PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí června 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004"

Transkript

1 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP najdete blízko Náměstí Republiky za kostelem Panny Marie Sněžné v Univerzitní ulici č.3, tram z nádraží do centra č. 2,4,6 zastávka Náměstí Republiky hod. Slavnostní zasedání výboru ČHS posluchárna Karolína (č. 9, přízemí) hod. Oběd Atrium a restaurace Konvikt (organizován firmami Novartis a Pfizer) SATELITNÍ SYMPÓZIA Auditorium Konviktu 13,15 18,45 hod hod. Sympózium firmy NOVARTIS hod. Sympózium firmy PFIZER hod. Přestávka s občerstvením hod. Sympózium firmy SCHERING hod. Sympózium firmy ROCHE SPOLEČENSKÝ PROGRAM - Konvikt 19,15 23,00 hod hod. Raut - Atrium a restaurace Konvikt (organizován firmami Schering a Roche) hod. Slavnostní zahájení XVIII. OHD 2004 Koncert v Kapli Božího těla - Konvikt (J. Dvorský s klavírním doprovodem) hod. Přátelské posezení ve Studentském klubu Konvikt 1

2 ČTVRTEK 3. června 2004 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK hod. Transplantace I. Anémie Myelodysplázie a myeloproliferace Transplantace I. (velká posluchárna) hod. Předsednictvo: Mayer J., Mistrík M., Raida L. 1 Selektivní deplece aloreaktivních T lymfocytů pomocí anti-cd25 imunotoxinu u transplantovaných pacientů (1-4) Michálek J., (4) Collins R.H., (4) Vitetta E.S. 1.Dětská interní klinika, FN Brno, (2) LEHABI, FN Brno, (3) Klinika dětské onkologie, FN Brno, (4) Cancer Immunobiology Center, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, U.S.A. 2 Pulzní cyklofosfamid v léčbě steroid-rezistentní agvhd Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Krejčí M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 3 Sirolimus (Rapamune) - nová perspektiva v léčbě steroid-refrakterní GvHD? Pohlreich D., Vítek A., Kouba M., Válková V., Soukup P., Maalouf J., Cetkovský P. ÚHKT, Praha 4 Mykofenolát mofetil v terapii steroidrezistentní reakce štěpu proti hostiteli Krejčí M. Mayer J., Doubek M., Brychtová Y. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 5 Talidomid v liečbe refraktérnej extenzívnej chronickej reakcii štepu proti príjemcovi Mistrík M., Bojtárová E., Czako B., Hrubiško M., Kotouček P., Demečková E., Martinka J. KHaT LF UK, SZU a FNsP Sv. Cyrila a Metoda Petržalka, Bratislava, SR 6 Extracorporeal photochemotherapy in patients with chronic GvHD. Experience with the off-line technique Gašová Z., Doležalová L., Marinov I., Vítek A. ÚHKT, Praha 2

3 Anémie (malá posluchárna vlevo) hod. Předsednictvo: Cieslar P., Divoký V., Chrobák L. 7 Hereditární hemochromatóza Novotný J. Transfuzní oddělení a krevní banka, FN Brno 8 Excesivní výskyt Pappenheimerových tělísek a úspěšná léčba přetížení železem krevními odběry CDA-II Chrobák L., Hůlek P., (2) Nožička J., Matysová J. Oddělení klinické hematologie II. interní klinika, FN Hradec Králové, (2) Fingerlandův ústav FN, Hradec Králové 9 Molekulárně-genetická charakteristika hemoglobinopatií v české a slovenské populaci (1,2) Divoký V., Indrák K. a Česko-slovenská kooperativní skupina pro diagnostiku hemoglobinopatií Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc, (2) Ústav biologie LF UP, Olomouc 10 Mikrocytární anémie s hemosiderózou u pacientky s vrozeným defektem transportu iontů železa v erytroidních buňkách: prioritní popis mutace transmembránového transportéru DMT1. Priwitzerová M., (2) Pospíšilová D., (3) Indrák K., (4) Hlobilková A., (5) Prchal J.T., (2) Mihál V., (6) Ponka P. a (1,3) Divoký V. Ústav biologie LF UP Olomouc, (2) Dětská klinika, Olomouc, (3) HOK FN, Olomouc, (4) Ústav patologie LF UP, Olomouc, (5) Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA, (6) Lady Davis Institute for Medical Research, Montreal, Canada 11 Translation and proliferation are impared in Diamond-Blackfan anemia patients (2) Čmejlová J., Pospíšilová D., (2) Doležalová L. a (2) Čmejla R. Dětská klinika LF UP, Olomouc, (2) ÚHKT, Praha 12 Případ úspěšné léčby hemofagocytárního syndromu Obořilová A., Doubek M., Kvapil F., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Myelodysplázie a myeloproliferace (malá posluchárna vpravo) hod. 3

4 Předsednictvo: Čermák J., Doubek M., Heczko M. 13 Význam vyšetření klonality u nemocných s myelodysplastickým syndromem Čermák J., Beličková M., Krejčová H., Michalová K., Sieglová Z. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 14 Megaloblastová diferenciácia a myelodysplastický syndróm Poliaková K., (2) Szépe P., (2) Plank L. Oddelenie patológie FNsP J.A.Reimana v Prešove, Slovensko, (2) Ústav patol. anatómie a Konzult. centrum biopt. diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine, Slovensko 15 Efekt léčby erytropoetinem u pacientů s myelodysplastickým syndromem Šišková M., Neuwirtová R., (2) Homolková H. 1.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, (2) CHL VFN Praha 16 Rekombinantní erytropoetin v léčbě pacientů s myelodysplatickým syndromem Heczko M., Faber E, Hluší A, Hubáček J, Raida L, Skoumalová I, Szotkowski T, Szotkowská R, Vondráková J, Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc 17 Idiopatický systémový "capillary leak" syndrom mylně diagnostikovaný jako polycytemia vera Doubek M., Brychtová Y., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno 18 Anagrelid a gravidita Doubek M., Brychtová Y., (2) Doubek R., (2) Janků P., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Gynekologicko-porodnická klinika FN, Brno PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM hod. II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK hod. Transplantace II. Transfúzní lékařství CML a myeloproliferace 4

5 Transplantace II. (velká posluchárna) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Filip S., Koza V., Vítek A. 19 Hematopoietic differentiation of neural stem cells Filip S., (2) Mokrý, J., (2) Karbanová, J., (3) Vávrová J. and (4) English, D. Dept. of Oncology and Radiotherapy, Charles University Hospital, Praha, (2) Dept. of Embryology and Histology, LF UK, Hradec Králové, (3) Dept. of Immunology and Radiobiology, Military Medical Academy JEP, Hradec Králové, (4) Methodist Research Institute, Methodist Hospital of Indiana, Indianapolis, USA 20 Klinické zkušenosti s autologní transplantací dřeňových buněk v kardiologii Meluzín J., Groch L., (2) Mayer J., Panovský R., (2) Klabusay M., (3) Prášek J., (4) Staníček J., (5) Adler J., (6) Kamínek M., (2) Kořístek Z., (2) Navrátil M., (2) Vorlíček J., Vítovec J. I. interní kardioangiologická klinika FN U sv. Anny, (2) Interní hematoonkologická klinika FN, (3) Odd. nukleární medicíny FN, Brno, (4) Odd. nukleární medicíny MOÚ Brno, (5) Tkáňová banky FN Brno, (6) KNM FN Olomouc 21 Imunoablační terapie s podporou autologních krvetvorných buněk v léčbě roztroušené sklerózy Kozák T., (2) Havrdová E., (3) Piťha J., (3) Mayerová K., Slabý J., Gregora E., (4) Kobylka P., (4) Vodvářková Š., (5) Kolář M., (5) Pachl J., (6) Trněný M., (7 ) Fiedler J., (8) Škopek P., (8) Koza V. OKH FN Královské Vinohrady, Praha, (2) Neurologická klinika VFN, Praha, (3) Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha, (4) ÚHKT, Praha, (5) KAR FN, Královské Vinohrady, Praha, (6) 1.interní klinika VFN, Praha, (7) Neurologická klínika FN Plzeň, (8) Hematoonkologické oddělení, FN Plzeň 22 Výsledky transplantací od nepříbuzných dárců u nemocných s CML-I.CP se neliší od výsledků transplantací od HLA identických sourozenců zkušenosti jednoho centra Vítek A., Cetkovský P., Sajdová J., Hrabánek J., Lukášová M., Šponerová D., Marková M., Pohlreich D. ÚHKT, Praha 23 Alogenní transplantace po redukované přípravě u nemocných s AML mimo 1.CR - zkušenosti HOO FN Plzeň Karas M., Jindra P., Koza V., Černá K., Škopek P., Vokurka S., Lysák D., Švojgrová M., Vozobulová V. a Schützová M. Hematologicko onkologické odd. FN Plzeň 24 Prognóza dětí v ČR předběžně indikovaných k transplantaci kmenových buněk krvetvorby od nepříbuzenského dárce z registru pro maligní či nemaligní onemocnění. 5

6 Sedláček P., Formánková R., Keslová P., Šrámková L., (2) Vágnerová D., (2) Kupková L., (2) Ivašková E., (3) Pittrová H., (3) Navrátilová J., (4) Loudová M., (4) Dobrovolná M., (4) Vraná M., (4) Kořínková P., (4) Matějková E., (4) Kobylka P., (4) Hrubá A., (4) Fales I., (4) Vítek A. a Starý J. pro PSDH. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF FNM, Praha, (2) Český registr dárců kostní dřeně (CBMD), Praha (3) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Plzeň, (4) Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Praha Transfúzní lékařství (malá posluchárna vlevo) hod. Předsednictvo: Galuszková D., Gašová Z., Písačka M., Slavíčková E. 25 RoHar - diagnostický problém: nejhorší výsledek určení RhD v historii SEKK Písačka M., Vytisková J., Králová M., Prosická M. ÚHKT Praha 26 Tříleté sledování potransfúzních reakcí ve FN Brno Slavíčková E., Pejchalová A., Kubešová B. TO a KB FN Brno 27 Podíl transfúzního oddělení v péči o nemocné po příbuzenské alogenní transplantaci kostní dřeně Galuszková D., Beislová H., (2) Skoumalová I., Drábková A., (2) Indrák K. Transfúzní oddělení FNO, (2) Hemato-onkologická klinika FNO 28 TA-GvHD rizika a možnost prevence Kubešová B., Slavíčková E., Bartoníčková A. Transfúzní oddělení a krevní banka FN Brno 29 Veřejné a komerční banky pupečníkové krve, jejich opodstatnění a stav v ČR Fales I., Rahmatová Š., Kobylka P., Matějčková Š., Záhlavová L., Hrubá A. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 30 Therapeutic plasma exchange in patients with TTP Gašová Z., Ludvíková-Bhuiyanová Z., Černá M., Žlabová J., (2) Ryšavá R. Institute of Hematology and Blood Transfusion (ÚHKT), (2) General Faculty Hospital (VFN), Prague, Czech republic 31 IVIg v léčbě HNN - kazuistika 6

7 Beislová H., Drábková, (2) Procházka, (3) Hálek, (4) Písačka M. Transfúzní oddělení FN Olomouc, (2) Gyn.-por.klinika FN Olomouc, (3) Novorozenecké oddělení FN Olomouc, (4) ÚHKT Praha 32 Zvýšená hodnota ALT a bezpečnost transfúzního přípravku Pacasová R., Křížová E., Vyziblová D. Transfúzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno CML a myeloproliferace (malá posluchárna vpravo) 10,30-12,00 hod. Předsednictvo: Faber E., Klamová H., Voglová J. 33 Prognostický význam cytogenetických změn zjištěných u nemocných v chronické fázi chronické myeloidní leukémie při léčbě imatinibem Voglová J., Rabasová J., Chrobák L., (2) Klamová H., (2 ) Březinová J., Sýkorová A., (3) Faber E., (3) Jarošová M., (4) Brychtová Y., (5) Vozobulová V. OKH FN Hradec Králové, (2) ÚHKT Praha, (3) HOK FN Olomouc, (4) FN Brno-Bohunice, (5) FN Plzeň 34 Přídatné chromosomové změny u pacientů s CML léčených preparátem Glivec Holzerová M., Jarošová M., Pospíšilová H., (2) Priwitzerová M., (2) Divoký V., Lakomá I., Prekopová I., Hanzlíková J., Divoká M., (3) Voglová J., Indrák K., Faber E. Hematoonkologická klinika FN a LF Olomouc, (2) Ústav biologie LF UP Olomouc, (3) FN Hradec Králové 35 Těhotenství a léčba CML Klamová H., (2) Šišková M., Moravcová J. ÚHKT Praha, (2) 1. interní klinika VFN UK Praha 36 Imatinib v léčbě nemocných s CML - zkušenosti z Olomouce Faber E., Jarošová M., Holzerová M., (2) Zapletalová J., (3) Priwitzerová M., (3) Divoký V., Hluší A., Heczko M., Skoumalová I., Raida L., Papajík T., Škranc S., (4) Voglová J., (5) Klamová H., (5) Vítek A., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci, (2) Ústav biofyziky a informatiky UP v Olomouci, (3) Ústav biologie LF UP v Olomouci, (4) OKH FN Hradec Králové, (5) ÚHKT Praha 37 Idiopatický hypereozinofilní syndrom a léčba imatinib mesylátem přehled a naše zkušenosti Maláska J., (2) Pacholíková J., Brychtová Y., Doubek M., (2) Vránová J., Mayer J. 7

8 Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Centrum molekulární biologie a genové terapie,ihok FN, Brno 38 Bodové mutace v kinázové doméně ABL u pacientů s CML - příčina resistence na STI- 571 Vránová J., Pacholíková J., (2) Brychtová Y., (2) Doubek M., (3) Mentzlová D., (1,2) Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (2) Interní hematoonkologická klinika, (3) Oddělení lékařské genetiky, FN Brno POLEDNÍ PŘESTÁVKA - OBÉD 12,00 13,30 hod. Diskuze u posterů (P01 P32) 12,00 13,30 hod. III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (velká posluchárna) 13,30 15,00 hod. Clinical Hematologist in Europe 39 A Common Curriculum For the European Hematologist D. Loukopoulos First Department of Medicine, University of Athens, Greece 40 Regulatory Issues in Hematology in Switzerland A. Gratwohl Department of Internal Medicine, Kantonsspital Basel, Switzerland Round table discussion PŘESTÁVKA 15,00 15,30 hod. IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 15,30 17,00 hod. Transplantace III. Hemostáza Hodgkinův lymfom 8

9 Transplantace III. (velká posluchárna) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Cetkovský P., Klabusay M., Sedláček P. 41 Transplantace ex vivo expandovaných hematopoetických kmenových buněk u pacientů s diagnosou lymfomu indikovaných k autologní tranpslantaci PBSC Klabusay M., Kořístek Z., Adler J., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika, Brno 42 Subpopulace CD buněk je lepším prediktorem engraftmentu po alogenní příbuzenské transplantaci PBSC než dávka CD34+ buněk Klabusay M., Čoupek P., Kořístek Z., Suková V., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika, Brno 43 Vyhledávání dárce krvetvorných buněk v úzké rodině jako nedílná součást indukční léčby akutních leukémií Vokurka S., Koza V., Jindra P., Steinerová K., Karvunidis T., Bystřická E., Volfová A. a Novák L. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 44 Výsledky transplantací kmenových buněk krvetvorby od nepříbuzenských dárců v ČR v období Transplantační jednotka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN v Motole Sedláček P., Šrámková L., Formánková R., Keslová P., (2) Ivašková E., (2) Kupková L., (2) Kolaříková I., (3) Navrátilová J., (3) Pittrová H., (4) Loudová M., (4) Dobrovolná M., (4) Vraná M., (4) Kořínková P., (4) Matějková E., (4,5) Kobylka P., (4) Hrubá A., (4,5) Rahmatová Š. a Starý J. pro PSDH. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FNM, Praha, (2) Český registr dárců kostní dřeně (CBMD), Praha, (3) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD), Plzeň, (4) Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Praha, (5) Banka pupečníkové krve (BPK), Praha 45 Využití chemoterapeutických režimů VID / BUMEL+ASCT v rámci reindukční léčby a následné retransplantace u nemocných s relapsem resp. progresí mnohočetného myelomu (MM). První výsledky. Gregora E., Slabý J., Jankovská M., (2) Greplová M., Kozák T. OKH FNKV,Praha, (2) Transfuzní oddělení FNKV, Praha 46 Využití DNA z kultury fibroblastů pro genotypizaci HLA pacientů indikovaných k alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) Dobrovolná M., (2) Chudoba D., (3) Sedláček P. 9

10 Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha, (2) Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF a FN Motol, Praha, (3) Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN v Motole, Praha Hemostáza (malá posluchárna vlevo) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Bátorová A., Kubisz P., Krčová V., Malý J. 47 ADAMTS13 v patogenéze, diagnostike a manažmente TTP Bátorová A., Mistrík M., Kotouček P., Skraková M., Fehérvízyová E., Sakalová A., (2) Kraemmer J., (2) J. Dirk-Studt, Lämmle B. Klinika hematológie a transfúziológie krvi LF UK a FN, Bratislava, (2) Central Research Laboratory, University Hospital, Bern 48 Syndróm lepivých doštičiek Kubisz P., Staško J., Hudeček J. a Dobrotová M. Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a MFN, Martin, Slovensko 49 Detekce trombocytárních mikropartikulí u pacientů s autoimunitní trombocytopenií přínos pro diagnostiku? Hluší A., Slavík L., Ježáková J., Novák P., Pikalová Z., Krčová V. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 50 Diagnostika hereditárních trombocytopenií Smejkal P., (2) Doubek M., Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Penka M. Oddělení klinické hematologie, FN Brno, (2) Interní hemato-onkologická klinika, FN Brno 51 Výsledky léčby anti-d globulinem u dětí s chronickou formou Imunitní (idiopatické) trombocytopenické purpury Pospíšilová D., (2) Beislová H., (3) Smíšek P., (4) Vepřeková L., (5) Blažek B., Novák Z., Mihál V. Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci, (2) Transfúzní oddělení FN v Olomouci, (3) II. dětská klinika 2.LF UK a FN v Praze-Motole, (4) I.interní klinika-chl 1.LF UK a VFN Praha, (5) Dětská klinika ILF Ostrava 52 Trombofilní stavy a tromboembolické komplikace soubor 92 dětí léčených pro akutní leukémii Zdráhalová K., (2) Mužíková K., (3) Hladíková E., (4) Kvasnička J., (4) Rypáčková B., (4) Hájková J., Starý J. 10

11 Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha, (2) Laboratoř molekulární genetiky, FN Motol, Praha, (3) MGL CF centra, Ústav biologie a lékařské genetiky, FN Motol, Praha, (4) Centrální hematologická laboratoř 1.interní klinika, VFN 1.LF UK, Praha 53 Hereditární trombofilie: Významný rizikový faktor pro tromboembolismus (TE) u trombocytémií Schwarz J., Hrachovinová I., Vorlová Z., (2) Hájková J., Salaj P. ÚHKT, Praha, (2) OKH I. interní kliniky VFN, Praha Hodgkinův lymfom (malá posluchárna vpravo) 15,30 17,00 hod. Předsednictvo: Král Z., Mačák J., Marková J. 54 Naše zkušenosti s léčbou Hodgkinovy choroby podle protokolů německé Hodgkinovy skupiny Král Z., (2) Marková J., Šmardová L., (2) Móciková H., Navrátil M., Vášová I., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, (2) Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 55 BEACOPP eskalovaný - intenzifikovaná chemoterapie pokročilého Hodgkinova lymfomu (HL) Marková J., (2) Král Z., (2) Vorlíček J., Kozák T., Móciková H., (2) Šmardová L., Feltl D. a (3) Diehl V. FN Královské Vinohrady Praha, (2) II. interní hematoonkologická klinika FN Brno, (3) Klinik I für Innere Medizin der Universität zu Köln, SRN 56 Vysokodávkovaná chemoterapie v léčbě dětí s Hodgkinovou chorobou Kabíčková E., Cháňová M., Nekolná M., Sumerauer D., Čumlivská E., Starý J., Koutecký J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN v Motole, Praha 57 Možnosti zachování fertility u žen s Hodgkinovým lymfomem Mrázek M., (2) Marková J., (2) Kozák T. Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF, Praha, (2) Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 58 Pozdní následky Hodgkinovy choroby a její léčby u dětských a adolescentních pacientů Radvanská J., (2) Radvanský J., Eckschlager T., (3) Weinreb M. KDHO UK 2. LF a FNM, Praha, (2) Kl. tělovýchovýchovného lékařství UK 2. LF a FNM Praha (3) Great Ormond Street Hospital, GB 11

12 59 Existuje primární Hodgkinův lymfom žaludku? Mačák J., (2) Utíkal Z., (3) Gown A.M., (4) Tichý M. Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN Brno, (2) Oddělení patologické anatomie, nemocnice v Třinci, (3) PhenoPath Laboratories, Seattle, USA, (4) Patologicko-anatomický ústav LF UP v Olomouci 60 Langerhansova histiocytóza X dospělých. Zkušenosti jednoho pracoviště. Adam Z., Navrátil M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 17,00 17,30 hod. Wiedermannova přednáška (velká posluchárna) 17,30 18,30 hod. 61 Evolution of Hematopoietic Stem Cell Transplantations in Europe A. Gratwohl Department of Internal Medicine, Kantonsspital Basel, Switzerland Přednáška laureáta Hynkovy ceny 18,30 18,45 hod. Slavnostní recepce (Teoretické ústavy LF UP) 19,00 20,30 hod. (ve spolupráci s firmou Amgen) Pátek 4. června hod. Schůzka pracovišť SEKK pro hodnocení krevního nátěru (M. Matýšková) Místo jednání: posluchárna HOK FN, Olomouc Poznámka: 8,00-9,30 hod. uzavřené jednání expertních pracovišť, od 9,30 hod. volný vstup V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 8,30 10,00 hod. 12

13 Lymfomy I. Akutní leukémie I. Ošetřovatelství I. Lymfomy I. (velká posluchárna) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Karas M., Papajík T., Vášová I. 63 Autologní transplantace u nemocných s difuzním velkobuněčným B-lymfomem v 1.PR - zkušenosti HOO FN Plzeň Karas M., Koza V., Jindra P., Černá K., Vozobulová V., Škopek P., Vokurka S., Švojgrová M., Lysák D. a Schützová M. Hematologicko onkologické odd. FN, Plzeň 64 Autologní transplantace u difúzního velkobuněčného lymfomu: účinná konsolidační léčba prognosticky nepříznivých nemocných v 1. kompletní nebo parciální remisi Papajík T., Faber E., Raida L., Hubáček J., Vondráková J., Procházka V., (2) Kubečková M., (3) Heinzová V., (4) Novosadová L., (5) Brejcha M., Kajaba V., Marešová I., Indrák K. Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, (2) HTO Frýdek-Místek, (3) HTO Opava, (4) HTO Havířov, (5) P&R LAB Nový Jičín 65 Autológna transplantácia ako súčasť prvolíniovej liečby pacientov s prognosticky nepriaznivými typmi agresívnych NHL Vranovský A., Ballová V., Drgoňa L., Ladická M. a Lakota J. Interné oddelenie, Národný Onkologický ústav, Bratislava 66 Mezinárodní randomizovaná studie primární léčby nemocných mladších 60ti let s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) s nízkým a středě nízkým rizikem srovnávající CHOP-like režim s rituximabem nebo bez rituximabu, první interim analýza. Vášová I., Trněný M., Žák P., Belada D., Pytlík R., Válková V., Benešová E., Karban J., Kubáčková K., Hrabětová P., Šiffnerová H., Pirnos J., Vozobulová V., Kozák T., Jankovská M., Vodvářka P., Lysý M., Matuška M., Papajík T., Vondráková J., Campr V., Fakan F., Petrová M. za KLS a Pfreundschuh M., Löffler M. za MInT (MabThera International Trial). II. interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, Hematologická klinika, FN Hradec Králové, Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Onkologické oddělení, Nem. České Budějovice, Oddělení hematologie a onkologie FN Plzeň, Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, Klinika radioterapie FN Ostrava-Poruba, Radioterapeutické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n.labem, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, Patologicko-anatomický ústav FN Motol, Patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, Data centrum KLS 13

14 67 Rituximab (R) jako součást záchranné terapie signifikantně zlepšuje osud nemocných s folikulárním lymfomem (FL) léčených vysokodávkovanou terapií s autologní transplantací (HDT s ASCT) Trněný M., Pytlík R., Vacková B., Trnková M., Šálková J., Karban J., Stříteský J., (2) Gašová Z., (2) Kobylka P. Hlavův patologicko-anatomický ústav VFN a 1.LF UK Praha, (2) Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 68 Výsledky podávání rituximabu v rámci konsolidační léčby po chemoterapii CHOP u nemocných s folikulárním B-nehodgkinským lymfomem Belada D., Žák P., Malý J., (2) Šálková J., (2) Kolešková E., (2) Pytlík R., (2) Trněný M. II.interní klinika FN Hradec Králové, Odd. klinické hematologie, (2) I.int. klinika, VFN Praha 69 Campath-1H v léčbě chronických lymfoproliferačních onemocnění Kozák T., Jankovská M., Černá O., Dryak P. Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha Akutní leukémie I. (malá posluchárna vlevo) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Indrák K., Starý J., Trka J. 70 Acute LEukemia Clinical RegisTer (ALERT) in the Czech Republic Indrák K., (6) Dušek L., Jarošová M., Sičová K., (6) Mužík J., Szotkowski T., (2) Vorlíček J., (3) Voglová J., (4) Čermák J., (5) Kozák T., (2) Mayer J., (3) Malý J., (4) Cetkovský P., (7) Koza V., (8) Michalová K., Hubáček J., (2) Buchtová I., (4) Maaloufová J., (6) Klimeš D., (6) Koptíková J., (6) Pavliš P., 9) Demečková E. HOK FN Olomouc, (2) FN Brno-Bohunice, (3) FN Hradec Králové, (4) ÚHKT Praha, (5) FN Královské Vinohrady, Praha, (6) Center of biostatistics and analysis Brno, 7) FN Plzeň; 8) ÚKBLD Praha; 9) Bratislava 71 Výsledky léčby akutní myeloidní leukémie (AML) na ÚHKT Praha Maalouf J., Soukup P., Kouba M., Čermák J., Schwarz J., Cetkovský P. ÚHKT, Praha 72 Léčba dětské leukémie spojuje kontinenty-interkontinentální ALL-BFM 2002 studie (ALL IC-BFM 2002) Starý J., Trka J., Hrušák O., Yahia Jabali, Zimmermann M., Schrappe M. za International- BFM-Study Group (I-BFM-SG) Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol, Praha 14

15 73 Sledování minimální zbytkové nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) relativní kvantifikací exprese fúzních genů (FG) Mayer J., (2) Schwarz J., (2) Cetkovský P., Pacholíková J., (2) Marková J., Doubek M., Brychtová Y., (3) Mentzlová D., (2) Palásek I., (3) Dvořáková D. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, (2) Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, (3) Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 74 Kvalitativní a kvantitativní sledování minimálního reziduálního onemocnění (MRO) u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) s prognosticky příznivými molekulárními aberacemi Marková J., Peková S., Maaloufová J., (2) Vávra V., (3) Slabý J., (4) Dembická D., Čermák J., K. Michalová, (2) Sedláček P., (2) Smíšek P., (5) Žák P., (6) Žikešová E., (3) Mociková H., (3) Kozák T., (2) Starý J., Cetkovský P., Schwarz J. ÚHKT, Praha, (2) Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha, (3) FNKV, Praha, (5) OKH FN Hradec Králové, (6) 1. int. klinika VFN, Praha 75 Je fúzní gen TEL/AML1 vhodný marker pro predikci relapsu a sledování residuální nemoci u dětí s ALL? Trka J., Zuna J., (1,2) Madžo J., Froňková E., Mužíková K., Zemanová L., (3) Starý J. CLIP Childhood Leukaemia Investigation Prague, Klinika dětské hematologie a onkologie, Praha, (2) Ústav fyziologie, UK 2.LF, Praha, (3) Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2.LF a FN v Motole, Praha 76 Vliv vysokodávkované glukokortiterapie na charakteristiky dendritických buněk pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií Rožková D., Špíšek R., Bartůňková J. Ústav Imunologie, 2. LF UK, Praha Ošetřovatelství I. (malá posluchárna vpravo) 8,30 10,00 hod. Předsednictvo: Pavlicová V., Řehořová J., Smolíková J., Ščudlová J. 77 Spokojenost pacienta se stravou v nemocničním zařízení Pavlicová V. II.interní klinika OKH FN, Hradec Králové 78 Spokojenost pacientů s komunikací sester Krpatová J., Pavlicová V. II.interní klinika OKH FN, Hradec Králové 15

16 79 Hodnocení kvality ošetřovatelské péče na HOO FN Plzeň Kaslová V. Hematologicko-onkologické odd. FN, Plzeň 80 Kvalita života vztažená ke zdraví prezentace prospektivní studie na HOK FNO Kajaba V., Krištofová M., Havlíková P., Krištofová K., Schejbalová M., Ščudlová J., Vítková J., Faber E., Indrák K. a Papajík T. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 81 Vypořádání se s faktem závažného onemocnění s přihlédnutím k relapsu nemoci Neumannová M., (2) Škrobánková A., Ščudlová J., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, (2) Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 82 Průvodce intravenózními aplikacemi na hematologickém oddělení Lhotová D., Zappová D., Maaloufová J., Cetkovský P., Pohlreich D. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 83 Inventura III.tisíciletí - bezdrátový scanner Žochová R., Kubíková J., Entrová A., Galuszková D. FTO Olomouc PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 10,00 10,30 hod. VI. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 10,30 12,00 hod. Lymfomy II. Akutní leukémie II. Ošetřovatelství II. Lymfomy II. (velká posluchárna) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Krč I., Plank L., Tomíška M., Trněný M. 84 Charakteristika 584 nemocných léčených pro difúzní velkobuněčný lymfom B řady - analýza Kooperativní lymfomové skupiny Trněný M., Vášová I., Šálková J., Mayer J., Navrátil M., Pytlík R., Benešová E., Kolešková E., Karban J., Kozák T., Jankovská M., Kubáčková K., Hrabětová P., Pirnos J., Šiffnerová H., 16

17 Belada D., Žák P., Lapčíková H., Papajík T., Vondráková J., Přibylová J., Valentová K., Jakešová J., Švecová J., Bolomská I., Lysý M., Čiberová J., Vepřek K., Možný J., Walterová L., Jelínková A., Fakan F., Campr V., Stříteský J., Kodet R., Boudová L., Petrová M. I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha,FN Brno, FNKV Praha, FN Motol, N České Budějovice, FN Hradeck Králové, MOU Brno, FN Olomouc, N Chomutov, N Tábor, N Znojmo, N Šumperk, N Benešov, N Mladá Boleslav, N Most, FN Plzeň 85 Tři generace Mega-CHOP režimů pro léčbu rizikových difusních velkobuněčných lymfomů (DLBCL) Pytlík R., Trněný M., Belada D., Kubáčková K., Pirnos J., Jankovská M., Pukyová J., Přibylová J., Papajík T., Kozák T., Šiffnerová H. a Klener P. 1. interní klinika Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 86 Primární lymfomy centrálního nervového systému: data z registru Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) Vášová I., (2) Trněný M., (3) Belada D., (4) Pirnos J., (5) Kubáčková K,, (6) Jankovská M., Kořistek Z., Minaříková D., (2) Pytlík R., (2) Benešová K. (7) Hamouzová M. II. interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, (2) I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, (3) Hematologická klinika, FN Hradec Králové, (4) Onkologické oddělení, Nem. České Budějovice, (5) Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, (6) Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, (7) Data centrum KLS 87 Bioptická diagnostika MALT-lymfoproliferácií GIT-u: identifikácia klonality imunohistochemicky a prietokovou cytometriou v korelácii s morfologickým obrazom Plank L., Balhárek T., Szépe P., (2) Váleková Ľ., (2) Flochová E. ÚPA a Konzult. centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a (2) KHaT 88 Maligní histiocytóza a postižení gastrointestinálního traktu Krč I., (2) Šumná E., (3) Dušková M., (3) Koďousek R., (3) Kučerová L II. interní klinika LF UP, (2) Odd. klinické hematologie FNsP Ostrava, (3) Ústav patologické anatomie LF UP Olomouc 89 Výsledky léčby primárních lymfomů zažívacího traktu v České republice Tomíška M., Vášová I., (2) ankovská M., (3) Trněný M., (4) Belada D., (5) Kubáčková, K., (6) Pirnos P., (7) Bolomská I., (8) Fakan F., (9) Hamouzová M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Bohunice, (2) Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha, (3) I.interní klinika VFN a I.LF UK Praha, (4) II.Interní klinika Oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové, (5) Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol (6) Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, (7) Radioterapeutické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí n.labem, (8) Patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, (9) Datcentrum Kooperativní lymfomové skupiny 90 17

18 Imunofenotypizace lymfatických uzlin Starostka D., Bílý M., Klaricová K., Novosadová L., Ondrová I., Wróbel M. Oddělení klinické hematologie NsP Havířov Akutní leukémie II. (malá posluchárna vlevo) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Jarošová M., Mihál V., Smetana K. 91 K významu velkých jadérek v myeloblastech nemocných s AML Smetana K., Čermák J., Klamová H., Jirásková I., Hrkal Z. Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha 92 Array CGH u nemocných s akutní leukémií s normálním karyotypem Jarošová M., Pospíšilová H., Divoká M., Holzerová M., (2) Divoký V., Lakomá I., Papajík T., Novosadová A., Szotkowski T., Pikalová Z., (3) Blažek B., (4) Mihál V., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, (2) Ústav lékařské biologie LF UP Olomouc, (3) Oddělení dětské hematologie, FN Ostrava-Poruba, (4) Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 93 První zkušenosti s detekcí přestaveb MLL genu u akutních leukémií pomocí MLL FusionChipu od firmy Ipsogen Vlachová Š., Pacovská T., Divoká M., Divoký V., Holzerová M., Pospíšilová H., Lakomá I., Jarošová M., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc 94 Přestavby dlouhých ramen chromosomu 11 a MLL genu u nemocných s leukemiemi Ransdorfová Š., Březinová J., (2) Zemanová Z., (2) Šindelářová L., (2) Babická L., (3) Šišková M., Čermák J., (4) Starý J., (1,2) Michalová K. ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, , (2) CNC ÚKBLD, VFN a 1. LF UK, Praha, (3) 1. int. klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (4) II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 95 Detekce minimální zbytkové choroby u pacientů s AML s expresí MLL fúzního genu Pacholíková J., Vránová J., (2) Palásek I., (2) Brychtová Y., (2) Doubek M., (3) Mentzlová D., (1,2) Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (2) Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, (3) Oddělení lékařské genetiky, FN Brno 96 Delece a přestavby dlouhých ramen chromosomu 7 u leukemií a preleukemií Březinová J., Ransdorfová Š., (2) Zemanová Z., (2) Šindelářová L, (2) Babická L., (3) Šišková M., Čermák J., (4) Starý J., (1,2) Michalová K. ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, , (2 ) CNC ÚKBLD,VFN a 1. LF UK, Praha, 18

19 (3) 1. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (4) II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 97 Vplyv inhibítorov deacetyláz histónov na diferenciáciu a rast leukemických buniek Starková J., (2 ) Madžo J., (3) Vášková M., (3) Kalina T. a Trka J. CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2.LF, (2) Ústav fysiologie, UK 2.LF, Praha, (3) Ústav imunologie, UK 2.LF, Praha Ošetřovatelství II. (malá posluchárna vpravo) 10,30 12,00 hod. Předsednictvo: Bystřická E., Kajaba V., Pavlíková M., Vorlíčková H. 98 Kongres Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně (EBMT) v Praze dne Bystřická E., Vokurka S., Koza V. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 99 Odběry periferních kmenových buněk desetiletá zkušenost Hemato-onkologického oddělení Plzeň Volfová A., Březinová I., Kolomazníková D., Novák L., Lysák D, Koza V. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň 100 Přínos a rizika dvou odlišných intervalů výměn okluzního krytí vstupu CŽK do kůže u pacientů po chemoterapii randomizovaná, multicentrická sesterská studie Chvojková I., Bystřická E., Sůvová J., Vokurka S., Koza V., (2) Vodičková M., (2) Ščudlová J., (3) Bocková J., (3) Visokaiová M. Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, (2) Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, (3) Fakultní nemocnice Košice, Slovensko 101 Izolační režim v potranspantačním období Kolegarová O., Zítková M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno 102 Profylaktická péče o dutinu ústní pacientů léčených vysocedávkovanou chemoterapií s autologní transplantací krvetvorných buněk výsledky studie. Bystřická E., Chvojková I., Kaslová V., Vokurka S., Koza V., (2) Ščudlová J., (2) Vítková J., (3) Pavlicová V., (3) Maslová J., (4) Valentová D., (4) Horvathová P., (4) Jarolíková V., (4) Micheličová R., (5) Bocková J., (5) Visokaiová M., (6) Kalocayová A., (6) Karliková E., (6) Kerestenyová, (6) Gyurkyová, (6) Staštianová Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, (2) Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, 19

20 (3) Fakultní nemocnice Hradec Králové, (4) Bratislava, Slovensko (5) Košice, SR, (6) Banská Bystrica, SR 103 Výskyt komplikací po alogenní transplantaci Buchtová I., Zítková M. Interní hematoonkologická klinika FN Brno 104 Nutriční sledování nemocných po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk Paťorková M., Molčanová A., Formánková K., Beneš P., Cetkovský P., Vítek A. Ústav hematologie a krevní transfúze Praha POLEDNÍ PŘESTÁVKA - OBĚD 12,00 13,00 hod. Diskuze u posterů (P33 P64) 12,00 13,30 hod. Shromáždění členů České hematologické společnosti ČLS JEP (velká posluchárna) 13,00 14,15 hod. TISKOVÁ KONFERENCE (malá posluchárna vlevo) 14,15 14,45 hod. VII. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 15,00 16,30 hod. Problematika ukončení neúspěšné léčby v hemato-onkologii Lymfomy III. Zdravotní laboranti I. (blok začíná v 14,15 hod.!) Problematika ukončení neúspěšné léčby v hematoonkologii 15,00 16,30 hod. (velká posluchárna) Předsednictvo: Cetkovský P., Indrák K., Koza V., Malý J., Mayer J., Starý J. 105 Pár poznámek k rozhovoru s pacientem o ukončení protinádorové léčby Sláma O. 20

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop ve spolupráci s ČHS a ČOS ČLS JEP pořádá 4. workshop CELL - projektu Oportunní infekce u imunokompromitovaných nemocných Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková Pátek 10. 10. 11.00-19.00 Registrace 13.00-13.15 Zahájení 13.15-15.00 Neonkologická hematologie blok 1 doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková 1 Divoká Martina Vzácné hemoglobinové varianty

Více

SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007

SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007 XIV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 11. 13. října 2007 PROGRAM SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007 Firma Čas Místo konání GLAXOSMITHKLINE 17.00-18.00 Hotel Růže Rotary salónek AMGEN 17. 00-18.00

Více

Program konference. XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 26. 27.4.

Program konference. XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 26. 27.4. Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 25.4.2013 19.00

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Transplantace autologní kostní dřeně (krvetvorných kmenových buněk)

Transplantace autologní kostní dřeně (krvetvorných kmenových buněk) Přehled stěžejních léčebných a výzkumných programů Interní hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a FN Královské Vinohrady Interní hematologická klinika 3. LF UK v Praze a

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu 6 Organizační pokyny Internetové připojení WI-FI V rámci OHD 2011 nabízíme bezdrátové připojení k internetu ve všech kongresových prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se mohou všichni účastníci

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

17:05 17:55 Edukačné sympózium podporené spoločnosťou Janssen. Téma: Management liečby mnohopočetného myelómu klinická prax

17:05 17:55 Edukačné sympózium podporené spoločnosťou Janssen. Téma: Management liečby mnohopočetného myelómu klinická prax Škola myelómu 2013 Termín: 03.-04. 05. 2013 Miesto konania: Starý Smokovec, hotel Bellevue Program: 03. 05.2013 PIATOK 17:00 17:05 Otvorenie Školy myelómu 2013 MUDr. Z. Štefániková, MUDr. P. Kotouček 17:05

Více

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Výzkumný program mnohočetného myelomu v Brně

Výzkumný program mnohočetného myelomu v Brně Výzkumný program mnohočetného myelomu v Brně Mgr. Jana Vigášová Oddělení klinické hematologie Přednosta: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Molekulárně-biologické metody OLG; Genex ILBIT Angiogeneze a mikroprostředí

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Prezident sjezdu Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP a přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc 3 Čestné předsednictvo Prof. RNDr. Lubomír Dvořák,

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Satelitní sympózia farmaceutických firem Konvikt UP, Auditorium (1. poschodí) Sobota 16. června 2007. 11:30 12:15 oběd prostory atria

Satelitní sympózia farmaceutických firem Konvikt UP, Auditorium (1. poschodí) Sobota 16. června 2007. 11:30 12:15 oběd prostory atria Prezident sjezdu: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Hemato-onkologická klinika FNO, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 44 4181, fax.: 585 428 102, e-mail: karel.indrak@fnol.cz 3 Předseda vědeckého

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora XI. workshop Mnohočetný myelom, Mikulov, 26. 27. 4. 2013 Historie léčby MM 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Klepnutm lze upravit styl předlohy podnadpisů. HEMATOLOGIE názory v 60. a 70. letech

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Centrum základnz. kladního výzkumu pro MGUS a mnohočetný. myelom. Laboratoř experimentáln. lní hematologie a buněč.

Centrum základnz. kladního výzkumu pro MGUS a mnohočetný. myelom. Laboratoř experimentáln. lní hematologie a buněč. Centrum základnz kladního výzkumu pro MGUS a mnohočetný myelom Mgr. Jana Vigášová WORKSHOP CMG - Velké Bílovice 21.4.2007 Laboratoř experimentáln lní hematologie a buněč ěčné imunoterapie PŘEHLED VÝZKUMNÝCH

Více

PROGRAM XIII. ČESKO SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE

PROGRAM XIII. ČESKO SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE PROGRAM XIII. ČESKO SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2012 Sál E2 8:45-9:00 Zahájení konference 9:00-10:30 Koagulace a fibrinolýza (10 min) Nové výzvy v manažmente Starnúcej populácie

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP Transplantace krvetvorných buněk Doney K et al.: Treatment of chronic granulocytic leukemia by chemotherapy, total body irradiation and allogeneic bone marrow transplantation.

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

PROGRAM. XXVII. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2015 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 26.04.2015-28.04.2015 BEZ ZÁRUKY

PROGRAM. XXVII. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2015 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 26.04.2015-28.04.2015 BEZ ZÁRUKY PROGRAM XXVII. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2015 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 26.04.2015-28.04.2015 BEZ ZÁRUKY Upozornění: Odborný program začíná již v neděli 26.04.2015. Účast na nedělních

Více

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká,

Více

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová Aktuální stav klinických studií & EMN 2010, 2012 Iva Buchtová 2010 Protokol EMN01 Schéma protokolu Randomizace 1: Rameno A: Rameno B: Rameno C: Randomizace 2: Rameno A1, B1, C1: Rameno A2, B2: RD 9 cyklů

Více

Přínos buněčné terapie pro klinickou onkologii: 15 zkušenosti UCBI Michálek J. Masarykova univerzita, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie

Přínos buněčné terapie pro klinickou onkologii: 15 zkušenosti UCBI Michálek J. Masarykova univerzita, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie Předběžný program 19. března 2009 8.00 11.00 hod Registrace účastníků 9.00 10.30 hod Přednáškový blok I. Slavnostní zahájení Přínos buněčné terapie pro klinickou onkologii: 15 zkušenosti UCBI Michálek

Více

Hematologie a transfúzní lékařství

Hematologie a transfúzní lékařství Úvod 15 AL systémová amyloidóza ( immunoglobulin light chain systémová amyloidóza) 17 Aplastická anémie 27 Anémie Diamondova-Blackfanova (DBA) (kongenitální hypoplastická anémie) 31 Fanconiho anémie (FA)

Více

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Program konference. XIII. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov

Program konference. XIII. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov Program konference XIII. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Čtvrtek 9.4.2015 PROGRAM 19.00

Více

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D.

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol dětská část Transplantace kostní dřeně (TKD) - historie pomocná léčebná metoda již cca 25

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2011 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Český registr dárců krvetvorných buněk Czech Stem Cells Registry Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9 140 21, Praha 4 Telefonní kontakt:

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Jana Krejčová MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE ZAČÁTKU III. TISÍCILETÍ: VYUŽITÍ BIOPTICKÝCH VZORKŮ PRO MOLEKULÁRNÍ ANALÝZU. Workshop dubna 2005 Olomouc

Jana Krejčová MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE ZAČÁTKU III. TISÍCILETÍ: VYUŽITÍ BIOPTICKÝCH VZORKŮ PRO MOLEKULÁRNÍ ANALÝZU. Workshop dubna 2005 Olomouc Jana Krejčová Pracovní skupina molekulární patologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Společnost patologů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Laboratoř molekulární patologie

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Obsah přednášky Hereditární amyloidózy - hereditární amyloidózy - proteiny akutní fáze AL amyloidóza http://marketingland.com/library/channel/content-marketing

Více

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky.

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Indikovanou a provedenou níže specifikovanou péči v odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky

Více

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS Clarion Congress Hotel čtvrtek, 6. 4. 2017 10.15 Zahájení 10.20 11.35 BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

PROGRAM. XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY

PROGRAM. XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY PROGRAM XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY Upozornění: Odborný program začíná již v neděli 27.04.2014. Účast na nedělních

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Klinická kritéria pro přístup k dárci

Klinická kritéria pro přístup k dárci Charakteristika a HLA typizace Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/L05/verze03 Klinická kritéria pro přístup k dárci 1. Cíl 1. Definovat jasná kritéria, dle kterých mohou TC volně žádat o odběr pro

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Mgr. Zuzana Kufová , Mikulov. Genomické analýzy u Waldenströmovy makroglobulinémie

Mgr. Zuzana Kufová , Mikulov. Genomické analýzy u Waldenströmovy makroglobulinémie Mgr. Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov Genomické analýzy u Waldenströmovy makroglobulinémie Obsah přednášky Genomický profil u WM Mutace v genu MYD88 Mutace v genu CXCR4 Diagnostika Výsledky http://socratic.org/questions/how-do-functional-groups-affect-the-structure-and-function-of-macromolecules

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Česká myelomová skupina je občanské sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

1) OD MIKROSKOPU K DIGITÁLNÍ MORFOLOGII Kučerová P. SYSMEXCZ s.r.o. 2) SEKK - EXTERNÍ KONTROLA KVALITY V MORFOLOGII Matýskova M.

1) OD MIKROSKOPU K DIGITÁLNÍ MORFOLOGII Kučerová P. SYSMEXCZ s.r.o. 2) SEKK - EXTERNÍ KONTROLA KVALITY V MORFOLOGII Matýskova M. 1) OD MIKROSKOPU K DIGITÁLNÍ MORFOLOGII Kučerová P. SYSMEXCZ s.r.o. 2) SEKK - EXTERNÍ KONTROLA KVALITY V MORFOLOGII Matýskova M. 3) PILOTNÍ STUDIE FOTOGRAFIÍ NÁTĚRŮ ASPIRÁTU KOSTNÍ... DŘENĚ V RÁMCI SEKK

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1)

CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1) CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1) Schválení tezí Zprávy o činnosti za rok 2003 na 4. plenární schůzi členů CMG (Čejkovice IV/2004) http://www.myeloma.cz základní informace (org. struktura) činnost

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více