DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ"

Transkript

1 MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ ČERVEN

2 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Definice...3 Článek 2 Účel domovního řádu...3 Článek 3 Platnost domovního řádu...3 Článek 4 Popis budovy...4 Článek 5 Úkol Správce nemovitosti...5 ČÁST B - KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ... 7 ČÁST B1 SOUKROMÉ PROSTORY + SPOLEČNÉ PROSTORY...7 Článek 6 Soukromé prostory...7 Článek 7 Společné prostory a zařízení...7 ČÁST B2 UŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH PROSTOR...8 Článek 8 Všeobecné zásady...8 Článek 9 Přístup Bezpečnost...8 Článek 10 Technická specifikace budovy...9 Článek 11 Údržba soukromých prostor...9 Článek 12 Skladování uvnitř soukromých prostor...10 Článek 13 Zpracování odpadu, hygiena...10 Článek 14 Vnitřní úprava soukromých prostor...10 Článek 15 Respektování architektury budovy...12 Článek 16 Zvláštní vybavení...12 ČÁST B3 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR...13 Článek 18 Užívání společných prostor...13 Článek 19 Reklamy a vývěsky...13 Článek 20 Užívání parkoviště...13 Článek 21 Všeobecná nařízení platná v hl. m. Praze...14 Článek 22 Odpovědnost nájemce...14 Článek 23 Telefony...14 ČÁST C ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ...15 Článek 24 Společné náklady

3 ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Definice Budova: nemovitost nacházející se mezi ulicí Na Příkopě a náměstím Ovocný Trh, projektovaná jako kancelářské prostory, obchodní plochy a parkoviště k pronájmu, včetně pasáže přístupné veřejnosti a společných prostor. Společné prostory: části budovy, jež nejsou určeny k výhradnímu užívání nájemcem společně, a dále veškeré plochy v budově sloužící k zajištění celkového provozu budovy. Domovní řád: hlavní zásady užívání budovy Myslbek nájemci. Nájemní smlouva: smlouva podepsaná mezi Pronajímatelem a Nájemcem týkající se pronajatých prostor v budově. Nájemci: Nájemci obchodních ploch nebo Nájemci kancelářských prostor nebo jakákoliv třetí strana jmenovaná nájemcem po předchozím souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel: Myslbek, a.s. nebo jakákoliv strana jmenovaná Myslbek, a.s. Pasáž: část budovy Myslbek sestávající z přízemního podlaží spojujícího ulici Na Příkopě a náměstím Ovocný Trh, a z podlaží prvního patra přístupného z přízemí dvěma eskalátory, schodištěm a výtahem. Parkoviště: část budovy umístěná v druhém, třetím a čtvrtém suterénním podlaží. Soukromé prostory: části budovy pronajaté Nájemci a určené k výhradnímu užívání tímto Nájemcem. Správce nemovitosti: PBW Czech Republic s.r.o. nebo jakákoliv strana určená PBW Czech Republic s.r.o. Restaurace: plocha restaurace nacházející se v prostoru obchodní pasáže. Obchod(y): veškeré obchodní jednotky v obchodní pasáži. Obchodní pasáž: obchodní část budovy a s ní související společné prostory. Článek 2 Účel domovního řádu Tento domovní řád vypracoval pronajímatel budovy za následujícím účelem: Stanovit soukromé prostory budovy určené k výhradnímu používání nájemcem a společné prostory budovy určené ke společnému užívání Nájemci. Vypracovat vhodná pravidla nezbytná pro odpovídající správu budovy a řádné provozování společných služeb poskytovaných v budově. Vymezit základní práva a povinnosti nájemců v soukromých prostorách jakož i ve společných prostorách. Dále má Domovní řád za úkol zajistit úspěšné a obchodní prostředí pro budovu jako celek. Nájemce se tudíž zavazuje podporovat dodržování tohoto domovního řádu. Nájemce se zavazuje, že jeho personál, zákazníci, dodavatelé a návštěvníci budou Domovní řád respektovat. Každý nájemce jmenuje svého kompetentního zástupce, jenž bude zodpovědný za dodržování domovního řádu. Tento zástupce bude Nájemcem jmenován za účelem navázání a zajišťování styku se Správcem nemovitosti ve specifických záležitostech. Tento zástupce bude oficiálně představen Správci nemovitosti. Článek 3 Platnost domovního řádu Domovní řád vstoupí pro každého nájemce i jakéhokoliv uživatele jakékoliv části budovy v platnost ke dni jejího otevření. Domovní řád bude nájemci předán při podpisu nájemní smlouvy, jejíž je nedílnou 3

4 součástí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními Domovního řádu a nájemní smlouvou platí ustanovení nájemní smlouvy. Pronajímatel má právo upravovat domovní řád tak, aby zajistil optimální správu budovy. Každá úprava bude uplatňována poté, kdy byla nájemcům oznámena písemnou formou a její obdržení bylo potvrzeno nájemcem. Článek 4 Popis budovy 4.1. Členění budovy Budova zahrnuje čtyři jednotlivé zóny - kancelářské prostory, obchodní pasáž, parkoviště a společné prostory zahrnující vedlejší prostory. Kancelářské prostory Kancelářské prostory jsou rozděleny na tři části a disponují třemi vstupními halami: Hala č. 1, jejíž adresa je Na Příkopě 21, zahrnuje recepci umístěnou v přízemí a kancelářské prostory ve druhém až šestém patře. Hala č. 2, jejíž adresa je Na Příkopě 19, zahrnuje recepci a dispečink ostrahy v přízemí a kancelářské prostory ve druhém až šestém patře. Hala č. 3, jejíž adresa je Ovocný Trh 8, zahrnuje recepci v přízemí, podatelnu v prvním patře, kancelářské prostory v prvním až šestém patře. Kancelářské prostory v pátém patře mají přístup na otevřené terasy. Obchodní pasáž Obchodní pasáž je situována v prvním suterénu, v přízemí a v prvním patře budovy a dělí se na pasáž a obchody. 4

5 Pasáž je tvořena veřejným průchodem umístěným: - v přízemí budovy, jenž spojuje Na Příkopě a náměstí Ovocný Trh - v prvním patře budovy, které je přístupné z přízemí prostřednictvím dvou eskalátorů, schodištěm a výtahem Obchody zahrnují nákupní střediska, butiky a restauraci. Nákupní střediska a butiky mají přímý přístup do obchodní pasáže. Vstupy do restaurace se nacházejí na straně Ovocného Trhu a v prvním patře obchodní pasáže. Parkoviště Parkoviště zahrnuje celkem 324 parkovacích stání umístěných na třech podlažích. Vjezd do parkoviště je z tunelu situovaném v Panské ulici, který vede pod ulicí Na Příkopě a do parkoviště budovy ústí v druhém suterénu. Výjezd vede na Ovocný Trh a poté do Celetné ulice. Druhý suterén budovy obsahuje 61 stání s výtahem a schodištěm vedoucími do hal č. 1, 2, 3. Třetí suterén budovy obsahuje 129 stání s výtahem a schodištěm vedoucími do hal č. 1, 2, 3. Čtvrtý suterén budovy obsahuje 134 stání s výtahem a schodištěm vedoucím do haly č. 1. Společné prostory včetně vedlejších ploch Společné prostory zahrnují společné prostory kancelářských ploch, společné prostory parkovišť, společné prostory obchodní pasáže a společné prostory budovy, které jsou společné kancelářským prostorám, parkovišti a obchodní pasáži Umístění Budova se nachází v historickém středu města v Praze 1 mezi ulicí Na Příkopě a náměstím Ovocný Trh. Budova je ohraničena: - ulicí Na Příkopě (pěší zóna v ulici Na Příkopě končí na úrovni křižovatky ulic Na Příkopě a Panská) na jižní straně - náměstím Ovocný trh na severní straně - dvorem společným se sousední budovou na západní straně - dvorem společným se sousední budovou na východní straně Budova je situována v blízkosti těchto stanic či zastávek městské hromadné dopravy: - metro: Můstek (trasy A a B), náměstí Republiky (trasa B) - tramvaj: Senovážné náměstí, Národní třída, náměstí Republiky - taxi: Na Příkopě, Václavské náměstí Článek 5 Úkol Správce nemovitosti Pronajímatel pověřil správou budovy Správce nemovitosti, jehož úkoly jsou následující: Správa budovy V zastoupení pronajímatele spravuje Správce nemovitosti celou budovu, pečuje o údržbu společných prostor, zajišťuje údržbu technického vybavení, dbá o uplatňování ustanovení nájemních smluv a domovního řádu, podle nichž se řídí používání soukromých prostor a společných prostor. Bezpečnost budovy Správce nemovitosti zajišťuje bezpečnostní služby požadované k udržování pořádku v budově. Správce nemovitosti má právo provádět cvičení zaměřená na evakuaci budovy v souladu s požárními předpisy. Po předchozím upozornění může Správce nemovitosti nebo jeho zástupce vstupovat do soukromých prostor za účelem kontroly jejich momentálního stavu. Pojištění budovy Jménem pronajímatele provádí Správce nemovitosti veškeré úkony spojené s pojištěním budovy. Správce nemovitosti nebo jakákoliv jiná ustanovená strana dohlíží jménem pronajímatele na to, zda jsou pojistné smlouvy uzavírané nájemci v souladu s ustanovením jejich nájemní smlouvy. Společné služby poskytované v budově 5

6 Správce nemovitosti je pověřen organizováním a řízením společných služeb poskytovaných v budově. Za tímto účelem Správce najme personál či objedná příslušné služby u subdodavatelů. Správce nemovitosti stanoví rozsah jejich práce. Rozpočet výdajů na služby poskytované v budově Správce nemovitosti je pronajímatelem pověřen vypracováním rozpočtu výdajů na služby poskytované v budově. Správce nemovitosti vede záznamy o výdajích na služby a zajišťuje podle příslušných pravidel rozpis určující výši poplatků za služby připadající na nájemce podle jejich nájemní smlouvy. 6

7 ČÁST B KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ B 1 SOUKROMÉ PROSTORY + SPOLEČNÉ PROSTORY Článek 6 Soukromé prostory 6.1. Popis Soukromé prostory jsou takové prostory, které jsou pronajaty jakýmkoliv nájemcem budovy a jsou určeny k jeho výhradnímu použití, tj. prostory dané nájemci k dispozici na základě ustanovení jeho nájemní smlouvy (kanceláře, obchody, skladovací prostory, parkovací stání) Stav soukromých prostor Nejpozději v první den platnosti nájemní smlouvy bude stav soukromých prostor konstatován a zapsán do předávacího protokolu, který bude podepsán zástupcem nájemce a Správcem nemovitosti. Při odchodu nájemce a nejpozději v poslední den trvání nájemní smlouvy bude stav soukromých prostor s odhadem škod, v případě, že nějaké budou, konstatován a zapsán do předávacího protokolu, který bude podepsán zástupcem nájemce a Správcem nemovitosti. Čtyři měsíce před odchodem nájemce lze provést předběžný odhad stavu příslušných prostor za účelem informování nájemce o škodách, které bude třeba odstranit. Článek 7 Společné prostory a zařízení 7.1. Společné prostory a zařízení užívané nájemci Společné prostory kanceláří zahrnují: - vstupní haly kanceláří, - tunely, rampy a přístupy do garáží, - společná sociální zařízení, - kancelář Správce nemovitosti, - místnost pro bezpečnostní služby, - prostor pro skladování odpadků, - atria, terasy - technické prostory budovy, kanceláří a parkoviště, - hasicí přístroje - schodiště, výtahy, podesty, - veškeré movité předměty a zařízení určené ke společnému užívání, - veškeré společné instalace a služby, které již existují nebo které mohou být instalovány pro zvlášť stanovené použití v prostorách budovy, kanceláří a parkoviště. Společné prostory a zařízení budovy nepřístupné nájemcům: - technické prostory, v nichž jsou instalovány zařízení na ohřev TUV, klimatizační, větrací, elektrické, telekomunikační a další přídavné technické systémy, - technická jádra, vodovodní stoupačky, - odpady vody, odtoky pro dešťovou vodu, - kanalizační odpady a přídavná zařízení včetně jejich větracích systémů, - sociální zařízení, umývárny, toalety a k nim náležející prostory, sloužící pro potřebu personálu, zabezpečujícího chod budovy, - vodovodní, plynové a elektrické vedení a jejich příslušenství, - veškerá společná zařízení v budově, tj. hlavní vodoměry, plynoměry a elektroměry, - zařízení pro odsávání vzduchu, zařízení mechanického větrání a k nim náležející vedení, - systém pro odvod vody z teras, - motory a veškeré přístroje, - strojovna výtahů, - místnost kontroly (dispečink), 7

8 - kontrolní systém správy budovy a zařízení a instalace kontroly vstupu do budovy, - terasy, jež nejsou přístupné veřejnosti. Pokud vede přístup do společných prostor a ke společnému zařízení přes soukromé prostory nájemce, je nájemce povinen udržovat k nim neustále volný přístup za účelem jejich údržby. B2 UŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH PROSTOR Článek 8 Všeobecné zásady Každý nájemce bude mít právo užívat soukromé prostory určené jako pronajatá plocha podle nájemní smlouvy pod podmínkou, že takovéto užívání nebude zasahovat do práv ostatních nájemců v budově, nebude narušovat celistvost budovy, a podřídí se ustanovením tohoto domovního řádu. Článek 9 Přístup Bezpečnost 9.1. Přístup Příchozí pěšky Personál nájemce Personál nájemce má právo přístupu do budovy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po předložení platné osobní magnetické karty. Tato magnetická karta je nezbytná pro přístup do jednotlivých pater vedoucích k pronajatým kancelářským prostorám. Tyto osobní magnetické karty se stálou či dočasnou platností vydává Správce nemovitosti na základě písemné žádosti nájemce. Návštěvníci Návštěvníci se ohlásí pracovníkům recepce v jedné ze tří vstupních hal do budovy. Pracovník recepce zaregistruje návštěvníka k navštěvovanému nájemci a poté mu vydá kartu pro vstup s dočasnou platností. Tato karta bude odevzdána na recepci nájemce, nejpozději však na recepci haly při odchodu z budovy. V případě, že karta návštěvníka nebude při odchodu z budovy vrácena, Správce nemovitosti bude účtovat Nájemci poplatek ve výši 500 Kč Vozidla Příjezdová rampa do parkovišťě Myslbeku Příjezdová rampa umístěná v Panské ulici, která vede pod ulici Na Příkopě a ústí do budovy Myslbek, je společnou příjezdovou rampou do parkovišť Myslbeku a vedlejšího objektu budovy Metrostavu. Po zaústění do budovy Myslbek se společná rampa dělí na dvě, z nichž jedna vede do parkoviště budovy Myslbek a druhá do parkoviště Metrostavu. Vstup na tuto společnou rampu i do parkovišť je pěším zakázán. Vjezd na rampu i do parkovišť je zakázán vozidlům s pohonem na tekutý nebo stlačený plyn. Nájemci parkoviště a návštěvníci Podmínky používání parkoviště Nájemci a návštěvníky jsou upřesněny v článku 20 domovního řádu Zásobování Zásobování do hal budovy je zajištěno buď vchody z ulice nebo přes parkoviště. Zásobovací vozidla přijíždějící do parkoviště budou respektovat ustanovení pro návštěvníky týkající se vjezdu do parkoviště jak uvedeno výše a v článku 20 domovního řádu. Zásobovací vozidla vjíždějící do parkoviště nesmějí svou výškou překročit hranici 4 m a svou vahou nesmějí překročit hranici 5000 kg. Nájemci obdrží předem souhlas Správce nemovitosti k takovým zásilkám, pro které bude nutno použít výtahu, aby byla předem zajištěna ochrana výtahu kdykoliv to bude nutné a budou pod dohledem pracovníka bezpečnostní služby. Maximální nosnost výtahu v každé hale je 800 kg. 8

9 Přístup z důvodů údržby a oprav Dveře a okna vedoucí do technických prostor Budovy nebo na fasádu, do atrií a teras budovy mohou být umístěny v soukromých prostorách Nájemce. Nájemce soukromých prostor zahrnujících tyto dveře a okna bude z důvodu zajištění údržby prostor Správcem nemovitosti nebo jeho dodavateli udržovat volný přístup k těmto přístupům. Dveře bude Správce nemovitosti udržovat zamčené. K přístupu do soukromých prostor z důvodů údržby a oprav dostanou dodavatelské společnosti a jejich personál předchozí souhlas nájemce, s výjimkou nouzového stavu nebo situací uvedených v příslušných ustanoveních Nájemní smlouvy Nouzový únik Nájemce bude neustále udržovat volný přístup ke dveřím nouzových východů nacházejícím se v soukromých prostorách. V prostoru nouzového úniku je výslovně zakázáno: - shromažďování osob, - kouření, - skladování jakýchkoliv materiálů, - instalace jakýchkoliv zařízení. Po předchozím schválení požární službou opatří nájemce všechny vstupní dveře do soukromých prostor zařízením umožňujícím kdykoliv nouzový únik těmito dveřmi Bezpečnostní služba Bezpečnostní služba v budově působí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Pracoviště dispečinku bezpečnostní služby je v přízemí haly 2, v blízkosti recepce haly. Úkoly bezpečnostní služby v rámci budovy obsahují: - kontrolu vstupu do budovy tak, jak je popsána výše, - kontrolu informací poskytovaných kamerami osazenými v budově, - hlídky v budově, - preventivní kontrolní činnost v pasáži. Každý nájemce je plně zodpovědný za řádné uzavření svých pronajatých soukromých prostor, jakož i za ochranu veškerého nábytku, vybavení, zboží či dalších objektů umístěných uvnitř soukromých prostor. K umožnění vstupu do svých pronajatých prostor v mimořádných případech (požár, únik vody atp.) předá každý nájemce v den, kdy převezme prostory k užívání, v uzavřené obálce klíče, vstupní kartu, event. kód od vstupů do všech pronajatých prostorů správci objektu. Na vnější straně obalu uvede telefonické spojení na osoby, které budou v naléhavých případech o použití klíčů vyrozuměny. Správce nemovitosti zajistí předání obálky nájemce v zapečetěném obalu bezpečnostní službě provádějící ostrahu budovy. Článek 10 Technická specifikace budovy Podlahy budovy byly navrženy tak, aby unesly následující zatížení: 600 kg/m² pro zóny kanceláří s možností vyššího zatížení 250 kg/m² pro zóny kanceláří 600 kg/m² pro skladovací zóny umístěné v druhém suterénu. Umístění nábytku či zařízení, které by neodpovídalo výše uvedeným specifikacím zmíněného zatížení, musí být předem schváleno Správcem nemovitosti. K udělení svého souhlasu může Správce nemovitosti záležitost konzultovat s architektem budovy nebo s jinou příslušnou stranou, a to na náklady nájemce. Článek 11 Údržba soukromých prostor 9

10 Za údržbu soukromých prostor odpovídá nájemce. Nájemce bude na své náklady udržovat v dobrém stavu své soukromé prostory včetně vstupních dveří do soukromých prostor, jakož i veškerá okna, dveře soukromých prostor, podlahové krytiny a hasicí přístroje. Části prostor jejichž údržba a opravy mohou být provedeny prostřednictvím správce budovy na účet nájemce: - podhledy - vstupní dveře - okna, žaluzie a rolety proti slunci - omítky a nátěry stěn - veškeré přístupové dveře a otvory, které umožňují přístup do společných prostor a k technickému vybavení v soukromých prostorách - potrubí, stoupačky a vedení uvnitř soukromých prostor určené k výhradnímu používání nájemcem - instalace sociálního zařízení, trubky a kohoutky - instalace osvětlení a rozvodné panely. Správce nemovitosti odsouhlasí všechny práce, úpravy a údržbu předem a bude nájemci k dispozici pro případné rady a pomoc při výběru firem zajišťujících takovouto údržbu. Za vnější čištění oken, (ze strany fasády), provádění deratizace, dezinfekce a dezinsekce je zodpovědný Správce nemovitosti. Článek 12 Skladování uvnitř soukromých prostor Hořlavé látky či zboží podléhající zkáze budou v soukromých prostorách skladovány v souladu s tímto domovním řádem a příslušnými zdravotními a bezpečnostními předpisy. Skladování takovýchto látek musí mít předchozí souhlas Správce nemovitosti, jakož i předchozí povolení příslušného úřadu v případě, že je toto vyžadováno. Takovéto skladování nebude ostatní uživatele budovy nijak obtěžovat a bude podmíněno zvláštní pojistkou, jež bude uzavřena ještě před uskladněním. Skladování jakýchkoliv nebezpečných, zdraví škodlivých či páchnoucích produktů, či jakýchkoliv těkavých či hořlavých produktů je přísně zakázáno, a to i v parkovištích a jiných částech budovy. Výjimka se vztahuje na dodávky nezbytné pro provoz kopírovacího a kancelářského vybavení. Článek 13 Zpracování odpadu, hygiena Vylévání hořlavých či nebezpečných látek do odpadového vedení soukromých prostor, jmenovitě vedení napojeného na kanalizační síť, je přísně zakázáno. Odpad se doporučuje třídit. Odpad, který podléhá rozkladu či znečišťuje, musí být zabalen do papírových či plastikových pytlů. S kontejnery na odpady je třeba manipulovat opatrně, poklopy kontejnerů musí být uzavřeny a okolí kontejnerů na odpady musí být udržováno v čistotě. Vodovodní kohoutky, rozvody vody, zařízení a vybavení na úpravu vody v rámci soukromých prostor musí být udržováno v dobrém, provozuschopném stavu a okamžitě opraveno, aby se zamezilo jakékoliv ztrátě vody či jiným potížím. Článek 14 Vnitřní úprava soukromých prostor * Povolení Veškeré práce prováděné v rámci soukromých prostor včetně vnitřních úprav podléhají předchozímu souhlasu Správce nemovitosti. Správce nemovitosti je pronajímatelem pověřen k jednání o jakýchkoli příslušných úředních povoleních potřebných k provádění takovýchto prací. Dokumentace, kterou nájemce předloží správci nemovitosti za účelem získání zmíněného úředního povolení, bude obsahovat popis, odhadované náklady a výkresy týkající se prací, jež mají být provedeny. 10

11 Správce nemovitosti se k žádosti o schválení úprav vyjádří do 7 pracovních dnů. Souhlas s úpravami bude vydán po kontrole splnění platných předpisů budovy a předložení příslušných úředních povolení. Správce nemovitosti má právo si vyžádat na náklady nájemce dodatečnou dokumentaci (např. statický posudek), pokud to charakter plánovaných prací vyžaduje. Po dokončení vnitřních úprav či změn vnitřního uspořádání předá nájemce správci nemovitosti podrobný soubor výkresů skutečného provedení soukromých prostor, včetně výkresů prostor, výkresů prováděných instalací, prohlášení o shodě, certifikáty provedených prací, revizí elektrických zařízení a případných dalších dokumentů. Po dokončení veškerých prací Správce nemovitosti ověří, zda dokončené práce odpovídají dříve předložené a schválené dokumentaci. Práce prováděné v rámci soukromých prostor jsou realizovány na náklady, na výhradní zodpovědnost a na vlastní riziko nájemce. Přístup pro dodavatelské firmy musí být předem domluven se Správcem budovy, který podle charakteru služby rozhodne o nutnosti vydání magnetické vstupní karty. Magnetickou kartu přebírá a vrací nájemce. Práce ovlivňující jakýmkoliv způsobem provoz budovy nebo činnost ostatních nájemců, jako např. nadměrná hlučnost - vrtání, sekání obvodových a stropních konstrukcí, apod., je možno provádět pouze od 19:00 do 7:00 nebo v sobotu a v neděli celý den. V případě, že některé práce bude nutné vykonávat mimo soukromé prostory nájemce, musí být předem schváleny správcem budovy a jím kontrolovány. Rozpis prací Práce spojené s vnitřními úpravami vykonávané nájemcem budou v souladu s tímto domovním řádem, v žádném případě nebudou zasahovat do běžných činností dalších nájemců ani do provozu budovy jako takové. Pokud by práce, které mají být vykonány, vyžadovaly přerušení běžného provozu budovy (přerušení dodávky vody nebo elektrické energie, atp.), vyžádá si nájemce od Správce nemovitosti souhlas nejméně 8 dní před zahájením takovýchto prací. Nájemce předloží správci nemovitosti rozpis prací, které mají být vykonány, ke schválení. Pokud by některé z těchto prací zasahovaly do běžných činností dalších nájemců, Správce nemovitosti může požádat, aby takovéto práce byly prováděny v době mimo běžný provoz budovy. V takovém případě nájemce provádějící práce ponese veškeré náklady spojené s požadavky na dodatečná bezpečnostní opatření. Dodávky materiálu Dodávky materiálu budou organizovány v součinnosti se Správcem nemovitosti a/nebo jím pověřenými osobami a budou podmíněny jeho předchozím souhlasem. Materiály budou pokud možno do budovy dopravovány zvenku, prostřednictvím nákladních výtahů, kladek, atd. Nájemce a Správce nemovitosti se dohodnou o trasách používaných personálem dodavatelů nájemce ve společných prostorech, jakož i o používaných prostředcích zajišťujících ochranu stěn, dveří a dalších částí společných prostor. Náklady na takovouto ochranu ponese nájemce. Pojištění Před zahájením stavebních úprav předloží nájemce správci nemovitosti doklady o existenci patřičného pojištění. Rozsah a způsob plnění pojištění musí odpovídat aktuálním podmínkám, které stanovuje pojišťovna pronajimatele a zákony České republiky. Materiály používané k vnitřním úpravám a dekoraci interiéru soukromých prostor musí odpovídat požadavkům bezpečnosti a protipožárním předpisům platným v budově. Nájemce okamžitě písemně oznámí správci nemovitosti jakékoliv zhoršení běžných rizik plynoucích z prací spojených s úpravami či dekorací interiéru. Správce nemovitosti bude mít právo buď požádat o odstranění příčin takovéhoto zhoršení nebo požádat o takové vyřešení záležitosti, aby nájemce, zodpovědný za vznik takovéto situace, nesl dodatečné náklady, pokud tyto vzniknou. 11

12 * Stěhování Nájemce se zavazuje, že bude Správce nemovitosti informovat o datu svého nastěhování či vystěhování, aby bylo možno dohodnout: - přístupové cesty, které budou používány přes společné prostory při přepravě kancelářského nábytku a vybavení tak, aby nedošlo k žádnému obtěžování dalších nájemců, - prostředky, kterých bude použito, aby byly chráněny stěny společných prostor, - udělení veškerých povolení k zajištění nastěhování do budovy či vystěhování z ní pomocí nákladních výtahů atd., - ostrahu vstupu, kterým je prováděno stěhování, si objedná nájemce v případě potřeby u bezpečnostní služby střežící budovu. Opravy veškerých škod, k nimž v budově dojde při stěhování, uhradí nájemce. Výše uvedená pravidla platí též pro dílčí stěhování během doby nájmu. Článek 15 Respektování architektury budovy Vstupní dveře do soukromých prostor, kamenná či prosklená fasáda budovy a okenní rámy, i když jsou součástí soukromých prostor, ani ohrady, balustrády, schodišťová zábradlí a zábradlí teras, nesmějí být nijak měněny, i pokud tato změna byla prováděna za účelem nátěrů, bez předchozího souhlasu Správce nemovitosti. Příloha Nájemní smlouvy obsahuje specifikace a pravidla pro respektování architektury budovy. Instalace jiných okenních rolet viditelných zvenku budovy, je podmíněna předchozím souhlasem Správce nemovitosti. K vydání souhlasu může Správce nemovitosti vyžádat na náklady nájemce konzultaci s architektem budovy. Nájemce bude mít právo vyvěsit označení nesoucí název společnosti a její logo na dveře vedoucí do jeho soukromých prostor. Toto označení bude v souladu s designem označení vyvěšeného ve společných prostorách budovy. Článek 16 Zvláštní vybavení * Klimatizační systémy, požární zařízení a technické zóny Klimatizační systémy, požární detektory, požární ozvučení a sirény a ostatní technické zóny s přístupem vyhrazeným správci nemovitosti či určeným dodavatelům mohou být umístěny v soukromých prostorech. Nájemce bude neustále udržovat volný přístup k těmto systémům za účelem jejich údržby a seřizování. Dveře vedoucí do technických zón bude Správce nemovitosti udržovat zamčené. S výjimkou naléhavých situací si Správce nemovitosti vyžádá souhlas nájemce ke vstupu do soukromých prostor. Článek 17 - Požární bezpečnost Nájemce se zavazuje respektovat platné požární předpisy a legislativu, především zákon č. 133/1985 Zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pronajímatel je zodpovědný za požární bezpečnost Budovy s výjimkou následujících ustanovení, která bude plnit nájemce na své náklady. Nájemce je ze zákona povinen zajistit požární bezpečnost uvnitř pronajatých soukromých prostor. Správce nemovitosti mu k tomu poskytne součinnost. Jedná se zejména o tyto činnosti: Nájemce pořídí, instaluje a bude udržovat hasící přístroje v pronajatých soukromých prostorách, kdekoli si to vyžádá řešení rozdělení prostor, nájemcem instalovaných zařízení nebo vybavení v soukromých prostorách nájemce. Nájemce vypracuje dokumenty požární ochrany tak, jak vyžaduje zákon. 12

13 Nájemce zajistí a prokáže, že svým zaměstnancům zajišťuje preventivní školení požární bezpečnosti. Tato školení by měla obsahovat zejména: organizaci požární bezpečnosti na pracovišti, činnosti při vyhlášení požárního poplachu, způsob evakuace osob, pravidla pro bezpečnost podle kategorie požární bezpečnosti, činnosti na pracovišti při vzniku požáru, informace o umístění hasících přístrojů a jiných zařízení k hašení požáru, specifická pravidla, která jsou platná mimo pracovní dobu zaměstnanců. B3 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR Článek 18 Užívání společných prostor Aby mohl nájemce užívat své soukromé prostory, má právo volně užívat společné prostory v budově podle jejich původních účelů. Nájemce při tom nebude zasahovat do práv dalších uživatelů a bude respektovat následující ustanovení: - ve všech společných prostorách je přísně zakázáno kouření mimo prostory k tomuto účelu vyhrazené a veškeré skladování materiálu, nezávisle na délce jeho trvání, - ve společných prostorách je přísně zakázáno vykonávat jakékoliv práce, - během příchodu či odchodu personálu a návštěvníků nájemce a během dodávek materiálu nebude nájemce činit nic, co by mohlo narušit klid a nerušené užívání soukromých prostor jiných nájemců či činnosti v přiléhajících částech budovy, - zákaz vstupu na nouzová schodiště, která jsou pod elektronickým zabezpečovacím systémem, kromě mimořádných situací, - nájemce oznámí správci nemovitosti jakékoliv existující či potenciální nedostatky či škody ve společných prostorách nebo na zařízení společných prostor, - vstup do budovy s koly a/nebo zvířaty je zakázán, - oprava ucpání jakéhokoliv vedení společné kanalizace v důsledku chování nezjištěného nájemce či strany bude zahrnuta do rozpočtu úhrady za společné služby v budově, aniž by bylo možno se odvolat na nájemce či stranu zodpovědné za tuto událost, pokud by takovýto nájemce či stran byli zjištěni později. Článek 19 Reklamy a vývěsky Správce nemovitosti v halách budovy instaluje společnou tabuli s názvem a logem společnosti každého nájemce. Výroba označení je zajišťována nájemcem na jeho vlastní náklady. Nájemce je oprávněn označit svá pronajatá parkovací stání jménem a logem společnosti v souladu s designem označení parkovacích stání budovy. Žádné jiné oznámení či vývěsky nebudou ve společných prostorách povoleny kromě označení nesoucí název společnosti nájemce a jeho loga, které bude mít nájemce právo umístit na dveře vedoucí do jeho soukromých prostor v souladu s ustanoveními článku 16 (viz výše). Článek 20 Užívání parkoviště Vjezd Nájemci parkoviště Nájemci parkoviště mají právo vjíždět na společnou rampu parkoviště 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po ověření jejich osobní magnetické karty u vjezdu na rampu. Tyto osobní magnetické karty s dočasnou nebo stálou platností vydává Správce nemovitosti na základě písemné žádosti nájemce. Vstup a odchod do/z parkoviště přes vstupní a výjezdní bránu je zakázán pro pěší. Vjezd do parkoviště není povolen motocyklům a jízdním kolům. Návštěvníci 13

14 Návštěvníci mohou na rampu vjet pouze v tom případě, že s tím souhlasí navštěvovaný nájemce a že svého návštěvníka předem ohlásí na dispečinku budovy. Podmínkou pro vjezd do parkoviště pro návštěvníky jsou dále volná stání v garáži budovy. Pro vjezd mohou návštěvníci použít domácí telefon umístěný u vjezdu na rampu návštěvníci se jeho prostřednictvím ohlásí u bezpečnostní služby, která jim po ověření autorizace otevře závoru na vjezdové rampě. Neohlášeným návštěvníkům bude vjezd do tunelu odepřen a budou muset rampu parkoviště uvolnit. Po zaparkování vozidla půjdou návštěvníci do haly a ohlásí se u pracovníků recepce, jak je uvedeno v článku výše. Navštěvovaný nájemce bude hradit použití parkoviště svým návštěvníkem v závislosti na délce parkování Nesprávné či nepovolené parkování Vozidla návštěvníků, ale i nájemců zaparkovaná mimo jim přidělený prostor budou opatřena blokačním zařízením botičkou. O tomto zásahu ostraha vždy vyhotoví protokol, který bude podepsán vlastníkem vozidla. Doba nesprávného parkování pak bude fakturována příslušnému nájemci dle následujících pravidel: jednorázový poplatek ve výši 500 Kč za manipulaci s blokovacím zařízením, Kč za každý započatý den Dopravní omezení Rychlost vozidel v prostorách parkoviště včetně společné rampy je omezena na 15 km/h. Nájemci parkoviště i návštěvníci budou respektovat dopravní značení i veškeré další pokyny na značkách v parkovišti. Blokování vrat či dveří rampy v poloze otevřeno je přísně zakázáno Škody Pronajímatel ani jeho zástupci, ani Správce nemovitosti nezodpovídají za škody na vozidlech či za krádeže v parkovišti. Nebudou odpovědni ani za žádnou fyzickou újmu, kterou mohou osoby utrpět v důsledku nehod, zranění či přepadení Skladování Skladování veškerých látek, jako např. pohonných látek, v prostorách parkoviště je přísně zakázáno. Přísně zakázáno je rovněž oddělovat parkovací stání příčkami. Článek 21 Všeobecná nařízení platná v hl. m. Praze Nájemci budou respektovat všeobecná nařízení platná v hl. m. Praze v oblasti: - hygieny a sběru odpadu, - bezpečnosti, - budov přístupných veřejnosti, - instalace nápisů. Článek 22 Odpovědnost nájemce Každý nájemce bude plně a výhradně odpovědný za své zaměstnance a své návštěvníky v případě jakékoliv škody na společných prostorech. Každý nájemce bude všeobecně zodpovědný za jakékoliv důsledky plynoucí buď z nedovoleného užívání společných prostor či s takovým jejich užíváním, které nebude v souladu s jejich původním účelem. Tato zodpovědnost vznikne nezávisle na tom, která strana je vinna takovýmto nedovoleným užíváním: nájemce, personál nájemce či návštěvníci nájemce. Správce nemovitosti bude mít právo odstranit veškeré předměty skladované ve společných prostorách. Náklady na toto odstranění ponese zodpovědný nájemce. Článek 23 Telefony Telefonní linky si nájemce zřizuje s provozovatelem telefonních služeb a je i jejich účastníkem se všemi právy a povinnostmi. Pronajímatel umožní využití vnitřních rozvodů budovy, budou-li tyto pro poskytovanou službu vyhovující. 14

15 ČÁST C ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ Článek 24 Společné náklady Náklady na společné služby spojené s provozem budovy budou rozděleny na tři oddělené analytické účty: - náklady na služby společné pro nájemce kancelářských prostor budovy, dále nazývané Náklady na společné služby v kancelářských prostorách, - náklady na služby společné pro nájemce obchodní pasáže, dále nazývané Náklady na společné služby v obchodní pasáži, přičemž tyto náklady na společné služby v obchodní pasáži nezahrnují náklady na služby specifické pro každý jednotlivý obchod, dále nazývané Specifické náklady na služby pro obchody, - náklady na služby společné nájemcům parkovacích stání v budově, dále nazývané Náklady na společné služby na parkovišti. Všeobecné náklady na služby společné pro nájemce budovy, dále nazývané Náklady na společné služby v budově, budou rozděleny poměrným způsobem a zahrnuty do nákladů na společné služby v kancelářských prostorách a na společné služby na parkovišti. Náklady na společné služby budou mimo jiné zahrnovat: Daně a poplatky - daně a poplatky spojené s pronajímanými prostory a uplatňované vůči pronajímateli na základě zákonů, vyhlášek či jiných úředních nařízení, - poplatky za odvoz odpadu. Pojištění Personál - mzdy a výdaje na personál všeobecných služeb v budově, ostrahu, úklid, recepci, bezpečnost či technické zákroky a údržbu, jakož i výdaje spojené se službami poskytovanými personálem specializovaných společností, - materiál a vybavení potřebné pro výkon služeb poskytovaných tímto personálem. Media - elektřina, - plyn, - voda. Smlouvy o údržbě - výtahy, - automatické dveře, - topení / klimatizace / elektřina / instalace sociálního zařízení, - telefonní ústředna budovy, - telefony ve společných prostorách, - středisko bezpečnostních služeb, - požární detektory, síť sprinklerů a systém požárního ozvučení, - hasicí přístroje ve společných prostorech, - generátor, - technická kontrola, - údržba a izolace teras a střech, - zahrady a květinové aranžmá, - úklid společných prostor, 15

16 - dodávky materiálu pro sociální zařízení, - deratizace, dezinfekce a dezinsece, Náklady na - údržbu a opravy budovy, parkovišť a okolních prostranství, - údržbu a opravy vybavenosti, - údržbu, opravy a obnovu, jakož i materiál a zařízení nezbytné pro celkovou údržbu společných prostor, - údržbu a opravy technických prostor a instalací, - směrové orientační značení, - personál údržby včetně personálu starajícího se o vybavenost, - telekomunikace všeobecných služeb správy, - třídění pošty, - úklid, údržbu a opravy společných prostor, - veškeré výdaje spojené s dodržováním úředních nařízení v oblasti údržby, oprav, výměny a obnovy v případě potřeby, provozu a užívání budovy. 16

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210)

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP-RBASCZ-1210) Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro toto skupinové pojištění asistenčních služeb platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), občanský zákoník

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více