ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012"

Transkript

1 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše klinika zůstala i po reorganizaci specializačního vzdělávání podle nových vzdělávacích programů Ministerstva zdravotnictví ČR organizátorem prvních atestačních zkoušek z urologie a přednosta kliniky též prvním předsedou Specializační oborové rady (SOR). Na klinice jsme otevřeli novou výukovou ambulanci pro posluchače 1. LF a dokončili jsme novou endoskopovnu pro pacienty s nádory močového měchýře. Na našem pracovišti také proběhla náročná rekonstrukce posluchárny. Zorganizovali jsme hojně navštěvovaný kurz pro vedoucí lékaře urologických lůžkových oddělení, kurz pro praktické lékaře, kurz andrologické urologie pro urology ve specializační přípravě a kurzy laparoskopické urologie. Proběhla zde také unikátní prezentace 3D Einstein Vision laparoskopie. Studenti anglické paralelky se v rámci výuky volitelných předmětů ve velkých počtech zúčastnili prvního nácviku chirurgického šití pro pregraduální studenty a kurz hodnotili velmi kladně. Jako klinika jsme se opět připojili k celoevropské aktivitě Urology Week a s vedením VFN a 1. LF UK jsme při této příležitosti uspořádali tiskovou konferenci. Při slavnostním přednáškovém večeru kliniky v Lékařském domě jsme si připomněli životní jubileum (85. narozeniny) emeritního přednosty, docenta Radko Petříka. Pro pacienty a spolupracovníky se v prostorách přízemí kliniky konal tradiční adventní koncert, kde účinkoval soubor Gli Archi di Praga. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Pohled na budovu Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, Ke Karlovu 6 1

2 Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc., zakladatel Urologické kliniky a její přednosta v letech

3 Výroční zpráva Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice za rok 2012 Adresa: Praha 2, Ke Karlovu 6 Kontakt sekretariát: tel www. uroklinika.cz Popis kliniky Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem DrSc. v roce Od roku 1976 je umístěna v samostatné budově v ulici Ke Karlovu. Má ambulantní část pro akutní případy a poradny pro chronicky nemocné, dvě lůžková oddělení pro dospělé pacienty, jednotku intenzivní péče s osmi lůžky, lůžkové oddělení pro dětskou urologii s jednotkou intenzivní péče. Na klinice jsou tři operační sály pro otevřenou a laparoskopickou operativu, jeden sál výhradně pro endoskopické operace dolních močových cest a jeden sál pro endoskopické operace močového traktu vybavený rentgenovým stolem. Samostatná radiodiagnostická část je detašovaným pracovištěm Radiologické kliniky 1. LF UK a VFN. V budově je posluchárna, studovna, knihovna, učebna laparoskopie, výuková ambulance pro mediky, nemocniční lékarna, jídelna pro personál a sterilizace prádla. Personální a organizační struktura kliniky Počet pracovníků v jednotlivých kategoriích Lékaři 23 (22+IP+internista) Střední zdravotnický personál 79 Pomocný zdravotnický personál 10,5 Nezdravotnický pomocný personál 8 Externisté 3 3

4 Vedení kliniky: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. přednosta kliniky, tel Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. zástupce přednosty kliniky, zástupce přednosty pro pedagogiku, vedoucí oddělení dětské urologie, tel Prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA do zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, Prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU od zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči zástupce přednosty pro vědeckou činnost; tel Vrchní sestra Olga Krpatová, tel Sekretariát: Květa Landovská, tel Miroslava Forejtová, tel Oddělení: Jednotka intenzivní péče, 1. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Petr Macek, Ph.D, FEBU staniční sestra: Michaela Novotná Oddělení A, 2. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Michael Pešl, FEBU staniční sestra Jitka Roškotová Oddělení B, 3. patro, tel vedoucí lékař As. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D, FEBU staniční sestra Monika Kovářová Oddělení D (dětská urologie), 4. patro, tel vedoucí lékař Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. staniční sestra Jarmila Muselová Ambulantní část, přízemí vedoucí lékař As. MUDr. Vladimír Vobořil, tel staniční sestra Věra Červenková Operační sály, 1. patro tel vedoucí lékař As. MUDr. Květoslav Novák, FEBU staniční sestra Hana Kvapilová Na každém z lůžkových oddělení pracují kromě vedoucího lékaře tři sekundární lékaři, na jednotce intenzivní péče jeden sekundární lékař. Součástí týmu na JIP je sloužící lékař intenzivista anesteziolog, organizačně patřící pod Kliniku anesteziologie a resuscitace. Vedoucím lékařem intenzivistů je MUDr. Marek Svítek. Sekundární lékaři na oddělení A a B MUDr. Roman Sobotka, FEBU MUDr. Monika Szakácsová, FEBU MUDr. Zuzana Vaľová MUDr. Otakar Čapoun, FEBU MUDr. Yvona Pichlíková MUDr. Zuzana Feherová MUDr. Tomáš Hradec Sekundární lékaři na oddělení dětské urologie (D) MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU MUDr. Josef Sedláček, FEBU, FEAPU MUDR. Marcel Drlík, FEAPU 4

5 MUDr. Zuzana Smičková - pediatr Lékaři ambulance: MUDr. RNDr. Otto Bernard, Ph.D. MUDr. Emil Votoček Profil kliniky Klinika poskytuje kompletní diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru urologie, zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku studentů a lékařů v tomto oboru. Oddělení dětské urologie poskytuje unikátní péči s celorepublikovým pokrytím a je jediným poskytovatelem komplexního vzdělání v oboru dětské urologie. Oddělení dětské urologie získalo i evropskou akreditaci (JCPU UEMS) k provádění komplexního výukového programu dětské urologie. Struktura činnosti kliniky je organizována v jednotlivých odborných centrech: centrum rekonstrukční urologie centrum onkourologie centrum urodynamiky centrum dětské urologie centrum andrologie centrum léčby urolitiázy a litotrypse centrum laparoskopie a endourologie Popis jednotlivých center: ODBORNÉ CENTRUM REKONSTRUKČNÍ UROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum je zaměřeno na rozvíjení moderních rekonstrukčních metod u vrozených vad urogenitálního ústrojí, neurogenních poruch a onko-urologických onemocnění. Indikací k těmto výkonům jsou především vrozené vady (stenóza pyeloureterálního přechodu s hydronefrózou, megauretery, vezikoureterální reflux vyššího stupně, ureterokéla, divertikly močového měchýře, exstrofie močového měchýře, epispadie a hypospadie). Cílem těchto operací je odstranění vrozeného nebo získaného defektu a obnovení kontinuity močových cest. Další oblastí je rekonstrukce močového měchýře střevní náhradou a jiné typy derivace moče po cystektomiích (nejen z onkologické indikace). Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů před a po rekonstrukčních výkonech na močopohlavních orgánech - rozvíjení nových operačních metod s využitím moderní techniky (laparoskopie) - vědecko-výzkumnou činnost. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna: - pondělí a středa 9 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Kliniky VFN, zvláště Klinika dětského a dorostového lékařství VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN 5

6 - Onkologická klinika VFN - I. chirurgická klinika VFN - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Ústav nukleární medicíny VFN Externí spolupráce: - urologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM ONKOUROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s onko-urologickým onemocněním od 18 let. Slouží jako superkonziliární pracoviště pro pacienty z České republiky. U pacientů do 18 let se podílí na diagnostice a léčbě nádorů varlat a úzce spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN v Motole. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a další odborné přípravy v dětské urologii. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů s nádory urogenitálního traktu (endoskopické a otevřené operace) - podávání lokální a systémové imunoterapie a chemoterapie - vědecko-výzkumnou činnost v oblasti onko-urologie. 2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ: ambulantní část - vzhledem k velkému počtu pacientů léčených a dispenzarizovaných je činnost poraden centra rozdělena do 5 pracovních dnů podle orgánové specifikace: pondělí: nádory penisu, prostaty a varlat úterý: nádory z urotelu středa: nádory prostaty čtvrtek: nádory prostaty a ledvin pátek: nádory ledvin lůžková část vyčleněná lůžka - lůžková oddělení Urologické kliniky VFN ve 2. a 3. patře - lůžka jednotky intenzivní péče Urologické kliniky VFN v 1. patře kliniky - lůžka dětského oddělení Urologické kliniky VFN ve 4. patře 3. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradny: - pracovní dny od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 4. SPOLUPRÁCE: 6

7 Interní spolupráce v rámci VFN: - Onkologická klinika VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN - I. chirurgická klinika VFN - II. chirurgická klinika VFN - ostatní kliniky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiogiadnostická klinika VFN - Ústav patologie VFN - Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole Externí spolupráce: - Urologická klinika FNM Praha 5 - Ústav radiační onkologie FNB Praha 8 - Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši - Onkologická klinika FNM Praha 5 - Onkologická klinika FNKV Praha 10 - urologická odd. v ČR 5. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: As. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM PRO PORUCHY URODYNAMIKY MOČOVÝCH CEST 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s dysfunkcí dolních a horních močových cest (vrozené, získané, traumatické, netraumatické, neurogenní a non-neurogenní příčiny). Zaměřuje se na: - urologickou péči o pacienty s inkontinencí různé etiologie, se spinálními dysrafismy, po míšním traumatu, s neurologickými onemocněními (roztroušená skleróza, parkinsonismus) - pacienty s pánevní bolestí intersticiální cystitidou - specializované video-urodynamické vyšetření (uroflowmetrie, cystometrie, profilometrie, tlakově-průtokové studie, EMG pánevního svalstva) - stanovení léčby uvedených pacientů (farmakologická, biofeedback, protetická katetrizace, umělý svěrač, sling pro ženy a muže, chirurgická) Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální urodynamická ambulance: - úterý a čtvrtek od 9 do 15 hodin Speciální ambulance - neurogenní měchýř, inkontinence a pánevní bolest: - pondělí a úterý od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 7

8 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Neurologická klinika VFN - Gynekologicko porodnická klinika VFN - Rehabilitační klinika VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Centrum léčby bolesti KARIM VFN Externí spolupráce: - urologická a neurologická pracoviště ČR I. III. typu - Jedličkův ústav Praha - Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi - Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk - European Association of Urology - International Continence Society - European Society for the Study of Interstitial Cystitis 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM DĚTSKÉ UROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s urologickým onemocněním ve věku od 0 do 18 let. Zaměřuje se na: - diagnostiku a léčbu vrozených vývojových vad urogenitálního ústrojí (hydronefróza, megaureter, chlopeň zadní uretry u chlapců, hypospadie, epispadie a exstrofie močového měchýře, primární vezikoureterální reflux, u prenatálně zjištěných vrozených vad a u novorozenců je navázána spolupráce s niže uvedenými pracovišti - problematiku dysfunkcí močových cest, diagnostiku a léčbu neurogenních poruch močení u dětí s neurologickým postižením (včetně provádění video-urodynamického vyšetření) - problematiku pediatrické andrologie (kryptorchizmus, varikokéla, akutní onemocnění skróta, nádory varlete ve spoluprácí s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN v Motole) - léčbu a metafylaxi urolitiázy u dětí a dospívajících - celou škálu náročných operačních výkonů na urogenitálním traktu dětí a dospívajících (vesměs rekonstrukčních) kromě transplantace ledvin a speciální dětské onkologické problematiky - laparoskopickou operativu urogenitálního traktu u dětí a dospívajících (laparoskopie kryptorchizmu, intersexu, mikrochirurgická laparoskopická operace varikokély, laparoskopická pyeloplastika a retroperitoneoskopická nefrektomie, heminefroureterektomie, adrenalektomie ) - specializovanou ambulantní urologickou léčebnou péči u dětí a dospívajících, dispenzarizaci závažných případů, obvykle ve spolupráci s obvodními dětskými nefrology. Centrum dětské urologie je školícím pracovištěm studentů Univerzity Karlovy - 1. lékařské fakulty, dále lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětské urologie, je sídlem Subkatedry dětské urologie IPVZ Praha. Je také evropským akreditovaným centrem Joint Committee of Paediatric Urology UEMS pro komplexní edukační program v dětské urologii. 8

9 2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ: ambulantní část - je umístěna ve 4. patře Urologické kliniky VFN v Praze - má dvě ordinace dětské urologie, jednu urodynamickou vyšetřovnu a jednu ordinaci pro pediatra nefrologa - pro diagnostiku je vybavena ultrasonografickými přístroji, urodynamickým přístrojem určeným výhradně péči o dětské pacienty a sadou endoskopických nástrojů, které jsou využitelné pro ambulantní rentgenová a endoskopická vyšetření (prováděná v narkóze v ambulantním režimu) - využívá zázemí biochemické a mikrobiologické laboratoře VFN a radiodiagnostické kliniky VFN lůžková část - je umístěna ve 4. patře Urologické kliniky VFN v Praze - má celkem 21 lůžek s tímto určením: 12 lůžek pro akutní léčebnou péči 4 lůžka určená pro intenzivní péči o kojence a děti 5 lůžek pro matky doprovázející děti 3. ORDINAČNÍ HODINY: Dětská urologická ambulance: - denní provoz od 9 do 15 hodin Pediatrická a nefrologická ambulance: - denní provoz od 9 do 15 hodin Dětská urodynamická ambulance: - pondělí, pátek 9 14 hodin RTG vyšetření dětí: - pondělí 9 13 hodin K ambulantním výkonům jsou děti objednávány na určený čas. 4. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Klinika dětského a dorostového lékařství VFN (nefrologie, endokrinologie, JIRP) - Gynekologicko porodnická klinika VFN (neonatologie) - Ústav nukleární mediciny VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Radiodiagnostická klinika Externí spolupráce v rámci VFN: - Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice - Dětské oddělení Nemocnice Jablonec n. N. - Klinika dětské chirurgie FNM Praha 5 - Klinika dětské chirurgie FTN Praha 4 - Klinika plastické chirurgie FNKV Praha 10 - Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole. - Kinderurologische Abteilung, Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, Německo - Dětská oddělení Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Středočeského kraje a kraje Vysočina (dlouhodobá spolupráce v léčbě společných dětských pacientů) 5. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU e/m: tel.:

10 ODBORNÉ CENTRUM KLINICKÉ ANDROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s chorobami mužských reprodukčních orgánů, sexuálními dysfunkcemi a poruchami plodnosti. Zaměřuje se na: - péči o pacienty se sexuálními dysfunkcemi (erektilní, ejakulatorní a orgastická) - diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s hypogonadismem (vrozený, získaný) - diagnostiku, konzervativní a operační léčbu mužské neplodnosti Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální andrologická ambulance: - pondělí od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Gynekologicko porodnická klinika VFN (Centrum asistované reprodukce) - Sexuologický ústav VFN - Centrum preventivní kardiologie III. interní kliniky VFN - Angiologická ambulance II. interní kliniky VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Externí spolupráce: - Endokrinologický ústav Praha - urologická oddělení I. III. typu v ČR 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM PRO LÉČBU UROLITIÁZY A LITOTRYPSI 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči o nemocné s urolitiázou v dětském i dospělém věku. Zaměřuje se na: - diagnostiku epizodické i opakované urolitiázy - vyšetření (včetně metabolického) pacientů s primo-litiázou či recidivou, s cílem stanovit prevenci a terapii; záchyt metabolicky podmíněné litiázy je podkladem kauzální metafylaxe, která vede ke snížení recidiv - výběr nejvhodnějšího typu léčby litiázy litotrypse mimotělní rázovou vlnou (LERV), perkutánní extrakce litiázy, laparoskopické nebo otevřené operace, dissoluce litiázy 10

11 - dispenzarizaci pacientů, kde je postižení urolotiázou součástí multiorgánového postižení - moderní způsoby léčby (kombinované přístupy, aplikace laseru, elektrokinetické a ultrazvukové litotrypse) Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna pro urolitiázu: - čtvrtek od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - Kliniky VFN, zvláště interní - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Revmatologický ústav Externí spolupráce: - Urologické odd. FTN Praha 4 - Urologické odd. FNB Praha 8 - Urologické odd. Nemocnice Příbram - Endokrinologický ústav Praha - urologická a nefrologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: prim. MUDr. Vladimír Vobořil e/m: tel.: ODBORNÉ CENTRUM LAPAROSKOPIE A ENDOUROLOGIE 1. ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ: Centrum je zaměřeno na rozvíjení moderních diagnostických a operačních endoskopických metod u pacientů s urologickými a onko-urologickými onemocněními. Centrum je součástí Urologické kliniky VFN a je školícím pracovištěm studentů 1. lékařské fakulty UK, a spolu s Katedrou urologie a Subkatedrou dětské urologie IPVZ, i lékařů zařazených do specializační přípravy v urologii a do certifikovaného kurzu dětská urologie. Zaměřuje se na: - diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci a poradenství u pacientů před a po endoskopických výkonech na močových cestách pro močové konkrementy či pro poruchu pasáže moče - rozvíjení nových operačních metod s využitím moderní méně invazivní techniky (laparoskopie, retroperitoneoskopie) v léčbě urologických nádorů (nefrektomie, resekce ledviny pro nádor s užitím tkáňového lepidla, laparoskopická lymfadenektomie, endoskopická (preperitoneální) radikální prostatektomie) a v rekonstrukci močových cest (laparoskopická pyeloplastika) - operace nadledvin (hormonálně aktivní i inaktivní nádory) 11

12 - rozvíjení endoskopických metod v operativě dolních i horních močových cest, prostaty a nádorů močového měchýře (laser, fotodynamická diagnostika, NBI - Narrow Band Imaging) - vědecko-výzkumnou činnost. Úzce spolupracuje s Centrem dětské urologie Urologické kliniky VFN. 2. ORDINAČNÍ HODINY: Speciální poradna: - středa a pátek od 9 do 15 hodin Urologická ambulance: - nepřetržitý provoz 3. SPOLUPRÁCE: Interní spolupráce v rámci VFN: - III. interní klinika VFN - Klinika nefrologie VFN - Onkologická klinika VFN - Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN - Ústav nukleární medicíny VFN - Radiodiagnostická klinika VFN - Ústav patologie VFN Externí spolupráce: - Endokrinologický ústav Praha - urologická a nefrologická pracoviště ČR I. III. typu 4. VEDOUCÍ CENTRA, SPOJENÍ: MUDr. Květoslav Novák, FEBU e/m: tel.: Pedagogická činnost Výuka urologie studentů 6. ročníku 1. lékařské fakulty probíhá formou dvoutýdenní stáže. Skládá se z přednáškových bloků a praktické výuky na ambulancích a operačních sálech kliniky a spolupracujících urologických oddělení v Praze (Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, ÚVN). V modelové ambulanci pro posluchače 1. LF jsou k dispozici trenažéry k vyšetření pacienta a simulátory a trenažéry laparoskopické i endoskopické operativy. Seznam témat pro výuku je shrnut v jednotlivých e-learningových lekcích v české i anglické verzi: Lékaři studenti postgraduálního studia v r. 2012: MUDr. Michael Pešl, FEBU MUDr. Zuzana Vaľová MUDr. Otakar Čapoun MUDr. Monika Szakácsová Léčebná péče Urologická klinika má celkem 82 lůžek. Struktura lůžkového fondu v roce 2012: 12

13 Oddělení A, B 58 Oddělění D (dětská urologie) 12 JIP D 4 JIP 8 Ambulantní léčebná péče - je zajištěna v celkem 12 ambulancích. Kromě běžného vybavení je zde k dispozici 5 ultrasonografických přístrojů, uroflowmetr. V samostatné urodynamické ambulanci jsou k dispozici 2 urodynamické vyšetřovací jednotky. Byl otevřen zcela nový endoskopický sálek s vyhovujícím zázemím zejména pro ambulantní cystoskopická vyšetření. Endoskopický sál slouží k provádění diagnostické cystoskopie a uretroskopie rigidním nebo flexibilním cystoskopem u mužů i žen v lokální anestézii a k intravezikální aplikaci cytostatik nebo imunoterapie u pacientů s povrchovými nádory močového měchýře. Nádory močového měchýře jsou třetí nejčastější malignitou urogenitální soustavy. Jeho incidence stoupá, zejména u kuřáků. Základním rysem nádoru je tendence recidivovat a hlavní jeho nebezpečí tkví v riziku infiltrovat hlubší vrstvy stěny močového měchýře a posléze i metastázovat. V databázi Urologické kliniky je kolem 1000 pacientů s primozáchytem nádoru močového měchýře. V roce 2012 bylo provedeno 1310 cystoskopií, z toho 864 flexibilním uretrocystoskopem. V režimu intravezikální instilace byli 83 pacienti (Mitomycin 52, BCG vakcina 31). Součástí diagnostiky a dispenzarizace je cytologické vyšetření moče, loni jich bylo provedeno Na výzkum problematiky zhoubných nádorů jsou zaměřeny dva výzkumné projekty kliniky (MPO TIP a IGA MZ ČR). S pomocí finančního příspěvku 1. LF UK ve výši cca ,-Kč byla upravena ambulantní vyšetřovna sousedící s novou endoskopovnou. Po vybavení trenažéry a simulátory slouží jako modelová vyšetřovna pro posluchače všeobecného lékařství. Mezi simulátory jsou modely prostaty, trenažéry pro vyšetření per rectum, modely pro cévkování ženy a muže aj. Vyšetřovna je též vybavena možností připojení na e-learningový portál 1. LF UK s kompletními lekcemi urologie a dětské urologie. Do palety trenažérů na urologické klinice patří dále jeden laparoskopický trenažér mechanický a jeden trenažér digitální. Každý pregraduální student je v době stáží s touto technikou seznámen. V roce 2012 byl celkový počet pacientů na ambulancích 58130, z toho samotných vyšetření 35618, 4769 v dětské části. Graf: Počet pacientů (kontaktů) a vyšetření na ambulancích kliniky Celkový počet pacientů na ambulancích - kontakty Vlastní vyšetření dospělého pacienta Vlastní vyšetření dětského pacienta 0 Hospitalizační léčebná péče - hospitalizovaných pacientů bylo 3507, z toho 2365 dospělých a 1142 na oddělení dětské urologie. Operace - celkový počet operací a reoperací byl 2489 výkonů. Významnou součástí urologické operativy jsou endoskopické výkony a miniinvazivní přístupy, zejména laparoskopie. Nejčastější operace jsou uvedeny v následujících tabulkách. Otevřené výkony počet Nefrektomie pro tumor 33 Nefrektomie z lumbotomie 3 Resekce ledviny 28 Biopsie tumoru ledviny 5 Exstirpace recidivy tumoru ledviny 2 Nefroureterektomie 5 Uretroplastika, uretrorafie dospělých 64 Radikální prostatektomie 30 13

14 Cystektomie 13 Operace močových píštělí 12 Umělý svěrač AMS TOT 22 Jiné (operace hydrokély, varikokély, 248 cirkumcize aj.) Celkem 452 Endoskopické výkony počet Transuretrální resekce močového měchýře (TUR) 273 Transuretrální resekce prostaty (TURP) 120 Optická uretrotomie (OUTI) 42 Perkutánní extrakce konkrementu (PEK) 31 Ureterorenoskopie (URS) 108 Probatorní resekce tumoru kalichopánvičkového systému 1 Celkem 575 Graf: Nejčastější endoskopické výkony v roce 2012 URS; 108 PEK; 31 TUR; 273 OUTI; 42 TURP; 120 Laparoskopické operace (dospělá urologie) počet Radikální prostatektomie 79 Adrenalektomie 32 Nefrektomie pro tumor 14 Resekce ledviny pro tumor 10 Nefrektomie afunkční ledviny 6 Pyeloplastika 8 Nefroureterektomie 1 Exstirpace tumoru retroperitonea 4 Ostatní 4 Celkem

15 Graf: Laparoskopické operace v roce Radikální prostatektomie Adrenalektomie Nefrektomie pro tumor Resekce ledviny pro tumor Nefrektomie afunkční ledviny Pyeloplastika Nefroureterektomie Exstirpace tumoru retroperitonea Ostatní Operace oddělení dětské urologie počet Velké operace (reimplantace močovodu, nefrektomie atd.) 40 Malé operace (cirkumcize, orchiopexe atd.) 251 Endoskopické výkony 156 Laparoskopické výkony 104 Uretroplastika 118 LERV 11 Na operačním sále č. 5 (vybavený RTG stolem) bylo dále provedeno 322 rentgenových vyšetření (event. s následným výkonem). Derivačních výkonů (zavedení stentu, ureterální cévky, punkční nefrostomie, výměn nefrostomie) bylo 384. U pacientů s urolitiázou bylo provedeno 321 litotrypsí extrakorporální rázovou vlnou (ESWL- LERV). Onkologická péče poskytovaná na Urologické klinice VFN a 1. LF UK Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze se významně podílí na léčbě nemocných s nádorovým postižením močového a pohlavního ústrojí. V celém spektru léčebných činností dominuje vedle diagnostických procesů zejména radikální a konzervativní chirurgická léčba a na ní navazující dispenzarizace nemocných. Podle rozsahu postižení příslušného orgánu a respektovaných léčebných standardů je aplikována následná léčba hormonální, lokální chemoterapie, imunoterapie a léčba cílená. Spolupráce s ostatními pracovišti KOC (onkologická klinika VFN a ÚRO FNB Praha) je velmi těsná a probíhá jedenkrát týdně formou indikačních sezení. Rozsah poskytované onkologické péče ve vztahu k orgánovému postižení je následující: 1. Nádory ledvin Diagnostika nádorů ledvin Chirurgická léčba nádorů ledvin (otevřené/laparoskopické odstranění ledviny postižené nádorem, resekce ledviny pro nádor) Dispenzarizace nemocných po operaci pro nádor ledviny 2. Nádory ledvinné pánvičky a močovodu Diagnostika nádoru ledvinné pánvičky a močovodu Chirurgické odstranění ledviny a močovodu Endoskopické resekce povrchových nádorů Dispenzární péče nemocných po operaci pro nádor pánvičky/močovodu 3. Nádory močového měchýře 15

16 Diagnostika nádorů močového měchýře Endoskopické záchovné resekční výkony Radikální odstranění močového měchýře a spádových uzlin spolu s náhradami měchýře (derivace) Lokální (intravezikální) imunoterapie a chemoterapie povrchových nádorů měchýře Dispenzarizace nemocných po operacích 4. Nádory prostaty Diagnostika nádorů prostaty Radikální chirurgické (otevřené i laparoskopické) odstranění prostaty a spádových lymfatických uzlin Endoskopické dezobstrukční výkony na prostatě Paliativní medikamentózní a chirurgická léčba nemocných s nádorem prostaty Dispenzarizace nemocných s nádorem prostaty 5. Nádory zevního genitálu - varlat, penisu, močové trubice. (Týká se i dětí a adolescentů, kde je další péče koordinovaná s Klinikou dětské onkologie FN Motol viz bod 8 ) 6. Diagnostika nádorů varlat, penisu, močové trubice Ablační radikální výkony Chirurgické záchovné výkony a plastiky Chirurgické odstranění spádových uzlin (primárně i po aplikované jiné chemo/radioterapii) Dispenzární péče o nemocné po operacích Implantace testikulární protézy po odstranění varlete 7. Nádory nadledvin Chirurgická léčba nádorů nadledviny laparoskopická i otevřená Dispenzární péče nemocných po operacích 8. Nádory retroperitonea Diagnostika nádorů retroperitonea Chirurgická léčba nádorů retroperitonea (primární i sekundární po jiné primární terapii) 9. Onkologická péče poskytovaná na Urologické klinice dětem do 18 let. Při podezření na nádor ledviny či močového měchýře je dítě odesláno k dalšímu dovyšetření a léčení na Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Při podezření na nádor varlat provádí diagnostický i primární léčebný proces naše klinika ve spolupráci s Patologickým ústavem VFN a 1. LFUK, protože významná část těchto nádorů je benigního charakteru. Podle histologického nálezu je stran dalšího postupu konzultovano výše zmíněné pracoviště klinické onkologie, které provádí další onkologickou léčbu. V případě maligních nádorů varlete je další dispenzarizace jak onkologická (ve FN Motol), tak urologická (ve VFN). Vědecko-výzkumná činnost Řešené granty v roce 2012: - Grant TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, č. FR-TI3/666 Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění (hlavní řešitel prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc.) - Grant IGA MZ ČR č. NT Detekce cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty jako součást individualizace systémové léčby (hlavní řešitel MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.) - Grant IGA MZ ČR č. NT Využití mikrorna, mrna a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovení prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře (hlavní řešitel prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.) 16

17 - Grant IGA MZ ČR č. NT Korelace syndromu pánevní bolesti u intersticiální cystitidy s histopatologickým nálezem, axonopatií viscerálních nervů stěny močového měchýře, expresí beta-hcg v rotelu a mikrobiálním nálezem v bioptickém vzorku (hlavní řešitel MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.) Publikační činnost lékařů Urologické kliniky za rok 2012 Čapoun, O. Novinky v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Urologie pro praxi, 2012, 13, 3, s Čapoun, O. Přehled novinek z 9. konference ESOU - Karcinom prostaty. Česká urologie, 2012, 16, 2, s Čapoun, O. Screening karcinomu prostaty: ano, či ne? Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 13, s Čapoun, O. Zpráva o účasti rezidentů na výroční konferenci Slovenské Urologické Společnosti v Martině. Česká urologie, 2012, 16, 2, s Čapoun, O. Zpráva z 9. konference ESOU v Hamburku dubna Urologie pro praxi, 2012, 13, 5, s Čapoun, O.; Hanuš, T. Současná a budoucí léčba karcinomu prostaty. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 4, s , Čapoun, O.; Sobotka, R.; Macek, P.; Hanuš, T. Prediktivní parametry záchytu karcinomu prostaty v saturační biopsii prostaty. Česká urologie, 2012, 16, 3, s Dvořáček, J. Kombinovaná léčba benigní hyperplazie prostaty. Urologie pro praxi, 2012, 13, 4, s Horčička, L.; Zachoval, R.; Babková, A.; Bojar, M.; Herber, O.; Topinková, E.; Hanuš, T.; Zmrhal, J. Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen. Doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře. 1. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, s. Jančíková, M.; Mikulová, V.; Čapoun, O.; Soukup, V.; Honová, H.; Zima, T. Circulating tumor cells as a biomarker for the patients with castration resistant prostate cancer. TUMOR BIOLOGY. DORDRECHT, NETHERLANDS : SPRINGER, Krhut, J.; Martan, A.; Gärtner, M.; Zachoval, R.; Horčička, L.; Tvrdík, J.; Hanuš, T. Diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře v České republice před pěti lety a dnes. Česká Gynekologie, 2012, 77, 3, s Krhut, J.; Martan, A.; Gärtner, M.; Zachoval, R.; Švabík, K.; Halaška, M.; Horčička, L.; Tvrdík, J.; Hanuš, T. Srovnání výsledků miniinvazivní léčby ženské stresové inkontinence metodou AjustTM a MiniArcTM. Česká urologie, 2012, 16, 1, s Macek, P. Diferenciální diagnostika. 1. Praha : Raabe, Diferenciální diagnostika hematurií. s Macek, P. Urologická problematika v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012, 21, 3, s , Mikulová, V.; Čapoun, O.; Soukup, V.; Honová, H.; Hanuš, T.; Zima, T. Cirkulující nádorové buňky u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty jako součást individualizace systémové léčby. Onkologie. Olomouc : 17

18 Solen, s.r.o, Piťhová, P.; Perušičová, J.; Zámečník, L.. Diabetes melitus a reprodukční funkce : [Průvodce pro každodenní praxi]. 1. Praha : Maxdorf, s. Sobotka, R.; Hanuš, T. Příčiny a rizikové faktory vzniku urolitiázy. Urologie pro praxi, 2012, 13, 1, s Soukup, V.; Babjuk, M.; Bellmunt, J.; Dalbagni, G.; Giannarini, G.; Hakenberg, O.W.; Herr, H.; Lechevallier, E.; Ribal, M. J. Follow-up after surgical treatment of bladder cancer: a critical analysis of the literature. European Urology, 2012, 62, 2, s Soukup, V.; Čapoun, O.; Hanuš, T.; Pešl, M.; Vaľová, Z.; Feherová, Z.; Zámečník, L.; Babjuk, M. Prognóza pacientů s T1G3 uroteliálním karcinomem močového měchýře léčených vakcínou BCG, retrospektivní analýza. Česká urologie, 2012, 16, 4, s , Tekgül, S.; Riedmiller, H.; Hoebeke, P.; Kočvara, R.; Nijman, RJ; Radmayr, C.; Stein, R.; Dogan, HS. EAU guidelines on vesicoureteral reflux in children. European Urology, 2012, 62, 3, s Zámečník, L. Farmakoterapie erektilní dysfunkce. Causa Subita, 2012, 15, 1, s Zámečník, L.; Macek, P. Moderní farmakoterapie v urologii : průvodce ošetřujícího lékaře. 1. Praha : Maxdorf, s. Zelinka, T.; Petrák, O.; Turková, H.; Holaj, R.; Štrauch, B.; Kršek, M.; Vránková, A.; Musil, Z.; Dušková, J.; Kubinyi, J.; Michalský, D.; Novák, K.; Widimský, J. jr.. High incidence of cardiovascular complications in pheochromocytoma. Hormone and Metabolic Research, 2012, 44, 5, s Členství v odborných a mezinárodních společnostech, zahraniční styky Všichni lékaři jsou členy České urologické společnosti (ČUS) a Evropské urologické společnosti (European Association of Urology) prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc. - SIU (Société Internationale d Urologie), AUA (American Urological Association), ICS (International Continence Society), členství v Guidelines Office Board EAU. doc. MUDr. R. Kočvara, CSc., - FEAPU - ESPU (European Society of Pediatric Urology), členství v Educational Committee ESPU a v JCPU (Joint Committee for Paediatric Urology UEMS); školitel European School of Urology; členství v pediatricke skupině EAU Guidelines. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU - SIU (Société Internationale d Urologie), ESSIC (European Society for Study of Interstitial Cystitis), ESSM (European Society for Sexual Medicine), ISA (International Society fo Andrology) MUDr. K. Novák, FEBU, MUDr. P. Macek, Ph.D. školitelé v Hands on training, skupině pro výuku laparoskopie v rámci evropského programu pro rezidenty (EUREP). Někteří lékaři kliniky jsou členy redakčních rad časopisů Česká urologie, Praktický lékař, Urologické listy, Klinická urológia, Urologia Internationalis. Klinika má pravidelné a dlouholeté osobní a odborné kontakty a společné konference s Urologickou klinikou Univerzity C. Caruse v Drážďanech pod vedením prof. M.Wirtha. ČUS - Česká urologická společnost ČLS JEP EAU - European Association of Urology Čapoun Otakar MUDr., FEBU Dítě Zdeněk MUDr., FEAPU Dvořáček Jan prof. MUDr., DrSc. Drlík Marcel MUDr., FEAPU 18

19 Bernard Otto MUDr., Ph.D Zachoval Roman doc. MUDr. Ph.D. Hanuš Tomáš prof.mudr, DrSc. Köhler Oto MUDr., CSc. Kočvara Radim doc. MUDr.,CSc., FEAPU Macek Petr MUDr.Ph.D.,FEBU Kolombo Ivan MUDr., FEBU Novák Květoslav MUDr., FEBU Pavlík Ivan MUDr., MBA Krolupper Marek prim.mudr. Petřík Aleš MUDr., Ph.D. Pichlíková Yvona MUDr. Sedláček Josef MUDr., FEBU Šrámková Taťána MUDr., CSc. Pešl Michal MUDr., FEBU Sobotka Roman MUDr., FEBU Soukup Viktor MUDr., Ph.D,FEBU Zachoval Roman doc. MUDr., Ph.D. Szakácsová Monika MUDr., FEBU Vaĺová Zuzana MUDr. Vobořil Vladimír MUDr Votoček Emil MUDr. Zámečník Libor prim.mudr., FEBU SUS - Slovenská urologická společnost Slovenskej lekárskej spoločnosti: T.Hanuš, Dvořáček, R.Kočvara American Urological Association (AUA): T.Hanuš, R. Kočvara, I.Pavlík, J.Dvořáček International Continence Society (ICS): T.Hanuš, R. Zachoval European Society of Pediatric Urology (ESPU): R.Kočvara, J.Sedláček, Z.Dítě, M.Drlík Významné akce Jako každý rok klinika pořádala adventní koncert. Nadační fond Lucie Jako každý rok klinika pořádala adventní koncert. Na klinice působí Nadační fond LUCIE (předseda Správní rady prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc.), mezi členy správní rady v roce 2012 patřili: MUDr. I. Pavlík, MBA, MUDr. L. Zámečník, Ph.D., FEBU, v.s. Olga Krpatová, členy dozorčí rady byli doc. MUDr. R. Kočvara, CSc. a MUDr. K. Novák, FEBU. Nadační fond Lucie, č. účtu /0800 Nadační fond Lucie se sídlem na Urologické klinice 1. LF UK v Praze oslavil v roce 2012 dvacet let od svého založení. Za tuto dobu přinesl klinice cca 20 miliónů korun, které byly použity především k nákupům špičkových zdravotnických technik. 19

20 V roce 2012 byly Nadačním fondem Lucie zakoupeny: stříkačka s upínacím kuželem, sada endoskopických optik, cystoskop a uretroskop, svářečka s tiskárnou GANDUS, perfusor Compact 3x, v celkové hodnotě Kč. Vyvrcholením aktivit Nadačního fondu LUCIE byl již třetí předvánoční koncert, jehož součástí byla i dražba obrázků a výtvarných děl. Hlavním sponzorem koncertu byl ing. Ivan Drbohlav, generální ředitel Mountfield a.s. a gestorem aukce byla galerie La Femme Miroslava Lipiny. Koncert se konal 4. prosince 2012 v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. Tváří koncertu, kterého se zúčastnilo přes 270 posluchačů, byla mecenáška umění, paní Heda Mládková, nositelka francouzského Řádu za zásluhy. Zúčastnila se ho také vedle proděkana a přednosty Urologické kliniky 1.LF UK v Praze, profesora MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. i řada vzácných hostů z oblasti politiky, ekonomiky i kultury. V dražbě bylo vydraženo 13 obrazů a 15 dětských obrázků v ceně Kč, které byly poukázány na účet nadačního fondu. 20

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny Tomáš Hanuš, Libor Zámečník, Radim Kočvara Urologická klinika v Praze na Karlově, byla, dosud je, a věřme, že nadále bude pro svou tradiční dlouholetou špičkovou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

19.00 Přednáška prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti: Budoucnost urologie J. Breza

19.00 Přednáška prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti: Budoucnost urologie J. Breza PROGRAM SYMPOZIA NEDĚLE, 15. ledna 2017 09.00 20.00 Registrace (Hotel Harmony, foyer recepce) 10.00 17.00 Příprava doprovodné výstavy (Hotel Harmony, foyer přízemí a foyer kongresového sálu) 10.00 20.00

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Vzdělávací program oboru UROLOGIE

Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru UROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Odborný program lékařů

Odborný program lékařů Odborný program lékařů NENÍ-LI U PŘÍSPĚVKU SPECIFIKOVÁNO JINAK, POČÍTÁ SE NA DISKUZI Z UVEDENÉHO ČASU PŘÍSPĚVKU 5 MINUT NA DISKUZI Neděle 13. ledna 2013 16.00 18.00 SEKCE I. ANDRO UROLOGIE Koordinátor:

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Vzdělávací program oboru UROLOGIE

Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru UROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní urologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Odborný program. Neděle 9. ledna 2011. Pondělí 10. ledna 2011. Ces Urol 2011; 15(Suppl 1): 3 7

Odborný program. Neděle 9. ledna 2011. Pondělí 10. ledna 2011. Ces Urol 2011; 15(Suppl 1): 3 7 Odborný program Neděle 9. ledna 2011 SEKCE I. ANDRO-UROLOGIE Koordinátor: L. Zámečník, M. Chocholatý J. Breza: Rehabilitace penisu po radikální prostatektomii L. Zámečník: Induratio penis plastica praktické

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

BULLETIN č.5. České urologické společnosti ČLS JEP. Vážení kolegové a přátelé,

BULLETIN č.5. České urologické společnosti ČLS JEP. Vážení kolegové a přátelé, BULLETIN č.5 České urologické společnosti ČLS JEP Vážení kolegové a přátelé, Moje první poznámka tentokrát bohužel není vůbec veselá. S hlubokým smutkem jsem během letních měsíců přijal zprávu o úmrtí

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Atestační otázky z oboru urologie

Atestační otázky z oboru urologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru urologie Otázky Obecný rozsah a hloubku požadovaných znalostí podrobně stanoví European

Více

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů 29. - 31. 5. 2014 Kurdějov Registrace : Hotel Adina, hotelový komplex Kurdějov čtvrtek 29.5.2014 pátek 30.5.2014 16.00 18.00 hod. 8.00 9.00 hod. Vzdělávací

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ONKOLOGICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE V Praze dne 5.12.2008 čl. 1 Kontext V současné době jsou zhoubné novotvary na 2. místě příčin

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cílem specializačního vzdělávání v dětské chirurgii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 12. dubna 2013 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

Zápis ze schůze výboru ČUS Škola funkční urologie 2017

Zápis ze schůze výboru ČUS Škola funkční urologie 2017 Zápis ze schůze výboru ČUS 8. 12. 2016 Zápis ze schůze výboru ČUS 8. 12. 2016 (PDF) Škola funkční urologie 2017 Po úspěchu Školy funkční urologie (ŠFU) v r. 2016 připravila Sekce urodynamiky, neurourologie

Více

EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň

EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň angl. EBU certification of post-graduate education at the Department of Urology, University Hospital, Plzeň, CZ prof. MUDr.

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Radioterapeutická a onkologická klinika datum revize: 17. 10. 2016 S účinností od 1. ledna 2015 je v návaznosti

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení kolegové, milí přátelé, jak se již stalo zvykem, naleznete níže některé aktuální informace z dění společnosti i novinky důležité

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO 0 0 8 3 2 0 5 IČZ smluvního ZZ 8 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 8 1 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více