Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu"

Transkript

1 Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení realizační fáze našeho projektu tzn. do konce srpna tohoto roku) trvá nabídka možnosti prezentovat svou organizaci na webu našeho projektu můžete tak využít šanci oslovit ZDARMA potenciální zájemce o své aktivity. Krásné letní a prázdninové dny vám všem přeje za celý realizační tým Zuzana Fiedlerová. Obsah: 1. Projekt Nadání brána k úspěchu. 2. Projekt Nadání brána k úspěchu zpráva o realizaci DS Projekt Nadání brána k úspěchu

2 Věnujte prosím pozornost obsahu našich webových stránek, kde jsou k dispozici ke stažení výstupy našeho projektu a to studie, manuály a metodika a v rámci elearningových kurzů také skripta k pěti jednotlivým kurzům. Stačí se pouze zaregistrovat na webu projektu. Dovolte mi prosím vás také znovu informovat o možnosti absolvování našich elearningových kurzů na stránkách projektu! Do E-Learningových kurzů se registrujte na stránkách projektu (http://erudator.projekt-nadani.cz/), kde vám budou k dispozici včetně studijních materiálů, testů a také manuálu pro použití této formy vzdělávání. Jsou vytvořeny velmi inspirujícím a zábavným interaktivním způsobem.viz následující ukázka Úspěšní absolventi každého z elearningových kurzů obdrží certifikát. Aktivity jsou pro účastníky projektu realizovány ZDARMA projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Bližší informace nejen k aktivitám projektu najdete samozřejmě na pravidelně aktualizovaných stránkách projektu a pro případné doplňující informace volejte a nebo pište na mail Zpráva o realizaci DISKUSNÍCH SKUPIN V rámci projektu Nadání brána k úspěchu byly realizovány také diskusní skupiny. Uskutečnily se v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Stejně jako ostatní projektové aktivity, diskusní skupiny se zaměřovaly na mimořádně nadané děti, resp. práci s nimi v organizacích zájmového vzdělávání. Důraz byl kladen na nutnost otevřené diskuse nad danou problematikou. Tento cíl byl zcela jistě splněn. Za přítomnosti psychologa se setkávali lidé pracující s dětmi v jejich volném čase, mimořádně nadané děti a jejich rodiče. Diskusních skupin bylo realizováno pět. V průběhu první diskusní skupiny se zúčastnění dověděli formou řízené diskuze mnoho zajímavých informací o významu a smyslu rodiny, o různých důležitých obdobích (prenatální období, vývoj mozku dítěte) pro vývoj dítěte a pro rozvoj jeho nadání. Bylo zdůrazněno, jak důležitá je výchova nejen ve škole, či v zařízeních volného času, ale hlavně v rodině. Diskusní skupiny se účastnili lidé pracující s dětmi v jejich volném čase, rodiče nadaných dětí i zástupci nadaných dětí. Pro všechny bylo inspirující diskutovat o tématech efektivity učení, sociální adaptability, o tom, co je to vlastně nadání a úspěšnost. Na závěr se všichni shodli na tom, co je důležité pro rozvíjení nadání dětí. Je to hlavně partnerská komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami, mezi rodiči, školou, organizacemi zájmového vzdělávání a dětmi. Velmi důležitá je také odborná fundovanost pedagogů ve škole i ve volnočasových organizacích. Všichni se shodli na tom, že na zvýšení profesionality působí aktivity projektu.

4 Během druhé diskusní skupiny byla na programu diskuze například o specificích ve výchově a vedení mimořádně nadaných dětí, jejich zohledňování ve výuce, nutnost stanovování hodnotících kritérií... Cílem bylo spíš inspirovat účastníky nejen k řešení toho, co je trápí, ale především je naučit diskutovat a hledat řešení mezi sebou řada z nich našla v diskusních skupinách nové nápady, popř. i nové přátele. Diskutující se nejvíce zajímali o specifika vývoje tím pádem i výchovy. Ukazuje se, že největší limitací talentů ve výchově je nesprávné uchopení talentu a jeho rozvoj kdy rodiče mají na děti pouze specifické nároky na zájem a utíká jim běžná socializace a sebeobsluha... Je nanejvýš nutné, aby rodiče chápali, že jejich děti mají být nejen v něčem výjimečné, ale aby byly také schopny normálního občanského života, uměli navazovat vztahy a pochopili, že realizace talentu není jen o výjimečnosti, ale hlavně o tom, že tato realizace má být prospěšná i okolí Diskuze byla bouřlivá, někteří rodiče projevovali velmi bizardní názory na výchovu, která se ale v praxi ukazuje jako nebezpečná vše omlouvající přístup k dětem je do budoucnosti jedním z hlavních rizik v běžném životě jak z hlediska vztahů a kooperace, tak z hlediska společenských dopadů. Debata během třetí diskusní skupiny byla již tradičně velmi živá. Sešla jako vždy s maximální převaha žen. Obsah se týkal nejvíce dotazů na vlastní problémy s dětmi ve škole, v zájmových organizacích, ale i na problémy dětí ve vrstevnických skupinách. Vzhledem k tomu, že děti velkou výjimečnost mezi sebou nevítají, pokud není vyvážena i výjimečným přínosem pro vrstevníky, jednalo se o celkem bohaté diskuze nad konkrétními kauzami. Zvláštní část byla věnována těm dětem, u nichž se z dobrého prospěchu a nenápadného chování vyvinuly chronické kázeňské a prospěchové problémy. Hledali a nacházeli jsme dohromady řešení a lze říci, že diskusní skupina byla velmi plodná a efektivní. Z průběhu čtvrté diskusní skupiny si účastníci odnesli několik důležitých poznatků především to, že pohled na diagnostická šetření se postupem času výrazně mění. A to nejen díky zpřesňování diagnostických nástrojů, ale také proto, že do diagnostiky začaly vstupovat i jiné než tradiční obory neurologie, genetika, biochemie. Proto je třeba brát na zřetel, že se mění postoj ke specifickým poruchám učení, že nadané dítě se specifickými poruchami učení má velmi těžký život a je to limitace, která ovlivňuje kvalitu životní realizace i vztahů...

5 Účastníci měli stereotypní znalosti, novinky ze světa vědy je oslovily a aktivně o nich hovořili. Z preventivního hlediska zde byla významná informace pohledem na vedení dětí je třeba otočit k přirozenému a vývojově jedinému správnému postoji vychováváme vzorem, tudíž je třeba, abychom byli dětem co nejlepšími vzory. Pojem primární prevence je totiž limitován dost nízkým věkem nejvýznamnější preventivní vlivy dítě abstrahuje do tří let. Pátá diskusní skupina se nesla v duchu náročného a hodně diskutovaného obsahu. Vzhledem k zvláštní atmosféře ve společnosti nemohli ani účastníci nezaznamenat některé zvláštní projevy chování dětí. A to především ve smyslu alergie dětí na normalizační a normované úkoly ve škole i ze školy a potřeba být posuzován jako individualita, jedinec, osobnost. Obsah se proto nejvíce točil okolo maximálně efektivních praktik individualizované práce, ale s vědomím toho, že specifikace a individualizace musí mít svůj strop okolo jedenáctého roku potřebují děti prodat svoji jedinečnost ve formálních (třída) i neformálních (zájmové skupiny) kolektivech. Proto je třeba, aby dospělí rozuměli tomu, že jakákoliv výjimečnost bez sociální efektivity spíš vrstevníky provokuje tím jsme se dotkli i šikany a reakci na ni. Účastníci bohatě diskutovali a zajímavé bylo, jak těžké je předefinovat svoje pracovní i občanské postoje a stereotypy. Vládla pohodová a zároveň aktivní pracovní atmosféra. Účastníci měli spoustu vlastních postřehů a často sami podrobovali kritice zvolená řešení společně jsme se potom dobírali k tomu, jak bylo možno situace řešit. Diskusní skupiny odhalily jednu důležitou oblast nutnost osvěty a to osvěty poučené a odborné. Námětů na diskuze je s veřejností mnoho. Lidé si při debatě mohou ukotvit, ale také redefinovat to, co do teď považovali za normální, přirozené, běžné... Moderované diskuze, osvětové akce na téma vývojová psychologie, specifika vývoje, aplikovaná psychologie mají budoucnost. Zpětné vazby účastníků nás přesvědčily o tom, že je potřeba hledat cesty jejich realizace i nadále. Zdroj:

6 ZÁVĚREM, máte-li zajímavé náměty, připomínky, návrhy k problematice nadání dětí, či jakýkoliv dotaz prosím napište nám. Uvítáme Vaše příspěvky a náměty. Staňte se spolutvůrcem zpravodaje i samotných aktivit projektu! Nezapomeňte prosím - nabízíme vám možnost prezentovat svou organizaci na webu projektu je to příležitost zdarma oslovit potenciální zájemce o své aktivity. Kontakty: tel.:

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013 HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z evaluace OBSAH Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval SocioFactor s.r.o. SocioFactor

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více