Kdo už někdy byl v období adventu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo už někdy byl v období adventu"

Transkript

1 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná Foglarova ježka v kleci. Je zvláštní tím, že se celá rozzáří opravdu až do konců všech svých dvaceti pěti hrotů. Můžete ji vidět ve všech možných velikostech od třinácti centimetrů do bezmála jeden a půl metru. V Německu je velmi populární, prý i Angela Merkelová nechala jednu koupit do budovy parlamentu. Můžete ji potkat i v mnoha dalších zemích všude tam, kde pracuje Jednota bratrská Málokdo u nás ví, že historie této hvězdy je spojena s našimi otci v Ochranově a jejich misijní činností. Vlastně dodnes tyto hvězdy vyrábí právě manufaktura v Herrnhutu, která je ve vlastnictví německé Jednoty. Ale pojďme zpátky na začátek. První herrnhutská hvězda byla představena v roce 1821 v bratrské chlapecké internátní škole v Niesky (Nízký, 40 km severně od Herrnhutu) a původně prý sloužila jako pomůcka v hodinách geometrie. Ale velmi brzy se stala symbolem Vánoc té hvězdy, která oznamovala narození Ježíše Krista v Betlémě. První adventní neděli dodnes mnohé rodiny tráví společným sestavováním herrnhutské hvězdy. Zdroj:

2 ...betlémská hvězda Adventní zdobení tříd hvězdami se v Herrnhutu stalo tradicí. Zdroj: V bratrských internátních školách byly umísťovány především děti rodičů, kteří se vydali na misii do různých, často velmi vzdálených zemí světa. Což bylo v té době nebezpečné, a proto děti nemohly cestovat se svými rodiči. V době Vánoc se dětem po rodičích stýskalo a vychovatelé, aby děti zabavili, vyráběli s nimi tyto hvězdy. Hvězdami si děti vyzdobily domy, kde společně žily, a především je také posílaly jako dárky svým rodičům. A tak se hvězda postupně stala populární vánoční ozdobou na mnoha místech světa. Herrnhutská hvězda je tedy úžasným symbolem Boží lásky vtělené narozením Ježíše Krista a zároveň Boží lásky vtělené v dalších a dalších generacích jeho následovníků, kteří ji šli prakticky projevovat do mnoha koutů světa. Šimon Dvořák Sbor JB v Chrastavě pořádá každoročně večer před Štědrým dnem akci jménem Chrastavská světýlka aneb Lampionový průvod pro celé rodiny. Na náměstí se sejdou především rodiny s dětmi, ale i senioři, a společně jdou za hvězdou do Betléma. Hvězdu právě tu herrnhutskou nesou andělé a celý průvod cestou potkává postupně všechny tři mudrce. Jelikož ani cesta tří mudrců nebyla vůbec jednoduchá, musí lidé během svého putování splnit drobné úkoly. Průvod končí na sborové zahradě, kde je živý betlém, hraje se vánoční příběh, zpívá, vypráví o Spasiteli. Loni se zúčastnilo asi 250 až 300 lidí. 2

3 ...cekon CELOCÍRKEVNÍ KONFERENCE S TÉMATEM MISSION: IMPOSSIBLE Mission: Impossible. Česky mise, která je neproveditelná, nemožná, neuskutečnitelná. Takové téma měla letošní celocírkevní konference. A podtitulem na prahu dalších 555 let jasně odkazovala na to, že otevíráme další kapitolu neuskutečnitelné mise, která probíhala již po staletí v generacích bratří před námi. Jednotlivé programy byly jednak předestřením nových věcí, které nás čekají, jednak povzbuzením, že žádná změna není nemožná pro Krista živého v nás. Sobotní dopoledne pod taktovkou Igora Madudy patřilo zprávě o stavu současné západní církve, která se svojí vlastní zakonzervovaností dostala zcela mimo Boží plán přiblížit se k člověku. Naplňovat tento plán se dařilo prvotní církvi, která žila přímo mezi lidmi, a navzdory pronásledování, roztroušenosti, životu v utajení a bez centrální správy zažívala nebývalý vzestup. Z původních dvanácti lidí se nakonec stala rozhodující duchovní silou Římské říše. Podobné Boží jednání ovšem můžeme sledovat i v současnosti kupříkladu v Číně, kde navzdory tvrdým represím Boží lid roste a prospívá. Oproti tomu západní církev ztrácí. Na křesťanství je založena celá naše kultura, přesto během staletí zbyla jen vyprázdněná forma, nic neříkající a leckdy zneužívaná k mocenským zájmům. Církev v dnešní post-křesťanské době již nereaguje na změny ve společnosti a stala se církví v krizi, kterou si navíc nepřipouští. Igor Maduda tímto přinášel zásadní výzvu, abychom se vymanili ze dvou návyků, které církev postihly. A to zaprvé z atrakcionalismu, ve kterém se promítá pýcha a sebeklam, že je církev i nadále středem světa. Podobně jako byly kostely v minulosti centrem největších měst i nejzapadlejších vesniček. Představa, že jsou to lidé, kteří mají sami přijít, církev izolovala a učinila pro společnost nepotřebnou, neužitečnou a vzdálenou. Kosmetické změny jako moderní vizáž nebo zábavné 3

4 ...cekon dání a velkou práci na straně druhé. Ale právě tak, jak to Bůh chtěl, povede k závislosti na vedení Božího ducha a k dospělosti. Petr Krásný pak poukázal na to, že Jednota bratrská měla už od počátku dobrý základ v hospodaření i práci. Svoji energii i prostředky navíc nespotřebovávala sama pro sebe, ale vždy je dávala ke službě druhým. Dokonce i tehdy, pokud to znamenalo všeho svého se vzdát. Proto ani pro současnou Jednotu nemá téma církevních restitucí pouze finanční cíl. K této historii nás obracel i Evald Rucký. K minulosti, ve které byla Jednota bratrská charakteristická svojí otevřeností vůči lidem, ať už skrze školy, nemocnice, sirotčince či obsáhlou literární tvorbu. Smysluplností svého počínání si získávala i přízeň šlechty. Dnes jsme se skrze zjevení Ježíšova života v nás mohli stát generací, kde Bůh znovu vzkřísil toto Kristovo nasazení pro druhé. V průběhu celé konference jsme to také mohli pozorovat na mnoha svěakce neřeší pyšný postoj. A zadruhé je tu dualismus, kdy křesťan žije dvojím životem nedělním a všedním. Bůh má ale nárok na naši každodennost, aby se naše víra stala skutečnou, důvěryhodnou a také přitažlivou pro okolní svět. Církev musí být pokorná, vydaná Bohu, závislá na něm a postavená pouze na Kristu, který je praktický, milující, soucitný a má zájem o člověka. Pokaždé, když církev rostla, bylo to v důsledku zjevení, že už nežijeme svůj život, ale Kristův. Petr Krásný ve svém nedělním programu deklaroval totéž. Církev se musí nechat vést Božím duchem. Perspektiva skutečné církve vychází pouze z Ježíše samotného. Poté nás připravoval na zcela nové období, které je před námi v důsledku přijetí zákona o navrácení církevního majetku. Na příkladu Izraelců a jejich putování pouští ilustroval situaci, ve které jsme se minulá desetiletí nedobrovolně nacházeli pravidelný příděl financí od státu nebyl původním Božím plánem pro církev, stejně jako jím nebyl ani dennodenní přísun many na poušti. Bůh se věrně staral o svůj lid, ale chtěl něco jiného. Očekávaná změna legislativy přinese osamostatnění a svéprávnost na jedné straně, zároveň nejistotu, hle- 4

5 ...cekon dectvích z reálného života našich sborů. Radovali jsme se z Božích průlomů v našich srdcích a myslích. Bohdan Čančík kupříkladu líčil dobrodružství víry při budování základní školy v Nové Pace, kde mohou zažívat nejen zázraky v oblasti financí, ale také sdílení Božích povzbuzení s místními podnikateli. Skrze tento skvělý projekt tak Bůh oslovuje lidi velmi nasazené a pro naši společnost nepostradatelné. Šimon Dvořák z Chrastavy nám popisoval příběh obnovení práce Jednoty bratrské v Hrádku nad Nisou, na němž se ukazuje, že Boží rozhodnutí přesahuje to lidské. Novoměstští zase přinesli svědectví o vítězství nad duchem chudoby, které sboru přineslo radost z dávání i rozmach jejich činnosti ve městě. Mohli jsme si také připomenout smlouvu s Romy, do níž jsme v létě vstoupili, a žasnout nad faktem, že se po jejím uzavření uklidnilo několik měsíců trvající rasové napětí ve společnosti. Zprávy o životě sboru v Dobrušce se pak staly symbolem upřímného zájmu o lidi, který společenstvím Jednoty začíná být čím dál víc vlastní. Během konference zaznělo mnoho podobných svědectví a není na škodu si povšimnout i toho, že jejich podíl na celém programu prudce stoupá. Bůh nás zároveň volá do duchovního boje za náš národ. Vnímáme, že Bůh do něj vložil prorocký rozměr vůči celé Evropě i světu, a nic na tom nemění, že jsme se stali jednou z nejateistič- tějších zemí vůbec. Vidíme, že toto srdce Evropy je nemocné mnohými neduhy. Ochotně se otevírá zlodějství, lži, okultismu a zotročeno honbou za prosperitou je vinno smrtí mnohých svých nenarozených dětí. Vábivost majetku ho vlákala do kolotoče krádeží, podvodů a prolhanosti, do pasti zadluženosti a beznaděje Příkladů je mnoho a ani jediná společenská vrstva nezůstane stranou. Víme také, že každé takové jednání si zasluhuje trest a ďábel vznáší nárok na potrestání našeho národa. Má svůj plán destrukce, ve kterém se odvolává na Boží zákony a spravedlnost. Ale Bůh je tak milosrdný, že poslal Ježíše, aby jeho oběť zaplatila za naše hříchy, a my jsme mohli získat odpuštění místo spravedlivého trestu. Bůh vyzývá svoji církev, aby toto vítězství i Ježíšův nárok na naši zemi vyznávala a svými modlitbami otevírala cestu Božím plánům namísto těch ďábelských. Podstatná část konference proto patřila modlitbám, připomínání Božích pravd a jejich deklaracím. Také jsme děkovali za životy Petra Grubera a Mirka Kocholatého, kteří se nám stali inspirací i povzbuzením, a společně jsme požehnali manželům Šedovým do jejich nového života v Polsku. Celá konference se nesla v duchu vděčnosti za Boží dílo v uplynulých 555 letech a v úžasu nad tím, že nás do tohoto dědictví Bůh navrací aby i nám ukázal, jak Kristus z nemožného činí možné. 5

6 ...Petr Gruber PETR GRUBER: V CÍLI Milí sourozenci v Jednotě bratrské i odjinud, milí přátelé naší církve, jak už víme, posledního července doběhl svůj pozemský závod Petr Gruber, správce našeho sboru v Turnově. Někteří z nás ho znali méně, jiní více, někteří s ním i s jeho rodinou prožili nespočet všedních i nevšedních zážitků. Někteří budou vzpomínat na dlouhé rozhovory, jiní s ním možná jen tu a tam prohodili pár slov, ale všichni společně jsme směli sledovat jeho dech beroucí běh, který se pro nás jistě ještě mnohokrát stane inspirací a povzbuzením v našich vlastních zápasech. Chtěli bychom teď Petrovi věnovat společnou vzpomínku, protože jsme vděční, že ho Bůh našel, povolal a přidal jako veliký dar do Jednoty bratrské. Chybí nám, a zároveň se s ním hluboce radujeme z ceny pro vítěze, kterou si odešel převzít. Petr se narodil v Brně I když měl šťastné dětství, začal hledat v době studia na gymnáziu něco víc. Přes informace o nejrůznějších náboženstvích se nakonec rozhodl pro křesťanství a na podzim roku 1991 vydal svůj život Kristu a začal chodit do Apoštolské církve v Brně (později KS Brno). 26. března 1994 se seznámil se svojí budoucí manželkou Kateřinou, která jejich setkání popisuje úsměvnou vzpomínkou byla Petrem tak okouzlena, že vrazila na zastávce trolejbusu hlavou do sloupu. O tři týdny později spolu začali chodit, za další tři měsíce ji požádal o ruku a na první podzimní den, 23. září 1994, se vzali. Koncem roku 1996 se narodila Petr s Eliškou na bobu první dcera Eliška, pak v roce 1999 Anežka a syn Vítek přišel na svět v roce Petr se snažil po svatbě dokončit VŠ, což mu nakonec z byrokratických důvodů nebylo umožněno. Katka říká: Nijak to ale nesnižovalo jeho ekonomické vědomosti ani schopnosti. Byl schopen se postarat o celou rodinu. Vzpomínám si, že jsem byla překvapena jeho moudrostí a zodpovědností. Gruberovi od počátku toužili po aktivním životě v církvi a chtěli sloužit Bohu, jak ale později vyprávěli, nedařilo se jim žít takový život, jaký si předsevzali. Byli sice součástí církve, Petr pracoval s dětmi a mládeží, Petr rybář 6

7 ...Petr Gruber navštěvovali kurzy, založili loutkové divadlo Křesadlo, přesto jim ale podle jejich slov nešlo udržet s Bohem aktivní vztah. Brzy se dostavil pocit prázdnoty, vyhoření, rezignace, krize víry i manželství. Na podzim roku 2003 se začali scházet s Petrem Boudným, současným správcem turnovského sboru, který také pocházel z Brna, ale tehdy byl již několik let součástí libereckého sboru Rodinné foto po operaci v Praze podzim 2009 Jednoty bratrské. Během společných hovorů začala Gruberovým svítat naděje, která se změnila v jistotu, že existuje cesta z jejich bludného kruhu. Brzy ale věděli, že pokud chtějí skutečné řešení svého života, nemohou dál zůstat v Brně. Roku 2006 se proto přestěhovali do Turnova. Katka to období popisuje takto: Začal nám nový život. Mnohem náročnější, a přece jednodušší než kdy dřív. Zamilovali jsme se Petra jsem poprvé potkala na třídní schůzce našich ratolestí. Hlavou mi proběhlo asi toto: Na první dojem chladný pragmatik bez špetky humoru a snahy o konverzaci Druhá myšlenka: Co to je asi za rodinu? (Podotýkám, že moje předchozí a výrazně starší zkušenost s Jednotou bratrskou byla celkem negativní.) Třetí myšlenka: Jen aby mi moc nezblbli moji Bětušku, která se kamarádila s Eliškou Ale i navzdory těmto myšlenkám se z nás během tří let stali nejprve známí, pak přátelé, později doktor a pacient, až se nakonec rozvinul vztah pastýře a ovečky, díky kterému jsem poznala Boží vedení, moc a zázraky, které od základu změnily život nejen mně osobně, ale nyní i celé mé rodině. Věřím, že natrvalo. Díky Bohu a díky, Petře Veronika Mokrá Petr byl kamarád a přítel. Neměl daleko k legraci, ale i k tomu, říci mi upřímně a otevřeně, co si myslí. Po- mohl mi i v mnoha věcech při rozjíždění práce v Semilech. Zažili jsme s ním a jeho rodinou skvělé chvíle a vždycky budu vzpomínat na jeho naprosto nenáboženský, tak nějak normálně lidský přístup ke všemu kolem. Jan Kriegel Petra jsme poznali po jeho prvním boji s rakovinou. I když měl v té době už vážné zdravotní problémy, naplno se věnoval službě a lidem, včetně nás. Byl si vědom toho, že nemá moc času. Proto nechodil kolem horké kaše, nesnažil se lichotit, ale mluvil pravdu a nazýval věci pravým jménem. Nikdy jsme ho neslyšeli stěžovat si, litovat se, pochybovat. Poslední týdny jeho života zůstanou v paměti nás všech, kdo jsme se s ním setkali, ať už v nemocnici nebo doma. Do poslední chvíle napomínal, povzbuzoval, přinášel v autoritě Boží slovo. Místo toho, aby si žádal povzbuzení od ostatních, dával ho lidem kolem 7

8 ...Petr Gruber znova do Krista, uviděli jsme, že s ním můžeme mít blízký a hluboký vztah a skrze vztah ke Kristu jsme našli i jeden druhého. Prorocké bylo, že Gruberovi tehdy nenašli v Turnově byt vhodný ke koupi a byli ubytováni na faře. A už zůstali Petr se později stal správcem tamního sboru. Od léta roku 2008 se u Petra začaly objevovat zdravotní obtíže, nejprve nenápadně, aby se později projevily s nečekanou razancí. O rok později již byli Gruberovi uprostřed tuhého boje s rakovinou. Lékaři dávali Petrovi jen několik týdnů života, ale Bůh mu přidal 3 roky. Byl to nelehký čas pro něho i jeho manželku a děti, pro přátele i sbor. Petr s Katkou na manželské pastorálce v Rokytnici Petr fotograf Tři roky velké výzvy pro celou církev, přesto to byly roky, kdy Bůh zjevoval svoji moc, autoritu, poukazoval na pokoru, dospělost, důvěru, vytrvalost a důležitost duchovního boje. A především to bylo období strhujícího důkazu, že Kristův život v nás je silnější než smrt. sebe. Patří k těm, kdo výrazně ovlivnili náš život. Jsme Bohu vděční, že nám dal do života tento dar. Vítek a Blanka Šťastní Je pro nás velkou výsadou, že jsme s Petrem (a Káťou) mohli strávit poslední dva roky v blízkém kontaktu. Byl pro nás svědectvím v tom, jak procházel nelehkou situací, jak to nevzdával i přesto, že mu často nebylo dobře. Bojoval, scházel se a mluvil s námi, měl pro nás povzbuzení i napomenutí. Poté, co jsme se dostali do podobné situace a Jirka onemocněl rakovinou, byl Petr obrovským povzbuzením jít dál, nevzdávat ten boj. Bylo pro nás opravdu velkým svědectvím, že jde tuto situaci zvládat, že ji Kristus dokáže unést. Na Petrovi bylo super, že šel vždycky k jádru věci, nechodil kolem horké kaše, ptal se na to podstatné. A i když to někdy bylo těžké a možná i nepříjemné, vždycky to vedlo k životu. Jirka a Jitka Bártovi Na první setkání s ním si nepamatuju. Když jsem před pěti lety přišla do sboru, splýval mi ve změti Petrů, kazatelů a rodin. Dlouho jsem měla zmatek v tom, kdo ke komu patří, což vycházelo dílem z mojí sebestřednosti, dílem z toho, že sbor zkrátka fungoval jako rodina. Což mě přitahovalo. Z pozdější doby si vybavuju Petra jako člověka s naprosto odlišným temperamentem, než je ten můj. Nerozuměla jsem mu. Pak mě čím dál častěji zaujaly jeho myšlenky, úhel pohledu na věci kolem a opravdový zájem o lidi a jejich životy. Mnohem později jsem začala chápat jeho specifický humor, kterým mě vždy dostal. Když mi před rokem a půl začali Gruberovi sloužit, Petr šel vždy přímo, ale trpělivě a s láskou k podstatě věci. Dokázal zprostředkovat pohled druhého člověka a přinést tak porozumění. Tím, a mnohým dalším, pro mě Petr byl. Kristovým nástrojem Boží moci ve své rodině, mé rodině, ve sboru, v Turnově a na mé cestě. Lenka Ejemová 8

9 ...Petr Gruber PETR GRUBER DOSTAL IN MEMORIAM CENU OBCE ZA ROK 2011 Město Turnov udělovalo 28. října Cenu obce za rok 2011 jako vyjádření vděčnosti za aktivní účast na občanském životě a k naší veliké radosti se rozhodlo ji udělit také Petrovi. Ten se předání nedožil, ale je zřejmé, že byl pro Turnov výraznou osobností. Na slavnostním ceremoniálu byl nazván morální autoritou a spolu s celým sborem nositelem hodnot, které zlepšují kvalitu života dětí, mládeže a rodin v Turnově. V následujících řádcích je pro zajímavost ukázka z turnovských internetových stránek: Petr Gruber se aktivně účastnil občanského života v Turnově. Byl členem městské komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a pracoval ve dvou skupinách komunitního plánování. Spolu s dalšími stojí Katka s dětmi přijímají za Petra Cenu obce za aktivitami The Bouda, ať už jsou to známé akce Bouda na ulici či projekt na podporu dětí amerických vojáků z evropských vojenských základen. V poslední době bylo o. s. Nová naděje nositelem celé řady aktivit, které mají za cíl zlepšení kvality života dětí, mládeže a rodin v Turnově rodinné centrum, čajovna, akce pro rodiny s dětmi, volnočasové aktivity pro děti a mládež atd. Petr Gruber ve svém úsilí nepolevil, ani když v roce 2009 vážně onemocněl, a aktivně pracoval pro ostatní až do svého předčasného odchodu v letošním létě. (www.turnovskovakci.cz a Autentické vyprávění Petra a Katky Gruberových o jejich zápasu si můžete přečíst v knize Gruberovník, kterou Jednota bratrská právě vydala. 9

10 ...výročí v něčem zlomové a bylo by škoda je opomenout. Především proto, že JAK (jak se škole podomácku říká) je první školou Jednoty bratrské, kterou jsme po dlouhých staletích nejrůznějších tlaků a represí mohli založit, a vrátit se tak z Boží milosti zpět do odkazu našich otců, pro něž bylo zakládání škol přirozené skoro jako ranní vstávání. Od té doby se toto naše genetické vybavení začalo znovu naplno rozvíjet, libereckou školu následovala hradecká, novopacká, množství školek a mateřských center a v blízké budoucnosti by se měla přidat i střední pedagogická škola v Chrastavě. JAK byl tím, kdo spojnici cenné minulosti a nadějné budoucnosti vytvořil jako první. také výrazně lišily postoje společnosti vůči naší práci. Podle vzpomínek biskupa Evalda Ruckého ani česká školní inspekce nedávala škole příliš nadějí na přežití. Tehdejší ředitelka Daniela Coufalová musela právě všem těmto výzvám čelit. Byla to pionýrská doba nově se rodící demokracie, kdy bylo všechno křehké a plné otázek. Docela podobně jako v 16. století, kdy se pokládaly samotné základy bratrského školství Zpět do minulosti Byla to doba v něčem podobná té naší, porevoluční. Společnost byla plná ZÁKLADNÍ ŠKOLE JANA AMOSE KOMENSKÉHO V LIBERCI SE DAŘÍ. UŽ DVACET LET! Letos 1. září jsme v Jednotě bratrské oslavili jedno zajímavé výročí. Liberecká základní škola J. A. Komenského je dvacetiletá. Možná jsme z posledních let zvyklí na poněkud vícemístné číslice, přeci jen oproti 555, 450 nebo 400 není dvacet nic kdovíjak světoborného, přesto jsou tyto narozeniny Jak to tehdy začalo Bylo to v roce 1992, v době velikých rozporů, říká dnešní ředitel Tomáš Vágner. Byl to čas plný nadějí, očekávání a nadšení na jedné straně a obrovských výzev na té druhé. Neměli jsme zázemí, finance, chyběl nám učitelský sbor a v neposlední řadě se 10

11 ...výročí Lidský a Boží element Dobrou školu tvoří jednoznačně učitelé a za ty naše jsem skutečně vděčný, hodnotí ředitel Tomáš Vágner svěřené dílo a pokračuje: Můžu směle říci, že nejsilnější stránkou naší školy je přátelské prostředí, důvěra a právě pedazklamání, hledala oporu, jistotu a toužila po změně, naději a vnitřní obnově. A bratří, kteří právě tyto hodnoty znali, je začali nabízet. Nejprve v rodinách a mezi sebou. Pečovali o sebe navzájem, kladli důraz na kvalitu života podle Bible, povzbuzovali se v tom, vzorem jim byl Ježíš. Stále víc se prohlubovala hodnota výchovy. Mezi dospělými i vůči dětem. Za Lukáše Pražského se Jednota bratrská více otevřela okolnímu světu a již cíleně se začalo rozvíjet vzdělání. Podstatná byla mravní čistota a kvalita charakteru. Zdar jejich úsilí dokládá i fakt, že významný český historik 19. století Jaroslav Goll označil starou Jednotu za školu dokonalé čistoty uprostřed zkaženosti. V 16. století se na půdě Jednoty vyučovalo čtení, psaní a katechismus, později se přidala řemesla, četba i cizojazyčných knih, osmnáctiletí se potom sami stávali pedagogy mladším a postupně učivo inovovali a zdokonalovali. Poté přišla doba Jana Blahoslava a s ním významný rozvoj českého jazyka, doba Komenského, o kterém se není třeba rozepisovat, a doba, kdy bratrské školy, kterých již bylo jako máku, velmi rychle získávaly věhlas po celé střední Evropě. Ještě stihla vyjít tiskem Bible kralická, Komenský stihl rozpracovat svá didaktická i jazykovědná díla Jenže kdo mohl tušit, co se odehraje na Bílé hoře A pak už nic. Na dlouhých 370 let. Skrze následující, mnohdy tíživá staletí se znovu dostaneme až do roku 1992, zpět na začátek naší svobodné současnosti. Jak již bylo řečeno, naše první základní škola neměla před sebou žádnou růžemi vysypanou cestičku. Bůh ale stál za svým dílem, a tak se období nejistoty, hledání a upevňování důvěryhodného postavení (které jako by se promítlo i v několikanásobném stěhování) postupně překlenulo do stability, osvědčenosti a růstu. Základní škola J. A. Komenského dnes sídlí v prostorných a důstojných budovách, kde může mít i školku a školní družinu, navštěvuje ji 150 žáků plus 50 v mateřské škole, krom zdravých dětí jsou dveře otevřeny i pro děti postižené, škola se navíc stala průkopníkem v programu domácího vzdělávání, které je dnes již uznávanou a funkční alternativou ke klasické školní docházce. Plná čtvrtina učitelského sboru jsou muži, což je v dnešní době stejně tak cenné jako zázračné. Škola pořádá mnoho akcí pro rodiny svých žáků a také provozuje Středisko volného času Narnie, které zastřešuje přes dvacet zájmových kroužků a volnočasových aktivit. Celkově se stala vzorným příkladem v komunitní práci. 11

12 ...výročí gogický tým. Stejně jako bratrské školy starých časů mají i ty dnešní jasno v tom, co je motorem jejich práce. Za tu libereckou to její ředitel pojmenovává takto: Bůh je bohem řádu. Můžeme to vidět v biologii, fyzice, chemii Všechno má svá pravidla, své zákonitosti. My jako křesťané chceme dětem toto úchvatné Boží dílo ukázat a také jim pomoci najít, jaké místo v tom všem Bůh připravil pro ně. Není to jen poznávání, vzdělání a rozvoj mentálních schopností člověka, na které je v JAKu kladen důraz. Stejnou měrou zůstala i přes ona dlouhá staletí zachována pozorná péče výchově charakteru a povzbuzování k dobru. Přesně podle slov Jana Amose Komenského, který řekl: Kdo prospívá ve vědění, ale upadá v srdci, více upadá, než prospívá. A právě toho chceme svoje žáky ušetřit, zakončuje Tomáš Vágner. Tomáš Vágner s rodinou NĚKOLIK OTÁZEK PRO PANA ŘEDITELE Tomáši, jak těžké je vést v naší zemi církevní školu? Je to samozřejmě obrovská výzva v jakémkoli prostředí. Nicméně pro mě vést křesťanskou školu v Česku je spíše výsada. Rozhodně dnes již nezakoušíme nějaké protivenství nebo ústrky ze strany okolního světa, jako tomu bylo například na začátku existence školy. S mnoha jednotlivci a institucemi se nacházíme na rovině partnerství. Reakce našeho bezprostředního okolí je svědectvím o tom, jak křesťanská vzdělávací instituce může být účinným nástrojem při odstraňování předsudků a stereotypních pohledů na církev. Čím je škola jiná oproti státním základním školám? V mnoha směrech. Lidé by asi jeden z nich nazvali rodinný charakter školy. Ten je dán zejména důvěrou a smyslem pro poslání, které panují v učitelském týmu. Taková atmosféra se snadno přenese i na žáky, rodiče a další příbuzné. Ve škole sice máme křesťanskou etiku jako samostatný předmět, ale hodnoty křesťanství vnášíme do všech stránek školy. Velká výhoda oproti sekulárnímu a relativistickému prostředí na běžných školách v naší zemi je, promiňte ten výraz, že si nemusíme na nic hrát. Nemusíme předstírat, že vedeme žáky k zodpovědnému přístupu v občanské společnosti. Děláme to. Víme, jaký je člověk. A víme, jaký je Bůh. Výsledkem je přímé jednání v prostředí přijetí a povzbuzení. Tak se snažíme jednat s našimi žáky, s našimi partnery, rodiči i vůči sobě navzájem. A mimochodem jednota a důvěra v našem učitelském týmu je možná pro naše žáky největší svědectví o životaschopnosti křesťanství. Do jaké míry křesťanství ovlivňuje samotnou výuku? Křesťanství je dobré v tom, že zasahuje každý aspekt života člověka. Tak to je i ve škole na rovině vztahové 12

13 ...výročí stejně jako odborné nebo administrativní. Obecně platí, že školu tvoří na prvním místě učitelé. Křesťanskou školu pak tvoří učitelé, kteří s Bohem mají osobní vztah. A tento vztah je základem pro veškeré pedagogické úsilí na škole. Vždyť Bůh sám o sobě říká, že je učitel. Jak se stavíte ke kontroverzním tématům, jako jsou kupříkladu vznik světa, evoluce nebo vyhynutí dinosaurů? Věříme, že Bible je autoritou ve všem, co tvrdí. To neznamená, že obsahuje všechny poznatky světa. Vlastně to primárně ani není učebnice. Ano, biblická zvěst se prokazatelně rozchází, řekněme, s evolučním pojetím světa. Na tom stojíme a předkládáme dětem obraz světa dle biblického světonázoru. Na druhou stranu děti tímto pohledem nechceme zahltit. Ony nejsou hloupé. V oblasti stvoření s nimi například zkoumáme evoluční teorii i teorii inteligentního tvůrce. Naším cílem není žáky ideologizovat. Toto stejně nefunguje. Žák dobře ví, čemu důvěřuje jeho učitel, kterému důvěřuje on. Navíc křesťanská zvěst nestojí na výše jmenovaných kontroverzních tématech. Nepřipravujeme žáky na argumentaci, a už vůbec ne na náboženství, ale na život. Co chcete jako učitelé do dětí vložit, s čím chcete, aby odcházely? Chceme, aby každý chlapec a dívka byli vzděláni dle svých možností a potřeb, a to v kontextu biblické pravdy, která prostupuje každý výukový předmět. Naší vizí je připravit každého žáka na povolání, které na tomto světě má. Naším mottem je již jednou řečená věta: Připravit žáky pro život. ZAČÁTKY ŠKOLY VE VZPOMÍNCE DANIELY COUFALOVÉ, TEHDEJŠÍ ŘEDITELKY Po revoluci 1989 se otevřela opona a najednou tu bylo mnoho hledajících lidí, kteří přicházeli do sboru. Často celé rodiny s dětmi. Na druhé straně společnost žila prakticky stejně jako za komunismu, tedy plná odporu a nepřijetí vůči církvi. Zvláště ve školách a státních institucích. Děti, jejichž rodiče chodili do sboru, prožívaly obrovský rozkol mezi nedělí, která patřila Bohu, a všedním dnem, kdy o víře nemohly mluvit s kamarády, natož s učiteli, protože by se jim vysmáli. Toto napětí se stalo prvním impulzem k založení školy. Školy, kde budou děti budovány ve vztazích (Bůh, lidé, práce), kde budou prožívat plné přijetí a budou vyučovány v pravdě, bez nánosů evolučních a jiných teorií. Téměř dva roky před zahájením činnosti školy jsme se asi ve skupince pěti lidí pravidelně modlili. V žádném případě jsme nechtěli vytvořit skleník, škola byla od počátku otevřena každému, ne pouze rodinám z naší církve. Lidé, kteří přicházeli, často hledali pro své dítě školu, kde budou dobré vztahy. Kde učitelé budou partnery rodičů a nebudou se nad ně povyšovat, kde jejich dítě dostane dobré vzdělání a kam bude chodit rádo. Když jsem poprvé přišla na Magistrát města Liberce s žádostí o budovu, vysmáli se mi. Když jsem přišla podruhé, řekl mi správce školních budov, že v Liberci nikdy nebude volná školní budova. Nevím, už pokolikáté jsem tam byla, ale přišlo to a dostali jsme nabídku na tři místa v prostorách pro město nevyhovujících. Dvě byly skutečně nepřijatelné, třetí dávala naději na možné pozdější rozrůstání školy. Měli jsme 13

14 ...výročí tedy kde být a po opakovaných návštěvách na radnici a školském úřadě začalo mizet i otevřené nepřátelství. Měli jsme budovu. Ale prázdné místnosti. Nic. Ani jednu hračku, stoleček, lehátko pro mateřinku, ani jednu školní lavici, učebnici, pomůcky pro výuku. Neměli jsme žádné prostředky k nakoupení potřebného vybavení. V obchodech nebylo možné nakupovat na fakturu, jen za hotové, jenže ty jsme neměli. Ale Bůh jednal, získal nám příznivce na radnici i školském úřadě. A tak jsme dostali opotřebený nábytek z několika mateřských škol, podařilo se upravit a vymalovat prostory školy. Velikou pomocí v našich začátcích pro nás byl spřátelený sbor a škola v Holandsku. Na vlastní náklady nám přivezli nějaké vyřazené školní lavice i potraviny pro školní jídelnu. Naše základní materiální potřeby byly tedy celkem rychle zabezpe- čeny. Co však bylo mnohem těžší, bylo naplnění smyslu a významu školy. Nechtěli jsme být jen vzdělávacím zařízením, chtěli jsme plnit Otcovu vůli. Nežít v rozděleném pohledu na život. Rozuměj: oddělení vzdělávání a víry. S Bohem přeci nežijeme jenom ve vyhrazených chvilkách. S Bohem dýchám, vstávám i uléhám, odpočívám i pracuji. Ale jak to udělat ve škole, kde plníme státní zakázku na vzdělávání a musíme splnit předepsané osnovy? Cílem jedné inspekční návštěvy v naší škole bylo třeba zrušení modlitby s tím, že modlitba do školy nepatří a jak si to vůbec dovolujeme V celé republice nebyl nikdo, kdo by školu vnímal stejným způsobem. A my zároveň věděli, že chceme navázat na bratrské školy Jednoty, ne se snažit podobat jiným školám vyučujícím odděleně náboženství a ostatní předměty odtržené od víry. Hledali jsme inspiraci i v zahraničí, jenže tam byla jiná legislativa. Byli jsme sami, opřeni o Boha a sbor. Mívali jsme i dvě školní inspekce do roka, ale přesto jsme chválili Boha. Daniela Coufalová se svou třídou, školní rok Byl to úžasný čas, čas malých začátků, velkých bojů a vítězství a Božích potvrzení, že jdeme po správné cestě. 14

15 ...historie SEDMÁ GENERACEODCHÁZÍ DO EMIGRACE Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí Seriál Dějiny Jednoty bratrské v datech tímto dílem končí. Představili jsme v něm jednu z kapitol knihy s názvem 555 let dějin Jednoty bratrské v datech, kterou právě připravujeme. Již brzy ji budete moci najít na našich webových stránkách. Bitva na Bílé hoře 1620, 8. listopadu se uskuteční vítězství císařsko-bavorské armády nad vojskem českých evangelických stavů ve smutně proslulé bitvě na Bílé hoře. Porážkou stavovského povstání se otevřela cesta k prosazení habsburského absolutismu a katolické protireformace. 1621, 13. března je vydán mandát k vypovězení protestantských kazatelů evangelia z vlasti. 1621, 21. června je na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 českých pánů. Mezi nimi byli také někteří z Jednoty bratrské, např. Václav Budovec z Budova, Jindřich Otta z Losu nebo Ján Jesenský, řečený též Jessénius. 1621, 2. srpna císař Ferdinand II. Habsburský ruší Rudolfův majestát. 1621, v prosinci je vydáno nařízení knížete Karla z Lichtenštejna o vypovězení bratrského seniora Cyrilla a administrátora Dikasta ze země, čímž byla ale fakticky zrušena konsistoř strany pod obojí. 1622, 8. února umírá v Brandýse nad Orlicí bratrský biskup Matouš Konečný, který schoval v prosinci 1620 vzácné písemnosti a dokumenty Jednoty bratrské do dvou truhliček pod práh domu Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Byly objeveny při rekonstrukci tohoto domu 15

16 ...historie 1624 je nařízena tzv. katolická reformace ve městech i na vesnicích. 1625, 9. října umírá v Kralicích bratrský biskup Jan Lanecius. Nyní už jsou pouze čtyři bratrští biskupové. 1628, 8. února přichází do polského Lešna proud vystěhovalců v čele s J. A. Komenským. 1628, 21. dubna probíhá hromadný útěk nekatolíků z Čech. Jan Jessenius v červnu 2006 dvěma polskými dělníky. Biskupů v Jednotě bratrské zůstává nyní celkem pět. Nová volba neprobíhá. 1622, 21. července jsou z Moravy vypuzeni všichni nekatoličtí kněží. 1623, 24. července je vydán nový mandát Ferdinanda II. ohledně vypuzení všech nekatolických duchovních z Čech. 1627, 31. července je vydáno Obnovené zřízení zemské i vyšším stavům se nařizuje, aby se do šesti měsíců obrátily ke katolictví. Jinak musí prodat svůj pozemkový majetek a vystěhovat se ze země dochází k úplnému sloučení polské větve Jednoty bratrské ve Velkopolsku s reformovanými. Proto se bratři přistěhovalci po příchodu do Polska nespojili s polskou větví Jednoty bratrské, nýbrž se spravovali nadále jako zvláštní církev s vlastní hierarchií. Obě tyto větve Jednoty působily vedle sebe, jejich společným sídlem bylo Lešno. Zde sídlil také polský biskup Jednoty bratrské Martin Gratianus Gertich a senioři české Jednoty bratrské Jan Cyrill, Pavel Fabricius a Jiří Erastus. 1629, 6. března umírá v polském Lešně bratrský biskup Martin Gratianus Gertich. 1629, 8. dubna umírá další bratrský biskup Jan Turnovský. Zůstávají již jen dva bratrští biskupové Jan Erastus a Jan Cyrillus Třebíčský. 1629, 7. července jsou v polském Lešně zvoleni za seniory polské větve bratři Pavel Paliurus a zřejmě i Daniel Mikolajewski. 1631, 1. února začíná v Čechách protireformace. 1632, 30. května umírá přímo během svého kázání na mrtvici bratrský biskup Jan Cyrillus Třebíčský, poslední kazatel v Betlémské kapli. Ferdinand II: Habsburský, portrét s dvorním trpaslíkem a psem 16

17 ...historie 1632, od 1. do 7. října probíhá bratrský synod v Lešně, na kterém se koná nová volba bratrských biskupů. Ordinuje je Jiří Erastus. Zvoleni jsou senioři Vavřinec Justýn, Matěj Prokop, Pavel Fabricius a biskupem i písařem Jednoty bratrské se stává bratr Jan Amos Komenský. Synod také potvrdí církevní řád a organizaci Jednoty bratrské. Jednota bratrská má nyní sedm bratrských biskupů. 1633, 11. dubna v Debnici umírá bratrský biskup Daniel Mikolajewski je do čela polské větve Jednoty bratrské postaven senior Martin Orminus. Spoluseniorem mu byl ustanoven Jan Ribinský. V této době jsou tedy žijící bratrští biskupové tito: Jiří Erastus, Vavřinec Justýn, Matěj Prokop, Pavel Fabricius, Jan Amos Komenský, Martin Orminus, Jan Ribinský je Jednotě bratrské v Ostrorogu odňat kostel, Lešno tak nadále zůstává jedinou bratrskou obcí ve Velkopolsku a jejím posledním útočištěm až do roku Václav Budovec z Budova na obraze Josefa Scheiwla 1636, 16. února v polském Lešně umírá bratrský biskup Matěj Prokop. 1638, v září umírá bratrský biskup Jan Ribinský. 1643, 8. května umírá v polském Lešně bratrský biskup Jiří Erastus. Sudím se stává Vavřinec Justýn. 1644, 1. ledna umírá bratrský biskup Martin Orminus. Zůstali už jen tito: Vavřinec Justýn, Pavel Fabricius a Jan Amos Komenský. K nim je určen senior Mikuláš Gratianus Gertich, který je po Orminovi povolán za sudího polské větve Jednoty bratrské. Druhým seniorem je ustanoven Jan Bythner. Jednota bratrská má v této době pět biskupů. 1648, 18. dubna umírá v polském Lešně bratrský biskup Vavřinec Justýn, a sudím českomoravské větve Jednoty bratrské se stává bratr Jan Amos Komenský. 1649, 3. ledna umírá v polském Lešně bratrský biskup českomoravské větve Jednoty bratrské Pavel Fabricius. Polská větev měla ještě dva bratrské biskupy, českomoravská větev už jen jednoho je ratifikován vestfálský mír, který pochoval všechny naděje na návrat Jednoty bratrské do vlasti. Komenský píše Kšaft. Vestfálským mí- Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 17

18 ...historie rem byly uznány pouze 3 církve: římskokatolická, luteránská a reformovaná probíhá polsko-švédská válka, pohroma pro českou emigraci v Polsku. Nastává praktický zánik polské větve Jednoty bratrské, která je rozptýlena do Anglie, Německa, Nizozemí, švédského Pobaltí a do Uher. Dne 29. dubna 1656 dojde k vypálení Lešna polskými katolickými jednotkami, město opouští nejen bratrský biskup Komenský, který přichází o svůj veškerý majetek, ale spolu s ním odchází i celá česká emigrace. Velmoci podepisují vestfalský mír Lešno 1657 jediný zbylý senior polské větve Jednoty bratrské Jan Bythner ordinuje se svolením Komenského za nového biskupa Mikuláše Gratiana Gerticha a za nového biskupa českomoravské větve Petra Figula (Jablonského), Komenského zetě a kazatele v Gdaňsku umírá bratrský biskup polské větve Jednoty bratrské Mikuláš Gratianus Gertich. 1660, 20. listopadu se v Nassenhuben (dnešní Mokry Dwór u Gdaňska) narodil bratr Daniel Ernest Jablonský, později vrchní dvorní kazatel reformované církve a bratrský biskup polské větve Jednoty bratrské, vnuk Jana Amose Komenského píše Jan Amos Komenský Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře. Obdobně jako v Kšaftu i v tomto díle se loučí se syny, zároveň již duchovním zrakem vidí obnovenou budoucnost Jednoty bratrské. Jde o prorockou modlitbu, kde vyznává, že se království země, a mezi jinými naše vlast, boří, a církve národů, i mezi nimi Jednota naše, padají, neděsme se: protože to ten dělá, kterýž moc má, a kterýž jest moudrý, ví, co činí. Víme zajisté, že žádný moudrý hospodář domu sobě neboří, leč nový stavěti strojí. Aniž boří do gruntu, kromě když všecko míti chce nové z gruntu. Doufejme tedy, že ten, který řekl: Aj já nové činím všechno, ví, proč starého trpěti nechce... Děj se tedy co děj, doufejte, že Pán těch věcí darmo nečiní, ale něco velikého pod tím leží... Synové milí, navraťte sami nejprv srdce své k otcům: a poněvadž vydaný Řád Jednoty máte, tam najdete (pobere-li nás staré a vás dochová-li Pán), jak na staré grunty chrám a čisté Boží pocty v něm zakládati a lidu Božímu spasitelně přisluhovati... A protož já se nic nad tím příliš nekormoutím, že sám umíraje, tebe také, matko milá, Jednoto, umírati vidím: sebe i tebe Bohu tomu, kterýž i mrtvé křísí, s Jan Amos Komenský 18

19 ...historie Abrahamem poroučeje. Aniž proto, že já poslední na ten čas vrátný tvůj po sobě dveře zavírám, ty zavřína nebudeš, abys z hrobu svého vyjíti nemohla. Ale tím více se při tobě sláva moci Boží zjeví, když i upadši povstaneš a umřevši ožiješ vydává Jan Amos Komenský pro své utajené přátelé a sourozence víry (německy mluvící Moravany) na Fulnecku německý zpěvník a katechismus abyste se i po mém odchodu na ty věci rozpomínati mohli, že jsme vás Komenského heslo Nechť všechno plyne volně, věcem nechť je vzdáleno násilí. vedli jen k přepevné prorocké a apoštolské řeči: a vy dobře činíte, že na ni dbáte jako na svíci v temném místě svítící, až by se den rozednil vydává také Jan Amos Komenský Bratrskou konfesi z roku je na bratrském synodu v Mělčíně rozhodnuto, že každá větev Jednoty bratrské polská i českomoravská bude mít ještě další spoluseniory. K bratru Janu Bythnerovi byl přidán Mikuláš Gertich a ke Komenskému Petr Figulus vydává Jan Amos Komenský Historii o těžkých protivenstvích církve české, dále Historii o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, reedici Labyrintu světa a ráje srdce a Hlubinu bezpečnosti vydává Jan Amos Komenský spis Jedno potřebné. Tyto knihy budou moci sloužit všem rozptýleným posilou a povzbuzením. 1670, 12. ledna umírá v litevské Klajpedě Petr Figulus, bratrský biskup. Jan Amos Komenský zůstává posledním bratrským biskupem (seniorem) první etapy dějin Jednoty bratrské. 1670, 15. listopadu smrtí Komenského v Amsterodamu končí symbolicky existence prvního období Jednoty bratrské. Komenský je pohřben 20. listopadu v Naardenu. JEDNOTA BRATRSKÁ V POLSKU Další bratrští biskupové polské větve Jednoty bratrské byli: Jan Bythner (ordinován ), Mikuláš Gertich (ordinován ), Adam Samuel Hartman (ordinován ), Pavel Hartman (ordinován 1675), Jan Zugehor (ordinován ), Joachim Gulich (ordinován ), Daniel Ernest Jablonský (ordinován ), Jan Jakobides (ordinován ), Salomon Opitz (ordinován ), David Cassius (ordi- nován ), Samuel Vilém Kasur (ordinován ), Kristian Sitkovius (ordinován a zemřel 1762), Albert Jounga (ordinován ), Bedřich Vilém Jablonský (ordinován ), Jan Alexandr Cassius (ordinován ), Jan Teofil Elsner (ordinován ), Pavel Ludvík Cassius (ordinován ), Bedřich Klofe (ordinován ), Kristian Teofil Cassius (ordinován ), Jiří Vilém Behr (ordinován ), Jan Benjamin Bornemann (ordinován ), Samuel David Hanke (ordinován ). Bratrská ordinace pak byla přenesena do Ochranova díky Danielu Ernestu Jablonskému. Po reorganizaci polských sborů Jednoty bratrské byla bratrská ordinace přenesena do Polska dne 16. června 1844 na seniora Rudolfa Siedlera, po něm se roku 1858 stal seniorem bratr 19

20 ...historie Daniel Ernest Jablonski Karel Gobel v Gnadenbergu a následně byl v Ochranově roku 1883 ordinován senior Eugen Borgius, který pak ordinoval seniora Lice Hahnische pro sbory v Poznani. Před první světovou válkou zbylo všech sborů Jednoty bratrské v Polsku jen pět: Poznaň, Waszkóv, Łasocose, Orzeszowo a Lešno. Pouze v Lešně zůstalo několik polských rodin, kterým sloužil pastor Bickerich. Naučil se česky, aby mohl číst ze staré bratrské knihy a pěstovat bratrskou tradici i zbožnost. Po první světové válce se opět tyto sbory octly v Polské republice, ale počet duší klesl na pouhých Mnozí němečtí členové se odstěhovali do sousedního Německa, připojen byl malý sbor v Toruni a velký český emigrantský sbor ve Velkém Táboře s celkovým počtem duší. Smrtí Bickerichovou zanikají r polské bohoslužby. Z někdejší polské větve Jednoty bratrské zůstává několik malých sborů, které si uchovaly název Unitatsgemeinden a titul seniora pro svého vedoucího duchovního, i když toto označení bylo spíše jen čestným titulem. Vyznáním byli tito členové již zcela reformovaní jako součást unionované církve v Polsku. Druhá světová válka definitivně zakončila tyto dějiny. Po osvobození okupovaného území byli odsunuti všichni němečtí členové, a tím naprosto zanikly poslední zbytky Jednoty bratrské v Polsku. V době trvání Jednoty bratrské mezi lety se z této církve zrodilo 160 spisovatelů a bylo napsáno na 500 nám známých literárních prací, kromě těch, jež se ztratily v pohromách bělohorských. Proti jedné tiskárně katolické a dvěma tiskárnám husitským, měli Bratři v Čechách a na Moravě tiskárny tři. Přitom své knihy tiskli nejen doma, ale i v zahraničí. Jednota bratrská měla svůj vynikající školský systém, takže české školy byly i její zásluhou řazeny mezi nejlepší v Evropě. Bratrští spisovatelé věnovali mimořádnou péči historii, českému jazyku a byli vynikajícími hudebními skladateli. Je mi líto, že tu zdaleka nemohly být zaznamenány všechny osobnosti Jednoty bratrské. Jistě je ještě celá řada dalších svědků víry, o kterých se nám nedochovalo dostatek informací. Jsou ale zapsáni v Knize věrných a jejich památka není zapomenuta v Božích očích. Podle badatele Ferdinanda Hrejsy měla Jednota bratrská celkem cca členů, z toho jich bylo na Moravě. Napočítal celkem 89 bratrských sborů na Moravě a 61 v Čechách, na Moravě celkem 253 míst včetně kazatelských stanic, v Čechách jich bylo

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více