálního inženýrství, třída 17. listopadu, Ostrava-Poruba 12. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral teoretik architektury, prorektor pro styk s praxí a zahraniční styky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha Doc. PhDr. Pavel Zatloukal historik umění, ředitel, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc 14. Prof. Ing.arch. Helena Zemánková, CSc. architektka, prorektorka pro zahraniční styky, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5, Brno. 5. Ekonomika a provoz Rok 1998 byl pro náš ústav z hlediska financování velmi složitý a to z důvodu složitého zajišťování výnosů a také odstranění následků požáru v podkroví a v 1-3

7 NP. Tyto skutečnosti ovlivnily ekonomiku i chod celého ústavu po celou dobu hodnoceného období. Počáteční rozpočet pro rok 1998 byl vyrovnaný s náklady i výnosy 9385 tis. Kč, z toho byly spotřebované nákupy 450 tis. Kč a služby 1530 tis. Kč. Příspěvek na činnost činil v celkovém objemu 7905 tis. Kč, z toho byly osobní náklady 7385 tis. Kč, mzdové náklady 5391 tis. Kč včetně 95 tis. Kč na ostatní osobní náklady, předpokládané výnosy činily 1480 tis. Kč. Součástí příspěvku byly i prostředky na vydání výroční zprávy o činnosti ústavu za rok 1997 ve výši 80 tis. Kč. Přínosem bylo přidělení účelových dotací a tím se rozpočet po změnách v průběhu roku navršil na celkovou částku tis. Kč, z toho na provoz 7905 tis. Kč, na likvidaci následků požáru 1500 tis. Kč, na ISO 200 tis. Kč, institucionální prostředky na vědu a výzkum 400 tis. Kč, dále na likvidaci následků povodně 710 tis. Kč, na záchranný archeologický výzkum 500 tis. Kč a na plán záchrany MPZ 110 tis. Kč. Investice byly přiděleny na dokončení rekonstrukce objektu Korejská 12 ve výši 3053 tis. Kč a na nákup výpočetní a rozmnožovací techniky ve výši 200 tis. Kč. V hodnoceném období bylo čerpání rozpočtu poměrně pravidelné s výjimkou čtvrtého čtvrtletí, ve kterém se odráží časový horizont přidělení účelových dotací a realizace tržeb ústavu. Skutečné výnosy za rok 1998 byly tis. Kč ( o 2319 tis. Kč vyšší než v roce 1997), příspěvek na činnost tis. Kč (o 2064 tis. Kč vyšší), vlastní výnosy 1587 tis. Kč (o 255 tis. Kč vyšší), náklady tis. Kč ( o 2673 tis. Kč vyšší než v roce předchozím), spotřebované nákupy 870 tis. Kč (o 21 tis. Kč vyšší), služby 4738 tis. Kč (o 1820 tis. Kč vyšší), osobní náklady 7286 tis. Kč (o 283 tis. Kč vyšší), mzdové náklady 5357 tis. Kč ( o 220 tis. Kč vyšší), investice 3253 tis. Kč (o 753 tis. Kč vyšší). Přehled výnosů a nákladů organizace podle jednotlivých odborných útvarů včetně čerpání účelových prostředků (v tis. Kč) : výnosy náklady z toho platy Útvar ředitele a ekonomiky Útvar památkové péče Útvar evidence a dokumentace Útvar archeologie Útvar specialistů Útvar průzkumů Celkem Stanovený přepočtený průměrný stav pracovníků ve výši 43 byl naplněn na 43,23. Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány o 23723,- Kč, t.j. o 0,45 %, ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši stanovené rozpočtem, t.j. 100 tis. Kč.

8 Byla uskutečněna jedna služební cesta na Slovensko útvarem specialistů na konferenci s mezinárodní účastí na téma - Dopravní železniční stavby. Náklady na tuto služební cestu činily 5 tis. Kč. Sponzorský příspěvek firmy DOMEANA s.r.o. ve výši 100 tis. Kč byl v plném rozsahu použit na stanovený účel, t.j. na publikační činnost. Všechny akce z účelových prostředků, a to na vydání výroční zprávy o činnosti ústavu za rok 1998, ISO, institucionální prostředky, plán ochrany a zhodnocení územní městské památkové zóny Moravská Ostrava, dotace na záchranný archeologický výzkum, byly vyčerpány v plné výši. Také systémové dotace na investice na dokončení podkroví Korejská 12 ve výši 1053 tis. Kč, investice na Korejskou 12 ve výši 2000 tis.kč (rekonstrukce budovy), dotace na řešení důsledků požáru ve výši 1500 tis. Kč i dotace na řešení důsledků povodní ve výši 710 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Vzhledem k tomu, že ústav neměl prostředky na krytí odpisů hmotného investičního majetku, byly tyto realizovány pouze účetně. Ekonomika ústavu - srovnání let 1997 a 1998 (v tis. Kč) výnosy celkem příspěvek na činnost celkem výnosy vlastní výnosy celkem v tom : spotřebované nákupy služby osobní náklady v tom : mzdové náklady daně a poplatky 2 3 ostatní náklady odpisy hospodářský výsledek investice Hodnocení podmínek a činností v r Mgr. Ladislav Kovalský vedoucí útvaru ředitele A. HODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ZADANÝCH ZŘIZOVATELEM

9 1. Průběžně byl zajišťován zvýšený odborný dohled nad obnovou kulturních památek subvencovanou v rámci programů ministerstva, t.j. Programů regenerace a záchrany, Havarijního - střešního programu, Programu péče o VPR, VPZ a KPZ a programů restaurování a podpory záchranných archeologických výzkumů. 2. Komplexně byla zajišťována participace, popř. koordinační úloha při výběru akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů ministerstva mimo jiné i účastí pracovníků v příslušných komisích. 3. V plném rozsahu byly zajištěny alokace dotací v Havarijním - střešním programu včetně uzavření a finančního vypořádání smluv s jednotlivými vlastníky kulturních památek. Pouze u akcí, dotovaných v rámci řešení následků povodní došlo ke skluzu u čtyř akcí. 4. Celoročně probíhala spolupráce se Státním ústavem památkové péče v Praze při zajišťování následujících úkolů : o byla dopracována Koncepce památkové ochrany a péče o venkovská sídla s dochovanými soubory lidové architektury v ČR, o v rámci Koncepce památkové ochrany a péče o krajinné památkové zóny v ČR byly zajišťovány potřebné podklady pro vybrané lokality v regionu. Jsou určité problémy s hodnotou těchto lokalit, s přístupem obcí a v neposlední řadě i v řešení nedostatku odborných pracovníků na zajišťování agendy v případě vyhlášení těchto zón o byla provedena rozšířená pasportizace zpřístupněných hradů a zámků o na území regionu, byly zajištěny všechny podklady ke zpracování předkladu pro jednání vlády ve vztahu k úkolu revize souboru národních kulturních památek prohlášených nařízením vlády č. 262/1995 Sb. 5. V termínu byl zpracován a předložen návrh na vítěze krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 1997, včetně zajištění koordinace s regionálním útvarem ministerstva pro místní rozvoj a pověřeným garantem Sdružení historických sídel ČMS. 6. Přesto, že byla zajištěna koordinace regionálního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 1998, včetně zajištění koordinace s regionálním útvarem ministerstva pro místní rozvoj a pověřeným garantem Sdružení historických sídel ČSM, v rámci regionu se nepřihlásilo žádné město. 7. Byl zpracován plán památkové ochrany a zhodnocení části území městské památkové zóny Moravská Ostrava a pro nemoc zodpovědného pracovníka předán Ministerstvu kultury ČR v náhradním termínu (leden 1999). 8. Byla vydána zpráva o činnosti organizace za rok 1997 ve formě samostatné publikace, která obsahovala kapitolu o dějinách organizace od doby jejího vzniku a podrobný rozbor hospodaření s veřejnými prostředky v roce 1997 ve vztahu k jednotlivým činnostem organizace. 9. V plném rozsahu byly zabezpečeny institucionální projekty výzkumu a vývoje v památkové péči v regionu včetně potřebné koordinace podle zadání a operativních pokynů zřizovatele a podle požadavků Státního ústavu památkové péče. Podrobněji v samostatném textu k této problematice. Účelové projekty výzkumu a vývoje nebyly v roce 1998 v ústavu zajišťovány. 10. Ze zástupců ústavu a dvou muzeí byla založena krajská komise jako poradní orgán ředitele organizace v oblasti zvýšeného odborného dohledu, koordinace

10 provádění a finančního zajištění záchranných archeologických výzkumů v regionu. Její činnost byla především v závěru roku zaměřena na vyhodnocení proběhlých výzkumů a řešení naběhlých problémů. 11. V termínu byly zpracovány podklady pro Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 1998 i Koncepce výběru věcí na prohlášení za kulturní památku za region byla podle zadání zřizovatele zpracována. 13. Byla dopracována identifikace objektů navrhovaných do národního a mezinárodního registru kulturních statků chráněných podle Haagské smlouvy. 14. Podle zadání zřizovatele byl dopracován Seznam nejohroženějších a nevyužívaných kulturních památek v regionu. 15. Jelikož se v roce 1998 nerealizovalo žádné školení zřizovatele k památkové péči, zúčastňovali se v rámci finančních možností ústavu jeho odborní pracovníci především odborných akcí, zajišťovaných různými organizacemi i jednání Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. 16. Jelikož ústav nespravuje žádné zpřístupněné a instalované objekty, nezajišťoval také řešení problematiky základní evidence mobiliárních fondů státních hradů a zámků pro centrální evidenci SÚPP. 17. Jelikož zpřístupněné památkové objekty v regionu jsou ve správě jiných subjektu, podíleli se pracovníci ústavu na EHD 1998 formou pomoci vybraným MěÚ při zajišťování jejich akcí. Ing.arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel B. HODNOCENÍ VLASTNÍCH ÚKOLŮ ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE V roce 1998 na útvaru památkové péče došlo ke změně pracovníků na okrese Opava (bývalá pracovnice odešla k na Okresní úřad v Opavě), v polovině roku přibyla pracovnice pro okres Ostrava. Koncem roku došlo rovněž k zúžení činnosti o restaurování převedením odborné pracovnice na útvar specialistů. Kromě obvyklé činnosti týkající se obnovy památek a dalších objektů v rámci plošné památkové ochrany se pracovníci věnovali vyhodnocování soutěže o cenu Programu regenerace MPR/MPZ, aktualizaci podkladů pro MK ČR, podkladům pro financování obnovy památek a jejich následnému vymáhání a vyhodnocování. Jako speciální akci tohoto charakteru lze jmenovat zpracování podkladů do 24 hodin pro financování povodní z roku 1997, kde se naopak podařilo získat téměř tři čtvrtiny objemu 15 milionového navýšení Havarijního-střešního programu (běžný roční příděl na našich 7 okresů 2,5 mil.kč). Tento úkol by se bez dobré a úzké spolupráce s výkonnými pracovníky nedal splnit. Odborní pracovníci útvaru památkové péče rovněž zpracovávali podklady pro prohlášení objektů za kulturní památky, podklady pro vyhlášení nových ochranných

11 památkových pásem, vzorový plán obnovy jádra MPZ Moravská Ostrava, s firmou Studio CMYK aktualizaci programu Dědictví 1.1, kreslili a konzultovali digitalizaci podkladů VPZ/MPZ zpracovávané na Památkovém ústavu v Olomouci, provádělo se vypracování karet mobiliárního fondu zámku Bruntál, aktualizace kompletního seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek regionu i s obeznámením vlastníků apod. Pracovníci útvaru se zúčastnili několika seminářů, zejména pořádaných komisemi ministerstva kultury České republiky, STOP (Společnost pro technologie ochrany památek) a SPPPP (Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče). Počet vyjádření přes snahu pracovníků minimalizovat počet vyjádření (zápisy při jednáních ap.) je s ohledem na počet odborných pracovníků památkového ústavu a snižováním stavební aktivity stabilizován přes kontroly Památkové inspekce MK ČR, zvýšení počtu pracovníků na okresech a vyhlášení nových území plošné památkové ochrany. Přes veškerou snahu odborných pracovníků tyto úkoly zvládat je zvláště na okrese Nový Jičín situace již kritická. Tato činnost se bez celostátně platné úpravy rozsahu akcí, ke kterým je nutné jednotlivé vyjádření ústavu (jakoukoliv formou) a bez posílení pracovníků nejen na okresech, ale i na památkových ústavech, již neobejde. Tabulka uvádí pouze počet oficiálních vyjádření ÚPP bez zápisů z kontrolních dnů, konzultací, agendy k financování obnovy památek apod. Počty odborných vyjádření : Okres ÚPD Rozhodnutí Ostatní Celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Vsetín CELKEM OKRES BRUNTÁL Projekční příprava - Bruntál, Horymex - víceúčelový objekt - Bruntál, Meldnerova vila - Bruntál, nám. Míru 11- městský dům - Bruntál, ul. Okružní 4 - městský dům - Býkov, kostel Panny Marie Karmelské - Horní Benešov, plynofikace - Horní Benešov, ul.tyršova 59

12 - Hynčice, kostel sv.mikuláše - Hynčice, telefonní sítě - Karlova Studánka, Bezruč - lázeňský dům - Karlova Studánka, bývalé kino na parc. č Krnov, nám. Hlavní 34 - městský dům - Krnov, zámek - topení - Krnov, židovský hřbitov - Linhartovy, vedení telefonu přes zámecký park - Malá Morávka, vedení NN - Mezina, telefonní síť - Město Albrechtice, kostel Navštívení Panny Marie - Moravský Beroun, plynofikace - Oborná, telefonní síť - Rýmařov, kostel sv.michala Fasády - Andělská Hora, městský dům č.p Andělská Hora, městský dům č.p Andělská Hora, městský dům č.p Bruntál, ul. Jesenická 2 - městský dům - Bruntál, ul. Opletalova 10 - štítová zeď - Bruntál, ul. Požárníku 13 - městský dům - Bruntál, zámek - Cvilín, kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov, kino Mír - Krnov, nám. Hlavní 32 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 33 - městský dům - Krnov, nám. Minoritů 20 - městský dům - Lichnov, kostel sv. Mikuláše Dílčí památková obnova - Bruntál, nám. Míru 11 - měšťanský dům - Bruntál, třída dr. E. Beneše 7 - městský dům - Bruntál, ul. Čapkova 6 - městský dům - Bruntál, ul. Okružní 2 - sklady - Bruntál, ul. Okružní 12 - městský dům, - Bruntál, ul. Požární 12 - městský dům - Cvilín, rozhledna - Dívčí Hrad, hrad - Heřmanovice, chalupa č.p Heřmanovice, kravín, parc. č Horní Benešov, nám. Mírové městský dům - Horní Benešov, stodola - Hošťálkovy, zámek - Janovice, Spitzerova vila - Krasov, chalupa č.p Krnov, evangelický kostel - Krnov, kino Mír - Krnov, městská spořitelna - Krnov, minoritský klášter

13 - Krnov, nám. Zámecké 7 - městský dům - Krnov, nám. Zámecké 11 - městský dům - Krnov, radnice - Krnov, ul. Hlubčická č.p vila - Krnov, ul. Šmeralova 2 - městský dům - Krnov, zámek - Malá Morávka, bytový dům č.p Malá Morávka, bytový dům č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Sovinec, hrad Celková památková obnova - Bohušov, kostel sv. Martina - Brantice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bruntál, kostel Čsl. církve husitské - Bruntál, ul. Opletalova 4 - městský dům - Heřmanovice, chalupa č.p Heřmanovice, chalupa č.p Holčovice, dům č.p Holčovice, chalupa č.p. 5 - Holčovice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - Hošťálkovy, kostel sv. Michala - Krasov, kostel sv. Kateřiny - Krnov, kostel Narození Panny Marie - Krnov, kostel Povýšení sv. Kříže - Krnov, nám. Hlavní 25,26 - dům - Krnov, nám. Hlavní 29 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 35 - městský dům - Krnov, nám. Hlavní 36 - městský dům - Krnov, nám. Zámecké 1 - městský dům - Krnov, Střelecký dům - Krnov, synagoga - Krnov, ul. Mikulášská 8 - vila - Liptaň, kaple - Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, chalupa č.p Sovinec, kovárna, parc. č Vraclávek, usedlost č.p. 7 - Žďárský Potok, hospodářská budova, parc. č. 97/1 Demolice - Krnov, veřejné WC Dostavby - Bruntál, městské domy na parc. č. 139 a 142

14 - Bruntál, prodejna na parc. č. 182/2 - Bruntál, trafostanice na parc. č Heřmanovice, přístavba k rekreačnímu objektu č.p Heřmanovice, RD na parc. č Karlov, dřevník u č.p Karlova Studánka, sklad nářadí na parc. č. 113/2 - Krnov, povodňová plastika - Krnov, rychlé občerstvení na parc. č Malá Morávka, drobná stavba na parc. č. 438/1 - Malá Morávka, dřevník na parc. č. 406/1 a 406/2 - Malá Morávka, chalupa č.p Malá Morávka, RD na parc. č. 450, 197/1, 191/1 - Malá Morávka, RD na parc. č. 418 a Malá Morávka, RD na parc. č Malá Morávka, RD na parc. č. 561/2 - Malá Morávka, RD na parc. č. 1218/4 - Malá Morávka, RD na parc. č /1 - Malá Morávka, RD na parc. č. 41,425,195/1 - Malá Morávka, seník na parc. č. 285/4 - Malá Morávka, sklad nářadí na parc. č Malá Morávka, zídka na parc. č. 154/2 - Moravský Beroun, regulační stanice - Sovinec, hrad - WC - Sovinec, RD na parc. č. 71 a 10 Územně plánovací dokumentace - Býkov - Láryšov - Heřmanovice - CHKO Jeseníky - okres Bruntál - Krnov - změny - Milotice nad Opavou - Moravskoslezský Kočov - změny - Razová - Rusín m.č.hrozová - změny - Rýmařov, program regenerace Centrální zóna - Rýmařov, program regenerace Máchova - Slezská Harta - kolem nádrže - Staré Heřmínovy - Staré Město - změny - Světlá Hora - Svobodné Heřmanice OKRES FRÝDEK-MÍSTEK Projekční příprava - Brušperk, dům č.p. 5 - stavební úpravy - Brušperk, nám.komenského č.p vnitřní úpravy

15 - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Frýdek, kostel sv. Jošta - sanační opatření krovu - Frýdek, nám. Zámecké 52 - celková rekonstrukce - Frýdek, nám. Zámecké rekonstrukce - Frýdek, statické zabezpečení rohového arkýře s věží v SZ části zámku - Frýdek, třída T.G.Masaryka 1.ZŠ - oprava krovu a střešní krytiny - Frýdek, ul.farní č.p rekonstrukce - Frýdlant nad Ostravicí, Janáčková síň MěÚ - rekonstrukce - Hukvaldy, telefonní síť - rekonstrukce - Jablunkov, minitržnice na parc.č. 196,198/2 - Jablunkov, starý klášter č.p sanace - Jablunkov, telefonní síť - rekonstrukce - Malenovice, plynofikace obce - Metylovice, telefonní síť - modernizace - Místek, nám. Farní - oprava pochozích ploch - Místek, nám. Malé stav.úpravy suterénu - Místek, Národní dům - stavebně technický a mykologický průzkum krovu - Rychaltice, kostel sv. Mikuláše - rekonstrukce fasád - Vendryně, kostel sv. Kateřiny - teplovzdušné temperování Fasády - Brušperk, kostel sv. Jiří - fasáda věže - Brušperk, nám. Komenského 3 - Brušperk, nám. Komenského 4 - Frýdek, nám. Zámecké 51 - Frýdek, třída T.G.Masaryka Frýdek, ul. Farní č.1 - stará fara - Hukvaldy, zámeček - Jablunkov, hlavní budova sanatoria - jižní fasáda - Jablunkov, nám. Mariánské 3 - čelní fasáda - Místek, kostel sv. Jakuba většího - věž - Místek, nám.svobody 6 - dvorní fasáda Dílčí památková obnova - Brušperk, kostel sv. Jiří - pokrytí kopule - Brušperk, nám. Komenského 15 - oprava světlíku - Brušperk, nám. Komenského 34 - výměna oken - Brušperk, RD č.p stavební úpravy - Bruzovice, kostel sv. Stanislava - replika zastřešení věže, sanace - Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele - rekonstrukce interiéru, oprava věže - Frýdek, kostel sv. Jošta - obnova střechy a věže - Frýdek, nám. Zámecké 51 - nátěr střechy a fasády - Frýdek, ul. Farní č.p.1, stará fara -rekonstrukce - Frýdek, ul. Radniční statické zajištění, oprava střechy - Frýdek, Židovský hřbitov -oprava náhrobku - Frýdlant nad Ostravicí, kostel sv. Bartoloměje - rekonstrukce sanktusové věže - Frýdlant nad Ostravicí, MěÚ, Janáčkova síň - rekonstrukce - Místek, kostel sv. Jana a Pavla - obnova střechy - Místek, nám.svobody 7 - rekonstrukce plynoinstalace a ÚT

16 - Místek, nám.svobody 27 - obnova podkroví - Místek, nám.svobody 50 - statické zajištění kovářské práce - Místek, ul. Dolní 96 (Kaplanka) - sanační omítky, obnova schodiště - Místek, ul. U staré pošty 45 - stavební úpravy - Místek, ul. Palackého, Národní dům - obnova střechy - Místek, ul. J.V.Sládka 32 - statické zajištění a oprava fasády - Sedliště, kostel Všech svatých - sanace stropu a krovu - Vendryně, kostel sv. Kateřiny - sanační omítky, dlažba kolem kostela Celková památková obnova - Brušperk, nám. Komenského 39 - Dobrá, barokní sýpka - Frýdek, kostel Navštívení Panny Marie - Frýdek, nám. Zámecké 21 - Frýdek, nám. Zámecké 43 - Frýdek, nám. Zámecké Frýdek, ul. Hluboká č.p kolaudace - Frýdek, ul. Hluboká č.p Frýdek, ul. Na Veselé č.p barokní hostinec - Frýdek, ul. Radniční, dům.č.p Frýdek, ul. Žižkova kolaudace Dostavby - Frýdek, ul. Hluboká - přístavba na parcele Frýdek, ul. Radniční přístavba zadního traktu - Jablunkov, nám. Mariánské 3 - přístavba k zadnímu traktu - Místek, novostavba domu s lékárnou - Místek, PRONTO EX - víceúčelový dům - Místek, ul. Tržní 23 - přístavba domu Územně plánovací dokumentace - Baška - Čeladná - Dobrá Kamenec - Dolní Domaslovice - Hrádek - Hrčava - Lučina - Metylovice - Nošovice - Sedliště - Smílovice - Staré Hamry - Staříč - Sviadnov - Vělopolí - Vojkovice OKRES KARVINÁ

17 Projekční příprava - Havířov - Město, třída Dlouhá - objekt restaurace a prodejny - Havířov - Město, výstavba autobusových zastávek u obch. domu Budoucnost - Havířov - Šumbark, kostel sv.anny - studie dostavby - Karviná - Darkov, výstavba dílen, skladu, sociálního zařízení v objektu bývalé hnědouhelné kotelny - Karviná II -Doly, energetický zdroj - výstavba - Karviná - Fryštát, býv.hasičská zbrojnice - studie využití a rekonstrukce objektu v zámeckém parku - Karviná - Fryštát, objekt č.p. 93 býv.lottyhaus - změny stavby před dokončením - Karviná - Fryštát, rekonstrukce komunikací historického centra a svedení dešťových vod - Karviná - Fryštát, rekonstrukce komunikací historického centra - DSP kabelových inženýrských sítí - Karviná - Fryštát, ul. Mlýnská, parc.č komerční centrum - Orlová, farní kostel Panny Marie s areálem - GO statické zajištění, studie - Starý Bohumín, nám. Svobody - studie dostavby Fasády - Havířov - Bludovice, evangelický kostel - fasáda, střecha - Havířov - Město, třída Hlavní - dům č.p Havířov - Město, ul. Fibichova - lodžie č.p. 21 a 23 - Karviná - Darkov, kaple sv. Anny v parku lázní - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská 86 - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká č.p. 7/99 - Starý Bohumín, nám. Svobody - dům č.p. 48 Dílčí památková obnova - Havířov - Město, třída Dlouhá 9a / Havířov - Město, třída Dlouhá 9 / Havířov - Město, třída Dlouhá 13 / Havířov - Město, ul. Dvořákova 21 / Domov pro matky s dětmi - Havířov - Město, ul. Fibichova č.p Havířov - Město, ul. Fibichova č.p Havířov - Město, ul. Hlavní Havířov - Město, ul. Husova - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská č.p rodinný dům - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská 10/85 - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská - dům č.p. 166, rekonstr. půdních prostor - Karviná - Fryštát, ul. Pivovarská - oprava vodovodu a kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. K.Sliwky ul. č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská 10/77 - Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská ul. č.p Karviná - Fryštát, ul. Zámecká - dům č.p Nový Bohumín, ul. Studentská č.p Starý Bohumín, garáž na pozemku parc.č Starý Bohumín, kostel Narození Panny Marie - statické zajištění - Starý Bohumín, nám.svobody č.p. 7 - Starý Bohumín, ul. 9.května, dům č.p. 902, půdní vestavba

18 Celková památková obnova - Havířov - Správní centrum Města Havířova - rek. bývalého hornického učiliště - Havířov - Bludovice, ul. Hálkova 4/č.p.322, dřevěnice - sanace vlhkosti a dřevěných konstrukcí - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská č.p Nový Bohumín, ul.komenského č.p Nový Bohumín, ul.komenského č.p Starý Bohumín, Dům pokojného stáří - přestavba bývalé fary - Starý Bohumín, ul. Slezská č.p. 148 Demolice - Karviná - Fryštát, ul. Mlýnská, dům č.p. 788, parc.č zbořen záměrně pro získání stavebního místa - Starý Bohumín, dům č.p. 68, parc. č (povodně) - Starý Bohumín, ul. Farská - dům č.p (povodně) Dostavby - Havířov - Město, ul. Mickiewiczova 1/A na poz. parc.č Havířov - Město, ul. U Stromovky- Komerční banka,změna stavby před dokončením - Karviná - Darkov, parc. č. 103/1 - hospodářská budova (holubník) - Karviná - Fryštát, rodinný dům čp. 1389/1 - Karviná - Fryštát, sady B.Smetany - přístavba k rod. domu č.p Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská - sídlo fy OMS Územně plánovací dokumentace - Albrechtice - Český Těšín - změny a doplňky č.1 - Dětmarovice - koncept změny č. 1 ÚPNSÚ - Dolní Datyně - projekt 2, etapa ÚPS č. st Dolní Datyně - ÚP, změny a doplňky č.1 - Doubrava - návrh územního plánu - Havířov - koncept ÚP sídelního útvaru Havířov - Havířov - změna č. 10 ÚP sídelního útvaru - Karviná 2 - Doly, TR 3 ÚPS - Orlová - 2. etapa ÚPS, telekomunikační kabely - Petřvald - změny a doplňky č.1 - Prostřední Suchá - 3. a 2. etapa ÚPS - Stonava - ÚPNSÚ - Těrlicko - změna č. 6,7,10 11/13/7,č. 8, č. 9/F, 12, č. 9/A2 č. 11, č. 11/13/7 Ostatní - Havířov - Město, nám. Republiky - oprava horkovodu - Havířov - Město, nám. Republiky 2 - zateplení střešní nástavby - Havířov - Město, stavba DOK č.8 Havířov 68 - Havířov - Město, ul. Dělnická - DO Těrlicko - Havířov - Město, ul. Příčná, Stavbařská, Hlavní - oprava horkovodu - Havířov - Město, ul. U Stromovky 38, č.p Havířov - Město, ul. Vardasova 10, DOK Albrechtice, Nošovice - Karviná - Darkov, RD č.p. 184/19

19 - Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p. 526/52 - Karviná - Darkov, RD č.p. 536, č.p. 172/55 - Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, RD č.p Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 54/427 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 293, parc. č Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 381, parc.č Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 625/5 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 654, parc. č. 145/5 - Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p Karviná - Darkov, ul. Lázeňská - RD č.p. 659/68 - Karviná - Darkov, ul. K. Sliwky - rekonstrukce plynovodu pro polskou školu - Karviná - Fryštát, Dům odborového svazu - HUP - Karviná - Fryštát, nám. Masarykovo, č.10/111 - rekonstrukce plynovodu - Karviná - Fryštát, nám. Masarykovo - dům č.p Karviná - Fryštát - slavnostní nasvětlení kostela, fary, pošty, soch - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská, č.p. 85/10 - Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská- dům č.p oprava kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. Pivovarská - oprava vodovodu a kanalizace - Karviná - Fryštát, ul. K. Sliwky - dům č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská a Masarykovo nám. - nárožní dům č.p Karviná - Fryštát, ul. Svatováclavská, K. Slivky - plynovod - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká 96 - Karviná - Fryštát, ul. Zámecká, dům č.p Starý Bohumín, dům č.p. 5 - Starý Bohumín, dům č.p Starý Bohumín, garáž, par. č. 9 - Starý Bohumín, nám. Svobody - dům č.p. 55 OKRES NOVÝ JIČÍN Projekční příprava - Bílovec, kaple sv. Barbory - odstranění povodňových škod - Bílovec, Městský kopec č.parc fasáda, parter, podkroví - Bílovec, muzeum - odstranění povodňových škod - Bílovec, zámek - odstranění povodňových škod - Fulnek, přestavba objektu bývalé strážnice v areálu zámku - Fulnek, ul. Palackého - oprava domu č.p Fulnek, ul. Palackého - projekt stavebních úprav domu č.p Fulnek, úprava chodníků v MPZ - Kunín, zámek, příprava celkové opravy objektu - Nový Jičín, bašty městského opevnění - venkovní úpravy okolí - Nový Jičín, projekt sanace zdiva a barevné řešení zámku Žerotínů - Nový Jičín, půdní nástavba budovy Okresního úřadu v Novém Jičíně - odmítnutý projekt, nová studie

20 - Nový Jičín, studie novostavby pobočky České spořitelny - Nový Jičín, ul. Bezručova - vestavba do půdního prostoru Domova důchodců - Nový Jičín, ul. Hoblíkova - projekt novostavby domu - Odry, bašta městského opevnění - rekonstrukce - Odry, nám. Masarykovo - rekonstrukce fasády domu č.p Odry, nám. Masarykovo - oprava fasád a střechy domu č.p. 37/13 - Odry, ul. Kostelní - sanace domu č.p. 6 - Odry, ul. 1.máje prodejna obuvi a textilu - Příbor, oprava krovu, výměna střešní krytiny domu č.p Příbor, rekonstrukce a dostavba "domu Panenka"- vedle piaristické koleje - Starý Jičín, kašna na náměstí ve Starém Jičíně - oprava - Štramberk, roubený dům č.p Štramberk, roubený dům č.p Štramberk, studie novostavby RD na parcele č. 2820/1 - Štramberk, studie rekonstrukce roubeného domu č.p. 109, Štramberk, ul. Jaroňkova - rekonstrukce roubeného domu č.p studie Poznámka : Výše uvedené akce byly pouze projekční - zatím bez realizace, další uváděné akce byly či jsou v současné době realizovány, samozřejmě na základě projektové dokumentace. Fasády - Bílovec, nám. Slezské 22 - oprava havarijního stavu - Klimkovice, kostel sv. Kateřiny - Nový Jičín, ul. Kostelní č.p Nový Jičín, ul. Revoluční, č.p Nový Jičín, ul. Revoluční, č.p Nový Jičín, VD Drustol - Odry, nám. Masarykovo 18 - Odry, nám. Masarykovo 49 - Příbor, ul. Lidická, č. p. 101 Dílčí památková obnova - Bílovec, nám. Slezské 16 - úprava fasády a výkladců, označení provozovny - Bílovec, zámek - výměna oken a kování - Bílovec - Bravantice, kostel sv. Valentina - oprava po povodni - Fulnek, ul. Kapucínská - přístavba garáže k RD č.p Fulnek, ul. Kostelní výměna oken, oplocení domu - Fulnek, ul. Mlýnská - oprava RD č.p Fulnek - Stachovice, kostel sv. Kateřiny - oprava po povodni - Hodslavice, restaurace Staré fojtství č.p oprava - Kunín, kostel sv.kříže - elektrotemperování lavic v kostele - Nový Jičín, nám. Masarykovo - stavební úpravy domu č.p Nový Jičín, nám. Masarykovo - stavební úpravy domu č.p. 33/21 - Nový Jičín, ul. Derkova 9 - výměna oken - Nový Jičín, ul. Hoblíkova, ul. gen. Hlaďo - kabelizace rozvodů NN a VO - Nový Jičín, ul. 28.října - rekonstrukce a přístavba domu č.p. 24/159 - Nový Jičín, ul. 5.května - stavební úpravy domu č.p Nový Jičín, ul. Tyršova 21 - stavební úpravy a oprava domu č.p Odry, kostel sv.bartoloměje - oprava střechy

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX016Y6D1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 54561/2013 Sp. zn.: DSH/2426/2013/Moš 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ (včetně přehledu pracovišť) k 31. prosinci 2002

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ (včetně přehledu pracovišť) k 31. prosinci 2002 V ý r o č n í z p r á v a Státního památkového ústavu v Ostravě 2002 OBSAH Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Seznam

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky Albrechtice Albrechtice,nákupní středisko 42 543 Albrechtice Albrechtice,sídliště 42 543 Albrechtice Albrechtice,střed 42 543 Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 42 ESKO S1,R1 Albrechtičky Albrechtičky,Jednota

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Položka Cena za VP Počet VP Cena bez DPH Cena s DPH. Dřevěné městečko 20. Mlýnská dolina 12. Valašská dědina 37. Pustevny 8. Grafické zpracování 1

Položka Cena za VP Počet VP Cena bez DPH Cena s DPH. Dřevěné městečko 20. Mlýnská dolina 12. Valašská dědina 37. Pustevny 8. Grafické zpracování 1 CENOVÁ NABÍDKA Zhotovení virtuální a multimediální prezentace VMP pro potřeby www stránek VMP a pro návštěvnické on-line informační terminály Zpracováno pro: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Více

Velikost: Hodnota: 10.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Léto 2013 Do: Zima 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 10. týden 2012, záznam č.

Velikost: Hodnota: 10.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Léto 2013 Do: Zima 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 10. týden 2012, záznam č. 233136 Přístavba Fitness NICE VIEW Praha - Troja Sportovně rekreační Praha - Troja Hl. město Praha Hl. město Praha Praha hl.m. Od: Léto 2013 Do: Zima 2013 přístavba fitnesscentra, přístavba domu č.p.182/53,

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ 1 Dům služeb a společenské centrum Prostějov Studie 1985, Ing.arch. M.Konvička 2 Rekonstrukce statku Gabrielov, Čechy pod Kosířem, Studie 1987, Ing.arch.J.Škopán 3 Školící a

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OSTRAVĚ

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OSTRAVĚ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OSTRAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Ostravě ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-01-9 NPÚ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Zpracovatel: odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve spolupráci s pracovními skupinami zapojenými

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Počet stran přílohy: 26 Moravskoslezský kraj Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

^^^k^-yt: ů in. KUriSP00QEQNn. '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i

^^^k^-yt: ů in. KUriSP00QEQNn. ' ~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY *i KUriSP00QEQNn i >,({);< AVY--.KOŇ1 ŠV/SK.Y' KRAJ - RKAJYKY LK '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i ^^^k^-yt: ů in. DODATEK č. 8 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01F7YWG* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145187/2014 Sp. zn.: KŘ/28840/2014/Chol 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eva Cholevová Odbor. Odbor

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Adresa sídla, doručovací adresa. Název

Adresa sídla, doručovací adresa. Název Název Adresa sídla, doručovací adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 Bílý nosorožec, o.p.s. Ladislava Ševčíka 420/26, Hulváky, 709 00 Ostrava 9 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA KVĚTEN 2008 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TĚCHANOV (OKR.BR) Rekreační objekt 4+1ve velmi dobrém stavu je vhodný jak k rekreaci, tak k trvalému bydlení, v klidném

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

Znalecký posudek č. 24/3862/2011

Znalecký posudek č. 24/3862/2011 Znalecký posudek č. 24/3862/2011 odhad obvyklé ceny podílu id. 2/3 nemovitostí Předmět ocenění: RD bez nebytových prostor stávající dokončený Číslo popisné: 1675 na pozemku parc.č.: St. 3513 Pozemky: Další

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2013 Do: 2014

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2013 Do: 2014 226975 Nová stavba Výstavba patrového nebo přízemního rodinného domu - projekt, realizace, financování Rodinné domy Nový Jičín Nový Jičín Hodnota: 0.0 mil. Kč Od: 2013 Do: 2014 zájem o nabídky projektů

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů:

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů: Losování o školní výlety: V tabulce jsou třídy, které splnili podmínky (objednávka 10 publikací na třídu) (konečný stav) V případě, že škola splnila kvótu např. na 3 třídy (objednávka více než 30 publikací),

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

architektonický daniel hakl

architektonický daniel hakl P r á c e 2 0 0 0 2 0 0 9 architektonický daniel hakl Ing. Daniel Hakl Formanská 206 149 00 Praha 4 tel.: 603 512 503 e-mail: daniel.hakl@seznam.cz www.aadh.cz Výběr projektů a realizací rok název stavby

Více