Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA"

Transkript

1 Číslo 01/2008 vydáno dne Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání 19. prosince odsouhlasili zveřejnění volného nabídkového řízení na prodej městských pozemků o rozloze téměř 12 tisíc m 2. Jedná se o čtyři parcely mezi ulicí Na Křtaltě, administrativní budovou firmy SULKO, prodejnou Plus a výrobním závodem SULKO. Podle územního plánu se jedná o území smíšené s požadavkem na zvýšení podílu bydlení. V minulých letech zde bylo připravováno Rovněž město se vyjádřilo k posudku na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí záměru Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu (takzvaný proces EIA). Na základě souhlasu zastupitelstva schválila rada města ještě před svátky znění dopisu s připomínkami. V něm mj. upozorňuje na absenci dostatečné ochrany celostátně chráněné akumulace Pokusit se využít dotačního titulu kraje na rok 2008 Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji rozhodla rada města na svém posledním loňském zasedání. Cílem jejího snažení je oprava památkově chráněného morového sloupu na Masarykově náměstí, u něhož se začala projevovat především narušená statika. Město má již připravenou projektovou dokumentaci včetně stavebního rozšíření montážních ploch pro firmu SUL- KO, od kterého ale bylo nakonec upuštěno. Již v roce 2002 zde bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu devíti rodinných domů, ze záměru ale nakonec sešlo. Koncem loňského roku se na město obrátili dva investoři s úmyslem postavit zde obytné, případně polyfunkční domy. Tomuto záměru vyšlo zastupitelstvo vstříc a vyhlásilo volné nabídkové řízení s podmínkou minimální výše kupní ceny 450 Kč/ m 2. Také město se vyjádřilo k EIA Těsně k hranici 300 milionů korun by měl v příštím roce vyšplhat městský rozpočet. Ten má na straně výdajů sumu 297,655 milionu korun, na straně příjmů ale jen 284,815 milionu korun. Deficitní, tj. schodkový rozpočet je dorovnán zapojením zůstatku z minulých let. Na projektové úkoly je v roce 2008 vyčleněno 24 milionů korun, víc než polovina kvalitních podzemních vod Kvarter řeky Moravy i chybějící vyjádření správce toku, Povodí řeky Moravy. Rovněž poukazuje na věcné chyby ve studii dopravy i neobjasněné otázky kolem rozptylových podmínek. V závěru město konstatuje, že předložený posudek s více než sedmdesáti doporučeními, navržený ministerstvu k odsouhlasení, neposunul výrazně kvalitu investičního záměru. Pátý ročník Welzlování začíná 17. ledna Ve čtvrtek 17. ledna odstartuje vernisáží výstavy Welzlovi následovníci už pátý ročník festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů Welzlování. Organizátoři cyklu akcí spojených se jménem zábřežského rodáka, cestovatele Jana Eskymo Welzla připravili letos zatím nejbohatší nabídku. Na úvod představí v Galerii Tunklův dvorec fotografie z cestopisnou tematikou deset autorů, mezi nimiž se objevuje i exotické jméno nepálského fotografa Karma Tserin. Vernisáž bude pokračovat v kině Retro audiovizuálním programem Josefa Morávka, v němž bude řeč o himalájské osmitisícovce Shisha Pangma a jejím pokoření. Pravidelný cyklus pěti čtvrtečních přednášek vyvrcholí 14. února vystoupením dalšího horolezce Leopolda Sulovského a jeho povídání o loňské expedici na K2. Na programu je i další vernisáž s tématem totemů kanadských indiánů a samozřejmě také pravidelné pilíře Welzlování Welzlův kufr, Závody čtyřspřeží s lidskou posádkou (doplněné tentokrát o severské zabijačkové hody) a Welzlovo filmobile, jímž se v sobotu 16. února festival uzavře. (Podrobný program na straně 7. mk) Hlavní náklady roku 2008: krytý bazén z toho má sloužit k investicím do sportovišť opravy bazénu a dofinancování umělého trávníku na stadionu. Kromě aktuálního rozpočtu zastupitelé schválili také výhledy na rok 2009 a 2010, kde zaujme zejména plánovaná rozsáhlá rekonstrukce kanalizace, která by si měla jen v roce 2009 z městského rozpočtu ukrojit čtyřicet milionů korun. Žádost o dotaci na morový sloup povolení na rekonstrukci i schválený postup podle restaurátorského záměru akademického sochaře René Tikala. Odhadované náklady se pohybují kolem 1,3 milionu korun. Minimální výše dotace je 200 tisíc Kč, maximální pak půl milionu korun. Finanční prostředky na spolufinancování restaurování zatím nejsou zahrnuty v rozpočtu, to se bude řešit až po případném přiznání dotace. K + M + B 2008 V pátek 4. ledna vyrazily také do ulic Zábřeha skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. V působnosti zábřežské Charity je skoro devadesát obcí, v nichž koledovalo na tisíc koledníků v 280 skupinkách. Tři králové obcházeli domácnosti s žádostí o přispění na sbírku, z jejíž výtěžku je hrazena pomoc pro potřebné u nás i ve světě, a na oplátku nechávali nade dveřmi křídou napsané klasické K+M+B Výsledek sbírky zatím není znám, ti, k nimž se koledníci nedostali, mají ale možnost podpořit Tříkrálovou sbírku zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo a do 11. ledna je pro nenavštívené a zapomenuté dárce umístěna pokladnička v zázemí dobrovolnického centra (v prostorách bývalé prodejny Ledňáček) na Žižkově ulici. (FOTO: mk) Jednání o termínu referenda 11. února Zasedání zastupitelstva, jehož hlavním bodem programu bude termín konání referenda k záměru Wanemi, proběhne na základě rozhodnutí rady města 11. února Na programu jednání tak bude mj. datum Námitky proti budování protihlukových stěn předložila městské radě část obyvatel ulice U Dráhy. Stěny zde měly vyrůst v rámci elektrifikace trati Zábřeh Šumperk a zvýšit komfort bydlení v blízkosti železnice. Obyvatelé ulice ale tento názor projektantů nesdílejí. Lidé z ulice s řadovou zástavbou, směřovanou pohledově právě směrem k železnici, by podle svého vyjádření výstavbou stěn ztratili výhled a čas konání referenda, delegování členů místní komise a okrskových komisí a jejich odměny. Zasedání se uskuteční tradičně od hodin v kině Retro. Dráhy možná na výstavbě stěn ušetří a ocitli by se v tunelu. Hluk lokomotiv navíc po elektrifikaci klesne. Ceníme si Vaší snahy o snížení hluku, ale my, obyvatelé ulice U Dráhy, známe situaci v ulici jistě lépe, a proto, po zvážení všech pro a proti, musíme výstavbu protihlukové stěny odmítnout, stojí v závěru dopisu, jehož autoři žádají také o jednání, na němž by svá stanoviska vysvětlili všem zainteresovaným stranám. ZŠ Severovýchod bude dál vytápět Talorm O způsobu dalšího vytápění základní školy na Severovýchodě a mateřských škol Severáček a Strejcova jednala rada města. Ta zareagovala na materiál společnosti Talorm a.s., která v souladu se svým energetickým auditem připravuje investici ve výtopně na sídlišti Severovýchod. Novinka spočívá ve změně vytápěcího média z páry na horkou vodu, a společnost Talorm se proto obrátila na město i jednotlivé organizace s dotazem na zájem o dodávku tepla i v budoucnu. Rada města po zvážení všech pro a proti nakonec rozhodla, že ZŠ Severovýchod i mateřské školky, které jsou v současnosti napojeny na rozvody firmy Talorm a.s., budou i nadále vytápěny touto firmou. Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost První jednání pracovních skupin, které město Zábřeh sestavilo k aktualizaci svého strategického plánu, se uskutečnilo ve středu 12. prosince. Schůzky pracovních skupin, hledajících konkrétní aktivity ke zlepšení úrovně života ve městě, proběhnou v prvním pololetí letošního roku ještě čtyřikrát a budou otevřeny i pro širokou veřejnost. Další jednání se uskuteční už 14. ledna ve velké zasedací místnosti městského úřadu (budova na Masarykově náměstí). Harmonogram schůzek je následující: pracovní skupina Město jako domov a místo pro děti se sejde od hodin. Na svém jednání se bude zabývat problematikou bydlení, dopravy, sportu, kultury, školství a volnočasových aktivit. Jednání pracovní skupiny Prosperující a udržitelné město proběhne od hodin a soustředí se na otázky spojené s ekonomickým rozvojem města a podnikatelským prostředím, oblastí sociální a životního prostředí a rozvoje veřejné správy. Pracovní skupina Město, které stojí za to vidět a o kterém je slyšet se sejde od hodin. Bude řešit oblast informování vně i uvnitř města směrem k občanům i návštěvníkům. Všichni zájemci o projednávanou problematiku jsou vítáni. Bližší informace poskytne Ing. Balcárková, tel.: (red)

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 01/2008 Besip dostane nová kola Přes 46 tisíc korun by mělo město v příštím roce uvolnit na rozvoj dopravní výchovy. Její podpora je v Zábřeze dlouhodobá, také pro příští rok jsou na základě doporučení komise dopravy a Besipu vyčleněny prostředky na tři projekty. Polovina z uvolněných peněz by měla směřovat na další vybavení deseti jízdními koly a čtyřmi čtyřkolkami unikátního dopravního hřiště při mateřské škole Severáček. To je určené především pro nácvik dopravních dovedností u nejmenších dětí a je ojedinělé i v rámci celého Olomouckého kraje. Také dopravní hřiště pro základní školy při autoškole Miroslava Svády bude doplněno novou technikou a získá mj. deset nových koloběžek. Třetím podpořeným projektem je zajištění cyklistické soutěže pro žáky základních škol, kterou připraví VOŠ a SŠA Zábřeh. Další varování pro seniory Trestných činů, jejichž cílem jsou senioři, neubývá. K další krádeži došlo 18. prosince loňského roku kolem čtvrté hodiny odpolední podle opět stejného scénáře. Osmdesátiletá žena se vracela z obchodu. Po příchodu domů nechala odemčené dveře, protože chtěla jít opět ven. Ve chvíli, kdy si v kuchyni doplňovala peníze do peněženky, se v místnosti bez zaklepání objevil muž, který ji začal nabízet k prodeji deky. Vzápětí jí ale vytrhl z ruky taštičku s penězi i peníze, které právě držela v ruce, celkem asi šestadvacet tisíc korun, a utekl. Než žena vyšla ven, uslyšela jen odjíždět auto, které nezahlédla. Neznámý zloděj byl asi pětadvacetiletý, vysoký přibližně 190 centimetrů, štíhlé postavy. Na sobě měl šedý kulich naražený až po obočí a šedý svetr. (pčr) Kulturák čekají opravy Doporučením dozorčí rady Zábřežské kulturní, s.r.o. se zabývali zábřežští radní. Ti vzali na vědomí technický stav kulturního domu a odsouhlasili návrh na uvolnění financí určených na pokračování oprav tohoto objektu v příštím roce. Ty se mají týkat především dokončení opravy průčelí, kde by měla být vyměněna také okna pokračování v letošním roce provedené výměny oken na jihovýchodní straně budovy. Náklady na opravy jsou odhadnuty na přibližně půl milionu korun. V klidu a bez problémů přivítal Zábřeh nový rok Jedinou vadou na kráse tak byl snad jen pohled na letos poněkud skromnější silvestrovský ohňostroj, který kazila nízká oblačnost. (FOTO: mk) Školy chystají investice na rok 2008 Také v příštím roce chce město investovat do dalšího rozvoje mateřských a základních škol i školních jídelen. Rada města již schválila plán investičních akcí na rok 2008 vycházející z požadavků jednotlivých zařízení. Mezi hlavní investiční akce patří rekonstrukce osvětlení na ZŠ Školská (1,050 milionu Kč), rekonstrukce osvětlení a WC v dalším z pavilonů ZŠ B. Němcové (800 tisíc Kč) a rekonstrukce WC a sprch na ZŠ Severovýchod (700 tisíc Kč). V plánu je rovněž obnovení nábytku v učebnách všech tří škol ve výši téměř 1,6 milionu korun. U mateřských škol se v příštím roce připravují především investice do výměny oken. Ty by si na MŠ Pohádka, Severáček a Strejcova měly vyžádat náklady převyšující dva miliony korun. MŠ Zahradní, která již má okna vyměněná, má pokračovat v zateplování objektu školky v ceně půl milionu korun. Vylosovaný šťastlivec získal mobil Dodatkem ke smlouvě o provozování městského hřbitova s jeho provozovatelem Pavlem Dvouletým odsouhlasila rada města úpravu cen jednotlivých služeb spojených s provozováním veřejného pohřebiště. Cena za vykopání hrobu se tak z původních Kč zvýší na Kč u hrobu o hloubce 1,5 metru, u hrobu dvoumetrového je to navýšení z Kč na Kč. Celkem 120 dotazníků ke zpracování strategie města obdržel v průběhu prosince odbor rozvoje a územního plánování. Dotazníkové šetření se stalo jedním z důležitých podkladů dalšího rozvoje města, Zábřežáci tak měli možnost vyjádřit se k tomu, co by podle nich přispělo ke zlepšení kvality života ve městě. Lákadlem byl asi i mobilní telefon. Slosování devětaosmdesáti dotazníků s uvedenými kontaktními údaji proběhlo ve čtvrtek 20. prosince na městském úřadě za přítomnosti loterijní komise. Výhercem mobilního telefonu se stal Ctirad Bartoň ml. ze Zábřeha. Vylosovanému výherci vedení města gratuluje a všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili, děkuje za jejich snahu a ochotu podílet se na řešení rozvoje města. (red) Služby na hřbitově letos podraží Obdobně se zvedne i cena za zához hrobu z 650 Kč na 750 Kč, respektive ze 750 Kč na 850 Kč. Rada také stanovila poplatek 210 Kč za novou službu, práci se sbíječkou. Ze služeb byla naopak vypuštěna doprava na okolní hřbitovy a uložení zesnulého v chladícím boxu, které podle zákona nesouvisí s provozováním veřejného pohřebiště. Upozornění pro provozovatele malých a středních zdrojů znečišťujících ovzduší Městský úřad Zábřeh, Oddělení životního prostředí upozorňuje na termín , kdy provozovatelé malých a středních zdrojů znečišťujících ovzduší podávají oznámení a zároveň původci odpadů zasílají roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 podávají: - původci a oprávněné osoby, kteří produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok - původci a oprávněné osoby, kteří produkují nebo nakládají s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok - provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, ke sběru a výkupu odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v 14 odst. 2 zákona - obce: evidence komunálních odpadů včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů - provozovatelé skládek odpadů. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Malé zdroje znečištění typy: 1. malý zdroj spalující tuhá nebo kapalná paliva, který má tepelný výkon do 200 kw 2. ostatní poskytuje se přehled o spotřebě a) malý zdroj vypouštějící těkavé organické látky poskytuje se přehled o spotřebě dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu b) malý zdroj emitující tuhé látky do ovzduší přehled o množství tuhých látek vypouštěných do ovzduší. Malé spalovací zdroje o jmenovitém výkonu do 50 kw a malé spalovací zdroje s nulovou sazbou poplatku nejsou předmětem poplatku a nevztahuje se na ně tato oznamovací povinnost. Střední zdroje znečištění (tepelný výkon: 200 kw 5 MW včetně) Provozovatel středního stacionárního zdroje je povinen vypočítat poplatek za znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, pro které má zdroj znečišťování stanoven emisní limit. Poplatek se počítá za každý zpoplatněný zdroj. Formulář oznámení středního zdroje lze stáhnout ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu www. chmi.cz Do formuláře středního zdroje doplňte datum posledního měření (lhůty pro opakování měření jsou uvedeny v zákoně o ochraně ovzduší). K oznámení malého i středního zdroje přidávejte kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku. Formuláře a další informace poskytne Oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh Bc. Květoslava Hýblová, tel: , (red) Připravuje se likvidace přemnožených holubů Také v letošním roce v Zábřeze proběhne likvidace divokých holubů. V roce 1998 se na základě upozornění občanů uskutečnil monitoring ptáků, který prokázal přemnožení holubů. V následujících letech byl proto zahájen každoroční regulační zásah proti jejich populaci. Díky tomuto opatření se daří držet počet holubů na uzdě, k přemnožení a následným škodám nedochází. Vlastní regulace probíhá odchytem do speciálních zařízení umístěných na lokalitách určených na základě výsledku monitoringu, a to zejména na obilních silech ZZN. Chycení holubi jsou odebíráni každý druhý den a pak putují k veterináři na utracení a poté k likvidaci Asanačnímu ústavu Žichlinek. V loňském roce se takto podařilo snížit počet holubů o 256. Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Zábřehu Zápis dětí do prvních tříd všech zábřežských základních škol proběhne ve čtvrtek 14. února a v pátek 15. února 2008: Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, tel Čtvrtek hod. Pátek hod. Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, tel Čtvrtek hod. Pátek hod. Základní škola Zábřeh, Severovýchod 484/26, tel Čtvrtek hod. Pátek hod.. Základní škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, tel Čtvrtek hod. Pátek hod. K zápisu se dostaví děti narozené od do včetně dětí s odloženou školní docházkou. Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. (red) Charita získala dotaci z programu Leader Se svojí žádostí v programu Leader ČR uspěla Charita Zábřeh. Program je určen mj. na podporu místních subjektů, které realizují konkrétní investiční projekty. Místní akční skupina Zábřežsko byla mezi dvaceti dalšími úspěšnými žadateli z celé ČR, na území její působnosti uspělo celkem sedm subjektů a mohla rozdělit celkovou přiznanou částku 2,5 milionu Kč. Jedním z nich byl projekt Charity Zábřeh (v podpořené výši 222 tis. Kč), vedený snahou minimalizovat provozní náklady v charitním domě sv. Barbory na Žižkově ulici. Z projektu byla hrazena výměna oken v denním centru Oáza pro lidi s mentálním postižením a psychickým onemocněním, v zázemí pečovatelské služby a ekonomickém úseku organizace. V rámci projektu proběhla i výměna staré telefonní ústředny za moderní včetně GSM brány, což zlevní komunikaci s terénními pracovníky. Ze schválených akcí dojde ještě k výměně vstupní mříže objektu Žižkova 15 za plné vstupní dveře. Bc. Jiří Karger ředitel Charity Zábřeh Městská policie Zábřeh Po - Ne 7:00-19:00 hod. tel.: tísňové volání: 156 mobil na hlídku:

3 Zábřeh 01/2008 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Prezentace k referendu odstartovala, je otevřená pro všechny občany Rada města schválila 19. prosince 2007 usnesení o prezentaci názorů ve čtrnáctideníku Zábřeh v souvislosti s vyhlášením konání referenda k záměru společnosti Wanemi, čímž chce poskytnout občanům města maximální informovanost před tímto hlasováním. Podmínky prezentace: prezentace názorů začíná v tomto čísle čtrnáctideníku Zábřeh a potrvá do doby konání referenda pro každou ze stran na referendu zainteresovaných (tj. pro i proti záměru) bude vyčleněna v každém čísle bezplatně maximálně jedna tisková strana rozsah jedné strany v sobě zahrnuje zprávy textové i plošnou inzerci, tzn. že další prostor nebude žádné ze stran ve čtrnáctideníku poskytován (a to ani za úplatu) v případě, že rozsah doručených materiálů převýší stanovené maximum, bude na dohodě přispěvatelů, které materiály pro prezentaci svého názoru vyberou. Nedojde-li k dohodě, budou materiály zveřejňovány dle času dodání uzávěrka pro podání materiálů: úterý (vydání ), úterý (vydání ), úterý (vydání ) a úterý (vydání ) vždy do hodin (v případě, že k referendu dojde na základě rozhodnutí zastupitelstva města před vydáním některého z uvedených čísel, či bude-li možno ještě prezentaci zveřejnit v dalších číslech, bude veřejnost s tímto faktem seznámena) materiály je možné podat pro potřeby registrace vždy pouze v elektronické podobě na adresy: a Výjimky je možno řešit pouze po předchozí vzájemné dohodě na telefonu Chcete, aby naše děti viděly své město takhle? Občanské sdružení Za zdravý Ráječek Ohlédnutí za zasedáním zastupitelstva 12. prosince očima radního Informace o jednání a výsledcích zasedání zastupitelstva města 12. prosince loňského roku už byly zveřejněny v řadě médií. Bylo ale už řečeno všechno? Určitě ne. Řada zajímavostí, které by neměly zůstat bez povšimnutí, se určitě najde. Pozoruhodná byla například vystoupení některých příznivců tolik diskutovaného investičního záměru WANEMI, který já sám pro sebe nazývám kotelnou s příslušenstvím. Opravdu nechci komplexně hodnotit vystupování zmocněnce firmy WANEMI a současně zastupitele ing. Casky, který, především podle svého přesvědčení, zná všechno nejlépe, takže všechny s jinými názory označuje za šiřitele nepravd nebo polopravd, v lepším případě za nechápavé nebo neinformované. Z jeho výstupů mě ale zaujal jeden, kdy s taktem jemu vlastním prohlásil, že do toho, jaké budou v kotelně kotle, nikomu, ani občanům, nic není. Velmi mne zaujalo také statisticko ekologické vystoupení pana Kráčmara, který už na několika zastupitelstvech města plamenně obhajoval tento investiční záměr. Tentokrát se jej pokusil podepřít velmi emotivně podaným zajímavým zjištěním, že se ve městě významně zlepšilo ovzduší, takže se vlastně uvolnil prostor pro nové znečišťovatele. A kupodivu tentokrát svého spřízněného investora snad ani nejmenoval. Za zmínku stojí i skutečnost, že na velice případnou otázku z pléna, zda jsou společníky firmy WANEMI občané Zábřeha, neodpověděl nikdo z jejích početných přítomných zástupců, ani jindy tak výmluvný mluvčí této firmy. Tak se téměř stalo, že se informace vysvětlující faktickou nemožnost definování podílnictví na akciové společnosti pokud jde o jednotlivce, která také obsahovala sdělení, že podle zveřejněných aktuálních informací nikdo z funkcionářů společnosti WANEMI CZ a.s., tedy nikdo z představenstva ani dozorčí rady společnosti, není zábřežským občanem k tazatelce a ostatním občanům nedostala, přestože je podle mého názoru velmi zajímavá. Myslím, že by se jistě našla mnohá další zajímavost. Naštěstí je pořizován detailní zápis jednání zastupitelstva, který mně a nepochybně i dalším účastníkům některé další momenty připomene, nebo těm, kteří se jednání nezúčastnili, bude podnětem k zamyšlení. JUDr. Edgar Horák, člen RM a ZM

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 01/2008

5 Zábřeh 01/2008 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, IČ: Tel: , Fax: , vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (DÁLE JEN VNŘ) na prodej pozemků p.č.2719 o vým. 989 m 2 p.č.2723/1 o vým m 2 p.č.2723/6 o vým. 128 m 2 p.č. 2723/7 o vým. 2 m 2, celková výměra m 2, k.ú.zábřeh na Moravě pozemky se nachází při ul. Na Křtaltě v Zábřeze Pozemky jsou určeny pro zástavbu obytnými polyfunkčními domy podle podmínek územního plánu. Min. nabídková cena: 450,- Kč/m 2 Uzávěrka VNŘ: ve hod. Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, 1. patro vlevo, dveře č.137 Ing. Mládková, tf.č.: , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o nabízených pozemcích. Schváleno na 13. ZM dne , usn.:č.: 07/013/112/04/00 si vyhrazuje právo zrušit nabídku nejpozději v den ukončení VNŘ, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej pozemku p.č.3971/2, ostatní plocha, jiná o vým m 2, vhodného pro podnikatelské využití katastrální území: Zábřeh na Moravě min. nabídková cena: 400,- Kč/m 2 uzávěrka přihlášek: ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky či námitky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ Zábřeh nejpozději do Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 11. veřejném zasedání dne pod č. usn. 07/0011/112/14/00 si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej pozemku části p.č.2630/5, ost.pl., ost.komunikace o vým.1009 m 2 k.ú.zábřeh na Moravě pozemek je určen pro podnikatelské využití min. nabídková cena: 300,- Kč/m 2 uzávěrka přihlášek: ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky či námitky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ Zábřeh nejpozději do Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 12. veřejném zasedání dne pod č. usn. 07/012/112/05/00 si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. U P O Z O R N Ě N Í K DANI Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2008 Podle zákona o dani z nemovitostí č.338/1992 Sb., v úplném znění, je poplatníkem vlastník nemovitosti. Pouze u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem anebo spravované Pozemkovým fondem ČR platí daň z nemovitostí nájemce. V současné době je ukončena digitalizace katastrálního území Zábřeh na Moravě, což znamená, že byla odstraněna zjednodušená evidence pozemků v tomto katastrálním území. V této souvislosti upozorňujeme vlastníky pozemků v katastrálním území Zábřeh na Moravě, že v roce 2008 povinnost přiznat a uhradit daň z uvedených pozemků náleží jejich vlastníkům. Daňové přiznání k této dani se podává do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, v němž došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V Zábřeze dne Majetkoprávní oddělení MěÚ Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej areálu vodárny Havlíčkova 27, tj. budovy čp.527 na pozemku p.č.259/1 budovy bez čp. na p.č.260 a pozemků: - část p.č.259/1, zast.pl., technická vybavenost o vým. 898 m 2 a p.č.259/2, ost.pl., jiná pl. o vým.1583 m 2 - p.č.260, zast.pl. a nádvoří o vým. 374 m 2 k.ú. Zábřeh na Moravě min. nabídková cena: ,- Kč uzávěrka přihlášek: ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 Ing.Hana Mládková, tel.č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Prohlídka areálu bude zájemcům umožněna po dohodě. Případné připomínky či námitky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ nejpozději do Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 13. veřejném zasedání dne pod č. usn. 07/013/112/01/02. si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ZÁBŘEH Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: středoškolské vzdělání dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B Podmínky podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii: občan České republiky starší 21 let bezúhonnost spolehlivost duševní způsobilost bude ověřena psychologickým vyšetřením tělesná způsobilost splnění fyzických testů. Náklady na přijímací řízení si hradí uchazeč sám. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: (www.zabreh.cz) Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ( případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu ). Čestné prohlášení o spolehlivosti. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 6. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Další informace je možné získat na tel: , velitel MP Zábřeh pan Doubrava.

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 01/2008 El Paso Bowling Provozní doba: denně 10:00 5:00 Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě Rezervace: , Po a Út po celý den bowling za 150,- Kč.! POZOR AKCE EL PASO!! AKČNÍ CENY! RUM BOŽKOV 15,- Kč HANÁCKÁ VODKA 15,- Kč FERNET STOCK, CITRUS 20,- Kč BACARDI LIGHT 27,- Kč JAMESON 27,- Kč AUTOSERVIS - PNEUSERVIS AKCE OD PŘI ZAKOUPENÍ OLEJOVÉHO FILTRU A OLEJE U NÁS VÝMĚNA ZDARMA!!! 10W40 XT 1L 99,- Kč 15W40 XT Silver 1L 80,- Kč 10W40 Castrol Magnatec 1L 160,- Kč 5W30 Castrol 1L 499,- Kč AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh Tel.: , prodejce vozů Škoda a autorizovaný servis vozů Škoda a Volkswagen přijme na provozovnu v ŠUMPERKU Automechanika nebo Požadujeme: - vyučení v oboru automechanik nebo autoelektrikář - praxe v oboru vítána - řidičský průkaz skupiny B a znalost řízení automobilu - ochotu učit se nové věci Nabízíme: - úkolovou mzdu a motivační systém odměňování - směnovou práci - dobré sociální podmínky - kvalifikační růst a odborná školení Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk autoelektrikáře Písemné žádosti s životopisem zasílejte do na adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk. Bližší informace p. Faltýnek tel.: Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na GE Money Bank otevírá pobočku v Zábřehu GE Money Bank se rozhodla vyjít vstříc klientům v Zábřehu a otevírá dne 15. ledna 2008 ve městě svou pobočku. Nové obchodní místo na adrese nám. Osvobození 277 nabídne produkty pro drobné klienty například konto Genius Active, bezúčelovou Expres půjčku, Konsolidaci půjček nebo Účet pravidelného spoření. Na pobočce bude také umístěn bankomat. Nové obchodní místo GE Money Bank se nachází v centru města na náměstí Osvobození 277 (tel.: ; fax: ). Je otevřeno každý všední den od 8 do 12 hodin a odpoledne pak od 13 do 16 hodin. Počet našich klientů v Zábřehu a blízkém okolí neustále roste, proto jsme se rozhodli otevřít pobočku přímo v místě jejich bydliště, uvedla vedoucí nového obchodního místa GE Money Bank Irena Kašparová, a dodala: Očekáváme, že se zájem klientů soustředí především na nabídku konta Genius Active s jedním měsíčním paušálem, v rámci kterého se neplatí poplatky za jednotlivé bankovní operace a služby. Velmi oblíbený je v tomto regionu také neúčelový úvěr Expres půjčka a Konsolidace půjček. Atraktivní nabídkou spojenou s paušálním kontem Genius Active je záruka vrácení paušálu až za 6 měsíců zpětně každému majiteli účtu, který se ho rozhodne z jakýchkoli důvodů dále nevyužívat. Tato možnost platí i pro podnikatelskou verzi účtu Genius Business Active.

7 Zábřeh 01/2008 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 7 Pod zámkem se běhalo i klouzalo po zábradlí Už počtvrté se v sobotu 5. ledna sešli milovníci recese a pohybu v Klubu Ve Zdi s cílem co nejrychleji se vydrápat prudkým stoupáním od Havlíčkovy ulice k budově městského úřadu při Tříkrálovém běhu do zámecké brány. V šesti kategoriích se sešlo přes dvacet borců, dva z nich se dostali pod 15 vteřin a překonali tak na osmdesátimetrové trati s dvacetimetrovým převýšením dosavadní rekord. Na start se dostavil i závodnický dorost, nejmladšímu ze závodníků byly pouhé tři roky. Část závodníků cestu absolvovala dvakrát podruhé směrem dolů při sjezdu zábradlí, kde ale rovněž záleželo na fyzické kondici, vítěz Martin Blažek zručkoval celý kopec za pouhé půl minuty. Několik párů si vyzkoušelo také novou kategorii, sjezd v tandemu. Ukázalo se, že běh do zámecké brány si získal své příznivce, letošní návštěva nás opět příjemně potěšila, zhodnotil povedenou akci, završenou u občerstvení v Klubu Ve Zdi jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. (FOTO: mk) Jiří Schmitzer opět zahraje v Zábřeze Zábřežská kulturní vstupuje do roku 2008 koncertem překvapivě úspěšného účastníka Star Dance II Jiřího Schmitzera. Zpěvák se vrací do Zábřehu po třech letech, v roce 2005 si získal posluchače vyprodaného kinosálu nejen drsně humornými texty svých písniček, ale i svérázným vystupováním. Jiřího Schmitzera si většina lidí spojuje s divadlem a filmem. Před kamerou se objevil poprvé v polovině 70. let, nyní působí v divadle Ypsilon, jeho nejznámější filmové role jsou spjaty s filmy Marečku, podejte mi pero, Postřižiny či Slavnosti sněženek. První Schmitzerova hudební vystoupení spadají do jeho chlapeckého věku, na střední škole měl už regulérní bigbeatovou kapelu. Nyní si sám skládá, sám zpívá, sám se doprovází na kytaru a sám si i na koncertním podiu exhibuje Schmitzerovy skladby jsou poetické, nechybí jim ale v rozumné míře sarkasmus, ironie a naléhavost. Koncert tohoto osobitého písničkáře můžete zhlédnout v pátek 11. ledna od 19 hodin v kinu Retro. Vstupenky lze zakoupit denně v kinokavárně a infocentru. (vaz) Riflový bál ovládne Olympic Již popáté, a to19. ledna 2008, se zábřežský kulturní dům oblékne do riflí, aby zažil jeden z vrcholů letošní plesové sezony. Hudební delikatesy bude tradičně servírovat skupina Styl, jejíž repertoár tvoří především hity stálic české hudební scény, jakými jsou skupiny Kabát, Katapult, Turbo či nestárnoucí Olympic. Nejznámější písně této nejúspěšnější české kapely všech dob zazní rovněž v podání mladoboleslavské skupiny Olympic revival. Mladíci z Boleslavi jsou jedinou revivalovou kapelou, která si zahrála jako předkapela pravého Olympiku. O jejich velmi dobré muzikantské vybavenosti svědčí i fakt, že studují hru u Petra Jandy a Jiřího Valenty. Taneční vstupy, laděné ve stylu disco show, obstarají tanečnice domácí skupiny Dance Clubu Juniors, která si již získala svoje obdivovatele zejména díky nápaditým a divácky atraktivním choreografiím. Dalším lákadlem večera bude vystoupení zábřežských mažoretek připravené speciálně pro tuto příležitost. Vstupenku na stále oblíbenější Riflový bál za 150,- Kč (včetně místenky) lze zakoupit v pracovní dny od 8 do 17 hod. v infocentru. (zda) Zábřežský Jan Prosser opět zvítězil Ani předvánoční shon neodradil řadu milovníků bojových sportů, kteří v pátek 21. prosince zaplnili velký sál kulturního domu, kde proběhl další Večer gladiátorů. A určitě nelitovali. Opět se potvrdil růst kvality zápasů, diváci tak viděli v osmi zápasech jedno KO, které si hned v prvním zápase připsal křelovský Michal Hladil, dále technické KO a dvakrát došlo na vzdání jednoho ze soupeřů. Další cenné vítězství vybojoval populární místní borec Jan Prosser, který v Muay thai zdolal na body opavského Jakuba Štencla. Vítězství zakončené technickým KO získal také jeho oddílový kolega Jakub Steidl. K vidění byly i tři mezinárodní zápasy s účastí bojovníků ze Slovenska a Polska. Právě v posledním ze zápasů - o mezinárodního mistra ČR v Muay thai do 63,5 kg se spolu utkali Slovák Patrik Jendrušiak a reprezentant ČR Radek Kuda, který si nakonec ze zápasu mistrovský titul odnesl. (FOTO: mk) Stejně jako v jiných letech, i letos se počátek roku v Zábřeze ponese ve znamení plesové sezóny. Ta by měla být tentokrát bohatá, v nabídce se objevuje šestnáct plesů, veselic a karnevalů. 7 a 1/2 Winter fest Třetí ročník 7 a 1/2 Winterfestu přinesl opět přehlídku vynikající hudby. Rozehřát zpočátku poněkud zamrzlé publikum se podařilo už brněnské kapele Čankišou, ovlivněné rytmy africkými, arabskými či balkánskými. Vystoupení pražského Hypnotixu pařbu před pódiem poněkud přibrzdilo, aby poté následoval nával na parket. Desetičlenná skupina Tleskač má, jak vidět, v Zábřehu nemalou skupinu fanoušků, kteří se nechali bavit nejen vtipnými texty a dravou muzikou, ale i výstupy členů především dechové sekce. (FOTO: mk) Pololetní Winter show Druhý ročník akce Winter show, pořádané Domem dětí mládeže, proběhne přesně v pololetí 31. ledna ve velkém sále kulturního domu. Od hodin zde budou připravena vystoupení různých kroužků z DDM a další doprovodný program. Pro nejpilnější návštěvníky je připravena mimořádná prémie - každé dítě, které s sebou přinese vysvědčení se samými jedničkami, dostane malou odměnu. Bližší informace najdete na plakátech. (red) Letošní plesová sezóna odstartovala 4.1. Ples SOŠ SP Zábřeh - Kulturní dům Sportovní ples (Burčáci) Ples COMFI Kulturní dům Václavov Stužkovací ples Gymnázia Zábřeh - Kulturní dům Lidový ples Dětský maškarní karneval - Katolický dům Riflový bál - Kulturní dům Společenský ples Charity Zábřeh 1.2. Maškarní ples s pochováváním basy 2.2. Dětský maškarní karneval 2.2. Městský ples - Kulturní dům 8.2. Hasičský ples Ples SON Zahradnický ples - Kulturní dům Irský bál - Kulturní dům 8.3. Divadelní ples DS Václav Kulturní dům Václavov OZNÁMENÍ Valná hromada Honebního společenstva Zábřeh se koná 8. února 2008 v Kulturním domě Vyšehoří. Zahájení v hodin. Jaroslav Hajtmar, starosta HS Zábřeh Chcete prodat nebo pronajmout váš byt, dům, chatu, pozemek, obchod nebo kancelář? Sháníte nemovitost? Obraťte se na PETRA KOLČAVU, makléře Realitní společnosti České spořitelny tel

8 strana 8 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 01/2008 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Čtvrtek 10. ledna Pátek 11. ledna BURČÁCI Sobota 12. ledna Sdružení GYZA STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA ZÁBŘEH Velký sál Klubu, 19:00 Neděle 13. ledna APOŠTOLSKÁ CÍRKEV ONCE Hudební, přístupno od 12 let, české titulky, Irsko/USA 2007, 87 min. Kino Retro, 19:00, 64 Kč Úterý 15. ledna PAN VČELKA Animovaná rodinná komedie, přístupno, mluveno česky, USA 2007, 86 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ Bližší informace p. Ziková Malý sál Klubu, 19:30 21:30 NEZNÁMÁ Psychologický, kriminální, přístupno od 15 let, české titulky, Itálie/Francie 2006,117 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč, FK a SFK 50 Kč Středa 16. ledna Čtvrtek 17. ledna JAK SE ŽIJE V POHÁDCE ANEB MŠ POHÁDKA SE PŘEDSTAVUJE Vernisáž dětských prací doplněná fotografiemi ze života MŠ Pohádka. Učinkuje dětský pěvecký sbor PAMPELIŠKY. Galerie kina Retro, 15:30 AKTIVNÍ SENIOR Další setkání členů klubu. Klub, klubovna č. 1, 9:30 JIŘÍ SCHMITZER Písňový recitál svérázného písničkáře a herce pražského divadla Ypsilon. Kino Retro, 19:00, 140 Kč MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce města roku Bližší informace na plakátech. Katolický dům, 20:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA Staré Město Šléglov Vikantice Branná Trasa: 8 km Odjezd: ČD 8:26 Os., vedoucí pí. Korgerová BEOWULF Dobrodružné mysteriózní drama, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2007, 115 min. Kino Retro, 19:00, 72 Kč JAK PROJÍT BOUŘÍ? Další setkání s cyklu Čas pro tebe. Katolický dům, 15:00 PAN VČELKA Animovaná rodinná komedie, přístupno, mluveno česky, USA 2007, 86 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč SUPERBAD Komedie, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2007, 113 min. Kino Retro, 20:00, 76 Kč WELZLOVI NÁSLEDOVNÍCI Vernisáž výstavy. Akce je součástí Welzlování Galerie Tunklův dvorec, 17:00 JOSEF MORÁVEK SHISHA PANGMA 2007 Audiovizuální pořad. Akce je součástí Welzlování Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné Pátek 18. ledna MARTIN HROCH KONCERT Galerie Tunklův dvorec, 17:30 MEZI NEPŘÁTELI Válečná drama, přístupno od 15 let, české titulky, Francie 2007, 111 min. Kino Retro, 20:00, 64 Kč LIDOVÝ PLES KDU - ČSL Pořádá místní organizace KDU-ČSL. Bližší informace na plakátech. Katolický dům, 20:00 Sobota 19. ledna VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE Zasedací místnost městského stadionu, 9:00 Středa 23. ledna JAROSLAV UHLÍŘ HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI Hudební pořad pro malé i velké uši, ve kterém si můžete zazpívat za klavírního doprovodu Jaroslava Uhlíře. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ. Velký sál Klubu, 8:30, 10:00, 40 Kč Čtvrtek 24. ledna KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK Historický, přístupno od 12 let, české titulky, USA/SRN/GB/Francie 2007, 115 min. Kino Retro, 19:00, 66 Kč VLADIMÍR ŠIMEK IDIOTI NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA II. Audiovizuální pořad. Akce je součástí Welzlování Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 25. ledna CHARITA MORAVSKÝ ZVONEČEK Okrskové kolo pěvecké soutěže. Přihlášky do Informace K. Odstrčilová DDM Zábřeh, Školská 9 RESIDENT EVIL: ZÁNIK Akční sci-fi horor, přístupno od 15 let, české titulky, Kanada/GB 2007, 95 min. Kino Retro, 20:00, 76 Kč PLES CHARITY ZÁBŘEH Bližší informace na plakátech. Katolický dům, 20:00 Muzeum Zábřeh Václav Hollar ( ). Výstava potrvá do Minigalerie kina Retro Jak se žije v Pohádce obrázky dětí a fotografie ze VÝSTAVY života MŠ Pohádka. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec WELZLOVÁNÍ Welzlovi následovníci. Výstava potrvá do Pravidelné aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče: Pondělí 16:45 18:00 Hnízdo Skupinka Modlitby matek klubovna ZŠ B. Němcové Úterý 9:00 11:00 Hnízdo Maminec klubovna, ZŠ B. Němcová 15:00 16:00 MŠ Zahradní Baby club Máček 15:30 17:00 MŠ Severáček Dětský klub Severka 16:00 17:00 Hnízdo Cvičení pro rodiče s dětmi tělocvična ZŠ B. Němcové Středa 15:00 17:00 MŠ Strejcova Dětský klub 15:30 16:30 MŠ Pohádka Klubíčko 16:00 18:00 Hnízdo Tvořivé odpoledne klubovna, ZŠ B. Němcové Čtvrtek 9:00-11:00 Hnízdo Barvínek klubovna i tělocvična, ZŠ B. Němcová Provozujete-li také aktivity pro předškolní děti i ostatní věkové kategorie obraťte se se svou nabídkou na IC Zábřeh , Cvičení pro ostatní věkové kategorie Pondělí 17:00 Jednota Orel - Kondiční cvičení pro seniorky 18:00 19:00 Kalanetika - Klub, malý sál 18:30 20:00 Aerobik - Tělocvična 3. ZŠ Úterý 10:00 11:00 Relaxační cvičení pro seniorky Klub, klubovna č.1 17:30 Jóga - Aula ZŠ Školská 19:00 20:00 Aerobik - tělocvična bývalé 1. ZŠ Noví občánci města: Harabišová Karolina, Horáková Kristýna, Horvátová Eva, Janhubová Viktorie, Jedelská Tereza, Kroutil Štěpán, Kroužková Pavla, Pavlů Laura, Pospíšilová Adéla, Šimková Karolína, Vondálová Nikola. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Středa 18:00 Jóga pro začátečníky - Klub, klubovna č. 1 18:00 19:30 Aerobik - Tělocvična 3. ZŠ 17:00 Pohybovky Na Paloučku - tělocvična 3. ZŠ 19:30 Hudebně pohybové cvičení žen - Katol. dům Čtvrtek 17:00 Aerobik - Na Paloučku tělocvična býv. 1. ZŠ 18:00 19:00 Kalanetika - Klub, malý sál 18:00 19:00 Cvičení žen Od cvičení na gymnastických míčích Hnízdo, tělocvična ZŠ B. Němcové 18:00 Jóga pro začátečníky i pokročilé - Aula 3. ZŠ Opustili nás: Frank Jaroslav (*1929), Grossová Olga (*1920), Horák Rudolf (*1939), Jahodová Antonie (*1918), Moudrá Marie (*1918), Stratilová Marie (*1923), Špatenková Naděžda (*1930) KDU - ČSL DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Katolický dům, 14:00 RIFLOVÝ BÁL Hraje Olympic Revival, STYL Neděle 20. ledna Velký sál Klubu, 20:00, 150 Kč HULÍŇANÉ Taneční odpoledne moderuje Vladimír Hrabal. Velký sál Klubu, 14:00, 100 Kč scrabble SCRABBLOVÝ TURNAJ. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. Jídelna DPS na Nerudově ulici,14:00, 30 Kč TĚSNĚ VEDLE Komedie, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2007, 116 min. Kino Retro, 19:00, 64 Kč Pondělí 21. ledna VÝROBA SMALTOVÝCH ŠPERKŮ Přijďte si vyrobit vlastní šperk. Přihlášky do Informace a přihlášky E. Odstrčilová DDM Zábřeh, Školská 9, Kč Úterý 22. ledna JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK Vzdělávací umělecký pořad. Ukázky tanečních technik. Připravilo Taneční centrum Praha. Určeno pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Velký sál Klubu, 8:30, 10:00, 40 Kč ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM Taneční melodie nejen pro seniory hraje Vašek a Petr. Občerstvení zajištěno. Katolický dům, 14:00, 30 Kč TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ Bližší informace p. Ziková Malý sál Klubu, 19:30 21:30 PERSEPOLIS Animovaný, přístupno od 12 let, české titulky, Francie/USA 2007, 95 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč, FK a SFK 60 Kč ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel:, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , mobil: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné.

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více