Kdo už někdy byl v období adventu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo už někdy byl v období adventu"

Transkript

1 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná Foglarova ježka v kleci. Je zvláštní tím, že se celá rozzáří opravdu až do konců všech svých dvaceti pěti hrotů. Můžete ji vidět ve všech možných velikostech od třinácti centimetrů do bezmála jeden a půl metru. V Německu je velmi populární, prý i Angela Merkelová nechala jednu koupit do budovy parlamentu. Můžete ji potkat i v mnoha dalších zemích všude tam, kde pracuje Jednota bratrská Málokdo u nás ví, že historie této hvězdy je spojena s našimi otci v Ochranově a jejich misijní činností. Vlastně dodnes tyto hvězdy vyrábí právě manufaktura v Herrnhutu, která je ve vlastnictví německé Jednoty. Ale pojďme zpátky na začátek. První herrnhutská hvězda byla představena v roce 1821 v bratrské chlapecké internátní škole v Niesky (Nízký, 40 km severně od Herrnhutu) a původně prý sloužila jako pomůcka v hodinách geometrie. Ale velmi brzy se stala symbolem Vánoc té hvězdy, která oznamovala narození Ježíše Krista v Betlémě. První adventní neděli dodnes mnohé rodiny tráví společným sestavováním herrnhutské hvězdy. Zdroj:

2 ...betlémská hvězda Adventní zdobení tříd hvězdami se v Herrnhutu stalo tradicí. Zdroj: V bratrských internátních školách byly umísťovány především děti rodičů, kteří se vydali na misii do různých, často velmi vzdálených zemí světa. Což bylo v té době nebezpečné, a proto děti nemohly cestovat se svými rodiči. V době Vánoc se dětem po rodičích stýskalo a vychovatelé, aby děti zabavili, vyráběli s nimi tyto hvězdy. Hvězdami si děti vyzdobily domy, kde společně žily, a především je také posílaly jako dárky svým rodičům. A tak se hvězda postupně stala populární vánoční ozdobou na mnoha místech světa. Herrnhutská hvězda je tedy úžasným symbolem Boží lásky vtělené narozením Ježíše Krista a zároveň Boží lásky vtělené v dalších a dalších generacích jeho následovníků, kteří ji šli prakticky projevovat do mnoha koutů světa. Šimon Dvořák Sbor JB v Chrastavě pořádá každoročně večer před Štědrým dnem akci jménem Chrastavská světýlka aneb Lampionový průvod pro celé rodiny. Na náměstí se sejdou především rodiny s dětmi, ale i senioři, a společně jdou za hvězdou do Betléma. Hvězdu právě tu herrnhutskou nesou andělé a celý průvod cestou potkává postupně všechny tři mudrce. Jelikož ani cesta tří mudrců nebyla vůbec jednoduchá, musí lidé během svého putování splnit drobné úkoly. Průvod končí na sborové zahradě, kde je živý betlém, hraje se vánoční příběh, zpívá, vypráví o Spasiteli. Loni se zúčastnilo asi 250 až 300 lidí. 2

3 ...cekon CELOCÍRKEVNÍ KONFERENCE S TÉMATEM MISSION: IMPOSSIBLE Mission: Impossible. Česky mise, která je neproveditelná, nemožná, neuskutečnitelná. Takové téma měla letošní celocírkevní konference. A podtitulem na prahu dalších 555 let jasně odkazovala na to, že otevíráme další kapitolu neuskutečnitelné mise, která probíhala již po staletí v generacích bratří před námi. Jednotlivé programy byly jednak předestřením nových věcí, které nás čekají, jednak povzbuzením, že žádná změna není nemožná pro Krista živého v nás. Sobotní dopoledne pod taktovkou Igora Madudy patřilo zprávě o stavu současné západní církve, která se svojí vlastní zakonzervovaností dostala zcela mimo Boží plán přiblížit se k člověku. Naplňovat tento plán se dařilo prvotní církvi, která žila přímo mezi lidmi, a navzdory pronásledování, roztroušenosti, životu v utajení a bez centrální správy zažívala nebývalý vzestup. Z původních dvanácti lidí se nakonec stala rozhodující duchovní silou Římské říše. Podobné Boží jednání ovšem můžeme sledovat i v současnosti kupříkladu v Číně, kde navzdory tvrdým represím Boží lid roste a prospívá. Oproti tomu západní církev ztrácí. Na křesťanství je založena celá naše kultura, přesto během staletí zbyla jen vyprázdněná forma, nic neříkající a leckdy zneužívaná k mocenským zájmům. Církev v dnešní post-křesťanské době již nereaguje na změny ve společnosti a stala se církví v krizi, kterou si navíc nepřipouští. Igor Maduda tímto přinášel zásadní výzvu, abychom se vymanili ze dvou návyků, které církev postihly. A to zaprvé z atrakcionalismu, ve kterém se promítá pýcha a sebeklam, že je církev i nadále středem světa. Podobně jako byly kostely v minulosti centrem největších měst i nejzapadlejších vesniček. Představa, že jsou to lidé, kteří mají sami přijít, církev izolovala a učinila pro společnost nepotřebnou, neužitečnou a vzdálenou. Kosmetické změny jako moderní vizáž nebo zábavné 3

4 ...cekon dání a velkou práci na straně druhé. Ale právě tak, jak to Bůh chtěl, povede k závislosti na vedení Božího ducha a k dospělosti. Petr Krásný pak poukázal na to, že Jednota bratrská měla už od počátku dobrý základ v hospodaření i práci. Svoji energii i prostředky navíc nespotřebovávala sama pro sebe, ale vždy je dávala ke službě druhým. Dokonce i tehdy, pokud to znamenalo všeho svého se vzdát. Proto ani pro současnou Jednotu nemá téma církevních restitucí pouze finanční cíl. K této historii nás obracel i Evald Rucký. K minulosti, ve které byla Jednota bratrská charakteristická svojí otevřeností vůči lidem, ať už skrze školy, nemocnice, sirotčince či obsáhlou literární tvorbu. Smysluplností svého počínání si získávala i přízeň šlechty. Dnes jsme se skrze zjevení Ježíšova života v nás mohli stát generací, kde Bůh znovu vzkřísil toto Kristovo nasazení pro druhé. V průběhu celé konference jsme to také mohli pozorovat na mnoha svěakce neřeší pyšný postoj. A zadruhé je tu dualismus, kdy křesťan žije dvojím životem nedělním a všedním. Bůh má ale nárok na naši každodennost, aby se naše víra stala skutečnou, důvěryhodnou a také přitažlivou pro okolní svět. Církev musí být pokorná, vydaná Bohu, závislá na něm a postavená pouze na Kristu, který je praktický, milující, soucitný a má zájem o člověka. Pokaždé, když církev rostla, bylo to v důsledku zjevení, že už nežijeme svůj život, ale Kristův. Petr Krásný ve svém nedělním programu deklaroval totéž. Církev se musí nechat vést Božím duchem. Perspektiva skutečné církve vychází pouze z Ježíše samotného. Poté nás připravoval na zcela nové období, které je před námi v důsledku přijetí zákona o navrácení církevního majetku. Na příkladu Izraelců a jejich putování pouští ilustroval situaci, ve které jsme se minulá desetiletí nedobrovolně nacházeli pravidelný příděl financí od státu nebyl původním Božím plánem pro církev, stejně jako jím nebyl ani dennodenní přísun many na poušti. Bůh se věrně staral o svůj lid, ale chtěl něco jiného. Očekávaná změna legislativy přinese osamostatnění a svéprávnost na jedné straně, zároveň nejistotu, hle- 4

5 ...cekon dectvích z reálného života našich sborů. Radovali jsme se z Božích průlomů v našich srdcích a myslích. Bohdan Čančík kupříkladu líčil dobrodružství víry při budování základní školy v Nové Pace, kde mohou zažívat nejen zázraky v oblasti financí, ale také sdílení Božích povzbuzení s místními podnikateli. Skrze tento skvělý projekt tak Bůh oslovuje lidi velmi nasazené a pro naši společnost nepostradatelné. Šimon Dvořák z Chrastavy nám popisoval příběh obnovení práce Jednoty bratrské v Hrádku nad Nisou, na němž se ukazuje, že Boží rozhodnutí přesahuje to lidské. Novoměstští zase přinesli svědectví o vítězství nad duchem chudoby, které sboru přineslo radost z dávání i rozmach jejich činnosti ve městě. Mohli jsme si také připomenout smlouvu s Romy, do níž jsme v létě vstoupili, a žasnout nad faktem, že se po jejím uzavření uklidnilo několik měsíců trvající rasové napětí ve společnosti. Zprávy o životě sboru v Dobrušce se pak staly symbolem upřímného zájmu o lidi, který společenstvím Jednoty začíná být čím dál víc vlastní. Během konference zaznělo mnoho podobných svědectví a není na škodu si povšimnout i toho, že jejich podíl na celém programu prudce stoupá. Bůh nás zároveň volá do duchovního boje za náš národ. Vnímáme, že Bůh do něj vložil prorocký rozměr vůči celé Evropě i světu, a nic na tom nemění, že jsme se stali jednou z nejateistič- tějších zemí vůbec. Vidíme, že toto srdce Evropy je nemocné mnohými neduhy. Ochotně se otevírá zlodějství, lži, okultismu a zotročeno honbou za prosperitou je vinno smrtí mnohých svých nenarozených dětí. Vábivost majetku ho vlákala do kolotoče krádeží, podvodů a prolhanosti, do pasti zadluženosti a beznaděje Příkladů je mnoho a ani jediná společenská vrstva nezůstane stranou. Víme také, že každé takové jednání si zasluhuje trest a ďábel vznáší nárok na potrestání našeho národa. Má svůj plán destrukce, ve kterém se odvolává na Boží zákony a spravedlnost. Ale Bůh je tak milosrdný, že poslal Ježíše, aby jeho oběť zaplatila za naše hříchy, a my jsme mohli získat odpuštění místo spravedlivého trestu. Bůh vyzývá svoji církev, aby toto vítězství i Ježíšův nárok na naši zemi vyznávala a svými modlitbami otevírala cestu Božím plánům namísto těch ďábelských. Podstatná část konference proto patřila modlitbám, připomínání Božích pravd a jejich deklaracím. Také jsme děkovali za životy Petra Grubera a Mirka Kocholatého, kteří se nám stali inspirací i povzbuzením, a společně jsme požehnali manželům Šedovým do jejich nového života v Polsku. Celá konference se nesla v duchu vděčnosti za Boží dílo v uplynulých 555 letech a v úžasu nad tím, že nás do tohoto dědictví Bůh navrací aby i nám ukázal, jak Kristus z nemožného činí možné. 5

6 ...Petr Gruber PETR GRUBER: V CÍLI Milí sourozenci v Jednotě bratrské i odjinud, milí přátelé naší církve, jak už víme, posledního července doběhl svůj pozemský závod Petr Gruber, správce našeho sboru v Turnově. Někteří z nás ho znali méně, jiní více, někteří s ním i s jeho rodinou prožili nespočet všedních i nevšedních zážitků. Někteří budou vzpomínat na dlouhé rozhovory, jiní s ním možná jen tu a tam prohodili pár slov, ale všichni společně jsme směli sledovat jeho dech beroucí běh, který se pro nás jistě ještě mnohokrát stane inspirací a povzbuzením v našich vlastních zápasech. Chtěli bychom teď Petrovi věnovat společnou vzpomínku, protože jsme vděční, že ho Bůh našel, povolal a přidal jako veliký dar do Jednoty bratrské. Chybí nám, a zároveň se s ním hluboce radujeme z ceny pro vítěze, kterou si odešel převzít. Petr se narodil v Brně I když měl šťastné dětství, začal hledat v době studia na gymnáziu něco víc. Přes informace o nejrůznějších náboženstvích se nakonec rozhodl pro křesťanství a na podzim roku 1991 vydal svůj život Kristu a začal chodit do Apoštolské církve v Brně (později KS Brno). 26. března 1994 se seznámil se svojí budoucí manželkou Kateřinou, která jejich setkání popisuje úsměvnou vzpomínkou byla Petrem tak okouzlena, že vrazila na zastávce trolejbusu hlavou do sloupu. O tři týdny později spolu začali chodit, za další tři měsíce ji požádal o ruku a na první podzimní den, 23. září 1994, se vzali. Koncem roku 1996 se narodila Petr s Eliškou na bobu první dcera Eliška, pak v roce 1999 Anežka a syn Vítek přišel na svět v roce Petr se snažil po svatbě dokončit VŠ, což mu nakonec z byrokratických důvodů nebylo umožněno. Katka říká: Nijak to ale nesnižovalo jeho ekonomické vědomosti ani schopnosti. Byl schopen se postarat o celou rodinu. Vzpomínám si, že jsem byla překvapena jeho moudrostí a zodpovědností. Gruberovi od počátku toužili po aktivním životě v církvi a chtěli sloužit Bohu, jak ale později vyprávěli, nedařilo se jim žít takový život, jaký si předsevzali. Byli sice součástí církve, Petr pracoval s dětmi a mládeží, Petr rybář 6

7 ...Petr Gruber navštěvovali kurzy, založili loutkové divadlo Křesadlo, přesto jim ale podle jejich slov nešlo udržet s Bohem aktivní vztah. Brzy se dostavil pocit prázdnoty, vyhoření, rezignace, krize víry i manželství. Na podzim roku 2003 se začali scházet s Petrem Boudným, současným správcem turnovského sboru, který také pocházel z Brna, ale tehdy byl již několik let součástí libereckého sboru Rodinné foto po operaci v Praze podzim 2009 Jednoty bratrské. Během společných hovorů začala Gruberovým svítat naděje, která se změnila v jistotu, že existuje cesta z jejich bludného kruhu. Brzy ale věděli, že pokud chtějí skutečné řešení svého života, nemohou dál zůstat v Brně. Roku 2006 se proto přestěhovali do Turnova. Katka to období popisuje takto: Začal nám nový život. Mnohem náročnější, a přece jednodušší než kdy dřív. Zamilovali jsme se Petra jsem poprvé potkala na třídní schůzce našich ratolestí. Hlavou mi proběhlo asi toto: Na první dojem chladný pragmatik bez špetky humoru a snahy o konverzaci Druhá myšlenka: Co to je asi za rodinu? (Podotýkám, že moje předchozí a výrazně starší zkušenost s Jednotou bratrskou byla celkem negativní.) Třetí myšlenka: Jen aby mi moc nezblbli moji Bětušku, která se kamarádila s Eliškou Ale i navzdory těmto myšlenkám se z nás během tří let stali nejprve známí, pak přátelé, později doktor a pacient, až se nakonec rozvinul vztah pastýře a ovečky, díky kterému jsem poznala Boží vedení, moc a zázraky, které od základu změnily život nejen mně osobně, ale nyní i celé mé rodině. Věřím, že natrvalo. Díky Bohu a díky, Petře Veronika Mokrá Petr byl kamarád a přítel. Neměl daleko k legraci, ale i k tomu, říci mi upřímně a otevřeně, co si myslí. Po- mohl mi i v mnoha věcech při rozjíždění práce v Semilech. Zažili jsme s ním a jeho rodinou skvělé chvíle a vždycky budu vzpomínat na jeho naprosto nenáboženský, tak nějak normálně lidský přístup ke všemu kolem. Jan Kriegel Petra jsme poznali po jeho prvním boji s rakovinou. I když měl v té době už vážné zdravotní problémy, naplno se věnoval službě a lidem, včetně nás. Byl si vědom toho, že nemá moc času. Proto nechodil kolem horké kaše, nesnažil se lichotit, ale mluvil pravdu a nazýval věci pravým jménem. Nikdy jsme ho neslyšeli stěžovat si, litovat se, pochybovat. Poslední týdny jeho života zůstanou v paměti nás všech, kdo jsme se s ním setkali, ať už v nemocnici nebo doma. Do poslední chvíle napomínal, povzbuzoval, přinášel v autoritě Boží slovo. Místo toho, aby si žádal povzbuzení od ostatních, dával ho lidem kolem 7

8 ...Petr Gruber znova do Krista, uviděli jsme, že s ním můžeme mít blízký a hluboký vztah a skrze vztah ke Kristu jsme našli i jeden druhého. Prorocké bylo, že Gruberovi tehdy nenašli v Turnově byt vhodný ke koupi a byli ubytováni na faře. A už zůstali Petr se později stal správcem tamního sboru. Od léta roku 2008 se u Petra začaly objevovat zdravotní obtíže, nejprve nenápadně, aby se později projevily s nečekanou razancí. O rok později již byli Gruberovi uprostřed tuhého boje s rakovinou. Lékaři dávali Petrovi jen několik týdnů života, ale Bůh mu přidal 3 roky. Byl to nelehký čas pro něho i jeho manželku a děti, pro přátele i sbor. Petr s Katkou na manželské pastorálce v Rokytnici Petr fotograf Tři roky velké výzvy pro celou církev, přesto to byly roky, kdy Bůh zjevoval svoji moc, autoritu, poukazoval na pokoru, dospělost, důvěru, vytrvalost a důležitost duchovního boje. A především to bylo období strhujícího důkazu, že Kristův život v nás je silnější než smrt. sebe. Patří k těm, kdo výrazně ovlivnili náš život. Jsme Bohu vděční, že nám dal do života tento dar. Vítek a Blanka Šťastní Je pro nás velkou výsadou, že jsme s Petrem (a Káťou) mohli strávit poslední dva roky v blízkém kontaktu. Byl pro nás svědectvím v tom, jak procházel nelehkou situací, jak to nevzdával i přesto, že mu často nebylo dobře. Bojoval, scházel se a mluvil s námi, měl pro nás povzbuzení i napomenutí. Poté, co jsme se dostali do podobné situace a Jirka onemocněl rakovinou, byl Petr obrovským povzbuzením jít dál, nevzdávat ten boj. Bylo pro nás opravdu velkým svědectvím, že jde tuto situaci zvládat, že ji Kristus dokáže unést. Na Petrovi bylo super, že šel vždycky k jádru věci, nechodil kolem horké kaše, ptal se na to podstatné. A i když to někdy bylo těžké a možná i nepříjemné, vždycky to vedlo k životu. Jirka a Jitka Bártovi Na první setkání s ním si nepamatuju. Když jsem před pěti lety přišla do sboru, splýval mi ve změti Petrů, kazatelů a rodin. Dlouho jsem měla zmatek v tom, kdo ke komu patří, což vycházelo dílem z mojí sebestřednosti, dílem z toho, že sbor zkrátka fungoval jako rodina. Což mě přitahovalo. Z pozdější doby si vybavuju Petra jako člověka s naprosto odlišným temperamentem, než je ten můj. Nerozuměla jsem mu. Pak mě čím dál častěji zaujaly jeho myšlenky, úhel pohledu na věci kolem a opravdový zájem o lidi a jejich životy. Mnohem později jsem začala chápat jeho specifický humor, kterým mě vždy dostal. Když mi před rokem a půl začali Gruberovi sloužit, Petr šel vždy přímo, ale trpělivě a s láskou k podstatě věci. Dokázal zprostředkovat pohled druhého člověka a přinést tak porozumění. Tím, a mnohým dalším, pro mě Petr byl. Kristovým nástrojem Boží moci ve své rodině, mé rodině, ve sboru, v Turnově a na mé cestě. Lenka Ejemová 8

9 ...Petr Gruber PETR GRUBER DOSTAL IN MEMORIAM CENU OBCE ZA ROK 2011 Město Turnov udělovalo 28. října Cenu obce za rok 2011 jako vyjádření vděčnosti za aktivní účast na občanském životě a k naší veliké radosti se rozhodlo ji udělit také Petrovi. Ten se předání nedožil, ale je zřejmé, že byl pro Turnov výraznou osobností. Na slavnostním ceremoniálu byl nazván morální autoritou a spolu s celým sborem nositelem hodnot, které zlepšují kvalitu života dětí, mládeže a rodin v Turnově. V následujících řádcích je pro zajímavost ukázka z turnovských internetových stránek: Petr Gruber se aktivně účastnil občanského života v Turnově. Byl členem městské komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a pracoval ve dvou skupinách komunitního plánování. Spolu s dalšími stojí Katka s dětmi přijímají za Petra Cenu obce za aktivitami The Bouda, ať už jsou to známé akce Bouda na ulici či projekt na podporu dětí amerických vojáků z evropských vojenských základen. V poslední době bylo o. s. Nová naděje nositelem celé řady aktivit, které mají za cíl zlepšení kvality života dětí, mládeže a rodin v Turnově rodinné centrum, čajovna, akce pro rodiny s dětmi, volnočasové aktivity pro děti a mládež atd. Petr Gruber ve svém úsilí nepolevil, ani když v roce 2009 vážně onemocněl, a aktivně pracoval pro ostatní až do svého předčasného odchodu v letošním létě. (www.turnovskovakci.cz a Autentické vyprávění Petra a Katky Gruberových o jejich zápasu si můžete přečíst v knize Gruberovník, kterou Jednota bratrská právě vydala. 9

10 ...výročí v něčem zlomové a bylo by škoda je opomenout. Především proto, že JAK (jak se škole podomácku říká) je první školou Jednoty bratrské, kterou jsme po dlouhých staletích nejrůznějších tlaků a represí mohli založit, a vrátit se tak z Boží milosti zpět do odkazu našich otců, pro něž bylo zakládání škol přirozené skoro jako ranní vstávání. Od té doby se toto naše genetické vybavení začalo znovu naplno rozvíjet, libereckou školu následovala hradecká, novopacká, množství školek a mateřských center a v blízké budoucnosti by se měla přidat i střední pedagogická škola v Chrastavě. JAK byl tím, kdo spojnici cenné minulosti a nadějné budoucnosti vytvořil jako první. také výrazně lišily postoje společnosti vůči naší práci. Podle vzpomínek biskupa Evalda Ruckého ani česká školní inspekce nedávala škole příliš nadějí na přežití. Tehdejší ředitelka Daniela Coufalová musela právě všem těmto výzvám čelit. Byla to pionýrská doba nově se rodící demokracie, kdy bylo všechno křehké a plné otázek. Docela podobně jako v 16. století, kdy se pokládaly samotné základy bratrského školství Zpět do minulosti Byla to doba v něčem podobná té naší, porevoluční. Společnost byla plná ZÁKLADNÍ ŠKOLE JANA AMOSE KOMENSKÉHO V LIBERCI SE DAŘÍ. UŽ DVACET LET! Letos 1. září jsme v Jednotě bratrské oslavili jedno zajímavé výročí. Liberecká základní škola J. A. Komenského je dvacetiletá. Možná jsme z posledních let zvyklí na poněkud vícemístné číslice, přeci jen oproti 555, 450 nebo 400 není dvacet nic kdovíjak světoborného, přesto jsou tyto narozeniny Jak to tehdy začalo Bylo to v roce 1992, v době velikých rozporů, říká dnešní ředitel Tomáš Vágner. Byl to čas plný nadějí, očekávání a nadšení na jedné straně a obrovských výzev na té druhé. Neměli jsme zázemí, finance, chyběl nám učitelský sbor a v neposlední řadě se 10

11 ...výročí Lidský a Boží element Dobrou školu tvoří jednoznačně učitelé a za ty naše jsem skutečně vděčný, hodnotí ředitel Tomáš Vágner svěřené dílo a pokračuje: Můžu směle říci, že nejsilnější stránkou naší školy je přátelské prostředí, důvěra a právě pedazklamání, hledala oporu, jistotu a toužila po změně, naději a vnitřní obnově. A bratří, kteří právě tyto hodnoty znali, je začali nabízet. Nejprve v rodinách a mezi sebou. Pečovali o sebe navzájem, kladli důraz na kvalitu života podle Bible, povzbuzovali se v tom, vzorem jim byl Ježíš. Stále víc se prohlubovala hodnota výchovy. Mezi dospělými i vůči dětem. Za Lukáše Pražského se Jednota bratrská více otevřela okolnímu světu a již cíleně se začalo rozvíjet vzdělání. Podstatná byla mravní čistota a kvalita charakteru. Zdar jejich úsilí dokládá i fakt, že významný český historik 19. století Jaroslav Goll označil starou Jednotu za školu dokonalé čistoty uprostřed zkaženosti. V 16. století se na půdě Jednoty vyučovalo čtení, psaní a katechismus, později se přidala řemesla, četba i cizojazyčných knih, osmnáctiletí se potom sami stávali pedagogy mladším a postupně učivo inovovali a zdokonalovali. Poté přišla doba Jana Blahoslava a s ním významný rozvoj českého jazyka, doba Komenského, o kterém se není třeba rozepisovat, a doba, kdy bratrské školy, kterých již bylo jako máku, velmi rychle získávaly věhlas po celé střední Evropě. Ještě stihla vyjít tiskem Bible kralická, Komenský stihl rozpracovat svá didaktická i jazykovědná díla Jenže kdo mohl tušit, co se odehraje na Bílé hoře A pak už nic. Na dlouhých 370 let. Skrze následující, mnohdy tíživá staletí se znovu dostaneme až do roku 1992, zpět na začátek naší svobodné současnosti. Jak již bylo řečeno, naše první základní škola neměla před sebou žádnou růžemi vysypanou cestičku. Bůh ale stál za svým dílem, a tak se období nejistoty, hledání a upevňování důvěryhodného postavení (které jako by se promítlo i v několikanásobném stěhování) postupně překlenulo do stability, osvědčenosti a růstu. Základní škola J. A. Komenského dnes sídlí v prostorných a důstojných budovách, kde může mít i školku a školní družinu, navštěvuje ji 150 žáků plus 50 v mateřské škole, krom zdravých dětí jsou dveře otevřeny i pro děti postižené, škola se navíc stala průkopníkem v programu domácího vzdělávání, které je dnes již uznávanou a funkční alternativou ke klasické školní docházce. Plná čtvrtina učitelského sboru jsou muži, což je v dnešní době stejně tak cenné jako zázračné. Škola pořádá mnoho akcí pro rodiny svých žáků a také provozuje Středisko volného času Narnie, které zastřešuje přes dvacet zájmových kroužků a volnočasových aktivit. Celkově se stala vzorným příkladem v komunitní práci. 11

12 ...výročí gogický tým. Stejně jako bratrské školy starých časů mají i ty dnešní jasno v tom, co je motorem jejich práce. Za tu libereckou to její ředitel pojmenovává takto: Bůh je bohem řádu. Můžeme to vidět v biologii, fyzice, chemii Všechno má svá pravidla, své zákonitosti. My jako křesťané chceme dětem toto úchvatné Boží dílo ukázat a také jim pomoci najít, jaké místo v tom všem Bůh připravil pro ně. Není to jen poznávání, vzdělání a rozvoj mentálních schopností člověka, na které je v JAKu kladen důraz. Stejnou měrou zůstala i přes ona dlouhá staletí zachována pozorná péče výchově charakteru a povzbuzování k dobru. Přesně podle slov Jana Amose Komenského, který řekl: Kdo prospívá ve vědění, ale upadá v srdci, více upadá, než prospívá. A právě toho chceme svoje žáky ušetřit, zakončuje Tomáš Vágner. Tomáš Vágner s rodinou NĚKOLIK OTÁZEK PRO PANA ŘEDITELE Tomáši, jak těžké je vést v naší zemi církevní školu? Je to samozřejmě obrovská výzva v jakémkoli prostředí. Nicméně pro mě vést křesťanskou školu v Česku je spíše výsada. Rozhodně dnes již nezakoušíme nějaké protivenství nebo ústrky ze strany okolního světa, jako tomu bylo například na začátku existence školy. S mnoha jednotlivci a institucemi se nacházíme na rovině partnerství. Reakce našeho bezprostředního okolí je svědectvím o tom, jak křesťanská vzdělávací instituce může být účinným nástrojem při odstraňování předsudků a stereotypních pohledů na církev. Čím je škola jiná oproti státním základním školám? V mnoha směrech. Lidé by asi jeden z nich nazvali rodinný charakter školy. Ten je dán zejména důvěrou a smyslem pro poslání, které panují v učitelském týmu. Taková atmosféra se snadno přenese i na žáky, rodiče a další příbuzné. Ve škole sice máme křesťanskou etiku jako samostatný předmět, ale hodnoty křesťanství vnášíme do všech stránek školy. Velká výhoda oproti sekulárnímu a relativistickému prostředí na běžných školách v naší zemi je, promiňte ten výraz, že si nemusíme na nic hrát. Nemusíme předstírat, že vedeme žáky k zodpovědnému přístupu v občanské společnosti. Děláme to. Víme, jaký je člověk. A víme, jaký je Bůh. Výsledkem je přímé jednání v prostředí přijetí a povzbuzení. Tak se snažíme jednat s našimi žáky, s našimi partnery, rodiči i vůči sobě navzájem. A mimochodem jednota a důvěra v našem učitelském týmu je možná pro naše žáky největší svědectví o životaschopnosti křesťanství. Do jaké míry křesťanství ovlivňuje samotnou výuku? Křesťanství je dobré v tom, že zasahuje každý aspekt života člověka. Tak to je i ve škole na rovině vztahové 12

13 ...výročí stejně jako odborné nebo administrativní. Obecně platí, že školu tvoří na prvním místě učitelé. Křesťanskou školu pak tvoří učitelé, kteří s Bohem mají osobní vztah. A tento vztah je základem pro veškeré pedagogické úsilí na škole. Vždyť Bůh sám o sobě říká, že je učitel. Jak se stavíte ke kontroverzním tématům, jako jsou kupříkladu vznik světa, evoluce nebo vyhynutí dinosaurů? Věříme, že Bible je autoritou ve všem, co tvrdí. To neznamená, že obsahuje všechny poznatky světa. Vlastně to primárně ani není učebnice. Ano, biblická zvěst se prokazatelně rozchází, řekněme, s evolučním pojetím světa. Na tom stojíme a předkládáme dětem obraz světa dle biblického světonázoru. Na druhou stranu děti tímto pohledem nechceme zahltit. Ony nejsou hloupé. V oblasti stvoření s nimi například zkoumáme evoluční teorii i teorii inteligentního tvůrce. Naším cílem není žáky ideologizovat. Toto stejně nefunguje. Žák dobře ví, čemu důvěřuje jeho učitel, kterému důvěřuje on. Navíc křesťanská zvěst nestojí na výše jmenovaných kontroverzních tématech. Nepřipravujeme žáky na argumentaci, a už vůbec ne na náboženství, ale na život. Co chcete jako učitelé do dětí vložit, s čím chcete, aby odcházely? Chceme, aby každý chlapec a dívka byli vzděláni dle svých možností a potřeb, a to v kontextu biblické pravdy, která prostupuje každý výukový předmět. Naší vizí je připravit každého žáka na povolání, které na tomto světě má. Naším mottem je již jednou řečená věta: Připravit žáky pro život. ZAČÁTKY ŠKOLY VE VZPOMÍNCE DANIELY COUFALOVÉ, TEHDEJŠÍ ŘEDITELKY Po revoluci 1989 se otevřela opona a najednou tu bylo mnoho hledajících lidí, kteří přicházeli do sboru. Často celé rodiny s dětmi. Na druhé straně společnost žila prakticky stejně jako za komunismu, tedy plná odporu a nepřijetí vůči církvi. Zvláště ve školách a státních institucích. Děti, jejichž rodiče chodili do sboru, prožívaly obrovský rozkol mezi nedělí, která patřila Bohu, a všedním dnem, kdy o víře nemohly mluvit s kamarády, natož s učiteli, protože by se jim vysmáli. Toto napětí se stalo prvním impulzem k založení školy. Školy, kde budou děti budovány ve vztazích (Bůh, lidé, práce), kde budou prožívat plné přijetí a budou vyučovány v pravdě, bez nánosů evolučních a jiných teorií. Téměř dva roky před zahájením činnosti školy jsme se asi ve skupince pěti lidí pravidelně modlili. V žádném případě jsme nechtěli vytvořit skleník, škola byla od počátku otevřena každému, ne pouze rodinám z naší církve. Lidé, kteří přicházeli, často hledali pro své dítě školu, kde budou dobré vztahy. Kde učitelé budou partnery rodičů a nebudou se nad ně povyšovat, kde jejich dítě dostane dobré vzdělání a kam bude chodit rádo. Když jsem poprvé přišla na Magistrát města Liberce s žádostí o budovu, vysmáli se mi. Když jsem přišla podruhé, řekl mi správce školních budov, že v Liberci nikdy nebude volná školní budova. Nevím, už pokolikáté jsem tam byla, ale přišlo to a dostali jsme nabídku na tři místa v prostorách pro město nevyhovujících. Dvě byly skutečně nepřijatelné, třetí dávala naději na možné pozdější rozrůstání školy. Měli jsme 13

14 ...výročí tedy kde být a po opakovaných návštěvách na radnici a školském úřadě začalo mizet i otevřené nepřátelství. Měli jsme budovu. Ale prázdné místnosti. Nic. Ani jednu hračku, stoleček, lehátko pro mateřinku, ani jednu školní lavici, učebnici, pomůcky pro výuku. Neměli jsme žádné prostředky k nakoupení potřebného vybavení. V obchodech nebylo možné nakupovat na fakturu, jen za hotové, jenže ty jsme neměli. Ale Bůh jednal, získal nám příznivce na radnici i školském úřadě. A tak jsme dostali opotřebený nábytek z několika mateřských škol, podařilo se upravit a vymalovat prostory školy. Velikou pomocí v našich začátcích pro nás byl spřátelený sbor a škola v Holandsku. Na vlastní náklady nám přivezli nějaké vyřazené školní lavice i potraviny pro školní jídelnu. Naše základní materiální potřeby byly tedy celkem rychle zabezpe- čeny. Co však bylo mnohem těžší, bylo naplnění smyslu a významu školy. Nechtěli jsme být jen vzdělávacím zařízením, chtěli jsme plnit Otcovu vůli. Nežít v rozděleném pohledu na život. Rozuměj: oddělení vzdělávání a víry. S Bohem přeci nežijeme jenom ve vyhrazených chvilkách. S Bohem dýchám, vstávám i uléhám, odpočívám i pracuji. Ale jak to udělat ve škole, kde plníme státní zakázku na vzdělávání a musíme splnit předepsané osnovy? Cílem jedné inspekční návštěvy v naší škole bylo třeba zrušení modlitby s tím, že modlitba do školy nepatří a jak si to vůbec dovolujeme V celé republice nebyl nikdo, kdo by školu vnímal stejným způsobem. A my zároveň věděli, že chceme navázat na bratrské školy Jednoty, ne se snažit podobat jiným školám vyučujícím odděleně náboženství a ostatní předměty odtržené od víry. Hledali jsme inspiraci i v zahraničí, jenže tam byla jiná legislativa. Byli jsme sami, opřeni o Boha a sbor. Mívali jsme i dvě školní inspekce do roka, ale přesto jsme chválili Boha. Daniela Coufalová se svou třídou, školní rok Byl to úžasný čas, čas malých začátků, velkých bojů a vítězství a Božích potvrzení, že jdeme po správné cestě. 14

15 ...historie SEDMÁ GENERACEODCHÁZÍ DO EMIGRACE Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí Seriál Dějiny Jednoty bratrské v datech tímto dílem končí. Představili jsme v něm jednu z kapitol knihy s názvem 555 let dějin Jednoty bratrské v datech, kterou právě připravujeme. Již brzy ji budete moci najít na našich webových stránkách. Bitva na Bílé hoře 1620, 8. listopadu se uskuteční vítězství císařsko-bavorské armády nad vojskem českých evangelických stavů ve smutně proslulé bitvě na Bílé hoře. Porážkou stavovského povstání se otevřela cesta k prosazení habsburského absolutismu a katolické protireformace. 1621, 13. března je vydán mandát k vypovězení protestantských kazatelů evangelia z vlasti. 1621, 21. června je na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 českých pánů. Mezi nimi byli také někteří z Jednoty bratrské, např. Václav Budovec z Budova, Jindřich Otta z Losu nebo Ján Jesenský, řečený též Jessénius. 1621, 2. srpna císař Ferdinand II. Habsburský ruší Rudolfův majestát. 1621, v prosinci je vydáno nařízení knížete Karla z Lichtenštejna o vypovězení bratrského seniora Cyrilla a administrátora Dikasta ze země, čímž byla ale fakticky zrušena konsistoř strany pod obojí. 1622, 8. února umírá v Brandýse nad Orlicí bratrský biskup Matouš Konečný, který schoval v prosinci 1620 vzácné písemnosti a dokumenty Jednoty bratrské do dvou truhliček pod práh domu Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Byly objeveny při rekonstrukci tohoto domu 15

16 ...historie 1624 je nařízena tzv. katolická reformace ve městech i na vesnicích. 1625, 9. října umírá v Kralicích bratrský biskup Jan Lanecius. Nyní už jsou pouze čtyři bratrští biskupové. 1628, 8. února přichází do polského Lešna proud vystěhovalců v čele s J. A. Komenským. 1628, 21. dubna probíhá hromadný útěk nekatolíků z Čech. Jan Jessenius v červnu 2006 dvěma polskými dělníky. Biskupů v Jednotě bratrské zůstává nyní celkem pět. Nová volba neprobíhá. 1622, 21. července jsou z Moravy vypuzeni všichni nekatoličtí kněží. 1623, 24. července je vydán nový mandát Ferdinanda II. ohledně vypuzení všech nekatolických duchovních z Čech. 1627, 31. července je vydáno Obnovené zřízení zemské i vyšším stavům se nařizuje, aby se do šesti měsíců obrátily ke katolictví. Jinak musí prodat svůj pozemkový majetek a vystěhovat se ze země dochází k úplnému sloučení polské větve Jednoty bratrské ve Velkopolsku s reformovanými. Proto se bratři přistěhovalci po příchodu do Polska nespojili s polskou větví Jednoty bratrské, nýbrž se spravovali nadále jako zvláštní církev s vlastní hierarchií. Obě tyto větve Jednoty působily vedle sebe, jejich společným sídlem bylo Lešno. Zde sídlil také polský biskup Jednoty bratrské Martin Gratianus Gertich a senioři české Jednoty bratrské Jan Cyrill, Pavel Fabricius a Jiří Erastus. 1629, 6. března umírá v polském Lešně bratrský biskup Martin Gratianus Gertich. 1629, 8. dubna umírá další bratrský biskup Jan Turnovský. Zůstávají již jen dva bratrští biskupové Jan Erastus a Jan Cyrillus Třebíčský. 1629, 7. července jsou v polském Lešně zvoleni za seniory polské větve bratři Pavel Paliurus a zřejmě i Daniel Mikolajewski. 1631, 1. února začíná v Čechách protireformace. 1632, 30. května umírá přímo během svého kázání na mrtvici bratrský biskup Jan Cyrillus Třebíčský, poslední kazatel v Betlémské kapli. Ferdinand II: Habsburský, portrét s dvorním trpaslíkem a psem 16

17 ...historie 1632, od 1. do 7. října probíhá bratrský synod v Lešně, na kterém se koná nová volba bratrských biskupů. Ordinuje je Jiří Erastus. Zvoleni jsou senioři Vavřinec Justýn, Matěj Prokop, Pavel Fabricius a biskupem i písařem Jednoty bratrské se stává bratr Jan Amos Komenský. Synod také potvrdí církevní řád a organizaci Jednoty bratrské. Jednota bratrská má nyní sedm bratrských biskupů. 1633, 11. dubna v Debnici umírá bratrský biskup Daniel Mikolajewski je do čela polské větve Jednoty bratrské postaven senior Martin Orminus. Spoluseniorem mu byl ustanoven Jan Ribinský. V této době jsou tedy žijící bratrští biskupové tito: Jiří Erastus, Vavřinec Justýn, Matěj Prokop, Pavel Fabricius, Jan Amos Komenský, Martin Orminus, Jan Ribinský je Jednotě bratrské v Ostrorogu odňat kostel, Lešno tak nadále zůstává jedinou bratrskou obcí ve Velkopolsku a jejím posledním útočištěm až do roku Václav Budovec z Budova na obraze Josefa Scheiwla 1636, 16. února v polském Lešně umírá bratrský biskup Matěj Prokop. 1638, v září umírá bratrský biskup Jan Ribinský. 1643, 8. května umírá v polském Lešně bratrský biskup Jiří Erastus. Sudím se stává Vavřinec Justýn. 1644, 1. ledna umírá bratrský biskup Martin Orminus. Zůstali už jen tito: Vavřinec Justýn, Pavel Fabricius a Jan Amos Komenský. K nim je určen senior Mikuláš Gratianus Gertich, který je po Orminovi povolán za sudího polské větve Jednoty bratrské. Druhým seniorem je ustanoven Jan Bythner. Jednota bratrská má v této době pět biskupů. 1648, 18. dubna umírá v polském Lešně bratrský biskup Vavřinec Justýn, a sudím českomoravské větve Jednoty bratrské se stává bratr Jan Amos Komenský. 1649, 3. ledna umírá v polském Lešně bratrský biskup českomoravské větve Jednoty bratrské Pavel Fabricius. Polská větev měla ještě dva bratrské biskupy, českomoravská větev už jen jednoho je ratifikován vestfálský mír, který pochoval všechny naděje na návrat Jednoty bratrské do vlasti. Komenský píše Kšaft. Vestfálským mí- Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 17

18 ...historie rem byly uznány pouze 3 církve: římskokatolická, luteránská a reformovaná probíhá polsko-švédská válka, pohroma pro českou emigraci v Polsku. Nastává praktický zánik polské větve Jednoty bratrské, která je rozptýlena do Anglie, Německa, Nizozemí, švédského Pobaltí a do Uher. Dne 29. dubna 1656 dojde k vypálení Lešna polskými katolickými jednotkami, město opouští nejen bratrský biskup Komenský, který přichází o svůj veškerý majetek, ale spolu s ním odchází i celá česká emigrace. Velmoci podepisují vestfalský mír Lešno 1657 jediný zbylý senior polské větve Jednoty bratrské Jan Bythner ordinuje se svolením Komenského za nového biskupa Mikuláše Gratiana Gerticha a za nového biskupa českomoravské větve Petra Figula (Jablonského), Komenského zetě a kazatele v Gdaňsku umírá bratrský biskup polské větve Jednoty bratrské Mikuláš Gratianus Gertich. 1660, 20. listopadu se v Nassenhuben (dnešní Mokry Dwór u Gdaňska) narodil bratr Daniel Ernest Jablonský, později vrchní dvorní kazatel reformované církve a bratrský biskup polské větve Jednoty bratrské, vnuk Jana Amose Komenského píše Jan Amos Komenský Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře. Obdobně jako v Kšaftu i v tomto díle se loučí se syny, zároveň již duchovním zrakem vidí obnovenou budoucnost Jednoty bratrské. Jde o prorockou modlitbu, kde vyznává, že se království země, a mezi jinými naše vlast, boří, a církve národů, i mezi nimi Jednota naše, padají, neděsme se: protože to ten dělá, kterýž moc má, a kterýž jest moudrý, ví, co činí. Víme zajisté, že žádný moudrý hospodář domu sobě neboří, leč nový stavěti strojí. Aniž boří do gruntu, kromě když všecko míti chce nové z gruntu. Doufejme tedy, že ten, který řekl: Aj já nové činím všechno, ví, proč starého trpěti nechce... Děj se tedy co děj, doufejte, že Pán těch věcí darmo nečiní, ale něco velikého pod tím leží... Synové milí, navraťte sami nejprv srdce své k otcům: a poněvadž vydaný Řád Jednoty máte, tam najdete (pobere-li nás staré a vás dochová-li Pán), jak na staré grunty chrám a čisté Boží pocty v něm zakládati a lidu Božímu spasitelně přisluhovati... A protož já se nic nad tím příliš nekormoutím, že sám umíraje, tebe také, matko milá, Jednoto, umírati vidím: sebe i tebe Bohu tomu, kterýž i mrtvé křísí, s Jan Amos Komenský 18

19 ...historie Abrahamem poroučeje. Aniž proto, že já poslední na ten čas vrátný tvůj po sobě dveře zavírám, ty zavřína nebudeš, abys z hrobu svého vyjíti nemohla. Ale tím více se při tobě sláva moci Boží zjeví, když i upadši povstaneš a umřevši ožiješ vydává Jan Amos Komenský pro své utajené přátelé a sourozence víry (německy mluvící Moravany) na Fulnecku německý zpěvník a katechismus abyste se i po mém odchodu na ty věci rozpomínati mohli, že jsme vás Komenského heslo Nechť všechno plyne volně, věcem nechť je vzdáleno násilí. vedli jen k přepevné prorocké a apoštolské řeči: a vy dobře činíte, že na ni dbáte jako na svíci v temném místě svítící, až by se den rozednil vydává také Jan Amos Komenský Bratrskou konfesi z roku je na bratrském synodu v Mělčíně rozhodnuto, že každá větev Jednoty bratrské polská i českomoravská bude mít ještě další spoluseniory. K bratru Janu Bythnerovi byl přidán Mikuláš Gertich a ke Komenskému Petr Figulus vydává Jan Amos Komenský Historii o těžkých protivenstvích církve české, dále Historii o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, reedici Labyrintu světa a ráje srdce a Hlubinu bezpečnosti vydává Jan Amos Komenský spis Jedno potřebné. Tyto knihy budou moci sloužit všem rozptýleným posilou a povzbuzením. 1670, 12. ledna umírá v litevské Klajpedě Petr Figulus, bratrský biskup. Jan Amos Komenský zůstává posledním bratrským biskupem (seniorem) první etapy dějin Jednoty bratrské. 1670, 15. listopadu smrtí Komenského v Amsterodamu končí symbolicky existence prvního období Jednoty bratrské. Komenský je pohřben 20. listopadu v Naardenu. JEDNOTA BRATRSKÁ V POLSKU Další bratrští biskupové polské větve Jednoty bratrské byli: Jan Bythner (ordinován ), Mikuláš Gertich (ordinován ), Adam Samuel Hartman (ordinován ), Pavel Hartman (ordinován 1675), Jan Zugehor (ordinován ), Joachim Gulich (ordinován ), Daniel Ernest Jablonský (ordinován ), Jan Jakobides (ordinován ), Salomon Opitz (ordinován ), David Cassius (ordi- nován ), Samuel Vilém Kasur (ordinován ), Kristian Sitkovius (ordinován a zemřel 1762), Albert Jounga (ordinován ), Bedřich Vilém Jablonský (ordinován ), Jan Alexandr Cassius (ordinován ), Jan Teofil Elsner (ordinován ), Pavel Ludvík Cassius (ordinován ), Bedřich Klofe (ordinován ), Kristian Teofil Cassius (ordinován ), Jiří Vilém Behr (ordinován ), Jan Benjamin Bornemann (ordinován ), Samuel David Hanke (ordinován ). Bratrská ordinace pak byla přenesena do Ochranova díky Danielu Ernestu Jablonskému. Po reorganizaci polských sborů Jednoty bratrské byla bratrská ordinace přenesena do Polska dne 16. června 1844 na seniora Rudolfa Siedlera, po něm se roku 1858 stal seniorem bratr 19

20 ...historie Daniel Ernest Jablonski Karel Gobel v Gnadenbergu a následně byl v Ochranově roku 1883 ordinován senior Eugen Borgius, který pak ordinoval seniora Lice Hahnische pro sbory v Poznani. Před první světovou válkou zbylo všech sborů Jednoty bratrské v Polsku jen pět: Poznaň, Waszkóv, Łasocose, Orzeszowo a Lešno. Pouze v Lešně zůstalo několik polských rodin, kterým sloužil pastor Bickerich. Naučil se česky, aby mohl číst ze staré bratrské knihy a pěstovat bratrskou tradici i zbožnost. Po první světové válce se opět tyto sbory octly v Polské republice, ale počet duší klesl na pouhých Mnozí němečtí členové se odstěhovali do sousedního Německa, připojen byl malý sbor v Toruni a velký český emigrantský sbor ve Velkém Táboře s celkovým počtem duší. Smrtí Bickerichovou zanikají r polské bohoslužby. Z někdejší polské větve Jednoty bratrské zůstává několik malých sborů, které si uchovaly název Unitatsgemeinden a titul seniora pro svého vedoucího duchovního, i když toto označení bylo spíše jen čestným titulem. Vyznáním byli tito členové již zcela reformovaní jako součást unionované církve v Polsku. Druhá světová válka definitivně zakončila tyto dějiny. Po osvobození okupovaného území byli odsunuti všichni němečtí členové, a tím naprosto zanikly poslední zbytky Jednoty bratrské v Polsku. V době trvání Jednoty bratrské mezi lety se z této církve zrodilo 160 spisovatelů a bylo napsáno na 500 nám známých literárních prací, kromě těch, jež se ztratily v pohromách bělohorských. Proti jedné tiskárně katolické a dvěma tiskárnám husitským, měli Bratři v Čechách a na Moravě tiskárny tři. Přitom své knihy tiskli nejen doma, ale i v zahraničí. Jednota bratrská měla svůj vynikající školský systém, takže české školy byly i její zásluhou řazeny mezi nejlepší v Evropě. Bratrští spisovatelé věnovali mimořádnou péči historii, českému jazyku a byli vynikajícími hudebními skladateli. Je mi líto, že tu zdaleka nemohly být zaznamenány všechny osobnosti Jednoty bratrské. Jistě je ještě celá řada dalších svědků víry, o kterých se nám nedochovalo dostatek informací. Jsou ale zapsáni v Knize věrných a jejich památka není zapomenuta v Božích očích. Podle badatele Ferdinanda Hrejsy měla Jednota bratrská celkem cca členů, z toho jich bylo na Moravě. Napočítal celkem 89 bratrských sborů na Moravě a 61 v Čechách, na Moravě celkem 253 míst včetně kazatelských stanic, v Čechách jich bylo

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu pocházejí ze zpovědí pěstounů.

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu  pocházejí ze zpovědí pěstounů. Příběhy pěstounů Články publikované na portálu www.dobrárodina.cz pocházejí ze zpovědí pěstounů. Impulz přišel v dětství To, jak je pro děti důležité vyrůstat v rodině, jsem věděla už v dětství, kdy si

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více