Výstava krojů Dolního Poolšaví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstava krojů Dolního Poolšaví"

Transkript

1 ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční lidové kultury, včetně starobylosti kroje, inklinuje již více k Uherskobrodsku. Toto území pokrývá kunovický krojový okrsek (obce Kunovice, Sady-Derfle, Vésky, Míkovice, Podolí, Popovice) a plynule navazující okrsek hradčovický (obce Hradčovice, Drslavice, Veletiny), v nížinné části subregionu Uherskobrodsko v povodí řeky Olšavy. Na III. Mezinárodním festivalu dožínkových tradic, který se konal o letošním předposledním srpnovém víkendu v Kroměříži, přiblížila etnografka Slováckého muzea v Uherském Hradišti PhDr. Romana Habartová tradici oblékání krojů v této oblasti v rámci rodinného a výročního zvykosloví. Uspořádala výstavu krojů ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti nazvanou Vítejte v Dolním Poolšaví. Výstava vznikla ve spolupráci Slováckého muzea a Mikroregionu Dolní Poolšaví a mezi účastníky kroměřížského festivalu měla značný ohlas. V rámci letošního hodového programu bude výstava představena také v místě, kterého se bezprostředně týká a které pomáhá s udržováním tradic v míře více než hojné v Kunovicích. Vernisáž se uskuteční v sobotu v hodin ve společenském sále Panského dvora. Výstavu si mohou zájemci prohlédnout až do čtvrtka 3. října red NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Volby do Parlamentu ČR Prvňáčci u Boříka Aktuálně ze škol Příští číslo vychází 26. října 2013, uzávěrka redakčních příspěvků 7. října str. 5 str. 7 str. 8-9 Oslavy 100. výročí školy str Odpoledne s klobouky Komunitní centrum Společenská kronika str. 13 str str let od vzletu LET C-11 Sokol oslavil 120 let str str. 21 Tipy na podzimní vycházky str. 22 KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Vybráno z usnesení 43. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: dodatečně Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Kola pro Afriku, o. p. s., Závodní 2006/101, Ostrava, IČ , na darování dvou pánských jízdních kol Smlouvu o spolupráci mezi městem Kunovice a firmou Seznam.cz, a. s., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, IČ , týkající se propagace subjektů v Kunovicích na serverech Firmy.cz a Mapy.cz Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Kunovice a Ing. Alenou Misíkovou, Uherské Hradiště, na nákup kolorované plastiky Kunovjanka v kožuchu Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou REFLEX Zlín, spol. s r. o., tř. Tomáše Bati 385, Zlín, IČ , na dodávku na Pořízení kontejnerů na tříděný odpad Rámcovou smlouvu o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele mezi J&T BANK, a. s., Pobřežní 297/14, Praha 8, a městem Kunovice ceny krátkodobých pronájmů sálů v podnikatelském inkubátoru takto: přednáškový sál Kč/den bez DPH, 500 Kč/hod. bez DPH, společenský sál Kč/den bez DPH, 600Kč/hod. bez DPH, klenbový sál Kč/den bez DPH, 400 Kč/hod. bez DPH, Café Panský dvůr 800 Kč/den bez DPH, 100 Kč/hod. vč. DPH. Ceny jsou platné od 1. září Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií České republiky a městem Kunovice Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou NODIS interiors, s. r. o., Hradišťská 821, Buchlovice, IČ , na dodávku stavby Dodávka nábytku zasedací místnosti MěÚ Kunovice Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou SVS CORRECT, spol. s r. o., Bílovice 176, , okres Uherské Hradiště, IČ , na dodávku stavby Kunovice, místní komunikace ulice Luční Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností SPOJMONT Brno, spol. s r. o., Táborská 235/144, Brno, IČ , na vytvoření prezentace firem sídlících v objektu Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr na ploše venkovního informačního panelu instalovaného v rámci akce Město Kunovice Podnikatelský inkubátor Kunovice venkovní informační panel, v rámci projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr podporovaného ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Dodatek č. 4 k licenční smlouvě 1681/2005 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi městem Kunovice a GEPRO, spol. s r. o., Štefánikova 52, Praha 5, IČ Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 25 Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr kancelář B1.05l a B1.05m, mezi městem Kunovice a COLORIT, spol. s r. o., Přívrat 1963/30, Brno Smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 3662/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Ivanem Fábrym, Osvobození 1150, Kunovice Dohodu o ukončení smlouvy ze dne o odvozu, využití a odstranění odpadu na území města Kunovice ve znění následujících dodatků uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., se sídlem Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, IČ , datem, které bude předcházet dni účinnosti smluv uzavřených s vybranými uchazeči zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky na služby Svoz odpadů na území města Kunovice zadávané zadavatelem městem Kunovice Dohodu o ukončení smlouvy ze dne o odběru obalových a dalších druhů odpadů a poskytování služeb č. 1/01/2/012/2003 ve znění následujících dodatků uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Sběrné suroviny UH, s. r. o., se sídlem Průmyslová 1147, Uherské Hradiště, IČ , datem, které bude předcházet dni účinnosti smluv uzavřených s vybranými uchazeči zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky na služby Svoz odpadů na území města Kunovice zadávané zadavatelem městem Kunovice BERE NA VĚDOMÍ: program jednání XVII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice zprávu o připravenosti mateřské školy a základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kunovice, na školní rok 2013/2014 strana 2 10/2013

3 Vybráno z usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XVI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 20. června 2013 převod pozemků p. č. 3679/1, p. č. 3679/2 a p. č. 3681/174 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, Kunovice, do vlastnictví města Kunovice Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitostí a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Aircraft Industries, a. s., a městem Kunovice převod pozemků parcela č. 3717/4 o výměře 2475 m 2, parcela č. 3716/3 o výměře 8524 m 2, parcela č. 3716/6 o výměře m 2, parcela č. 3717/183 o výměře 216 m 2, parcela č. 3717/184 o výměře 167 m 2, parcela č. 3717/185 o výměře 89 m 2, parcela č. 3717/187 o výměře 108 m 2, parcela č. 3717/188 o výměře 71 m 2, parcela č. 3717/123 o výměře 437 m 2, parcela č. 3717/53 o výměře 295 m 2, parcela č. 3717/57 o výměře 164 m 2, vše v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, Kunovice Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitostí mezi městem Kunovice a Aircraft Industries, a. s. rozpočtové opatření č. 3/2013 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,19 tis. Kč, výdaje ,40 tis. Kč, financování 8 724,21 tis. Kč ve smyslu 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účetní uzávěrku města Kunovice za rok 2012 ve smyslu 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Radniční okénko SCHŮZE RADY MĚSTA 10. října října 2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. října 2013 Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti KUNOVJAN účetní výsledek hospodaření města Kunovice za rok 2012 zisk po zdanění ve výši ,21 Kč a jeho rozdělení přidělení a zaúčtování na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období zařazení nalezené kanalizační stoky BI-16 z betonových trub situované v souběhu s komunikací v ul. Osvobození po pravé straně směrem na Hluk mezi ulicí Lidickou a ul. Záhumní do majetku města Kunovice Zadání územního plánu města Kunovice Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a paní Zuzanou Vaňkovou, Uh. Hradiště, řešící zajištění výstavby kanalizace a vodovodu v ul. Polní Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a manžely Františkem a Marií Svačinovou, Kunovice, Zuzanou Vaňkovou, Uh. Hradiště, řešící zajištění výstavby kanalizace a vodovodu v ul. Polní převod pozemku p. č v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Petra Kozelka, Kunovice Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a firmou Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2440/9 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, spočívající ve zřízení, provozování, údržbách a opravách podzemního komunikačního vedení nabytí pozemků p. č a 2242 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, do vlastnictví města Kunovice Smlouvu /002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zastoupené E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budě- Město Kunovice na základě svých dobrých zkušeností s elektronickými aukcemi na dodavatele zemního plynu a elektrické energie připravuje obdobnou možnost snížení nákladů na tyto komodity také pro domácnosti a podnikatele, kdy dosavadní praxe takto uskutečněných aukcí na dodávky elektřiny a zemního plynu znamenala průměrnou úsporu nákladů v rozmezí %. Základní princip celé snahy spočívá ve sdružení poptávky jednotlivých dílčích odběratelů (domácností) do jednoho celku a poté nabídnutí tohoto celku v soutěži dodavatelům zmíněných energií. V tomto případě tedy platí jednoduchá rovnice, že čím větší bude počet domácností nebo firem sdružených do jedné poptávky, tím nižší ceny je možné dosáhnout. I kdyby nastala situace, že by cena vysoutěžená byla vyšší, než je stávající cena klienta, není klient povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem a zůstávají v platnosti smlouvy stávající. Velmi příjemná je skutečnost, že společnost, která celou elektronickou aukci realizuje, zabezpečí veškerý administrativní servis spojený s průběhem výběrového řízení a následným uzavírání nových smluv. V rámci této činnosti získávají domácnosti i další bonus, díky kterému se nemusejí obávat mnohdy nejasných, nesrozumitelných či dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. Za tuto službu občané neplatí žádné poplatky, účast v aukci je tak zcela zdarma. V těchto dnech právě probíhá na městském úřadě sběr dat a podkladů, je tedy na místě úvaha, zda nepřijmout výše zmíněnou nabídku. Sám člověk není nic a v případě výběru dodavatelů energií platí tato slova dvojnásob. Pavel Vardan, místostarosta města Kunovice 10/2013 strana 3

4 (DOKONČENÍ ZE STRANY 3) jovice, na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2510/4, 2510/6, 2511/3, 2512/2 a 2512/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště (pro stavebníka p. Svačinu) BERE NA VĚDOMÍ: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2013 a realizaci akce Obnova krajinných struktur lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec Kunovice k 19. srpnu 2013 rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2013 příspěvky města Kunovice (pololetně) na 2. pololetí 2013 přehled o vyúčtování poskytnutých příspěvků města Kunovice za II. pololetí 2012 a I. pololetí 2013 zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, se stavem k Informaci o průběhu návštěvy dětí z Westu v době od do Závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, bez výhrad Rozpočet Mikroregionu Dolní Poolšaví na rok 2013 a Rozpočtový výhled Mikroreginu Dolní Poolšaví Záleží zaměstnavatelům na jejich zaměstnancích? Uvědomují si společnosti hodnotu svých zaměstnanců? To zjišťuje soutěž Vstřícný zaměstnavatel projektu Slaďování na Kunovicku. Přihlásit se mohou všechny firmy, kterým záleží na jejich zaměstnancích a podporují jakýmkoliv způsobem prorodinnou politiku. Výhrou je nejen finanční ohodnocení a publicita příkladu dobré praxe, ale hlavně spokojenost zaměstnanců. Všechny aspekty bude hodnotit zkušená komise. Její první tři členové se s námi podělili o své názory na problematiku slaďování práce a rodiny v následujících řádcích. Celé rozhovory si můžete přečíst na Richard Janíček, ředitel Kontaktního pracoviště Uherské Hradiště, Úřad práce České republiky, hodnotí problematiku slaďování práce a rodiny jako aktuální téma, které vyžaduje pozornost i pro budoucnost personální politiky. My tento problém bereme jako hotovou věc, přičemž tento problém jenom konstatujeme, aniž bychom se jej snažili dostatečně řešit na jeho počátku. Naopak, v sociální politice jsme oslabili podporu mladých rodin s dětmi v oblasti rodinných přídavků, jejich výrazným snížením, ale i zrušením sociálního příplatku, který se přímo dotýkal rodin s dětmi. Na druhé straně je vcelku dobře nastaven rodičovský příspěvek. Při řešení nedostatku míst ve školkách ani obce nezáří aktivitou. Chytáme kočku za ocas, když umožňujeme zaměstnavatelům zřizovat zařízení typu dětská skupina. Návrh zákona, který zavádí tuto novou službu hlídání dětí, odsouhlasila vláda teprve letos 22. května, dodává Richard Janíček. Jana Juřenčáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR, ale i bývalá senátorka a poradkyně ministryně práce a sociálních věcí, odpověděla na otázku: V čem spatřujete pozitivní stránky takových soutěží, jako je Vstřícný zaměstnavatel regionu? Z mého pohledu může soutěž ukázat na firmy z regionu, které se starají o své zaměstnance nad rámec zákonných povinností a které dobře ví, že jejich vstřícnost vůči potřebám zaměstnanců se jim vrátí jak v loajalitě k firmě, tak i v pracovním výkonu. A jak se říká příklady táhnou, proto prezentace těchto pozitivních příkladů může oslovit i firmy, které třeba doposud tak vstřícné ke svým zaměstnancům nebyly, míní Jana Juřenčáková. Miroslav Lukšík, generální ředitel Pozemního stavitelství Zlín a předseda Krajské hospodářské komory, odpověděl na dotaz: Co představuje největší problém v zavádění prorodinné politiky v regionu? Co je podle vás největší brzdou při snaze o slaďování rodiny a práce? Největší brzdou v současném období jsou nepříznivé ekonomické podmínky, firmy nemají prostředky na svoji reprodukci, často bojují o holou existenci. Tím více je potřeba, na úrovni ústředních orgánů, vytvořit vhodné legislativní podmínky, ekonomické pobídky či daňové úlevy na podporu prorodinné politiky ze strany zaměstnavatelů, která může zpětně příznivě ovlivnit státní politiku zaměstnanosti. Jsme však svědky snahy těchto orgánů, směřující spíše k omezení poskytování firemních benefitů, a to i těch základních, jakými jsou například zaměstnanecké stravenky, dodává Miroslav Lukšík. Chtěli bychom vás také informovat, že příští seminář Business a etiketa v PIK 10. října, v rámci projektu Slaďování na Kunovicku, je téměř obsazen. O možnostech účasti se informujte na mailu: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Barbora Majíčková strana 4 10/2013

5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dvou dnech, jimiž jsou pátek 25. října a sobota 26. října V první den voleb začíná hlasování ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8 a končí ve 14 hodin. Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku osmnácti let. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději jeden den přede dnem voleb a v den voleb na požádání ve všech okrskových volebních komisích. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Kunovicích jsou: ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Základní škole U Pálenice č. p (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Ve Strhanci, Na Drahách, tř. Vítězství, U Kunovského lesa, Na Rybníčku, Potočná, Na Bělince, Na Záhonech, Na Rynku, nám. Svobody, Panská, V Pastouškách, Zahrady, Polní, Sokolská, Obchodní ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole U Pálenice č. p (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Na Řádku, Na Karmaku, Na Rybníku, Olšavní, Za Mlýnem, Pod Valy, Na Blatách, Na Zelničkách, Úvoz, V Grni, U Pálenice, U Náhonu, Mokřady, V Hrabůvkách, Derflanská ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Základní škole Červená cesta č. p. 853 (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Lidická, Hliněná, Svahová, V Hliníku, Legionářů, Na Konci, Cihlářská, Mládežnická, V Humnech ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Základní škole Červená cesta č. p. 853 (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Obecní, Na Zahrádkách, U Pumpy, V Lánech, Záhumní, Osvobození, Slunečná, Nový Dvůr, Na Dolině, V Zátiší, Za Stodolami, Záchalupčí, Letecká, Farská, Jana Hrubého, V Úzkých ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Základní škole Červená cesta č. p. 853 (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Červená cesta, Na Bařince, Na Hrázi, Na Samotě, Na Výšině, Kamenná, Šlerkova, Husitská, Novoveská, Pekařská, Na Strnisku, Ohradní, Pod Kostelem Volič, kterému zdravotní stav neumožňuje dostavit se do okrskové volební místnosti, může požádat na městském úřadě o návštěvu okrskové volební komise do místa bydliště, kam mu bude doručena přenosná volební schránka. Bc. Ivana Rathúská, vedoucí hospodářsko správního odboru Hamé otevřelo novou prodejnu Hamka Zákazníci v celém regionu mají novou možnost, jak dobře a výhodně nakoupit celou řadu potravinových výrobků ze sortimentu Hamé. Společnost Hamé v Kunovicích otevřela novou prodejnu nazvanou Hamka. Ta je první svého druhu a zákazníci ji najdou v areálu společnosti Hamé u vchodu směrem ke třídě Vítězství, spojující Uherské Hradiště a Kunovice (vjezd z ulice Na Drahách). Prodejnu slavnostně otevřel generální ředitel Hamé Martin Štrupl spolu s hosty starostou Uherského Hradiště Květoslavem Tichavským a místostarostou Kunovic Pavlem Vardanem. Prodejna je otevřena v pracovní dny od 11 do 17 hodin. Pokud bude zájem ze strany zákazníků, můžeme naši prodejní dobu samozřejmě ještě rozšířit. Hamka nahradila dosavadní podnikový kiosek, který vzhledem k rostoucímu zájmu veřejnosti již přestal stačit potřebám. Kunovická prodejna je první svého druhu v Česku a v budoucnu bychom určitě chtěli podobné obchody otevřít i v dalších městech, říká Martin Štrupl, generální ředitel Hamé. Nakupující si v Hamce vyberou z širokého sortimentu od paštik a masových produktů, přes hotová jídla, kečupy, okurky a další sterilovanou zeleninu, až po sirupy, džemy, povidla, kojenecké výživy a sušenky. K dispozici budou ale i balené nápoje, pečivo, bagety, saláty a pomazánky, takže do Hamky si zákazníci mohou skočit i na svačinu. Pro zájemce budou v prodejně k dispozici také propagační předměty Hamé, včetně slavného medvěda maskota firmy. Petr Kopáček 10/2013 strana 5

6 Účast na MAKS 2013 se zúročuje Na Mezinárodním veletrhu letectví a kosmonautiky v Moskvě v závěru měsíce srpna se vedle všech světových výrobců letadel prezentoval i letoun L-410 UVP- E20. K účasti na veletrhu byli přizváni i studenti Střední školy letecké s.r.o. a starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková: Byla jsem hrdá na to, že výsledek práce našich lidí se zase prezentoval na tak prestižním veletrhu. Překvapilo mě také, jak pozitivně byla ze strany ruských partnerů vnímána moje přítomnost, která jistě podpořila serióznost a stabilitu firmy. O letoun L 410 byl velký zájem. Není divu, vždyť toto letadlo bylo konstruováno především pro využití na území bývalého Sovětského svazu a testováno v extrémních podmínkách v Jakutsku (-50 C) a v Taškentu (+ 50 C). Piloti z Republiky Komi, kde v současné době firma Komiaviatrans provozuje leteckou dopravu třemi letadly L 410, byli s nimi velmi spokojeni a potvrdili zájem místních obyvatel o tento druh přepravy. Gubernátor Republiky Komi při našem setkání vyjádřil také spokojenost s našimi letadly a potvrdil zájem o nákup dalších strojů. Důležité je, že představitelé Ruské federace i zástupci jednotlivých republik, podporují tento druh přepravy. Dle mého názoru se zde otevírá velký trh. Jen si přeji, aby výroba letadel zůstala u nás v Kunovicích, aby zde byla zachována pracovní místa a aby firma Aircraft Industries měla dostatek odborníků z řad našich dětí. K tomu měla sloužit i moje cesta do Moskvy. Při řadě jednání jsem byla ubezpečena, že k přesunu výroby nedojde. Dokonce se na tomto veletrhu podařilo dojednat, že pro ruského partnera bude obnovena výroba kluzáku L-13 Blaník. A to je zpráva velmi potěšující, shrnuje své poznatky z moskevského veletrhu starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, MBA. V neděli 15. září 2013 v 9 hod. odlétalo z výrobního závodu Aicraft Industries, a.s. další letadlo L 410 tentokrát do Chabarovska. Vzhledem k tomu, že v této oblasti obyvatele sužují rozsáhlé záplavy, poslala starostka města po pilotech dopis gubernátorovi Chabarovského kraje, ve kterém vyjádřila politování nad neštěstím, které tuto oblast postihlo, a vyjádřila podporu v této nelehké situaci. Současně pozvala děti z folklorního souboru na Mezinárodní folklorní festival Kunovské léto red Pozor na podzimních na cestách Léto kvapem ustupuje podzimu, s nímž dochází ve zvýšené míře k dopravním nehodám. Déšť, mlha, spadané listí a sníh, kterého se za několik týdnů jistě také dočkáme, jsou příčinou mnoha dopravních nehod. Kromě počasí, neosvětlených cyklistů a chodců může řidiče na silnicích překvapit i zvěř migrující za potravou. Jak se v tomto období na silnici nejlépe chovat? Snažme se vlastní prevencí předcházet dopravním nehodám! Pro chodce a cyklisty by mělo být samozřejmostí používání viditelných reflexních prvků, bezpečné a ohleduplné přecházení vozovky v místě, kde je to dopravní situací umožněno. Pro řidiče motorových vozidel platí zvýšená obezřetnost, respektování chodců, dodržování rychlostních limitů a předvídání dopravních situaci. Bezpečné podzimní dny strávené v silničním provozu vám přejí strážníci z Městské policie Kunovice. Bc. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice strana 6 10/2013

7 Prvňáčci se opět sešli u Boříka KUNOVJAN Tlačenice u Boříka byla opravdu veliká Soustředění při samotném držení Boříkova nosu je zřejmě klíčem k úspěchu Místostarosta Pavel Vardan vyslechl během slavnosti celou řadu dětských přání Komu se poštěstí, aby ho starostka města pozvala do cukrárny? Kunovickým prvňáčkům! 10/2013 Paní učitelky pověrám určitě nevěří, ale co kdyby ten Bořík opravdu plnil přání. První školní den je v životě každého prvňáčka dnem velikým, o tom jistě není sporu. Kunovické setkávání prvňáčků u sochy Školáka Boříka patří k tradicím sice novým, ale jistě milým a pro malé školáčky velmi důležitým. Bořík totiž umí splnit každé přání, které mu noví žáčci pošeptají. Jeho tatínek, akademický sochař Bořek Zeman se ho na to letos znovu ptal a prý to stále platí! Snad právě proto si šly na nos sáhnout i všechny tři paní učitelky, které budou nové školáky v kunovických základních školách jejich prvním školním rokem provázet. Poté, co se postupně svěřily všechny děti se svým přáním, dostaly od místostarosty Pavla Vardana pamětní list na svůj velký den a také drobné dárky. A co by to bylo za oslavu, kdyby nebyla spojená s něčím dobrým do žaludku? Starostka Ivana Majíčková pozvala na závěr celé akce všechny prvňáčky do nedaleké cukrárny na malé občerstvení - už to od ní měly předem slíbené. Hodně úspěchů, školáčci! red strana 7

8 Základní škola U Pálenice Máme zrekonstruovanou tělocvičnu Nová podoba této stěny byla příčinou stavebních úprav v tělocvičně Praktická ukázka základních volejbalových prvků Skoky na trampolíně jsou zábavné i efektní. Musí se ale umět! Symbolickým přestřižením pásky dostala škola tělocvičnu opět do užívání Místo nepříjemné zimy tepelná pohoda. A místo nevzhledných a polorozbitých skleněných výplní esteticky přijatelné prostředí. To je ve stručnosti popsaná zásadní změna, jíž během léta prošla školní tělocvična ZŠ U Pálenice. V pátek 6. září 2013 ji zástupci města slavnostně předali žákům Základní školy U Pálenice. Jestli se nepletu, je to na den přesně dvacet let od otevření celé školy, řekla při slavnostním projevu kunovická starostka Mgr. Ivana Majíčková. Přeji vám všem nejen tepelnou pohodu v tělocvičně, ale obecnou pohodu v celé škole, doplnil místostarosta Ing. Pavel Vardan. Město za tuto fázi rekonstrukce zaplatilo 900 tis. korun. Tělocvična by později měla ještě dostat novou fasádu a postupně by se měl vylepšit i její interiér. Během slavnostního předávání tělocvičny žáci školy ukázali, že investované peníze nejsou utracené zbytečně. Pod vedením uznávané tělocvikářky Mgr. Jiřiny Gogolové předvedli vybraní sportovci hostům i spolužákům celou řadu ukázek z toho, co se v tělocviku naučili. Velké poděkování za rekonstrukci tělocvičny patří kromě radnice také všem žákům, a především vyučujícím tělocviku. Učit v mrazivé tělocvičně tři nebo čtyři hodiny v kuse už vyžadovalo hodně sebezapření. Tohle už letos nehrozí. Tělocvik je přece radost! red strana 8 10/2013

9 Základní škola Červená cesta Oslavy 100. výročí školy V pátek 13. září 2013 oslavila naše škola neuvěřitelných sto let. V tento den proběhly oslavy ve městě Kunovice, a to v duchu zápisu kronikáře, který zaznamenal oslavy před sto lety. Oslavy začaly mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, kterou celebroval pan farář Polách a během svého kázání vyzvedl důležitost vzdělání pro děti a mládež. Byly přineseny dary k požehnání aktovka za všechny školáky, křída a sešit za vyučující, prachovka, šroubovák i vařečka za technický personál školy a srdce za lásku rodičů k dětem všechno potřebné pro to, aby ve škole vše fungovalo, jak má. Od kostela se po skončení mše vydal slavnostní průvod směrem ke škole v čele se třemi členy spolku Orel Kunovice na koních. Za nimi následovali vlajkonošové, dechová hudba, krojovaný průvod, ministranti s panem farářem, vedení školy, vedení města a učitelé se svými žáky. Průvod zakončovaly bývalé učitelky a učitelé pozvaní na oslavu, bývalí i současní zaměstnanci školy a veřejnost. Díky deštníkům, které všichni museli rozevřít, protože mrholilo, celý průvod působil velmi pestře a vesele. Policie zastavila na chvíli dopravu automobilů (ty určitě před sto lety ještě provoz na hlavní silnici nekomplikovaly). U školy si všichni vyslechli proslov ředitele Ladislava Michka, starostky města Kunovice Ivany Majíčkové a své pozdravy všem zúčastněným přednesli také bývalí ředitelé školy Karel Holub, Jiří Deml, Jaroslav Bureš a Jarmila Bachanová. Na počest oslav byla před školou zasazena lípa (stejně jako před sto lety), aby opět všem připomínala tuto událost. Ke kořenům stromu umístila starostka města tubus se zprávou, při jaké příležitosti se tato lípa sadila, almanachem vydaným k této události, seznamem učitelů a všech žáků školy, školním časopisem, denní tisk, zpravodaj Kunovjan a poselství starostky města. Program oslav zpestřili svým vystoupením žáci školy, folklórní soubor Děcka z Kunovic a dechovka. Úsměv na tváři vykouzlili dva dědci, kteří se sešli před školou a po kunovsku si popovídali o změnách, které se na škole udály. Zlatým hřebem programu bylo vypuštění stovky barevných balónků ve tvaru KUNOVJAN srdíčka, které pro žáky nachystala rodina Strašákova. A protože si Kunovjané dokáží vše hezky zařídit, ke konci programu přestalo mrholit a vysvitlo sluníčko, aby dodalo celému programu sváteční atmosféru. Všichni pozvaní hosté se následně zúčastnili prohlídky školy, jež za posledních pár let díky vedení pana ředitele Michka a finanční podpory města doznala obrovských proměn, a všichni uznale projevovali nadšení. Prohlídka byla zakončena v jídelně, kde byl připraven slavnostní raut. Oslavy pokračovaly v 17 hodin v zaplněné sportovní hale, kde se konala slavnostní akademie žáků školy a byl promítán film o škole, který byl k této příležitosti natočen. A aby toho nebylo málo, byla celou sobotu škola otevřena pro veřejnost a ve všech třídách, odborných učebnách, družině i tělocvičně byl bohatý program. Největším překvapením pak byla historická třída. Díky Slováckému muzeu v Uherském Hradišti se škole podařilo instalovat třídu takovou, jaká byla na počátku našeho století lavice, školní pomůcky, kalamáře, učebnice, školní kamna, vycpaniny, nástěnné obrazy apod. Zkrátka, bylo se na co dívat. A kunovická veřejnost toho využila, nezklamala a do školy přišla. Během dne se, podle zápisů do pamětní knihy, do školy přišlo podívat téměř rodičů, bývalých žáků, bývalých zaměstnanců a dalších návštěvníků. Děkujeme městu i všem sponzorům za příspěvky, díky kterým mohla tato oslava důstojně proběhnout, všem žákům i učitelům, kteří se podíleli na tvorbě programu, a všem, kteří vytvořili zázemí, aby všechno dopadlo na výbornou. Mgr. Anna Mečiarová 10/2013 strana 9

10 Oslavy 100. výročí školy Při mši svaté přinášely děti dary symbolizující školu a ozdobily ji svým zpěvem V čele průvodu jeli na koních zástupci Orla, za nimi Sokolové s historickými prapory Do kořenů mladé lípy, zasazené ke stému výročí školy, vložila kunovická starostka tubus s poselství dalším generacím Zasazení mladého stromku bylo kolektivním dílem, na snímku někdejší ředitel školy Jiří Deml Stovka balónků vylétla v rámci oslavy do světa s připomínkou jubilea školy na Červené cestě strana 10 10/2013

11 Oslavy 100. výročí školy KUNOVJAN Skupinky pamětníků měly na tablech s fotografiemi příležitost ke vzpomínání Ředitel školy Ladislav Michek si vyzkoušel, jak se někdejším žákům sedávalo v historických lavicích Jiří Deml převzal z rukou krajského radního pro školství Petra Navrátila ocenění hejtmana Zlínského kraje Součástí školní akademie bylo krátké představení, jak to kdysi (možná) ve škole chodilo Vedení školy dostalo od svých žáků obrázek jejich společné školy 10/2013 Nejen členky kroužku aerobiku, ale i další zástupci školy předvedli na pódiu své umění strana 11

12 Děti, hurá do školky! Letní prázdniny rychle uběhly a ani jsme se nenadáli a začal nový školní rok Doufám, že bude stejně úspěšný jako roky minulé. Celému kolektivu přeji radost z práce a spokojené děti i jejich rodiče. Během letních prázdnin v naší školce proběhlo několik stavebních úprav. Ve dvou třídách, Modré a Zelené, se rekonstruovaly umývárny a měnily koberce. Téměř všechny šatny se rozzářily díky novým barevným a pohledným skříňkám. Avšak tímto úpravy naší školky nekončí. V plánu jsou další stavební práce, jako je např. výměna oken, zateplení, rozšíření zahrady a jiné. Po náročném úklidu celé budovy a přípravě tříd jsme v září přivítali 54 nových a 112 stávajících dětí, které nastoupily do sedmi tříd. Třídy jsou věkově smíšené, což přispívá k lepší adaptaci nových dětí a sociálnímu cítění a toleranci všech. Po mateřské dovolené se do našeho kolektivu vrátila učitelka Renata Holišová, která nastoupila do třídy Beruška. V letošním školním roce máme mnoho dětí v předškolním Mateřská škola věku. Pro 74 dětí bude tento školní rok ve školce rokem posledním. Děti čeká mnoho zajímavého, například předplavecký výcvik v Aquaparku v Uherském Hradišti, polonéza, škola v přírodě a mnoho dalšího. Svůj talent mohou podchytit v zájmových kroužcích, které budou probíhat téměř denně v odpoledních hodinách. Vybírat mohou kroužky pohybové, výtvarné či pěvecké. Pro děti, které nemají potíže s řečí, nebude ani letos chybět kroužek angličtiny. Pro ty, které potřebují procvičovat spíše jazyk mateřský, bude k dispozici individuální logopedická péče. Samozřejmě zajímavé akce školy a jednotlivých tříd čekají na všechny děti, nejen děti předškolní, takže se mají určitě na co těšit. Všechny potřebné aktuální informace budou rodičům sdělovány prostřednictvím nástěnek na chodbách, šatnách, webových stránkách školy případně individuálně v konkrétních třídách. T. Havlíčková, MŠ Kunovice Pionýrská kolonizace Divokého západu Rok se s rokem sešel a Pionýrská skupina Kunovice opět uspořádala stanový tábor pro děti od první do deváté třídy. Stejně jako v roce loňském, i letos jsme se vydali jako dva turnusy do Podhradní Lhoty a na Vojtkovu Louku v Rajnochovicích, kde nám své táborové základny poskytly Pionýrská skupina Holešov a Pionýrská skupina Kroměříž. Naši řádně proškolení a zkušení vedoucí se proměnili v kovboje, kteří spolu s téměř osmi desítkami dětí odjeli do malebných Hostýnských vrchů na své dobrodružství nazvané Po stopách zlatokopa Billa Caldwella aneb Kolonizace Divokého západu. Celých 14 dnů malí kovbojové nově budovali zničená města, hledali zlato a bojovali proti zlým banditům. K tomu nezbytně potřebovali znalosti z oblasti zdravovědy, šifrování, topografie, uzlování a samozřejmě lasování, kterým se po celou dobu pečlivě učili. Vše v závěru vyvrcholilo bojem o poklad a poté, než jsme se nadáli, museli jsme se už s naším táborem loučit. A za všechny můžeme říci, že to opravdu nebylo nic jednoduchého, neboť se nám společně povedlo vytvořit krásnou a přátelskou atmosféru, ke které pomáhalo i každodenní sluníčko nad našimi hlavami a výtečné mňamky v bříškách. Biofeedback centrum zahájilo činnost Vše jsme naštěstí zvládli bez větších úrazů a domů si všichni kromě krásných odměn odvezli také nezapomenutelné zážitky. Tak zase za rok ahoooj! Kolektiv vedoucích PS Kunovice V areálu Základní školy Červená cesta zahájilo svou činnost Biofeedback centrum, které zaměřuje svou pozornost převážně na děti a žáky s problémy s učením či chováním, ale také například na seniory, studenty či sportovce. Všechny metody jsou neinvazivní, tedy žádným způsobem neškodí lidskému organismu. Nejde o léčbu chemickou cestou pomocí medikamentů, ale zcela přirozenou, kdy se organismus sám učí, jak správně fungovat. Je možné využívat i tzv. brainjogging speciálně vyvinutý počítačový program na podporu paměti, koncentrace, prostorové představivosti atd. Mezi další aktivity Centra patří i doučování žáků, organizování besed, příměstských táborů či kurzů a přednášek. Biofeedback pomáhá dětem s ADHD (poruchami učení, pozornosti a chování), vadami řeči, odstraňuje enurézu, tiky, zlepšuje stavy po dětské mozkové obrně. Dospělým může pomoci s poruchami paměti, spánku, depresemi, migrénami, posttraumatickými stavy, poruchami soustředění, stresovými stavy atd. Sportovcům, manažerům či studentům pomůže podpořit špičkové výkony, zvýšit koncentraci, zkrátit reakční doby, snížit stres, zvýšit výkon mozku v zátěžových situacích, například při zkouškách, snížit trému či napětí před výkony. Mgr. Libor Daňhel strana 12 10/2013

13 Hudebně poetické odpoledne s klobouky Hudební obor ZUŠ reprezentoval kromě chlapeckého žesťového tria také dívčí flétnový kvartet Dívky z tanečního oboru předvedly vystoupení za doprovodu Janáčkovy Sinfonietty Kloboukové přehlídky se zúčastnily i zástupkyně z DZP Na Bělince V rámci Dne otevřených památek uspořádalo město Kunovice ve spolupráci s pobočkou Základní umělecké školy Uherské Hradiště hudebně poetické odpoledne na Panském dvoře nazvané Než nám klobouk i léto odletí. Nevšední akce se konala v neděli 15. září 2013 od 15 hodin. Návštěvníci Panského dvora si mohli areál prohlédnout za doprovodu příjemné hudby Salonního tria Jaroslava Derky, které hrálo k poslechu po celé odpoledne. V rámci připomínky 20. výročí otevření kunovické pobočky Základní umělecké školy Uherské Hradiště se představili její žáci ukázkami svého umění ve dvou blocích - hudebně poetickém a tanečním. Součástí programu bylo také poněkud netradiční vystoupení ženského pěveckého sboru Tetičky, které tentokrát vyměnily svůj standardní repertoár za staropražské písničky. A protože klobouky byly symbolem celého odpoledne, nechyběla ani promenáda dam, pánů i dětí v kloboucích Obrazy ze života Ilji Muromce jsou velmi vydařeným představením, diváci se skvěle bavili s vyhlášením nositele nejzajímavějšího klobouku. Cenu pro vítěze jakou jinou, než slušivý klobouk - věnovala starostka města Kunovice Ivana Majíčková. Divadelní líheň je souhrnným názvem pro ukázky dramatických útvarů vytvořených na půdě Zušky Odpolední představení pro loutky i živé herce Obrazy ze života Ilji Muromce v podání souboru PEAPAPERIPUTKI hlava na papírové trubce, pod vedením ředitele ZUŠ UH Stanislava Nemravy bylo představením nevšedním, nápaditým a hlavně veselým. Druhým představením byla Jenůfka. Drama na motivy hry Gabriely Preissové Její pastorkyňa připravily soubory Dohráli jsme a kunovický Babinec a ke shlédnutí bylo ve Slovácké búdě. Obě představení jsou pozoruhodná a rozhodně stojí za shlédnutí. Hudebně poetické odpoledne se velmi vydařilo, přijďte se za rok také podívat! red 10/2013 strana 13

14 Centrum pro matky s dětmi Beruška Co se dělo v Berušce v pondělí 9. září se pro velký zájem rodičů i dětí již podruhé uskutečnila exkurze do hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti. I tentokrát jsme měli možnost zhlédnout veškeré vybavení a techniku používanou při nejrůznějších zásazích. Celá exkurze byla velmi zajímavá jak pro děti, tak pro rodiče, a proto bychom rádi touto cestou uherskohradišťským hasičům poděkovali. Beruška zve na akce pro rodiče s dětmi další Tvořeníčko (pro děti od 2 let) se uskuteční v prostorách Komunitního centra ve čtvrtek 17., 24. a 31. října v době od 9 do 10 hodin. Zveme všechny, kdo rádi tvoří. dopoledne s pohádkou (pro děti od 2 let) se uskuteční v prostorách Komunitního centra v úterý 29. října v době od 10 do 11 hodin, jako vždy bude pro děti připraveno promítání pohádky a tematické tvoření. relaxační dopoledne pro maminky (kosmetika + pedikúra + osvěžení) proběhne v prostorách Komunitního centra ve středu 23. října od 9 hodin. Po celou dobu se vám bude věnovat Lenka Fornůsková (kosmetika) a Markéta Černá (pedikúra). Přijďte strávit příjemné dopoledne a ještě získat malý dárek pro osvěžení. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města místním rozhlasem a nově také na Facebooku. A pokud by vám přece jen termín akcí nevyhovoval, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do 12 hodin. Věra Huspeninová, odpovědná vedoucí Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím telefonu: , nebo Centrum pro seniory informuje kurz háčkování pro dospělé a seniory opět probíhá v prostorách komunitního centra každé pondělí od do hodin. základy práce na počítači, tento kurz bude zahájen na přelomu září a října a je určen pro dospělé i seniory. Bližší informace na tel na kafíčko se starostkou si mohou zájemci přijít pobesedovat a povídat o běžných starostech každodenního života s Mgr. Ivanou Majíčkovou. Setkání probíhají vždy jeden pátek v měsíci od 17 do 18 hodin, tentokrát 11. října. poradnu pro pečující o dlouhodobě nemocné a pozůstalé mohou občané navštívit v 1. patře prostor komunitního centra v úterý 8. a 22. října od 17 do 18 hodin. Bezpečně o ohni tak je nazvaná beseda zaměřená jak na bezpečnostní opatření v domácnostech, tak na požární prevenci a ochranu obyvatelstva a uskuteční se v 1. patře prostor komunitního centra ve čtvrtek 17. října od 17 do 18 hodin. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www. mesto-kunovice.cz, oznamovány místním rozhlasem a získat je můžete i na tel Věra Huspeninová, odpovědná vedoucí strana 14 10/2013

15 10/2013 strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce září 2013 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 93 let Milada Gabrhelová 80 let Marie Ilíková František Ježek Marie Křivanová Marie Chvílíčková 75 let Ludmila Paluříková Anna Kusáková Sňatky 70 let Miloslav Brhel Emilie Lukášová Ludmila Turčinková Jarmila Hubíková Eva Žajdlíková Ludmila Mléčková V měsíci říjnu 2013 oslaví 50 let společného života manželé Ludmila a Ladislav Přibylovi manželé Květoslava a František Nezvalovi. V měsíci říjnu 2013 oslaví 55 let společného života manželé Marie a Stanislav Horsákovi manželé Marie a František Peprníčkovi. Kroměřížské dožínky III. Mezinárodní festival dožínkových tradic 2013 Kroměříž Předposlední srpnový víkend je v Kroměříži již tradičně věnován dožínkám Zlínského kraje a od roku 2011 také Mezinárodnímu festivalu dožínkových tradic. V letošním roce se partnerem této akce stalo i město Kunovice a Mikroregion Dolní Poolšaví. V pátek 23. srpna proběhla na Hlavním náměstí první dramaturgická novinka festivalu přehlídka folklórního umění Mikroregionu Dolní Poolšaví. Mikroregion se prezentoval komponovaným programem Vyšej nad oblaky autorů Mgr. Davida Pavlíčka, PhDr. Romany Habartové a Mgr. Ivany Majíčkové, ve kterém se představily nejlepší soubory mikroregionu s celkovým počtem přes 90 vystupujících. Během večera zazpívala za doprovodu CM Mladí Burčáci Petra Hrubošová, hodová chasa z Drslavic, Veletin, Popovic, Kunovic, Míkovic a Sadů, Ženský sbor z Kunovic, Dětský folklorní soubor Veleťánek předvedl tradiční ztvárnění nosení Mařeny a Nového létečka, Jakub Tomala a Radovan Siman přestavili jeden z pokladů nemateriálního dědictví UNESCO tanec verbuňk. Folklorní soubor Handrlák za doprovodu CM Lintava předvedl stylizaci dalšího z pokladů nemateriálního dědictví UNESCO jízdu králů. Závěrem se představil FS Míkovjan, který předvedl čardáš. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Úmrtí Červenec Ludmila Lekešová Antonín Chrástek Miroslav Mareček Marie Hanáčková Marie Němečková Anna Janíková Jana Janulíková Anežka Hostašová Luboš Svoboda Jana Ganovská Anna Hanáková František Uherek Srpen Marie Habartová Josef Hlůšek Moudrá slova Ladislav Borek Soňa Mitášová Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw (Anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925) Součástí prezentace mikroregionu byla v Arcibiskupském zámku výstava starodávných krojů autorky PhDr. Romany Habartové. Výstava vznikla ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, vernisáž proběhla v pátek v 17:00, na kulturním programu se podílely Tetičky z Kunovic. Pro obyvatele mikroregionu a města Kunovic bude celá výstava ke zhlédnutí během kunovských hodů na Panském dvoře. Závěr programu na Velkém náměstí patřil projekci letního kina a filmu O Moravské zemi, kterého se osobně zúčastnil režisér Antonín Kachlík. V sobotu 24. srpna pokračovala prezentace v rámci dožínkového průvodu, v jehož čele jeli jezdci z jízdy králů z Kunovic, vystoupily zde rovněž Tetičky z Kunovic. Celý program a prezentace Mikroregionu Dolní Poolšaví sklidil u diváků velký ohlas, všem účinkujícím děkujeme! mrdp strana 16 10/2013

17 Haló, tady Bělinka! Poprázdninová, vzpomínající i očekávající KUNOVJAN Dva dlouhé letní měsíce spojené s dovolenými a užíváním si léta, naplněné odpočinkem, nabíráním nových sil, nápadů a inspirací už nezadržitelně skončily v propadlišti dějin. Proto vás, jak jsem slíbil v posledním předprázdninovém čísle, opět zdravíme z našeho Domova. Ale že byly letos opravdu horké! V našem, již letitém bazénku na zahradě se nám téměř začala vařit voda! Alespoň si klienti, tedy ti, kteří nestrávili prázdniny nebo alespoň jejich část v kruhu svých blízkých, mohli dosyta užít čvachtání a vodních radovánek. Vůbec, co se počasí týče, celý letošní rok jde skutečně z extrému do extrému. Dlouhé období paní zimy se studeným a mokrým jarem, ono se to jarem ani moc nazvat nedalo, spíše zima přímo skočila do léta. Pak zas dlouhé týdny bez kapky vody s teplotami lámajícími staleté rekordy, které si pochvalovali hlavně provozovatelé plováren a koupališť či výrobci osvěžujících nápojů. Do toho občas bouřka s krupobitím a nárazy větru. Nadúroda některých druhů polních plodin a ovoce, třebas meruněk bylo opravdu požehnaně. Ale také nedostatek brambor či problémy pěstitelů révy vinné, tolik postřiků, aby z úrody něco bylo, už dlouho nepamatují, a přitom to letos na vynikající ročník moc nevypadá. Prostě někdy má člověk pocit, že příroda blázní, i když z velké části si za to můžeme sami. Vraťme se však zpět za brány naší Bělinky. Přestože jsme letní čas prožili tradičně odpočinkově, neznamená to, že se u nás nic nedělo. Absolvovali jsme pár kratších výletů do blízkého okolí. Trošku jsme zvelebovali interiér i exteriér, byli jsme popřát Sokolům k jejich stodvacetiletému výročí. Zkuše- né tábornice Bětka, Hanka a Ilonka si užily další táborový díl v Mlýnkách u Strážnice. A také jsme pomaloučku zahájili přípravy na bohatý podzimní čas, protkaný jako vždy spoustou akcí všeho druhu. A hned na tu první, která proběhne těsně poté, co se vám toto číslo Kunovjanu dostane do rukou, bych vás chtěl pozvat. V sobotu 28. září je nejen státní svátek, ale konají se i kunovické hody. A v jejich rámci se uskuteční po loňské odmlce již třetí vernisáž výstavy obrázků našich klientů. Více se dozvíte v přiložené pozvánce. Přijďte zhlédnout nové obrázky našich výtvarníků, kteří do nich vkládají svůj neotřelý pohled a pocity z vnímání okolního světa. Součástí vernisáže bude i dražba vybraných obrázků, které se již tradičně ujme skvělý dražitel a náš podporovatel, herec Slováckého divadla David Vacke. Přijďte se potěšit dílky našich klientů a podpořit nás. Spolu s koncem prázdnin se i u nás samozřejmě rozběhl další školní rok. Popřejme sedmi našim školákům, kteří se vzdělávají přímo v našich prostorách pod zkušeným dohledem paní učitelky Černé a jejich kolegyň, a také malé Nele, která začala navštěvovat 1. třídu v ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti, ať se jim ve škole líbí a naučí se spoustu nových věcí. Bohužel, nejen radosti, ale i smutné chvilky nám přináší běh života. Na sklonku letošních prázdnin jsme se museli navždy rozloučit s paní doktorkou Soňou Mitášovou, která se více než deset let starala o zdraví našich klientů. Bělinka na ni určitě nikdy nezapomene. Pavel Hašek 10/2013 strana 17

18 Šedesát let od prvního vzletu letounu LET C 11 Měsíc říjen je nejen v životě republiky, ale také občanů Kunovic více než významným. V roce 1918 byla založena Československá republika a rok 1953 je významný zalétáním cvičného letounu LET C-11(JAK-11) prvního letounu vyrobeného v tzv. novém závodě v Kunovicích, který se začal stavět v roce O výstavbě nového závodu v Kunovicích bylo rozhodnuto v listopadu Práce začaly úpravami plochy pro letiště ve druhé polovině roku 1950 a tyto práce provádělo ženijní vojsko. Výstavba výrobních hal začala v roce 1951 a z větší části byl závod dostaven v roce Kancelářské prostory byly dostaveny a dovybaveny až později, a proto byly kanceláře technické přípravy výroby umístěny v nízkých dřevěných buňkách, kde otop zajišťovaly parní lokomobily. Stály v místech zhruba před dnešní velitelskou budovou číslo A 8. Původně se v nově postaveném závodě měly vyrábět v licenci sovětské proudové stíhací letouny MIG-15, ale na základě určení nejvyšších stranických míst bylo rozhodnuto o zastavení výstavby závodu podle původních plánů a také bylo rozhodnuto o výstavbě nového závodu v Odolene Vodě nedaleko Prahy, kde se měly vyrábět stíhací letouny MIG. Než byl závod u Prahy vybudován mimochodem, jeho hlavní montážní haly se nápadně podobají montážní budově A 10 v Kunovicích muselo Tovární pilot Miloslav Šmídt zvaný Čára. Nové stroje na tzv. starém letišti před odletem k útvarům. se asi 150 kusů letounů MIG 15 vyrábět pod krycím názvem S 102 v Letově Praha. Z uvedených důvodů nebylo v nově postaveném závodě v Kunovicích co dělat a po různých peripetiích se do Kunovic dostala licenční výroba sovětského cvičného stíhacího letounu Jakovlev JAK 11. Jeho přímým předchůdcem byl JAK 3 UTI, cvičná dvoumístná verze stíhacího letounu s dřevěnými křídly. Původní řadový motor VK 105 PF o výkonu 912 kw/1.240 HP nahradil hvězdicový sedmiválcový motor AŠ 21, což byla upravená polovina motoru AŠ 82, který vycházel z amerického motoru Wright Cyklone. Motor AŠ 21 má výkon 515 kw/ 700 HP. Motorů AŠ 82 bylo údajně v SSSR vyrobeno na kusů a poháněly mimo jiné dopravní letouny Iljušin IL 4, vrtulníky Mi 4 a dvoumotorový JAK-24 létající vagón, stíhací Lavočkiny La 5, La 5 Fn, La 7. Motor Aš 82 je dvouhvězdicový čtrnáctiválec chlazený vzduchem o objemu 41,2 lt. Stroj byl již označen JAK 11 a prototyp vzlétl v roce Podle dostupných informací bylo v SSSR vyrobeno celkem letounů Jakovlev JAK 11 v několika verzích. Oficiální výrobní dokumentace ze SSSR přišla do Kunovic v listopadu Začalo se s překreslováním výkresů, s převedením norem GOST do norem ČSN a překladem výrobních podkladů z ruštiny do češtiny atd. Brzy nato přišlo do Kunovic pět letounů JAK 11 strana 18 10/2013

19 (DOKONČENÍ ZE STRANY 18) KUNOVJAN v rozsypu jako záloha, kdyby v Kunovicích nedokázali vyrobit první dílce pro sestavu prvních prototypů. Do Čierné nad Tisou bylo v červenci 1953 v přepravních bednách dodáno 10 originálních letounů JAK 11, určených pro získávání prvních zkušeností instruktory u vojenských útvarů. Do kunovického závodu bylo přibráno několik desítek zaměstnanců z Kunovic a okolí a mezi prvními zůstalo také mnoho budovatelů vlastního závodu. Velmi málo nových zaměstnanců ovládalo leteckou výrobu, přesto se po několika týdnech zapracovali a již 25. října 1953 byl připraven první vyrobený letoun v tzv. novém závodě na startu s pilotem Miloslavem Šmídtem za řízením letadla. Pro všechny zaměstnance a také vlastní Kunovice to byl velký svátek. Vzlet a první let sledovaly na starém letišti desítky zaměstnanců, kteří si nenechali ujít takovou událost a od nového závodu ke starému šli pěšky ve velkém zástupu. A první let v jimi vyrobeném letounu jim zůstal v paměti po celý zbytek života. Celkem se v Kunovicích vyrobilo 707 letounů v základním provedení a tři rekonstruované na C 11U (rusky učobnyj) s příďovým neboli tříkolovým podvozkem. Ve světě stále létá několik originálních JAKů, ale také letounů vyrobených v Kunovicích, bohužel v naší zemi zatím žádný. Jeden stroj se podařilo uchovat i v Leteckém muzeu Kunovice, kde dokazuje, jak se z našich otců a dědů stali letečtí odborníci, přestože se původně živili hlavně zemědělstvím. C 11/JAK-11 je jednomotorový dvoumístný celokovový dolnoplošník, určený pro pokračovací výcvik stíhacích pilotů, pro nácvik střelby, bombardování a omezeně pro bitevní úkoly. Vybaven je kompletním dvojím řízením, je schopen akrobacie, ale také ostré střelby z kulometu a bombardování. Výzbroj tvoří synchronizovaný kulomet UBS ráže 12,7 mm umístěný vlevo nad motorem, střílející přes otáčející se vrtuli. Pro kontrolu střeleb se používal fotokulomet umístěný na předním rámu štítu kabiny. Na křídlech byly standardně montovány dva pumové závěsníky pro dvě cvičné nebo ostré 50kilogramové pumy. Kovová vrtule V 20 o průměru mm je stavitelná za letu. Podvozek je dvoukolový s pevným ostruhovým kolem. Hlavní podvozek je zatahovací do křídel, směrem k trupu. Pro spojení se používala radiostanice RSI, pro spojení mezi piloty interkom SPU 2. Jaroslav Olbert st. Cesta na ruský trh je otevřena Letoun L 410 UVP-E20 s nedávno zastavěnou novou pohonnou jednotkou motorem GE H a vrtulí AV-725, který získal certifikaci od Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví koncem letošního dubna, byl během srpna 2013 certifikován také ruským leteckým úřadem MAK. To znamená možnost provozu remotorizovaného letounu kromě zemí Evropské unie a zemí, kde je tento certifikát validován, navíc také v Ruské federaci, která je primárním cílovým trhem společnosti Aircraft Industries, a. s. Zhruba polovina produkce kunovické továrny byla od roku 2005 dodána do tohoto teritoria, pro které byl původně letoun L 410 konstruován. Certifikace letounu s novou pohonnou jednotkou v Ruské federaci nám umožní jeho intenzivnější dodávky na tento trh, a to díky zvýšené užitné hodnotě letounu pro provozovatele. Nová pohonná jednotka má vyšší vzletový výkon (800 SHP) a zejména vyšší termodynamický výkon, který ocení především provozovatelé provozující letouny na letištích s vysokou nadmořskou výškou, vysokými atmosférickými teplotami a s krátkou vzletovou a přistávací dráhou. Důležitými parametry nové pohonné jednotky jsou také nižší spotřeba a prodloužená doba mezi jednotlivými generální- mi opravami na letových hodin, což snižuje provozní náklady letounu. Nová pohonná jednotka v sériové výrobě zcela nahradila dosavadní pohonnou jednotku. Nový motor je od téhož výrobce, společnosti GE Aviation Czech, s. r. o., a nové vrtule rovněž od stejného dodavatele společnosti AVIA Propeller, s. r. o. Schválením zástavby nové pohonné jednotky do letounu L 410 UVP-E20 v Ruské federaci byly vytvořeny podmínky pro jeho širší uplatnění v této oblasti. Mgr. Nora Strádalová, Ph.D. 10/2013 strana 19

20 O problémech regionu v předvolebním čase Rozhovor s lídrem ČSSD ve Zlínském kraji ing. Antonínem Seďou Jaký je podle Vás největší problém našeho kraje a jak si představujete jeho řešení? Jako patriot jsem hrdý na region, ve kterém žiji a pracuji. Jako politik vnímám, že životní úroveň v kraji v mnohém zaostává a dosahuje toliko 68 % průměru zemí EU-27. Například výše mezd je jedna z nejnižších v ČR, v řadě obcí je vysoká nezaměstnanost, existují problémy s nancováním zdravotní péče a dlouhodobým problémem jsou zejména časté odchody mladé a vzdělané generace z našeho kraje. Jsem přesvědčen, že je nutno udržovat a rozvíjet hrdost našich dětí na region, kde se narodily, kde vyrostly a kde získaly své vzdělání. Proto je mojí prioritou motivovat a udržet mladou generaci ve Zlínském kraji, protože jeho budoucnost leží na ní. Je na nás všech, abychom mladým lidem zapojení do pracovního procesu a do života usnadnili. A to nejen aktivní politikou zaměstnanosti, odbornými stážemi či vytvářením kvali kovaných pracovních míst. Je nutné podpořit výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi, prosadit zvýšení výdajů na vědu, výzkum a inovace, zvýšit export výrobků, vytvořit podmínky pro rozvoj malých a středních rem a podporovat takové projekty v čerpání evropských fondů, které zvýší zaměstnanost a růst životní úrovně ve Zlínském kraji. Problémem Zlínského kraje je také nedostatečná dopravní infrastruktura. Jaká řešení podporujete? Pro souměstí Kunovice-Staré Město-Uherské Hradiště je nejdůležitější co nejrychlejší vybudování rychlostní komunikace R55. Bez ní těžko vyřešíme zatížení všech tří měst i přilehlých obcí silniční dopravou a zhoršené životní prostředí v nich. Také je nutno dotáhnout napojení R55 na dálnici D1, aby občané našeho regionu mohli rychleji a pohodlněji cestovat do Brna, Prahy a Ostravy.Takže toto je má priorita, kterou se pokusím ve spolupráci s naší krajskou politickou reprezentací podpořit. A jako člověk z našeho regionu stále věřím v rozvoj kunovického letiště, které v sobě zahrnuje nejen rozvojový potenciál v oblasti přilehlé letecké výroby, ale zejména potenciál k rozvoji cestovního ruchu a doprovodných služeb. Podle mého názoru bylo rozhodnutí o podpoře letiště v Přerově Bochoři chybou. Jaký osobní vztah máte ke Kunovicím a jak hodláte tomuto městu pomoci? Více jak deset let jsem pracoval v kunovickém LETu jako letecký konstruktér a pracovník OTS. V současné době jsem stále zaměstnancem rmy Evektor-Aerotechnik. Avšak nejen pracovní, ale i osobní vazby mám na toto město, kde mám řadu známých a spolupracovníků. Vždy jsem se snažil v rámci Asociace leteckých výrobců podporovat nové výrobní programy, například letounů EV 55 či MOSTA. Také spolupracuji s rmami z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (RAMET). V této práci bych rád pokračoval, pokud v nadcházejících volbách dostanu důvěru svých spoluobčanů. Prvořadým úkolem však je změna legislativy tak, aby se občanům Zlínského kraje žilo lépe. A o to se budu snažit, to mohu slíbit již dnes. strana 20 10/2013

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 466/XXIII./2014 zprávu o činnosti Rady města od XXII. zasedání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více