Program sympozia Ukončení HEMOFILICKÝ DEN Praha HEMOFILICKÝ DEN Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program sympozia. 15.45 16.00 Ukončení. 12 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007. 2. HEMOFILICKÝ DEN Praha 2007 1"

Transkript

1 Program sympozia Registrace Gringeri Bleeding management in inhibitor patients Kenet Single dose therapy of hemophilia patients with inhibitors Smejkal Zkušenosti s vysokou dávkou rekombinantního faktoru VIIa (NovoSeven ) v terapii krvácení hemofiliků s inhibitorem Penka Zvláště náročná péče u pacientů s hemofilií Švorcová Získaný inhibitor FVIII Přestávka.00.0 Gringeri VWF/FVIII concentrates in high risk immunotolerance: the RESIST study Bátorová Prophylaxis in the treatment of hemophilia in Slovakia Pavliková Pohled VZP ČR na problematiku léčby hemofilie, náklady na ni a ekonomičnost léčby ve vztahu k využití dostupných přípravků.00.5 Vondryska Činnost ČSH.5.0 Dolejš Představení knihy a DVD Život s hemofilií.0.0 Krátká diskuse s Mgr. Cikrtem, mluvčím MZ + oběd Rocino Recombinant products: advance in hemophilia therapy Komrska Používání rekombinantních přípravků v léčbě hemofilie, ano či ne? Blažek Naše zkušenosti s podáváním rekombinantního faktoru VIII Přestávka Morfini NovoSeven use in patients with inhibitors undergoing physiotherapy and rehabilitation excercises Kubeš Možnosti sportovních aktivit u hemofiliků Mašek RTG a MR zobrazení hemofilických artropatií a jejich senzitivita k časným kloubním změnám Ukončení

2 Single dose treatment of hemophilia patients with inhibitors Kenet G The Israeli National Haemophilia Centre, Chaim Sheba Medical Centre, Tel-Hashomer, Israel Recombinant activated factor VII (rfviia; NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Denmark) is well established as an effective haemostatic agent for the management and prophylaxis of haemorrhage in haemophilia patients with inhibitors. Treatment schedules usually involved multiple bolus doses of 90 0 µg/kg administered every hours, but recent evidence suggests that the use of higher single doses might be justified. Two randomised controlled trials, have demonstrated that single 70 µg/kg bolus doses are safe and have efficacy comparable to the standard 90 µg/kg regimen (although objectively measured success rates were much lower than previously reported), when used for home treatment of haemarthroses in haemophilia patients with inhibitors. The results of these studies are supported by data from the Hemophilia and Thrombosis Research Society and by a small open pilot study carried out by Kenet and colleagues 4, all of be presented here and discussed. Single-dose regimens may be especially attractive for the treatment of paediatric patients and are more convenient for all patients with poor venous access. In future, individually tailored single-dose therapies might be beneficial for most inhibitor patients, although careful monitoring of such patients is advised. Further research should contribute towards greater efficacy of treatment through dose optimisation of rfviia in haemophilia patients with inhibitors. Za faktický obsah, správnost údajů a zvolenou formulaci jednotlivých textů odpovídají jejich autoři. POZNÁMKY: References Kavakli K, et al. Thromb Haemost 006;95: Santagostino E, et al. J Thromb Haemost 006;4:67 7. Parameswaran R, et al. Haemophilia 005;: Kenet G, et al. J Thromb Haemost 00; ();

3 RTG a MR zobrazení hemofilických artropatií a jejich senzitivita k èasným kloubním zmìnám Mašek M., Horák M., Kubeš R., Vorlová Z., Kašpar M. Radiologická klinika FN Bulovka a I. LF UK Ortopedická klinika FN Bulovka a I. LF UK a IPVZ ÚHKT a IPVZ Praha V rámci výzkumného záměru 840 vyšetřujeme pacienty s hemofilií magnetickou resonancí a klasickým rentgenovým vyšetřením. Vyšetřováním na magnetické resonanci se pokoušíme se stanovit možnou korelaci s počtem zakrvácení do kloubů a stupněm degenerativního postižení kloubů, zjišťujeme, zda pacienti s aurou skutečně do kloubů akutně krvácí. Komplexní vyšetření nosných kloubů (ramena, lokty, kyčle, kolena a hlezna) provádíme RTG vyšetřením, posuzujeme tak stupeň postižení jednotlivých kloubů u populace hemofiliků. Postižení kloubů hodnotíme třináctistupňovou stupnicí na RTG dle Pettersona, na magnetické resonanci dle Dobona. U kloubů vyšetřených oběma modalitami můžeme porovnat senzitivitu obou metod k počínajícím artrotickým změnám. V důsledku možnosti zobrazení měkkých částí kloubu (chrupavka, synovie) a zejména pak degradačních produktů hemoglobinu na magnetické resonanci nám tato vyšetřovací modalita umožňuje zobrazit již diskrétní kloubní postižení i při negativním výsledku RTG vyšetření. Její senzitivita k zachycení časných degenerativních kloubních změn je výrazně tak vyšší, než u RTG vyšetření. Zkušenosti s vysokou dávkou rekombinantního faktoru VIIa (NovoSeven ) v terapii krvácení hemofilikù s inhibitorem Smejkal P., Komrska V., Mužik J., Matýšková M., Penka M. Oddělení klinické hematologie, FN Brno Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole, Praha Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Úvod: Léčba krvácení u hemofiliků s inhibitorem je velmi náročná: jednak finančně, jednak nemožností dosáhnout generace trombinu ve fyziologickém množství. Cíl: Zhodnotit léčbu krvácení u pacientů s hemofilií a inhibitorem FVIII nebo FIX, kteří nereagovali dostatečně uspokojivě na léčbu konvenčními dávkami NovoSeven. Soubor pacientů a metody: Analyzovali jsme terapii krvácivých epizod u dvou pacientů, u kterých při léčbě jednotlivých krvácivých epizod zvyklými dávkami NovoSeven (většinou kolem 00 µg/kg á hod.) nedocházelo k dostatečně rychlé zástavě krvácení, jeden pacient proto odmítal opakované aplikace NovoSeven, u druhého byl problém s recidivami krvácení do stejného místa do 48 hodin od ukončení léčby krvácení. Nezávisle na sobě jsme v roce 005 došli u jednoho pacienta ve FN Motol a jednoho ve FN Brno k rozhodnutí začít krvácení léčit první dávkou rfviia kolem 00 µg/kg a v případě potřeby i dalšími dávkami NovoSeven. Pacient č. (FN Motol): *988, lehká hemofile B, 99 zjištěn inhibitor FIX,6 BU, maximální peak inhibitoru FIX byl 8 BU, dál léčen on demand preparátem FEIBA, od roku 000 jednotlivá krvácení léčena NovoSeven v dávkách kolem 00 µg/kg á -4 hod. s nutností aplikace minimálně tří dávek, což neúměrně prodlužovalo pobyt pacienta na ambulanci, protože pacienta nebylo možno převést na domácí terapii. Z toho důvodu v období 4/005 9/006 byly krvácivé epizody, mimo závažná krvácení, léčeny první dávkou NovoSeven kolem 00 µg/kg, která byla většinou i dávkou jedinou. Pacient č. (FN Brno): *975, těžká hemofilie A, 99 zjištěn inhibitor FVIII, maximální dokumentovaný peak inhibitoru FVIII byl 96 BU. Do roku 000 léčen on demand preparátem FEIBA, NovoSeven, dál pak střídavě oběma preparáty, od 4/006 pak pouze NovoSeven. Při použití dávkování NovoSeven 8 4 µg/kg á hod. bylo nutné většinou aplikovat 4 dávky a 5 x (0,6 %) došlo k recidivě krvácení, jehož léčba byla finančně náročná. Od listopadu 005 je proto léčen při krvácení do kloubu první dávkou NovoSeven kolem 00 µg/kg, ovšem s nutností v léčbě většinou pokračovat i dalšími, již konvenčními dávkami kolem 00 µg/kg. Výsledky: Pacient č. : Vysokou dávkou NovoSeven bylo ošetřeno 40 krvácení, z toho 8 do kloubu a do svalu. Průměr první aplikované dávky NovoSeven byl 9,9 µg/kg (50 05 µg/kg), medián 05 µg/kg. Krvácení bylo ve 7 případech zastaveno touto jedinou dávkou NovoSeven. Pouze x (7,5 %) bylo nutno pro recidivu krvácení do téhož kloubu podat i druhou dávku NovoSeven : x druhý den a x třetí den od aplikace dávky první, která byla v těchto případech vždy 05 µg/kg. Po podání druhé, stejné dávky NovoSeven, došlo vždy k definitivní zástavě krvácení. 0

4 Pacient č. : Podrobněji jsme zhodnotili poměrně homogenní skupinu spontánně vzniklých krvácení do kloubů. Ve skupině A bylo 5 krvácivých epizod ošetřeno NovoSeven v dávkách 8 05 µg/kg á hod., ve skupině B bylo krvácení léčeno první dávkou NovoSeven µg/kg a následně dávkami 90 µg/kg á hod., ve skupině C byla u 4 krvácení aplikována první dávka v rozsahu 8 8 µg/kg a další dávky v rozmezí 90 µg/kg á hod. Průměr (medián) NovoSeven použitého k léčbě jedné krvácivé epizody byl ve skupině A 8 µg/kg (6 µg/kg), ve skupině B 74 µg/kg (65 µg/kg) a ve skupině C 66 µg/kg (405 µg/kg). Průměrný počet dávek použitých k léčbě jednoho krvácení byl,9 /, /,5. K recidivě krvácení do téhož místa do 48 hod. od ukončení aplikace Novo- Seven došlo ve skupině A x (7 %), ve skupině B 4x (,5 %) a ve skupině C x (,4 %). Závěr: V případě léčby nekomplikovaných krvácení do kloubů se v uvedených případech ukázalo jako racionální navýšení první dávky NovoSeven na přibližně 00 µg/kg. U prvního pacienta tak bylo dosaženo redukce spotřeby NovoSeven z původních přibližně 00 µg/kg na epizodu na 08 µg/kg včetně léčby recidiv krvácení a u druhého pacienta v průměru nedošlo k nárůstu spotřeby NovoSeven na jednotlivou krvácivou epizodu při srovnání s použitím první dávky µg/kg. Dosáhli jsme však výrazného snížení počtu recidiv krvácení ze,5 % na,4 % a tím také finanční úspory oproti nákladům vynaloženým na jejich terapii. Hemofilie a sport MUDr. Radovan Kubeš Ortopedická klinika IPVZ a. LF UK FN Bulovka Přednosta: prof. MUDr. P. Dungl, DrSc Autor ve své přednášce podává určité vodítko pro výběr vhodné sportovní aktivity i pro takto postižené pacienty, neboť sportování má rozhodně pozitivní působení na fyzický i celkový rozvoj osobnosti a ve svém konečném důsledku i vede ke snížení četnosti krvácení. Přínos sportovních aktivity je v každém věku, pro získání tělesné kondice jsou obecně vhodnější protahovací cviky než posilovací. Dále jsou jednotlivé sporty rozděleny dle rizikovosti na bezpečné (např. chůze, plavání, golf), lehce rizikové (např. cyklistika, kondiční posilování), středně rizikové (např. aerobik, běh, tenis a stolní tenis, běžky a ski-alpinismus), značně rizikové (např. lyžování, bruslení, míčové sporty) a nebezpečné (např. box, rugby, hokej). Vzhledem k tomu, že sport by měl přinášet především radost a potěšení, tak není vhodné jej zakazovat, ale spíše individuálně usměrňovat. 4 9

5 Naše zkušenosti s podáním rekombinantního faktoru VIII Blažek B. Klinika dětského lékařství FN Ostrava Léčebné možnosti pacientů s hemofilií souvisely donedávna zejména s dostupností plazmatických koncentrátů koagulačních faktorů. S jejich širokým používáním se však objevila také rizika této léčby, mezi která patří například infekční onemocnění. Jde především o syndrom získané imunodeficience, variantní Creutzfeldt Jacobovu chorobu a hepatitidu B a C. Protože ne vždy lze zcela vyloučit možnost přenosu těchto, případně dalších dosud neznámých onemocnění plazmatickými produkty, je třeba hledat jiné léčebné možnosti. Jednu z těchto cest představuje vývoj rekombinantních preparátů faktorů VIII a IX. V České republice je rekombinantní Factor VIII ADVATE dostupný od roku 005. V souladu se stanoviskem Pracovní skupiny pro dětskou hematologii České republiky jsme začali tento preparát používat až na výjimky - u nově diagnostikovaných dětských pacientů, kteří dosud nebyli léčeni přípravky z krve či krevní plazmy. Od do jsme podali rekombinantní Factor VIII ADVATE celkem 9 dětským pacientům ve věku od novorozeneckého období do 6 let věku. Hladina F VIII se u nich pohybovala od 0,5 do 4 %. Dva pacienti byli na pravidelném profylaktickém režimu, u ostatních byl lék aplikován dle potřeby, tedy při krvácení nebo plánovaně před invazivními výkony. Z indikací převažovala krvácení do měkkých tkání na hlavě a na hýždích po drobných pádech, poranění v dutině ústní, případně preventivní podávání před menšími výkony. Vzhledem k převažujícímu nízkému věku dětí bylo méně častou indikací krvácení do kloubů. Mezi závažnější epizody patřilo například krvácení do nadledvin či méně rozsáhlé intrakraniální krvácení obojí v časném novorozeneckém období. Celkový počet aplikací za uvedené období dosáhl asi 80. Při podání ADVATE jsme zaznamenali výborný klinický efekt i dobrou snášenlivost u naprosté většiny pacientů. Inhibitor F VIII, který se objevil u jednoho z pacientů, dosahoval nízkého titru a podařilo se ho eliminovat navozením imunotolerance. Předpokládáme, že rekombinantní přípravek ADVATE se postupně stane dostupným a bezpečným prostředkem jak k léčbě posttraumatického krvácení, tak k zajištění plánovaných chirurgických výkonů také pro další skupiny pacientů s hemofilií v České republice. Sledování pacientù s inhibitorem proti faktoru VIII v rámci registraèní databáze HemIS (Hemofilie-Informaèní Systém) Penka M., Dušek L., Blatný J., Mužík J., Smejkal P., Komrska V., Salaj P., Klimeš D., Šnábl I., Matýšková M., Pták J., Zdráhalová K., Zapletal O., Černá Z., Křížek M., Hrachovinová I., Ptoszková H., Blažek B., Krčová V., Buliková A. Hemofilický informační systém (HemIS) je klinickým registrem zaměřeným na střádání a možnost hodnocení dat dospělých i dětských pacientů s hemofilií. Prvotním cílem projektu bylo hodnocení vývoje stavu a výsledků léčby u pacientů s inhibitorem proti faktorům VIII nebo IX. Systém projektu HemIS má tři základní typy výstupů: a) on-line databázi se základními klinickými údaji pacientů a údaji o krvácivých epizodách, b) vlastní klinická data a přehledy o výsledcích léčby a c) expertní systém pro základní analýzu a poskytování dat pro klinické hodnocení. Registr HemIS umožnil kromě sběru dat o pacientech s inhibitorem též vedení běžných registračních přehledů o dospělých a dětských pacientech s hemofilií typu A nebo B. Celkem bylo získáno 87 záznamů od dospělých pacientů (89 % typu A a % typu B) a dále 9 záznamů od dětských pacientů. Dětská část registru aspiruje na kompletní registr pacientů pro celou ČR a v tomto smyslu je pro období podpořena grantem z Národního programu kontroly kvality ve zdravotnictví MZ ČR. Vybudování registru HemIS je zajištěno výzkumným grantem MU v Brně a podporováno společností Novo Nordisk. U nemocných s inhibitorem byla od zahájení projektu v roce 00 v rámci HemIS I získána úplná klinická data od 9 pacientů (průměrný věk 6 let v rozmezí 5 let, medián let). Z těchto pacientů trpí 9 % hemofilií typu A, většinou těžkou formou (7 %). High responder skupinu tvoří 4 % těchto pacientů. Průměrná četnost krvácivých epizod ročně je (rozmezí 8). Průběžné sledování umožnily podrobné záznamy 60 krvácivých epizod. Celkově 5 % krvácivých epizod bylo posttraumatických, 5 % spontánních, 59 % epizod bylo lehkých a 5 % středně těžkých. U 40 % pacientů s inhibitorem byla doba krvácení 9 4 hodin v závislosti na tíži hemofilie. Krvácení do kloubů činilo 45 % do svalu 0 % a do podkoží 5 %. U 8 % krvácivých epizod nastaly recidiva krvácení, která ve 4 % trvala 4 hodin a v 8 % trval 48 hodin. Příčina recidivujícího krvácení byla ve % spatřována v pozdním nasazení léčby a v 5 % dávána do souvislosti s rozsahem a intenzitou krvácení. Celkem 6 % pacientů je v režimu domácí léčby (z nich 7 % s těžkou hemofilií). Ve 8 % případů krvácení byl k léčbě použit preparát NovoSeven, v 9 % Immunate, v 7 % FEIBA a v 6 % Fanhdi. Předložená data poskytují podrobnou analýzu, která slouží k vypracování dlouhodobého plánu péče o pacienty daných center, soustřeďuje se na nejvýznamnější problémy a racionalizuje směry alšího zdokonalování péče, jako je např. zavedení preventivních programů, zajištění optimálních postupů a jejich průběžné zdokonalování. 8 5

6 Získaný inhibitor FVIII- klinické zkušenosti u 9 pacientù ÚHKT Švorcová Viera MUDr. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Získaný inhibitor FVIII je vzácný krvácivý stav (incidence,5/000000/rok), způsobený tvorbou protilátek proti FVIII s následným poklesem jeho funkční aktivity. V literatuře je udávána mortalita %. Neexistuje predilekční lokalizace ani typ krvácení provázející tento stav. Riziko spontánního krvácení nekoreluje s hladinou inhibitoru FVIII. Obtížnost diagnostiky a terapie získaného inhibitoru FVIII dokumentujeme na souboru 9 pacientů, léčených a dispenzarizovaných v ÚHKT v letech Charakteristika souboru: muži a 6 žen, věkové rozmezí 8 let, medián 56 let. U 5 pacientů lze přítomnost inhibitoru FVIII dát do souvislosti se systémovým autoimunitním onemocněním (x RS, x SLE, x RA, x psoriasis vulgaris), u jedné pacientky byl inhibitor FVIII diagnostikován zároveň s NHL, u dalšího pacienta je jeho výskyt spojen s intersticiální pneumonitis po léčbě amiodaronem. U dvou pacientů se jedná o idiopatickou formu bez známé primární příčiny. U všech pacientů byla po stanovení diagnózy zahájena imunosupresivní terapie kortikoidy, u 8 z 9 pacientů v kombinaci s cyklofosfamidem, který by u 6 pacientů nahrazen cyklosporinem A, z důvodu nedostatečné účinnosti nebo závažných nežádoucích účinků. U 4 pacientů byly v terapii použity intravenózní imunoglobuliny, pacienti byli léčeni rituximabem. Krvácivé epizody byly u 5 pacientů řešeny podáním preparátů s by-passovou aktivitou, u jedné pacientky byla indikována lokální hemostatická terapie. Po 6 týdnech léčby (medián 0,5 týdne) bylo u všech pacientů dosaženo remise, charakterizované vymizením krvácivých projevů, normalizací APTT a hladiny FVIII. U z 9 pacientů došlo ve sledovaném období k relapsu- ve dvou případech zachycenému již ve stadiu laboratorních změn (pokles FVIII a prodloužení APTT) bez klinické symptomatologie. U třetí pacientky, obtížně spolupracující pro imobilitu, byl relaps zjištěn až při výsevu subkutánních hematomů. Během sledovaného období nedošlo v našem souboru k žádnému úmrtí, všichni pacienti jsou v současné době v kompletní nebo parciální remisi. Inhibitor FVIII je život ohrožující stav, při včasné diagnostice a správné terapii lze výrazně snížit mortalitu a morbiditu. Používání rekombinantních pøípravkù v léèbì hemofilie, ano èi ne? Komrska V., Blažek B., Zapletal O., Pospíšilová D. 4 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha, Dětská klinika FN Ostrava, Oddělení klinické hematologie FN Brno Bohunice, 4 Dětská klinika FN Olomouc Od konce 80. let minulého století jsou v praxi používány v léčbě hemofilie rekombinantní preparáty FVIII (rfviii) a zhruba od konce 90. let i FIX (rfix). K jejich největším přednostem patří dnes již prakticky absolutní mikrobiologická bezpečnost (preparáty. generace rfviii [Advate, Baxter] a rfix [BeneFIX, Wyeth]). Výrobci tak reagovali na rozšíření infekce HIV a HCV protivirově neošetřenými preparáty před r.985, zejména v západní Evropě a USA. I když je současná míra bezpečnosti z plasmy vyráběných preparátů FVIII (pdfviii) a IX (pdfix) vysoká, není absolutní. Hypotetické riziko přenosu infekce představují priony (CJD, vcjd), některé exotické viry (circoviry [SENV], West Nile virus, Ebola virus, SARS či virus ptačí chřipky) a dosud neznámá onemocnění. K nevýhodám rekombinantních preparátů patří zejména vysoká cena ( x vyšší než pd) a stále široce diskutovaná suspektní vyšší imunogenicita, která může vést ke vzniku inhibitoru. Přes uvedené výhrady se počet pacientů (zejména dětí) léčených rekombinantními preparáty ve vyspělých zemích neustále zvyšuje (v některých zemích až 00 %), zejména pro jejich mikrobiologickou bezpečnost. Situace v ČR není zatím dobrá, léčba rekombinantními preparáty není, zejména z ekonomických důvodů, plně akceptována odbornými společnostmi, ani zdrav. pojišťovnami. Pracovní skupina pro dětskou hematologii (PSDH) při ČHS usiluje o zavedení léčby rekombinantními preparáty alespoň u dosud neléčených dětí (novorozenců) s těžkou formou hemofilie, které se ročně v ČR narodí cca 4, a v několika dalších zřídka se vyskytujících indikacích. Díky pochopení farmaceutických firem, které rabatují cenu rfviii, je v ČR t. č. léčeno tímto preparátem prvních dětí. Další 4 pacienti jsou léčeni tímto způsobem v rámci farmakologické studie. Délka sledování všech uvedených pacientů činí v průměru 4 měsíců a inhibitor byl dosud zjištěn jen u jednoho z nich (7 %). Žádné jiné komplikace nebyly zatím pozorovány. Přednáška rozebírá tuto problematiku podrobněji z odborného i ekonomického hlediska a snaží se najít odpověď na otázku, zda bude zavedení léčby rekombinantními preparáty v širším měřítku pro naše pacienty přínosem či ne. Přednáška byla vytvořena s podporou grantu VZ FNM, MZO

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Standardy péče o nemocné s hemofilií

Standardy péče o nemocné s hemofilií Standardy péče o nemocné s hemofilií MUDr. Peter Salaj MUDr. Petr Smejkal, PhD. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Jan Blatný, PhD. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Vytvořila pracovní skupina pro standardy

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým:

Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým: Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií Projekt HemIS Metodický manuál P. Smejkal, D. Klimeš............................ Odborná garance

Více

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová PÉČE O PACIENTY S HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí A. Hluší, M. Palová, V. Krčová Úvod vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII (hemofilie A) nebo FIX (hemofilie B) dědičnost vázaná

Více

Zavedení léčby rfviii nezvýšilo riziko vzniku inhibitorů u osob s hemofilií A v České republice

Zavedení léčby rfviii nezvýšilo riziko vzniku inhibitorů u osob s hemofilií A v České republice Zavedení léčby rfviii nezvýšilo riziko vzniku inhibitorů u osob s hemofilií A v České republice J Blatný,V Komrska, B Blažek, M Penka, P Ovesná jménem a pro centra sdružená v rámci ČNHP Úvod léčba hemofilie

Více

Jsem hemofilik? Lia Elstnerová, Dan Wechsler

Jsem hemofilik? Lia Elstnerová, Dan Wechsler Jsem hemofilik? Lia Elstnerová, Dan Wechsler Pediatrická Klinika LF MU A FN Brno Veronika Fiamoli, Jan Blatný Oddělení Dětské Hematologie LF MU A FN Brno Hemofilie vrozené krvácivé onemocnění deficit koagulačního

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná. Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP)

Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná. Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP) Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP) Pacien, s hemofilií ve FN Motol registrováno 80 pacientů s hemofilií A (dále

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Jan Blatný, Petra Ovesná jménem a pro Centra sdružená v Českém národním hemofilickém programu Demografie osob s hemofilií v ČR (ČNHP data) Sample size - Haemophilia

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

Nové léčebné možnosti u. J.Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK v Plzni

Nové léčebné možnosti u. J.Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK v Plzni Nové léčebné možnosti u hemofilie a von Willebrandovy choroby J.Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK v Plzni Hemofilie Co je hemofilie? Hemofilie A nedostatek koagulačního č faktoru VIII (kofaktoru

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Hemofilie dnes. Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hemofilie dnes. Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hemofilie dnes Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zdroje: Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OPVK

Více

Parametrická struktura databáze HEMIS

Parametrická struktura databáze HEMIS Parametrická struktura databáze HEMIS Minimální registrační záznam pacienta... 3 Základní info o pacientech HEMIS... 3 Anamnéza - jiná onemocnění se vztahem k inhibitoru... 3 Hemofilie - předchozí léčba

Více

Hemofilie Zdeňka Hajšmanová Proces krevního srážení Obr. č. 1 Poranění cévy Vasokonstrikce Primární destičková zátka Fibrinová síť Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Přehled invazivních výkonů u pacientů s vrozenými defekty FVII a FXI ve FN Brno

Přehled invazivních výkonů u pacientů s vrozenými defekty FVII a FXI ve FN Brno Přehled invazivních výkonů u pacientů s vrozenými defekty FVII a FXI ve FN Brno 2005 2013 Gabriela Chlupová, Petr Smejkal, Jan Kamelander, Marie Šlechtová, Alena Buliková, Jarmila Kissová, Miloslava Matýšková,

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

SOUČASNOST Č A BUDOUCNOST LÉČBY U HEMOFILIKŮ. Palová M., Hluší A.

SOUČASNOST Č A BUDOUCNOST LÉČBY U HEMOFILIKŮ. Palová M., Hluší A. SOUČASNOST Č A BUDOUCNOST LÉČBY U HEMOFILIKŮ Palová M., Hluší A. HEMOFILIE A,B Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) Deficit koagulačního faktoru IX (hemofilie B) X- vázané recesivně dědičné

Více

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Hemofilie Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem plazmatických faktorů FVIII hemofile A FIX hemofile

Více

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s.

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048 Hemofilie MUDr. Alena Vašková, MUDr. Jiří Libiger Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí n.l. Hemofilie

Více

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Vladimír Komrska, Ester Zápotocká, Veronika Čepeláková Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Petra Ovesná Institut biotatistiky

Více

Deklarace. český národní hemofilický program. Český národní hemofilický program (ČNHP)

Deklarace. český národní hemofilický program. Český národní hemofilický program (ČNHP) český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program (ČNHP) Přílohy: 1. Přihláška k zařazení do sítě 2. Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o zařazení do sítě center ČR

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Hemofilie. MUDr.D.Procházková. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Hemofilie. MUDr.D.Procházková. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Hemofilie MUDr.D.Procházková Dětská klinika Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nejčastější vrozená koagulopatie postihuje všechny etnické skupiny Hemofilie A 85 %, Hemofilie B 10-12% všech krvácivých

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

VIII. Hemofilické dni Bratislava dubna P. Smejkal

VIII. Hemofilické dni Bratislava dubna P. Smejkal VIII. Hemofilické dni Bratislava 14. - 15. dubna 2016 P. Smejkal Rekombinantní faktory s prodlouženým t1/2 A. Bátorová Elocta rfviii-fc (Biogen-Sobi) Registrace, USA,Kanada, EU Plán studie i v ČR Alprolix

Více

4. hemofilický den. Programový sborník. kongresu. s mezinárodní účastí. 1. prosince 2011 Clarion Congress Hotel Prague Freyova 33, 190 00 Praha 9

4. hemofilický den. Programový sborník. kongresu. s mezinárodní účastí. 1. prosince 2011 Clarion Congress Hotel Prague Freyova 33, 190 00 Praha 9 4. hemofilický den s mezinárodní účastí Odborný kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP pořádaný ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Českým svazem hemofiliků

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Péče o dě) s hemofilií v ČR Data registru ČNHP. Blatný J, Smejkal P., Ovesná P. Za centra zastoupená v ČNHP

Péče o dě) s hemofilií v ČR Data registru ČNHP. Blatný J, Smejkal P., Ovesná P. Za centra zastoupená v ČNHP Péče o dě) s hemofilií v ČR Data registru ČNHP Blatný J, Smejkal P., Ovesná P. Za centra zastoupená v ČNHP Systém péče v ČR Český národní hemofilický program (ČNHP) www.cnhp.cz Ročně se jedná o cca ¾ mld

Více

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. Oddělení klinické hematologie, FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. Oddělení klinické hematologie, FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 432 Hemofilie MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. Oddělení klinické hematologie, FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Hemofilie je nepříliš časté dědičné onemocnění s výskytem zhruba 1 nemocný na

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent Portál DIOS verze II Druhá verze portálu DIOS a jeho elektronické knihovny chemorežimů přináší nové informace a nové nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. Jde především o problematiku

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Hemofílie. Petr Smejkal OKH FN Brno

Hemofílie. Petr Smejkal OKH FN Brno Hemofílie Petr Smejkal OKH FN Brno Hemofílie je dědičná krvácivá choroba hemofílie A chybění srážlivého (koagulačního) faktoru VIII (F VIII) hemofílie B chybění srážlivého (koagulačního) faktoru IX (F

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Epidemiologie ICH Ø 15% všech CMP Ø 30% u asiatů

Více

Získaný von Willebrandův syndrom. Smejkal P, OKH, FN Brno

Získaný von Willebrandův syndrom. Smejkal P, OKH, FN Brno Získaný von Willebrandův syndrom Smejkal P, OKH, FN Brno Patofyziologie získaného VWS hypotyreoza hyposyntéza autoprotilátky imunologické choroby MGUS solidní tumory lymfoproliferace adsorpce na povrch

Více

Závažná získaná krvácivá onemocnění

Závažná získaná krvácivá onemocnění Závažná získaná krvácivá onemocnění Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie 2014 Šlechtová J., Hajšmanová Z., Šigutová P. hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK Plzeň Co je největší

Více

Zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP Ostrava,

Zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP Ostrava, Zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP Ostrava, 10. 3. 2016 Přítomni: Blatný J., Čepeláková V., Čermáková Z., Dolejš V., Dulíček P., Hluší A., Hrdličková R., Ovesná P., Penka M., Smejkal P., Vokšajová

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Působení společnosti Baxalta v oblasti hematologie

Působení společnosti Baxalta v oblasti hematologie Působení společnosti Baxalta v oblasti hematologie Počínaje 1. červencem 2015 se staly Baxter a Baxalta celosvětově nezávislými veřejně obchodovatelnými společnostmi. Tento proces právního, zákonného a

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Jednání KR a VR ČNHP. Pařízkovy dny, Ostrava, 5.3.2015

Jednání KR a VR ČNHP. Pařízkovy dny, Ostrava, 5.3.2015 Jednání KR a VR ČNHP Pařízkovy dny, Ostrava, 5.3.2015 Program 1. Stav zadávání dat do registru, termíny roku 2015, provedené úpravy v registru (Ovesná, Smejkal, Blatný) 2. Aktualizace financování ČNHP

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Systém centrové péče o hemofiliky (a příbuzné diagnózy) v ČR

Systém centrové péče o hemofiliky (a příbuzné diagnózy) v ČR Systém centrové péče o hemofiliky (a příbuzné diagnózy) v ČR Demografie hemofilie v ČR (2012) Asi 850 HA, 130 HB v ČR 4/5 dospělých Medián věku dospělých hemofiliků 40 let, dět 10 5% nad 65 let Nutnost

Více

hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie

hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie hematologie ZAOSTŘENO NA Hemofilie Farmakokinetika jako účinný nástroj pro personalizaci léčby hemofilie podle přednášky MUDr. Jana Blatného, Ph.D.... 1 Život s profylaxí šitou na míru podle farmakokinetiky

Více

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál?

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Život ohrožující krvácení - ŽOK 2.nejčastější příčina úmrtí u těžkých traumat Vedoucí příčina potencionálně

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

PERIPARTÁLNÍ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ

PERIPARTÁLNÍ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

www.gynstart.cz profesní gynekologický server

www.gynstart.cz profesní gynekologický server Mezioborové konsensuální stanovisko Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu Česká společnost anesteziologie,

Více

PERIPARTÁLNÍ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ

PERIPARTÁLNÍ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Příloha č. 6 Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Česká společnost anesteziologie, resuscitace a

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Péče o pacienty s hemofilií ve FN Ostrava včera, dnes a zítra. R. Hrdličková

Péče o pacienty s hemofilií ve FN Ostrava včera, dnes a zítra. R. Hrdličková Péče o pacienty s hemofilií ve FN Ostrava včera, dnes a zítra R. Hrdličková O kolik pacientů s hemofilií se staráme? Diagnóza Počet pacientů Hemofilie A 80 Hemofilie B 16 Celkem 96 Počty pacientů jiné

Více

Zápis ze schůze výboru SNIL

Zápis ze schůze výboru SNIL Zápis ze schůze výboru SNIL dne 20. listopadu 2013 od 11:00 do 13:30 hodin, Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 33, 190 00 Praha 9 Vysočany, sál TYCHO Přítomni: Adam, Havrdová, Horáková, Hradílek, Koudelková,

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A Setkání klubu pacientů 11.5.2016

Více

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem H. Rozsypal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha II. hradecké vakcinologické dny, 19. 10. 21. 10. 2006, Hradec Králové

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Von Willebrandova choroba. Jitka Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF

Von Willebrandova choroba. Jitka Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF Von Willebrandova choroba Jitka Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK v Plzni Erik Adolf von Willebrand, MD 1.2.1870 12.12.1949 Finský lékař popsal v roce 1924 dědičnou krvácivou chorobu s tendencí

Více

Diagnostika a léčba hemofilie

Diagnostika a léčba hemofilie Diagnostika a léčba hemofilie MUDr. Jan Blatný, PhD RNDr. Ingrid Hrachovinová MUDr. Radomíra Hrdličková MUDr. Vladimír Komrska, CSc. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. MUDr. Peter Salaj MUDr. Petr Smejkal,

Více