Vyhlídky české ekonomiky vzbuzují opatrný optimismus. Kde pro firmu získat peníze a jak je neztrácet? obor téma měsíce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlídky české ekonomiky vzbuzují opatrný optimismus. Kde pro firmu získat peníze a jak je neztrácet? obor téma měsíce"

Transkript

1 obor téma měsíce Pro druhou polovinu roku se s českou ekonomikou pojí relativně optimističtější vyhlídky než dosud. Hovoří se o mírném oživení, které bude vzhledem k proexportní orientaci české ekonomiky záviset především na zahraniční poptávce. Je snad tedy na čase opatřit si do fi rmy kapitál a začít myslet na další růst. Vyhlídky české ekonomiky vzbuzují opatrný optimismus. Kde pro firmu získat peníze a jak je neztrácet? 16

2 V SOUČASNÉ DOBĚ PŘEVLÁDÁ MEZI PODNIKATELI POPTÁVKA PO PROVOZNÍM FINANCOVÁNÍ. Kmírnému optimismu svádí i konjunkturální průzkum Českého statistického úřadu ze srpna letošního roku, podle něhož stoupla celková důvěra v domácí ekonomiku a souhrnný indikátor důvěry se oproti červenci zvýšil o 1,4 bodu. Podle zjištění PwC publikovaného v červnu letošního roku vedoucí představitelé firem, kteří mají na starosti významné investiční projekty, zase optimisticky očekávají, že v následujících dvanácti měsících porostou v regionu střední a východní Evropy investice do infrastruktury a další kapitálové výdaje. Čeští respondenti v průzkumu často zmiňovali Rusko, Polsko, Rumunsko a Turecko jako země, na které se chtějí v rámci investičních a infrastrukturních projektů zaměřit, řekl k tomu Jan Brázda, vedoucí oddělení Investičních projektů & infrastruktury PwC v regionu CEE. Peníze na provoz jsou stále žádané Investice i běžný provoz firmy předpokládají sofistikované zacházení s finančními prostředky. Široké portfolio úvěrových produktů, ze kterých mohou malí a střední podnikatelé vybírat, nabízejí primárně banky. Záleží však na tom, kvůli jakým potřebám podnikatel o úvěru uvažuje. Základní rozdíl je například mezi kontokorentním úvěrem, který se hodí k pokrytí přechodného nedostatku financí, a účelovým úvěrem určeným na investice či revolvingovým úvěrem, který se hodí jako úvěr k financování provozních potřeb firmy. Podle informací Kláry Pačesové z tiskového centra České spořitelny (ČS) lze obecně říci, že v současné době převládá mezi podnikateli poptávka po provozním financování. Tyto úvěry se standardně poskytují na jeden rok. Průměrná financovaná částka je již dlouhodobě na úrovni 1,5 až 2 milionů korun, uvádí Klára Pačesová. U nově poskytnutých provozních a investičních úvěrů živnostníkům a malým firmám zaznamenala ČS v druhém čtvrtletí letošního roku nárůst, který připisuje faktu, že ČS nabízí klientům nové neúčelové úvěry bez poplatku a úvěry jsou individuálně nastavitelné podle potřeb klienta. Růst objemu úvěrů pro malé a střední podniky konstatuje také Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB. Objem úvěrů pro SME v ČSOB dokonce ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhl historicky nejvyšší hodnoty a oproti stejnému období loňského roku narostl o 7 %. Náš růst je tažen zjednodušením procesu poskytnutí úvěru, novými typy produktů zacílených na vybrané typy segmentů (např. zemědělce) a dlouhodobou koncepcí rozvoje obchodních útvarů, uvádí Pavla Hávová s tím, že třeba úvěry na financování pořízení aut, strojů a dalších movitých věcí jsou typicky poptávány se splatností čtyři roky, podnikatelské úvěry na výstavbu, pořízení a rekonstrukci nemovitostí zase mají nejčastěji splatnost šest až osm let. Celkový objem úvěrů poskytnutých podnikům vzrostl také v Komerční bance (KB). Nejdynamičtěji přitom rostlo financování vývozu, a to hlavně díky zvýšení českého vývozu do východní Evropy a Asie a díky spolupráci KB s exportní pojišťovnou EGAP. Podle Moniky Klucové, tiskové mluvčí KB, oceňují klienti v obtížném ekonomickém prostředí především výhody factoringu. Investice trochu spí Raiffeisenbank podle svého mluvčího Tomáše Kofroně letos eviduje podobný zájem o úvěry jako v loňském roce. O něco menší je zájem o investiční úvěry, což kopíruje fakt, že v současné ekonomické KUPEG.CZ UDĚLEJTE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM S NAŠÍ OCHRANOU TO DOKÁŽETE KUPEG.CZ PLÁNUJETE EXPANZI NA ZAHRANIČNÍ TRHY? MY VÁM NA NĚ POMŮŽEME! 17

3 Při žádosti o úvěr musí fi rma odkrýt bance karty Ačkoliv novinové titulky hlásí konec recese, řada podniků čelí poklesu zakázek. Ve velké míře přitom využívají úvěrů k profinancování svých aktivit. Na jednu stranu je tak jejich hospodářský výsledek zatížen vysokými náklady vyplývajícími z držení aktiv (odpisy, údržba, energie), na druhou stranu společnosti platí nemalé úrokové náklady ze současných úvěrů. Z hlediska udržitelnosti podnikání je pro management ještě významnější než kdy jindy správný odhad vývoje trhu a reálné posouzení své pozice vůči konkurenci. Firma tedy může uvažovat dvěma směry. Buď přizpůsobit velikost svého podnikání nižšímu objemu zakázek, nebo investovat do udržení prodejů a případně do získání nových trhů. Prakticky to znamená buď část svých aktiv odprodat, což vzhledem k současné ekonomické situaci neumožňuje dosažení maximálního zhodnocení, nebo žádat o dodatečný zdroj financování, například poskytnutí úvěru. Banky jsou oproti minulosti v poskytování nových úvěrů více obezřetné a pečlivě zvažují rizikovost každé transakce. Aby firma úvěr získala, musí bance předložit správný podnikatelský záměr podložený reálnými předpoklady a nabídnout kvalitní zajištění, které může banka realizovat v případě neúspěchu. Pokud se například vedení firmy rozhoduje žádat o investiční úvěr, může předpokládat, že banky bude zajímat předpokládaná návratnost investice jakým způsobem zvýší výrobní kapacitu, efektivitu nebo ziskovost, ale také zdali bude schopna nové produkty prodat. Poskytnutí analýzy trhu a soupisu předjednaných kontraktů s odběrateli v souvislosti s investičním záměrem jsou v takové situaci plusem. Nachází-li se firma v tíživé situaci, je nasnadě otázka, zdali jsou investice v současné době nutné pro přežití firmy. Při žádosti o provozní úvěr lze očekávat, že banky budou požadovat přípravu detailního obchodního plánu. Foto: archiv RADIM BAŠE Senior manažer v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, PwC Česká republika POHLED ODBORNÍKA Podle průzkumu PwC v následujících dvanácti měsících porostou v regionu střední a východní Evropy investice do infrastruktury a další kapitálové výdaje. situaci mnozí podnikatelé odkládali své investice. V posledních letech je ale situace stabilizovaná, k žádným výraznějším výkyvům nedochází, říká Tomáš Kofroň. Jak jsou vyhlídky české ekonomiky optimističtější, očekává banka také růst zájmu o úvěry. I Raiffeisenbank pro podnikatele chystá novinky. V minulých dnech jsme se mj. stali první českou bankou, která získala od Evropské investiční banky úvěr na podporu,zelených projektů malých a středních firem. Na financování projektů máme připraveno více než pět miliard korun, informuje mluvčí. Ani anděl nezachrání fi rmu bez dobrého pojištění Banky, případně nebankovní instituce ale nejsou jedinou možností, jak získat do firmy potřebný kapitál. Také v Česku již působí řada individuálních investorů (business angels), kteří s vlastním kapitálem vstupují do malých a středních podniků s perspektivou výrazného růstu a očekávají zhodnocení vložených prostředků. Výhodou může být, že kromě peněz přináší investor do firmy i své podnikatelské a manažerské know-how. Takové financování lze hledat například přes organizaci Business Angels Czech. Jenže, i když si firma správně vybere a nastaví financování, bez pojištění se může dostat do velkých potíží. Není radno čekat na povodně nebo jinou katastrofu, která natvrdo ukáže, jak dobře je podnikatelský subjekt pojištěný, tvrdí Jan Marek, mluvčí a manažer komunikace České pojišťovny (ČP). Jak by měl podnikatel při pojištění postupovat? Nejdříve je nutné si rozmyslet, co chci pojištěním zabezpečit. Jestli se bude jednat pouze o majetek nebo pojištění rozšířím i o pojištění odpovědnosti anebo zda chci řešit i další věci. Tedy například pojištění přerušení provozu, odpovědnost statutárních orgánů nebo svým zaměstnancům zajistím i odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli a pojmu to třeba jako benefit, vysvětluje Jana Buchtová, specialistka oddělení produktového managementu poradenské společnosti Swiss Life Select, co by měl podnikatel nejdříve promyslet. Upozorňuje, že je vždy také nutné informovat se při jednání s pojišťovnou na případné výluky. Tedy situace, na něž se pojištění nevztahuje. Podle Jana Marka je evidentní, že v posledních několika letech roste zájem firem a drobných podnikatelů o pojištění. Nahrávají tomu živelné katastrofy, jako jsou povodně nebo vichřice, kdy si podnikatelé více uvědomují, že jejich podnikání může být ohroženo nebo ho může taková kalamita také zcela zničit. Obecně lze říci, že pojištění je běžnou záležitostí především pro firmy se zahraniční účastí. V poslední době se však postoj k pojištění zásadně změnil i u tuzemských firem. Klienti si uvědomují, jaké riziko jejich firmám hrozí, a rovněž tak chápou, že za kvalitní pojištění zaplatí, uvádí Jan Marek. To, že by se 18

4 Business angels, individuální investoři, kteří pomohou postavit vaše podnikání na nohy. Trend dneška. české firmy měly v pojištění inspirovat u těch se zahraniční účastí, potvrzuje také Dagmar Koutská z oddělení komunikace Allianz pojišťovny. V přístupu k pojištění je stále ještě patrný rozdíl mezi některými českými firmami a zahraničními podniky, které na svou pojistnou ochranu kladou velký důraz, tvrdí. Milan Káňa, mluvčí Kooperativy pojišťovny, upozorňuje, že je v poslední době mezi podnikateli patrný tlak na snížení pojistné částky, aby firma ušetřila na pojistném. To ale v důsledku znamená, že klient bude podpojištěn. Dojde-li tedy ke snížení pojistné částky, mělo by to být odrazem skutečnosti, tedy že hodnota pojištěné věci se skutečně snížila, upozorňuje. Nejvíce podceňovaným druhem pojištění je podle zkušenosti z Kooperativy pojištění přerušení nebo omezení provozu, tzn. pojištění následné škody například po požáru, která vzniká na ztrátě zisku a na vynakládaných stálých nákladech firmy. Také se často sjednávají nízké pojistné částky a limity pojistného plnění, dodává Milan Káňa a poukazuje na balíčky, které podnikatelům pojišťovny nabízí, aby pokryli všechna důležitá rizika. V Kooperativě je to třeba balíček START PLUS, který zahrnuje pojištění nemovitého i movitého majetku, pojištění skel, posla, tedy přepravy peněz, pojištění technického rizika (elektroniky a strojů), pojištění přerušení provozu, pojištění dopravy a pojištění obecné odpovědnosti, včetně pojištění odpovědnosti za výrobek. Na majetek myslíme, na IT ne Podnikatelé nejvíce využívají pojištění formou balíčků, v nichž lze na míru kombinovat široké spektrum krytí nejrůznějších rizik, potvrzuje Jan Marek. Příkladem takového balíčku ČP pro segment SME je produkt Jistota, který nabízí pojištění pro optimální skladbu rizik za výhodnou cenu. V pojištění jsou zahrnuté movité věci i zásoby, vztahuje se i na věci v užívání a věci převzaté. Vztaženo například na řemeslníky, nabízí Jistota jednoduché pojištění odcizení hotovosti, kterou mají řemeslníci u sebe. Stejně tak je pojištěno nářadí a zásoby, a to nejen v konkrétním místě pojištění, ale rovněž v kufru auta apod. U obchodních firem zase pojištění obsahuje nadstandardní ošetření rizik, jako jsou situace, kdy voda vystoupí z kanalizace, dojde k přepětí v síti z důvodu úderu blesku i mimo budovu, je odcizena hotovost v provozní době i mimo trezor či při přepravě, vysvětluje Jan Marek. Jak naopak vyplývá z globálního Barometru rizik, který na začátku tohoto roku zveřejnila Allianz pojišťovna, mezi často podceňované události při pojištění patří IT rizika, která přitom mohou být pro firmu značná. 30 miliard k vymožení, vedou domácnosti Jestliže firma řeší své finance důsledně, zaměřuje se také na pohledávky. Situace z hlediska splatností není v Česku růžová, což potvrzuje 19 EQ_Kostka_SME_60x264.indd :01

5 obor téma měsíce CHYBY PŘI POJIŠTĚNÍ, KTERÉ MOHOU PODNIKATELŮM ZLOMIT VAZ podle Jana Marka z České pojišťovny a Dagmar Koutské z Allianz pojišťovny. Podnikatel podhodnotí nebo nezná hodnotu svého podnikatelského majetku, a proto neodpovědně stanoví pojistnou částku. Podnikatel podcení nebo se nezajímá o pojištění pro případ škod z příčin pojistných nebezpečí, které se delší dobu ve významné míře nevyskytly, a podcení rizika, která v běžných případech nehrozí, ale jsou specifi cká pro konkrétní lokality nebo místa pojištění. Podnikatel podcení možnost si připojistit stavební součásti místa pojištění (dveře, zámky, prosklené části apod.) při pojištění pojistného nebezpečí krádeže nebo loupeže. Podnikatel nemá zájem pojistit si veškerý majetek (nejen vlastní, ale i cizí převzaté věci apod.), přitom v případě jejich zničení může dojít dokonce k ohrožení jeho další podnikatelské činnosti. Podnikatel chybuje v průběhu pojištění, což se projeví u likvidace škodní události (podnikatel např. nezálohuje účetní data mimo místo pojištění, při škodě můžou být data zničena a klient se pak dostává do tzv. důkazní nouze). Podnikatel zapomíná na další připojištění, jako je třeba odpovědnost za škodu odpovědnost za škodu na věcech převzatých k opravě, ke zpracování nebo k úschově, a zanedbávají možnost připojistit odpovědnost za škodu na věcech užívaných, tj. např. věci, které má podnikatel v nájmu či na leasing, nebo za fi nanční škody (např. ušlý zisk). Pavla Hávová: ČSOB Factoring se vývojem poskytovaných splatností a reálnou návratností zaobírá již několik let a výstupy z jejího systému potvrzují, že pokračující recese vede k prodlužování smluvně dojednané splatnosti a současně jsou pohledávky hrazeny s větším prodlením. Návratnost se tak prodlužuje kombinací obou faktorů, které ji mohou ovlivnit. Objem pohledávek, které v roce 2012 převzaly k vymáhání inkasní agentury, dosáhl 30 miliard korun, jak vyplynulo z průzkumu Asociace inkasních agentur a společnosti Ernst & Young. Meziroční nárůst stavu objemu B2B pohledávek, které inkasní agentury řešily, byl malý meziročně vzrostl z 26,6 procenta na 27,9 procenta. Většina pohledávek předaných vloni agenturám byla za domácnostmi (88,5 %) a 11,5 % za podniky. Za inkasní trh mohu potvrdit, že se počet vymáhaných pohledávek pohybuje v obdobných objemech předchozích dvou let s tím, že v loňském roce došlo k navýšení průměrné vymáhané částky o cca 800 Kč, dodává Jana Tatýrková, tisková mluvčí Asociace inkasních agentur, k aktuální situaci. JANA BOHUTÍNSKÁ 20

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Fleetový program je významnou součástí naší obchodní strategie Pod jakým zorným úhlem dnes vybírají podnikatelé a manažeři auta do svých firem, o

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více