PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí června 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004"

Transkript

1 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP najdete blízko Náměstí Republiky za kostelem Panny Marie Sněžné v Univerzitní ulici č.3, tram z nádraží do centra č. 2,4,6 zastávka Náměstí Republiky hod. Slavnostní zasedání výboru ČHS posluchárna Karolína (č. 9, přízemí) hod. Oběd Atrium a restaurace Konvikt (organizován firmami Novartis a Pfizer) SATELITNÍ SYMPÓZIA Auditorium Konviktu 13,15 18,45 hod hod. Sympózium firmy NOVARTIS hod. Sympózium firmy PFIZER hod. Přestávka s občerstvením hod. Sympózium firmy SCHERING hod. Sympózium firmy ROCHE SPOLEČENSKÝ PROGRAM - Konvikt 19,15 23,00 hod hod. Raut - Atrium a restaurace Konvikt (organizován firmami Schering a Roche) hod. Slavnostní zahájení XVIII. OHD 2004 Koncert v Kapli Božího těla - Konvikt (J. Dvorský s klavírním doprovodem) hod. Přátelské posezení ve Studentském klubu Konvikt 1

2 ČTVRTEK 3. června 2004 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK hod. Transplantace I. Anémie Myelodysplázie a myeloproliferace Transplantace I. (velká posluchárna) hod. Předsednictvo: Mayer J., Mistrík M., Raida L. 1 Selektivní deplece aloreaktivních T lymfocytů pomocí anti-cd25 imunotoxinu u transplantovaných pacientů (1-4) Michálek J., (4) Collins R.H., (4) Vitetta E.S. 1.Dětská interní klinika, FN Brno, (2) LEHABI, FN Brno, (3) Klinika dětské onkologie, FN Brno, (4) Cancer Immunobiology Center, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, U.S.A. 2 Pulzní cyklofosfamid v léčbě steroid-rezistentní agvhd Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Krejčí M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 3 Sirolimus (Rapamune) - nová perspektiva v léčbě steroid-refrakterní GvHD? Pohlreich D., Vítek A., Kouba M., Válková V., Soukup P., Maalouf J., Cetkovský P. ÚHKT, Praha 4 Mykofenolát mofetil v terapii steroidrezistentní reakce štěpu proti hostiteli Krejčí M. Mayer J., Doubek M., Brychtová Y. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 5 Talidomid v liečbe refraktérnej extenzívnej chronickej reakcii štepu proti príjemcovi Mistrík M., Bojtárová E., Czako B., Hrubiško M., Kotouček P., Demečková E., Martinka J. KHaT LF UK, SZU a FNsP Sv. Cyrila a Metoda Petržalka, Bratislava, SR 6 Extracorporeal photochemotherapy in patients with chronic GvHD. Experience with the off-line technique Gašová Z., Doležalová L., Marinov I., Vítek A. ÚHKT, Praha 2

3 Anémie (malá posluchárna vlevo) hod. Předsednictvo: Cieslar P., Divoký V., Chrobák L. 7 Hereditární hemochromatóza Novotný J. Transfuzní oddělení a krevní banka, FN Brno 8 Excesivní výskyt Pappenheimerových tělísek a úspěšná léčba přetížení železem krevními odběry CDA-II Chrobák L., Hůlek P., (2) Nožička J., Matysová J. Oddělení klinické hematologie II. interní klinika, FN Hradec Králové, (2) Fingerlandův ústav FN, Hradec Králové 9 Molekulárně-genetická charakteristika hemoglobinopatií v české a slovenské populaci (1,2) Divoký V., Indrák K. a Česko-slovenská kooperativní skupina pro diagnostiku hemoglobinopatií Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc, (2) Ústav biologie LF UP, Olomouc 10 Mikrocytární anémie s hemosiderózou u pacientky s vrozeným defektem transportu iontů železa v erytroidních buňkách: prioritní popis mutace transmembránového transportéru DMT1. Priwitzerová M., (2) Pospíšilová D., (3) Indrák K., (4) Hlobilková A., (5) Prchal J.T., (2) Mihál V., (6) Ponka P. a (1,3) Divoký V. Ústav biologie LF UP Olomouc, (2) Dětská klinika, Olomouc, (3) HOK FN, Olomouc, (4) Ústav patologie LF UP, Olomouc, (5) Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA, (6) Lady Davis Institute for Medical Research, Montreal, Canada 11 Translation and proliferation are impared in Diamond-Blackfan anemia patients (2) Čmejlová J., Pospíšilová D., (2) Doležalová L. a (2) Čmejla R. Dětská klinika LF UP, Olomouc, (2) ÚHKT, Praha 12 Případ úspěšné léčby hemofagocytárního syndromu Obořilová A., Doubek M., Kvapil F., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Myelodysplázie a myeloproliferace (malá posluchárna vpravo) hod. 3

4 Předsednictvo: Čermák J., Doubek M., Heczko M. 13 Význam vyšetření klonality u nemocných s myelodysplastickým syndromem Čermák J., Beličková M., Krejčová H., Michalová K., Sieglová Z. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 14 Megaloblastová diferenciácia a myelodysplastický syndróm Poliaková K., (2) Szépe P., (2) Plank L. Oddelenie patológie FNsP J.A.Reimana v Prešove, Slovensko, (2) Ústav patol. anatómie a Konzult. centrum biopt. diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine, Slovensko 15 Efekt léčby erytropoetinem u pacientů s myelodysplastickým syndromem Šišková M., Neuwirtová R., (2) Homolková H. 1.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, (2) CHL VFN Praha 16 Rekombinantní erytropoetin v léčbě pacientů s myelodysplatickým syndromem Heczko M., Faber E, Hluší A, Hubáček J, Raida L, Skoumalová I, Szotkowski T, Szotkowská R, Vondráková J, Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc 17 Idiopatický systémový "capillary leak" syndrom mylně diagnostikovaný jako polycytemia vera Doubek M., Brychtová Y., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno 18 Anagrelid a gravidita Doubek M., Brychtová Y., (2) Doubek R., (2) Janků P., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Gynekologicko-porodnická klinika FN, Brno PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM hod. II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK hod. Transplantace II. Transfúzní lékařství CML a myeloproliferace 4

5 Transplantace II. (velká posluchárna) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Filip S., Koza V., Vítek A. 19 Hematopoietic differentiation of neural stem cells Filip S., (2) Mokrý, J., (2) Karbanová, J., (3) Vávrová J. and (4) English, D. Dept. of Oncology and Radiotherapy, Charles University Hospital, Praha, (2) Dept. of Embryology and Histology, LF UK, Hradec Králové, (3) Dept. of Immunology and Radiobiology, Military Medical Academy JEP, Hradec Králové, (4) Methodist Research Institute, Methodist Hospital of Indiana, Indianapolis, USA 20 Klinické zkušenosti s autologní transplantací dřeňových buněk v kardiologii Meluzín J., Groch L., (2) Mayer J., Panovský R., (2) Klabusay M., (3) Prášek J., (4) Staníček J., (5) Adler J., (6) Kamínek M., (2) Kořístek Z., (2) Navrátil M., (2) Vorlíček J., Vítovec J. I. interní kardioangiologická klinika FN U sv. Anny, (2) Interní hematoonkologická klinika FN, (3) Odd. nukleární medicíny FN, Brno, (4) Odd. nukleární medicíny MOÚ Brno, (5) Tkáňová banky FN Brno, (6) KNM FN Olomouc 21 Imunoablační terapie s podporou autologních krvetvorných buněk v léčbě roztroušené sklerózy Kozák T., (2) Havrdová E., (3) Piťha J., (3) Mayerová K., Slabý J., Gregora E., (4) Kobylka P., (4) Vodvářková Š., (5) Kolář M., (5) Pachl J., (6) Trněný M., (7 ) Fiedler J., (8) Škopek P., (8) Koza V. OKH FN Královské Vinohrady, Praha, (2) Neurologická klinika VFN, Praha, (3) Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha, (4) ÚHKT, Praha, (5) KAR FN, Královské Vinohrady, Praha, (6) 1.interní klinika VFN, Praha, (7) Neurologická klínika FN Plzeň, (8) Hematoonkologické oddělení, FN Plzeň 22 Výsledky transplantací od nepříbuzných dárců u nemocných s CML-I.CP se neliší od výsledků transplantací od HLA identických sourozenců zkušenosti jednoho centra Vítek A., Cetkovský P., Sajdová J., Hrabánek J., Lukášová M., Šponerová D., Marková M., Pohlreich D. ÚHKT, Praha 23 Alogenní transplantace po redukované přípravě u nemocných s AML mimo 1.CR - zkušenosti HOO FN Plzeň Karas M., Jindra P., Koza V., Černá K., Škopek P., Vokurka S., Lysák D., Švojgrová M., Vozobulová V. a Schützová M. Hematologicko onkologické odd. FN Plzeň 24 Prognóza dětí v ČR předběžně indikovaných k transplantaci kmenových buněk krvetvorby od nepříbuzenského dárce z registru pro maligní či nemaligní onemocnění. 5

6 Sedláček P., Formánková R., Keslová P., Šrámková L., (2) Vágnerová D., (2) Kupková L., (2) Ivašková E., (3) Pittrová H., (3) Navrátilová J., (4) Loudová M., (4) Dobrovolná M., (4) Vraná M., (4) Kořínková P., (4) Matějková E., (4) Kobylka P., (4) Hrubá A., (4) Fales I., (4) Vítek A. a Starý J. pro PSDH. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF FNM, Praha, (2) Český registr dárců kostní dřeně (CBMD), Praha (3) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Plzeň, (4) Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Praha Transfúzní lékařství (malá posluchárna vlevo) hod. Předsednictvo: Galuszková D., Gašová Z., Písačka M., Slavíčková E. 25 RoHar - diagnostický problém: nejhorší výsledek určení RhD v historii SEKK Písačka M., Vytisková J., Králová M., Prosická M. ÚHKT Praha 26 Tříleté sledování potransfúzních reakcí ve FN Brno Slavíčková E., Pejchalová A., Kubešová B. TO a KB FN Brno 27 Podíl transfúzního oddělení v péči o nemocné po příbuzenské alogenní transplantaci kostní dřeně Galuszková D., Beislová H., (2) Skoumalová I., Drábková A., (2) Indrák K. Transfúzní oddělení FNO, (2) Hemato-onkologická klinika FNO 28 TA-GvHD rizika a možnost prevence Kubešová B., Slavíčková E., Bartoníčková A. Transfúzní oddělení a krevní banka FN Brno 29 Veřejné a komerční banky pupečníkové krve, jejich opodstatnění a stav v ČR Fales I., Rahmatová Š., Kobylka P., Matějčková Š., Záhlavová L., Hrubá A. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 30 Therapeutic plasma exchange in patients with TTP Gašová Z., Ludvíková-Bhuiyanová Z., Černá M., Žlabová J., (2) Ryšavá R. Institute of Hematology and Blood Transfusion (ÚHKT), (2) General Faculty Hospital (VFN), Prague, Czech republic 31 IVIg v léčbě HNN - kazuistika 6

7 Beislová H., Drábková, (2) Procházka, (3) Hálek, (4) Písačka M. Transfúzní oddělení FN Olomouc, (2) Gyn.-por.klinika FN Olomouc, (3) Novorozenecké oddělení FN Olomouc, (4) ÚHKT Praha 32 Zvýšená hodnota ALT a bezpečnost transfúzního přípravku Pacasová R., Křížová E., Vyziblová D. Transfúzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno CML a myeloproliferace (malá posluchárna vpravo) 10,30-12,00 hod. Předsednictvo: Faber E., Klamová H., Voglová J. 33 Prognostický význam cytogenetických změn zjištěných u nemocných v chronické fázi chronické myeloidní leukémie při léčbě imatinibem Voglová J., Rabasová J., Chrobák L., (2) Klamová H., (2 ) Březinová J., Sýkorová A., (3) Faber E., (3) Jarošová M., (4) Brychtová Y., (5) Vozobulová V. OKH FN Hradec Králové, (2) ÚHKT Praha, (3) HOK FN Olomouc, (4) FN Brno-Bohunice, (5) FN Plzeň 34 Přídatné chromosomové změny u pacientů s CML léčených preparátem Glivec Holzerová M., Jarošová M., Pospíšilová H., (2) Priwitzerová M., (2) Divoký V., Lakomá I., Prekopová I., Hanzlíková J., Divoká M., (3) Voglová J., Indrák K., Faber E. Hematoonkologická klinika FN a LF Olomouc, (2) Ústav biologie LF UP Olomouc, (3) FN Hradec Králové 35 Těhotenství a léčba CML Klamová H., (2) Šišková M., Moravcová J. ÚHKT Praha, (2) 1. interní klinika VFN UK Praha 36 Imatinib v léčbě nemocných s CML - zkušenosti z Olomouce Faber E., Jarošová M., Holzerová M., (2) Zapletalová J., (3) Priwitzerová M., (3) Divoký V., Hluší A., Heczko M., Skoumalová I., Raida L., Papajík T., Škranc S., (4) Voglová J., (5) Klamová H., (5) Vítek A., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci, (2) Ústav biofyziky a informatiky UP v Olomouci, (3) Ústav biologie LF UP v Olomouci, (4) OKH FN Hradec Králové, (5) ÚHKT Praha 37 Idiopatický hypereozinofilní syndrom a léčba imatinib mesylátem přehled a naše zkušenosti Maláska J., (2) Pacholíková J., Brychtová Y., Doubek M., (2) Vránová J., Mayer J. 7

8 Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Centrum molekulární biologie a genové terapie,ihok FN, Brno 38 Bodové mutace v kinázové doméně ABL u pacientů s CML - příčina resistence na STI- 571 Vránová J., Pacholíková J., (2) Brychtová Y., (2) Doubek M., (3) Mentzlová D., (1,2) Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (2) Interní hematoonkologická klinika, (3) Oddělení lékařské genetiky, FN Brno POLEDNÍ PŘESTÁVKA - OBÉD 12,00 13,30 hod. Diskuze u posterů (P01 P32) 12,00 13,30 hod. III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (velká posluchárna) 13,30 15,00 hod. Clinical Hematologist in Europe 39 A Common Curriculum For the European Hematologist D. Loukopoulos First Department of Medicine, University of Athens, Greece 40 Regulatory Issues in Hematology in Switzerland A. Gratwohl Department of Internal Medicine, Kantonsspital Basel, Switzerland Round table discussion PŘESTÁVKA 15,00 15,30 hod. IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 15,30 17,00 hod. Transplantace III. Hemostáza Hodgkinův lymfom 8

9 Transplantace III. (velká posluchárna) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Cetkovský P., Klabusay M., Sedláček P. 41 Transplantace ex vivo expandovaných hematopoetických kmenových buněk u pacientů s diagnosou lymfomu indikovaných k autologní tranpslantaci PBSC Klabusay M., Kořístek Z., Adler J., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika, Brno 42 Subpopulace CD buněk je lepším prediktorem engraftmentu po alogenní příbuzenské transplantaci PBSC než dávka CD34+ buněk Klabusay M., Čoupek P., Kořístek Z., Suková V., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika, Brno 43 Vyhledávání dárce krvetvorných buněk v úzké rodině jako nedílná součást indukční léčby akutních leukémií Vokurka S., Koza V., Jindra P., Steinerová K., Karvunidis T., Bystřická E., Volfová A. a Novák L. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 44 Výsledky transplantací kmenových buněk krvetvorby od nepříbuzenských dárců v ČR v období Transplantační jednotka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN v Motole Sedláček P., Šrámková L., Formánková R., Keslová P., (2) Ivašková E., (2) Kupková L., (2) Kolaříková I., (3) Navrátilová J., (3) Pittrová H., (4) Loudová M., (4) Dobrovolná M., (4) Vraná M., (4) Kořínková P., (4) Matějková E., (4,5) Kobylka P., (4) Hrubá A., (4,5) Rahmatová Š. a Starý J. pro PSDH. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FNM, Praha, (2) Český registr dárců kostní dřeně (CBMD), Praha, (3) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD), Plzeň, (4) Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Praha, (5) Banka pupečníkové krve (BPK), Praha 45 Využití chemoterapeutických režimů VID / BUMEL+ASCT v rámci reindukční léčby a následné retransplantace u nemocných s relapsem resp. progresí mnohočetného myelomu (MM). První výsledky. Gregora E., Slabý J., Jankovská M., (2) Greplová M., Kozák T. OKH FNKV,Praha, (2) Transfuzní oddělení FNKV, Praha 46 Využití DNA z kultury fibroblastů pro genotypizaci HLA pacientů indikovaných k alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) Dobrovolná M., (2) Chudoba D., (3) Sedláček P. 9

10 Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha, (2) Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF a FN Motol, Praha, (3) Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN v Motole, Praha Hemostáza (malá posluchárna vlevo) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Bátorová A., Kubisz P., Krčová V., Malý J. 47 ADAMTS13 v patogenéze, diagnostike a manažmente TTP Bátorová A., Mistrík M., Kotouček P., Skraková M., Fehérvízyová E., Sakalová A., (2) Kraemmer J., (2) J. Dirk-Studt, Lämmle B. Klinika hematológie a transfúziológie krvi LF UK a FN, Bratislava, (2) Central Research Laboratory, University Hospital, Bern 48 Syndróm lepivých doštičiek Kubisz P., Staško J., Hudeček J. a Dobrotová M. Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a MFN, Martin, Slovensko 49 Detekce trombocytárních mikropartikulí u pacientů s autoimunitní trombocytopenií přínos pro diagnostiku? Hluší A., Slavík L., Ježáková J., Novák P., Pikalová Z., Krčová V. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 50 Diagnostika hereditárních trombocytopenií Smejkal P., (2) Doubek M., Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Penka M. Oddělení klinické hematologie, FN Brno, (2) Interní hemato-onkologická klinika, FN Brno 51 Výsledky léčby anti-d globulinem u dětí s chronickou formou Imunitní (idiopatické) trombocytopenické purpury Pospíšilová D., (2) Beislová H., (3) Smíšek P., (4) Vepřeková L., (5) Blažek B., Novák Z., Mihál V. Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci, (2) Transfúzní oddělení FN v Olomouci, (3) II. dětská klinika 2.LF UK a FN v Praze-Motole, (4) I.interní klinika-chl 1.LF UK a VFN Praha, (5) Dětská klinika ILF Ostrava 52 Trombofilní stavy a tromboembolické komplikace soubor 92 dětí léčených pro akutní leukémii Zdráhalová K., (2) Mužíková K., (3) Hladíková E., (4) Kvasnička J., (4) Rypáčková B., (4) Hájková J., Starý J. 10

11 Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha, (2) Laboratoř molekulární genetiky, FN Motol, Praha, (3) MGL CF centra, Ústav biologie a lékařské genetiky, FN Motol, Praha, (4) Centrální hematologická laboratoř 1.interní klinika, VFN 1.LF UK, Praha 53 Hereditární trombofilie: Významný rizikový faktor pro tromboembolismus (TE) u trombocytémií Schwarz J., Hrachovinová I., Vorlová Z., (2) Hájková J., Salaj P. ÚHKT, Praha, (2) OKH I. interní kliniky VFN, Praha Hodgkinův lymfom (malá posluchárna vpravo) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Král Z., Mačák J., Marková J. 54 Naše zkušenosti s léčbou Hodgkinovy choroby podle protokolů německé Hodgkinovy skupiny Král Z., (2) Marková J., Šmardová L., (2) Móciková H., Navrátil M., Vášová I., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, (2) Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 55 BEACOPP eskalovaný - intenzifikovaná chemoterapie pokročilého Hodgkinova lymfomu (HL) Marková J., (2) Král Z., (2) Vorlíček J., Kozák T., Móciková H., (2) Šmardová L., Feltl D. a (3) Diehl V. FN Královské Vinohrady Praha, (2) II. interní hematoonkologická klinika FN Brno, (3) Klinik I für Innere Medizin der Universität zu Köln, SRN 56 Vysokodávkovaná chemoterapie v léčbě dětí s Hodgkinovou chorobou Kabíčková E., Cháňová M., Nekolná M., Sumerauer D., Čumlivská E., Starý J., Koutecký J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN v Motole, Praha 57 Možnosti zachování fertility u žen s Hodgkinovým lymfomem Mrázek M., (2) Marková J., (2) Kozák T. Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF, Praha, (2) Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 58 Pozdní následky Hodgkinovy choroby a její léčby u dětských a adolescentních pacientů Radvanská J., (2) Radvanský J., Eckschlager T., (3) Weinreb M. KDHO UK 2. LF a FNM, Praha, (2) Kl. tělovýchovýchovného lékařství UK 2. LF a FNM Praha (3) Great Ormond Street Hospital, GB 11

12 59 Existuje primární Hodgkinův lymfom žaludku? Mačák J., (2) Utíkal Z., (3) Gown A.M., (4) Tichý M. Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN Brno, (2) Oddělení patologické anatomie, nemocnice v Třinci, (3) PhenoPath Laboratories, Seattle, USA, (4) Patologicko-anatomický ústav LF UP v Olomouci 60 Langerhansova histiocytóza X dospělých. Zkušenosti jednoho pracoviště. Adam Z., Navrátil M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 17,00 17,30 hod. Wiedermannova přednáška (velká posluchárna) 17,30 18,30 hod. 61 Evolution of Hematopoietic Stem Cell Transplantations in Europe A. Gratwohl Department of Internal Medicine, Kantonsspital Basel, Switzerland Přednáška laureáta Hynkovy ceny 18,30 18,45 hod. Slavnostní recepce (Teoretické ústavy LF UP) 19,00 20,30 hod. (ve spolupráci s firmou Amgen) Pátek 4. června hod. Schůzka pracovišť SEKK pro hodnocení krevního nátěru (M. Matýšková) Místo jednání: posluchárna HOK FN, Olomouc Poznámka: 8,00-9,30 hod. uzavřené jednání expertních pracovišť, od 9,30 hod. volný vstup V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 8,30 10,00 hod. 12

13 Lymfomy I. Akutní leukémie I. Ošetřovatelství I. Lymfomy I. (velká posluchárna) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Karas M., Papajík T., Vášová I. 63 Autologní transplantace u nemocných s difuzním velkobuněčným B-lymfomem v 1.PR - zkušenosti HOO FN Plzeň Karas M., Koza V., Jindra P., Černá K., Vozobulová V., Škopek P., Vokurka S., Švojgrová M., Lysák D. a Schützová M. Hematologicko onkologické odd. FN, Plzeň 64 Autologní transplantace u difúzního velkobuněčného lymfomu: účinná konsolidační léčba prognosticky nepříznivých nemocných v 1. kompletní nebo parciální remisi Papajík T., Faber E., Raida L., Hubáček J., Vondráková J., Procházka V., (2) Kubečková M., (3) Heinzová V., (4) Novosadová L., (5) Brejcha M., Kajaba V., Marešová I., Indrák K. Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, (2) HTO Frýdek-Místek, (3) HTO Opava, (4) HTO Havířov, (5) P&R LAB Nový Jičín 65 Autológna transplantácia ako súčasť prvolíniovej liečby pacientov s prognosticky nepriaznivými typmi agresívnych NHL Vranovský A., Ballová V., Drgoňa L., Ladická M. a Lakota J. Interné oddelenie, Národný Onkologický ústav, Bratislava 66 Mezinárodní randomizovaná studie primární léčby nemocných mladších 60ti let s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) s nízkým a středě nízkým rizikem srovnávající CHOP-like režim s rituximabem nebo bez rituximabu, první interim analýza. Vášová I., Trněný M., Žák P., Belada D., Pytlík R., Válková V., Benešová E., Karban J., Kubáčková K., Hrabětová P., Šiffnerová H., Pirnos J., Vozobulová V., Kozák T., Jankovská M., Vodvářka P., Lysý M., Matuška M., Papajík T., Vondráková J., Campr V., Fakan F., Petrová M. za KLS a Pfreundschuh M., Löffler M. za MInT (MabThera International Trial). II. interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, Hematologická klinika, FN Hradec Králové, Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Onkologické oddělení, Nem. České Budějovice, Oddělení hematologie a onkologie FN Plzeň, Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, Klinika radioterapie FN Ostrava-Poruba, Radioterapeutické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n.labem, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, Patologicko-anatomický ústav FN Motol, Patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, Data centrum KLS 13

14 67 Rituximab (R) jako součást záchranné terapie signifikantně zlepšuje osud nemocných s folikulárním lymfomem (FL) léčených vysokodávkovanou terapií s autologní transplantací (HDT s ASCT) Trněný M., Pytlík R., Vacková B., Trnková M., Šálková J., Karban J., Stříteský J., (2) Gašová Z., (2) Kobylka P. Hlavův patologicko-anatomický ústav VFN a 1.LF UK Praha, (2) Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 68 Výsledky podávání rituximabu v rámci konsolidační léčby po chemoterapii CHOP u nemocných s folikulárním B-nehodgkinským lymfomem Belada D., Žák P., Malý J., (2) Šálková J., (2) Kolešková E., (2) Pytlík R., (2) Trněný M. II.interní klinika FN Hradec Králové, Odd. klinické hematologie, (2) I.int. klinika, VFN Praha 69 Campath-1H v léčbě chronických lymfoproliferačních onemocnění Kozák T., Jankovská M., Černá O., Dryak P. Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha Akutní leukémie I. (malá posluchárna vlevo) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Indrák K., Starý J., Trka J. 70 Acute LEukemia Clinical RegisTer (ALERT) in the Czech Republic Indrák K., (6) Dušek L., Jarošová M., Sičová K., (6) Mužík J., Szotkowski T., (2) Vorlíček J., (3) Voglová J., (4) Čermák J., (5) Kozák T., (2) Mayer J., (3) Malý J., (4) Cetkovský P., (7) Koza V., (8) Michalová K., Hubáček J., (2) Buchtová I., (4) Maaloufová J., (6) Klimeš D., (6) Koptíková J., (6) Pavliš P., 9) Demečková E. HOK FN Olomouc, (2) FN Brno-Bohunice, (3) FN Hradec Králové, (4) ÚHKT Praha, (5) FN Královské Vinohrady, Praha, (6) Center of biostatistics and analysis Brno, 7) FN Plzeň; 8) ÚKBLD Praha; 9) Bratislava 71 Výsledky léčby akutní myeloidní leukémie (AML) na ÚHKT Praha Maalouf J., Soukup P., Kouba M., Čermák J., Schwarz J., Cetkovský P. ÚHKT, Praha 72 Léčba dětské leukémie spojuje kontinenty-interkontinentální ALL-BFM 2002 studie (ALL IC-BFM 2002) Starý J., Trka J., Hrušák O., Yahia Jabali, Zimmermann M., Schrappe M. za International- BFM-Study Group (I-BFM-SG) Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol, Praha 14

15 73 Sledování minimální zbytkové nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) relativní kvantifikací exprese fúzních genů (FG) Mayer J., (2) Schwarz J., (2) Cetkovský P., Pacholíková J., (2) Marková J., Doubek M., Brychtová Y., (3) Mentzlová D., (2) Palásek I., (3) Dvořáková D. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, (3) Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 74 Kvalitativní a kvantitativní sledování minimálního reziduálního onemocnění (MRO) u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) s prognosticky příznivými molekulárními aberacemi Marková J., Peková S., Maaloufová J., (2) Vávra V., (3) Slabý J., (4) Dembická D., Čermák J., K. Michalová, (2) Sedláček P., (2) Smíšek P., (5) Žák P., (6) Žikešová E., (3) Mociková H., (3) Kozák T., (2) Starý J., Cetkovský P., Schwarz J. ÚHKT, Praha, (2) Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha, (3) FNKV, Praha, (5) OKH FN Hradec Králové, (6) 1. int. klinika VFN, Praha 75 Je fúzní gen TEL/AML1 vhodný marker pro predikci relapsu a sledování residuální nemoci u dětí s ALL? Trka J., Zuna J., (1,2) Madžo J., Froňková E., Mužíková K., Zemanová L., (3) Starý J. CLIP Childhood Leukaemia Investigation Prague, Klinika dětské hematologie a onkologie, Praha, (2) Ústav fyziologie, UK 2.LF, Praha, (3) Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2.LF a FN v Motole, Praha 76 Vliv vysokodávkované glukokortiterapie na charakteristiky dendritických buněk pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií Rožková D., Špíšek R., Bartůňková J. Ústav Imunologie, 2. LF UK, Praha Ošetřovatelství I. (malá posluchárna vpravo) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Pavlicová V., Řehořová J., Smolíková J., Ščudlová J. 77 Spokojenost pacienta se stravou v nemocničním zařízení Pavlicová V. II.interní klinika OKH FN, Hradec Králové 78 Spokojenost pacientů s komunikací sester Krpatová J., Pavlicová V. II.interní klinika OKH FN, Hradec Králové 15

16 79 Hodnocení kvality ošetřovatelské péče na HOO FN Plzeň Kaslová V. Hematologicko-onkologické odd. FN, Plzeň 80 Kvalita života vztažená ke zdraví prezentace prospektivní studie na HOK FNO Kajaba V., Krištofová M., Havlíková P., Krištofová K., Schejbalová M., Ščudlová J., Vítková J., Faber E., Indrák K. a Papajík T. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 81 Vypořádání se s faktem závažného onemocnění s přihlédnutím k relapsu nemoci Neumannová M., (2) Škrobánková A., Ščudlová J., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, (2) Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 82 Průvodce intravenózními aplikacemi na hematologickém oddělení Lhotová D., Zappová D., Maaloufová J., Cetkovský P., Pohlreich D. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 83 Inventura III.tisíciletí - bezdrátový scanner Žochová R., Kubíková J., Entrová A., Galuszková D. FTO Olomouc PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 10,00 10,30 hod. VI. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 10,30 12,00 hod. Lymfomy II. Akutní leukémie II. Ošetřovatelství II. Lymfomy II. (velká posluchárna) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Krč I., Plank L., Tomíška M., Trněný M. 84 Charakteristika 584 nemocných léčených pro difúzní velkobuněčný lymfom B řady - analýza Kooperativní lymfomové skupiny Trněný M., Vášová I., Šálková J., Mayer J., Navrátil M., Pytlík R., Benešová E., Kolešková E., Karban J., Kozák T., Jankovská M., Kubáčková K., Hrabětová P., Pirnos J., Šiffnerová H., 16

17 Belada D., Žák P., Lapčíková H., Papajík T., Vondráková J., Přibylová J., Valentová K., Jakešová J., Švecová J., Bolomská I., Lysý M., Čiberová J., Vepřek K., Možný J., Walterová L., Jelínková A., Fakan F., Campr V., Stříteský J., Kodet R., Boudová L., Petrová M. I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha,FN Brno, FNKV Praha, FN Motol, N České Budějovice, FN Hradeck Králové, MOU Brno, FN Olomouc, N Chomutov, N Tábor, N Znojmo, N Šumperk, N Benešov, N Mladá Boleslav, N Most, FN Plzeň 85 Tři generace Mega-CHOP režimů pro léčbu rizikových difusních velkobuněčných lymfomů (DLBCL) Pytlík R., Trněný M., Belada D., Kubáčková K., Pirnos J., Jankovská M., Pukyová J., Přibylová J., Papajík T., Kozák T., Šiffnerová H. a Klener P. 1. interní klinika Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 86 Primární lymfomy centrálního nervového systému: data z registru Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) Vášová I., (2) Trněný M., (3) Belada D., (4) Pirnos J., (5) Kubáčková K,, (6) Jankovská M., Kořistek Z., Minaříková D., (2) Pytlík R., (2) Benešová K. (7) Hamouzová M. II. interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, (2) I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, (3) Hematologická klinika, FN Hradec Králové, (4) Onkologické oddělení, Nem. České Budějovice, (5) Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, (6) Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, (7) Data centrum KLS 87 Bioptická diagnostika MALT-lymfoproliferácií GIT-u: identifikácia klonality imunohistochemicky a prietokovou cytometriou v korelácii s morfologickým obrazom Plank L., Balhárek T., Szépe P., (2) Váleková Ľ., (2) Flochová E. ÚPA a Konzult. centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a (2) KHaT 88 Maligní histiocytóza a postižení gastrointestinálního traktu Krč I., (2) Šumná E., (3) Dušková M., (3) Koďousek R., (3) Kučerová L II. interní klinika LF UP, (2) Odd. klinické hematologie FNsP Ostrava, (3) Ústav patologické anatomie LF UP Olomouc 89 Výsledky léčby primárních lymfomů zažívacího traktu v České republice Tomíška M., Vášová I., (2) ankovská M., (3) Trněný M., (4) Belada D., (5) Kubáčková, K., (6) Pirnos P., (7) Bolomská I., (8) Fakan F., (9) Hamouzová M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Bohunice, (2) Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, (3) I.interní klinika VFN a I.LF UK Praha, (4) II.Interní klinika Oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové, (5) Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol (6) Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, (7) Radioterapeutické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n.labem, (8) Patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, (9) Datcentrum Kooperativní lymfomové skupiny 90 17

18 Imunofenotypizace lymfatických uzlin Starostka D., Bílý M., Klaricová K., Novosadová L., Ondrová I., Wróbel M. Oddělení klinické hematologie NsP Havířov Akutní leukémie II. (malá posluchárna vlevo) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Jarošová M., Mihál V., Smetana K. 91 K významu velkých jadérek v myeloblastech nemocných s AML Smetana K., Čermák J., Klamová H., Jirásková I., Hrkal Z. Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha 92 Array CGH u nemocných s akutní leukémií s normálním karyotypem Jarošová M., Pospíšilová H., Divoká M., Holzerová M., (2) Divoký V., Lakomá I., Papajík T., Novosadová A., Szotkowski T., Pikalová Z., (3) Blažek B., (4) Mihál V., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, (2) Ústav lékařské biologie LF UP Olomouc, (3) Oddělení dětské hematologie, FN Ostrava-Poruba, (4) Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 93 První zkušenosti s detekcí přestaveb MLL genu u akutních leukémií pomocí MLL FusionChipu od firmy Ipsogen Vlachová Š., Pacovská T., Divoká M., Divoký V., Holzerová M., Pospíšilová H., Lakomá I., Jarošová M., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc 94 Přestavby dlouhých ramen chromosomu 11 a MLL genu u nemocných s leukemiemi Ransdorfová Š., Březinová J., (2) Zemanová Z., (2) Šindelářová L., (2) Babická L., (3) Šišková M., Čermák J., (4) Starý J., (1,2) Michalová K. ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, , (2) CNC ÚKBLD, VFN a 1. LF UK, Praha, (3) 1. int. klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (4) II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 95 Detekce minimální zbytkové choroby u pacientů s AML s expresí MLL fúzního genu Pacholíková J., Vránová J., (2) Palásek I., (2) Brychtová Y., (2) Doubek M., (3) Mentzlová D., (1,2) Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (2) Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (3) Oddělení lékařské genetiky, FN Brno 96 Delece a přestavby dlouhých ramen chromosomu 7 u leukemií a preleukemií Březinová J., Ransdorfová Š., (2) Zemanová Z., (2) Šindelářová L, (2) Babická L., (3) Šišková M., Čermák J., (4) Starý J., (1,2) Michalová K. ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, , (2 ) CNC ÚKBLD,VFN a 1. LF UK, Praha, 18

19 (3) 1. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (4) II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 97 Vplyv inhibítorov deacetyláz histónov na diferenciáciu a rast leukemických buniek Starková J., (2 ) Madžo J., (3) Vášková M., (3) Kalina T. a Trka J. CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2.LF, (2) Ústav fysiologie, UK 2.LF, Praha, (3) Ústav imunologie, UK 2.LF, Praha Ošetřovatelství II. (malá posluchárna vpravo) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Bystřická E., Kajaba V., Pavlíková M., Vorlíčková H. 98 Kongres Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně (EBMT) v Praze dne Bystřická E., Vokurka S., Koza V. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 99 Odběry periferních kmenových buněk desetiletá zkušenost Hemato-onkologického oddělení Plzeň Volfová A., Březinová I., Kolomazníková D., Novák L., Lysák D, Koza V. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 100 Přínos a rizika dvou odlišných intervalů výměn okluzního krytí vstupu CŽK do kůže u pacientů po chemoterapii randomizovaná, multicentrická sesterská studie Chvojková I., Bystřická E., Sůvová J., Vokurka S., Koza V., (2) Vodičková M., (2) Ščudlová J., (3) Bocková J., (3) Visokaiová M. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, (2) Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, (3) Fakultní nemocnice Košice, Slovensko 101 Izolační režim v potranspantačním období Kolegarová O., Zítková M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno 102 Profylaktická péče o dutinu ústní pacientů léčených vysocedávkovanou chemoterapií s autologní transplantací krvetvorných buněk výsledky studie. Bystřická E., Chvojková I., Kaslová V., Vokurka S., Koza V., (2) Ščudlová J., (2) Vítková J., (3) Pavlicová V., (3) Maslová J., (4) Valentová D., (4) Horvathová P., (4) Jarolíková V., (4) Micheličová R., (5) Bocková J., (5) Visokaiová M., (6) Kalocayová A., (6) Karliková E., (6) Kerestenyová, (6) Gyurkyová, (6) Staštianová Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, (2) Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, 19

20 (3) Fakultní nemocnice Hradec Králové, (4) Bratislava, Slovensko (5) Košice, SR, (6) Banská Bystrica, SR 103 Výskyt komplikací po alogenní transplantaci Buchtová I., Zítková M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno 104 Nutriční sledování nemocných po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk Paťorková M., Molčanová A., Formánková K., Beneš P., Cetkovský P., Vítek A. Ústav hematologie a krevní transfúze Praha POLEDNÍ PŘESTÁVKA - OBĚD 12,00 13,00 hod. Diskuze u posterů (P33 P64) 12,00 13,30 hod. Shromáždění členů České hematologické společnosti ČLS JEP (velká posluchárna) 13,00 14,15 hod. TISKOVÁ KONFERENCE (malá posluchárna vlevo) 14,15 14,45 hod. VII. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 15,00 16,30 hod. Problematika ukončení neúspěšné léčby v hemato-onkologii Lymfomy III. Zdravotní laboranti I. (blok začíná v 14,15 hod.!) Problematika ukončení neúspěšné léčby v hematoonkologii 15,00 16,30 hod. (velká posluchárna) Předsednictvo: Cetkovský P., Indrák K., Koza V., Malý J., Mayer J., Starý J. 105 Pár poznámek k rozhovoru s pacientem o ukončení protinádorové léčby Sláma O. 20

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková Pátek 10. 10. 11.00-19.00 Registrace 13.00-13.15 Zahájení 13.15-15.00 Neonkologická hematologie blok 1 doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková 1 Divoká Martina Vzácné hemoglobinové varianty

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu 6 Organizační pokyny Internetové připojení WI-FI V rámci OHD 2011 nabízíme bezdrátové připojení k internetu ve všech kongresových prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se mohou všichni účastníci

Více

Prezident sjezdu Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP a přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc 3 Čestné předsednictvo Prof. RNDr. Lubomír Dvořák,

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Satelitní sympózia farmaceutických firem Konvikt UP, Auditorium (1. poschodí) Sobota 16. června 2007. 11:30 12:15 oběd prostory atria

Satelitní sympózia farmaceutických firem Konvikt UP, Auditorium (1. poschodí) Sobota 16. června 2007. 11:30 12:15 oběd prostory atria Prezident sjezdu: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Hemato-onkologická klinika FNO, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 44 4181, fax.: 585 428 102, e-mail: karel.indrak@fnol.cz 3 Předseda vědeckého

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Hematologie a transfúzní lékařství

Hematologie a transfúzní lékařství Úvod 15 AL systémová amyloidóza ( immunoglobulin light chain systémová amyloidóza) 17 Aplastická anémie 27 Anémie Diamondova-Blackfanova (DBA) (kongenitální hypoplastická anémie) 31 Fanconiho anémie (FA)

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

PROGRAM. XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY

PROGRAM. XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY PROGRAM XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY Upozornění: Odborný program začíná již v neděli 27.04.2014. Účast na nedělních

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Organizace studie CMG 2008 Protokol RV-MM

Organizace studie CMG 2008 Protokol RV-MM Organizace studie 2008 Bc.Iva Buchtová Organizace studie 2008 Sponzor: Sponzor: Fondazione Neoplasie Sangue Onlus (FO.NE.SA Onlus), Itálie Koordinátor pro ČR, SR, Maďarsko, arsko, Polsko:, nadační fond

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu 6 Organizační pokyny Internetové připojení WI-FI V rámci OHD 2011 nabízíme bezdrátové připojení k internetu ve všech kongresových prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se mohou všichni účastníci

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Český registr dárců krvetvorných buněk

Výroční zpráva za rok 2014. Český registr dárců krvetvorných buněk Výroční zpráva za rok 214 Vedoucí registru: Mgr. Marie Kuříková Organizační struktura Českého registru dárců krvetvorných buněk Lékař registru: MUDr. Lenka Záhlavová Koordinátoři: Mgr. Irina Kolaříková

Více

I. CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE A MYELOPROLIFERATIVNÍ STAVY - přednášky

I. CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE A MYELOPROLIFERATIVNÍ STAVY - přednášky I. CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE A MYELOPROLIFERATIVNÍ STAVY - přednášky 1. POMĚR TRANSKRIPTŮ BCR-ABL/BCR > 1 A OVEREXPRESE INHIBITORU CDK p21cip JAKO MARKERY PROGRESE CML A ROZVOJE BLASTICKÉ KRIZE Moravcová

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny HLAVNÍ TÉMATA Likvorologie Imunologie Farmakovigilance nových léčivých přípravků v léčbě RS Autoimunitní onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Transkripční faktor CCAAT/enhancer binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u akutní myeloidní leukemie Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Holická,, Martin Vostrý, ÚHKT

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ LÉČEBNÁ STRATEGIE U NEJČASTĚJŠÍCH HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ LÉČEBNÁ STRATEGIE U NEJČASTĚJŠÍCH HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ LÉČEBNÁ STRATEGIE U NEJČASTĚJŠÍCH HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT Česká hematologická společnost ČLS JEP Indrák. K. 1, Adam Z. 2, Čermák J. 3, Faber E. 1, Haber J. 4, Hájek R. 2, Klamová

Více

6 Prezident sjezdu: Karel Indrák Předseda organizačního výboru: Tomáš Papajík Organizační výbor: D. Bendová, V. Divoký, E. Faber, M. Fingerová, A. Hluší, M. Hofmanová, J. Hubáček, K. Indrák, J. Indráková,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2004

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2004 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2004 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Flowcytometrie u MG. - zasedání pracovní skupiny. Lucie Kovářová a kol. OKH, FN Brno

Flowcytometrie u MG. - zasedání pracovní skupiny. Lucie Kovářová a kol. OKH, FN Brno Flowcytometrie u MG - zasedání pracovní skupiny Lucie Kovářová a kol. OKH, FN Brno 2/26 Program setkání Program setkání 1) Využití flow cytometrie u MG 2) Zkušenosti jednotlivých center - zhodnocení dotazníku

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Výroční zpráva. Český národní registr dárců dřeně o.p.s.

Výroční zpráva. Český národní registr dárců dřeně o.p.s. Výroční zpráva Český národní registr dárců dřeně o.p.s. 2009 2 Obsah Obecné údaje o společnosti 4 Poslání a cíle organizace 5 Historie organizace 6 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti 8 Zpráva o činnosti

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

výroční zpráva Český národní registr dárců dřeně o.p.s.

výroční zpráva Český národní registr dárců dřeně o.p.s. výroční zpráva Český národní registr dárců dřeně o.p.s. 2007 obsah Obecné údaje o společnosti 3 Historie a cíle organizace 4 Zpráva o činnosti Českého národního registru dárců dřeně vymezení hlavní a doplňkové

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY na téma Buněčná terapie v nehematologických indikacích Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie Poruchy primární hemostázy u

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

PROGRAM XIII. ČESKO SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE

PROGRAM XIII. ČESKO SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE PROGRAM XIII. ČESKO SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2012 Sál E2 8:45-9:00 Zahájení konference 9:00-10:30 Koagulace a fibrinolýza (10 min) Nové výzvy v manažmente Starnúcej populácie

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

Odborný program. Lékařská sekce

Odborný program. Lékařská sekce Odborný program Čtvrtek 3. září 2009 Lékařská sekce 13,00-13,20 Z a h á j e n í s y m p ó z i a 13,20-13,30 Úvod k odbornému programu Sedláček F. Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 1.

Více