Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR"

Transkript

1 Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František Winter, PhDr. Jitka Doubnerová, Jan Florian, Mgr. Galina Čermáková, Ing. Jiří Krist, Ing. Miloslava Machová, Ing.Jan Bittner, Mgr.Vít Hrdoušek, Ostatní náhradníci: Mgr. Petr Kulíšek Kontrolní komise: Mgr. Petr Kulíšek Hosté: Mgr. Marie Kršková, Ing. Milan Svoboda Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání výboru (Winter) 2) Inventarizace sestavení inventarizační komise 3) Zpráva z jednání v Týnci nad Sázavou (Florian) 4) Zpráva MV NS MAS ČR (Florian) 5) Způsob financování MAS v roce 2009 vyjednávání na jednotlivých krajích (Sušanka, Bittner, Florian) 6) Zprávy jednotlivých zástupců krajů o jejich činnosti (všichni) 7) Příprava Valné hromady NS MAS ČR v Zábřehu n.m. (Winter) 7.1 Zabezpečení Valné hromady 7.2 Program Valné hromady 7.3 Rozdělení úkolů 8) Příprava dalšího čísla LEADER fóra 01/09 9) Různé 9.1 Vzdělávání členů výboru Přítomných s hlasovacím právem je 9 osob. Zahájení předsedy NS MAS a přivítání místopředsedou Chocně Pavlem Brokešem. Výbor je usnášeníschopný Zapisovatelkou byla jmenována: Marie Kršková Ověřovateli byli jmenováni: Jitka Doubnerová, Galina Čermáková 1.Kontrola plnění úkolů z minulého jednání ÚKOLY Schůzka s ministrem MZe téma spolupráce MAS s krajskou sítí ZA, doposud nebyl nalezen termín schůzky. Dohoda s ředitelkou Odboru venkovských podpor (Z.Dvořáková) sjedná schůzku s ministrem. Téma schůzky: monitorovací výbor EAFRD, Celostátní síť venkova a začlenění NS MAS ČR do Celostátní sítě venkova, podvýbor Leader s aktivní účastí NS MAS - úkol trvá (F.Winter) 1

2 - plnění: průběžně, komplikace se změnou vlády - cílem je zařazení do MV (s možností využít připravovaných změn v MV) K harmonogramu putovní výstavy přidat přehled financování pověřen: P.Sušanka termín: úkol trvá Výstava bude využita na jednáních v jednotlivých krajích Aktuálně - Nutné ověřit data MAS z jednotlivých krajů pro prezentaci na posterech Informace budou rozeslány na ověření jednotlivým zástupcům MAS pověřen: P.Sušanka termín: do konce ledna Plnění: Sušanka nepřítomen, Bittner ho upomene Zadat právní rozbor nároku zastoupení NS MAS v MV EAFRD Pověřen: F.Winter + J.Krist úkol trvá Plnění: Pověřen J. Krist získáním právního rozboru Nastavení vnitřního monitorovacího procesu k PRV - nutné chodit na Monitorovací výbor a prosazovat zkušenosti a potřeby MAS - vlastní monitorovací výbor se bude účastnit jednání na SZIF, pokud se zde nepovede prosadit potřebné změny, bude informován Monitorovací výbor - ustanovení pracovní skupiny ( Monitorovacího výboru ) na Valné Hromadě NS MAS, dojde k rozdělení provozních problémů z realizací LEADERu a prosazování zájmů MAS. - jednací řád pracovní skupiny podvýboru LEADER dodá p. Doubnerová - Plnění: viz. bod 3 a 4 - splněno Podpisy partnerských smluv NS MAS a SPOV pověřen: F.Winter podepsáno dne: MZe pověřena: G.Čermáková MMR pověřen: J.Bittner úkol splněn částečně Plnění: Splnění úkolu podmíněno příští schůzí Obnovit jednání na krajích směrem k financování MAS. Úkol: jednotliví zástupci krajů vstoupí v jednání se zástupci krajů o podpoře MAS. p. Sušanka jedná na území NUTS II Severozápad. Ostatní krajští zástupci lobují sami, v případě potřeby mohou přizvat p. Sušanku. Vhodné vystupovat jednotně, podle jednotné metodiky, možné využit materiál J.Floriana matice financování. Na každém kraji se bude nabízet jednotné menu, dle vzoru Karlovarského, Ústeckého bude přeposláno na MAS Horní Pomoraví a poté distribuováno všem (přiložena bude matice financování). -plnění:- J. Bittner byl pověřen vytvořením vzoru každý pak bude postupovat samostatně, - Sušanka navštívil krajské radní v Karlovarském kraji - úspěšné jednání 2

3 - v únoru přislíbeno jednání s hejtmanem - s Asociací krajů jednat jednotně nejlépe jednat s předsedou p.maškem - vyjednána podpora krajského Leaderu cca Kč - je otázka, zda by krajský program Leader měl mít investiční nebo neinvestiční charakter (v tomto bodu nedošlo ke shodě) - noví radní nemají o programu Leader povědomí - Winter Měli jste dodat vzor. - Bittner je připraven, bude dodán. Vzor bude doplněn pro úpravy nutné v roce Kulíšek Obecně to už existuje. KHK už nás dotuje, má vlastní smlouvy. - Bittner Dodá akceptovatelnou smlouvu. - Winter forma není důležitá, důležité je sjednotit postup na stejné částce Kč - Florian sjednotit by jsme se měli na tom, na co chceme podporu využít - přesunuto na bod Financování MAS - termín: úkol trvá Příprava tiskových propagačních materiálů v jazykových mutacích V souvislosti s předsedáním ČR. Angl, Fr. Němčina Pověřen: J.Florian, J. Doubnerová splněno částečně Plnění: už je stávající materiál v AJ, další jazyky zatím nejsou připraveny (NJ, FJ), je třeba zadat zakázku překladatelské agentuře Winter upravit seznam MAS, mohlo by se prezentovat na stánku SPOV na Regiontour v Brně Florian má za úkol dodat aktuální verzi Jednání na Ministerstvu zahraničí zajištění výstavy Maďarsko. Cizojazyčné postery Pověřen: F.Winter úkol zrušen Plnění: možné zdroje financí na zhotovení prezentace Ministerstvo zahraničních věcí - k ministerstvu je těžké se dostat Ministerstvo zemědělství řeší prioritně osu V (využije k financování školení hodnotitelů a organizaci vlastních akcí), je nutno mít nejdříve stanovy Celostátní sítě pro rozvoj venkova Ministerstvo pro místní rozvoj (ředitel Buček) dotace za předpokladu existence partnerské smlouvy z MMR není problém, jediným zdrojem financí je tedy MMR o je potřeba mít nachystanou partnerskou smlouvu a konzultovat s panem Bučkem o použít smlouvu SPOV jako vzor Účast na jednáních k Celostátní sítě pro rozvoj venkova. Pověřen: F.Winter úkol trvá plněn průběžně Plnění: průběžně (jednání neproběhlo, pouze info) - Winter: podle zpráv od p. Dvořákové je připravena Celostátní sítě venkova k podpisu u ministerstvo, první finance mají být použity ke školení hodnotitelů, chystá se setkání celoevropské sítě, chystá se společný pavilon na Země živitelce pavilon R1- pavilon venkova 3

4 16.5. Zavedení elektronického občasníku Pověřen: J.Florian Splněno třeba dojednat obsah dalšího čísla Zaslání informací za 2letou činnost na jednotlivých krajích pro výroční zprávu Pověřen: jednotliví zástupci krajů úkol trvá Plnění: kromě 4 krajů nikdo nezareagoval, je třeba co nejdříve dodat výroční zprávy od jednotlivých zástupců Příprava nových webových stránek Pověřen: F.Winter Splněno Plnění: Prezentován návrh webových stránek (Winter), v budoucnu i odkazy na krajské sítě doporučován vznik, prezentace ovládání vkládání aktualit a dokumentů, přístup do ovládání pro všechny pověřené, Florian převedení databáze MAS? Winter je třeba dohodnout se na postupu (podrobnější diskuse odložena k dalšímu bodu), adresa bude nebo změnit na předpokládaná cena za vytvoření a 2 roky zprávy za Kč, Florian je možné používat obě adresy současně není srozumitelnější Winter je třeba provoz co nejrychleji rozjet, rozešle přístupové kódy Florian vkládání zápisů? Winter ano podsložka u dokumentů, stránky se budou nadále upravovat, je možné i omezit přístup, záleží na domluvě Volební krajská jednání Všichni zástupci z krajů uspořádají do 20.2 volební krajská jednání - na jednáních musí být dle Stanov zástupci z jiných krajů jako pozorovatelé - do konce roku si předají zástupci Výboru kalendáři s termíny konání Pověřen: členové výboru, zástupci krajů do úkol trvá Plnění: první volební jednání proběhlo v Olomouci založena krajská organizace NS o využit vzor sdružení Probio registrační listy krajské sítě na tomto základě jim bude přiděleno IČO, právní subjektivita je nutná pokud má síť být akceschopná o na krajském setkání by měl být zvolen 3-členný výbor a MV o jednání za účasti členů NS MAS o Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Olomouckém kraji o Winter předložit VH návrh změn ve stanovách (krajské sdružení místo krajské sítě), o Kulíšek není třeba, již je formulací stanov umožněno o Florian a Bittner- již se dohodněme a vydejme první vzorový reg. list Ol kraji o Winter ano, vydáme první a pro ostatní krajské sítě vzorový registrační list o Winter předseda KS NS MAS nemusí být zároveň zástupcem kraje v NS MAS, závisí to na krajích o Machová musí být člen KS členem NS o Winter co jim brání být členem NS?, je třeba max. počet členů kvůli financování činnosti a reprezentativnosti NS MAS, 4

5 o Bittner je třeba se sjednotit, mít jednotný postup o Winter za NS jednají pouze předseda a místopředsedové nebo někdo s pověřením (týká se zejména jednání na MZe) o Kulíšek je třeba číst stanovy, popř. se dotázat na výklad u předsedy Sestavení inventarizační komise Pověřen: Doubnerová, Čermáková, Hamplová dle domluvy nahlásí Svolání schůze Kontrolní komise Pověřen: Kulíšek dle domluvy (do VH) - nahlásí Příprava VH pozvání krajských radních Pověřen: krajští zástupci Krajští zástupci dodají F. Winterovi jméno a kontakt na krajského radního odpovědného za regionální rozvoj nebo zemědělství nebo obou. Winter jim pošle pozvánku LEADER fórum 01/09 Pověřen: Florian Předběžně domluven obsah spolupráce a mezinárodní vztahy (příspěvky Doubnerová) Vzdělávání členů výboru jako součást schůze NS Pověřen: Doubnerová Je vhodné, aby součástí jednání výboru bylo vždy: Výměna zkušeností zástupců MAS s administrací projektů a režií MAS při implementaci SPL, popř. prezentace (zkušenosti, případová studie MAS) Anketa zda MAS připravují projekty spolupráce do jarní výzvy Pověřen: Florian vytvoří, Winter vyvěsí na web Na základě ankety přijmout usnesení Připomínky k projektům spolupráce Pověřen: Florian Pracovní skupina upozorní na to, SZIF v rámci administrace projektů spolupráce překračují své pravomoci, porušují pravidla a vyžadují náležitosti nad rámec povinností Dlužné členské příspěvky výzva k zaplacení 5

6 Pověřen: Winter Databáze MAS - převzít Pověřen: Winter + Florian 2. Inventarizace sestavení inventarizační komise Předseda NS jmenuje předsedu inventarizační komise Jitku Doubnerovou, a členy inventarizační komise Galinu Čermákovou a Evu Hamplovou. Předseda NS MAS pověřuje p. Kulíška předáním zprávy členům Kontrolní komise o nutnosti svolání schůze s úkolem provést kontrolu inventury a hospodaření NS MAS zodpovídá p. Kulíšek. Jiné: 10.března schůze před VH, 16 hod pension Zámeček 3. Zpráva z jednání v Týnci nad Sázavou (Florian) Florian: Předán souhrn připomínek dojednána schůzka s ministerstvem 19. ledna, materiály předány paní Dvořákové i paní Mazalové. Zda předat materiál jednotlivým MAS nebo poslat až po jednání i s odpověďmi? Čermáková: lepší počkat na odpovědi. Florian: Je možné dodat ještě před jednáním připomínky. Kulíšek: Je pracovní skupina otevřená nebo uzavřená? Florian: Pracovní skupina vznikla z dobrovolných členů. Na krajském setkání by měl být zvolen zástupce kraje v NS, jeho zástupce a člen pracovní skupiny. Florian: I setkání 19. ledna je otevřené, je třeba se nahlásit včas. Na setkání budou zástupci ministerstva a SZIF. (15. ledna mají přípravné setkání na ministerstvu) Bittner: Je třeba ujednotit název pracovní skupiny: Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER. Je členem MV automaticky předseda NS? Winter: Nemusí být, měl by být ale náhradník. Bittner: Automaticky by to měl být předseda, může to ale předat někomu jinému. Není dobré to rozmělňovat. Kulíšek: např. SPOV organizace vyzývá ke jmenování člena a náhradníka Winter: Je to předčasné řešit. Pokud místo v MV dostaneme, o členovi a náhradníkovi rozhodneme všichni. Florian: Shrnutí setkání v Týnci pro nepřítomné: tři pracovní skupiny, jednání o zjednodušení financování se SZIF Winter: Pokud budou připomínky, má člověka, který je předá ministrovi 4. Zpráva MV NS MAS ČR (Florian) - projednáno v rámci bodu 3 5. Způsob financování MAS v roce viz. přiložený materiál 6

7 Florian: Je třeba vědět za kým jít, zda na kraj či ministerstvo. Je to třeba rozdělit podle fáze činnosti MAS. - Vznik strategie není nutné, protože kdo dělal už má, kdo strategii nemá už ji v podstatě nepotřebuje a finanční pomoc by stejně nepomohla - Činnost MAS není možné financovat (není uznatelný náklad), lze řešit z technické pomoci ROPů Čermáková ve středočeském kraji to z ROPů Území MAS bylo využito jako rozdělení působnosti euromanagerů, po personální obměně na podzim 2008 tento princip není uplatněnflorián má smysl plošné pokrytí celorepublikově nebo LEADER nemá zajišťovat plošnou podporu, snažit se o další LEADER ČR nebo financování z krajů? Kulíšek Má být v LEADER ČR být plošný? Je třeba jednotné stanovisko a to hájit. Bittner sjednotit se na postupu s kraji podpora pro všechny (MAS která si nepodala žádnou žádost podporu vracela) - LEADER i dobré MAS neuspějí, budou tlačit k existenci jiné podpory, NS bude donucena tlačit na ministerstva - LEADER a jiné programy by měl být nadále investiční - Jednat v jednotném rámci se řediteli krajských zemědělských agentur, tlačit na podporu Čermáková: pokud se přijme plošný princip, musí se mluvit o zdrojích fonancování Krist zastánce celoplošných programů, něco jako u ROPů ( zde kraje taky nesoutěží, dostanou to všechny podle potřeby), - je třeba aby projekty byly investiční i neinvestiční - i po roce 2014 bude podpora venkova (jako např. v Německu) - neměly by se kraje vynechat? nejsou do regionální rozvoje moc zapojeni ( má to na starosti spíše Mze) - v rámci reformy politiky SZP omezení dotací farmám kam tyto ušetřené peníze půjdou?, mohou jít nám je třeba si ale o to říct a vytvářet protiváhu Agrární komoře Florian je třeba se vrátit k jednotlivým bodům, jsou další varianty? Winter POV některým starostům vadí, že může žádat i MAS, rozšíření POV vzbudí nevolí u starostů budou se bát, že na ně zbude méně peněz Florian pouze pokud dojde k navýšení financi, jinak ne Kulišek třetí možnost: vytvořit jiný dotační titul mimo POV Čermáková u nás to byla dotace za provedenou práci Bittner podporuje p. Kulíška v samostatném programu na krajské úrovni mimo POV. Lze také dodávky pro KU jako StC kraj a jiné služby, pro mikroregiony není v tabulce zařazeno. JCk + Bittner: Přímé zakázky půjdou i od ZA Mze. Winter pokud je v SPL napsáno, že máme zajištěno financování, nelze kraje o financování žádat Doubnerová je to vždy nejisté, půjčka od kraje je vždy vítaná Florián problém s neuznatelnými náklady dobré by bylo aby se na to dala použít půjčka od kraje, další návrhy? Bittner půjčit si od DSO nebo silných obcí, neuznatelné náklady financujeme z vlastních zdrojů Doubnerová dotace od jiných subjektů Florián - další financování MAS jako servisní organizace mikroregionů a DSO - je třeba se shodnout na pozici jednáním s MZe Kulíšek Leader bude i po roce 2014 jakou součást SZP, otázkou je ale jak bude vypadat - už teď se jedná o budoucí podobě NS by se v tom měla angažovat - NS by měla hlavně tlačit na zlepšení podmínek v programech typu leader a zde soustředit svou činnost 7

8 - má být leader plošný? Florian tři možné odpovědi a)všichni, b) kdo je opravdu MAS, c) nebo ti nejlepší Machová - mělo by to být plošně - vypsat další kolo leaderu - není důležité zda je to neinvestiční nebo investiční - cílem je maximalizovat finance - dotace od kraje plošně pro všechny Bittner dotace od kraje pouze na provoz - silné MAS by měly pomáhat slabším MAS v rámci budování partnerství Krist leader by měl být plošný pro ty, co splní kritéria - zvýšit min. počet obyvatel na obyvatel - leader bude i v budoucnu a bude i silnější Čermáková spíše pro výběr než plošně - alternativa národního programu Hrdoušek šířit hlavně metodu plošně - snažit se o všechny zdroje financování - dělat to s jinýma metodami než přes Mze, to neaplikuje metodu LEADER - Jihomoravský kraj bude jednání s p. Maškem (hejtman) Kršková jak definovat podmínky, kdo je skutečně MAS Krist státní správa se obhajuje tím, že MAS nejsou všude - MAS jsou nejvíce potřeba tam, kde MAS zatím není Doubnerová fungování MAS podle metody LEADER lze prokázat 7 kritérii metody LEADER Florián shrnutí plošná podpora pro ty, kdo pracují metodou LEADER - kolik ještě nových cca 50 MAS - národní program jako alternativu neinvestiční Kulíšek národní by měl být investiční a neinvestiční (neměl by být svázán se SZIFem) - národní program pro nové MAS, aby se měli šanci zaučit Machová zda inveti. i neinvest. není důležité, - lobovat za národní program a pak se bavit jak bude vypadat Krist aby nebyla překryv s EFARD, do venkovských obcí jdou finance z řady ministerstev, přemluvit je, aby tyto finance byly rozdělovány přes MASky Winter je třeba přijmout usnesení, je třeba to rozdělit na tři úrovně - NS snaha o národní LEADER a získat finance pro NS z Celostátní sítě venkova - dotace na chod - zdroje i z jiných ministerstev, které mají co dočinění s venkovem - krajská úroveň snaha o plošnou dotaci na základě partnerské smlouvy - úroveň jednotlivých MAS příspěvek na občana od obcí (10 Kč/obyv.) - správa mikroregionu Florián: shrnutí (dodá) přijato usnesení Výbor NS MAS se shodl na společném postoji v oblasti financování MAS. Krist: návrh rozdělit financování do a po roce 2013 Florián: zapracuje Splněno 6. Zprávy jednotlivých zástupců krajů o jejich činnosti Winter připravit na příští schůzi 8

9 7. Příprava Valné hromady NS MAD ČR v Zábřehu n.m. Winter v Zábřehu na Moravě, přijde ministr zemedělství (je zabukován) Úkol krajští zástupci dodají jméno a kontakt na krajského odpovědného za regionální rozvoj nebo zemědělství nebo obou Vložné 300 Kč, převod na č.ú. MAS Horní Pomoraví (zajistí organizaci) Program náplň únorové schůze povinnost účasti všech zástupců a možná i náhradníků - změna stanov změna sídla podle předsedy 8. Příprava dalšího čísla LEADER fóra 01/09 Florián nemusí se to dělat měsíčně, když se sejdou příspěvky na 1. str, bude se to publikovat Doubnerová je potřeba zveřejnit témata mezinárodní spolupráce (dotazník Contact Pointu, informace o veletrhu v Budapešti spěchá) Florián bude se publikovat v nejbližší době Winter za jak dlouho Florián v průběhu příštího týdne, další po krajských setkáních 9. Různé 9.1. Vzdělávání členů výboru předávání zkušeností Doubnerová - v rámci programu stabilní bod výměna zkušeností, cestovné lze pak uznat jako způsobilý výdaj Výměna zkušeností zástupců MAS s administrací projektů a režií MAS při implementaci SPL, popř. prezentace (zkušenosti, případová studie MAS) 9.2. Zlatý pruh Polabí Čermáková tváří se jako MAS, ale jedná se o klastr cestovního ruchu, p. Hlaváč, má zájem o členství v NS, co s tím? Winter přihlásil se do NS, jednou zaplatil i členský poplatek, bylo mu ale sděleno, že člen není, protože není MAS - jde mu o informace - nejednoduší je uzavřít partnerství, za informace zaplatí ve výši členského příspěvku Florián takových členů je možná více, měly bychom se jich zbavit - dát kraji doporučení, co považujeme za MAS (jasná kritéria) - dodával bych informace, ale není to pro nás partner Machová pokud není MAS, neuzavírat partnerství - pak by partner mohl být každý Krist ať je partnerem na krajské úrovni, partnerem krajské organizace - partnerem pro NS může být nadkrajská organizace, krajské subjekty ať uzavírají partnerství na krajské úrovni - - přijato toto usnesení: Výbor NS MAS se shodl, že partnerem pro NS může být pouze nadkrajská organizace a že krajské subjekty mají možnost uzavřít partnerství na krajské úrovni s KS NS MAS Webové stránky 9

10 - Přístupová hesla k webu končí k Regiontour Dodat materiály, kdo se chce prezentovat Informace z 2. kola LEADER 92 zaregistrováno, všichni prošli administrativní kontrolou 3 vypadli, 89 soutěží Teď se neděje nic čeká až Mze osloví organizace, které budou delegovat hodnotitele. Výsledky asi až koncem března, pokud se vyřazené MAS odvolají termín se posune o měsíc. Winter některé MAS mají společné obce Florián jedná se o kritérium přijatelnosti, proti kterému není odvolání 9.6. Rada vlády pro neziskové organizace Winter je možnost získat jedno místo 9.7. Projekty spolupráce Kulíšek SZIF překračují své pravomoci, porušují pravidla, vyžadují náležitosti nad rámec povinností Winter připomínku zapracuje Pracovní skupina Čermáková kdy bude školení? Florián požadavek aby školení bylo nahlášeno dopředu a dvě místa a časy konání, školení bude koncem ledna Čermáková na jaře bude změna pravidel, podle toho se musí změnit i fiše Florián požadavek, že se NS proti přístupu SZIF ohrazuje Kulíšek lobovat, aby byla výzva Projektů spolupráce i v jarní výzvě proč nebude, když byla avizována Florián anketa na web, zda MAS připravují projekt spolupráce na jaro, připraví a předá Wintrovi přijmout usnesení na základě ankety 9.8. Noví členové NS Winter přihlásilo MAS Uničovsko, splňuje všechny náležitosti - odsouhlaseno, že se stávají členem - usnesení: Výbor NS MAS schvaluje žádost MAS Uničovsko o členství v NS MAS. 9.9.Členské příspěvky Winter členské příspěvky, které nebyly zaplaceny - usnesení: Výbor NS MAS se shodl, členským MAS, které nezaplatily členský příspěvek za rok 2008, bude poslán dopis s výzvou k zaplacení do jednoho měsíce Databáze MAS Dopis převzít databázi MAS z - Mze zaplatilo aktualizaci stránek - stránky spravuje Národní observatoř venkova - do budoucnu to bude na ISU Florián stránky přenechat NOV - NS by měla zaštítit databázi a aktualizovat ji Winter nepraktické mít dva weby Krist měl by se zmenšovat počet webů 10

11 Florián bude to pouze na jiném serveru ale bude se tvářit jako jeden celek Winter databáze nebude nikdy naše, zaplatilo ji ministerstvo Machová kdo to bude spravovat, kolik to bude stát Winter pouze pokud může být NS majitelem Florián oficiálně to není nikoho Winter dohodnout, že to oficiálně převezmeme, pouze pokud NS bude vlastník Kulíšek převzít za údržbu Dotazníky od ContactPointu Doubnerová dotazník od ContactPointu zkušenosti MAS s projekty mezinárodní spolupráce. MZe (R.Odja) žádá o vyplnění podle podmínek CP pokrytí 10% MAS, rovnoměrně z území ČR, Bude rozesláno členům výboru s prosbou o další šíření Návrh Konference NS MAS v MSK kraji Krist: Návrh že by na věci pracovala pracovní přípravná skupina, dala dohromady kontakty na okolní země, NS by měla pozvat i ELARD, ministry, Téma: rozvoj venkova ve vztahu k životnímu prostředí, financování z prostředků MZP. Akce by se konala v rámci předsednictví. MSK kraj by mohl mít jednu významnou akci předsednictví. Stálo by za to dostat ji i do kalendáře celostátní sítě- Členové výboru projevili zájem o spolupráci, možnost využít ke konání programové konference s pozváním zahraničních hostů (P.Patras, J.Tvrdoňová apod.) J.Krist pověřen prověřením možností. Termín dalšího jednání: pátek , Jemnice od 11 hod. - do pozvánky připomenout, že každý má náhradníka, vždy musí někdo dojet Zapisovatel: M. Kršková Ověřovatelé: J. Doubnerová a G. Čermáková 11

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 5. 3. 2007, 9,00 13,00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program : Zahájení Volba komise

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 9. 12. 2014, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Pracovní skupina LEADER

Pracovní skupina LEADER Pracovní skupina LEADER Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ Místní partnerství Valná hromada NS MAS ČR Mělník, MAS Vyhlídky 16. března 2010 Členové PS LEADER 2009-10

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 22. 11. 2011, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: Hotel Srní v obci Srní Datum a čas: 14. 11. 2003 9,00 11,30 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Program: Zahájení Volba komise pro usnesení,

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012)

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-13 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s. Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) Váţení ţadatelé,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Zpráva z pracovní cesty Seminář Rozvoj kapacit pro CSV, Brusel, 31. 3. 2009 Valná hromada ELARD, Brusel, 1. 4. 2009

Zpráva z pracovní cesty Seminář Rozvoj kapacit pro CSV, Brusel, 31. 3. 2009 Valná hromada ELARD, Brusel, 1. 4. 2009 Zpráva z pracovní cesty Seminář Rozvoj kapacit pro CSV, Brusel, 31. 3. 2009 Valná hromada ELARD, Brusel, 1. 4. 2009 Jan Florian ml. místopředseda NS MAS ČR, o.s. koordinátor programu LEADER MAS Český Západ

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů pro 8. výzvu MAS Ploština 1. Pravidla pro hodnocení a výběr projektů 2. Jednací řád Výběrové komise 3. Výklad preferenčních kritérií Strategický plán Leader 2007-2013

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Místo jednání : ObÚ Žichlínek Datum jednání : 24.11.2014 Přítomni: Bc.Lenka Bártlová Ing. Kristýna

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

a účastníků školení tvorby SCLLD

a účastníků školení tvorby SCLLD Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Hanušovice, 13.6.2014 Mgr. Olga Špiková tajemnice m: +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Metodika pro standardizaci MAS e: Dotazy od členů NS

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (dále jen NS MAS ČR) vyhlašuje veřejnou soutěž

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010

Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010 Hosté: Mgr. Eduard Kavala předseda SPOV RNDr. Josef Postránecký Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR Ing. Rostislav Vondruška ministr MMR Ing.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv.

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Zápis 1/2012 Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Hubert Zahájeno: Přítomní: 10:15 hodin dle prezenční listiny 14 MAS Středočeského

Více

K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,

K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, Zápis z 4. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 4. 2009 od 14,00 hodin v zasedací místnosti rady N2 903 v budově KÚ. Přítomni : Ing.

Více