ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012"

Transkript

1 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše klinika zůstala i po reorganizaci specializačního vzdělávání podle nových vzdělávacích programů Ministerstva zdravotnictví ČR organizátorem prvních atestačních zkoušek z urologie a přednosta kliniky též prvním předsedou Specializační oborové rady (SOR). Na klinice jsme otevřeli novou výukovou ambulanci pro posluchače 1. LF a dokončili jsme novou endoskopovnu pro pacienty s nádory močového měchýře. Na našem pracovišti také proběhla náročná rekonstrukce posluchárny. Zorganizovali jsme hojně navštěvovaný kurz pro vedoucí lékaře urologických lůžkových oddělení, kurz pro praktické lékaře, kurz andrologické urologie pro urology ve specializační přípravě a kurzy laparoskopické urologie. Proběhla zde také unikátní prezentace 3D Einstein Vision laparoskopie. Studenti anglické paralelky se v rámci výuky volitelných předmětů ve velkých počtech zúčastnili prvního nácviku chirurgického šití pro pregraduální studenty a kurz hodnotili velmi kladně. Jako klinika jsme se opět připojili k celoevropské aktivitě Urology Week a s vedením VFN a 1. LF UK jsme při této příležitosti uspořádali tiskovou konferenci. Při slavnostním přednáškovém večeru kliniky v Lékařském domě jsme si připomněli životní jubileum (85. narozeniny) emeritního přednosty, docenta Radko Petříka. Pro pacienty a spolupracovníky se v prostorách přízemí kliniky konal tradiční adventní koncert, kde účinkoval soubor Gli Archi di Praga. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Pohled na budovu Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 6 1

2 Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc., zakladatel Urologické kliniky a její přednosta v letech

3 Výroční zpráva Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice za rok 2012 Adresa: Praha 2, Ke Karlovu 6 Kontakt sekretariát: tel www. uroklinika.cz Popis kliniky Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem DrSc. v roce Od roku 1976 je umístěna v samostatné budově v ulici Ke Karlovu. Má ambulantní část pro akutní případy a poradny pro chronicky nemocné, dvě lůžková oddělení pro dospělé pacienty, jednotku intenzivní péče s osmi lůžky, lůžkové oddělení pro dětskou urologii s jednotkou intenzivní péče. Na klinice jsou tři operační sály pro otevřenou a laparoskopickou operativu, jeden sál výhradně pro endoskopické operace dolních močových cest a jeden sál pro endoskopické operace močového traktu vybavený rentgenovým stolem. Samostatná radiodiagnostická část je detašovaným pracovištěm Radiologické kliniky 1. LF UK a VFN. V budově je posluchárna, studovna, knihovna, učebna laparoskopie, výuková ambulance pro mediky, nemocniční lékarna, jídelna pro personál a sterilizace prádla. Personální a organizační struktura kliniky Počet pracovníků v jednotlivých kategoriích Lékaři 23 (22+IP+internista) Střední zdravotnický personál 79 Pomocný zdravotnický personál 10,5 Nezdravotnický pomocný personál 8 Externisté 3 3

4 Vedení kliniky: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. přednosta kliniky, tel Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. zástupce přednosty kliniky, zástupce přednosty pro pedagogiku, vedoucí oddělení dětské urologie, tel Prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA do zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, Prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU od zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči zástupce přednosty pro vědeckou činnost; tel Vrchní sestra Olga Krpatová, tel Sekretariát: Květa Landovská, tel Miroslava Forejtová, tel Oddělení: Jednotka intenzivní péče, 1. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Petr Macek, Ph.D, FEBU staniční sestra: Michaela Novotná Oddělení A, 2. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Michael Pešl, FEBU staniční sestra Jitka Roškotová Oddělení B, 3. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D, FEBU staniční sestra Monika Kovářová Oddělení D (dětská urologie), 4. patro, tel vedoucí lékař Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. staniční sestra Jarmila Muselová Ambulantní část, přízemí vedoucí lékař As. MUDr. Vladimír Vobořil, tel staniční sestra Věra Červenková Operační sály, 1. patro tel vedoucí lékař As. MUDr. Květoslav Novák, FEBU staniční sestra Hana Kvapilová Na každém z lůžkových oddělení pracují kromě vedoucího lékaře tři sekundární lékaři, na jednotce intenzivní péče jeden sekundární lékař. Součástí týmu na JIP je sloužící lékař intenzivista anesteziolog, organizačně patřící pod Kliniku anesteziologie a resuscitace. Vedoucím lékařem intenzivistů je MUDr. Marek Svítek. Sekundární lékaři na oddělení A a B MUDr. Roman Sobotka, FEBU MUDr. Monika Szakácsová, FEBU MUDr. Zuzana Vaľová MUDr. Otakar Čapoun, FEBU MUDr. Yvona Pichlíková MUDr. Zuzana Feherová MUDr. Tomáš Hradec Sekundární lékaři na oddělení dětské urologie (D) MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU MUDr. Josef Sedláček, FEBU, FEAPU MUDR. Marcel Drlík, FEAPU 4

5 MUDr. Zuzana Smičková - pediatr Lékaři ambulance: MUDr. RNDr. Otto Bernard, Ph.D. MUDr. Emil Votoček Profil kliniky Klinika poskytuje kompletní diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru urologie, zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku studentů a lékařů v tomto oboru. Oddělení dětské urologie poskytuje unikátní péči s celorepublikovým pokrytím a je jediným poskytovatelem komplexního vzdělání v oboru dětské urologie. Oddělení dětské urologie získalo i evropskou akreditaci (JCPU UEMS) k provádění komplexního výukového programu dětské urologie. Struktura činnosti kliniky je organizována v jednotlivých odborných centrech: centrum rekonstrukční urologie centrum onkourologie centrum urodynamiky centrum dětské urologie centrum andrologie centrum léčby urolitiázy a litotrypse centrum laparoskopie a endourologie Popis jednotlivých center: ODBORNÉ CENTRUM REKONSTRUKČNÍ UROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum je zaměřeno na rozvíjení moderních rekonstrukčních metod u vrozených vad urogenitálního ústrojí, neurogenních poruch a onko-urologických onemocnění. Indikací k těmto výkonům jsou především vrozené vady (stenóza pyeloureterálního přechodu s hydronefrózou, megauretery, vezikoureterální reflux vyššího stupně, ureterokéla, divertikly močového měchýře, exstrofie močového měchýře, epispadie a hypospadie). Cílem těchto operací je odstranění vrozeného nebo získaného defektu a obnovení kontinuity močových cest. Další oblastí je rekonstrukce močového měchýře střevní náhradou a jiné typy derivace moče po cystektomiích (nejen z onkologické indikace). Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů před a po rekonstrukčních výkonech na močopohlavních orgánech - rozvíjení nových operačních metod s využitím moderní techniky (laparoskopie) - vědecko-výzkumnou činnost. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna: - pondělí a středa 9 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Kliniky VFN, zvláště Klinika dětského a dorostového lékařství VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN 5

6 - Onkologická klinika VFN - I. chirurgická klinika VFN - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Ústav nukleární medicíny VFN Externí spolupráce: - urologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM ONKOUROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s onko-urologickým onemocněním od 18 let. Slouží jako superkonziliární pracoviště pro pacienty z České republiky. U pacientů do 18 let se podílí na diagnostice a léčbě nádorů varlat a úzce spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN v Motole. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a další odborné přípravy v dětské urologii. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů s nádory urogenitálního traktu (endoskopické a otevřené operace) - podávání lokální a systémové imunoterapie a chemoterapie - vědecko-výzkumnou činnost v oblasti onko-urologie. 2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ: ambulantní část - vzhledem k velkému počtu pacientů léčených a dispenzarizovaných je činnost poraden centra rozdělena do 5 pracovních dnů podle orgánové specifikace: pondělí: nádory penisu, prostaty a varlat úterý: nádory z urotelu středa: nádory prostaty čtvrtek: nádory prostaty a ledvin pátek: nádory ledvin lůžková část vyčleněná lůžka - lůžková oddělení Urologické kliniky VFN ve 2. a 3. patře - lůžka jednotky intenzivní péče Urologické kliniky VFN v 1. patře kliniky - lůžka dětského oddělení Urologické kliniky VFN ve 4. patře 3. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradny: - pracovní dny od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 4. SPOLUPRÁCE: 6

7 Interní spolupráce v rámci VFN: - Onkologická klinika VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN - I. chirurgická klinika VFN - II. chirurgická klinika VFN - ostatní kliniky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiogiadnostická klinika VFN - Ústav patologie VFN - Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole Externí spolupráce: - Urologická klinika FNM Praha 5 - Ústav radiační onkologie FNB Praha 8 - Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši - Onkologická klinika FNM Praha 5 - Onkologická klinika FNKV Praha 10 - urologická odd. v ČR 5. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: As. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM PRO PORUCHY URODYNAMIKY MOČOVÝCH CEST 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s dysfunkcí dolních a horních močových cest (vrozené, získané, traumatické, netraumatické, neurogenní a non-neurogenní příčiny). Zaměřuje se na: - urologickou péči o pacienty s inkontinencí různé etiologie, se spinálními dysrafismy, po míšním traumatu, s neurologickými onemocněními (roztroušená skleróza, parkinsonismus) - pacienty s pánevní bolestí intersticiální cystitidou - specializované video-urodynamické vyšetření (uroflowmetrie, cystometrie, profilometrie, tlakově-průtokové studie, EMG pánevního svalstva) - stanovení léčby uvedených pacientů (farmakologická, biofeedback, protetická katetrizace, umělý svěrač, sling pro ženy a muže, chirurgická) Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální urodynamická ambulance: - úterý a čtvrtek od 9 do 15 hodin Speciální ambulance - neurogenní měchýř, inkontinence a pánevní bolest: - pondělí a úterý od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 7

8 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Neurologická klinika VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN - Rehabilitační klinika VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Centrum léčby bolesti KARIM VFN Externí spolupráce: - urologická a neurologická pracoviště ČR I. III. typu - Jedličkův ústav Praha - Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi - Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk - European Association of Urology - International Continence Society - European Society for the Study of Interstitial Cystitis 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM DĚTSKÉ UROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s urologickým onemocněním ve věku od 0 do 18 let. Zaměřuje se na: - diagnostiku a léčbu vrozených vývojových vad urogenitálního ústrojí (hydronefróza, megaureter, chlopeň zadní uretry u chlapců, hypospadie, epispadie a exstrofie močového měchýře, primární vezikoureterální reflux, u prenatálně zjištěných vrozených vad a u novorozenců je navázána spolupráce s niže uvedenými pracovišti - problematiku dysfunkcí močových cest, diagnostiku a léčbu neurogenních poruch močení u dětí s neurologickým postižením (včetně provádění video-urodynamického vyšetření) - problematiku pediatrické andrologie (kryptorchizmus, varikokéla, akutní onemocnění skróta, nádory varlete ve spoluprácí s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN v Motole) - léčbu a metafylaxi urolitiázy u dětí a dospívajících - celou škálu náročných operačních výkonů na urogenitálním traktu dětí a dospívajících (vesměs rekonstrukčních) kromě transplantace ledvin a speciální dětské onkologické problematiky - laparoskopickou operativu urogenitálního traktu u dětí a dospívajících (laparoskopie kryptorchizmu, intersexu, mikrochirurgická laparoskopická operace varikokély, laparoskopická pyeloplastika a retroperitoneoskopická nefrektomie, heminefroureterektomie, adrenalektomie ) - specializovanou ambulantní urologickou léčebnou péči u dětí a dospívajících, dispenzarizaci závažných případů, obvykle ve spolupráci s obvodními dětskými nefrology. Centrum dětské urologie je školícím pracovištěm studentů Univerzity Karlovy - 1. lékařské fakulty, dále lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětské urologie, je sídlem Subkatedry dětské urologie IPVZ Praha. Je také evropským akreditovaným centrem Joint Committee of Paediatric Urology UEMS pro komplexní edukační program v dětské urologii. 8

9 2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ: ambulantní část - je umístěna ve 4. patře Urologické kliniky VFN v Praze - má dvě ordinace dětské urologie, jednu urodynamickou vyšetřovnu a jednu ordinaci pro pediatra nefrologa - pro diagnostiku je vybavena ultrasonografickými přístroji, urodynamickým přístrojem určeným výhradně péči o dětské pacienty a sadou endoskopických nástrojů, které jsou využitelné pro ambulantní rentgenová a endoskopická vyšetření (prováděná v narkóze v ambulantním režimu) - využívá zázemí biochemické a mikrobiologické laboratoře VFN a radiodiagnostické kliniky VFN lůžková část - je umístěna ve 4. patře Urologické kliniky VFN v Praze - má celkem 21 lůžek s tímto určením: 12 lůžek pro akutní léčebnou péči 4 lůžka určená pro intenzivní péči o kojence a děti 5 lůžek pro matky doprovázející děti 3. ORDINAČNÍ HODINY: Dětská urologická ambulance: - denní provoz od 9 do 15 hodin Pediatrická a nefrologická ambulance: - denní provoz od 9 do 15 hodin Dětská urodynamická ambulance: - pondělí, pátek 9 14 hodin RTG vyšetření dětí: - pondělí 9 13 hodin K ambulantním výkonům jsou děti objednávány na určený čas. 4. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Klinika dětského a dorostového lékařství VFN (nefrologie, endokrinologie, JIRP) - Gynekologicko porodnická klinika VFN (neonatologie) - Ústav nukleární mediciny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiodiagnostická klinika Externí spolupráce v rámci VFN: - Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice - Dětské oddělení Nemocnice Jablonec n. N. - Klinika dětské chirurgie FNM Praha 5 - Klinika dětské chirurgie FTN Praha 4 - Klinika plastické chirurgie FNKV Praha 10 - Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole. - Kinderurologische Abteilung, Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, Německo - Dětská oddělení Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Středočeského kraje a kraje Vysočina (dlouhodobá spolupráce v léčbě společných dětských pacientů) 5. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU e/m: tel.:

10 ODBORNÉ CENTRUM KLINICKÉ ANDROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s chorobami mužských reprodukčních orgánů, sexuálními dysfunkcemi a poruchami plodnosti. Zaměřuje se na: - péči o pacienty se sexuálními dysfunkcemi (erektilní, ejakulatorní a orgastická) - diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s hypogonadismem (vrozený, získaný) - diagnostiku, konzervativní a operační léčbu mužské neplodnosti Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální andrologická ambulance: - pondělí od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Gynekologicko porodnická klinika VFN (Centrum asistované reprodukce) - Sexuologický ústav VFN - Centrum preventivní kardiologie III. interní kliniky VFN - Angiologická ambulance II. interní kliniky VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Externí spolupráce: - Endokrinologický ústav Praha - urologická oddělení I. III. typu v ČR 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM PRO LÉČBU UROLITIÁZY A LITOTRYPSI 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s urolitiázou v dětském i dospělém věku. Zaměřuje se na: - diagnostiku epizodické i opakované urolitiázy - vyšetření (včetně metabolického) pacientů s primo-litiázou či recidivou, s cílem stanovit prevenci a terapii; záchyt metabolicky podmíněné litiázy je podkladem kauzální metafylaxe, která vede ke snížení recidiv - výběr nejvhodnějšího typu léčby litiázy litotrypse mimotělní rázovou vlnou (LERV), perkutánní extrakce litiázy, laparoskopické nebo otevřené operace, dissoluce litiázy 10

11 - dispenzarizaci pacientů, kde je postižení urolotiázou součástí multiorgánového postižení - moderní způsoby léčby (kombinované přístupy, aplikace laseru, elektrokinetické a ultrazvukové litotrypse) Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna pro urolitiázu: - čtvrtek od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Kliniky VFN, zvláště interní - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Revmatologický ústav Externí spolupráce: - Urologické odd. FTN Praha 4 - Urologické odd. FNB Praha 8 - Urologické odd. Nemocnice Příbram - Endokrinologický ústav Praha - urologická a nefrologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: prim. MUDr. Vladimír Vobořil e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM LAPAROSKOPIE A ENDOUROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum je zaměřeno na rozvíjení moderních diagnostických a operačních endoskopických metod u pacientů s urologickými a onko-urologickými onemocněními. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů před a po endoskopických výkonech na močových cestách pro močové konkrementy či pro poruchu pasáže moče - rozvíjení nových operačních metod s využitím moderní méně invazivní techniky (laparoskopie, retroperitoneoskopie) v léčbě urologických nádorů (nefrektomie, resekce ledviny pro nádor s užitím tkáňového lepidla, laparoskopická lymfadenektomie, endoskopická (preperitoneální) radikální prostatektomie) a v rekonstrukci močových cest (laparoskopická pyeloplastika) - operace nadledvin (hormonálně aktivní i inaktivní nádory) 11

12 - rozvíjení endoskopických metod v operativě dolních i horních močových cest, prostaty a nádorů močového měchýře (laser, fotodynamická diagnostika, NBI - Narrow Band Imaging) - vědecko-výzkumnou činnost. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna: - středa a pátek od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - III. interní klinika VFN - Klinika nefrologie VFN - Onkologická klinika VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Ústav patologie VFN Externí spolupráce: - Endokrinologický ústav Praha - urologická a nefrologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Květoslav Novák, FEBU e/m: tel.: Pedagogická činnost Výuka urologie studentů 6. ročníku 1. lékařské fakulty probíhá formou dvoutýdenní stáže. Skládá se z přednáškových bloků a praktické výuky na ambulancích a operačních sálech kliniky a spolupracujících urologických oddělení v Praze (Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, ÚVN). V modelové ambulanci pro posluchače 1. LF jsou k dispozici trenažéry k vyšetření pacienta a simulátory a trenažéry laparoskopické i endoskopické operativy. Seznam témat pro výuku je shrnut v jednotlivých e-learningových lekcích v české i anglické verzi: Lékaři studenti postgraduálního studia v r. 2012: MUDr. Michael Pešl, FEBU MUDr. Zuzana Vaľová MUDr. Otakar Čapoun MUDr. Monika Szakácsová Léčebná péče Urologická klinika má celkem 82 lůžek. Struktura lůžkového fondu v roce 2012: 12

13 Oddělení A, B 58 Oddělění D (dětská urologie) 12 JIP D 4 JIP 8 Ambulantní léčebná péče - je zajištěna v celkem 12 ambulancích. Kromě běžného vybavení je zde k dispozici 5 ultrasonografických přístrojů, uroflowmetr. V samostatné urodynamické ambulanci jsou k dispozici 2 urodynamické vyšetřovací jednotky. Byl otevřen zcela nový endoskopický sálek s vyhovujícím zázemím zejména pro ambulantní cystoskopická vyšetření. Endoskopický sál slouží k provádění diagnostické cystoskopie a uretroskopie rigidním nebo flexibilním cystoskopem u mužů i žen v lokální anestézii a k intravezikální aplikaci cytostatik nebo imunoterapie u pacientů s povrchovými nádory močového měchýře. Nádory močového měchýře jsou třetí nejčastější malignitou urogenitální soustavy. Jeho incidence stoupá, zejména u kuřáků. Základním rysem nádoru je tendence recidivovat a hlavní jeho nebezpečí tkví v riziku infiltrovat hlubší vrstvy stěny močového měchýře a posléze i metastázovat. V databázi Urologické kliniky je kolem 1000 pacientů s primozáchytem nádoru močového měchýře. V roce 2012 bylo provedeno 1310 cystoskopií, z toho 864 flexibilním uretrocystoskopem. V režimu intravezikální instilace byli 83 pacienti (Mitomycin 52, BCG vakcina 31). Součástí diagnostiky a dispenzarizace je cytologické vyšetření moče, loni jich bylo provedeno Na výzkum problematiky zhoubných nádorů jsou zaměřeny dva výzkumné projekty kliniky (MPO TIP a IGA MZ ČR). S pomocí finančního příspěvku 1. LF UK ve výši cca ,-Kč byla upravena ambulantní vyšetřovna sousedící s novou endoskopovnou. Po vybavení trenažéry a simulátory slouží jako modelová vyšetřovna pro posluchače všeobecného lékařství. Mezi simulátory jsou modely prostaty, trenažéry pro vyšetření per rectum, modely pro cévkování ženy a muže aj. Vyšetřovna je též vybavena možností připojení na e-learningový portál 1. LF UK s kompletními lekcemi urologie a dětské urologie. Do palety trenažérů na urologické klinice patří dále jeden laparoskopický trenažér mechanický a jeden trenažér digitální. Každý pregraduální student je v době stáží s touto technikou seznámen. V roce 2012 byl celkový počet pacientů na ambulancích 58130, z toho samotných vyšetření 35618, 4769 v dětské části. Graf: Počet pacientů (kontaktů) a vyšetření na ambulancích kliniky Celkový počet pacientů na ambulancích - kontakty Vlastní vyšetření dospělého pacienta Vlastní vyšetření dětského pacienta 0 Hospitalizační léčebná péče - hospitalizovaných pacientů bylo 3507, z toho 2365 dospělých a 1142 na oddělení dětské urologie. Operace - celkový počet operací a reoperací byl 2489 výkonů. Významnou součástí urologické operativy jsou endoskopické výkony a miniinvazivní přístupy, zejména laparoskopie. Nejčastější operace jsou uvedeny v následujících tabulkách. Otevřené výkony počet Nefrektomie pro tumor 33 Nefrektomie z lumbotomie 3 Resekce ledviny 28 Biopsie tumoru ledviny 5 Exstirpace recidivy tumoru ledviny 2 Nefroureterektomie 5 Uretroplastika, uretrorafie dospělých 64 Radikální prostatektomie 30 13

14 Cystektomie 13 Operace močových píštělí 12 Umělý svěrač AMS TOT 22 Jiné (operace hydrokély, varikokély, 248 cirkumcize aj.) Celkem 452 Endoskopické výkony počet Transuretrální resekce močového měchýře (TUR) 273 Transuretrální resekce prostaty (TURP) 120 Optická uretrotomie (OUTI) 42 Perkutánní extrakce konkrementu (PEK) 31 Ureterorenoskopie (URS) 108 Probatorní resekce tumoru kalichopánvičkového systému 1 Celkem 575 Graf: Nejčastější endoskopické výkony v roce 2012 URS; 108 PEK; 31 TUR; 273 OUTI; 42 TURP; 120 Laparoskopické operace (dospělá urologie) počet Radikální prostatektomie 79 Adrenalektomie 32 Nefrektomie pro tumor 14 Resekce ledviny pro tumor 10 Nefrektomie afunkční ledviny 6 Pyeloplastika 8 Nefroureterektomie 1 Exstirpace tumoru retroperitonea 4 Ostatní 4 Celkem

15 Graf: Laparoskopické operace v roce Radikální prostatektomie Adrenalektomie Nefrektomie pro tumor Resekce ledviny pro tumor Nefrektomie afunkční ledviny Pyeloplastika Nefroureterektomie Exstirpace tumoru retroperitonea Ostatní Operace oddělení dětské urologie počet Velké operace (reimplantace močovodu, nefrektomie atd.) 40 Malé operace (cirkumcize, orchiopexe atd.) 251 Endoskopické výkony 156 Laparoskopické výkony 104 Uretroplastika 118 LERV 11 Na operačním sále č. 5 (vybavený RTG stolem) bylo dále provedeno 322 rentgenových vyšetření (event. s následným výkonem). Derivačních výkonů (zavedení stentu, ureterální cévky, punkční nefrostomie, výměn nefrostomie) bylo 384. U pacientů s urolitiázou bylo provedeno 321 litotrypsí extrakorporální rázovou vlnou (ESWL- LERV). Onkologická péče poskytovaná na Urologické klinice VFN a 1. LF UK Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze se významně podílí na léčbě nemocných s nádorovým postižením močového a pohlavního ústrojí. V celém spektru léčebných činností dominuje vedle diagnostických procesů zejména radikální a konzervativní chirurgická léčba a na ní navazující dispenzarizace nemocných. Podle rozsahu postižení příslušného orgánu a respektovaných léčebných standardů je aplikována následná léčba hormonální, lokální chemoterapie, imunoterapie a léčba cílená. Spolupráce s ostatními pracovišti KOC (onkologická klinika VFN a ÚRO FNB Praha) je velmi těsná a probíhá jedenkrát týdně formou indikačních sezení. Rozsah poskytované onkologické péče ve vztahu k orgánovému postižení je následující: 1. Nádory ledvin Diagnostika nádorů ledvin Chirurgická léčba nádorů ledvin (otevřené/laparoskopické odstranění ledviny postižené nádorem, resekce ledviny pro nádor) Dispenzarizace nemocných po operaci pro nádor ledviny 2. Nádory ledvinné pánvičky a močovodu Diagnostika nádoru ledvinné pánvičky a močovodu Chirurgické odstranění ledviny a močovodu Endoskopické resekce povrchových nádorů Dispenzární péče nemocných po operaci pro nádor pánvičky/močovodu 3. Nádory močového měchýře 15

16 Diagnostika nádorů močového měchýře Endoskopické záchovné resekční výkony Radikální odstranění močového měchýře a spádových uzlin spolu s náhradami měchýře (derivace) Lokální (intravezikální) imunoterapie a chemoterapie povrchových nádorů měchýře Dispenzarizace nemocných po operacích 4. Nádory prostaty Diagnostika nádorů prostaty Radikální chirurgické (otevřené i laparoskopické) odstranění prostaty a spádových lymfatických uzlin Endoskopické dezobstrukční výkony na prostatě Paliativní medikamentózní a chirurgická léčba nemocných s nádorem prostaty Dispenzarizace nemocných s nádorem prostaty 5. Nádory zevního genitálu - varlat, penisu, močové trubice. (Týká se i dětí a adolescentů, kde je další péče koordinovaná s Klinikou dětské onkologie FN Motol viz bod 8 ) 6. Diagnostika nádorů varlat, penisu, močové trubice Ablační radikální výkony Chirurgické záchovné výkony a plastiky Chirurgické odstranění spádových uzlin (primárně i po aplikované jiné chemo/radioterapii) Dispenzární péče o nemocné po operacích Implantace testikulární protézy po odstranění varlete 7. Nádory nadledvin Chirurgická léčba nádorů nadledviny laparoskopická i otevřená Dispenzární péče nemocných po operacích 8. Nádory retroperitonea Diagnostika nádorů retroperitonea Chirurgická léčba nádorů retroperitonea (primární i sekundární po jiné primární terapii) 9. Onkologická péče poskytovaná na Urologické klinice dětem do 18 let. Při podezření na nádor ledviny či močového měchýře je dítě odesláno k dalšímu dovyšetření a léčení na Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Při podezření na nádor varlat provádí diagnostický i primární léčebný proces naše klinika ve spolupráci s Patologickým ústavem VFN a 1. LFUK, protože významná část těchto nádorů je benigního charakteru. Podle histologického nálezu je stran dalšího postupu konzultovano výše zmíněné pracoviště klinické onkologie, které provádí další onkologickou léčbu. V případě maligních nádorů varlete je další dispenzarizace jak onkologická (ve FN Motol), tak urologická (ve VFN). Vědecko-výzkumná činnost Řešené granty v roce 2012: - Grant TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, č. FR-TI3/666 Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění (hlavní řešitel prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc.) - Grant IGA MZ ČR č. NT Detekce cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty jako součást individualizace systémové léčby (hlavní řešitel MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.) - Grant IGA MZ ČR č. NT Využití mikrorna, mrna a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovení prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře (hlavní řešitel prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.) 16

17 - Grant IGA MZ ČR č. NT Korelace syndromu pánevní bolesti u intersticiální cystitidy s histopatologickým nálezem, axonopatií viscerálních nervů stěny močového měchýře, expresí beta-hcg v rotelu a mikrobiálním nálezem v bioptickém vzorku (hlavní řešitel MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.) Publikační činnost lékařů Urologické kliniky za rok 2012 Čapoun, O. Novinky v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Urologie pro praxi, 2012, 13, 3, s Čapoun, O. Přehled novinek z 9. konference ESOU - Karcinom prostaty. Česká urologie, 2012, 16, 2, s Čapoun, O. Screening karcinomu prostaty: ano, či ne? Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 13, s Čapoun, O. Zpráva o účasti rezidentů na výroční konferenci Slovenské Urologické Společnosti v Martině. Česká urologie, 2012, 16, 2, s Čapoun, O. Zpráva z 9. konference ESOU v Hamburku dubna Urologie pro praxi, 2012, 13, 5, s Čapoun, O.; Hanuš, T. Současná a budoucí léčba karcinomu prostaty. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 4, s , Čapoun, O.; Sobotka, R.; Macek, P.; Hanuš, T. Prediktivní parametry záchytu karcinomu prostaty v saturační biopsii prostaty. Česká urologie, 2012, 16, 3, s Dvořáček, J. Kombinovaná léčba benigní hyperplazie prostaty. Urologie pro praxi, 2012, 13, 4, s Horčička, L.; Zachoval, R.; Babková, A.; Bojar, M.; Herber, O.; Topinková, E.; Hanuš, T.; Zmrhal, J. Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen. Doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře. 1. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, s. Jančíková, M.; Mikulová, V.; Čapoun, O.; Soukup, V.; Honová, H.; Zima, T. Circulating tumor cells as a biomarker for the patients with castration resistant prostate cancer. TUMOR BIOLOGY. DORDRECHT, NETHERLANDS : SPRINGER, Krhut, J.; Martan, A.; Gärtner, M.; Zachoval, R.; Horčička, L.; Tvrdík, J.; Hanuš, T. Diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře v České republice před pěti lety a dnes. Česká Gynekologie, 2012, 77, 3, s Krhut, J.; Martan, A.; Gärtner, M.; Zachoval, R.; Švabík, K.; Halaška, M.; Horčička, L.; Tvrdík, J.; Hanuš, T. Srovnání výsledků miniinvazivní léčby ženské stresové inkontinence metodou AjustTM a MiniArcTM. Česká urologie, 2012, 16, 1, s Macek, P. Diferenciální diagnostika. 1. Praha : Raabe, Diferenciální diagnostika hematurií. s Macek, P. Urologická problematika v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012, 21, 3, s , Mikulová, V.; Čapoun, O.; Soukup, V.; Honová, H.; Hanuš, T.; Zima, T. Cirkulující nádorové buňky u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty jako součást individualizace systémové léčby. Onkologie. Olomouc : 17

18 Solen, s.r.o, Piťhová, P.; Perušičová, J.; Zámečník, L.. Diabetes melitus a reprodukční funkce : [Průvodce pro každodenní praxi]. 1. Praha : Maxdorf, s. Sobotka, R.; Hanuš, T. Příčiny a rizikové faktory vzniku urolitiázy. Urologie pro praxi, 2012, 13, 1, s Soukup, V.; Babjuk, M.; Bellmunt, J.; Dalbagni, G.; Giannarini, G.; Hakenberg, O.W.; Herr, H.; Lechevallier, E.; Ribal, M. J. Follow-up after surgical treatment of bladder cancer: a critical analysis of the literature. European Urology, 2012, 62, 2, s Soukup, V.; Čapoun, O.; Hanuš, T.; Pešl, M.; Vaľová, Z.; Feherová, Z.; Zámečník, L.; Babjuk, M. Prognóza pacientů s T1G3 uroteliálním karcinomem močového měchýře léčených vakcínou BCG, retrospektivní analýza. Česká urologie, 2012, 16, 4, s , Tekgül, S.; Riedmiller, H.; Hoebeke, P.; Kočvara, R.; Nijman, RJ; Radmayr, C.; Stein, R.; Dogan, HS. EAU guidelines on vesicoureteral reflux in children. European Urology, 2012, 62, 3, s Zámečník, L. Farmakoterapie erektilní dysfunkce. Causa Subita, 2012, 15, 1, s Zámečník, L.; Macek, P. Moderní farmakoterapie v urologii : průvodce ošetřujícího lékaře. 1. Praha : Maxdorf, s. Zelinka, T.; Petrák, O.; Turková, H.; Holaj, R.; Štrauch, B.; Kršek, M.; Vránková, A.; Musil, Z.; Dušková, J.; Kubinyi, J.; Michalský, D.; Novák, K.; Widimský, J. jr.. High incidence of cardiovascular complications in pheochromocytoma. Hormone and Metabolic Research, 2012, 44, 5, s Členství v odborných a mezinárodních společnostech, zahraniční styky Všichni lékaři jsou členy České urologické společnosti (ČUS) a Evropské urologické společnosti (European Association of Urology) prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc. - SIU (Société Internationale d Urologie), AUA (American Urological Association), ICS (International Continence Society), členství v Guidelines Office Board EAU. doc. MUDr. R. Kočvara, CSc., - FEAPU - ESPU (European Society of Pediatric Urology), členství v Educational Committee ESPU a v JCPU (Joint Committee for Paediatric Urology UEMS); školitel European School of Urology; členství v pediatricke skupině EAU Guidelines. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU - SIU (Société Internationale d Urologie), ESSIC (European Society for Study of Interstitial Cystitis), ESSM (European Society for Sexual Medicine), ISA (International Society fo Andrology) MUDr. K. Novák, FEBU, MUDr. P. Macek, Ph.D. školitelé v Hands on training, skupině pro výuku laparoskopie v rámci evropského programu pro rezidenty (EUREP). Někteří lékaři kliniky jsou členy redakčních rad časopisů Česká urologie, Praktický lékař, Urologické listy, Klinická urológia, Urologia Internationalis. Klinika má pravidelné a dlouholeté osobní a odborné kontakty a společné konference s Urologickou klinikou Univerzity C. Caruse v Drážďanech pod vedením prof. M.Wirtha. ČUS - Česká urologická společnost ČLS JEP EAU - European Association of Urology Čapoun Otakar MUDr., FEBU Dítě Zdeněk MUDr., FEAPU Dvořáček Jan prof. MUDr., DrSc. Drlík Marcel MUDr., FEAPU 18

19 Bernard Otto MUDr., Ph.D Zachoval Roman doc. MUDr. Ph.D. Hanuš Tomáš prof.mudr, DrSc. Köhler Oto MUDr., CSc. Kočvara Radim doc. MUDr.,CSc., FEAPU Macek Petr MUDr.Ph.D.,FEBU Kolombo Ivan MUDr., FEBU Novák Květoslav MUDr., FEBU Pavlík Ivan MUDr., MBA Krolupper Marek prim.mudr. Petřík Aleš MUDr., Ph.D. Pichlíková Yvona MUDr. Sedláček Josef MUDr., FEBU Šrámková Taťána MUDr., CSc. Pešl Michal MUDr., FEBU Sobotka Roman MUDr., FEBU Soukup Viktor MUDr., Ph.D,FEBU Zachoval Roman doc. MUDr., Ph.D. Szakácsová Monika MUDr., FEBU Vaĺová Zuzana MUDr. Vobořil Vladimír MUDr Votoček Emil MUDr. Zámečník Libor prim.mudr., FEBU SUS - Slovenská urologická společnost Slovenskej lekárskej spoločnosti: T.Hanuš, Dvořáček, R.Kočvara American Urological Association (AUA): T.Hanuš, R. Kočvara, I.Pavlík, J.Dvořáček International Continence Society (ICS): T.Hanuš, R. Zachoval European Society of Pediatric Urology (ESPU): R.Kočvara, J.Sedláček, Z.Dítě, M.Drlík Významné akce Jako každý rok klinika pořádala adventní koncert. Nadační fond Lucie Jako každý rok klinika pořádala adventní koncert. Na klinice působí Nadační fond LUCIE (předseda Správní rady prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc.), mezi členy správní rady v roce 2012 patřili: MUDr. I. Pavlík, MBA, MUDr. L. Zámečník, Ph.D., FEBU, v.s. Olga Krpatová, členy dozorčí rady byli doc. MUDr. R. Kočvara, CSc. a MUDr. K. Novák, FEBU. Nadační fond Lucie, č. účtu /0800 Nadační fond Lucie se sídlem na Urologické klinice 1. LF UK v Praze oslavil v roce 2012 dvacet let od svého založení. Za tuto dobu přinesl klinice cca 20 miliónů korun, které byly použity především k nákupům špičkových zdravotnických technik. 19

20 V roce 2012 byly Nadačním fondem Lucie zakoupeny: stříkačka s upínacím kuželem, sada endoskopických optik, cystoskop a uretroskop, svářečka s tiskárnou GANDUS, perfusor Compact 3x, v celkové hodnotě Kč. Vyvrcholením aktivit Nadačního fondu LUCIE byl již třetí předvánoční koncert, jehož součástí byla i dražba obrázků a výtvarných děl. Hlavním sponzorem koncertu byl ing. Ivan Drbohlav, generální ředitel Mountfield a.s. a gestorem aukce byla galerie La Femme Miroslava Lipiny. Koncert se konal 4. prosince 2012 v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. Tváří koncertu, kterého se zúčastnilo přes 270 posluchačů, byla mecenáška umění, paní Heda Mládková, nositelka francouzského Řádu za zásluhy. Zúčastnila se ho také vedle proděkana a přednosty Urologické kliniky 1.LF UK v Praze, profesora MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. i řada vzácných hostů z oblasti politiky, ekonomiky i kultury. V dražbě bylo vydraženo 13 obrazů a 15 dětských obrázků v ceně Kč, které byly poukázány na účet nadačního fondu. 20

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů 29. - 31. 5. 2014 Kurdějov Registrace : Hotel Adina, hotelový komplex Kurdějov čtvrtek 29.5.2014 pátek 30.5.2014 16.00 18.00 hod. 8.00 9.00 hod. Vzdělávací

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Jarolím (z rodinných

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Zhoubné nádory močového měchýře

Zhoubné nádory močového měchýře Zhoubné nádory močového měchýře Definice Zhoubné nádory močového měchýře jsou, až na vzácné výjimky, epiteliálního původu a vycházejí z uroteliální výstelky močového měchýře. Nejčastějším typem je uroteliální

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Jarolím,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 Mezioborová spolupráce nefrologie urologie gynekologie uro-gynekologie onko-gynekologie NEFROLOGIE Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., Doc. MUDr.

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Doporučené postupy Evropské urologické asociace (EAU) Závěry zpracované Urologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc 1. KLASIFIKACE TNM 1997 EAU doporučuje společné posouzení

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Nádory močového měchýře se podle lokálního nálezu dělí na nádory

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více