Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s."

Transkript

1 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , l Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s. Výroční zpráva za rok 0 V Peruci dne Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, DiS., ředitel Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

2 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI o.p.s. ROK 0 Část I. Základní údaje Název: Adresa sídla: Telefonní kontakt: Webové stránky: Právní forma: Ředitel: (statutární zástupce) Členové správní rady: Členové dozorčí rady: Kontaktní adresa: Činnosti o.p.s. v roce 0: Projekty realizované v roce 0: Charakteristika o.p.s.: NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE Boženina 69, 9 07 Peruc obecně prospěšná společnost zapsáno: O 95 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne Ing. Ivo Kraus, DiS. Bc. Alena Krausová, Mgr. Tomáš Pavelka, Mgr. Dana Krausová Ing. Eva Pavelková, Mgr. Marcela Šupíková, Mirka Stárková Poradna pro NRP, Mánesova 67, 0 0 Louny - setkávání klubů náhradních rodin - sociálně-pedagogické a psychologické poradenství - náhradních rodičů - služby v rámci dohod o výkonu pěstounské péče uzavřené podle ustanovení 7b odst. zákona č. 59/999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí - programy pro děti s prvky terapií pro děti - zprostředkování slev a darů od sponzorů - Podpora pěstounských rodin v Ústeckém kraji - Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je nevládní nezisková organizace pomáhající náhradním rodinám. Posláním NRUK o.p.s. je poskytování služeb dle individuálních potřeb náhradních rodin. Činnost NRUK je zaměřena na a osvětu a podporu smysluplného využití volného času dětí i dospělých. Působnost: na celém území Ústeckém kraje. Cílová skupina: Členem klubů náhradních rodin při NRUK o.p.s. se mohou stát osoby z náhradních rodin (osvojitelských, pěstounských, poručnických) a žadatelé o náhradní rodinnou péči a osoby starší 8-ti let vyrůstající v náhradních rodinách. Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

3 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Část II. Informace o činnosti o.p.s. v roce 0 Projekt: Podpora pěstounských rodin v Ústeckém kraji Cíl projektu: Cílem projektu bylo poskytovat služby v rámci dohod o výkonu pěstounské péče uzavřené podle ustanovení 7b odst. zákona č. 59/999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Lokalita: Lounsko, Žatecko, Podbořansko, Litoměřicko, Ústecko, Děčínsko, Varnsdorfsko Doba realizace:..0 do..0 Počet účastníků: 7 rodin, pěstounů, 6 dětí z pěstounských rodin Stručný popis projektu: v roce 0 jsme poskytovali terénní formou přímo v rodinách poradenství z oblasti náhradní rodinné péče v rámci služby doprovázení na celém území Ústeckého kraje a v části Libereckého kraje. Dále jsme zajišťovali pěstounů, respitní péči, odborné psychologické, sociální, pedagogické poradenství a jiné odborné poradenství, podávali jsme orgánům sociálně právní ochrany dětí zprávy o výkonu pěstounské péče, účastnili jsme se případových konferencí a vykonávali další povinnosti pověřené osoby v rámci dohod o výkonu pěstounské péče. Více na webu: Projekt "Podpora pěstounských rodin v Ústeckém kraji" spolufinancovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v rámci podpory rodiny a to prostřednictvím příspěvků na výkon pěstounské péče vyplácený Úřadem práce. Projekt: Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně Cíl projektu: Umožnit dětem z pěstounských rodin kvalitně trávit volný čas, zprostředkovat jim kontakt s koněm a tím posílit jejich sebedůvěru a zmírnit jejich stres, naučit je koordinaci pohybů, soustředění a trpělivosti, umožnit dětem a jejich náhradním rodičům setkávání a výměnu zkušeností. Lokalita: Lounsko Doba realizace: do Počet účastníků: 06 účastníků (i opakovaně), z toho 5 dospělých a 7 dětí Stručný popis projektu: proběhlo celkem 7 setkání Klubu náhradních rodin v jezdecké stáji Židovice u Libčevse, která je vybavena speciálně vycvičenými koňmi pro děti. Ty se pod dozorem trenérky vozili na koníčcích zatímco si náhradní rodiče vyměňovali zkušenosti z oblasti výchovy a péče o děti. Sponzor: Nadace Terezy Maxové dětem Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

4 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Místa realizace aktivit: Poradna pro náhradní rodinnou péči Peruc Edenu 58, 9 07, Peruc, okr. Louny Služby: sociálně-pedagogické poradenství, psychologické muzikoterapie pro děti, setkávání klubu náhradních rodin poradenství,, Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny Český bratří 50, Louny Služby: sociálně-pedagogické poradenství, speciálně-pedagogické poradenství, poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči Místo setkávání náhradních rodičů Obecní úřad, Vrchlického 5, 0 0 Služby: oblasti z oblasti výchovy a péče o dítě v rámci zákona č. 59/999 Sb. dle návrhu novely zákona 7a), odstavec ), písmeno f) Kluby náhradních rodin: Klub náhradních rodin Lounsko V Edenu 58, 9 07 okr. Louny předseda klubu: Ivo Kraus, zástupce Andrea Fišerová tel.: 60899, Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko Masarykovo náměstí 9, 0 0 Podbořany (MC Jonáš) předseda klubu: Andrea Pavlíková tel.: , Klub náhradních rodin SiSi Varnsdorf Dům dětí a mládeže, Otáhalova 60, 07 7 Varnsdorf předseda klubu: Kateřina Kollárová tel.: , Klub náhradních rodin Ústecko Schází se u psycholožky PhDr. Jany Doubravové, tel.: Werichova, Ústí nad Labem - Severní Terasy (BUS zastávka Mírová) předseda klubu: Vladimíra Gubaničová, tel , Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

5 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Realizované aktivity v roce 0: - setkávání klubů náhradních rodin - pořádání vzdělávacích seminářů pro náhradní rodiče z oblasti výchovy a péče o dítě - programy pro děti z náhradní rodinné péče s využitím terapeutických technik - poskytování nebo zprostředkování poradenství náhradním rodičům při výchově a dítěte a při péči (psychologické, sociální, pedagogické, speciálně-pedagogické, právní) - poskytování poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči Podrobný popis aktivit v roce 0: Poradenství: poskytovali jsme poradenství pro náhradní rodinnou péči a to v poradnách na Peruci a v Lounech. Klienti se na nás mohli obracet osobně, telefonicky, em a prostřednictvím webu. Poradenství bylo poskytováno i v domácnostech náhradních rodin. Dále bylo poskytováno sociální, pedagogické, speciálně-pedagogické a právní poradenství, V oprávněných případech jsme poskytovali pedagogické poradenství přímo v domácím prostředí dětí. Počet klientů 89 (fyzické osob dospělí s dětmi), kteří poradenství využívali opakovaně. Sociálně právní ochrana dětí: v roce 0 jsme rozšířili pověření k SPOD od KÚ Ústeckého kraje č.j. 50/SZ/0, JID 759/0 ze dne Tím jsme se stali pověřenou osobou a mohli uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. Dále jsme v rámci spolupráce s Klubem náhradních rodin Česká Lípa rozšířili pověření o oblast Českolipska a Novoborska v Libereckém kraji JID 076/0/KUUK, č.j. 9/SV/0 ze dne Pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí: v roce 0 jsme se účastnili několika případových konferencí a asistovali při styku dětí v pěstounské péči s osobami blízkými. Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

6 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Vzdělávání: realizovali jsme celkem 9 kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [ odst. písm. c)] zákona č. 59/999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Realizováno bylo celkem 77 hodin. Počet účastníků, kteří se zpravidla účastnili opakovaně činil 0. V roce 0 jsme spolupracovali s garantem Vyšší odbornou školou sociální práce Evangelická akademie Praha. Přehled realizovaných vzdělávacích akcí: místo Peruc Peruc termín počet hod Dolní Halže Peruc Peruc Podbořany Ústí nad Labem 6..0 Varnsdorf 9..0 Sloup v Čech počet dospělých počet dětí lektor Mgr.Josef Kopic Mgr.Zuzana Nováková Mgr.Zuzana Nováková Mgr.Jindřiška Krpálková Mgr.Zuzana Nováková Mgr.Jindřiška Krpálková Mgr.Jindřiška Krpálková Mgr. Marcela Šupíková, Ing. Ivo Kraus, DiS. Mgr.Jindřiška Krpálková PhDr.Krpálková Mgr.Zuzana Nováková Mgr.Daniela Gabrielová Mgr.Marcela Šupíková Mgr. Pavla Skalová Mgr.Alena Kunová Mgr.Kateřina Schmidová PhDr.Jana Doubravová Jana Hozáková, DiS. Mgr.Vlastimil Náhoda téma Komunikace.náhradní rodinná péče Komunikace,náhradní rodinná péče Komunikace,náhradní rodinná péče Předcházení konfliktům vrodině Empatická komunikace Péče o sebe,předcházení konfliktům v rodině Předcházení konfliktům v rodině III Deprivace, hyperkinetické poruchy chování, pěstounský trenažér Koučink,využití při výchově Koučink Empatická komunikace Komunikace Deprivace v dětství Když dítě pláče Co dělat,když má dítě amok Sexualita dětí a partnerské vztahy v dospívání Problémy náhradní rodinné péče Resuscitace dětí Romské dítě v náhradní rodině,máme dítě s handicapem Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

7 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Programy pro děti z náhradních rodin: zejména během náhradních rodičů jsme organizovali programy pro děti s využitím terapeutických technik. Aktivita pomohla dětem k odbourávání stresů a deprivací, a rodičům k poznání svěřených dětí a tím k utužování vazeb a vztahů v rámci rodin. Zejména byly používány techniky: hipoterapie, muzikoterapie, dramaterapie, psychoterapie. Počet účastníků, kteří se účastnili i opakovaně činil 70. Respitní péče: pro děti z náhradních rodin jsme zajistili -ti denní výchovně rekreační pobyt ve Sloupu v Čechách, kterého se účastnila převážná část dětí. Ostatní rodinám, které si zajistily respit dle svého uvážení jsme poskytli finanční příspěvek. Zajišťovali jsme i hlídání dětí a to i nad rámec zákonných nároků pěstounů a to převážně díky dotaci od Úřadu práce na zaměstnávání asistentky pěstounů. Setkávání náhradních rodin: uskutečnilo se celkem 8 zapsaných setkání, z toho 9 vzdělávacích a 9 volnočasových, do kterých se zapojilo 85 náhradních rodičů (pěstounů, osvojitelů, poručníků, žadatelů) s dětmi. Během setkání si náhradní rodiče vzájemně radili a vyměňovali si zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče, zatímco děti měly svůj program. Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

8 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Propagace naší činnosti: Pěstouni, osvojitelé a zájemci o náhradní rodinnou péči byli průběžně informováni o aktivitách našeho o.p.s. prostřednictvím webových stránek a na facebooku Klub náhradních rodin Ústeckého kraje, em a osobně. Vytvořili jsme též barevný tištěný letáček o naší organizaci, který byl rozdáván zájemcům o naše služby. Fotodokumentace aktivit je volně na webu Hospodaření organizace: v roce 0 jsme obdrželi příspěvky na výkon pěstounské péče v rámci uzavíraných dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny a dotace od Úřadu práce na pracovnici hlídání. Dále jsme obdrželi grant od Nadace Terezy Maxové dětem. Výsledky hospodaření budou podrobně uvedeny níže. Rozvaha k.. 0 NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o,p,s, IČO 6999 účet název účtu pokladna k //0 :00 bankovní účty k //0 :00 zálohy klienti dodavatelé 6 pojistné za zaměstnance :50 zálohová daň 6:00 neproplacená dotace dohody PN 6:50 neproplacená dotace dohody NN 8:00 převod dotace Ústecký kraj 79 závazky 8 akontace leasing 8:00 převod dotace dohody PN 8:50 převod dotace dohody NN 85 pohledávka dotace ÚP 9 ztráta z minulých let 96 hospodářský výsledek 0 SOUČTY aktiva 596,00 800, ,00 pasiva 75,97 8,00 5,00 00,00 600, , , , , , ,00 8,0 877,0 596,87 877,0 Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

9 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Výsledovka k.. 0 NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o,p,s, IČO 6999 účet název účtu 50:00 občerstvení školení 50:00 vzdělávací literatura 50:00 DHIM 50:00 DHIM darovaná PC 50:00 kancelářské potřeby 50:500 materiál ostatní 50:600 vzdělávací potřeby 50:800 materiál dětský klub 5:00 cestovné zaměstnanci 5:00 cestovné klienti 5:00 cestovné ostatní 5 telefony 55 poštovné 56 respitní péče 57:00 pěstounů 57:00 nájemné, poradny 57:00 hlídání školení 57:00 ubytování školení 58:00 pedagogická příprava 58:00 právnické služby klienti 58:00 právnické služby 58:00 zaměstnanců 58:00 pojištění odpovědnosti 58:500 Facebook reklama 58:700 software 58:800 kopírování 58:900 hipporelaxace 5:00 mzdy HPP 5:00 mzdy 5:50 mzdy zálohová daň 5 mzdy pojistné 57 mzdy povinné poj, 58 poplatky 58 zaokrouhlení 59 mimořádné náklady 568 bankovní poplatky 60:00 tržby za služby 60:00 přefakturace táborů 66 úrok + 68:00 grant Nadace TMD 68:00 členské příspěvky 68:00 dary 68:500 dary věcné 69:00 dotace dohody PN 69:50 dotace dohody NN 69:00 dotace ÚP SOUČTY ZISK náklady 89,0 97,70 8, ,00 909,00 96, ,00 006,00 70,00 696,00 68,00 00,90 0, ,00 00,00 000,00 0,00 00,00 00,00 000, ,0 80,00 99,00 9,6 99,00 7, ,00 00,00 570, ,00 9,00 00,00,6 9,8 8,00 7,00 výnosy ,7 800, ,00, 0 000,00 50,00 68, , ,0 76 5, 78 90, , 596,87 Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

10 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Přehled pracovníků NRUK o.p.s. v roce 0: HPP DPČ Petruk Lyudmila Bartošová Klára Malinová Denisa Šupíková Marcela Šupíková Marcela Krausová Alena Krausová Alena Maxová Michaela Nováková Zuzana Kraus Ivo Kraus Ivo Brodecká Ilona Krausová Dana Krpálková Jindřiška Rollová Jarmila Bieliková Pavlína Michna Michael Kolářová Zita Gabrielová Daniela Iblová Lenka Kunová Alena Náhodová Marie Náhoda Vlastimil Skalová Pavla Schmidová Kateřina Doubravová Jana hlídání asistent pedagoga hlídání pedagog pedagog, psycholog, sociální pracovnice sociální pracovnice pedagog psycholog koordinátor aktivit koordinátor aktivit, hlídání terapeut terapeut pedagog sociální pracovnice doprovázení pedagog psycholog, Zprostředkování hmotné podpory od sponzorů: v roce 0 jsme od sponzora firmy ACCENTURE Services, s.r.o, které tímto děkujeme, obdrželi celkem 0ks počítačů, které jsme rozdali do pěstounských rodin a do klubů náhradních rodin. Přehled rozdávání PC Dell Optiplex 0 je uveden níže. Dále jsme od firmy KIMBERLY- CLARK, které tímto rovněž děkujeme, obdrželi dětské pleny na batolata, které jsme rozdávali průběžně podle potřeb rodin. Děkujeme též firmě Poprokan a.s. Louny (www.poprokan.cz) za slevu % na výtvarné potřeby a školní pomůcky pro děti, kterou využití rodiny zejména při nákupu školních a výtvarných potřeb. Na konci roku obdržely děti v pěstounské péči balíčky dobrot a kalendáře na Mikuláše. Děkujeme též jezdeckému Ho-Fi teamu ze Židovic a jezdeckému klubu Excalibur za trpělivost s dětmi. Poděkování patří též Církvi československé husitské a Českobratrské evangelické a Obecnímu úřadu za bezplatné zapůjčování prostor v době finanční nouze. Děkujeme též vyšší odborné škole sociální práce Evangelické akademii Praha za vstřícný přístup ke pěstounů. Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

11 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Přehled o přijatých a vydaných darech: počet dětí v PP seriové číslo předáno dne 5 65XJ XJ RXJ 6.8. DV5QJ, B5RXJ RXJ.8. 85XJ.8. NRXJ 0.8. RXJ HFRXJ L8J 9.8. B5XJ 9.8. LZWJ 8.8. FT5NQJ 7.8. D5XJ RXJ 7.8. GCCJ KZWJ XJ 7.8. GjRXj 6.8. RJXJ CV5QJ 5.8. CHRXJ J75XJ, CL9H7J, C5XJ BQRXJ PX8NR6 NRXJ F5RXJ GFT78J, P686J, FRXJ, 95XJ HRXJ 6RXJ, QXJ, 5FRXJ. 96RXJ FQR CELKEM PC/ks Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

12 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Povinně zveřejňované informace podle (): a) Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na činnost obecně prospěšné společnost. b) V roce 0 bude obecně prospěšná společnost pokračovat v dosavadních aktivitách. Plánovaný nový projekt: Získávání zájemců a podpora žadatelů o náhradní rodinnou péči v Ústeckém kraji, více na c) Nevyvíjíme žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. d) Vzhledem k předmětu činnosti obecně prospěšné společnosti žádné specifické aktivity v oblasti ochrany životního prostředí nevyvíjíme, vyjma třídění odpadu v naší poradně. V oblasti pracovně právních vztahů rovněž žádné specifické aktivity nevyvíjíme. e) Účetní jednotka nemá žádnou pobočku v zahraničí. f) Informace požadované podle zvláštních předpisů a. Celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb činil 00%. Náklady na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, nebyly žádné. Činnosti z výkonu funkcí byly vykonávány bezplatně. g) Viz. rozvaha, str. 8. Obecně prospěšná společnost vznikla transformací z občanského sdružení NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE ke dni 9//0. Složení správní a dozorčí rady a osoba ředitele zůstala k //0 beze změny. Zpráva auditora viz. příloha. Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

13 Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: , , Organizační struktura NRUK o.p.s. k.. 0 DOZORČÍ RADA SPRÁVNÍ RADA ŘEDITEL (STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE) koordinátor aktivit SOCIÁLNÍ PRACOVNICE PORADNA PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI LOUNY PO -8 na objednání PORADNA PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI PERUC DOBROVOLNÍCI PŘEDSEDOVÉ KLUBŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOG PSYCHOTERAPEUT PSYCHOLOG NON-STOP po předchozí dohodě INTERNETOVÉ, OVÉ TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ TÉRÉNNÍ SLUŽBY NÁVŠTĚVY V RODINÁCH PSYCHOLOG KLUB NÁHRADNÍCH RODIN LOUNSKO KLUB NÁHRADNÍCH RODIN REBEKA PODBOŘANSKO KLUB NÁHRADNÍCH RODIN ÚSTECKO PRACOVNICE SLUŽBY DOPROVÁZENÍ RODIN KLUB NÁHRADNÍCH RODIN SISI VARNSDORF PRACOVNICE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY HLÍDÁNÍ LEKTOŘI VZDĚLÁVÁNÍ Sídlo: Boženina 69, 9 07 Peruc, IČO: 6999, DIČ: CZ6999, číslo bankovního účtu: /00 Pověření k SPOD dle z. 59/999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví: JID 769/0/KUUK, č.j. 55/SV/.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

Domov A Rodin a. Výroční zpráva Centra náhraní rodinné péče Domov a Rodina za rok 2014

Domov A Rodin a. Výroční zpráva Centra náhraní rodinné péče Domov a Rodina za rok 2014 Výroční zpráva Centra náhraní rodinné péče a Rodina za rok 2014 Rodin a Obsah Organizační struktura centra 1 Činnost centra náhradní rodinné péče a rodina 2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Výroční zpráva za rok

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Výroční zpráva za rok Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2003 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Řídící orgány společnosti 3. O společnosti 4. Projekty společnosti 5. Přehled o hospodaření 6. Zpráva auditora 7.

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

Výroční zpráva. o činnosti za rok 2014. Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Výroční zpráva. o činnosti za rok 2014. Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. OBSAH Kdo jsme? Personální údaje Kdo jsou ti, kteří využívají naše služby? Co jsme zažili? Realizované projekty Spolupráce se

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více