PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:"

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad na životní prostředí 9 Ekonomika firmy 10 Doklady V. dne.. Zpracoval.

2 1. ÚVOD A SHRNUTÍ 1.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY V této části projektu (kterou píšeme až naposledy, po zpracování všech předchozích částí) bychom měli: popsat předmět našeho podnikání stručně popsat naši obchodní strategii, kterou chceme uplatnit popsat cílový trh a předpoklady jeho vývoje uvést konkurenční přednosti našeho záměru uvést základní ekonomické údaje ZÁSADY: 1. jedná se o shrnutí nejdůležitějších bodů, o jakousi zhuštěnou prezentaci 2. napíšeme to tak, aby se to dalo číst a přečíst (maximálně 5 minut čtení) text musí vzbudit patřičný zájem 1.2. KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Předmětem podnikání je velkoobchod a specializovaný maloobchod s dřevní kulatinou a pilařskými sortimenty ve spolupráci s partnerem, kterým je zavedený podnikatelský subjekt v oboru pilařská výroba : Josef Novotný, Výroba pilařská a impregnace dřeva. Nový Bor, Sázava Jde o nákup dřevní hmoty, její zhodnocení formou zadání zakázky na úpravu podle požadavků zákazníka a následný prodej smluvním partnerům. Spolupráce s výše uvedeným subjektem je zakotvena ve smlouvě. Silné a slabé stránky Silné stránky projektu: profesní vzdělání podnikatele, orientaci v odvětví a jeho problematice návaznost na zavedený podnikatelský subjekt silné obchodní kontakty s možností exportu do států EU Slabé stránky projektu: za jedinou slabou stránku projektu považuji možnost selhání lidského faktoru a následnou snahu o odstoupení od smlouvy ze strany strategického smluvního partnera na zpracování zboží. Tato možnost je eliminována podmínkami vzájemné smlouvy a dlouhou výpovědní lhůtou. Krizová řešení V případě výše uvedené snahy o odstoupení od smlouvy ze strany strategického smluvního partnera jsou připravena krizová řešení v podobě: a. uzavření smlouvy s jiným strategickým partnerem, který je připraven b. vytvoření vlastní pilařské výroby za použití prostředků, jež jsou v záloze k dispozici c. prodej značky a obchodních kontaktů d. prodej majetku, jednorázové splacení úvěru a změna předmětu podnikání Předložený projekt splňuje podle mínění podnikatele základní předpoklady pro úspěšné podnikání v oblasti obchodu s dřevní hmotou a řezivem. Předkladatel se při jeho sestavování řídil realistickými odhady na základě vlastních zkušeností, radami odborníků z oboru a dobrými úmysly, které jsou v souladu s etickými principy v konkurenčním prostředí.

3 1.3. OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Otázky pro tuto část: 1. Co je předmětem našeho podnikání? 2. Kterými výrobky nebo službami chceme obsloužit které trhy? 3. Jak se má zajistit přístup na trh? 4. Jak velký je tržní potenciál a jak velký bude zítra? 5. Kterých důležitých milníků jsme v rozvoji podniku dosud dosáhli (nebo začínáme)? 6. Co nám pomůže k úspěchu, jaké jsou naše konkurenční výhody a v čem spočívá užitek pro zákazníka? 7. Jaké cíle jsme si stanovili? 8. Jak chceme těchto cílů dosáhnout? (jednotlivé kroky) 9. Jaký obrat a zisk plánujeme v nejbližších letech? 10. Kolik potřebujeme kapitálu?

4 2.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY 2. POPIS PRODUKTU (SLUŽBY) V této části bychom měli vysvětlit, jak jsme na svůj podnikatelský záměr přišli možnosti jsou různé: mezera na trhu náhoda nový technický-technologický princip bývalé zaměstnání osamostatnění se jiné důvody (koníček, dlouhodobý zájem apod.) VARIANTA PRO VÝROBEK: co to je za výrobek, k čemu má sloužit a jaké má vlastnosti jedná-li se o inovaci uvedeme, v čem spočívá další důležité věci pro zákazníka, jako jsou služby, které nabídku doplňují (opravy, údržba, servis, školení, zácvik, instalace- montáž, poradenské služby); uvedeme, kdo tyto služby bude zajišťovat a co to bude zákazníka stát Důležitý je budoucí význam výrobku, tj. co přinese z hlediska tržby, obratu, zisku, strategicky. Technický popis výrobku v této části omezíme na minimum. VARIANTA PRO SLUŽBU: o jakou službu se jedná, jak funguje a jak ji chceme poskytovat uvedeme též zařízení a vybavení, které k tomu budeme potřebovat Zásady důležitý je užitek pro zákazníka a naše konkurenční výhoda, které chceme dosáhnout. Náš záměr proto může uspět jen tehdy, když z něj zákazník něco má a plyne mu z něj nějaký užitek. Naše (nová) služba musí být lepší než konkurenční nabídka. Proto v této části uvedeme: jaký prospěch naše nabídka přinese zákazníkům proč by měli nakupovat u nás (cílový zákazník) čím případně navíc prospějeme zákazníkům variantní technologie jiných výrobků-služeb v čem je naše konkurenční výhoda 2.2. KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Cíl podniku - Vymezení cílů Krátkodobým cílem je úspěšná prezentace podnikatele. Střednědobým cílem podnikání je proniknout na regionální trh s dřevní hmotou a řezivem. Dlouhodobý cíl spočívá v přechodu ke společnému podnikání s výše uvedeným subjektem ve formě sdružení podnikatelů nebo společnosti s ručením omezeným. Faktory dosažení cílů Hlavními faktory úspěchu jsou: cílevědomost adaptabilita vynalézavost konkurenceschopnost

5 Předmětem prodeje jsou převážně následující sortimenty zboží: střešní latě trámy fošny prkna vazební řezivo sloupy šindele pražce ostatní podle přání zákazníka (impregnovaný sortiment, sušený sortiment) Toto zboží plní z velké části funkci materiálů pro další použití v oboru stavebnictví. Jeho vývoj je nutný v závislosti na nových technologických postupech a použití OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Otázky týkající se popisu produktu: 1. Jaké jsou nejdůležitější znaky vašich hlavních výrobků (inovace)? 2. Existují pro vaši inovaci alternativní technologie nebo principy řešení? 3. Do jaké míry je vaše inovace novinkou na trhu? 4. Jaký je současný stav techniky ve vašem oboru? 5. Které cílové skupiny zákazníků oslovujete? 6. Kterými znaky jedinečnosti se vaše inovace vyznačuje? 7. Jaké konkurenční výhody z toho plynou? 8. Jaký užitek přináší vaše nabídka zákazníkovi? (z jeho pohledu) 9. Do jaké míry jste dovolili, aby se do vývoje výrobku promítly požadavky zákazníků? 10. Musíte výrobek ještě zdokonalit nebo jej doplnit o další služby, abyste dosáhli nesporného užitku pro zákazníka a jednoznačné konkurenční výhody? 11. Jaké partnery nezbytně potřebujete k tomu, abyste dosáhli nejvyššího užitku pro zákazníka? 12. V jakém vývojovém stadiu se nachází vaše inovace? 13. Už se vám podařilo získat rozhodující (pilotní) nebo referenční zákazníky? 14. Kterých kroků a jakých nákladů je třeba, aby mohl být výrobek uveden na trh? 15. Které problémy by se mohly vyskytnout při uvádění výrobku na trh? (tzv. dětské nemoci) 16. S kým jste spolupracovali, popř. se chystáte spolupracovat při výzkumu a vývoji? 17. Které patenty nebo ochranná práva vlastníte? Pokud nemáte žádná, tak proč? 18. Existují jiné možnosti technologické ochrany? 19. Které patenty nebo ochranná práva jsou ve vlastnictví konkurentů? 20. Které zákonné předpisy, normy nebo odvětvové standardy musí splňovat vaše výrobky? Budete potřebovat úřední povolení nebo schválení? 21. Jak zní poselství vaší firmy a které dlouhodobé cíle sledujete? 22. O jaký druh vedoucího postavení (kvalita, náklady nebo technologie) usilujete? 23. které produkty (výrobky, služby) chcete a komu prodávat 24. Jak si získáte přístup na trh? 25. Jaké jsou vaše hlavní hodnototvorné činnosti? 26. Jakou konkrétní hodnotu mají vaše inovace a další výrobky a služby v řetězci tvorby hodnoty? 27. Jaké jsou kritické faktory úspěchu? 28. Jak je definována vaše konkurenční politika? 29. V čem jsou zvláštní přednosti a slabina vašeho podniku ve srovnání s konkurenty?

6 3. POPIS FIRMY 3.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY Problematika této části se týká následujících oblastí: a) Název firmy - uvedeme zde název firmy (pozor s výběrem názvu nesmí být stejný či velmi podobný s názvy jiných firem a společností (dejme přednost českým názvům) b) Působiště sídlo firmy - uvedeme místo, kde budeme sídlit a proč jsme si vybrali právě toto místo. Závisí od: druh podnikání potřeby zákazníků (našich) a jejich nákupní zvyky náklady účinnost propagace plány zástavby ekologické aspekty možné konflikty a protesty (sousedé) Dále čistě pro naši potřebu a pro výše uvedenou formulaci, je dobré posoudit níže uvedené důležité věci a skutečnosti a zvážit, zda jsou pro nás výhodou nebo nedostatkem: výskyt podobných firem v okolí dopravní spojení silnice, železnice, možnost nakládat a vykládat, možnost parkování, způsob dopravy osob do zaměstnání atd. zdroje vody pitná, užitková zdroje energie telekomunikační prostředky (telefonní linky) ekologické stavby kanalizace, čistička právní podmínky podnikání v obci dostupnost technických služeb údržby dodavatelé surovin, energie, polotovarů, ostatních služeb, dodací lhůty, spolehlivost a kvalita odběratelé - možnost distribuce životní podmínky ubytování, stravování, rekreační možnosti, škola, lékař, nákupní možnosti apod. dostupnost a kvalifikace pracovní síly, pracovně právní předpisy Je toho celkem dost, ale vyplatí se získat tyto informace, v budoucnosti se můžeme vyhnout zbytečným problémům a komplikacím, které mohou naše podnikání značně omezovat. c) Právní forma podnikání - v této části uvedeme: právní formu popíšeme, kdy a kým byla (bude) firma založena případné obchodní podíly společníků, vlastnické vztahy, účast v jiných podnicích jaké smlouvy byly uzavřeny a s kým d) Rodinná firma - je-li podnik v rukou rodiny, jedná se o poněkud specifické podmínky podnikání. Výhody příbuzní mají k sobě blíž a umějí spolu hovořit na rovinu rodinní příslušníci jsou si vědomi, že tzv. pracují na svém a nasazení tak bývá větší sídlo firmy bývá v bydlišti a nemusí se nikam dojíždět

7 Nevýhody paradoxně výhoda příbuzenských svazků může představovat nepříjemnou komplikaci; manažeři a řadoví pracovníci se musí naučit vzájemně vycházet ze dvou rolí jako blízcí příbuzní i jako strany pracovně- -právního vztahu (lze si dovolit kritiku, i když kritizující nemusí mít pravdu); stejně tak odlišný názor snadno vyvolá rodinný konflikt prolínání starostí rodiny a firmy (v pevně určené pracovní době nehovořte o rodinných potřebách, např. o tapetování); k rodinným poradám o činnosti firmy si vyhraďte zvláštní čas v průběhu pracovní doby; po práci zamkněte kancelář a zakažte si rozebírat pracovní záležitosti dáváním přednosti rodinným příslušníkům se můžeme připravit o schopnější odborníky z vnějšího prostředí ekonomické nezdary (krach) mohou mít těžší následky; při závislosti celé rodiny na zisku firmy není potom kde hledat pomoc (část rodiny by měla být mimo s možností realizovat se jinde při obsazování volných míst musí být rodina ostražitá Jak tedy na rodinnou firmu? Posuďme následující zásady a pravidla, možná to půjde lépe: 1. s partnerem(y) se o podnikání předem dohodněte; vzájemně si odsouhlaste potřebné zásady a berte vše jako dohodu na určitou dobu 2. vyjasněte si svou podnikatelskou vizi-cíle, tj. zda chcete vybudovat podnik dlouhodobý nebo takový, který budete chtít prodat a díky tomu získat nové finanční zdroje; obě rozhodnutí jsou naprosto rozdílná a v rodině vyvolají jinou atmosféru 3. připravte si společně s partnerem(y) uspořádání rodinného života péče o děti, o domácnost, rodinné dovolené, trávení prázdnin apod. 4. navzájem si poskytněte osobní čas na oddych, relaxaci každý potřebuje na dobití něco jiného 5. buďte tolerantní, trpěliví, naslouchejte a mějte svého partnera(y) rádi takové, jací jsou 6. předem si vyhodnoťte vzájemně svoje kladné a záporné stránky základ pro to, zda do toho půjdete nebo ne KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Profil podnikatele Jméno: Karel Příjmení: Soukup Adresa: Příhradská 124, Kácov Právní forma podnikání: fyzická osoba IČ: DIČ: CZ Vzdělání a praxe: Střední zemědělská škola Čáslav Pila Záboří (2 roky jako dělník a posléze jako vedoucí výroby) 3.3. OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Stručně si zrekapitulujme některé otázky, které popis firmy vyvolává a které bychom měli vzít v úvahu: 1. Kdy a kým byla firma založena? 2. Jaké úvahy vedly k jejímu založení? 3. Jakou má firma právní formu? 4. Proč byla zvolena právě tato právní forma?

8 5. Jak velký je vlastní kapitál firmy? 6. Jak jsou rozděleny obchodní podíly společníků a jaké jsou vlastnické vztahy? 7. Existují účasti v jiných firmách, jaké? 8. Jaké jsou střednědobé a dlouhodobé cíle společníků? 9. Jaké důležité smlouvy jsou uzavřeny a s kým? 10. Zakládáte firmu sami nebo s partnerem? 11. Máte v úmyslu později přibrat další partnery? 12. Kdo se má ujmout řízení firmy a odpovědnosti za ni? My, společník nebo někdo třetí? 13. Chcete se rozhodovat naprosto nezávisle? 14. Jak vysoké je podnikatelské riziko-ručení za produkt financování? 15. Kdo má ručit při úpadku firmy? 16. Jak vysoká bude potřeba kapitálu v příštích letech-vlastní, úvěry? 17. Jak posuzují právní formu vaši zákazníci-dodavatelé-investoři-zaměstnanci? 18. Jak je to s auditem? 19. Jaké jsou náklady na založení a udržování právní formy? 20. Je zvolená právní forma rozumná také z daňového hlediska? 21. Smí firmu vést někdo jiný v případě, že toho podnikatel nebude schopen? 22. Budou přicházet zákazníci k vám nebo budete vy běžně prodávat u zákazníků? 23. Pokud budou zákazníci přicházet za vámi, které dopravní prostředky budou obvykle používat? 24. Máte dostatek parkovacích míst, a to i pro své zaměstnance? 25. Můžete počítat s náhodnými kolemjdoucími nebo k vám budou zákazníci chodit cíleně? 26. Jak vypadá místo působení vašich konkurentů? 27. Musí vaše působiště splňovat měřítka určitého image? 28. Poplynou vám z prvotřídní adresy nějaké výhody nebo jen vyšší náklad?

9 4. TRH A KONKURENCE 4.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY Jedná se o složitější problematiku týkající se trhu a konkurence. TRH Definovat trh pro naše potřeby znamená, že si uvědomíme existenci celkového trhu, potenciálního trhu a cílového trhu. celkový trh představuje všechny myslitelné možnosti využití potenciální trh jedná se o tržní části, dílčí úseky s vysokou shodou mezi znaky produktu a požadavky zákazníků cílový trh ten nás zajímá nejvíce jedná se o všechny tržní části zajímavé a přístupné pro firmu Uspějeme, když oslovíme a uspokojíme konkrétní potřeby zákazníků. Nemůžeme se přizpůsobovat (výrobkem, službou, reklamou) každému jednotlivému zákazníkovi, ale musíme je rozdělit podle rozumných kritérií do určitých skupin (segmentovat trh). To má význam v případě, že nám to pomůže určit skupinu zákazníků s podobnými potřebami a podobným nákupním chováním, a je-li prostor i pro cenovou politiku, reklamu, způsob prodeje apod. Například: podle oblasti použití podle ceny/jakosti podle oborů podle regionů podle nákupních motivů zjišťujeme, zda mají uživatelé zjevně rozdílné požadavky (důležité u výrobků vyžadujících osvědčení) jsou nakupující různě citliví vůči ceně/jakosti? (důležité všeobecně) projevují se významně oborové zvyklosti? (u investičních statků) existují regionální rozdíly v preferencích a chování spotřebitelů (důležité u spotřebního zboží národní zvyklosti) lze zákazníky jednoznačně systematicky rozdělit podle nákupních motivů (u spotřebního zboží, např. nízkotučné, nízkokalorické, dietní výrobky) Z toho si vybereme jeden nebo více ty, které jsou pro nás nejzajímavější = můj cílový trh!!! Nejsou to všechny části-segmenty, ale to, co nám přinese nejvyšší čistou výhodu. Pozor na bonitu zákazníků! Seženeme si o nich co nejvíce informací! Máme-li vymezen trh, musíme ho prozkoumat, opatřit si o něm dostatečné informace. Je dobré uvést jak slovní, tak i číselné informace, včetně údajů o zdrojích, odkud jsme je získali. Může to být obtížné a nákladné v případě, že začínáme. Jednodušší je to v případě, že nabízíme něco, co již existuje nebo na trhu již působíme. Takovým zdrojem mohou být statistické ročenky, časopisy, publikace, firemní zprávy, agenturní zprávy, internet, telefonní seznam apod. Je-li trh mladý, pak může být problém údaje sehnat. V tom případě máme dvě možnosti: necháme si externě vypracovat tržní studii (cena, kvalita?) zpracujeme si ji sami současně se tím seznámíme s trhem a ušetříme POSTUP: 1. sestavíme si seznam otázek, na které musíme dostat odpověď 2. sepíšeme informace, které potřebujeme a odkud je můžeme získat 3. připravíme si dotazník (kontrolní seznam) a absolvujeme co nejvíce rozhovorů (budeme při tom kreativní) 4. soustředíme se i na nečíselné informace (cílový trh-obor, jeho budoucí vývoj)

10 ANALÝZA: Zpravidla dospějeme do fáze, že nebudeme mít absolutně žádná spolehlivá data. V tom případě musíme odhadovat, ale i to je důležitá součást našeho plánování a rozhodování. V zásadě je to systém práce s informacemi. Musíme: najít si bezpečný základ zvolit logickou cestu neustále srovnávat být kreativní prověřovat hodnověrnost informací Otázky pro zpracování 1. Jak lze popsat a vymezit náš obor, celkový trh, tu část-segment, na který se chceme zaměřit? (cílový trh) 2. Proč se zaměřujeme právě na něj? 3. Jaký je potenciál a objem trhu, míra růstu oboru, celkového i našeho cílového trhu? 4. Jaké se na těchto trzích projevují trendy? 5. Jaké faktory určují vývoj trhu? (inovace, technologický pokrok) 6. Jak se vyvíjejí naše materiálové náklady a jak prodejní ceny na trhu v našem oboru? 7. Jaké jsou zdroje našich informací o trhu? (z jakých předpokladů vycházejí naše odhady) 8. Jaké jsou hlavní faktory úspěchu na našem trhu? 9. Jakého druhu jsou omezení trhu, popřípadě překážky vstupu na trh? 10. Kdo jsou naši současní a potenciální zákazníci? 11. Jaké potřeby a požadavky mají naši zákazníci? 12. Proč u nás nakupují/nenakupují potenciální zákazníci? KONKURENCE Konkurence je v podstatě proces neustálého střetávání snah jednotlivých subjektů na trhu o dosažení určité výhody. Nesmíme se domnívat, že nemáme konkurenci. Určitý problém se dá totiž řešit různým způsobem (příklad: operace, cestování). Často ale o konkurentech nevíme. Je proto potřeba provést jejich analýzu. Za tímto účelem: nejdříve si konkurenty musíme vymezit, vytipovat, zjistit, kdo to je, a nejen ty skutečné, ale i ty v budoucnosti (potenciální) a taky zjistíme, kdo je ten hlavní a kdo je vedlejší konkurent zjistíme jejich přednosti a nedostatky (o konkurenci se dá hodně zjistit, i když se to někdy nezdá) obrat, růst, podíl na trhu, produkty, služby zákazníkům, náklady-ceny, prodejní cesty, sídlo, dostupnost zákazníků Nezabíhejme do detailů, rozhodující jsou zákazníci, dotazujme se jich! přimějeme zákazníky ke spolupráci připravíme dotazník, seřadíme v něm požadavky a požádáme zákazníky o bodové hodnocení. Zeptáme se jich, jak hodnotí v porovnání s konkurencí naši koncepci (pokud možno jasně). Nežádejme chválu, ale pátrejme po nedostatcích. Na závěr musíme data vyhodnotit, vypracovat si profil konkurenta a srovnáme ho s naší vlastní firmou a naším záměrem. V každém případě musíme zjistit, zda máme jednoznačnou konkurenční výhodu, zda nám vydrží a zda ji uhájíme. V této souvislosti je pozoruhodné pro praktické využití stanovení nové strategie a hodnotové inovace. Pro

11 velmi stručný začátek k této problematice je nezbytné si pamatovat: 1. žádná cesta není snadná 2. chceme se odlišit, vybudovat firmu, která vytváří budoucnost, v níž úspěch patří zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům i společnosti-firmě 3. neexistují trvale prvotřídní firmy (ani odvětví); i my jsme na tom podobně: děláme věci chytré i méně chytré 4. chceme dosáhnout úspěch, musíme proto sledovat, které z kroků, jež jsme učinili, v pozitivním smyslu zásadně změnily situaci a poznat, jak takové kroky systematicky opakovat; musíme provádět chytré strategické tahy 5. ústřední tah: vytvářet nový tržní prostor 6. pokud mají firmy uspět v budoucnosti, musí si přestat vzájemně konkurovat; jediný způsob, jak porazit konkurenci spočívá v tom, že se přestaneme snažit ji porazit! Otázky ke zpracování: 1. Jak lze popsat a vymezit náš obor, celkový trh a část trhu, na kterou se chceme zaměřit? (a proč právě na tuto část trhu) 2. Jaké trendy se prosazují v našem oboru, co určuje vývoj trhu? 3. Jak se vyvíjejí naše materiálové náklady a jak prodejní ceny na trhu v našem oboru? 4. Jaké jsou zdroje našich informací na trhu, z jakých předpokladů vycházejí naše odhady? 5. Jaké jsou hlavní faktory úspěchu na našem trhu? 6. Jakého druhu jsou omezení trhu, případně překážky vstupu na trh? 7. Které zákony, vyhlášky nebo předpisy ovlivňují trh? (do jaké míry se dotýkají naší firmy) 8. Kdo jsou naši současní a potenciální (budoucí) zákazníci? 9. Jaké požadavky a potřeby naši zákazníci mají, které faktory u nich rozhodují o koupi? 10. Kteří důležití konkurenti nabízejí nebo vytvářejí srovnatelné produkty? 11. Které skupiny zákazníků oslovují naši konkurenti? 12. Jaké nové produkty naši konkurenti hodlají vyvíjet? 13. Jakých zisků dosahují, jakých prodejních cest využívají? 14. Jaké jsou produkty konkurentů ve srovnání s našimi? (cena, jakost, funkčnost, provozní náklady, servis apod.) 15. Máme jednoznačnou konkurenční výhodu? Jak dlouho potrvá? Chceme ji uhájit? 4.2. KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ TRH Analýza trhu Poptávka stavebního řeziva Podle posledních statistických údajů je situace na stavebním trhu, a z toho vyplývající poptávka po stavebním řezivu, příznivá. Statistika Z oznámení Českého statistického úřadu (ČSÚ) z 9. listopadu vyplývá, že stavební výroba v ČR vzrostla v září 2004 meziročně o 3,2 procenta. Přitom za leden až září stavebnictví vzrostlo o 11,4 procenta. Podle odhadů analytiků pak stavební výroba letos překoná rekord z loňska, kdy si polepšila o 8,9 procenta. Očekává se růst kolem 10 procent, některé odhady počítají i s růstem až o 12 procent. Stavební výrobě se daří díky oživení ekonomiky, nízkým úrokovým sazbám i přílivu zahraničních investic. Další čísla hovoří o tom, že stavební firmy zaměstnávaly v září o 4 procenta více lidí než loni. Úřady přitom v září vydaly stavebních povolení, z toho 7625 pro nové stavby. Hodnota povolených staveb dosáhla

12 29,5 miliardy korun, z toho na nové stavby připadlo 19,5 miliardy korun. Za zvýšením hodnoty stálo povolení výstavby dalších dálničních staveb a obchodních a společenských center. Stavební úřady dále povolily výstavbu 3839 bytů, což je však o 210 bytů méně než loni v září. Z tohoto počtu bude 3110 bytů nových. Hodnota bytu v nové výstavbě představovala 2,4 milionu korun. Ve třetím čtvrtletí pak zaměstnanost ve stavebnictví stoupla meziročně o 4,1 procenta a mzdy byly vyšší o 5,7 procenta. Vývoj stavebnictví letos ovlivnilo květnové zvýšení daně z přidané hodnoty. Investoři chtěli velkou část prací provést ještě před zvýšením, a tak výroba v dubnu vzrostla o rekordních 62,4 procenta. Poté stavebnictví dva měsíce klesalo. Dopad změny podle statistiků odezněl v srpnu. Z tohoto krátkého průzkumu vyplývá, že poptávka na trhu se stavebním řezivem závislá přímo úměrně na rozvoji stavebnictví momentálně stoupá a v blízké době se neočekává její výrazný útlum. KONKURENCE Nabídka stavebního řeziva a konkurence Nabídka stavebního řeziva je zvláště v mikroregionu Kácovsko soustředěna kolem těchto subjektů: Pila Samberk, a.s. Pila Pospíšil a syn Pila Jan Protina Z uvedeného seznamu má prozatím zvláštní pozici Pila Jan Protina. Jedná se o dříve fungující výrobnu, která je momentálně již druhým rokem nabídnuta k prodeji a provádí pouze pořez vlastní dřevní kulatiny dovezené zákazníkem, a to 1x týdně. Další poněkud zvláštní roli hraje Pila Samberk a.s., která se svou specializací zaměřuje na dlouholetou tradici výroby rezonančního materiálu pro hudební nástroje. Jedná se tedy o monstrózní provoz, který sice jako vedlejší činnost vyrábí také stavební řezivo, jeho zaměření je však na velké a tradiční odběratele. Ostatní dva subjekty jsou zavedenými firmami se stálou základnou zákazníků. Jejich výroba je podle interních zdrojů z řad jejich zaměstnanců na plném výkonu a jsou nuceni některé zakázky odmítat. CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI A JEJICH POTŘEBY Cíloví zákazníci a jejich potřeby Cílovou skupinou zákazníků jsou: Velkoodběratelé stavební firmy pokrývačské firmy tesařské firmy truhlářské firmy sítě obchodů se stavebním řezivem zemědělci Potřeby v této skupině jsou: profesionální přístup spojený se zárukou značky kvalifikovaná odbornost

13 seriózní jednání kvalita přesnost krátké dodací lhůty dlouhé fakturační lhůty co nejnižší cena věrnostní programy a jiné výhody Maloodběratelé obyvatelé regionu Posázaví drobní vlastníci lesů chalupáři a chataři Potřeby v této skupině jsou: vědomí výhodnosti nákupu zaštítěné značkou lidský přístup kvalita schopnost přizpůsobení se potřebám zákazníka důležitost zákazníka přijatelná cena možnost levné dopravy DODAVATELÉ- ODBĚRATELÉ Dodavatelé dřevní kulatiny Jsou rozjednány smluvní vztahy s následujícími dodavatelskými organizacemi: Lesní závod s.r.o. Teodor Pošovský Odběratelé Jsou rozjednány smluvní vztahy s následujícími odběrateli: Dolejší a spol. Stavařská první Stanov s.r.o. Tauchmann Jan Mimo tento výčet je momentálně rozjednáno dalších deset zakázek pro maloodběratele.

14 5. MARKETING A PRODEJ 5.1. OBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY Úspěšný marketing a prodej bude ovlivňovat náš příští úspěch. Zajímat bude i banky a případné naše investory DEFINICE Pod pojmem marketing si nepředstavujeme pouze reklamu nebo různé obratné a vtipné aktivity, jak získat zákazníka. Je to myšlenkový postoj k situaci, která vzniká na trhu, tj. stav nabídky s nadbytkem konkurentů, stav poptávky s nedostatečným počtem zákazníků náš postoj ucházíme se naším produktem-službou o přízeň zákazníků Nestačí v současné době produkt vyrobit, už ani prodat a mít slušný zisk (nejvyšší čistý výnos). Rozhodující je potřeba zákazníka a tu musíme znát. Následuje řada kroků, jak se k zákazníkovi dostat a přesvědčit ho, aby kupoval náš produkt. Naše činnost musí být systematická a trvalá musíme mít vhodnou strategii a nezačít pozdě. Problémy vznikají zejména při uvádění-zavádění produktu na trh: není to jen reklama a prodej a týká se všech pracovníků firmy začíná v době přípravy na založení firmy (dostatek informací) důsledná orientace na všechny zákazníky pozor na konkurenci profesionalita, kvalifikace, úsilí pozor na náklady, bývají vysoké ZÁKAZNÍCI Vraťme se k části TRH A KONKURENCE a podívejme se, kdo je naším zákazníkem a zda jsme ho přiměli ke spolupráci MARKETINGOVÉ CÍLE Bez toho to nejde. Pro nás i pro ostatní je to důležitá informace. Co chceme v tomto směru dosáhnout: naše postavení na trhu, o které usilujeme (vedoucí postavení na trhu malém, velkém, mezinárodním) jak vysoké jsou (budou) naše obraty a podíly v jednotlivých tržních částech-segmentech jaké sledujeme růstové cíle UVEDENÍ NA TRH Když vstupujeme na trh, musíme učinit některá (strategická) rozhodnutí: musíme si stanovit formu vstupu v zásadě si musíme ujasnit, zda produkt vyvineme sami a sami ho uvedeme na trh, nebo získáme licenci, koupíme firmu nebo s jinou firmou budeme spolupracovat (kooperace) vypracujeme konkurenční strategii s tím, že se zpravidla zaměřujeme na užší tržní části-segmenty; měli

15 bychom zaujmout zákazníka určitými vlastnostmi, funkcemi produktu spolehlivostí, uživatelskou příjemností, nízkými provozními náklady, zvláštními prodejními cestami apod. správně si načasujeme vstup na trh, tj. kdy jako první-průkopník, nebo jako následovník (pozdní-asi v případě staršího trhu) a jak rychle uvedeme produkt na trh Na základě výše uvedených a zpracovaných strategických rozhodnutí bychom si měli vypracovat naprosto konkrétní plán vstupu na trh. Zhruba se tak může stát ve dvou krocích: 1. krok popis výchozí situace a našich strategických rozhodnutí. 2. krok příprava uvedení na trh, tzn. připravit si půdu : provést analýzu trhu vyhledat a vyhodnotit potenciální zákazníky a navázat s nimi první kontakty realizovat souhrn činností: reklama, podpora prodeje, přímé oslovení, prezentace na různých místech (včas ohlásit) provést přípravu k vybudování prodejní organizace (je-li to třeba) a servisní sítě připravit a vycvičit personál Pozor na odpor konkurentů a další problémy (technické, cenové, příliš převratná řešení). Je nezbytné vše řádně promyslet (práce s informacemi!) MARKETING SLUŽEB V čem spočívá úspěch efektivního a permanentního marketingu služeb? 1. KVALITA služeb = návyk vykonávat každou jednotlivost související s naší funkcí co nejefektivněji a směřovat přitom k naprosté dokonalosti. 2. KVANTITA služeb = poskytujeme všechny služby, jichž jsme schopni, s cílem zvýšit objem poskytovaných služeb v souladu s růstem našich schopností díky praxi a zkušenostem. 3. STYL služeb = příjemné a sympatické vystupování, ustavičně podněcující spolupráci s kolegy a spolupracovníky. Jde o rozhodující složku. Sympatické chování nelze nahradit ničím CENOVÁ POLITIKA Obecně při úvahách o ceně je rozhodujícím ukazatelem poměr mezi cenou a výkonem (užitkem). Cena je výsledkem dohody mezi prodávajícím a kupujícím; pokud se nedohodnou, k prodeji ani ke koupi nedojde. Cena je jistou obětí, kterou přináší zákazník, aby získal produkt. Oběť musí být menší než užitek. Ale hodnocení poměru ceny k užitku je individuální a závisí na osobním vnímání. Podívejme se, na čem závisí posouzení ceny: na vlastnostech a individuálně vnímaném užitku (auto: výkon, jízdní vlastnosti, spotřeba, typ, prostornost, barva atd.) na marketingu vytvoření image na ochotě zákazníka zaplatit, a to v závislosti na jeho potřebě a finanční situaci; zaplatí ochotněji, když to více odpovídá jeho potřebě! Když si může zákazník vybrat, koupí si vždy produkt s nejlepším poměrem cena/užitek. To znamená lepší výkon za stejnou cenu nebo stejný výkon za nižší cenu. Z tohoto pohledu nám musí být jasné, zda vytváříme konkurenční výhodu na straně užitku nebo na straně nákladů. Jinak nejsme schopni stanovit efektivní poziční strategii. Ale: ceny je třeba vidět i v souvislosti s ostatními marketingovými nástroji problémy s cenou tak spočívají často v nedostatcích jiných, necenových konkurenčních faktorů (někde jsem něco zanedbal a svádím to na cenu).

16 Součástí naší cenové politiky jsou všechna naše rozhodnutí a aktivity; vše směřuje k tomu, co obdržíme za svůj produkt: kalkulace (propočet) a stanovení ceny konkurence, citlivost zákazníků, moje pocity cenová strategie slevy, obchodní rabaty platební podmínky, dodavatelská politika Ve svém podnikatelském plánu-záměru bychom měli pouvažovat a uvést metodu-způsob, podle níž určujeme cenu. Možná budeme muset jít na začátku s cenou dolů. Nebudeme se orientovat jen na cenu vypočtenou nákladovou metodou (na základě propočtu našich nákladů). Mějme na paměti i tržní stránku věci zákazník přijme tuto cenu? Obhájíme ji? A co na to konkurence? Jaká je její strategie? Podívejme se na metodu řízení cílových nákladů podle konkurence schopné ceny na trhu. ÚVAHA: všechny úvahy vycházejí z trhu, trh určuje cenu! Musíme se vyrovnat s cenami, s nimiž se lze prosadit na trhu a ne počítat s vlastními náklady na výrobu-službu a se ziskem. Otázka nezní: Kolik bude stát produkt (výrobek, služba)? Otázka zní: Kolik může stát produkt (výrobek, služba)? 1. Nejprve zjistíme ceny srovnatelných produktů konkurence (analýza cenové strategie a nákladové struktury). 2. Prozkoumáme, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit za určitý produkt a jaké na něj mají požadavky. 3. Musíme určit nákladovou strukturu jednotlivých výrobků a služeb. Omezíme vše, co trh odpovídajícím způsobem neoceňuje. 4. Nakonec se stanoví maximální dosažitelná cílová cena. Když odečteme od cílové ceny zisk, kterého se má dosáhnout, dostaneme cílové náklady, které lze u produktu překročit. Pokud jsou skutečné náklady vyšší, musíme je snížit. Ústředním problémem v oblasti cenové politiky je stanovení ceny. Prakticky ale neexistuje ideální model pro výpočet. Většinou máme málo informací. Použijeme proto všechny vhodné a dostupné nástroje a patřičnou míru zkušeností. Tím se přiblížíme k optimální ceně (je to proces). Co je ale správná optimální cena? Na čem závisí? 1. měla by nám pokrýt naše náklady (přežití firmy) a zabezpečit určitou výši zisku 2. výše zisku závisí na ochotě zákazníků zaplatit 3. závisí též na konkurenci Cena je tedy správná, když kryje náklady a navíc přináší zisk, a když ji jako přiměřenou akceptují zákazníci a není vyšší než ceny srovnatelných konkurenčních produktů. DIFERENCIACE CENY Co tím rozumíme? V zásadě: jeden produkt = různé ceny. Stává se, že stejný nebo mírně pozměněný produkt se nabízí v různých segmentech za různé ceny. Různí zákazníci jsou ochotni platit více méně. Můžeme směrovat prodej do různých částí-segmentů s cílem dosažení nejvyššího zisku. 1. Různý region = různé ceny (v mezinárodním měřítku velký význam různá kupní síla, daně, ceny konkurence ) 2. Podle ročních období (turistika), denní doby (telefon, elektřina) 3. Studenti, důchodci (vstupné) Zvláštní forma cenové balíčky (kupujeme celý součásti balíčku).

17 ZMĚNA CENY PO UVEDENÍ PRODUKTU NA TRH Je pravděpodobné, že cena nezůstane navěky stejná, musíme zvážit dlouhodobou strategii. Máme (jako vždy) dvě možnosti: 1. Sbírání smetany (skimming) Výrobek uvedeme na trh s poměrně vysokou cenou a ta se postupně snižuje. Odčerpáme spotřebitelskou rentu (ochotu některých zaplatit více), generujeme vysoký krycí příspěvek (úhrada pevných-fixních nákladů a tvorba zisku) a amortizujeme-vložíme investice do výzkumu a vývoje. ALE: vzdáváme se možnosti rychle získat významný podíl na trhu nebo postupně zvyšovat cenu; s postupným snižováním ceny se mění i skupiny zákazníků! Předpoklad: jednoznačné konkurenční výhody nového produktu, které chápe i zákazník. Týká se to rychle se rozvíjejících technologií (počítače, tiskárny, zábavní elektronika apod.) 2. Průniková (penetrační) strategie (PS) Jde o opačný postup na trh jdeme s nízkou cenou, ceny se mohou postupně zvyšovat. Chceme tím podnítit zákazníky ke zkušebním nákupům, zmenšit nákupní riziko a získat náskok před konkurencí (vytvářet tím i překážky vstupu na trh) DISTRIBUČNÍ POLITIKA JAK BUDEME PRODÁVAT V této části podnikatelského plánu bychom měli popsat zhruba následující oblasti: volba distribuční cesty fungování vlastního prodejního útvaru propočet-kalkulaci prodejních nákladů možnosti v oblasti poprodejních služeb podporu prodeje a reklamu VOLBA DISTRIBUČNÍ CESTY Svoji nabídku výrobku-služby musíme dostat k cílovému zákazníkovi, musí být informován a mít možnost nakoupit. Úkolů může být více, situaci můžeme řešit: všechny aktivity budeme provádět sami, včetně přímého prodeje zákazníkovi využitím obchodních mezičlánků osoby (dealeři), instituce, firmy; zvážíme a popíšeme způsoby zapojení (velkoobchod, maloobchod) VLASTNÍ PRODEJNÍ ORGANIZACE Máme-li vlastní prodejní útvar, měli bychom popsat jeho strukturu počet a kvalifikaci osob. KALKULACE-PROPOČET PRODEJNÍCH NÁKLADŮ Důležitá položka pro propočet-kalkulaci celkových nákladů. Je dobré ji poctivě a zodpovědně zvážit. Začneme od definování našich prodejních cílů (např. obrat-tržba) a kolik musíme pro to získat zákazníků-zakázek. K tomu je třeba odhadnout výdaje jsou různého druhu (poštovné, cestovné, školení, nájemné, kancelářské vybavení apod.), a to v souvislosti s počtem a kvalifikací případného personálu v prodejním oddělení.

18 POPRODEJNÍ SLUŽBY Nezanedbávejme zákazníky, které už máme. Chceme, aby se vraceli a byli spokojeni (řeknou to svým známým) POZOR: není nic nákladnějšího než nespokojený zákazník; počítejme s kapacitami, které budeme na udržení zákazníků potřebovat (nejen reklama)! PODPORA PRODEJE A REKLAMA V této oblasti bude záležet na velikosti cílové skupiny podle toho je náš záběr rozsáhlý. Důležitý je i způsob prodeje, druhy produktů a případný reklamní rozpočet (máme-li ho k dispozici). Orientace reklamy AIDA: attention vzbudit pozornost interest vzbudit zájem desire vystihnout potřeby zákazníků action podnítit je ke koupi Otázek je spousta od druhu aktivity (návštěvy, výstavy, tisk, rozhlas) přes druhy reklamních prostředků (prospekty, samolepky, inzerce do novin, videonahrávky) až k načasování reklamy (čas, prostor). Prostředků a reklamních nosičů je mnoho, můžeme je kombinovat pozor ale na náklady (inzerce, elektronická média, přímá reklama-prospekty, výklady, sloupy, billboardy, speciální akce, dárky, účast na veletrzích, konference). Není od věci si v tomto místě zpracování podnikatelského záměru-plánu provést takový malý test toho, jak jsme na tom s tím, co jsme dosud pro jeho uskutečnění podnikli KONKRÉTNÍ TEXT - PILAŘSTVÍ Strategie Strategie dosažení vytyčených cílů spočívá ve velké míře právě v permanentním vyvíjení značky a jejího působení na zákazníka. Prvním krokem je dobré zavedení značky do povědomí potencionálních zákazníků. Dalším krokem je pak rozšíření péče o skutečné zákazníky formou nadstandardních služeb, jejich podchycení a využití pro vlastní reklamní záměr. Vrcholným mezníkem pro dlouhodobé cíle je včlenění stávajícího smluvního podnikatelského subjektu pod vlastní značku formou sdružení podnikatelů, nebo s.r.o., a upevnění pozice na trhu. Propagace odbytu Propagace odbytu zboží bude probíhat na základě pozitivní reklamy a akcentem na využití přirozených lidských vztahů a vazeb. Z marketingových nástrojů budou použity tyto prostředky: reklama na firemním voze a na soukromém vozidle používaném pro služební účely webové stránky s interaktivními prvky vyražení značky na zboží propagační letáky a vizitky dárkové předměty s uvedenou značkou odkaz ve Zlatých stránkách propagační telefonáty a y potencionálním zákazníkům nabídka reklamy na vozech a zařízeních zákazníků využití propagačních ploch obecních úřadů a pohostinství v daném regionu

19 Cenová politika Cenová politika bude probíhat tak, že cena zboží se bude pohybovat na průměrné úrovni jako u konkurence s možností slev. To proto, aby zboží nepůsobilo dojmem nižší jakosti a zákazník neměl pocit přílišného podbízení. Důraz bude kladen na služby a individuální přání zákazníka, čímž se dosáhne jeho spokojenosti a šíření dobrého jména značky. Orientační ceník zboží: (ceny jsou uvedeny bez DPH) řezivo hraněné od 290,-Kč/m3 - dle délky a kvality fošny od 210,-Kč/m3 - dle délky a kvality prkna od 250,-Kč/m3 - dle délky a kvality střešní latě 50x30280,-Kč/bm (ošetřeno proti houbám a hmyzu dle ČSN 335-1,2) střešní latě 50x40 320,- Kč/bm (ošetřeno proti houbám a hmyzu dle ČSN 335-1,2) střešní latě 60x40 380,-Kč/bm (ošetřeno proti houbám a hmyzu dle ČSN 335-1,2) dřevo na palivo 500,- Kč/m OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ Otázky týkající se marketingu a prodeje Uvádění produktu na trh 1. Jaké kroky chystáte, abyste uvedli svůj produkt na trh? 2. Jakou máte konkurenční strategii jaká je poziční strategie? 3. Jaký máte časový plán a jaké jsou jeho nejdůležitější milníky? 4. Jakých konkrétních aktivit je třeba od prvního kontaktu se zákazníkem až po uzavření smlouvy? 5. Jaké jsou překážky vstupu na trh? 6. Jak lze tyto překážky překonat? Cenová politika 7. Jaké ceny mají dosáhnout vaše produkty? 8. Jakou cenu akceptují vaši zákazníci? 9. Budete nabízet různým skupinám zákazníků různé ceny? 10. Kterými dlouhodobými cenovými strategiemi se budete řídit? 11. Jak se v dlouhodobém horizontu změní vaše ceny? 12. Jaké podmínky poskytujete? (např. lhůty splatnosti, slevy) Prodejní koncepce 13. Jaká je struktura vaší prodejní organizace? 14. Jakých distribučních cest využíváte? (diferencované podle produktů, podle skupin zákazníků, podle geografického hlediska) 15. Kdo jsou vaši distribuční partneři? 16. Jak se budou na celkovém prodejním výsledku podílet jednotlivé prodejní cesty? 17. S jakým obchodním rozpětím budete u každé distribuční cesty a u každého produktu počítat? 18. Jak vysoké jsou vaše prodejní náklady? 19. Jaké kvalifikační předpoklady by měli splňovat pracovníci vašeho prodejního oddělení? 20. Jak budou pracovníci prodeje placeni? 21. Jak budete udržovat motivaci pracovníků prodeje? 22. Jakou servisní podporu prodeje nabízíte a jak významné jsou tyto služby pro zákazníky? 23. Jaké jsou vaše náklady na záruky a na ručení v případě vad?

20 Reklama a komunikace 24. Jakou máte komunikační koncepci? 25. Jaké používáte reklamní prostředky? 26. Jaké máte výdaje na reklamu a podporu prodeje během uvádění produktu na trh a jaké později? 27. Jaký image má vaše firma u zákazníků?

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Podnikatelský plán. Podnikatelský záměr. Vstupní otázky. Podnikatelský záměr (PZ)a plán (PP) smysl a postup tvorby

Podnikatelský plán. Podnikatelský záměr. Vstupní otázky. Podnikatelský záměr (PZ)a plán (PP) smysl a postup tvorby Podnikatelský plán Podnikatelský záměr (PZ)a plán (PP) smysl a postup tvorby Vstupní otázky před vznikem PZ a PP jaký cíl (smysl) má mít naše podnikání co bude předmětem podnikání v jakém prostoru (v širším

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová Kontraktační politika Cenová politika Kondiční politika Hlavní úkoly kontraktační politiky cenová politika volba strategické jednotky cíle cenové politiky volba cenové strategie metody tvorby cen kondiční

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci : Vyhodnocení podnikatelského záměru ve vybraném podniku Autor diplomové práce : Alena

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Financování začínajících podnikatelů

Financování začínajících podnikatelů Financování začínajících podnikatelů Cesty k úspěchu - video VIDEO P.2 Dosavadní financování začínajících podnikatelů v Komerční bance Startovací limity povolený debet nebo kreditní karta do výše 30 tis.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více