Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od )

2 Obsah / Content CZ verze Zpráva managementu... 3 Výhled do roku Informace o společnosti... 5 Orgány společnosti, akcionáři a auditor... 6 Zpráva dozorčí rady... 7 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami... 8 Výrok auditora Rozvaha k 31. prosinci Podrozvahové položky k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty za rok Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem Seznam poboček AXA English Version Management report Prospect for About the company Company s governing bodies, shareholders, and auditor Supervisory Board Report Report on related parties Auditor s statement Balance sheet as of 31st December Offbalance sheet items as of 31st December Profit and loss account for Overview of changes in equity for Appendix to the financial statements for the year ending on 31st December List of AXA branches... 74

3 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Zpráva managementu CZ Vážení akcionáři a obchodní přátelé, s potěšením Vám předkládáme Výroční zprávu naší společnosti za rok Společnost zaujímá na trhu penzijního připojištění v České republice již řadu let přední pozice. V roce 2012 společnost obsadila čtvrtou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což činí 12,51 % podílu na trhu. Stejné pozice na trhu dosahuje i dle objemu celkových aktiv. V roce 2012 společnost dosáhla těchto fi nančních výsledků: vykázala hospodářský výsledek ve výši 453,9 mil. a bilanční suma činila k ,5 mld. korun. Celkový počet klientů meziročně poklesl o 7 % na 438 tisíc, což bylo ovlivněno přestupy klientů do jiných penzijních fondů a uzavíráním nových smluv během listopadu I přes mírný pokles v počtu klientů svědčí tyto výsledky o trvalé oblibě penzijního připojištění v České republice. S penzijní reformou a vývojem ekonomiky v České republice si stále více lidí uvědomuje nutnost podílet se na udržení své životní úrovně i v postproduktivním věku. Rok 2012 se nesl ve znamení penzijní reformy. V souvislosti s transformací penzijního fondu na penzijní společnost došlo k ke změně obchodní fi rmy společnosti na AXA penzijní společnost a.s. Společnost získala od ČNB licenci k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu a k provozování doplňkového penzijního spoření. Pro účastníky penzijního připojištění byl vytvořen Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Od nabízí společnost také nový penzijní produkt Doplňkové penzijní spoření. Jedná se o fl exibilní spoření na penzi se státním příspěvkem a daňovými výhodami. V jeho rámci byly vytvořeny celkem tři účastnické fondy Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s., Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. a Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Účastníci Doplňkového penzijního spoření si mohou vybrat ze šesti investičních strategií. S penzijní reformou dostaly novou podobu i naše webové stránky respektive Na těchto stránkách klienti naleznou jak veškeré informace k penzijní reformě a penzijním produktům, tak i aktuální hodnoty penzijních jednotek jednotlivých fondů, takže mohou aktivně sledovat a obhospodařovat své investice v čase. U penzijního připojištění, které bylo možné sjednat pouze do , si klient nyní může prostřednictvím webových stránek navýšit svůj měsíční příspěvek. Na oblibu penzijního připojištění má významný vliv i spolupráce se zaměstnavateli, kteří jej nabízejí jako zaměstnanecký benefit, jež pomáhá zvyšovat loajalitu zaměstnanců. Penzijní připojištění je rovněž výhodné i pro zaměstnavatele, kteří takto využívají možné daňové úlevy. Celkový počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele činil u společnosti ke konci roku tisíc, což znamená meziroční pokles o 10 %. Průměrný příspěvek zaměstnavatele se meziročně zvýšil o více než 9 %, což svědčí o vzrůstající oblibě zaměstnaneckých příspěvků. V roce 2012 se dále rozšiřovala skupina klientů AXA, kteří si pořídili platební kartu AXA CLUB, s níž mohou využívat výhody věrnostního programu a uspořit více peněz na stáří. Z každé platby touto kartou získá klient bonus minimálně 1 % z její hodnoty a u vybraných partnerů bonus až ve výši 4 17 % z každé transakce. Členové AXA CLUBu si mohou tyto bonusy nechat převést na svůj účet penzijního připojištění, investičního životního pojištění, do podílových fondů nebo jej mohou použít na úhradu pojistného svého majetku. Přehled získaných bonusů lze sledovat online na osobním účtu klienta na stránkách Platební karta AXA CLUB byla v roce 2012 už počtvrté za sebou vyhlášena v soutěži Zlatá koruna jako nejlepší platební karta v České republice. Vedení společnosti nejsou známy žádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily fi nanční pozici společnosti k datu sestavení výroční zprávy. S účinností od 18. ledna 2013 došlo ke dvěma změnám v dozorčí radě společnosti. Pana Cyrille Marie Bernard de Montgolfi er nahradil v pozici předsedy pan Jozef Van In a pana Renaud Louis Caudron de Coquereaumonta nahradil v pozici člena pan JeanYves Le Berre. Děkujeme Vám za důvěru ve skupinu společností AXA a věříme v pokračování úspěšné spolupráce. V Brně, dne 25. dubna Mgr. Hani Himmat člen představenstva... Ing. Mojmír Boucník člen představenstva 3

4 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Výhled do roku 2013 CZ Společnost je českou veřejností i odborníky vnímána jako stabilní a spolehlivá společnost, která může nabídnout bohaté a dlouholeté zkušenosti ze zdejšího trhu a která se zároveň opírá o silné zázemí mezinárodní fi nanční skupiny. Tomu odpovídá i umístění v prestižní anketě Zlatý Měšec 2013, v níž společnost obsadila 3. místo v kategorii penzijních fondů. K došlo v České republice ke spuštění schválené penzijní reformy. Původní penzijní fond byl k transformován na penzijní společnost a pro účastníky penzijního připojištění byl vytvořen Transformovaný fond AXA penzijní společnost a.s. Společnost zároveň začala k uvedenému datu nabízet nový penzijní produkt Doplňkové penzijní spoření, které v současnosti představuje pro klienty z hlediska spoření jeden z nejvýhodnějších produktů na fi nančním trhu. V rámci doplňkového penzijního spoření byly vytvořeny tři účastnické fondy Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s., Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. a Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Společnost nabízí svým klientům sjednání šesti strategií spoření, na základě kterých jsou vybrané fi nanční prostředky distribuovány mezi jednotlivé účastnické fondy. Současně jsme začali nabízet i Strategii životního cyklu, která představuje možnost automatického převodu investice účastníka z dynamických strategií do více konzervativních v závislosti na jeho věku. Standardně velký důraz klade společnost na spolupráci se zaměstnavateli, kteří využívají penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření čím dál častěji jako zaměstnanecký benefi t. Společnost je díky svému nadstandardnímu servisu a neustále rozvíjeným službám leaderem v této oblasti, jejíž význam by měl v následujících letech ještě posílit. Tato spolupráce je totiž výhodná pro všechny zúčastněné strany. Očekáváme, že i v roce 2013 si udrží pozici silné, stabilní a preferované společnosti. 4

5 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Informace o společnosti CZ stav k AXA penzijní fond a.s. Úzká 488/ Brnoměsto IČ: DIČ: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč Počet zaměstnanců (fyzický stav k ): 31 V souvislosti s transformací penzijního fondu na penzijní společnost došlo k ke změně obchodní firmy na AXA penzijní společnost a.s. 5

6 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Orgány společnosti, akcionáři a auditor CZ AXA penzijní fond a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Mojmír Boucník člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Hani Himmat člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier člen dozorčí rady: Renaud Louis Caudron de Coquereaumont člen dozorčí rady: Tanguy Verkaeren člen dozorčí rady: Laurent Goudemant člen dozorčí rady: Jean Louis Alain Thuilot člen dozorčí rady: Ladislav Kročák Akcionáři společnosti: 0, % AXA penzijní fond a.s. 0, % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. Auditor: Mazars Audit s.r.o. 6

7 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Zpráva dozorčí rady a návrh pro valnou hromadu akcionářů CZ AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (do ) (dále také společnost ) Dozorčí rada zahájila výkon své povinnosti dohledu nad činností společnosti k v následujícím složení: Cyrille Marie Bernard de Montgolfi er, předseda dozorčí rady Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, člen dozorčí rady Aurelie Despeyroux, člen dozorčí rady Laurent Goudemant, člen dozorčí rady Jean Louis Alain Thuilot, člen dozorčí rady Petr Skok, člen dozorčí rady Dne byla paní Aurelie Despeyroux odvolána z pozice člena dozorčí rady. Počínaje dnem byl jmenován novým členem dozorčí rady pan Tanguy Verkaeren. Dne pan Petr Skok odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Počínaje dnem byl jmenován novým členem dozorčí rady pan Ladislav Kročák. S ohledem na výše uvedené změny dozorčí rady vykonávala své povinnosti k v následujícím složení: Cyrille Marie Bernard de Montgolfi er, předseda dozorčí rady Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, člen dozorčí rady Tanguy Verkaeren, člen dozorčí rady Laurent Goudemant, člen dozorčí rady Jean Louis Alain Thuilot, člen dozorčí rady Ladislav Kročák, člen dozorčí rady Dozorčí rada plnila svoje povinnosti na základě stanov společnosti, Obchodního zákoníku a dalších závazných právních předpisů. V průběhu období, za které je zpráva zpracována, se dozorčí rada sešla na pěti zasedáních , , , , a dále učinila jedno rozhodnutí mimo zasedání Rozhodnutím mimo zasedání ze dne byl dozorčí radou do funkce člena představenstva jmenován pan Ľubor Vrlák. Dozorčí rada vykonávala svoji dozorčí pravomoc formou rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady byla přijímána jednak v průběhu zasedání dozorčí rady a jednak mimo své zasedání. V souladu se svěřenou pravomocí dozorčí rada dále činila doporučení a zvažovala návrhy, které jí předložilo představenstvo. Závěr Dozorčí rada je toho názoru, že představenstvo společnosti plnilo své povinnosti v roce 2012 řádně, jak určují stanovy společnosti. Představenstvo řádně plnilo své zákonné povinnosti a realizovalo doporučení dozorčí rady. Na základě zpráv předkládaných představenstvem, dozorčí rada pravidelně posuzovala činnost představenstva, jak z hlediska zákonnosti činností, ke kterým se představenstvo zavázalo, tak z hlediska plnění úkolů stanovených pokyny dozorčí rady. Dozorčí rada je toho názoru, že spolupráce s představenstvem v období, ke kterému se vztahuje tato zpráva, probíhala korektně a že představenstvo plnilo svoje povinnosti řádně. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit rozdělení hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích s propojenými osobami vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady. V Paříži, dne 25. dubna Jozef Van In předseda dozorčí rady 7

8 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami CZ AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (do ) (dále také společnost ) Společnost neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (dále jen účetní období) ani jako osoba ovládající, tak ani jako osoba ovládaná smlouvu podle 190b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen ovládací smlouva ). Statutární orgán společnosti jednající Ing. Mojmírem Boucníkem, členem představenstva, a Mgr. Hani Himmatem, členem představenstva (dále jen statutární orgán ovládané osoby ), proto zpracoval níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění následující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami: I. Preambule Vztahy mezi propojenými osobami se podle ust. 66a odst. 9 Obchodního zákoníku rozumí vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby ). Předmětem tohoto dokumentu je zpráva o vztazích mezi následujícími společnostmi: Osoby propojené se společností 1. Osoby ovládající společnost. SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 Av Matignon, F Paříž, Francie, podíl 99,99 % 2. Osoby ovládané společností. Společnost AXA penzijní fond a.s. neovládá žádné osoby. 3. Ostatní osoby propojené se společností SOCIETE BEAUJON je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA pojišťovna a.s.; SOCIETE BEAUJON je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA životní pojišťovna a.s.; AXA S.A. je s podílem 99,99 % akcionářem společnosti SOCIETE BEAUJON; AXA S.A. nepřímo ovládá prostřednictvím jiných osob společnost AXA Funds Management SA; AXA S.A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti GIE AXA; AXA S.A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Assistance SA; AXA Assistance SA je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti Inter Partner Assistance SA; Inter Partner Assistance SA je s podílem 100 % základního kapitálu jediným společníkem společnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1689/2a, Praha 4; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti Dormant services s.r.o. v likvidaci, IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti AXA Česká republika s.r.o., IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA investiční společnost a.s., IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti EF CZ, s.r.o. v likvidaci, IČ: , se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti EDC CZ, s.r.o, v likvidaci, IČ: , se sídlem Praha 4, Sinkulova 329/48, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA d.s.s., a.s., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA d.d.s., a.s., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA Services s.r.o., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti EXSR, a. s. v likvidácii (původně AXA Slovenská republika, a.s.), IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA S. A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Holdings Belgium; AXA Holdings Belgium je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Bank Europe. 8

9 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) CZ II. Smlouvy a jiné právní úkony V účetním období byly mezi propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy nebo poskytnuto plnění z již dříve uzavřených smluv: 1. mezi AXA penzijní fond a.s. a GIE AXA Services Agreement ze dne ; 2. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. Dohoda o užívání korespondenční adresy ze dne ; 3. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. Smlouva o úhradě nákladů na poštovné ze dne ; 4. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA pojišťovna a.s. Dohoda o užívání korespondenční adresy ze dne ; 5. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA pojišťovna a.s. Smlouva o úhradě nákladů na poštovné ze dne ; 6. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Dohoda o poskytnutí vyrovnávací zálohy při vyúčtování provizí ze zprostředkování pojištění ze dne ; 7. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA investiční společnost a.s. Smlouva o obhospodařování portfolia ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne ; 8. mezi AXA penzijní fond pojišťovna a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o dodávkách služeb a odborných konzultací ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne a Dodatku č. 5 ze dne ; 9. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o dodávkách služeb a odborných konzultací ze dne ; 10. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení ze dne ; 11. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne ; 12. mezi AXA penzijní fond a.s. a Inter Partner Assistance SA Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne ; 13. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA ASSISTANCE, s.r.o. Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne ; 14. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory, terasu, parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne a Dodatku č. 5 ze dne mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. Nájemní smlouva na byt č. 5 v Praze Lazarská 13/8 ze dne ; 16. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory, parkovací stání a skladové prostory v Brně Trinity ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne a Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne a Dodatku č. 8 ze dne ; 17. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Brně Trinity ze dne ; 18. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory v Brně Trinity ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne ; 19. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory v Brně Trinity ze dne ; 20. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA d.d.s., a.s. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory v Bratislavě Kolárska 6 ze dne ; 21. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA Services, s.r.o. a AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Bratislavě Kolárska 6 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne , Dodatku č. 5 ze dne a Dodatku č. 6 ze dne ; 22. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA Services, s.r.o. a AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko Podnájemní smlouva na venkovní parkovací stání v Bratislavě Špitalská 7 a uliční parkovací stání v Bratislavě Kolárska 6 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne a Dodatku č. 4 ze dne ; 23. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA d.d.s., a.s. Podnájemní smlouva na venkovní parkovací stání v Bratislavě Špitalská 7 ze dne ; 24. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko Nájemní smlouva na parkovací garážové stání v Bratislavě Kolárska 6 ze dne ; 25. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Nájemní smlouva na parkovací garážové stání v Bratislavě Kolárska 6 ze dne ; 26. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Podnájemní smlouva na venkovní parkovací stání v Bratislavě Špitalská 7 ze dne ; 27. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Bank Europe Nájemní smlouva na byt č. 4 v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne ; 9

10 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) CZ 28. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Bank Europe Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne ; 29. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne , Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne a Dodatku č. 8 ze dne , Dodatku č. 9 ze dne , Dodatku č. 10 ze dne , Dodatku č. 11 ze dne , Dodatku č. 12 ze dne , Dodatku č. 13 ze dne a Dodatku č. 14 ze dne ; 30. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne ; 31. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory v Praze Lazarská 13/8 ze dne ; 32. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA pojišťovna a.s. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory, skladové prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ; 33. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA pojišťovna a.s. Nájemní smlouva na byt č. 3 v Praze Lazarská 13/8 ze dne ; 34. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA investiční společnost a.s. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne a Dodatku č. 4 ze dne ; 35. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory v Praze Vinohradská 174 ze dne ; 36. mezi AXA penzijní fond a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení č ze dne Poskytnutá plnění mezi propojenými osobami nejsou explicitně uvedena, neboť jsou v případě významnosti obsažena přímo v účetní závěrce společnosti. Z nejvýznamnějších transakcí mezi propojenými osobami uvádíme následující: 1. Společnost AXA Česká republika s.r.o. působí jako zprostředkovatel penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření pro AXA penzijní společnost a.s., za což je účtována provize dle smluv pod body 9 a Společnost AXA penzijní fond a.s. platí poplatky za správu portfolia společnosti AXA investiční společnost a.s. dle smlouvy pod bodem 7. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyly učiněny žádné jiné právní úkony či přijata jiná opatření, která by některou ze stran zvýhodňovaly či znevýhodňovaly. Na základě výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě újma. 10

11 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) CZ III. Závěrečná ustanovení Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že vypracoval tuto zprávu na základě všech jemu dostupných informací o vztazích mezi propojenými osobami vyhotovované dle 66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období od končící V Brně, dne 29. března 2013 AXA penzijní společnost a.s Ing. Mojmír Boucník Mgr. Hani Himmat člen představenstva člen představenstva 11

12 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Výrok auditora CZ 12

13 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Výrok auditora CZ 13

14

15 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) CZ Rozvaha k 31. prosinci 2012 v tisících Kč AKTIVA 1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill 10 Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 11 Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu 13 Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem

16 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) CZ Rozvaha k 31. prosinci 2012 v tisících Kč PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Ostatní pasiva a) prostředky účastníků penzijního připojištění aa) příspěvky účastníků a státní příspěvky ab) výnosy z příspěvků účastníků a státní příspěvky ac) nepřiřazené příspěvky účastníků penzijního připojištění ad) výplaty dávek b) jiná Výnosy a výdaje příštích období Rezervy v tom: a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní 7 Podřízené závazky 8 Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie 9 Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku 12 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem

17 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) CZ Podrozvahové položky k 31. prosinci 2012 v tisících Kč PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podrozvahová aktiva 4 8 Pohledávky z pevných termínových operací Hodnoty předané k obhospodařování Podrozvahová pasiva 12 Závazky z pevných termínových operací

18 AXA penzijní fond a.s. (do ) AXA penzijní společnost a.s. (od ) Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 CZ v tisících Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3 Výnosy z akcií a podílů v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c) výnosy z ostatních akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí 5 Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z fi nančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Tvorba a použití ostatních rezerv Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více