ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012"

Transkript

1 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše klinika zůstala i po reorganizaci specializačního vzdělávání podle nových vzdělávacích programů Ministerstva zdravotnictví ČR organizátorem prvních atestačních zkoušek z urologie a přednosta kliniky též prvním předsedou Specializační oborové rady (SOR). Na klinice jsme otevřeli novou výukovou ambulanci pro posluchače 1. LF a dokončili jsme novou endoskopovnu pro pacienty s nádory močového měchýře. Na našem pracovišti také proběhla náročná rekonstrukce posluchárny. Zorganizovali jsme hojně navštěvovaný kurz pro vedoucí lékaře urologických lůžkových oddělení, kurz pro praktické lékaře, kurz andrologické urologie pro urology ve specializační přípravě a kurzy laparoskopické urologie. Proběhla zde také unikátní prezentace 3D Einstein Vision laparoskopie. Studenti anglické paralelky se v rámci výuky volitelných předmětů ve velkých počtech zúčastnili prvního nácviku chirurgického šití pro pregraduální studenty a kurz hodnotili velmi kladně. Jako klinika jsme se opět připojili k celoevropské aktivitě Urology Week a s vedením VFN a 1. LF UK jsme při této příležitosti uspořádali tiskovou konferenci. Při slavnostním přednáškovém večeru kliniky v Lékařském domě jsme si připomněli životní jubileum (85. narozeniny) emeritního přednosty, docenta Radko Petříka. Pro pacienty a spolupracovníky se v prostorách přízemí kliniky konal tradiční adventní koncert, kde účinkoval soubor Gli Archi di Praga. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Pohled na budovu Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 6 1

2 Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc., zakladatel Urologické kliniky a její přednosta v letech

3 Výroční zpráva Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice za rok 2012 Adresa: Praha 2, Ke Karlovu 6 Kontakt sekretariát: tel www. uroklinika.cz Popis kliniky Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem DrSc. v roce Od roku 1976 je umístěna v samostatné budově v ulici Ke Karlovu. Má ambulantní část pro akutní případy a poradny pro chronicky nemocné, dvě lůžková oddělení pro dospělé pacienty, jednotku intenzivní péče s osmi lůžky, lůžkové oddělení pro dětskou urologii s jednotkou intenzivní péče. Na klinice jsou tři operační sály pro otevřenou a laparoskopickou operativu, jeden sál výhradně pro endoskopické operace dolních močových cest a jeden sál pro endoskopické operace močového traktu vybavený rentgenovým stolem. Samostatná radiodiagnostická část je detašovaným pracovištěm Radiologické kliniky 1. LF UK a VFN. V budově je posluchárna, studovna, knihovna, učebna laparoskopie, výuková ambulance pro mediky, nemocniční lékarna, jídelna pro personál a sterilizace prádla. Personální a organizační struktura kliniky Počet pracovníků v jednotlivých kategoriích Lékaři 23 (22+IP+internista) Střední zdravotnický personál 79 Pomocný zdravotnický personál 10,5 Nezdravotnický pomocný personál 8 Externisté 3 3

4 Vedení kliniky: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. přednosta kliniky, tel Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. zástupce přednosty kliniky, zástupce přednosty pro pedagogiku, vedoucí oddělení dětské urologie, tel Prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA do zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, Prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU od zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči zástupce přednosty pro vědeckou činnost; tel Vrchní sestra Olga Krpatová, tel Sekretariát: Květa Landovská, tel Miroslava Forejtová, tel Oddělení: Jednotka intenzivní péče, 1. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Petr Macek, Ph.D, FEBU staniční sestra: Michaela Novotná Oddělení A, 2. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Michael Pešl, FEBU staniční sestra Jitka Roškotová Oddělení B, 3. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D, FEBU staniční sestra Monika Kovářová Oddělení D (dětská urologie), 4. patro, tel vedoucí lékař Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. staniční sestra Jarmila Muselová Ambulantní část, přízemí vedoucí lékař As. MUDr. Vladimír Vobořil, tel staniční sestra Věra Červenková Operační sály, 1. patro tel vedoucí lékař As. MUDr. Květoslav Novák, FEBU staniční sestra Hana Kvapilová Na každém z lůžkových oddělení pracují kromě vedoucího lékaře tři sekundární lékaři, na jednotce intenzivní péče jeden sekundární lékař. Součástí týmu na JIP je sloužící lékař intenzivista anesteziolog, organizačně patřící pod Kliniku anesteziologie a resuscitace. Vedoucím lékařem intenzivistů je MUDr. Marek Svítek. Sekundární lékaři na oddělení A a B MUDr. Roman Sobotka, FEBU MUDr. Monika Szakácsová, FEBU MUDr. Zuzana Vaľová MUDr. Otakar Čapoun, FEBU MUDr. Yvona Pichlíková MUDr. Zuzana Feherová MUDr. Tomáš Hradec Sekundární lékaři na oddělení dětské urologie (D) MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU MUDr. Josef Sedláček, FEBU, FEAPU MUDR. Marcel Drlík, FEAPU 4

5 MUDr. Zuzana Smičková - pediatr Lékaři ambulance: MUDr. RNDr. Otto Bernard, Ph.D. MUDr. Emil Votoček Profil kliniky Klinika poskytuje kompletní diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru urologie, zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku studentů a lékařů v tomto oboru. Oddělení dětské urologie poskytuje unikátní péči s celorepublikovým pokrytím a je jediným poskytovatelem komplexního vzdělání v oboru dětské urologie. Oddělení dětské urologie získalo i evropskou akreditaci (JCPU UEMS) k provádění komplexního výukového programu dětské urologie. Struktura činnosti kliniky je organizována v jednotlivých odborných centrech: centrum rekonstrukční urologie centrum onkourologie centrum urodynamiky centrum dětské urologie centrum andrologie centrum léčby urolitiázy a litotrypse centrum laparoskopie a endourologie Popis jednotlivých center: ODBORNÉ CENTRUM REKONSTRUKČNÍ UROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum je zaměřeno na rozvíjení moderních rekonstrukčních metod u vrozených vad urogenitálního ústrojí, neurogenních poruch a onko-urologických onemocnění. Indikací k těmto výkonům jsou především vrozené vady (stenóza pyeloureterálního přechodu s hydronefrózou, megauretery, vezikoureterální reflux vyššího stupně, ureterokéla, divertikly močového měchýře, exstrofie močového měchýře, epispadie a hypospadie). Cílem těchto operací je odstranění vrozeného nebo získaného defektu a obnovení kontinuity močových cest. Další oblastí je rekonstrukce močového měchýře střevní náhradou a jiné typy derivace moče po cystektomiích (nejen z onkologické indikace). Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů před a po rekonstrukčních výkonech na močopohlavních orgánech - rozvíjení nových operačních metod s využitím moderní techniky (laparoskopie) - vědecko-výzkumnou činnost. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna: - pondělí a středa 9 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Kliniky VFN, zvláště Klinika dětského a dorostového lékařství VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN 5

6 - Onkologická klinika VFN - I. chirurgická klinika VFN - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Ústav nukleární medicíny VFN Externí spolupráce: - urologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM ONKOUROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s onko-urologickým onemocněním od 18 let. Slouží jako superkonziliární pracoviště pro pacienty z České republiky. U pacientů do 18 let se podílí na diagnostice a léčbě nádorů varlat a úzce spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN v Motole. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a další odborné přípravy v dětské urologii. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů s nádory urogenitálního traktu (endoskopické a otevřené operace) - podávání lokální a systémové imunoterapie a chemoterapie - vědecko-výzkumnou činnost v oblasti onko-urologie. 2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ: ambulantní část - vzhledem k velkému počtu pacientů léčených a dispenzarizovaných je činnost poraden centra rozdělena do 5 pracovních dnů podle orgánové specifikace: pondělí: nádory penisu, prostaty a varlat úterý: nádory z urotelu středa: nádory prostaty čtvrtek: nádory prostaty a ledvin pátek: nádory ledvin lůžková část vyčleněná lůžka - lůžková oddělení Urologické kliniky VFN ve 2. a 3. patře - lůžka jednotky intenzivní péče Urologické kliniky VFN v 1. patře kliniky - lůžka dětského oddělení Urologické kliniky VFN ve 4. patře 3. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradny: - pracovní dny od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 4. SPOLUPRÁCE: 6

7 Interní spolupráce v rámci VFN: - Onkologická klinika VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN - I. chirurgická klinika VFN - II. chirurgická klinika VFN - ostatní kliniky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiogiadnostická klinika VFN - Ústav patologie VFN - Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole Externí spolupráce: - Urologická klinika FNM Praha 5 - Ústav radiační onkologie FNB Praha 8 - Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši - Onkologická klinika FNM Praha 5 - Onkologická klinika FNKV Praha 10 - urologická odd. v ČR 5. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: As. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM PRO PORUCHY URODYNAMIKY MOČOVÝCH CEST 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s dysfunkcí dolních a horních močových cest (vrozené, získané, traumatické, netraumatické, neurogenní a non-neurogenní příčiny). Zaměřuje se na: - urologickou péči o pacienty s inkontinencí různé etiologie, se spinálními dysrafismy, po míšním traumatu, s neurologickými onemocněními (roztroušená skleróza, parkinsonismus) - pacienty s pánevní bolestí intersticiální cystitidou - specializované video-urodynamické vyšetření (uroflowmetrie, cystometrie, profilometrie, tlakově-průtokové studie, EMG pánevního svalstva) - stanovení léčby uvedených pacientů (farmakologická, biofeedback, protetická katetrizace, umělý svěrač, sling pro ženy a muže, chirurgická) Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální urodynamická ambulance: - úterý a čtvrtek od 9 do 15 hodin Speciální ambulance - neurogenní měchýř, inkontinence a pánevní bolest: - pondělí a úterý od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 7

8 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Neurologická klinika VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN - Rehabilitační klinika VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Centrum léčby bolesti KARIM VFN Externí spolupráce: - urologická a neurologická pracoviště ČR I. III. typu - Jedličkův ústav Praha - Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi - Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk - European Association of Urology - International Continence Society - European Society for the Study of Interstitial Cystitis 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM DĚTSKÉ UROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s urologickým onemocněním ve věku od 0 do 18 let. Zaměřuje se na: - diagnostiku a léčbu vrozených vývojových vad urogenitálního ústrojí (hydronefróza, megaureter, chlopeň zadní uretry u chlapců, hypospadie, epispadie a exstrofie močového měchýře, primární vezikoureterální reflux, u prenatálně zjištěných vrozených vad a u novorozenců je navázána spolupráce s niže uvedenými pracovišti - problematiku dysfunkcí močových cest, diagnostiku a léčbu neurogenních poruch močení u dětí s neurologickým postižením (včetně provádění video-urodynamického vyšetření) - problematiku pediatrické andrologie (kryptorchizmus, varikokéla, akutní onemocnění skróta, nádory varlete ve spoluprácí s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN v Motole) - léčbu a metafylaxi urolitiázy u dětí a dospívajících - celou škálu náročných operačních výkonů na urogenitálním traktu dětí a dospívajících (vesměs rekonstrukčních) kromě transplantace ledvin a speciální dětské onkologické problematiky - laparoskopickou operativu urogenitálního traktu u dětí a dospívajících (laparoskopie kryptorchizmu, intersexu, mikrochirurgická laparoskopická operace varikokély, laparoskopická pyeloplastika a retroperitoneoskopická nefrektomie, heminefroureterektomie, adrenalektomie ) - specializovanou ambulantní urologickou léčebnou péči u dětí a dospívajících, dispenzarizaci závažných případů, obvykle ve spolupráci s obvodními dětskými nefrology. Centrum dětské urologie je školícím pracovištěm studentů Univerzity Karlovy - 1. lékařské fakulty, dále lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětské urologie, je sídlem Subkatedry dětské urologie IPVZ Praha. Je také evropským akreditovaným centrem Joint Committee of Paediatric Urology UEMS pro komplexní edukační program v dětské urologii. 8

9 2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ: ambulantní část - je umístěna ve 4. patře Urologické kliniky VFN v Praze - má dvě ordinace dětské urologie, jednu urodynamickou vyšetřovnu a jednu ordinaci pro pediatra nefrologa - pro diagnostiku je vybavena ultrasonografickými přístroji, urodynamickým přístrojem určeným výhradně péči o dětské pacienty a sadou endoskopických nástrojů, které jsou využitelné pro ambulantní rentgenová a endoskopická vyšetření (prováděná v narkóze v ambulantním režimu) - využívá zázemí biochemické a mikrobiologické laboratoře VFN a radiodiagnostické kliniky VFN lůžková část - je umístěna ve 4. patře Urologické kliniky VFN v Praze - má celkem 21 lůžek s tímto určením: 12 lůžek pro akutní léčebnou péči 4 lůžka určená pro intenzivní péči o kojence a děti 5 lůžek pro matky doprovázející děti 3. ORDINAČNÍ HODINY: Dětská urologická ambulance: - denní provoz od 9 do 15 hodin Pediatrická a nefrologická ambulance: - denní provoz od 9 do 15 hodin Dětská urodynamická ambulance: - pondělí, pátek 9 14 hodin RTG vyšetření dětí: - pondělí 9 13 hodin K ambulantním výkonům jsou děti objednávány na určený čas. 4. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Klinika dětského a dorostového lékařství VFN (nefrologie, endokrinologie, JIRP) - Gynekologicko porodnická klinika VFN (neonatologie) - Ústav nukleární mediciny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiodiagnostická klinika Externí spolupráce v rámci VFN: - Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice - Dětské oddělení Nemocnice Jablonec n. N. - Klinika dětské chirurgie FNM Praha 5 - Klinika dětské chirurgie FTN Praha 4 - Klinika plastické chirurgie FNKV Praha 10 - Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole. - Kinderurologische Abteilung, Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, Německo - Dětská oddělení Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Středočeského kraje a kraje Vysočina (dlouhodobá spolupráce v léčbě společných dětských pacientů) 5. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU e/m: tel.:

10 ODBORNÉ CENTRUM KLINICKÉ ANDROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s chorobami mužských reprodukčních orgánů, sexuálními dysfunkcemi a poruchami plodnosti. Zaměřuje se na: - péči o pacienty se sexuálními dysfunkcemi (erektilní, ejakulatorní a orgastická) - diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s hypogonadismem (vrozený, získaný) - diagnostiku, konzervativní a operační léčbu mužské neplodnosti Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální andrologická ambulance: - pondělí od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Gynekologicko porodnická klinika VFN (Centrum asistované reprodukce) - Sexuologický ústav VFN - Centrum preventivní kardiologie III. interní kliniky VFN - Angiologická ambulance II. interní kliniky VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Externí spolupráce: - Endokrinologický ústav Praha - urologická oddělení I. III. typu v ČR 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM PRO LÉČBU UROLITIÁZY A LITOTRYPSI 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s urolitiázou v dětském i dospělém věku. Zaměřuje se na: - diagnostiku epizodické i opakované urolitiázy - vyšetření (včetně metabolického) pacientů s primo-litiázou či recidivou, s cílem stanovit prevenci a terapii; záchyt metabolicky podmíněné litiázy je podkladem kauzální metafylaxe, která vede ke snížení recidiv - výběr nejvhodnějšího typu léčby litiázy litotrypse mimotělní rázovou vlnou (LERV), perkutánní extrakce litiázy, laparoskopické nebo otevřené operace, dissoluce litiázy 10

11 - dispenzarizaci pacientů, kde je postižení urolotiázou součástí multiorgánového postižení - moderní způsoby léčby (kombinované přístupy, aplikace laseru, elektrokinetické a ultrazvukové litotrypse) Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna pro urolitiázu: - čtvrtek od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Kliniky VFN, zvláště interní - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Revmatologický ústav Externí spolupráce: - Urologické odd. FTN Praha 4 - Urologické odd. FNB Praha 8 - Urologické odd. Nemocnice Příbram - Endokrinologický ústav Praha - urologická a nefrologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: prim. MUDr. Vladimír Vobořil e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM LAPAROSKOPIE A ENDOUROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum je zaměřeno na rozvíjení moderních diagnostických a operačních endoskopických metod u pacientů s urologickými a onko-urologickými onemocněními. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů před a po endoskopických výkonech na močových cestách pro močové konkrementy či pro poruchu pasáže moče - rozvíjení nových operačních metod s využitím moderní méně invazivní techniky (laparoskopie, retroperitoneoskopie) v léčbě urologických nádorů (nefrektomie, resekce ledviny pro nádor s užitím tkáňového lepidla, laparoskopická lymfadenektomie, endoskopická (preperitoneální) radikální prostatektomie) a v rekonstrukci močových cest (laparoskopická pyeloplastika) - operace nadledvin (hormonálně aktivní i inaktivní nádory) 11

12 - rozvíjení endoskopických metod v operativě dolních i horních močových cest, prostaty a nádorů močového měchýře (laser, fotodynamická diagnostika, NBI - Narrow Band Imaging) - vědecko-výzkumnou činnost. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna: - středa a pátek od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - III. interní klinika VFN - Klinika nefrologie VFN - Onkologická klinika VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Ústav patologie VFN Externí spolupráce: - Endokrinologický ústav Praha - urologická a nefrologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Květoslav Novák, FEBU e/m: tel.: Pedagogická činnost Výuka urologie studentů 6. ročníku 1. lékařské fakulty probíhá formou dvoutýdenní stáže. Skládá se z přednáškových bloků a praktické výuky na ambulancích a operačních sálech kliniky a spolupracujících urologických oddělení v Praze (Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, ÚVN). V modelové ambulanci pro posluchače 1. LF jsou k dispozici trenažéry k vyšetření pacienta a simulátory a trenažéry laparoskopické i endoskopické operativy. Seznam témat pro výuku je shrnut v jednotlivých e-learningových lekcích v české i anglické verzi: Lékaři studenti postgraduálního studia v r. 2012: MUDr. Michael Pešl, FEBU MUDr. Zuzana Vaľová MUDr. Otakar Čapoun MUDr. Monika Szakácsová Léčebná péče Urologická klinika má celkem 82 lůžek. Struktura lůžkového fondu v roce 2012: 12

13 Oddělení A, B 58 Oddělění D (dětská urologie) 12 JIP D 4 JIP 8 Ambulantní léčebná péče - je zajištěna v celkem 12 ambulancích. Kromě běžného vybavení je zde k dispozici 5 ultrasonografických přístrojů, uroflowmetr. V samostatné urodynamické ambulanci jsou k dispozici 2 urodynamické vyšetřovací jednotky. Byl otevřen zcela nový endoskopický sálek s vyhovujícím zázemím zejména pro ambulantní cystoskopická vyšetření. Endoskopický sál slouží k provádění diagnostické cystoskopie a uretroskopie rigidním nebo flexibilním cystoskopem u mužů i žen v lokální anestézii a k intravezikální aplikaci cytostatik nebo imunoterapie u pacientů s povrchovými nádory močového měchýře. Nádory močového měchýře jsou třetí nejčastější malignitou urogenitální soustavy. Jeho incidence stoupá, zejména u kuřáků. Základním rysem nádoru je tendence recidivovat a hlavní jeho nebezpečí tkví v riziku infiltrovat hlubší vrstvy stěny močového měchýře a posléze i metastázovat. V databázi Urologické kliniky je kolem 1000 pacientů s primozáchytem nádoru močového měchýře. V roce 2012 bylo provedeno 1310 cystoskopií, z toho 864 flexibilním uretrocystoskopem. V režimu intravezikální instilace byli 83 pacienti (Mitomycin 52, BCG vakcina 31). Součástí diagnostiky a dispenzarizace je cytologické vyšetření moče, loni jich bylo provedeno Na výzkum problematiky zhoubných nádorů jsou zaměřeny dva výzkumné projekty kliniky (MPO TIP a IGA MZ ČR). S pomocí finančního příspěvku 1. LF UK ve výši cca ,-Kč byla upravena ambulantní vyšetřovna sousedící s novou endoskopovnou. Po vybavení trenažéry a simulátory slouží jako modelová vyšetřovna pro posluchače všeobecného lékařství. Mezi simulátory jsou modely prostaty, trenažéry pro vyšetření per rectum, modely pro cévkování ženy a muže aj. Vyšetřovna je též vybavena možností připojení na e-learningový portál 1. LF UK s kompletními lekcemi urologie a dětské urologie. Do palety trenažérů na urologické klinice patří dále jeden laparoskopický trenažér mechanický a jeden trenažér digitální. Každý pregraduální student je v době stáží s touto technikou seznámen. V roce 2012 byl celkový počet pacientů na ambulancích 58130, z toho samotných vyšetření 35618, 4769 v dětské části. Graf: Počet pacientů (kontaktů) a vyšetření na ambulancích kliniky Celkový počet pacientů na ambulancích - kontakty Vlastní vyšetření dospělého pacienta Vlastní vyšetření dětského pacienta 0 Hospitalizační léčebná péče - hospitalizovaných pacientů bylo 3507, z toho 2365 dospělých a 1142 na oddělení dětské urologie. Operace - celkový počet operací a reoperací byl 2489 výkonů. Významnou součástí urologické operativy jsou endoskopické výkony a miniinvazivní přístupy, zejména laparoskopie. Nejčastější operace jsou uvedeny v následujících tabulkách. Otevřené výkony počet Nefrektomie pro tumor 33 Nefrektomie z lumbotomie 3 Resekce ledviny 28 Biopsie tumoru ledviny 5 Exstirpace recidivy tumoru ledviny 2 Nefroureterektomie 5 Uretroplastika, uretrorafie dospělých 64 Radikální prostatektomie 30 13

14 Cystektomie 13 Operace močových píštělí 12 Umělý svěrač AMS TOT 22 Jiné (operace hydrokély, varikokély, 248 cirkumcize aj.) Celkem 452 Endoskopické výkony počet Transuretrální resekce močového měchýře (TUR) 273 Transuretrální resekce prostaty (TURP) 120 Optická uretrotomie (OUTI) 42 Perkutánní extrakce konkrementu (PEK) 31 Ureterorenoskopie (URS) 108 Probatorní resekce tumoru kalichopánvičkového systému 1 Celkem 575 Graf: Nejčastější endoskopické výkony v roce 2012 URS; 108 PEK; 31 TUR; 273 OUTI; 42 TURP; 120 Laparoskopické operace (dospělá urologie) počet Radikální prostatektomie 79 Adrenalektomie 32 Nefrektomie pro tumor 14 Resekce ledviny pro tumor 10 Nefrektomie afunkční ledviny 6 Pyeloplastika 8 Nefroureterektomie 1 Exstirpace tumoru retroperitonea 4 Ostatní 4 Celkem

15 Graf: Laparoskopické operace v roce Radikální prostatektomie Adrenalektomie Nefrektomie pro tumor Resekce ledviny pro tumor Nefrektomie afunkční ledviny Pyeloplastika Nefroureterektomie Exstirpace tumoru retroperitonea Ostatní Operace oddělení dětské urologie počet Velké operace (reimplantace močovodu, nefrektomie atd.) 40 Malé operace (cirkumcize, orchiopexe atd.) 251 Endoskopické výkony 156 Laparoskopické výkony 104 Uretroplastika 118 LERV 11 Na operačním sále č. 5 (vybavený RTG stolem) bylo dále provedeno 322 rentgenových vyšetření (event. s následným výkonem). Derivačních výkonů (zavedení stentu, ureterální cévky, punkční nefrostomie, výměn nefrostomie) bylo 384. U pacientů s urolitiázou bylo provedeno 321 litotrypsí extrakorporální rázovou vlnou (ESWL- LERV). Onkologická péče poskytovaná na Urologické klinice VFN a 1. LF UK Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze se významně podílí na léčbě nemocných s nádorovým postižením močového a pohlavního ústrojí. V celém spektru léčebných činností dominuje vedle diagnostických procesů zejména radikální a konzervativní chirurgická léčba a na ní navazující dispenzarizace nemocných. Podle rozsahu postižení příslušného orgánu a respektovaných léčebných standardů je aplikována následná léčba hormonální, lokální chemoterapie, imunoterapie a léčba cílená. Spolupráce s ostatními pracovišti KOC (onkologická klinika VFN a ÚRO FNB Praha) je velmi těsná a probíhá jedenkrát týdně formou indikačních sezení. Rozsah poskytované onkologické péče ve vztahu k orgánovému postižení je následující: 1. Nádory ledvin Diagnostika nádorů ledvin Chirurgická léčba nádorů ledvin (otevřené/laparoskopické odstranění ledviny postižené nádorem, resekce ledviny pro nádor) Dispenzarizace nemocných po operaci pro nádor ledviny 2. Nádory ledvinné pánvičky a močovodu Diagnostika nádoru ledvinné pánvičky a močovodu Chirurgické odstranění ledviny a močovodu Endoskopické resekce povrchových nádorů Dispenzární péče nemocných po operaci pro nádor pánvičky/močovodu 3. Nádory močového měchýře 15

16 Diagnostika nádorů močového měchýře Endoskopické záchovné resekční výkony Radikální odstranění močového měchýře a spádových uzlin spolu s náhradami měchýře (derivace) Lokální (intravezikální) imunoterapie a chemoterapie povrchových nádorů měchýře Dispenzarizace nemocných po operacích 4. Nádory prostaty Diagnostika nádorů prostaty Radikální chirurgické (otevřené i laparoskopické) odstranění prostaty a spádových lymfatických uzlin Endoskopické dezobstrukční výkony na prostatě Paliativní medikamentózní a chirurgická léčba nemocných s nádorem prostaty Dispenzarizace nemocných s nádorem prostaty 5. Nádory zevního genitálu - varlat, penisu, močové trubice. (Týká se i dětí a adolescentů, kde je další péče koordinovaná s Klinikou dětské onkologie FN Motol viz bod 8 ) 6. Diagnostika nádorů varlat, penisu, močové trubice Ablační radikální výkony Chirurgické záchovné výkony a plastiky Chirurgické odstranění spádových uzlin (primárně i po aplikované jiné chemo/radioterapii) Dispenzární péče o nemocné po operacích Implantace testikulární protézy po odstranění varlete 7. Nádory nadledvin Chirurgická léčba nádorů nadledviny laparoskopická i otevřená Dispenzární péče nemocných po operacích 8. Nádory retroperitonea Diagnostika nádorů retroperitonea Chirurgická léčba nádorů retroperitonea (primární i sekundární po jiné primární terapii) 9. Onkologická péče poskytovaná na Urologické klinice dětem do 18 let. Při podezření na nádor ledviny či močového měchýře je dítě odesláno k dalšímu dovyšetření a léčení na Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Při podezření na nádor varlat provádí diagnostický i primární léčebný proces naše klinika ve spolupráci s Patologickým ústavem VFN a 1. LFUK, protože významná část těchto nádorů je benigního charakteru. Podle histologického nálezu je stran dalšího postupu konzultovano výše zmíněné pracoviště klinické onkologie, které provádí další onkologickou léčbu. V případě maligních nádorů varlete je další dispenzarizace jak onkologická (ve FN Motol), tak urologická (ve VFN). Vědecko-výzkumná činnost Řešené granty v roce 2012: - Grant TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, č. FR-TI3/666 Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění (hlavní řešitel prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc.) - Grant IGA MZ ČR č. NT Detekce cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty jako součást individualizace systémové léčby (hlavní řešitel MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.) - Grant IGA MZ ČR č. NT Využití mikrorna, mrna a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovení prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře (hlavní řešitel prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.) 16

17 - Grant IGA MZ ČR č. NT Korelace syndromu pánevní bolesti u intersticiální cystitidy s histopatologickým nálezem, axonopatií viscerálních nervů stěny močového měchýře, expresí beta-hcg v rotelu a mikrobiálním nálezem v bioptickém vzorku (hlavní řešitel MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.) Publikační činnost lékařů Urologické kliniky za rok 2012 Čapoun, O. Novinky v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Urologie pro praxi, 2012, 13, 3, s Čapoun, O. Přehled novinek z 9. konference ESOU - Karcinom prostaty. Česká urologie, 2012, 16, 2, s Čapoun, O. Screening karcinomu prostaty: ano, či ne? Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 13, s Čapoun, O. Zpráva o účasti rezidentů na výroční konferenci Slovenské Urologické Společnosti v Martině. Česká urologie, 2012, 16, 2, s Čapoun, O. Zpráva z 9. konference ESOU v Hamburku dubna Urologie pro praxi, 2012, 13, 5, s Čapoun, O.; Hanuš, T. Současná a budoucí léčba karcinomu prostaty. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 4, s , Čapoun, O.; Sobotka, R.; Macek, P.; Hanuš, T. Prediktivní parametry záchytu karcinomu prostaty v saturační biopsii prostaty. Česká urologie, 2012, 16, 3, s Dvořáček, J. Kombinovaná léčba benigní hyperplazie prostaty. Urologie pro praxi, 2012, 13, 4, s Horčička, L.; Zachoval, R.; Babková, A.; Bojar, M.; Herber, O.; Topinková, E.; Hanuš, T.; Zmrhal, J. Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen. Doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře. 1. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, s. Jančíková, M.; Mikulová, V.; Čapoun, O.; Soukup, V.; Honová, H.; Zima, T. Circulating tumor cells as a biomarker for the patients with castration resistant prostate cancer. TUMOR BIOLOGY. DORDRECHT, NETHERLANDS : SPRINGER, Krhut, J.; Martan, A.; Gärtner, M.; Zachoval, R.; Horčička, L.; Tvrdík, J.; Hanuš, T. Diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře v České republice před pěti lety a dnes. Česká Gynekologie, 2012, 77, 3, s Krhut, J.; Martan, A.; Gärtner, M.; Zachoval, R.; Švabík, K.; Halaška, M.; Horčička, L.; Tvrdík, J.; Hanuš, T. Srovnání výsledků miniinvazivní léčby ženské stresové inkontinence metodou AjustTM a MiniArcTM. Česká urologie, 2012, 16, 1, s Macek, P. Diferenciální diagnostika. 1. Praha : Raabe, Diferenciální diagnostika hematurií. s Macek, P. Urologická problematika v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012, 21, 3, s , Mikulová, V.; Čapoun, O.; Soukup, V.; Honová, H.; Hanuš, T.; Zima, T. Cirkulující nádorové buňky u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty jako součást individualizace systémové léčby. Onkologie. Olomouc : 17

18 Solen, s.r.o, Piťhová, P.; Perušičová, J.; Zámečník, L.. Diabetes melitus a reprodukční funkce : [Průvodce pro každodenní praxi]. 1. Praha : Maxdorf, s. Sobotka, R.; Hanuš, T. Příčiny a rizikové faktory vzniku urolitiázy. Urologie pro praxi, 2012, 13, 1, s Soukup, V.; Babjuk, M.; Bellmunt, J.; Dalbagni, G.; Giannarini, G.; Hakenberg, O.W.; Herr, H.; Lechevallier, E.; Ribal, M. J. Follow-up after surgical treatment of bladder cancer: a critical analysis of the literature. European Urology, 2012, 62, 2, s Soukup, V.; Čapoun, O.; Hanuš, T.; Pešl, M.; Vaľová, Z.; Feherová, Z.; Zámečník, L.; Babjuk, M. Prognóza pacientů s T1G3 uroteliálním karcinomem močového měchýře léčených vakcínou BCG, retrospektivní analýza. Česká urologie, 2012, 16, 4, s , Tekgül, S.; Riedmiller, H.; Hoebeke, P.; Kočvara, R.; Nijman, RJ; Radmayr, C.; Stein, R.; Dogan, HS. EAU guidelines on vesicoureteral reflux in children. European Urology, 2012, 62, 3, s Zámečník, L. Farmakoterapie erektilní dysfunkce. Causa Subita, 2012, 15, 1, s Zámečník, L.; Macek, P. Moderní farmakoterapie v urologii : průvodce ošetřujícího lékaře. 1. Praha : Maxdorf, s. Zelinka, T.; Petrák, O.; Turková, H.; Holaj, R.; Štrauch, B.; Kršek, M.; Vránková, A.; Musil, Z.; Dušková, J.; Kubinyi, J.; Michalský, D.; Novák, K.; Widimský, J. jr.. High incidence of cardiovascular complications in pheochromocytoma. Hormone and Metabolic Research, 2012, 44, 5, s Členství v odborných a mezinárodních společnostech, zahraniční styky Všichni lékaři jsou členy České urologické společnosti (ČUS) a Evropské urologické společnosti (European Association of Urology) prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc. - SIU (Société Internationale d Urologie), AUA (American Urological Association), ICS (International Continence Society), členství v Guidelines Office Board EAU. doc. MUDr. R. Kočvara, CSc., - FEAPU - ESPU (European Society of Pediatric Urology), členství v Educational Committee ESPU a v JCPU (Joint Committee for Paediatric Urology UEMS); školitel European School of Urology; členství v pediatricke skupině EAU Guidelines. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU - SIU (Société Internationale d Urologie), ESSIC (European Society for Study of Interstitial Cystitis), ESSM (European Society for Sexual Medicine), ISA (International Society fo Andrology) MUDr. K. Novák, FEBU, MUDr. P. Macek, Ph.D. školitelé v Hands on training, skupině pro výuku laparoskopie v rámci evropského programu pro rezidenty (EUREP). Někteří lékaři kliniky jsou členy redakčních rad časopisů Česká urologie, Praktický lékař, Urologické listy, Klinická urológia, Urologia Internationalis. Klinika má pravidelné a dlouholeté osobní a odborné kontakty a společné konference s Urologickou klinikou Univerzity C. Caruse v Drážďanech pod vedením prof. M.Wirtha. ČUS - Česká urologická společnost ČLS JEP EAU - European Association of Urology Čapoun Otakar MUDr., FEBU Dítě Zdeněk MUDr., FEAPU Dvořáček Jan prof. MUDr., DrSc. Drlík Marcel MUDr., FEAPU 18

19 Bernard Otto MUDr., Ph.D Zachoval Roman doc. MUDr. Ph.D. Hanuš Tomáš prof.mudr, DrSc. Köhler Oto MUDr., CSc. Kočvara Radim doc. MUDr.,CSc., FEAPU Macek Petr MUDr.Ph.D.,FEBU Kolombo Ivan MUDr., FEBU Novák Květoslav MUDr., FEBU Pavlík Ivan MUDr., MBA Krolupper Marek prim.mudr. Petřík Aleš MUDr., Ph.D. Pichlíková Yvona MUDr. Sedláček Josef MUDr., FEBU Šrámková Taťána MUDr., CSc. Pešl Michal MUDr., FEBU Sobotka Roman MUDr., FEBU Soukup Viktor MUDr., Ph.D,FEBU Zachoval Roman doc. MUDr., Ph.D. Szakácsová Monika MUDr., FEBU Vaĺová Zuzana MUDr. Vobořil Vladimír MUDr Votoček Emil MUDr. Zámečník Libor prim.mudr., FEBU SUS - Slovenská urologická společnost Slovenskej lekárskej spoločnosti: T.Hanuš, Dvořáček, R.Kočvara American Urological Association (AUA): T.Hanuš, R. Kočvara, I.Pavlík, J.Dvořáček International Continence Society (ICS): T.Hanuš, R. Zachoval European Society of Pediatric Urology (ESPU): R.Kočvara, J.Sedláček, Z.Dítě, M.Drlík Významné akce Jako každý rok klinika pořádala adventní koncert. Nadační fond Lucie Jako každý rok klinika pořádala adventní koncert. Na klinice působí Nadační fond LUCIE (předseda Správní rady prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc.), mezi členy správní rady v roce 2012 patřili: MUDr. I. Pavlík, MBA, MUDr. L. Zámečník, Ph.D., FEBU, v.s. Olga Krpatová, členy dozorčí rady byli doc. MUDr. R. Kočvara, CSc. a MUDr. K. Novák, FEBU. Nadační fond Lucie, č. účtu /0800 Nadační fond Lucie se sídlem na Urologické klinice 1. LF UK v Praze oslavil v roce 2012 dvacet let od svého založení. Za tuto dobu přinesl klinice cca 20 miliónů korun, které byly použity především k nákupům špičkových zdravotnických technik. 19

20 V roce 2012 byly Nadačním fondem Lucie zakoupeny: stříkačka s upínacím kuželem, sada endoskopických optik, cystoskop a uretroskop, svářečka s tiskárnou GANDUS, perfusor Compact 3x, v celkové hodnotě Kč. Vyvrcholením aktivit Nadačního fondu LUCIE byl již třetí předvánoční koncert, jehož součástí byla i dražba obrázků a výtvarných děl. Hlavním sponzorem koncertu byl ing. Ivan Drbohlav, generální ředitel Mountfield a.s. a gestorem aukce byla galerie La Femme Miroslava Lipiny. Koncert se konal 4. prosince 2012 v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. Tváří koncertu, kterého se zúčastnilo přes 270 posluchačů, byla mecenáška umění, paní Heda Mládková, nositelka francouzského Řádu za zásluhy. Zúčastnila se ho také vedle proděkana a přednosty Urologické kliniky 1.LF UK v Praze, profesora MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. i řada vzácných hostů z oblasti politiky, ekonomiky i kultury. V dražbě bylo vydraženo 13 obrazů a 15 dětských obrázků v ceně Kč, které byly poukázány na účet nadačního fondu. 20

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii

UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii UROLOGIE pro praxi 3 / 2006 ročník 7. SUPPLEMENTUM A Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii Editoři: M. Hanuš, T. Hanuš, M. Babjuk, R. Fiala Spoluautoři: I. Anděl, J. Heráček,

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Klinika dětského a dorostového lékařství

Klinika dětského a dorostového lékařství Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, 121 09 Praha 2, Ke Karlovu 2 Klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oboru dětského lékařství,

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více