I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY"

Transkript

1 I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou června 2013 Maximus Resort Hotel Brno**** Program

2 POŘADATEL PREZIDENT SYMPOZIA doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. přednosta I. ortopedické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně TÉMATA XXI. FREJKOVÝCH DNŮ Lékařská sekce: Fórum mladých ortopedů a traumatologů Frejkova cena Onkologická ortopedie Varia Sesterská sekce: Komplexní péče o pacienta - seniora Multioborová spolupráce u pacienta s onkologickou diagnózou Studenti a profesionálové na pracovišti Prezentace odborného programu je formou přednášek. VĚDEČTÍ SEKRETÁŘI doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph. D. prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph. D. ORGANIZAČNÍ VÝBOR prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. Vrchní sestra Mgr. Helena Moderová ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, Brno Mgr. Ivana Tarabová, Ing. Hana Bezděková JEDNACÍ JAZYKY český a slovenský jazyk 2

3 PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ FREJKOVY CENY - věk všech autorů přednášky do 35 let - původní práce Frejkova cena Při příležitosti konání XXI. Frejkových dnů mezinárodní vědecká porota udělí Frejkovu cenu autorům nejlepší přednášky v sekci Fórum mladých ortopedů. S udělením ceny je spojen studijní pobyt na renomovaném zahraničním pracovišti. Autorům nejlepší odborné přednášky v sesterské sekci bude odbornou komisí udělena cena spojená s cestou do zahraničí. AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojektor a notebook. STRAVOVÁNÍ Občerstvení během přestávek a obědy budou zajištěny v restauraci hotelu. REGISTRAČNÍ POPLATKY na místě ČSOT a SOTS 1000 Kč Ostatní 1200 Kč NLZP 600 Kč Doprovod 200 Kč Registrační poplatek zahrnuje odborné materiály, sborník abstrakt, obědy a občerstvení mezi přednáškami. SPOLEČENSKÝ VEČER V prostorách Maximus Resort Hotelu Brno****, vstupenka na společenský večer 700 Kč. VÝSTAVA Po dobu konání XXI. Frejkových DNŮ bude pořádána expozice zdravotnické techniky a farmacie v přilehlých sálech a foyeru hotelu. 3

4 ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek :00-8:30 Registrace účastníků a firem 8:30-8:45 Zahájení sympozia Lékařská sekce spojené kongresové sály Aqua 2 a Lignum 3 FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ FREJKOVA CENA 8:45-9:30 Blok 1 1. VLIV POSTAVENÍ UNIKOMPARTMENTALNÍ NÁHRADY KOLENA NA FUNKČNÍ VÝSLEDEK 7 Valoušek T., Mikláš M., Pařízek A. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč 2. ZÁVISLOST VZNIKU ASEPTICKÉ NEKRÓZY HLAVICE FEMURU U INTRAKAPSULÁRNÍCH 7 ZLOMENIN KRČKU FEMURU NA INTERVALU ÚRAZ - OPERACE Popelka O., Ježek J. Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3.LF UK 3. POUŽITÍ KOVOVÝCH KLIPŮ PŘI SUTUŘE KŮŽE U TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KOLENE 7 Hlubek R., Káňa J. Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava 4. ARTIKULAČNÍ SPACER KOLENNÍHO KLOUBU JAKO METODA VOLBY PŘI SANACI INFEKCE TKA 7 Rapi J. 5. ZLOMENINY HLAVICE RADIA, LÉČBA CERVIKOKAPITÁLNÍ NÁHRADOU 7 Mašek J., Váchal J. Ortopedicko-traumatologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 6. NAŠE ZKUŠENOSTI S CKP RADIA 7 Herůfek R., Jarošík J. Úrazová nemocnice Brno 9:30-9:45 Diskuze 9:45-9:55 Přestávka 4

5 9:55-10:40 Blok 2 7. ANATOMICKÁ REKONSTRUKCE LCA- MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ MATURACE A LIGAMENTIZACE 7 ŠTĚPŮ POMOCÍ APLIKACE AUTOLOGNÍHO PRF (FIBRIN BOHATÝ NA DESTIČKOVÉ FAKTORY) Kasl J. FN Plzeň 8. ARTROSKOPICKÉ OŠETŘENÍ SUBAKROMIÁLNÍHO IMPINGEMENTU VZNIKLÉHO 7 DŮSLEDKEM DISLOKOVANÉ ZLOMENINY VELKÉHO HRBOLU PAŽNÍ KOSTI Proček T., Vícha J., Šponer P. Fakultní nemocnice v Hradci Králové: Ortopedická klinika 9. KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY ASK TERAPIE SYNDROMU LUPAVÉ KYČLE VNITŘNÍHO TYPU 7 Zeman P., Koudela K. jr., Matějka J., Nepraš P., Kasl J. Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni 10. ARTROSKOPICKÁ STABILIZACE RAMENNÍHO KLOUBU 7 HODNOCENÍ OPERAČNÍCH VÝSLEDKŮ Martinek L. 11. VÝSLEDKY ARTROSKOPICKÉ SUBAKROMIÁLNÍ DEKOMPRESE U PACIENTŮ 7 BEZ POŠKOZENÍ ROTÁTOROVÉ MANŽETY Kovanda T. 12. FRAKTURA LATERÁLNÍ ČÁSTI SPINA SCAPULAE 7 Kocourek T., Babinec J., Osička P. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s. 10:40-10:55 Diskuze 10:55-11:05 Přestávka 11:05-11:50 Blok ZLOMENINY V. METATARZU 7 Bušková K. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Klinika traumatologie pohybového aparátu 1.LF UK a ÚVN 14. OPERACE PŘEDNOŽÍ S VAROZITOU I. METATARSU A HALLUX VALGUS ZAVÍRACÍ 7 OSTEOTOMIÍ DLE JUVARY. NAŠE ZKUŠENOSTI, INDIKACE, VÝHODY A NEVÝHODY METODY. Prýmek M., Břízová P., Sklenský J. I. ortopedická klinika FN Brno 15. KOREKCE VAROZITY I.METATARSU PŘI DEFORMITĚ HALLUX VALGUS POMOCÍ 7 OSTEOTOMIE TYPU SCARF. NAŠE ZKUŠENOSTI A INDIKACE METODY. Prýmek M., Sklenský J., Břízová P. I. ortopedická klinika FN Brno 5

6 16. ZHODNOCENÍ SAGITÁLÍHO PROFILU PÁTEŘE U PACIENTŮ OPEROVANÝCH 7 PRO IDIOPATICKOU SKOLIOZU Břízová P. Ortopedická klinika FN Brno Bohunice 17. INDIKACE A POSTUPY KONZERVATIVNÍ LÉČBY ZLOMENIN HRUDNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘE 7 Šrámek J., Nekuda V., Bilik A., Mužík L., Kazda S. - kolektiv lékařů KUCH FN Brno Klinika úrazové chirurgie FN Brno 18. NAŠE ZKUŠENOSTI S UMĚLOU KOSTÍ PEROSSAL 7 Paděra R. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol 11:50-12:05 Diskuze 12:05-13:00 Oběd 13:00-13:25 Blok ADAMANTINOM/ADAMANTINOMA LIKE OSTEOFIBÓZNÍ DYSPLAZIE 7 Pazourek L. 20. MALIGNÍ SCHWANNOM HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY 7 Mahdal M. 21. LYMFOMY V ORTOPEDII PRIMÁRNÍ ZÁCHYT NA NAŠÍ AMBULANCI 7 Emmer J., Liskay J. I.ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 13:25-13:40 Diskuze 13:40-13:50 Přestávka 13:50-14:30 Blok NAŠE ZKUŠENOSTI S INTERSKALENICKÝM BLOKEM V POTRAUMATICKÝCH INDIKACÍCH 7 Babinec J. 1, Kocourek T. 1, Dušek P. 2 1 Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s. 2 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s. 23. ORTOPEDICKÝ SOFTWARE PRO SNADNĚJŠÍ PRÁCI 7 Galek L. 1, Vastl O. 1, Vastl O. jr. 1, Galek L. 2, Kalenda M. 1 1 Ortopedické oddělení nemocnice Sokolov 2 Ortopedická ambulance MUDr. Luboš Galek s.r.o. 24. STANOVENÍ INFEKČNÍ ETIOLOGIE VÝPOTKU POMOCÍ LEUKOCYTÁRNÍ ESTERÁZY. 7 Korbel M., Kučera T., Šrot J., Šponer P. Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové (všichni autoři) 6

7 25. VYUŽITÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH PEPTIDŮ V LÉČBĚ INFEKCÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 7 Melicherčík P.¹, Monincová L.², Šerý R.³, Judl T.¹ ¹ I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ² Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. ³ Státní zdravotní ústav, NRL pro ochranu laboratorních zvířat 26. MĚŘENÍ VYBRANÝCH KOVŮ VE VÝPOTKU A TKÁNÍCH Z OKOLÍ 7 ASEPTICKY SELHÁVAJÍCÍ KLOUBNÍ NÁHRADY Buňa P. 1, Kuba M. 2, Milde D. 2, Gallo J. 1 1 I. ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci 14:30-14:45 Diskuze 20:00 Slavnostní udělení Frejkovy ceny pro rok 2013 Společenský večer, Maximus Resort Hotel Sesterská sekce kongresový sál Ignis 4 9:00 10:20 Blok 1 Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V. 1. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SESTERSKÉ SEKCE Moderová H. 2. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU Krčmařová M., Kolárová T. 3. PÉČE O PACIENTA PO OPERACI PŘEDNOŽÍ Pokorná L., Fojtíková Z. 4. TYPY OPERAČNÍCH VÝKONŮ PŘI ARTROSKOPII RAMENNÍHO KLOUBU Kalová D., Meindlová J. KTLR LF MU, FN u sv. Anny v Brně 5. CO OČEKÁVAJÍ PŘÍBUZNÍ NEMOCNÝCH V INTENZIVNÍ PÉČI? Pokorná A. LF MU Katedra ošetřovatelství 6. BOLEST Filipovičová A. 7. MALIGNÍ HYPERTEMIE Krejčí P., Kubicová R. 8. LEPŠÍ FIXACE A OCHRANA I.V. VSTUPŮ Tomanová J. Firma 3M Česko, spol. s.r.o. 10:20 11:00 Přestávka 7

8 11:00-12:30 Blok 2 Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V. 9. EXPLANTACE TEP Slamníková L., Pospíšilová O. Ortopedicko traumatologické oddělení, Nemocnice Přerov 10. EXULCEROVANÉ TUMORY V ORTOPEDII Šibravová N. 11. PROPLACHOVÁ LAVÁŽ Mokrá V., Střelcová G. 12. HYPOTERMIE A JEJÍ ŘEŠENÍ Marcela K. Firma Molnlycke Hesly Care 13. SAFETAC TECHNOLOGIE EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ RAN Dvořáková J. Firma Molnlycke Hesly Care 14. IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Jndusová P. 12: Oběd 14:15 16:00 Blok 3 Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V. 15. NEUROMY A EMOCE Spurná Z. Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 16. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ V PRÁCI SESTER Bednářová Š., Kachlíková I. 17. KOMLEXNÍ PÉČE O PACIENTA SENIORA Mesarčová J., Čermáková K. Klinika ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, FN Plzeň 18. KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA SENIORA Životská J., Klímová R., Pospíchalová K., Pelikánová P. II. ortopedická klinika LF MU, FN Brno 19. JAK KOMUNIKOVAT S ( NEJEN ) ONKOLOGICKÝMI PACIENTY Dvorská L. Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 8

9 20. ZKUŠENOSTI S MENTORINGEM VE STUDIU OŠETŘOVATELSTVÍ Hlubková Z., Kačorová J. Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská universita v Opavě 21. STUDENTI A SESTRY NA KLINICKÉ PRAXI Kačorová J., Římovská Z., Hlubková Z., Chroboczková T. Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská universita v Opavě 22. CERTIFIKOVANÝ KURZ MENTOR/ŠKOLITEL KLINICKÉ PRAXE Římovská Z., Kačorová J., Haluzíková J. Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství 16: 00 Závěr sesterské sekce Pátek Lékařská a sesterská sekce - spojené kongresové sály Lignum 3 a Ignis 4 Onkologická ortopedie 9:00-10:20 Blok 1 Předsednictvo: Janíček P., Chaloupka R., Matějovský Z. 27. VLIV CHEMOTERAPIE NA PŘEŽÍVÁNÍ U PACIENTŮ S OSTEOSARKOMEM 10 Janíček P., Tomáš T., Pazourek L. 28. PRIMÁRNÍ NÁDORY PÁTEŘE A JEJICH LÉČENÍ 10 Chaloupka R., Grosman R., Repko M., Cienciala J., Tichý V. I. ortopedická klinika LF MU a FN Brno 29. MYOSITIS OSSIFICANS CIRCUMSCRIPTA 10 Rozkydal Z., Pazourek L., Jurášek Z. Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně 30. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY TUMORÓZNÍCH TOTALNÍCH NÁHRAD KOLENNÍHO KLOUBU 10 Tomáš T., Janíček P., Černý J., Ondrůšek Š., Pazourek L. 31. INDIKACE CHIRURGICKÉ LÉČBY U SPINÁLNÍCH METASTÁZ KARCINOMU PRSU 10 Grosman R., Pešek J., Chaloupka R. Ortopedická klinika FN Brno 32. INDIKACE PLICNÍCH METASTAZECTOMIÍ U MUSKULOSKELETÁRNÍCH TUMORŮ 10 Jedlička V. I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 9

10 33. VYUŽITÍ FIBULY K NÁHRADÁM PO RESEKCÍCH NÁDORŮ KOSTÍ 10 Matějovský Z. Ortopedická klinika I. LF UK a IPVZ nemocnice Na Bulovce, Praha 34. TOTÁLNÍ INTRAARTIKULÁRNÍ SKAPULEKTOMIE JAKO LIMB SAVING PROCEDURE 10 Dupal P., Hromádka R. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 10:20-10:35 Diskuze 10:35-10:45 Přestávka 10:45-11:55 Blok 2 Předsednictvo: Janíček P., Dupal P., Tomáš T. 35. NAŠE ZKUŠENOSTI S DIAGNOSTIKOU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A KOSTÍ 10 Ondrůšek Š., Černý J. 36. KOSTNÍ PROJEVY KREVNÍCH CHOROB 10 Adam Z. Interní hematoonkologická klinika FN Brno 37. SARKOMY KOSTÍ - POSTAVENÍ SYSTÉMOVÉ TERAPIE V LÉČEBNÉM ALGORITMU 10 Adámková-Krákorová D., Tuček Š., Jurečková A. Masarykův onkologický ústav Brno 38. POUŽITÍ ABLAČNÍCH METOD V MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU NAŠE ZKUŠENOSTI 10 Suškevič I. Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně 39. MODERNÍ RADIOTERAPIE MUSKULOSKELETÁLNÍCH SARKOMŮ 10 Komínek L., Navrátilová P., Šlampa P. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno 40. WHO KLASIFIKACE NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A KOSTÍ: CO NOVÉHO? 10 Zambo I., Veselý K. I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně 41. POKROKY A PERSPEKTIVY V LÉČBĚ SARKOMŮ 10 Bajčiová V. Klinika dětské onkologie FN Brno 11:55-12:10 Diskuze 12:10-13:00 Oběd 10

11 Varia 13:00-14:00 Blok 3 Předsednictvo: Rozkydal Z., Tomáš T., Kůra V. 42. HUMERAL HAED FRACTURE-DISLOCATION IN SEVERE OSTEOPOTROSIS. 10 ONCE IN A LIFE ENCOUNTERED CASE. Kozák P., Musialek J. Ortopedické oddělení Nemocnice Frýdek-Místek 43. NAŠE ZKUŠENOSTI S MYKOTICKÝMI INFEKCEMI TEP KOLENE 10 Švarc A., Kubeš J., Pilný J. Ortopedické oddělení, KN Pardubice 44. KOMUNIKACE S (NEJEN) ONKOLOGICKÝMI PACIENTY 10 Dvorská L. Oddělení klinické psychologie FN u sv. Anny v Brně 45. NEURONY A EMOCE 10 Spurná Z. Oddělení klinické psychologie FN u sv. Anny v Brně 46. ÚSPĚCHY A KOMPLIKACE NAŠICH MENISKOPEXÍ 10 Kůra V., Hudeček F. 47. OPERACE DLE YAMAMOTO PŘI RECIDIVUJÍCÍCH LUXACÍCH PATELY 10 ROZŠÍŘENÍ INDIKAČNÍCH KRITÉRIÍ Havlíček V., Kovanda M. 14:00-14:15 Diskuze 14:20 Zakončení kongresu 11

12 ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, Brno Mgr. Ivana Tarabová, Ing. Hana Bezděková

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

Sympozium DENTSPLY Implants

Sympozium DENTSPLY Implants Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna 2015. Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

Průvodce. EB Centrem

Průvodce. EB Centrem Průvodce EB Centrem Více na www.fnbrno.cz v sekci JAK K NÁM Mapka areálu FN Brno Dětská nemocnice Zastávka tramvaje č. 3, 5, 11 Mapka areálu FN Brno Bohunice Obsah Úvod...1 Co je EB Centrum?...2 Co je

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Obsah SLOVO PŘEDSEDY O NÁS AKTIVITY LIDÉ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM KONTAKT

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Obsah SLOVO PŘEDSEDY O NÁS AKTIVITY LIDÉ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM KONTAKT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah SLOVO PŘEDSEDY O NÁS AKTIVITY LIDÉ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM KONTAKT SLOVO PŘEDSEDY Vážení přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom, jako nový

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více