DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)"

Transkript

1 (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního nádoru, ale i buňky eventuálně přítomných metastáz. Má-li být léčba úspěšná, musí být agresivní. Nedostatečně útočná léčba (podléčení) by znamenala selhání a neúspěch. Všechny klasické způsoby protinádorové léčby skutečně agresivní jsou. A protože nedokáží ničit jen buňky nádorové (metody nejsou dostatečně selektivní), poškozují i buňky zdravých tkání. Tak vznikají akutní léčebné komplikace kdykoliv v průběhu léčby nebo bezprostředně po jejím ukončení. U vyléčeného pacienta však mohou vzniknout i za více let pozdní léčebné komplikace nebo léčebné následky. Rozdíl mezi pozdní komplikací a pozdním následkem spočívá v tom, že zatímco komplikaci, byť pozdní, se můžeme pokusit léčit a někdy ji vyléčíme (např. funkční poškození jater, ledvin a dalších orgánů), následek je trvalý a neléčitelný. Je možné ho jen kompenzovat posílením činnosti jiného orgánu nebo substituovat vhodnou náhradou. Příkladem trvalých následků je odstranění vaječníků, oka, močového měchýře, ale také amputace končetiny. 236

2 Při současné úrovni léčitelnosti a vyléčitelnosti dětských nádorů patří léčebné komplikace, a to jak akutní, tak pozdní, mezi největší svízele dětské onkologie. Když jsem s dětskou onkologií začínal, poznával jsem je postupně s tím, jak se vyvíjela protinádorová léčba, jaká nová cytostatika jsme začali užívat a v jakých kombinacích. Akutní komplikace mohou ohrozit život dítěte. Bez intenzivní moderní podpůrné léčby by mnohé skončily fatálně. Dodnes jsou příčinou úmrtí určitého procenta onkologicky léčených dětí. Kdysi jsem se pohoršoval nad tím, když američtí kolegové prohlašovali, že pokud už musí nádorem nemocné dítě zemřít, pak na komplikace a ne nádorovou nemocí. Samozřejmě tomu tak není ani v současnosti, stále ošetřujeme určitou skupinu dětí s neléčitelnými nádory, které jsou nepochybnou příčinou jejich úmrtí. Ale musím připustit, že spolu se zvyšujícím se procentem vyléčených dětí se zvyšuje i počet závažnějších a obtížněji léčitelných komplikací. Pozdní léčebné komplikace a následky znehodnocují kvalitu života z nádorové choroby vyléčeného pacienta a pokud se je nepodaří vyléčit nebo alespoň stabilizovat nebo stanou-li se příčinou vzniku komplikací dalších, mohou být i ony příčinou smrti často až v časné dospělosti. Nejméně akutních komplikací vzniká po chirurgické léčbě. V podstatě se tyto komplikace neliší od těch, které mohou vzniknout po operacích nenádorových nemocí. Ovšem onkologické operace bývají obtížnější, zejména u nádorů velkého rozsahu a prorůstajících do okolních tkáňových struktur. Bývají často nestandardní chirurg se rozhoduje až podle stavu v průběhu operace. Při maximální snaze nádor odstranit může způsobit rozsáhlé krvácení nebo poškodit některý orgán, ke kterému nádor těsně přiléhá, nebo do něho dokonce prorůstá. Přesto dokonalá předo- 237

3 ŽIVOT MEZI BEZNADĚJÍ A ÚSPĚCHEM perační příprava nemocného dítěte a dokonalá anestézie, disponující mnoha možnostmi, umožňují jak snížení rizika vzniku operačního šoku, tak i rozsáhlé operace s minimem komplikací, a to i v následném pooperačním průběhu. Významnou úlohu sehrávají při operacích nádorů nové technologie, např. laserový skalpel nebo ultrasonografická chirurgická odsávačka. Po náročných operacích zajišťují pooperační péči pracovníci dětského resuscitačního oddělení Kliniky anesteziologie a resuscitace, ostatní operované děti ošetřují pracovníci příslušných chirurgických pracovišť na vlastních jednotkách intenzivní péče. Smrt na operačním stole nebo v bezprostředním pooperačním období je v současnosti naprosto výjimečná. Občasné pooperační komplikace, kterým není možné zabránit ani nejdokonalejší operační technikou (např. pozdní pooperační krvácení, časné pooperační srůsty, které zaviní střevní neprůchodnost, nebo během operace nezjištěné poranění některého orgánu) jsou v podstatě vždy dokonale zvládnuty. Obtížně léčitelnou akutní komplikací v současné kritické době nárůstu počtu k lékům rezistentních mikroorganismů může být nezvládnutelná infekce. Častější jsou akutní komplikace způsobené ozařováním. Ani při velmi dokonalých ozařovacích technikách se někdy nelze vyhnout poškození kůže nebo sliznice ozařované oblasti (např. dutiny ústní, hrdla, spojivek, močového měchýře a konečníku, ale zejména jícnu) a při ozáření většího tělesného objemu poškození kostní dřeně. Jestliže je reakce na ozáření většího rozsahu, musí se léčba na určitou dobu přerušit. Někdy může být radioterapie příčinou vzniku přechodné nevolnosti, zvracení nebo průjmu. Některým dříve vznikajícím radiačním komplikacím umíme zabránit např. otoku mozku při ozařování mozkových nádorů podáváním 238

4 kortikoidů. I tak se však mohou v průběhu radioterapie objevit změny psychiky, poruchy paměti a soustředění, často se zhoršením školního prospěchu. Nejčastější příčinou akutních komplikací protinádorové léčby je ovšem chemoterapie. Nejzávažnějšími z nich jsou infekce a krvácení, způsobené poškozením kostní dřeně, komplikace ze strany trávicího ústrojí (nechutenství, nevolnost, zvracení, porucha výživy) a některé komplikace způsobené specifickou toxicitou některých cytostatik vůči určitým orgánům (ledviny, játra, srdce, plíce, centrální nervová soustava). Když jsem před více než čtyřiceti lety chemoterapii zaváděl a postupně její aplikaci rozšiřoval, mohl jsem se opírat jen o literární údaje. Vlastní zkušenosti jsem teprve pracně získával a bylo pro mne vždycky napínavé a někdy dramatické, když se objevila ta či ona komplikace jako nové a samozřejmě nepříjemné překvapení, násobené omezenými možnostmi podpůrné léčby. Nesnadné bylo vypořádat se s akutními komplikacemi, které vznikly v přestávce léčebných cyklů při pobytu dítěte doma. Nesnadné kvůli přístupu některých pediatrů. Jedni poslali dítě na naše pracoviště okamžitě a někdy až neuváženě, když se vůbec nejednalo o léčebnou komplikaci, jiní léčili i těžkou komplikaci sami. Opakovaně jsme ztratili pacienta poté, kdy hazardující lékař po několikadenním domácím ošetřování poslal dítě v beznadějném stavu na kliniku umřít. Mezi oběma extrémními postoji je samozřejmě množství situací pediatrem zvládnutelných a nejdůležitější okolností jeho přístupu je tedy vědomí hranice možností a schopností, kterými disponuje. Že je daň za chemoterapii ve formě akutních komplikací opravdu vysoká, dokládá jejich následující přehled. 239

5 ŽIVOT MEZI BEZNADĚJÍ A ÚSPĚCHEM Porucha krvetvorby Hematotoxicita (toxické působení cytostatik na krvetvornou tkáň) je nejčastější a velmi časnou komplikací. Projeví se nejprve poklesem bílých krvinek (leukocytů), poté krevních destiček (trombocytů) a nakonec červeného krevního barviva (hemoglobinu) obsaženého v červených krvinkách (erytrocytech). Důvodem je rozdílná doba přežívání jednotlivých krevních elementů v krevním oběhu (6 8 hodin u bílých krvinek, 9 12 dní u krevních destiček a 120 dní u červených krvinek). Pacienti s kostní dření prostoupenou nádorovými buňkami nebo pacienti, jejichž kostní dřeň již byla v předchozím období zatížena léčbou, mívají poklesy krevního obrazu hlubší a dlouhodobější. Hodnoty, uváděné jako kritické, neplatí absolutně. Vždy záleží na celkovém stavu dítěte a na rychlosti poklesu. Pokles bílých krvinek (leukopenie), jeho trvání a hloubka jsou hlavním rizikovým faktorem pro vznik infekce. Současné poškození kůže, sliznic a přítomnost umělých žilních vstupů (katétry) velmi usnadňuje průnik původců infekce (bakterií, plísní i virů) do organismu. U onkologických pacientů, kteří mají často sníženou obranyschopnost, nelze spoléhat na přítomnost charakteristických projevů zánětu (zarudnutí, zduření, otok, bolest). Jediným příznakem může být horečka. Klinicky se infekce projeví buď jako lokalizovaný proces (např. zánět plic, hnisavé ložisko v orgánu absces, infekce močových cest), nebo jako systémové onemocnění (generalizovaně), tzv. otrava krve (sepse), která nemocného bezprostředně ohrožuje na životě rozvojem závažného stavu s hrozícím selháním orgánů (septický šok). Pokud tedy dítěti kdykoliv v průběhu léčby stoupne tělesná teplota na 38 o C, je většinou nutné je hospitalizovat, pečlivě vyšetřit a cíleně léčit protizánětlivými léky (antibiotiky, antimykotiky, virostatiky), 240

6 protilátkami (imunoglobuliny) a ostatními léky nutnými ke zvládnutí tak závažného stavu. Snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) je příčinou poruchy srážlivosti krve. Pacient je ohrožen krvácením z nosu (epistaxí), krvácením do kůže a sliznic (drobné červené skvrny petechie až modřiny hematomy), krvácením do moči (hematurie růžové až hnědé zabarvení moči). Krvácení do trávicího traktu a život ohrožující krvácení do mozku a plic jsou vzácné. Hranicí, která představuje již značné riziko vzniku těžkého krvácení, je pokles trombocytů pod Léčbou je podání transfuze trombocytů kapací infuzí. Pokles červeného krevního barviva (anémie) vzniká při nedostatečné tvorbě červených krvinek v kostní dřeni po chemoterapii, při krvácení nebo zvýšeným rozpadem krvinek. Projeví se bledostí, únavou, zadýcháváním. Úpravu provádíme transfuzí krve, resp. erytrocytární masy v kapací infuzi. Všechny krevní deriváty určené pro pacienty s oslabeným imunitním systémem (imunosuprimované) musí být speciálně upraveny, tj. ozářeny ke snížení rizika vzniku potransfuzních komplikací (proto není většinou možné podat transfúzi v nemocnici v místě bydliště). Infekční komplikace Pásový opar a plané neštovice (infekce virem Varicella zoster) jsou onemocnění velmi nakažlivá, probíhající u zdravých osob sice bolestivě, ale bez větších komplikací. U zdravých dětí zůstává po prodělaných planých neštovicích trvalá imunita. Na počínající onemocnění upozorní výsev několika drobných puchýřků kdekoliv na těle. Bolest se u dětí objevuje až později. Puchýřky jsou velmi infekční ( jsou naplněny viry), přibývá jich a začínající mokvat. U onkologických pacientů 241

7 ŽIVOT MEZI BEZNADĚJÍ A ÚSPĚCHEM se mohou rozšířit po celém těle a i přes okamžité nasazení protivirové léčby může být průběh velmi těžký, nezřídka opakovaný. Poškození trávicího traktu Nevolnost, nutkání ke zvracení (nauzea) a zvracení jsou nepříjemnými komplikacemi onkologické léčby. Cytostatika přímo nebo chemickými změnami dráždí centrum pro zvracení v mozku. Tyto komplikace představují výraznou psychickou zátěž a vedou ke sníženému příjmu potravy a tekutin. Zvýrazňují se v pubertálním věku, často lze vypozorovat i psychogenní zvracení (dítě zvrací už na ulici při pohledu na nemocnici). Zásadním přelomem v léčbě těchto komplikací bylo v 80. letech 20. století zavedení účinných léků tlumících zvracení, takže dnes chemoterapie probíhá většinou bez výraznějších projevů tohoto druhu. Poškození sliznic dutiny ústní (stomatitida) a jícnu (ezofagitida) jsou časté zejména po kombinovaném podání chemoterapie a radioterapie na oblast hlavy, krku, mezihrudí a po transplantaci kostní dřeně. Jsou způsobeny poškozením rychle se dělících buněk sliznic trávicího traktu. Projeví se zduřením sliznic dásní až velmi bolestivými ložisky v dutině ústní (afty), znemožňujícími přijímání potravy nejprve tuhých soust a posléze i tekutin. Léčba je zdlouhavá (většinou trvá 1 2 týdny, tak dlouho, dokud nejsou normalizovány hodnoty leukocytů), spočívá v tišení bolesti, ve výživě buď sondou zavedenou nosem do žaludku, nebo kanylou do žíly, a v prevenci a léčbě infekcí vznikajících na poškozených sliznicích. Výživa sondou je pro pacienta přirozenější, důležité je, že střevní sliznice může pracovat a normálně trávit živiny přiváděné sondou (výživa do žíly je i přes veškeré naše snahy nepřirozená a méně kvalit- 242

8 ní sliznice střeva je dále poškozována tím, že nemůže normálně fungovat). Prevencí slizničních změn v dutině ústní je jen do jisté míry pečlivá hygiena, výplachy a kloktání roztoků obsahujících lokální anestetika, dezinfekční a zklidňující léky. Po aplikaci většiny cytostatik se objeví mírné či závažnější známky poškození jaterních buněk (hepatotapie). Poznáme je podle přechodného zvýšení jaterních testů, těžší porucha funkce jater se navíc projevuje bolestivým zvětšením jater, zvyšováním tělesné hmotnosti, eventuálně žlutavým zabarvením kůže. Vznik těžké hepatopatie můžeme předpokládat po vysoce intenzivní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně. Poškození slinivky břišní (pankreatitida) je u dětí vzácnou komplikací. Příznakem je nevolnost, zvracení, bolesti břicha a zvýšení hodnot trávicích enzymů v krvi. Průběh bývá většinou lehký a brzy odezní. Průjem (diarea) vzniká, kromě dietní chyby, podobným způsobem jako poškození sliznic dutiny ústní kdykoliv v průběhu chemoterapie nebo radioterapie na oblast břicha. Na poškozené střevní sliznici je vždy infekce, buď zanesená potravou, nebo způsobená změnou množství a typu střevních bakterií (dysmikrobie) po léčbě cytostatiky, antibiotiky aj. Podle závažnosti stavu bývá nutná hospitalizace, pečlivá úhrada tekutin, živin, chemických prvků (iontů) a úprava složení střevních bakterií. Zácpa (obstipace) je další komplikací protinádorové léčby. Může být způsobena poškozením nervů zodpovědných za činnost střeva, nedostatečným příjmem potravy nebo změnou stravovacího režimu a stereotypu vyprazdňování při dlouhodobém upoutání na lůžko nebo psychogenně při hospitalizaci. 243

9 ŽIVOT MEZI BEZNADĚJÍ A ÚSPĚCHEM Poškození ledvin a močových cest V průběhu protinádorové léčby mohou vzniknout různé typy poruch funkce ledvin (nefrotoxicita) a močových cest (urotoxicita). Příčinou může být přímý účinek nádoru (útlak ledviny nebo močových cest nádorem), toxický účinek cytostatik nebo při zahájení léčby rychlý rozpad nádoru a ucpání ledvinných kanálků rozpadovými produkty velkého množství nádorových buněk (syndrom akutního rozpadu nádoru, tzv. urátová nefropatie). Klinicky se toto poškození projeví sníženým množstvím vylučované moči až úplnou zástavou močení nebo nejrůznějšími příměsemi ve vylučované moči. Léčbou jsou dostatečný přívod tekutin pitím nebo kapacími infuzemi, léky upravující chemické složení moči nebo umělá ledvina přístroj, který zastoupí nefungující ledviny a odstraní z krve zplodiny chemických pochodů (dialýza). Sliznici močového měchýře mohou poškodit chemické sloučeniny cytostatik vylučované močí. Neurologické a psychické komplikace Chemoterapie může poškodit i nervový systém (neuropatie), zejména drobné nervy zodpovědné za správnou hybnost končetin (periferní polyneuropatie). Poškození se projeví brněním, mravenčením (paresteziemi), slabostí postižené končetiny, zhoršením písma, neobratností ( věci padají z rukou ) při postižení horních končetin nebo poruchou chůze a zakopáváním při zasažení dolních končetin. Poškození nervů nezávislých na naší vůli (autonomních) se projeví zpomalením až zástavou střevní činnosti (ileus) nebo nekoordinovanou funkcí močového měchýře až zástavou močení (retence). Podání cytostatik do páteřního kanálu může způsobit podráždění mozkomíšních plen s bolestmi hlavy a zvracením 244

10 nebo poškození mozkové tkáně (encefalopatii). Ta se projevuje bolestmi hlavy, zvracením, šeroslepostí, nezájmem o okolí (apatií), poruchami rovnováhy a koordinace pohybů. Účinná léčba neurotoxických komplikací není známa, při prvních klinických projevech je nutné vysadit neurotoxické cytostatikum. Léčebně dokážeme zmírnit některé projevy podáním vitamínů skupiny B, léků podporujících činnost nervového systému a odborně vedenou rehabilitací v průběhu několika týdnů až měsíců. Poškození srdce Akutní poškození srdce (kardiotoxicita) se projeví někdy během několika hodin po aplikaci léku, jindy i týdny až měsíce po léčbě, nejčastěji poruchou srdečního rytmu s rizikem selhání srdeční funkce (tzv. kardiomyopatie). Plicní komplikace Změny v plicní tkáni (pneumotoxicitu) mohou vyvolat cytostatika (cytostatická plíce), mohou vzniknout v souvislosti s infekcí a často s ozářením plic. Projeví se různě výraznou dušností a zrychlenou dechovou frekvencí. Léčí se kortikoidy, při těžším průběhu přechodnou umělou plicní ventilací. Poškození kůže Bohužel běžnou komplikací je úplná ztráta vlasů (alopecie). Objevuje se za 7 10 dní po zahájení chemoterapie a trvá po celou dobu podávání cytostatik. Po ukončení chemoterapie vlasy dorůstají. V průběhu léčby se dále může objevit změna množství kožního barviva (hyperpigmentace), nejčastěji v průběhu žíly, do které aplikujeme cytostatikum. Závažnou komplikací je únik cytostatika mimo žílu, který může způsobit odumření zasažené části kůže i podkoží (nekrózu). Po 245

11 ŽIVOT MEZI BEZNADĚJÍ A ÚSPĚCHEM aplikaci některých cytostatik je kůže také vysoce citlivá na sluneční záření, proto je nevhodné opalování. Poškození vnitřního prostředí Vlivem protinádorových léků samotných, podmínek nezbytných pro aplikaci některých cytostatik (nadměrný přívod tekutin), rozpadajících se nádorových buněk a omezené schopnosti organismu vyloučit všechny odpadní produkty, mohou vzniknout nejrůznější poruchy vnitřního prostředí (metabolismu) většinou přechodné nebo velmi dobře reagující na léčbu. Jednou z častějších komplikací je stav, kdy vlivem nádoru samotného nebo protinádorové léčby dochází k nedokonalé tvorbě hormonu regulujícího příjem tekutin a močení (syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu). Projevem jsou vystupňovaný pocit žízně, zadržování tekutin v těle, vznik otoků a zvyšování tělesné hmotnosti. Léčbou je omezení příjmu tekutin. Pro život vyléčených dětí je značným rizikem možný vznik pozdních léčebných komplikací a léčebných následků. V prvních letech mé pediatricko-onkologické praxe jsem nejen já, ale ani pediatričtí onkologové ve světě o pozdních léčebných komplikacích a následcích nevěděli. Naprostá většina dětí zemřela, o čemkoliv pozdním nebylo třeba uvažovat. Stačí uvést několik citací našich předních odborníků z 50. let. Chirurg profesor Jan Bedrna ve vynikající monografii Dětská urologie z roku 1951 uvádí: Prognosa Wilmsova nádoru je obyčejně velmi špatná a trvalé vyhojení je vzácné (sotva 5 %) Přednosta II. Dětské kliniky naší fakulty profesor Josef Houšťek napsal do učebnice Dětského lékařství roku 1958: Prognosa lymfosarkomu a rethotelosarkomu (v současné terminologii nehodgkinských lymfomů pozn. autora) je beznadějná 246

12 Prognosa Hodgkinovy choroby je zatím nepříznivá. Léčbou sice můžeme dosáhnout remise, ale ne vyzdravení A bývalý přednosta naší ortopedické kliniky profesor Otakar Hněvkovský zmiňuje v učebnici Dětská chirurgie a ortopedie z roku 1961: Prognosa sarkomů (rozumí se kostí a měkkých tkání pozn. autora) je snad ve všech případech velmi vážná, ba možno říci, že prakticky beznadějná Jestliže pozdní komplikace anebo následky vzniknou, jsou významnější než u dospělých pacientů. Především proto, že větším počtem vyléčených a přežívajících jedinců je jich více. Dále pro nezralost vyvíjejících se tkání a orgánů, které jsou snadněji poškoditelné (některá poškození jsou možná jen v dětství, u dospělých vzniknout nemohou), kvůli výrazně delší životní perspektivě, riziku snadnějšího, někdy až řetězového vývoje dalších komplikací a konečně omezení životního uplatnění (soukromého, pracovního, společenského) s nezanedbatelným dopadem na psychickou a sociální pohodu vyléčeného jedince. Vznik a rozvoj pozdních komplikací a léčebných následků závisí na biologické charakteristice pacienta (tj. na jeho jedinečnosti) riziko vzniku léčebných následků u pacientů téhož pohlaví, věku, druhu onemocnění či léčebného postupu je různé a nepředvídatelné záleží na věku (obecně platí, že čím mladší je nemocné dítě, tím vyšší je riziko léčebného poškození), na způsobu léčby (tedy na rozsahu a dávkování) a na dosavadním zdravotním stavu nemocného, resp. na prodělaných onemocněních, léčbě atd. Pozdní komplikace a následky mohou vzniknout po všech klasických způsobech léčby (operaci, ozáření, chemoterapii), mohou postihnout všechny tkáně a orgány v těle a objevují se po různě dlouhé době od ukončení léčby (amputace je pozdním následkem, který vznikne hned po jejím provedení, jiné následky se projeví i za více než 20 let). To je jeden z mnoha 247

13 ŽIVOT MEZI BEZNADĚJÍ A ÚSPĚCHEM důvodů, pro které musí být každý z nádorového onemocnění v dětství vyléčený pacient trvale (doživotně) sledován. Pozdní následky se mohou vyvinout z akutních komplikací, častěji však vznikají bez souvislosti s nimi. Operace nádoru může znamenat definitivní odstranění orgánu oka, ledviny, vaječníku, varlete, ale i podstatně více poškozující ztrátu části organismu, např. končetiny. Bez některých z párových orgánů je možné žít bez problémů, odstranění jiných přináší nejrůznější svízelné situace. Většinu z nich je však možné vyřešit na náležité úrovni. V posledních letech je maximální snaha rozsáhlé chirurgické výkony omezit. U více dětí je např. možné nahradit amputaci vynětím části kosti postižené nádorem (resekcí) s příslušnou náhradou. Podstatně více než organismus dospělého jedince je dítě ohroženo zářením. Ozáření mozku nejmenších dětí přináší poruchy intelektu. V ozářené oční čočce vznikne zákal (později chirurgicky odstranitelný). Štítná žláza dítěte bývá po ozáření poškozena funkčně a v určitém procentu v ní po řadě let vznikne zhoubný nádor (karcinom). Zářením mohou být poškozeny plíce, játra, ledviny vesměs s následnou poruchou jejich funkce. Musíme-li ozářit končetinu v místě růstových chrupavek, ze kterých dětská kost roste do délky, neodvratně růst poškodíme a končetina bude i o několik centimetrů kratší. Ozáření vaječníků u děvčátka může způsobit poškození reprodukční tkáně a ztrátu možnosti otěhotnět. Pozdní následky chirurgické léčby vznikají v místě operace (eventuálně v jeho bezprostředním okolí). Také záření poškozuje jen ozářenou oblast (ozařujeme-li např. plicní metastázu děvčátka paprskem, který prochází zárodkem mléčné žlázy, hrubě jej poškodíme se všemi z toho plynoucími následky). Naproti tomu chemoterapie může poškodit 248

14 kterýkoliv orgán dětského organismu. Cytostatika jsou distribuována krví a záleží na jejich toxicitě a na citlivosti toho kterého orgánu vůči nim, zda lék zanechá trvalé následky. A tak když léčíme chemoterapií nádor mozku, můžeme těžce poškodit plíce, když léčíme nádor kosti, můžeme poškodit ledviny. Chemoterapií ve smyslu trvalých pozdních následků jsou nejčastěji poškozeny plíce, srdce, ledviny, játra, vaječníky, močový měchýř. Chronicky poškozena však může být i krvetvorná kostní dřeň a obranyschopnost (imunita) léčeného dítěte. Nejzávažnějším pozdním následkem protinádorové léčby u dětí radioterapie i chemoterapie je vznik druhotných (sekundárních) zhoubných nádorů (asi u 3 % vyléčených dětí). U naprosté většiny našich pacientů pozdní léčebné následky nevzniknou. Jejich eventuální vznik ovšem není možné posoudit dopředu, a proto se doporučená ostražitost vyplatí. U každého dítěte, které je vznikem pozdního následku ohrožené, činíme náležitá opatření. Spolupráce rodičů je nezbytná a často spolurozhoduje o konečném výsledku našich snah. Mohou to být právě rodiče, kteří si na dítěti první všimnou určité změny a pokud na ni upozorní i mimo pravidelnou kontrolu (po letech bývají kontroly v dlouhých intervalech), umožní ji včas odhalit. Proti vzniku alespoň některých pozdních léčebných následků existují preventivní opatření (např. chirurgické přemístění vaječníků za dělohu při ozařování břicha nebo tzv. kryoprezervace spermií u chlapců starších 15 let tj. jejich zamražení a dlouhodobé skladování). Významnou úlohu v péči o vyléčené onkologické pacienty s určitými trvalými následky má protetické zajištění (nejen v oblasti končetin) a rehabilitace. Trvalé poškození některých vnitřních orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra) a prořídnutí kostí (osteoporóza) se ovlivňuje léky a úpravou životosprávy 249

15 ŽIVOT MEZI BEZNADĚJÍ A ÚSPĚCHEM a denního režimu. Některé další pozdní léčebné komplikace je možné likvidovat, zlepšit, nebo alespoň stabilizovat operací (např. zpevnění křivící se páteře, náhrada odstraněné čelisti a mnoho dalších). V úsilí o zabránění vzniku či minimalizaci rozsahu pozdních následků je pochopitelně nejvýznamnější prevence. Největších úspěchů v ní dosahuje ten, kdo rizika jejich vzniku zná a už dopředu rizikové příčiny omezuje. Stejně tak platí, že mnoho pozdních následků se při včasné a správné léčbě akutních léčebných komplikací nemusí vyvinout. Obě tyto důležité okolnosti může zajistit jen erudovaný dětský onkolog, resp. specializované pediatricko-onkologické pracoviště, které má k dispozici příslušné specialisty všech potřebných diagnostických a léčebných oborů. Kromě mnoha somatických, organickými změnami podmíněných pozdních následků, které je v podstatě vždycky možné objektivně posoudit, může v dětství prodělané nádorové onemocnění a jeho náročná léčba provázená těžkými komplikacemi a trvalými následky způsobit celou škálu psychických následků (úzkost, strach včetně strachu ze smrti, zoufalství, apatii, depresi, zlost a vztek, stud včetně studu z kosmetického poškození, pocit osamocení, poškození tělesné atraktivity, poškození osobní role v rodině, škole, zaměstnání, společnosti, změnu koncepce vlastní osobnosti). Poškozený je může zveřejňovat, ale může je i tajit a nejrozmanitějším způsobem se trápit. Mnoho z nich se může projevit poruchou chování, komunikace či sociálního začlenění. Na takové stavy je nutné myslet a pokud se začnou projevovat, včas jejich rozvoji bránit. Předpokládá to nejen dokonalý, otevřený vztah pacienta a lékaře, ale také lékaře a členů rodiny. Rodinný lékař by měl mít v tomto směru nejdůležitější roli, jeho kontakt s vyléčeným jedincem je nejužší a nejčastější. 250

16 V závěru této kapitoly ovšem zdůrazňuji, že zdraví nemusí být absolutní podmínkou pro dosažení dobré kvality života. Kvalitně může žít i jedinec určitým způsobem hendikepovaný, tedy i mnoho dětských onkologických pacientů, u kterých se v různě dlouhém poléčebném období objevil pozdní následek terapie. Je zapotřebí ho včas rozpoznat, nepřipustit jeho další rozvoj, ani rozvoj eventuálních dalších, jím podmíněných komplikací a vhodně usměrnit život nemocného tak, aby následek vadil co nejméně. 251

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

Co je to radioterapie?

Co je to radioterapie? Co je to radioterapie? Radioterapie Radioterapie (aktinoterapie) je nejstarší používaná léčba lymfomů (principem je použití ionizujícího záření), její počátky sahají až do doby před druhou světovou válkou.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním

hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním hemodialýza Stručný úvod Vítejte Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně 150 g. Mezi jejich hlavní

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Chemoterapie

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Chemoterapie Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Chemoterapie Vážená paní, Vážený pane, Vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 5 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 27 Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 POKYNY PRO NEMOCNÉ LÉČENÉ BRACHYRADIOTERAPIÍ Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno POKYNY PRO NEMOCNÉ LÉČENÉ BRACHYRADIOTERAPIÍ Brachyradioterapie

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Biologická léčba při zhoubném onemocnění Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více