Paul, K., Melichar, J., Miletín, J., Dittrichová, J.:Differential diagnosis of apneas in preterm infants. Eur. J. Ped., 2009, 168, 2, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paul, K., Melichar, J., Miletín, J., Dittrichová, J.:Differential diagnosis of apneas in preterm infants. Eur. J. Ped., 2009, 168, 2, s. 195-201."

Transkript

1 2009 zahraniční časopisy Hromadnikova I, Benesova M, Zejskova L, Stehnova J, Doucha J, Sedlacek P, Dlouha K, Krofta L.: The effect of DYS-14 copy number variations on extracellular fetal DNA quantification in maternal circulation. DNA Cell Biol Jul;28(7): Dankovcik R, Urdzik P, Lazar I, Gresova A, Radonak J, Jirasek JE, Kucera E, Feyereisl J, Dudas M.: Conservative management in three cases of prenatally recognized splenic cyst using 2D, 3D, multi-slice and Doppler ultrasonography. Fetal Diagn Ther. 2009;26(3): Krofta, L., Otčenášek, M., Kašíková, E., Feyereisl,J.: Pubococcygeus-puborectalis trauma after forceps delivery: evaluation of the levator ani muscle with 3D/4D ultrasound. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct Oct;20(10): Kučera, E., Hejda, V., Turyna, R., Otčenášek, M., Drahoňovský, J., Feyereisl, J.: Accuracy of intraoperative frozen section during laparoscopic management of early endometrial cancer. Eur. J. Gynec. Oncol., 2009, 30, č. 4, s Paul, K., Melichar, J., Miletín, J., Dittrichová, J.:Differential diagnosis of apneas in preterm infants. Eur. J. Ped., 2009, 168, 2, s Vesela K, Honzik T, Hansikova H, Haeuptle MA, Semberova J, Stranak Z, Hennet T, Zeman J.: A new case of ALG8 deficiency (CDG Ih). J Inherit Metab Dis Aug 18. Kachlik D, Laco J, Turyna R, Baca V.: A very rare variant in the colon supply arteria mesenterica media. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub Mar;153(1): Žáčková T, Järvelä IY, Tapanainen JS, Feyereisl J.: Assessment of endometrial and ovarian characteristics using three dimensional power Doppler ultrasound to predict response in frozen embryo transfer cycles. Reprod Biol Endocrinol Dec 25;7:151. domácí časopisy Andělová, K.: Gestační diabetes: diagnostika a léčba. Gyn. Prom., 2009, 9, č. 5, s /komentář/ Andělová, A.: Diabetes a těhotenství. Moder. Gynek. Porod., 2009, 18, č. 1, s Černá, M.: Patologie kojení. Moder. Gynek. Porod., 2009, 18, č. 2, s

2 Černá, M.: Technika kojení. Moder. Gynek. Porod., 2009, 18, č. 2, s Dlouhá, K., Kučerová, I.: Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi. Postgrad. Med., 11, 2009, č. 5, s Binder, T., Feyereisl, J., Měchurová, A., Roztočil, A., Penka, M., Cvachovec, K., Dulíček, P., Kvasnička, J., Salaj, P., Černý, V., Seidlová, D., Ševčík, P., Valenta, J.: Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení - doporučený postup. Čes. Gynek., 2009, roč. 74, S1, s Binder T, Cvachovec K, Cerný V, Dulícek P, Feyereisl J, Kvasnicka J, Mĕchurová A, Penka M, Roztocil A, Salaj P, Seidlová D, Sevcík P, Valenta J.: Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení doporučený postup. Vnitr Lek Jan;55(1):63-5. Binder, T., Feyereisl, J., Měchurová, A., Roztočil, A., Dulíček, P., Kvasnička, J., Salaj, P., Valenta, J., Cvachovec, K., Seidlová, D., Ševčík, P., Penka, M.: Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení : doporučený postup ČGPS sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP.Moder. Gynek. Porod., 2009, roč. 18, č. 2, s Žižka, Z., Malkovská, A., Hrazdírová, L., Pašková, A., Sebroň, D., Fait, T., Haaková, L., Calda, P.: Prenatálně vzniklé intrakraniální krvácení diagnostika a sledování. Čes. Gynek., 2009, 74, č. 6, s Hanáček, J.: Klimakterium a hormonální terapie v gynekologické praxi. Postgrad. Med., 2009,11, č. 5, s Hron, F., Kučera. E., Feyereisl, J.: Komplikace gynekologické laparoskopie. Endoskopie. 2009, (18), 2, s Kašíková, E.: Syndrom hyperaktivního měchýře. Postgrad. Med., 2009, 11, č. 5, s Krofta, L.: Poranění pánevního dna v souvislosti s vaginálně vedeným porodem. Moder. Gynek. Porod., 2009, 18, č. 3, s Krofta, L.: Ultrazvuková diagnostika tumoru malé pánve vzniklého na podkladě zánětlivé etiologie adnex. Postgrad. Med., 11, 2009, č. 5, s Křepelka, P., Hanáček, J., Hrdlička, D.: Praxe v používání kontracepčních metod u žen v období před porodem a po porodu. Čes. Gynek., 2009, roč. 74, č. 3, s Křepelka, P.: Hormonální antikoncepce: chápou ženy skutečná rizika i výhody? Gyn. Prom. 2009, 9, č. 6, s /komentář/ Křepelka, P.: Krvácení v prvním trimestru gravidity. Gyn. Prom., 2009, 9, č. 5, s /komentář/ Křepelka, P. : Hormonální kontracepce u kojících žen. Postgrad. Med., 11, 2009, č. 5, s Křepelka, P.: Primární postpartální hemoragie. Moderní babictví. Praha : Levret, 2009, č. 17, s Kučera, E., Mandys, F., Drahoňovský, J., Martin, D., Procházka, B.: Reprodukční výsledky po laparoskopické myomektomii retrospektivní analýza Čes. Gynek., 2009, 74, č. 6, s

3 Kučera,E., Valha, P., Balíčková,M., Dankovčík,R.: Bezpečná laparoskopie v gynekologii. Endoskopie, 2009, 18,č. 2, s Kučera, E.: Asymptomatický děložní myom. Postgrad. Med. 2009, 11, č. 5, s Kučera, E.: Pooperační adheze v gynekologii vznik, komplikace a prevence. Gynekolog, 2009,18, č. 3, s Mardešićová, N., Turyna, R. : Lichen sclerosus u ženy. Pohled na etiopatogenezi a léčba. Prakt. Lék., 2009, 89, č. 4, s Měchurová, A., Melichar, J., Straňák, Z., Švihovec,P., Mašata, J.: Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků doporučený postup. Čes. Gynek., 2009, 74, č. S1, s Otčenášek, M.: Zadní poševní plastika. Jak důležitá je anatomie? Gynek. Prom. 2009, 9, č. 6, s /komentář/ Procházková, J., Pilka, R., Měchurová, A., Šimetka, O., Brychtová, P., Procházka, M.: Markery aktivace endoteliálních buněk možnosti jejich vyšetření a klinický význam v gynekologii a porodnictví. Čes. Gynek., 2009, 74, č. 4, s Holub, M., Aster, V., Roubalová, K., Záhumenský, J., Radina, J.: Doporučený postup pro diagnostiku a terapii genitálního herpesu u žen. Čes. Gynek., 2009, 74, č. 4, s Sobotková, D.: Existuje vztah mezi operativními porody a následnou dlouhodobou neuropsychickou morbiditou porozených jedinců? Moder. Gynek. Porod., 2009, 18, č. 3, s Straňák, Z. Neonatální mortalita a morbidita po extrakčních operativních porodech. Moder. Gynek. Porod., 2009, roč. 18, č. 3, s Straňák, Z., Kučerová, I., Urbánková, I., Goldová, B., Vítková, I., Rygl., M., Pýcha, K., Krofta, L.: Současné možnosti prenatální diagnostiky kongenitální diafragmatické hernie.čes. Gynek., 2009, 74, č. 3, s Straňák, Z.: Problematika péče o donošeného novorozence po propuštění z porodnice do domácí péče. Pediatrie pro praxi. 2009, roč. 10, č. 4, s Straňák, Z.: Neonatální mortalita a morbidita po extrakčních operativních porodech. Moder. Gynek. Porod., 2009, 18, č. 3, s Straňák, Z.: Unikátní technologické řešení pro neonatologii v ÚPMD. Medical tribune. 2009, roč. 5, č. 35, D2-D3 Širc, J., Straňák, Z.: Současné možnosti biochemické analýzy myokardiální dysfunkce u kriticky nemocných novorozenců. Neonatol. Listy, 15, 2009, č. 1, s Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J., Štembera, Z., Šípek, A. jr., Klaschka, J., Skibová, J., Langhammer, P., Petržílková, L., Wiesnerová, J.: Incidence vrozených vad u dětí z jednočetných a dvojčetných gravidit v České republice aktuální data. Čes. Gynek., 2009, 74, č. 5, s Šípek, A., Mališ, J., Štěrba, J., Mužík, J., Gregor, V., Štembera, Z., Horáček, J., Rajčiová, V., Kepák, T.,Šípek, A. jr., Langhammer, P., Petržílková, L., Vanková, E., Wiesnerová, J.: Nádorová onemocnění u dětí narozených s vrozenou vadou. Aktuální data v České republice. Čes. Gynek. 74, 2009, č. 2, s

4 Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J., Štembera, Z., Šípek, A., jr., Klaschka, J., Skibová, J., Langhammer, P., Petržílková, L., Wiesnerová, J.: Zvýšené incidence vrozených vad u dvojčat aktuální data v ČR. Neonatol. Listy, 15, 2009, č. 1, s Šípek, A., Mališ, J., Štěrba, J., Gregor, V., Štembera, Z., Horáček, J., Kepák, T., Šípek, A. jr., Langhammer, P., Petržílková, L., Vanková, E., Wiesnerová, J.: Vrozená vada jako rizikový faktor pro vznik nádorového onemocnění v dětském věku. Neonatol. Listy, 15, 2009, č. 1, s Štembera, Z., Langhammer, P.: Vývoj vrozených vývojových vad u dvojčat v ČR v mezinárodním srovnání. Čes. Gynek., 74, 2009, č. 2, s Turyna, R., Horák, L., Kučera, E., Hejda, V., Krofta, L., Feyereisl, J.: Cystická duplikatura rekta kazuistika. Čs. Gynek., 2009, 74, č. 3, s Turyna, R., Sláma, J., Hron, F.: Kolposkopie v těhotenství. Postgrad. Med., 2009, 11, č. 5, s Turyna, R., Horák, L., Kučera, E., Hejda, V., Krofta, L., Feyereisl, J.: Cystická duplikatura rekta kazuistika. Čs. Gynek., 2009, 74, č. 3, s Kachlik D, Laco J, Turyna R, Baca V.: A very rare variant in the colon supply arteria mesenterica media. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub Mar;153(1): Velebil, P.: Epidemiologie vaginálních operací (porodnický forceps a vakuumextrakce). Moder. Gynek. Porod., 2009, 18, č. 3, s Verner, M.: Follow-up pacientek po léčbě pro gynekologickou malignitu. Postgrad. Med., 2009, 11, č. 5, s Zavadil M, Feyereisl J, Hejda V, Krofta L, Šafár P.:Histological differential diagnosis of hydatidiform moles and hydropic abortions. Cesk Patol Jan;45(1):3-8. Zavadil, M., Feyereisl, J., Krofta, L., Šafář, P, Kučerová, I.: Nové diagnostické přístupy k různým typům hydatidózních mol, hydropickým abortům a příslušné klinické postupy. New diagnostic approach to different hydatiform mole types, hydropic abortions and relevant clinical management. Čes. Gynek., 2009, 74. č. 3, s Zavadil M, Feyereisl J, Hejda V, Krofta L, Šafár P.: Histologická diferenciální diagnostika hydatidózních mol a hydropických abortů. Histological differential diagnosis of hydatidiform moles and hydropic abortions. Cesk Patol Jan;45(1):3-8. Žáčková, T., Šafář, P., Krofta, L., Řezáčová, J., Mardešić, T., Feyereisl, J.: Ultrazvuk v diagnostice primární a sekundární sterility (současné trendy ultrazvukového vyšetření v reprodukční medicíně). Postgrad. Med. 11, 2009, č. 5, s

5 monografie, kapitoly v monografiích Sobotková, D., Dittrichová, J. a kol.: Narodilo se s problémy, a co bude dál? Praha, Triton Kučera, E.: Hysteroskopická myomektomie. In: Mára, M., Holub, Z. Děložní myomy. Moderní diagnostika a léčba. Praha: Grada S

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu Kypros H. Nicolaides Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu 3 Fetal Medicine Foundation, 2004 137 Harley Street, London WIG 6BG,

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Publikační činnost 2007

Publikační činnost 2007 Publikační činnost 2007 Mejzlík, J., Pokorný, K. a kolektiv: Zevní zvukovod. Tobiáš 2007. 270 s. ISBN 978-80-7311-092- 5. Chrobok, V., Pellant, A., Ehler, E., Pokorný, K., Šimáková, E., Mrklovský, M.,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky KAZUISTIKA X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky X-linked Myotubular Myopathy: a Novel Mutation in the MTM-1 Gene Case Reports Souhrn Mutace v MTM-1

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví

Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví As. MUDr. Martin Petrenko Gynekol. - porod. klinika MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Ventruba, CSc. Operační gynekologie- obecný úvod Vyčlenění z chirurgie

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem Aleš Bartoš Publikace 2014 Publikace v časopisech s impakt faktorem 1. Kristofikova Z, Gazova Z, Siposova K, Bartos A, Ricny J, Kotoucova J, Sirova J, Ripova D. Effects of ferrofluid and phytoalexin spirobrassinin

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát Přehledný referát Rettův syndrom Rett Syndrome Souhrn Rettův syndrom (RTT) je vážné X vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován

Více

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives Souhrn Cerebrální venózní trombóza (CVT) představuje nebezpečné onemocnění

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PATHOLOGIC CONDITIONS IN THE SELLA REGION přehledový článek Jan Žižka Radiologická klinika Lékařské fakulty

Více