Kdo už někdy byl v období adventu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo už někdy byl v období adventu"

Transkript

1 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná Foglarova ježka v kleci. Je zvláštní tím, že se celá rozzáří opravdu až do konců všech svých dvaceti pěti hrotů. Můžete ji vidět ve všech možných velikostech od třinácti centimetrů do bezmála jeden a půl metru. V Německu je velmi populární, prý i Angela Merkelová nechala jednu koupit do budovy parlamentu. Můžete ji potkat i v mnoha dalších zemích všude tam, kde pracuje Jednota bratrská Málokdo u nás ví, že historie této hvězdy je spojena s našimi otci v Ochranově a jejich misijní činností. Vlastně dodnes tyto hvězdy vyrábí právě manufaktura v Herrnhutu, která je ve vlastnictví německé Jednoty. Ale pojďme zpátky na začátek. První herrnhutská hvězda byla představena v roce 1821 v bratrské chlapecké internátní škole v Niesky (Nízký, 40 km severně od Herrnhutu) a původně prý sloužila jako pomůcka v hodinách geometrie. Ale velmi brzy se stala symbolem Vánoc té hvězdy, která oznamovala narození Ježíše Krista v Betlémě. První adventní neděli dodnes mnohé rodiny tráví společným sestavováním herrnhutské hvězdy. Zdroj:

2 ...betlémská hvězda Adventní zdobení tříd hvězdami se v Herrnhutu stalo tradicí. Zdroj: V bratrských internátních školách byly umísťovány především děti rodičů, kteří se vydali na misii do různých, často velmi vzdálených zemí světa. Což bylo v té době nebezpečné, a proto děti nemohly cestovat se svými rodiči. V době Vánoc se dětem po rodičích stýskalo a vychovatelé, aby děti zabavili, vyráběli s nimi tyto hvězdy. Hvězdami si děti vyzdobily domy, kde společně žily, a především je také posílaly jako dárky svým rodičům. A tak se hvězda postupně stala populární vánoční ozdobou na mnoha místech světa. Herrnhutská hvězda je tedy úžasným symbolem Boží lásky vtělené narozením Ježíše Krista a zároveň Boží lásky vtělené v dalších a dalších generacích jeho následovníků, kteří ji šli prakticky projevovat do mnoha koutů světa. Šimon Dvořák Sbor JB v Chrastavě pořádá každoročně večer před Štědrým dnem akci jménem Chrastavská světýlka aneb Lampionový průvod pro celé rodiny. Na náměstí se sejdou především rodiny s dětmi, ale i senioři, a společně jdou za hvězdou do Betléma. Hvězdu právě tu herrnhutskou nesou andělé a celý průvod cestou potkává postupně všechny tři mudrce. Jelikož ani cesta tří mudrců nebyla vůbec jednoduchá, musí lidé během svého putování splnit drobné úkoly. Průvod končí na sborové zahradě, kde je živý betlém, hraje se vánoční příběh, zpívá, vypráví o Spasiteli. Loni se zúčastnilo asi 250 až 300 lidí. 2

3 ...cekon CELOCÍRKEVNÍ KONFERENCE S TÉMATEM MISSION: IMPOSSIBLE Mission: Impossible. Česky mise, která je neproveditelná, nemožná, neuskutečnitelná. Takové téma měla letošní celocírkevní konference. A podtitulem na prahu dalších 555 let jasně odkazovala na to, že otevíráme další kapitolu neuskutečnitelné mise, která probíhala již po staletí v generacích bratří před námi. Jednotlivé programy byly jednak předestřením nových věcí, které nás čekají, jednak povzbuzením, že žádná změna není nemožná pro Krista živého v nás. Sobotní dopoledne pod taktovkou Igora Madudy patřilo zprávě o stavu současné západní církve, která se svojí vlastní zakonzervovaností dostala zcela mimo Boží plán přiblížit se k člověku. Naplňovat tento plán se dařilo prvotní církvi, která žila přímo mezi lidmi, a navzdory pronásledování, roztroušenosti, životu v utajení a bez centrální správy zažívala nebývalý vzestup. Z původních dvanácti lidí se nakonec stala rozhodující duchovní silou Římské říše. Podobné Boží jednání ovšem můžeme sledovat i v současnosti kupříkladu v Číně, kde navzdory tvrdým represím Boží lid roste a prospívá. Oproti tomu západní církev ztrácí. Na křesťanství je založena celá naše kultura, přesto během staletí zbyla jen vyprázdněná forma, nic neříkající a leckdy zneužívaná k mocenským zájmům. Církev v dnešní post-křesťanské době již nereaguje na změny ve společnosti a stala se církví v krizi, kterou si navíc nepřipouští. Igor Maduda tímto přinášel zásadní výzvu, abychom se vymanili ze dvou návyků, které církev postihly. A to zaprvé z atrakcionalismu, ve kterém se promítá pýcha a sebeklam, že je církev i nadále středem světa. Podobně jako byly kostely v minulosti centrem největších měst i nejzapadlejších vesniček. Představa, že jsou to lidé, kteří mají sami přijít, církev izolovala a učinila pro společnost nepotřebnou, neužitečnou a vzdálenou. Kosmetické změny jako moderní vizáž nebo zábavné 3

4 ...cekon dání a velkou práci na straně druhé. Ale právě tak, jak to Bůh chtěl, povede k závislosti na vedení Božího ducha a k dospělosti. Petr Krásný pak poukázal na to, že Jednota bratrská měla už od počátku dobrý základ v hospodaření i práci. Svoji energii i prostředky navíc nespotřebovávala sama pro sebe, ale vždy je dávala ke službě druhým. Dokonce i tehdy, pokud to znamenalo všeho svého se vzdát. Proto ani pro současnou Jednotu nemá téma církevních restitucí pouze finanční cíl. K této historii nás obracel i Evald Rucký. K minulosti, ve které byla Jednota bratrská charakteristická svojí otevřeností vůči lidem, ať už skrze školy, nemocnice, sirotčince či obsáhlou literární tvorbu. Smysluplností svého počínání si získávala i přízeň šlechty. Dnes jsme se skrze zjevení Ježíšova života v nás mohli stát generací, kde Bůh znovu vzkřísil toto Kristovo nasazení pro druhé. V průběhu celé konference jsme to také mohli pozorovat na mnoha svěakce neřeší pyšný postoj. A zadruhé je tu dualismus, kdy křesťan žije dvojím životem nedělním a všedním. Bůh má ale nárok na naši každodennost, aby se naše víra stala skutečnou, důvěryhodnou a také přitažlivou pro okolní svět. Církev musí být pokorná, vydaná Bohu, závislá na něm a postavená pouze na Kristu, který je praktický, milující, soucitný a má zájem o člověka. Pokaždé, když církev rostla, bylo to v důsledku zjevení, že už nežijeme svůj život, ale Kristův. Petr Krásný ve svém nedělním programu deklaroval totéž. Církev se musí nechat vést Božím duchem. Perspektiva skutečné církve vychází pouze z Ježíše samotného. Poté nás připravoval na zcela nové období, které je před námi v důsledku přijetí zákona o navrácení církevního majetku. Na příkladu Izraelců a jejich putování pouští ilustroval situaci, ve které jsme se minulá desetiletí nedobrovolně nacházeli pravidelný příděl financí od státu nebyl původním Božím plánem pro církev, stejně jako jím nebyl ani dennodenní přísun many na poušti. Bůh se věrně staral o svůj lid, ale chtěl něco jiného. Očekávaná změna legislativy přinese osamostatnění a svéprávnost na jedné straně, zároveň nejistotu, hle- 4

5 ...cekon dectvích z reálného života našich sborů. Radovali jsme se z Božích průlomů v našich srdcích a myslích. Bohdan Čančík kupříkladu líčil dobrodružství víry při budování základní školy v Nové Pace, kde mohou zažívat nejen zázraky v oblasti financí, ale také sdílení Božích povzbuzení s místními podnikateli. Skrze tento skvělý projekt tak Bůh oslovuje lidi velmi nasazené a pro naši společnost nepostradatelné. Šimon Dvořák z Chrastavy nám popisoval příběh obnovení práce Jednoty bratrské v Hrádku nad Nisou, na němž se ukazuje, že Boží rozhodnutí přesahuje to lidské. Novoměstští zase přinesli svědectví o vítězství nad duchem chudoby, které sboru přineslo radost z dávání i rozmach jejich činnosti ve městě. Mohli jsme si také připomenout smlouvu s Romy, do níž jsme v létě vstoupili, a žasnout nad faktem, že se po jejím uzavření uklidnilo několik měsíců trvající rasové napětí ve společnosti. Zprávy o životě sboru v Dobrušce se pak staly symbolem upřímného zájmu o lidi, který společenstvím Jednoty začíná být čím dál víc vlastní. Během konference zaznělo mnoho podobných svědectví a není na škodu si povšimnout i toho, že jejich podíl na celém programu prudce stoupá. Bůh nás zároveň volá do duchovního boje za náš národ. Vnímáme, že Bůh do něj vložil prorocký rozměr vůči celé Evropě i světu, a nic na tom nemění, že jsme se stali jednou z nejateistič- tějších zemí vůbec. Vidíme, že toto srdce Evropy je nemocné mnohými neduhy. Ochotně se otevírá zlodějství, lži, okultismu a zotročeno honbou za prosperitou je vinno smrtí mnohých svých nenarozených dětí. Vábivost majetku ho vlákala do kolotoče krádeží, podvodů a prolhanosti, do pasti zadluženosti a beznaděje Příkladů je mnoho a ani jediná společenská vrstva nezůstane stranou. Víme také, že každé takové jednání si zasluhuje trest a ďábel vznáší nárok na potrestání našeho národa. Má svůj plán destrukce, ve kterém se odvolává na Boží zákony a spravedlnost. Ale Bůh je tak milosrdný, že poslal Ježíše, aby jeho oběť zaplatila za naše hříchy, a my jsme mohli získat odpuštění místo spravedlivého trestu. Bůh vyzývá svoji církev, aby toto vítězství i Ježíšův nárok na naši zemi vyznávala a svými modlitbami otevírala cestu Božím plánům namísto těch ďábelských. Podstatná část konference proto patřila modlitbám, připomínání Božích pravd a jejich deklaracím. Také jsme děkovali za životy Petra Grubera a Mirka Kocholatého, kteří se nám stali inspirací i povzbuzením, a společně jsme požehnali manželům Šedovým do jejich nového života v Polsku. Celá konference se nesla v duchu vděčnosti za Boží dílo v uplynulých 555 letech a v úžasu nad tím, že nás do tohoto dědictví Bůh navrací aby i nám ukázal, jak Kristus z nemožného činí možné. 5

6 ...Petr Gruber PETR GRUBER: V CÍLI Milí sourozenci v Jednotě bratrské i odjinud, milí přátelé naší církve, jak už víme, posledního července doběhl svůj pozemský závod Petr Gruber, správce našeho sboru v Turnově. Někteří z nás ho znali méně, jiní více, někteří s ním i s jeho rodinou prožili nespočet všedních i nevšedních zážitků. Někteří budou vzpomínat na dlouhé rozhovory, jiní s ním možná jen tu a tam prohodili pár slov, ale všichni společně jsme směli sledovat jeho dech beroucí běh, který se pro nás jistě ještě mnohokrát stane inspirací a povzbuzením v našich vlastních zápasech. Chtěli bychom teď Petrovi věnovat společnou vzpomínku, protože jsme vděční, že ho Bůh našel, povolal a přidal jako veliký dar do Jednoty bratrské. Chybí nám, a zároveň se s ním hluboce radujeme z ceny pro vítěze, kterou si odešel převzít. Petr se narodil v Brně I když měl šťastné dětství, začal hledat v době studia na gymnáziu něco víc. Přes informace o nejrůznějších náboženstvích se nakonec rozhodl pro křesťanství a na podzim roku 1991 vydal svůj život Kristu a začal chodit do Apoštolské církve v Brně (později KS Brno). 26. března 1994 se seznámil se svojí budoucí manželkou Kateřinou, která jejich setkání popisuje úsměvnou vzpomínkou byla Petrem tak okouzlena, že vrazila na zastávce trolejbusu hlavou do sloupu. O tři týdny později spolu začali chodit, za další tři měsíce ji požádal o ruku a na první podzimní den, 23. září 1994, se vzali. Koncem roku 1996 se narodila Petr s Eliškou na bobu první dcera Eliška, pak v roce 1999 Anežka a syn Vítek přišel na svět v roce Petr se snažil po svatbě dokončit VŠ, což mu nakonec z byrokratických důvodů nebylo umožněno. Katka říká: Nijak to ale nesnižovalo jeho ekonomické vědomosti ani schopnosti. Byl schopen se postarat o celou rodinu. Vzpomínám si, že jsem byla překvapena jeho moudrostí a zodpovědností. Gruberovi od počátku toužili po aktivním životě v církvi a chtěli sloužit Bohu, jak ale později vyprávěli, nedařilo se jim žít takový život, jaký si předsevzali. Byli sice součástí církve, Petr pracoval s dětmi a mládeží, Petr rybář 6

7 ...Petr Gruber navštěvovali kurzy, založili loutkové divadlo Křesadlo, přesto jim ale podle jejich slov nešlo udržet s Bohem aktivní vztah. Brzy se dostavil pocit prázdnoty, vyhoření, rezignace, krize víry i manželství. Na podzim roku 2003 se začali scházet s Petrem Boudným, současným správcem turnovského sboru, který také pocházel z Brna, ale tehdy byl již několik let součástí libereckého sboru Rodinné foto po operaci v Praze podzim 2009 Jednoty bratrské. Během společných hovorů začala Gruberovým svítat naděje, která se změnila v jistotu, že existuje cesta z jejich bludného kruhu. Brzy ale věděli, že pokud chtějí skutečné řešení svého života, nemohou dál zůstat v Brně. Roku 2006 se proto přestěhovali do Turnova. Katka to období popisuje takto: Začal nám nový život. Mnohem náročnější, a přece jednodušší než kdy dřív. Zamilovali jsme se Petra jsem poprvé potkala na třídní schůzce našich ratolestí. Hlavou mi proběhlo asi toto: Na první dojem chladný pragmatik bez špetky humoru a snahy o konverzaci Druhá myšlenka: Co to je asi za rodinu? (Podotýkám, že moje předchozí a výrazně starší zkušenost s Jednotou bratrskou byla celkem negativní.) Třetí myšlenka: Jen aby mi moc nezblbli moji Bětušku, která se kamarádila s Eliškou Ale i navzdory těmto myšlenkám se z nás během tří let stali nejprve známí, pak přátelé, později doktor a pacient, až se nakonec rozvinul vztah pastýře a ovečky, díky kterému jsem poznala Boží vedení, moc a zázraky, které od základu změnily život nejen mně osobně, ale nyní i celé mé rodině. Věřím, že natrvalo. Díky Bohu a díky, Petře Veronika Mokrá Petr byl kamarád a přítel. Neměl daleko k legraci, ale i k tomu, říci mi upřímně a otevřeně, co si myslí. Po- mohl mi i v mnoha věcech při rozjíždění práce v Semilech. Zažili jsme s ním a jeho rodinou skvělé chvíle a vždycky budu vzpomínat na jeho naprosto nenáboženský, tak nějak normálně lidský přístup ke všemu kolem. Jan Kriegel Petra jsme poznali po jeho prvním boji s rakovinou. I když měl v té době už vážné zdravotní problémy, naplno se věnoval službě a lidem, včetně nás. Byl si vědom toho, že nemá moc času. Proto nechodil kolem horké kaše, nesnažil se lichotit, ale mluvil pravdu a nazýval věci pravým jménem. Nikdy jsme ho neslyšeli stěžovat si, litovat se, pochybovat. Poslední týdny jeho života zůstanou v paměti nás všech, kdo jsme se s ním setkali, ať už v nemocnici nebo doma. Do poslední chvíle napomínal, povzbuzoval, přinášel v autoritě Boží slovo. Místo toho, aby si žádal povzbuzení od ostatních, dával ho lidem kolem 7

8 ...Petr Gruber znova do Krista, uviděli jsme, že s ním můžeme mít blízký a hluboký vztah a skrze vztah ke Kristu jsme našli i jeden druhého. Prorocké bylo, že Gruberovi tehdy nenašli v Turnově byt vhodný ke koupi a byli ubytováni na faře. A už zůstali Petr se později stal správcem tamního sboru. Od léta roku 2008 se u Petra začaly objevovat zdravotní obtíže, nejprve nenápadně, aby se později projevily s nečekanou razancí. O rok později již byli Gruberovi uprostřed tuhého boje s rakovinou. Lékaři dávali Petrovi jen několik týdnů života, ale Bůh mu přidal 3 roky. Byl to nelehký čas pro něho i jeho manželku a děti, pro přátele i sbor. Petr s Katkou na manželské pastorálce v Rokytnici Petr fotograf Tři roky velké výzvy pro celou církev, přesto to byly roky, kdy Bůh zjevoval svoji moc, autoritu, poukazoval na pokoru, dospělost, důvěru, vytrvalost a důležitost duchovního boje. A především to bylo období strhujícího důkazu, že Kristův život v nás je silnější než smrt. sebe. Patří k těm, kdo výrazně ovlivnili náš život. Jsme Bohu vděční, že nám dal do života tento dar. Vítek a Blanka Šťastní Je pro nás velkou výsadou, že jsme s Petrem (a Káťou) mohli strávit poslední dva roky v blízkém kontaktu. Byl pro nás svědectvím v tom, jak procházel nelehkou situací, jak to nevzdával i přesto, že mu často nebylo dobře. Bojoval, scházel se a mluvil s námi, měl pro nás povzbuzení i napomenutí. Poté, co jsme se dostali do podobné situace a Jirka onemocněl rakovinou, byl Petr obrovským povzbuzením jít dál, nevzdávat ten boj. Bylo pro nás opravdu velkým svědectvím, že jde tuto situaci zvládat, že ji Kristus dokáže unést. Na Petrovi bylo super, že šel vždycky k jádru věci, nechodil kolem horké kaše, ptal se na to podstatné. A i když to někdy bylo těžké a možná i nepříjemné, vždycky to vedlo k životu. Jirka a Jitka Bártovi Na první setkání s ním si nepamatuju. Když jsem před pěti lety přišla do sboru, splýval mi ve změti Petrů, kazatelů a rodin. Dlouho jsem měla zmatek v tom, kdo ke komu patří, což vycházelo dílem z mojí sebestřednosti, dílem z toho, že sbor zkrátka fungoval jako rodina. Což mě přitahovalo. Z pozdější doby si vybavuju Petra jako člověka s naprosto odlišným temperamentem, než je ten můj. Nerozuměla jsem mu. Pak mě čím dál častěji zaujaly jeho myšlenky, úhel pohledu na věci kolem a opravdový zájem o lidi a jejich životy. Mnohem později jsem začala chápat jeho specifický humor, kterým mě vždy dostal. Když mi před rokem a půl začali Gruberovi sloužit, Petr šel vždy přímo, ale trpělivě a s láskou k podstatě věci. Dokázal zprostředkovat pohled druhého člověka a přinést tak porozumění. Tím, a mnohým dalším, pro mě Petr byl. Kristovým nástrojem Boží moci ve své rodině, mé rodině, ve sboru, v Turnově a na mé cestě. Lenka Ejemová 8

9 ...Petr Gruber PETR GRUBER DOSTAL IN MEMORIAM CENU OBCE ZA ROK 2011 Město Turnov udělovalo 28. října Cenu obce za rok 2011 jako vyjádření vděčnosti za aktivní účast na občanském životě a k naší veliké radosti se rozhodlo ji udělit také Petrovi. Ten se předání nedožil, ale je zřejmé, že byl pro Turnov výraznou osobností. Na slavnostním ceremoniálu byl nazván morální autoritou a spolu s celým sborem nositelem hodnot, které zlepšují kvalitu života dětí, mládeže a rodin v Turnově. V následujících řádcích je pro zajímavost ukázka z turnovských internetových stránek: Petr Gruber se aktivně účastnil občanského života v Turnově. Byl členem městské komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a pracoval ve dvou skupinách komunitního plánování. Spolu s dalšími stojí Katka s dětmi přijímají za Petra Cenu obce za aktivitami The Bouda, ať už jsou to známé akce Bouda na ulici či projekt na podporu dětí amerických vojáků z evropských vojenských základen. V poslední době bylo o. s. Nová naděje nositelem celé řady aktivit, které mají za cíl zlepšení kvality života dětí, mládeže a rodin v Turnově rodinné centrum, čajovna, akce pro rodiny s dětmi, volnočasové aktivity pro děti a mládež atd. Petr Gruber ve svém úsilí nepolevil, ani když v roce 2009 vážně onemocněl, a aktivně pracoval pro ostatní až do svého předčasného odchodu v letošním létě. (www.turnovskovakci.cz a Autentické vyprávění Petra a Katky Gruberových o jejich zápasu si můžete přečíst v knize Gruberovník, kterou Jednota bratrská právě vydala. 9

10 ...výročí v něčem zlomové a bylo by škoda je opomenout. Především proto, že JAK (jak se škole podomácku říká) je první školou Jednoty bratrské, kterou jsme po dlouhých staletích nejrůznějších tlaků a represí mohli založit, a vrátit se tak z Boží milosti zpět do odkazu našich otců, pro něž bylo zakládání škol přirozené skoro jako ranní vstávání. Od té doby se toto naše genetické vybavení začalo znovu naplno rozvíjet, libereckou školu následovala hradecká, novopacká, množství školek a mateřských center a v blízké budoucnosti by se měla přidat i střední pedagogická škola v Chrastavě. JAK byl tím, kdo spojnici cenné minulosti a nadějné budoucnosti vytvořil jako první. také výrazně lišily postoje společnosti vůči naší práci. Podle vzpomínek biskupa Evalda Ruckého ani česká školní inspekce nedávala škole příliš nadějí na přežití. Tehdejší ředitelka Daniela Coufalová musela právě všem těmto výzvám čelit. Byla to pionýrská doba nově se rodící demokracie, kdy bylo všechno křehké a plné otázek. Docela podobně jako v 16. století, kdy se pokládaly samotné základy bratrského školství Zpět do minulosti Byla to doba v něčem podobná té naší, porevoluční. Společnost byla plná ZÁKLADNÍ ŠKOLE JANA AMOSE KOMENSKÉHO V LIBERCI SE DAŘÍ. UŽ DVACET LET! Letos 1. září jsme v Jednotě bratrské oslavili jedno zajímavé výročí. Liberecká základní škola J. A. Komenského je dvacetiletá. Možná jsme z posledních let zvyklí na poněkud vícemístné číslice, přeci jen oproti 555, 450 nebo 400 není dvacet nic kdovíjak světoborného, přesto jsou tyto narozeniny Jak to tehdy začalo Bylo to v roce 1992, v době velikých rozporů, říká dnešní ředitel Tomáš Vágner. Byl to čas plný nadějí, očekávání a nadšení na jedné straně a obrovských výzev na té druhé. Neměli jsme zázemí, finance, chyběl nám učitelský sbor a v neposlední řadě se 10

11 ...výročí Lidský a Boží element Dobrou školu tvoří jednoznačně učitelé a za ty naše jsem skutečně vděčný, hodnotí ředitel Tomáš Vágner svěřené dílo a pokračuje: Můžu směle říci, že nejsilnější stránkou naší školy je přátelské prostředí, důvěra a právě pedazklamání, hledala oporu, jistotu a toužila po změně, naději a vnitřní obnově. A bratří, kteří právě tyto hodnoty znali, je začali nabízet. Nejprve v rodinách a mezi sebou. Pečovali o sebe navzájem, kladli důraz na kvalitu života podle Bible, povzbuzovali se v tom, vzorem jim byl Ježíš. Stále víc se prohlubovala hodnota výchovy. Mezi dospělými i vůči dětem. Za Lukáše Pražského se Jednota bratrská více otevřela okolnímu světu a již cíleně se začalo rozvíjet vzdělání. Podstatná byla mravní čistota a kvalita charakteru. Zdar jejich úsilí dokládá i fakt, že významný český historik 19. století Jaroslav Goll označil starou Jednotu za školu dokonalé čistoty uprostřed zkaženosti. V 16. století se na půdě Jednoty vyučovalo čtení, psaní a katechismus, později se přidala řemesla, četba i cizojazyčných knih, osmnáctiletí se potom sami stávali pedagogy mladším a postupně učivo inovovali a zdokonalovali. Poté přišla doba Jana Blahoslava a s ním významný rozvoj českého jazyka, doba Komenského, o kterém se není třeba rozepisovat, a doba, kdy bratrské školy, kterých již bylo jako máku, velmi rychle získávaly věhlas po celé střední Evropě. Ještě stihla vyjít tiskem Bible kralická, Komenský stihl rozpracovat svá didaktická i jazykovědná díla Jenže kdo mohl tušit, co se odehraje na Bílé hoře A pak už nic. Na dlouhých 370 let. Skrze následující, mnohdy tíživá staletí se znovu dostaneme až do roku 1992, zpět na začátek naší svobodné současnosti. Jak již bylo řečeno, naše první základní škola neměla před sebou žádnou růžemi vysypanou cestičku. Bůh ale stál za svým dílem, a tak se období nejistoty, hledání a upevňování důvěryhodného postavení (které jako by se promítlo i v několikanásobném stěhování) postupně překlenulo do stability, osvědčenosti a růstu. Základní škola J. A. Komenského dnes sídlí v prostorných a důstojných budovách, kde může mít i školku a školní družinu, navštěvuje ji 150 žáků plus 50 v mateřské škole, krom zdravých dětí jsou dveře otevřeny i pro děti postižené, škola se navíc stala průkopníkem v programu domácího vzdělávání, které je dnes již uznávanou a funkční alternativou ke klasické školní docházce. Plná čtvrtina učitelského sboru jsou muži, což je v dnešní době stejně tak cenné jako zázračné. Škola pořádá mnoho akcí pro rodiny svých žáků a také provozuje Středisko volného času Narnie, které zastřešuje přes dvacet zájmových kroužků a volnočasových aktivit. Celkově se stala vzorným příkladem v komunitní práci. 11

12 ...výročí gogický tým. Stejně jako bratrské školy starých časů mají i ty dnešní jasno v tom, co je motorem jejich práce. Za tu libereckou to její ředitel pojmenovává takto: Bůh je bohem řádu. Můžeme to vidět v biologii, fyzice, chemii Všechno má svá pravidla, své zákonitosti. My jako křesťané chceme dětem toto úchvatné Boží dílo ukázat a také jim pomoci najít, jaké místo v tom všem Bůh připravil pro ně. Není to jen poznávání, vzdělání a rozvoj mentálních schopností člověka, na které je v JAKu kladen důraz. Stejnou měrou zůstala i přes ona dlouhá staletí zachována pozorná péče výchově charakteru a povzbuzování k dobru. Přesně podle slov Jana Amose Komenského, který řekl: Kdo prospívá ve vědění, ale upadá v srdci, více upadá, než prospívá. A právě toho chceme svoje žáky ušetřit, zakončuje Tomáš Vágner. Tomáš Vágner s rodinou NĚKOLIK OTÁZEK PRO PANA ŘEDITELE Tomáši, jak těžké je vést v naší zemi církevní školu? Je to samozřejmě obrovská výzva v jakémkoli prostředí. Nicméně pro mě vést křesťanskou školu v Česku je spíše výsada. Rozhodně dnes již nezakoušíme nějaké protivenství nebo ústrky ze strany okolního světa, jako tomu bylo například na začátku existence školy. S mnoha jednotlivci a institucemi se nacházíme na rovině partnerství. Reakce našeho bezprostředního okolí je svědectvím o tom, jak křesťanská vzdělávací instituce může být účinným nástrojem při odstraňování předsudků a stereotypních pohledů na církev. Čím je škola jiná oproti státním základním školám? V mnoha směrech. Lidé by asi jeden z nich nazvali rodinný charakter školy. Ten je dán zejména důvěrou a smyslem pro poslání, které panují v učitelském týmu. Taková atmosféra se snadno přenese i na žáky, rodiče a další příbuzné. Ve škole sice máme křesťanskou etiku jako samostatný předmět, ale hodnoty křesťanství vnášíme do všech stránek školy. Velká výhoda oproti sekulárnímu a relativistickému prostředí na běžných školách v naší zemi je, promiňte ten výraz, že si nemusíme na nic hrát. Nemusíme předstírat, že vedeme žáky k zodpovědnému přístupu v občanské společnosti. Děláme to. Víme, jaký je člověk. A víme, jaký je Bůh. Výsledkem je přímé jednání v prostředí přijetí a povzbuzení. Tak se snažíme jednat s našimi žáky, s našimi partnery, rodiči i vůči sobě navzájem. A mimochodem jednota a důvěra v našem učitelském týmu je možná pro naše žáky největší svědectví o životaschopnosti křesťanství. Do jaké míry křesťanství ovlivňuje samotnou výuku? Křesťanství je dobré v tom, že zasahuje každý aspekt života člověka. Tak to je i ve škole na rovině vztahové 12

13 ...výročí stejně jako odborné nebo administrativní. Obecně platí, že školu tvoří na prvním místě učitelé. Křesťanskou školu pak tvoří učitelé, kteří s Bohem mají osobní vztah. A tento vztah je základem pro veškeré pedagogické úsilí na škole. Vždyť Bůh sám o sobě říká, že je učitel. Jak se stavíte ke kontroverzním tématům, jako jsou kupříkladu vznik světa, evoluce nebo vyhynutí dinosaurů? Věříme, že Bible je autoritou ve všem, co tvrdí. To neznamená, že obsahuje všechny poznatky světa. Vlastně to primárně ani není učebnice. Ano, biblická zvěst se prokazatelně rozchází, řekněme, s evolučním pojetím světa. Na tom stojíme a předkládáme dětem obraz světa dle biblického světonázoru. Na druhou stranu děti tímto pohledem nechceme zahltit. Ony nejsou hloupé. V oblasti stvoření s nimi například zkoumáme evoluční teorii i teorii inteligentního tvůrce. Naším cílem není žáky ideologizovat. Toto stejně nefunguje. Žák dobře ví, čemu důvěřuje jeho učitel, kterému důvěřuje on. Navíc křesťanská zvěst nestojí na výše jmenovaných kontroverzních tématech. Nepřipravujeme žáky na argumentaci, a už vůbec ne na náboženství, ale na život. Co chcete jako učitelé do dětí vložit, s čím chcete, aby odcházely? Chceme, aby každý chlapec a dívka byli vzděláni dle svých možností a potřeb, a to v kontextu biblické pravdy, která prostupuje každý výukový předmět. Naší vizí je připravit každého žáka na povolání, které na tomto světě má. Naším mottem je již jednou řečená věta: Připravit žáky pro život. ZAČÁTKY ŠKOLY VE VZPOMÍNCE DANIELY COUFALOVÉ, TEHDEJŠÍ ŘEDITELKY Po revoluci 1989 se otevřela opona a najednou tu bylo mnoho hledajících lidí, kteří přicházeli do sboru. Často celé rodiny s dětmi. Na druhé straně společnost žila prakticky stejně jako za komunismu, tedy plná odporu a nepřijetí vůči církvi. Zvláště ve školách a státních institucích. Děti, jejichž rodiče chodili do sboru, prožívaly obrovský rozkol mezi nedělí, která patřila Bohu, a všedním dnem, kdy o víře nemohly mluvit s kamarády, natož s učiteli, protože by se jim vysmáli. Toto napětí se stalo prvním impulzem k založení školy. Školy, kde budou děti budovány ve vztazích (Bůh, lidé, práce), kde budou prožívat plné přijetí a budou vyučovány v pravdě, bez nánosů evolučních a jiných teorií. Téměř dva roky před zahájením činnosti školy jsme se asi ve skupince pěti lidí pravidelně modlili. V žádném případě jsme nechtěli vytvořit skleník, škola byla od počátku otevřena každému, ne pouze rodinám z naší církve. Lidé, kteří přicházeli, často hledali pro své dítě školu, kde budou dobré vztahy. Kde učitelé budou partnery rodičů a nebudou se nad ně povyšovat, kde jejich dítě dostane dobré vzdělání a kam bude chodit rádo. Když jsem poprvé přišla na Magistrát města Liberce s žádostí o budovu, vysmáli se mi. Když jsem přišla podruhé, řekl mi správce školních budov, že v Liberci nikdy nebude volná školní budova. Nevím, už pokolikáté jsem tam byla, ale přišlo to a dostali jsme nabídku na tři místa v prostorách pro město nevyhovujících. Dvě byly skutečně nepřijatelné, třetí dávala naději na možné pozdější rozrůstání školy. Měli jsme 13

14 ...výročí tedy kde být a po opakovaných návštěvách na radnici a školském úřadě začalo mizet i otevřené nepřátelství. Měli jsme budovu. Ale prázdné místnosti. Nic. Ani jednu hračku, stoleček, lehátko pro mateřinku, ani jednu školní lavici, učebnici, pomůcky pro výuku. Neměli jsme žádné prostředky k nakoupení potřebného vybavení. V obchodech nebylo možné nakupovat na fakturu, jen za hotové, jenže ty jsme neměli. Ale Bůh jednal, získal nám příznivce na radnici i školském úřadě. A tak jsme dostali opotřebený nábytek z několika mateřských škol, podařilo se upravit a vymalovat prostory školy. Velikou pomocí v našich začátcích pro nás byl spřátelený sbor a škola v Holandsku. Na vlastní náklady nám přivezli nějaké vyřazené školní lavice i potraviny pro školní jídelnu. Naše základní materiální potřeby byly tedy celkem rychle zabezpe- čeny. Co však bylo mnohem těžší, bylo naplnění smyslu a významu školy. Nechtěli jsme být jen vzdělávacím zařízením, chtěli jsme plnit Otcovu vůli. Nežít v rozděleném pohledu na život. Rozuměj: oddělení vzdělávání a víry. S Bohem přeci nežijeme jenom ve vyhrazených chvilkách. S Bohem dýchám, vstávám i uléhám, odpočívám i pracuji. Ale jak to udělat ve škole, kde plníme státní zakázku na vzdělávání a musíme splnit předepsané osnovy? Cílem jedné inspekční návštěvy v naší škole bylo třeba zrušení modlitby s tím, že modlitba do školy nepatří a jak si to vůbec dovolujeme V celé republice nebyl nikdo, kdo by školu vnímal stejným způsobem. A my zároveň věděli, že chceme navázat na bratrské školy Jednoty, ne se snažit podobat jiným školám vyučujícím odděleně náboženství a ostatní předměty odtržené od víry. Hledali jsme inspiraci i v zahraničí, jenže tam byla jiná legislativa. Byli jsme sami, opřeni o Boha a sbor. Mívali jsme i dvě školní inspekce do roka, ale přesto jsme chválili Boha. Daniela Coufalová se svou třídou, školní rok Byl to úžasný čas, čas malých začátků, velkých bojů a vítězství a Božích potvrzení, že jdeme po správné cestě. 14

15 ...historie SEDMÁ GENERACEODCHÁZÍ DO EMIGRACE Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí Seriál Dějiny Jednoty bratrské v datech tímto dílem končí. Představili jsme v něm jednu z kapitol knihy s názvem 555 let dějin Jednoty bratrské v datech, kterou právě připravujeme. Již brzy ji budete moci najít na našich webových stránkách. Bitva na Bílé hoře 1620, 8. listopadu se uskuteční vítězství císařsko-bavorské armády nad vojskem českých evangelických stavů ve smutně proslulé bitvě na Bílé hoře. Porážkou stavovského povstání se otevřela cesta k prosazení habsburského absolutismu a katolické protireformace. 1621, 13. března je vydán mandát k vypovězení protestantských kazatelů evangelia z vlasti. 1621, 21. června je na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 českých pánů. Mezi nimi byli také někteří z Jednoty bratrské, např. Václav Budovec z Budova, Jindřich Otta z Losu nebo Ján Jesenský, řečený též Jessénius. 1621, 2. srpna císař Ferdinand II. Habsburský ruší Rudolfův majestát. 1621, v prosinci je vydáno nařízení knížete Karla z Lichtenštejna o vypovězení bratrského seniora Cyrilla a administrátora Dikasta ze země, čímž byla ale fakticky zrušena konsistoř strany pod obojí. 1622, 8. února umírá v Brandýse nad Orlicí bratrský biskup Matouš Konečný, který schoval v prosinci 1620 vzácné písemnosti a dokumenty Jednoty bratrské do dvou truhliček pod práh domu Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Byly objeveny při rekonstrukci tohoto domu 15

16 ...historie 1624 je nařízena tzv. katolická reformace ve městech i na vesnicích. 1625, 9. října umírá v Kralicích bratrský biskup Jan Lanecius. Nyní už jsou pouze čtyři bratrští biskupové. 1628, 8. února přichází do polského Lešna proud vystěhovalců v čele s J. A. Komenským. 1628, 21. dubna probíhá hromadný útěk nekatolíků z Čech. Jan Jessenius v červnu 2006 dvěma polskými dělníky. Biskupů v Jednotě bratrské zůstává nyní celkem pět. Nová volba neprobíhá. 1622, 21. července jsou z Moravy vypuzeni všichni nekatoličtí kněží. 1623, 24. července je vydán nový mandát Ferdinanda II. ohledně vypuzení všech nekatolických duchovních z Čech. 1627, 31. července je vydáno Obnovené zřízení zemské i vyšším stavům se nařizuje, aby se do šesti měsíců obrátily ke katolictví. Jinak musí prodat svůj pozemkový majetek a vystěhovat se ze země dochází k úplnému sloučení polské větve Jednoty bratrské ve Velkopolsku s reformovanými. Proto se bratři přistěhovalci po příchodu do Polska nespojili s polskou větví Jednoty bratrské, nýbrž se spravovali nadále jako zvláštní církev s vlastní hierarchií. Obě tyto větve Jednoty působily vedle sebe, jejich společným sídlem bylo Lešno. Zde sídlil také polský biskup Jednoty bratrské Martin Gratianus Gertich a senioři české Jednoty bratrské Jan Cyrill, Pavel Fabricius a Jiří Erastus. 1629, 6. března umírá v polském Lešně bratrský biskup Martin Gratianus Gertich. 1629, 8. dubna umírá další bratrský biskup Jan Turnovský. Zůstávají již jen dva bratrští biskupové Jan Erastus a Jan Cyrillus Třebíčský. 1629, 7. července jsou v polském Lešně zvoleni za seniory polské větve bratři Pavel Paliurus a zřejmě i Daniel Mikolajewski. 1631, 1. února začíná v Čechách protireformace. 1632, 30. května umírá přímo během svého kázání na mrtvici bratrský biskup Jan Cyrillus Třebíčský, poslední kazatel v Betlémské kapli. Ferdinand II: Habsburský, portrét s dvorním trpaslíkem a psem 16

17 ...historie 1632, od 1. do 7. října probíhá bratrský synod v Lešně, na kterém se koná nová volba bratrských biskupů. Ordinuje je Jiří Erastus. Zvoleni jsou senioři Vavřinec Justýn, Matěj Prokop, Pavel Fabricius a biskupem i písařem Jednoty bratrské se stává bratr Jan Amos Komenský. Synod také potvrdí církevní řád a organizaci Jednoty bratrské. Jednota bratrská má nyní sedm bratrských biskupů. 1633, 11. dubna v Debnici umírá bratrský biskup Daniel Mikolajewski je do čela polské větve Jednoty bratrské postaven senior Martin Orminus. Spoluseniorem mu byl ustanoven Jan Ribinský. V této době jsou tedy žijící bratrští biskupové tito: Jiří Erastus, Vavřinec Justýn, Matěj Prokop, Pavel Fabricius, Jan Amos Komenský, Martin Orminus, Jan Ribinský je Jednotě bratrské v Ostrorogu odňat kostel, Lešno tak nadále zůstává jedinou bratrskou obcí ve Velkopolsku a jejím posledním útočištěm až do roku Václav Budovec z Budova na obraze Josefa Scheiwla 1636, 16. února v polském Lešně umírá bratrský biskup Matěj Prokop. 1638, v září umírá bratrský biskup Jan Ribinský. 1643, 8. května umírá v polském Lešně bratrský biskup Jiří Erastus. Sudím se stává Vavřinec Justýn. 1644, 1. ledna umírá bratrský biskup Martin Orminus. Zůstali už jen tito: Vavřinec Justýn, Pavel Fabricius a Jan Amos Komenský. K nim je určen senior Mikuláš Gratianus Gertich, který je po Orminovi povolán za sudího polské větve Jednoty bratrské. Druhým seniorem je ustanoven Jan Bythner. Jednota bratrská má v této době pět biskupů. 1648, 18. dubna umírá v polském Lešně bratrský biskup Vavřinec Justýn, a sudím českomoravské větve Jednoty bratrské se stává bratr Jan Amos Komenský. 1649, 3. ledna umírá v polském Lešně bratrský biskup českomoravské větve Jednoty bratrské Pavel Fabricius. Polská větev měla ještě dva bratrské biskupy, českomoravská větev už jen jednoho je ratifikován vestfálský mír, který pochoval všechny naděje na návrat Jednoty bratrské do vlasti. Komenský píše Kšaft. Vestfálským mí- Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 17

18 ...historie rem byly uznány pouze 3 církve: římskokatolická, luteránská a reformovaná probíhá polsko-švédská válka, pohroma pro českou emigraci v Polsku. Nastává praktický zánik polské větve Jednoty bratrské, která je rozptýlena do Anglie, Německa, Nizozemí, švédského Pobaltí a do Uher. Dne 29. dubna 1656 dojde k vypálení Lešna polskými katolickými jednotkami, město opouští nejen bratrský biskup Komenský, který přichází o svůj veškerý majetek, ale spolu s ním odchází i celá česká emigrace. Velmoci podepisují vestfalský mír Lešno 1657 jediný zbylý senior polské větve Jednoty bratrské Jan Bythner ordinuje se svolením Komenského za nového biskupa Mikuláše Gratiana Gerticha a za nového biskupa českomoravské větve Petra Figula (Jablonského), Komenského zetě a kazatele v Gdaňsku umírá bratrský biskup polské větve Jednoty bratrské Mikuláš Gratianus Gertich. 1660, 20. listopadu se v Nassenhuben (dnešní Mokry Dwór u Gdaňska) narodil bratr Daniel Ernest Jablonský, později vrchní dvorní kazatel reformované církve a bratrský biskup polské větve Jednoty bratrské, vnuk Jana Amose Komenského píše Jan Amos Komenský Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře. Obdobně jako v Kšaftu i v tomto díle se loučí se syny, zároveň již duchovním zrakem vidí obnovenou budoucnost Jednoty bratrské. Jde o prorockou modlitbu, kde vyznává, že se království země, a mezi jinými naše vlast, boří, a církve národů, i mezi nimi Jednota naše, padají, neděsme se: protože to ten dělá, kterýž moc má, a kterýž jest moudrý, ví, co činí. Víme zajisté, že žádný moudrý hospodář domu sobě neboří, leč nový stavěti strojí. Aniž boří do gruntu, kromě když všecko míti chce nové z gruntu. Doufejme tedy, že ten, který řekl: Aj já nové činím všechno, ví, proč starého trpěti nechce... Děj se tedy co děj, doufejte, že Pán těch věcí darmo nečiní, ale něco velikého pod tím leží... Synové milí, navraťte sami nejprv srdce své k otcům: a poněvadž vydaný Řád Jednoty máte, tam najdete (pobere-li nás staré a vás dochová-li Pán), jak na staré grunty chrám a čisté Boží pocty v něm zakládati a lidu Božímu spasitelně přisluhovati... A protož já se nic nad tím příliš nekormoutím, že sám umíraje, tebe také, matko milá, Jednoto, umírati vidím: sebe i tebe Bohu tomu, kterýž i mrtvé křísí, s Jan Amos Komenský 18

19 ...historie Abrahamem poroučeje. Aniž proto, že já poslední na ten čas vrátný tvůj po sobě dveře zavírám, ty zavřína nebudeš, abys z hrobu svého vyjíti nemohla. Ale tím více se při tobě sláva moci Boží zjeví, když i upadši povstaneš a umřevši ožiješ vydává Jan Amos Komenský pro své utajené přátelé a sourozence víry (německy mluvící Moravany) na Fulnecku německý zpěvník a katechismus abyste se i po mém odchodu na ty věci rozpomínati mohli, že jsme vás Komenského heslo Nechť všechno plyne volně, věcem nechť je vzdáleno násilí. vedli jen k přepevné prorocké a apoštolské řeči: a vy dobře činíte, že na ni dbáte jako na svíci v temném místě svítící, až by se den rozednil vydává také Jan Amos Komenský Bratrskou konfesi z roku je na bratrském synodu v Mělčíně rozhodnuto, že každá větev Jednoty bratrské polská i českomoravská bude mít ještě další spoluseniory. K bratru Janu Bythnerovi byl přidán Mikuláš Gertich a ke Komenskému Petr Figulus vydává Jan Amos Komenský Historii o těžkých protivenstvích církve české, dále Historii o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, reedici Labyrintu světa a ráje srdce a Hlubinu bezpečnosti vydává Jan Amos Komenský spis Jedno potřebné. Tyto knihy budou moci sloužit všem rozptýleným posilou a povzbuzením. 1670, 12. ledna umírá v litevské Klajpedě Petr Figulus, bratrský biskup. Jan Amos Komenský zůstává posledním bratrským biskupem (seniorem) první etapy dějin Jednoty bratrské. 1670, 15. listopadu smrtí Komenského v Amsterodamu končí symbolicky existence prvního období Jednoty bratrské. Komenský je pohřben 20. listopadu v Naardenu. JEDNOTA BRATRSKÁ V POLSKU Další bratrští biskupové polské větve Jednoty bratrské byli: Jan Bythner (ordinován ), Mikuláš Gertich (ordinován ), Adam Samuel Hartman (ordinován ), Pavel Hartman (ordinován 1675), Jan Zugehor (ordinován ), Joachim Gulich (ordinován ), Daniel Ernest Jablonský (ordinován ), Jan Jakobides (ordinován ), Salomon Opitz (ordinován ), David Cassius (ordi- nován ), Samuel Vilém Kasur (ordinován ), Kristian Sitkovius (ordinován a zemřel 1762), Albert Jounga (ordinován ), Bedřich Vilém Jablonský (ordinován ), Jan Alexandr Cassius (ordinován ), Jan Teofil Elsner (ordinován ), Pavel Ludvík Cassius (ordinován ), Bedřich Klofe (ordinován ), Kristian Teofil Cassius (ordinován ), Jiří Vilém Behr (ordinován ), Jan Benjamin Bornemann (ordinován ), Samuel David Hanke (ordinován ). Bratrská ordinace pak byla přenesena do Ochranova díky Danielu Ernestu Jablonskému. Po reorganizaci polských sborů Jednoty bratrské byla bratrská ordinace přenesena do Polska dne 16. června 1844 na seniora Rudolfa Siedlera, po něm se roku 1858 stal seniorem bratr 19

20 ...historie Daniel Ernest Jablonski Karel Gobel v Gnadenbergu a následně byl v Ochranově roku 1883 ordinován senior Eugen Borgius, který pak ordinoval seniora Lice Hahnische pro sbory v Poznani. Před první světovou válkou zbylo všech sborů Jednoty bratrské v Polsku jen pět: Poznaň, Waszkóv, Łasocose, Orzeszowo a Lešno. Pouze v Lešně zůstalo několik polských rodin, kterým sloužil pastor Bickerich. Naučil se česky, aby mohl číst ze staré bratrské knihy a pěstovat bratrskou tradici i zbožnost. Po první světové válce se opět tyto sbory octly v Polské republice, ale počet duší klesl na pouhých Mnozí němečtí členové se odstěhovali do sousedního Německa, připojen byl malý sbor v Toruni a velký český emigrantský sbor ve Velkém Táboře s celkovým počtem duší. Smrtí Bickerichovou zanikají r polské bohoslužby. Z někdejší polské větve Jednoty bratrské zůstává několik malých sborů, které si uchovaly název Unitatsgemeinden a titul seniora pro svého vedoucího duchovního, i když toto označení bylo spíše jen čestným titulem. Vyznáním byli tito členové již zcela reformovaní jako součást unionované církve v Polsku. Druhá světová válka definitivně zakončila tyto dějiny. Po osvobození okupovaného území byli odsunuti všichni němečtí členové, a tím naprosto zanikly poslední zbytky Jednoty bratrské v Polsku. V době trvání Jednoty bratrské mezi lety se z této církve zrodilo 160 spisovatelů a bylo napsáno na 500 nám známých literárních prací, kromě těch, jež se ztratily v pohromách bělohorských. Proti jedné tiskárně katolické a dvěma tiskárnám husitským, měli Bratři v Čechách a na Moravě tiskárny tři. Přitom své knihy tiskli nejen doma, ale i v zahraničí. Jednota bratrská měla svůj vynikající školský systém, takže české školy byly i její zásluhou řazeny mezi nejlepší v Evropě. Bratrští spisovatelé věnovali mimořádnou péči historii, českému jazyku a byli vynikajícími hudebními skladateli. Je mi líto, že tu zdaleka nemohly být zaznamenány všechny osobnosti Jednoty bratrské. Jistě je ještě celá řada dalších svědků víry, o kterých se nám nedochovalo dostatek informací. Jsou ale zapsáni v Knize věrných a jejich památka není zapomenuta v Božích očích. Podle badatele Ferdinanda Hrejsy měla Jednota bratrská celkem cca členů, z toho jich bylo na Moravě. Napočítal celkem 89 bratrských sborů na Moravě a 61 v Čechách, na Moravě celkem 253 míst včetně kazatelských stanic, v Čechách jich bylo

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více