Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze"

Transkript

1 Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

2

3

4 ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, Alternations reserved 07/2007

5 OBSAH 1.0 PŘEDMLUVA Bezpečnostní pokyny Skladování Nastavení zařízení Vlastnosti a příslušenství VÁŠ PŘIJÍMAČ Čelní panel Zadní panel Dálkové ovládání PŘIPOJENÍ Připojení k satelitní parabole Připojení k pozemní anténě Připojení k TV a VCR Připojení k Digitálnímu zesilovači zvuku Připojení k počítači seriovým kabelem pro stahování software 9 Česk 4.0 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ HLAVNÍ MENU Správce kanálů Nastavení satelitního příjmu Nastavení pozemního příjmu Instalace Časovač Hry OSTATNÍ OVLÁDÁNÍ Programový Průvodce (EPG) Zapping a informační okna Seznam kanálů a režim zobrazení 18 A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 19 A.2 PARAMETRY 19 1

6 1.0 PŘEDMLUVA 1.1 Bezpečnostní pokyny POZOR: PRO PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE KRYT. PŘENECHTE TO POUZE NA KVALIFIKOVANÉM SERVISNÍM PRACOVNÍKOVI.. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před nebezpečným napětím a před rizikem zasažení elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitou operaci nebo údržbu (servis). POZOR: NEPOUŽÍVEJTE TENTO STB V BLÍZKOSTI VODY NEBO HO DO VODY NEPONOŘUJTE. NEUŽÍVEJTE BLÍZKO KVĚTINOVÉ VÁZY, UMÝVADEL, VÝLEVEK V KUCHYNI, PRAČEK, PLAVECKÝCH BAZÉNŮ ATD. Čtěte všechny rady Před použitím produktu přečtěte všechny pokyny k zacházení. Pro informace o příslušenství jako lithium ionové baterie čtěte návod k tomuto produktu Uschovejte uživatelskou příručku Uschovejte všechny příručky o bezpečnosti a ovládání Dbejte varování Pozorně čtěte všechna varování Řiďte se radami Postupujte podle instrukcí Čištění Před čištěním zařízení vždy vypojte za sítě. měkkou látkou lehce navlhčenou šetrným čisticím prostředkem.bez rozpouštědel a aerosilí Příslušenství Pro vaši bezpečnost používejte pouze příslušenství STRONG Voda a vlhkost Nikdy neumisťujte zařízení v blízkosti vody (vana, kuchyňský dřez, bazén, na déšť apod.) Umístění Abyste předešli zranění osob a poškození zařízení, neumisťujte ho na nestabilní místa, trojnožky, poličky, vozíky apod. Pouze na stabilní a pevná místa. Řiďte se montážními instrukcemi a doporučeními Napájení Zařízení připojte v síti s parametry vyznačenými na štítku. Pokud si nejste jistí parametry sítě u vás doma, kontaktujte dodavatele Prostudujte instrukce pro použití zařízení s napájením bateriemi Uzemnění, Polarizace Pokud zařízení používáte s daným AC adaptérem je vybaven střídačem polarizace napájecího proudu (zásuvka s jedním širším kolíkem). To umožňuje připojit napájení pouze jedním způsobem. Pokud nemůžete zásuvku připojit, otočte ji a zkuste to znovu. Pokud ji stále nemůžete připojit, kontaktujte elektrikáře Ochrana napájecí šňůry Napájecí šňůra musí být umístěna v místech, kde se nechodí. Nikdy na ni nestavějte těžké věci nebo nohy stolů a židlí. Nechte místo kolem připojovacích konektorů a zásuvky ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Bouřka Vypojte napájecí adaptér se stěnové zásuvky. Zabráníte tím poškození pří přetížení v napájecí síti. Vypojte ho také z přijímače Přetížení Nikdy nepřetěžujte stěnové zásuvky a vedení připojím velkého množství spotřebičů Vniknutí předmětů a kapalin Nikdy nedávejte předměty jakéhokoliv druhu do zařízení skrz otvory. Mohou se dotýkat nebezpečných částí pod napětím nebo zkratovat části, což by mohlo být příčinou požáru nebo elektrického výboje. Nikdy neumisťujte zařízení v blízkosti kapalin Vytápění Nikdy neumisťujte zařízení u zdrojů tepla a hudebních zesilovačů Opravy Všechny nechte kvalifikovaným pracovníkům. Sejmutím krytu se vystavujete nebezpečí úrazu vysokým napětím Poškození vyžadující servis Pokud zpozorujete nějaký případ uvedený dole, hled odpojte napájení a odneste zařízení do servisu 1. Vylitá kapalina na zařízení nebo spadlý předmět do zařízení 2. Zařízení bylo vystaveno vodě 3. Zařízení nepracuje správně. Každá nevhodná manipulace ho může poškodit 4. Zařízení spadlo nebo bylo jinak poškozeno 5. Výměna částí Přenechejte autorizovaným servisům, které je vymění za originální části se stejnými vlastnostmi. Neautorizované zásahy mohou způsobit požár, elektrický úraz nebo jiné Kontrola Kontroly správné práce zařízení přenecháte odbornému servisu Zařízení nevystavujte kapající a stříkající vodě a předměty vodu obsahující, jako vázy, na něj nestavějte Hlavní napájení a další připojovací kabely připojujte jen pokuj je zařízení vypnuté USCHOVEJTE TYTO INFORMACE 2

7 1.2 Skladování Váš přijímač a jeho příslušenství jsou uložené a dodávané v balení chránícím před elektrickým výbojem a vlhkostí. Při rozbalení se ujistěte, že jsou obsaženy všechny části a zabalujte bez přítomnosti dětí. Při transportu přijímače z jednoho místa na jiné nebo jestliže ho vracíte v záruční lhůtě se ujistěte, že byl přijímač skladován v originálním obalu s veškerým příslušenstvím. Při nedodržení správného balení můžete ztratit záruku na opravy. 1.3 Nastavení zařízení Doporučujeme, abyste se o instalaci vašeho zařízení poradili s profesionálem. Jinak, prosím následujte následující instrukce: Prostudujte uživatelskou příručku vaší televize a antény Ujistěte se, že SCART kabel a venkovní součásti antény paraboly jsou v dobrém stavu a že SCART konektory jsou dobře stíněné Tento manual poskytuje úplné informace o instalaci a používání zařízení. Některé pokyny jsou označeny jako: Pozor Označuje varovnou informaci. Česk Tip Označuje nějaké užitečné nebo nápomocné informace. MENU Přesunout Označuje tlačítko na dálkovém ovládání nebo na přijímači. (tučně) Označuje položku menu na obrazovce (OSD).(kurzíva) 3

8 1.4 Vlastnosti a příslušenství Vlastnosti: Pro všechny Free To Air digitální TV a Radio programy přes pozemní nebo satelitní vysílání Nastavení s podporou pomoci s první instalací Zoom funkce pro výběr regionu Digitální zvuk přes koaxiální kabel (S/PDIF) Display zobrazující číslo kanálu nebo čas Oddělený spínač napájení Podpora první instalace Paměť na max kanálů 4 Oblíbené seznamy pro TV- a Radio programy Rychlá a snadná instalace a uživatelské menu Výborná kvalita zvuku a obrazu Rodičovský zámek pro menu a vybrané kanály Teletext přes OSD a VBI Podpora DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 a GOTO X Aktualizace Software přes družici (OTA) Elektronický Programový Průvodce (EPG) pro informace až po 7 dní Plně vícejazyčné DVB titulky a zvukové stopy Vícejazyčné menu na obrazovce (OSD) Úpravy názvů TV a Radio programů a názvů družic Ukazatel kvality a síly signálu pro digitální transpondery Automatické a ruční hledání kanálů Zapnutí na posledním nebo nastaveném kanálu 8 Timerů pro nahrávání a/nebo sleep-timer se 3 režimy (denně, týdně, jednou) 3 hry (Boxman, Tetris, Snake) Uživatelské dálkové ovládání s barevnými funkčními tlačítky Nízká spotřeba Funkce Mozaika: 4 nebo 9 TV kanálů na obrazovce Připojení: SAT IN a SAT OUT pro satelit, ANT IN a LOOP OUT pro pozemní, LOOP IN a TO TV pro Modulátor, 1 Scart TV (RGB/CVBS), 1 Scart VCR (CVBS), S/PDIF, 3 RCA (Video, Audio Levá a Pravá), Seriový Port RS-232, spínač napájení. Příslušenství: 1 x Uživatelská příručka 1 x Dálkové ovládání 1 x RF kabel 2 x Baterie (AAA type) Poznámka: Baterie nesmějí být dobíjeny, demontovány, zkratovány nebo kombinovány s jinými typy baterií. 4

9 2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ 2.1 Čelní panel Obr Tlačítko napájení On/Off 2. Tlačítko MENU Zobrazí hlavní menu nebo vrátí na předchozí menu. 3. Tlačítko OK Vybere zvolenou položku v menu nebo potvrdí zadanou hodnotu. 4. Kontrolka režimu červená Signalizuje pohotovostní režim přijímače. ZELENÁ signalizuje práci přijímače. 5. Display se 4 znaky V pohotovostním režimu zobrazuje aktuální čas. V pracovním režimu zobrazuje aktuální kanál 6. Tlačítko Předchozí/Další Kanál 7. Tlačítko Vyšší/Nižší Hlasitost 2.2 Zadní panel Česk Obr ANT IN Pro připojení pozemní antény. 2. LOOP OUT Výstup signálu pro pozemní anténu pro připojení k LOOP IN pokud chcete přijímat pozemní analogové vysílání na vaší TV. 3. SAT IN K připojení koaxiálního kabelu z vašeho LNB na parabole. 4. SAT OUT Umožňuje připojení specielního satelitního přijímače (analogového nebo digitálního). 5. LOOP IN Pro pozemní (běžnou) TV anténu. 6. TO TV (včetně. modulátoru) Pro připojení RF kabelu k vstupu antény TV. 7. RS-232 Serial Port Tento sériový port použijete pro připojení vašeho PC k přijímači a stahování nového software do přijímače. 8. TV SCART konektor Použijte tento konektor pro připojení vašeho přijímače s TV pomocí SCART kabelu. 9. VCR SCART konektor Použijte tento konektor pro připojení vašeho přijímače s videorekordérem pomocí SCART kabelu. Pokud je přijímač v pohotovostním režimu, pak je signál z VCR přes něj přenášen do TV. 10. S/PDIF Digital audio výstup Použijte tento koaxiální výstup pro připojení přijímače k digitálnímu zesilovači zvuku. 5

10 11. VIDEO Tento konektor poskytuje video signál pro další VCR připojení. 12. AUDIO Pravá a Levá Umožňují vyvedení zvuku do externího zesilovače nebo audio vstupu vaší TV. 13. Spínač napájení ON/OFF 14. Napájecí šňůra Váš přijímač pracuje s proudem 90 ~ 240 V AC (automaticky), 50 ~ 60 Hz ±-5%. Překontrolujte parametry elektrické sítě před připojením do stěnové zásuvky. 2.3 Dálkové ovládání Všechny funkce set-top boxu můžete ovládat dálkovým ovladačem A. Přepíná přijímač do Zap./Stand by. B. Vypne zvukový výstup přijímače. C. V +/V- Použijte pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku přijímače. D. P-/P+ Další a předchozí stránka při listování v seznamu menu. E. LIST Změnit na všechny kanály; Změnit na satelitní; Změnit na pozemní. F. AUDIO Zobrazí seznam dostupných jazyků sledovaného kanálu. Dodatečně nastavuje zvuk aktuálního kanálu na stereo ( ), levé-mono ( nebo pravé-mono ). G. INFO Zobrazí informace o aktuálním programu. H. MENU Otevře hlavní menu nebo vrátí na předchozí menu. I. EXIT Opustí menu nebo podmenu a ukončí používanou funkci. J. OK Aktivuje zvýrazněnou položku menu. Zobrazí seznam kanálů podle TV /Radio režimu. K. tu Mimo Menu: Zvýší/Sníží hlasitost zvuku. V Menu: Změní nastavené hodnoty ve vybrané položce menu. L. pq Mimo Menu: Změní aktuální program na předchozí/další. V Menu: Přesune kursor nahoru/dolů. M. RECALL Přepne zpět na předchozí kanál. 6

11 N. PAUSE Zmrazí obraz. O. SUB Zobrazí seznam titulků, které podporuje aktuální kanál. P. TEXT Zobrazí aktuální Teletext na OSD. Q. FAV Zobrazí seznam oblíbených programů. R. EPG Zobrazí EPG (Elektronický Programový Průvodce) pouze mimo menu. S. TV/R Přepíná mezi TV nebo RADIO režimem. T. NUMERICKÁ TLAČÍTKA (0-9) Výběr kanálu a zadávání číselných údajů. U. AV Přepíná mezi TV a AV režimem. V. ZOOM Zvětšení na 200% nebo 300%. Česk 7

12 3.0 PŘIPOJENÍ 3.1 Připojení k satelitní parabole Obr. 3 Připojení pevné satelitní paraboly k vašemu přijímači Zvolte družici, ze které chcete přijímat TV/Radio kanály. Požádejte svého Strong prodejce, aby namířil vaši parabolu na požadované družice. Zapojte koaxiální kabel do vašeho LNB. Zapojte druhý konec kabelu do LNB IN vstupu vašeho přijímače. Připojení více pevných parabol k vašemu přijímači pomocí přepínače DiSEqC1.0 Obr. 4 Pokud chcete sledovat programy z více družic (Například z Astry a Hot Bird) je vhodné použití pevných parabol a přepínače DiSEqC 1.0. Požádejte svého Strong prodejce, aby namířil vaše paraboly na požadované družice. Připojte LNB přes koaxiální kabel do IN vstupu na přepínači DiSEqC 1.0. Připojte OUT výstup přepínače DiSEqc 1.0 ke vstupu LNB IN na zadní straně vašeho přijímače. Připojení paraboly na pohyblivém polohovadle k vašemu přijímači Obr. 5 Další možnost jak sledovat programy z více družic je pomocí paraboly připevněné na pohyblivém polohovadle DiSEqc 1.2. Požádejte svého Strong prodejce, aby připevnil parabolu na polohovadlo, nastavil správný úhel a vymezil střední polohu polohovadla. Připojte LNB pomocí koaxiálního kabelu k LNB IN vstupu polohovadla. Připojte OUT výstup polohovadla k LNB IN vstupu na zadní straně vašeho přijímače. 3.2 Připojení k pozemní anténě Pro příjem vysílaného signálu připojte kabel pozemní antény do ANT IN konektoru na zadní straně vašeho přijímače. 3.3 Připojení k TV a VCR 1. Připojte TV SCART konektor na zadní straně přijímače do SCART IN konektoru na TV nebo připojte Video RCA a Audio L/R RCA konektory na zadní straně přijímače do stejných vstupů na TV. 2. Připojte VCR SCART konektor na zadní straně přijímače do SCART IN konektoru na VCR. 3.4 Připojení k Digitálnímu zesilovači zvuku Připojte S/PDIF konektor na zadní straně přijímače do určeného vstupu vašeho digitálního zesilovače. 8

13 3.5 Připojení k počítači seriovým kabelem pro stahování software Obr. 6 Připojte RS-232 konektor na zadní straně přijímače k seriovému portu vašeho počítače pomocí seriového kabelu (Obr. 6). Návod jak stahovat software naleznete na našich internetových (support > downloads). Nicméně tento přijímač může stahovat nové aktualizace automaticky přes satelit. 4.0 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Zajistěte, aby váš pozemní přijímač byl správně připojený k vaší televizi a pozemní anténě a aby váš signál měl dobrou kvalitu. (Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého prodejce, aby vám zkontroloval instalaci a kvalitu signálu.) Zkontrolujte jestli je napájecí šňůra připojena do stěnové zásuvky. Zapněte přijímač. Je doporučeno v první instalace následovat Průvodce instalací krok za krokem (SET-UP WIZARD). Pomůže vám k snadnějšímu nastavení a uložení změn a instalaci kanálů. Pokud jste zkušený uživatel, můžete přeskočit Průvodce instalací stisknutím tlačítka EXIT a nastavit kanály pomocí menu Installation. 4.1 Výběr jazyka Stiskněte OK pro volbu jazyka. Zobrazí se menu SET-UP WIZARD. Popisuje funkční tlačítka, která můžete použít během instalace. Po dočtení informací stiskněte OK pro pokračování. Česk 4.2 Výběr družice Průvodce instalací přednastaví pro snadnější instalaci Astra 1C, 1E (19E) nebo Hotbird (13E). Pro tyto družice je přednastaveno LNB jako Universal LNB připojené k přijímači přes přepínač DiSEqC 1.0 vstup 1. Pokud je vaše parabola zaměřená na Astra 1C, 1E (19E) nebo Hotbird (13E), vyberte příslušné družice ze seznamu (následující krok instalace je v odstavci 4.3). Pokud je vaše parabola namířena na jinou družici nebo máte nainstalováno více parabol vyberte Other (následující krok instalace je v odstavci 4.4). 4.3 Po výběru Astra1C, 1E (19E) nebo Hotbird (13E) se zobrazí menu WIZARD-ANTENNA ADJUSTMENT. Nastavte parabolu malými kroky tak, aby ukazatel síly a kvality signálu byl zelený nebo žlutý. Zkuste dosáhnout nejlepší možné síly a kvality. Pokud jste si jisti, že jste nalezli nejlepší signál, upevněte parabolu v této poloze a stiskněte OK na dálkovém ovládání pro zahájení hledání kanálů. Po dokončení hledání se zobrazí první nalezený program. 4.4 Pokud vyberete Other, zobrazí se menu Channel set-up. Tlačítky pq vyberte družici a stiskněte OK pro zobrazení seznamu. Tlačítky pq vyberte požadovanou družici a stiskněte OK. Tlačítky pq vyberte položku Číslo paraboly a tlačítky pq ho vyberte. Stiskněte OK pro nastavení parametrů paraboly. V menu Nastavení paraboly nastavte režim LNB, DiSEqC a Antény. Pro podrobnější informace přečtěte odstavec Nastavení paraboly. Pokud používáte pevnou parabolu stiskněte ČERVENÉ (Autoscan) tlačítko dálkového ovládání pro zahájení hledání. Pokud je vaše parabola instalovaná na DiSEqC 1.2 nebo GOTO X polohovadle vyberte položku Poloha paraboly a stiskněte OK. Pokud použijete DiSEqC 1.2 zobrazí se menu Positioner Set-up. Pro nastavení polohy paraboly čtěte odstave Pokud použijete GOTO X zobrazí se menu GOTO X setup. 9

14 Pro nastavení polohy paraboly čtěte odstave Po nastavení polohy paraboly stiskněte ČERVENÉ (Autoscan) tlačítko dálkového ovládání pro zahájení hledání. 4.5 Po hledání družice nastavte Digitální pozemní TV. Vyberte váš stát, napájení antény a číslování kanálů. Stiskněte UP/DOWN pro výběr položky, stiskněte RIGHT/LEFT pro změnu hodnoty. Stiskněte LEFT/RIGHT pro výběr Channel No pro přizpůsobení směru a polohy antény (pokud je to nezbytné) pro získání nejlepší síly a kvality signálu. Zeptejte se prodejce, jaké jsou ve vašem místě dostupné vysílané pozemní kanály. Po nastavení kanálu se přijímač zapne na prvním kanálu s seznamu. 5.0 HLAVNÍ MENU Všechna důležitá nastavení a vlastnosti vašeho přijímače můžete měnit z Hlavního menu. Hlavní menu se skládá z pěti podmenu jako jsou: Správce kanálů, Satelitní nastavení, Pozemní nastavení, Časovač, Instalace a Hry. Mimo menu zobrazíte HLAVNÍ MENU tlačítkem MENU. 5.1 Správce kanálů Při zobrazení HLAVNÍHO MENU, stiskněte UP/DOWN pro přesun ukazatele na položku Správce kanálů a stiskněte OK pro vstup do Menu správce kanálů. Správce kanálů obsahuje tři podmenu: Třídění kanálů, Přidat do oblíbených a Upravit kanály Třídění kanálů Zde můžete třídit kanály podle vlastností nebo je přesouvat na zvolenou pozici. Poznámka: Kanály jsou tříděny pouze ve vybraném seznamu. Třídění v jednom seznamu nemá vliv na jiné seznamy. Tzn. Třídění v seznamu Všechny kanály nezmění vlastnosti seznamu jednotlivých družic a naopak. Třídění (Červené tlačítko) Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro výběr druhu třídění. Abecedně A-Z kanály budou tříděny abecedně. Frequency Low-High kanály budou tříděny podle frekvence od nejnižší frekvence po nejvyšší. First FTA Free-To-Air kanály budou před kódovanými kanály. First scrambled Kódované kanály budou před Free-To-Air. Pokud chcete uložit provedené změny stiskněte Žluté (Uložit) nebo Modré (Uložit a ukončit) tlačítko. Pokud nechce uložit stiskněte EXIT. Objeví se zpráva Chcete uložit data?. Stiskněte Exit bez uložení dat nebo OK pro uložení třídění. 10

15 Přesunout (Zelené tlačítko) Stiskněte Zelené (Přesun) tlačítko pro ruční třídění kanálů. Tlačítky tupq vyberte kanál, který chcete přesunout. Můžete také zadat jeho číslo numerickými tlačítky. Stiskněte OK pro potvrzení výběru. Nyní můžete vybrat novou pozici tlačítky tupq nebo ji zadat numerickými tlačítky. Stiskněte OK pro potvrzení nové pozice kanálu. Opakujte tyto kroky pro všechny kanály, které chcete přesunout. Pokud chcete uložit provedené změny stiskněte Žluté (Uložit) nebo Modré (Uložit a ukončit) tlačítko Přidat do oblíbených Vstupte do tohoto menu pro vytvoření seznamu oblíbených kanálů. Tlačítky pq vyberte kanál Tlačítky tu vyberte oblíbenou skupinu, do které ho chcete přidat. Stiskněte OK pro označení/odznačení kanálu pro oblíbenou skupinu. Pro přejmenování Oblíbené skupiny stiskněte ČERVENÉ tlačítko, vyberte skupinu, kterou chcete přejmenovat a stiskněte OK. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pro vymazání aktuálního názvu stiskněte Backspace (pq) a stiskněte OK. Pro vložení nového použijte tupq a tlačítko OK. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro uložení nového názvu nebo ZELENÉ tlačítko pro zrušení změny. Česk Úpravy kanálů Zde můžete měnit názvy kanálů, zámky a mazat kanály. Upravit Stiskněte ČERVENÉ pro přejmenování kanálu. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pro vymazání aktuálního názvu stiskněte Backspace (t) a stiskněte OK. Pro vložení nového použijte tupq a tlačítko OK. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro uložení nového názvu nebo ZELENÉ tlačítko pro zrušení změny. Název kanálu bude změněn ve všech seznamech. Zámek Zámek můžete použít pro blokování některých kanálů. Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro zamknutí/ odemknutí zvoleného kanálu. Zamčený kanál je označen symbolem. Pokud chcete sledovat zamknutý kanál, musíte zadat PIN kód. Kanál je zamknutý ve všech seznamech. Mazání Stisknutím Žlutého tlačítka označíte kanál pro vymazání. Pro odznačení ho stiskněte znovu. Kanál(y) budou vymazány stisknutím Modrého tlačítka. Pozor: Po stisknutí Modrého tlačítka budou vymazány ze všech seznamů. Pro zrušení mazání stiskněte Exit. Objeví se zpráva Chcete uložit data?. Stiskněte Exit bez uložení dat nebo OK pro uložení. 5.2 Nastavení satelitního příjmu Menu Satellite set-up obsahuje tato podmenu: Channel set-up s nastavením kanálů pro vybrané družice. Dish Set-up s konfigurací parabol. Edit satellites s nastavením preferovaných družic a transponderů a přidání nových družic GOTO X setup s nastavením vaší polohy pro použití polohavadla GOTO X. 11

16 5.2.1 Nastavení kanálů V tomto menu můžete nastavit kanály z družice v různých režimech, přístup do menu Nastavení parabol, Nastavení polohovadla (pokud je použito). Družice: přesuňte ukazatel na tuto položku. Stiskněte OK a zobrazí se seznam dostupných družic. Zvolte družici a stiskněte OK. Pokud družice není v seznamu, přidejte ji v menu Edit satellites. Číslo paraboly: přesuňte ukazatel na tuto položku. Tlačítky tu vyberte číslo parabole, podle patří vybraná družice. Stiskněte OK pro vstup do menu Nastavení paraboly. Číslo paraboly -- znamená, že družice nemá přidělenou parabolu. Poloha paraboly: tato hodnota záleží na režimu paraboly. Pokud je režim nastaven na Fixed pak není dostupný. Pokud je režim nastaven na DiSEqC 1.2 pak můžete nastavit Not stored (v případě, že poloha vybraného satelitu není uložena ) nebo v rozmezí 1 až 64 pokuj se uložena. Vyberte a stiskněte OK pro nastavení polohovadla. Více informací o nastavení polohovadla dostanete v odstavci Pokud je režim nastaven na GOTO X tak hodnota je GOTO X. Vyberte a stiskněte OK pro nastavení funkce GOTO X. Transponder: Přesuňte výběr na tuto položku a stiskněte OK. Na pravé straně se zobrazí seznam nalezených družic. Transponder můžete vybrat zadáním seřazením podle síly a kvality signálu. Pokud potřebujete změnit seznam transponderů zvolte Edit satellites jako v odstavci Pokud potřebujete najít určitý transponder použijte ruční hledání popsané níže. Hledání sítě: Pokud je tato položka nastavena na OFF tak bude přijímač hledat kanály z transponderů v seznamu vybraných družic. Pokud je tato položka nastavena na ON přijímač bude hledat kanály z informací transponderů, které naleznou. Použijte tuto volbu pro získání nových kanálů poskytovaných družicí. Hledání: Můžete vybrat typ kanálů, které mají být instalovány na přijímač. Pokud vyberete All channels přijímač nainstaluje Free-To-Air a kódované kanály Pokud vyberete Scrambled přijímač nainstaluje pouze kódované kanály Pokud vyberete FTA přijímač nainstaluje pouze Free-To-Air kanály Až provede všechna nastavení můžete zahájit hledání kanálů. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro nastavení kanálů ze všech transponderů družice; Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro nastavení kanálů z transponderu vybraného v položce Transponder; Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro ruční vložení kanálu podle transponderu nebo nastavení známým Video a Audio PID. Ruční nastavení kanálů V menu Ruční hledání kanálů můžete nastavit všechny kanály pro transponder nebo jeden kanál. Pro nastavení všech kanálů pro určitý transponder: Satellite: název satelitu, na kterém má být hledán Frequency: numerickými tlačítky zadejte frekvenci transponderu Polarisation control: Tlačítky tu vyberte polarizaci transponderu Symbol rate: Numerickými tlačítky rychlost 12

17 Network search: Tlačítky tu vyberte ON nebo OFF Search for: Tlačítky tu vyberte typ instalovaného kanálu Stiskněte ČERVENÉ (Hledat) tlačítko pro hledání Nastavení polohovadla Pokud je v menu Dish setup nastaven režim DiSEqC 1.2 pak nastavte polohu paraboly pro každou družici, kterou chcete instalovat. V menu Channel setup vyberte Dish position a stiskněte OK. Zobrazí se menu Positioner setup. Satellite: Zobrazí nastavený název polohy družice Transponder: Tlačítky tu vyberte výchozí transponder, přijímaného ve vaší oblasti, měřítko síly a kvality signálu Movement speed: Tlačítky tu vyberte mezi Slow a Fast. Pomalá rychlost umožňuje najít přímo polohu paraboly. Rychlou rychlost použijte pro méně přesné určení polohy paraboly. Move: Tlačítky tu přesuňte parabolu na Východ/Západ Centre position: Pokud stiskněte OK když je výběr na této položce, pak bude parabola přetočena do střední polohy, která je jižním směrem. Limits: Tlačítky tu nastavíte limit pro polohu paraboly. Set limit: Tlačítky tu vyberte východní a západní limit pro pohyb paraboly. Česk Doporučené nastavení polohy Vyberte výchozí transponder pro porovnání síly a kvality signálu. Pokud neznáte aktuální polohu paraboly pak vyberte položku Centre position a stiskněte OK. Parabola se přesune na jih. Znalost vaší zeměpisné délky je nezbytná pro naleznutí polohy vybrané družice. Například: vaše zeměpisná délka je 5 východně a chcete nastavit parabolu na Astra 1C, 1E (19 východně). Takže, ze středové polohy potřebujete přesunout parabolu na východ tlačítkem t. Pokud vaše zeměpisná délka je 25 východně a chcete nastavit parabolu na Astra 1C, 1E (19 východně), potřebujete přesunout parabolu ze středové polohy na západ tlačítkem u. Pro nastavení hrubé polohy paraboly nastavte Movement speed na Fast. Vyberte Move a krátkým stiskem t nebo u přesuňte parabolu do požadované pozice. Zkontrolujte sílu a kvalitu signálu. Pokud ukazatel stoupá nastavte Movement speed na Slow a upravte polohu paraboly abyste dostali nejlepší hodnotu. Pokud si jste jistí nastavením stiskněte ŽLUTÉ (Uložit) nebo MODRÉ (Uložit a odejít) tlačítko. Poloha paraboly pro vybrané satelity bude uložena Nastavení paraboly V tomto menu můžete nastavit parametry vaší paraboly/parabol. Dish number: Tlačítky tu vyberte parabolu. Toto číslo použijte v menu Channel setup pro vytvoření vazby mezi družicí a nastavením paraboly. LNB type: Tlačítky tu vyberte typ LNB. Pokud nastavíte typ Customised musíte nastavit všechny hodnoty místních frekvencí v menu LO frequencies LO frequencies: toto menu vyberte pouze pokud LNB typ je Customised. Stiskněte OK a numerickými tlačítky nastavte hodnoty. 13

18 Band control: Tlačítky tu vyberte hodnotu. Nastavte na Auto aby přijímač automaticky zjišťoval Band posíláním 22 khz signálu. Nastavte ON pro stálé odesílání 22 khz signálu, nebo nastavte OFF pro neposílání 22 khz signálu. Polarisation control: Tlačítky tu vyberte hodnotu. Nastavte na Auto aby přijímač automaticky kontroloval napájení. Nastavte od 13 V do 18 V pro napájená LNB, nebo nastavte OFF pro zakázání napájení LNB. Switch type: pokud používáte DiSEqC přepínač vyberte vhodný typ. Switch input: vyberte číslo připojeného LNB. Dish mode: Tlačítky tu vyberte režim mezi Pevnou, DiSEqC 1.2 a GOTO X Upravená družic V tomto menu můžete upravit název, úhel, polohu a transponder a přidat novou družici. Stiskněte ČERVENÉ pro upravení družice. Stiskněte GREEN pro přidání nové družice. Upravení stávající a nové družice je stejné. Název: stiskněte OK. Zobrazí se klávesnice. Pro vymazání aktuálního názvu vyberte Backspace (pq) a stiskněte OK. Pro vložení nového názvu použijte tupq a OK. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro uložení nového názvu nebo stiskněte ZELENÉ tlačítko pro vrácení změn. Úhel: Numerickými tlačítky vložte hodnotu orbitální polohy družice. Poloha: Tlačítky tupq vložte východní nebo západní polohu družice. Tabulka transponderů: Stiskněte OK pro úpravu menu tabulky transponderů. V tomto menu ČERVENÝM tlačítkem upravíte parametry vybraného transponderu, ŽELENÝM tlačítkem přidáte nový transponder nebo ŽLUTÝM vymažete vybraný transponder. Pro uložení změn stiskněte ŽLUTÉ (Uložit) nebo MODRÉ (Uložit a zavřít) tlačítko GOTO X nastavení V tomto menu můžete nastavit geografickou polohu, pokud používáte polohovadlo s podporou GOTO X. Tlačítky pq se pohybujte v menu. Numerickými tlačítky vkládejte hodnoty. Tlačítky tu vyberte volby. Pro uložení změn stiskněte ŽLUTÉ (Uložit) nebo MODRÉ (Uložit a zavřít) tlačítko. 5.3 Nastavení pozemního příjmu Menu obsahuje následující podmenu: Channel set-up and Terrestrial settings Channel set-up V menu Nastavení kanálů mají 3 tlačítka tuto funkci: Ruční hledání (ČERVENÉ), Automatické hledání (ZELENÉ) a Přidat (ŽLUTÉ). Ruční hledání Vyberte jednu nebo několik frekvencí tlačítkem OK a hledání bude probíhat na těchto frekvencích. Automatické hledání Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro hledání na všech frekvencích v seznamu. 14

19 Přidat Umožňuje hledat kanály na frekvenci, která není v seznamu. Numerickými tlačítky zadejte frekvenci v khz, vyberte Bandwidth tlačítky tu a vyberte typ kanálu Search for (Všechny, Kódované nebo FTA) tlačítky tu. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro hledání všech kanálů na zadané frekvenci. Pokud si přejete instalovat pouze jeden kanál použijte PID (zelené) tlačítko. Zadejte PID a kanál bude nainstalován. Po úplném hledání přijímač uloží automaticky informace služeb Nastavení pozemního příjmu Tlačítky tupq vyberte váš stát, anténu a číslování kanálů. Anténa: vyberte ON pokud používáte aktivní anténu napájenou přes koaxiální kabel +5V max 50 ma. Číslování kanálů: vyberte Operator defined pokud váš poskytovatel používá číslování kanálů. 5.4 Instalace Menu obsahuje následující podmenu: System set up a Parental lock Systémová nastavení V tomto menu můžete měnit Výběr jazyka, TV/VCR nastavení, OSD nastavení, Nastavení času. Také Uvítací kanál, aktualizaci software, získat informace o verzi instalovaného software v přijímači a Tovární nastavení. Česk Výběr jazyka Výběr jazyka menu, zvuku a titulků. Tlačítky tupq vyberte položku. OK potvrďte výběr. TV/VCR nastavení Pro nastavení TV standardů (PAL, SECAM, NTSC nebo Auto), Vzhledu (Letter Box nebo Pan&Scan), TV formátu (4:3 nebo 16:9), Scart mode (RGB nebo CVBS). Tlačítky tupq vyberte položku. OK potvrďte výběr. OSD nastavení Nastavení zobrazení okna (jak dlouho bude informace zobrazena na obrazovce), průhlednost menu a CAM zprávy (On nebo OFF). Tlačítky tupq vyberte položku. OK potvrďte výběr. Nastavení času Pokud poskytovatel používá GMT, můžete nastavit čas používající GMT nebo ho nastavit sami. Pokud používání GMT je ON, pak aktuální čas bude automaticky nastaven a můžete nastavit časové pásmo. Pokud váš poskytovatel seřídí aktuální čas pak váš přijímač bude automaticky měnit letní a zimní čas. Pokud nastavíte používání GMT na OFF, zobrazí se Nastavení data a Nastavení času. Pro nastavení času ručně přesuňte kursor na položku a použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači. Uvítací kanál Tlačítky pq a OK vyberte Last watched pro zobrazení posledního sledovaného kanálu nebo Fixed channel a vyberte kanál, který chcete aby se zobrazil při zapnutí přijímače. 15

20 Aktualizace Software Vyberte tuto položku pro aktualizování přijímače poslední verzí software. Aktualizace je prováděna ze satelitů Astra 1C, 1E, 1F v 19E a Hotbird 1, 2, 3, 4 v 13E. Pokud je vaše anténa na Astra 1C, 1E, 1F v 19E zadejte následující parametry: Frequency: 12603; Polarity: H (Horizontal); Symbol rate: Pokud je vaše anténa na Hotbird 1, 2, 3, 4 v 13E zadejte následující parametry: Frequency: 12476; Polarity: H (Horizontal); Symbol rate: Stiskněte ČERVENÉ (Start) tlačítko. Přijímač bude ověřovat dostupnost software a aktualizuje software pokud nalezne novou verzi. Zobrazí se zpráva. Po aktualizaci se přijímač automaticky zapne na poslední sledovaný kanál. Poznámka: Poznámka: Varování: během aktualizace a stahování software musí být vypnutý obrazový výstup přijímače. Dokončení stahování se zobrazí na indikátoru na čelním panelu. Dostupnost software je různá podle poskytovatele a někdy není možná ve všech oblastech. Kontaktujte svého prodejce pro více informací. Nevypínejte přijímač a neodpojujte z přijímače antény během aktualizace. Informace Zobrazí informace o verzi software instalovaného v přijímači. Tovární nastavení Tímto budou vymazána všechna uživatelská nastavení a instalované kanály. Přijímač se zapne v instalačním průvodci Rodičovský zámek V tomto menu můžete nastavit zámek (aktivní nebo neaktivní) a změnit PIN kód. Základní PIN kód je Časovač Můžete nastavit timer pro vykonávání určitých činností přijímače včetně funkcí probouzení/spánku přijímače. Číslo timeru: Použijte tlačítka tu pro výběr timeru. Stav timeru: Stiskněte tu pro zapnutí/vypnutí aktuálního timeru. Pokud stav nastavíte na Zapnuto, můžete vybrat z těchto položek. Action: Zapnutí přijímače v zadaném datu a čase. Cycle: Přijímač se zapne v zadaném datu a čase, zobrazí kanál a zase se vypne v určitém zadaném datu a čase (Hodnota nastavená jako konečný čas). Date: Můžete nastavit datum spuštění události nebo dny v týdnu pro timer. Stiskněte OK pro zobrazení kalendáře nebo seznamu dní v týdnu. Time: Numerickými tlačítky vložte čas spuštění. Duration: Numerickými tlačítky vložte délku zobrazení kanálu pokud je režim nastaven na interval. 16

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více