Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny"

Transkript

1 dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny Dobré slovo má obrovskou váhu Křečové žíly - rodinné nadělení? Enzymy a protinádorová léčba Lék proti vypadávání vlasů

2 z p r á v y Květinový den letos už potřetí Pokud byste se rozhodli pfiispût i jinou formou na onkologick v zkum ãi v stavbu pavilónu v ústavu na Ple i, máte moïnost pouïít bûïnou sloïenku /0800 âeská spofiitelna Praha 1. Tuto středu se opět objeví v ulicích našich měst i obcí, celkem na 112 místech v celé ČR, dvojice mladých studentů ze škol, skauti, členky Českého svazu žen i zástupci onkologických klubů, aby nabídli všem našim občanům žlutý květ se žlutou stužkou. Ne náhodou byl zvolen květ měsíčku zahradního. Jeho zářivě jasná žluť i léčivé účinky jsou symbolem slunce, a tedy i zdraví. Liga proti rakovině Praha, stejně jako i další organizace, které se spojily ve Sdružení dobrovolných onkologických organizací, chtějí v tento den všem připomenout, aby se zamysleli nad způsobem svého života, nad svou životosprávou, neboť správný životní styl je základem zdraví v kterémkoliv věku. Za finanční příspěvek, který je určen ke zlepšení života onkologických pacientů, obdržíte nejen kytičku, ale i letáček s popisem prevence a samovyšetřování u žen prsů, u mužů varlat. Jde totiž o dvě nejčastěji se vyskytující onkologická onemocnění u nás a správným pozorováním vlastního těla může každý přispět k časnému odhalení změn, a tím i k úspěšnému léčení. Návod k pravidelnému samovyšetřování najdete i v tomto čísle Zdravé rodiny. Už jsme se zmínili o tom, že tyto dary jsou určeny na zlepšení života onkologických pacientů. Z loňských darů byla část peněz předána klubům Sdružených dobrovolných onkologických organizací, které je využily pro svoji činnost. Liga proti rakovině Praha mohla vydat brožury o prevenci, které jsou určeny veřejnosti. Z výtěžku jsou také financovány výzkumné úkoly a odborné expertizy. Dlouhodobým cílem je adaptace pavilónu v Odborném léčebném ústavu na Pleši, kde ve spolupráci s ředitelstvím chceme vytvořit metodické centrum pro rekondice nádorově nemocných pacientů. Každý příspěvek, který kdokoliv z vás věnuje na Květinový den, přiblíží byť jen o maličký krůček konečný cíl. Věříme, že z o- něch malých drobných potůčků se slije mohutná řeka, která přispěje ke konečnému cíli: aby se dobrou prevencí i osobní odpovědností za vlastní zdraví snížil počet onkologických onemocnění u nás a pacientům jsme přispěli ke zlepšení a prodloužení života. Liga proti rakovině Praha Nádorová telefonní linka 02/ je urãena v em v celé republice, ktefií se chtûjí informovat ãi poradit o onkologickém onemocnûní. Pondûlí - ãtvrtek 9-12 a hod. jsou pfiítomni lékafii, v úter je protikufiácká poradna, ve ãtvrtek odpoledne poradna léãení bolesti, v ostatní dny a v noci je zapojen záznamník, jehoï dotazy odborníci zpûtnû vyfiizují. Rekondiční onkologické centrum Praha společně s Ligou proti rakovině Praha pořádají pro onkologické pacienty po ukončené léčbě rekondiční pobyty v Odborném léčebném ú- stavu na Pleši (Mníšek pod Brdy) v termínu Tento pobyt je vhodný pro nové pacienty. V sanatoriu Paracelsus v Meziboří se konají rekondiční pobyty , , a Pro všechny účastníky je zajištěna bezplatná doprava z Prahy a zpět. Pobyt je vyplněn informacemi o životním stylu onkologických pacientů, vycházkami, speciálním cvičením i společenským programem. Přítomni jsou odborníci, kteří poskytují konzultace a porady. Vzhledem k omezenému počtu míst v každém běhu přihlaste se co nejdříve. Informace obdržíte na telefonu 02/ (též záznamník). Adresa: Rekondiční onkologické centrum Praha, Mánesova 64, Praha 2. 2 zdravá rodina 5/99

3 o b s a h (str. 14) Host editorial hlavní téma S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. 4 Zlata Adamovská. Denní centrum pro seniory v Domově Sue Ryder. 5 Prof. Zdeněk Dienstbier: Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny. 6 Dětská onkologie v Motole. 9 (str. 10) rozhovor Vrchní sestra Blažena Beránková: Dobré slovo má obrovskou váhu. 10 (str. 9) reportáï Jsem optimista 12 systémová enzymoterapie Enzymy a protinádorová léčba. 14 (str. 20) lékafi radí Sezónní alergická rýma. 16 Křečové žíly - rodinné nadělení? 17 Lék proti vypadávání vlasů. 19 (str. 9) Zapomínat na své kosti a klouby se nevyplácí. 23 zprávy Květinový den. 2 Manažerem vlastního zdraví. 20 zdravá rodina 5/99 3

4 H o s t S Věrou Galatíkovou o hodnotách života V pražské Viole jsem si tentokrát dala schůzku s naším dnešním hostem, dámou, jejíž umění obdivují divadelní, filmoví, televizní i rozhlasoví diváci bez rozdílu věku. Sešla jsem se s paní Věrou Galatíkovou. V příjemném prostředí nad šálkem kávy se dobře povídalo. Kdy jste se rozhodla o- pustit kantořinu a vstoupit na divadelní prkna? To bylo trochu jinak. Už asi od čtrnácti let jsem byla rozhodnuta pro divadlo. Moji rodiče milovali divadlo a ve zlínském divadle nevynechali žádnou premiéru. Brávali mě s sebou, měli jsme předplatné, sedávali jsme vždy u- prostřed třetí řady. Tehdy tam byli skvělí herci: Jirka Adamíra, Luba Benešová, Božka Bémová, Jirka Holý, Ilja Prachař. Jejich výkony utvrzovaly mé rozhodnutí, ale tatínek mi řekl, že až budu mít řádné povolání, ať dělám co chci. Naši neměli jediný důvod se domnívat, že mám nějaký talent, byla jsem temperamentní, ale nepředváděla jsem se. Taťkova věta o povolání mně uvízla v hlavě, a tak jsem z primy gymnázia přešla do druhého ročníku pedagogického gymnázia pro učitele národních škol, abych získala maturitu s papírem učitelky na základní škole. Ale stále jsem žila s tím, že divadlo musím zkusit. Věděla jsem, že možná neuspěji při talentových zkouškách, že jsou jiní, kteří mají větší talent, ale byla jsem rozhodnuta podstoupit zkoušky na JAMU. Přiznám se, že kdybych byla neuspěla, zůstala jsem učit. Ona ta kantořina má s divadlem dost co do činění a na svůj školní rok ve Vracově ráda vzpomínám. Vzpomínáte na svou vůbec první roli? Ovšem, na to nelze zapomenout. Dostala jsem za ni dvojku z chování. Bylo to v Kroměříži na pedagogické škole. Kroměříž měla výborný ochotnický soubor a tři dny před premiérou Manon Lescaut jim onemocněla dívka, která hrála Modestu. Je to maličká role, a protože se o mně vědělo, že ráda recituji, obrátili se na mě, jestli to nechci zkusit. Já byla blažená. Vůbec mě nenapadlo něco říci vychovatelce nebo ve škole, že budu večer hrát. Nutno říci, že v internátě jsme měli velmi přísný režim. Byla premiéra, byla jsem nadšená. Jeviště, reflektory, okolo kolegové herci, a v pondělí ráno první školní rozhlas hlásil: Galatíková se dostaví k soudruhu řediteli! Vůbec mě nenapadlo, že na premiéře bude celá Kroměříž, asi i ředitel. A tak ta první role byla odměněna dvojkou z chování. Nedávno jste natočila pohádky určené pro výchovu k nekuřáctví v mateřských školách. Jak se díváte na současnou výchovu ke zdravému způsobu života? Na tohle už dlouho myslím, a nejen já. Každý člověk, který trochu přemýšlí a který ví, co je v životě podstatné, se shodne se mnou na tom, že nebude-li nastupující generace zdravá a vzdělaná, že nám bude moc dlouho trvat, než se vzpamatujeme. Nemohu pochopit, že všichni, s kýmkoliv si povídám, tohle vědí, ale ti, co rozhodují, jako by byli z jiného světa. Hovoří se o hodnotových stupnicích: zdraví, štěstí, láska, rodina, majetek. Jak je řadíte vy? Žiji docela prostě a majetek, to je to poslední, čím se zabývám. Asi jsem tak byla vedena, rodiče mojí mamky byli valašští chalupníci, v podstatě chudí, ale pilní lidé. Jejich děti se všechny dokázaly dobře postavit do života. V mé stupnici je na prvním místě zdraví. Jak přibývají roky, člověk si stále více uvědomuje, jak to bez zdraví nejde. Odcházejí už moji vrstevníci, i mnohem mladší lidé, a to vždycky zabolí, zejména když je to blízký člověk. A pak rodina. Když jsem se seznámila s mužem, tak se za rok narodila Kristýna. Oba jsme chtěli děti, byli jsme šťastni. Po dvou létech přišel Ládík. To štěstí nás provází dodnes. Vypadá to, že se stylizuji do spořádané bytosti, jak má být, ale u mě to tak skutečně je a vždycky bylo. Pracujete ráda s hereckým mládím? Nesmírně. To je krásný pocit vidět, jak z těch počátečních neohrabaných krůčků vyrůstají a vyzrávají. Je to taková ohromná radost, potěšení, i když to někdy stojí mnoho starostí a třeba i bezesných nocí, abych přišla na to, jak tomu či onomu pomoci dostat se dál, podpořit sebedůvěru i odvahu k další práci. Co Vám v současném světě vadí? Nemohu a nikdy se nesmířím s tím, že se ztrácí hodnota lidského života. Vždyť jsme tu nakrátko a každý z nás dostal do vínku třeba jen malou hřivnu. Jde o to, aby alespoň něco trošinku solidního po sobě zanechal, alespoň ten maličký krůček. Bývá mi úzko, když slyším, že kluk zavraždí pumpaře, taxikáře, a pak dědu či paní pro stovku. Děsí mě, že lidský život nemá skoro žádnou hodnotu. Mám pocit, jako by se zbláznil svět. Že někteří jako by ztratili smysl života a jdou jen a jen po penězích. To mě někdy doslova drtí. Přiznám se, já neumím závidět. Neznám ani pocit nevraživosti. Snad proto ani nejsem zahořklá či zatrpklá. Nikdy jsem neměla pocit, že jsem středem vesmíru a že se musí všechno točit okolo mne. Možná proto ta moje cesta životem je snazší. Kdybychom nesnášenlivost, nevraživost či zlobu vyměnili za ohleduplnost, toleranci, úsměv a ochotu, jak by se nám všem snadněji žilo. Vždyť jsme tu opravdu jen na chvíli. Za rozhovor poděkovala dr. Eva Křížová 4 zdravá rodina 5/99

5 e d i t o r i a l Bosenský konflikt, válka v Kosovu. Všichni víte, o čem mluvím, všichni víte, jaké hrůzy vyvolává těchto pár slov. Pozornost celého světa je upřena na Balkán. Ve všech vyspělejších zemích pořádají finanční i humanitární sbírky na pomoc lidem vyháněným ze svých domovů. Jenže v dnešním světě jsou sebeotřesnější informace přebíjeny novými zprávami, události se na nás řítí, pro jednu zapomínáme na druhou. Proto je asi dobré některá fakta neustále opakovat. Především asi ta, která se týkají naší pomoci všem, kteří ji potřebují. Nezapomněli jste náhodou pro všechny čerstvé příležitosti, kde pomáhat, na Květinový den, pořádaný už tradičně druhou květnovou středu? Je to akce Ligy proti rakovině Praha na pomoc lidem postiženým rakovinou a na podporu protinádorového výzkumu. Až potkáte v ulicích Prahy a dalších desítkách měst dvojice skautů, studentů a dobrovolníků z onkologických klubů a organizací, kteří vás osloví a nabídnou vám zářivě žlutou květinu, neváhejte a kupte ji za dvacet korun. Není to tak moc, když uvážíte, že vás celý rok může hřát vědomí, že jste třeba přispěli k důstojnému životu těch, jejichž zdraví bylo podlomeno zákeřnou nemocí - rakovinou, anebo k podpoře nových vědeckých poznatků, bez nichž lidstvo nad rakovinou nemůže zvítězit. Kéž by se lidé a národy snažili vítězit ne jeden nad druhým, ale všichni společně nad tím, čím je ohrožováno celé lidstvo bez rozdílu! Všem lidem, kteří zatím nepotřebují pomoc druhých, gratuluji ke štěstí. A těm, kteří pomoc potřebují, přeji, aby se mezi námi našlo co nejvíc o- pravdových lidí, kteří jim podají pomocnou ruku. Nabídka Denního centra pro seniory v Domově Sue Ryder Kdo ví, jak stárnout - stárne zdravěji, příjemněji, nemá čas myslet na přibývající roky, nepřipouští si obavy z nemocí a samoty a případnou nemoc snáze překonává. V Domově Sue Ryder je hlavním receptem na úspěšné stárnutí aktivita, rodinné prostředí a laskavost. Všechny tyto podmínky zdravého stárnutí nabízí Denní centrum v Domově Sue Ryder. Je určeno pro seniory, kteří nechtějí a nebo nemohou být celý den sami doma. Nabízí své služby každý všední den od 8.00 do hodin a všechny aktivity vedou zkušené ergoterapeutky, které náplň dne přizpůsobí každému podle jeho možností, schopností a zájmu. Zatímco příchozí dámy mohou v centru háčkovat, drhat, plést, vyšívat nebo malovat, pánové zase mohou lakovat truhlíky na květiny, hrát šachy nebo dámu, vytvářet pěkné dekorace nebo jen odpočívat a číst knihy nebo noviny. Pokud je chuť, lze v centru také upéct něco dobrého a společná příprava koláče, štrůdlu nebo perníku je vítaným zpestřením dne. Pravidelně se v centru také kondičně cvičí - každý podle svých možností a mnoho příznivců si získalo trénování paměti. Každý čtvrtek se v Domově promítají filmy pro seniorskou kategorii a každé úterý se ti starší mohou zúčastnit bohoslužeb v krásně zrekonstruované ekumenické kapli. Domov také nabízí ve své restauraci stravování, včetně dietního, a to nejen pro klienty Denního centra, ale i pro širokou veřejnost. V Domově jsou všichni přesvědčeni o tom, že stárnutí je přirozenou součástí lidského života a je důležité si i ve stáří zachovat své koníčky, naplňovat potřebu společenského kontaktu, navazovat nová přátelství a to vše i přes případná omezení, které nám může způsobit nemoc. Pokud chcete stárnout zdravěji - přijďte do Domova Sue Ryder. Kontakt: Lenka Kubínová - ergoterapeutka Domov Sue Ryder - Michelská 1/7 Praha 4 - Michle Tel.: 02/ Cena: 90,- Kã na cel den vãetnû obûda a svaãiny Nabízíme zavážení čerstvého jídla do veřejných, závodních nebo školních jídelen. Jsme schopni zajistit celodenní stravu, různé druhy diet, a to po celý rok, včetně svátků, sobot a nedělí. Nabízíme zajímavé ceny. Pro bližší informace volejte 02/ sl. Bur kovou. SdruÏení Sue Ryder, Michelská 1/7, Praha 4 - Michle. zdravá rodina 5/99 5

6 h l a v n í t é m a Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny To je otázka, kterou si kladou nejen pacienti, ale i lékaři. Nutno poznamenat, že tabu kolem nádorových onemocnění pomalu mizí, ale stále ještě je toto onemocnění považováno za nevyléčitelné. Opak je pravdou. Jenže - záleží skutečně na tom, zda při prvém odhalení změn na kůži, v prsu, varlatech, při neodůvodněném krvácení nebo neutuchajícím chrapotu či jiných obtížích skutečně vyhledáme lékaře a nenecháme vše, jak se to časem vyvine. Ale dejme slovo prof. MUDr. Zdeňku Dienstbierovi: Ústav zdravotnických informací a statistiky zveřejnil údaje za rok Graf 1: V voj poãtu hlá en ch onemocnûní novotvary bez nádorû kûïe Graf 2: V voj úmrtnosti na novotvary bez nádorû kûïe Případy na mužů Z grafu 1 je zřejmé, že počet nádorových onemocnění trvale stoupá - od r Přesto charakter křivky ukazuje, že strmost křivky je v posledním dvouletí mírnější. Srovnáme-li vzestup počtu hlášených nádorových onemocnění s údaji úmrtí na nádorová onemocnění (graf 2), je zřejmé, že poměr se nijak výrazně nemění. Zlepšuje se způsob léčby? 6 zdravá rodina 5/99 Případy na žen Zemřelí na mužů Zemřelé na žen Všeobecně je známo, že šance na vyléčení zhoubných nádorů stoupá úměrně s včasností rozpoznaného nádoru. Na snížení ú- mrtnosti se proto uplatňuje i kvalita výchovy veřejnosti o rizikových faktorech a úroveň i dostupnost špičkových vyšetřovacích postupů. Realizace protinádorové výchovy - ač to zní neobvykle - je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mohou ovlivnit četnost výskytu zhoubných novotvarů. Navíc tato forma prevence je nejlevnější a šetří nejen náklady na zdravotní péči, a tedy tím i výdaje daňového poplatníka, ale může zachránit život nebo snížit utrpení tisícům spoluobčanů. Dnes je jasné, že s touto výchovou je třeba začít už v dětství. Proto Liga proti rakovině letos oslovila svým projek- Radek John Prof. MUDr. Zdenûk Dienstbier, DrSc., garant hlavního tématu tohoto ãísla Drogy a my Jaká droga je nejhorší, bývá nejčastější otázka na nejrůznějších besedách, při nichž narazíme na téma drogy. Odpověď na takovouhle otázku je ovšem jediná. Nejhorší je ta droga, která vás dostane. Pak už je celkem jedno, která to je. Heroinista vám například řekne: Nejhorší je heroin, protože probouzí fyzickou závislost. Člověku, který je v návyku a nedostane svoji dávku, je fyzicky špatně. Perníkář vám naopak bude tvrdit: Kéž by mi bylo jenom fyzicky špatně jako člověku na heroinu. Zkusit přestat s pervitinem je stokrát horší. Když na něm máte psychickou závislost, každou vteřinu svého života zápasíte s touhou dát si dávku. Proti tomu přece heroin vůbec nic není. Heroinista si jenom pár dní odtrpí, odsvíjí se a má to za sebou. A co by vám asi řekl člověk páchající pod vlivem LSD sebevraždu, kdybyste se ho stihli zeptat? A co vám řekne notorický alkoholik všemi opuštěný, trpící nočním pomočováním a ranními doušky? Přece že nejhorší je obyčejný alkohol. Ten ho vyřídil. A ještě ke všemu byl běžně k dostání. Od kuřačky umírající na rakovinu močového měchýře stejně jako od kuřáka umírajícího na rakovinu plic naopak uslyšíte, že nejhorší jsou samozřejmě obyčejné cigarety. Američané nedávno uveřejnili statistiku, podle které na heroin v USA umíralo v devadesátých letech ročně průměrně tři tisíce lidí, na kokain čtyři tisíce lidí, na následky nadměrné konzumace alkoholu sto šedesát tisíc lidí a na následky kouření čtyři sta tisíc lidí. Jak tedy stanovit žebříček, která droga je horší a která lepší? Důležitější je vědět, čím se za kterou drogu platí, aby člověk nebyl zaskočen, až ta platba přijde. Nebo spíš aby se mohl svobodně rozhodnout, jestli je ochoten jít do kšeftu s drogou, přestože v něm víc ztratí než získá. Radek John

7 h l a v n í t é m a tem Nebudu kouřit - vím proč děti v mateřských školách. Liga velice usiluje o to, aby se onkologická výchova dostala do výukových programů všech stupňů škol. Vydala proto pro pedagogy český překlad výukových textů, které připravili odborníci z Mezinárodní unie proti rakovině (U- ICC). Rovněž jedná s představiteli ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby i na našich školách byla po vzoru evropských zemí tato výchova zavedena jako samostatný předmět. Nádorová výchova veřejnosti je složitější, neboť oslovujeme nesourodou skupinu z hlediska věku, zájmů, profesí i vzdělání. Přesto je nutné neustále se zaměřovat na co nejširší okruh občanů, varovat je před škodlivými životními zlozvyky, které se mohou podílet kdekoliv v našem organismu na zvratu normální buňky v buňku nádorovou. Nedostatečně připravený organismus s podlomenou imunitou umožňuje snadnější a rychlejší množení nádorových buněk nebo vznik nádorových útvarů. Pohodlnost a nedostatečná péče o vlastní tělo k tomu ještě přispívají. K tomu, abychom mohli oslovit co nejširší okruh našich občanů, jsme zvolili dvě akce: BùH TERRYHO FOXE a KVùTI- NOV DEN. Dnes, díky médiím - tisku, rozhlasu a zejména televizi - jsou známy všem našim občanům. Pro letošní Květinový den jsme zvolili kromě kytičky ještě další oslovení. Vloni obdrželi všichni, kteří finančně přispěli na Květinový den, desatero onkologické prevence. Letos budou mít dvojice, které se účastní Květinového dne v mnoha našich městech, k dispozici nové letáčky se speciálním zaměřením. Pro ženy to bude informace o samovyšetřování prsu, pro muže informace o samovyšetřování varlat. Není to náhoda, protože tato onkologická onemocnění se u nás objevují nejčastěji. Jsou-li změny na těle včas odhaleny, pak se může v daleko větší míře uplatnit i moderní léčba. Nádorová diagnostika se neustále zdokonaluje. Znamená to, že současná medicína je schopná odhalovat stále menší zhoubné novotvary, a tím přispívá k léčebným úspěchům. Zdokonalily se především zobrazovací techniky. Místo prostého dvojrozměrného rentgenového snímku máme možnost posouzení trojrozměrného průřezu lidským organismem zásluhou výpočetní tomografie. Radioizotopové metody umožňují vstupem značeného radiofarmaka posoudit jeho hromadění ve vlastním nádoru. Magnetická rezonance využívá rozdílných magnetických projevů nestejnoměrně zastoupených prvků ve zdravé a nádorové tkáni k odhalení útvarů, které rentgen nedokáže rozeznat. Ultrazvukové techniky se staly běžným dostupným vyšetřením. Endoskopické metody umožňují přímé pozorování v dutých orgánech. Revoluční zvrat přinášejí i laboratorní metody, a to od běžných hematologických, biochemických i imunologických testů až po cytogenetické analýzy. Rád bych uvedl alespoň příklad nádorových HELE, NEBUë TAKOVEJ SLABOCH. Starý přítel, který ví vždycky všechno nejlíp. Samozřejmě nekuřák. Víme, že je těžké nekouřit. Lidé, kteří to nikdy nezkusili, nikdy nepochopí, že touha po cigaretě může být tak silná, že i ten, kdo je zvyklý plnit své závazky, nakonec nevydrží. Prostě si myslí, že jde jen o to vzchopit se. Ale tento problém nemá co dělat se slabou vůlí! Je tu přirozené vysvětlení Když přestanete kouřit, musíte čelit mnoha symptomům abstinence, neboť Vaše tělo postrádá nikotin, který mu dříve dodávaly cigarety. Takže chcete-li se zbavit tohoto zlozvyku s minimem potíží, potřebujete postupně snížit příjem nikotinu. Bezpečná cesta, jak toho dosáhnout bez kouření, je spolehnout se na výrobky nahrazující nikotin. Tyto výrobky uleví Vaší touze po tabáku tím, že nikotin Vašemu tělu dodávají během prvního období bez cigaret. Bojujte s návykem bez nebezpečí Nicorette dodá Vašemu tělu nikotin v kontrolovatelném množství tak, aby utlumil Vaši chuť na cigaretu, ale bez nebezpečných dehtů, oxidu uhelnatého a jiných dráždivých látek z cigaretového kouře, které především způsobují rakovinu a kardiovaskulární nemoci. Jste-li kuřák, nestanete se závislým na Nicorette; už jste závislí na nikotinu. Přípravek Nicorette byl vyvinut, aby Vám pomohl vydržet bez cigaret a nakonec i bez nikotinu. Dvakrát větší úspěšnost Zdvojnásobte svou šanci stát se nekuřákem. Užívejte Nicorette, které jsou jedničkou mezi preparáty nahrazujícími nikotin. Nicorette byla první nikotinovou náhražkou na světě a je základem pro další aktivní výzkum a vývoj do budoucnosti. Systém osobní kontroly své touhy Dnes lze Nicorette koupit jako žvýkačky nebo náplasti obě formy volně v lékárnách. Sami si vyberete, která forma Vám nejlépe vyhovuje. Nenahradí sílu vůle, ale pomohou Vám bojovat s návykem od chvíle, kdy jste se pevně rozhodli udělat něco se svým kouřením. Dokážete to. Vám pomůže. INFOLINKA 02 / Přečtěte si příbalový leták. O případných nežádoucích účincích se poraďte také se svým lékařem nebo lékárníkem. Pharmacia & Upjohn

8 h l a v n í t é m a markerů, které doplňují soubor podkladů pro lékařovo rozhodnutí o existenci nádorového procesu, o léčebné strategii i o účinku léčby. Nedostatečná pozornost se stále věnuje vyšetřování vlastního těla. Přitom sledování běžných pih a bradavic při změně jejich barvy a tvaru může postiženému zachránit život, přijde-li k lékaři včas, kdy maligní melanom lze ještě řešit prostým chirurgickým zákrokem. Také pravidelné prohmatávání varlat upozorní muže na vznikající nádorový útvar a podle současných metod je pravděpodobná vysoce úspěšná léčba. Léčení diagnostikovaného nádoru bývá především chirurgické, ale i tady došlo k obrovskému pokroku. Naši u- čitelé, slavní chirurgové minulosti, by žasli nad novými technikami s využitím laseru, elektro- či kryokauteru (zmrazení). Také endoskopie v kombinaci se zobrazovací metodou přináší v chirurgii pacientovi minimalizaci zátěže. A to nehovoříme o moderní anesteziologii a pooperační péči. V onkologii se významně zdokonalily ozařovací techniky. Lineární urychlovače snižují při ozařování poškození okolních zdravých tkání. S použitím výpočetní techniky můžeme dnes zvýšit jistotu dosažení nádorové dávky záření. Pro pacienta mnohdy tajemné prostředí labyrintu chodeb k ozařovacímu zařízení je nezbytnou ochranou personálu. Ovšem lékaři by měli nemocnému vždy vysvětlit léčebný postup i podstatu zařízení. Chemoterapie cytostatiky je častou součástí kombinované léčby zhoubných nádorů. Přináší neustále nové a ú- činnější léky a spolupodílí se na léčebných výsledcích. Rakovina mízních uzlin - tzv. Hodgkinova nemoc - v padesátých letech přes rentgenové ozařování a podávání jediného dostupného cytostatika umožňovala tříleté přežití nemocných. Dnes ozařování, ovšem v mnohem větším rozsahu a s jinými zdroji v kombinaci s vícesložkovou chemoterapií, umožňuje vyléčení 75 % nemocných. U pacientů do 40 let dokonce v 90 %. Lékařský tým, který už vedu několik desítek let, má k dispozici album fotografií více než 30 dětí, které se narodily ženám vyléčeným z Hodgkinovy nemoci. Konečně o jedné z nich se dočtete i v dnešním čísle Zdravé rodiny. Dnešní medicína přináší denně důkazy, že léčebné výsledky se stále zlepšují. Záleží na druhu a umístění nádorového procesu a jeho pokročilosti. Jsem přesvědčen o tom, že každý z nás dosud nepostižených může svým vhodným způsobem života, svou životosprávou ovlivnit riziko nádorového vzniku. Péče o vlastní tělo a pravidelné samovyšetřování vede k včasnému odhalení nemoci. V rodinách s nádorovou predispozicí by se každý člen po dosažení let měl podrobit preventivní lékařské prohlídce, neboť výskyt nádoru s věkem stoupá. Dnes a denně si nejen lékaři, ale i vědci kladou otázku - JAK zastavit narůstající trend nádorových onemocnění. Podle mého názoru jedinou schůdnou cestou - pokud vědci nepřijdou celé záležitosti na kloub - je výchova veřejnosti a spolupráce všech při nádorové prevenci. Naše zdravotnictví a zdravotní pojišťovny by měly přispět celoplošnými programy prevence, jakými je např. mamární screening. O jeho zavedení v České republice se Liga proti rakovině Praha hodlá právě v letošním roce co nejdůrazněji zasadit. Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Šárecká 35 Praha 6 Tel./fax: 02/ Tel.: 02/ Rekonstrukce a novostavby pozemních staveb.konstrukce z monolitického betonu.rodinné domky.půdní nástavby.zateplování staveb.komunikace 8 zdravá rodina a zpevněné 5/99 plochy

9 h l a v n í t é m a Ing. Jifií Hru ka fiídí práci poãítaãe ného až do 180 C, vyřezat přesnou formu, do níž se pak vlije slitina olova a vizmutu a získá přesný tvar potřebného stínění. Je naprosto hladký a už se nemusí dále opracovávat. Až dosud se tato operace prováděla ručně, bylo to náročné a zdlouhavé. Nový přístroj pomáhá lékařům a chrání pacienty. Existují další pomůcky, třeba na ukotvení hlavy, aby se pacient při ozáření skutečně nepohnul, nebo na zastínění určité části obličeje, ruky, plic či jiného orgánu. V této oblasti udělala medicína obrovský skok kupředu. Ve prospěch pacienta a jeho zdraví. Ale i tady platí: včasné odhalení a včasné léčení dává největší naději na vyléčení. Motol V Praze vedle nemocnice Na Homolce stojí nov velk bíl pavilón nesoucí název Dûtská onkologie. Byl postaven také díky mnoha darûm sponzorû, institucí a umûlcû. Pfiivítá vás pûkné moderní prostfiedí, ov em nejdûleïitûj í je moderní pfiístrojové vybavení, které slouïí nejen dûtem, ale i dospûl m onkologick m pacientûm. Nejdůležitějšími přístroji jsou moderní urychlovače, které je možno používat jak při lineárním, tak i rotačním ozařování. Hlava přístroje se otáčí dokola kolem stolu, může působit i ze stran, podle toho, jak je zapotřebí. Doplňkem přístroje je speciální lůžko pro celotělové ozáření při transplantaci kostní dřeně. Dříve, říká ing. Jan Hruška, který touto moderní technikou vládne, takové ozáření trvalo až dvě hodiny, dnes je to otázka přibližně tří minut, a to už je rozdíl. Bez poãítaãû to uï nejde Když se získá situační snímek, vysvětluje dále ing. Hruška, určí počítač údaje, které se přenesou dále. Tam pak opět počítač stanoví dávku, vzdálenost od zářiče i přesný úhel, pod jakým bude ložisko o- zářeno. Jde o to, aby nádor dostal 100% záření a přitom nebyla poškozena zdravá tkáň. Podle těchto údajů počítač sám nakreslí plán stínu a pomocí kabelu zašle informace k dalšímu přístroji, který je naším obrovským pomocníkem. Ten podle předlohy dovede ze speciálního modrého polystyrénu, odol- Pravidelné samovy etfiování prsu je tou nejlep í prevencí Samovyšetřování prsů Při koupání nebo sprchování si prohmatávejte prsy. Hledejte jakoukoliv bulku, uzlík či tvrdé místo. Prohlédněte své prsy před zrcadlem s rukama volně spuštěnýma i zvednutýma nad hlavu. Pozorujte, zda se neobjevila změna v obrysu prsu, otok nebo vkleslé místo či změna na bradavce. Potom dejte ruce v bok, aby se napnuly prsní svaly. Třetí fází je vyšetření vleže. Podložte si rameno polštářem nebo složeným ručníkem, ruku dejte za hlavu, čímž se rozloží tkáň prsu na hrudi. V malých krouživých pohybech ve směru hodinových ručiček zkontrolujte celý prs a celou proceduru opakujte na druhé straně. Vyšetření zakončete prohlídkou bradavky. Jemně ji zmáčkněte mezi palcem a ukazováčkem. Jakýkoliv výtok, čirý nebo krvavý, hlaste svému lékaři. Nejvhodnější dobou pro vyšetření jsou dny po skončení menstruace. V pozdějším věku si stanovte pravidelný den, nejlépe 1. den v měsíci. Samovyšetřování varlat Rakovina varlete je vzácná, ale je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů ve věku let. Samovyšetřování pomáhá k včasnému odhalení a úspěšnému léčení. Provádějte je ihned po teplé koupeli nebo sprchování, kdy je šourek měkký a vyšetření je snazší. Před zrcadlem s dobrým osvětlením kontrolujte svůj pohmatový nález. Uvědomte si, zda necítíte na jedné straně v šourku větší tah. (Jedno varle je těžší než druhé a táhne za semenný vývod.) Zrakem se přesvědčte, zda není některá část šourku zduřelá. Pokud ano, navštivte lékaře. Samovyšetřování provádíme tak, že oběma rukama uchopíme varle zespodu ukazováčkem a prostředníčkem, shora palcem, a to současně oběma rukama. Při mírném stisknutí varle nebolí a má konzistenci tvrdší gumy. Vzadu a nahoře nad varletem nahmatáte citlivější nadvarle, které přechází nahoru do chámovodu. Stejným způsobem pokračujte u druhého varlete. Zjistíte-li změnu - zvětšení varlete, tvrdost na pohmat bez známek bolesti, nebo hrbol či jinou změnu -, vyhledejte neprodleně svého lékaře, aby provedl řádnou kontrolu. U zdravých mužů bývá obvykle jedno varle větší a uloženo níž. Pokud vám v dětství stahovali nesestouplé varle, oznamte to lékaři. Samovyšetřování provádějte jednou měsíčně, nejlépe l. den v měsíci. Ženám po ablaci prsu Velmi často se setkáváme s dotazy, na co mají ženy po ablaci prsu právo. Přinášíme přesné údaje pro lékaře i pacientky. PRIFORM - pooperační epitéza Tu dostává každá žena plně hrazenu pojišťovnou. Bavlněnou kapsu obdrží jednou v roce. Jednou za dva roky je každé pacientce hrazena silikonová prsní epitéza a k ní každoročně obal na epitézu Tato čísla jsou důležitá pro pojišťovnu a lékař je píše do poukazů. zdravá rodina 5/99 9

10 r o z h o v o r Dobré slovo má obrovskou váhu Vrchní sestra BlaÏena Beránková v ozafiovnû Oddělení radiační onkologie pardubické nemocnice je známo široko daleko. Spádově se stará asi o 600 tisíc občanů, ale často sem přicházejí pacienti i ze vzdálenějších míst republiky. Proč? O tomto oddělení je známo, že se s mimořádnou péčí věnuje svým nemocným. A tak moje cesta vedla za vrchní sestrou Blaženou Beránkovou, bez níž si už oddělení nedovede nikdo představit. 10 zdravá rodina 5/99 Jak jste získala tak vzorný tým sester? Nejdůležitější je umět si vybrat. Máme kolektiv sester, který je vynikající po stránce vztahů mezi sebou, neznáme hádky, rozepře, a jednáme vždy z očí do očí. Sama se snažím s každým vycházet v klidu, ale vyžaduji slušnost, pracovitost a ohleduplnost vůči pacientům. Vždyť naši nemocní si zaslouží vnímavý lidský přístup, neboť mají ještě mnoho náročného před sebou. Každého pacienta, který k nám přijde, přivítáme, představíme se mu, většina z nich přichází se slzami na krajíčku. ale je pravda, že když po šesti sedmi týdnech odcházejí domů, tak ty slzy se objevují znovu, jenže ty jsou z vděčnosti a ne ze strachu. Snažíme se, aby každý z pacientů se tu cítil skoro jako doma. Neexistuje tu žádné omezení televize či videa a také návštěvy mohou přicházet prakticky kdykoliv. Určitě přicházejí i pacienti, kteří přes všechnu péči jsou nespokojeni. V takovém případě říkám sestrám, že pan X má na to právo. Nedělá to úmyslně, jde o určitou agresi vůči sobě i vůči okolí, které on napadá. Je nutno mu vlídným způsobem splnit pokud možno všechna přání, a když už přání hraničí s vydíráním, pak je nutno zapojit rozum, ne násilí či striktní odmítání. V některých případech nám pomáhají i léky, antidepresiva, neboť jsou okamžiky, které se - zejména u mladších - těžko zvládají. Kde jste získala všechny tyto zkušenosti? Pracuji v nemocnici už čtvrt století. Původně na chirurgii. Sem, na oddělení radiační onkologie, to byl tak trochu skok do neznáma. Na chirurgii šlo o rychlé rozhodování, operativní jednání, a tady se člověk naopak musí zastavit, třeba hodinu naslouchat nemocnému a dát mu prostor k otevření duše. Přála jsem si vše, co mám v sobě, předávat nějakým způsobem dál. Když jsem přišla sem, byla jsem nejmladší členkou kolektivu sester. Nebylo to jednoduché, celé dva měsíce se mi chtělo odejít, ale nakonec jsem to zvládla. Jak pacienty psychicky vedete, posilujete? Vždy je zapotřebí nemocného povzbudit, říci: já věřím, že VY to dokážete. Stejně důležité je pacienta podrobně informovat, že jej čeká náročné léčebné období, ale také mu sdělit, že mu je pomůžeme všichni zvládnout. Zároveň je třeba přemostit a podpořit jeho vlastní úsilí. Do jaké míry se zlepšila situace, v jakém stadiu dnes přicházejí třeba ženy postižené karcinomem prsu? Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc. Humor a smích vytvářejí dobrou náladu Dovolte mi, milí čtenáři, malé zamyšlení. Úsměv, smích a humor mohou pomoci vytvořit radost, dobrou náladu, dobrý vztah a zatlačit chmury, špatnou náladu či smutek. Starosti přicházejí v životě samy, radosti si musíme udělat, protože prožívá-li člověk radost, žije naplno přítomnou chvílí. To si kdysi uvědomil Vlasta Burian, který vydal gramofonovou desku s nakažlivým smíchem. Na Mezinárodním kongresu humoru 1998 v Basileji ve Švýcarsku jeden z řečníků upozornil na to, že komediální programy ve sdělovacích prostředcích před 40 léty vyvolávaly mnohem častěji srdečný smích než ty dnešní. Profesor psychologie Michael Argule z Oxfordské univerzity, autor řady knih o štěstí, se nechal slyšet, že v posledních létech se zhoršuje duševní zdraví. V lednu 1999 se konal v Bombaji Světový den smíchu na téma Terapie smíchem jako lék pro choroby, při nichž stres hraje podstatnou roli. Důležitým zdrojem radosti může být příroda, jsme její součástí, a tato sounáležitost uklidňuje. Člověk může mít radost z pouhé existence radosti, z toho, že žije. Moudrý je ten, kdo se raduje z toho, co má, a ne ten, který se rmoutí nad tím, co nemá, pravil už starořecký filozof Demokritos. Skutečnost, že někoho máme rádi, dělá život radostnější, ale naše okolí nebývá vždy zdrojem radosti. Proto bychom měli radost čerpat hlavně ze sebe. Básník Viktor Dyk v básni Sestřička starost napsal: Jen touha školácká nás jímá. Jít bez cíle a vesele, květů se navonět jetele.. Ovšem radost závisí na náladě. Má-li člověk smutek, nemůže současně pociťovat radost, podobně jako nemůže cítit vůni růže, má-li rýmu. Stará čínská moudrost praví: Máš-li velké starosti, raduj se z maličkostí. Jak moudré! Život se skládá z maličkostí. Také smích je vítaným prostředníkem mezilidských vztahů. F. X. Šalda tvrdil, že smích je sportem duší, a pamatujme si, že smích je lék bez vedlejších účinků. Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.

11 JUDr. Ale Pejchal Pozitivně přirozené Stalo se módou sezóny dělit právníky na tzv. pozitivisty a na vyznavače práva přirozeného. A že Ústavní soud je spíše přirozený, kdežto Nejvyšší soud zase pozitivní. Ach jo! Kterak tomu má občan rozumět a v čem onen zásadní rozdíl spočívá? Inu, pozitivní právo neznamená právo kladné či dobro přinášející, ale v právnické hantýrce jde o právo platné zrovinka k dnešnímu dni. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale ani mezi nejvěhlasnějšími právníky bych asi nenašel nikoho, kdo by mi řekl, co ze zákonů platí právě v tuto vteřinu. Žijeme v době novelizací novel zákonů. Zato právo přirozené by mělo být takové právo, jaké dá sama přirozenost života, tedy snad zdravý selský rozum. Háček je vtom, že každý znás má ten rozum o něco jiný a pod přirozeností už vůbec lze spatřovat cokoliv. Navíc onu přirozenost chtě nechtě ovlivňuje především to, co je zrovna prohlášeno za zákon. Jak z toho ven? Velice lehce. Ne že by neznalost zákonů zrovna omlouvala, ale na druhé straně sešroubovat zdravý život do zákonů také nelze. A nežijeme život ani pozitivní ani přirozený, nýbrž svůj. V tom bude jádro pudla. Pojďme žít. A právo? Doufám, že se snad už brzy někdo moudrý najde a podívá se trochu do dějin. Císař pán, když chtěl mít dobré zákony, sebral nejlepší právníky země, snad jim i dobře zaplatil, ale hlavně je zavřel na některém ze svých zámků a dokud zákon nenapsali, tak je nepustil. Zákony nepsal každý poslanec, ani desítky legislativců na různých ministerstvech, ale ti, kdo to uměli. A zákony byly přirozené i pozitivní. Vydržely staletí! JUDr. Aleš Pejchal r o z h o v o r Určitě je to lepší, ale ne zase o mnoho. Zdá se, že chybí prevence, osvěta. Kdyby byla dokonalá osvěta, asi by již ženy nepřicházely pozdě. Dříve docházeli lékaři na besedy, což je dnes jen sporadické. Jestliže se hovoří, že dnes již každý třetí člověk onemocní nádorovou chorobou, měla by být osvěta daleko intenzívnější. Naše oddělení vzniklo před 43 léty a počet pacientů se od roku 1962 více jak zdvojnásobil. Naše paní primářka Dostálová je člověk s velkým Č a lidé sem za ní jezdí z široka daleka. Snažíme se pro oddělení získat, co lze, ale máme zastaralé přístrojové vybavení. Ve skrytu duše bych si přála, aby se třeba paní Dagmar Havlová přijela podívat také sem k nám, kde ve ztížených podmínkách se pečuje kvalitně o nemocné stejně jako na předních dobře vybavených pracovištích. Vynikající management nemocnice nám významně pomáhá a snaží se vytvořit i přes nedostatek financí optimální podmínky jak v přístrojovém vybavení, tak i ve zlepšení prostorového uspořádání. Dokladem je nově otevřená budova ozařovacího traktu. Se sestrou Beránkovou jsem prošla nemocnicí, neboť některá pracoviště tohoto oddělení, ozařovny, ambulance, jsou v jiných budovách. Všude ji lidé zdravili, zastavovali se a ona nešetřila ú- směvem a často i pohlazením. Pro mě jsou nejkrásnější chvíle, když se vyléčení pacienti přijdou podívat a pozdravit. Vzpomenou si:,tady jsem ležel. Ale současně přicházejí i poděkovat, že s naší pomocí tuto nemoc, které se každý bojí, zvládli. To je pro nás ta nejkrásnější odměna. Dr. Eva Křížová zdravá rodina 5/99 11

12 r e p o r t á Ï Jsem optimista a za vším vidím vždy to lepší. To mi řekla paní Eva Levá, když jsem ji navštívila v jejím domově. Ona, stejně jako mnoho jiných mladých lidí, prodělala onkologické onemocnění. Psal se rok 1985 Tehdy devatenáctiletá dívka měla nastoupit jako sekretářka k Českým drahám a při vstupní prohlídce na rentgenu plic lékař zjistil jakýsi stín. Následovala další vyšetření, která potvrdila onkologické onemocnění, naštěstí v počáteční fázi. Vůbec jsem nevěděla, o co jde, přiznává dnes paní Eva, v sobotu 21. září jsem se vdávala a 23. září jsem nastupovala do nemocnice ve Veleslavíně. Trochu zvláštní svatební cesta. Sestřičkám jsem přivezla svatební dort a když jsem se dozvěděla od lékaře, že nejméně pět let nesmím mít děti, tak jsem to hodně obrečela. Děti jsme sice hned neplánovali, ale když vám to lékař řekne nekompromisně přímo do očí, tak je to těžké. Následovala chemoterapie, ozáření, kontroly a čas plynul. 12 zdravá rodina 5/99 Zdraví versus svoboda Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Cituji z článku 3 etického kodexu lékařů a pacientů. V článku 4 se dokonce praví, že pacient, je-li to v souladu se zákonem, má právo léčbu odmítnout. Morální kodex zveřejnila Centrální etická komise PhDr. Irena JirkÛ ministerstva zdravotnictví v únoru roku O tři roky později přivedla na svět své dítě Renata Graserová. Rodila potřetí císařským řezem a jak tvrdí, věděla, co těhotenstvím riskuje. Protržení jizvy by ji mohlo stát život, přesto odmítla sterilizaci. Lékaři chtěli zákrok provést po porodu jako preventivní opatření. Rodička nesouhlasila, ale když byla v narkóze, operatér ji stejně sterilizoval. Postupoval jsem v zájmu pacientky, bránil se o tři roky později před vyšetřovateli. Renata Graserová se teprve tehdy totiž dozvěděla, že nemůže mít další děti. Neřekli jí to ovšem lékaři, kteří ji operovali, ale gynekolog. Dva roky užívala zbytečně antikoncepci. Aféra, jak má být! Ve Francii by to byl monstrproces o porušování lidských práv a svobod. V Čechách nejprve trestní oznámení skončilo pod stolem vyšetřovatelů jako neopodstatněné. Až letos v březnu ho zvedl státní zástupce. Lékaři naplnili znaky skutkové podstaty trestného činu poškozování cizích práv, konstatoval. Ponechejme teď stranou, že trestný čin byl mezitím promlčen, a tudíž obvinění lékaři asi vůbec nestanou před soudem, natož aby nemocnice zaplatila odškodné. Rozhodnutí státního zástupce chápu jako precedens! Konečně to máme černé na bílém - nejen podle výše citovaného morálního, ale také právního kodexu. Svoboda rozhodovat o vlastním těle je základním právem člověka. Budu-li kouřit, vědomě si huntuji zdraví. Lékaři nám to často připomínají. Poslední krabičku cigaret však za svého pacienta nerozšlapou, a tak mu ani nemohou o své vůli (a proti jeho, je-li schopen rozhodovat!) uříznout nohu. Když tak učiní, dopouštějí se trestného činu. Byť by jednali v nejlepší víře. PhDr. Irena Jirků, MFD Spokojená rodina na zápraïí nového domku Píše se rok 1999 Usměvavá blondýnka mě vítá s malým chlapcem v náručí a zve do svého domku, který je nově přestavěn a pěkně zařízen. Malý Ondřej se doslova drží maminky za ruku a společně mě vedou do dětského pokoje, kde odpočívá šestiletá Kačenka. Pohoda, radost a štěstí tu vyzařují na každém kroku. Manžel pracuje v Kovohutích v nedalekých Čelákovicích, paní Eva je zatím na mateřské dovolené. Domek si upravují vlastními silami. Manžel je šikovný, kutil, usmívá se paní domu a vzpomíná. Když jsem přišla po létech léčení do jiného stavu, tak jsem si sama zašla na genetické vyšetření, abych měla jistotu, že je vše v pořádku. Nejdříve jsme si pořídili chůvu a pak přišel princ. A jména? Proč Ondřej a Kačenka? Nechtěli jsme žádná cizí jména, a tak jsme z kalendáře vybrali česká jména, napsali je na lístečky, zamíchali a vybrali. A tak máme Kačenku a Ondřeje. Život jde dále I když paní Eva pravidelně jednou za rok chodí na lékařskou kontrolu, vede docela normální život. S dětmi cvičí v Sokole, sama dvakrát v týdnu navštěvuje aerobik. Kousek dál bydlí její babička, která ráda pohlídá pravnoučka, často se objeví i babička s dědou, kteří za Ondřejem a Kačenkou jezdí z Čelákovic na kole. A co vzkazuje těm, kteří stojí na začátku cesty, kterou ona už má za sebou? Jde o to vydržet, protože to stojí za to. Když se dnes ohlédnu zpátky, tak tehdy asi pro mne nejhorší bylo, že jsem ztratila vlasy. A když pak začaly růst, tak jsem je nechala a nestříhala a byly tak dlouhé, že jsem na nich mohla sedět. Teď už je stříhám. ale o- pravdu nejdůležitější je vydržet a žít s pocitem, že to bude lepší. Hledat i v tom horším vždycky to lepší. Kačenka se po prázdninách chystá do první třídy, Ondřej do mateřské školy. Příběh s dobrým koncem. Není ojedinělý. Dnes mezi námi žije více žen, které prodělaly podobné onemocnění. Včasné odhalení i odpovídající léčba dávají všem naději na normální dobrý život. Dr. Eva Křížová

13

14 s y s t é m o v á e n z y m o t e r a p i e Enzymy a protinádorová léčba v této skupině autoři předpokládají také významné prodloužení života pacientek. Začátkem letošního roku byla v Ústavu pro lékařskou statistiku IFAG ve švýcarské Basileji ukončena rozsáhlá studie. Zabývala se otázkou, zda a do jaké míry pomáhá hlavní lék systémové enzymoterapie pro oblast onkologie WOBE-MUGOS v rámci komplexní léčby nádorových onemocnění. Autoři vyhodnotili pomocí moderní, tzv. retrolektivní metody výsledky léčby 3941 pacientů ve 430 centrech převážně na území Německa. Podstatou této metody je zpětné porovnání rozsáhlých, přesně definovaných skupin pacientů pomocí velmi náročných kritérií. Takto získané výsledky jsou zcela objektivní a mají vysokou vypovídací hodnotu. Studie švýcarského ústavu IFAG se zaměřila na 3 nádorová onemocnění: Nádor prsu Celkově bylo hodnoceno 2339 pacientek. Autoři srovnávali 2 skupiny: jednu se základní onkologickou léčbou (chirurgický zákrok, ozařování, chemoterapie) s druhou skupinou nemocných, které byl k základní léčbě navíc podáván WOBE-MUGOS. WOBE-MUGOS měl velmi pozitivní vliv na celou řadu projevů základního o- nemocnění a podstatně snížil četnost a závažnost většiny nežádoucích vedlejších účinků ozařování a chemoterapie. Ve skupině léčené navíc WOBE-MUGOSem rovněž významně poklesl počet recidiv nádorového onemocnění i vzniku metastáz. Na základě statistických trendů Nádor tlustého střeva a konečníku Bylo hodnoceno celkem 1242 pacientů. Polovina z nich byla léčena radioterapií a chemoterapií, druhá polovina dostávala navíc WOBE-MUGOS. Pacienti v druhé skupině podstatně lépe snášeli základní léčbu: jako velmi dobrou ji hodnotilo téměř 70% pacientů proti 35% pacientů ve skupině, které WOBE-MUGOS nebyl podáván. Nežádoucí účinky chemoterapie byly ve skupině pacientů s WOBE- MUGOSem sníženy o polovinu a nežádoucí účinky ozařování dokonce o 3/4. Došlo ke zlepšení celkové kvality života pacientů. WOBE-MUGOS omezoval zejména pocity nevolnosti, zvracení, zácpu, bolesti hlavy, únavu a snižoval záněty sliznic. Úmrtnost se ve sledovaném období snížila a průměrná délka života se prodloužila o 3 a půl roku. Mnohočetný myelom Jde o zhoubné nádorové onemocnění krvetvorby v kostní dřeni. Do studie bylo zařazeno 265 nemocných. Polovina byla léčena chemoterapií, druhá polovina dostávala navíc WOBE-MUGOS. Ve skupině léčené enzymy pacienti přežívali až dvakrát déle než ve skupině bez enzymoterapie. WOBE-MUGOS byl snášen velmi dobře s minimem lehkých nežádoucích účinků. Stále více pozitivních zkušeností také u nás Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc, je vedoucím konzultačního střediska systémové enzymoterapie, které sídlí v nemocnici Sv. Alžběty, Praha 2, Na Slupi 6. Od 1. ledna 1992, kdy bylo otevřeno, poskytlo už téměř odborných konzultací lidem, kteří žádali o radu v nejrůznějších zdravotních problémech. Zdaleka největší počet z nich - Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc. 14 zdravá rodina 5/99

15 Celkem konzultací počet konzultací Zánětlivá onemocnění Nádorová onemocnění 1136 Artrózy, artritidy 646 Roztroušená skleróza Cévní onemocnění Oslabená imunita Kožní onemocnění Ostatní onemocnění 155 Úrazy ní otok - lymfedém, který vzniká na horní končetině narušením průtoku mízy po operaci. WOBENZYM je zde vlastně jediným skutečně účinným lékem v prevenci i terapii. Liga proti rakovině radí Na telefonní linku Ligy proti rakovině Praha 02/ se velmi často obracejí onkologičtí pacienti s dotazem o vhodnosti podávání enzymů u nádorových onemocnění. Předseda Ligy prof. MUDr. Zdeněk Dienst- Poãet konzultací dle onemocnûní za období od do přes 40% - sem přichází právě v souvislosti s nádorovými onemocněními. Nejvíce onkologických pacientů máme s onemocněním prsní žlázy a nádory gynekologického původu u žen, u mužů je to rakovina plic, říká doc. Fanta. Na radu, zda by jim nepomohly enzymové léky, se však ptají i pacienti s nádory centrálního nervového systému, žaludku, tlustého střeva, slinivky břišní i ledvin, močového měchýře a- nebo prostaty. Když se mě nemocní ptají, kdy mají začít enzymy brát, tak jim odpovídám,včera. To proto, že sem jen výjimečně chodí lidé bezprostředně poté, co byl u nich zjištěn nádor, anebo před operací. Většina pacientů se o enzymoterapii dozví náhodně a hledá v ní pomoc, až když se jejich stav, přestože dostávají tradiční léčbu, nezlepšuje. Doc. Fanta zdůrazňuje, že enzymy v léčbě nádorových onemocnění nenahrazují osvědčené lékařské postupy, ale významně je doplňují. U všech nemocných se zhoubným nádorem je důležitá komplexní léčba - na prvním místě, pokud to nádor umožňuje, ho chirurgicky odstranit, a poté pokračovat s následnou chemoterapií nebo ozařováním, případně s kombinací obou těchto postupů. Použití enzymů výrazně snižuje nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie i ozařování, jako je nevolnost, zvracení, bolesti, otoky a celková únava. To umožňuje, aby byla radio- a chemoterapie provedena v plném rozsahu. Systémová enzymoterapie je v každé fázi nádorové choroby přínosem pro nemocného. Všechny zkušenosti s WOBE-MUGOSem, které jsou k dispozici, ukazují, že celkový stav nemocných - nezávisle na typu zhoubného nádoru - se zřetelně zlepšuje. Tento lék zvyšuje účinnost primární onkologické léčby, zmírňuje nepříznivé vedlejší ú- činky radio- a chemoterapie a omezuje proces metastazování. Proto ho používáme nejen u primárních nádorů, ale i u metastáz. Doporučuji ho také v pokročilých stadiích, protože zlepšuje celkový stav a kvalitu života nemocného, říká doc. Fanta a dodává, že zpočátku bylo obtížné prosadit enzymoterapii jako další součást komplexní onkologické léčby. Teď už se na něj ale obrací také řada onkologů s dotazem, jak mají léčit enzymovými preparáty, a stále více z nich získává i vlastní zkušenosti. Enzymoterapie se přitom osvědčuje nejen v komplexní léčbě nádorového o- nemocnění, ale i při některých nežádoucích průvodních projevech. Častou komplikací nádoru prsu bývá např. míz- Prof. MUDr. Zdenûk Dienstbier, DrSc. bier, DrSc., k tomu říká: Vzhledem k tomu, že detailně znám jak výsledky experimentálních studií, tak i práce o doplňkové léčbě enzymy švýcarského ústavu IFAG, mohu podávání enzymů jako doplňkovou léčbu doporučit. Ženám, které onemocněly nádorem prsu, po ukončení chirurgické léčby a radioterapie nebo chemoterapie podávání enzymů v průměru prodlužuje život. Ovšem enzymoterapie závisí i na ekonomických podmínkách postiženého, neboť léčbu si většinou hradí sám. Výpověď pacientky z České Lípy Sama jsem onkologickou pacientkou již několik let. Podrobila jsem se chirurgickému zákroku kvůli nádorovému onemocnění, byla jsem ozařována a dostávala jsem vysokodávkované chemoterapeutikum. Můj imunitní systém byl tedy velmi oslaben. Můj lékař mě upozornil na možnost enzymové terapie a především na lék WOBENZYM. Zpočátku jsem reagovala dosti nedůvěřivě, avšak začala jsem shánět více informací o této doplňkové protinádorové terapii. WOBENZYM teď užívám denně spolu s vitamíny. Pozoruji menší únavu a v době chřipkové epidemie jsem bez rýmy a teplot. Nedávno jsem se podrobila operaci křečových žil. Jsem tři týdny po operaci a značné hematomy rychleji ustupují, nohy tolik nebolí a neotékají. Cítím se prostě fit. Text a foto dr. Jiří Halousek K v euvedené problematice se mûïete obrátit na: Konzultaãní stfiedisko systémové enzymoterapie nemocnice Sv. AlÏbûty, Praha 2, Na Slupi 6 Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc.; II. patro, ã. dvefií 12 Tel.: 02/ , , l. 242 Informace o systémové enzymoterapii naleznete také na internetové adrese: zdravá rodina 5/99 15

16 l é k a fi r a d í Sezónní alergická rýma Onemocnění nazvané sezónní alergická rýma trápí v poslední době stále větší počet lidí. Nejčastější příčinou této choroby je alergie na pyly - tzv. polinóza. V pozdním létě mohou vyvolávat projevy alergie spóry plísní a celoročně zapříčiňují alergickou rýmu roztoči z domácího prachu, částečky z kůže zvířat (především srst) a rovněž plísňové spóry vyskytující se jak v přírodě, tak v o- bydlích. Na neustálý růst počtu postižených alergickou rýmou působí řada různých faktorů, které se navzájem kombinují. Může to být dědičná vloha k rozvoji alergického onemocnění, moderní způsob života, znečištění životního prostředí, používání řady nových chemických přípravků (prací a čisticí prostředky, kosmetika, atd.) a předpokládá se také nižší odolnost organismu (méně prodělaných onemocnění v dětském věku). V České republice se polinóza objevuje u 4-10% populace. Rozvoj pylové alergie bývá nejčastější ve věku od 5 do 20 let a častěji bývají postiženi obyvatelé měst. Dále může hrát roli měsíc narození, kdy děti narozené na jaře (před začátkem pylové sezóny) trpí pylovou alergií častěji. V průběhu života je pylová alergie nejméně častá u dětí do 5 let, poté její výskyt prudce stoupá, maxima dosahuje v období dospívání a s postupem věku opět její výskyt klesá. Častěji bývají postiženi chlapci než dívky. K vyvolání projevů a- lergické rýmy je nutná přítomnost pylů v ovzduší a jejich určitá minimální koncentrace (např. u silně přecitlivělých alergiků stačí k vyvolání obtíží 5-50 pylových zrnek v 1 m 3 ). Pacient může být alergický pouze na pyl určitého druhu rostlin a vzhledem k možnosti tzv. imunologicky zkřížené reaktivity je pak alergický na pyly příbuzných rostlinných druhů. V našich podmínkách jsou tři hlavní období výskytu pylových alergií: jarní - kvetou stromy z čeledi břízovitých, letní - kvetou trávy, podzimní - kvete plevel (pelyněk a ambrózie). Typické pro sezónní formu je svědění a pálení, kýchání a vodnatý výtok z nosu. Tyto obtíže se často spojují se zánětem očních spojivek. Celoroční forma se obyčejně projevuje ucpaným nosem, což je ztížené dýchání nosem s občasnými vodnatými výtoky z nosu. Léčení alergické rýmy by mělo vždy probíhat ve spolupráci s lékařem. Je potřeba stanovit příčinu (kožní testy, speciální vyšetření krve atd.), která tuto chorobu vyvolává, a poté stanovit plán léčby a prevence alergické rýmy. Základem léčby všech alergických onemocnění je vždy snaha vyhnout se kontaktu s alergenem (látkou vyvolávající alergické projevy). U alergie vyvolané pyly a plísněmi to není vždy zcela možné, a proto je důležité vzdělávání pacienta (u dětí jeho rodičů). V ČR existuje také od roku 1992 tzv. Pylová informační služba - PIS, která poskytuje pravidelné informace o aktuálním výskytu pylů a spór plísní v ovzduší a předpověď vývoje na další období. Další možnou léčbou je tzv. specifická imunoterapie, kdy se do organismu pacienta vpravují (ústy nebo injekčně) stoupající dávky alergenu, na který je pacient přecitlivělý, a organismus si pak sám vytváří protilátky proti této chorobě. Tuto léčbu provádí lékař nebo dětský lékař alergolog. Dále jsou k dispozici dvě skupiny léků určených k léčbě alergické rýmy: 1) léky snižující zvýšenou dráždivost postiženého orgánu a zklidňující dlouhodobě probíhající zánětlivou alergickou reakci (účinek se neprojeví okamžitě, ale až po určité době pravidelné léčby) - tyto léky může předepsat pouze lékař 2) léky k léčbě náhle vzniklých obtíží (účinek se projeví velmi rychle, ale tyto prostředky neovlivňují nebo jen slabě ovlivňují vlastní zánětlivou podstatu obtíží) - můžete je zakoupit sami v lékárně. K lékům používaným ke krátkodobé podpůrné léčbě a- lergické rýmy a při chronické rýmě patří OLYNTH. Je k dostání ve dvou lékových silách, a to pro kojence od 3 měsíců věku a malé děti do 6 let jako OLYNTH 0,05% a pro děti od 7 let, mládež a dospělé jako OLYNTH 0,1%. Obě tyto lékové síly jsou ve formě dávkovacích sprejů, což u- možňuje velmi příjemné a přesné dávkování do nosních o- tvorů bez nebezpečí, že by přípravek stékal do krku a byl polykán (nedostane se do zažívacího ústrojí). Účinná látka obsažená v tomto přípravku vyvolává zúžení průsvitu cév v nosní sliznici, a tím snižuje její otok (pacient může opět volně dýchat). Přípravek působí téměř okamžitě a dlouhodobě, což umožňuje dávkování pouze 3x denně. V případě, že budete užívat (podávat dítěti) shora uvedený přípravek, přečtěte si nejprve příbalovou informaci. V případě výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků konzultujte lékaře. MUDr. Milan Lexa 16 zdravá rodina 5/99

17 l é k a fi r a d í Křečové žíly - rodinné nadělení? Zůstává všeobecně známou skutečností, že % obyvatel našeho státu trpí chorobami žil dolních končetin. Každý třetí až pátý z nás má křečové žíly, které v různých formách, nejsou-li včas a adekvátně léčeny, mohou způsobovat zdravotní problémy a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jak k nim přicházíme? Ve více jak 90 % se jedná o chorobu dědičnou. Získáme ji od rodičů či prarodičů s předpokladem, že se někdy během života projeví a pak ji zase předáme další generaci. Současná moderní medicína má však široké spektrum možností, jak léčit křečové žíly od těch největších, až po ty nejmenší, které jako metličkové žilky kazí estetický dojem. Proto je vhodné hlavně včas najít to pravé zdravotnické zařízení, specializující se na léčbu křečových žil, kde po důkladném vyšetření doporučí léčbu šitou přímo na míru stupni a rozvoji choroby. Budete-li mít štěstí, bude vám léčba nabídnuta v celém rozsahu i s možností dalšího sledování přímo na jednom pracovišti. Důraz je více kladen na radikální léčbu. Jedná se v první řadě o operace, které je možno provádět na zcela Hirudoid Hirudoid forte (gel nebo mast) Spolehlivû úãinn pfiípravek pfii Ïilních onemocnûních a hematomech ObdrÏíte v kaïdé lékárnû i bez lékafiského pfiedpisu Pozornû si pfieãtûte pfiíbalovou informaci. O pfiípadn ch neïádoucích úãincích se informujte u svého lékafie ãi lékárníka. V hradní zastoupení a distribuce: MUDr. Ota Schütz ambulantním základě v rámci Kliniky jednodenní chirurgie, kde např. u metody CHIVA je kladen důraz na výsledný kosmetický efekt, radikalitu výkonu (aby se žíly v operované oblasti již neobjevily), bezbolestnost během i po zákroku a snížení všech možných rizik na minimum a žádnou nebo minimální pracovní neschopnost. Další způsob je sklerotizace, která spíše doplňuje operaci, ale je možno ji využít i samostatně. Je vhodná spíše pro jemnější a drobnější žilky, pro větší žíly je její použití zcela nevhodné. Významných kosmetických účinků dosahuje laserová léčba právě u nejmenších pavoučkových žilek, které ani jiným způsobem kosmeticky vyřešit nelze. Všechny radikální metody si nekonkurují a výrazných výsledků dosahují právě ve vzájemné kombinaci. Z mnoha používaných léků stojí za zmínku dlouhodobě osvědčený Hirudoid a Hirudoid forte v podobě masti a gelu s různou intenzitou účinku, který je používán jako jeden ze základních léků při zánětech žil a jako nejlépe účinkující přípravek pro urychlené vstřebávání hematomů (modřin). Zlepšuje prokrvení, a tím snižuje otoky právě v pokročilých zanedbaných stadiích choroby. Je možno jej použít nejen pro léčbu zánětu žil, ale s úspěchem jej využíváme po operacích, sklerotizacích a laserové léčbě křečových žil. Svým využitím je v současnosti Hirudoid jedním z nejlepších přípravků na našem trhu, na který přispívá každá zdravotní pojišťovna, bohužel jen částečně. Množství metod a jejich kombinace nabízí možnost, jak problémy s varixy vyřešit. Nejdůležitější však je neváhat a se svými obtížemi se svěřit do rukou specializovaného pracoviště včas. Prim. MUDr. Ota Schütz Klinika jednodenní chirurgie Mezibranská 17, Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ International, spol. s r.o. Sokolovská 24, Praha 8 zdravá rodina 5/99 17

18 z d r a v Ï i v o t n í s t y l 18 zdravá rodina 5/99 P.R./52

19 z d r a v é b y d l e n í Lék proti vypadávání vlasů Tomáši Pašingerovi z Prahy je 21 let a pracuje jako spojový mechanik. Na své poslední prázdniny před 3 lety nikdy nezapomene. Právě dokončil školu, získal řidičský průkaz, koupil si staré ojeté auto a s kamarády začal cestovat po republice. Přespávali po kempech i jen tak pod širákem a o své dlouhé vlasy, které si tehdy nechal narůst, se vůbec Tomá Pa inger nestaral. Od rána do večera přitom měl neustále na hlavě kšiltovku. Když léto skončilo, začala mě hrozně svědět pokožka na hlavě. Měl jsem ji načervenalou a pořád jsem se drbal. Dříve jsem měl husté, suché vlasy a teď mi najednou začaly vypadávat. Tomáš si nejprve koupil vodu proti vypadávání vlasů, která mu ale pokožku vysušovala ještě více. Pak zkoušel další a další přípravky - i ty nejdražší na našem trhu. Zatímco dříve o vlasy vůbec nedbal, nepříjemné okolnosti ho přinutily k tomu, že se stal postupně odborníkem. Ale 2 roky stejně nic nepomáhalo. Některé přípravky sice třeba zlepšily kvalitu vlasů, pokožka však zůstávala rudá a vlasy dále řídly. Vyzkoušel jsem všechno, co bylo na trhu, až jsem před půl rokem uviděl v lékárně letáček na REGAINE. Psalo se v něm, že je jediným registrovaným lékem proti vypadávání vlasů. A mohu potvrdit, že to je něco úplně jiného! Po dvou měsících Tomáš začal pozorovat změnu k lepšímu. Pokožka konečně vypadala zdravě, svědění ustalo a vlasy, které měl velmi slabé a jemné, takže nebyly ani vidět, dostávaly barvu a zpevňovaly se. Postupně se to stále lepší a věřím, že když budu RE- GAINE používat déle, bude výsledný efekt ještě výraznější, s ulehčením říká Tomáš Pašinger. MUDr. Jan Šula je vedoucím lékařské skupiny v soukromém zdravotnickém zařízení v Praze na Žižkově. Kromě základních zdravotnických specializací zde rovněž provádějí transplantace vlasů a v rámci korektivní dermatologie se starají o vlasový porost a pokožku hlavy MUDr. Jan ula v celém rozsahu. Dr. Šula byl před 7 lety na stáži v USA a z vlastní iniciativy se zajímal o možnosti řešení ztráty svých vlasů. Protože pracoval v nemocnici, měl přístup k dermatologům a plastickým chirurgům. Ti ho dokonale seznámili jak s metodou konzervativní, tak chirurgickou. Zjistil přitom, že v oblasti konzervativní, tj. standardní péči bez chirurgického zákroku, ve Spojených státech používají už jen 2 hlavní prostředky - REGAINE a biostimulační laser. Po návratu do Prahy dr. Šula otevřel se svým kolegou praxi, kde prováděli transplantaci vlasů s aplikací přípravku REGAINE. Za 5 let už tak ošetřili na 1150 pacientů. Po transplantaci se nejprve půl roku čeká, až vlasy povyrostou. Pak se po dobu 6 měsíců každý den dvakrát používá REGAINE. Jak uvádí dr. Šula, je také důležité pravidelně mýt hlavu šampónem PREGAINE. Sám už se takto podrobil dvěma transplantacím vlasů. REGAINE je jediný preparát nejen na našem trhu, ale na světě vůbec, který má prokázanou účinnost na zkvalitnění stávajících vlasů a případný růst vlasů nových. Zkvalitňuje pokožku a zlepšuje její prokrvení, takže stávající vlasy nevypadávají, zdůrazňuje MUDr. Jan Šula. Text dr. Jiří Halousek zdravá rodina 5/99 19

20 z p r á v y INFOLINKA: 02/ Internet: Pofiady, ve kter ch se mûïete setkat s ManaÏerem vlastního zdraví âro 1 Servis pro zdraví Út RadioÏurnál O v em s vámi ât Odpolední proud mezi âro 2 Poradna pro zdraví Po Praha Dobré jitro Út mezi MÁTA St Host do domu ât mezi âro 3 Na e téma v ední dny , - Vltava âro 6 -RSE Odpolední live Pá A dále ve vysílání Reginy Praha a v ech 7 krajsk ch studií Mapka vlnové frekvence stanice VLTAVA Velmi krátké vlny VKV (FM) - v MHz V minulých dnech byl na vlnách âeského ROZHLASU 3 - stanice Vltava - odvysílán v rámci projektu MANAÎEREM VLAST- NÍHO ZDRAVÍ blok pěti půlhodinových pořadů. Od pondělí do pátku hovořili v rubrice Naše téma, která začíná vždy ve všední den v 9.00 hod. a opakuje se stejný den od hod., přední odborníci z oboru medicíny. První pořad seznamoval posluchače stanice Vltava s tímto projektem, další pořady pak byly věnovány srdečním a cévním chorobám, nádorovým onemocněním, cukrovce a na závěr proběhla diskuse k alergiím a poruchám imunity. Diskuse a krátké reportáže na dané téma se tedy týkaly civilizačních chorob, na které je projekt MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ zaměřen především. Ve vysílání âeské TELEVIZE pokračovala vystoupení známých osobností: Ing. Pavel Huťka, bývalý přední tenista Vzhledem k tomu, že mé tělo je po celoživotním sportování značně opotřebováno - jedná se především o klouby -, tak se snažím nějakým způsobem o sebe starat. Jezdím na kole, snažím se plavat, chodit do posilovny a také střídmě jíst. Je to ale bohužel především v rovině snažení. A toto snažení mi jde nejlépe v lázních Třeboni, kam už jezdím pátým rokem. Tam se o mě velice dobře starají a mám dokonce i čas si zahrát dvakrát nebo třikrát v týdnu tenis. Tam se mi líbí ze všeho nejvíce. Karel Zich, zpěvák Já jsem vždycky říkal, že ten, kdo přestane kouřit, ztrácí charakter. Takže já jsem ho asi ztratil. Kouřil jsem víc než 30 roků a aniž bych měl nějaké zdravotní problémy, řekl jsem si, že v rámci duševní hygieny si vyzkouším, jestli mám ještě vůli. Možná, že to byl i takový osvobozující akt, protože já se dnes cítím strašně svobodný, když jsem nezávislý. Je to vlastně jenom o tom si to uvědomit, přestat a najednou si člověk možná váží i víc sám sebe. 20 zdravá rodina 5/99

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Biorezonanční terapie BICOM

Biorezonanční terapie BICOM Chceme, aby se Vám dařilo dobře! Biorezonanční terapie BICOM celostní přístup a vysoká úspěšnost léčení příčin onemocnění - ne pouze příznaků metoda bez léků a bez vedlejších účinků možnost léčby běžně

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

Komentáře k léčbě onkologických onemocnění

Komentáře k léčbě onkologických onemocnění Praha 22. 1. 2014 Komentáře k léčbě onkologických onemocnění Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Poslanec, předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ Brno

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu:

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu: Efektivní a přitom elegantní a šetrné k životnímu prostředí, to jsou sítě proti hmyzu renomované německé značky Warema, která je v České republice zastupována firmou Apagon spol. s. r. o. lze instalovat

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zlověstný ostrov tabákoví bandité Anotace Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou kouření,

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více