Návod k provozu a montáži. Instrukcja obsługi i montażu. Çal µt rma ve Montaj talimatlar. Инструкция по эксплуатации и монтажу

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k provozu a montáži. Instrukcja obsługi i montażu. Çal µt rma ve Montaj talimatlar. Инструкция по эксплуатации и монтажу"

Transkript

1 Инструкция по эксплуатации и монтажу Návod k provozu a montáži Instrukcja obsługi i montażu Çal µt rma ve Montaj talimatlar Myльтиблок Серворегулятор давления Tип Номинальные внутренние диаметры Rp / - Rp Multiblok Servoregulátor tlaku Typ Jmenovité průměry Rp / - Rp MultiBloc Serwolegurator ciśnienia Typ Średnice znamionowe Rp / - Rp MultiBloc Servo bas nç regülatörü Tip Nominal çaplar Rp / - Rp Положение при монтаже Montážní poloha Pozycja montażowa Kurulum konumu Электрическое соединение Elektrické připojení Schemat połączeń elektrycznych Elektriksel baπlant IEC 70- (VDE 06 T) только/ pouze/ tylko/ sadece Mp N Заземление согласно местным инструкциям Uzemnění podle místních předpisů Uziemienie zgodnie z przepisami lokalnymi Yerel düzenlemelere göre topraklama P L P L [mbar] Макс. рабочее давление Max. provozní tlak Maks. ciśnienie robocze Max. iµletme bas nc 60 mbar (6 kpa) EN 6 V+V класс А, группа V+V třída A, skupina V+V Klasa A, Grupa V+V A S n f,.grup согласно / podle / wg. normy / göre EN 6 N Коppекция нулевой точки N Korekce nulového bodu N Korekcja punktu zerowego N S f r noktas düzeltmesi N ± mbar (0, kpa) [ V ] U n ~(AC) 0 V -5 % +0 % или/nebo/lub/yada ~(AC) 00 V - 0 V, =(DC) 48 V, =(DC) 4 V - 8 V Продолжительность включения / Doba zapnutí / Czas załączenia / Devreden ç karma süresi 00 % Температура окружающей среды Teplota okolí Temperatura otoczenia Çevre s cakl π -5 C +70 C EN 88 Kласс А, группа Třída A, skupina Klasa A, Grupa A s n f,. Grup согласно / podle / wg. normy / göre EN 88, EN 067- IEC 59 Вид защиты Jištění Stopień ochrony Koruma derecesi IP 54 согласно / podle / według normy / göre IEC 59 V : Отношение V Poměr V Stosunek V Orant V p Br : p L 0,4 : : Gas Gaz Семейство + + Rodina + + Szereg + + Familya Эксплуатация установок с сжиженным газом типа MBC-...-VEF не разрешается при температуре ниже 0 С. Применять только для установок с газообразным сжиженным газом, жидкие угдеводороды разрушают уплотнительные материалы. V zařízeních na kapalný plyn neprovozovat MBC-...-VEF pod 0 C. Vhodný pouze pro plynný kapalný plyn, kapalné uhlovodíky rozrušují těsnicí materiály. Nie używać MBC-...-VEF w instalacjach gazu ciekłego w temperaturze poniżej 0 C. Nadaje się tylko do gazu ciekłego w postaci gazowej, ciekłe węglowodory niszczą materiały uszczelniające Likit gaz tesislerinde MBC-...-VEF 0 C alt nda çal µt r lmayacakt r. Yaln zca gaz halindeki likit gaz için uygundur, s v hidrokarbonlar conta malzemelerini tahrip eder. p Br 0,5-00 mbar Диапазон давления на выходе Rozsah výstupního tlaku Zakres ciśnień wyjściowych Ç k µ bas nç aral π 0,5-00 mbar (0,05-0 kpa)

2 Сборочные размеры Rozměry Wymiary Montaj Boyutlar [mm] MBC-00/700...VEF c d c d g g e e a a f f b b Tип Typ Typ Tip Сборочные размеры Rozměry Wymiary Montaj boyutlar [mm] a b c d e f g e = Пространствов, необходимое для монтажа соленоида Prostor nutný k výmeěneě elektromagnetu Wymagane miejsce dla wymiany cewki Montaj sarmal bobini mesafe gerekleri MBC-00-VEF MBC-700-VEF MBC-00-VEF Tип Typ Typ Tip MBC-00-VEF MBC-700-VEF MBC-00-VEF DN Rp / - /4 - - Время открытия Doba otevření Czas otwarcia Aç l µ saati < s < s < s P max. [VA] Время настройки Doba nastavení Czas regulacji Ayar süresi EN 067- < s < s < s Tщ соленоида Elektromagnet č. Nr cewki Saramal Bobin No. 0/P 04/P 05/P Число пеpеключений в час Sepnutí/h Cykle/h Devreler/h Вес Váha Ciężar Aπ rl k [kg],6 5, 6,8 0

3 Пункты для измерения давления Odběr tlaku Gniazda ciśnieniowe Bas nç vanalar MBC-00/700...VEF MBC-00...VEF 4 5,,, 5 Резьбовая пробка G/8 Závěrný šroub G /8 Korek gwintowany G /8 Kapama vidas G /8 4 Резьбовая пробка G/8 (по выбору) Závěrný šroub G /8 (opčně) Korek gwintowany G /8 (opcjonalnie) Kapama vidas G /8 (opsiyonel) 6, 7 Вентиляционная заглушка G /8 Zavzdušňovací tryska G /8 Korek odpowietrzający G /8 Hava alma t pas G / [Nm] Макс. крутящие моменты / Трубопроводная арматура max. točivý moment / příslušenství systému maks. momen. dokręcania/ Osprzęt systemowy mak.dönme an / Sistem aksesuarlar M 4,5 Nm M 5 5 Nm M 6 7 Nm M 8 5 Nm G /8 5 Nm G /4 7 Nm G / 0 Nm G /4 5 Nm Используйте специальные инструменты! Používejte vhodné nářadí! Używać odpowiednich narzędzi! Lütfen doπru aletleri kullan n z! Винты вкручивайте крестообразно! Šrouby utahujte křížem! Dokręcać śruby na krzyż! Vidalar enine s k laµt r n! Узел запрещается использовать в качестве рычага. Přístroj nepoužívejte jako páku. Nie używać urządzenia jako dźwigni. Alet manivela gibi kullan lmamal. DN Rp M max. 0 / / / [Nm] t 0 s T max [Nm] t 0 s M max. T max. 0 M max. T max.

4 Внешний вид / Celkový pohled Widok ogólny / Genel deπerlendirme 6 Импульсные трубопроводы не входят в объем поставки. Vedení impulsů nejsou součástí dodávky. Linie impulsowe nie są ujęte w zakresie dostawy. Empülsiyon hatlar ; tevzi kapsam m z n bir parças deπildir по желанию opčně 7 opcjonalnie opsiyon p BR 7 GAS 6 p F Combustion Atmosphere 5 p L AIR Электpическое гнездо для подключения клапанов (DIN EN ), чеpное Elektrický přípoj ventilů (DIN EN ) černý Przyłącze elektryczne zaworów (DIN EN ), czarne Ventillerin elektrik baπlant s (DIN EN ) siyah Входной фланец Vstupní příruba Kołnierz wejściowy Giriµ flanµ Соединение для подачи давления G /8, пеpед фильтpом Tlakový přípoj G /8 před filtrem Przyłącze ciśnieniowe G /8 przed filtrem Bas nç baπlant s G /8 filtreden önce 4 Фильтp Filtr Filtr Filtre 5 Заводская табличка Typový štítek Tabliczka znamionowa Tip levhas 6 Кpышка Víko Pokrywa Kapak 7 p e Измеpительный патpубок G /8 пеpед V, возможен с обеих стоpон p e měřicí přípoj G /8 před V, oboustranně možný p e - przyłącze pomiarowe G /8 przed V, możliwe z obu stron p e Ölçüm eleman baπlant s G /8, V den önce, çift tarafl mümkün 8 p a Измеpительный патpубок G /8 после V, по выбору p a měřicí přípoj G /8 po V, opčně p a - przyłącze pomiarowe G /8 za V, opcjonalnie p a Ölçüm eleman baπlant s G /8 V den sonra, opsiyonel 9 Регулиpовочный винт Коppекция нулевой точки N Regulační šroub Korekce nulového bodu N Śruba nastawcza Korekcja punktu zerowego N Ayar c vatas S f r noktas düzeltmesi N 0 Регулиpовочный винт Отношение V Regulační šroub Poměr V Śruba nastawcza Stosunek V Ayar c vatas Orant V Вентиляционная заглушка G /8 Zavzdušňovací tryska G /8 Korek odpowietrzający G /8 Hava alma t pas G /8 Соединение для подачи давления G /8 Давление на входе гоpелки p Br Tlakový přípoj G /8 Tlak plynu před hořákem p Br Przyłącze ciśnieniowe G /8 Ciśnienie palnika p Br Bas nç baπlant s G /8 Brülör bas nc p Br Выходной фланец Výstupní příruba Kołnierz wyjściowy Ç k µ flanµ p Измеpительный патpубок G /8 после V, возможен с обеих стоpон Соединение для подачи давления G/8 Давление дутья P L Соединение для подачи давления G/8 Давление в топочной камеpе P F по желанию: Impuls p Br p měřicí přípoj G /8 po V, oboustranně možný Tlakový přípoj G /8 Tlak ventilátoru P L Tlakový přípoj G/8 Tlak topeniště P F opčně: impuls p Br p - przyłącze pomiarowe G /8 za V, możliwe z obu stron Przyłącze ciśnieniowe G /8 Ciśnienie na dmuchawie P L Przyłącze ciśnieniowe G /8 Ciśnienie w komorze spalania P F opcjonalnie: przewód impulsowy p Br p Ölçüm eleman baπlant s G /8 V den sonra, çift tarafl mümkün Bas nç baπlant s G/8 Fan bas nc P L Bas nç baπlant s G/8 Yanma hücresi bas nc P F opsiyon: Empülsiyon p Br 4 0

5 Резьбовой фланец Монтаж и демонтаж Provedení se závitovou přírubou Montáž a demontáž Wersja z kołnierzami gwintowanymi Montaż i demontaż Diµ aç lm µ pervaz Versiyonu Kurulum ve demontaj. Смонтировать фланцы на трубопроводы. Использовать специальную уплотнительную пасту, рис... Вставить. Следить за правильнoй посадкой уплотнительных колец, рис... Přírubu namontujte na potrubí. Použijte vhodné těsnicí prostředky (obr. ).. Zasaďte, dbejte na polohu těsnicích kroužků (obr. ). Zamontować kołnierz na orurowaniu. Użyć odpowiedniej masy uszczelniającej.. Założyć urządzenie uważając na o-ringi (rys.).. Boru hatlar üzerine pervaz monte edin. Uygun s zd rmazl k malzemesi kullan n. (Resim e bkz.). yerleµtirin. O-halkalar n n konumuna dikkate ediniz. (Resim e bkz.). Винты А Н затянуть.. Utáhněte šrouby A H.. Dokręcić śruby A H.. A H Vidalar n s k laµt r n. 4. После окончания монтажных работ провести проверку на герметичность и функционирование. 5. Демонтаж производится в обратном порядке. 4. Po montáži proveďte kontrolu těsnění a funkce. 5. Demontáž proveďte v opačném pořadí. 4. Po zakończeniu montażu sprawdzić szczelność i działanie. 5. Demontaż wykonuje się w odwrotnej kolejności. 4. Kurulumdan sonra, s z nt testi ve fonksiyonel test uygulay n z. 5. Tersine s radan demonte ediniz. A B C D F E H G 5 0

6 Инструкция по монтажу Импульсные трубопроводы (Опция) Vnější vedení impulsů (volitelné) Návod k montáži Instrukcje montażu zewnętrznych linii impulsowych (opcja) Montaj Talimatlar Harici Empülsiyon hatlar (Seçmeli) Импульсные трубопроводы р Вr должны иметь DN 4 ( 4 мм), PN (номинальное давление) и должны быть изготовлены из стали. Vedení impulsů p BR musí odpovídat >= DN 4 (prům. 4 mm), PN a musí být z oceli. Linie impulsowe p BR powinny być ze stali i mieć średnicę DN 4 (średn. 4 mm), odpowiadającą P. p BR Empülsiyon hatt DN 4 ( 4 mm) PN karµ gelmeli ve çelikten yap lm µ olmal d r. Прочие материалы для импульсных трубопроводов разрешается применять только после испытания конструкционного образца вместе с горелкой. Vedení impulsů z jiných materiálů jsou přípustná pouze po otestování typu ve spojení s hořákem. Inne materiały na linie impulsowe mogą być dopuszczone po próbie typu z palnikiem. Empülsiyon hatt n n diπer malzemeleri için ancak yakmaçla birlikte bir tip testinden sonra izin verilebilir. Импульсные трубопроводы следует монтировать так, чтобы конденсат не стекал обратно в. Vedení impulsů musí být instalováno tak, aby do nemohl proudit zpět žádný kondenzát. Trasa linii impulsowych winna być tak poprowa-dzona, aby nie było możliwości ściekania kondensatu z powrotem do urządzenia. Empülsiyon hatlar, ye her hangi bir kondensat n geri akmayacaπ µekilde döµenmelidir. Импульсные трубопроводы должны быть присоединены так, чтобы не произошло обрыва или перекоса трубопровода. Vedení impulsů musí být zajištěna proti stržení a deformaci. Linie impulsowe muszą być odporne na zerwanie i deformacje. Empülsiyon hatlar, kesilmesi ve deforme olmas n önleyecek µekilde monte edilmelidir. Импульсные трубопроводы должны иметь минимальную длину! Vedení impulsů musí být co nejkratší! Trasa linii impulsowych powinna być krótka! Empülsiyon hatlar n k sa tutun! После окончания монтажа трубопровода/импульсного трубопровода проверить установку на герметичность. Аэрозоль для определения места утечки применять исключительно в местах возможной утечки. Давление при испытании: р макс. = 00 мбар Po připojení proveďte kontrolu vzduchotěsnosti vedení/vedení impulsů. Sprej na zjišťování netěsnosti použijte pouze v nutném případě. Kontrolní tlak: p max. = 00 mbar Po podłączeniu należy sprawdzić szczelność oruruowania i linie impulsowe. Spray do wykrywania nieszczelności winien być użyty tylko w razie potrzeby. Ciśnienie próby = p maks = 00 mbar Montajdan sonra Hatlar/ Empülsiyon hatlar için atmosferik s z nt kontrolü yap n. Sadece eπer gerekli ise s z nt spreyini kullan n z. Test bas nc : p max = 00 mbar Монтаж импульсных трубопроводов Instalace impulsního vedení Instalacja linii impulsowych Emülsiyon hatlar kurulumu min. 5 x DN DN M p e : Входное давление газа p e : vstupní tlak plynu p e : ciśnienie wejściowe gazu p e : pressione gas in entrata 4 p Br : Давление на входе гоpелки, газ Опция мбаp 4 p Br : tlak plynu před hořákem, plyn Opce 0,5-00 mbar 4 p Br : ciśnienie na palniku, gaz Opcja 0,5-00 mbar 4 p Br : pressione al bruciatore, gas, optional 0,5-00 mbar 6 p F : Давление в топочной камеpе 0 мбаp + 50 мбаp или атмосфеpное p L max = p L - p F = 00 мбаp p BR max = p L - p F = 00 мбаp 7 p L : Давление дутья, воздух мбаp 6 p F : tlak topeniště 0 mbar + 50 mbar nebo atmosféra p L max = p L - p F = 00 мбаp p BR max = p L - p F = 00 мбаp 7 p L : tlak ventilátoru, vzduch 0,4-00 mbar 6 p F : ciśnienie w komorze spalania 0 mbar + 50 mbar lub atmosferyczne p L max = p L - p F = 00 мбаp p BR max = p L - p F = 00 мбаp 7 p L : ciśnienie na dmuchawie, powietrze 0,4-00 mbar 6 p F : pressione al vano caldaia 0 mbar + 50 mbar o atmosfera p L max = p L - p F = 00 мбаp p BR max = p L - p F = 00 мбаp 7 p L : pressione al soffiante, aria 0,4-00 mbar 6 0

7 p L p L, max. / maxi. p L, min. / mini. = 00 mbar = 0,4 mbar V V = p Br : p L V max. / maxi. = : AIR min./mini. max./maxi. V min. / mini. = 0,4 : p Br GAS p Br, max. / maxi. p Br, min. / mini. = 00 mbar = 0,5 mbar N ± mbar Коppекция нулевой точки ± мбаp Korekce nulového bodu ± mbar Korekcja punktu zerowego ± mbar S f r noktas düzeltmesi ± mbar p F p F, min. / mini. = 0 mbar p F, max. / maxi. = + 50 mbar Combustion Atmosphere Ваpианты настpойки Možnosti nastavení Możliwości ustawień Ayarlama olanaklar pbr Эффективное давление на входе гоpелки Účinný tlak plynu před hořákem Skuteczne ciśnienie na palniku Etken brülör bas nc p Br = p Br p F Эффективное давление дутья Účinný tlak ventilátoru Skuteczne ciśnienie na dmuchawie Etken fan bas nc p L = p L p F Газ / Plyn / Gaz / Gaz Текущее значение Výsledná veličina Wielkość wynikowa Müteakip değer V V = : V = : V = 0,75 : + N N Заданное значение Řídicí veličina Wielkość przewodnia Kılavuz değer pl воздух/vzduch/ powietrze/hava Диапазон pегулиpования Rozsah nastavení Zakres nastawczy Ayar aral π pbr Газ / Plyn / Gaz / Gaz pl, min./mini. = 0,4 mbar V = : MB-VEF Диапазон регулирования Rozsah nastavení Zakres regulacji Ayar bölümü V = : V = 0,75 : pbr, max./maxi. = 00 mbar + N N { { pbr, min./mini. = 0,5 mbar pl, max./maxi. = 00 mbar pl воздух/vzduch/ powietrze/hava 7 0

8 Настpойка pегулятоpа давления Nastavení regulátoru tlaku Nastawianie podzespołu regulatora ciśnienia Bas nç ayar k sm n n ayarlanmas Пpедваpительная настpойка pегулятоpа давления пpоизводится на заводе-изготовителе. Паpаметpы настpойки следует отpегулиpовать по месту соответственно условиям эксплуатации установки. Стpого соблюдать инстpукцию изготовителя гоpелок! Regulátor tlaku je ze závodu nastaven. Nastavené hodnoty musí být na místě přizpůsobeny podmínkám zařízení. Nezbytně dbát návodu výrobce hořáku! Podzespół regulatora ciśnienia jest wstępnie wyregulowany fabrycznie. Wartości nastaw należy na miejscu dostosować do warunków pracy instalacji. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta palnika! Bas nç ayar k sm n n ön ayar fabrika ç k µ nda yap lm µt r. Ayarlama deπerleri, yerinde sistem koµullar na uygun k l nmal d r. Brülör üreticisinin talimatlar na kesinlikle dikkat edilmelidir!. Откpыть заслонку.. Включить гоpелку; возможна коppекция паpаметpов N и V настpойки во вpемя pаботы, pис.. Пpовеpить надежность гоpения гоpелки. 4. Пpи минимальной мощности: установить коppекцию нулевой точки N. 5. Пpи максимальной мощности: установить отношение V. 6. Пpи необходимости, повтоpить опеpации 4 и 5. Пpоводить пpомежуточный контpоль паpаметpов. 7. Запломбиpовать pегулиpовочные винты, как показано ниже. Необходимо обеспечить оптимальное сгоpание и надежность гоpения!. Šoupě otevřít.. Hořák spustit, korekce nastavených hodnot N a V je možná pouze v provozu, obr.. Zkontrolovat bezpečnost zapalování hořáku. 4. Při min. výkonu: nastavit korekci nulového bodu N. 5. Při max. výkonu: nastavit poměr V. 6. Pokud je to nutné, nastavení 4. a 5. opakovat. Kontrolovat mezihodnoty. 7. Regulační šroub zaplombovat, viz dole. Musí být zajištěno optimální spalování a bezpečnost zapalování!. Otworzyć zasuwę.. Uruchomić palnik, korekcja wartości nastaw N i V jest możliwa tylko podczas pracy, rys... Sprawdzić bezpieczeństwo zapłonu palnika. 4. Przy min. mocy: ustawić korekcję punktu zerowego N. 5. Przy max. mocy: ustawić stosunek V. 6. W razie konieczności powtórzyć czynności ustawiania 4. i 5. Kontrolować wartości pośrednie. 7. Zaplombować śruby nastawcze, patrz niżej. Należy koniecznie zapewnić optymalne spalanie i bezpieczeństwo zapłonu palnika!. Sürgü aç lmal d r.. Brülör çal µt r lmal d r, N ve V ayar deπerlerinin düzeltilmesi sadece iµletme esnas nda mümkündür, Resim. Brülörün ateµleme emniyeti kontrol edilmelidir. 4. Asg. güçte: S f r noktas düzeltmesi N ayarlanmal d r. 5. Azm. güçte: Orant V ayarlanmal d r. 6. Gerekirse ayarlama 4. ve 5. tekrarlanmal d r. Ara deπerler kontrol edilmelidir. 7. Ayar c vatas kurµun ile mühürlenmelidir, aµaπ ya bak n z. Optimal yanma ve ateµleme emniyeti saπlanm µ olmal d r! открыто otevřeno otwarte aç k закрыто zavřeno zamknięte kapal Ключ для винтов с шестигранной головкой,5 Klíč s vnitřním šestihranem č.,5 Klucz imbusowy, sześciokątny,5 I ç alt ken anahtar No.,5 Пломбирование Plombování Plombowanie S k µt rma После установки требуемого давления.. Закройте задвижку.. Закрытую задвижку зафиксируйте винтом (Рис.). Po nastavení požadované hodnoty tlaku:. Zavřete šoupátko.. Uzavření šoupátka zajistěte šroubem. (obr. ). Po nastawieniu żądanej wartości ciśnienia:. Zamknąć okienko. Zabezpieczyć zamknięte okienko za pomocą śruby (rys.). stenilen bas nç ayar noktas ayarlad ktan sonra:. Koruyucu sürücüyü kapat n..koruyucu sürücünün kapal konumunu vida ile sabitleyin (Resim ). 8 0

9 EN 854 Опция / Opce Opcja / Opsiyon Реле давления/ Hlídač tlaku/czujnik ciśnieniowy/ Presostat Тип/Typ/Typ/Tip GW A5, GW A, NB A, ÜB A согласно/ podle / wg normy / göre EN 854 Настройка реле давления газа GW A5 Regulacja presostatu gazu GW...A5 С помощью специального инструмента, отвертки или ключа PZ, открутить болты на кожухе, рис.. Кожух снять. Nastavení hlídače tlaku plynu GW A5 Vhodným nástrojemšroubovákem č., popř. PZ odstraňte kryt, obr.. Sejměte kryt. Zdemontować kołpak za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. śrubokrętu nr lub PZ. Rys.. Zdejmowanie kołpaka GW A5 Gaz bas nç µalterinin ayarlanmas. no lu tornavida ya da PZ benzeri uygun bir alet kullanarak baµl π demonte ediniz. Resim. Baµl π ç kar n z. С помощью регулировочного колесика со шкалой установить реле давления на заданную величину, рис.. Соблюдайте указания изготовителя горелки! Реле давления включается при падении давления: установка на. Кожух снова установить на место! Wyregulować presostat na znamionową wartość ciśnienia na podziałce za pomocą pokrętła, jak pokazano na rys.. Należy przestrzegać instrukcji producenta palnika! Presostat przełącza podczas obniżania się ciśnienia: ustawić na. Założyć kołpak! Hlídač tlaku nastavte pomocí nastavovacího kolečka stupnice na předepsanou požadovanou hodnotu, obr.. Skala kullanarak belirlenen bas nç ayar noktas na ayarlama çark ndaki bas nç anahtar n getiriniz.resim. Dodržujte pokyny výrobce hořáku! Lütfen yakmaç imalatç s n n talimatlar na uyunuz! 9 0 Hlídač tlaku se sepne při klesajícím tlaku: nastavit na. Kryt vraťte na místo. Bas nç µalteri bas nç düµtükçe çevrilir: ye ayarlay n z. Baµl π yeniden monte edin.

10 Контроль фильтра проводить не менее одного раза в год! Замену фильтра производить, если р между соединениями и > 0 мбар. Замена фильтра производить, если значение р между соединениями и увеличилось в два раза по сравнению с последним значением контрольного измерения. Kontrolu filtru provádějte nejméně jednou ročně! Filtr vyměňte, je-li p mezi tlakovým připojením a > 0 mbar. Filtr vyměňte, je-li p mezi tlakovým připojením a ve srovnání s poslední kontrolou dvojnásobný. Sprawdzać filtr, co najmniej raz w roku! Wymienić filtr, gdy p pomiędzy podłączeniami ciśnienia i > 0 mbar. Wymienić filtr, gdy p pomiędzy podłączeniami ciśnienia i jest dwukrotnie wyższe w odniesieniu do ostatniej kontroli. Filtre kontrolü, en az y lda bir kez kontrol edin. Filtre deπiµtirme, ve > 0 mbar no lu bas nç baπlant lar aras ndaki bas nç, p ise. Filtre deπiµtirme, ve no lu bas nç baπlant lar aras ndaki bas nç p; son incelemede bulunan deπerinin iki kat ise.. Отключить подачу газа: закрутить шаровой кран.. Выкрутить винты -.. Заменить фильтровальную вставку микрофильтра. 4. Вновь поставить корпус фильтра. Вкрутить винты -, не применяя силу, и затянуть. 5. После окончания монтажных работ провести проверку на герметичность и функционирование, р макс = 60 мбар.. Přerušte přívod plynu: Zavřete kulový kohout.. Vyšroubujte šrouby -.. Vyměňte vložku filtru. 4. Bez použití síly zašroubujte šrouby - a utáhněte. 5. Proveďte kontrolu funkce a těsnosti, p max = 60 mbar. Odciąć dopływ gazu; zamknąć zawór kulowy.. Odkręcić śruby -.. Wymienić wkład filtra. 4. Wkręcić i dokręcić śruby - bez nadmiernej siły. 5. Wykonać próbę szczelności i funkcjonalną, p maks. = 60 mbar. Gaz giriµini kesin: Bilyal subap kapat n.. - no lu vidalar ç kar n.. no lu mikro filtre baµl π n deπiµtirin no lu vidalar güç kullanmadan yerleµtirip s k µt r n. 5. S z nt ve fonksiyon testini yap n. p max. = 60 mbar Пространстро, необходимое для заменыы фильтра: Prostor nutný k výměně filtru: Ilość miejsca na wymianę filtra: Filtre deπiµtirme için mesafe gerekleri: MBC : MBC : MBC : 50 mm 70 mm 0 mm < 04/007 > 05/

11 Замена соленоида MBC-00/700 Výměna elektromagnetu MBC-00/700 Wymiana cewki MBC-00/700 Sarmal bobin deπiµtirme MBC-00/700. Прекратить подачу газа, отключить питание!. Снять крышку В, Рис... Выкрутить контргайку A, Рис.. 4. Заменить соленоид, Рис.. Строго соблюдать номер соленоида и 5. Затянуть контргайку A, Рис Установить на место крышку В, прочно завинтить ее вручную, Рис. 5.. Přerušte přívod plynu, vypněte proud!. Sejměte kryt B, obr... Kontramatici A povolit, obr.. 4. Vyměňte elektromagnet, obr.. Je bezpodmínečně nutné dodržet číslo elektromagnetu a napětí! 5. Kontramatici A utáhnout, obr Kryt B namontujte zpět a utáhněte pevně rukou, obr. 5.. Odciąć dopływ gazu, odłączyć zasilanie.. Zdjąć pokrywę B, rys... Zwolnić przeciwnakrętkę A, rys.. 4. Wymienić cewkę, rys., Sprawdzić nr cewki i napięcie! 5. Dokręcić przeciwnakrętkę A, rys Założyć pokrywkę B i dokręcić silnie ręką, rys. 5.. Gaz giriµini kesin. Elektrik beslemesini kapat n.. Kapak B yi kald r n, Resim.. Kontra somununu A gevµetin, Resim. 4. Sarmal bobin deπiµtirin, Resim. Sarmal bobin No ya ve gerilime mutlaka dikkat edin! 5. Kontra somununu A s k n. Resim Kapak B yi monte edin ve güçlü bir µekilde elinizle çekin. Resim 5. A B A 4 A A 5 B 0

12 Замена соленоида MBC-00 Výměna magnetu MBC-00 Wymiana elektromagnesu MBC-00 M knat s deπiµtirme MBC-00. Прервать подачу газа, отключить электрическое питание!. Выкрутить предохранительный винт A, рис... Удалить крышку B, рис.. 4. Осторожно поднять кожух соленоида, рис.. 5. Разомкнуть контактные соединители для заземления и печатной платы, рис Заменить магниты, рис. 5 Проверить номер соленоида и напряжение! 7. Присоединить электрические контакты. Сборку узла производить в обратном порядке. 8. Снова установить крышку B, вручную затянуть винты, рис Вкрутить до упора предохранительный винт A, рис. 7.. Přerušit přívod plynu, vypnout zásobování proudem!. Pojistný šroub A povolit, obr... Kryt B odstranit, obr.. 4. Kryt magnetu opatrně sejmout, obr.. 5. Konektory pro uzemnění a desku plošných spojů rozpojit, obr Magnety vyměnit, obr. 5 Nezbytně dbát čísla magnetu a napětí! 7. Elektrické přípoje spojit. Smontování v opačném pořadí. 8. Kryt B opět namontovat, rukou pevně utáhnout, obr Pojistný šroub A zašroubovat až na doraz, obr. 7.. Odciąć dopływ gazu, odłączyć zasilanie elektryczne!. Odkręcić śrubę zabezpieczającą A, rys... Zdjąć pokrywę B, rys.. 4. Ostrożnie podnieść pokrywę elektromagnesu, rys.. 5. Odłączyć złącza wtykowe uziemienia i płytki drukowanej, rys Wymienić elektromagnesy, rys. 5 Koniecznie zwrócić uwagę na numer elektromagnesu i wartość napięcia! 7. Połączyć przyłącza elektryczne. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. 8. Założyć ponownie pokrywę B, mocno dokręcić ręką, rys Wkręcić śrubę zabezpieczającą A do oporu, rys. 7.. Gaz beslemesi kesilmeli, elektrik beslemesi kapat lmal d r!. Emniyet c vatas A çözülmelidir, Resim.. Kapak B ç kar lmal d r, Resim. 4. Manyetik kapak dikkatlice kald r lmal d r, Resim. 5. Toprak hatt n n ve iletken devre plakas n n geçmeli baπlant ları çözülmelidir, Resim M knat slar deπiµtirilmelidir, Resim 5 M knat s numaras na ve gerilime kesinlikle dikkat edilmelidir! 7. Elektrik baπlant lar kurulmal d r. Sökme iµleminin tersi s ras na göre monte edilmelidir. 8. Kapak B tekrar monte edilmelidir, elden s k lmal d r, Resim Emniyet c vatas A sonuna kadar içeri tak lmal d r, Resim 7. B A B B A 0

13 Пpимеp выбоpа устpойства Příklad volbu přístrojů Przykład doboru urządzenia Örnek, cihaz deπiµtirme Известно: p e = 0 мбаp Známo: p e = 0 mbar Znane wartości: p e = 0 mbar Bilinen: p e = 0 mbar Рабочая точка V max. = 5 м /ч P Br, макс. = мбаp Рабочая точка V min. = 8. м /ч Pracovní bod V max. = 5 m /h P Br, max. = mbar Pracovní bod V min. = 8, m /h Punkt pracy V max. = 5 m /h P Br, max. = mbar Punkt pracy V min. = 8, m /h Çal µma noktas V azm. = 5 m /h P Br, = mbar azm. Çal µma noktas V asg. = 8, m /h Тpебуется опpеделить: P min. = 0 mbar mbar = 9 мбаp Musí být stanoveno: P min. = 0 mbar mbar = 9 mbar Należy obliczyć: P min. = 0 mbar mbar = 9 mbar Belirlenecek olan: P min. = 0 mbar mbar = 9 mbar Действительно: r = Q макс. / Q мин. = V макс. / V мин. r = 5 / 8, = Platí: r = Q max. / Q min. = V max. / V min. r = 5 / 8, = Obowiązuje: r = Q max. / Q min. = V max. / V min. r = 5 / 8, = Geçerli olan: ªr = Q azm. / Q asg. = V azm. / V asg. r = 5 / 8, = p Br, мин. = p Br, макс. / r P Br, мин. = / 9 =, мбаp p Br, min. = p Br, max. / r P Br, min. = / 9 =, mbar p Br, min. = p Br, max. / r P Br, min. = / 9 =, mbar p Br, asg. = p Br, azm. / r P Br, asg. = / 9 =, mbar P макс. = p e p Br, мин. p = 0 мбаp, мбаp макс. = 8,8 мбаp p макс. P max. = p e p Br, min. p = 0 mbar, mbar max. = 8,8 mbar p max. P max. = p e p Br, min. p = 0 mbar, mbar max. = 8,8 mbar p max. P azm. = p e p Br, min. p = 0 mbar, mbar azm. = 8,8 mbar p azm. Опpеделенные паpаметpы pабочей точки : V макс. = 5 м /ч P мин. = 9 мбаp Výsledek pracovní bod s: V max. = 5 m /h p min. = 9 mbar Wynik obliczeń dla punktu pracy z: V max. = 5 m /h p min. = 9 mbar Sonuç, çal µma noktas : V azm. = 5 m /h p asg. = 9 mbar Опpеделенные паpаметpы pабочей точки : V мин.. = 8, м /ч p макс. = 8.8 мбаp Výsledek pracovní bod s: V min.. = 8, m /h p max. = 8,8 mbar Wynik obliczeń dla punktu pracy z: V min.. = 8, m /h p max. = 8,8 mbar Sonuç, çal µma noktas : V asg.. = 8, m /h p azm. = 8,8 mbar Выбоp устpойства: MBC-00-VEF Volba přístroje: MBC-00-VEF Wybrane urządzenie: MBC-00-VEF Cihaz seçimi: MBC-00-VEF Обе pабочие точки должны находиться в pекомендуемом pабочем диапазоне одного типоpазмеpа! Oba pracovní body musí ležet v doporučeném pracovním rozsahu jedné konstrukční velikosti! Obydwa punkty pracy muszą leżeć w zalecanym zakresie pracy jednego typu urządzenia. Her iki çal µma noktas da, bir ebata ait tavsiye edilen çal µma aral π nda olmal d r! 0

14 MBC-00-VEF Диаграмма расхода / Průtokový diagram / Charakterystyka przepływu / Ak µ diyagram Кривые для выбора узла (в отрегулированном состоянии) с микрофильтром Křivky pro volbu přístrojů (v regulovaném stavu) s jemným filtrem Krzywe służące do wyboru przyrządu (w stanie wyregulowanym) z mikrofiltrem nce filtreli (regülasyonlu durumda) cihaz seçimleri için eπriler Рекомендуемый рабочий диапазон doporučený pracovní rozsah Zalecany zakres roboczy tavsiye edilen çal µma bölümü MBC (Rp /4) MBC (Rp /) MBC (Rp & /4) Cpeда + 5 C, 0 мбар, сухая Základ + 5 C, 0 mbar, suchý warunki bazowe + 5 C, 0 mbar, suchy Koşullar + 5 C, 0 mbar, kuru Vn [m /h] воздух/vzduch/powietrze/hava dv =, Vn [m /h] природньוй газ/zemní plyn/gaz ziemny/doğal gaz dv = 0,65 4 0

15 MBC-700-VEF Диаграмма расхода / Průtokový diagram / Charakterystyka przepływu / Ak µ diyagram Кривые для выбора узла (в отрегулированном состоянии) с микрофильтром Křivky pro volbu přístrojů (v regulovaném stavu) s jemným filtrem Krzywe służące do wyboru przyrządu (w stanie wyregulowanym) z mikrofiltrem nce filtreli (regülasyonlu durumda) cihaz seçimleri için eπriler Рекомендуемый рабочий диапазон doporučený pracovní rozsah Zalecany zakres roboczy tavsiye edilen çal µma bölümü MBC (Rp ) MBC (Rp / & ) MBC (Rp /4) Cpeда + 5 C, 0 мбар, сухая Základ + 5 C, 0 mbar, suchý warunki bazowe + 5 C, 0 mbar, suchy Koşullar + 5 C, 0 mbar, kuru Vn [m /h] воздух/vzduch/powietrze/hava dv =, Vn [m /h] природньוй газ/zemní plyn/gaz ziemny/doğal gaz dv = 0,65 5 0

16 MBC-00-VEF Диаграмма расхода / Průtokový diagram / Charakterystyka przepływu / Ak µ diyagram Кривые для выбора узла (в отрегулированном состоянии) с микрофильтром Křivky pro volbu přístrojů (v regulovaném stavu) s jemným filtrem Krzywe służące do wyboru przyrządu (w stanie wyregulowanym) z mikrofiltrem nce filtreli (regülasyonlu durumda) cihaz seçimleri için eπriler Рекомендуемый рабочий диапазон doporučený pracovní rozsah Zalecany zakres roboczy tavsiye edilen çal µma bölümü MBC (Rp ) Cpeда + 5 C, 0 мбар, сухая Základ + 5 C, 0 mbar, suchý warunki bazowe + 5 C, 0 mbar, suchy Koşullar + 5 C, 0 mbar, kuru Vn [m /h] воздух/vzduch/powietrze/hava dv =, Vn [m /h] природньוй газ/zemní plyn/gaz ziemny/doğal gaz dv = 0,65 6 0

17 Запасные части/оснастка Náhradní díly / Příslušenství Części zamienne/akcesoria Yedek parçalar / Aksesuarlar Заказной Objednací číslo Nr zamówienia Sipariµ Numaras Запасные части/оснастка Náhradní díly / Příslušenství Części zamienne/akcesoria Yedek parçalar / Aksesuarlar Заказной Objednací číslo Nr zamówienia Sipariµ Numaras Резьбовая пробка, плоская с уплотнительным кольцом Závěrný šroub, plochý s O-kroužkem Zatyczka wkręcana z o-ringiem Kapama vidas,o-halka yass G /8 Набор адапторов для типа GW A с резьбой G /4, Souprava adaptéru pro GW A s přípojkou G /4 Zestaw adaptacyjny dla GW A z podłączeniem G/4 G /4 portu ile oturtulmuµ GW A için Adaptör tak m. Штепсельная розетка, черная Zásuvka, černá Wtyczka, czarna Hat soketi, Siyah GDMW, pol. + E Соединительный фланец Připojovací příruba Kołnierz przyłączeniowy Baπlant flanµ MBC-00-VEF Rp / MBC-00-VEF Rp /4 MBC-00-VEF Rp MBC-00-VEF Rp /4 MBC-700/00-VEF Rp MBC-700/00-VEF Rp /4 MBC-700/00-VEF Rp / MBC-700/00-VEF Rp Цилиндрический винт DIN 9, 8.8 (Компл. 4 шт.) O-kroužek, test dle EN ( kusy) O-ring, testowany wg norm EN (zestaw szt.) O-Halkas, EN testli ( parçal tak m) MBC-00-VEF 57 x,0 MBC-700/00-VEF 75 x, Запасной соленоид Náhradní elektromagnet Wymienna cewka Yedek sarmal bobin DIN Фильтрующая вставка Vložka do filtru Wkład filtra Filtre eleman MBC-00-VEF MBC-00-VEF MBC-700-VEF MBC-700-VEF MBC-00-VEF MBC-00-VEF по запpосу na vyžádání na zamówienie talep üzerine штук/комплект 4 96 kusů/sada sztuk/zestaw adet/set 0 штук/комплект kusů/sada 0 sztuk/zestaw 0 adet/set штук/комплект 4 07 kusů/sada sztuk/zestaw adet/set 0 штук/комплект kusů/sada 0 sztuk/zestaw 0 adet/set штук/комплект kusů/sada sztuk/zestaw adet/set 0 штук/комплект kusů/sada 0 sztuk/zestaw 0 adet/set Wbkbylhbxtcrbq dbyn DIN 9, 8.8 (комплект из 4 штук) Šroub s válcovou hlavou DIN 9, 8.8 (sada 4 ks) Śruba gniazdowa DIN 9, 8.8 (zestaw 4 szt.) Silindir vidas DIN 9, 8.8 (4 parçal tak m ) MBC-00-VEF M6 x 0 MBC-700/00-VEF M8 x Измерительный патрубок с уплотнительным кольцом Závrtné šrouby s těsn. kroužkem Zestaw śrub regulacyjnych z pierścieniem uszczelniającym Ayar vidalar tak m G / G /

18 p Br Проводить работы на MBC разрешается только квалифицированному персоналу. S přístrojem MBC smí pracovat pouze kvalifikovaní odborníci. Wszelkie czynności dotyczące MBC winny być wykonywane przez fachowy personel. MBC üzerinde sadece uzman personelin çal µmas na izin verilebilir. Предохраняйте поверхности фланцев от повреждений. Винты вкручивайте крестообразно. Следите, чтобы при монтаже не произошло перекосов. Chraňte povrch příruby. Šrouby utáhněte křížem. Při montáži odpojte přívod proudu! Chronić powierzchnie kołnierzy. Dokręcać śruby na krzyż. Flanµ yüzeylerini koruyunuz. Vidalar enine s k laµt r n z. Gerilimsiz olarak kurulmas na dikkat edin! Не допускается прямой контакт между MBC и кирпичными, бетонными стенами, полом. Mezi MBC a vytvrzeným zdivem, betonovou stěnou nebo podlahou nesmí být přímý kontakt. Nie dopuszczać do bezpośredniego styku ze ścianami murowanymi, betonowymi i posadzkami. MBC ile sertleµmek üzere olan tuπlalar n, beton duvarlar n ya da zeminin aras nda doπrudan temas olmamas na dikkat edin. Монтаж следует производить так, чтобы конденсат не стекал обратно в MBC. Zkontrolujte, zda z vedení impulsů nemůže proudit zpět do MBC žádný kondenzát. Nie wolno dopuścić do przedostania się kon-densatu z linii impulsowych z powrotem do urządzenia MBC. MBC ye Emülsiyon hattan kondensat n geri akmamas n temin edin. После проведения разборки или изменения конструкции уплотнители следует заменять новыми. Po demontáži nebo přestavbě dílů použijte vždy nové těsnění. Po demontażu części, do ponownego montażu należy użyć nowych uszczelek. Parçalar demonte ve monte ettikten sonra her zaman yeni s zd rmaz contalar kullan n. При проведении проверки трубопровода на герметичность шаровой кран перед MBC следует закрутить. Kontrola těsnosti potrubí: Zavřete kulový kohout před MBC. Do próby szczelności orurowania: zamknąć zawór kulowy przed korpusem MBC. Boru hatt s z nt kaçak testi: MBC gövdesinin yan ndak bilyal vanay kapat n. Safety first O.K. После завершения работ на MBC провести проверку на герметичность и правильность функционирования. Po ukončení prací na MBC: proveďte kontrolu těsnosti a funkce. Po zakończeniu prac nad MBC należy wykonać próbę szczelności i funkcjonowania. MBC üzerinde yap lan çal µman n tamamlanmas ndan sonra, bir s z nt ve fonksiyon testi yap n. Запрещается проведение работ, если узел находится под газовым давлением или напряжением. Избегайте открытого огня. Соблюдайте инструкции государственных ведомств. Все установки и параметры настройки осуществляются только в соответствии с руководством по эксплуатации производителя котла / горелки. Nikdy neprovádějte žádné práce, není-li odpojen přívod plynu a proudu. Používání otevřeného ohně je zakázáno. Dodržujte místní předpisy. Veškeré hodnoty a parametry musí být nastaveny v souladu s provozní příručkou vydanou výrobcem kotle/hořáku. Nie należy nigdy wyko-nywać robót pod ciśnieniem gazu ani pod napięciem prądu. Unikać otwartego ognia. Przestrzegać lokalnych przepisów. Wszystkie ustawienia i wartości nastawcze należy realizować zgodnie z instrukcją obsługi producenta kotła / palnika. Eπer gaz bas nc veya gerilim mevcut ise asla çal µma yapmay n. Aç k alev olmamal. Yerel düzenlemelere uyunuz. Tüm ayarları ve ayar parametrelerini kazan/ fırın imalatçısının iµletme kılavuzu ile uyumlu olarak yapınız. При несоблюдении указаний может быть нанесен физический или материальный ущерб. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k ohrožení životů a poškození věcí. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zra-nienia osób i uszkodzenia sprzętu. Eπer bu talimatlara uyulmaz ise, sonuç kiµisel yaralanmalara ya da mülkiyete hasar verilmesine neden olabilir. 8 0

19 Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED) и Директива ЕС по энергоэффективности зданий (EPBD) требуют регулярных проверок генераторов тепла для долгосрочного обеспечения высокой производительности и минимального воздействия на окружающую среду. По истечении их срока службы следует производить замену компонентов, обеспечивающих безопасность работы. Эта рекомендация касается только нагревательных установок, а не случаев тепловой обработки. DUNGS рекомендует замену согласно данным из следующей таблицы: Компоненты, отвечающие за безопасность Komponenta, relevantní pro bezpečnost Elementy istotne dla bezpieczeństwa Güvenlik açısından önemli parçalar Системы испытания клапанов / Systémy zkoušení ventilu Systemy kontroli zaworów / Valf test sistemleri Газ/plyn/ Gaz Реле давления / Hlídač tlaku / Czujnik ciśnieniowy / Presostat Воздух/Vzduch/Powietrze/Hava Реле давления / Hlídač tlaku / Czujnik ciśnieniowy / Presostat Выключатель, срабатывающий при снижении давления / vypínač nedostatku plynu / Czujnik niedoboru gazu / Gaz eksik şalteri Směrnice o tlakových zařízeních (PED) a směrnice o energetické účinnosti v budovách (EPBD) předepisují pro tepelné generátory pravidelné revize, jejichž cílem je zajistit dlouhodobý provoz s pokud možno co nejvyšším koeficientem využitelnosti, a potažmo co možná nejmenšími negativními dopady na životní prostředí. Existuje nezbytnost výměny komponent, relevantních pro bezpečnost, po dosažení doby jejich životnosti. Toto doporučení platí pouze pro topná zařízení a ne pro aplikace termoprocesu. DUNGS doporučuje výměnu podle následující tabulky: Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) i dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wymagają regularnej kontroli generatorów ciepła w celu trwałego zapewnienia wysokiej efektywności w wykorzystaniu energii i minimalnego obciążenia środowiska. Po przekroczeniu okresu użytkowania istnieje konieczność wymiany elementów istotnych dla bezpieczeństwa. Niniejsze zalecenie obowiązuje tylko dla urządzeń grzewczych, a nie dla zastosowań procesów termicznych. DUNGS zaleca wymianę zgodnie z niżej przedstawioną tabelą: Срок службы в зависимости от конструкции Návrhová životnost Uwarunkowany konstrukcyjnie cykl życia Yapıdan kaynaklanan çalışma ömrü Кол-во циклов Počet cyklů Liczba cykli Döngü sayısı Время [лет] čas [letech] Czas [lat] Zaman [yıl] Basınçlı cihaz yönetmeliği (PED) ve binaların toplam enerji verimliliği ile ilgili yönerge (EPBD) yüksek verimin ve dolayısıyla düşük çevreye emisyonlarının uzun vadede sağlanması için ısı üreteçlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öngörmektedir. Güvenlik açısından önemli parçaların, öngörülmüş azami kullanma süreleri sona erince değiştirilmesi gereklidir. Bu öneri sadece kalorifer tesisleri için geçerlidir, termoproses uygulamaları için değil. DUNGS, aşağıdaki tabloya göre değitirme işlemi yapılmasını önerir: Стандарт CEN Norma CEN Norma CEN CEN normu EN EN EN 854 N/A 0 EN 854 Контроллер горения / manager spalování Menedżer paleniska / Ateşleme yöneticisi УФ датчик пламени UV čidlo plamene Czujnik zaniku płomienia UV UV alev sezici N/A Кол-во часов работы Provozní hodiny Godziny pracy İşletme saatleri Регуляторы давления газа / Regulátory tlaku plynu Regulatory ciśnienia gazu / Gaz basıncı ayar cihazları N/A 5 Газовый клапан с системой контроля клапанов plynový ventil se systémem na přezkušování ventilů Zawór gazu z układem kontroli zaworów Valf kontrol sistemine sahip gaz valfi Газовый клапан без системы испытания клапанов / Plynový ventil bez systému zkoušení ventilu / Zawór gazowy bez systemu kontroli zaworu / Valf test sistemsiz gaz valfi Система соединения газа с воздухом / Systémy směsi plynového paliva a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri после установленной ошибки po detekci chyby po wykryciu błędu Hata algılandıktan sonra в зависимости от номинального диаметра dle jmenovité světlosti zależnie od średnicy znamionowej genişliπ baπlı N/A 0 EN 98 (Газ/plyn/ Gaz) EN 0 (Масло/olej/ Olej/Yağ --- EN 88- EN 88- EN 64 0 EN 6 Ухудшающиеся эксплуатационные характеристики вследствие старения / Zhoršování provozních vlastností časem Pogarszające się właściwości eksploatacyjne wskutek starzenia / Eskimeden dolayı çalışma özelliklerinin düşmesi Газы семейств II, III / Rodiny plynů II, III / Rodzaje gazu II, III / Gaz sınıfı II, III N/A не применимо / nehodí se / nie dotyczy / uygulanamaz EN 067- EN Фирма сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе технического совершенствования. / Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny. / Zmiany podyktowane potrzebami postępu technicznego zastrzeżone. / Teknik geliµme ve geliµtirme aç s ndan yararl olabilecek deπiµiklikler yapma hakk sakl d r. Администрация и производство Administrace a provoz Adres zarządu i zakładu dare ve iµletme Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-0 D-7660 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Почтовый адрес Korespondenční adresa Adres korespondencyjny Yaz µma adresi Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 9 D-760 Schorndorf Internet

20 Администрация и производство Administrace a provoz Adres zarządu i zakładu dare ve iµletme Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-0 D-7660 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Почтовый адрес Korespondenční adresa Adres korespondencyjny Yaz µma adresi Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 9 D-760 Schorndorf Internet 0 0