ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou."

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec hl.město Praha. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Praha 4, JUDr.Dagmar Kuželová Novodvorská Praha 4 Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. Znalecký posudek podle stavu ke dni vypracoval: Ing. Miroslav Kolář Rýdlova Říčany Posudek obsahuje včetně titulního listu 10 stran textu a 2 strany přílohy. V Říčanech

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec hl.město Praha. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: nebytová jednotka 187/20 Adresa nemovitosti: Bělohorská Praha 6 Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha 6 Obec: Praha Katastrální území: Břevnov Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. a) : 2 250,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti zástupce zadavatele. 4. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN KÚ pro hl.město Prahu LV č cenová mapa stavebních pozemků hl.města Prahy - usnesení Exekutorského úřadu Praha 4, Judr.Kuželová ze dne č.j.046ex61/10-29 ve věci přibrání znalce - výsledky místního šetření - informace poskytnuté majitelem nemovitosti v průběhu místního šetření 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník ke dni ocenění : DD Servis Terrabor, s.r.o., Bělohorská 157, Praha 6 IČ : Dokumentace a skutečnost V průběhu místního šetření byla provedena identifikace oceňované nemovitosti-nebytového prostoru č.187/20. Tento je situovaný v zastavěné části městské části Praha 6-Břevnov, v budově č.p.187, v ulici Bělohorská. V místě jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě. Příjezd a přístup k oceňované nemovitosti je po zpevněné komunikaci.

3 - 3 - Zjištěné údaje byly porovnány s předloženou dokumentací a dalšími dostupnými podklady. Zjištěné rozdíly byly zapracovány do následujícího ocenění. Měření bylo prováděno ocelovým pásmem a laeserovým měřičem s digitálním ukazatelem hodnot zn.leica. 7. Celkový popis nemovitosti Administrativní budova č.p.187 je samostatně stojící objekt, obsahující 3 nadzemní podlaží, suterén a podkroví. Svislé konstrukce jsou zděné, střecha je osazena sedlová, krytina je tvořena asfaltovými šablonami. Instalován bleskosvod a klempířské konstrukce z měděného plechu. Okna jsou v části osazena s plastovými rámy a izolačním dvojsklem v části s dřevěnými rámy. Vytápění a ohřev TUV je centrální, plynovými kotli umístěnými v suterénu budovy. V budově není instalován výtah. Původně objekt pochází z roku 1918, v letech byl objekt přestavěn a modernizován. Vnitřní i vnější omítky jsou vápenné, podlahy betonové. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Provedeny rozvody PC sítí, zabezpečení, telefonu. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající. 8. Obsah posudku Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/20 Příslušenství bytů a nebytových prostor a) Venkovní úpravy a 1 ) Zpevněná plocha b) Pozemky b 1 ) Pozemek parc.č.1201

4 - 4 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno za použití metodiky vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Příslušenství stavby a pozemky a) Venkovní úpravy a 1 ) Zpevněná plocha - 10 K nebytovému prostoru č.187/20 se váže spoluvlastnický podíl na zpevněné ploše dvora- ze zámkové dlažby, z roku Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm Kód CZ - CC: 211 Výměra: 76,00 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 76,00 m 2 * 560,- Kč/m 2 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2670 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,2000 Plná cena: = ,49 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 15 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 40 = 37,500 % ,68 Kč Zpevněná plocha - zjištěná cena = ,81 Kč b) Pozemky b 1 ) Pozemek parc.č Jedná se o zastavěnou plochu objektem č.p.187 a dvůr se zpevněnou plochou směrem k ulici Bělohorská. Pozemek oceněný dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří , , ,- Pozemek oceněný dle cenové mapy celkem ,-

5 - 5 - Pozemek parc.č zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen příslušenství stavby včetně opotřebení a pozemku a) Zpevněná plocha = ,81 Kč b) Pozemek parc.č.1201 = ,- Kč Cena příslušenství stavby a pozemku činí celkem ,81 Kč Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/20-13 Jedná se o nebytovou jednotku situovanou ve 2. NP administrativní budovy č.p.187. Dispoziční členění jednotky je 6 kanceláří, místnost serveru, předsíň, WC, vstupní hala, kuchyňka, úklidová komora, umývárna ženy, WC ženy. Zařízení a vybavení jednotky je standardní, betonové podlahy, dlažby, koberce, sprchové kouty, keramická umývadla. Vápenné omítky, rozvod 220/380 V. Okna v části s plastovými rámy v části s dřevěnými rámy.. Stavebně-technický stav je odpovídající. Zatřídění pro potřeby ocenění: Bytový či nebytový prostor v budově Budova: F. budovy pro administrativu Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 122 Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: kancelář: = 17,28 m 2 kancelář: = 10,64 m 2 místnost servru: = 1,80 m 2 vstupní hala: = 21,84 m 2 předsíň WC muži: = 1,44 m 2 WC muži: = 2,08 m 2 kancelář: = 8,70 m 2 kancelář: = 16,12 m 2 kancelář: = 29,28 m 2 kuchyňka: = 4,18 m 2 úklidová komoíra: = 2,31 m 2 předsíňka: = 4,20 m 2 umývárna ženy: = 3,24 m 2 WC ženy: = 3,06 m 2 kancelář: = 32,40 m 2 Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru: = 158,57 m 2 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl

6 Základy včetně zemních prací: S 8,20 100,00 1,00 8,20 2. Svislé konstrukce: S 17,40 100,00 1,00 17,40 3. Stropy: S 9,30 100,00 1,00 9,30 4. Krov, střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytiny střech: S 2,10 100,00 1,00 2,10 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 100,00 1,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické: S 1,80 100,00 1,00 1, Schody: S 2,90 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,10 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,20 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,20 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,70 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vnitřní plynovod: S 0,20 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 1,70 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,00 100,00 1,00 3, Výtahy: C 1,40 100,00 0,00 0, Ostatní: S 5,90 100,00 1,00 5,90 Součet upravených objemových podílů: 98,60 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9860 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 9 543,80 Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9860 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změn cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1450 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,2000 Základní cena upravená = ,44 Kč/m 2 Plná cena: 158,57 m 2 * ,44 Kč/m 2 = ,86 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 98 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 160 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 98 / 160 = 61,250 % ,58 Kč Nebytová jednotka č.187/20 - zjištěná cena bez podílu na příslušenství= ,28 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství stavby a pozemku: Zjištěná cena příslušenství stavby a pozemku: ,81 Kč Spoluvlastnický podíl: / Hodnota spoluvlast. podílu: ,81 Kč * / = ,86 Kč Nebytová jednotka č.187/20 - zjištěná cena včetně podílu na příslušenství= ,14 Kč

7 - 7 - Nebytová jednotka č.187/20 - cena po zaokrouhlení = ,- Kč C. Rekapitulace cen nemovitosti Ceny bez odpočtu opotřebení: Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/20 = ,- Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem ,- Kč Nákladové ceny: (bez koeficientu prodejnosti K p ) Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/20 = ,- Kč Nákladová cena nemovitosti činí celkem ,- Kč Výsledné ceny: Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/20 = ,- Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem slovy: Čtyřimilionyčtyřistasedmdesátsedmtisícsedmset Kč ,- Kč b) Výnosová hodnota V tomto ocenění nebude tato metoda použita. c) Metoda porovnání tržních hodnot Zpracovatel provedl podrobnou analýzu příslušného segmentu trhu zaměřenou na již realizované prodeje nemovitostí srovnatelných užitných parametrů a současnou nabídku a poptávku po obdobných nemovitostech v dané lokalitě prostřednictvím realitních kanceláří a sítě internetu. Údaje o realizovaných prodejích těchto nemovitostí za poslední sledované období však nebyly v této konkrétní lokalitě zjištěny v dostatečném počtu, proto nebylo možné objektivně přímo stanovit porovnávací hodnotu předmětného majetku. Získané poznatky a údaje z vlastní databáze zpracovatele však byly využity při stanovení korekčního koeficientu (Kr) a stanovení výsledné obvyklé ceny nemovitosti. Při posuzování tržní ceny je v daném případě nezbytné zohlednit charakter nemovitosti ( jednotky), její umístění, docházkové vzdálenosti, kvalitu přístupových komunikací, zainvestování inženýrskými sítěmi, účel užití pozemků a stavebně-technický stav. Nabídkové ceny obdobných nebytových jednotek v této lokalitě se pohybují nejčastěji v rozmezí 22000,- až 35000,- Kč/m2 dle technického stavu jednotek, polohy bytového domu a charakteru bytového domu ( cihlová stavba, panelový dům). Výsledné realizační ceny však budou nižší nejméně o cca %. Pozitivní a negativní aspekty umístění objektu je z hlediska přístupnosti v obci ( čtvrti) je výhodné, objekt je postaven ve vyhovující lokalitě s dobrou dostupností do centra. Jednotku je

8 - 8 - možné využívat výhradně jako nebytový prostor. Pokud se týká vlastního stavebně-technického stavu, byl podrobně popsán v předchozí části tohoto ocenění. Objekt a nebyt.prostor nevykazují statické poruchy nosných konstrukcí. Poznatky získané z této analýzy byly využity při stanovení obvyklé ceny. Porovnávané objekty : Sklad 43 m2 v činžovním domě, Smíchov ( cihlový dům) ,- Kč ,- Kč/m2 Atelier v suterénu, ul Grafická, Praha 5 o ploše 81m2 ( cihlový dům ) ,- Kč (24 074,-Kč/m2) Nebytové prostory o ploše 74 m2 v přízemí a suterénu, ulice Na Celné ,- Kč (25 675,- Kč/m2) Kancelářské prostory o ploše 117 m2, Praha 5, Zborovská 4, ,- Kč ( Kč/m2) Kancelářské prostory o ploše 125 m 2, Praha 5-Plzeňská ( U zvonu) 5, ,- Kč ( ,- Kč/m2) Kanceláře o ploše 51 m2, Praha 6-Bubeneč 1, ,- Kč ( Kč/m2) Kanceláře o ploše 50 m2, Praha 6, Patokova ul ,- Kč ( ,- Kč/m2) Nebytový prostor o ploše 115 m2, Praha ,- Kč ( ,- Kč/m2 ) Atelier 3+kk o ploše 64 m2, Praha 6-Smíchov ,- Kč ( Kč/m2) Komerční prostory o ploše 120 m2 Praha 5, Ostrovského ,- Kč ( ,*- Kč/m2 ) Průměr ceny podlahové plochy za 1 m2 je ,- Kč D. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti a) Návrh obvyklé ceny Podle 13, odst.1) zákona č.26 ze dne v platném znění o veřejných dražbách se ocenění 7provádí pro tyto potřeby v ceně obvyklé. Zpracovatel ocenění zahrne do ocenění i eventuální závady, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou a upraví příslušným způsobem odhad ceny. Ocenění tedy bude provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice uvedené v 2, odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých dalších zákonů ( zákon o oceňování majetku ) : Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanový jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit.

9 - 9 - Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Hodnota nemovitosti stanovená v předchozí části znaleckého posudku za použití metodiky zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. v platném znění bude upravena korekčním koeficientem, který věrně odráží situaci na trhu s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě, jeho stavebně-technický stav, polohu objektu. Korekční koeficient znalec stanovil ve výši kr = 1,1. Výpočet : NC cena zjištěná výpočtovou porovnávací metodou Kr - korekční koeficient Oc - obvyklá cena OC = Nc * kr = 4, ,- Kč * 1,1 = 4, ,- Kč OC ( zaokrouhleno ) = 4, ,- Kč Kontrolní výpočet pro nebyt.jednotku 187/20 : 4, / 158,57 m2 = ,- Kč/m2 Uvedená hodnota se blíží k cenové úrovni ,- Kč/m2 podlahové plochy porovnávaných bytových jednotek viz porovnávací metoda. Eventuální práva a závady spojené s oceňovanou nemovitostí nejsou znalci ke dni ocenění známa a tudíž nejsou předmětem ocenění. b) Závěr Obvyklá cena nebytové jednotky č.187/20 v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec hl.město Praha čin ke dni ocenění : slovy: čtyřimilionydevětsettisíc Kč 4, ,- Kč. Otisk razítka

10 V Říčanech, Ing. Miroslav Kolář Rýdlova Říčany D. Znalecká doložka Znalecký deník jsem podal jako znalec jmenovaný dekretem krajského soudu v Praze ze dne Spr. 356/88 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, věci movité. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2010 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 159/2010. ZNALECKÝ POSUDEK č /2010 o ceně nebytové jednotky č.187/4, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec hl.město Praha. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská Praha 4 Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

11 Znalecký posudek podle stavu ke dni vypracoval: Ing. Miroslav Kolář Rýdlova Říčany Posudek obsahuje včetně titulního listu 9 stran textu a 2 strany příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Říčanech

12 A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o ceně nebytové jednotky č.187/4, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec hl.město Praha. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: nebytová jednotka 187/4 Adresa nemovitosti: Bělohorská 187, Praha 6 Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha 6 Obec: Praha Katastrální území: Břevnov Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. a) : 2 250,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti zástupce zadavatele. 4. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN KÚ pro hl.město Prahu LV č cenová mapa stavebních pozemků hl.města Prahy - usnesení Exekutorského úřadu Praha 4, Judr.Kuželová ze dne č.j.046ex61/10-29 ve věci přibrání znalce - výsledky místního šetření - informace poskytnuté majitelem nemovitosti v průběhu místního šetření 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník ke dni ocenění : DD Servis Terrabor, s.r.o., Bělohorská 157, Praha 6 IČ : Dokumentace a skutečnost V průběhu místního šetření byla provedena identifikace oceňované nemovitosti-nebytového prostoru č.187/4. Tento je situovaný v zastavěné části městské části Praha 6-Břevnov, v budově č.p.187, v ulici Bělohorská. V místě jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě. Příjezd a přístup k oceňované nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Zjištěné údaje byly porovnány s předloženou dokumentací a dalšími dostupnými podklady. Zjištěné

13 rozdíly byly zapracovány do následujícího ocenění. Měření bylo prováděno ocelovým pásmem a laeserovým měřičem s digitálním ukazatelem hodnot zn.leica. 7. Celkový popis nemovitosti Administrativní budova č.p.187 je samostatně stojící objekt, obsahující 3 nadzemní podlaží, suterén a podkroví. Svislé konstrukce jsou zděné, střecha je osazena sedlová, krytina je tvořena asfaltovými šablonami. Instalován bleskosvod a klempířské konstrukce z měděného plechu. Okna jsou v části osazena s plastovými rámy a izolačním dvojsklem v části s dřevěnými rámy. Vytápění a ohřev TUV je centrální, plynovými kotli umístěnými v suterénu budovy. V budově není instalován výtah. Původně objekt pochází z roku 1918, v letech byl objekt přestavěn a modernizován. Vnitřní i vnější omítky jsou vápenné, podlahy betonové. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Provedeny rozvody PC sítí, zabezpečení, telefonu. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající. 8. Obsah posudku Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/4 Příslušenství bytů a nebytových prostor a) Venkovní úpravy a 1 ) Zpevněná plocha b) Pozemky b 1 ) Pozemek parc.č.1201

14 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno za použití metodiky vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Příslušenství stavby a pozemky a) Venkovní úpravy a 1 ) Zpevněná plocha - 10 K nebytovému prostoru č.187/20 se váže spoluvlastnický podíl na zpevněné ploše dvora- ze zámkové dlažby, z roku Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm Kód CZ - CC: 211 Výměra: 76,00 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 76,00 m 2 * 560,- Kč/m 2 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2670 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,2000 Plná cena: = ,49 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 15 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 40 = 37,500 % ,68 Kč Zpevněná plocha - zjištěná cena = ,81 Kč b) Pozemky b 1 ) Pozemek parc.č Jedná se o zastavěnou plochu objektem č.p.187 a dvůr se zpevněnou plochou směrem k ulici Bělohorská. Pozemek oceněný dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra Jedn. cena Cena [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] zastavěná plocha a nádvoří , , ,-

15 Pozemek oceněný dle cenové mapy celkem ,- Pozemek parc.č zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen příslušenství stavby včetně opotřebení a pozemku a) Zpevněná plocha = ,81 Kč b) Pozemek parc.č.1201 = ,- Kč Cena příslušenství stavby a pozemku činí celkem ,81 Kč Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/4-13 Jedná se o nebytovou jednotku situovanou v 1. PP administrativní budovy č.p.187. Dispoziční členění - sklad. Zařízení a vybavení jednotky je standardní, betonové podlahy, dlažby, osazen sprchový kout. Teplá studená voda, odkanalizování. Vápenné omítky, rozvod 220/380 V. Dřevěné dveře, ocelové zárubně. Stavebně-technický stav je odpovídající. Zatřídění pro potřeby ocenění: Bytový či nebytový prostor v budově Budova: F. budovy pro administrativu Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 122 Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: sklad s příslušenstvím: = 10,80 m 2 Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru: = 10,80 m 2 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy včetně zemních prací: S 8,20 100,00 1,00 8,20 2. Svislé konstrukce: S 17,40 100,00 1,00 17,40 3. Stropy: S 9,30 100,00 1,00 9,30 4. Krov, střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytiny střech: S 2,10 100,00 1,00 2,10 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 100,00 1,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické: C 1,80 100,00 0,00 0, Schody: S 2,90 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,10 100,00 1,00 3, Okna: C 5,20 100,00 0,00 0, Povrchy podlah: S 3,20 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,20 100,00 1,00 4,20

16 Elektroinstalace: S 5,70 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vnitřní plynovod: C 0,20 100,00 0,00 0, Ohřev vody: C 1,70 100,00 0,00 0, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,00 100,00 1,00 3, Výtahy: C 1,40 100,00 0,00 0, Ostatní: C 5,90 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 83,80 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8380 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 9 543,80 Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8380 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změn cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1450 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,2000 Základní cena upravená = ,75 Kč/m 2 Plná cena: 10,80 m 2 * ,75 Kč/m 2 = ,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 98 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 160 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 98 / 160 = 61,250 % ,45 Kč Nebytová jednotka č.187/4 - zjištěná cena bez podílu na příslušenství= ,45 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství stavby a pozemku: Zjištěná cena příslušenství stavby a pozemku: ,81 Kč Spoluvlastnický podíl: / Hodnota spoluvlast. podílu: ,81 Kč * / = ,99 Kč Nebytová jednotka č.187/4 - zjištěná cena včetně podílu na příslušenství= ,44 Kč Nebytová jednotka č.187/4 - cena po zaokrouhlení = ,- Kč

17 C. Rekapitulace cen nemovitosti Ceny bez odpočtu opotřebení: Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/4 = ,- Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem ,- Kč Výsledné ceny: Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Nebytová jednotka č.187/4 = ,- Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem slovy: Dvěstěsedmdesátčtyřitisícjednostočtyřicet Kč ,- Kč b) Výnosová hodnota V tomto ocenění nebude tato metoda použita. c) Metoda porovnání tržních hodnot Zpracovatel provedl podrobnou analýzu příslušného segmentu trhu zaměřenou na již realizované prodeje nemovitostí srovnatelných užitných parametrů a současnou nabídku a poptávku po obdobných nemovitostech v dané lokalitě prostřednictvím realitních kanceláří a sítě internetu. Údaje o realizovaných prodejích těchto nemovitostí za poslední sledované období však nebyly v této konkrétní lokalitě zjištěny v dostatečném počtu, proto nebylo možné objektivně přímo stanovit porovnávací hodnotu předmětného majetku. Získané poznatky a údaje z vlastní databáze zpracovatele však byly využity při stanovení korekčního koeficientu (Kr) a stanovení výsledné obvyklé ceny nemovitosti. Při posuzování tržní ceny je v daném případě nezbytné zohlednit charakter nemovitosti ( jednotky), její umístění, docházkové vzdálenosti, kvalitu přístupových komunikací, zainvestování inženýrskými sítěmi, účel užití pozemků a stavebně-technický stav. Nabídkové ceny obdobných nebytových jednotek v této lokalitě se pohybují nejčastěji v rozmezí 20000,- až 25000,- Kč/m2 dle technického stavu jednotek, polohy bytového domu a charakteru bytového domu ( cihlová stavba, panelový dům). Výsledné realizační ceny však budou nižší nejméně o cca %. Pozitivní a negativní aspekty umístění objektu je z hlediska přístupnosti v obci ( čtvrti) je výhodné, objekt je postaven ve vyhovující lokalitě s dobrou dostupností do centra. Jednotku je možné využívat výhradně jako nebytový prostor. Pokud se týká vlastního stavebně-technického stavu, byl podrobně popsán v předchozí části tohoto ocenění. Objekt a nebyt.prostor nevykazují statické poruchy nosných konstrukcí. Poznatky získané z této analýzy byly využity při stanovení obvyklé ceny. Porovnávané objekty : Sklad 43 m2 v činžovním domě, Smíchov ( cihlový dům) ,- Kč ,- Kč/m2 Atelier v suterénu, ul Grafická, Praha 5 o ploše 81m2 ( cihlový dům ) ,- Kč (24 074,-Kč/m2)

18 Nebytové prostory o ploše 74 m2 v přízemí a suterénu, ulice Na Celné ,- Kč (25 675,- Kč/m2) Průměr ceny podlahové plochy za 1 m2 je ,- Kč D. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti a) Návrh obvyklé ceny Podle 13, odst.1) zákona č.26 ze dne v platném znění o veřejných dražbách se ocenění 7provádí pro tyto potřeby v ceně obvyklé. Zpracovatel ocenění zahrne do ocenění i eventuální závady, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou a upraví příslušným způsobem odhad ceny. Ocenění tedy bude provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice uvedené v 2, odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých dalších zákonů ( zákon o oceňování majetku ) : Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanový jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Hodnota nemovitosti stanovená v předchozí části znaleckého posudku za použití metodiky zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. v platném znění bude upravena korekčním koeficientem, který věrně odráží situaci na trhu s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě, jeho stavebně-technický stav, polohu objektu. Korekční koeficient znalec stanovil ve výši kr = 1,0. Výpočet : NC cena zjištěná výpočtovou porovnávací metodou Kr - korekční koeficient Oc - obvyklá cena OC = Nc * kr = ,- Kč * 1,0 = ,- Kč OC ( zaokrouhleno ) = ,- Kč Kontrolní výpočet pro nebyt.jednotku 187/4 : / 10,8 m2 = ,- Kč/m2 Uvedená hodnota se blíží k cenové úrovni ,- Kč/m2 podlahové plochy porovnávaných bytových jednotek viz porovnávací metoda. Eventuální práva a závady spojené s oceňovanou nemovitostí nejsou znalci ke dni ocenění známa a tudíž nejsou předmětem ocenění.

19 b) Závěr Obvyklá cena nebytové jednotky č.187/4 v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec hl.město Praha čin ke dni ocenění : slovy: dvěstěsedmdersáttisíc Kč ,- Kč. Otisk razítka V Říčanech, Ing. Miroslav Kolář Rýdlova Říčany D. Znalecká doložka Znalecký deník jsem podal jako znalec jmenovaný dekretem krajského soudu v Praze ze dne Spr. 356/88 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, věci movité. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2010 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 159/2010.

20 ZNALECKÝ POSUDEK č /2010 o ceně nebytové jednotky č.187/3, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec hl.město Praha. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská Praha 4 Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. Znalecký posudek podle stavu ke dni vypracoval: Ing. Miroslav Kolář Rýdlova Říčany Posudek obsahuje včetně titulního listu 9 stran textu a 2 strany příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Říčanech A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o ceně nebytové jednotky č.187/3, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.1201, v kat.území Břevnov, obec

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více