I. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole"

Transkript

1 I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace od Jméno ředitele školy: PaedDr. Miroslav Veselý 5. Kontakt na zařízení: Tel , tel/fax , tel ; Magda Gartnerová 6. Datum zřízení (založení) školy Datum zařazení do sítě: Aktualizace: IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola 810 žáků Školní družina 125 žáků Školní jídelna 900 jídel 8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2004/05 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,2 2. stupeň ,6 21,7 16,5 Školní družina ,4 29,4 Školní jídelna 657 8,5 77,3 9. Školská rada Školská rada ustanovena v červnu 2005, počet členů ŠR je Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole: - Sdružení rodičů při II. ZŠ Napajedla - Asociace školních sportovních klubů 1

2 II. Vzdělávací programy školy 2 vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2004/2005 v ročnících počet žáků Obecná škola 12035/ Základní škola 16847/ , Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty: 7. ročník Německý jazyk 1 sk. Sportovní výchova 1sk. Technické kreslení 2 sk. Seminář a praktikum z Př 2 sk. Základy administrativy 2 sk. Domácnost 1 sk. Seminář a praktikum ze Z 6 sk. 8.ročník Informatika 2 sk. Technické kreslení 1 sk. Základy administrativy 1 sk. Sportovní výchova 1 sk. Německý jazyk 2 sk. Domácnost 1 sk. 9.ročník Informatika 2 sk. Základy administrativy 1 sk. Sportovní výchova 2 sk. Konverzace AJ 1 sk. Německý jazyk 1 sk. Seminář a praktikum z F 1 sk. Seminář a praktikum ze Z 1 sk. Nepovinné předměty Náboženství Pohybové a sportovní aktivity Informatika Anglický jazyk Kroužky a zájmové útvary 029 Národopisn kroužek Dyslektický Logopedie Mladí novináři Atletický Výtvarný kroužek III. Údaje o pracovnících školy 2

3 3 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 38 36,0 Externí pracovníci 1 0,09 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: Ped. pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel 1 VŠ Z, TV 2 Zást. řed. pro II. st. 1 VŠ M, Z 3 Zást. řed. pro I. st. 1 VŠ l. st. 4 Učitelka 1 VŠ l. st. + Hv 5 Učitelka 1 VŠ 1. st. 6D Učitel 1 VŠ 1. st., Př, CH 7 Učitelka 1 VŠ l. st. 8 Učitelka 1 VŠ l. st. 9 Učitelka 1 VŠ l. st. 10 Učitel 1 VŠ l. st., Vv 11 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 12 Učitelka 1 VŠ 1. st. 13 Učitelka 1 VŠ 1. st. 14 Učitel 1 VŠ M, F 15 Učitel 1 VŠ M, F 16 Učitelka 0,727 VŠ D, OV 17 Učitelka 1 ÚSO - 18 Učitel 1 VŠ Jč, Hv 19D Učitelka 0,863 VŠ 1. st. 20D Učitelka 0,545 VŠ Jr, Z 21D Učitelka 0,727 VŠ 1. st. 22 Učitelka 1 VŠ Jč, Hv 23 Učitelka 1 VŠ Jr, Hv 24D Učitelka 0,727 VŠ Jč, Ja 25 Učitelka 1 VŠ Ja, D 26 Učitelka 1 VŠ M, Tč 27 Učitelka 1 VŠ Tv, Př 28 Učitelka 1 VŠ M,Vv 29 Učitelka 1 VŠ M, CH 30 Učitel 1 VŠ M, Tv 31D Učitelka 1 VŠ Jč, OV 32 Učitelka 1 VŠ JN 33 Učitelka 1 VŠ Ch, Př 34 Učitelka 1 VŠ Jč, D 35 Učitel 0,09 VŠ Teolog 36 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 37 Vychovatelka 0,928 ÚSO Vych. 38 Vychovatelka 0,928 ÚSO Vych. 39 Vychovatelka 0,535 ÚSO Vych. 3

4 Věková struktura pracovníků: Do 25 roků - 4 do 30 roků - 4 do 35 roků - 5 do 40 roků - 4 do 45 roků - 8 do 50 roků - 1 Do 55 roků - 3 do 60 roků roků a více Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 1. st st. 95,83 Aprobovanost výuky: 1. st. 97,4 2. st. 82,66 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 20 18,7 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 Ekonom-hospodář 1 ÚSO 2 Uklizečka 0,9 Zákl. 3 Uklizečka 0,9 SO 4 Uklizečka 0,9 Zákl. 5 Uklizečka 1 SO 6 Uklizečka 0,9 Zákl. 7 Uklizečka 0,9 SO 8 Uklizečka 0,9 Zákl. 9 Uklizečka 0,9 SO 10 Uklizečka 0,9 SO 11 THP 1 SO Školní jídelna 1 Ved. ŠJ 1 ÚSO 2 Kuchařka 1 SO 3 Kuchařka 1 SO 4 Kuchařka 1 SO 5 Kuchařka 1 SO 6 Kuchařka 1 SO 7 Kuchařka 1 SO 8 Kuchařka 1 SO 9 Kuchařka 0,5 Zákl. IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2004/2005: Zapsaní do 1. tříd 2004 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2004 Zapsaní do 1. tříd 2005 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy * * jeden žák přestoupil z jiné školy 4

5 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 5 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2004/2005: Ročník Počet žáků Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem stupeň Celkem stupeň Škola celkem Opravné zkoušky: 6. ročník - 2 žáci; 7. ročník - 3 žáci (všichni postoupili do dalšího ročníku) Pochvaly a ocenění: Celkem 17 Napomenutí a důtky: NTU 44 DTU 21 DŘŠ 10 Snížené stupně z chování na konci školního roku: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 1 0,18 3 neuspokojivé 1 0,18 Neomluvené hodiny za školní rok 2004/2005: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 10 0,04 za školní rok 10 0,02 Údaje o integrovaných žácích: Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2004/2005 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 7 1 Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení 7 1 S kombinací postižení 7 1 S vývojovými poruchami učení

6 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2004/2005: 6 Gymnázium SOŠ SOU, U Uměl. školy 8 leté 6 leté 4 leté přihláš. přijatí přihláš. přijatí Přihláš. přijatí přihláš. přijatí Přihláš. přijatí Přihláš. přijatí Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve šk. rok 2004/2005: Počet účastníků Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo *okrskové kolo Krajské kolo Ústřední kolo VV Okno do světa 10 PO očima dětí 8 2 Orion 4 HV Karaoke show 48 Trnečka 4 Pěvecká 40 *4 Národopisné soubory? TV Veslařský kopeček *15 Atletický čtyřboj *12 Trnavský vrch 8 Valašské kotáry 11 Halová kopaná 13 Házená 11 Košíková *10 Malá kopaná *12, 13 Dopravní soutěž *8 Atletický čtyřboj *8, Vybíjená *24 Kinderolympiáda 8 Turnaj ve vybíjené *12 Atletický trojboj 3. roč. 6 Atletický trojboj 4.a 5. roč. 8 Lehkoatletický den 547 Aerobic *6 ZA Psaní na PC 8 Z Olympiáda Př BiO6, BiO8, Ekologická soutěž 25 ČJ Recitace 60 *6, 2 1 Olympiáda

7 AJ Konverzace NJ Konverzace D Olympiáda let od konce války 19 M MO Pythagoriáda 37 5 Klokan 181 MO6 1 1 MO7 1 1 MO8 2 2 Matýsek 5. roč. *4 OV Paragraf 11/55 *5 Veslařský kopeček Lucie Chrástková, 9.B 1. místo okrsek Atletický čtyřboj Václav Uherek, 9.D - 1. místo okrsek Lucie Chrástková, 9.B 2. místo okrsek Družstvo 3. místo Trnavský vrch Lucie Chrástková, 9.B 1. místo okres Valašské kotáry Lucie Chrástková, 9.B 4. místo kraj Halová kopaná 5. místo v okrese ZA - 2. místo v soutěži družstev, 5. místo - Kristýna Vašková, 8.A - kraj Házená 5. místo okres Konverzace v NJ Marek Valouch, 7.C 3. místo okres MO9 Lenka Pavlíková, 9.C 1. místo okres, 2. místo kraj Lukáš Hůrek, 9.B 3. místo okres Konverzace AJ Monika Talašová, 8.A 1. místo okres, 2. místo kraj ZO Pavel Nesrsta, 9.C 1. místo okres, 2. místo kraj Pythagoriáda - Patrik Janušek, 6.C 4. místo okres Trnečka Veronika Ochodnická, 3.B 3. místo okres Soutěž národopisných souborů 1. místo okres MO7 Petr Krajča, 7.A 2. místo okres Atletický čtyřboj Markéta Kolomazníková, 8.A 1. místo okres Václav Uherek, Jan Matějíček 2. a 3. místo okres Recitace Tereza Jirušková, 4.B 2. místo okres Kinderolympiáda Markéta Jurčová, 5.A 2. místo kraj PO očima dětí VV Lucie Vaňková, 8.C kraj 1. místo Výsledky výchovné práce školní družiny: Ve školním roce 2004/05 byla otevřena 4 oddělení školní družiny. Celkem je navštěvovalo 100 žáků přihlášených k pravidelné docházce a 24 žáků chodilo nepravidelně. Provozní doba školní družiny byla od 6.00 do hod. Činnost ŠD vycházela z celoročního plánu a byla rozdělena na odpočinkové, rekreační, zájmové aktivity a také na přípravu na vyučování. V odpočinkové činnosti žáci hlavně relaxovali při kreslení, čtení, poslechu pohádek či promítání. Činnost rekreační se odvíjela hlavně na školním hřišti (kopaná, vybíjená, švihadla), na vycházkách v zámeckém parku, v zimním období pak při hrách v místnosti, zpívání atd. V zájmové činnosti žáci vyráběli výrobky z rozličných materiálů. 7

8 8 Kromě těchto činností se mohli žáci dle svých zájmů zapojit do 4 kroužků: Dráček zaměřen na výrobky z papíru, skla a různých materiálů. Malování pro každého zde se žáci učili různým technikám malování na různé materiály. Dovedná ručka tento kroužek byl především pro děvčata, která se zde učila vyšívat, drhat, pekla jednoduché vánoční cukroví, velikonoční perníčky atd. Divadélko kromě vlastních hereckých pokusů zde žáci vyráběli loutky, navštívili místní loutkovou scénu a byli i v divadle ve Zlíně. K tradičním akcím ŠD patří také velmi populární karneval, kterého se zúčastnili i žáci, kteří ŠD nenavštěvují. Celý školní rok žáci pečovali o květiny ve třídách a společně se starali o výzdobu prostor ŠD. Činnost probíhala jak prostorách ŠD, tak i v tělocvičně, v učebně VT, ve sportovním areálu i v blízkém okolí školy. Problematika výchovného poradenství na škole Úkoly výchovného poradenství zajišťovaly dvě učitelky. Hlavní pozornost byla věnována zejména problematice spec. pedagogiky a volbě povolání. Oblast speciální pedagogiky Ve šk. roce 2004/05 bylo integrováno 27 žáků, z toho 3 žáci se zdravotním postižením a 24 s vývojovými poruchami učení a chování. Byly zřízeny 2 dyslektické kroužky, které navštěvovalo celkem 26 dětí. Pro 12 žáků s vadami řeči byla zajištěna pomoc v logopedickém kroužku. Všichni integrovaní žáci byly vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Oblast volby povolání Na tuto problematiku je zaměřeno především VP na II. stupni. Volba povolání je pojata jako součást RV v 8. ročníku. Náplní je především pomoci žákům s poznáním sebe sama. Mají se naučit, co je důležité při rozhodování, plánování budoucnosti, seznámit se s různými typy škol, učebních a studijních oborů. V březnu a dubnu žáci 8.tř. navštívili ÚP ve Zlíně. Na podzimních třídních schůzkách jsme ve sborovně naší školy uspořádali malou burzu středních škol. V listopadu se pak většina žáků 9. a 8. ročníků zúčastnila přehlídky středních škol ve Zlíně. Žáci také hojně využili nabídky testu profesní orientace, prováděné PPP Zlín. V lednu proběhlo přijímací řízení na SUŠ. Z naší školy byly všechny zájemkyně přijaty (na SUPŠ v UH 2 žákyně, na Konzervatoř v Brně 1 žákyně, Oděvní SOŠ 1 žákyně). V dubnu proběhlo první kolo a v květnu dvě kola přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu na SŠ, z toho 8 ve druhém kole.možnosti studia víceletého gymnázia využívají žáci pátého a sedmého ročníku. Na osmileté Gymnázium v Uh. Hradišti odešel 1 žák, na šestileté Gymnázium v Otrokovicích byly přijaty 3 žákyně, studovat odešla jen jedna. V letošním roce proběhlo jedno zasedání výchovné komise, které řešilo opakované záškoláctví, lhaní a krádež žákyně 8. ročníku. Výsledky prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce jsme se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili na zapojení žáků do mimoškolních aktivit, jejichž námětem byly otázky vzájemné pomoci mezi lidmi, vycházení si vstříc, spolupráce mezi žáky navzájem a aktivní trávení volného času. Při organizování školních akcí se rozšířila základna ped. pracovníků ochotně se zapojujících do pořádání jednotlivých akcí. Do prevence jsme zapojili také rodiče. O akcích pořádaných v rámci prevence byla informována napajedelská veřejnost prostřednictvím Napajedelských novin a kabelové televize, prostřednictvím školního časopisu i žáci a rodiče. V průběhu školního roku proběhly na naší škole následující besedy a akce: Besedy 1. třídy Příběhy Matěje a Klárky CP Zlín 4. a 5. třídy Já a lidé okolo mě CP Zlín 5. třídy Šikana Unie Kompas 8. a 9. třídy Kriminalita mládeže Police ČR 7.,8.,9. třídy. - beseda se sexuologem Dr. Uzel Akce Člověče nezlob se a hraj si odpoledne stolních her a hlavolamů 8

9 Halloween průvod v maskách s vyhodnocením masek a vydlabaných dýní Drakiáda soutěž ve výrobě a pouštění draků Karaoke show odpoledne se slavnými zpěváky Vánoční přehazka a volejbal Soutěž v aerobiku soutěž družstev dívek z II. stupně Bludiště reprezentace naší školy v televizní soutěži Branný závod - pořádaný k výročí osvobození města Napajedel Sportovní zábavné odpoledne soutěž v netradičních sportovních disciplínách Kroužek Mladých novinářů se již tradičně zapojil do akce Květinový den, která slouží k podpoře boje proti rakovině, a uspořádal celoškolní akci s názvem Spoutaná vlna. Šlo o sběr starého papíru, jehož výtěžek byl odeslán lidem do oblastí postižených vlnou tsunami. 9 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dne Název semináře Účastníci Cena Nové trendy ve výuce ZŠ Geržová, Kempová, Veselá IV. pedag. den Veselý Alternativní metody v LV Janečková 350, Seminář VP Jurásková,Paulová Vzdělávání lektorů čin.uč. Kempová, Veselá Výuka AJ ve 3.ročníku Lacigová 400, RVP Gabriel, Janečková 400, Gramatika NJ hravou formou Pilušová 350, Environmentální výchova Bureš, Černá 400, RVP Poláková, Bureš, Bubela 600, Dítě s epilepsií Veselá 250, Seminář k RVP Veselý Skotačíme na bublinách Geržová 350, Školský management Veselý 350, Konference vyuč.aj Dušková, Klečková 700, Školský management Veselý 400, Vzděl.uč.v astronomii Bureš 350, Vánoční čas Bělíčková 300, Materiál,fantazie a PV Bělíčková 300, Mediace sporů Musilová, Kovářová 1 200, PPP-Začínáme ve škole Marek Matematika v 6.-9.roč. Musilová, Kovářová 400, Seminář k EVVO Sahajová 250, Savování a decoupage Bělíčková 300, Vedení konverz.hod.aj Dušková 350, Povinná dokumentace v ZŠ Veselý 350, M v roč.zš Kovářová, Musilová 200, Nové prvky záb.činnosti Geržová 300, Změny školské legislativy-zákon o Veselý 400,- pedag.pracovnících 15.- Doškolovací instruktorský kurz Bubela 1 500, lyžování 16.- Instruktorský kurz lyžování Dušková 3 000, PPP-Začínáme ve škole Marek Škola hrou do školy se těšíme Paulová 340, Činnost.učení ve výuce M Antonová, Bičanová 1048, Holidays a Festivals Dušková 520, Nové školské zákony Veselý - 9

10 Netradiční výtv. techniky Krejčiříková 520, Papírové vystříhovánky Beranová 470, M pro 2.st.ZŠ-funkce Musilová, Kovářová 540, Třídní management Geržová 430, Zpíváme,hrajeme,tančíme Geržová 780, Integrace dětí Paulová 410, Výuka chemie včera a dnes Sahajová 570, Vyjmenovaná slova Kempová,Paulová 720, Výroba papíru Geherová 430, Zeměpis hrou Veselý 570,- 3.a Kompenz.cv.na míčích Geržová 510, S češtinou do světa Gabriel 200, Zkušenosti s tvorbou ŠVP Bělíčková 600, PPP-Začínáme ve škole Marek Letní škola-činnostní učení Kempová, Veselá 5 600,- Jiné formy vzdělávání září SIPVZ-modul Z Sahajová, Černá, Marek, Beranová, Geherová, Krejčiříková říjen SIPVZ modul P Kovářová,Janečková,Klečková Bičanová, Geržová,Lacigová,Kempová, Dušková PC Počítačová grafika Veselý, Poláková, Bělíčková, Antonová, Kempová, Paulová, Otradovcová, Veselá Seminář preventistů Jurásková ÚP ZL-volba povolání Jurásková Seminář preventistů Jurásková Portál Zkola Všichni pedag. pracovníci Setkání dysl. asistentek Paulová, Veselá Slunce do škol Bureš , , ,- 10 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled akcí školní rok : Dne Název akce Počet žáků VZDĚLÁVACÍ AKCE Výstava motýlů, brouků a hub Výstava ovoce Návštěva muzea k Návštěva knihovny Beseda s policií kriminalita mládeže Beseda s policií Beseda o šikaně l.st Beseda o šikaně 2.st Úp Zlín 8. třídy Příběhy Matěje a Klárky - šikana Beseda sexuální výchova 7.-9.roč. 258 Březen Návštěva knihovny 1.st. 189 duben Návštěva muzea 60.výročí osvobození Ochrana člověka za mimořádných událostí Exkurze -Velká Morava Hodonín muzeum T.G.M

11 Dukovany Slavkov 8. třídy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 9.- Jak žijí stromy celoročně Třídíme odpad 547 květen 2005 Vynález pro příští století 9 KULTURNÍ AKCE Noc na Karlštejně Africká kultura Vých. koncert 5. tř. Santa Claus a andělské pírko Vých. koncert 1.a 2. tříd -Pohádka o zvířátkách Vých.koncert 3.a 4.tř. - Návštěva z vesmíru Divadelní představení 2.st Výchovný koncert Vývoj popu O husitství Výchovný koncert-2.st Nesvadba Divadelní představení-magnetismus srdce 295 SBĚRY Sběr šípků Sběr papíru Sběr kaštanů Sběr papíru 327 průběžně Sběr pomerančové kůry 230 AKCE MLADÝCH NOVINÁŘŮ ČLOVĚČE, NEZLOB SE A HREJ SI HALLOWEEN SPOUTANÁ VLNA SBĚR PAPÍRU 482 AKCE PRO VEŘEJNOST PLES ŠKOLY Den otevřených dveří Návštěva dětí z MŠ Zápis do l. tříd Školení portálu Zkola Den matek Vyřazení 9.roč 4.,9., Vystoupení pro důchodce-vystoupení Radovánku Jízda králů Vlčnov - Radovánek Vystoupení Radovánku v Babicích Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 38 OZDRAVNÉ A PREVENTIVNÍ AKCE průběžně Zdravé zuby Drakiáda 30 Září4-leden5 Plavání 2. a 3. ročníky Vánoční turnaj v přehazované a volejbale Bludiště LVZ Branný závod Škola v přírodě 3. roč Beseda se sexuologem 252 Květen,červe Školní výlety 504 n2005 květen Krtek dětská onkologie

12 Zábavné sportovní odpoledne pro žáky 1.-9.roč června Hasiči dětem Sportovní odpoledne Taneční soutěž Ochrana člověka za mimořádných situací Základy 1. pomoci-5.tř Sportovní den 547 JINÉ Vánoční turnaj ve vybíjené 1.st Karneval ŠD Přijetí žáků starostou města Mimořádné pedagogické aktivity učitelů Mgr. Bubela školitel VT SIPVZ Mgr. Kempová, Mgr. Veselá lektorky kurzů Tvořivá škola Mgr. Geržová, Bureš ved. národopisného souboru PK TV organizace okrskových soutěží v minikopané, florbalu a basketbalu MS 1.stupeň org. okrskové soutěže ve zpěvu lidových a moderních písní Významné mimoškolní aktivity žáků. Kubičíková Martina mistr ČR v tenise ml. žákyň Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce: 1. Spolupráce se zřizovatelem školy Město Napajedla jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální zabezpečení školy, SMIR zajišťoval většinu oprav a investičních akcí. Představitelé města byli zváni na významné akce školy. 2. Spolupráce se Sdružením rodičů Vedení školy úzce spolupracovalo především s výborem SR. Na pravidelných schůzkách byli rodiče informováni o záměrech školy, o personálním obsazení atd. Pro rodiče byly pořádány: třídní schůzky, informativní odpoledne, Den matek, zahájení a ukončení šk. roku a vyřazování žáků 9. tříd. Byl zorganizován prodej sešitů, zajištěna možnost pravidelného odběru svačinek. SR finančně přispívalo na kulturní akce, LVZ, plavání, školu v přírodě, na nákup pracovních sešitů a UP a společně se školou byl uspořádán společenský ples. 3. Spolupráce se školami spádových obcí Škola pravidelně spolupracuje se školami v Pohořelicích a Spytihněvi. 4. Spolupráce se ZŠ, Komenského 268 Naše škola zajišťuje žákům a dospělým stravování ve školní jídelně. 5. Spolupráce s DDM Využívali jsme nabídky akcí pořádaných DDM, zejména pak akce protidrogového programu.ve školním rozhlase jsme informovali o jejich akcích. 6. Spolupráce s MŠ Žáci posledního ročníku MŠ přicházeli na prohlídku naší školy, navštěvovali ukázkové hodiny v 1. třídách. Učitelky budoucích žáků 1.tříd ve spolupráci s učitelkami MŠ zařazovali žáky do jednotlivých tříd. Děti z MŠ se zúčastnily některých akcí naší školy spolu se žáky 1.stupně. 7. Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného Využívali jsme nabídky výchovných koncertů ZUŠ. Podíleli jsme se na náboru do hudebních a výtvarných oborů. Zaměstnanci ZUŠ se stravují v naší ŠJ. 12

13 8. Spolupráce s Farním úřadem Napajedla Farní úřad zajišťoval výuku nepovinného předmětu náboženství Spolupráce s místními firmami Představitelé nejvýznamnějších firem ve městě a jeho okolí byli zváni na všechny akce školy. Ti naopak svými finančními a materiálními dary přispívali na činnost školy. Firma paní Němečkové zajišťovala provoz školního bufetu. Jazyková škola J. Kassawatové prováděla soukromou výuku JA pro žáky ročníku naší školy. VIII. Údaje o výsledcích inspekce V letošním šk. roce nebyla provedena inspekce ČŠI. IX. Základní údaje o hospodaření školy ROZPOČET PRO ROK 2004 BYL NA VEŠKERÉ NÁKLADY CELKEM , SKUTEČNĚ BYLO VYČERPÁNO Příjmová část Plánované příjmy školy ,-Kč. Skutečné příjmy pro rok 2004 byly ve výši ,88 Kč. Příjmy školy se skládají: - z úroků na účtech ,74 Kč. - tržby za stravenky ,84 Kč. - zaúčtování fondů ,- Kč. - jiné výnosy pronájmy TV, učebny, bufet ,50 Kč. - provozní dotace stát Kč. - dotace na 7. třídy Kč. - provozní dotace z obce Kč. Výdajová část Veškeré nákladové položky byly čerpány podle stanoveného rozpočtu. Účet 501 Rozpočet ,- Kč. Čerpáno ,-Kč. Z toho na potraviny ,95 Kč. DDHM do 40000, ,50 Kč. Ost. mater. stát. prostředky ,80 Kč. Ost. mat. prov. prostředky ,77 Kč Čerpání DDHM bylo pokryto rozpočtem a část byla uhrazena z rezervního fondu dle pokynů obce Účet 502 Teplo ušetřili jsme ,- Kč. Nedočerpáno 30000,- Kč. Elektrika přečerpána o ,-Kč. Účet 511 Rozpočet nepřekročen, část nákladů byla hrazena z fondu dle schválení zřizovatele Účet 512 Rozpočet byl dodržen 13

14 Účet 513 Totéž 14 Účet 518 Veškeré rozpočtované položky dodrženy V ostatních službách byla opět část hrazena z fondu Účet 521 Mzdové prostředky státní byly vyčerpány dle rozpočtu Mzdové prostředky určené obcí byly po ukončení roku vyúčtovány s obcí a zůstaly v hospodářském výsledku, rozdělení hos. výsledku určí zřizovatel. Ostatní účty 540, 550, 527 byly v pořádku. Celkově nebyl žádný plánovaný rozpočet překročen, pokud ano, tak na základě schválení zřizovatelem a vše bylo pokryto úhradou z fondů. Totéž platí i o čistých výnosech z hospodářské činnosti nájemné z TV, tříd, bufet atd. Obec škole určila jak s prostředky naložit na základě rozdělení hospodářského výsledku. Čerpání dotací: Dotace byly čerpány dle předpisů a vratky řádně vyúčtovány. Jednalo se pouze o drobné položky z DVPP a mezd. /83,20 Kč, 45,- Kč, 275,-Kč/ Výše účelových dotací byla dodržena. Fondy Investiční Úhrada docházkového systému do budovy školy v hodnotě ,- Kč, dále opravy a údržba budovy dle schválení zřizovatelem ,50 Kč. Fond byl povýšen o 5000,- sponz. dar firmy pro ŠD školy a ten byl celý vyčerpán za pomůcky pro děti ve školní družině. Fond rezervní Čerpání fondu bylo přesně určeno zřizovatelem a tak bylo i využito počítačová technika, nastavitelné lavice a židle pro žáky. Fond odměn nebyl ještě čerpán. FKSP Byl čerpán dle kriterií stanovených na počátku roku a na poč. následujícího roku bylo vypracováno celkové čerpání fondu. Zůstatky na fondech byly všechny kryté. Nedočerpané provozní dotace od obce jsou společně s výnosy za pronájmy atd. hospodářským výsledkem za rok 2004 a zřizovatel určil jeho využití. Pohledávky Byly pouze pohledávky z konce prosince 2004, což byly faktury za prosinec splatné v lednu Závěr Celkově lze konstatovat, že rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek. Je rozdělen a bude použit v roce 2005 na základě vyjádření zřizovatele. Celkový hosp. výsledek byl ,26 Kč. 14

15 15 X. Závěr výroční zprávy Činnost školy ve šk. roce 2004/05 vycházela s celoročního plánu. Byl dokončen přechod školy na vzdělávání podle vzdělávacího programu Základní škola. Učební plány na II.stupni (v 7.ročníku) byly rozšířeny o jednu vyučovací hodinu. Byly zahájeny přípravy na tvorbu ŠVP, který bude realizován od školního roku 2007/08. V práci školy jsme kromě vyučovacího procesu věnovali pozornost oblasti výchovného poradenství, zejména práci s integrovanými žáky a přípravě žáků na budoucí povolání. Také v rámci plnění minimálního preventivního programu se uskutečnila řada vzdělávacích i zájmových akcí. Tradičně jsme se zapojili do všech naukových soutěží a olympiád a i letos dosáhli pěkných umístění jak v okresních, tak i krajských kolech. Potěšující je, že všichni žáci 9. ročníků byli přijati k dalšímu studiu na středních školách. Uskutečnila se i řada akcí pro rodičovskou i ostatní veřejnost. Vydávali jsme školní časopis, o činnosti školy jsme informovali v Napajedelských novinách a kabelové televizi. Pokračovali jsme ve výměně školního nábytku, realizovali část barevného řešení školy, bylo instalováno termoregulační zařízení, které má přispět k úspoře tepla. Ve školní jídelně jsme zavedli vaření dvou jídel. Letošní školní rok byl o to náročnější, že k vstoupil v platnost nový školský zákon, který s sebou přinesl řadu nových povinností, které bylo nutno řešit neprodleně, nebo se připravit na jejich realizaci v následujícím školním roce. I přes tuto skutečnost můžeme konstatovat, že úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili se nám podařilo splnit, za což patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a také organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Předloženo školské radě : Podpis ředitele a razítko školy : PaedDr. Miroslav Veselý 15

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2005/2006. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2005/2006. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více