Rychnovské slavnosti úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychnovské slavnosti 2015 - úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č."

Transkript

1 5 Rychnovské slavnosti úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č. Cena 5 Kč Květen 2015 V prvních květnových dnech letošního roku si připomínají národy světa, především pak Evropy, již sedmdesáté výročí ukončení zatím nejhroznější války v historii lidstva, kterou rozpoutalo nacistické Německo v roce l939. Na jejím konci zůstaly bilionové hospodářské škody a desítky milionů mrtvých lidí z celého světa. V průběhu let 1938, po odtržení sudetské oblasti od republiky, a především po vytvoření protektorátu Čechy a Morava, český národ prokázal, že není ochoten žít pod zlovůlí fašistů a jejich přisluhovačů. V okleštěné republice se začal postupně organizovat protifašistický odboj, který přerostl z ilegálních forem činnosti v ozbrojené povstání českého lidu v květnových dnech roku 1945 a vyvrcholil Pražským povstáním ve dnech května O tom, kde všude k povstání došlo, byla napsána velká řada knih a publikací historiků i významných politiků. Rád bych se stručně zmínil o vyvrcholení protinacistického odporu v oblasti dnešního Jablonecka, najmě železnobrodské oblasti, kde se do něj čeští vlastenci aktivně zapojili prakticky v každé vsi. Je jistou věcí, že i místa Sudet mají své hrdiny českého původu, kteří organizovali nenápadný, ale účinný protiněmecký odboj v průběhu II. světové války. Přímo v Jablonci nad Nisou to byla majitelka knihkupectví Emilie Floriánová, velký díl osobní statečnosti prokázali učitelé české jednotřídky v Pivovarské ulici V. Veselá z Rejdic a J. Petříček ze Zlaté Olešnice. Duší protifašistického odboje v Jablonci n. N. byl Ing. K. Šimon. Sedmdesát let Na Tanvaldsku organizoval české vlastence a připravoval revoluční národní výbor V. Müller. Právě on a Ing. Šimon přebírali 6. května z rukou německého okresního landráta Kriella nejen politickou moc, ale i významné budovy do rukou českého lidu. Významnými spolupracovníky Ing. K. Šimona se stali nejen francouzští a italští váleční zajatci, ale i řada totálně nasazených občanů z různých zemí Evropy. Právě jejich zásluhou a zásluhou vlastenců z českých okolních obcí byl v Jablonci n. N. udržován klid a pořádek a ustupujícím německým vojákům na Horním náměstí odebírány zbraně. V. Müller se na Tanvaldsku mohl spolehnout na družstva českých železničářů, kteří obsadili nejen nádraží, ale i významné budovy města. Avšak teprve příjezd jednotek Rudé armády od Harrachova a Desné pod vedením mjr. Alexejčíka znamenal konec nacistické nadvlády v Tanvaldě. Při průjezdu Šumburkem nad Desnou byl zabit fanatickým nacistou vojín V. Patušník. K prvnímu otevřenému střetu mezi českými vlastenci a německými vojáky došlo v dopoledních hodinách 3. května 1945 v obci Chuchelna poblíž Železného Brodu. V místě byl v dubnu 1945 vytvoření RNV a odbojová skupina, ve které působili i uprchlí ruští váleční zajatci. Němci pokračování na str. 14

2 Vážení občané, protože se od do bude rekonstruovat sportovní hala v Besedě, jsme nuceni přemístit sběrné místo velkokapacitních kontejnerů a elektroodpadu, na místo nové a to do ulice Nádražní, manipulační plocha (tzv. manipulák). Nejedná se o přemístění dočasné, nýbrž trvalé. Předpokládané zprovoznění sběrného místa bude Chystáme také úpravu provozní doby tak, aby došlo ke zvýšení počtu hodin otevřených pro veřejnost. O změně provozní doby budete informováni dostupnými prostředky. V současné době sledujeme využitelnost kontejnerů na BIO odpad, které jsou přistaveny od , abychom mohli včas reagovat, jejich počty navýšit a do budoucna třeba přejít na jiný systém, například podporou domácího kompostování, výstavbou kompostárny, nebo umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad na sběrném místě. Jedním dechem ale dodám, že prioritou je předcházení tvorby odpadu, v tomto případě domácím kompostováním. Jak to děláme u nás doma: Celý život žiji v domácnosti se zahradou, kterou pravidelně sekáme a stromy prořezáváme. Proto jsme vždy měli a máme kompost, který zpětně používáme na zahrádce, či ve skleníku a nepotřebovali jsme nikdy někam zelený odpad odvážet. Pravda je, že to chce trochu času a občas kompostovanou hmotu přehodit. Pokud se o kompost staráte správně, tak je bez zápachu. Osobně mi připadá neekonomické, abychom platili nemalé peníze za hmotu, kterou lze zdarma zpětně využít. Doma třídíme odpad, proto naše tříčlenná domácnost zaplní za týden malou popelnici směsným komunálním odpadem pouze do 1/4 maximálně 1/3. Vydavatel: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 400 kusů. MK ČR E Odpovědný redaktor Marie Strnadová. Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena. Periodický tisk územního samosprávného celku Zase ty odpady Pár čísel: Náklady odpady: Kontejnery ,00 SKO (popelnice a pytle na KO) ,00 Tříděný odpad: papír ,00 plast ,00 sklo 88175,00 kov 16640,00 náklady na bioodpad: ,00 Náklady celkem: ,00 Příjmy: elektroodpad 12984,00 poplatek za KO ,00 Ekokom ,00 Příjmy celkem: ,00 Výsledek hospodaření: ,00 Ruku v ruce jde s navýšením finančních nákladů na svoz odpadu (včetně bioodpadu), také reálná možnost navýšení poplatku za odpady, který máme v našem regionu jeden z nejnižších. Jak vidíte v tabulce, výsledkem hospodaření je, že se z městského rozpočtu na odpady přispívá více než 1 mil. Kč. Závěrem Vás chci vyzvat k tomu, abyste více třídili odpad a zelený odpad kompostovali, neboť: čím víc vytřídíme, tím více získáme finanční prostředků na hospodaření s odpady, samozřejmě také ulevíme přírodě. čím méně odvezeme z našeho města biologického materiálu, tedy užitečné hmoty, která lze dále zužitkovat, tím opět ušetříme. Je tedy na nás, jak budeme s odpady dále hospodařit. Tomáš Levinský, starosta Kompost u vás doma Asi třetinu odpadků v každé domácnosti tvoří takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně, posekaná tráva, větve, pytlíky od čaje a podobně. Obvykle končí v popelnici. Ale může posloužit jako výborná surovina na zahrádku či do truhlíku na balkóně. Zřiďte si po vzoru tisíců dalších domácností svůj kompostér. Bez zápachu, bez problémů. Co získáte kompostováním? Kompostováním odpadu může průměrná rodina vytvořit ročně 60 kilogramů kvalitního kompostu, který obsahuje všechny cenné živiny. Ušetříte za půdní substráty a poplatek za popelnice vám klesne o třetinu. Navíc pomůžete k záchraně vzácných rašelinišť, která jsou nevratně ničena kvůli těžbě rašeliny. Tipy pro zahradu i byt Vyzrálý kompost se hodí ke všem pěstovaným plodinám, ovocným stromům, keřům i na trávník. Do půdy jej zapravujte mělce stačí použit vrstvu 1 2 centimetry. Pro pěstování pokojových rostlin promíchejte zeminu se zralým kompostem v poměru 1:1 až 2:1. Do kompostu patří Zbytky ovoce, zeleniny a květin, čajové sáčky, káva, tráva, listí, stonky, drobnější větve, znečištěný papír (čistý papír je lepší recyklovat), trus býložravých domácích zvířat (králíci, slepice), kousky dřeva, malá množství zbytků jídla Do kompostu nepatří Zbytky masa, kosti, kořenící plevelné rostliny, popel, sáčky od vysavačů, čistící prostředky, chemikálie, barvy, ředidla, léky atd.., plasty, porcelán, sklo. Základní pravidla kompostování 1. Kompostér umístíme tak, aby byl pohodlně dostupný za každého počasí. 2. Měl by být v polostínu, nejlépe zakrytý malou stříškou. pokračování na str. 8 Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka červnového čísla RZ je v pátek 22. května. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané materiály se nevracejí. Příspěvky zasílejte na: Rychnovský zpravodaj 2

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne V souvislosti s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města rozhodlo ponechat odměny neuvolněným předsedům výboru zastupitelstva a komise rady, neuvolněným členům rady a neuvolněnému místostarostovi ve stávající výši. Neuvolněným členům zastupitelstva, výboru a komise se odměna nestanovuje. - Zastupitelstvo města jmenuje od předsedou finančního výboru Ing. Leoše Adlera. - Zastupitelstvo města jmenuje členem finančního výboru Ing. Františka Chloubu. - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1742/1/ o výměře cca 1888 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby logistického areálu na pozemku č v k. ú. Rychnov u Jbc n. N. se společností Alfasped logistik s.r.o. Zároveň ukládá zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č věcně související s výstavbou areálu. - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 8.357,70,- Kč na úpravu spalinových cest z bytu č. 1 Zahradní Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o částku ,- Kč na provedení opravy atrakce a laviček a doplnění hracích prvků v prostoru zahrady Mateřské školy a pověřuje Finanční výbor navržením příslušného rozpočtového opatření. - Zastupitelstvo města schvaluje potvrzení žádosti o poskytnutí dotace a přijetí dotace ve výši 6300,-Kč, z programu Česká knihovna 2015, vyhlášeného Ministerstvem kultury. - Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Výsledky TS Magdaléna - Tanec srdcem 2015 Postupové přehlídky jsou za námi, dále se budeme účastnit celostátních přehlídek na které jsme za naše představení a choreografie získali nominace a ocenění za liberecký kraj. Získali jsme 6 nominací na 4 celostátní přehlídky a několik ocenění za pedagogickou a uměleckou práci. V letošním roce jsme reprezentovali ČR velice úspěšně také na přehlídce současného amatérského tance Dance Impackt Festival v Ostende v Belgii. Tuto nominaci jsme získali jako jediní z ČR na celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec v říjnu loňského roku. Děkujeme městu Rychnov u Jablonce n. N. za podporu občanského sdružení, které takto reprezentuje naše město již 16 let. Postupová přehlídka dětského scénického tance s postupem na celostátní přehlídku Kutná Hora Postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých s postupem na celostátní přehlídku Tanec, tanec 2015 Jablonec nad Nisou NOMINACE: TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n. N Poslouchej, dívej se, hledej - ocenění za jevištní zpracování a interpretaci a nominace na celostátní přehlídku - choreografie Ludmila Rellichová a dívky TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n. N Na vážkách - ocenění za vyváženost všech složek taneční skladby a nominace na celostátní přehlídku - choreografie Magdaléna Pupík Rellichová a děti TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n.n - 3. Bílé radovánky - ocenění za námět a přirozený dětský pohyb - choreografie Magdaléna Pupík Rellichová a děti TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n.n Každá je krásná, když je víla - ocenění za námět a pohybové vyjádření - choreografie L. Rellichová a děti SVČDM Semily - 5. Už tu smrt nesem - ocenění za výběr námětu a hudby - choreografie Ilka Kulichová a děti ZUŠ Jablonec nad Jizerou - 6. Rituál - ocenění za pohybovou připravenost - choreografie Petra Jiroušová ZUŠ Liberec - 7. Spolu - ocenění za naplnění tématu - choreografie M. Pupík Rellichová ZUŠ Liberec - 8. Lehkost bytí - ocenění za skupinový soulad v pohybu a kompozici - choreografie M. Pupík Rellichová Postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých s postupem na celostátní přehlídku Tanec, tanec 2015 v Jablonci nad Nisou TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n.n Moment setrvačnosti - ocenění za choreografii, interpretaci a výtvarno, nominace na celostátní přehlídku - choreografie Anna Benháková Parau Parau Jablonec nad Nisou - 2. Paraunoia - ocenění za čistou radost a pohybovou nadsázku a nominace na celostátní přehlídku - choreografie společná TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n.n - 3. Pod vlivem zodiacu - ocenění za světelný design a pohybovou tektoniku - choreografie M. Pupík Rellichová TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n.n - 4. Oněgin byl Rusák - ocenění za dramaturgii tanečního divadla - choreografie Ludmila Rellichová a soubor T.I.K. Jilemnice 5. Účtování na vesmírných kontech - ocenění za pohybovou kultivaci - choreografie společná Modrý kocour Turnov postupová přehlídka mladého divadla s postupem na Mladou scénu v Ustí nad Orlicí TS Magdaléna o.s. Rychnov u Jablonce n.n - 4. Oněgin byl Rusák - nominace na celostátní přehlídku - režie, choreografie, pedagogické vedení - L. Rellichová Postupová přehlídka pantomimy a pohybového divadla s postupem na celostátní přehlídku Otevřeno Kolín Z této celostátní přehlídky Otevřeno Kolín 2015 získal mladší soubor TS Magdaléna o.s. nominaci na Jiráskův Hronov s choreografií Škaredý holky - L. Rellichová a soubor Ludmila Rellichová - ředitelka o.s. Rychnovský zpravodaj 3

4 Ve dnech mezi 13. a 17. dubnem proběhl pětidenní kurz anglického jazyka pro 30 zájemců z 5. až 9. ročníku ZŠ. Do školy zavítal mladý Američan Mark Halvorsen a zábavnou formou vedl vlastní výukové lekce. Akce měla oboustranný úspěch, žáci se s lektorem spřátelili, během výuky mohli porovnat rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou. Pro ty mladší to většinou byla první konverzační zkušenost s rodilým mluvčím a ti starší, kteří se již v minulosti účastnili školních zájezdů do Anglie, si ověřili, že už nyní jsou schopni komunikovat v cizím jazyce. Mgr. Renata Prokopová Jarním úklidem jsme odlehčili přírodě v okolí Školního kříže. První jarní den jsme pozorovali zatmění Slunce. Během březnové návštěvy knihovny nám paní knihovnice představila spoustu zajímavých knih a přečetla několik veselých ukázek z knížky Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků Bouráci. Hlavní hrdiny příběhu, Piskoře Součka a Fildu Fialku, děti vzápětí nakreslily. Děkujeme paní Chloubové za ochotu a vstřícnost. Velikonočním tvořením a zasetím osení jsme se připravili na svátky jara. Anglický týden ve škole Jarní zprávičky z 2. B Festival lidskoprávní dokumentů Jeden svět Páťáci letos poprvé navštívili festival dokumentárních filmů Jeden svět. Promítání tří snímků a následná diskuse ke každému z nich probíhaly v KLUBU NA RAMPĚ v Jablonci nad Nisou. V naší vybrané projekci se objevovala témata ztráty domova, válečného konfliktu, rovnosti pohlaví, šikany a života s postižením. Tematický obsah všech tří snímků naleznete na jedné z fotografií v galerii. 1. Merljin se už školy nebojí 2. Nora zpívá pro Sýrii 3. Giovanni - první klučičí akvabela Příběhy byly poutavé, věřím, že pro žáky to nebyla jen chvíle strávená díváním se na film. Doufám, že jim festival pomohl nahlédnout na svět jako na místo, které Rychnovský zpravodaj 4 není jenom ČERNÉ, nebo jenom BÍLÉ. Nejlépe však jistě hovoří samotné bezprostřední dojmy žáků: Vzala jsem si z toho, že mám obrovské štěstí, že žijeme v Česku a nemusíme se kvůli válce stěhovat. Zaujalo mě na tom, že i přes všechno byla silná a nepřestávala věřit (Nora) v to, že svůj domov a kamarády uvidí. nezáleží na pohlaví, ale na tom, co někdo umí, co ho baví, jako kluk v příběhu (Giovanni). Možné je přeci všechno, ale musí se na tom zapracovat, když něco chceš, tak pro to něco dělej... protože měl sen a šel za ním. Někdo má sen, ale nic pro to nedělá. Každý se mu smál, že je to holčičí sport, ale on na to nehleděl a něco dokázal Festivalu se postupně kromě páťáků zúčastnily i všechny třídy druhého stupně. Projekce byly vybrány podle věku diváků. Mgr. Hana Hájková

5 Soutěže v matematických dovednostech Výběr žáků od 2. do 5. třídy se v pátek 20. března 2015 zúčastnil matematické soutěže Matematický klokan, která má již více než třicetiletou tradici. Každoročně se jí účastní bezmála českých žáků všech stupňů škol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to Cvrček, pro žáky 2. a 3. tříd, a Klokánek, pro žáky 4. a 5. tříd. Úlohy byly opravdu záludné, na což se můžete za pár týdnu podívat na stránkách této soutěže, kde bude zveřejněno letošní zadání ( V kategorii Klokánek získala naše školní prvenství Markéta Šantavá (4. třída, 71 bodů ze 120), na druhém místě skončila Viktorie Svobodová (5. třída, 63 bodů) a na třetí příčce se umístil CVRČEK 1. Jakub Kouřil 3. třída 73 b 2. Jan Zurynek 3. třída 70 b 3. Antonín Žabka 3. třída 65 b 4. Karolína Kozáčková 3. třída 57 b 5. Vojta Benda 2. třída 53 b 6. Klára Bubeníková 3. třída 51 b 7. Matouš Dostál 2. třída 50 b 8. Samuel Mocko 2. třída 48 b 9. Kateřina Dolečková 2. třída 46 b 10. Adriana Zaoralová 3. třída 46 b 11. Kryštof Hádek 3. třída 40 b 12. Petr Malý 3. třída 35 b 13. Jan Košek 3. třída 34 b 14. Anita Qurgiali 3. třída 32 b 15. Karolína Trojáková 2. třída 21 b 16. Matěj Mikásko 3. třída 21 b 17. Dominik Boula 3. třída 10 b Po stopách lesní zvěře Před Velikonocemi jsme byli s 1. A na exkurzi v Oldřichově v Hájích. Děti se v rámci naučného programu Po stopách lesní zvěře seznámili s obyvateli lesa, učili se rozlišovat jednotlivá zvířata podle zvuků, stop a dalších znaků. Při návštěvě ekocentra nechybělo ani pozorování domácích zvířat. Na závěr výletu si děti mohly koupit nějakou drobnost v obchůdku se suvenýry. Mgr. Šárka Levová Marek Švrčina a Karolína Kalinová (5. třída, shodně 61 bodů). V kategorii Cvrček v rámci školy zvítězil Jakub Kouřil (3. třída, 73 bodů z 90 bodů), na druhém místě byl Jan Zurynek (3. třída, 70 b) a na třetím místě Antonín Žabka (3. třída, 65 b). Velký obdiv patří i druháčkům, kteří skončili ve velké konkurenci o rok starších spolužáků taktéž na výtečných místech. Výsledky ostatních soutěžících jsou uvedené v tabulce, která je součástí přílohy. Mgr. Hana Hájková KLOKÁNEK 1. Markéta Šantavá 4. třída 71 b 2. Viktorie Svobodová 5. třída 63 b 3. Karolína Kalinová 5. třída 61b 4. Marek Švrčina 5. třída 61 b 5. Lucie Popelková 5. třída 60 b 6. Lukáš Žampa 5. třída 59 b 7. Jaromír Hašek 5. třída 56 b 8. Jakub Troják 5. třída 54 b 9. Magdaléna Kubáčková 5. třída 44 b 10. Pavel Václavů 4. třída 44 b 11. Jakub Krevňák 5. třída 42 b 12. Anežka Peřinová 5. třída 42 b 13. Marie Zemanová 5. třída 37 b 14. Eliška Kocourková 4. třída 36 b 15. Rozálie Škubníková 5. třída 33 b 16. Adam Hofrichter 5. třída 31 b 17. Kristýna Kohlíková 4. třída 23 b 18. Ondřej Fučík 5. třída 21 b 19. Barbora Korecká 5. třída 18 b Malí turisté v IQ Landii V sobotu malí turisté navštívili IQ Landii v Liberci. Zhlédli zajímavé expozice, kde se dověděli například o elektrických výbojích, účastnili se chemických pokusů a mohli si promluvit s robotem. Mgr. Miluše Bubeníková Rychnovský zpravodaj 5

6 Rychnovský zpravodaj 6 Odemykání Jizery V sobotu turistický kroužek odjel vlakem na Malou Skálu, kde se chystalo slavnostní zahájení vodácké sezóny a odemykání řeky Jizery. Z nádraží jsme nejdříve vystoupali na Pantheon a prohlédli si řeku a okolí. Pak jsme přešli na Žlutou plovárnu, kde bylo připraveno netradiční zahájení: horolezec slanil s klíčem z lanové dráhy a předal ho sportovkyni na koloběžce, která s ním přejela ke kanoistce. Ta klíč odvezla vodákovi na boardu, který jel proti proudu řeky vstříc panu starostovi. Ten řeku odemkl a zahájil letošní vodáckou sezónu. Slavnost pokračovala dalším programem nejen pro dospělé, ale i děti. Za zmínku stojí např. nafouknutí horkovzdušného balónu na malém prostoru. Akce se nám velice líbila a i díky hezkému počasí jsme si to všichni užili. Mgr. H. Zemínová Mgr. M. Bubeníková Projektový den Velikonoce ve 3. A V sobotu proběhla ve školní družině již tradiční velikonoční dílna. Tvořivé dopoledne jsme zahájili v půl deváté a za zhruba tři hodiny jsme vytvořili velikonoční přání, věneček, zápich do květináče, vystřihovánky do oken a dvě dekorace na stůl kuře a zajíce s vajíčkem. Nejoblíbenější činností bylo zdobení perníčků. Akce se zúčastnilo celkem 40 dětí. S přípravou a realizací dílny mi pomáhaly nejen kolegyně vychovatelky, Andrea Velclová a Blanka Dušková, ale i paní učitelky Miluška Bubeníková a Hanka Hájková společně s naší paní školnicí Leonou Mikáskovou. Byly důležitými posilami našeho počínání, za což jim patří veliký dík. Velikonoční dílna ve školní družině Posledního března proběhl ve 3. A projektový den s velikonoční tematikou. Program byl rozdělen na dvě části. První část probíhala v naší třídě, kde nás navštívil pan Mráček, za jehož pomoci jsme se naučili plést pomlázky z osmi proutků. Na druhou část jsme přešli do místní knihovny a za asistence paní Chloubové jsme ozdobili vajíčka tradiční technikou - voskem. Děkujeme pani Chloubové a panu Mráčkovi za jejich vstřícnost a pomoc při uskutečnění našeho projektového dne. Mgr. Hana Zemínová Zdena Fantyšová, vychovatelka

7 Žáci páté třídy se nechali inspirovat jarní atmosférou a snažili se napsat vlastní báseň o jaru. Zda se jim to podařilo, můžete posoudit sami dle vybraných ukázek. Mgr. Barbora Jelínková a páťáci Básničky o jaru 5. třída Lucie Popelková Jaro se v tomto roce zdrželo, haldou sněhu nás zakrylo. Místo zelené trávy, jsme v bílé peřině stály. Krokusy a bledule, šly ve vteřině na kutě. Pod sněžnou čepicí se schovaly a v okamžiku usnuly. I přes mrazy a chumelení, s veselou šli kluci na vrboví. Velikonoce se blížily a vánice se po vesnici plížily. Na konci měsíce dubna se ve třídě Včeliček konal Pohádkový ples. Děti se dostavily v nádherných maskách rytířů, princů, princezen a víl. Celé dopoledne bylo plné dětského smíchu, tvořivých her a soutěží. Děti si zatančily v rytmu svých oblíbených písniček a nechybělo ani sladké pohoštění. Tomková, Zelinková Rýmování o jaru V chalupě už se zdobí vajíčka a pod sněhem spí tvrdým spánkem růžička. Jaro spíše zimu připomíná, duben na něj stále zapomíná. Velikonoce už jsou tady, venku jsou zamrzlé sady. Jarní měsíce jsou spíše zimní, od moře už ptáci tažní letí. Ondra Puchrík Venku svítí sluníčko, náladu mám lepší maličko. Na stromech kvetou kočičky, kluci hrajou kuličky. Sněhu kolem ubylo, čmeláků zas přibylo. Tamhle roste bledule, hurá, už tu jaro je! Pohádkový ples ve školce Magdaléna Kubáčková a Rozálie Škubníková Jaro už je tu, sláva nazdar výletu. Už tu rostou pampelišky, na zahrádce u Elišky. Vidím louky plné kvítí, na jaře už slunce svítí. Ptáci krásně zpívají, něco k snědku hledají. Barbora Korecká O Jaru Jar je přípravek na mytí, bez něj talíře nesvítí. Umí také bubliny, mám však jiné záliby. Plný dřez, ten mi je fuk, já mám raději bublifuk. Místo Jaru, milý Járo, učitelka myslí jaro. Rychnovský zpravodaj 7

8 V pátek se část družstva přípravky zúčastnila akce JABLONEC HA- SIČUM, kde FK Baumit Jablonec věnoval utkání s FC Hradec Králové hasičům, jako poděkování za jejich práci. Na place za hlavní tribunou jsme předvedli dvě ukázky - evakuaci zraněného, ošetření zranění a transport zraněného k lékařskému ošetření. Obě ukázky sklidily velký potlesk. Děti si to užily a ještě si pořádně zafandily v hledišti. Prohlédly si i vystavenou hasičskou techniku, a to evakuační Tatru a veterána značky Praga. Ale bezpodmínečně největším zážitkem pro děti byla cesta do Jablonce na stadion. Do Rychnova pro ně totiž přijel autobus Hasičského záchranného sboru. Libor Hanyk, ved. Mládeže Mladí hasiči Kompost u vás doma pokračování z str Zajistíme kontakt kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly přistup půdní organismy. 4. Hrubý materiál nadrtíme. 5. Do spodní vrstvy kompostu i do vyšších vrstev ukládáme mezi hutný také hrubší a vzdušný materiál (větvičky, sláma, suché rostliny aj.) 6. Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhký se suchým, porézní s hutným, dusíkatý (např. čerstvá tráva, zvířecí trus) s uhlíkatým (např. sláma, kůra, piliny, nadrcené větve). 7. Pro rychlejší a kvalitnější kompostování přidáváme zralý kompost nebo zeminu (zvláště převažuje-li jeden materiál - například tráva). 8. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu (kompost by neměl být promáčený ani se drolit). 9. Kompost vždy po jednom až dvou měsících přeházíme a promícháme. Problémy, na které můžete narazit: Zápach. Pokud kompost zapáchá, je nutné jej přeházet - provzdušnit. Zápach může také vznikat při kompostování mokrého materiálu, který neumožní přístup vzduchu, třeba čerstvé trávy. Proto jej mícháme se suchým, například pilinami. Hlodavci. Nemilé návštěvě předejdete tím, že na kompost nedáváte vařená jídla a maso. Problémy s potkany ale mohou mít také domy s vestavěnými drtiči odpadů, které pro ně v kanalizaci vytvářejí Rychnovský zpravodaj 8 ideální podmínky. Bioodpad proto raději ukládejte na kompost. Plevel. Na kompost rozhodně nepatři právě semenící a oddenkaté plevele (pýr, kozí noha). Ostatní však ano, pokud totiž kompost často překopáváte, vytváří se v něm vysoká teplota, která řadu plevelů zničí. Odpad se nerozkládá. Pokud dodržujete pravidla, měl by proces probíhat správně. Zralý kompost je tmavý, jemně zrnitý, nezapáchá, ale voní humusem. Jak si vyrobit dřevěný kompostér Na zahradě můžete kompostovat volně na hromadě. Kompostér ale výrazně šetří prostor. Chcete-li si jej koupit, navštivte stránku shtml?x=89496, kde najdete porovnání těchto výrobků na českém trhu. Kompostér si však můžete sami vyrobit. Pro domácnost s malou zahrádkou postačí bedna o rozměrech 1,1 x 1,1 x 1 metr. Budete potřebovat 4 m2 desek (například ze starých europalet) tloušťky 2,6 cm a šířky 8-10 cm. Nejprve zhotovíte dvě boční stěny a záda kompostéru. Příčné desky jednotlivých stěn natlučete tak daleko od kraje desek, jak jsou široké. Až budete jednotlivé stěny sbíjet dohromady, příčné desky vám poslouží jako svlaky (viz obr 2). Abyste neměli jednotlivé díly kompostéru nakřivo, je dobré zkontrolovat pravoúhlost stěn přeměřením úhlopříček. Jsouli obě úhlopříčky jednoho dílu stejné, pak má zaručeně obdélníkový tvar (viz obr 1). Posledním krokem při zhotovování kompostéru je připevnění čelního dílu tak, aby šel při překopávání hromady oddělat. Můžeme jej například přišroubovat vruty. Zdroj: Hnutí DUHA

9 příloha Libereckého kraje květen 2015 událost měsíce 70. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY V letošním roce si připomínáme 70 let od konce II. světové války. Na počest tohoto významného výročí proběhne v Libereckém kraji celá řada společenských a vzpomínkových akcí. Nejvýznamnější bude Den SEVER 70 let míru, která proběhne v sobotu 12. září v areálu Vesec v Liberci a jejímž vrcholem bude ukázka tankové bitvy z období II. světové války. Výstavu historické vojenské techniky si bude možné prohlédnout už 8. května před budovou Severočeského muzea v Liberci. Liberecký kraj je hlavním partnerem obou akcí. Proč máme na titulní stránce vydání věnovanému 70. výročí konce II. světové války šeříky? Myslím, že jak vy starší, tak i vy mladší, si zasloužíte malé vysvětlení. Ti starší proto, že si jistě dobře pamatují, že právě květy šeříku byly za minulého režimu všudypřítomným symbolem konce II. světové války nebo jak se tehdy říkalo Dne osvobození Československa Sovětskou armádou. Není proto divu, že hned po roce 1989 upadly šeříky v nemilost. A teď musí být už i těm mladším z vás jasné, proč si šeříky na naší titulce žádají vysvětlení. Květina, která většině z nás spolehlivě připomene časy budování socialismu, zůstane pro sudetskou Němku Isu Engelmann už navždy symbolem šťastného dětství. Symbolem natolik silným, že po něm pojmenovala i knihu svých vzpomínek na roky, které jako malá holčička prožila v Liberci předtím, než byla odsud jako šestiletá donucená odejít. Po roce 1989 se paní Engelmann začala do Liberce zase vracet. Spřátelila se s rodinou, která bydlela v jejím domě, v harcovské škole začala organizovat setkání spolužáků a po několikaleté badatelské činnosti napsala knihu o tragických osudech libereckých židovských rodin. Šeříky najednou dostávají jiný význam, nemyslíte? Šeřík jako symbol usmíření. Stejný cíl má i akce Den SEVER 70 let míru. Ukázat, že to, co nás dříve rozdělovalo, nás dnes pevně spojuje. Text: Petr Vondřich Foto: Creative Commons Vladimíra Zemková 3.0 Česko

10 NA KRAJI muzejní noc Pod ještědem Letos výjimečně zahajujeme v Liberci Festival muzejních nocí v celostátním měřítku. V pátek 15. května od 17 hodin započne bohatý kulturní program na venkovním pódiu v sousedství galerie, který vyvrcholí ve hodin ohňostrojem. Po celý večer mohou zároveň návštěvníci putovat po muzeích a galeriích v Liberci a Jablonci, možné bude cestovat historickými autobusy a tramvajemi. Speciální programy výstavy, výtvarné workshopy, zábavné akce, představení i koncerty si připravily Severočeské a Technické muzeum spolu s Oblastní galerií v Liberci, iq Landia, nově i zoologická a botanická zahrada, v Jablonci pak Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Bohatou nabídku občerstvení zajistí regionální výrobci. Severočeské muzeum v Liberci. Foto: Milan Drahoňovský ministři obrany a životního Prostředí navštívili ralsko Setkání zástupců Libereckého kraje s ministrem obrany Martinem Stropnickým a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem bylo dalším krokem směrem k revitalizaci a budoucímu využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Všichni zúčastnění se shodli, že se oblast může stát velkým turistickým lákadlem. Liberecký kraj se ztotožňuje s myšlenkou, aby zde vznikl geopark, který by měl oživit několik let nedotčenou krajinu. Čtyřiadvacet let po odchodu sovětských vojáků je před námi spoustu práce. Mám radost především z toho, že je vůle k dohodě a oba páni ministři přislíbili svoji pomoc, uvedl hejtman Martin Půta. s opuscard na benátskou! se slevou Pořadatelé 23. ročníku Benátské!, která se od 23. do 26. července odehraje v libereckém Vesci, nabízí ve spolupráci s Libereckým krajem všem majitelům karty Opuscard slevu 15 % na zakoupené vstupenky. Na festival, na kterém letos vystoupí např. Helloween, David Koller, Chinaski, Meky Žbirka, Michal Hrůza, Aneta Langerová, Václava Neckář nebo Stromboli, bude díky Libereckému kraji kyvadlová doprava zdarma. Benátská! je největší akcí v celých severních Čechách. Nemá význam jenom kulturní, ale přináší i širší ekonomický efekt, uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Maierová. americké vojáky vítaly tisíce lidí 2. mechanizovaný pluk americké armády, který se přesouval po vlastní ose z Pobaltí na svou základnu v Bavorsku, přišly pozdravit na jeho cestě Libereckým krajem tisíce lidí. Konvoj, který měl více než sedmihodinové zpoždění, přivítali hned na česko-polské hranici hejtman Martin Půta a starostka Harrachova Eva Zbrojová. Vojákům předali drobné dárky a propagační předměty. Cením si toho, že lidé vydrželi v krajně nepříznivém počasí čekat v dešti tolik hodin. Všem patří uznání a díky, řekl hejtman. společnost busch zaměstná dalších 100 lidí Jeden z největších světových výrobců vakuových čerpadel, dmychadel a kompresorů společnost Busch, postaví v průmyslové zóně Sever v Liberci novou výrobní halu. Důvod, proč právě v Liberci stavíme náš nový výrobní závod, je zdejší dlouhá tradice strojírenského průmyslu, uvedl Karl Busch, majitel a zakladatel firmy, která by v budoucnu ráda spolupracovala i s místní Technickou univerzitou. liberecký kraj bude konečně mít svůj vlastní krajský soud Prezident republiky Miloš Zeman během své návštěvy Libereckého kraje oznámil, že Liberecký kraj by se měl za několik málo měsíců konečně dočkat vlastního Krajského soudu. Splnil jsem tak slib, který jsem dal vašemu hejtmanovi při své minulé návštěvě, prozradil Zeman. Během své třídenní návštěvy se prezident mimo jiné setkal s občany Stráže pod Ralskem, Mimoně a Turnova, zavítal mezi vojáky 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, do České Mincovny v Jablonci nad Nisou nebo do bývalého vojenského prostoru Ralsko. den otevřených dveří Ve středu 27. května vás srdečně zveme k nám na kraj, kde se uskuteční již 12. ročník Dne otevřených dveří Krajského úřadu Libereckého kraje. V kancelářích naší výškové budovy budete mít možnost se osobně setkat jak s hejtmanem, tak i ostatními členy rady kraje a ředitelem úřadu. Připravena bude také celá řada zajímavých doprovodných akcí pro malé i dospělé. Těšíme se na shledanou! Více informací na krajští zastupitelé K VĚCI Jaké místo v Libereckém kraji máte nejvíce spojené s II. světovou válkou a proč? lenka kadlecová (čssd) Při připomínkách II. světové války se mi vybaví celá oblast příhraničí jako celek Sudety, kde musela být situace pro jejich obyvatele velmi dramatická. Mrazí mě při pomyšlení na pracovní, zajatecké a koncentrační tábory na Liberecku, kde zemřely tisíce lidí. Například jen v Chrastavě zhruba 1500 žen. lukáš čížek (ksčm) Je mnoho míst a událostí v našem kraji, spojených s nacistickým terorem v období války. Mně se ale především vybaví Chuchelna na Semilsku, kde 3. května 1945 vypuklo první povstání proti okupantům v našem kraji. vladimír richter (ods) Naši úctu si zaslouží hrdinská smrt parašutistů ze skupiny Antimony v Rovensku, statečnost válečného pilota Františka Truhláře z Lomnice n. P. nebo občané v Chuchelně, Železném Brodě, Turnově, Jilemnici a v Lomnici n. P., kteří se pustili do boje s okupanty ještě před zahájením Pražského povstání. tomáš vlček (slk) Nejvíce mám druhou světovou válkou spojenou s památníkem v České Lípě, který připomíná sedmnáct židovských obětí pochodu z koncentračního tábora Schwarzheide a také místo tzv. nového židovského hřbitova, necitlivě zrušeného v 70. letech minulého století. jaromír baxa (změna) Spíše než jedno konkrétní místo jsou to desítky nikdy nevyužitých bunkrů plánovaného opevnění a stále patrné stopy po obyvatelích, kteří byli často za dramatických okolností vyhnáni a už se nikdy nevrátili. miroslav hudec (zplk) Pro mě je II. světová válka v Libereckém kraji nejsilněji spojena s Českou Lípou, a to pro tragédii účastníků pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide, kteří zemřeli ve městě a v okolí v doslova posledních dnech a hodinách války. Další názory zastupitelů si můžete přečíst na

11 1 Isa Engelmann se k nám chystá i v letošním roce. Z Verony přijede autem, které i tentokrát bude celou cestu sama řídit. Foto: Šimon Pikous 2 Rodina Engelmannových s nedávno narozenou Isou v roce 1936 v Indii. Foto: Archiv Isy Engelmannové 3 Při pátrání po osudech libereckých židovských rodin se Isa Engelmann spřátelila také s Editou Weitzenovou, která patřila k předválečné komunitě 1400 Židů v Liberci. Z koncentračních táborů se jich vrátilo jen 37. Foto: Šimon Pikous 1 2 osobnost kraje ISA ENGELMANN Narodila se v Indii, žila v Německu, Francii a už několik desítek let bydlí v italské Veroně. Doma se ale cítí být na jednom jediném místě na světě v Liberci. Isa Engelmann (78) odsud musela jako šestiletá odejít, aby se sem po roce 1989 zase začala vracet. Ke štěstí nás všech. Bombaj není úplně typické místo narození pro Středoevropana Můj otec pracoval v textilním průmyslu a v roce 1924 byl vyslán služebně do Indie. Tři roky tam byl sám, v roce 1927 se za ním přestěhovala celá naše rodina. Pro moje rodiče to byl obrovský rozdíl proti tomu, v jakých poměrech vyrůstali. Rodiče pocházeli z Jablonného v Podještědí, kde po první světové válce nebyla žádná práce. V Indii jsme měli úplně jiné finanční možnosti. Indie byla tehdy britská kolonie, a tak mí rodiče žili v úzkém kontaktu s Angličany, s kterými trávili i svůj volný čas a společenské večery. Maminka při takových příležitostech často hrávala na klavír. Vše se změnilo, když začala válka. Z našich sousedů a přátel se najednou stali nepřátelé. Angličané mého otce jako Němce okamžitě zatkli a odvedli ho do civilního internačního tábora, kde zůstal až do konce války. Maminka se s námi po nějaké době vrátila zpátky do Liberce, kde jsme ještě s dědou a babičkou žili až do konce II. světové války. Vaše exotické místo narození sehrálo svou roli i po konci II. světové války. V červenci 1945 se u nás krátce před polednem objevil nějaký muž a řekl: Pět minut a ven! Potom nás odvedli do sběrného tábora. Maminku se po nějaké době vzhledem k místu našeho rodiště napadlo obrátit na britský konzulát v Praze, který nás všechny označil za britské občany a okamžitě vzal pod svou ochranu. Mohli jsme odejít z tábora a bývali bychom mohli v Liberci i zůstat, když ale byli v roce 1946 vysídleni děda s babičkou, nemělo pro nás žádný smysl tady zůstávat. Co Vás přimělo napsat knížku o osudech libereckých židovských rodin? Jak jsem se dozvídala víc a víc o historii Liberce, bylo mi čím dál tím víc zřejmé, jak důležitý vliv měli na jeho dějiny židovští obyvatelé, proto jsem se o nich chtěla dozvědět co možná nejvíc. Ty čtyři roky pátrání ve františkovském archivu měly za následek moje časté noční můry zdálo se mi o lidech, kteří čekali ve frontě na transport a najednou se otočili ke mně, podívali se mi do očí a zeptali se: A nás jsi našla? Taky jsme tady žili. S jakým přijetím se vaše kniha setkala? Ohlas byl mimořádný, ještě teď, osm let od vydání, dostávám spoustu zajímavých a děkovných dopisů z celého světa. Získala jsem také spoustu přátel v Izraeli, kteří mi o Vánocích nikdy nezapomenou zavolat a popřát šťastné svátky. A třeba minulý měsíc mě přijel do Verony z Tel Avivu navštívit syn jednoho z původních židovských obyvatel Liberce. Chtěla bych při této příležitosti také poděkovat Židovské obci Liberec a panu Příhodovi, který knihu přeložil do češtiny. Bez jejich podpory a neustálého dodávání odvahy bych tu knihu nikdy nedokázala napsat. Do Liberce a Libereckého kraje se pravidelně vracíte od roku Jak vnímáte 3 změny, které se zde odehrály za posledních dvacet pět let? Při mé první návštěvě jsme v ulicích Liberce museli jet doslova slalom tolik tam bylo děr. Na domech byly pořád vidět bílé šipky, které ukazovaly, kde jsou protiletecké kryty. Od těch dob se už hodně změnilo, třeba domy a vily mezi muzeem a Lidovými sady jsou už zase stejně krásné jako kdysi. Čím příliš nadšená nejsem, to jsou některé moderní stavby ten, kdo je navrhoval, vůbec nerespektoval duch města, který byl vytvořen harmonickou zástavbou na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Váš život zcela zásadně ovlivnily události II. světové války. Jaké hlavní ponaučení bychom si měli vzít z tohoto tragického období naší historie? Hrozí nám podobné nebezpečí v dnešní době? Násilí, které jsem na vlastní oči viděla ve svých devíti letech, a především to na ženách, ovlivnilo celý můj život a pevně doufám, že se v Evropě už nikdy nebude nic podobného opakovat. Proto jsem velkým příznivcem Evropské unie, u které jedním z hlavních důvodů jejího vzniku bylo zabránit případným budoucím válečným konfliktům mezi jejími členy. Text: Petr Vondřich

12 1 1 Nejvýznamnější událost II. světové války v Libereckém kraji, paravýsadek skupiny Antimony, si pravidelně připomíná i klub vojenské historie Rota Nazdar. Foto: Pavel Charousek 2 Parašutistická skupina Antimony. Zleva nadporučík František Závorka, četař Stanislav Srazil a svobodník Lubomír Jasínek. Foto: Městské muzeum Rovensko pod Troskami 3 Válka tragicky zasáhla i do osudů místních horolezeckých legend. Zleva Vladimír Chroust Procházka (vězněn), Manfred Kauschka (padl na východní frontě) a Josef Smítka (popraven v Terezíně). Foto: Archiv Bohumila Svatoše 4 Krátce po Hitlerově návštěvě byla na bunkr v Mařenicích umístěna pamětní deska. Foto: Vlastivědné muzeum v České Lípě 5 Vyřezaný křížek s datem tragické smrti Marie Gierové najdete na starém buku nedaleko pravého břehu Štolpichu ještě dnes. Foto: Michal Haufer krajem II. SVĚTOVÁ VÁLKA I když hlavní události II. světové války se naštěstí odehrávaly v uctivé vzdálenosti od území Libereckého kraje, nejhrůznější období lidských dějin zanechalo své nesmazatelné stopy i zde. Ještě před začátkem války, 22. září 1938, byl nedaleko Heřmanic jednotkami Freikorpsu zavražděn frýdlantský učitel Otakar Kodeš. Jeho kolega, německý komunista J. Perner byl postřelen a následně popraven v koncentračním táboře. V lese u dnešní Jablonecké chaty v Jizerských horách byl československými vojáky 2. října 1938 ubodán Alfred Stumpe z Janova nad Nisou. 6. října 1938 si Adolf Hitler v Mařenicích prohlíží bez boje dobyté vojenské opevnění. Desetitisíce Čechů, českých a německých Židů a německých antifašistů je okupanty vyhnáno ze svých domovů. Nedaleko vrcholu Měděnec u Nového Města pod Smrkem se 17. června 1941 během letu ze severní Francie na východní frontu zřítilo německé letadlo Heinkel 111-B. Celá jeho posádka na místě zahynula. 24. října 1942 odlétá z Anglie parašutistická skupina Antimony s úkolem obnovit přerušené radiové spojení s Londýnem. Její velitel, František Závorka, se v Lomnici nad Popelkou schází s Vladimírem Krajinou, jedním z hlavních představitelů domácího odboje, který se tou dobou ukrývá ve Veselé. Podaří se obnovit spojení a vysílá se např. z Rovenska pod Troskami, Železného Brodu či Frýdštejna. 16. ledna 1943 obklíčí gestapo plovárnu v Rovensku, kde se v malém domku ukrývají Závorka a telegrafista Lubomír Jasínek. Se slovy Živé nás nedostanete! spáchají oba parašutisté sebevraždu. Třetí z nich, šifrant Stanislav Srazil, je zatčen ve stejný den v Horní Kalné a v roce 1944 popraven v Terezíně. 3. února 1943 je v Turnově gestapem zatčen také Krajina. V lese nedaleko Staré poutní cesty se 29. září 1943 kvůli synovi na frontě oběsila Marie Gierová. Ve skalách Českého ráje se před totálním nasazením ukrývá horolezec Josef Smítka. O Vánocích roku 1944 je zadržen a v březnu následujícího roku popraven v Terezíně. 5. března 1945 nouzově seskočila padákem u obce Víska posádka amerického bombardéru B-17. Zadnímu střelci Robertu H. Warrenovi se neotevřel padák a zahynul, ostatní členové posádky zůstali až do konce války zatčeni. 3. května 1945, tedy několik dnů před začátkem Pražského povstání, se nacistům na odpor postaví občané Chuchelny, Železného Brodu, Turnova nebo Jilemnice. Liberec, hlavní město sudetoněmecké župy, se mezitím připravuje na konečnou bitvu do posledního konce. Jen díky kapitulaci, která vstoupila v platnost 8. května 1945, bylo město uchráněno před naprostým zničením. Naším záměrem nebylo upozornit na všechny hrůzy a tragédie, které se zde během II. světové války odehrály, na tisíce obětí ve zdejších koncentračních a pracovních táborech nebo na oběti během divokého odsunu po skončení války. Chtěli jsme vám přiblížit několik jednotlivých lidských neštěstí, která by se nebýt II. světové války nikdy nestala. Text: Petr Vondřich KRAJ. Příloha Libereckého kraje. Vychází 11 ročně. Vydává Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2. IČ Ev. č.: MK ČR E Redakční radu tvoří nominovaní zástupci zastupitelských klubů Zastupitelstva LK a Krajského úřadu LK, předsedou je Petr Vondřich. Redakce: tel: Číslo 5/2015 vyšlo 1. května 2015, uzávěrka byla 15. dubna

13 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Schüler pflegen deutschen Friedhof in Friedland Das Geheimnis der Versöhnung ist die Erinnerung Richard v. Weizsäcker Frýdlant/Friedland - Das letzte Zeugnis, das von den ehemaligen deutschen Be-wohnern geblieben ist, sind die Gräber und Gruften auf dem alten Friedhof unter dem Resselsberg, die auf dem ganzen Friedhof verstreut sind. Ein Friedhof auf dem viele Deutsche ruhen, jedoch nicht in Deut-schland sondern in Nordböhmen. Über Jahrzehnte hat man es versäumt, sich diesen vergessenen Gräbern zu widmen. An vielen von ihnen nagt der Zahn der Zeit. Bei der Begehung des alten historischen Teil des Gottesackers bietet sich den Besuchern ein trauriger Blick an. Viele Gruften, die sich meistens an der Friedhofsmauer befinden, sind seit vielen Jahren in einem erbärmli-chen Zustand. Die Grabtafeln und Inschrif-ten wurden zerschlagen oder beschädigt. Zum größten Teil sind die Namen der Vers-torbenen bereits so verwittert, dass man sie nicht mehr lesen kann. Die zwei letzten wertvolle Gruften stehen kurz vor dem Zer-fall. Ob diese zeithistorisch bedeutsame Bauwerke noch unter Denkmal-schutz ges-tellt werden? Warum kümmert sich keiner darum? Das sind Fragen, auf die es bis heu-te keine Antwort gibt. Heute ist der alte Friedhof die einzige sicht-bare Erinnerung an die deutsche Vergan-genheit und ein Bestandteil der Geschichte, vor der man nicht weglaufen kann. Die Versöhnung der letzten Jahrzehnte und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Tschechen und Deut- -schen haben dazu beigetragen, dass die Gräber und Gruften wieder Beachtung und Anerkennung finden. Die Zeiten ändern sich. Wird sich auch in Frýdlant was ändern?? Auf dem Friedhof, der am 16. Oktober 1878 eingeweiht wurde, haben einige be-deutende Persönlichkeiten, die sich zu Lebzeiten besonders um die Stadt Friedland verdient gemacht haben, ihre letzte Ruhestätte gefunden: Julius Helbig ( ), Julius Kraus ( ), Franz Mauermann ( ), Dr. Josef Kubasta ( ), Jo-sef F. Schicketanz ( ), Gräf. Bau-rat Wilhelm Hecke ( ), Johann Schlesinger ( ), JUDr. Viktor Lenk ( ) und Bezirks-obmann Heinrich Ehrlich ( ), Bürgermeister Josef Adler ( ), Schuldirektor Reinhold Feix ( ), Papierfabrikant Franz Fiala ( ), Altbürgermeister Johann Kraus ( ), Bürgermeister Anton J. Aigner ( ). Eine ungewöhnliche Aktion Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse der Grundschule in der Purkyňova Straße haben es sich zur Aufgabe gemacht die Gruften der ehe-maligen deutschen Bewohner zu pflegen und das Andenken an die verstor-benen zu be-wahren. Mit dem Schulprojekt Extra Schul-klasse, das von Stif-tungsfonds Tesco mit einer Summe von Kronen unterstützt wurde, gingen 15 Jugendlichen und die Geschichts- und Deut-schlehrerin Lucie Zralá, die die Zusammen-stellung der Dokumentation begleitet hat und mit Rat und Tat zur Seite stand, auf eine Entdeckungsreise. Sie suchten das Verges-sene. Der Anfang der Forschung begann schon am Ende des Jahres In der Fre-izeit wurde der Friedhof von den Schülern mehrmals aufgesucht. Die Gruften wurden fotografiert und die Daten der Verstorbenen in eine Datei eingetragen. Die Schüler re-cher-chierten Woche für Woche gemeinsam im Internet, Stadtarchiv und im Stadtmuse-um und suchten Informationen über das Leben der Verstorbenen. Diese Datenbank wird später dem Bürgermeister der Stadt übergeben. Er wird sie an die Deutsche, Österreichische und Schweizerische diplo-matische Vertretung nach Prag weiterleiten. Sie soll den Genealogen, Heimatforschern und den Nachfahren dienen und die Suche nach den Verstorbenen erleichtern. Um mehr Menschen auf diese Aktion auf-merksam zu machen, haben sich die Schüler vorgenommen, eine Ausstellung zu gestal-ten, die ausführlich über den Friedhof und seine Vergangenheit informiert. Sie wird am Montag, den 1. Juni 2015 im Rathaus in der Eingangshalle eröffnet. Zur Eröffnung sind alle interessierte Bürgerinnen und Bürger von der Lehrerin Lucie Zralá und dem jun-gen Forschungsteam herzlich eingeladen. Die Ausstellung endet am 30. Juni Text und Foto: Stanislav Beran Rychnovský zpravodaj 13

14 pokračování z úvodní strany se zde ze skladu pokusili odvézt vojenský materiál. V tom jim však zabránili čeští vlastenci. V obci byly vyvěšovány československé vlajky. Českým lidem se podařilo zlikvidovat i německý pozorovací oddíl na Kozákově. Při bojích Němci zastřelili místního občana L. Richtera, při trestné výpravě O. Kouckého z nedaleké Lhotky. Události v Chuchelně se staly podnětem pro protiněmecké vystoupení občanů v Železném Brodě a k otevřeným akcím českých chabě vyzbrojených vlastenců v řadě obcí v okolí. V Železném Brodě působil od ledna 1945 Revoluční národní výbor a odbojová skupina. Vlastenci se zmocňovali zbraní vojáků německé armády, kteří cestovali osamoceně ve vlacích. V dubnu 1945 úspěšně zcizili zbraně a střelivo ze skladu, který byl v půdních prostorách železnobrodské radnice. V místě byla dislokována asi dvousetčlenná posádka zbraní SS a wehrmachtu, jíž velel generál Stubenrauch. Železnobrodští vlastenci se s ním pokusili jednat již koncem dubna, ovšem neúspěšně. Rovněž jednání s jedním důstojníkem jeho štábu 3. května byla ze strany Němců bez nejmenší odezvy. 3. května po zprávách z Chuchelny došlo ve městě ke spontánnímu výbuchu povstání. Byly strhávány nacistické vlajky, pod barvou mizely německé nápisy na obchodech i v ulicích. Český vojenský velitel města mjr. R. Hásek jednal spolu s početným doprovodem železnobrodských vlastenců s dezorientovaným generálem Stubenrauchem, ale k výrazným výsledkům znovu nedošlo. Naopak turnovský hejtman Langhamer pohrozil, že proti Brodu vyšle vojenské jednotky. Od Mnichova Hradiště se k městu přiblížil nacistický oddíl. Situace se zdramatizovala po obsazení okolí města partyzány z Vlastiboře, kteří odmítají jakákoliv jednání s německou jednotkou. Mjr. R. Hásek a jeho spolupracovníci partyzány odmítli. Naopak došlo k opětnému jednání se Stubenrauchem. 5. května bylo město vyzdobeno československými vlajkami a vše postupně přecházelo do českých rukou. Rozhodující roli hrál Revoluční národní výbor v čele s učitelem R. Řepkou. Mjr. Hásek i on pronesli slavnostní projevy, po nichž po letech zazněla městem státní hymna. Následujícího dne odešli odzbrojení vojáci nacistické armády v čele se Stubenrauchem z města ve směru na Jablonec nad Nisou. Před jejich odchodem se však od nich odtrhl oddíl německých vojáků ozbrojený pěšími zbraněmi Rychnovský zpravodaj 14 Sedmdesát let a pokusil se samostatně spojit s ustupujícími nacistickými jednotkami. U Alšovic se jim postavili místní vlastenci. V nerovném boji šest českých občanů padlo. Od 7. do 9. května nastupují Železnobrodští proti Sudetům. V bojích o Velké Hamry padl občan města B. Musílek. Městem procházely skupiny vězňů koncentračních táborů a totálně nasazených ze Sudet. Je jim poskytována zdravotní péče i potřebná strava. Řada z nich v Brodě umírá. 10. května krátce po dvanácté hodině přijíždějí, občany nadšeně zdravení, rudoarmějci. Velí jim plk. Katušin, k občanům promlouvá jeho zástupce Konakov. Po krátké přestávce odjíždějí osvobozenecké jednotky dál plnit své úkoly v rámci mise konečné porážky nacistů na našem území. Místem, kde působila partyzánská skupina v pravém slova smyslu, se stala malá obec poblíž Držkova Vlastiboř. V okolí vesnice jsou poměrně nepřístupné lesní prostory a nepřehledná skalní místa v okolí řeky Kamenice. Kolem Konstantina Žukovského, totálně nasazeného občana Sovětského svazu, kterému se v roce 1944 podařilo uprchnout, a jeho přátel P. Balabanova a Birjukova i občanů z okolních obcí byla vytvořena partyzánská skupina. Za úkryty jí sloužily bunkry zřízené v hustém lesním porostu a rozeklaných skalách, především zásluhou hajného Čtvrtečky z Vlastiboře a majitele návarovského zámku Ing. I. Vaníčka. Několikačlenná skupina se postupně rozrůstala. Svůj díl na činnosti skupiny Konstantin, jak si říkali, měli i někteří občané z Vlastiboře. Rozhodně nebylo jednoduché pro muže zajistit ve složité zásobovací situaci konce války stravu. Pro machinace se stravovacími lístky byl uvězněn místní učitel J. Hubený. Při posledním vraždění vězňů těsně před koncem války byl i on v terezínské pevnosti zabit. Skupina prakticky od konce roku 1944 získávala zbraně přepady individuálně se přepravujících nacistických vojáků. Partyzáni prováděli destrukční činnost na železnici a poškozovali telefonní spoje. Ve dnech dubna 1945 bylo proti vlastibořským partyzánům vysláno komando SS z Jičína a Liberce. SSáci pochytali šest členů skupiny. Skupinu posílil i menší parašutistický oddíl Rudé armády. 22. dubna členové skupiny Konstantin napadli zajatecký tábor v Plavech. V bojích se strážemi SS byl zajat člen oddílu Konstantin poručík Salivanov. Byl umučen na úřadovně gestapa v Liberci. Se vznikem povstání na Železnobrodsku skupina Konstantin nabídla pomoc, která však místními nebyla akceptována. Partyzáni se angažovali v bojích ve Velkých Hamrech i poblíž Plavů a střežili hranici protektorátu před vniknutím ustupujících nacistických jednotek. Poblíž Držkova byl nacisty zastřelen V. Šourek z uvedené obce. V bojích na přístupové cestě k Hamrskům byli zabiti J. Kouřil, J. Zemánek a mladičká V. Kozáková ze Smržovky. Při průniku dělostřelecké jednotky od Příchovic zahynul voják Rudé armády A. Patušnik. Partyzáni z Vlastiboře měli vzít do zajetí na dvacet pět tisíc příslušníků nacistické armády, získat velké množství palných především pěchotních zbraní, ale i těžká a lehká obrněná vozidla. A jak bylo v Rychnově? Rozhodně nelze říci, že by se někdo ve vyloženě německém městě a navíc se zfanatizovaným obyvatelstvem, protože se v Rychnově narodil vůdce sudetských Němců Henlein, pokusil o jakékoliv vystoupení proti nacistům. Vždyť všichni rychnovští občané přísahali 4. prosince 1938 věrnost Hitlerovi a svoji touhu po připojení k říši. Navíc si byli dobře vědomi toho, co se dělo za ostnatými dráty místního koncentračního tábora. Spíše s hrůzou očekávali, co je potká. Po neuskutečněné evakuaci vězňů tábora v ranních hodinách 8. května 1945 pronikli do Rychnova čeští vlastenci z nedalekého Frýdštejna a Jenišovic. Vězni tábora byli již vlastně svobodni, neboť jejich SSáčtí tyrani uprchli při pokusu o evakuaci koncentráčníků a připojili se k ustupujícím jednotkám wehrmachtu. V táboře byla ustavena rada zkušených vězňů. Po příchodu svých definitivních osvoboditelů z Frýdštejnska a Jenišovicka se někteří z nich snažili začlenit mezi ozbrojené vlastence. Většinu však hnala touha po návratu do své vlasti. Leč Rychnovem ještě 9. května dopoledne projížděly ustupující německé jednotky. Nebylo radno, aby se vězni v pruhovaných mundúrech objevovali na ulicích. V českých rukou však již byly důležité budovy města včetně nádraží a továrny. Zmatek byl násoben i tím, že němečtí letci v tento den bombardovali prostor kolem viaduktu a poblíž školy. Pumy spadly i v okolí města. Při výbuchu jedné z nich byla zabita žákyně 1. třídy K. Szuk. Ještě v týž den přebírali čeští vlastenci z Frýdštejna od starosty města člena SpD Karla Seibotha veškeru městskou pokračování na následující straně

15 pokračování z předchozí strany dokumentaci. Rudá armáda procházela Rychnovem 10. května. V místě se však nezdržela a přes Košova a Frýdštějn pokračovala plnit úkoly ve středu Čech. Život v Rychnově řídil Revoluční národní výbor. Ten měl k dispozici skupinu dvaceti sedmi českých vojáků - dobrovolníků. Velel jim Václav Jirkovec. Byli ubytovaní ve škole na Ještědské ulici. 11. května přišel do města první český policista J. Stadtherr a spolu s ním F. Štych a J. Fejfar. V průběhu květnových dnů roku 1945 nedošlo v našem městě k výraznějším excesům. Jen pulečenský přisluhovač táborové stráže SS okusil alespoň částečně z rukou vězňů to, co oni museli snášet týdny a měsíce každodenně. Dle neověřených zpráv měl být vězni zastřelen, ale zápisy o exekuci neexistují ani ve vzpomínkách německých občanů. Při předávání dílny Desítky akcí připomenou v květnu 70. výročí konce druhé světové války. A naše město se připojí také. V sobotu 30. května v se slavnostně otevře nová expozice městského muzea, která bude věnována Válečné výrobě továrny Getewent vs. koncentrační tábor Grosse Rosen v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Sedmdesát let v dnešní Truhlářské ulici postřelil německý majitel podniku českého komisaře. Za odvetu bylo nařízeno začlenění dvou set občanů města do odsunu. Jablonecko bylo osvobozováno vojsky 31. armády I. ukrajinského frontu, jimž velel generál poručík P. G. Šafronov. Avšak již 15. května byla jeho armáda dislokována zpět na sever od Jizerských hor. Jejich úlohu převzali na Jablonecku jednotky, kterým velel generál Samochvalov, který měl svůj štáb ve smržovském Parkhotelu. V červnu působil v našem městě oddíl Rudé armády pod velením podplukovníka Kalačanova. Vojáci v továrně Getewent prováděli demontáž zařízení, které jako válečná kořist připadlo Sovětskému svazu. Kronika uvádí, že jednotka napomáhala nově vzniklé správní komisi města udržovat pořádek, kde se zlatokopectví, rozuměj krádeže v bytech starousedlíků, staly metlou města. Jeden z posledních zápisů v německy psané školní kronice pořízený 10. května 1945 zní: Nešťastná válka, která do celé Evropy a daleko po celém světě přinesla nevýslovnou bídu a strádání, konečně skončila. Protože události květnových dnů l945 na Jablonecku nelze pro Rychnovský zpravodaj v plné šíři vypsat, dovoluji si všechny zájemce pozvat na společné posezení do zasedací místnosti MěÚ Rychnov. Termín besedy bude upřesněn. J. K. - kronikář Gratulujeme Sbor pro občanské záležitosti, městský úřad a redakce Zpravodaje blahopřejí těmto občanům, kteří slaví v květnu jubileum Čížová Rita Denisová Jindřiška Dostál Ctirad Hajlek Miroslav Halama Jaroslav Hofrichterová Hana Horáková Štěpánka Janíčková Bohumila Kmec Jan Krim Robert Křivánková Milada Kučerová Zdeňka Láska Karel Mišková Marta Paldusová Jarmila Pivrnec Zdeněk Skokánková Zdeňka Sovincová Růžena Suržinová Vlasta Štafl Zdeněk Šulcová Lidmila Vacková Marie Vinkler Vladimír Vondra Zdeněk Vondrová Jiřina Vondruška Josef Pokud si někdo nepřeje být uveden v RZ, stačí zavolat na tel.: nebo Pozor na termín uzávěrky. Rychnovský zpravodaj 15

16 PRODEJ MONTÁŹ SERVIS - všech typů žaluzií: * vertikálních žaluzií * hliníkových žaluzií v imitaci dřeva * dřevěných žaluzií - předokenních rolet - látkových roletek - římských roletek - plisé - japonských posuvných stěn - italských lamelových shrnovacích dveří - markýz - sítí proti hmyzu - těsnění do oken a dveří - dekorativních doplňků VELUX V březnu proběhla v zahrádkářské klubovně umělecká akce s názvem Jarní Artování. Každý den probíhaly dopoledne a odpoledne různé výtvarné dílny zaměřené na všechny věkové kategorie i úrovně. Zúčastnili se jak úplní začátečníci tak pokročilí. Vedle různých zajímavých výtvarných dílen zde byla např. i dílna Yogy a Jarní artování tance. Malovat a tvořit přišly nejen děti s rodiči, ale i výtvarníci a mladí lidé, kteří dorazili jak z Rychnova, tak až z Vrchlabí. V prostorách vládla svobodná a tvořivá atmosféra. Čas ubíhal velmi rychle, kreslilo se, malovalo, filcovalo a vyráběly se různé umělecké předměty na téma Vrstvení i mimo téma. Večerní program v pátek a sobotu probíhal formou koncertů v sále Besedy a na neděli byla naplánována vernisáž k ukončení umělecké tvorby. První koncert byl bohužel z technických důvodů zrušen, ale druhý se uskutečnil. Vernisáž se konala v milém, komorním a přátelském duchu. Lidé byli natolik pohl- pokračování na následující straně U dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: , Rychnovský zpravodaj 16

17 Jarní artování pokračování z předchozí strany ceni kreativním procesem, že se nechtěli ani na chvíli rozloučit se svým výtvory a ponechat je k vystavení na vernisáži. Některé děti si své věci odnesly okamžitě domů. V průběhu Artování vedla kresbu a malbu postavy ak. mal. Zuzana Kadlecová, plstění Vlaďka Komňacká, výrobu lampionků Ester Lojková, malovaní na skle Lenka Skrbková, tvorbu 3D papier th Zdeňka Svobodová, tanec a yogu Lucie Slaninová. Zahrály kapely Alternativní elektronické duo Luděk a Cower Power. Básně přednášel Milan Brož. Protože byl první koncert zrušen, naplánovali jsme náhradní koncerty pro zahraniční kapelu Closingtown Orchestra. Jejich turné se uskuteční začátkem května Kapela pojede z Holandska, Maďarska a Itálie. Těšit se můžete na klezmer, balkán a folk. U nás v Rychnově proběhne koncert Closingtown orchestra od 20:00 v Baru Rychnovská Nota. Na srpen už začínáme připravovat Art festival, kde budou k dispozici vedle výtvarné a taneční dílny i dílna hudební a mnoho dalšího. Společenství Bezmezer bylo založeno, protože si myslíme, že umění v našem každodenním životě často zoufale chybí a je nedílnou součástí zdravé společnosti. Chceme zase rozdmýchat plamen společného tvoření bez rozdílů či předsudků, sdružovat jak laiky, tak profesionály, jak děti, tak dospělé i s mezinárodní účastí. Obnovit tradici v městě Rychnově, která zde byla a je velmi krásná a hluboká. Kdo zažil plamenné vyprávění o historii města Rychnova s panem Kurfiřtem, jistě dobře porozumí. Proto Vás všechny vyzýváme opět ke společné tvorbě! Bezmezer, o.p.s. SMS na váš mobil Na rychnovském webu je nově spuštěna služba rozesílání SMS zpráv a mailů. Můžeme vám posílat varovné zprávy a aktuální hlášení. Budeme se snažit vás zbytečně neobtěžovat, ale někdy se to hodí. Abyste mohli tuto službu využívat, je třeba, abyste se zaregistrovali na stránce registrace-uzivatele/. Je třeba zadat ovou adresu, která zároveň slouží i jako přihlašovací jméno. Dále zadejte vaše jméno, zvolte si heslo a chcete-li, abychom vám posílali SMS zprávy, musíte zadat i telefonní číslo. Telefonní číslo zadávejte buď v mezinárodním formátu nebo pouze devítimístné Vždy bez mezer a jiných oddělovačů. Po odeslání formuláře vám bude odeslána zpráva na zadanou adresu, kde bude i odkaz na dokončení registrace. Po dokončení registrace dostanete i potvrzení formou SMS zprávy. Zároveň chceme požádat všechny, kdo využívali dosavadní službu odesílání SMS zpráv a zadávali své telefonní číslo prostřednictvím starosty, aby se znovu zaregistrovali na webu. -red- Rychnovský zpravodaj 17

18 Městský úřad čtvrtek v zasedání zastupitelstva výstava MALBA (K) LIDEM Pavel a Petr Wohl, Marek Ondrovič Vernisáž výstavy proběhne od ve výstavní síni radnice. otevřeno a v 7.00 VÝLET DO LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH Cena: 200,- Kč Více na str. 19 Připravujeme: výstava FOTO - KALEIDOSKOP Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Sdružení fotografů z Jelení Hory Vernisáž výstavy proběhne od ve výstavní síni radnice. otevřeno a Rychnovské slavnosti Záštitu nad slavnostmi převzal RNDr. Vít Příkaský, člen Rady LK pátek koncert skupiny HRADIŠŤAN v restauraci Beseda v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Vstupné: dospělí 200 Kč, děti do 15 let 100 Kč sobota zahájení slavností vystoupení ZŠ Cirkus plný pohádek pohádku hraje Marek Sýkora sbor Izerína, Rychnovské trio Asea Ninkve tanečnice Tribal Fusion, muzikant Karel Jiroš CirqueCaravan ethno experimentální fusion: kytara Karel Jiroš, tanec Lucie Slaninová OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE MĚSTSKÉ- HO MUZEA Otevřeme expozici městského muzea, zaměřenou na téma Válečná výroba továrny Getewent vs. koncentrační tábor Grosse Rosen v Rychnově u Jablonce nad Nisou X-Dance, vystoupení jablonecké taneční skupiny vystoupení kapel Eridu, Street n banana a Jiří Schelinger LMB Retro Band Nikdo není dokonalý - na cestách Zábavný pořad v restauraci Beseda, M. Rais, vstupné: 250 Kč Další bohatý program: - korálková dílnička Katky Krausové - akce pro děti - Rychnováci dětem - výrobky a dílna 3D papier th, kresba portrétu, malování na obličej a umělecké výrobky Bezmezer, o.p.s. Nápovědník - dřevosochařská tvorba Lukáše Róky, který vytvoří na místě sochu pro Rychnov Bohatá nabídka regionálních produktů Občerstvení hojné! neděle 140. let SDH Rychnov Oslavy rychnovských hasičů, program pro děti Městská knihovna v MUZIKÁLNÍ květnové setkání Dětského klubu Kamarád Pro předškolní děti a jejich rodiče více na str od do VÝROBA ORIGINÁLNÍHO TRIKA NA PRÁZDNINOVÝ ČAS Výtvarná dílna pro dospělé i mládež více na str. 19 Restaurace Beseda pátek HRADIŠŤAN Restaurace Beseda v Rychnově u Jbc, cena 200,- a 100,- Kč Připravuje se: pátek NEŠLAPETO Veselé odpoledne pro naše seniory Restaurace Beseda v Rychnově u Jbc, Vstup zdarma BEZMEZER, o.p.s. každé úterý v D PAPIER th každou středu od VEČERNÍ KRESLENÍ každou neděli v HODINY TANCE A TANEČNÍ JÓGY pondělí od O NEJSTARŠÍ HISTORII RYCHNOVA A JEHO OKOLÍ Události kolem roku 1945 Přednáší Mgr. Jindřich Kurfiřt od Bar Rychnovská nota CLOSINGTOWN ORCHESTRA Turné kočovných muzikantů z Holandska, Maďarska, Itálie a Čech. Na své cestě po Maďarsku, Řecku, Belgii, Holandsku vystoupí i u nás v Rychnově, Rýnovicích a Liberci. Po koncertě následuje jamssesion - klezmer, balkán, folk párty s tanečnicí Asea Ninkve. Vstupné 120,- Kč. Rezervace na tel.: OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK Začínáme nacvičovat, zavolejte, napište nebo nás osobně oslovte všichni, kteří se k nám chcete přidat. Promítání dokumentů v knihovně Poslední sezónní promítání filmu Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této poslední sezónní projekce filmů NA SEVER OD SLUNCE, které proběhlo v 19.00, navštívilo 11 zájemců. Životní styl surfařů, kteří se usadili na devět shledáme v takto hojném počtu i v září, z Jednoho světa a doufáme, že se znovu měsíců u břehů opuštěné pláže v Norsku, kdy hodláme znovu, se stejným nadšením se líbil všem, atmosféra byla uvolněná a pro věc, začít. pohodová. Lemurs Films Veřejná diskuze Dokončení areálu veřejného víceúčelového sportoviště Dovolujeme si Vás všechny pozvat na otevřenou veřejnou diskuzi na téma dokončení areálu veřejného víceúčelového sportoviště dne v 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Rychnovský zpravodaj 18

19 Rychnovský zpravodaj 19

20 29.5. pátek 19:30 KONCERT SKUPINY HRADIŠŤAN (restaurace Beseda) vstupné: dospělí 200,- Kč, děti do 15 let 100,- Kč sobota 14:00 ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ NA NÁMĚSTÍ, VYSTOUPENÍ ZŠ 14:30 CIRKUS PLNÝ POHÁDEK, pohádka 15:00 SBOR IZERÍNA, RYCHNOVSKÉ TRIO 15:30 ASEA NINKVE, taneční vystoupení 16:00 OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 16:30 X-DANCE, vystoupení jablonecké taneční skupiny 17:00 vystoupení kapel ERIDU, STREET n BANANA, JIŘÍ SCHELINGER LMB RETRO BAND 20:00 NIKDO NENÍ DOKONALÝ, na cestách; zábavný pořad v restauraci Beseda, vstupné 250,- Kč Korálková dílnička Katky, veselá dílnička - Rychnováci dětem, výrobky a dílna 3d papier th, kresba portrétu, malování na obličej a umělecké výrobky - Bezmezer, o.p.s. ukázka dřevosochařské tvorby Lukáše Róky, regionální produkty, bohaté občerstvení! nedele 140 LET SDH RYCHNOV děstký den, oslavy rychnovských hasičů Záštitu nad slavnostmi převzal RNDr. Vít Příkaský, člen Rady LK. ˇ Rychnovjbc.cz

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

9. report Červenec/Srpen 2015 Krok za krokem

9. report Červenec/Srpen 2015 Krok za krokem 9. report Červenec/Srpen 2015 Krok za krokem Náš současný cíl číslo jedna je zřejmý. Potřebujeme získat všechna potřebná povolení, abychom měli na naše aktivity posvěcení indonéských úřadů. Za poslední

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Informace www.gtmskola.cz Ďáblický slavík 2015 Třídy 4 + 5 Třídy 2.A + 2.B 1.

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více