XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program , Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem"

Transkript

1 XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY , Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekce dětské hematologie a onkologie Slovenské pediatrické společnosti Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní a. s. Program

2

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v Ústeckém kraji se po letech koná opět Konference českých a slovenských dětských hematologů a onkologů. Bude probíhat v nově otevřeném kongresovém centru Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Odborný program konference se bude skládat ze sekce lékařů a sekce sester a hlavními odbornými tématy budou dětská hematologie a dětská onkologie. Součástí konference bude prezentace farmaceutických firem a společenský program. Přijeďte se seznámit s novinkami v oboru, pobesedovat s odborníky a také se společensky pobavit. Těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem. Za organizační výbor konference MUDr. Daniela Procházková prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Dětská klinika IPVZ Klinika dětské hematologie a onkologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., UK 2. LF a FN Motol Praha Krajská zdravotní, a. s. ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE Předseda organizačního výboru: Daniela Procházková Členové: Kateřina Horáková, Jaroslava Jahelková, Jaroslav Škvor Sesterská sekce: Dana Sokolová Rodičovská sekce: Věra Reichlová VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE Předseda vědeckého výboru: Jan Starý Členové: Jan Blatný, Ondřej Hrušák, Tomáš Eckschlager, Edita Kabíčková, Vladimír Mihál, Dagmar Pospíšilová, Petr Sedláček, Jaroslav Štěrba, Jan Trka, Jan Zuna POŘADATEL KONFERENCE Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekce dětské hematologie a onkologie Slovenské pediatrické společnosti Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s. MÍSTO KONÁNÍ Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Masarykova 25, Ústí nad Labem JEDNACÍ JAZYK Jednací jazyky kongresu čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). SEKRETARIÁT KONFERENCE, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o., Kekulova 8, Ústí nad Labem tel.: , , fax: Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 6.

4 ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE hodin Registrace 7. října 20 pátek 4.00 hodin Zahájení Symposium Baxter předsedající: Komrska V., Blatný J hodin Rekombinantní FVIII pro všechny dětské hemofiliky: mýty a fakta 20 Symposium podpořeno společností BAXTER CZECH spol. s r. o. Blok předsedající: Blatný J., Hadačová I hodin L-0 ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY V DĚTSKÉM VĚKU Roček M. vyzvaný řečník Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha hodin L-02 tromboembolická NEMOC U DOSPÍVAJÍCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V LETECH : VÝSKYT ZNÁMÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Zapletal O., Fiamoli V., Blatný J., Köhlerová S., Švancara J. 2 Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Masarykova Univerzita a Fakultní nemocnice Brno; 2 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita Brno L-0 TROMBÓZA NITROLEBNÍCH SPLAVŮ U DĚTÍ Hadačová I. Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha L-04 CÉVNÍ ANOMÁLIE JAKO PŘÍČINA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY U DĚTÍ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH Król L., Janečková D., Hadačová I. 2, Roček M., Mrázková L., Smíšek P., Šrámková L., Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha; 2 Oddělení klinické hematologie, FN v Motole, Praha; Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, Praha L-05 CIEVNE MOZGOVÉ PRÍHODY U DETÍ A ÚSKALIA ICH LIEČBY Grešíková M., 2, Zavarská M. 2, Kadrliaková A. 2 Klinika detskej hematológie a onkológie; 2 Hematologicko-transfúzny úsek, Oddelenie laboratórnej medicíny, DFNsP Bratislava L-06 aktuální STAV REGISTRU A NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÉ MUTACE U PACIENTŮ S PRIMÁRNÍ POLYCYTÉMIÍ U DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pospíšilová D., Kučerová J. 2, Horváthová M. 2, Mihál V., Petrtýlová K., Starý J. 4, Sedláček P. 4, Procházková D. 5, Divoký V. 2 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc,Ústav biologie LF UP, Olomouc; 2 Ústav biologie LF UP, Olomouc; Oddělení krevní banky FN Motol; 4 Klinika dětské hematologie a onkologie II. LF UK a FN Motol, Praha; 5 Dětské oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem hodin Přestávka

5 Kulatý stůl Genetické syndromy predispozice k nádorovým onemocněním v dětském věku předsedající: Sumerauer D., Foretová L hodin možnosti GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ A PREVENCE U DĚDIČNÝCH NÁDOROVÝCH SYNDROMŮ Foretová L. Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA GENU RB U DĚTÍ S RETINOBLASTOMEM Valášková I., Zrůstová J., Kepák T. 2, Gaillyová R. Oddělení lékařské genetiky, FN Brno; 2 Klinika dětské onkologie, FN Brno PŘÍSTUP K DĚTSKÉMU PACIENTOVI S DIAGNÓZOU FEOCHROMOCYTOMU/ PARAGANGLIOMU Sumerauer D., Puchmajerová A. 2, Krutílková V., Křepelová A. 2, Musil Z. 4, Vícha A., Kynčl M. 5, Kodet R. 6 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FNM; 2 Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM; Gennet s. r. o.; 4 Ústav biologie a lékařské genetiky UK. LF a VFN; 5 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FNM; 6 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FNM NEUROKUTÁNNÍ SYNDROMY V DĚTSKÉM VĚKU Petrák B. Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha GENETIKA NEUROFIBROMATÓZY TYPU Kadlecová J., Dudová S., Vaňásková M., Valášková I., Gaillyová R. Oddělení lékařské genetiky, FN Brno SNP ARRAY VYŠETŘENÍ U MALIGNÍCH RABDOIDNÍCH NÁDORŮ Vícha A., Kuncová K. 2, Vošáhlíková Š. 4, Vasovčák P., Zdeněk Sedláček Z., Puchmajerová A., Musil Z. 5, Sumerauer D., Labudová T., Zámečník J. 2 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 2 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol; Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol; 4 Česká genetická s. r. o.; 5 Ústav biologie a lékařské genetiky. LF UK a VFN, Praha LI-FRAUMENI SYNDROM Krutílková V. Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet, Praha PACIENTI S HEMATOONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM A SYNDROMEM CHROMOZOMÁLNÍ INSTABILITY ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA Novák Z., Pospíšilová D., Mihál V., Šantavá A. 2 Dětská klinika FN Olomouc; 2 Ústav genetiky a fetální medicíny new APPROACH TO DETECTION OF REPLICATION STRESS FOR IDENTIFICATION OF GENETIC BACKGROUNDS PREDISPOSING TO CANCER Mistrik M., Bartek J. I. Ústav Molekulární a Translační Medicíny, Univerzita Palackého v Olomouci

6 identifikace NOVÝCH PREDISPOSIČNÍCH OBLASTÍ PRO TEL/AML POSITIVNÍ DĚTSKOU ALL Eva Ellinghaus,*, Martin Stanulla 2,*,, Gesa Richter, David Ellinghaus, Geertruy te Kronnie, Gunnar Cario 2, Giovanni Cazzaniga 4, Martin Horstmann 5, Renate Panzer Grümayer 6, Hélène Cavé 7, Jan Trka 8, Jochen Harbott 9, Abdou ElSharawy, Robert Häsler, Barbara Meissner 2, Thies Bartram 2, Marco Giordan, Peter Nürnberg 0, Birger Heinzow, Stefan Schreiber, 2, Martin Schrappe on behalf of the German Berlin-Frankfurt-Münster Study Group for Treatment of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia 2,*, Andre Franke,*, Institute of Clinical Molecular Biology, Christian-Albrechts-University Kiel, Kiel, Germany; 2 Department of Pediatrics, University Hospital Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Kiel, Germany; Department of Pediatrics, Laboratory of Pediatric Hematology/Oncology, University of Padua, Italy; 4 M. Tettamanti Research Center, Children s Hospital, University of Milan-Bicocca, Monza, Italy; 5 Department of Pediatric Hematology and Oncology, University Hospital Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany; 6 St. Anna Children s Hospital and Children s Cancer Research Institute, Vienna, Austria; 7 Department of Genetics, Hôpital Robert Debré, Paris, France; 8 CLIP, Department of Pediatric Hematology/Oncology, 2 nd Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic; 9 Oncogenetic Laboratory, Department of Hematology and Oncology, Children s University Hospital, Giessen, Germany; 0 Cologne Center for Genomics, University of Cologne, Cologne, Germany; Schleswig Holstein State Agency for Social Affairs, Neumünster, Germany; 2 Department of General Internal Medicine, University Hospital Schleswig-Holstein, Christian-Albrechts-University Kiel, Kiel, Germany *These authors contributed equally to this work hodin Večeře hodin Registrace 8. října 20 sobota Kulatý stůl 2 Vrozená selhání kostní dřeně předsedající: Pospíšilová D., Bubanská E hodin FANCONIHO ANEMIE A DALŠÍ VROZENÁ SELHÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY Suková M., Keslová P., Puchmajerová D. 2, Blatný J., Vodičková E. 4, Zemanová Z. 5, Sedláček P., Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha; 2 Ústav lékařské biologie a genetiky 2. LF a FN Motol, Praha; Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská klinika, FN Brno; 4 Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha; 5 Centrum nádorové cytogenetiky,. VFN, Praha STAČÍ PRŮKAZ MUTACE RIBOSOMÁLNÍCH PROTEINŮ K DIAGNÓZE DIAMONDOVY-BLACKFANOVY ANÉMIE? PŘÍSPĚVEK KE KULATÉMU STOLU. Pospíšilová D., Ludíková B., Čmejlová J. 2, Starý J., Hak J. 4, Blatný J. 5, Votava T. 6, Blažek B. 6, Čmejla R. 2 Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc; 2 Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha; Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha; 4 Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové; 5 Klinika dětské onkologie FN Brno; 6 Dětská klinika LF UK a FN Plzeň; 7 Dětská klinika Fakultní nemocnice, Ostrava

7 kongenitální AMEGAKARYOCYTÁRNÍ TROMBOCYTOPENIE PŘÍSPĚVEK KE KULATÉMU STOLU Kuhn T., Keslova P. 2, Čmejla R., Pospíšilová D. 4 Klinika dětského lékařství, FN Ostrava; 2 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; Chambon a. s., Praha; 4 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc DYSKERATOSIS CONGENITA PROČ ZŮSTÁVÁ NÁM SKRYTÁ? Keslová P., Pospíšilová D. 2, Svobodová T., Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha; 2 Dětská klinika, FN Olomouc; Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha Blok 2 předsedající: Oravkinová I., Štěrba J hodin L-07 WILMSOV NÁDOR V SÚBORE PACIENTOV NA ODDELENÍ DETSKEJ ONKOLÓGIE A HEMATOLÓGIE DFN KOŠICE V OBDOBÍ R Senčáková I., Deák L., Valanský L. 2, Švajdler M., Jutka K. 4, Oravkinová I. Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice; 2 Urologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice; Oddelenie patológie FN LP; 4 Oddelenie rádioterapie VOU L-08 neuroblastomy NÍZKÉHO A STŘEDNÍHO RIZIKA U KOJENCŮ LÉČENÝCH NA KDHO V LETECH 200 AŽ 200 NA KDHO FN V MOTOLE Cyprová S., Mališ J., Jeřábková V., Švojgr K., Kynčl M. 2, Táborská K., Pýcha K. 4, Kodet R. 5, Vícha A., Stejskalová E., Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 2 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol; Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol; 4 Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol; 5 Ústav patologické anatomie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol L-09 PEGFILGRASTIM PREVENCE FEBRILNÍ NEUTROPENIE U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S KOSTNÍM NÁDOREM Cingrošová L., Sumerauer D., Kynčl M. 2, Janda A.,, Kodet R. 4, Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha; 2 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha; CCI Centrum für Chronische Immundefizienz, universitätsklinikum Freiburg; 4 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha L-0 euronet-phl-c AKTUÁLNÍ STAV STUDIE A PLÁN NOVÉ STUDIE EuroNet-PHL-C2 Čepelová M., Novák Z. 2, Drahokoupilová E., Kabíčková E., Ganevová M., Kruseová J., Starý J., Lukš A. Klinika dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK, Praha; 2 Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc hodin Přestávka

8 Blok předsedající: Starý J., Mihál V hodin L- LÉČBA DĚTÍ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE STUDII ALL IC-BFM 2002 Starý J., Štěrba J. 2, Mihál V., Blažek B. 4, Jabali Y. 5, Černá Z. 6, Procházková D. 7, Hak J. 8, Sedláček P., Mejstříková E., Zuna J., Janotová I., Hrušák O., Trka J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha; 2 Klinika dětské onkologie FN Brno; Dětská klinika LF UP a FN Olomouc; 4 Klinika dětského a dorostového lékařství FN Ostrava; 5 Dětské oddělení Nemocnice Č. Budějovice a. s.; 6 Dětská klinika FN Plzeň; 7 Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a. s.; 8 Dětská klinika FN Hradec Králové L-2 CO NÁM PŘINÁŠÍ ON-LINE MONITOROVÁNÍ MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ NEMOCI U DĚTÍ S ALL PŘED ALOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ? Šrámková L., Štěrba J. 2, Timr P., Blažek B. 4, Pospíšilová D. 5, Černá Z. 6, Hak J. 7, Froňková E., Mužíková K., Trka J., Sedláček P., Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a UK 2. LF, Praha; 2 Klinika dětské onkologie, FN Brno; Dětské oddělení, Nemocnice České Budějovice; 4 Klinika dětského lékařství, FN Ostrava; 5 Dětská klinika, FN Olomouc; 6 Dětská klinika, FN Plzeň; 7 Dětská klinika, FN Hradec Králové L- OPAKOVANÉ ASPIRACE KOSTNÍ DŘENĚ NA KONCI INDUKCE ALL: DŮSLEDKY PRO STRATIFIKACI LÉČBY Zuna J., Arens M. 2, Köhler R., Panzer-Grümayer R. 4, Möricke A. 2, Bartram C.R., Froňková E., Cario G. 2, Stanulla M. 2, Zimmermann M. 5, Trka J., Stary J., Schrappe M. 2, Schrauder A. 2 CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK v Praze, ČR; 2 Department of Paediatrics, University Medical Centre Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Kiel, Německo; Institute of Human Genetics, Ruprecht-Karls University, Heidelberg, Německo; 4 Children s Cancer Research Institute and St. Anna Kinderspital, Wien, Rakousko; 5 Department of Paediatric Haematology and Oncology, Medical School Hannover, Hannover, Německo L-4 VÝSKYT A VÝSLEDKY LIEČBY NHL V DETSKOM VEKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Bubanská E., Kaiserová E. 2, Oravkinová I., Petržalková D. 2, Horáková J. 4 Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica; 2 Klinika detskej onkológie a hematológie LFUK a DFNsP Bratislava; Oddelenie detskej hematológie a onkológie DFN Košice; 4 Transplantačná jednotka kostnej drene II. Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava L-5 alterace GENU IKAROS (IKZF) A JEJICH VLIV NA PROGNÓZU DĚTÍ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ Volejníková J., Mejstříková E., Švojgr K., Starý J., Trka J., Froňková E. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol Praha L-6 tranzientná A MYELOIDNÁ LEUKÉMIA U DETÍ S MOZAIKOU DOWNOVHO SYNDRÓMU Kolenova A., Reinhardt K. 2, Svec P., Nathrat M., Rössig C. 4, v. Stackelberg A. 5, Kaiserova E., v. Neuhoff C. 2, Sander A. 2, Zwaan C.M. 6, Creutzig U. 4, Reinhardt D. 2 Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LF UK, Bratislava, Slovensko; 2 Detská hematológia a onkológia, Lekárska fakulta Hannover, Nemecko; Detská nemocnica, Kassel, Nemecko; 4 Detská hematológia a onkológia, Detská fakultná nemocnica, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster, Nemecko; 5 Detská hematológia a onkológia, Charité Berlin, Nemecko; 6 Detská hematológia a onkológia, Erasmus MC-Sophia Detská nemocnica, Rotterdam, Holandsko

9 L-7 VÝSKYT PATOGENŮ V HEMOKULTURÁCH HEMATOLOGICKÝCH PACIENTŮ MĚNÍ SE V ČASE JEJICH SPEKTRUM? Keslová P., Sedláček P., Šrámková L., Formánková R., Smíšek P., Vávra V., Suková M., Říha P., Król L. a Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha L-8 VÝSLEDKY ALOGENNÍ TRANSPLANTACE HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK NA TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTCE KDHO V LETECH Zápotocký M., Říha P., Keslová P., Formánková R., Starý J., Sedláček P. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha hodin Oběd 4.45 a 5.00 hodin Doprovodný program Interaktivní kasuistiky předsedající: Pospíšilová D., Procházková D hodin KDYŽ SE V NOCI PROBUDÍ PRO BOLESTI NA HRUDI Křižáková L. Klinika dětského lékařství FN Ostrava SKRYTÝ VÝZNAM NEVÝZNAMNÉ SPLENOMEGALIE Suková M. Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha TRPĚLIVOST RŮŽE PŘINÁŠÍ Pospíšilová D. Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc NEOBVYKLÁ PŘÍČINA SPLENOMEGALIE Procházková D. Dětská klinika MN Ústí nad Labem Posterová sekce provádějící: Hrušák O., Blažek B., Zuna J hodin od 20.0 hodin Společenský večer hodin Registrace 9. října 20 neděle Blok 4 předsedající: Trka J., Zemanová Z hodin L-9 ROLE PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE HEMATO-ONKOLOGICKÝCH MALIGNIT DĚTSKÉHO VĚKU. INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY K INTERPRETACI DAT. Mejstříková E., Kalina T., Slámová L., Fišer K., Reiterová M., Starý J., Hrušák O. Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a LF 2. UK, Praha

10 L-20 exprese GENU WT PŘI DIAGNÓZE DĚTSKÉ AML NEMÁ PROGNOSTICKÝ VÝZNAM, ALE ÚZCE SOUVISÍ S BIOLOGICKÝMI VLASTNOSTMI LEUKEMICKÝCH BUNĚK Kramarzová K., Willasch A. 2, Gruhn B., Boubliková L., Kreyenberg H. 2, Rettinger E. 2, Zimmermann M. 4, Starý J., Reinhardt D. 4, Creutzig U. 5, Pession A. 6, Cazzaniga G. 7, Coliva T. 7, Bader P. 2, Trka J. CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika; 2 Department of Pediatric Hematology, Oncology and Hemostaseology, Goethe University Frankfurt, Hospital for Children and Adolescents III, Frankfurt am Main, Germany; Department of Pediatric Hematology and Oncology, Schiller University Jena, University Children s Hospital, Jena, Germany; 4 Department of Pediatric Hematology/Oncology, Medical School of Hannover, Hannover, Germany; 5 Hematology/Oncology, University Children s Hospital Muenster, Muenster, Germany; 6 Oncologia ed Ematologia Pediatrica Lalla Seragnoli, Universita di Bologna, Bologna, Italy; 7 Centro Ricerca Tettamanti, Pediatric Clinic, Univ. Milan Bicocca, Monza, Italy L-2 CYTOGENETIKA A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKA DĚTSKÝCH T-BUNĚČNÝCH AKUTNÍCH LYMFOBLASTICKÝCH LEUKÉMIÍ Holzerová M., Urbánková H., Nedomová R., Mičková P., Starý J. 2, Janotová I. 2, Mihál V., Novák Z., Pospíšilová D., Blažek B. 4, Kuhn T. 4, Pikalová Z., Indrák K., Jarošová M. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc; 2 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha; Dětská klinika FN a LF UP Olomouc; 4 Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava L-22 metalothionein NOVÝ DIAGNOSTICKÝ MARKER V DĚTSKÉ ONKOLOGII? Kruseová J., Eckschlager T., Lněničková R., Křížková L. 2, Křížková S. 2, Hynek D. 2, Adam V. 2, Bunešová M., Kizek R. 2 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha; 2 Oddělení klinické chemie a patobiochemie Agronomická fakulta Mendelova Univerzita Brno; Klinika biochemie a patobiochemie FN Motol, Praha L-2 PŘÍNOS KOMBINOVANÉ TERAPIE PREDNISOLONEM A DEXAMETASONEM V LÉČBĚ DĚTSKÉ ALL Špenerová M., 2, Džubák P., 2, Srovnal P., 2, Janošťáková A., Šalková S., Radová L., Hajdúch M., Pospíšilová D. 2, Novák Z. 2,Starý J., Hak J. 4, Blažek B. 5, Černá Z. 6, Timr P. 7, Kaiserová E. 8, Bubanská E. 9, Mihál V. 2 Laboratoř experimentální medicíny, Ústav Molekulární a Translační Medicíny, LF UP a FN Olomouc; 2 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc; Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 4 Dětská klinika FN Hradec Králové; 5 Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství FN Ostrava; 6 Dětská klinika FN Plzeň; 7 Dětská klinika Nemocnice České Budějovice a. s.; 8 Onkologická klinika DFNsP Bratislava; 9 Detské onkocentrum NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica L-24 transplantace HEMATOPOETICKÝCH BUNĚK U 5 PACIENTŮ S CHRONICKOU GRANULOMATÓZNÍ NEMOCÍ (CGD) V ČESKÉ REPUBLICE Janda A., 2, Keslová P., Formánková R., Litzman J., Šedivá A. 4, Houšťková H. 5, Rozsíval P. 6, Pařízková E. 6, Starý J. a Sedláček P. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; 2 Center of Chronic Immunodeficiency (CCI), University Medical Centre, University of Freiburg, Německo; Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno; 4 Ústav imunologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; 5 Pediatrická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha; 6 Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice, Hradec Králové

11 L-25 NOVÁ REKURENTNÍ ABERACE CHROMOSOMU 7 U DĚTSKÝCH MDS Zemanová Z., 4, Lizcová L., 4, Malinová E., 4, Bártů L., 4, Jarošová M. 2, Holzerová M. 2, Mejstříková E., Smíšek P. 4, Pospíšilová D. 5, Starý J. 4, Michalová K. Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD VFN a. LF UK v Praze; 2 Laboratoř cytogenetiky a molekulární cytogenetiky, Hemato-onkologická klinika FNOL a UP Olomouc; CLIP Laboratorní centrum Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 4 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 5 Dětská klinika FNOL a UP Olomouc hodin Přestávka Kulatý stůl Nádory u adolescentů a mladých dospělých předsedající: Bajčiová V., Keiserová hodin nádory U ADOLESCENTŮ ÚVOD A EPIDEMIOLOGIE V ČR, SOUČASNÁ SITUACE U NÁS A VE SVĚTĚ Bajčiová V. Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno HODGKINŮV LYMFOM U ADOLESCENTŮ Štěrba J., Dembická D., Kýr M., Kodytková D. Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno GERMINÁLNÍ NÁDORY VARLAT Drahokoupilová E., Sumerauer D., Starý J., Kynčl M. 2 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha; 2 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol Praha GERMINÁLNÍ NÁDORY U ADOLESCENTŮ OVARIÁLNÍ NÁDORY Bajčiová V. Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno NÁDORY CNS ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH Pavelka Z., Lakomý R. 2, Poprach A. 2, Deák L., Fadrus P. 4, Pavlík T. 5, Bortlíček Z. 5, Zitterbart K., Kodýtková D., Bajčiová V., Štěrba J. Klinika dětské onkologie, LF MU Brno a FN Brno; 2 Klinika komplexní onkologické péče, LF MU Brno a MOÚ v Brně; Oddělení dětské onkologie a hematologie, Dětská fakultní nemocnice v Košicích; 4 Neurochirurgická klinika, LF MU Brno a FN Brno; 5 Institut biostatistiky a analýz, MU Brno VÝSLEDKY LÉČBY ADOLESCENTŮ LÉČENÝCH PRO AKUTNÍ LYMFOBLASTIC- KOU LEUKÉMII TŘEMI PROTOKOLY BFM Smíšek P., Janotová I., Blažek B. 2, Černá Z., Hak J. 4, Hrstková H. 5, Timr P. 6, Mihál V. 7, Procházková D. 8, Štěrba J. 9 a Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha; 2 Dětská klinika, FN Ostrava; Dětská klinika, FN Plzeň; 4 Dětská klinika, FN Hradec Králové; 5 I. dětská klinika FN Brno; 6 Dětská klinika, České Budějovice; 7 Dětská klinika, FN Olomouc; 8 Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem; 9 Klinika dětské onkologie, FN Brno POROVNANIE PROGNÓZY AKÚTNEJ LEUKÉMIE U ADOLESCENTOV A DETÍ DO 5. ROKU ŽIVOTA Kaiserová E., Bubánska E. 2, Oravkinová I., Šubová Z., Kolenová A., Foltinová A., Feketeová J., Švec P. Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP, Bratislava; 2 Klinika detskej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica; Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice

12 KOSTNÍ SARKOMY U DĚTÍ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH Múdry P., Bajčiová V., Bronišová D., Kútniková L. Klinika dětské onkologie FN Brno; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně PACIENTEEN ANEB PROŽITEK ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ NEMOCI NA PRAHU DOSPĚLOSTI Víchová J. Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha; Oddělení klinické psychologie FN Motol Praha; Katedra psychologie FF UK Praha.00.5 hodin Zakončení konference hodin Oběd Posterová sekce lékaři (8. 0. sobota) P-0 ÚSPEŠNÁ LIEČBA HHV-6 ASOCIOVANEJ HEMOFAGOCYTOVEJ LYMFOHISTIOCYTÓZY U PACIENTA PO ALOGÉNNEJ TKD Fábri O., Horáková J. 2, Boďová I. 2, Laluhová Striežencová Z. HaT OLM DFNsP, Bratislava; 2 TJKD II. DK LF UK a DFNsP, Bratislava P-02 PCR DETEKCE HSV A VZV U PACIENTŮ KLINIKY DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V LETECH Hubáček P., 2, Krausová B. 2, Zajac M. 2, Boutolleau D., Burrell S., Vávra V., Šrámková L., Smíšek P., Sedláček P., Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LFUK a FN Motol, Praha; 2 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LFUK a FN Motol, Praha; Oddělení virologie, University of Pierre and Marie Curie and Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paříž, Francie P-0 CHROMOZOMÁLNĚ INTEGROVANÝ HHV-6 U ZDRAVÝCH DÁRCŮ A PACIENTŮ S HEMATOLOGICKOU MALIGNITOU Hubáček P., 2, Hrdličková A., Mužíková K., Špaček M., Zajac M. 2, Sedláček P., Cetkovský P. 4, Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LFUK a FN Motol; 2 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LFUK a FN Motol; Oddělení klinické hematologie. LFUK a FN Královské Vinohrady; 4 Ústav hematologie a krevní transfúze P-04 LZE PŘEŽÍT ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Z GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU PŘI ALL? (e-poster) Láryšová I., Zaoral T., Trávníček B., Hladík M., Ptoszková H., Blažek B., Svoboda P. 2 Klinika dětského lékařství FN Ostrava; 2 Interní klinika FN Ostrava P-05 PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PODÁVÁNÍM ROMIPLOSTIMU DĚTEM S CHRONICKOU IMUNNÍ TROMBOCYTOPÉNIÍ Smíšek P., Suková M. Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha P-06 MAY-THURNERŮV SYNDROM KAZUISTIKA Polanecká L., Piťha J. 2, Hadačová I., Houšťková H. 4 DK FTN Krč; 2 Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM; Klinická hematologie FN Motol; 4 DK FTN Krč

13 P-07 trombosa U PACIENTŮ LÉČENÝCH PRO HEMOBLASTOSU NA KLINICE DĚTSKÉ ONKOLOGIE V LETECH ANALÝZA DAT, RIZIKOVÝCH FAKTORŮ, PROFYLAKTICKÝCH OPATŘENÍ Domanský J., Bronišová D., Bernatíková H., Martinčeková S., Zapletal O. 2, Blatný J. 2, Bajčiová V., Šterba J. Klinika dětské onkologie FN Brno; 2 Oddělení dětské hematologie FN Brno P-08 TŘI V JEDNOM ANEB PŘÍBĚH JEDNOHO CHLAPCE A TŘÍ PŘÍČIN ANÉMIE Sulovská L., Ludíková B., Karásková E., Michálková K. 2, Pospíšilová D. Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc; 2 Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc P-09 VYUŽITÍ DNA MICROARRAYS V PREDIKCI ODPOVĚDI NA GLUKOKORTIKOIDNÍ TERAPII U PACIENTŮ S ALL Srovnal J., 2, Špenerová M., 2, Pospíšilová D. 2, Novák Z. 2, Koudeláková V., Sedláčková M., Radová L., Hajdúch M., Starý J., Blažek B. 4, Hak J. 5, Černá Z. 6, Timr P. 7, Kaiserová E. 8, Bubanská E. 9, Mihál V., 2 Laboratoř experimentální medicíny DK FN a LF UP, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Olomouc; 2 Dětská klinika FN a LF UP Olomouc; Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol; 4 Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství FN Ostrava; 5 Dětská klinika FN Hradec Králové; 6 Dětská klinika FN Plzeň; 7 Dětská klinika Nemocnice České Budějovice a. s.; 8 Onkologická klinika DFNsP Bratislava; 9 Detské onkocentrum NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica P-0 PROČ MĚLA TŘÍLETÁ PACIENTKA ENORMNĚ PRODLOUŽENÝ TROMBINOVÝ ČAS Procházková D., Rosenauerová A. 2, Zahradníček L., Jílek D., Hrachovinová I. 4, Kotlín R. 4 Dětská klinika MN Ústí nad Labem; 2 OKH MN Ústí nad Labem; Zdravotní ústav v Ústí nad Labem; 4 ÚHKT Praha P- ZÁVAŽNÁ TROMBOTICKÁ KOMPLIKACE U 5 LETÉHO PACIENTA S ALL Doležalová L., Votava T., Jehlička P., Chaloupecký V. 2, Černá Z., Šrámková L., Kobr J. Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze; 2 Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol a Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta; Klinika dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta P-2 VÝZNAM VYŠETŘENÍ HEPCIDINU U VROZENÝCH PORUCH ERYTROPOÉZY Houda J., Pospíšilová D., Ludíková B., Sulovská L., Ptoszková H. 2, Novák Z., Holub D., Mihál V. Dětská klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci; 2 Dětská klinika Fakultní nemocnice v Ostravě P- deficit PYRUVÁTKINÁZY U PACIENTŮ S TĚŽKOU HEMOLYTICKOU ANÉMIÍ A PŘETÍŽENÍM ŽELEZEM Ludíková B., Pospíšilová D., Mojzíková R. 2, Hak J., Divoký V. 2 Dětská klinika Lékařské fakulty University Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci; 2 Ústav biologie Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci; Dětská klinika Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové P-4 NEZVYČAJNÝ PRIEBEH APL U ŠESTNÁSŤROČNEJ PACIENTKY Galóová N., Feketeová J., Oravkinová I., Kolenová S. 2 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN, Košice; 2 Klinika detskej hematológie a onkológie, Bratislava

14 P-5 POSTIŽENÍ LEDVIN JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKEMIE (ALL) Janečková D., Pindurová E., Smíšek P., Suková M., Šrámková L., Vávra V., Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha P-6 BIFENOTYPICKÁ LEUKEMIE S Ph+ KLONEM, PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ PO ALLOGENNÍ TRANSPLANTACI V ÉŘE TYROXINKINÁSOVÝCH INHIBITORŮ Domanský J., Bronišová D., Bernatíková H., Martinčeková S., Zapletal O. 2, Mejstříková E., Bajčiová V., Šterba J. Klinika dtěské onkologie FN Brno; 2 Oddělení dětské hematologie FN Brno; Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha P-7 PACIENTI SE SEKUNDÁRNÍ/TERCIÁRNÍ AML/ALL DESKRIPTIVNÍ STUDIE 7 PACIENTŮ Bronisova D., Bernatikova H., Martincekova A., Domansky J., Kyr M., Bajciova V., Sterba J. Klinika dětské onkologie FN Brno P-8 HEMOFAGOCYTUJÍCÍ LYMFOHISTIOCYTÓZA KAZUISTIKA Sulovská L., Pospíšilová D., Smolka V., Michálková K. 2, Mejstříková E., Stejskalová I., Novák Z., Mihál V. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc; 2 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc; CLIP Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol P-9 autoimunitný LYMFOPROLIFERATÍVNY SYNDRÓM ZRIEDKAVÉ OCHORENIE, NA KTORÉ TREBA PRI PERIFÉRNOM T BUNKOVOM NON-HODGKINSKOM LYMFÓME U DETÍ MYSLIEŤ Švec P., Janda A. 2, Mejstříková E., Rensing-Ehl A. 2, Plank L. 4, Schwarz K. 5, Schmitt-Gräff A. 6, Froňková E., Hubáček P., Jasenková M. a Kaiserová E. Klinika detskej hematológie a onkológie, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave; 2 Centre of Chronic Immunodeficiency (CCI), University Medical Center Freiburg and University of Freiburg, Germany; Klinika detské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká Republika; 4 Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine; 5 Institute for Transfusion Medicine, University of Ulm, Ulm, Germany; 6 Department of Pathology, University Medical Center Freiburg and University of Freiburg, Germany P-20 PROFESNÍ A OSOBNÍ PERSPEKTIVA ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH, LÉČENÝCH V DĚTSTVÍ PRO ZHOUBNÝ NÁDOR Hrstková, H., 2, Kepák, T. 2 Dětská interní klinika LF MU; 2 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno P-2 AKÚTNA TOXICITA PO LIEČBE POKROČILÉHO ŠTÁDIA c-hl KAZUISTIKA Hrašková A., Puškáčová J., Kaiserová E., Pavlovičová Z. 2, Makaiová I. a Plank L. 4 Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP, Bratislava; 2 Rádiologické oddelenie DFNsP, Bratislava; Klinika nukl. medicíny OÚSA a LF UK, Bratislava; 4 Martinské bioptické centrum s. r. o. P-22 REZISTENTNÁ MALIGNITA OD NARODENIA Stančoková T., Bician P., Mesár P., Pukančíková E., Švec P. 2, Cingel V., Plank L. 4, Novotná K. 5 Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZÚ v DFNsP Banská Bystrica; 2 Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP Bratislava; Klinika detskej chirurgielfuk a DFNsP Bratislava; 4 Ústav patologickej anatómie JLF UK a Univerzitná nemocnica Martin; 5 Odd. rádiológie, FNsP FRD Banská Bystrica

15 P-2 GENOMICKÝ PROFIL NEUROBLASTOMU acgh V KLINICKÉ PRAXI Mazánek P., Drábová K., Vavřina M., Vranová V. 2, Filková 2 Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno; 2 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno P-24 PAPILÁRNÍ NÁDOR PINEÁLNÍHO REGIONU U DÍTĚTE Pavelka Z., Smrčka M. 2, Skotáková J., Křen L. 4, Mackerle Z. 5, Brichtová E. 5, Šlampa P. 6, Zitterbart K., Štěrba J. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; 2 Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno; Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno; 4 Ústav patologie LF MU a FN Brno; 5 Neurochirurgické oddělení KDCHOaT LF MU a FN Brno; 6 Klinika radiační onkologie LF MU Brno a MOÚ v Brně P-25 MIBG SCORING V KLINICKÉ PRAXI NA KDO FN BRNO Drábová K., Mazánek P., Černý I. 2, Štěrba J. Klinika dětské onkologie, FN Brno; 2 Klinika nukleární medicíny, FN Brno P-26 NÁDORY VAJEČNÍKOV V DETSTVE A PUBERTE Puškáčová J., Mocná A., Pavlovičová Z. 2 Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP; 2 Oddelenie rádiodiagnostiky DFNsP, Bratislava P-27 molekulárně BIOLOGICKÁ ANALÝZA PACIENTŮ S FEOCHROMOCYTOMEM A PARAGANGLIOMEM Musil Z., 2, Vícha A., Zelinka T. 4, Foretová L. 5, Křepelová A. 6, Fryšák Z. 7, Puchmajerová A. 6, Simandlová M. 6, Václavík J. 7, Sumerauer D., Kohoutová M. Ústav biologie a lékařské genetiky. LF UK a VFN; 2 Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FNM; 4 III. Interní klinika. LF UK a VFN; 5 Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ; 6 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM; 7 III. Interní klinika FN a LF Olomouc, Česká republika P-28 diagnóza A LIEČBA TUMORU OBLIČKY U PACIENTA S PRUNE BELLYHO SYNDRÓMOM Klučková K., Mikesková M., Sejnová D., Kaiserová E., Jasenková M., Pavlovičová Z., Haviar D., Polák V. 4, Cingel V. 2, Szépe P. 5 Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava; 2 Klinika detskej chirurgie DFNsP Bratislava; Rádiologické oddelenie DFNsP Bratislava; 4 Klinika pediatrickej urológie DFNsP Bratislava; 5 Ústav patologickej anatómie JLF UK P-29 OJEDINELÉ PRÍPADY BENIGNEJ LYMFADENOPATIE U ADOLESCENTOV Grešíková M., 2, Mažáriová O. 2, Benej R., Rampalová J. 4., Odriáš F. 4, Szépe P. 5, Plank L. 5, Kaiserová E. KDHO, LF UK a DFNsP, Bratislava; 2 HaT OLM DFNsP, Bratislava; NUTaRCH FNsP, Bratislava; 4 Oddelenie patológie FNsP, Bratislava; 5 Ústav patologickej anatómie, JLF UK a MFN, Martin P-0 NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROM 2 KASUISTIKY Martinčeková A., Bernatíková H., Bronišová D., Domanský J., Křen L., Křenová Z, Skotáková J. 2, Bajčiová V., Štěrba J. Klinika dětské onkologie FN Brno; 2 Klinika dětské radiologie FN Brno P- PRES (POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME) JAKO NEUROLOGICKÁ KOMPLIKACE LÉČBY 2 KASUISTIKY Bernatíková H., Martinčeková A., Bronišová D., Cahová P. 2, Skotáková J., Bajčiová V., Štěrba J. Klinika dětské onkologie FN Brno; 2 Klinika dětské neurologie FN Brno; Klinika dětské radiologie FN Brno

16 P-2 INVAZÍVNE MYKOTICKÉ INFEKCIE PRI LIEČBE DETSKÝCH MALIGNYCH CHORÔB Sejnová, D., Puškáčová, J., Husáková, K., Foltinová, A., Haviar, D. 2, Lisálová M., Luha, J. 4 Klinika detskej hematológie a onkológie; 2 Rádiodiagnostické oddelenie, DFNsP, Bratislava; HPL Bratislava; 4 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava P- identifikácia PROGNOSTICKY VÝZNAMNÝCH GENETICKÝCH MARKEROV U PACIENTOV S NEUROBLASTÓMOM Hlinková, K., Čermák, M., Szabóová, Ž., Babál, P. 2, Copáková, L. Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava 2 Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava P-4 monitorovanie A STRATÉGIA PROFYLAXIE A LIEČBY MYKOTICKÝCH INFEKCIÍ U DETÍ PO TRANSPLANTÁCIÍ KRVOTVORNÝCH BUNIEK Horáková J., Šufliarska S., Boďová I., Dzurenková A., Švec P., Laluhová-Striežencová Z., Lisalová M. 2 Transplantačná jednotka kostnej drene II DK DFNsP Bratislava; 2 HPL spol. s r. o. Bratislava P-5 VÝZNAM SKUPINOVEJ PSYCHOTERAPIE U ADOLESCENTOV S OSTEOSARKÓMOM Krištínová Z., Krajmer P. Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE SESTER hodin Registrace 7. října 20 pátek Společný program konference lékařů hodin Registrace 8. října 20 sobota Blok I. předsedající: Lulková M., Jahelková J hodin S-0 Wiskott-Aldrich syndrom Kašubová S., Grundová J. Dětská klinika FN Olomouc S-02 HLH Hemofagocytující lymfohistiocytosa Filípková S. Dětská klinika FN Olomouc S-0 Hemangiomy dětského věku Srbová J., Knížková Z. DK HOO FN Plzeň S-04 Léčba hemangiomu propranololem Kolmanová H., Mičkerová Z. Dětská klinika FN Olomouc

17 S-05 Histiocytóza z langerhansových buniek kazuistika Kapustová K., Takáčová M. Klinika pediatrickej hematológie a onkológie DFNsP Banská Bystrica S-06 Anémie z nedostatku B2 Křížová L., Jíchová M. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha S-07 mizivá osvěta dorostu při onemocnění varlat zamyšlení nad problémem Mlejnková P. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha S-08 Hodkginova choroba Hůlková E., Nenerádová H. Dětská klinika FN Olomouc hodin Přestávka Blok II. předsedající: Nagyová B., Pertlová A hodin S-09 Nádory jater u dětí (hepatoblastom, hepatocelulární karcinom) Migotová P., Bajčiová V. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU S-0 Kazuistika pacienta s dg. hepatoblastom Holčíková Z., Bajčiová V. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU S- Ošetrovateĺská starostlivosť o pacienta s hepatoblastómom kazuistika Hrešková M., Valovčinová L. DFNsP Limbová č. Bratislava Dětská hematologicko-onkologická klinika S-2 Pozdní následky onkologické léčby pacientů v dětském věku Cetlová A., Kepák T., Bučková E. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU S- Kazuistika pacientky s dg. Burkittov lymfom Ďuríková M., Kadnárová P. KDHaO, DFNsP Bratislava S-4 kazuistika 8. ročného pacienta s Ewing sarkomom polyostotickej formy Belešová Z., Liptai Š. KDHaO, DFNsP Bratislava S-5 Anaplastický ependymóm cerebela kazuistika Buková M., Balátová S. Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica

18 S-6 Ošetrovateĺská starostlivosť o detského pacienta s onkologickým ochorením v terminálnom štádiu Múčková I., Pásztorová E. Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava hodin Oběd 4.45 a 5.00 hodin Doprovodný program Blok III. předsedající: Petlachová M., Drápalová R hodin S-8 Diagnostika dětí s akutní leukémií pomocí průtokové cytometrie Thurner D., Hrdličková A., Luknárová P., Semerák P., Mejstříková E., Kalina T., Hrušák O. CLIP Childhood leukaemia ivestigation Prague; CLIP cytometrie, KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha S-9 Kazuistika 7. ročného pacienta s tromi hematologickými relapsmi po dvoch transplantaciach PBSC Mlynarčíková K., Koribaničová E. Klinika detskej hematológie a onkológie Bratislava S-20 Nejčastější virové infekce po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby Skleničková P., Kynkalová H., Křečková A., Hubáček P., Sedláček P. KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha S-2 Infekční mononukleóza u dítěte s ALL kazuistika Čuhaničová M., Kloubcová Š. Dětská klinika FN Hradec Králové S-22 Leukémie očima pacientky Vondráčková A. KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha S-2 Syndrom malé hlavičky (Nijmegen breakage syndrom-seemanová II syndrom) Drápalová R., Doležalová R. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU Posterová sekce sestry provádějící: Hrušák O., Blažek B., Zuna J hodin PS-0 dlouhodobá léčba pacientky s generalizovaným chondrosarkomem Borošová V., Lněničková R. KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha PS-02 Retinoblastom Klímová L., Šťastná S., Kepák T. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU

19 PS-0 Tak jde čas (e-poster) Jahelková J., Sokolová D. Dětká klinika IMP Ústí nad Labem PS-04 Sociální péče poskytovaná na klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol Pertlová A., Nagyová B., Cingrošová L., Nevyjelová J., Sedláčková L., Choniawková M., Picková A., Sedláček P. KDHO, UK 2. LF a FN Motol, Sociální oddělení FN Motol Praha PS-05 Extravazace daunorubicinu u dítěte s ALL, využití metody vakuum assisted clousure therapy a celková ošetřovatelská péče o pacienta Vavřínová V., Dioszegiová N. Dětská klinika FN Hradec Králové PS-06 Ošetřovatelská péče o tracheostomii u dětských onkologických pacientů Leĺová Z., Mikovinyová J., Sumerauer D. KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha PS-07 OŠETROVATEĹSKÁ STAROSTLIVOSŤ PŘI PREVODE PERIFÉRNYCH KMEŇOVÝCH BUNIEK Juríčková M., Farkašovská K. Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP Bratislava od 20.0 hodin Společenský večer hodin Registrace 9. října 20 neděle Společný program konference lékařů ODBORNÝ PROGRAM RODIČOVSKÉ SEKCE hodin Registrace 7. října 20 pátek Společný program konference lékařů hodin Registrace 8. října 20 sobota Blok I. předsedající: Reichlová V hodin R-0 20 LET ZKUŠENOSTÍ S VYHLEDÁVÁNÍM DÁRCŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁ- CE V ČESKÉM REGISTRU DÁRCŮ KRVETVORNÝCH BUNĚK Kuříková M., Záhlavová L. IKEM, Český registr dárců krvetvorných buněk, Praha

20 R-02 OKÉNKO DĚTSKÉ HEMATOONKOLOGIE FN OSTRAVA Češková M. KDL FN Ostrava R-0 NIKDY NEJSI SÁM Mihálová H., Trlicová H., Dvořáková E. Dětská klinika FN Olomouc hodin Přestávka R-04 VÝZNAM SKUPINOVEJ PSYCHOTERAPIE U ADOLESCENTOV S OSTEOSARKÓMOM Krištínová Z., Krajmer P. Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava R-05 na KOLE DĚTEM/NA BICYKLI DEŤOM PROJEKT NA PODPORU ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ Střížová M., Zimovčák J. 2, Bocková M. 2 FN Brno; 2 NF Na kole dětem R-06 MEZINÁRODNÍ ONKOLOGICKÉ HRY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Choniawkova M., Nevyjelová J. Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha hodin Oběd 4.45 a 5.00 hodin Doprovodný program Posterová sekce rodiče hodin PR-0 HAIMA CZ 20 LET ČINNOSTI (e-poster) Reichlová V. Haima CZ, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha PR-02 PROJEKT MŮJ NOVÝ ŽIVOT (e-poster) Cingrošová L. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha PR-0 SVETIELKO POMOCI (e-poster) Míka F. SVETIELKO POMOCI n.f. Košice od 20.0 hodin Společenský večer hodi Registrace 9. října 20 neděle Společný program konference lékařů

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Klinika dětského a dorostového lékařství

Klinika dětského a dorostového lékařství Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, 121 09 Praha 2, Ke Karlovu 2 Klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oboru dětského lékařství,

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 44 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 45 POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA RESUSCITACE 13 III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY PROGRAM SYMPOSIA PARTNEŘI SYMPOSIA ČRR TRUECPR COACHING DEVICE Česká resuscitační rada ve spolupráci se společností Physio-Control pořádá u

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Průvodce. EB Centrem

Průvodce. EB Centrem Průvodce EB Centrem Více na www.fnbrno.cz v sekci JAK K NÁM Mapka areálu FN Brno Dětská nemocnice Zastávka tramvaje č. 3, 5, 11 Mapka areálu FN Brno Bohunice Obsah Úvod...1 Co je EB Centrum?...2 Co je

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více