PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí června 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004"

Transkript

1 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP najdete blízko Náměstí Republiky za kostelem Panny Marie Sněžné v Univerzitní ulici č.3, tram z nádraží do centra č. 2,4,6 zastávka Náměstí Republiky hod. Slavnostní zasedání výboru ČHS posluchárna Karolína (č. 9, přízemí) hod. Oběd Atrium a restaurace Konvikt (organizován firmami Novartis a Pfizer) SATELITNÍ SYMPÓZIA Auditorium Konviktu 13,15 18,45 hod hod. Sympózium firmy NOVARTIS hod. Sympózium firmy PFIZER hod. Přestávka s občerstvením hod. Sympózium firmy SCHERING hod. Sympózium firmy ROCHE SPOLEČENSKÝ PROGRAM - Konvikt 19,15 23,00 hod hod. Raut - Atrium a restaurace Konvikt (organizován firmami Schering a Roche) hod. Slavnostní zahájení XVIII. OHD 2004 Koncert v Kapli Božího těla - Konvikt (J. Dvorský s klavírním doprovodem) hod. Přátelské posezení ve Studentském klubu Konvikt 1

2 ČTVRTEK 3. června 2004 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK hod. Transplantace I. Anémie Myelodysplázie a myeloproliferace Transplantace I. (velká posluchárna) hod. Předsednictvo: Mayer J., Mistrík M., Raida L. 1 Selektivní deplece aloreaktivních T lymfocytů pomocí anti-cd25 imunotoxinu u transplantovaných pacientů (1-4) Michálek J., (4) Collins R.H., (4) Vitetta E.S. 1.Dětská interní klinika, FN Brno, (2) LEHABI, FN Brno, (3) Klinika dětské onkologie, FN Brno, (4) Cancer Immunobiology Center, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, U.S.A. 2 Pulzní cyklofosfamid v léčbě steroid-rezistentní agvhd Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Krejčí M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 3 Sirolimus (Rapamune) - nová perspektiva v léčbě steroid-refrakterní GvHD? Pohlreich D., Vítek A., Kouba M., Válková V., Soukup P., Maalouf J., Cetkovský P. ÚHKT, Praha 4 Mykofenolát mofetil v terapii steroidrezistentní reakce štěpu proti hostiteli Krejčí M. Mayer J., Doubek M., Brychtová Y. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 5 Talidomid v liečbe refraktérnej extenzívnej chronickej reakcii štepu proti príjemcovi Mistrík M., Bojtárová E., Czako B., Hrubiško M., Kotouček P., Demečková E., Martinka J. KHaT LF UK, SZU a FNsP Sv. Cyrila a Metoda Petržalka, Bratislava, SR 6 Extracorporeal photochemotherapy in patients with chronic GvHD. Experience with the off-line technique Gašová Z., Doležalová L., Marinov I., Vítek A. ÚHKT, Praha 2

3 Anémie (malá posluchárna vlevo) hod. Předsednictvo: Cieslar P., Divoký V., Chrobák L. 7 Hereditární hemochromatóza Novotný J. Transfuzní oddělení a krevní banka, FN Brno 8 Excesivní výskyt Pappenheimerových tělísek a úspěšná léčba přetížení železem krevními odběry CDA-II Chrobák L., Hůlek P., (2) Nožička J., Matysová J. Oddělení klinické hematologie II. interní klinika, FN Hradec Králové, (2) Fingerlandův ústav FN, Hradec Králové 9 Molekulárně-genetická charakteristika hemoglobinopatií v české a slovenské populaci (1,2) Divoký V., Indrák K. a Česko-slovenská kooperativní skupina pro diagnostiku hemoglobinopatií Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc, (2) Ústav biologie LF UP, Olomouc 10 Mikrocytární anémie s hemosiderózou u pacientky s vrozeným defektem transportu iontů železa v erytroidních buňkách: prioritní popis mutace transmembránového transportéru DMT1. Priwitzerová M., (2) Pospíšilová D., (3) Indrák K., (4) Hlobilková A., (5) Prchal J.T., (2) Mihál V., (6) Ponka P. a (1,3) Divoký V. Ústav biologie LF UP Olomouc, (2) Dětská klinika, Olomouc, (3) HOK FN, Olomouc, (4) Ústav patologie LF UP, Olomouc, (5) Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA, (6) Lady Davis Institute for Medical Research, Montreal, Canada 11 Translation and proliferation are impared in Diamond-Blackfan anemia patients (2) Čmejlová J., Pospíšilová D., (2) Doležalová L. a (2) Čmejla R. Dětská klinika LF UP, Olomouc, (2) ÚHKT, Praha 12 Případ úspěšné léčby hemofagocytárního syndromu Obořilová A., Doubek M., Kvapil F., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Myelodysplázie a myeloproliferace (malá posluchárna vpravo) hod. 3

4 Předsednictvo: Čermák J., Doubek M., Heczko M. 13 Význam vyšetření klonality u nemocných s myelodysplastickým syndromem Čermák J., Beličková M., Krejčová H., Michalová K., Sieglová Z. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 14 Megaloblastová diferenciácia a myelodysplastický syndróm Poliaková K., (2) Szépe P., (2) Plank L. Oddelenie patológie FNsP J.A.Reimana v Prešove, Slovensko, (2) Ústav patol. anatómie a Konzult. centrum biopt. diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine, Slovensko 15 Efekt léčby erytropoetinem u pacientů s myelodysplastickým syndromem Šišková M., Neuwirtová R., (2) Homolková H. 1.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, (2) CHL VFN Praha 16 Rekombinantní erytropoetin v léčbě pacientů s myelodysplatickým syndromem Heczko M., Faber E, Hluší A, Hubáček J, Raida L, Skoumalová I, Szotkowski T, Szotkowská R, Vondráková J, Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc 17 Idiopatický systémový "capillary leak" syndrom mylně diagnostikovaný jako polycytemia vera Doubek M., Brychtová Y., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno 18 Anagrelid a gravidita Doubek M., Brychtová Y., (2) Doubek R., (2) Janků P., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Gynekologicko-porodnická klinika FN, Brno PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM hod. II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK hod. Transplantace II. Transfúzní lékařství CML a myeloproliferace 4

5 Transplantace II. (velká posluchárna) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Filip S., Koza V., Vítek A. 19 Hematopoietic differentiation of neural stem cells Filip S., (2) Mokrý, J., (2) Karbanová, J., (3) Vávrová J. and (4) English, D. Dept. of Oncology and Radiotherapy, Charles University Hospital, Praha, (2) Dept. of Embryology and Histology, LF UK, Hradec Králové, (3) Dept. of Immunology and Radiobiology, Military Medical Academy JEP, Hradec Králové, (4) Methodist Research Institute, Methodist Hospital of Indiana, Indianapolis, USA 20 Klinické zkušenosti s autologní transplantací dřeňových buněk v kardiologii Meluzín J., Groch L., (2) Mayer J., Panovský R., (2) Klabusay M., (3) Prášek J., (4) Staníček J., (5) Adler J., (6) Kamínek M., (2) Kořístek Z., (2) Navrátil M., (2) Vorlíček J., Vítovec J. I. interní kardioangiologická klinika FN U sv. Anny, (2) Interní hematoonkologická klinika FN, (3) Odd. nukleární medicíny FN, Brno, (4) Odd. nukleární medicíny MOÚ Brno, (5) Tkáňová banky FN Brno, (6) KNM FN Olomouc 21 Imunoablační terapie s podporou autologních krvetvorných buněk v léčbě roztroušené sklerózy Kozák T., (2) Havrdová E., (3) Piťha J., (3) Mayerová K., Slabý J., Gregora E., (4) Kobylka P., (4) Vodvářková Š., (5) Kolář M., (5) Pachl J., (6) Trněný M., (7 ) Fiedler J., (8) Škopek P., (8) Koza V. OKH FN Královské Vinohrady, Praha, (2) Neurologická klinika VFN, Praha, (3) Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha, (4) ÚHKT, Praha, (5) KAR FN, Královské Vinohrady, Praha, (6) 1.interní klinika VFN, Praha, (7) Neurologická klínika FN Plzeň, (8) Hematoonkologické oddělení, FN Plzeň 22 Výsledky transplantací od nepříbuzných dárců u nemocných s CML-I.CP se neliší od výsledků transplantací od HLA identických sourozenců zkušenosti jednoho centra Vítek A., Cetkovský P., Sajdová J., Hrabánek J., Lukášová M., Šponerová D., Marková M., Pohlreich D. ÚHKT, Praha 23 Alogenní transplantace po redukované přípravě u nemocných s AML mimo 1.CR - zkušenosti HOO FN Plzeň Karas M., Jindra P., Koza V., Černá K., Škopek P., Vokurka S., Lysák D., Švojgrová M., Vozobulová V. a Schützová M. Hematologicko onkologické odd. FN Plzeň 24 Prognóza dětí v ČR předběžně indikovaných k transplantaci kmenových buněk krvetvorby od nepříbuzenského dárce z registru pro maligní či nemaligní onemocnění. 5

6 Sedláček P., Formánková R., Keslová P., Šrámková L., (2) Vágnerová D., (2) Kupková L., (2) Ivašková E., (3) Pittrová H., (3) Navrátilová J., (4) Loudová M., (4) Dobrovolná M., (4) Vraná M., (4) Kořínková P., (4) Matějková E., (4) Kobylka P., (4) Hrubá A., (4) Fales I., (4) Vítek A. a Starý J. pro PSDH. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF FNM, Praha, (2) Český registr dárců kostní dřeně (CBMD), Praha (3) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Plzeň, (4) Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Praha Transfúzní lékařství (malá posluchárna vlevo) hod. Předsednictvo: Galuszková D., Gašová Z., Písačka M., Slavíčková E. 25 RoHar - diagnostický problém: nejhorší výsledek určení RhD v historii SEKK Písačka M., Vytisková J., Králová M., Prosická M. ÚHKT Praha 26 Tříleté sledování potransfúzních reakcí ve FN Brno Slavíčková E., Pejchalová A., Kubešová B. TO a KB FN Brno 27 Podíl transfúzního oddělení v péči o nemocné po příbuzenské alogenní transplantaci kostní dřeně Galuszková D., Beislová H., (2) Skoumalová I., Drábková A., (2) Indrák K. Transfúzní oddělení FNO, (2) Hemato-onkologická klinika FNO 28 TA-GvHD rizika a možnost prevence Kubešová B., Slavíčková E., Bartoníčková A. Transfúzní oddělení a krevní banka FN Brno 29 Veřejné a komerční banky pupečníkové krve, jejich opodstatnění a stav v ČR Fales I., Rahmatová Š., Kobylka P., Matějčková Š., Záhlavová L., Hrubá A. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 30 Therapeutic plasma exchange in patients with TTP Gašová Z., Ludvíková-Bhuiyanová Z., Černá M., Žlabová J., (2) Ryšavá R. Institute of Hematology and Blood Transfusion (ÚHKT), (2) General Faculty Hospital (VFN), Prague, Czech republic 31 IVIg v léčbě HNN - kazuistika 6

7 Beislová H., Drábková, (2) Procházka, (3) Hálek, (4) Písačka M. Transfúzní oddělení FN Olomouc, (2) Gyn.-por.klinika FN Olomouc, (3) Novorozenecké oddělení FN Olomouc, (4) ÚHKT Praha 32 Zvýšená hodnota ALT a bezpečnost transfúzního přípravku Pacasová R., Křížová E., Vyziblová D. Transfúzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno CML a myeloproliferace (malá posluchárna vpravo) 10,30-12,00 hod. Předsednictvo: Faber E., Klamová H., Voglová J. 33 Prognostický význam cytogenetických změn zjištěných u nemocných v chronické fázi chronické myeloidní leukémie při léčbě imatinibem Voglová J., Rabasová J., Chrobák L., (2) Klamová H., (2 ) Březinová J., Sýkorová A., (3) Faber E., (3) Jarošová M., (4) Brychtová Y., (5) Vozobulová V. OKH FN Hradec Králové, (2) ÚHKT Praha, (3) HOK FN Olomouc, (4) FN Brno-Bohunice, (5) FN Plzeň 34 Přídatné chromosomové změny u pacientů s CML léčených preparátem Glivec Holzerová M., Jarošová M., Pospíšilová H., (2) Priwitzerová M., (2) Divoký V., Lakomá I., Prekopová I., Hanzlíková J., Divoká M., (3) Voglová J., Indrák K., Faber E. Hematoonkologická klinika FN a LF Olomouc, (2) Ústav biologie LF UP Olomouc, (3) FN Hradec Králové 35 Těhotenství a léčba CML Klamová H., (2) Šišková M., Moravcová J. ÚHKT Praha, (2) 1. interní klinika VFN UK Praha 36 Imatinib v léčbě nemocných s CML - zkušenosti z Olomouce Faber E., Jarošová M., Holzerová M., (2) Zapletalová J., (3) Priwitzerová M., (3) Divoký V., Hluší A., Heczko M., Skoumalová I., Raida L., Papajík T., Škranc S., (4) Voglová J., (5) Klamová H., (5) Vítek A., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci, (2) Ústav biofyziky a informatiky UP v Olomouci, (3) Ústav biologie LF UP v Olomouci, (4) OKH FN Hradec Králové, (5) ÚHKT Praha 37 Idiopatický hypereozinofilní syndrom a léčba imatinib mesylátem přehled a naše zkušenosti Maláska J., (2) Pacholíková J., Brychtová Y., Doubek M., (2) Vránová J., Mayer J. 7

8 Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Centrum molekulární biologie a genové terapie,ihok FN, Brno 38 Bodové mutace v kinázové doméně ABL u pacientů s CML - příčina resistence na STI- 571 Vránová J., Pacholíková J., (2) Brychtová Y., (2) Doubek M., (3) Mentzlová D., (1,2) Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (2) Interní hematoonkologická klinika, (3) Oddělení lékařské genetiky, FN Brno POLEDNÍ PŘESTÁVKA - OBÉD 12,00 13,30 hod. Diskuze u posterů (P01 P32) 12,00 13,30 hod. III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (velká posluchárna) 13,30 15,00 hod. Clinical Hematologist in Europe 39 A Common Curriculum For the European Hematologist D. Loukopoulos First Department of Medicine, University of Athens, Greece 40 Regulatory Issues in Hematology in Switzerland A. Gratwohl Department of Internal Medicine, Kantonsspital Basel, Switzerland Round table discussion PŘESTÁVKA 15,00 15,30 hod. IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 15,30 17,00 hod. Transplantace III. Hemostáza Hodgkinův lymfom 8

9 Transplantace III. (velká posluchárna) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Cetkovský P., Klabusay M., Sedláček P. 41 Transplantace ex vivo expandovaných hematopoetických kmenových buněk u pacientů s diagnosou lymfomu indikovaných k autologní tranpslantaci PBSC Klabusay M., Kořístek Z., Adler J., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika, Brno 42 Subpopulace CD buněk je lepším prediktorem engraftmentu po alogenní příbuzenské transplantaci PBSC než dávka CD34+ buněk Klabusay M., Čoupek P., Kořístek Z., Suková V., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika, Brno 43 Vyhledávání dárce krvetvorných buněk v úzké rodině jako nedílná součást indukční léčby akutních leukémií Vokurka S., Koza V., Jindra P., Steinerová K., Karvunidis T., Bystřická E., Volfová A. a Novák L. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 44 Výsledky transplantací kmenových buněk krvetvorby od nepříbuzenských dárců v ČR v období Transplantační jednotka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN v Motole Sedláček P., Šrámková L., Formánková R., Keslová P., (2) Ivašková E., (2) Kupková L., (2) Kolaříková I., (3) Navrátilová J., (3) Pittrová H., (4) Loudová M., (4) Dobrovolná M., (4) Vraná M., (4) Kořínková P., (4) Matějková E., (4,5) Kobylka P., (4) Hrubá A., (4,5) Rahmatová Š. a Starý J. pro PSDH. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FNM, Praha, (2) Český registr dárců kostní dřeně (CBMD), Praha, (3) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD), Plzeň, (4) Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Praha, (5) Banka pupečníkové krve (BPK), Praha 45 Využití chemoterapeutických režimů VID / BUMEL+ASCT v rámci reindukční léčby a následné retransplantace u nemocných s relapsem resp. progresí mnohočetného myelomu (MM). První výsledky. Gregora E., Slabý J., Jankovská M., (2) Greplová M., Kozák T. OKH FNKV,Praha, (2) Transfuzní oddělení FNKV, Praha 46 Využití DNA z kultury fibroblastů pro genotypizaci HLA pacientů indikovaných k alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) Dobrovolná M., (2) Chudoba D., (3) Sedláček P. 9

10 Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha, (2) Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF a FN Motol, Praha, (3) Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN v Motole, Praha Hemostáza (malá posluchárna vlevo) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Bátorová A., Kubisz P., Krčová V., Malý J. 47 ADAMTS13 v patogenéze, diagnostike a manažmente TTP Bátorová A., Mistrík M., Kotouček P., Skraková M., Fehérvízyová E., Sakalová A., (2) Kraemmer J., (2) J. Dirk-Studt, Lämmle B. Klinika hematológie a transfúziológie krvi LF UK a FN, Bratislava, (2) Central Research Laboratory, University Hospital, Bern 48 Syndróm lepivých doštičiek Kubisz P., Staško J., Hudeček J. a Dobrotová M. Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a MFN, Martin, Slovensko 49 Detekce trombocytárních mikropartikulí u pacientů s autoimunitní trombocytopenií přínos pro diagnostiku? Hluší A., Slavík L., Ježáková J., Novák P., Pikalová Z., Krčová V. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 50 Diagnostika hereditárních trombocytopenií Smejkal P., (2) Doubek M., Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Penka M. Oddělení klinické hematologie, FN Brno, (2) Interní hemato-onkologická klinika, FN Brno 51 Výsledky léčby anti-d globulinem u dětí s chronickou formou Imunitní (idiopatické) trombocytopenické purpury Pospíšilová D., (2) Beislová H., (3) Smíšek P., (4) Vepřeková L., (5) Blažek B., Novák Z., Mihál V. Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci, (2) Transfúzní oddělení FN v Olomouci, (3) II. dětská klinika 2.LF UK a FN v Praze-Motole, (4) I.interní klinika-chl 1.LF UK a VFN Praha, (5) Dětská klinika ILF Ostrava 52 Trombofilní stavy a tromboembolické komplikace soubor 92 dětí léčených pro akutní leukémii Zdráhalová K., (2) Mužíková K., (3) Hladíková E., (4) Kvasnička J., (4) Rypáčková B., (4) Hájková J., Starý J. 10

11 Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha, (2) Laboratoř molekulární genetiky, FN Motol, Praha, (3) MGL CF centra, Ústav biologie a lékařské genetiky, FN Motol, Praha, (4) Centrální hematologická laboratoř 1.interní klinika, VFN 1.LF UK, Praha 53 Hereditární trombofilie: Významný rizikový faktor pro tromboembolismus (TE) u trombocytémií Schwarz J., Hrachovinová I., Vorlová Z., (2) Hájková J., Salaj P. ÚHKT, Praha, (2) OKH I. interní kliniky VFN, Praha Hodgkinův lymfom (malá posluchárna vpravo) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Král Z., Mačák J., Marková J. 54 Naše zkušenosti s léčbou Hodgkinovy choroby podle protokolů německé Hodgkinovy skupiny Král Z., (2) Marková J., Šmardová L., (2) Móciková H., Navrátil M., Vášová I., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, (2) Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 55 BEACOPP eskalovaný - intenzifikovaná chemoterapie pokročilého Hodgkinova lymfomu (HL) Marková J., (2) Král Z., (2) Vorlíček J., Kozák T., Móciková H., (2) Šmardová L., Feltl D. a (3) Diehl V. FN Královské Vinohrady Praha, (2) II. interní hematoonkologická klinika FN Brno, (3) Klinik I für Innere Medizin der Universität zu Köln, SRN 56 Vysokodávkovaná chemoterapie v léčbě dětí s Hodgkinovou chorobou Kabíčková E., Cháňová M., Nekolná M., Sumerauer D., Čumlivská E., Starý J., Koutecký J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN v Motole, Praha 57 Možnosti zachování fertility u žen s Hodgkinovým lymfomem Mrázek M., (2) Marková J., (2) Kozák T. Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF, Praha, (2) Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 58 Pozdní následky Hodgkinovy choroby a její léčby u dětských a adolescentních pacientů Radvanská J., (2) Radvanský J., Eckschlager T., (3) Weinreb M. KDHO UK 2. LF a FNM, Praha, (2) Kl. tělovýchovýchovného lékařství UK 2. LF a FNM Praha (3) Great Ormond Street Hospital, GB 11

12 59 Existuje primární Hodgkinův lymfom žaludku? Mačák J., (2) Utíkal Z., (3) Gown A.M., (4) Tichý M. Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN Brno, (2) Oddělení patologické anatomie, nemocnice v Třinci, (3) PhenoPath Laboratories, Seattle, USA, (4) Patologicko-anatomický ústav LF UP v Olomouci 60 Langerhansova histiocytóza X dospělých. Zkušenosti jednoho pracoviště. Adam Z., Navrátil M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 17,00 17,30 hod. Wiedermannova přednáška (velká posluchárna) 17,30 18,30 hod. 61 Evolution of Hematopoietic Stem Cell Transplantations in Europe A. Gratwohl Department of Internal Medicine, Kantonsspital Basel, Switzerland Přednáška laureáta Hynkovy ceny 18,30 18,45 hod. Slavnostní recepce (Teoretické ústavy LF UP) 19,00 20,30 hod. (ve spolupráci s firmou Amgen) Pátek 4. června hod. Schůzka pracovišť SEKK pro hodnocení krevního nátěru (M. Matýšková) Místo jednání: posluchárna HOK FN, Olomouc Poznámka: 8,00-9,30 hod. uzavřené jednání expertních pracovišť, od 9,30 hod. volný vstup V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 8,30 10,00 hod. 12

13 Lymfomy I. Akutní leukémie I. Ošetřovatelství I. Lymfomy I. (velká posluchárna) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Karas M., Papajík T., Vášová I. 63 Autologní transplantace u nemocných s difuzním velkobuněčným B-lymfomem v 1.PR - zkušenosti HOO FN Plzeň Karas M., Koza V., Jindra P., Černá K., Vozobulová V., Škopek P., Vokurka S., Švojgrová M., Lysák D. a Schützová M. Hematologicko onkologické odd. FN, Plzeň 64 Autologní transplantace u difúzního velkobuněčného lymfomu: účinná konsolidační léčba prognosticky nepříznivých nemocných v 1. kompletní nebo parciální remisi Papajík T., Faber E., Raida L., Hubáček J., Vondráková J., Procházka V., (2) Kubečková M., (3) Heinzová V., (4) Novosadová L., (5) Brejcha M., Kajaba V., Marešová I., Indrák K. Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, (2) HTO Frýdek-Místek, (3) HTO Opava, (4) HTO Havířov, (5) P&R LAB Nový Jičín 65 Autológna transplantácia ako súčasť prvolíniovej liečby pacientov s prognosticky nepriaznivými typmi agresívnych NHL Vranovský A., Ballová V., Drgoňa L., Ladická M. a Lakota J. Interné oddelenie, Národný Onkologický ústav, Bratislava 66 Mezinárodní randomizovaná studie primární léčby nemocných mladších 60ti let s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) s nízkým a středě nízkým rizikem srovnávající CHOP-like režim s rituximabem nebo bez rituximabu, první interim analýza. Vášová I., Trněný M., Žák P., Belada D., Pytlík R., Válková V., Benešová E., Karban J., Kubáčková K., Hrabětová P., Šiffnerová H., Pirnos J., Vozobulová V., Kozák T., Jankovská M., Vodvářka P., Lysý M., Matuška M., Papajík T., Vondráková J., Campr V., Fakan F., Petrová M. za KLS a Pfreundschuh M., Löffler M. za MInT (MabThera International Trial). II. interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, Hematologická klinika, FN Hradec Králové, Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Onkologické oddělení, Nem. České Budějovice, Oddělení hematologie a onkologie FN Plzeň, Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, Klinika radioterapie FN Ostrava-Poruba, Radioterapeutické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n.labem, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, Patologicko-anatomický ústav FN Motol, Patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, Data centrum KLS 13

14 67 Rituximab (R) jako součást záchranné terapie signifikantně zlepšuje osud nemocných s folikulárním lymfomem (FL) léčených vysokodávkovanou terapií s autologní transplantací (HDT s ASCT) Trněný M., Pytlík R., Vacková B., Trnková M., Šálková J., Karban J., Stříteský J., (2) Gašová Z., (2) Kobylka P. Hlavův patologicko-anatomický ústav VFN a 1.LF UK Praha, (2) Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 68 Výsledky podávání rituximabu v rámci konsolidační léčby po chemoterapii CHOP u nemocných s folikulárním B-nehodgkinským lymfomem Belada D., Žák P., Malý J., (2) Šálková J., (2) Kolešková E., (2) Pytlík R., (2) Trněný M. II.interní klinika FN Hradec Králové, Odd. klinické hematologie, (2) I.int. klinika, VFN Praha 69 Campath-1H v léčbě chronických lymfoproliferačních onemocnění Kozák T., Jankovská M., Černá O., Dryak P. Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha Akutní leukémie I. (malá posluchárna vlevo) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Indrák K., Starý J., Trka J. 70 Acute LEukemia Clinical RegisTer (ALERT) in the Czech Republic Indrák K., (6) Dušek L., Jarošová M., Sičová K., (6) Mužík J., Szotkowski T., (2) Vorlíček J., (3) Voglová J., (4) Čermák J., (5) Kozák T., (2) Mayer J., (3) Malý J., (4) Cetkovský P., (7) Koza V., (8) Michalová K., Hubáček J., (2) Buchtová I., (4) Maaloufová J., (6) Klimeš D., (6) Koptíková J., (6) Pavliš P., 9) Demečková E. HOK FN Olomouc, (2) FN Brno-Bohunice, (3) FN Hradec Králové, (4) ÚHKT Praha, (5) FN Královské Vinohrady, Praha, (6) Center of biostatistics and analysis Brno, 7) FN Plzeň; 8) ÚKBLD Praha; 9) Bratislava 71 Výsledky léčby akutní myeloidní leukémie (AML) na ÚHKT Praha Maalouf J., Soukup P., Kouba M., Čermák J., Schwarz J., Cetkovský P. ÚHKT, Praha 72 Léčba dětské leukémie spojuje kontinenty-interkontinentální ALL-BFM 2002 studie (ALL IC-BFM 2002) Starý J., Trka J., Hrušák O., Yahia Jabali, Zimmermann M., Schrappe M. za International- BFM-Study Group (I-BFM-SG) Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol, Praha 14

15 73 Sledování minimální zbytkové nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) relativní kvantifikací exprese fúzních genů (FG) Mayer J., (2) Schwarz J., (2) Cetkovský P., Pacholíková J., (2) Marková J., Doubek M., Brychtová Y., (3) Mentzlová D., (2) Palásek I., (3) Dvořáková D. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, (3) Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 74 Kvalitativní a kvantitativní sledování minimálního reziduálního onemocnění (MRO) u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) s prognosticky příznivými molekulárními aberacemi Marková J., Peková S., Maaloufová J., (2) Vávra V., (3) Slabý J., (4) Dembická D., Čermák J., K. Michalová, (2) Sedláček P., (2) Smíšek P., (5) Žák P., (6) Žikešová E., (3) Mociková H., (3) Kozák T., (2) Starý J., Cetkovský P., Schwarz J. ÚHKT, Praha, (2) Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha, (3) FNKV, Praha, (5) OKH FN Hradec Králové, (6) 1. int. klinika VFN, Praha 75 Je fúzní gen TEL/AML1 vhodný marker pro predikci relapsu a sledování residuální nemoci u dětí s ALL? Trka J., Zuna J., (1,2) Madžo J., Froňková E., Mužíková K., Zemanová L., (3) Starý J. CLIP Childhood Leukaemia Investigation Prague, Klinika dětské hematologie a onkologie, Praha, (2) Ústav fyziologie, UK 2.LF, Praha, (3) Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2.LF a FN v Motole, Praha 76 Vliv vysokodávkované glukokortiterapie na charakteristiky dendritických buněk pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií Rožková D., Špíšek R., Bartůňková J. Ústav Imunologie, 2. LF UK, Praha Ošetřovatelství I. (malá posluchárna vpravo) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Pavlicová V., Řehořová J., Smolíková J., Ščudlová J. 77 Spokojenost pacienta se stravou v nemocničním zařízení Pavlicová V. II.interní klinika OKH FN, Hradec Králové 78 Spokojenost pacientů s komunikací sester Krpatová J., Pavlicová V. II.interní klinika OKH FN, Hradec Králové 15

16 79 Hodnocení kvality ošetřovatelské péče na HOO FN Plzeň Kaslová V. Hematologicko-onkologické odd. FN, Plzeň 80 Kvalita života vztažená ke zdraví prezentace prospektivní studie na HOK FNO Kajaba V., Krištofová M., Havlíková P., Krištofová K., Schejbalová M., Ščudlová J., Vítková J., Faber E., Indrák K. a Papajík T. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 81 Vypořádání se s faktem závažného onemocnění s přihlédnutím k relapsu nemoci Neumannová M., (2) Škrobánková A., Ščudlová J., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, (2) Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 82 Průvodce intravenózními aplikacemi na hematologickém oddělení Lhotová D., Zappová D., Maaloufová J., Cetkovský P., Pohlreich D. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 83 Inventura III.tisíciletí - bezdrátový scanner Žochová R., Kubíková J., Entrová A., Galuszková D. FTO Olomouc PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 10,00 10,30 hod. VI. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 10,30 12,00 hod. Lymfomy II. Akutní leukémie II. Ošetřovatelství II. Lymfomy II. (velká posluchárna) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Krč I., Plank L., Tomíška M., Trněný M. 84 Charakteristika 584 nemocných léčených pro difúzní velkobuněčný lymfom B řady - analýza Kooperativní lymfomové skupiny Trněný M., Vášová I., Šálková J., Mayer J., Navrátil M., Pytlík R., Benešová E., Kolešková E., Karban J., Kozák T., Jankovská M., Kubáčková K., Hrabětová P., Pirnos J., Šiffnerová H., 16

17 Belada D., Žák P., Lapčíková H., Papajík T., Vondráková J., Přibylová J., Valentová K., Jakešová J., Švecová J., Bolomská I., Lysý M., Čiberová J., Vepřek K., Možný J., Walterová L., Jelínková A., Fakan F., Campr V., Stříteský J., Kodet R., Boudová L., Petrová M. I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha,FN Brno, FNKV Praha, FN Motol, N České Budějovice, FN Hradeck Králové, MOU Brno, FN Olomouc, N Chomutov, N Tábor, N Znojmo, N Šumperk, N Benešov, N Mladá Boleslav, N Most, FN Plzeň 85 Tři generace Mega-CHOP režimů pro léčbu rizikových difusních velkobuněčných lymfomů (DLBCL) Pytlík R., Trněný M., Belada D., Kubáčková K., Pirnos J., Jankovská M., Pukyová J., Přibylová J., Papajík T., Kozák T., Šiffnerová H. a Klener P. 1. interní klinika Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 86 Primární lymfomy centrálního nervového systému: data z registru Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) Vášová I., (2) Trněný M., (3) Belada D., (4) Pirnos J., (5) Kubáčková K,, (6) Jankovská M., Kořistek Z., Minaříková D., (2) Pytlík R., (2) Benešová K. (7) Hamouzová M. II. interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, (2) I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, (3) Hematologická klinika, FN Hradec Králové, (4) Onkologické oddělení, Nem. České Budějovice, (5) Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, (6) Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, (7) Data centrum KLS 87 Bioptická diagnostika MALT-lymfoproliferácií GIT-u: identifikácia klonality imunohistochemicky a prietokovou cytometriou v korelácii s morfologickým obrazom Plank L., Balhárek T., Szépe P., (2) Váleková Ľ., (2) Flochová E. ÚPA a Konzult. centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a (2) KHaT 88 Maligní histiocytóza a postižení gastrointestinálního traktu Krč I., (2) Šumná E., (3) Dušková M., (3) Koďousek R., (3) Kučerová L II. interní klinika LF UP, (2) Odd. klinické hematologie FNsP Ostrava, (3) Ústav patologické anatomie LF UP Olomouc 89 Výsledky léčby primárních lymfomů zažívacího traktu v České republice Tomíška M., Vášová I., (2) ankovská M., (3) Trněný M., (4) Belada D., (5) Kubáčková, K., (6) Pirnos P., (7) Bolomská I., (8) Fakan F., (9) Hamouzová M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Bohunice, (2) Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, (3) I.interní klinika VFN a I.LF UK Praha, (4) II.Interní klinika Oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové, (5) Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol (6) Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, (7) Radioterapeutické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n.labem, (8) Patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, (9) Datcentrum Kooperativní lymfomové skupiny 90 17

18 Imunofenotypizace lymfatických uzlin Starostka D., Bílý M., Klaricová K., Novosadová L., Ondrová I., Wróbel M. Oddělení klinické hematologie NsP Havířov Akutní leukémie II. (malá posluchárna vlevo) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Jarošová M., Mihál V., Smetana K. 91 K významu velkých jadérek v myeloblastech nemocných s AML Smetana K., Čermák J., Klamová H., Jirásková I., Hrkal Z. Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha 92 Array CGH u nemocných s akutní leukémií s normálním karyotypem Jarošová M., Pospíšilová H., Divoká M., Holzerová M., (2) Divoký V., Lakomá I., Papajík T., Novosadová A., Szotkowski T., Pikalová Z., (3) Blažek B., (4) Mihál V., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, (2) Ústav lékařské biologie LF UP Olomouc, (3) Oddělení dětské hematologie, FN Ostrava-Poruba, (4) Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 93 První zkušenosti s detekcí přestaveb MLL genu u akutních leukémií pomocí MLL FusionChipu od firmy Ipsogen Vlachová Š., Pacovská T., Divoká M., Divoký V., Holzerová M., Pospíšilová H., Lakomá I., Jarošová M., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc 94 Přestavby dlouhých ramen chromosomu 11 a MLL genu u nemocných s leukemiemi Ransdorfová Š., Březinová J., (2) Zemanová Z., (2) Šindelářová L., (2) Babická L., (3) Šišková M., Čermák J., (4) Starý J., (1,2) Michalová K. ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, , (2) CNC ÚKBLD, VFN a 1. LF UK, Praha, (3) 1. int. klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (4) II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 95 Detekce minimální zbytkové choroby u pacientů s AML s expresí MLL fúzního genu Pacholíková J., Vránová J., (2) Palásek I., (2) Brychtová Y., (2) Doubek M., (3) Mentzlová D., (1,2) Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (2) Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (3) Oddělení lékařské genetiky, FN Brno 96 Delece a přestavby dlouhých ramen chromosomu 7 u leukemií a preleukemií Březinová J., Ransdorfová Š., (2) Zemanová Z., (2) Šindelářová L, (2) Babická L., (3) Šišková M., Čermák J., (4) Starý J., (1,2) Michalová K. ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, , (2 ) CNC ÚKBLD,VFN a 1. LF UK, Praha, 18

19 (3) 1. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (4) II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 97 Vplyv inhibítorov deacetyláz histónov na diferenciáciu a rast leukemických buniek Starková J., (2 ) Madžo J., (3) Vášková M., (3) Kalina T. a Trka J. CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2.LF, (2) Ústav fysiologie, UK 2.LF, Praha, (3) Ústav imunologie, UK 2.LF, Praha Ošetřovatelství II. (malá posluchárna vpravo) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Bystřická E., Kajaba V., Pavlíková M., Vorlíčková H. 98 Kongres Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně (EBMT) v Praze dne Bystřická E., Vokurka S., Koza V. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 99 Odběry periferních kmenových buněk desetiletá zkušenost Hemato-onkologického oddělení Plzeň Volfová A., Březinová I., Kolomazníková D., Novák L., Lysák D, Koza V. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 100 Přínos a rizika dvou odlišných intervalů výměn okluzního krytí vstupu CŽK do kůže u pacientů po chemoterapii randomizovaná, multicentrická sesterská studie Chvojková I., Bystřická E., Sůvová J., Vokurka S., Koza V., (2) Vodičková M., (2) Ščudlová J., (3) Bocková J., (3) Visokaiová M. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, (2) Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, (3) Fakultní nemocnice Košice, Slovensko 101 Izolační režim v potranspantačním období Kolegarová O., Zítková M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno 102 Profylaktická péče o dutinu ústní pacientů léčených vysocedávkovanou chemoterapií s autologní transplantací krvetvorných buněk výsledky studie. Bystřická E., Chvojková I., Kaslová V., Vokurka S., Koza V., (2) Ščudlová J., (2) Vítková J., (3) Pavlicová V., (3) Maslová J., (4) Valentová D., (4) Horvathová P., (4) Jarolíková V., (4) Micheličová R., (5) Bocková J., (5) Visokaiová M., (6) Kalocayová A., (6) Karliková E., (6) Kerestenyová, (6) Gyurkyová, (6) Staštianová Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, (2) Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, 19

20 (3) Fakultní nemocnice Hradec Králové, (4) Bratislava, Slovensko (5) Košice, SR, (6) Banská Bystrica, SR 103 Výskyt komplikací po alogenní transplantaci Buchtová I., Zítková M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno 104 Nutriční sledování nemocných po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk Paťorková M., Molčanová A., Formánková K., Beneš P., Cetkovský P., Vítek A. Ústav hematologie a krevní transfúze Praha POLEDNÍ PŘESTÁVKA - OBĚD 12,00 13,00 hod. Diskuze u posterů (P33 P64) 12,00 13,30 hod. Shromáždění členů České hematologické společnosti ČLS JEP (velká posluchárna) 13,00 14,15 hod. TISKOVÁ KONFERENCE (malá posluchárna vlevo) 14,15 14,45 hod. VII. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 15,00 16,30 hod. Problematika ukončení neúspěšné léčby v hemato-onkologii Lymfomy III. Zdravotní laboranti I. (blok začíná v 14,15 hod.!) Problematika ukončení neúspěšné léčby v hematoonkologii 15,00 16,30 hod. (velká posluchárna) Předsednictvo: Cetkovský P., Indrák K., Koza V., Malý J., Mayer J., Starý J. 105 Pár poznámek k rozhovoru s pacientem o ukončení protinádorové léčby Sláma O. 20

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004 Obsah Organizační struktura OKBHI Personální stav OKBHI Náplň činnosti OKBHI Zpráva činností za rok 2004 a. Klinická biochemie b. Transfuzní oddělení a krevní sklad c. Hematologie d. Imunologie e. Laboratoř

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni Syndrome a Proposal of Complex Prevention Care for Carriers of TP53 Mutation

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 44 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 45 POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více