PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:"

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad na životní prostředí 9 Ekonomika firmy 10 Doklady V. dne.. Zpracoval.

2 1. ÚVOD A SHRNUTÍ 1.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY V této části projektu (kterou píšeme až naposledy, po zpracování všech předchozích částí) bychom měli: popsat předmět našeho podnikání stručně popsat naši obchodní strategii, kterou chceme uplatnit popsat cílový trh a předpoklady jeho vývoje uvést konkurenční přednosti našeho záměru uvést základní ekonomické údaje ZÁSADY: 1. jedná se o shrnutí nejdůležitějších bodů, o jakousi zhuštěnou prezentaci 2. napíšeme to tak, aby se to dalo číst a přečíst (maximálně 5 minut čtení) text musí vzbudit patřičný zájem 1.2. KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Předmětem podnikání je velkoobchod a specializovaný maloobchod s dřevní kulatinou a pilařskými sortimenty ve spolupráci s partnerem, kterým je zavedený podnikatelský subjekt v oboru pilařská výroba : Josef Novotný, Výroba pilařská a impregnace dřeva. Nový Bor, Sázava Jde o nákup dřevní hmoty, její zhodnocení formou zadání zakázky na úpravu podle požadavků zákazníka a následný prodej smluvním partnerům. Spolupráce s výše uvedeným subjektem je zakotvena ve smlouvě. Silné a slabé stránky Silné stránky projektu: profesní vzdělání podnikatele, orientaci v odvětví a jeho problematice návaznost na zavedený podnikatelský subjekt silné obchodní kontakty s možností exportu do států EU Slabé stránky projektu: za jedinou slabou stránku projektu považuji možnost selhání lidského faktoru a následnou snahu o odstoupení od smlouvy ze strany strategického smluvního partnera na zpracování zboží. Tato možnost je eliminována podmínkami vzájemné smlouvy a dlouhou výpovědní lhůtou. Krizová řešení V případě výše uvedené snahy o odstoupení od smlouvy ze strany strategického smluvního partnera jsou připravena krizová řešení v podobě: a. uzavření smlouvy s jiným strategickým partnerem, který je připraven b. vytvoření vlastní pilařské výroby za použití prostředků, jež jsou v záloze k dispozici c. prodej značky a obchodních kontaktů d. prodej majetku, jednorázové splacení úvěru a změna předmětu podnikání Předložený projekt splňuje podle mínění podnikatele základní předpoklady pro úspěšné podnikání v oblasti obchodu s dřevní hmotou a řezivem. Předkladatel se při jeho sestavování řídil realistickými odhady na základě vlastních zkušeností, radami odborníků z oboru a dobrými úmysly, které jsou v souladu s etickými principy v konkurenčním prostředí.

3 1.3. OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Otázky pro tuto část: 1. Co je předmětem našeho podnikání? 2. Kterými výrobky nebo službami chceme obsloužit které trhy? 3. Jak se má zajistit přístup na trh? 4. Jak velký je tržní potenciál a jak velký bude zítra? 5. Kterých důležitých milníků jsme v rozvoji podniku dosud dosáhli (nebo začínáme)? 6. Co nám pomůže k úspěchu, jaké jsou naše konkurenční výhody a v čem spočívá užitek pro zákazníka? 7. Jaké cíle jsme si stanovili? 8. Jak chceme těchto cílů dosáhnout? (jednotlivé kroky) 9. Jaký obrat a zisk plánujeme v nejbližších letech? 10. Kolik potřebujeme kapitálu?

4 2.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY 2. POPIS PRODUKTU (SLUŽBY) V této části bychom měli vysvětlit, jak jsme na svůj podnikatelský záměr přišli možnosti jsou různé: mezera na trhu náhoda nový technický-technologický princip bývalé zaměstnání osamostatnění se jiné důvody (koníček, dlouhodobý zájem apod.) VARIANTA PRO VÝROBEK: co to je za výrobek, k čemu má sloužit a jaké má vlastnosti jedná-li se o inovaci uvedeme, v čem spočívá další důležité věci pro zákazníka, jako jsou služby, které nabídku doplňují (opravy, údržba, servis, školení, zácvik, instalace- montáž, poradenské služby); uvedeme, kdo tyto služby bude zajišťovat a co to bude zákazníka stát Důležitý je budoucí význam výrobku, tj. co přinese z hlediska tržby, obratu, zisku, strategicky. Technický popis výrobku v této části omezíme na minimum. VARIANTA PRO SLUŽBU: o jakou službu se jedná, jak funguje a jak ji chceme poskytovat uvedeme též zařízení a vybavení, které k tomu budeme potřebovat Zásady důležitý je užitek pro zákazníka a naše konkurenční výhoda, které chceme dosáhnout. Náš záměr proto může uspět jen tehdy, když z něj zákazník něco má a plyne mu z něj nějaký užitek. Naše (nová) služba musí být lepší než konkurenční nabídka. Proto v této části uvedeme: jaký prospěch naše nabídka přinese zákazníkům proč by měli nakupovat u nás (cílový zákazník) čím případně navíc prospějeme zákazníkům variantní technologie jiných výrobků-služeb v čem je naše konkurenční výhoda 2.2. KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Cíl podniku - Vymezení cílů Krátkodobým cílem je úspěšná prezentace podnikatele. Střednědobým cílem podnikání je proniknout na regionální trh s dřevní hmotou a řezivem. Dlouhodobý cíl spočívá v přechodu ke společnému podnikání s výše uvedeným subjektem ve formě sdružení podnikatelů nebo společnosti s ručením omezeným. Faktory dosažení cílů Hlavními faktory úspěchu jsou: cílevědomost adaptabilita vynalézavost konkurenceschopnost

5 Předmětem prodeje jsou převážně následující sortimenty zboží: střešní latě trámy fošny prkna vazební řezivo sloupy šindele pražce ostatní podle přání zákazníka (impregnovaný sortiment, sušený sortiment) Toto zboží plní z velké části funkci materiálů pro další použití v oboru stavebnictví. Jeho vývoj je nutný v závislosti na nových technologických postupech a použití OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Otázky týkající se popisu produktu: 1. Jaké jsou nejdůležitější znaky vašich hlavních výrobků (inovace)? 2. Existují pro vaši inovaci alternativní technologie nebo principy řešení? 3. Do jaké míry je vaše inovace novinkou na trhu? 4. Jaký je současný stav techniky ve vašem oboru? 5. Které cílové skupiny zákazníků oslovujete? 6. Kterými znaky jedinečnosti se vaše inovace vyznačuje? 7. Jaké konkurenční výhody z toho plynou? 8. Jaký užitek přináší vaše nabídka zákazníkovi? (z jeho pohledu) 9. Do jaké míry jste dovolili, aby se do vývoje výrobku promítly požadavky zákazníků? 10. Musíte výrobek ještě zdokonalit nebo jej doplnit o další služby, abyste dosáhli nesporného užitku pro zákazníka a jednoznačné konkurenční výhody? 11. Jaké partnery nezbytně potřebujete k tomu, abyste dosáhli nejvyššího užitku pro zákazníka? 12. V jakém vývojovém stadiu se nachází vaše inovace? 13. Už se vám podařilo získat rozhodující (pilotní) nebo referenční zákazníky? 14. Kterých kroků a jakých nákladů je třeba, aby mohl být výrobek uveden na trh? 15. Které problémy by se mohly vyskytnout při uvádění výrobku na trh? (tzv. dětské nemoci) 16. S kým jste spolupracovali, popř. se chystáte spolupracovat při výzkumu a vývoji? 17. Které patenty nebo ochranná práva vlastníte? Pokud nemáte žádná, tak proč? 18. Existují jiné možnosti technologické ochrany? 19. Které patenty nebo ochranná práva jsou ve vlastnictví konkurentů? 20. Které zákonné předpisy, normy nebo odvětvové standardy musí splňovat vaše výrobky? Budete potřebovat úřední povolení nebo schválení? 21. Jak zní poselství vaší firmy a které dlouhodobé cíle sledujete? 22. O jaký druh vedoucího postavení (kvalita, náklady nebo technologie) usilujete? 23. které produkty (výrobky, služby) chcete a komu prodávat 24. Jak si získáte přístup na trh? 25. Jaké jsou vaše hlavní hodnototvorné činnosti? 26. Jakou konkrétní hodnotu mají vaše inovace a další výrobky a služby v řetězci tvorby hodnoty? 27. Jaké jsou kritické faktory úspěchu? 28. Jak je definována vaše konkurenční politika? 29. V čem jsou zvláštní přednosti a slabina vašeho podniku ve srovnání s konkurenty?

6 3. POPIS FIRMY 3.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY Problematika této části se týká následujících oblastí: a) Název firmy - uvedeme zde název firmy (pozor s výběrem názvu nesmí být stejný či velmi podobný s názvy jiných firem a společností (dejme přednost českým názvům) b) Působiště sídlo firmy - uvedeme místo, kde budeme sídlit a proč jsme si vybrali právě toto místo. Závisí od: druh podnikání potřeby zákazníků (našich) a jejich nákupní zvyky náklady účinnost propagace plány zástavby ekologické aspekty možné konflikty a protesty (sousedé) Dále čistě pro naši potřebu a pro výše uvedenou formulaci, je dobré posoudit níže uvedené důležité věci a skutečnosti a zvážit, zda jsou pro nás výhodou nebo nedostatkem: výskyt podobných firem v okolí dopravní spojení silnice, železnice, možnost nakládat a vykládat, možnost parkování, způsob dopravy osob do zaměstnání atd. zdroje vody pitná, užitková zdroje energie telekomunikační prostředky (telefonní linky) ekologické stavby kanalizace, čistička právní podmínky podnikání v obci dostupnost technických služeb údržby dodavatelé surovin, energie, polotovarů, ostatních služeb, dodací lhůty, spolehlivost a kvalita odběratelé - možnost distribuce životní podmínky ubytování, stravování, rekreační možnosti, škola, lékař, nákupní možnosti apod. dostupnost a kvalifikace pracovní síly, pracovně právní předpisy Je toho celkem dost, ale vyplatí se získat tyto informace, v budoucnosti se můžeme vyhnout zbytečným problémům a komplikacím, které mohou naše podnikání značně omezovat. c) Právní forma podnikání - v této části uvedeme: právní formu popíšeme, kdy a kým byla (bude) firma založena případné obchodní podíly společníků, vlastnické vztahy, účast v jiných podnicích jaké smlouvy byly uzavřeny a s kým d) Rodinná firma - je-li podnik v rukou rodiny, jedná se o poněkud specifické podmínky podnikání. Výhody příbuzní mají k sobě blíž a umějí spolu hovořit na rovinu rodinní příslušníci jsou si vědomi, že tzv. pracují na svém a nasazení tak bývá větší sídlo firmy bývá v bydlišti a nemusí se nikam dojíždět

7 Nevýhody paradoxně výhoda příbuzenských svazků může představovat nepříjemnou komplikaci; manažeři a řadoví pracovníci se musí naučit vzájemně vycházet ze dvou rolí jako blízcí příbuzní i jako strany pracovně- -právního vztahu (lze si dovolit kritiku, i když kritizující nemusí mít pravdu); stejně tak odlišný názor snadno vyvolá rodinný konflikt prolínání starostí rodiny a firmy (v pevně určené pracovní době nehovořte o rodinných potřebách, např. o tapetování); k rodinným poradám o činnosti firmy si vyhraďte zvláštní čas v průběhu pracovní doby; po práci zamkněte kancelář a zakažte si rozebírat pracovní záležitosti dáváním přednosti rodinným příslušníkům se můžeme připravit o schopnější odborníky z vnějšího prostředí ekonomické nezdary (krach) mohou mít těžší následky; při závislosti celé rodiny na zisku firmy není potom kde hledat pomoc (část rodiny by měla být mimo s možností realizovat se jinde při obsazování volných míst musí být rodina ostražitá Jak tedy na rodinnou firmu? Posuďme následující zásady a pravidla, možná to půjde lépe: 1. s partnerem(y) se o podnikání předem dohodněte; vzájemně si odsouhlaste potřebné zásady a berte vše jako dohodu na určitou dobu 2. vyjasněte si svou podnikatelskou vizi-cíle, tj. zda chcete vybudovat podnik dlouhodobý nebo takový, který budete chtít prodat a díky tomu získat nové finanční zdroje; obě rozhodnutí jsou naprosto rozdílná a v rodině vyvolají jinou atmosféru 3. připravte si společně s partnerem(y) uspořádání rodinného života péče o děti, o domácnost, rodinné dovolené, trávení prázdnin apod. 4. navzájem si poskytněte osobní čas na oddych, relaxaci každý potřebuje na dobití něco jiného 5. buďte tolerantní, trpěliví, naslouchejte a mějte svého partnera(y) rádi takové, jací jsou 6. předem si vyhodnoťte vzájemně svoje kladné a záporné stránky základ pro to, zda do toho půjdete nebo ne KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Profil podnikatele Jméno: Karel Příjmení: Soukup Adresa: Příhradská 124, Kácov Právní forma podnikání: fyzická osoba IČ: DIČ: CZ Vzdělání a praxe: Střední zemědělská škola Čáslav Pila Záboří (2 roky jako dělník a posléze jako vedoucí výroby) 3.3. OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Stručně si zrekapitulujme některé otázky, které popis firmy vyvolává a které bychom měli vzít v úvahu: 1. Kdy a kým byla firma založena? 2. Jaké úvahy vedly k jejímu založení? 3. Jakou má firma právní formu? 4. Proč byla zvolena právě tato právní forma?

8 5. Jak velký je vlastní kapitál firmy? 6. Jak jsou rozděleny obchodní podíly společníků a jaké jsou vlastnické vztahy? 7. Existují účasti v jiných firmách, jaké? 8. Jaké jsou střednědobé a dlouhodobé cíle společníků? 9. Jaké důležité smlouvy jsou uzavřeny a s kým? 10. Zakládáte firmu sami nebo s partnerem? 11. Máte v úmyslu později přibrat další partnery? 12. Kdo se má ujmout řízení firmy a odpovědnosti za ni? My, společník nebo někdo třetí? 13. Chcete se rozhodovat naprosto nezávisle? 14. Jak vysoké je podnikatelské riziko-ručení za produkt financování? 15. Kdo má ručit při úpadku firmy? 16. Jak vysoká bude potřeba kapitálu v příštích letech-vlastní, úvěry? 17. Jak posuzují právní formu vaši zákazníci-dodavatelé-investoři-zaměstnanci? 18. Jak je to s auditem? 19. Jaké jsou náklady na založení a udržování právní formy? 20. Je zvolená právní forma rozumná také z daňového hlediska? 21. Smí firmu vést někdo jiný v případě, že toho podnikatel nebude schopen? 22. Budou přicházet zákazníci k vám nebo budete vy běžně prodávat u zákazníků? 23. Pokud budou zákazníci přicházet za vámi, které dopravní prostředky budou obvykle používat? 24. Máte dostatek parkovacích míst, a to i pro své zaměstnance? 25. Můžete počítat s náhodnými kolemjdoucími nebo k vám budou zákazníci chodit cíleně? 26. Jak vypadá místo působení vašich konkurentů? 27. Musí vaše působiště splňovat měřítka určitého image? 28. Poplynou vám z prvotřídní adresy nějaké výhody nebo jen vyšší náklad?

9 4. TRH A KONKURENCE 4.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY Jedná se o složitější problematiku týkající se trhu a konkurence. TRH Definovat trh pro naše potřeby znamená, že si uvědomíme existenci celkového trhu, potenciálního trhu a cílového trhu. celkový trh představuje všechny myslitelné možnosti využití potenciální trh jedná se o tržní části, dílčí úseky s vysokou shodou mezi znaky produktu a požadavky zákazníků cílový trh ten nás zajímá nejvíce jedná se o všechny tržní části zajímavé a přístupné pro firmu Uspějeme, když oslovíme a uspokojíme konkrétní potřeby zákazníků. Nemůžeme se přizpůsobovat (výrobkem, službou, reklamou) každému jednotlivému zákazníkovi, ale musíme je rozdělit podle rozumných kritérií do určitých skupin (segmentovat trh). To má význam v případě, že nám to pomůže určit skupinu zákazníků s podobnými potřebami a podobným nákupním chováním, a je-li prostor i pro cenovou politiku, reklamu, způsob prodeje apod. Například: podle oblasti použití podle ceny/jakosti podle oborů podle regionů podle nákupních motivů zjišťujeme, zda mají uživatelé zjevně rozdílné požadavky (důležité u výrobků vyžadujících osvědčení) jsou nakupující různě citliví vůči ceně/jakosti? (důležité všeobecně) projevují se významně oborové zvyklosti? (u investičních statků) existují regionální rozdíly v preferencích a chování spotřebitelů (důležité u spotřebního zboží národní zvyklosti) lze zákazníky jednoznačně systematicky rozdělit podle nákupních motivů (u spotřebního zboží, např. nízkotučné, nízkokalorické, dietní výrobky) Z toho si vybereme jeden nebo více ty, které jsou pro nás nejzajímavější = můj cílový trh!!! Nejsou to všechny části-segmenty, ale to, co nám přinese nejvyšší čistou výhodu. Pozor na bonitu zákazníků! Seženeme si o nich co nejvíce informací! Máme-li vymezen trh, musíme ho prozkoumat, opatřit si o něm dostatečné informace. Je dobré uvést jak slovní, tak i číselné informace, včetně údajů o zdrojích, odkud jsme je získali. Může to být obtížné a nákladné v případě, že začínáme. Jednodušší je to v případě, že nabízíme něco, co již existuje nebo na trhu již působíme. Takovým zdrojem mohou být statistické ročenky, časopisy, publikace, firemní zprávy, agenturní zprávy, internet, telefonní seznam apod. Je-li trh mladý, pak může být problém údaje sehnat. V tom případě máme dvě možnosti: necháme si externě vypracovat tržní studii (cena, kvalita?) zpracujeme si ji sami současně se tím seznámíme s trhem a ušetříme POSTUP: 1. sestavíme si seznam otázek, na které musíme dostat odpověď 2. sepíšeme informace, které potřebujeme a odkud je můžeme získat 3. připravíme si dotazník (kontrolní seznam) a absolvujeme co nejvíce rozhovorů (budeme při tom kreativní) 4. soustředíme se i na nečíselné informace (cílový trh-obor, jeho budoucí vývoj)

10 ANALÝZA: Zpravidla dospějeme do fáze, že nebudeme mít absolutně žádná spolehlivá data. V tom případě musíme odhadovat, ale i to je důležitá součást našeho plánování a rozhodování. V zásadě je to systém práce s informacemi. Musíme: najít si bezpečný základ zvolit logickou cestu neustále srovnávat být kreativní prověřovat hodnověrnost informací Otázky pro zpracování 1. Jak lze popsat a vymezit náš obor, celkový trh, tu část-segment, na který se chceme zaměřit? (cílový trh) 2. Proč se zaměřujeme právě na něj? 3. Jaký je potenciál a objem trhu, míra růstu oboru, celkového i našeho cílového trhu? 4. Jaké se na těchto trzích projevují trendy? 5. Jaké faktory určují vývoj trhu? (inovace, technologický pokrok) 6. Jak se vyvíjejí naše materiálové náklady a jak prodejní ceny na trhu v našem oboru? 7. Jaké jsou zdroje našich informací o trhu? (z jakých předpokladů vycházejí naše odhady) 8. Jaké jsou hlavní faktory úspěchu na našem trhu? 9. Jakého druhu jsou omezení trhu, popřípadě překážky vstupu na trh? 10. Kdo jsou naši současní a potenciální zákazníci? 11. Jaké potřeby a požadavky mají naši zákazníci? 12. Proč u nás nakupují/nenakupují potenciální zákazníci? KONKURENCE Konkurence je v podstatě proces neustálého střetávání snah jednotlivých subjektů na trhu o dosažení určité výhody. Nesmíme se domnívat, že nemáme konkurenci. Určitý problém se dá totiž řešit různým způsobem (příklad: operace, cestování). Často ale o konkurentech nevíme. Je proto potřeba provést jejich analýzu. Za tímto účelem: nejdříve si konkurenty musíme vymezit, vytipovat, zjistit, kdo to je, a nejen ty skutečné, ale i ty v budoucnosti (potenciální) a taky zjistíme, kdo je ten hlavní a kdo je vedlejší konkurent zjistíme jejich přednosti a nedostatky (o konkurenci se dá hodně zjistit, i když se to někdy nezdá) obrat, růst, podíl na trhu, produkty, služby zákazníkům, náklady-ceny, prodejní cesty, sídlo, dostupnost zákazníků Nezabíhejme do detailů, rozhodující jsou zákazníci, dotazujme se jich! přimějeme zákazníky ke spolupráci připravíme dotazník, seřadíme v něm požadavky a požádáme zákazníky o bodové hodnocení. Zeptáme se jich, jak hodnotí v porovnání s konkurencí naši koncepci (pokud možno jasně). Nežádejme chválu, ale pátrejme po nedostatcích. Na závěr musíme data vyhodnotit, vypracovat si profil konkurenta a srovnáme ho s naší vlastní firmou a naším záměrem. V každém případě musíme zjistit, zda máme jednoznačnou konkurenční výhodu, zda nám vydrží a zda ji uhájíme. V této souvislosti je pozoruhodné pro praktické využití stanovení nové strategie a hodnotové inovace. Pro

11 velmi stručný začátek k této problematice je nezbytné si pamatovat: 1. žádná cesta není snadná 2. chceme se odlišit, vybudovat firmu, která vytváří budoucnost, v níž úspěch patří zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům i společnosti-firmě 3. neexistují trvale prvotřídní firmy (ani odvětví); i my jsme na tom podobně: děláme věci chytré i méně chytré 4. chceme dosáhnout úspěch, musíme proto sledovat, které z kroků, jež jsme učinili, v pozitivním smyslu zásadně změnily situaci a poznat, jak takové kroky systematicky opakovat; musíme provádět chytré strategické tahy 5. ústřední tah: vytvářet nový tržní prostor 6. pokud mají firmy uspět v budoucnosti, musí si přestat vzájemně konkurovat; jediný způsob, jak porazit konkurenci spočívá v tom, že se přestaneme snažit ji porazit! Otázky ke zpracování: 1. Jak lze popsat a vymezit náš obor, celkový trh a část trhu, na kterou se chceme zaměřit? (a proč právě na tuto část trhu) 2. Jaké trendy se prosazují v našem oboru, co určuje vývoj trhu? 3. Jak se vyvíjejí naše materiálové náklady a jak prodejní ceny na trhu v našem oboru? 4. Jaké jsou zdroje našich informací na trhu, z jakých předpokladů vycházejí naše odhady? 5. Jaké jsou hlavní faktory úspěchu na našem trhu? 6. Jakého druhu jsou omezení trhu, případně překážky vstupu na trh? 7. Které zákony, vyhlášky nebo předpisy ovlivňují trh? (do jaké míry se dotýkají naší firmy) 8. Kdo jsou naši současní a potenciální (budoucí) zákazníci? 9. Jaké požadavky a potřeby naši zákazníci mají, které faktory u nich rozhodují o koupi? 10. Kteří důležití konkurenti nabízejí nebo vytvářejí srovnatelné produkty? 11. Které skupiny zákazníků oslovují naši konkurenti? 12. Jaké nové produkty naši konkurenti hodlají vyvíjet? 13. Jakých zisků dosahují, jakých prodejních cest využívají? 14. Jaké jsou produkty konkurentů ve srovnání s našimi? (cena, jakost, funkčnost, provozní náklady, servis apod.) 15. Máme jednoznačnou konkurenční výhodu? Jak dlouho potrvá? Chceme ji uhájit? 4.2. KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ TRH Analýza trhu Poptávka stavebního řeziva Podle posledních statistických údajů je situace na stavebním trhu, a z toho vyplývající poptávka po stavebním řezivu, příznivá. Statistika Z oznámení Českého statistického úřadu (ČSÚ) z 9. listopadu vyplývá, že stavební výroba v ČR vzrostla v září 2004 meziročně o 3,2 procenta. Přitom za leden až září stavebnictví vzrostlo o 11,4 procenta. Podle odhadů analytiků pak stavební výroba letos překoná rekord z loňska, kdy si polepšila o 8,9 procenta. Očekává se růst kolem 10 procent, některé odhady počítají i s růstem až o 12 procent. Stavební výrobě se daří díky oživení ekonomiky, nízkým úrokovým sazbám i přílivu zahraničních investic. Další čísla hovoří o tom, že stavební firmy zaměstnávaly v září o 4 procenta více lidí než loni. Úřady přitom v září vydaly stavebních povolení, z toho 7625 pro nové stavby. Hodnota povolených staveb dosáhla

12 29,5 miliardy korun, z toho na nové stavby připadlo 19,5 miliardy korun. Za zvýšením hodnoty stálo povolení výstavby dalších dálničních staveb a obchodních a společenských center. Stavební úřady dále povolily výstavbu 3839 bytů, což je však o 210 bytů méně než loni v září. Z tohoto počtu bude 3110 bytů nových. Hodnota bytu v nové výstavbě představovala 2,4 milionu korun. Ve třetím čtvrtletí pak zaměstnanost ve stavebnictví stoupla meziročně o 4,1 procenta a mzdy byly vyšší o 5,7 procenta. Vývoj stavebnictví letos ovlivnilo květnové zvýšení daně z přidané hodnoty. Investoři chtěli velkou část prací provést ještě před zvýšením, a tak výroba v dubnu vzrostla o rekordních 62,4 procenta. Poté stavebnictví dva měsíce klesalo. Dopad změny podle statistiků odezněl v srpnu. Z tohoto krátkého průzkumu vyplývá, že poptávka na trhu se stavebním řezivem závislá přímo úměrně na rozvoji stavebnictví momentálně stoupá a v blízké době se neočekává její výrazný útlum. KONKURENCE Nabídka stavebního řeziva a konkurence Nabídka stavebního řeziva je zvláště v mikroregionu Kácovsko soustředěna kolem těchto subjektů: Pila Samberk, a.s. Pila Pospíšil a syn Pila Jan Protina Z uvedeného seznamu má prozatím zvláštní pozici Pila Jan Protina. Jedná se o dříve fungující výrobnu, která je momentálně již druhým rokem nabídnuta k prodeji a provádí pouze pořez vlastní dřevní kulatiny dovezené zákazníkem, a to 1x týdně. Další poněkud zvláštní roli hraje Pila Samberk a.s., která se svou specializací zaměřuje na dlouholetou tradici výroby rezonančního materiálu pro hudební nástroje. Jedná se tedy o monstrózní provoz, který sice jako vedlejší činnost vyrábí také stavební řezivo, jeho zaměření je však na velké a tradiční odběratele. Ostatní dva subjekty jsou zavedenými firmami se stálou základnou zákazníků. Jejich výroba je podle interních zdrojů z řad jejich zaměstnanců na plném výkonu a jsou nuceni některé zakázky odmítat. CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI A JEJICH POTŘEBY Cíloví zákazníci a jejich potřeby Cílovou skupinou zákazníků jsou: Velkoodběratelé stavební firmy pokrývačské firmy tesařské firmy truhlářské firmy sítě obchodů se stavebním řezivem zemědělci Potřeby v této skupině jsou: profesionální přístup spojený se zárukou značky kvalifikovaná odbornost

13 seriózní jednání kvalita přesnost krátké dodací lhůty dlouhé fakturační lhůty co nejnižší cena věrnostní programy a jiné výhody Maloodběratelé obyvatelé regionu Posázaví drobní vlastníci lesů chalupáři a chataři Potřeby v této skupině jsou: vědomí výhodnosti nákupu zaštítěné značkou lidský přístup kvalita schopnost přizpůsobení se potřebám zákazníka důležitost zákazníka přijatelná cena možnost levné dopravy DODAVATELÉ- ODBĚRATELÉ Dodavatelé dřevní kulatiny Jsou rozjednány smluvní vztahy s následujícími dodavatelskými organizacemi: Lesní závod s.r.o. Teodor Pošovský Odběratelé Jsou rozjednány smluvní vztahy s následujícími odběrateli: Dolejší a spol. Stavařská první Stanov s.r.o. Tauchmann Jan Mimo tento výčet je momentálně rozjednáno dalších deset zakázek pro maloodběratele.

14 5. MARKETING A PRODEJ 5.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY Úspěšný marketing a prodej bude ovlivňovat náš příští úspěch. Zajímat bude i banky a případné naše investory DEFINICE Pod pojmem marketing si nepředstavujeme pouze reklamu nebo různé obratné a vtipné aktivity, jak získat zákazníka. Je to myšlenkový postoj k situaci, která vzniká na trhu, tj. stav nabídky s nadbytkem konkurentů, stav poptávky s nedostatečným počtem zákazníků náš postoj ucházíme se naším produktem-službou o přízeň zákazníků Nestačí v současné době produkt vyrobit, už ani prodat a mít slušný zisk (nejvyšší čistý výnos). Rozhodující je potřeba zákazníka a tu musíme znát. Následuje řada kroků, jak se k zákazníkovi dostat a přesvědčit ho, aby kupoval náš produkt. Naše činnost musí být systematická a trvalá musíme mít vhodnou strategii a nezačít pozdě. Problémy vznikají zejména při uvádění-zavádění produktu na trh: není to jen reklama a prodej a týká se všech pracovníků firmy začíná v době přípravy na založení firmy (dostatek informací) důsledná orientace na všechny zákazníky pozor na konkurenci profesionalita, kvalifikace, úsilí pozor na náklady, bývají vysoké ZÁKAZNÍCI Vraťme se k části TRH A KONKURENCE a podívejme se, kdo je naším zákazníkem a zda jsme ho přiměli ke spolupráci MARKETINGOVÉ CÍLE Bez toho to nejde. Pro nás i pro ostatní je to důležitá informace. Co chceme v tomto směru dosáhnout: naše postavení na trhu, o které usilujeme (vedoucí postavení na trhu malém, velkém, mezinárodním) jak vysoké jsou (budou) naše obraty a podíly v jednotlivých tržních částech-segmentech jaké sledujeme růstové cíle UVEDENÍ NA TRH Když vstupujeme na trh, musíme učinit některá (strategická) rozhodnutí: musíme si stanovit formu vstupu v zásadě si musíme ujasnit, zda produkt vyvineme sami a sami ho uvedeme na trh, nebo získáme licenci, koupíme firmu nebo s jinou firmou budeme spolupracovat (kooperace) vypracujeme konkurenční strategii s tím, že se zpravidla zaměřujeme na užší tržní části-segmenty; měli

15 bychom zaujmout zákazníka určitými vlastnostmi, funkcemi produktu spolehlivostí, uživatelskou příjemností, nízkými provozními náklady, zvláštními prodejními cestami apod. správně si načasujeme vstup na trh, tj. kdy jako první-průkopník, nebo jako následovník (pozdní-asi v případě staršího trhu) a jak rychle uvedeme produkt na trh Na základě výše uvedených a zpracovaných strategických rozhodnutí bychom si měli vypracovat naprosto konkrétní plán vstupu na trh. Zhruba se tak může stát ve dvou krocích: 1. krok popis výchozí situace a našich strategických rozhodnutí. 2. krok příprava uvedení na trh, tzn. připravit si půdu : provést analýzu trhu vyhledat a vyhodnotit potenciální zákazníky a navázat s nimi první kontakty realizovat souhrn činností: reklama, podpora prodeje, přímé oslovení, prezentace na různých místech (včas ohlásit) provést přípravu k vybudování prodejní organizace (je-li to třeba) a servisní sítě připravit a vycvičit personál Pozor na odpor konkurentů a další problémy (technické, cenové, příliš převratná řešení). Je nezbytné vše řádně promyslet (práce s informacemi!) MARKETING SLUŽEB V čem spočívá úspěch efektivního a permanentního marketingu služeb? 1. KVALITA služeb = návyk vykonávat každou jednotlivost související s naší funkcí co nejefektivněji a směřovat přitom k naprosté dokonalosti. 2. KVANTITA služeb = poskytujeme všechny služby, jichž jsme schopni, s cílem zvýšit objem poskytovaných služeb v souladu s růstem našich schopností díky praxi a zkušenostem. 3. STYL služeb = příjemné a sympatické vystupování, ustavičně podněcující spolupráci s kolegy a spolupracovníky. Jde o rozhodující složku. Sympatické chování nelze nahradit ničím CENOVÁ POLITIKA Obecně při úvahách o ceně je rozhodujícím ukazatelem poměr mezi cenou a výkonem (užitkem). Cena je výsledkem dohody mezi prodávajícím a kupujícím; pokud se nedohodnou, k prodeji ani ke koupi nedojde. Cena je jistou obětí, kterou přináší zákazník, aby získal produkt. Oběť musí být menší než užitek. Ale hodnocení poměru ceny k užitku je individuální a závisí na osobním vnímání. Podívejme se, na čem závisí posouzení ceny: na vlastnostech a individuálně vnímaném užitku (auto: výkon, jízdní vlastnosti, spotřeba, typ, prostornost, barva atd.) na marketingu vytvoření image na ochotě zákazníka zaplatit, a to v závislosti na jeho potřebě a finanční situaci; zaplatí ochotněji, když to více odpovídá jeho potřebě! Když si může zákazník vybrat, koupí si vždy produkt s nejlepším poměrem cena/užitek. To znamená lepší výkon za stejnou cenu nebo stejný výkon za nižší cenu. Z tohoto pohledu nám musí být jasné, zda vytváříme konkurenční výhodu na straně užitku nebo na straně nákladů. Jinak nejsme schopni stanovit efektivní poziční strategii. Ale: ceny je třeba vidět i v souvislosti s ostatními marketingovými nástroji problémy s cenou tak spočívají často v nedostatcích jiných, necenových konkurenčních faktorů (někde jsem něco zanedbal a svádím to na cenu).

16 Součástí naší cenové politiky jsou všechna naše rozhodnutí a aktivity; vše směřuje k tomu, co obdržíme za svůj produkt: kalkulace (propočet) a stanovení ceny konkurence, citlivost zákazníků, moje pocity cenová strategie slevy, obchodní rabaty platební podmínky, dodavatelská politika Ve svém podnikatelském plánu-záměru bychom měli pouvažovat a uvést metodu-způsob, podle níž určujeme cenu. Možná budeme muset jít na začátku s cenou dolů. Nebudeme se orientovat jen na cenu vypočtenou nákladovou metodou (na základě propočtu našich nákladů). Mějme na paměti i tržní stránku věci zákazník přijme tuto cenu? Obhájíme ji? A co na to konkurence? Jaká je její strategie? Podívejme se na metodu řízení cílových nákladů podle konkurence schopné ceny na trhu. ÚVAHA: všechny úvahy vycházejí z trhu, trh určuje cenu! Musíme se vyrovnat s cenami, s nimiž se lze prosadit na trhu a ne počítat s vlastními náklady na výrobu-službu a se ziskem. Otázka nezní: Kolik bude stát produkt (výrobek, služba)? Otázka zní: Kolik může stát produkt (výrobek, služba)? 1. Nejprve zjistíme ceny srovnatelných produktů konkurence (analýza cenové strategie a nákladové struktury). 2. Prozkoumáme, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit za určitý produkt a jaké na něj mají požadavky. 3. Musíme určit nákladovou strukturu jednotlivých výrobků a služeb. Omezíme vše, co trh odpovídajícím způsobem neoceňuje. 4. Nakonec se stanoví maximální dosažitelná cílová cena. Když odečteme od cílové ceny zisk, kterého se má dosáhnout, dostaneme cílové náklady, které lze u produktu překročit. Pokud jsou skutečné náklady vyšší, musíme je snížit. Ústředním problémem v oblasti cenové politiky je stanovení ceny. Prakticky ale neexistuje ideální model pro výpočet. Většinou máme málo informací. Použijeme proto všechny vhodné a dostupné nástroje a patřičnou míru zkušeností. Tím se přiblížíme k optimální ceně (je to proces). Co je ale správná optimální cena? Na čem závisí? 1. měla by nám pokrýt naše náklady (přežití firmy) a zabezpečit určitou výši zisku 2. výše zisku závisí na ochotě zákazníků zaplatit 3. závisí též na konkurenci Cena je tedy správná, když kryje náklady a navíc přináší zisk, a když ji jako přiměřenou akceptují zákazníci a není vyšší než ceny srovnatelných konkurenčních produktů. DIFERENCIACE CENY Co tím rozumíme? V zásadě: jeden produkt = různé ceny. Stává se, že stejný nebo mírně pozměněný produkt se nabízí v různých segmentech za různé ceny. Různí zákazníci jsou ochotni platit více méně. Můžeme směrovat prodej do různých částí-segmentů s cílem dosažení nejvyššího zisku. 1. Různý region = různé ceny (v mezinárodním měřítku velký význam různá kupní síla, daně, ceny konkurence ) 2. Podle ročních období (turistika), denní doby (telefon, elektřina) 3. Studenti, důchodci (vstupné) Zvláštní forma cenové balíčky (kupujeme celý součásti balíčku).

17 ZMĚNA CENY PO UVEDENÍ PRODUKTU NA TRH Je pravděpodobné, že cena nezůstane navěky stejná, musíme zvážit dlouhodobou strategii. Máme (jako vždy) dvě možnosti: 1. Sbírání smetany (skimming) Výrobek uvedeme na trh s poměrně vysokou cenou a ta se postupně snižuje. Odčerpáme spotřebitelskou rentu (ochotu některých zaplatit více), generujeme vysoký krycí příspěvek (úhrada pevných-fixních nákladů a tvorba zisku) a amortizujeme-vložíme investice do výzkumu a vývoje. ALE: vzdáváme se možnosti rychle získat významný podíl na trhu nebo postupně zvyšovat cenu; s postupným snižováním ceny se mění i skupiny zákazníků! Předpoklad: jednoznačné konkurenční výhody nového produktu, které chápe i zákazník. Týká se to rychle se rozvíjejících technologií (počítače, tiskárny, zábavní elektronika apod.) 2. Průniková (penetrační) strategie (PS) Jde o opačný postup na trh jdeme s nízkou cenou, ceny se mohou postupně zvyšovat. Chceme tím podnítit zákazníky ke zkušebním nákupům, zmenšit nákupní riziko a získat náskok před konkurencí (vytvářet tím i překážky vstupu na trh) DISTRIBUČNÍ POLITIKA JAK BUDEME PRODÁVAT V této části podnikatelského plánu bychom měli popsat zhruba následující oblasti: volba distribuční cesty fungování vlastního prodejního útvaru propočet-kalkulaci prodejních nákladů možnosti v oblasti poprodejních služeb podporu prodeje a reklamu VOLBA DISTRIBUČNÍ CESTY Svoji nabídku výrobku-služby musíme dostat k cílovému zákazníkovi, musí být informován a mít možnost nakoupit. Úkolů může být více, situaci můžeme řešit: všechny aktivity budeme provádět sami, včetně přímého prodeje zákazníkovi využitím obchodních mezičlánků osoby (dealeři), instituce, firmy; zvážíme a popíšeme způsoby zapojení (velkoobchod, maloobchod) VLASTNÍ PRODEJNÍ ORGANIZACE Máme-li vlastní prodejní útvar, měli bychom popsat jeho strukturu počet a kvalifikaci osob. KALKULACE-PROPOČET PRODEJNÍCH NÁKLADŮ Důležitá položka pro propočet-kalkulaci celkových nákladů. Je dobré ji poctivě a zodpovědně zvážit. Začneme od definování našich prodejních cílů (např. obrat-tržba) a kolik musíme pro to získat zákazníků-zakázek. K tomu je třeba odhadnout výdaje jsou různého druhu (poštovné, cestovné, školení, nájemné, kancelářské vybavení apod.), a to v souvislosti s počtem a kvalifikací případného personálu v prodejním oddělení.

18 POPRODEJNÍ SLUŽBY Nezanedbávejme zákazníky, které už máme. Chceme, aby se vraceli a byli spokojeni (řeknou to svým známým) POZOR: není nic nákladnějšího než nespokojený zákazník; počítejme s kapacitami, které budeme na udržení zákazníků potřebovat (nejen reklama)! PODPORA PRODEJE A REKLAMA V této oblasti bude záležet na velikosti cílové skupiny podle toho je náš záběr rozsáhlý. Důležitý je i způsob prodeje, druhy produktů a případný reklamní rozpočet (máme-li ho k dispozici). Orientace reklamy AIDA: attention vzbudit pozornost interest vzbudit zájem desire vystihnout potřeby zákazníků action podnítit je ke koupi Otázek je spousta od druhu aktivity (návštěvy, výstavy, tisk, rozhlas) přes druhy reklamních prostředků (prospekty, samolepky, inzerce do novin, videonahrávky) až k načasování reklamy (čas, prostor). Prostředků a reklamních nosičů je mnoho, můžeme je kombinovat pozor ale na náklady (inzerce, elektronická média, přímá reklama-prospekty, výklady, sloupy, billboardy, speciální akce, dárky, účast na veletrzích, konference). Není od věci si v tomto místě zpracování podnikatelského záměru-plánu provést takový malý test toho, jak jsme na tom s tím, co jsme dosud pro jeho uskutečnění podnikli KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Strategie Strategie dosažení vytyčených cílů spočívá ve velké míře právě v permanentním vyvíjení značky a jejího působení na zákazníka. Prvním krokem je dobré zavedení značky do povědomí potencionálních zákazníků. Dalším krokem je pak rozšíření péče o skutečné zákazníky formou nadstandardních služeb, jejich podchycení a využití pro vlastní reklamní záměr. Vrcholným mezníkem pro dlouhodobé cíle je včlenění stávajícího smluvního podnikatelského subjektu pod vlastní značku formou sdružení podnikatelů, nebo s.r.o., a upevnění pozice na trhu. Propagace odbytu Propagace odbytu zboží bude probíhat na základě pozitivní reklamy a akcentem na využití přirozených lidských vztahů a vazeb. Z marketingových nástrojů budou použity tyto prostředky: reklama na firemním voze a na soukromém vozidle používaném pro služební účely webové stránky s interaktivními prvky vyražení značky na zboží propagační letáky a vizitky dárkové předměty s uvedenou značkou odkaz ve Zlatých stránkách propagační telefonáty a y potencionálním zákazníkům nabídka reklamy na vozech a zařízeních zákazníků využití propagačních ploch obecních úřadů a pohostinství v daném regionu

19 Cenová politika Cenová politika bude probíhat tak, že cena zboží se bude pohybovat na průměrné úrovni jako u konkurence s možností slev. To proto, aby zboží nepůsobilo dojmem nižší jakosti a zákazník neměl pocit přílišného podbízení. Důraz bude kladen na služby a individuální přání zákazníka, čímž se dosáhne jeho spokojenosti a šíření dobrého jména značky. Orientační ceník zboží: (ceny jsou uvedeny bez DPH) řezivo hraněné od 290,-Kč/m3 - dle délky a kvality fošny od 210,-Kč/m3 - dle délky a kvality prkna od 250,-Kč/m3 - dle délky a kvality střešní latě 50x30280,-Kč/bm (ošetřeno proti houbám a hmyzu dle ČSN 335-1,2) střešní latě 50x40 320,- Kč/bm (ošetřeno proti houbám a hmyzu dle ČSN 335-1,2) střešní latě 60x40 380,-Kč/bm (ošetřeno proti houbám a hmyzu dle ČSN 335-1,2) dřevo na palivo 500,- Kč/m OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Otázky týkající se marketingu a prodeje Uvádění produktu na trh 1. Jaké kroky chystáte, abyste uvedli svůj produkt na trh? 2. Jakou máte konkurenční strategii jaká je poziční strategie? 3. Jaký máte časový plán a jaké jsou jeho nejdůležitější milníky? 4. Jakých konkrétních aktivit je třeba od prvního kontaktu se zákazníkem až po uzavření smlouvy? 5. Jaké jsou překážky vstupu na trh? 6. Jak lze tyto překážky překonat? Cenová politika 7. Jaké ceny mají dosáhnout vaše produkty? 8. Jakou cenu akceptují vaši zákazníci? 9. Budete nabízet různým skupinám zákazníků různé ceny? 10. Kterými dlouhodobými cenovými strategiemi se budete řídit? 11. Jak se v dlouhodobém horizontu změní vaše ceny? 12. Jaké podmínky poskytujete? (např. lhůty splatnosti, slevy) Prodejní koncepce 13. Jaká je struktura vaší prodejní organizace? 14. Jakých distribučních cest využíváte? (diferencované podle produktů, podle skupin zákazníků, podle geografického hlediska) 15. Kdo jsou vaši distribuční partneři? 16. Jak se budou na celkovém prodejním výsledku podílet jednotlivé prodejní cesty? 17. S jakým obchodním rozpětím budete u každé distribuční cesty a u každého produktu počítat? 18. Jak vysoké jsou vaše prodejní náklady? 19. Jaké kvalifikační předpoklady by měli splňovat pracovníci vašeho prodejního oddělení? 20. Jak budou pracovníci prodeje placeni? 21. Jak budete udržovat motivaci pracovníků prodeje? 22. Jakou servisní podporu prodeje nabízíte a jak významné jsou tyto služby pro zákazníky? 23. Jaké jsou vaše náklady na záruky a na ručení v případě vad?

20 Reklama a komunikace 24. Jakou máte komunikační koncepci? 25. Jaké používáte reklamní prostředky? 26. Jaké máte výdaje na reklamu a podporu prodeje během uvádění produktu na trh a jaké později? 27. Jaký image má vaše firma u zákazníků?

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1 Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Strana 1 Vladimír Jurka Předat či nepředat výrobu dodavateli? Obsah Charakter výroby v Linetu Podmínky pro outsourcing firemních procesů Kalkulace umíme porovnat, co

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více